De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst."

Transcriptie

1 Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen 6 4. Bedreiging: druk op liquide middelen 8 5. Actie tegen oprekken betalingstermijn 9 6. Terugdringen betalingstermijn verbetert de cashflow Preventief debiteurenbeleid 12 Conclusie 14 Bronvermelding 15 Colofon GRAYDON NEDERLAND BV Redactie Susanne Klawer, Graydon Nederland BV Met vragen over deze whitepaper kunt u contact opnemen op of via op Uitgave Graydon Nederland BV 2 Graydon Nederland 2013

3 Leveren goederen Leveranciers Oplossing Kredietinformatie rapporten Klantbewaking Risicomanager Check Inleiding Onderhanden werk Voorraad Verkopen Cash Inkopen Conversion Cycle (CCC) De Nederlandse groothandel is redelijk hersteld van de sterke economische terugval die in 2009 is ingezet. Crediteuren Debiteuren Een verdere internationalisering en lagere marges brengen menig Cash financieel manager in de groothandel in moeilijke situaties. Het continu moeten balanceren tussen vraag en aanbod, inkoop en verkoop, en debiteuren en crediteuren leidt tot een liquiditeitspositie die onder druk staat. Een goede betaalmoraal biedt grote kansen voor de groothandels en een strak debiteurenbeleid is daarbij van groot belang. Maar hoe zorg je hier als financieel verantwoordelijke voor? De groothandel: een onmisbare schakel De groothandel is een complexe sector die een grote rol speelt in de Nederlandse economie. Uit onderzoek van het Nederlands Verbond van de Groothandel blijkt zelfs dat de Nederlandse groothandel voor elke productgebonden topsector een onmisbare schakel is. De groothandel dimensioneert aanbod, houdt factorkosten laag en faciliteert de weg naar het buitenland. In Nederland zijn er meer dan bedrijven die worden gerekend tot de groothandel. De Nederlandse groothandelssector speelt op internationaal niveau een significante rol bij de handel in goederen over de hele wereld. Bron: Rabobank Groothandelsbedrijven treden op als intermediairs die vraag en aanbod van een bepaald type goederen bij elkaar brengt en voor hun afnemers deels een voorraadfunctie vervult. De bedrijven houden zich dus iedere dag bezig met afnemers én leveranciers. Bij de groothandels ligt de focus traditiegetrouw op volume. Doordat er in beperkte mate waarde aan de producten wordt toegevoegd zijn de marges standaard vrij laag. Hierdoor is volume en een korte doorlooptijd van goederen van essentieel belang. Dat betekent tevens dat er grote hoeveelheden geld door groothandels circuleren en dat bedrijven continu rekening moeten houden met hun debiteuren en crediteuren. Dit maakt het proces van inkoop en verkoop zeer complex. Aangezien groothandels voor eigen rekening en op eigen risico goederen verhandelen, levert dit financieel ingewikkelde situaties op. Betaalgedrag Afnemers Leveren goederen Groothandels Leningen / verzekeringen Financiële instellingen Betaalgedrag Leveren goederen Leveranciers Check Figuur 1: Schematische weergave van de verhoudingen in de groothandelsbranche Graydon Nederland

4 1. Hoe doet de groothandelssector het? Terugblik Met een track record als sterkste groeier in toegevoegde waarde is de groothandel een onzichtbare parel in de Nederlandse economie. Anders dan in andere sectoren liggen zowel volume als omzet nu al weer ruim boven het referentieniveau van De Nederlandse groothandel is redelijk hersteld van de sterke economische terugval in Na het herstel in 2010 en 2011, is de vertraging van de overgebleven groeimotor (de export) voelbaar was voor veel groothandels geen gemakkelijk jaar. Het aantal groothandels nam af. Naast de zwakke binnenlandse bestedingen heeft de stokkende export ook de overgebleven groeimotor van de groothandel doen terugschakelen. In detail De retailsector heeft momenteel te maken met een voorzichtige consument, waar vooral de non-food sector last van heeft. Food retail is wat stabieler wat betreft de volumes. De groothandels gericht op de industrie zijn het beste af omdat hier nog behoorlijk wat groeikansen liggen. Voor zowel food retail als industrie liggen de groeikansen hierbij voornamelijk in de export. Alle groothandels hebben te maken met de economische situaties binnen hun eindmarkten. Hierdoor zijn het onzekere tijden. Vooruitblik De economische vooruitzichten voor de groothandel zijn onzeker van karakter. De vooruitzichten verschillen per afnemersmarkt. De verslechterde economische situatie van de diverse afnemersmarkten zal voorlopig nog aanhouden wordt zo goed als zeker een overgangsjaar; er wordt een groei van 0% verwacht over de hele groothandelssector. Hierna wordt door een aantrekkende buitenlandse afzet en een voorzichtig herstel van de binnenlandse vraag in 2014 weer volumegroei verwacht. De groothandel blijft al met al niet onberoerd door het economisch tij. De werkelijkheid is dat de export het nog redelijk doet. Door onzekerheid laten Nederlandse consumenten en investeerders het echter afweten; dit blijft een ongewisse factor voor de groothandel. Door zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, zich te verbreden en nieuwe exportmarkten aan te boren, kan de groothandel ook in de toekomst bij de Nederlandse top blijven behoren. Doet u zaken met bedrijven en/of pariculieren? Hoe ervaart u tot nu toe de markt voor groothandels in 2013? Verwacht u omzettechnisch te groeien of krimpen in 2013? Hoe ervaart u de mate van concurrentie in het afgelopen jaar? Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel Graydon Nederland 2013

5 2. Financiële trendanalyse Aantal groothandels daalt Uit onderzoek van Graydon blijkt dat het aantal actieve bedrijven in de groothandel in de periode 2009 tot en met 2012 is gedaald tot eind In het derde kwartaal van 2009 werden er een totaal aantal actieve groothandels geregistreerd van , een daling van bijna 5%. Hoog aantal faillissementen Ten opzichte van de BV Nederland is het totaal aantal faillissementen in de groothandel hoog waarbij 2009 en 2012 de slechtste jaren waren met respectievelijk 902 en 793 faillissementen in de groothandel. Aantal starters blijft achter Het percentage starters in de groothandel blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Dit geldt voor de jaren 2009, 2010 en In 2012 ligt het percentage starters in de groothandel iets boven het landelijk gemiddelde. Betaalgedrag slechter dan landelijk gemiddelde In de groothandel wordt er slechter betaald dan gemiddeld tussen B2B bedrijven. Het loopt ongeveer 2 dagen uit de pas met het landelijk gemiddelde. Dit is veel. Wel moet hieraan toegevoegd worden dat de trend is dat het betaalgedrag in de groothandel beter wordt, dat wil zeggen dat facturen sneller betaald worden. In 2009 lag het gemiddelde op 48,2. Dit is in 2012 gedaald tot gemiddeld 46,4 dagen. Bedenk wel dat dit nog steeds 16,4 dagen afwijkt van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen tussen B2B bedrijven die sinds 16 maart 2013 is vastgelegd! 68% van de groothandels merkt echter op dat de betaalmoraal lijkt te zijn verslechterd. Het verschil in betalingstermijn kan tot ingewikkelde situaties leiden in de groothandelsbranche, aangezien de debiteurentermijn in de groothandel een stuk korter is dan de crediteurentermijn. Voorkomen van wanbetaling is duizend maal beter dan dit moeten genezen, dus voorkom wanbetaling. Merkt u een verandering in de betaalmoraal van uw debiteuren? Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Bovenstaande conclusies zijn getrokken op basis van data uit de Graydon bedrijvendatabase waarin informatie staat opgeslagen afkomstig van publieke bronnen zoals de KvK en rechtbanken, miljoenen betaalervaringen van bedrijven via de grotere ondernemingen van Nederland, alle relevante jaarrekeningen van bedrijven en financiële updates van bedrijven zelf. Ook de resultaten van het Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 zijn hierin meegenomen. Graydon Nederland

6 3. Trends & ontwikkelingen Een aantal ontwikkelingen is zichtbaar binnen de sector waar groothandels rekening mee dienen te houden. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de werkwijze en kunnen daarmee gevolgen hebben voor de financiële situatie van de groothandelsbedrijven 3.1 Internationaal Nederland heeft met 3,7% een relatief belangrijk aandeel in de wereldmarkthandel. En dat terwijl het aandeel in de wereldproductie slechts 1% bedraagt en ons land 0,25% van de wereldbevolking telt. Onze handelsactiviteiten leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Nederland staat vijfde op de lijst met landen met een internationale draaischijffunctie. Deze positie danken we aan onze rol als doorvoerland. De helft van alle export is wederuitvoer. Oftewel: artikelen die, eventueel na een geringe bewerking, weer geëxporteerd worden. Frankrijk, België en Duitsland zijn nu nog goed voor 41,6% van de import en 44,4% van de export, maar de handel wordt steeds internationaler. Bron: Rabobank, global sourcing & de groothandel Vergroten van omzet en volumes Ook in de huidige economische tijden blijft het doel om omzet en volumes te vergroten, bijvoorbeeld door nieuwe markten aan te boren in binnen- maar vooral in buitenland. De grens over en internationaal zaken doen is het devies. Hoeveel procent van uw debiteuren (±) is buitenlands? % 27% 12% 3% 8% 3% Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Internationaal zaken doen leidt tot verdere internationalisering van de groothandel. Internationaal georiënteerde ondernemingen hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van de opbloeiende wereldhandel, terwijl nationaal georiënteerde groothandels te maken hadden met een afwachtende Nederlandse afnemer. Geografische diversificatie Geografische diversificatie wordt steeds belangrijker om te kunnen blijven profiteren van de groeiende wereldhandel en tegelijkertijd risico s te spreiden. Een gevolg van de zwakke nationale markt is dat de groothandel steeds meer op het buitenland leunt. De sector is altijd al gericht geweest op de export. Het verschil is nu dat er niet meer alleen op nabije veilige havens gebouwd kan worden, zoals Duitsland, laat staan op Zuid-Europa. Voor de groothandel geldt daarom dat er steeds vaker een visie gevraagd wordt die verder reikt dan Europa. Een omschakeling is noodzakelijk nu de crisis heeft aangetoond dat afhankelijkheid van één of enkele markten gevaren met zich meebrengt. Geografische diversificatie wordt belangrijker om te kunnen blijven groeien en om risico s zo veel mogelijk te spreiden. 6 Graydon Nederland 2013

7 Inkoop in lage lonen landen Toenemende internationalisering biedt de groothandel grote kansen, maar zorgt ook in toenemende mate voor financiële vraagstukken. Steeds meer groothandels kiezen ervoor om in te kopen in de zogenaamde lagelonenlanden. Omdat de goederen vaak lang onderweg zijn eisen leveranciers een, al dan niet gedeeltelijke, vooruitbetaling. Genoemde voorfinanciering kan ervoor zorgen dat de liquide middelen van de groothandel onder druk komen te staan waardoor het bedrijven van handel met overige leveranciers ingewikkelder wordt. Daarnaast maken de afnemende bedrijven in het buitenland in veel gevallen gebruik van langere betalingstermijnen dan gewend. Zodra er een verschil tussen voorfinanciering en het nakomen van de uiteindelijke betalingsverplichting ontstaat, kan dit in liquiditeitsproblemen voor de onderneming resulteren. Verder lopen de groothandels hierbij risico door het deels vooruitbetalen van de in te kopen goederen. Indien het bedrijf de goederen niet kan leveren verliest het groothandelsbedrijf haar geld. Door de internationalisering is er vaak minder controle over de financiële situatie van de leveranciers. 3.2 Nationaal Marges onder druk De groothandels hebben vaak te maken met extreem lage marges, die nu extra onder druk staan. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst zijn de inkoopprijzen voor de groothandels over alle eindsectoren gestegen, als gevolg van onder andere duurdere grondstoffen door de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. Daarnaast hebben de groothandels te maken met hogere lonen bij hun leveranciers. Om deze reden zoeken groothandels steeds vaker hun inkoopmarkt in de lagelonenlanden. Afnemers kunnen namelijk eenvoudig overstappen van groothandel. Daardoor blijven de marges lager dan normaliter het geval is. Om marges ruimer te maken, breiden veel groothandelsbedrijven hun dienstenpakket uit door meer te bieden dan enkel goederen. Service speelt een steeds grotere rol. Ondanks deze uitbreiding van het dienstenpakket, zullen de marges niet op het normale niveau komen te liggen. Dit komt voornamelijk door het drukker wordende concurrentieveld. Efficiency is key De concurrentiepositie van een groothandel kan versterkt worden door verspilling in de keten weg te halen. Denk hierbij aan de verdere optimalisatie van voorraadniveaus waardoor de voorraadkosten afnemen. Een randvoorwaarde voor het tegengaan van verspilling is een transparante en goed geautomatiseerde keten. Automatisering is het sleutelwoord. Zaken doen in een verzadigde afzetmarkt De groothandelaar moet slimmer te werk gaan in een verzadigde afzetmarkt die onder druk staat door de stagnerende eindvraag als gevolg van het gebrek aan vertrouwen van de consument in de economie. Waar liggen de kansen? Waar is je groothandelsbedrijf specifiek goed in? Vergrijzing als bedreiging Op korte termijn lijkt de vergrijzing in West-Europese landen een kans te zijn. Een doelgroep met andere behoeftes en een andere besteding. Op termijn zou dit echter een bedreiging kunnen worden voor de groothandel in West-Europa omdat de toenemende vergrijzing potentieel leidt tot een afname van de West Europese eindvraag. Graydon Nederland

8 4. Bedreiging: druk op liquide middelen In het stijgende concurrentieveld staat het begrip efficiency voor veel groothandels centraal. De groothandels moeten efficiënt met hun werkkapitaal om te gaan. De juiste balans tussen inkoop en verkoop moet gezocht worden. Groothandelsbedrijven hebben, als reactie op de onzekerder wordende economie, hun voorraden verder afgebouwd. Door kleinere voorraden wordt het (financiële) proces van inkoop en verkoop complexer. Indien de groothandel te maken krijgt met het niet-leveren van goederen of wanbetaling van debiteuren, komt de gehele ketting in de knel. Groothandels nemen dagelijks risico s door grote hoeveelheden op leverancierskrediet te verkopen. Om financiële ruimte te behouden, continuïteit te waarborgen en de liquiditeitspositie te verbeteren is een proactief debiteurenbeheer cruciaal. Leningen en kredietverstrekkingen bieden voor de groothandels hierbij uitkomst. Voorbeelden hiervan zijn documentaire kredieten en letters of credit (LC s). Het is hierdoor mogelijk om grotere voorraden aan te leggen om zo aan de wensen van afnemers te voldoen. Ook kunnen crediteuren op tijd betaald worden. Groothandels dienen voor de leningen en kredieten echter wel hun eigen cashflow en betaalgedrag op orde te hebben. Indien het betaalgedrag van de debiteuren, in combinatie met extra lage marges, een te grote rol speelt wordt het risico op een verslechterd eigen betaalgedrag groter. Dit resulteert vervolgens weer in het feit dat de banken en kredietverleners minder snel hun kredieten verlenen. De banken kijken voor het verstrekken van de kredieten namelijk naar de huidige financiële situatie van de groothandel en hun betaalgedrag van de afgelopen jaren. Indien dit verslechterd is, nemen de banken door het strengere toezicht vanuit overheden minder risico bij het verlenen van hun diensten. dat overblijft als je de bedrijfskosten van de omzet hebt afgetrokken. Een ondernemer met meer cash is meer king bij de bank Bij het verstrekken van krediet kijken banken kritischer dan ooit naar risico s. Dit levert een gevaar op voor ondernemers. Banken zijn namelijk minder snel geneigd om krediet te verlenen. Of zij vragen extra toeslagen op leningen. Als ondernemer is het daarom juist nu extra belangrijk om uw zaken goed op orde te hebben en open te zijn over uw financiën. Marcel van Es, CEO van Graydon, licht toe: Als u als ondernemer openheid van zaken geeft, hebben kredietverstrekkers een beter inzicht in de gang van zaken. Dit maakt de kans op nieuw krediet tegen acceptabele voorwaarden aanzienlijk groter. Snellere financiering door goed credit management Banken in Nederland hebben belang bij goed credit management door ondernemend Nederland. Ondernemers die hun credit management goed regelen, zullen minder bankkrediet nodig hebben. Ook zullen banken bedrijven sneller en makkelijker financieren als het bedrijf een gezond debiteurenbestand heeft. Dit verlaagt de spanning tussen ondernemers en banken. Zo komt er minder druk op de bankfinanciering. Bron: Graydon Graydon Nederland 2013

9 5. Actie tegen oprekken betalingstermijn Wat kan ik doen tegen het oprekken van de betalingstermijn? Mijn grote klanten rekken de betalingstermijn op naar 90 dagen. Als MKB-er kan ik dit bijna niet opvangen: mijn personeel moet gewoon elke maand betaald worden. Kan ik iets doen aan deze vorm van liquiditeitsfinanciering van mijn klanten die mij ongevraagd opgelegd wordt? Bron: Financieel Dagblad, rubriek: Ervaren & Deskundig, zaterdag 23 maart Openheid van zaken Communiceer open met uw klant over dit dilemma en maak duidelijk dat later betalen een vorm van korting is. Te veel korting brengt uw continuïteit als leverancier in gevaar en dit is vaak niet in het voordeel van de klant. 2. Train uzelf én uw verkoopteam Zorg dat u niet alleen producten verkoopt, maar hiermee gepaard gaand ook algemene voorwaarden en betalingstermijnen. Te vaak durft men dit niet ter sprake te brengen uit angst de order te verliezen. Nog steeds is een getekende overeenkomst met voorwaarden niet bij elk bedrijf de norm! Dit vaak met allerlei vervelende gevolgen voor de langere termijn. Wees een volwaardige gesprekspartner. 3. Maak exacte afspraken In de praktijk wordt een betalingstermijn van bijvoorbeeld 60 dagen nog steeds tweeledig geïnterpreteerd. In onze ogen is bij een betaaltermijn van 60 afgesproken dat u als leverancier op dag 60 over uw geld kunt beschikken. Het staat dan op uw rekening. Een klant die op de 60e dag gaat betalen, is dus te laat. 4. Probeer zelf niet te laat te betalen Het is verleidelijk om uw leveranciers zelf ook later te gaan betalen, wanneer u zelf uw geld laat ontvangt. Pas hiervoor op, uw bedrijf kan in een negatieve spiraal terechtkomen door het ene gat met het andere te dichten. Straks staan uw leveringen onder druk en kunt u uw afspraken met uw klanten niet meer garanderen. 5. Bewerkstellig groei met veel klanten Die giga-order van die megaklant lijkt erg aanlokkelijk, maar denk goed na of u niet té afhankelijk van deze ene relatie wordt. De klant weet dit en kan misbruik maken door de betalingstermijn telkens weer op te rekken. Zorg dus dat u een gezonde verdeling in uw klantenportefeuille heeft. Bedenk dat groei goed is maar niet altijd in het bedrijfsbelang, dat laat de dagelijkse praktijk helaas maar al te vaak zien. Saneringen en inkrimpen zijn aan de orde van de dag. Graydon Nederland

10 6. Terugdringen betalingstermijn verbetert de cashflow Hoeveel facturen verstuurt u op jaarbasis? Wat is de gemiddelde hoofdsom van uw facturen? Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Met ingang van 16 maart 2013 is er op Europees niveau een nieuwe wet van toepassing die betalingsachterstanden bij handelsvorderingen tussen ondernemers moet bestrijden. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het MKB meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan. Als er contractueel niets wordt vastgelegd, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van de ontvangst van de factuur betaald worden. Voor handelstransacties tussen ondernemingen geldt een maximale betaaltermijn van 60 dagen. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Bron: Site Rijksoverheid - Antwoord voor Bedrijven Het terugdringen van betalingstermijnen is belangrijk. De snelheid van de cashflow heeft grote invloed op de liquiditeitspositie van de groothandelsbedrijven. Een veel gebruikt middel om deze positie te controleren is de Cash Conversion Cycle. Deze cyclus geeft de periode weer gemeten in dagen vanaf het moment dat een inkoopfactuur is betaald tot aan het moment dat het bedrag van de hierop betrekking hebbende verkoopfactuur is geïnd. Het terugdringen van de debiteurentermijn, en daarmee ook die van de buitenlandse debiteuren, kan een belangrijke oplossing zijn om de omlooptijd binnen de cyclus te verkorten en daarmee de cashflow in positieve zin te beïnvloeden. 10 Graydon Nederland 2013

11 Onderhanden werk Voorraad Verkopen Inkopen Crediteuren Cash Conversion Cycle (CCC) Cash Debiteuren Figuur 2: Schematische weergave Cash Conversion Cycle Cashflow verbetering. Het verkorten van de betalingstermijn levert een verbetering van de cashflow op. Dit zorgt ervoor dat er een constantere en frequentere stroom aan inkomende financiën ontstaat. Deze geldstroom leidt ertoe dat het groothandelsbedrijf gemakkelijker de eigen rekeningen kan betalen en hierdoor dus minder snel in de problemen komt. Het is hierbij van groot belang dat de kortere betalingstermijnen goed worden opgevolgd en dat, zodra de termijn verstreken is, direct herinneringen verstuurd worden. Extra financiële ruimte. Mocht u als groothandel op dit moment over extra ruimte in de financiële middelen beschikken, is het naast het verbeteren van de cashflow verstandig om deze te verplaatsen naar spaarrekeningen. Door middel van de rente die op deze spaarrekeningen verkregen wordt, kan het groothandelsbedrijf geld creëren waardoor het extra financiële ruimte krijgt. Graydon Nederland

12 7. Preventief debiteurenbeleid Voorkomen is beter dan genezen (Aantal debiteuren per jaar) Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Weet met wie u zaken doet en minimaliseer zo uw risico s! Als groothandel wilt u graag weten met wie u zaken doet. Heeft uw zakenpartner zijn zaakjes financieel op orde? Kan hij zijn financiële verplichtingen aan u nakomen? In het kader van ketenverantwoordelijkheid wilt u ook weten waar de goederen vandaan komen en onder welke omstandigheden zij worden geproduceerd. Er zijn voor groothandels verschillende manieren om risico s te voorkomen en te beperken. Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel Minimaliseer (internationale) risico s Door de risico s op wanbetaling preventief inzichtelijk te maken, kunnen groothandels gerichter en veiliger hun goederen verkopen. Door middel van kredietinformatie rapporten, zowel nationaal als internationaal, krijgen groothandels de benodigde informatie over onder andere het betaalgedrag van de debiteuren, de huidige financiële situatie en het kredietadvies dat daaraan gegeven wordt. Aan de hand van de kredietinformatie rapporten kan de groothandel bepalen of zij veilig zaken kan en wil doen met de debiteur in kwestie en tegen welke voorwaarden. Datzelfde geldt voor de risico s die bedrijven lopen bij leveranciers. Zekerheid aan deze zijde van de groothandel is net zo belangrijk als aan debiteurenzijde, aangezien het niet-leveren van goederen grote problemen met zich mee kan brengen. Toets leveranciers op hun financiële situatie om het risico van een faillissement of fraude aan leverancierszijde te voorkomen. 12 Graydon Nederland 2013

13 2. Monitor bestaande afnemers en leveranciers Het bewaken van individuele bedrijven binnen zowel debiteuren- als crediteurenportefeuille biedt extra zekerheid. De groothandels worden hierbij op de hoogte gebracht zodra er opvallende wijzigingen plaatsvinden binnen de financiële situatie van de afnemers en leveranciers. Het is mogelijk alle bedrijven in bewaking te zetten, maar ook alleen de bedrijven waar u de extra zekerheid over wilt hebben. Een eventuele verandering in de organisatiestructuur, wijzigingen in het geadviseerde kredietlimiet, of de aanstelling van een nieuwe directeur worden automatisch gemeld. Deze (risicovolle) wijzigingen bij de debiteuren en crediteuren kunnen gevolgen hebben voor uw business en het is belangrijk hiervan tijdig op de hoogte te zijn. 3. Krijg risico s inzichtelijk in uw hele relatieportefeuille Tot slot is het mogelijk de gehele debiteuren- en crediteurenportefeuille overzichtelijk in kaart te brengen. Met een online tool kunnen de groothandels snel en eenvoudig de (internationale) risico s van klanten, leveranciers en zelfs concurrenten managen. Er is ruimte om alle relaties van de groothandel op te voeren, in groepen in te delen en dankzij verschillende analyses inzicht te krijgen in risico s binnen de portefeuille. Zo is het mogelijk om direct over te gaan tot het verkrijgen van diepergaand inzicht in risicovolle relaties, zodat de groothandel in een vroeg stadium weet of zij te maken krijgt met wanbetalers of faillissementen. Bedrijfsinformatie, of het nu gaat om toetsing en bewaking van individuele relaties of de risico s van de gehele portefeuille, biedt groothandels dus belangrijke extra zekerheid om veilig en verantwoord zaken te doen. Door middel van bedrijfsinformatie kunnen de juiste keuzes gemaakt worden voor een strak en proactief debiteurenbeleid. 4. Laatste sommatie Op het moment dat een debiteur niet binnen de vastgestelde betalingstermijn betaald heeft, kan men proberen op een klantvriendelijke manier de debiteur te benaderen en deze aan zijn betalingsverplichting te laten voldoen. Met de laatste sommatie wordt de debiteur voor de laatste maal op het openstaande bedrag geattendeerd. Dit gebeurt vanuit naam van een andere, incassogespecialiseerde organisatie. Door de laatste sommatie vanuit een incassobureau te laten versturen zonder de vordering al uit handen te geven, geef je aan de debiteur een signaal af dit schrijven zeer serieus te nemen. De debiteur ziet in veel gevallen hierdoor de ernst van de situatie in en zal daardoor sneller tot betaling overgaan. (Aantal incassodossiers per jaar) (Aantal dagen) Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Graydon Nederland

14 Conclusie De groothandel is een onmisbare schakel in de Nederlandse economie; een onzichtbare parel. En het gaat relatief goed met de groothandel. Op internationaal vlak liggen er voor de Nederlandse groothandel veel uitdagingen, zowel qua handel als qua inkoop. De groothandelaar kan met name inspelen op internationale kansen om zijn business gezond te houden. Lagere marges, verdere internationalisering en het op de juiste manier inspelen op demografische ontwikkelingen en efficiency vraagstukken en trends maken het groothandelsvak zowel ingewikkeld als uitdagend. Groothandelsbedrijven balanceren dagelijks tussen afnemers en leveranciers, en debiteuren en crediteuren. Het vinden van de juiste balans leidt tot een gezond bedrijf. Groothandels hebben de mogelijkheid om de (internationale) risico s te verminderen en voorkomen. Door middel van het terugdringen van betalingstermijnen, gebruik van kredietinformatie rapporten en bewaking van afnemers en leveranciers kunnen de groothandels gemakkelijker de juiste balans vinden en ruimte creëren in hun cash flow. Beter inzicht in de risico s en het voorkomen van mogelijke wanbetaling zorgt ervoor dat u als groothandelsbedrijf in Nederland zowel nationaal als internationaal met meer zekerheid zaken kunt doen. Voor u op een rijtje: Beperk uw risico s: voorkomen is beter dan genezen, dus weet met wie u zaken doet! Juist ook als u de grens over gaat. Zorg ervoor dat uw cash flow op orde is. Met meer cash, bent u als groothandelaar meer king. Algemeen geldt dat u financieel lastige situaties dient te voorkomen. Dus regel uw credit management strak in. Maak goede afspraken met uw afnemers en leveranciers en durf het thema betalingstermijn bespreekbaar te maken; het maakt onderdeel uit van de commerciële deal. Betaalt uw zakenrelatie niet op tijd? Twijfel dan niet en geef uw vordering op tijd ter incasso. Voor informatie over de oplossingen van Graydon, gaat u naar of belt u voor een vrijblijvend advies naar Graydon Nederland 2013

15 Bronvermelding ABN Amro Werkkapitaal Detailhandel.pdf Accountview Accountview Antwoord voor bedrijven (site Rijksoverheid) CBS De ondernemer - BN De Stem Diversificatie steeds belangrijker Exact: Brancherapport Groothandel FD.nl Deskundig/ /ervaren-deskundig_bron_fd_krant Graydon.nl https://www.graydon.nl/nl/nieuws-en-kennis/persberichten/is-de-wet-over-op-tijd-betalen-wel-zo-geweldig-voor-het-mkb Graydon brancheonderzoek Groothandel 2013 Finance ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Groothandel, 1 maart ING Groei door grenzen te verleggen.pdf ING Trends in werkkapitaal _tcm IT Executive NVG Ondernemerschap.nl: Ondernemen in sectoren Rabobank - Cijfers en Trends Branche informatie Groothandel https://www.rabobank.nl/images/groothandel_maart2012_ pdf?ra_resize=yes&ra_width=800&ra_height=600&ra_ toolbar=yes&ra_locationbar=yes Rabobank Cijfers & Trends Global Sourcing en de groothandel Rabobank Cijfers & Trends Groothandel Rabobank Cijfers & Trends Thema Update Groothandel Graydon Nederland

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Crowdfunding - Naar een duurzame sector

Crowdfunding - Naar een duurzame sector Crowdfunding - Naar een duurzame sector Onderzoek naar (toezicht op) de crowdfundingsector December 2014 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 Methodiek en leeswijzer... 5 Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming?

De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming? De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming? Banken zijn nog steeds de voornaamste bron van financiering voor Nederlandse ondernemingen. Ondernemingen doen er goed aan tijdig alternatieve

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

Visi e op s ector o s n in 2014 2

Visi e op s ector o s n in 2014 2 ansport Agrarische producten Supermarkten Akk Chemie ING Economisch Utiliteitsbouw Bureau Binnenvaart Voedingsmidd estelijke Visie gezondheidszorg op sectoren Notariaat Rubber en ku ten & Fruit Restaurants

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

hoe vind ik een investeerder?

hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een investeerder? hoe vind ik een inves - teerder? Peter Rikhof Wietze Willem Mulder colofon 2011 C365 Business Media Uitgeverij: C365 Business Media, Muiderberg, www.c365.nl Tweede druk,

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie