Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Contributie Notulen Algemene Leden Vergadering oktober Lelawala (Niagara watervallen) 8 Mededelingen 10 Kavellijst veiling 27 november Kavellijst veiling 18 december e jaargang - nr. 5 november - december 2012 verschijnt tweemaandelijks losse nummers 0,75 + porto gratis voor leden KOPIJ VOOR VOLGEND NUMMER UITERLIJK INLEVEREN BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: Voorzitter : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester Adm. Rondzendingen Gewoon bestuurslid : L.F.C. Elzinga, Schalmei 5, 4876 VC Etten Leur : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda : Drs. P.J.E. Roks, Europalaan 113, 4872 AL Etten Leur. : L.L.C.M. Siegmund, Teijchinélaan 49, 4835 KB Breda : F.M.A. Visser, Lage Stee 26, 4847 BH Teteringen. Commissaris Jeugd Filatelie : E. Mooijekind-Weekhout, Geerbroekseweg 3a-13, 4851 RD Ulvenhout Commissaris Publiciteit : D.G.M. Touw 1

2 REDACTIE BREPOST REDACTIE-ADRES D.G.M. Touw Somerweide EW BREDA Graag al uw correspondentie naar bovenstaand adres. ADRESSEN RONDZENDVERKEER: Administrateur Rondzenddienst: L.L.C.M. Siegmund, Teijchinélaan 49, 4835 KB Breda SECTIE NOR Breda & Prinsenbeek. : SECTIEHOOFD: De heer. G.M.A. Rikkert, Antwerpenstraat 586a, 4826 HM Breda I.N.G.; BUI De heer L.L.C.M. Siegmund Secties, BA t/m BK Teijchinélaan 49, 4835 KB Breda I.N.G.; BUI Secties BM/,BJ De heer P.J.E. Roks Europalaan 113, 4872 AL Etten Leur Rabo; VEILINGCOMMISSIE: Administrateur veilingen: P.J.E. Roks Afgifte veilingmateriaal: De heer J. Nijhuis Laagbos 32, 4824 BC Breda ( na telefonisch overleg) Catalogi: Tijdens elke ledenbijeenkomst te leen. Leenperiode: 4 weken (tot volgende bijeenkomst) Uitsluitend Michel catalogi Europalanden WEBSITE: Webmaster W. Nouwens Lidmaatschap: 35,00 per jaar t.g.v. bankrekening t.n.v. Penningmeester P.V.B. 2

3 BIJEENKOMSTEN: Zondag 18 november: LET OP; GEWIJZIGDE DATUM!!! Jeugd- en seniorenbijeenkomst met ruilochtend in school De Vlier, Vlierenbroek 30 te Breda, aanvang uur. Dinsdag 23 november: Ledenbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgr.Nolensplein 1 te Breda. Aanvang met het bezichtigen van de veilingkavels (zie pagina 9 en 10 van deze Brepost). Om uur aanvang van de bijeenkomst, met onder meer: Veiling, aansluitend de afrekening van de kavels, daarna : Ruilmogelijkheid van uw zegels; dubbeltjesboeken; mogelijk tot goedkope aanschaf van: poststukken - FDC s maximumkaarten - poststukken/fdc s USA / DDR e.a. de speciale Breda Zegels en maximumkaarten etc.. De bijeenkomst wordt afgesloten met de gebruikelijke verloting. Zondag 9 december; Jeugd- en seniorenbijeenkomst met ruilochtend in school De Vlier, Vlierenbroek 30 te Breda, aanvang uur. Dinsdag 18 december: Ledenbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mgr.Nolensplein 1 te Breda. Aanvang met het bezichtigen van de veilingkavels (zie pagina 15 en 16 van deze Brepost). Om uur aanvang van de bijeenkomst, met onder meer: Veiling, aansluitend de afrekening van de kavels, daarna : Jaarlijkse BINGO, de bijeenkomst wordt afgesloten met de gebruikelijke verloting. Overige mededelingen (in het kader van samenwerking): Deze bijeenkomsten zijn voor leden van onze vereniging toegankelijk. Zaterdag 17 november De Verzamelaar: in het gemeenschapshuis "De Blaker" Graaf Hendrik III plein 26 te Breda van tot uur Ruilen van postzegels onder elkaar en verder is er voldoende handel aanwezig voor elke verzamelaar, ook van andere zaken als ansichtkaarten, bidprentjes, thema s e.d. zijn verzamelaars welkom. Ook op zaterdag 15 december Vergeet 10 november niet!! Verzamelaardag in Oosterhout In Rectreatiecentrum Het Haasje, Vijf Eikenweg 45, Dorst (Oosterhout). Van tot uur is de zaal open, de veiling is om uur (kavels te bezichtigen van tot uur) 3

4 CONTRIBUTIE 2013; Het is het bekende relaas, minder leden, kosten die lichtjes stijgen en na 2 jaar ontkomen we er niet aan om de contributie te verhogen naar 35.- per jaar. In de Algemene Leden Vergadering van oktober is hier door de aanwezige leden, 31 in getal, vanuit deze leden het voorstel gekomen voor verhoging naar 35,00, waarmee de meerderheid accoord is gegaan. De notulen van deze ALV vindt u op de volgende pagina Voor leden met een automatische incasso wordt eind december de contributie geïncasseerd, voor de leden zonder is in deze Brepost een factuur bijgesloten. Indien u voor 31 december betaald is de contributie natuurlijk ook 35.- voor leden die pas na 1 januari 2013 betalen is de contributie 37,50 Nogmaals aan deze laatste leden het verzoek om over te gaan op automatische incasso, voor u en de vereniging eenvoudiger, Opzegging kan zoals gewoonlijk altijd, 2 maanden voor het eind van het lopende jaar (dus voor 1 november). Tot slot; Als u deze Brepost ontvangt, begin november, lijkt het wat vroeg maar het bestuur benut deze mogelijkheid om; Alle leden te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen bij alle activiteiten die binnen onze vereniging zorgen voor een optimaal verloop ervan van alle activiteiten, dus.. hartelijk dank!!! Namens het bestuur wensen wij u allen, leden, adverteerders en alle anderen; HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

5 Verslag Algemene Ledenvergadering 23 oktober Opening; de voorzitter de heer de Dreu, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, speciaal onze jubilaris, er zijn 31 leden aanwezig. 1. Notulen; van de ALV maart 2012 worden ongewijzigd vastgesteld. 2. Jubilarissen; de heer W. Klinkert, hij ontving felicitaties met zijn 25 jarig lidmaatschap, de gebruikelijke plaquette/standaard en een leuke bos bloemen. Andere jubilarissen; konden niet aanwezig zijn of hadden afgezegd. 3. Ingekomen stukken: liggen op de bestuurstafel voor ieder ter inzage. 4. De begroting van 2013; er is weer rekening gehouden met een lichte daling van het aantal leden. Zoals eerder besloten, dient i.v.m het nog steeds negatieve resultaat de contributie te wordenverhoogd. Op voordracht vanuit de aanwezige leden naar 35.- per jaar,. We dienen attent te blijven m.b.t. het jaarresultaat, het ligt niet in de bedoeling onbeperkt negatief resultaat t.l.v. de reserve af te boeken. Op de vraag of het beleid is gewijzigd m.b.t. lezingen e.d.; nee, het is nog wel de bedoeling, er ligt er nog een over Frankrijk. Op de vraag of het beleid is gewijzigd m.b.t. lezingen e.d.; nee, het is nog wel de bedoeling, er ligt er nog een over Frankrijk. 5. Crameruscommissie; Naast de heer De Dreu hebben zich de heren W.J.P. Loomans en J.G. Noels zich beschikbaar gesteld deel te nemen in de commissie. 6. Rondvraag ; In de Brepost is het jaartal 2011 i.p.v. 2013, waarvoor excuses. De heer P. de Dreu kondigt aan, aan het eind van 2013 zijn bestuursfunctie neer te leggen en roept op om aanvulling voor het bestuur. 7. Na de Pauze volgt de Veiling waarna de afrekening plaats vindt en de avond afgesloten wordt met de gebruikelijke verloting en dankzegging voor ieders inbreng door de voorzitter. 8. Een ieder die dit wenst gaat nog even door met postzegelen. D. Touw secretaris 5

6 6 LELAWALA DE LEGENDE VAN DE MAID OF THE MIST Het is zeer waarschijnlijk dat velen onder U een bezoek aan Canada gebracht hebben of dat nog zullen doen in de nabije toekomst om te zien hoe geëmigreerde vrienden of familieleden het maken in hun nieuwe vaderland en daarbij is het ook zeer waarschijnlijk dat een bezoek aan de beroemde Niagara watervallen op het programma stond of te zijner tijd komt te staan. Op 2 augustus 1948 werd door de Amerikaanse Posterijen de hier afgebeelde zegel, Michel 574 uitgegeven op 2 augustus 1948, ter herdenking van het feit dat de USA en Canada al in geen 100 jaar ruzie met elkaar gemaakt hadden....!!! Wij zien hier de brug over de Niagara River, die Canada met de USA verbindt, met links op de voorgrond het schip Maid of the mist dat met toeristen aan boord op weg is naar de voet van de beroemde Horse Shoe Falls, die zich in Canada bevinden en die u op de achtergrond kunt zien. Het is interessant om te weten dat deze zegel gegraveerd is naar een schilderij van Ferdinand Richardt, een prachtig schilderstuk dat wij ook hier voor u afgebeeld hebben. Voor de liefhebbers van treinen op postzegels kunnen wij ook nog melden dat de locomotief hoogst waarschijnlijk een type is van de Grand Trunk Railway. Heel heel lang geleden leefde de vreedzame stam van de Ongiaras indianen naast de Niagara River. Om onbekende redenen gingen er veel indianen dood en men was van mening dat de stam de Donder God, Hinum, die met zijn twee zonen in een grot achter de waterval woonde, tevreden moest stellen. In het begin stuurden de indianen kano s met fruit, bloemen en wild over de waterval, maar het sterven hield niet op. Toen besloten zij om het mooiste meisje van de stam, dat elk jaar gekozen werd tijdens een ceremonieel feest, op te offeren. Uiteindelijk was het de beurt van Lelawala, de dochter van het opperhoofd Eagle Eye.

7 Op de afgesproken dag verscheen Lelawala aan de oever van de rivier, boven de waterval. Zij droeg een jurk van hindevel en een krans van wilde bloemen in het haar, stapte in een witte, van berkenbast gemaakte kano en plonsde over de waterval, haar dood tegemoet. Haar diep bedroefde vader sprong in zijn kano en volgde haar. U ziet deze dramatische scene hiernaast afgebeeld. De twee zonen van Hinum vingen Lelawala in hun armen en zij begeerden haar. Zij beloofde dat zij degene zou accepteren, die haar zou vertellen welk kwaad haar mensen doodde. De jongste zoon vertelde haar van een gigantische waterslang, die op de bodem van de rivier lag. Een keer per jaar kreeg de slang honger en ging dan s nachts het indianen dorp binnen en vergiftigde het water om vervolgens de dode indianen op te eten. Lelawala vertelde haar mensen om het serpent te vernietigen en krijgsmannen van de stam verwondden de slang dodelijk tijdens zijn jaarlijks bezoek aan het dorp. Toen de slang terug keerde naar zijn hol, raakte hij met zijn kop bekneld tussen een kant van de rivier en met zijn staart aan de andere kant en vormde zo een halve cirkel en de rand van de Horse Shoe Falls. Lelawala ging terug naar de grot van de God Hinum waar zij regeerde als de Maid of the Mist. Als u klikt op: krijgt U een interessante film te zien van de Niagara falls, die maar liefst jaar oud, 52 meter hoog en 750 meter breed zijn triljoen!!! liter water stroomt er per uur over de waterval en het is de grootste producent van electrische stroom ter wereld. Ook in Canada vindt u natuurlijk een zegel met de afbeelding van de Niagara Falls en wel op de hier afgebeelde zeer fraaie Scott 225, uitgegeven op 1 juni Ook meer recentelijk verscheen er een zeer interessante Niagara Fall zegel, naar een schilderij van onze eigen, in Amsterdam geboren schilder, Cornelius Krieghoff, de hier op een FDC afgebeelde Michel 1929 uitgegeven in Op de zegel zelf is Cornelius ook te zien namelijk links op de voorgrond. Herman Jacobs 7

8 VEILINGEN; Dringend verzoek! Kijk eens naar uw verzameling en doublures, mocht u nog wat aan te bieden hebben, maak dan gebruik van onze veilingen. U kunt nog tot half december kavels inzenden/afgeven (na telefonische afspraak) bij onze veilingmeester. Maak hier gebruik van! Het is voor u een leuke opbrengst en voor de geinteresseerde leden een leuke aanschaf. Houd u rekening er rekening mee, dat een te hoge inzetprijs meestal afschrikt, zet in voor een redelijk aanvangsbod, waardoor er een grote kans is voor meer leden die willen bieden. Succes! BOFILEX 2013; Van 18 tot en met 20 november 2013 wordt onze 5-jaarlijkse tentoonstelling gehouden, dit jaar is de organisatie in handen van onze vereniging. Samen met enkele leden van de Oosterhoutse vereniging (OVVP) bereiden wij ons voor. De keuze van de lokatie is al gemaakt, het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda, bij de meeste van ons wel bekend. De lokatie is mede gekozen vanwege het thema van de tentoonstelling, waarin de jeugd centraal staat. Daarnaast ligt het in de bedoeling om evenals 5 jaar geleden, weer postzegels uit te geven, mogelijk weer een 5-tal verschillende. Daarom een 2 tal verzoeken vanuit de Bofilex ; Weet u een pakkende slogan, gelet op het accent jeugd? Weet u een mooi onderwerp voor de postzegels? U weet het? Geef dit dan door aan leden van onze vereniging die zich met de voorbereidingen bezig houden; Luc Siegmund, Peter Roks, Daan Touw. Oja, voor we het vergeten; wilt u tentoonstellen? We houden een publieksjurering, dus geen brons, zilver of goud met allerlei regeltjes. De bezoekers krijgen een lijstje waarop ze aan kunnen geven welke inzending zij mooi/leuk/apart etc. vinden en hier een punt voor geven. Al deze inzendingen bepalen dan de uiteindelijke winnaar(s) van de publieksprijs, zowel voor de jeugd als voor de ouderen onder ons, dus. Doe mee!!! 8

9 CATALOGUS; JA / NEE * Wie van ons bezit niet 1 of meerdere catalogi? Niemand durf ik te stellen. De aanschaf ervan (minimaal zo n 30.- ) hakt er elk jaar weer in, zeker als je meerdere catalogi aanschaft dan loopt het in de papieren. Een van de oplossingen is om wat oudere op de kopt te tikken, tegen een leuk prijsje op een beurs of aanbieding van een handelaar. Maar ja, dan ben je niet bij met de nieuwste uitgaven. Mogelijk biedt het volgende een tussenoplossing; Vanaf 2002 nemen een groot aantal landen deel aan het W N S, dit staat voor; the WADP NUMBERING SYSTEM. In 2002 namen 107 landen deel, intussen zijn het er tientallen meer. Dit nummering systeem geeft alle uitgiftes van de deelnemende landen met een uniform nummer weer. Hier een voorbeeld: DK DK = Denemarken 012 = serie nummer 08 = jaar van uitgifte. Een eenvoudig systeem met alle uitgiftes per deelnemend land, ook Aruba, maar NIET: Nederland, Nederlandse Antiullen en Suriname!!! Blijft de vraag: waarom niet? Het systeem is opgezet door de U P U. Hier maakt Nederland toch deel van uit? Het nummerings systeem geeft geen waardes aan, u blijft alleen op de hoogte van alle uitgiftes. Maar zegt u het maar; welke waarde is de juiste? Die van de catalogus? Deze prijzen zijn al jaren niet actueel, mogelijk dat daar de schoen wringt, u bent nu voor Nederland volledig afhankelijk van de NVPH, die alle belang hebben bij afhankelijkheid van hun catalogus met hun prijsstelling. Ik werk met oude catalogi, waarbij ik de prijzen met een korreltje zout neem, vooral omdat de prijs (kijkend naar opbrengsten uit veilingen) op circa 20 % ligt, en de nieuwtjes via WNS kan bijhouden. Misschien heeft u hier ook iets aan, website: de site is in het engels of frans.u vindt er alle uitleg over het systeem en info over deelnemende landen. Daan Touw 9

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede

Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede Nr. 9, november 2014 Bennekom, Lunteren, Harskamp, Wekerom en Otterlo vallen tevens onder afdeling Ede 4 december: Bijeenkomst met Jan Mak-trofee en verloting koffer 18 december: Postzegelmiddag een andere

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Rozetgazette komt met nieuw uiterlijk

Rozetgazette komt met nieuw uiterlijk De Rozetgazette Anno 1911 Editie 8, Januari 1912 Prijs: 5 stuivers Rozetgazette komt met nieuw uiterlijk Hoofdredacteur: Kan weer jaren mee zo. Hier is hij dan weer, de nieuwe Rozetgazette. Na enige vertraging

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F nr. 17

N I E U W S B R I E F nr. 17 N I E U W S B R I E F nr. 17 december 2012 Postadres: Groenedijk 76, 3311 DC Dordrecht Overwegende dat het voortbestaan in kwalitatieve en in kwantitatieve zin van Park Merwestein, erfgoed van de Dordtse

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad.

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad. Bestuur per 11 november 2010. POLARCIRKEL December 2013 nummer 115 Voorzitter/ Henk van Wijhe Penningmeester: Leeuweriklaan 31 2289 EE RIJSWIJK (ZH) hvwijhe@ziggo.nl 070 399 67 94 ING bank 4441285 t.n.v.

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie