AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID"

Transcriptie

1 cvba Wonen 436 Kantoren: Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate Tel. 09/ Fax 09/ BELFIUS: BNP PARIBAS FORTIS: IBAN: BE BIC: GKCCBEBB IBAN: BE BIC: GEBABEBB AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID INSCHRIJVINGSNUMMER :... INSCHRIJVINGSDATUM :... (in te vullen door CVBA WONEN) Referentiehuurder (= persoon die de aanvraag doet) - minimum 18 jaar oud LET OP: het is belangrijk vooraf goed te overleggen wie de referentiehuurder zal zijn. Dit kan belangrijke gevolgen hebben in het verdere verloop van de wachttijd en het contract. Niet alle gezinsleden hebben dezelfde rechten. Naam : Voornaam.... Straat (*):..Nr.: Postcode:. Gemeente: Geboortedatum:.. Geboorteplaats: Nationaliteit:... Rijksregisternummer:.. Telefoonnummer/ GSM nr:. .. Beroep :.Burgerlijke staat: (**). (*) Referentieadres :de kandidaat kan een reëel adres bij familie of vrienden opgeven wanneer dat niet zijn/haar officiële verblijfplaats is. De persoon die wel op dit adres woont, belooft alle correspondentie te bezorgen aan de belanghebbende. De vaststelling van een referentieadres veronderstelt de instemming van de persoon die op dat adres is ingeschreven, alsook de verzekering van de tussenkomst van die persoon voor het ophalen van de post en het doorsturen ervan naar de geadresseerde.) (**) indien U als gehuwde afzonderlijk een woning wenst aan te vragen, dient U een document toe te voegen waaruit blijkt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Partner Gehuwd of wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend (kruis aan wat past) Naam:...Voornaam:... Geboortedatum:...Geboorteplaats: Nationaliteit:... Rijksregisternummer:.. Telefoonnummer/GSM. .. Beroep: Indien U wettelijk samenwoont, voegt U een attest van wettelijke samenwoonst toe (te verkrijgen op de burgerlijke stand van de gemeente). Indien U feitelijk samenwoont, dient U de verklaring achteraan deze bundel (zie pagina 11) in. Kinderen Naam en voornaam Rijksregisternummer M / V Geboorteplaats Ten laste: Omgangsrecht (***) Invalide +66% Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee (***) indien omgangsrecht: dient de verklaring op erewoord achteraan deze bundel (zie pagina 12) ingevuld te worden door beide ouders. 1

2 Andere personen (voorbeeld: vader, moeder, broer, zus ) Naam en voornaam Rijksregisternummer Geboorteplaats M / V Ten laste Verwantschap Invalide +66% Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Algemene inschrijvingsvoorwaarden: 1. Bent U ingeschreven in het bevolkings-/vreemdelingen register? JA/NEE Opmerking: personen ingeschreven in het wachtregister kunnen zich GEEN kandidaat stellen voor een sociale woning. 2. Heeft U als aanvrager of een lid van uw gezin één of meer woningen of bouwgronden in volle eigendom of vruchtgebruik op het moment van de inschrijving in binnen- of buitenland? JA/NEE Uitzonderingen: - Campingverblijf (= de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is) JA/NEE - Uw huidige woning wordt onteigend (=de woning in het Vlaams Gewest die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt, en die wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen) JA/NEE - U beschikt over een woning waarover het beheer is verloren ten gevolge van een faillietverklaring overeenkomstig art.16 van de Faillissementswet van 08/08/1997 JA/NEE Gelieve het FORMULIER B in te vullen en te ondertekenen (zie pagina 13 & 14 ) Aanduiding van eventuele prioriteiten : 1. Kan de aanvrager of een lid van uw gezin zich beroepen op invaliditeit? JA/NEE Indien ja : Naam en voornaam % handicap:..% % handicap:..% % handicap:..% (attest bijvoegen a.u.b. van het FOD, ziekenfonds,...) 2. Bent U al huurder van een woning van de vennootschap die niet voldoet aan de rationele bezetting en wenst te verhuizen naar een meer aangepaste woning? JA/NEE 1. Bent U reeds huurder van een andere sociale verhuurder? JA/NEE 2

3 Inburgeringsbereidheid U bent Belg in België geboren of EU-burger U bent Belg niet in België geboren of niet EU-burger (bewijs toevoegen a.u.b.) : o Attest van inburgering o Attest van vrijstelling o Attest van EVC o Inburgeringscontract o Attest van aanmelding Taalbereidheid (bewijs toevoegen a.u.b.) U kunt dit bewijzen door één van de volgende documenten voor te leggen voor alle personen vanaf 18 jaar die de woning zullen betrekken bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling studiebewijs, getuigschrift of diploma waaruit onmiskenbaar blijkt dat men het vereiste niveau haalt vrijstelling op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs verklaring van het Huis van het Nederlands dat u het vereiste niveau haalt verklaring van het Huis van het Nederlands dat men de cursus NT2 gevolgd heeft men een minimale aanwezigheid van 80 % verklaring van het Huis van het Nederlands dat men deelneemt aan een cursus NT2 verklaring van het Huis van het Nederlands dat een intake werd afgenomen (max. 6 maanden oud) Personen (vanaf 18 jaar) die perfect Nederlandstalig zijn maar geen bewijs kunnen voorleggen, kunnen bij CVBA Wonen langskomen op kantoor voor de afname van een sneltest. Na de sneltest zal er een verklaring van mondelinge taalvaardigheid opgemaakt en toegevoegd worden aan de kandidatuur. Woningkeuze Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing ten minste 3 jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Bij de toewijzing van de woongelegenheden wordt er weliswaar rekening gehouden met de rationele bezetting en het intern huurreglement. Alleenstaanden : appartement met 1 of 2 slaapkamers en/of woning met 2 slaapkamers Koppel : appartement met 1 of 2 slaapkamers en/of woning met 2 slaapkamers Gezinnen 1 of 2 ouders met 1 kind ten laste : appartement/woning met 2 en/of 3 slaapkamers Gezinnen 1 of 2 ouders met 2 kinderen ten laste : appartement/woning met 3 en/of 4 slaapkamers Gezinnen 1 of 2 ouders met 3 of meerdere kinderen ten laste : woning met 4 en/of 5 slaapkamers Bij de bepaling van het aantal slaapkamers voor de kinderen wordt rekening gehouden met : - jongens en meisjes mogen niet op éénzelfde kamer - vanaf 12 jaar wordt automatisch per kind een slaapkamer gerekend ongeacht het geslacht - ongeboren kind(eren) vanaf 7 maand zwangerschap Kandidaat huurders kunnen vrijwillig afwijken van de regel 1 kamer per kind ouder dan 12 jaar. Hiertoe dienen ze de schriftelijke verklaring te ondertekenen die toegevoegd wordt aan hun inschrijvingsaanvraag.(zie pagina 15) De sociale huisvestingsmaatschappij biedt de kandidaat-huurder de keuzemogelijkheid om een appartement op het gelijkvloers voor de gebouwen waar geen lift aanwezig is te kiezen. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan het principe van de rationele bezetting. 3

4 1. Woongelegenheden te ZELZATE Woongelegenheid Appartement Appartement Appartement Huis Huis Huis Aantal slaapkamers Gelijkvloers Verdieping Gelijkvloers Verdieping Gelijkvloers Verdieping Klein Rusland Wijk Wittouck (Europaplein, Delfzijllaan en Schwarzenbeklaan) Wijk Debbautshoek I (= Sparrenstraat, Tunnellaan, Acaciastraat, Tuinwijkstraat, Cederstraat, 2 de Gidsenlaan Wijk Debbautshoek II (= Hans Kochlaan, Europaprijslaan, E.Zwissiglaan, M.Mollelaan, M.Salzmanlaan, Huisvestingslaan) Wijk Molenstukken (A. Vanderlindenstraat, Vlasstraat en Roggestraat) Maagd van Gent (12 appartementen - Stationsstraat) Hoogbouwplein (64 appartementen) VMSW-woningen (Beukenstraat, Tunnellaan, Sparrenstraat, Acaciastraat, De Keyserstraat) Kerkstraat (6 woningen + garage) Groenstraat (6 appartementen+garage) Groenstraat 105 (onder voorbehoud van realisatie) Westkade (4 appartementen MET LIFT) (duplex) (duplex) 2. Woongelegenheden te Oosteeklo Woongelegenheid Appartement Appartement Aantal slaapkamers 2 3 Oosteeklodorp (8 appartementen) Gelijkvloers Verdieping = niet mogelijk 4

5 3. Woongelegenheden te MOERBEKE-WAAS Woongelegenheid Appartement Appartement Appartement Huis Huis Huis Huis Aantal slaapkamers Gelijkvloers Verdieping Gelijkvloers Verdieping Maluslaan Wijk Vossel (Dennenlaan, Populierenlaan, Vossel, Acacialaan) Wijk Terwest (= Rijssellaan, Rozenlaan) Wijk Terwest (= BUNGALOW Rijssellaan) Damstraat Drongendreef (6 woningen) Damstraat ( ) (10 appartementen) Bevrijdersstraat (6 appartementen) Eikenstraat in opbouw 15 woningen 4. Woongelegenheden te Evergem Woongelegenheid Huis Aantal slaapkamers 2 Polenstraat ( 6 BUNGALOWS + garage) = niet mogelijk 5

6 Als huurder wenst U maximum.euro maandelijks huishuur te betalen. (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en is enkel bij toewijzing geldig) De huurprijs wordt bepaald aan de hand van volgende formule : Aangepaste huurprijs 2015 = 1/55 ste inkomen - PK - GK, met dien verstande dat de geïndexeerde basishuurprijs als bevengrens geldt en de geïndexeerde minimale huurprijs als ondergrens De kandidaat-huurder wenst een simulatie van de te betalen huurprijs voor de gemaakte woningkeuzes JA/NEE Opgelet : de simulatie is enkel een momentopname!!!! De kandidaat wenst dat zijn dossier wordt doorgestuurd naar volgende verhuurders:.. (Let wel: dit betekent niet dat U automatisch ingeschreven bent bij die maatschappij!!!!) Inkomensvoorwaarde Het maximum netto gezamenlijk belastbaar inkomen om tot een sociale woning te worden toegelaten bedraagt in 2015 voor : alleenstaande zonder personen ten laste ,00 EUR alleenstaande gehandicapte ,00 EUR gehuwden/samenwonenden ,00 EUR verhoogd met 1.954,00 EUR per persoon ten laste.(kind of invaliditeit +66%) Het referentiejaar inkomsten = 2012(*) (*) aanslagbiljet 2013 inkomsten 2012 / pensioenfiche 2012 / een bewijs OCMW 2012, bewijs inkomen FOD 2012 van de referentiehuurder, de partner, werkende kinderen of kinderen boven de 25 jaar en eventuele andere personen die deel uitmaken van het gezin. (bewijs toevoegen a.u.b.) Uitzondering : wanneer er geen inkomen was in het referentiejaar dan nemen we het inkomen van het eerstvolgende jaar wanneer het inkomen van het referentiejaar (2012) te hoog is, kan men ingeschreven worden op basis van het huidig inkomen (laatste 3 maanden) dat lager moet zijn dan de inkomensgrenzen. bij collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling of budgetbegeleiding OCMW kan men rekening houden met het actueel besteedbaar inkomen. In wacht houden van uw aanvraag in het kandidatenregister De aanvrager kan de vennootschap verzoeken om zijn aanvraag in wacht te houden indien hij gedurende lange tijd gehospitaliseerd is of in de gevangenis verblijft. Het wordt de kandidaat-huurder dan toegestaan om zijn aanvraag met behoud van de inschrijvingsdatum in het register te behouden wanneer de nood niet prioritair is maar zich in de toekomst zal stellen. De kandidaat-huurder dient dit schriftelijk aan de vennootschap te melden zowel bij het verzoek tot het in wacht houden van zijn aanvraag als het opnieuw activeren van zijn dossier. Dit verzoek zal door de vennootschap schriftelijk bevestigd worden na controle van de gegevens en na goedkeuring door het directiecomité. Gezinshereniging 6

7 De kandidaat dient bij de inschrijving bekend te maken met welke kinderen hij wenst samen te wonen in de sociale woning. Wanneer de kinderen op dat ogenblik nog niet in België zouden verblijven, dienen ze toch reeds vermeld te worden. De persoon kan pas een woning verkrijgen die aan de bezetting van het gezin voldoet, wanneer de kinderen ook effectief in het bevolkings- of vreemdelingenregister konden ingeschreven worden. Ontdubbeling van de kandidatuur Als de kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de inschrijving beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, geldt de volgende regeling: de persoon die zich opgegeven heeft als toekomstige referentiehuurder behoudt het oorspronkelijk inschrijvingsnummer. Zijn wettelijke of feitelijke partner krijgt een inschrijvingsnummer dat gevormd is door de datum waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven in het inschrijvingsregister en het volgnummer dat aansluit bij het volgnummer van de laatste inschrijving van de dag waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven. Zij behouden dus individueel de wachttijd die ze hebben opgebouwd. De andere kandidaathuurders (bijvoorbeeld kinderen die in eigen naam willen kandideren) worden ingeschreven met een nieuwe inschrijvingsdatum. Verplichtingen De aanvrager heeft tot plicht elke wijziging van adres of samenstelling van het gezin aan CVBA Wonen mee te delen binnen de maand na de wijziging. De ondergetekende(n) verklaren op hun eer dat de bovenstaande verstrekte gegevens juist zijn. De ondergetekende(n) verlenen bij deze aan CVBA Wonen toestemming om bij de bevoegde besturen van het Ministerie van Financiën de vereiste inlichtingen te verkrijgen betreffende hun inkomen en de rechten die ze in de onroerende goederen bezitten. Onvolledige aanvragen worden niet ingeschreven. Alle nodige en gevraagde documenten dienen bijgevoegd te worden. Uw inschrijving is pas definitief nadat U een ontvangstbewijs heeft gekregen! De handtekeningen moeten voorafgegaan worden door de geschreven vermelding Gelezen en goedgekeurd Handtekening(en) De aanvrager, Datum: De partner, Definities 7

8 In dit besluit wordt verstaan onder : 1 actueel besteedbaar inkomen : het gemiddelde van het effectief beschikbare inkomen over een periode van minimum drie van de zes maanden die aan de referentiedatum voorafgaat, van de kandidaat-huurder, met uitsluiting van de ongehuwde kinderen die vanaf hun meerderjarigheid zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar oud zijn op het ogenblik van de referentiedatum. Het inkomen van inwonende ascendenten van de persoon die zich bij de inschrijving heeft opgegeven als toekomstige referentiehuurder of van zijn wettelijke of feitelijke partner wordt slechts voor de helft aangerekend. Het wordt niet aangerekend voor de familieleden van de eerste en de tweede graad van de persoon die zich bij de inschrijving heeft opgegeven als toekomstige referentiehuurder of van zijn wettelijke of feitelijke partner die erkend zijn als ernstig gehandicapt of die ten minste 65 jaar oud zijn. Het effectief beschikbare inkomen is het verschil tussen enerzijds alle belastbare en niet-belastbare inkomens en anderzijds de vrijgestelde inkomens, de effectief betaalde alimentatievergoeding en de effectief betaalde schuldaflossingen. De minister bepaalt de vrijgestelde inkomens en de effectief betaalde schuldaflossingen en stelt de nadere regels vast voor de berekening van het effectief beschikbare inkomen. De effectief betaalde schuldaflossingen komen alleen in aanmerking voor zover de kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen, of in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een O.C.M.W. of bij een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling; 2 agentschap Inspectie RWO : het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005; 3 attest van EVC : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13, van het Inburgeringsdecreet; 4 attest van inburgering : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 11, van het Inburgeringsdecreet; 5 attest van vrijstelling : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 12, van het Inburgeringsdecreet; 6 centrum voor basiseducatie : het centrum voor basiseducatie, vermeld in artikel 2, 4, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs; 6 bis. centrum voor volwassenenonderwijs : het centrum voor volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 2, 4, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs; 7 cursus Nederlands tweede taal : een opleiding Nederlands tweede taal die georganiseerd wordt dooreen centrum voor basiseducatie, een centrum voor volwassenenonderwijs of een talencentrum opgericht door een universiteit als vermeld in artikel 4 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; 8 dakloze : de persoon die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld; 8 bis... 9 Huis van het Nederlands : het territoriaal bevoegde provinciale of stedelijke Huis van het Nederlands, erkend en gesubsidieerd overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands; 10 huurder : een huurder als vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 34, van de Vlaamse Wooncode; 11 inburgeringsbesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid; 12 inburgeringscontract : het contract, vermeld in artikel 2, eerste lid, 9, van het Inburgeringsdecreet; 13 Inburgeringsdecreet : het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid; 14 inburgeringstraject : het primaire inburgeringstraject, vermeld in artikel 10 van het Inburgeringsdecreet; 15 inkomen : de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten en van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de referentiepersoon, met uitsluiting van de ongehuwde kinderen die vanaf hun meerderjarigheid zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin en die minder dan 25 jaar oud zijn op het ogenblik van de referentiedatum. Het inkomen van inwonende ascendenten van al naargelang het geval, de persoon die zich bij de inschrijving opgeeft of heeft opgegeven als toekomstige referentiehuurder of de referentiehuurder, of van zijn wettelijke of feitelijke partner wordt slechts voor de helft aangerekend. Het wordt niet aangerekend voor de familieleden van de eerste en de tweede graad van al naargelang het geval, de persoon die zich bij de inschrijving opgeeft of heeft opgegeven als toekomstige referentiehuurder of de referentiehuurder, of van zijn wettelijke of feitelijke partner die erkend zijn als ernstig gehandicapt of die ten minste 65 jaar oud zijn. Ongeacht de periode waarop het inkomen betrekking heeft, wordt dat inkomen steeds geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat en met als basis de maand juni van het jaar waarop het inkomen betrekking heeft. In afwijking daarvan wordt het inkomen niet geïndexeerd als het betrekking heeft op een periode na de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat. Als het inkomen, in voorkomend geval na indexatie, kleiner is dan het leefloon, rekening houdend met de gezinssamenstelling van de referentiepersoon, zoals het van toepassing is in de maand juni van het jaar dat aan de vaststelling van het inkomen 8

9 voorafgaat, wordt het inkomen gelijkgesteld met dat leefloon; 15 bis intake : een intake als vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands; 16 intern huurreglement : een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van dit besluit waarin de verhuurder minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen; 17 kandidaat-huurder : een of meer personen die zijn ingeschreven in het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 7; 18 Kruispuntbank Inburgering : de Kruispuntbank Inburgering, vermeld in artikel 1, 1, 6, van het inburgeringsbesluit; 18 bis meerderjarig : volle achttien jaar oud en niet in staat van verlengde minderjarigheid verklaard overeenkomstig artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek; 18 ter minderjarig : minder dan volle achttien jaar oud of in staat van verlengde minderjarigheid verklaard overeenkomstig artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek; 19 minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de Huisvesting; 19 bis mantelzorger : de natuurlijke persoon die vanuit een sociale en emotionele band een of meer personen met een verminderd zelfzorgvermogen, niet beroepshalve maar meer dan occasioneel, helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven; 20...; 21 onthaalbureau : het onthaalbureau, vermeld in artikel 20 van het inburgeringsbesluit, dat de gemeente bedient waar de referentiepersoon woont; 22 persoon ten laste : a) het kind dat op de referentiedatum bij de referentiepersoon gedomicilieerd is en dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden : 1) het is minderjarig of er wordt kinderbijslag of wezentoelage voor uitbetaald; 2) het wordt door de minister na voorlegging van bewijzen als ten laste beschouwd; b) het kind van de referentiepersoon dat op de referentiedatum niet gedomicilieerd is bij de referentiepersoon maar dat op regelmatige basis verblijft bij de referentiepersoon en voldoet aan een van de volgende voorwaarden : 1) het is minderjarig of er wordt kinderbijslag voor uitbetaald; 2) het wordt door de minister na voorlegging van bewijzen als ten laste beschouwd; c) de persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of erkend was als ernstig gehandicapt op het ogenblik van pensionering. De minister stelt de voorwaarden hiervoor vast; 23 rationele bezetting : de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen; 24 referentiedatum : naargelang het geval de datum van de inschrijving, de toewijzing, de huurprijsaanpassing of de actualisering van het inschrijvingsregister; 24 bis referentiehuurder : de huurder, vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 34, a), van de Vlaamse Wooncode, die zich bij de inschrijving heeft opgegeven als toekomstige referentiehuurder; 25 referentiejaar : het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de inschrijving, de actualisering van het inschrijvingsregister, de toewijzing of de huurprijsaanpassing plaatsvindt; 26 referentiepersoon : naargelang het geval de persoon die zich wil inschrijven, de kandidaat-huurder of de huurder; 27 sociaal verhuurkantoor : het sociaal verhuurkantoor dat erkend is overeenkomstig artikel 56 van de Vlaamse Wooncode; 27 bis sociale assistentiewoning : een woning als vermeld in artikel 4, 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers; 28 toezichthouder : de toezichthouder, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode; 28 bis vereiste niveau van het Nederlands : het niveau van het Nederlands dat overeenstemt met richtgraad 1, niveau 1, van het Europese referentiekader voor vreemde talen, vermeld in artikel 5, 1, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs; 28 ter verhurende instelling : openbare besturen, welzijnsorganisaties of organisaties die de Vlaamse Regering daarvoor erkent als vermeld in artikel 91, 1, 3, van de Vlaamse Wooncode; 29 verhuurder : de instantie die woningen verhuurt of onderverhuurt overeenkomstig de bepalingen van titel VII van de Vlaamse Wooncode, namelijk een sociale huisvestingsmaatschappij, de VMSW, het Vlaams Woningfonds, een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband, een O.C.M.W., een OCMW-vereniging of een sociaal verhuurkantoor; 30 verplichte inburgeraar : de inburgeraar, vermeld in artikel 2, eerste lid, 6bis, van het Inburgeringsdecreet; 9

10 31 Vlaamse Wooncode : decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 32 VMSW : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vermeld in artikel 30 van de Vlaamse Wooncode; 33 welzijns- of gezondheidsvoorziening : een voorziening die werkzaam is in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, voor zover die aangelegenheden vallen onder het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vastgesteld krachtens artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli Een OCMW wordt gelijkgesteld met een welzijns- of gezondheidsvoorziening; Privacywetgeving De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van (CVBA Wonen, Marcel Mollelaan 17 te 9060 Zelzate ) en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd. Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer ( kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer ( kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA 3 van 3 Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring. Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer ( kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie. Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 10

11 Verklaring op eer van feitelijk partnerschap1 Feitelijke partner Naam en voornaam: Geboortedatum: / / Geboorteplaats: Rijksregisternummer (zie identiteitskaart):.. -. Verklaring Ik,, verklaar dat ik de feitelijke partner ben van de heer /mevrouw. Handtekening Datum: / / Referentiehuurder Naam en voornaam: Geboortedatum: / / Geboorteplaats: Rijksregisternummer (zie identiteitskaart):.. -. Verklaring Ik,, bevestig dat de heer / mevrouw mijn feitelijke partner is. Handtekening Datum: / / 1 Wetgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Art. 1bis. Een persoon kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat hij een feitelijke partner is als vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 34, a) en b) van de Vlaamse Wooncode. De verklaring op erewoord wordt geldig na validering door de referentiehuurder, die hoogstens één feitelijke partner tegelijkertijd kan erkennen. 11

12 VERKLARING OP EREWOORD VERBLIJF OP REGELMATIGE BASIS VAN KINDEREN DIE NIET GEDOMICILIEERD ZIJN BIJ DE OUDER OP HET MOMENT VAN INSCHRIJVING2 Ondergetekende, in de hoedanigheid van ouder die zich wenst in te schrijven voor een sociale huurwoning, (voornaam, naam): Rijksregisternummer:. Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):. verklaart op erewoord dat zijn/haar kind(eren) 1 (voornaam, naam, geboortedatum) 2 (voornaam, naam, geboortedatum) 3 (voornaam, naam, geboortedatum) 4... (voornaam, naam, geboortedatum) 5 (voornaam, naam, geboortedatum) 6 (voornaam, naam, geboortedatum) op de datum van inschrijving niet gedomicilieerd is/zijn op bovenstaand adres, maar er wel op regelmatige basis verblijft/verblijven. Ondergetekende, in de hoedanigheid van de andere ouder, (voornaam, naam):. Rijksregisternummer: Woonplaats (gemeente, straat, huisnummer):.. verklaart op erewoord dat bovenstaande gegevens correct zijn. Gedaan te, op.. Gedaan te, op.. Handtekening Handtekening (ouder die zich wenst in te schrijven als kandidaat-huurder) (Andere ouder) 2 Zie artikel 1, 22, punt b) van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september

13 Naam en adres van de afzender (administratie huisvesting, sociale huisvestingsorganisatie) : Contactpersoon : Dossier : CVBA WONEN Marcel Mollelaan Zelzate CONTROLE EIGENDOMSVOORWAARDE VERKLARING OP EREWOORD, met het oog op het verkrijgen van een tegemoetkoming in de sociale huisvestingssector Belangrijke opmerking bestemd voor de dienst die het formulier uitreikt! Dit formulier en de eraan gekoppelde werkwijze mag uitsluitend worden gebruikt in de sociale huisvestingssector op voorwaarde dat het voordeel waarvan de toepassing wordt gevraagd, tevens afhankelijk wordt gesteld van het inkomen van de aanvrager, zijn partner of zijn gezinsleden. Deze verklaring op erewoord dient om na te gaan of aan de opgelegde eigendomsvoorwaarde is voldaan. De afgelegde verklaring zal worden gecontroleerd bij de bevoegde overheidsdienst. Het is belangrijk dat dit formulier correct wordt ingevuld handtekening niet vergeten! In te vullen door de dienst die het formulier uitreikt : wettelijke of reglementaire bepaling die aan de grondslag ligt van de aanvraag:.verhuring sociale woning.. VAK 1 : Inlichtingen met betrekking tot de aanvrager en de andere personen in hoofde van wie de verklaring op erewoord wordt afgelegd : AANVRAGER : (naam + voornaam) geboren op :.. geboorteplaats :.... Nationaal nr. :.... (zie identiteitskaart of siskaart) ECHTGENOOT OF PARTNER (wettelijk of feitelijk samenwonend) met : (naam + voornaam) geboren op :. geboorteplaats :.. Nationaal nr. :. (zie identiteitskaart of siskaart) SAMENSTELLING VAN HET GEZIN op het ogenblik van de ondertekening : NAAM VOORNAAM Geboortedatum Nationaal nr Woonplaats : (straat, nr. busnr.) (postcode) (gemeente)

14 Dienst : Dossier nr. :. Identiteit van de aanvrager :. VAK 2: PERSOONLIJKE VERKLARING OP EREWOORD De aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij (zij) wettelijk of feitelijk samenwoont (zie VAK 1), verklaren op erewoord : A. dat hij (zij) en de leden van het gezin zoals hiervoor opgegeven, op datum van de ondertekening van deze verklaring, geen andere onroerende goederen (1) voor de geheelheid bezitten dan deze hierna vermeld : (2) GOED 1 GOED 2 Gemeente - land :.. Straat, nr. of plaatsnaam :..... Kadastrale aanduiding :... Aard van het goed :. (x).... Aard van het recht (3):.. B. in de loop van de 0... (4) voorgaande jaren overgegaan zijn tot de vervreemding (verkoop, verdeling, schenking, kosteloze afstand ) van de volgende onroerende goederen of rechten : (5) Datum vervreemding: ligging en aard van het goed: bekomen prijs of geschatte waarde: (x)..... Verplichte handtekening(en) Datum Handtekening aanvrager, Handtekening echtgenoot of samenwoner,... (1) woning, appartement, gebouw, perceel grond ; (2) indien men geen onroerende goederen of rechten bezit : NIHIL vermelden; (3) volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, gebruik of bewoning, erfpacht, opstal; (4) De uitreikende dienst vult hier vooraf het aantal jaren in dat, op basis van de geldende reglementering, in aanmerking moet worden genomen. Indien het verleden geen rol speelt, dient te worden vermeld: NIET VAN TOEPASSING. (5) Indien tijdens deze periode geen onroerende goederen of rechten werden vervreemd: NIHIL vermelden. Het ingevulde formulier dient te worden bezorgd aan de dienst die het heeft uitgereikt 14

15 Aanvraag tot vrijwillige afwijking door kandidaat huurder van de regel : 1 slaapkamer per kind ouder dan 12 jaar. Naam (referentiehuurder) :. Voornaam :.. Adres : Vraagt vrijwillig de afwijking van de bepaling onder hoofdstuk Berekening bezetting woning van het intern huurreglement van de sociale huisvestingsmaatschappij cvba Wonen, waarbij bepaald wordt dat vanaf de leeftijd van 12 jaar er automatisch per kind een slaapkamer gerekend wordt ongeacht het geslacht. Aanvrager is er zich van bewust dat hij door deze vrijwillige aanvraag geen prioritaire mutatie kan krijgen voor een woning met meer slaapkamers. Opgemaakt te op. Handtekening ( eigenhandig schrijven voor waar en echt verklaard + handtekening)... 15

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-so Volkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dossiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.volkshaard.be Centrale Lijst: sociale.dienst@volk.woonnet.be Toekomstige referentiehuurder

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN

A: GEZINSSAMENSTELLING B: WERKSITUATIE EN INKOMEN Dossier volledig (= alle documenten ontvangen en waarborg betaald) op: Gelieve hieronder de gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling te noteren. Huidig adres: Naam en voornaam Geboortedatum Geboorteplaats/

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Naam:.. Voornaam:. Beroep:..

Naam:.. Voornaam:. Beroep:.. Deinse Sociale Bouwmaatschappij BV CVBA SO - Stationsstraat 29-9800 DEINZE Burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER AANKOOP SOCIALE KOOPWONING Mariadal 1 9140 Temse Tel. : 03/771 10 33 Email: info@woonanker.be Inschrijvingsnummer :... Klantnummer :.. Datum van aanvraag:../.../... Uur aanvraag :.....uur 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning

Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met:

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met: Betreft: Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Betreft : Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid. Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen :

Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen : Welke gegevens dient u te bezorgen aan S.M. voor Volkshuisvesting wanneer iemand bij U komt bijwonen : Iedereen die bij een huurder van een sociale woning wil intrekken moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Lees zeer aandachtig het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting!

Lees zeer aandachtig het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting! Tremelo, 6 juni 2014. Geachte heer, mevrouw, U wenst ingeschreven te worden in het register van kandidaat-huurders voor de sociale huurwoningen gelegen in de Van Regenmortelstraat (Baal). Deze woningen

Nadere informatie

Mutatiedossier: Ja / Neen INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDER 2016

Mutatiedossier: Ja / Neen INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDER 2016 Sociaal Verhuurkantoor Dienst Woonbeleid OCMW Destelbergen Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen Tel: 09/230.08.99 Fax: 09/231.89.90 svk@ocmw-destelbergen.be INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDER 2016 Mutatiedossier:

Nadere informatie

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem Gezellige en Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONING NAAM + VOORNAAM Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

www.demandel.be Lees aandachtig het aanvraagformulier! Alle documenten die u aan De Mandel moet bezorgen staan erop vermeld.

www.demandel.be Lees aandachtig het aanvraagformulier! Alle documenten die u aan De Mandel moet bezorgen staan erop vermeld. GROENESTRAAT 224-8800 ROESELARE Tel. (051) 23 35 00 Fax (051) 23 35 08 E-post: info@demandel.be www.demandel.be DE MANDEL cv BTW 405.553.535 PR 000-0031562-37 Burelen open van 8 tot 12 u - Maandag ook

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T Betreft: Uw aanvraag voor een sociale koopwoning Geachte heer, mevrouw, U heeft gevraagd om te worden ingeschreven in het register van kandidaat-kopers. Vooreerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: [Vul aan met specifieke info voor uw SHM] NIET INVULLEN CVBA WONEN VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer:... Aantal slaapkamers : (max. RB..)

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING OCMW MOORSLEDE Dit vak is voorbehouden voor OCMW Moorslede, gelieve hier niks in te vullen. Inschrijvingsdatum Inschrijvingsnummer Met dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

3 attest van EVC : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13, van het Inburgeringsdecreet;

3 attest van EVC : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13, van het Inburgeringsdecreet; Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode OFFICIEUZE CONSOLIDATIE DOOR AGENTSCHAP WONEN HOOFDSTUK

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING - 2017 Cel Huisvesting gemeente OCMW De Panne Met dit formulier kunt u een sociale huurwoning aanvragen. U dient dit document volledig ingevuld en ondertekend

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

DEEL 1: GEZINSSAMENSTELLING

DEEL 1: GEZINSSAMENSTELLING SOCIALE VERHURING TIELT INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT - HUURDER 2015 Datum: Dossiernummer: DEEL 1: GEZINSSAMENSTELLING Gelieve hieronder de gegevens met betrekking tot uw gezinssamenstelling te noteren.

Nadere informatie

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T +32 09 381 92 65

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T +32 09 381 92 65 Betreft: Uw aanvraag voor het huren van een sociale huurwoning. Geachte Mevrouw, Meneer, U heeft gevraagd om te worden ingeschreven in het register van kandidaat-huurders. Voor u kan worden ingeschreven

Nadere informatie

voor het huren van een sociale woning

voor het huren van een sociale woning INSCHRIJVINGSPAKKET voor het huren van een sociale woning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig œoostrozebekestraat

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Kandidatennummer Maatschappij voor sociale woningbouw Kantoor Antwerpen Kantoor Gent Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen Stoppelstraat 48, 9000 Gent Tel. 03/210.94.00 Fax. 03/219.05.51 Tel. 03/210.94.18 Fax.

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, B.S., 21 maart

Nadere informatie

& betaald 051/30.25.45 051/31.43.89 info@demandelbeek.woonnet.be www.demandelbeek.be../../..

& betaald 051/30.25.45 051/31.43.89 info@demandelbeek.woonnet.be www.demandelbeek.be../../.. INSCHRIJVINGSPAKKET voor het KOPEN van een sociale koopwoning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig Oostrozebekestraat

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken?

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Indien u niet alle nodige documenten mee heeft, kunnen we u niet inschrijven als kandidaathuurder. 1. Identiteitskaart De identiteitskaarten van

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING 2017 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING 2017 NIET INVULLEN SHrL VULT DIT VAK IN Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so Hertog van Brabantlaan 61, 3400 Landen 011/88.21.58 info@shrlanden.be

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T

Vitare bv ovv nv met sociaal oogmerk. Achiel Van Eechautestraat 13 bus 2 B 9800 Deinze T te 9800 Deinze Betreft: Uw aanvraag voor een sociale koopwoning Geachte heer, mevrouw, U heeft gevraagd om te worden ingeschreven in het register van kandidaat-kopers. Vooreerst willen wij u bedanken voor

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Klantnummer: C.V. Voor Huisvesting Gewest Aalst NIET INVULLEN C.V. VOOR HUISVESTING-GEWEST AALST VULT DIT VAK IN Inschrijvingsnummer:... Aantal slaapkamers

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV Inschrijvingsdatum Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv gelieve hier niets in te vullen. De Mandel cv Inschrijvingsnummer Met dit formulier vraagt

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.02 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Kandidatennummer Maatschappij voor sociale woningbouw Kantoor Antwerpen Kantoor Gent Reinaartlaan 8, 2050 Antwerpen p/a. Belvedèreweg 3, 9000 Gent Tel. 03/210.94.00 Fax. 03/219.05.51 Tel. 09/225.46.38

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN WOONPUNT ZENNEVALLEI VULT DIT IN ININININVAK IN Inschrijvingsnummer:... Inschrijvingsdatum: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Met dit formulier

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

1. GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-HUURDER

1. GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-HUURDER i AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID TE BRUGGE Deze aanvraag wordt ingediend bij: Handboogstraat 2/0013-8000 Brugge vak bestemd voor de administratie mutatieaanvraag datum ontvangst:

Nadere informatie

Datum aanmelding:.. Inschrijvingsnummer:. Doorgestuurd aan Vereniging SVK:

Datum aanmelding:.. Inschrijvingsnummer:. Doorgestuurd aan Vereniging SVK: Datum aanmelding:.. Inschrijvingsnummer:... Doorgestuurd aan : PERSOONSGEGEVENS Naam: Naam partner: Voornaam: Voornaam partner: Nationaliteit: Nationaliteit: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nr. Rijksregister:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING 1. MIJN GEGEVENS INFORM ATIE OVER JOU (EN JE EVENTUELE PARTNER) Gegevens referentie-huurder Gegevens partner Naam :... Naam :... Voornaam :... Voornaam :... Geboortedatum

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor het huren van een sociale woning

Inschrijvingsformulier voor het huren van een sociale woning Dit vak niet invullen: Inschrijvingsdatum:.//2016 Kandidaat-huurder: Inschrijvingsformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een sociale woning te huren.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN KANDIDAAT-HUURDERS. Rijksregisternummer:.. -. Nationaliteit:..

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN KANDIDAAT-HUURDERS. Rijksregisternummer:.. -. Nationaliteit:.. Taal: OK/KBI/NOK AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN KANDIDAAT-HUURDERS PERSOONSGEGEVENS DE AANVRAGER Naam en voornaam: Adres:. Rijksregisternummer:.. -. Nationaliteit:.. Geboortedatum : / /

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van de inschrijving: (na controle van het dossier door het OCMW in te vullen) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale huurwoongelegenheid

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale huurwoongelegenheid Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale huurwoongelegenheid Vak in te vullen door BMH Gewone aanvraag Mutatie-aanvraag Handboogstraat 2 bus 0013, B-8000 Brugge 050/31 76 58, verhuur@brugse-mij-huisvesting.be,

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER / Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: info@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of KOOPAPPARTEMENT

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 familie / meneer / mevrouw... Datum aanvraag OCMW: / /2015 Datum ontvangst SVK: / /2015 Datum verwerking: / /2015 Chronologisch inschrijvingsnr: Uniek inschrijvingsnr:

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: / / Inschrijvingsnummer:... KSZ-n : ( ) MUTATIE: JA / NEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONST

Inschrijvingsdatum: / / Inschrijvingsnummer:... KSZ-n : ( ) MUTATIE: JA / NEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONST In te vullen door de bediende van de Merelbeekse Inschrijvingsdatum: / / Inschrijvingsnummer:... KSZ-n : ( ) MUTATIE: JA / NEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONST Referentiehuurder

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor het HUREN van een sociale woning

Inschrijvingsformulier voor het HUREN van een sociale woning Schriekweg 3 2240 Zandhoven TEL : 03 466 01 00 info@ocmwzandhoven.be FAX : 03466 01 09 Inschrijvingsnummer : Inschrijvingsdatum : Inschrijvingsformulier voor het HUREN van een sociale woning geldig vanaf

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

8370 Blankenberge en donderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be

8370 Blankenberge en donderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be Het Lindenhof Hanneusestraat 32/2 Kantoor open op maandag 8370 Blankenberge en donderdag van 14u 16u Tel. 050/41.60.19 info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be Aanvraagformulier voor het bekomen

Nadere informatie

Geslacht: Ο man Ο vrouw

Geslacht: Ο man Ο vrouw ZONNIGE KEMPEN TEL 014/54.19.41 GROTE MARKT 39 FAX 014/54.19.51 2260 WESTERLO E-mail : kandidaten@zonnigekempen.be 1. HOE STEL IK ME KANDIDAAT? Ik vul dit formulier in. Ik voeg de gevraagde documenten

Nadere informatie

1. GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-HUURDER

1. GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-HUURDER AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID TE BRUGGE Deze aanvraag wordt ingediend bij: Handboogstraat 2/0013 8000 Brugge vak bestemd voor de administratie datum ontvangst: datum inschrijving:

Nadere informatie

Datum aanmelding:.. Handicap: 66% of meer? JA NEEN Handicap: 66% of meer? JA NEEN

Datum aanmelding:.. Handicap: 66% of meer? JA NEEN Handicap: 66% of meer? JA NEEN Doorgestuurd op:.. Datum aanmelding:.. Inschrijvingsnummer:... Dossierbeheerder: Inlichtingenfiche PERSOONSGEGEVENS Naam: Voornaam: Nationaliteit: Geboorteplaats: Nr. Rijksregister: Burgerlijke stand:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN Datum aanvraag 1 :.. Datum laatste contact :.. Datum eventuele intrekking van aanvraag :.. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER NAAM :.. VOORNAAM :.. STRAAT :.. POSTNR.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1.

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, BS 2008-03-17

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

Geboortedatum:. Plaats:. Nationaliteit:. Burgerlijke staat: Telefoonnummer: GSM:. Nationaliteit:. Beroep:

Geboortedatum:. Plaats:. Nationaliteit:. Burgerlijke staat: Telefoonnummer: GSM:. Nationaliteit:. Beroep: INSCHRIJVINGSNUMMER : DAT : / /2014 Felix Beernaertsplein 55/01 9230 Wetteren Tel : 09/365.43.10 Email : info@eigendak.be Fax : 09/365.43.11 RPR DENDERMONDE BELFIUS BE72 7835 1188 5316 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer:

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Hier niets schrijven - Woonhaven vult dit vak in Inschrijvingsnummer:... KBI nummer:. MRE MRB

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken

Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid. 1. Samenstelling van het gezin dat de woonst wil betrekken Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale koopwoongelegenheid Vak in te vullen door Vivendo Datum betaling :... Ontvangen bedrag :... Magdalenastraat 20 bus 0001, B-8200 Sint-Andries 050/44 61

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING 1 INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. Een gezin mag slechts één enkel formulier indienen. Gelieve alle nodige

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER 1. KANDIDAAT ECHTGENO(O)T(E) of SAMENWONENDE Naam: Naam: Voornaam: Voornaam: Geslacht: M / V Geslacht: M / V Geboortedatum: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder < C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be of op afspraak Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING

AANVRAAGFORMULIER SOCIALE HUURWONING Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting cv Bosveld 152, 2400 MOL Tel: 014/31.50.70 - Fax: 014/31.56.40 info@molsebouwmaatschappij.be In te vullen door MBM Inschrijvingsnummer:. Inschrijvingsdatum:../

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO VAARTKOM 1B 3000 LEUVEN VOORBEHOUDEN AAN DE VENNOOTSCHAP INSCHRIJVINGSNUMMER: INSCHRIJVINGSDATUM:

Nadere informatie

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP!

WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel. T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! 1 WOONLOKET Orchideeënlaan 17 B-1820 Steenokkerzeel T 0492/58 00 31 woonloket@steenokkerzeel.be KANDIDATUUR INSCHRIJVING SOCIALE KAVEL LET OP! De inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 30 september 2013

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer:

Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen. Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Klantnummer:. Naam:.. Voornaam:.. Rijksregisternummer: Inschrijvingsformulier voor een huurder van Woonhaven Antwerpen Hier niets schrijven - Woonhaven Antwerpen vult dit vak in Inschrijvingsnummer:...

Nadere informatie

In te vullen door de bediende van de Merelbeekse Sociale Woningen. Inschrijvingsdatum: / / MUTATIE: JA / NEEN DOORGESTUURD: JA / NEEN

In te vullen door de bediende van de Merelbeekse Sociale Woningen. Inschrijvingsdatum: / / MUTATIE: JA / NEEN DOORGESTUURD: JA / NEEN In te vullen door de bediende van de Merelbeekse Inschrijvingsdatum: / / MUTATIE: DOORGESTUURD: INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONST Toekomstige referentiehuurder Naam & Voornaam:

Nadere informatie

Naam:. Voornaam: Beroep:. Geboortedatum:. Plaats:. Nationaliteit:. Burgerlijke staat: Telefoonnummer: GSM:. Nationaliteit:.

Naam:. Voornaam: Beroep:. Geboortedatum:. Plaats:. Nationaliteit:. Burgerlijke staat: Telefoonnummer: GSM:. Nationaliteit:. INSCHRIJVINGSNUMMER : DAT : / /2014 Felix Beernaertsplein 55/01 9230 Wetteren Tel : 09/365.43.10 Email : info@eigendak.be Fax : 09/365.43.11 RPR DENDERMONDE BELFIUS BE72 7835 1188 5316 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie