Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h"

Transcriptie

1 Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h 50 VS. 80 km/h

2 Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Leiden Titel rapport Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h Kenmerk LD1037/Rqr/ Datum publicatie 14 januari 2016 Projectteam opdrachtgever(s) Harry Devilee, Denijs van Roijen Projectteam Goudappel Coffeng Sjaak Meijerink, Ruben Ratgers, Bastiaan Possel

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer 2 2 Resultaten Intensiteiten Algemeen Wegvakniveau Spitsverkeer Verkeersprestatie Voertuigverliesuren Gemiddelde snelheden Reistijden 13 3 Conclusie 15 Bijlage 1 Tabellen toe- en afnames per wegvak

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij de eerste verkenning van de bereikbaarheidsproblemen in de agglomeratie van Leiden (LAB071) is de Leidse Ring Noord als oplossing naar voren gekomen. Deze oplossing is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. De realisatie van de Leidse Ring Noord is een maatregel om de bereikbaarheid van de Leidse regio te verbeteren. De verkenning naar het verbeteren van de bereikbaarheid is uitgevoerd met het macrodynamische Streamline verkeersmodel voor de Leidse Agglomeratie. Voor de vormgeving van de Leidse Ring Noord zijn verschillende uitvoeringen verkend. Inmiddels ligt er een concept-voorkeursuitwerking. Tijdens de uitwerking van de maatregelen voor de Leidse Ring Noord, is gebleken dat er behoefte is aan meer informatie over het effect van het snelheidsregime op de Oude Spoorbaan. In de huidige situatie is de maximum snelheid 50 km/h op de Oude Spoorbaan tussen het Engelendaal en de rotonde met de N446 (zie figuur 1.1). 50 VS. 80 km/h Figuur 1.1: weergave tracédeel Leidse Ring Noord rond Leiderdorp Leidse Ring Noord 1

6 In de voorkeursvariant voor de realisatie van de Leidse Ring Noord is een snelheidsverhoging naar 80 km/h op dit deel van het tracé opgenomen. Om de verschillen van een 50 km/h of 80 km/h regime op het tracé de Oude Spoorbaan in beeld te brengen is een nadere analyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse zijn opgenomen in deze rapportage. De verschillen tussen het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime op de Oude Spoorbaan is nader onderzocht. Op basis van de snelheidsverschillen zijn twee varianten benoemd die middels het macrodynamische Streamline-model en het RVMK3.0 zijn geanalyseerd. Uitgangspunt voor de twee varianten is de volledige realisatie van het Leidse deel van de Leidse Ring Noord tussen de A44 en de Zijlbrug. Daarnaast is het kruispunt Oude Spoorbaan Engelendaal aangepast. De twee varianten zijn: Variant 50 km/h: Oude Spoorbaan verbreden naar 2x2 en ongelijkvloerse aansluiting maken bij Schildwacht, maximum snelheid Oude Spoorbaan 50 km/h Variant 80 km/h: Oude Spoorbaan 2x2 en ongelijkvloers aansluiting Schildwacht, maximum snelheid Oude Spoorbaan 80 km/h 1 De varianten zijn doorgerekend voor het prognosejaar De varianten zijn gebaseerd op de voorkeursvariant voor de Leidse Ring Noord en bevatten dus ook de maatregelen uit Mobiliteitsnota Leiden De effecten van de twee varianten voor het snelheidsregime op de Oude Spoorbaan worden getoetst aan de doelen voor de Leidse Ring Noord. Door te investeren in de infrastructuur op de ring, moet de bereikbaarheid verbeteren van belangrijke bestemmingen in de agglomeratie. Ook moet de ring gaan functioneren als dé hoofdontsluiting van Leiden: doordat de ring voor meer verkeer aantrekkelijk wordt, als de snelste en betrouwbaarste route, is het mogelijk hier meer verkeer te concentreren en andere delen van het wegennet, met name in de centrumgebieden, minder te belasten. 1.2 Leeswijzer Bovenstaande uitgangspunten en varianten zijn input voor de berekeningen. De uitkomsten van de berekeningen zijn weergegeven in hoofdstuk 2, de conclusies die daar aan zijn verbonden zijn weergegeven in hoofdstuk 3. 1 Vergelijkbaar met de voorkeursvariant (Stadsweg Basis) voor Leidse Ring Noord Leidse Ring Noord 2

7 2 Resultaten De varianten zijn eerst in het statische verkeersmodel RVMK3.0 en vervolgens middels het macrodynamische Streamline-model doorgerekend. Op basis van de berekeningen zijn analyses uitgevoerd over de volgende gegevens: Intensiteiten: Voor 25 meetlocaties op het wegennet in de Leidse agglomeratie zijn de verschillen op doorsnedeniveau (som van beide rijrichtingen) per etmaal weergegeven. Deze resultaten zijn in een losse tabel opgenomen, als bijlage 1 bij deze rapportage. Spitsverkeer: voor zes locaties zijn de verkeersintensiteiten voor de ochtend- en avondspits inzichtelijk gemaakt. Daarbij is een uitsplitsing gemaakt naar doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Voor de locaties in de binnenstad van Leiden en in Leiderdorp is het wenselijk dat het aandeel doorgaand verkeer afneemt ten opzichte van de referentie. Op basis daarvan kan worden beoordeeld of de Leidse Ring Noord echt als ontsluitingsweg voor de Agglomeratie gaat functioneren. Verkeersprestaties: voor twee indicatoren zijn de effecten van de verschillende snelheid regimes weergegeven, waarbij deze indicatoren bij voorkeur niet mogen verslechteren ten opzichte van de referentie: - voertuigverliesuren; betreft het verschil tussen vrije doorstroom-reistijd en de reistijd inclusief vertragingen, gesommeerd over alle voertuigen in een bepaald gebied; - afwikkelsnelheden; betreft de gemiddelde snelheden van alle voertuigen per variant weergegeven per deelgebied. Reistijden: voor een aantal trajecten wordt de reistijd bepaald per variant. Dit geeft een beeld van de aantrekkelijkheid van de Leidse Ring Noord met de verschillende snelheid regimes. Leidse Ring Noord 3

8 2.1 Intensiteiten Voor 25 locaties op het wegennet van de Leidse Agglomeratie is het effect op de verkeersstromen in beeld gebracht. Voor de 25 locaties is hieronder een korte omschrijving weergegeven van de effecten die in de verschillende varianten optreden. De ligging van de meetpunten is in figuur 2.1 weergegeven. Figuur 2.1: meetpunten verkeersintensiteiten Algemeen De intensiteit op de Oude spoorbaan is bij het instellen van 80 km/h ten opzichte van 50 km/h hoger, dit is voornamelijk verkeer dat een relatie heeft met Leiderdorp. Op het leidse deel van de Leidse Ring Noord, ten westen van de Sumatrastraat neemt het verschil in motorvoertuigen per etmaal af. Daarnaast is op de Persant Snoepweg een lagere intensiteit te zien bij het invoeren van een 80 km/h regime. In Leiderdorp, ter hoogte van het Winkelhof, is ook een afname waarneembaar van het doorgaand verkeer. Door het instellen van een hogere snelheid wordt de Oude Spoorbaan ook aantrekkelijker voor de ontsluiting van het centrum van Leiden. De intensiteit op de Oude Spoorbaan neemt toe, terwijl de intensiteit op de Plesmanlaan en Schipholweg een kleine afname laat zien Wegvakniveau Het verschil in intensiteit tussen het instellen van 50 km/h ten opzichte van een 80 km/h in het plangebied is op wegvakniveau weergegeven in figuur 2.2. Doordat de verschillen zijn weergegeven op doorsnedeniveau per etmaal, is het niet mogelijk de verschillen bij elkaar op te tellen. Onderstaand is per meetpunt een toelichting gegeven op het effect van de verschillende snelheden op de Oude Spoorbaan. Leidse Ring Noord 4

9 Figuur 2.2: verschil verkeersintensiteiten 80 km/h t.o.v. 50 km/h per meetpunt 1, 2 en 3. Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan (West) Het verschil tussen een 50 km/h of 80 km/h regime is zeer beperkt. De intensiteit op de Plesmanlaan, Schipholweg en Willem de Zwijgerlaan (West) is bij 80 km/h lager dan bij 50 km/h, het verschil op deze wegvakken ligt tussen de motorvoertuigen per etmaal. 4 en 5. Willem de Zwijgerlaan (Midden & Oost) De snelheidsverhoging van 50 km/h naar 80 km/h op de Oude Spoorbaan zorgt voor ongeveer 5% groei van de verkeersintensiteit per etmaal op de Willem de Zwijgerlaan nabij de Sumatrastraat (oost). Verder in westelijke richting is het effect van de snelheidsverhoging beperkt. Bij meetpunt 4 op de Willem de Zwijgerlaan zijn 800 meer motorvoertuigen per etmaal bij 80 km/h op meetpunt 5 zijn dit motorvoertuigen meer. 6 en 7: Oude Spoorbaan De hogere snelheid heeft een toename van de verkeersintensiteit op de Oude Spoorbaan tot gevolg. De hogere snelheid op de Oude Spoorbaan zorgt er voor dat verkeer dat bij 50 km/h door kern van Leiderdorp rijdt, nu via de Oude Spoorbaan rijdt. Waar in de vergelijking tussen 50 km/h en 80 km/h de intensiteit op de Oude Spoorbaan toeneemt, neemt de intensiteit af op de meetpunten Engelendaal Winkelhof, Persant Snoepweg, Vander Valk Boumanweg, Zijldijk en Vronkenlaan. Ook verkeer van en naar het centrum van Leiden kiest een andere route. Voor de ontsluiting van Leiden gaat een deel van het verkeer de Oude Spoorbaan gebruiken in plaats van de Plesmanlaan door de verhoging van de snelheid op de Oude Spoorbaan. 8 en 9: N445 en N446 De realisatie van de Leidse Ring Noord heeft voor deze wegen een verkeersaantrekkende werking tot gevolg. Wanneer de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan wordt verhoogt naar 80 km/h neemt de intensiteit nog verder toe. Met name op de N446 is dit verschil tussen 50 km/h en 80 km/h waarneembaar, dit wegvak trekt bij 80 km/h substantieel meer verkeer aan en functioneert in die variant als onderdeel van de Leidse Leidse Ring Noord 5

10 Ring Noord. De Leidse Ring Noord gaat met 80 km/h ook echt als ringweg functioneren, voor de ontsluiting van de Leidse Agglomeratie naar de A4. 10, 11, 12 en 13: Doctor Lelylaan, Morssingel, Rijnsburgerweg en Langegracht Het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime heeft geen effect op de verkeersintensiteit op de Doctor Lelylaan, Morssingel, Rijnsburgerweg en Langegracht. 14: Hooigracht Bij het instellen van een 50 km/h regime rijden 200 meer motorvoertuigen per etmaal over de Hooigracht in vergelijking tot 80 km/h. 15 en 16: Marnixstraat en Kooilaan Het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime heeft geen effect op de verkeersintensiteit op de Marnixstraat en Kooilaan. 17. Zijlsingel Door het instellen van een 80 km/h regime rijden 100 minder auto s per dag over de Zijlsingel. 18. Sumatrastraat Het instellen van een 50 km/h of een 80 km/h regime heeft geen effect op de verkeersintensiteit op de Sumatrastraat. 19 en 20: Engelendaal Het instellen van 80 km/h op de Oude Spoorbaan heeft effect op het gebruik van de Engelendaal. Ter hoogte van de Oude Spoorbaan neemt de intensiteit toe, omdat meer verkeer de route Oude Spoorbaan - Engelendaal gaat gebruiken als ontsluitingsroute voor Leiderdorp. De snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan heeft ook 8% afname van de intensiteit ter hoogte van het Winkelhof tot gevolg (1.200 motorvoertuigen per etmaal) 21. Persant Snoepweg De snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan zorgt voor een verlaging van de intensiteit op de Persant Snoepweg ter hoogte van het Alrijne ziekenhuis. Door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan wordt deze route een aantrekkelijk alternatief voor de Persant Snoepweg als ontsluitingsweg tussen Leiderdorp en de N446/A4. De afname bedraagt motorvoertuigen per etmaal (13%). 22, 23 en 24. Leiderdorpsebrug, Van der Valk Boumanweg en Zijldijk De aanpassingen aan de Leidse Ring Noord hebben een beperkt effect op de intensiteit op deze drie wegen. De daling op elk van deze drie wegen is 400 motorvoertuigen per etmaal bij een 80 km/h regime. Het gebruik van de verbinding tussen Leiderdorp en de A4/N11 via de Willem van der Madeweg neemt af door de hogere snelheid op de Oude Spoorbaan. 25. Vronkenlaan Door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan van 50 naar 80 km/h neemt de verkeersintensiteit op de Vronkenlaan af met 200 motorvoertuigen per etmaal. Leidse Ring Noord 6

11 2.2 Spitsverkeer De tabellen 2.1 en 2.2 geven een overzicht van de verkeersintensiteiten op zes wegvakken en het aandeel doorgaand verkeer daarin. De zes locaties geven een indicatie van het functioneren van de Leidse Ring op als ontsluitingsroute voor de Leidse Agglomeratie. Het doorgaand verkeer is voor het centrum van Leiden gedefinieerd als verkeer zonder herkomst of bestemming binnen de singels van Leiden. Verkeer dat net buiten de singel moet zijn, is daarmee gedefinieerd als doorgaand verkeer. Voor Leiderdorp liggen de grenzen bij de Zijl Oude Rijn, A4, N446 en Oude Spoorbaan. Het verkeer zonder herkomst of bestemming in dit gebied is ook doorgaand verkeer. wegvak Var 50 km/h Var 80 km/h intensiteit totaal verkeer Hooigracht (mvt/2uur) Langegracht Leiderdorpsebrug Persant Snoepweg Engelendaal Winkelhof Engelendaal aansl. Oude Spoorbaan intensiteit doorgaand verkeer Hooigracht (mvt/2uur) Langegracht Leiderdorpsebrug Persant Snoepweg Engelendaal Winkelhof Engelendaal aansl. Oude Spoorbaan percentage doorgaand verkeer Hooigracht 29% 29% Langegracht 29% 29% Leiderdorpsebrug 22% 22% Persant Snoepweg 26% 28% Engelendaal Winkelhof 6% 7% Engelendaal aansl. Oude Spoorbaan 7% 7% Tabel 2.1: Doorgaand verkeer ochtendspits per twee uur Leidse Ring Noord 7

12 Wegvak Var 50 km/h Var 80 km/h intensiteit totaal verkeer Hooigracht (mvt/2uur) Langegracht Leiderdorpsebrug Persant Snoepweg Engelendaal Winkelhof Engelendaal aansl. Oude Spoorbaan intensiteit doorgaand verkeer Hooigracht (mvt/2uur) Langegracht Leiderdorpsebrug Persant Snoepweg Engelendaal Winkelhof Engelendaal aansl. Oude Spoorbaan percentage doorgaand verkeer Hooigracht 30% 29% Langegracht 23% 23% Leiderdorpsebrug 21% 21% Persant Snoepweg 18% 19% Engelendaal Winkelhof 14% 13% Engelendaal aansl. Oude Spoorbaan 11% 10% Tabel 2.2: Doorgaand verkeer avondspits per twee uur Conclusie t.a.v. spitsverkeer Voor de zes wegvakken is het verschil in het aandeel doorgaand verkeer in de ochtenden avondspits te zien. De verschillen tussen de twee varianten zijn zeer beperkt tijdens beide spitsen. Op etmaalniveau zijn de verschillen groter. Dat betekent dat met name buiten de spitsen er een grote verschuiving van de verkeersstromen is. In de ochtendspits gaat op de Persant Snoepweg relatief meer doorgaand verkeer rijden, maar dat wordt veroorzaakt door de afname van de totale intensiteit. De intensiteit van het doorgaand verkeer blijft gelijk. In de avondspits neemt op het Engelendaal ter hoogte van het Winkelhof en ter hoogte van de Oude Spoorbaan de intensiteit van het doorgaande verkeer af. Op de overige wegvakken verschilt het aandeel doorgaand verkeer nauwelijks indien op het tracé Oude spoorbaan een 50 km/h of een 80 km/h regime wordt ingesteld. Het aandeel doorgaand verkeer in de ochtend- en avondspits is weergegeven in figuur 2.3 en Leidse Ring Noord 8

13 Figuur 2.3: Aandeel doorgaand verkeer in de ochtendspits bij een 50 km/h of 80 km/h regime Figuur 2.4: Aandeel doorgaand verkeer in de avondspits bij een 50 km/h of 80 km/h regime Leidse Ring Noord 9

14 2.3 Verkeersprestatie De verkeersprestatie van de varianten is beoordeeld aan de hand van de indicatoren voertuigverliesuren en gemiddelde afwikkelsnelheden. Deze indicatoren geven een inzicht in de bereikbaarheidskwaliteit van gebieden. De indicator voertuigverliesuren is geïndiceerd weergegeven, beoordeeld ten opzichte van de referentie 2020 inclusief de maatregelen uit de Leidse Mobiliteitsnota (Ref+). Deze referentie bevat geen Leidse Ring Noord, daarmee ook geen tunnel bij de Schildwacht of verbreding van de Oude Spoorbaan. De indicatoren zijn een weergave van waarden gemeten op gebiedsniveau. Daarmee is het een optelsom van de verliesuren en snelheden alle voertuigen in een gebied. Voor de indicatoren is de volgende gebiedsindeling aangehouden: HWN Rijkswegen A4 en A44 rondom de agglomeratie; HWN RijnlandRoute; OWN Leidse Ring Noord (vanaf de A4 Leiderdorp tot de knoop Leiden West); rest OWN Leiden; rest OWN Leiderdorp; rest OWN Oegstgeest. De typeringen OWN Leiden, OWN Leiderdorp en OWN Oegstgeest bevatten de gemeentelijke infrastructuur exclusief de wegvakken die vallen onder de Leidse Ring Noord. Samen met de typering OWN Leidse Ring Noord tellen deze vier op tot totaal onderliggend wegennet. De typeringen Rijkswegen en RijnlandRoute tellen samen op tot totaal hoofdwegennet. De indeling van de gebieden is in figuur 2.5 weergegeven. Voor de typeringen OWN Leiden, OWN Leiderdorp en OWN Oegstgeest is het daarbij van belang te melden dat dit alleen wordt gemeten over de wegen die in het verkeersmodel RVMK3.0 zijn opgenomen. Vooral woonstraten in diverse woonwijken zijn daarin niet meegenomen. Leidse Ring Noord 10

15 Figuur 2.5: Gebiedsindeling voor de analyse van de verkeersprestatie Voertuigverliesuren In tabel 2.3 zijn de geïndiceerde verliestijden weergegeven. De verliestijden worden uitgedrukt in voertuigverliesuren, het verschil tussen vrije doorstroom-reistijd en de reistijd inclusief vertragingen, gesommeerd over alle voertuigen in een bepaald gebied (zie figuur 2.4). Het is een maat om de totale vertraging of bereikbaarheid in een gebied aan te duiden. Resultaat Het effect op het aantal voertuigverliesuren is door het instellen van een van de twee snelheidsregimes nihil. Het grootste verschil is te zien op de Leidse Ring Noord, hier neemt in de ochtendspits en met name in de avondspits de voertuigverliesuren toe bij het instellen van 80km/h. Dit heeft als oorzaak dat de intensiteiten op de Leidse Ring Noord toenemen als gevolg van het instellen van het 80 km/h regime en niet door de toename aan files. Bij OWN Leiderdorp is een verbetering te zien bij de snelheidsverhoging naar 80 km/h. In tabel 2.3 zijn de voertuigverliesuren weergegeven. Leidse Ring Noord 11

16 Ref+ Var 50 km/h Var 80 km/h Deelgebied ochtend avond ochtend avond ochtend avond HWN Rijkswegen A4/A HWN RijnlandRoute HWN totaal OWN Leidse Ring Noord OWN Leiden OWN Leiderdorp OWN Oegstgeest OWN totaal Tabel 2.3: Geïndiceerde voertuigverliesuren per spitsperiode (Ref+ = 100) Gemiddelde snelheden In tabel 2.4 zijn gemiddelde snelheden per variant weergegeven per deelgebied. De gemiddelde snelheden nemen bij het instellen van 80 km/h op de Leidse Ring Noord toe. In de ochtendspits neemt de gemiddelde snelheid met 3 km/h toe en in de avondspits met 2 km/h. ochtend avond Deelgebied Var 50 km/h Var 80 km/h Var 50 km/h Var 80 km/h HWN Rijkswegen A4/A HWN RijnlandRoute HWN totaal OWN Leidse Ring Noord OWN Leiden OWN Leiderdorp OWN Oegstgeest OWN totaal Tabel 2.4: Gemiddelde snelheden per spitsperiode Leidse Ring Noord 12

17 2.4 Reistijden Binnen de verkenning naar de Leidse Ring Noord hebben de reistijdanalyses een belangrijke rol ingenomen. Binnen deze rapportage is geen volledige uitwerking van de reistijden opgenomen maar wordt een selectie van trajecten gepresenteerd om de effecten tussen de snelheidregimes te duiden. In figuur 2.6 zijn een voor twee relaties de routes weergegeven, waarbij voor de relatie A4/N11 - Meerwijk meerdere subroutes in beeld zijn gebracht. 3B 3A 3C 3D 4D Figuur 2.6: Routes voor bepalen reistijden Per traject is in tabel 2.5 de gemiddelde reistijd in minuten weergegeven over de ochtenden de avondspits. Leidse Ring Noord 13

18 Reistijden (min) Index (Var 50 km/h = 100) nr. van naar via 50 km/h 80 km/h 50 km/h 80 km/h 3 A4 (6a) Merenwijk A A4 / Persant Snoepweg / heen 11,7 11, ,99 Engelendaal terug 13,6 13, B A4 / N446 / Oude Spoorbaan heen 9,1 8, ,92 terug 10,3 9, ,96 C Madeweg / Hoge Rijndijk heen 16,5 15, ,96 / Zijlsingel terug 20 19, ,98 D Madeweg / Persant heen 13,2 13, Snoepweg / Engelendaal terug 16,5 16, ,99 4 A4 (7) Lammermarkt D A4 / N446 / Oude Spoorbaan heen 15,1 14, ,96 / WdZwijger terug 15,2 14, ,97 Tabel 2.5: Gemiddelde reistijden in minuten op trajecten De snelheidsverhoging naar 80 km/h zorgt voor een afname van de gemiddelde reistijd. Door het toepassen van 80 km/h is de reistijd, op zowel de heen- als terugreis, bij de routes over de Leidse Ring Noord kleiner dan bij het toepassen van 50 km/h. Het gevolg is dat door de snellere reistijden de routes via de Leidse Ring Noord aantrekkelijker worden dan de routes door de kernen. Op de relatie A4 Merenwijk, is de route via de Oude Spoorbaan (route 3B) de snelste route. In de variant met 50 km/h is het snelheidsverschil met de route via de Persant Snoepweg en Engelendaal (route 3A) in de ochtendspits beperkt. Bij een kleine vertraging op de Oude Spoorbaan kan dit tot gevolg hebben dat de route via de Persant Snoepweg en Engelendaal snel als alternatief wordt gebruikt. In de variant met 80 km/h op de Oude Spoorbaan is het verschil in reistijd groter en zal de omslag naar de alternatieve route minder snel plaats vinden. Door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan is ook een afname zichtbaar van de reistijd op andere routes, welke niet via de Oude Spoorbaan gaan. Dit wordt veroorzaakt doordat deze routes rustiger worden, waardoor de vertraging door het overige verkeer afneemt. Leidse Ring Noord 14

19 3 Conclusie De Leidse Ring Noord dient de bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen in de Leidse Agglomeratie te verbeteren. Daarnaast moet de ring gaan functioneren als dé hoofdontsluiting van Leiden. De ring moet voor meer verkeer een aantrekkelijke (snel en betrouwbaar) route worden als ontsluitingsweg voor Leiden en Leiderdorp. Als gevolg van het vergroten van de aantrekkelijkheid moeten de verkeersstromen meer op de Leidse Ring worden geconcentreerd en moeten andere delen van het wegennet, met name in de centrumgebieden, minder worden belast. Het effect van twee snelheidsregimes op de Oude Spoorbaan tussen het Engelendaal en de rotonde Oude Spoorbaan N446 is aan de hand van berekeningen in een verkeersmodel in beeld gebracht. Een verhoging van de snelheid naar 80 km/h op de Oude Spoorbaan heeft een wijziging in de verkeersstromen rond Leiderdorp tot gevolg. De intensiteit op de Oude Spoorbaan wordt hoger. In het centrum van Leiden, op het westelijk deel van de Leidse Ring Noord en in het centrum van Leiderdorp nemen de intensiteiten af. Dit is een indicatie dat door de snelheidsverhoging de Leidse Ring meer wordt gebruikt als ontsluitingsweg voor Leiden en Leiderdorp. De afname van de intensiteit op het Engelendaal ter hoogte van het Winkelhof (-8%) betekent een ontlasting van het centrumgebied van Leiderdorp. Op het Engelendaal nabij de Oude Spoorbaan is daarentegen een toename van de intensiteit zichtbaar. Dit betekent dat de Leidse Ring Noord door de snelheidsverhoging aantrekkelijker wordt als ontsluitingsweg voor Leiderdorp. Dit is ook merkbaar op de Leiderdorpsebrug (-2%) en Persant Snoepweg nabij het Alrijne ziekenhuis (-13%), waar de etmaalintensiteiten dalen door de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan. De effecten van de snelheidsverhoging naar 80 km/h van de Oude Spoorbaan hebben maar een beperkt bereik in Leiden. Op de Willem de Zwijgerlaan zijn de effecten merkbaar tot aan het Kooiplein. Ten westen daarvan heeft de snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan een beperkte afname van de verkeersintensiteiten tot gevolg. Dit is te verklaren doordat verkeer vanuit het centrum van Leiden de Oude Spoorbaan gaan gebruiken als ontsluitingsweg in plaats van de route via de Plesmanlaan. Leidse Ring Noord 15

20 De snelheidsverhoging naar 80 km/h heeft een verschuiving van de verkeersstromen tot gevolg. De verkeersstromen worden meer geconcentreerd op de Leidse Ring Noord, waardoor de gehele ring meer als ontsluitingsroute voor de Leidse agglomeratie gaat functioneren. Daarnaast nemen de intensiteiten in de centrumgebieden van Leiden en Leiderdorp af, waardoor deze worden ontlast. De snelheidsverhoging op de Oude Spoorbaan zorgt er voor dat het functioneren van de Leidse Ring Noord beter aansluit bij de gestelde doelen. Leidse Ring Noord 16

21 Bijlage 1 Tabellen toe- en afnames per wegvak Leidse Ring Noord B1-1

22 Toelichting varianten 2010ref Intensiteit 2010 op huidig ontwerp REFplus Intensiteit 2020 zonder Leidse Ring Noord, met maatregelen uit Mobiliteitsnota Leiden km/h 80 km/h Ontwerp Leidse Ring Noord met 50 km/h op Oude Spoorbaan Ontwerp Leidse Ring Noord met 80 km/h op Oude Spoorbaan 22 DOORSNEDE INTENSITEIT nr omschrijving linknr 2010ref REFplus 50 VAR3 km/h 80 VAR4 km/h 1 Plesmanlaan Schipholweg Willem de Zwijgerlaan (west) Willem de Zwijgerlaan (midden) Willem de Zwijgerlaan (oost) Oude Spoorbaan (west) Oude Spoorbaan (oost) N N Docter Lelylaan Morsweg Rijnsburgerweg Langegracht Hooigracht Marnixstraat Kooilaan Zijlsingel Sumatrastraat Engelendaal - aansl. Oude Spoorbaan Engelendaal - Winkelhof Persant Snoepweg Leiderdorpsebrug Van der Valk Boumanweg Zijldijk Vronkenlaan

23 Toelichting varianten 2010ref Intensiteit 2010 op huidig ontwerp REFplus Intensiteit 2020 zonder Leidse Ring Noord, met maatregelen uit Mobiliteitsnota Leiden km/h 80 km/h Ontwerp Leidse Ring Noord met 50 km/h op Oude Spoorbaan Ontwerp Leidse Ring Noord met 80 km/h op Oude Spoorbaan 22 DOORSNEDE TOE-/AFNAME t.o.v. REFplus PERCENTAGE t.o.v. REFplus nr omschrijving 50 VAR3 km/h 80 VAR4 km/h 50 VAR3 km/h 80 VAR4 km/h 1 Plesmanlaan % 142% 2 Schipholweg % 116% 3 Willem de Zwijgerlaan (west) % 107% 4 Willem de Zwijgerlaan (midden) % 112% 5 Willem de Zwijgerlaan (oost) % 109% 6 Oude Spoorbaan (west) % 136% 7 Oude Spoorbaan (oost) % 131% 8 N % 111% 9 N % 124% 10 Docter Lelylaan % 98% 11 Morsweg % 121% 12 Rijnsburgerweg % 78% 13 Langegracht % 97% 14 Hooigracht % 98% 15 Marnixstraat % 91% 16 Kooilaan % 101% 17 Zijlsingel % 98% 18 Sumatrastraat % 100% 19 Engelendaal - aansl. Oude Spoorbaan % 107% 20 Engelendaal - Winkelhof % 93% 21 Persant Snoepweg % 86% 22 Leiderdorpsebrug % 97% 23 Van der Valk Boumanweg % 86% 24 Zijldijk % 86% 25 Vronkenlaan % 97%

24 Vestiging Amsterdam De Ruyterkade AC Amsterdam T (020) F (020)

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Eerste beoordeling Werkt de variant? Indicatie van verkeerseffecten Kan de variant? Technische en ruimtelijke inpassing Indicatie verkeerseffecten

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid!

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie VI) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 22 september 2014 Onderwerpen Inleiding Korte terugblik

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V)

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V) Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie V) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! Februari 2014 Onderwerpen Proces Ambitiedocument

Nadere informatie

Verkeerskundige gevolgen

Verkeerskundige gevolgen Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp Analyse en beoordeling Datum 30 oktober 2008 LDP080 soh Concept 1.0 Kenmerk Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Leiderdorp Titel rapport Kenmerk

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 13 december 2013 Input Raadsleden Ideeën van de Raadsleden meegenomen in de scenario s

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Presentatie informatieavond 27 augustus 2015 Programma Inleiding Aanleiding / waar staan we in het (besluitvormings)proces Doel van

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge

Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Reactie op notitie Input voor de Klankbordgroep Leidse Ring Noord 4 september 2015 van Lex de Jonge Het geluidrapport van DGMR maakt een voorbehoud bij de betrouwbaarheid van de gegevens en sluit juridische

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Bespreking met klankbordgroep 8 september 2015 Agenda Inleiding / Doel van deze avond: - Inventarisatie van reacties - Eerste beantwoording

Nadere informatie

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer

Bestemmingsplan Makado. Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Bestemmingsplan Makado Onderdeel verkeer Datum 13 mei 2014 Kenmerk FIM005/Mnr/0014.01 Eerste versie 18 februari 2013 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel

STAQ in HAAGLANDEN. PLATOS 11 maart 2015. Beeld plaatsen ter grootte van dit kader. Bastiaan Possel STAQ in HAAGLANDEN Beeld plaatsen ter grootte van dit kader PLATOS 11 maart 2015 Bastiaan Possel 2 Introductie Bastiaan Possel Adviseur Verkeersprognoses bij het team Verkeersprognoses (20 medewerkers)

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

Lijst van afspraken en aandachtspunten

Lijst van afspraken en aandachtspunten Klankbordgroep Leidse Ring Noord Tracédeel Oude Spoorbaan Lijst van afspraken en aandachtspunten Datum dinsdag 19 januari 2016 Tijd 19.30-22.00 uur Locatie gemeentehuis Leiderdorp Aanwezig Stichting Wijkbelang

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Willem de Zwijgerlaan Presentatie informatieavond 2 september 2015 Programma Inleiding Aanleiding / waar staan we in het (besluitvormings)proces

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses

1 Inleiding. Verkeerseffecten Westlandse Zoom. Figuur 1.1: Overzicht bouwlocaties De Westlandse Zoom. Gemeente Westland. Kruispunt analyses Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck

Verkeerseffecten stedelijke vernieuwing Jan van Riebeeck Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen

Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen Verslag AggloLAB sessie 3: Oplossingsrichtingen Datum Donderdag 11 juli 2013 Locatie Scheltemacomplex te Leiden Bijlage(n) Terugkoppeling AggloLAB sessie 3 Op donderdag 11 juli vond de derde AggloLAB bijeenkomst

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen

1 Inleiding. Verkeers- en parkeeranalyse Botsholsedijk 30a. Aanleiding. Vraagstelling. Leeswijzer. Museum De Ronde Venen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer Technische informatiebijeenkomst Zalmhaventoren verkeer en parkeren Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer 23-6-2016 Index Verkeersstromen en verkeersafwikkeling - Inleiding verkeersmodel

Nadere informatie

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50

Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 Kruispunt 1, 2 en 3: Aansluiting N307 - A50 A50 A50 Inhoud Samenvatting kruispunt 1, 2 en 3 5 1 Kruispunt 1, 2 en 3 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Observaties 1.3 Analyse 8 9 1.4 Maatregelen 11 1.5 Kosten 11 Bijlage

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Raadpleegtraject concept-voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en vragen vanuit de klankbordgroep

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek

Gemeente Haaksbergen. Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Gemeente Haaksbergen Doortrekken Ruwerstraat Akoestisch onderzoek Datum 14 januari 2011 HBG045/Bxt/0504 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina

Nadere informatie

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij!

Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad. Elke dag dichterbij! Openbaar Vervoer in Leiden Routes door de binnenstad Elke dag dichterbij! Inhoud Doel van de bijeenkomst Achtergrond Toelichting op OV onderzoeken Aanpak voor ontwerpproces Hooigracht-Langegracht Overige

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief. Verkeersafwikkeling. aansluitingen 6 en 7 A20

Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief. Verkeersafwikkeling. aansluitingen 6 en 7 A20 Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20 Gemeenten Maassluis en Midden-Delfland Definitief Verkeersafwikkeling aansluitingen 6 en 7 A20 Datum 6 oktober

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom

Mogelijkheid woningbouw Limmen Zandzoom Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan

Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Antonlaan - Steynlaan - Slotlaan Kruispuntanalyse diverse varianten (versie 2.0) Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Zeist DTV Consultants B.V. Marcel Kant TRB-150035 Breda, 24 augustus 2015 Niets uit

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016

memo Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010 2018555 Fax: 010 4121039 E mail: info@rho.nl Aan: Onderwerp: Gemeente Oegstgeest Onderzoek verkeersafwikkeling MEOB terrein Datum: 18 februari 2016 Referte:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

s-hertogenbosch Maasdonk - Oss

s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Onderzoek fietspotentie F59 s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Definitief Onderzoek fietspotentie F59 s-hertogenbosch Maasdonk - Oss Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Wrd/1957 Eerste versie

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Bestuur Regio Utrecht (BRU) Deelonderzoek 2 Verkeer Datum 10 oktober 2007 Kenmerk TMU054/Brg/0710 Eerste versie 31 juli 2007 Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

LAB071. Leidse regio wil betrouwbaar verkeersnetwerk

LAB071. Leidse regio wil betrouwbaar verkeersnetwerk LAB071 Leidse regio wil betrouwbaar verkeersnetwerk Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest doen samen onderzoek naar een betere doorstroming Gezamenlijke doelen LAB071: ruimtelijk-economische kracht van de regio

Nadere informatie

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 www.roermond.nl uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr /UIT/12345 26 november 2 8 NOV. R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 AAN de voorzitter

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten

Bijlage 1: Achtergrond, verantwoording en rekenresultaten Pagina 2 limieten zijn er immers niet voor niets. Zo blijft van de ruim 9.000 km autosnelweg en autoweg, ruim 4.000 km over waar een snelheidsverhoging is toegepast. Dit zijn vooral autosnelwegen buiten

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout

Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Bijlage 15 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0151516 16 januari 2015 301111 Betreft Verkeersafwikkeling VRI

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen

Gemeente Beuningen. Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen Gemeente Beuningen Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen Gemeente Beuningen Verkeersonderzoek vestiging Van Cranenbroek Beuningen Datum 5 februari 2015 Kenmerk BUG046/Kmc/0346.01 Eerste

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59)

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59) Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss shertogenbosch (F59) Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief 15 september 2010 OSS123/Wrd/1957

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008 Variantenonderzoek Ringweg Oost Eindrapport - concept 20 mei 2008 1 Inhoud Blz. Varianten 3 Beoordelingscriteria 14 Beoordeling 20 Afweging en conclusies 43 Het voorliggende rapport, bestaande uit een

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Informatieavond Verkeer / Lucht / Geluid

Leidse Ring Noord. Informatieavond Verkeer / Lucht / Geluid Leidse Ring Noord Informatieavond Verkeer / Lucht / Geluid 16 en 17 november 2015 Programma Welkom Harry Devilee / Projectleider Verkeer Thomas Dijker / Verkeersbeleid (Bastiaan Possel / Goudappel Coffeng)

Nadere informatie

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit

Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout. Onderzoek luchtkwaliteit Bijlage 4 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Onderzoek luchtkwaliteit Onderzoek luchtkwaliteit Datum 3 februari 2015 Kenmerk ZHA289/Kzj/2349.01 Eerste

Nadere informatie

Beantwoording vragen klankbordgroep

Beantwoording vragen klankbordgroep Beantwoording vragen klankbordgroep Onderstaand de beantwoording op de vragen van de klankbordgroep zoals deze gemaild zijn aan de gemeente. Mochten de antwoorden verdere vragen oproepen, dan vernemen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Min isterie van lnfrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Min isterie van lnfrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Min isterie van lnfrastructuur en Milieu Evaluatie dynamax experiment A20 Datum 21 mei 2012 Status definitief Evaluatie dynamax experiment A20 Datum 21 nnei 2012 Status definitief Evaluatie

Nadere informatie

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat

Analyse kruispunt Koningsweg - Lekkerbeetjesstraat Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg

Onderzoeksrapportage Ontsluiting Smitsweg Onderzoeksrapportage Documentbeheer Fout! Fout! Fout! Verwijzingsbron Verwijzingsbron Auteur niet gevonden. niet gevonden. Verwijzingsbron Opmerkingen niet gevonden. 0.1 03-01-2008 Johan Feld Concept Bijlagen

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011

Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 Resultaten mechanische tellingen autoverkeer 14 juli 2011 In deze memo wordt ingegaan op de resulaten van de mechanische tellingen. De tellingen zijn gehouden in de de volgende weken: Vakantieweek: week

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Ingekomen Afdeling KoDie Raad vanstate ~h m 2013 Afdeling bestuursrechtspraak 2013.02051 04/04/2013 Raad van de gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA LEIDERDORP Datum Ons nummer Uw kenmerk 3 april 201

Nadere informatie

ITS en de mobiliteitsscan

ITS en de mobiliteitsscan ITS en de mobiliteitsscan pagina 2 18-1-2015 Mobiliteitsscan als bron voor informatie tbv ITS Databronnen en tool Databronnen: NRM of andere bronnen voor (vracht)auto en OV-verplaatsingen Autosnelheden:

Nadere informatie

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad

OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie. 2 Uitgangspunten verkeersmodel Lelystad Oranjewoud Ruimte en Mobiliteit OMALA-gebied Lelystad: Verkeersmodelstudie Uitgangspuntennotitie Datum 23 november 2009 OJW100/Gsa/0674 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding Oranjewoud Ruimte & Mobiliteit

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Brug Rhenen - Verbinding verbroken?

Brug Rhenen - Verbinding verbroken? Brug Rhenen - Verbinding verbroken? 16 februari 2011 bron: www.utrechtsarchief.nl 1 Brug Rhenen - Facts & figures 16 februari 2011 Ron Linschoten 2 Inhoud presentatie Meer dan 50 jaar Rijnbrug (sfeerbeelden)

Nadere informatie

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009)

Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Commentaar bij het Onderzoeksrapport Tussenfase Planstudie Ring Utrecht (Twijnstra&Gudde, november 2009) Op 3 juli 2009 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over De Kracht van Utrecht. Deze luidde

Nadere informatie

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng

Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties. Goudappel Coffeng Bijlage 1. Herkomstbestemmingrelaties uit model Goudappel Coffeng Operationeel verkeersmanagement Zuid Kennemerland 5 mei 2011 H-B relaties Zuid Kennemerland 2008 2-uurs matrices voor OS (7-9) en AS (16-18)

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

Burgervariant A1316. Burgerinitiatief. Portway 2012 Budget. Oost. Stroomlijning en Sanering A13 en A20

Burgervariant A1316. Burgerinitiatief. Portway 2012 Budget. Oost. Stroomlijning en Sanering A13 en A20 Burgervariant A1316 Stroomlijning en Sanering A13 en A20 Simpel en slim netwerk van stadswegen, regionale wegen en snelwegen Autonome situatie Portway Rotterdam Budget Autonoom Bergse Bos A13 Hillegersberg/

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan (WGP) 1. Wethouder Verheij doet onterecht voorkomen dat 1. Uitsluitend aantal auto s/etmaal bepalend is voor categorisering

Nadere informatie