Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden."

Transcriptie

1

2 UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat daarbij centraal: oriënteren en voorbereiden op werk, - ander - werk zoeken, werk behouden. In deze gids staat een overzicht van ons programma. We onderscheiden ons van het reguliere aanbod doordat we ons met name richten op mensen zonder - afgeronde opleiding, mensen die moeilijk leren vanwege een verstandelijke beperking en laaggeletterden. We besteden extra aandacht aan de deelnemers en passen het tempo aan. Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. Modulair en op maat De precieze inhoud van een training, opleiding, onderzoek of traject stemmen we af op de deelnemer(s) en de vraag van de opdrachtgever. Door de modulaire opzet kunnen onderdelen van het programma zoals omschreven in deze gids afzonderlijk worden ingezet, maar ook gecombineerd. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op maatwerk. Praktijkgericht Onze trainingen, opleidingen en trajecten zijn zoveel mogelijk praktijkgericht, met veel oefeningen en opdrachten in werksituaties. Daardoor zijn ze toegankelijk voor een brede groep. Een deel van het programma vindt plaats in de leerwerkbedrijven van UW. Gediplomeerde en ervaren docenten, trainers, arbeidspsychologen en jobcoaches Onze trainingen, opleidingen, onderzoeken en trajecten worden uitgevoerd door gediplomeerde en ervaren docenten, trainers, arbeidspsychologen, loopbaanadviseurs en jobcoaches. UW is een erkend leerbedrijf en een door UWV erkende jobcoachorganisatie. Contact Neem voor meer informatie over het aanbod in deze gids contact op met Thea Gennissen of Diana ter Braake telefoonnummer Meer informatie over UW staat op UW, Utrecht 2015 Versie UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

3 sopgave 1. Trainingen Assertiviteit / effectief communiceren 5 Computervaardigheden voor beginners 6 Jobcentre; ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten 7 Omgaan met stress 8 Omgaan met verlies (voor leidinggevenden en begeleiders) 9 Omgaan met verslaving (voor leidinggevenden en begeleiders) 10 Het ontwikkelplan - IOP (voor leidinggevenden en begeleiders) 11 Pensioen in zicht 12 Solliciteren met de computer 13 Sollicitatietraining 14 Taaltrainingen 16 Veilig communiceren 17 Werkbegeleiding bij mensen met complex gedrag (voor leidinggevenden en begeleiders) 18 Werknemersvaardigheden Opleidingen Basisopleiding schoonmaak; microvezel (diploma) 21 Basisvaardigheden metaal (certificaat) 22 Metaal: Basisvaardigheden draaien (certificaat) 23 Metaal: Basisvaardigheden frezen (certificaat) 24 Metaal: MIG/MAG lassen niveau 1 (diploma) 25 VCA basisveiligheid (diploma) Onderzoek en diagnostiek Arbeidsdeskundig onderzoek 28 Arbeidspsychologisch onderzoek 29 Beroepskeuzeonderzoek en -advies 30 Capaciteitenonderzoek 31 Praktijkonderzoek en arbeidstraining 32 Taalniveaubepaling Trajecten Begeleiden en bemiddelen naar werk 35 Jobcarving en functiecreatie 36 Jobcoaching 37 Tijdelijke werkplekken voor uitgevallen medewerkers 38 UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

4 1. Trainingen UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

5 Assertiviteit / effectief communiceren Werknemers die zich assertief opstellen en respectvol zijn voor zichzelf en anderen werken over het algemeen gemotiveerder, zijn productiever en communiceren beter met hun leidinggevende en collega s. Dat medewerkers zich assertief gedragen is daarom van groot belang in een werkrelatie. In deze training wordt werknemers geleerd op een goede manier voor zichzelf op te komen. Deze training is bedoeld voor mensen die zich in hun werk sterker willen voelen en zich assertiever willen opstellen. Voor mensen die zich onzeker voelen, zichzelf wegcijferen of weinig initiatief durven te nemen op het werk. De training is geschikt voor iedereen - van ongeschoold tot hoger opgeleid - en wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers. Assertief gedrag, uitleg Respectvol communiceren Herkennen van gevoelens en wensen, het uiten van behoeften Het aangeven van grenzen Kritiek en complimenten ontvangen en geven Omgaan met conflicten. De nadruk in deze training ligt op ervaringsgericht leren, waarbij zoveel mogelijk uitgegaan wordt van bestaande situaties. Leerdoelen worden aan het begin afgesproken. Uitgangspunt is dat deelnemers met plezier en respect en in een sfeer van veiligheid en vertrouwen leren. Aan het einde van de training wordt bekeken welke leerdoelen behaald zijn en wat gedaan kan worden om het geleerde in de toekomst vast te houden. De deelnemer voelt zich zekerder en heeft meer zelfvertrouwen De deelnemer komt op voor zichzelf met respect voor de ander De deelnemer communiceert duidelijker over zijn grenzen en wat hij wil of juist niet wil De deelnemer uit zijn mening op een overtuigende manier en neemt makkelijker initiatieven De deelnemer reageert meer ontspannen op lastige situaties. Acht dagdelen of een verkorte training van twee dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

6 Computervaardigheden voor beginners In deze cursus leren deelnemers die geen computerervaring hebben basishandelingen uitvoeren op de computer. Deze training is bedoeld voor mensen die geen enkele computerervaring hebben en willen leren hoe ze de meest elementaire zaken kunnen doen op de computer. De onderwerpen komen eerst klassikaal aan bod. Daarna wordt ermee geoefend in de groep en indien mogelijk ook thuis. Onderwerpen: Wat is Windows Werken met de rekenmachine Werken met bestanden Bestanden opslaan op usb-stick Werken met mappen Tekst kopiëren en plakken in Word Tekst knippen en plakken in Word. De deelnemers kunnen zelfstandig basishandelingen op de computer uitvoeren. Ze kunnen doorstromen naar de training Solliciteren met de computer. Zes dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

7 Jobcentre; ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten Voor ondersteuning bij sollicitatieactiviteiten kunnen mensen terecht in het jobcentre van UW. Onder deskundige begeleiding kan gebruik gemaakt worden van computers, telefoons (in aparte ruimtes) en van recente vacaturepublicaties. De ondersteuning van de trainer bestaat uit het wegwijs maken in het zoeken naar geschikte vacatures, het adviseren bij het maken of aanpassen van een CV en bij het schrijven van een sollicitatiebrief of motivatietekst. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich actief gedragen door gemotiveerd te werken en de opdrachten te maken. Voor deelnemers die persoonlijke ondersteuning nodig hebben bij hun sollicitatieactiviteiten. Voorwaarde is dat zij genoeg computerervaring hebben om zelfstandig op internet te kunnen zoeken en reageren op vacatures. Het jobcentre is ook geschikt voor deelnemers die de UW-trainingen Solliciteren met de computer en Sollicitatietraining hebben afgerond en nog extra ondersteuning nodig hebben bij sollicitaties. Deelnemers kunnen de trainer in het jobcentre aanspreken als ze vragen hebben of advies willen hebben. Zij kunnen bij de trainer terecht voor hulp bij: Maken van een CV en persoonsprofiel Bepalen van een zoekprofiel In kaart brengen en activeren van het netwerk Wegwijs worden in het gebruik van vacaturesites Wegwijs worden in het gebruik van sociale media Maken van een profiel op LinkedIn Afwegen of een vacature geschikt is Voorbereiden van telefoongesprekken Doorlezen van sollicitatiebrieven Oefenen van sollicitatiegesprekken Evalueren van sollicitaties. De deelnemers solliciteren actief en efficiënt. De kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. In overleg, afhankelijk van de behoefte. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

8 Omgaan met stress Stress is een belangrijke veroorzaker van ziekteverzuim en uitval. De training Omgaan met stress biedt praktische handvatten voor het omgaan met stress. Er is tevens aandacht voor kennis over stress. De training geeft inzicht in de eigen gedachtewereld en de werking hiervan (psycho-educatie). Ook geeft het praktische tools en tips om met kort- of langdurende stress om te gaan en hoe men ongezonde stress kan voorkomen. Voor werknemers die zich belemmerd voelen door stress en meer bewust en ontspannen willen leven en werken. Uitleg over stress, welke soorten er zijn, hoe het werkt en waar het merkbaar is in het lichaam Stressoren en ontspanningsmethoden Negatieve en positieve gedachten en overtuigingen, invloed op problemen en copingstrategieën Mentale en lichaamsgerichte ontspanningsoefeningen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van lichaamswerk, de informatie uit de boeken van Stephen Covey, NLP en visualisatie. Deelnemers staan minder negatief tegenover stress en kunnen verschillende soorten stress onderscheiden. Door gebeurtenissen anders aan te pakken, kunnen ze onnodige stress beter voorkomen. De deelnemers zullen meer grip hebben op hun gedachtewereld en ervaren dat ze zich op verschillende manieren actief kunnen ontspannen bij langdurende stress. Vier dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

9 Omgaan met verlies Medewerkers die een groot verlies hebben meegemaakt kunnen daar veel hinder van ondervinden op het werk. De training Omgaan met verlies besteedt aandacht aan theorie en praktijk van rouwverwerking bij verlies van werk, verlies van gezondheid of na een overlijden. Voor begeleiders en leidinggevenden die deelnemers of werknemers begeleiden die een ingrijpend verlies doormaken. Dit kan bijvoorbeeld het verlies van werk zijn, maar ook het overlijden van een naaste of het verlies van gezondheid. In deze training komt de theorie over aspecten van rouw aan de orde die horen bij verlies. Ook wordt behandeld wat dat betekent voor de begeleiding. Dit wordt met een korte film geïllustreerd. Tevens wordt geoefend met casuïstiek: de leidinggevende leert aan de hand van verschillende casussen hoe hij goed om kan gaan met iemand die een rouwproces doormaakt. De leidinggevende of begeleider is beter in staat om te gaan met een werknemer of deelnemer die een rouwproces doormaakt, waardoor de werknemer beter herstelt en functioneert. Een dagdeel. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

10 Omgaan met verslaving Een verslaving heeft een ontwrichtende invloed op leven en werk van medewerkers. In deze training leren leidinggevenden en begeleiders hoe ze verslaving kunnen herkennen. Tevens krijgen ze handvatten voor het omgaan met mensen die verslaafd zijn of dreigen te worden. Voor begeleiders en leidinggevenden die deelnemers of werknemers begeleiden die - mogelijk - kampen met verslaving. In deze training komen verschillende soorten verslaving aan de orde, onder andere alcohol- en drugsverslaving, gokverslaving en gameverslaving In de training wordt duidelijk hoe middelenmisbruik en verslavingsgedrag kunnen worden herkend De gevolgen van verslaving en middelenmisbruik worden beschreven Er worden handvatten gegeven voor de omgang met mensen die verslaafd zijn of dreigen te worden. Deelnemers kunnen verslavingsgedrag of signalen die wijzen op afhankelijkheid van middelen beter herkennen. Ook kunnen ze beter omgaan met mensen die verslaafd zijn en kunnen indien nodig doorverwijzen. Een dagdeel. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

11 Het ontwikkelplan - IOP Beoordeling en ontwikkeling van personeel is een essentieel onderdeel van personeelsbeleid. In deze training leren leidinggevenden het individueel ontwikkelplan (IOP) effectief in te zetten in de begeleiding en ontwikkeling van hun personeel. Er wordt geoefend met het invullen van de het ontwikkelplan en met de gespreksvoering in het IOPgesprek. De leidinggevenden leren de observatie van de werknemersvaardigheden van de werknemer om te zetten in een score. Zo wordt een goed beeld verkregen van het functioneren en de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer. Voor leidinggevenden en begeleiders. Uitleg over de inhoud van het ontwikkelplan, benoeming van vaste onderdelen en competenties Wijze van invullen van het ontwikkelplan Gespreksvoering Verschillen in beoordeling tussen deelnemer en leidinggevende Keuze van aandachtspunten of ontwikkelpunten Oefenen met een eigen praktijkcasus Enkele casussen worden plenair nabesproken. De leidinggevende maakt de aanwezige competenties en gedragskenmerken van de werknemer inzichtelijk De leidinggevende kan de competenties en gedragskenmerken van de werknemer weergeven in een competentiemeting en op het IOP-formulier De leidinggevende kan ontwikkelmogelijkheden en leerdoelen formuleren aan de hand van de meting. Een dagdeel. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

12 Pensioen in zicht Voor veel mensen is het pensioen een ingrijpende verandering. Het ritme en de structuur die werk biedt verdwijnen. Ook financieel verandert er veel. Deze training helpt mensen om alvast na te denken over een goede tijdsbesteding, over de financiële gevolgen en de veranderende situatie thuis. Voor medewerkers die bijna de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en die beter voorbereid aan het pensioen willen beginnen. De training is geschikt voor iedereen - van ongeschoold tot hoger opgeleid - en wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers. In de training zal worden ingegaan op verschillende aspecten die samenhangen met het met pensioen gaan, zoals: Financiën en pensioenopbouw Dagbesteding, vrijwilligerswerk, werk Sociale kaart en organisaties op gebied van ouderenzorg in de buurt Gezondheid. De deelnemers hebben nagedacht over wat het pensioen voor hen met zich meebrengt. Ze zijn beter voorbereid als het gaat om geldzaken, pensioenrechten, enzovoort. Ze hebben kennis genomen van de sociale kaart in hun woonplaats. Aan het einde van de training hebben de deelnemers een plan opgesteld. Zes dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

13 Solliciteren met de computer Niet iedereen is computervaardig genoeg om te kunnen solliciteren met de computer. In deze training leren de deelnemers hoe zij de computer kunnen gebruiken bij het solliciteren. Hierdoor vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. De training is bedoeld voor mensen met weinig computerervaring, die niet zelfstandig kunnen reageren op vacatures via internet. De training is ook geschikt voor deelnemers die de training Computervaardigheden voor beginners (ook aangeboden door UW) succesvol hebben afgerond. Deze training sluit hier goed op aan. In deze training leren deelnemers hoe ze op internet kunnen zoeken naar relevante vacatures en hoe ze daarop kunnen reageren. Hiertoe worden de volgende vaardigheden behandeld: Omgaan met het internet, zoeken van relevante websites en ermee kunnen werken Gegevens kopiëren van internet Met werken Bestanden aan een toevoegen Vacatures zoeken Online solliciteren Cv uploaden. Aan het eind van deze training kunnen de deelnemers zelfstandig zoeken naar vacatures, op een goede manier reageren op vacatures en alle handelingen uitvoeren die bij het solliciteren met de computer horen. Acht dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

14 Sollicitatietraining Veel mensen weten niet goed hoe ze werk kunnen zoeken. Solliciteren lijkt een vak op zich. In onze sollicitatietraining wordt geleerd hoe het meest effectief naar werk kan worden gezocht. Wat er bijvoorbeeld komt kijken bij een sollicitatiegesprek en of het goed is om van tevoren te bellen. Dit soort vragen worden beantwoord in de sollicitatietraining, die uit verschillende, los in te kopen modules bestaat. Onze sollicitatietraining is geschikt voor iedereen - van ongeschoold tot hoger opgeleid -, wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers en kan op maat worden gemaakt. Ook laaggeletterden kunnen onze sollicitatietraining volgen. De training bestaat uit verschillende modules, die ook afzonderlijk ingezet kunnen worden. Module: Workshop CV maken (twee of vier dagdelen) Als een deelnemer al over een CV beschikt, met persoonlijk profiel, dan is deelname aan de laatste twee dagdelen voldoende. De deelnemer beschikt over: Elementaire kennis en begrip van de rol en betekenis van het Curriculum Vitae (CV) bij sollicitaties Vaardigheden om een passend CV op te stellen Een basis-cv, dat aangepast kan worden aan de branche waarin men solliciteert. Module: Netwerken (drie dagdelen) De deelnemer: Weet wat de toegevoegde waarde van netwerken is op de kans op een baan Heeft zijn netwerk in kaart gebracht Weet hoe hij zijn eigen netwerk op adequate wijze kan benaderen en benutten Weet welke vragen hij kan stellen. Module: Sollicitatie- of motivatiebrief schrijven (twee dagdelen) De deelnemer: Weet aan welke minimale vorm- en inhoudseisen een (open) sollicitatiebrief moet voldoen Kan een sollicitatiebrief schrijven en het daarbij passende CV opstellen Leert omgaan met afwijzingen. Module: Telefoneren met een werkgever (twee dagdelen) De deelnemer: Is in staat informatie te verzamelen die ondersteunend is in een volgende stap in het sollicitatieproces Kan een telefoongesprek voorbereiden Heeft ervaring opgedaan Is zelfverzekerder als hij gaat bellen Kan effectiever een telefoongesprek met een potentiele werkgever voeren. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

15 Module: Jezelf presenteren (drie dagdelen) De deelnemer: Is in staat om zich in contact met een werkgever adequaat te presenteren o qua kleding en persoonlijke verzorging o gesprekstechnisch Is zich bewust van zijn eigen presentatiestijl en heeft daarin meer zelfvertrouwen ontwikkeld. Module: Solliciteren en sociale media (twee dagdelen) De deelnemer: Is in staat om sociale media te gebruiken bij het zoeken naar en vinden van werk Kan de eigen sociale media benutten bij het sollicitatieproces. Iedere training vindt plaats in een groep, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de ervaringen die de deelnemers inmiddels hebben. Er wordt van gedachten gewisseld, feedback gegeven en met hulp van oefeningen en rollenspellen voorbereid op het echte solliciteren. De deelnemer kan op adequate wijze solliciteren, de kans op werk is hierdoor vergroot. 16 dagdelen (totaal van alle modules). Een deel van de modules is ook mogelijk. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

16 Taaltrainingen Beheersing van de Nederlandse taal maakt communicatie op het werk soepeler, het volgen van een opleiding eenvoudiger en maakt contact met anderen makkelijker. Ook het zoeken naar en het vinden van een baan wordt makkelijker als men het Nederlands beheerst. UW biedt verschillende trainingen, bijvoorbeeld een training Nederlands als tweede taal of een training lezen en schrijven voor laaggeletterden (meestal moedertaalsprekers). De trainingen kunnen zowel in een groep als individueel worden gegeven en kunnen op maat worden aangepast aan leervraag/leerdoel. De taaltrainingen zijn bedoeld voor mensen voor wie de beheersing van de taal onvoldoende is om op het werk te kunnen functioneren. Om het startniveau te bepalen wordt een taaltest afgenomen. Er wordt uitgegaan van een duidelijke leervraag en leerdoel. In de training wordt toegewerkt naar het gestelde leerdoel van de deelnemer. De training is zoveel mogelijk toegesneden op de individuele doelen. Hoe duidelijker het startniveau en het doel, hoe beter daar in de training op kan worden aangesloten. In de lessen wordt zoveel mogelijk de link gelegd tussen taal en werk. De taalvaardigheid van de deelnemer is verbeterd na deze taaltraining. In een rapportage wordt verslag gedaan van de vorderingen van de deelnemer met betrekking tot de leervraag en het leerdoel en van het maximaal haalbare niveau van de deelnemer. en intensiteit van de training hangen af van het startniveau en de leervraag en kunnen dus per persoon variëren. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

17 Veilig communiceren In werk waarbij men in contact komt met anderen, kunnen zich lastige situaties voordoen. In deze training wordt geleerd om communicatie bewust in te zetten en zorg te dragen voor de eigen veiligheid en die van de ander.? Voor deelnemers die in hun werk te maken kunnen hebben met mensen die agressief kunnen reageren. In de training komen de volgende thema s aan bod: Kennismaking, hoe kom je over Samenwerken (feedback en kernkwadranten) Omgaan met agressie / veiligheid Tegenstrijdige belangen en praktische zaken. Tijdens een terugkombijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld. In de training wordt gewerkt met het communicatiemodel (5G s). Ook worden er rollenspellen ingezet en is er aandacht voor de theorie. De training is met name gericht op het voorkomen van agressie (deescaleren). De deelnemers kunnen communicatie bewust inzetten in lastige situaties en dragen zorg voor de eigen en elkaars veiligheid. De training bestaat uit vijf dagdelen, waarbij tussen dagdeel vijf en zes enkele weken zit. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

18 Werkbegeleiding bij mensen met complex gedrag Veel leidinggevenden hebben moeite met de aansturing van werknemers die ongewenst gedrag vertonen. Deze training besteedt aandacht aan begeleiding op de werkvloer van medewerkers met complex gedrag. Dat doen we met behulp van de begeleidingskaarten van het SBCM. Deze kaarten dienen als hulpmiddel bij de begeleiding op de werkvloer van medewerkers met gedragsproblemen en/of een psychische arbeidsbeperking. Ook is er aandacht voor het begeleiden van medewerkers met verslavingsproblemen en ongewenst gedrag. Voor leidinggevenden en begeleiders die mensen met gedragsproblemen of ongewenst gedrag begeleiden op de werkvloer. Uitleg van het gebruik van de begeleidingskaarten. Kennis over observeren van gedrag wordt opgefrist. Casussen uit de praktijk worden gebruikt om met de begeleidingskaarten aan de slag te gaan. Na de eerste bijeenkomst gaan de deelnemers in de dagelijkse werkpraktijk met de begeleidingskaarten aan de slag. In de tweede bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en wordt ingegaan op eventuele knelpunten. Aan de hand van een dvd wordt het belang van observeren en reageren op gedrag duidelijk gemaakt. Het laatste deel van de training bestaat uit kennisuitbreiding over verslaving en worden tips uitgewisseld voor het op de werkvloer omgaan met medewerkers met een verslavingsproblematiek. De deelnemers: kennen de begeleidingskaarten van SBCM weten hoe ze de kaarten kunnen toepassen hebben achtergrondkennis over observeren en interpreteren hebben inzicht in de relatie tussen ziektebeeld en voorwaarden aan werkinhoud en -omgeving zijn zich ervan bewust dat een bepaalde diagnose niet automatisch iets zegt over het gedrag van mensen hebben handvatten gekregen voor het omgaan met medewerkers met verslavingsproblematiek. Twee dagdelen met een tussenpoos van twee weken. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

19 Werknemersvaardigheden Werknemersvaardigheden zijn onmisbaar voor goed functioneren als werknemer. In deze training wordt aandacht besteed aan gangbare afspraken en passend gedrag in een werkomgeving. Ook praktische zaken zoals het aanvragen van verlof of ziek melden komen aan de orde. De training kan op maat worden aangepast aan de vraag. Voor deelnemers die nieuw zijn op de arbeidsmarkt, die lange tijd niet hebben gewerkt, die weinig werkervaring hebben of die eerder zijn uitgevallen uit werk wegens beperkte werknemersvaardigheden. De training Werknemersvaardigheden biedt de handvatten die nodig zijn om te kunnen functioneren in een werkomgeving. In de training is aandacht voor praktische zaken waarmee een werknemer te maken krijgt en voor wenselijk gedrag. Aan bod komen onder andere: Informatie over verschillende soorten werkomgevingen Arbeidsomstandigheden Assertief zijn Samenwerking Persoonlijke presentatie Omgaan met collega s en leidinggevende Op tijd komen Ziek melden Verlof vragen Arbeidscontract en loonstrook. Naast het geven van informatie wordt met verschillende trainingsvormen gewerkt, waaronder sketches en rollenspelen. Met gedrag in veelvoorkomende situaties wordt geoefend, zoals: Omgangsvormen, voorstellen, groeten Te laat komen, terugkomen na ziekte, afspraken doorgeven of iets regelen Initiatief nemen, een actieve houding, bijvoorbeeld zelf aan het werk gaan Omgaan met tegenstrijdige opdrachten Omgaan met fouten in het werk Hiërarchische verhoudingen Omgaan met de leidinggevende en collega s. De deelnemers weten wat werknemersvaardigheden inhouden, hebben geoefend met wenselijk gedrag en weten wat er van hen verwacht wordt in een werksituatie. Vier dagdelen. Deze training kan worden aangepast aan de vraag. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

20 2. Opleidingen UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

21 Basisopleiding schoonmaak; microvezel Bekwame en goed opgeleide schoonmakers zijn van groot belang in een schoonmaakbedrijf en in onze maatschappij. Onze schoonmaakopleiding is een ergonomisch gerichte opleiding, die leidt tot een officieel erkend diploma. In de cao schoonmaak is afgesproken dat dit certificaat verplicht is voor alle medewerkers. De lessen worden gegeven door een praktijkopleider. Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding van de deelnemers. De duur van de cursus kan aangepast worden aan het niveau van de deelnemers. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken in de schoonmaak. De minimale eis om deel te nemen is het beheersen van de Nederlandse taal op basisschoolniveau. De lesgroepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 12 personen. Voorafgaande aan de opleiding vindt een coaching-leergesprek plaats. De opleiding bestaat uit vier examenonderdelen, die worden getoetst in de praktijk: Stofwissen Moppen Sanitair Interieur. Er wordt tijdens de cursus onderscheid gemaakt tussen dagelijkse en periodieke werkzaamheden. Er is aandacht voor het eigen maken van vaktaal die gangbaar is in de schoonmaaksector. Er wordt gebruik gemaakt van passend lesmateriaal van de basisopleiding algemene schoonmaak microvezelmethode. Het examen bestaat uit een praktijkgedeelte en uit een mondelinge toets en wordt afgenomen door een examinator van RAS (stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche). De deelnemer is in staat om volgens de normen van RAS het schoonmaakvak uit te voeren. De deelnemer heeft een officieel erkend diploma. Acht dagdelen, inclusief een proefexamen en een examen. De studiebelasting bestaat uit twee uur huiswerk per week. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

22 Basisvaardigheden metaal De cursus Basisvaardigheden metaal biedt de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor iedereen die in de metaal aan het werk wil. Voor mensen die - zeer - beperkt taalvaardig zijn, is er de mogelijkheid om alleen het praktijkdeel te volgen. Voor iedereen die geïnteresseerd is in werken in de metaal. Voorkennis is niet vereist. Basisvaardigheden metaal bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Voor mensen die analfabeet zijn, moeite hebben met begrijpend lezen of beperkt taalvaardig zijn, is er de mogelijkheid om alleen het praktijkdeel te volgen. De theorie wordt tijdens de praktijkopdrachten uitgelegd. Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod: Aftekenen Zagen Vijlen Boren Tappen Draad snijden Vaktheorie Tekening lezen. De cursus wordt op de werklocatie aangeboden of bij de metaalafdeling van UW. Het lesmateriaal bestaat uit theorieboeken. De cursus wordt afgesloten met een eindwerkstuk. De deelnemer is in staat om basishandelingen die veel voorkomen in het metaalbedrijf veilig en goed uit te voeren. Deze cursus leidt op voor een certificaat van UW. 17 dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

23 Metaal: Basisvaardigheden draaien De cursus Basisvaardigheden draaien biedt de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor iedereen die algemene basisvaardigheden in de metaal beheerst en zich verder wil bekwamen in draaien. Voor mensen die - zeer - beperkt taalvaardig zijn, is er de mogelijkheid om alleen het praktijkdeel te volgen. Voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de metaal. Enige werkervaring in de metaal of de cursus Basisvaardigheden metaal van UW is een ingangseis. De cursus Basisvaardigheden draaien bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Voor mensen die analfabeet zijn, moeite hebben met begrijpend lezen of beperkt taalvaardig zijn, is er de mogelijkheid om alleen het praktijkdeel te volgen. De theorie wordt tijdens de praktijkopdrachten uitgelegd. Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod: Vlakken Cilindrisch draaien (passingen) Insteken Afsteken Boren Tappen Ruimen Conisch draaien Inwendig draaien (passingen) Kartelen Vaktheorie. De cursus vindt plaats bij de metaalafdeling van UW. Het lesmateriaal bestaat uit theorieboeken. De cursus wordt afgesloten met een eindwerkstuk. De deelnemer is in staat om basishandelingen draaien veilig en goed uit te voeren. Deze cursus leidt op voor een certificaat van UW. 16 dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

24 Metaal: Basisvaardigheden frezen De cursus Basisvaardigheden frezen biedt de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor iedereen die algemene basisvaardigheden in de metaal beheerst en zich verder wil bekwamen in frezen. Voor mensen die - zeer - beperkt taalvaardig zijn, is er de mogelijkheid om alleen het praktijkdeel te volgen. Voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen in de metaal. Enige werkervaring in de metaal of de cursus Basisvaardigheden metaal van UW is een ingangseis. De cursus Basisvaardigheden frezen bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Voor mensen die analfabeet zijn, moeite hebben met begrijpend lezen of beperkt taalvaardig zijn, is er de mogelijkheid om alleen het praktijkdeel te volgen. De theorie wordt tijdens de praktijkopdrachten uitgelegd. Tijdens deze cursus komt het volgende aan bod: Vlak frezen Haaks frezen Klem uitklokken Gleuf frezen Spiebaan frezen Zwaluwstaart frezen Hoek frezen Profiel frezen Vaktheorie. De cursus wordt aangeboden bij de metaalafdeling van UW. Het lesmateriaal bestaat uit theorieboeken. De cursus wordt afgesloten met een eindwerkstuk. De deelnemer is in staat om basishandelingen frezen veilig en goed uit te voeren. Deze cursus leidt op voor een certificaat van UW. 15 dagdelen. UW gids naar werk; trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

'De baan die bij me past'

'De baan die bij me past' 'De baan die bij me past' Kwalificatietraject VSO KPC Groep Suzanne Beek Maria Voets Colofon Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie