De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst."

Transcriptie

1 Graydon Whitepaper De groothandel. Financieel gezond én met vertrouwen op weg naar de toekomst.

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe doet de groothandel het? 4 2. Financiële trendanalyse 5 3. Trends & ontwikkelingen 6 4. Bedreiging: druk op liquide middelen 8 5. Actie tegen oprekken betalingstermijn 9 6. Terugdringen betalingstermijn verbetert de cashflow Preventief debiteurenbeleid 12 Conclusie 14 Bronvermelding 15 Colofon GRAYDON NEDERLAND BV Redactie Susanne Klawer, Graydon Nederland BV Met vragen over deze whitepaper kunt u contact opnemen op of via op Uitgave Graydon Nederland BV 2 Graydon Nederland 2013

3 Leveren goederen Leveranciers Oplossing Kredietinformatie rapporten Klantbewaking Risicomanager Check Inleiding Onderhanden werk Voorraad Verkopen Cash Inkopen Conversion Cycle (CCC) De Nederlandse groothandel is redelijk hersteld van de sterke economische terugval die in 2009 is ingezet. Crediteuren Debiteuren Een verdere internationalisering en lagere marges brengen menig Cash financieel manager in de groothandel in moeilijke situaties. Het continu moeten balanceren tussen vraag en aanbod, inkoop en verkoop, en debiteuren en crediteuren leidt tot een liquiditeitspositie die onder druk staat. Een goede betaalmoraal biedt grote kansen voor de groothandels en een strak debiteurenbeleid is daarbij van groot belang. Maar hoe zorg je hier als financieel verantwoordelijke voor? De groothandel: een onmisbare schakel De groothandel is een complexe sector die een grote rol speelt in de Nederlandse economie. Uit onderzoek van het Nederlands Verbond van de Groothandel blijkt zelfs dat de Nederlandse groothandel voor elke productgebonden topsector een onmisbare schakel is. De groothandel dimensioneert aanbod, houdt factorkosten laag en faciliteert de weg naar het buitenland. In Nederland zijn er meer dan bedrijven die worden gerekend tot de groothandel. De Nederlandse groothandelssector speelt op internationaal niveau een significante rol bij de handel in goederen over de hele wereld. Bron: Rabobank Groothandelsbedrijven treden op als intermediairs die vraag en aanbod van een bepaald type goederen bij elkaar brengt en voor hun afnemers deels een voorraadfunctie vervult. De bedrijven houden zich dus iedere dag bezig met afnemers én leveranciers. Bij de groothandels ligt de focus traditiegetrouw op volume. Doordat er in beperkte mate waarde aan de producten wordt toegevoegd zijn de marges standaard vrij laag. Hierdoor is volume en een korte doorlooptijd van goederen van essentieel belang. Dat betekent tevens dat er grote hoeveelheden geld door groothandels circuleren en dat bedrijven continu rekening moeten houden met hun debiteuren en crediteuren. Dit maakt het proces van inkoop en verkoop zeer complex. Aangezien groothandels voor eigen rekening en op eigen risico goederen verhandelen, levert dit financieel ingewikkelde situaties op. Betaalgedrag Afnemers Leveren goederen Groothandels Leningen / verzekeringen Financiële instellingen Betaalgedrag Leveren goederen Leveranciers Check Figuur 1: Schematische weergave van de verhoudingen in de groothandelsbranche Graydon Nederland

4 1. Hoe doet de groothandelssector het? Terugblik Met een track record als sterkste groeier in toegevoegde waarde is de groothandel een onzichtbare parel in de Nederlandse economie. Anders dan in andere sectoren liggen zowel volume als omzet nu al weer ruim boven het referentieniveau van De Nederlandse groothandel is redelijk hersteld van de sterke economische terugval in Na het herstel in 2010 en 2011, is de vertraging van de overgebleven groeimotor (de export) voelbaar was voor veel groothandels geen gemakkelijk jaar. Het aantal groothandels nam af. Naast de zwakke binnenlandse bestedingen heeft de stokkende export ook de overgebleven groeimotor van de groothandel doen terugschakelen. In detail De retailsector heeft momenteel te maken met een voorzichtige consument, waar vooral de non-food sector last van heeft. Food retail is wat stabieler wat betreft de volumes. De groothandels gericht op de industrie zijn het beste af omdat hier nog behoorlijk wat groeikansen liggen. Voor zowel food retail als industrie liggen de groeikansen hierbij voornamelijk in de export. Alle groothandels hebben te maken met de economische situaties binnen hun eindmarkten. Hierdoor zijn het onzekere tijden. Vooruitblik De economische vooruitzichten voor de groothandel zijn onzeker van karakter. De vooruitzichten verschillen per afnemersmarkt. De verslechterde economische situatie van de diverse afnemersmarkten zal voorlopig nog aanhouden wordt zo goed als zeker een overgangsjaar; er wordt een groei van 0% verwacht over de hele groothandelssector. Hierna wordt door een aantrekkende buitenlandse afzet en een voorzichtig herstel van de binnenlandse vraag in 2014 weer volumegroei verwacht. De groothandel blijft al met al niet onberoerd door het economisch tij. De werkelijkheid is dat de export het nog redelijk doet. Door onzekerheid laten Nederlandse consumenten en investeerders het echter afweten; dit blijft een ongewisse factor voor de groothandel. Door zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, zich te verbreden en nieuwe exportmarkten aan te boren, kan de groothandel ook in de toekomst bij de Nederlandse top blijven behoren. Doet u zaken met bedrijven en/of pariculieren? Hoe ervaart u tot nu toe de markt voor groothandels in 2013? Verwacht u omzettechnisch te groeien of krimpen in 2013? Hoe ervaart u de mate van concurrentie in het afgelopen jaar? Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel Graydon Nederland 2013

5 2. Financiële trendanalyse Aantal groothandels daalt Uit onderzoek van Graydon blijkt dat het aantal actieve bedrijven in de groothandel in de periode 2009 tot en met 2012 is gedaald tot eind In het derde kwartaal van 2009 werden er een totaal aantal actieve groothandels geregistreerd van , een daling van bijna 5%. Hoog aantal faillissementen Ten opzichte van de BV Nederland is het totaal aantal faillissementen in de groothandel hoog waarbij 2009 en 2012 de slechtste jaren waren met respectievelijk 902 en 793 faillissementen in de groothandel. Aantal starters blijft achter Het percentage starters in de groothandel blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Dit geldt voor de jaren 2009, 2010 en In 2012 ligt het percentage starters in de groothandel iets boven het landelijk gemiddelde. Betaalgedrag slechter dan landelijk gemiddelde In de groothandel wordt er slechter betaald dan gemiddeld tussen B2B bedrijven. Het loopt ongeveer 2 dagen uit de pas met het landelijk gemiddelde. Dit is veel. Wel moet hieraan toegevoegd worden dat de trend is dat het betaalgedrag in de groothandel beter wordt, dat wil zeggen dat facturen sneller betaald worden. In 2009 lag het gemiddelde op 48,2. Dit is in 2012 gedaald tot gemiddeld 46,4 dagen. Bedenk wel dat dit nog steeds 16,4 dagen afwijkt van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen tussen B2B bedrijven die sinds 16 maart 2013 is vastgelegd! 68% van de groothandels merkt echter op dat de betaalmoraal lijkt te zijn verslechterd. Het verschil in betalingstermijn kan tot ingewikkelde situaties leiden in de groothandelsbranche, aangezien de debiteurentermijn in de groothandel een stuk korter is dan de crediteurentermijn. Voorkomen van wanbetaling is duizend maal beter dan dit moeten genezen, dus voorkom wanbetaling. Merkt u een verandering in de betaalmoraal van uw debiteuren? Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Bovenstaande conclusies zijn getrokken op basis van data uit de Graydon bedrijvendatabase waarin informatie staat opgeslagen afkomstig van publieke bronnen zoals de KvK en rechtbanken, miljoenen betaalervaringen van bedrijven via de grotere ondernemingen van Nederland, alle relevante jaarrekeningen van bedrijven en financiële updates van bedrijven zelf. Ook de resultaten van het Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 zijn hierin meegenomen. Graydon Nederland

6 3. Trends & ontwikkelingen Een aantal ontwikkelingen is zichtbaar binnen de sector waar groothandels rekening mee dienen te houden. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de werkwijze en kunnen daarmee gevolgen hebben voor de financiële situatie van de groothandelsbedrijven 3.1 Internationaal Nederland heeft met 3,7% een relatief belangrijk aandeel in de wereldmarkthandel. En dat terwijl het aandeel in de wereldproductie slechts 1% bedraagt en ons land 0,25% van de wereldbevolking telt. Onze handelsactiviteiten leveren dan ook een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Nederland staat vijfde op de lijst met landen met een internationale draaischijffunctie. Deze positie danken we aan onze rol als doorvoerland. De helft van alle export is wederuitvoer. Oftewel: artikelen die, eventueel na een geringe bewerking, weer geëxporteerd worden. Frankrijk, België en Duitsland zijn nu nog goed voor 41,6% van de import en 44,4% van de export, maar de handel wordt steeds internationaler. Bron: Rabobank, global sourcing & de groothandel Vergroten van omzet en volumes Ook in de huidige economische tijden blijft het doel om omzet en volumes te vergroten, bijvoorbeeld door nieuwe markten aan te boren in binnen- maar vooral in buitenland. De grens over en internationaal zaken doen is het devies. Hoeveel procent van uw debiteuren (±) is buitenlands? % 27% 12% 3% 8% 3% Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Internationaal zaken doen leidt tot verdere internationalisering van de groothandel. Internationaal georiënteerde ondernemingen hebben de afgelopen jaren kunnen profiteren van de opbloeiende wereldhandel, terwijl nationaal georiënteerde groothandels te maken hadden met een afwachtende Nederlandse afnemer. Geografische diversificatie Geografische diversificatie wordt steeds belangrijker om te kunnen blijven profiteren van de groeiende wereldhandel en tegelijkertijd risico s te spreiden. Een gevolg van de zwakke nationale markt is dat de groothandel steeds meer op het buitenland leunt. De sector is altijd al gericht geweest op de export. Het verschil is nu dat er niet meer alleen op nabije veilige havens gebouwd kan worden, zoals Duitsland, laat staan op Zuid-Europa. Voor de groothandel geldt daarom dat er steeds vaker een visie gevraagd wordt die verder reikt dan Europa. Een omschakeling is noodzakelijk nu de crisis heeft aangetoond dat afhankelijkheid van één of enkele markten gevaren met zich meebrengt. Geografische diversificatie wordt belangrijker om te kunnen blijven groeien en om risico s zo veel mogelijk te spreiden. 6 Graydon Nederland 2013

7 Inkoop in lage lonen landen Toenemende internationalisering biedt de groothandel grote kansen, maar zorgt ook in toenemende mate voor financiële vraagstukken. Steeds meer groothandels kiezen ervoor om in te kopen in de zogenaamde lagelonenlanden. Omdat de goederen vaak lang onderweg zijn eisen leveranciers een, al dan niet gedeeltelijke, vooruitbetaling. Genoemde voorfinanciering kan ervoor zorgen dat de liquide middelen van de groothandel onder druk komen te staan waardoor het bedrijven van handel met overige leveranciers ingewikkelder wordt. Daarnaast maken de afnemende bedrijven in het buitenland in veel gevallen gebruik van langere betalingstermijnen dan gewend. Zodra er een verschil tussen voorfinanciering en het nakomen van de uiteindelijke betalingsverplichting ontstaat, kan dit in liquiditeitsproblemen voor de onderneming resulteren. Verder lopen de groothandels hierbij risico door het deels vooruitbetalen van de in te kopen goederen. Indien het bedrijf de goederen niet kan leveren verliest het groothandelsbedrijf haar geld. Door de internationalisering is er vaak minder controle over de financiële situatie van de leveranciers. 3.2 Nationaal Marges onder druk De groothandels hebben vaak te maken met extreem lage marges, die nu extra onder druk staan. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst zijn de inkoopprijzen voor de groothandels over alle eindsectoren gestegen, als gevolg van onder andere duurdere grondstoffen door de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. Daarnaast hebben de groothandels te maken met hogere lonen bij hun leveranciers. Om deze reden zoeken groothandels steeds vaker hun inkoopmarkt in de lagelonenlanden. Afnemers kunnen namelijk eenvoudig overstappen van groothandel. Daardoor blijven de marges lager dan normaliter het geval is. Om marges ruimer te maken, breiden veel groothandelsbedrijven hun dienstenpakket uit door meer te bieden dan enkel goederen. Service speelt een steeds grotere rol. Ondanks deze uitbreiding van het dienstenpakket, zullen de marges niet op het normale niveau komen te liggen. Dit komt voornamelijk door het drukker wordende concurrentieveld. Efficiency is key De concurrentiepositie van een groothandel kan versterkt worden door verspilling in de keten weg te halen. Denk hierbij aan de verdere optimalisatie van voorraadniveaus waardoor de voorraadkosten afnemen. Een randvoorwaarde voor het tegengaan van verspilling is een transparante en goed geautomatiseerde keten. Automatisering is het sleutelwoord. Zaken doen in een verzadigde afzetmarkt De groothandelaar moet slimmer te werk gaan in een verzadigde afzetmarkt die onder druk staat door de stagnerende eindvraag als gevolg van het gebrek aan vertrouwen van de consument in de economie. Waar liggen de kansen? Waar is je groothandelsbedrijf specifiek goed in? Vergrijzing als bedreiging Op korte termijn lijkt de vergrijzing in West-Europese landen een kans te zijn. Een doelgroep met andere behoeftes en een andere besteding. Op termijn zou dit echter een bedreiging kunnen worden voor de groothandel in West-Europa omdat de toenemende vergrijzing potentieel leidt tot een afname van de West Europese eindvraag. Graydon Nederland

8 4. Bedreiging: druk op liquide middelen In het stijgende concurrentieveld staat het begrip efficiency voor veel groothandels centraal. De groothandels moeten efficiënt met hun werkkapitaal om te gaan. De juiste balans tussen inkoop en verkoop moet gezocht worden. Groothandelsbedrijven hebben, als reactie op de onzekerder wordende economie, hun voorraden verder afgebouwd. Door kleinere voorraden wordt het (financiële) proces van inkoop en verkoop complexer. Indien de groothandel te maken krijgt met het niet-leveren van goederen of wanbetaling van debiteuren, komt de gehele ketting in de knel. Groothandels nemen dagelijks risico s door grote hoeveelheden op leverancierskrediet te verkopen. Om financiële ruimte te behouden, continuïteit te waarborgen en de liquiditeitspositie te verbeteren is een proactief debiteurenbeheer cruciaal. Leningen en kredietverstrekkingen bieden voor de groothandels hierbij uitkomst. Voorbeelden hiervan zijn documentaire kredieten en letters of credit (LC s). Het is hierdoor mogelijk om grotere voorraden aan te leggen om zo aan de wensen van afnemers te voldoen. Ook kunnen crediteuren op tijd betaald worden. Groothandels dienen voor de leningen en kredieten echter wel hun eigen cashflow en betaalgedrag op orde te hebben. Indien het betaalgedrag van de debiteuren, in combinatie met extra lage marges, een te grote rol speelt wordt het risico op een verslechterd eigen betaalgedrag groter. Dit resulteert vervolgens weer in het feit dat de banken en kredietverleners minder snel hun kredieten verlenen. De banken kijken voor het verstrekken van de kredieten namelijk naar de huidige financiële situatie van de groothandel en hun betaalgedrag van de afgelopen jaren. Indien dit verslechterd is, nemen de banken door het strengere toezicht vanuit overheden minder risico bij het verlenen van hun diensten. dat overblijft als je de bedrijfskosten van de omzet hebt afgetrokken. Een ondernemer met meer cash is meer king bij de bank Bij het verstrekken van krediet kijken banken kritischer dan ooit naar risico s. Dit levert een gevaar op voor ondernemers. Banken zijn namelijk minder snel geneigd om krediet te verlenen. Of zij vragen extra toeslagen op leningen. Als ondernemer is het daarom juist nu extra belangrijk om uw zaken goed op orde te hebben en open te zijn over uw financiën. Marcel van Es, CEO van Graydon, licht toe: Als u als ondernemer openheid van zaken geeft, hebben kredietverstrekkers een beter inzicht in de gang van zaken. Dit maakt de kans op nieuw krediet tegen acceptabele voorwaarden aanzienlijk groter. Snellere financiering door goed credit management Banken in Nederland hebben belang bij goed credit management door ondernemend Nederland. Ondernemers die hun credit management goed regelen, zullen minder bankkrediet nodig hebben. Ook zullen banken bedrijven sneller en makkelijker financieren als het bedrijf een gezond debiteurenbestand heeft. Dit verlaagt de spanning tussen ondernemers en banken. Zo komt er minder druk op de bankfinanciering. Bron: Graydon Graydon Nederland 2013

9 5. Actie tegen oprekken betalingstermijn Wat kan ik doen tegen het oprekken van de betalingstermijn? Mijn grote klanten rekken de betalingstermijn op naar 90 dagen. Als MKB-er kan ik dit bijna niet opvangen: mijn personeel moet gewoon elke maand betaald worden. Kan ik iets doen aan deze vorm van liquiditeitsfinanciering van mijn klanten die mij ongevraagd opgelegd wordt? Bron: Financieel Dagblad, rubriek: Ervaren & Deskundig, zaterdag 23 maart Openheid van zaken Communiceer open met uw klant over dit dilemma en maak duidelijk dat later betalen een vorm van korting is. Te veel korting brengt uw continuïteit als leverancier in gevaar en dit is vaak niet in het voordeel van de klant. 2. Train uzelf én uw verkoopteam Zorg dat u niet alleen producten verkoopt, maar hiermee gepaard gaand ook algemene voorwaarden en betalingstermijnen. Te vaak durft men dit niet ter sprake te brengen uit angst de order te verliezen. Nog steeds is een getekende overeenkomst met voorwaarden niet bij elk bedrijf de norm! Dit vaak met allerlei vervelende gevolgen voor de langere termijn. Wees een volwaardige gesprekspartner. 3. Maak exacte afspraken In de praktijk wordt een betalingstermijn van bijvoorbeeld 60 dagen nog steeds tweeledig geïnterpreteerd. In onze ogen is bij een betaaltermijn van 60 afgesproken dat u als leverancier op dag 60 over uw geld kunt beschikken. Het staat dan op uw rekening. Een klant die op de 60e dag gaat betalen, is dus te laat. 4. Probeer zelf niet te laat te betalen Het is verleidelijk om uw leveranciers zelf ook later te gaan betalen, wanneer u zelf uw geld laat ontvangt. Pas hiervoor op, uw bedrijf kan in een negatieve spiraal terechtkomen door het ene gat met het andere te dichten. Straks staan uw leveringen onder druk en kunt u uw afspraken met uw klanten niet meer garanderen. 5. Bewerkstellig groei met veel klanten Die giga-order van die megaklant lijkt erg aanlokkelijk, maar denk goed na of u niet té afhankelijk van deze ene relatie wordt. De klant weet dit en kan misbruik maken door de betalingstermijn telkens weer op te rekken. Zorg dus dat u een gezonde verdeling in uw klantenportefeuille heeft. Bedenk dat groei goed is maar niet altijd in het bedrijfsbelang, dat laat de dagelijkse praktijk helaas maar al te vaak zien. Saneringen en inkrimpen zijn aan de orde van de dag. Graydon Nederland

10 6. Terugdringen betalingstermijn verbetert de cashflow Hoeveel facturen verstuurt u op jaarbasis? Wat is de gemiddelde hoofdsom van uw facturen? Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Met ingang van 16 maart 2013 is er op Europees niveau een nieuwe wet van toepassing die betalingsachterstanden bij handelsvorderingen tussen ondernemers moet bestrijden. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het MKB meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan. Als er contractueel niets wordt vastgelegd, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van de ontvangst van de factuur betaald worden. Voor handelstransacties tussen ondernemingen geldt een maximale betaaltermijn van 60 dagen. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Bron: Site Rijksoverheid - Antwoord voor Bedrijven Het terugdringen van betalingstermijnen is belangrijk. De snelheid van de cashflow heeft grote invloed op de liquiditeitspositie van de groothandelsbedrijven. Een veel gebruikt middel om deze positie te controleren is de Cash Conversion Cycle. Deze cyclus geeft de periode weer gemeten in dagen vanaf het moment dat een inkoopfactuur is betaald tot aan het moment dat het bedrag van de hierop betrekking hebbende verkoopfactuur is geïnd. Het terugdringen van de debiteurentermijn, en daarmee ook die van de buitenlandse debiteuren, kan een belangrijke oplossing zijn om de omlooptijd binnen de cyclus te verkorten en daarmee de cashflow in positieve zin te beïnvloeden. 10 Graydon Nederland 2013

11 Onderhanden werk Voorraad Verkopen Inkopen Crediteuren Cash Conversion Cycle (CCC) Cash Debiteuren Figuur 2: Schematische weergave Cash Conversion Cycle Cashflow verbetering. Het verkorten van de betalingstermijn levert een verbetering van de cashflow op. Dit zorgt ervoor dat er een constantere en frequentere stroom aan inkomende financiën ontstaat. Deze geldstroom leidt ertoe dat het groothandelsbedrijf gemakkelijker de eigen rekeningen kan betalen en hierdoor dus minder snel in de problemen komt. Het is hierbij van groot belang dat de kortere betalingstermijnen goed worden opgevolgd en dat, zodra de termijn verstreken is, direct herinneringen verstuurd worden. Extra financiële ruimte. Mocht u als groothandel op dit moment over extra ruimte in de financiële middelen beschikken, is het naast het verbeteren van de cashflow verstandig om deze te verplaatsen naar spaarrekeningen. Door middel van de rente die op deze spaarrekeningen verkregen wordt, kan het groothandelsbedrijf geld creëren waardoor het extra financiële ruimte krijgt. Graydon Nederland

12 7. Preventief debiteurenbeleid Voorkomen is beter dan genezen (Aantal debiteuren per jaar) Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Weet met wie u zaken doet en minimaliseer zo uw risico s! Als groothandel wilt u graag weten met wie u zaken doet. Heeft uw zakenpartner zijn zaakjes financieel op orde? Kan hij zijn financiële verplichtingen aan u nakomen? In het kader van ketenverantwoordelijkheid wilt u ook weten waar de goederen vandaan komen en onder welke omstandigheden zij worden geproduceerd. Er zijn voor groothandels verschillende manieren om risico s te voorkomen en te beperken. Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel Minimaliseer (internationale) risico s Door de risico s op wanbetaling preventief inzichtelijk te maken, kunnen groothandels gerichter en veiliger hun goederen verkopen. Door middel van kredietinformatie rapporten, zowel nationaal als internationaal, krijgen groothandels de benodigde informatie over onder andere het betaalgedrag van de debiteuren, de huidige financiële situatie en het kredietadvies dat daaraan gegeven wordt. Aan de hand van de kredietinformatie rapporten kan de groothandel bepalen of zij veilig zaken kan en wil doen met de debiteur in kwestie en tegen welke voorwaarden. Datzelfde geldt voor de risico s die bedrijven lopen bij leveranciers. Zekerheid aan deze zijde van de groothandel is net zo belangrijk als aan debiteurenzijde, aangezien het niet-leveren van goederen grote problemen met zich mee kan brengen. Toets leveranciers op hun financiële situatie om het risico van een faillissement of fraude aan leverancierszijde te voorkomen. 12 Graydon Nederland 2013

13 2. Monitor bestaande afnemers en leveranciers Het bewaken van individuele bedrijven binnen zowel debiteuren- als crediteurenportefeuille biedt extra zekerheid. De groothandels worden hierbij op de hoogte gebracht zodra er opvallende wijzigingen plaatsvinden binnen de financiële situatie van de afnemers en leveranciers. Het is mogelijk alle bedrijven in bewaking te zetten, maar ook alleen de bedrijven waar u de extra zekerheid over wilt hebben. Een eventuele verandering in de organisatiestructuur, wijzigingen in het geadviseerde kredietlimiet, of de aanstelling van een nieuwe directeur worden automatisch gemeld. Deze (risicovolle) wijzigingen bij de debiteuren en crediteuren kunnen gevolgen hebben voor uw business en het is belangrijk hiervan tijdig op de hoogte te zijn. 3. Krijg risico s inzichtelijk in uw hele relatieportefeuille Tot slot is het mogelijk de gehele debiteuren- en crediteurenportefeuille overzichtelijk in kaart te brengen. Met een online tool kunnen de groothandels snel en eenvoudig de (internationale) risico s van klanten, leveranciers en zelfs concurrenten managen. Er is ruimte om alle relaties van de groothandel op te voeren, in groepen in te delen en dankzij verschillende analyses inzicht te krijgen in risico s binnen de portefeuille. Zo is het mogelijk om direct over te gaan tot het verkrijgen van diepergaand inzicht in risicovolle relaties, zodat de groothandel in een vroeg stadium weet of zij te maken krijgt met wanbetalers of faillissementen. Bedrijfsinformatie, of het nu gaat om toetsing en bewaking van individuele relaties of de risico s van de gehele portefeuille, biedt groothandels dus belangrijke extra zekerheid om veilig en verantwoord zaken te doen. Door middel van bedrijfsinformatie kunnen de juiste keuzes gemaakt worden voor een strak en proactief debiteurenbeleid. 4. Laatste sommatie Op het moment dat een debiteur niet binnen de vastgestelde betalingstermijn betaald heeft, kan men proberen op een klantvriendelijke manier de debiteur te benaderen en deze aan zijn betalingsverplichting te laten voldoen. Met de laatste sommatie wordt de debiteur voor de laatste maal op het openstaande bedrag geattendeerd. Dit gebeurt vanuit naam van een andere, incassogespecialiseerde organisatie. Door de laatste sommatie vanuit een incassobureau te laten versturen zonder de vordering al uit handen te geven, geef je aan de debiteur een signaal af dit schrijven zeer serieus te nemen. De debiteur ziet in veel gevallen hierdoor de ernst van de situatie in en zal daardoor sneller tot betaling overgaan. (Aantal incassodossiers per jaar) (Aantal dagen) Bron van infographic: Graydon brancheonderzoek groothandel 2013 Graydon Nederland

14 Conclusie De groothandel is een onmisbare schakel in de Nederlandse economie; een onzichtbare parel. En het gaat relatief goed met de groothandel. Op internationaal vlak liggen er voor de Nederlandse groothandel veel uitdagingen, zowel qua handel als qua inkoop. De groothandelaar kan met name inspelen op internationale kansen om zijn business gezond te houden. Lagere marges, verdere internationalisering en het op de juiste manier inspelen op demografische ontwikkelingen en efficiency vraagstukken en trends maken het groothandelsvak zowel ingewikkeld als uitdagend. Groothandelsbedrijven balanceren dagelijks tussen afnemers en leveranciers, en debiteuren en crediteuren. Het vinden van de juiste balans leidt tot een gezond bedrijf. Groothandels hebben de mogelijkheid om de (internationale) risico s te verminderen en voorkomen. Door middel van het terugdringen van betalingstermijnen, gebruik van kredietinformatie rapporten en bewaking van afnemers en leveranciers kunnen de groothandels gemakkelijker de juiste balans vinden en ruimte creëren in hun cash flow. Beter inzicht in de risico s en het voorkomen van mogelijke wanbetaling zorgt ervoor dat u als groothandelsbedrijf in Nederland zowel nationaal als internationaal met meer zekerheid zaken kunt doen. Voor u op een rijtje: Beperk uw risico s: voorkomen is beter dan genezen, dus weet met wie u zaken doet! Juist ook als u de grens over gaat. Zorg ervoor dat uw cash flow op orde is. Met meer cash, bent u als groothandelaar meer king. Algemeen geldt dat u financieel lastige situaties dient te voorkomen. Dus regel uw credit management strak in. Maak goede afspraken met uw afnemers en leveranciers en durf het thema betalingstermijn bespreekbaar te maken; het maakt onderdeel uit van de commerciële deal. Betaalt uw zakenrelatie niet op tijd? Twijfel dan niet en geef uw vordering op tijd ter incasso. Voor informatie over de oplossingen van Graydon, gaat u naar of belt u voor een vrijblijvend advies naar Graydon Nederland 2013

15 Bronvermelding ABN Amro Werkkapitaal Detailhandel.pdf Accountview Accountview Antwoord voor bedrijven (site Rijksoverheid) CBS De ondernemer - BN De Stem Diversificatie steeds belangrijker Exact: Brancherapport Groothandel FD.nl Deskundig/ /ervaren-deskundig_bron_fd_krant Graydon.nl Graydon brancheonderzoek Groothandel 2013 Finance ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Groothandel, 1 maart ING Groei door grenzen te verleggen.pdf ING Trends in werkkapitaal _tcm IT Executive NVG Ondernemerschap.nl: Ondernemen in sectoren Rabobank - Cijfers en Trends Branche informatie Groothandel toolbar=yes&ra_locationbar=yes Rabobank Cijfers & Trends Global Sourcing en de groothandel Rabobank Cijfers & Trends Groothandel Rabobank Cijfers & Trends Thema Update Groothandel Graydon Nederland

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar.

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Graydon Whitepaper Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Na hoeveel dagen is uw winst verdwenen? 4 2. Wat

Nadere informatie

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector.

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Graydon Presentatie Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Het percentage in de transportsector dat zaken doet met bedrijven en/of particulieren. De verwachte omzetgroei of

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

De transport & logistiek sector.

De transport & logistiek sector. Graydon Whitepaper De transport & logistiek sector. Financieel management anno 2013. Graydon Nederland is een officiële partner van Transport en Logisitiek Nederland. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Hoe staat

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Bouw je rijk! Verstandig de uitdagingen van de toekomst tegemoet.

Bouw je rijk! Verstandig de uitdagingen van de toekomst tegemoet. Graydon Whitepaper Bouw je rijk! Verstandig de uitdagingen van de toekomst tegemoet. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene economische trends 4 2. Kansen in de bouw 5 3. Een financiële trendanalyse 8 4.

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de bouwsector uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten.

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Laat geld slimmer stromen Flinqer de Financial Linker - is opgestart door ondernemers, die niet begrepen

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Bedrijven die op krediet leveren, lopen het risico dat een klant uiteindelijk niet betaalt voor de geleverde goederen of diensten. Als het om grote bedragen gaat,

Nadere informatie

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB informatie voor MKB Meer informatie Contactpersonen Bezoekadres Ed Kiers Pieter Bouwknegt A W TREFI Netwerk Financiering BV Joop Geesinkweg 185-194 1096 AT Amsterdam www.trefi.nl M T E +31 (0)6 81 14 46

Nadere informatie

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat

Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Trends in werkkapitaal Steeds groter wordende groep debiteuren betaalt te laat Nederlandse trend steekt ongunstig af tegen die in de ons omringende landen In de tweede helft van 2011 is het aandeel debiteuren

Nadere informatie

Verder met financieren. ABN AMRO West Brabant 10-12-2014

Verder met financieren. ABN AMRO West Brabant 10-12-2014 Verder met financieren ABN AMRO West Brabant 10-12-2014 1. Inhoud 1. Introductie 2. Financieren anno nu 3. Succesfactoren financieringen 4. Internationaal zakendoen 2 Introductie 1. Het loket van de bank

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Wie zijn wij? [1 van 2]

Wie zijn wij? [1 van 2] 1 Wie zijn wij? [1 van 2] Hans Alberts (1965) Ervaren veranderaar Juridische, commerciële en bancaire achtergrond. Kernwoorden: helikopterview, opbouwend kritisch, gewoon doen, meten is weten. Wim Tobé

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

betaalt nederland creditmanagement anno 2012

betaalt nederland creditmanagement anno 2012 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 1 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 GGN voert jaarlijks onafhankelijk onderzoek uit naar het betaalgedrag in Nederland. Behalve naar het betaalgedrag

Nadere informatie

Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis!

Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis! Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis! In crisistijd is het voor veel organisaties en natuurlijke personen moeilijk om te voldoen aan hun reguliere betalingsverplichtingen. Als organisatie moet

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 172 Initiatiefnota van de leden Agnes Mulder en Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen?

Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen? Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen? Inhoudstabel Achtergrond Doelstelling en methodologie Enquête: vrijwillige omzet beperking? Enquête: oplossing kredietverzekering? Besluiten

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

OPTIKAS Cash in Uitvoering

OPTIKAS Cash in Uitvoering OPTIKAS Analyse Kasstromen met Wanneer is voor uw bedrijf interessant? Uw onderneming groeit, en heeft behoefte aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van de financiële middelen om de groei mogelijk te

Nadere informatie

Late betalingen Effect op MKB. Rob Wolthuis 6 november 2012

Late betalingen Effect op MKB. Rob Wolthuis 6 november 2012 Late betalingen Effect op MKB Rob Wolthuis 6 november 2012 Kop: 1. Wat is MKB-Nederland 2. Financieringsproblematiek MKB 3. Betaalgedrag bedrijfsleven 4. Betaalgedrag overheid 5. Wetgeving oplossing? pagina:

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Reverse factoring is Win-Win en Win.

Reverse factoring is Win-Win en Win. Graydon epaper Reverse factoring is Win-Win en Win. Hoe optimaliseert u uw werkkapitaal anno 2014? 2 Wat leert u in deze epaper? Als klant wilt u het betalen van uw facturen zo lang mogelijk uitstellen,

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Betaalgedrag in het mkb. Actiever debiteurenbeleid leidt tot beter betaalgedrag

Betaalgedrag in het mkb. Actiever debiteurenbeleid leidt tot beter betaalgedrag Betaalgedrag in het mkb Actiever debiteurenbeleid leidt tot beter betaalgedrag ING ING Economisch Bureau / juni / augustus 2016 2015 Samenvatting Het betaalgedrag in het MKB is voor verbetering vatbaar

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Verlaagd risico Verhoogd rendement

Verlaagd risico Verhoogd rendement Versterk de Financial Supply Chain met Flinqer: Verlaagd risico Verhoogd rendement Inzicht in betaaldata Early Payment InvoiceFinancing FOR SALE Faillissementen in de supply chain door afnemende krediet

Nadere informatie

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

KREDIETINFORMATIERAPPORT

KREDIETINFORMATIERAPPORT Graydon - Dirk Jan Engelaar t.a.v. Dhr. D.J. ENGELAAR HULLENBERGWEG 250 1101 BV AMSTERDAM ZUIDOOST Word een transparante zakenpartner. Update uw Graydon Bedrijfsprofiel op www.graydon.nl Alle in dit rapport

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Alles in één hand: PROACCEPT i n c a s s o v a n d e n B e r g d e R i e & U y t e r l i n d e incasso - gerechtsdeurwaarders Herculesplein 261,

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Zijn uw plannen en middelen in balans?

Zijn uw plannen en middelen in balans? Zijn uw plannen en middelen in balans? MEER DOEN MET MINDER GELD DOOR UW WERKKAPITAAL TE VERLAGEN CASH IS KING! Ontdek in deze brochure hoe dat kan Werkkapitaal is bijna in elk bedrijf en instelling een

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Whitepaper voor hypotheekadviseurs die hun klanten op een verantwoorde manier willen blijven bedienen U biedt uw klanten graag een verantwoorde financieringsoplossing.

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 PROGRAMMA Introductie Cees, Credit Manager bij een woningcorporatie Hoe enorm spannend is zijn werk!

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Herculesplein 261, 3584 AA Utrecht Postbus 14015, 3508 SB Utrecht Telefoon : 030-21 22 165 Fax : 030-25 40 916 E-mail : info@proaccept.nl ProAccept

Nadere informatie

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Verschillende vormen van financiering dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Vooraf De beste financiering is geen financiering! Kijk eerst eens goed naar

Nadere informatie

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Whitepaper voor hypotheekadviseurs die hun klanten op een verantwoorde manier willen blijven bedienen U biedt uw klanten graag een verantwoorde financieringsoplossing.

Nadere informatie

Kansen in turbulente tijden Actief werkkapitaalbeheer juist nu lonend

Kansen in turbulente tijden Actief werkkapitaalbeheer juist nu lonend Industrie ING Economisch Bureau Kansen in turbulente tijden Actief werkkapitaalbeheer juist nu lonend Naar verwachting daalt de industriële productie dit jaar met bijna 13%. Hoe gaat u als ondernemer om

Nadere informatie

Conjunctuurtest voorjaar 2012

Conjunctuurtest voorjaar 2012 Conjunctuurtest voorjaar 0 Vereniging FME-CWM, Zoetermeer, februari 0 Kasper Buiting, beleidsadviseur Onderzoek en Economie www.fme.nl Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag zonder bronvermelding

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID. Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum.

IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID. Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum. IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum. IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID INLEIDING Als ondernemer

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Grafische Industrie De grafische industrie behoort tot de grotere branches in het midden- en kleinbedrijf. De ondernemingen in de branche houden zich bezig met het bewerken en vermenigvuldigen van informatie.

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.

jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64. jaarverslag 2013 Stichting Helderse Wereldwinkel Keizerstraat 13A 1781 GC Den Helder Telefoon 0223 870016 Rek ABN-AMRO NL62ABNA08474.64.776 Het bevorderen van eerlijke handel en het steunen van producenten

Nadere informatie

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november

Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0. Nieuwegein, 7 november Credit Expo 2013 Supply Chain Finance 2.0 Nieuwegein, 7 november Agenda SCF basics Naar een optimale balans Kenmerken Win win win! SCF: hoe werkt het, de basics SCF 2.0 Statements Rekenvoorbeeld 2 Supply

Nadere informatie

24 TIPS & TRICKS OM NON-BETALING TE VOORKOMEN

24 TIPS & TRICKS OM NON-BETALING TE VOORKOMEN 24 TIPS & TRICKS OM NON-BETALING TE VOORKOMEN In Nederland wordt 2 procent van de facturen nooit betaald. In Europa is dit 3,5 procent en in Azië maar liefst 5 procent. Deze whitepaper gaat over het voorkomen

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems

Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010. Herman Daems Financieel Forum Leuven 11 oktober 2010 Banken en ondernemingen Op zoek naar een nieuwe relatie Herman Daems Deze presentatie is onvolledig zonder de mondelinge toelichting van de auteur. Gelieve dit document

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit

M201205. De rekening betalen. Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers. Ro Braaksma Lia Smit M201205 De rekening betalen Betalen zakelijke afnemers en overheden hun MKBleveranciers op tijd? Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 7 mei 2012 De rekening betalen In deze samenvatting vindt u bulletsgewijs

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl

VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN. Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS VOORBELD ONDERNEMINGSPLAN Metdit voorbeeld ondernemingsplan kunjegelijkaan deslag! www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl VOORSTARTENDEONDERNEMERS Hetpakketvoordestartendeondernemer

Nadere informatie

Financiele instellingen en het herstel van de economie

Financiele instellingen en het herstel van de economie Financiele instellingen en het herstel van de economie Inhoudsopgave. 1. Rol financiële sector bij B2B kredietverlening 3 2. Balans tussen vertrouwen en krediet 4 3. Risicovrij bankieren bestaat niet 5

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering

Verschillende vormen van financiering. dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering Verschillende vormen van financiering dr. Lex van Teeffelen lector Financiële en Economische Advisering lex.vanteeffelen@hu.nl Vooraf De beste financiering is geen financiering! Kijk eerst eens goed naar

Nadere informatie

Uitwerkingen Onderdeel 1: Corporate Finance (20 punten)

Uitwerkingen Onderdeel 1: Corporate Finance (20 punten) Uitwerkingen Onderdeel 1: Corporate Finance (20 punten) Opgave 1 Dit is onjuist. BW II titel 9 regelt de jaarrekening zoals bedoeld voor het maatschappelijk verkeer. Het inzichtvereiste staat voorop en

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren Maatschappelijk verantwoord incasseren Valentijn de Jong Sales Manager bij DAS Agenda 1. Ontvangst en welkom 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Wet voor Buitengerechtelijke Incassokosten 4. Verleidingsprincipes

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Week van de financiën 2017

Week van de financiën 2017 Week van de financiën 2017 Online financiering 1 www.spotcap.co m Agenda Toelichting thema: Online financiering Voor- en nadelen Overzicht online financieringsmogelijkheden Spotcap en een voorbeeld uit

Nadere informatie

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO

STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO STRAETUS DEBITEURENBEHEER & INCASSO voor klantvriendelijk incasseren! debiteurenbeheer, kredietinformatie en incasso Presentatie; Janet Boxmeer-Bos Dennis Kuipers STRAETUS NEDERLAND Diensten Debiteurbeheer

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Bijlage HAVO management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-15-2-b

Bijlage HAVO management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-15-2-b Bijlage HAVO 2015 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-15-2-b Informatiebron 1 QWIC QWIC bv (Quality With Innovative Convenience) is opgericht in 2006 door Michiel Hartman en Taco

Nadere informatie

PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF

PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF 3 november 2015 Christiaan van der Molen Christiaan van der Molen VdM Finance Guide PROGRAMMA Onderdelen ondernemingsplan Beoordeling door financiers Crowdfunding Vragen

Nadere informatie