Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging"

Transcriptie

1 Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200

2 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en cntrle Prductkwaliteit Prcesvering Micrbilgie en hygiëne Chemie- en dseersysteem Certex/ prduct gerelateerd Veilig mgaan met Chemie Wastechniek deel 1 Wastechniek deel 2 Textielwarenkennis Micrbilgische cntrle in de praktijk Wastechniek Hygiënenderzek in de praktijk Casemanagement bij verzuim en reïntegratie** Verzuimgesprekken veren** Reïntegratiebegeleiding** Overige cursussen ziekteverzuimbegeleiding** pagina Cursussen Textielreiniging Data Techniek Detacheren* Persen en strijken* Textielwarenkennis* Algemene prcestechniek* PER- en KWL-reiniging* Natreiniging* wensdag 15 maart maart zaterdag 25 en zaterdag 1 april dinsdag 14 maart wensdag 22 maart zaterdag 4 maart 10 Organisatie Cde van de textielreiniger* dinsdag 28 februari 10 Marketing Klantenservice dnderdag 20 april Bedrijfshulpverlening BHV basis BHV herhaling zaterdag 22 april en 13 mei zaterdag 20 mei Ziekteverzuimbegeleiding Casemanagement bij verzuim en reïntegratie** Verzuimgesprekken veren** Reïntegratiebegeleiding** Overige cursussen ziekteverzuimbegeleiding** * deze cursussen kmen in aanmerking vr de verletkstenregeling ** deze cursussen kmen in aanmerking vr de stimuleringsregeling cursus ziekteverzuimbegeleiding en -caching vr direct leidinggevenden. 2

3 FTN-lid standaard Aanmelden via Raltex dr O&O gefinancierd dr O&O gefinancierd via Raltex via CCD 950 per bedrijf 950 per bedrijf via CCD 950 per bedrijf 950 per bedrijf via CCD 950 per bedrijf 950 per bedrijf via CCD via Eclab via Eclab via Christeyns via Christeyns via Christeyns via Christeyns via Christeyns via Senzra via Senzra 50% van (met een maximum van 500 per deelnemer) via Schuten & Nelissen 50% van 550 (met een maximum van 500 per deelnemer) via Schuten & Nelissen 50% van 995 (met een maximum van 500 per deelnemer) via Schuten & Nelissen 50% netex-lid standaard Aanmelden via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT via Stichting OTT 50% van (met een maximum van 500 per deelnemer) via Schuten & Nelissen 50% van 550 (met een maximum van 500 per deelnemer) via Schuten & Nelissen 50% van 995 (met een maximum van 500 per deelnemer) via Schuten & Nelissen 50%

4 Cursussen Textielservice & Natwasserijen Basispleiding Wasserij* Prductiemedewerkers in de wasserijsectr krijgen via de Basispleiding wasserij de gelegenheid zich verder te bekwamen in hun vak. Hierdr verbetert de waardering vr het vak en de kwaliteit en efficiency van het werk. Het pleiden van medewerkers heeft een gunstig effect p het verlp en verzuim binnen het bedrijf. Ok krijgen medewerkers met de juiste capaciteiten hierdr de kans verder dr te greien. De leerstf bevat nder andere de vlgende nderwerpen: textielkennis, het wasprces, kwaliteitszrg, hygiëne en veiligheid, milieu, rganisatie van een wasbedrijf, ergnmie, de Arb-wet en praktijkcases. Al bijna 30 cursisten hebben deze cursus naar tevredenheid gevlgd. Er staan k vr dit ar reeds diverse cursussen gepland p verschillende lcaties in het land. Opleidingsduur: 5 dagdelen Ksten: verletkstenregeling van tepassing. Aanmelding: SVS pleidingen, Rhijnspr 27, 2901 LB Capelle a/d IJssel; tel: , Nederlands p de werkvler* Vr deelnemers die de Nederlandse taal nvldende beheersen, is de cursus Nederlands p de werkvler ntwikkeld. Medewerkers kunnen hierdr beter cmmuniceren p de werkvler, uiteindelijk beter hun werk uitveren en met meer kans p succes k de Basispleiding Wasserij vlgen, een prfessinele p het vak afgestemde training. Ok deze training wrdt p diverse lcaties in het land gegeven. Opleidingsduur: Ksten: Aanmelding: 10 dagdelen gefinancierd dr O&O-fnds. verletkstenregeling van tepassing. SVS pleidingen, Rhijnspr 27, 2901 LB Capelle a/d IJssel; tel: , Prcesbeheersing en cntrle De delgrep van deze cursus is iedereen die zich met wassen bezighudt, met prcescntrle, validatie en het pzetten van brgingssystemen. Om aan de eisen te vlden die tegenwrdig aan wasprcessen wrden gesteld, is het ndzakelijk de prcessen ged te beheersen. Dit vereist enerzijds inzicht in wassen en de gebruikte apparatuur en anderzijds inzicht in de uitvering van prcescntrle, prcesbeheersing, validatie, et cetera. De delstellingen van de cursus bestaan ndermeer uit: basisbegrippen en principes, leren van kwaliteitszrg, validatie en prcesbeheersing, wastechnische kennis verbeteren, het leren herkennen van kritische invledsfactren, praktijkinzicht krijgen in prcesbeheersing, het begrijpen en leren uitveren van de belangrijkste prcescntrlemetingen, het vertalen van de theretische kennis naar de praktijk. Opleidingsduur: 2 dagen Ksten: 595 Aanmelding: CCD, Pstbus 722, 200 AS Delft; tel: , Prductkwaliteit De delgrep van deze cursus is het prductiepersneel en de directe chefs. De prductkwaliteit, met name de afwerkkwaliteit, is het visitekaartje van een wasserijbedrijf. Een gede prductkwaliteit kmt vr het vergrte deel tt stand dankzij de inzet van het persneel. Het is daarm een gede zaak als het persneel weet welke eisen er aan het prduct gesteld wrden en tevens he deze gecntrleerd (kunnen) wrden. Delstellingen van 4

5 deze cursus zijn nder andere: het inzichtelijk maken van de belangrijkste kwaliteitsparameters bij eindprducten, het leren uitveren van prductcntrles vlgens een vastgelegde systematiek, trainen van het berdelingsvermgen. Opleidingsduur: Ksten: Aanmelding: 1 dagdeel 950 per bedrijf CCD, Pstbus 722, 200 AS Delft; tel: , Prcesvering De delgrep vr deze cursus is het prductiepersneel en directe chefs. Deze cursus gaat in p de prcesvering in de vuilgedafdeling en in het bijznder bij het wasprces. Om ged te kunnen wassen zijn niet alleen de juiste apparatuur en mstandigheden ndzakelijk. Kennis is minstens z belangrijk. In deze cursus wrden daarm de basisprincipes van de prcesvering behandeld. De cursus is bedeld m een glbale indruk te geven van een wasserij, de gebruikte apparatuur en kwaliteitszrg. Opleidingsduur: Ksten: Aanmelding: 1 dagdeel 950 per bedrijf CCD, Pstbus 722, 200 AS Delft; tel: , Micrbilgie en hygiëne De delgrep van deze cursus is in eerste instantie de werknemer p de werkvler die weinig f geen kennis heeft van micrbilgie. Hygiëne is een belangrijke zaak in de wasserij. Op allerlei wijzen kunnen de werknemers van een wasserij invled uitefenen p de hygiënische situatie in het bedrijf. Deze cursus behandelt de basis van micrbilgie p een levendige wijze, waarbij tevens een relatie zal wrden gelegd met de praktijksituatie in de wasserij. De delstellingen van deze cursus zijn ndermeer: basiskennis pden van micrbilgie, basiskennis pden van hygiëne, het belang van hygiëne in een industrieel reinigingsbedrijf nderkennen, stimuleren van hygiëne-denken, inzicht hebben in de belangrijkste detectiemethden. Opleidingsduur: Ksten: Aanmelding: 1 dagdeel 950 per bedrijf CCD, Pstbus 722, 200 AS Delft; tel: , Chemie- en dseersysteem Eclab, leverancier van chemicaliën, verzrgt trainingen die chemie- en dseersysteem gerelateerd zijn. Hiernder vallen een veiligheidscursus, een basiscursus wassen en een cursus wassen vr gevrderden. Eclab geeft deze trainingen p lcatie, waarbij de training veelal aangepast wrdt aan de aanwezige Eclab dseertechniek en chemie. Ksten: Aanmelding: p aanvraag Eclab, Pstbus 2290, 3430 DL Nieuwegein; tel: , 5

6 Cursussen Textielservice & Natwasserijen Certex / prduct gerelateerd Eclab, leverancier van chemicaliën, verzrgt trainingen die Certex / prduct gerelateerd zijn. Hiernder vallen een cursus micrbilgie en RABC (pgedeeld in een theretisch deel aangaande micrbilgie en hygiëne plus een praktisch deel aangaande he te meten) en een cursus kwaliteitssystemen (ver he kwaliteitssystemen pgezet en nderhuden wrden). Ksten: Aanmelding: p aanvraag Eclab, Pstbus 2290, 3430 DL Nieuwegein; tel: , Diverse pleidingen Christeyns Christeyns, leverancier van chemicaliën, verzrgt de vlgende cursussen vr de branche: Veilig mgaan met chemie, Wastechniek deel 1, Wastechniek deel 2, Textielwarenkennis en Micribilgische cntrle in de praktijk. Ksten: Aanmelding: p aanvraag Christeyns, Kernkade 12 G, 3542 CH Utrecht; tel: , Tepassingsgerichte cursussen Senzra Senzra Prfessinal B.V., leverancier van wasmiddelen, verzrgt de vlgende cursussen: 'Cursus Wastechniek': deze cursus gaat in p de achtergrnden van het wasprces, legt de relatie tussen de basisprincipes van wassen, de belangrijkste prcesfactren en de tepassing in de dagelijkse praktijk, gaat in p de basisprincipes van kwaliteitszrg en validatie. Gaat in p prcescntrle en -analyse en p interpretatie van gegevens. Krtm: een cmplete cursus vr de wasmeester. 'Cursus Hygiënenderzek in de praktijk': Deze cursus is gericht p het zelfstandig uitveren van hygiënemetingen in praktijksituaties en interpretatie van testresultaten. De cursus wrdt in cmpany gegeven. Ksten: Aanmelding: p aanvraag Senzra Prfessinal, Sluisstraat 23-25, Pstbus 104, 7400 AC Deventer., Casemanagement bij verzuim en reïntegratie** Tijdens de training staat de rl als casemanager centraal. U tets een prbleemanalyse en berdeelt een eigen plan van aanpak. U efent het veren van gesprekken, bijvrbeeld rndm het pstellen van een plan van aanpak f bij werkhervatting. Ok gaat u aan de slag met het frmuleren van enkele beleidsadviezen vr het reïntegratiebeleid van uw rganisatie. Daarnaast is er aandacht vr actuele wetgeving, de rl van het UWV, de kwaliteit van de reïntegratiedienstverlening en het verkrijgen van subsidies. Opleidingsduur: 3 maanden (telefnische intake, 1 x 2 dagen + 1 dag) Ksten: verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. Infrmatie: Schuten & Nelissen, Van Heemstraweg-west 5, 5301 PA Zaltbmmel, tel: , Verzuimgesprekken veren** Naast krte theretische inleidingen, efent u met situaties uit uw eigen praktijk. Met behulp van rllenspelen met een acteur ntwikkelt u relevante vaardigheden, zals actief luisteren, feedback geven, mgaan met emties en cnflicthantering. Na aflp van de training kent u uw verantwrdelijkheden wat betreft verzuimbegeleiding in het licht van de Wet Prtwachter, kunt u diverse verzuimgesprekken veren, kunt u verzuimcijfers interpreteren en neemt u tijdig maatregelen bij

7 frequent f langdurig verzuim. Tevens weet u wanneer u anderen kunt inschakelen en heeft u een actieplan pgesteld m verzuimende medewerkers binnen de afdeling weer aan het werk te krijgen. 1 dag Ksten: 550 verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. Infrmatie: Schuten & Nelissen, Van Heemstraweg-west 5, 5301 PA Zaltbmmel, tel: , Reïntegratiebegeleiding bij psychische klachten** Na aflp van de training bent u in staat de randvrwaarden te creëren vr succesvlle reïntegratie vr medewerkers met arbeidsrelevante psychische klachten. U grijpt tijdig in als bij één van de medewerkers langdurig verzuim dreigt. Verder bent u bekend met individuele en grepsprcessen die zich vrden bij langdurige afwezigheid. Samen met de medewerker kunt u een helder en uitverbaar plan van aanpak pstellen en uitveren. U gebruikt uw creativiteit bij het vinden van passend werk. U weet medewerkers aan te spreken p hun kracht. Ok durft u cnflicten te benemen en aan te pakken. 2 maanden (telefnische intake + 2 x 1 dag) Ksten: 995 verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. Infrmatie: Schuten & Nelissen, Van Heemstraweg-west 5, 5301 PA Zaltbmmel, tel: , Overige cursussen ziekteverzuimbegeleiding** De mgelijkheid bestaat m een interne cursus te rganiseren rndm ziekteverzuimbegeleiding en caching vr direct leidinggevenden. Meer infrmatie hierver bij de tekst ver de stimuleringsregeling. Ksten: mgelijk n.t.b. n.t.b. verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. 7

8 Cursussen Textielreiniging Techniek Detacheren* De delgrep van deze cursus zijn diegenen die zich het vak detacheren eigen willen maken, diegenen die hun kennis en vaardigheid willen uitbreiden. Enige ervaring in de stmerij is aan te raden. In deze cursus staat het verwijderen van vlekken, fwel detacheren, centraal. De cursist krijgt kennis van textielwaren en de daarvr bestemde hulpmiddelen en apparatuur, welke ndzakelijk zijn vr een gede vlekverwijdering. De cursuspzet is een cmbinatie van praktische efeningen en therie. Het is de bedeling dat het schriftelijk lesmateriaal vrafgaand aan de cursusdag thuis wrdt bestudeerd. De cursus wrdt afgeslten met een schriftelijk examen. 1 dag Ksten: Netex leden 215, niet-leden 270. verletkstenregeling van tepassing. Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , Persen en strijken* Deze cursus is bedeld vr tekmstige ndernemers, nieuw persneel en diegenen die hun kennis en vaardigheid willen uitbreiden. In deze cursus wrden de mderne methden van strijken en persen geleerd. Er wrdt nder andere uitgebreid ingegaan p het pmaken van kledingstukken zals clberts, ssen, rkken en breken. Het schriftelijke cursusmateriaal dient vrafgaand aan de cursus thuis te wrden drgenmen. Het pden van praktijkervaring is het belangrijkste element van deze cursus. De cursus wrdt afgeslten met een praktijkexamen dat, indien met ged gevlg afgelegd, recht geeft p een certificaat. 2 dagen Ksten: Netex leden 380, niet-leden 410. verletkstenregeling van tepassing. Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , Textielwarenkennis* Deze cursus is bedeld vr winkelpersneel, (tekmstige) ndernemers, reinigers en detacheurs. De basis vr een vakkundige reinigingsbehandeling van textielartikelen is gelegen in de kennis van de textielwaren. In deze cursus wrdt vral aandacht geschnken aan de samenstelling en de eigenschappen van de verschillende stffen. Er wrdt gesprken ver de grndstffen en het vervaardigen, veredelen en samenvegen van stffen (cnfectineren). De kennis wrdt vergedragen dr middel van schriftelijk lesmateriaal en mndelinge telichting. De bestudering van textielstalen maakt een belangrijk nderdeel uit van de cursus. De cursus wrdt afgeslten met een examen, dat, indien met ged gevlg afgelegd, recht geeft p een certificaat. 2 dagen Ksten: Netex leden 270, niet-leden 325. verletkstenregeling van tepassing. Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , 8

9 Algemene intrductie prcestechniek* In deze cursus staan het reinigingsprces (exclusief detacheren), de te gebruiken apparatuur, alsmede wet- en regelgeving centraal. Er wrdt diep ingegaan p de algemene technische zaken betreffende prcestechniek, daarnaast kmen aspecten als pmaak, veiligheid, milieu, energie en kstenbesparing aan de rde. De cursus mvat ndermeer de vlgende nderdelen: machinekennis, reinigingsprcédés, diverse vuilsrten en vuilverwijdering, veiligheid en milieu, arbzrg, mgaan met plsmiddelen, emissiebeperkende vrzieningen, energie en de algemene maatregel van bestuur. De cursus wrdt afgeslten met een examen, dat, indien met ged gevlg afgelegd, recht geeft p een certificaat. 1 dag Ksten: Netex leden 220, niet-leden 270. verletkstenregeling van tepassing Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , PER- en KWL-reiniging* In deze cursusmdule wrdt ingegaan p he artikelen, kleding en wningtextiel in KWL (klwaterstffen) en PER (perchlrethyleen) gereinigd kunnen wrden. De cursisten leren welke artikelen, kleding en welk wningtextiel kwalitatief ged in PER en KWL gereinigd kunnen wrden, waarbij uitgebreid wrdt ingegaan p veiligheidsaspecten en milieuvrzieningen. In deze cursus wrdt ingegaan p ndermeer de vlgende nderdelen: textielvezels, prcesfactren vr een ptimale reiniging, nabehandelingen, veiligheid, gezndheid en arb, milieu-aspecten en wetgeving, energie- en kstenaspecten. 1 dag Ksten: Netex leden 230, niet-leden 285. verletkstenregeling van tepassing. Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , Natreiniging* In deze cursus wrden de verschillende manieren van reinigen behandeld. Tevens leren de cursisten zich kennis p het gebied van textiel eigen te maken. Op de vlgende nderdelen wrdt uitgebreid ingegaan: textiel, textielreiniging, chemisch reinigen, natreinigen en natreinigen in de praktijk. 1 dag Ksten: Netex leden 230, niet-leden 285. verletkstenregeling van tepassing. Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , 9

10 Cursussen Textielreiniging Organisatie Cde van de textielreiniger* In deze cursus leert de cursist de bedrijfsvering en berepsuitefening beter te beheersen, met als del de risic s ervan te verminderen. Cllectieve cdes meten dr middel van branchespecifieke richtlijnen het prbleem van de steeds veranderende wet- en regelgeving plssen. In deze cursus kmen ndermeer de vlgende nderdelen aan de rde: prichting f verandering bedrijf, inkp, inrichting, arbeidsmstandigheden, hygiëne, milieu en energie, activiteiten- en kwaliteitsbeleid. De cursus wrdt afgeslten met een examen, dat, indien met ged gevlg afgelegd, recht geeft p een certificaat. 1 dag Ksten: Netex leden 170, niet-leden 200. verletkstenregeling van tepassing. Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , Marketing Klantenservice In deze cursus staan de wensen en beheften van de klant centraal. De cursisten leren he zij het beste met hun klanten kunnen mgaan, zdat zij met hen een langdurige relatie kunnen pbuwen. Er zullen diverse vr tnbankpersneel herkenbare situaties wrden besprken. Daarnaast zal met behulp van vide-pnames lastige situaties vr tnbankpersneel wrden geefend. Aan het einde van de training ntvangt de deelnemer een syllabus die de behandelde stf verzichtelijk samenvat en een lijst met geheugensteuntjes. Dit biedt de mgelijkheid m de trainingsresultaten k p termijn weer p te frissen. 1 dag Ksten: Netex leden 20, niet-leden 310 Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: , Bedrijfshulpverlening Bhv De cursist wrdt pgeleid tt BHV-er (bedrijfshulpverlener) en leert ptreden bij calamiteiten binnen het bedrijf. Dit kan een pltselinge nwelwrding zijn van een medewerker f klant, een bedrijfsngeval, maar k een brand f explsie. De BHV-er verleent eerste hulp, blust een beginnende brand, schakelt de juiste deskundige hulp in, alarmeert eventuele cllega BHV-ers en ntruimt indien ndig het pand. De cursus mvat de vlgende nderdelen: Levensreddend handelen, waarbij de cursist een aantal EHBO-basisvaardigheden leert, als hulp aan een bewustels slachtffer, reanimatie, stabiele zijligging. Brandbestrijding en ntruiming, de cursist leert ver het ntstaan van een brand, het bestrijden van een beginnende brand maar k het ntruimen van een bedrijfspand. 10

11 Daarnaast wrden specifieke aandachtspunten behandeld die vr textielreinigers van belang zijn. De cursus wrdt beide dagen afgeslten met een schriftelijk examen. Wrden deze beide dr de cursist met ged gevlg afgelegd dan ntvangen de cursisten het diplma Bedrijfshulpverlener. 2 dagen Ksten: Netex leden 430, niet-leden 470 Aanmelding: OTT-secretariaat, Pstbus 10, 400 GA Ophemert; tel: Ziekteverzuimbegeleiding Casemanagement bij verzuim en reïntegratie** Tijdens de training staat de rl als casemanager centraal. U tets een prbleemanalyse en berdeelt een eigen plan van aanpak. U efent het veren van gesprekken, bijvrbeeld rndm het pstellen van een plan van aanpak f bij werkhervatting. Ok gaat u aan de slag met het frmuleren van enkele beleidsadviezen vr het reïntegratiebeleid van uw rganisatie. Daarnaast is er aandacht vr actuele wetgeving, de rl van het UWV, de kwaliteit van de reïntegratiedienstverlening en het verkrijgen van subsidies. Opleidingsduur: 3 maanden (telefnische intake, 1 x 2 dagen + 1 dag) Ksten: verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. Infrmatie: Schuten & Nelissen, Van Heemstraweg-west 5, 5301 PA Zaltbmmel, tel: , Verzuimgesprekken veren** Naast krte theretische inleidingen, efent u met situaties uit uw eigen praktijk. Met behulp van rllenspelen met een acteur ntwikkelt u relevante vaardigheden, zals actief luisteren, feedback geven, mgaan met emties en cnflicthantering. Na aflp van de training kent u uw verantwrdelijkheden wat betreft verzuimbegeleiding in het licht van de Wet Prtwachter, u kunt diverse verzuimgesprekken veren, u kunt verzuimcijfers interpreteren en neemt tijdig maatregelen bij frequent f langdurig verzuim. Tevens weet u wanneer u anderen kunt inschakelen en heeft u een actieplan pgesteld m verzuimende medewerkers binnen de afdeling weer aan het werk te krijgen. 1 dag Ksten: 550 verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. Infrmatie: Schuten & Nelissen, Van Heemstraweg-west 5, 5301 PA Zaltbmmel, tel: , 11

12 Cursussen Textielreiniging Reïntegratiebegeleiding bij psychische klachten** Na aflp van de training bent u in staat de randvrwaarden te creëren vr succesvlle reïntegratie vr medewerkers met arbeidsrelevante psychische klachten. U grijpt tijdig in als bij één van de medewerkers langdurig verzuim dreigt. Verder bent u bekend met individuele en grepsprcessen die zich vrden bij langdurige afwezigheid. Samen met de medewerker kunt u een helder en uitverbaar plan van aanpak pstellen en uitveren. U gebruikt uw creativiteit bij het vinden van passend werk. U weet medewerkers aan te spreken p hun kracht. Ok durft u cnflicten te benemen en aan te pakken. 2 maanden (telefnische intake + 2 x 1 dag) Ksten: 995 verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. Infrmatie: Schuten & Nelissen, Van Heemstraweg-west 5, 5301 PA Zaltbmmel, tel: , Overige cursussen ziekteverzuimbegeleiding** De mgelijkheid bestaat m een interne cursus te rganiseren rndm ziekteverzuimbegeleiding en caching vr direct leidinggevenden. Meer infrmatie hierver bij de tekst ver de stimuleringsregeling. Ksten: mgelijk n.t.b. n.t.b. verletkstenregeling en bijdrage in de cursusksten van 50% met een maximum van 500 per deelnemer. Stimuleringsregelingen: Verletkstenregeling Dr Raltex, en namens het O&O-fnds dr SVS en OTT, kunnen aan de werkgever verletkstenvergedingen wrden tegekend. Deze vergeding dient als tegemetkming in de ksten vrtvleiend uit deelname van een werknemer in dienst van werkgever aan een hiervr in aanmerking kmende pleiding. De cursussen die hiervr in aanmerking kmen zijn in het verzicht aangegeven met een*. Bij de cursusinfrmatie wrdt dit k vermeld. - Vr de basiscursus wasserijen bedraagt deze vergeding 50 per cursist per dagdeel met een maximum van 5 dagdelen per cursist. - Vr de cursussen rndm ziekteverzuimbegeleiding (bij Schuten & Nelissen f andere cursussen met hetzelfde gmerk) bedraagt deze vergeding 0 per cursist per dagdeel met een minimum van 2 en een maximum van dagdelen per cursist. Vr de verig genemde cursussen bedraagt de bijdrage 50 per cursist met een maximum van 4 dagdelen per cursist per pleiding. Deze verletkstenvergeding wrdt uitsluitend tegekend indien en vr zver: 12

13 De werkgever als zdanig geregistreerd is bij (de administrateur) van de Stichting Raltex. De werkgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Stichting Raltex heeft vldaan. De werknemer deelgenmen heeft aan één f meerdere dagdelen die de cursus mvat, blijkend uit de getekende presentielijst. De werknemer is aangemeld vr de cursus vlgens een vlledig ingevuld en ndertekend aanmeldingsfrmulier, dat dr het bestuur van het O&O-fnds (f in geval van de stimuleringsregeling ziekteverzuimbegeleiding dr het bestuur van Raltex) is gedgekeurd. De werkgever de verschuldigde pleidingsksten heeft vldaan. Het maximaal aantal tekenningen niet wrdt verschreden. Stimuleringsregeling cursus ziekteverzuimbegeleiding en -caching vr direct-leidinggevenden. Ziekteverzuim kst veel geld. Een gede aanpak kan het ziekteverzuim verminderen en daarmee ksten besparen vr het bedrijf. Met een gede training kan de leidinggevende de zieke werknemer beter begeleiden en wellicht het ziekteverzuim verminderen. Daarm is er binnen het Arbcnvenant een stimuleringsregeling ntwikkeld vr werkgevers die direct leidingggevenden de mgelijkheid geven een cursus ziekteverzuimbegeleiding en-caching te vlgen. Deze regeling is gebaseerd p een bijdrage in de cursusksten en in de verletksten. De vlgende cursussen kmen in aanmerking vr deze stimuleringsregeling en zijn in het verzicht aangegeven met **: Casemanagement bij verzuim en reïntegratie van Schuten & Nelissen. Verzuimgesprekken veren van Schuten & Nelissen. Reïntegratiebegeleiding van Schuten & Nelissen. Andere cursussen kunnen k in aanmerking kmen vr de stimulerigsregeling mits ze vlden aan de vlgende criteria: Minimaal te behandelen nderwerpen: kennis Wet Verbetering Prtwachter, rzaken ziekteverzuim, efenen van verzuimgesprekken, mgaan met arbdienst en arb-arts, mgaan met lastige gevallen. Kennis van de trainer met de delgrep (pleidingsniveau, achtergrnd). Minimaal 2 dagdelen. Aanvragen vr de stimuleringsregeling kunnen p basis van ffertes en aanvullende cursusinfrmatie (inhud) ter berdeling - f een cursus aan de criteria vldet - wrden ingediend bij Raltex. De verletkstenvergeding bedraagt, ngeacht de lngrep van de leidinggevende medewerker, 0 per dagdeel met een maximum van dagdelen per medewerker. De bijdrage in de cursusksten bedraagt 50% van de cursusksten met een maximum van 500 per deelnemer. Aan de vlgende vrwaarden met zijn vldaan m in aanmerking te kmen vr tekenning: De werkgever is als zdanig geregistreerd bij (de administrateur) van de Stichting Raltex. De werkgever heeft aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Stichting Raltex vldaan. De werknemer heeft deelgenmen aan één f meerdere dagdelen die de cursus mvat, blijkend uit de getekende presentielijst. De werknemer is aangemeld vr de cursus vlgens een vlledig ingevuld en ndertekend aanmeldingsfrmulier, dat dr het bestuur van Raltex is gedgekeurd. De werkgever heeft de verschuldigde pleidingsksten vldaan. Het maximaal aantal tekenningen niet wrdt verschreden. 13

14 Antwrdfrmulier Cursussen Textielservice en Natwasserijen Naam Bedrijf: Cntactpersn: Straatnaam: Pstcde en wnplaats: Telefnnummer: Is geïnteresseerd in de vlgende cursus(sen) en wil graag meer infrmatie: Basispleiding wasserij Nederlands p de Werkvler Prcesbeheersing en cntrle Prductkwaliteit Prcesvering Micrbilgie en hygiëne Chemie en dseersysteem Certex/prductgerelateerd Veilig mgaan met chemie Wastechniek deel 1 Wastechniek deel 2 Textielwarenkennis Micrbilgische cntrle in de praktijk Wastechniek Hygiënenderzek in de praktijk Datum: Handtekening: SVS pleidingen, Rhijnspr 27, 2901 LB Capelle a/d IJssel tel: , 14

15 Antwrdfrmulier Cursussen Textielreiniging Naam Bedrijf: Cntactpersn: Straatnaam: Pstcde en wnplaats: Telefnnummer: Is geïnteresseerd in de vlgende cursus(sen) en wil graag meer infrmatie: Detacheren Persen en Strijken Textielwarenkennis Algemene Prcestechniek PER- en KWL-reiniging Natreiniging Cde van de Textielreiniger Klantenservice BHV Basis BHV herhaling Datum: Handtekening: Vr directe inschrijvingen p de OTT cursussen kunt u het inschrijffrmulier 200 pvragen bij OTT. Stichting Opleiding en Training vr de Textielreiniging (OTT) Pstbus 10, 400 GA Ophemert, tel: , 15

16 CNV BedrijvenBnd Pstbus GC Huten telefn: (gratis) internet: FNV Bndgenten Pstbus GE Utrecht telefn: (0,10 per minuut) internet: FTN Pstbus GA Ophemert telefn: internet: Nederlandse Vereniging vr Textielreinigers (Netex) Pstbus GA Ophemert telefn: internet: ministerie van Sciale Zaken en Werkgelegenheid Pstbus LV Den Haag telefn: internet: Prjectbureau Arbcnvenant Textielverzrging Pstbus LG Tilburg telefn: fax: internet: 1

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces 1

Draaiboek. Deelproces 1 Plitie Draaibek Deelprces 1 Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stffen Vastgesteld 31-03-2005 Draaibek 1 1/18 Plitie Inhud 1. Analyse van de situatie...4 1.1 Het bepalen van de aard, mvang en verwachte

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie