ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECONOMISCHE CLASSIFICATIE"

Transcriptie

1 Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1

2 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de uitgaven en de ontvangsten van de overheidssector DEEL II Commentaarfiches bij de economische s DEEL III Bijlagen Bijlage 1: Onderzoek en Ontwikkeling Bijlage 2: van de verschillende sectoren Bijlage 3: Gedelegeerde opdrachten Bijlage 4: Boeking van EU-subsidies 3

4 INLEIDING a. Basisprincipes van de economische classificatie van juni 2015 De economische classificatie wordt door de verschillende eenheden van de centrale overheid 1 gebruikt om de verschillende verrichtingen betreffende uitgaven en ontvangsten op eenzelfde basis te codificeren. De classificatie is belangrijk vanuit statistisch oogpunt omdat de economische s berusten op een macro-economische structuur die op het ESR 2010 gebaseerd is 2, waarmee het Instituut voor de Nationale Rekeningen de begrotingsverrichtingen van de verschillende entiteiten van de centrale overheid in de overheidsrekening kan integreren. De economische classificatie die tot de begroting van 2014 gebruikt werd was de economische classificatie van maart 2009 gebaseerd op het ESR 95. De classificatie van maart 2009 werd hoofdzakelijk bijgewerkt om rekening te houden met de implicaties van de overgang van het ESR 95 naar het ESR Deze bijwerking die "economische classificatie juni 2015" genoemd wordt, moet vanaf het begrotingsjaar 2015 gebruikt worden. Naast een inleiding omvat dit document drie delen. Het eerste deel bestaat uit een lijst met de economische s, het tweede deel uit de commentaarfiches bij deze s en het derde deel uit enkele definities. Net als de classificatie van maart 2009 bevat de economische classificatie van juni 2015 tien hoofdgroepen. Deze zijn onderverdeeld in groepen, subgroepen en uiteindelijk economische s. 1 De centrale overheid bestaat uit de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies. 2 Het ESR 2010 werd door het Europees Parlement goedgekeurd op 13 maart 2013 en wordt vervat in de Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie, die gepubliceerd werd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 26 juni Het ESR 2010 werd voor het eerst toegepast op de gegevens die op 1 september 2014 aan Eurostat moesten worden overgemaakt. 4

5 De economische is ontworpen volgens het decimaal stelsel en bevat vier cijfers. Het eerste cijfer duidt de hoofdgroep aan waartoe de verrichting behoort. De classificatie bevat tien hoofdgroepen: - de hoofdgroepen 0 tot 4 betreffen de lopende verrichtingen; - de hoofdgroepen 5 tot 8 betreffen de kapitaalverrichtingen; - hoofdgroep 9 betreft de verrichtingen inzake de overheidsschuld andere dan interestlasten. Hoofdgroep Uitgaven Ontvangsten 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR 7 INVESTERINGEN DESINVESTERINGEN 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUKTEN KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUKTEN 9 OVERHEIDSSCHULD OVERHEIDSSCHULD Het tweede cijfer duidt de groep aan. Als het tweede cijfer kleiner is dan 6, betreft de begrotingsverrichting een uitgave. Is het gelijk aan of hoger dan 6, dan gaan het om een ontvangst. Het derde en vierde cijfer duiden de subgroep aan. Ze bieden meer gedetailleerde informatie die voor de statistieken interessant kan zijn en de consolidatie eventueel kan vergemakkelijken. 5

6 b. Voornaamste wijzigingen in vergelijking met de economische classificatie van maart ) Codes en De s en op zich worden niet gewijzigd maar de limiet van 500 euro voor de aankoop van klein gereedschap verdwijnt. Er wordt bijgevolg geen limiet meer gesteld om de aankoop van een goed als een vast actief te beschouwen. Om een aankoop als een investering te kunnen beschouwen (economische 74.22) moet het aangekochte goed langer dan een jaar in het productieproces gebruikt worden. Het ESR 2010 voorziet echter in een uitzondering voor de aankoop van klein kantoormaterieel en kleine goedkope handwerktuigen, die ook als consumptie mag worden beschouwd. De aankoop van goedkoop klein kantoormaterieel, zoals zakrekenmachientjes, gsm s, USB-sticks, GPStoestellen en kleine goedkope handwerktuigen, zoals zagen, spades, messen, bijlen, hamers, schroevendraaiers, klein laboratoriummaterieel, enz. moet dan ook als consumptie beschouwd worden en dient bijgevolg aangerekend te worden op een economische De aankoop van goederen die niet als klein goedkoop materieel beschouwd worden en die langer dan een jaar gebruikt worden, dient als investering aangerekend te worden (economische 74.22) en zal worden opgenomen in de balans van de instelling. 2) Onderzoek en ontwikkeling (zie definitie van het INR in bijlage 1) In het ESR 2010 worden de aankopen inzake onderzoek en ontwikkeling in de vorm van onderzoekscontracten niet meer als lopende aankopen van goederen en diensten beschouwd. Ze worden voortaan als investeringen beschouwd (nieuwe economische 74.80), indien de overheidsdienst eigenaar wordt van de resultaten, of als overdracht van inkomsten (hoofdgroepen 3 of 4 naargelang van de begunstigde van de uitgave) indien dit niet het geval is. De boekingswijze van onderzoeken of studies uitgevoerd voor eigen rekening verandert niet. Deze onderzoeken en studies moeten niet bij de economische groep 74 geboekt worden maar nog steeds bij de werking van de overheidsdienst (personeels-, werkingskosten). 3) Codes en De (aankoop van duurzame militaire goederen) wordt afgeschaft en vervangen door (kapitalisatie van de aankopen van duurzame militaire goederen). De aankopen van duurzame militaire goederen worden aangerekend onder Deze aankopen werden in de classificatie van maart 2009 ondergebracht in de economische 13 (die in de classificatie van juni 2015 afgeschaft werd). Het gaat dus om de oorlogswapens en het materiaal om ze af te vuren, terwijl (zoals reeds het geval was in de economische classificatie van maart 2009) de verwerving van goederen die analoog zijn met deze uit de burgersector (bijvoorbeeld luchthavens, wegen, ziekenhuizen, vrachtwagens, transportvliegtuigen, jeeps...) aangerekend worden onder de andere overeenkomende s 7. Het gaat om de aankoop van gronden en gebouwen (71.xx), de nieuwbouw van gebouwen (72.00), wegen- en waterbouwkundige werken (73.xx) en de verwerving van overige investeringsgoederen (74.22). 4) Codes en De verkoop van duurzame militaire goederen wordt aangerekend onder Deze verkopen werden in de classificatie van maart 2009 ondergebracht onder de economische 17 (die in de classificatie van juni 2015 afgeschaft werd). 6

7 5) Codes 21.xx en 26.xx; en 86.70: intereststromen verbonden aan SWAPS De 'interest'-stromen verbonden aan de SWAP-verrichtingen moeten niet meer als interesten beschouwd worden en moeten dus niet meer aangerekend worden onder de groepen 21 (uitgaven) of 26 (ontvangsten), maar onder de s (uitgaven) en (ontvangsten). 6) Code 21.60: andere rente In de economische classificatie van maart 2009 waren er geen passende s om interestlasten andere dan op overheidsschuld, commerciële schulden en financiële leasings aan te rekenen. De werd dus aangemaakt om die 'andere rente' aan te rekenen. Voorbeelden: - verwijlinteresten andere dan op commerciële schulden - gerechtelijke interesten - interesten op fiscale vorderingen (bijvoorbeeld: een vennootschap die deel uitmaakt van de overheidssector (S.13) moet verwijlinteresten op belastingen betalen) 7) Code 25.00: uitbetaalde dividenden Deze zal gebruikt worden om de dividenden uitgekeerd door een vennootschap die deel uitmaakt van de overheidssector (S.13) aan te rekenen. Voorbeeld: dividenden uitgekeerd door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de regionale investeringsmaatschappijen (bv. Limburgse reconversiemaatschappij, ). 8) Code 27.xx en Alle dividenden ontvangen door een eenheid van de overheidssector moeten geboekt worden onder de Er was inderdaad soms verwarring met betrekking tot de die gebruikt moest worden voor de ontvangen dividenden ( 27 of 28.20). De 27.xx betreffende de exploitatiewinsten van overheidsbedrijven verdwijnt dus. 9) Code 31.40: vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen Zie detail in de fiche in verband met ) Codes tot en s en Met het oog op de consolidatie benadrukt het INR dat alle tegenpartijen duidelijk geïdentificeerd moeten zijn op het vlak van de overdrachts. De s tot en de s en werden gebruikt voor lopende of kapitaaloverdrachten die niet uitgesplitst waren naar de gemeenten en provincies. Deze s worden afgeschaft. 11) Codes 43.5x en 63.5x Om de tegenpartijen duidelijk te identificeren bij de overdrachten naar de lokale overheden werd de structuur van de s 43.5x en 63.5x (lopende of kapitaaloverdrachten aan overige lokale overheden) gewijzigd. Bij de overdrachten naar de intercommunales moeten alleen de overdrachten naar de intercommunales die door het INR tot de sector S.1313 gerekend worden (lokale overheden) 7

8 onder de s (lopende overdrachten) of (kapitaaloverdrachten) aangerekend worden Politiezones OCMW's Intercommunales van de sector S Hulpverleningszones Overige lokale overheden Politiezones OCMW's Intercommunales van de sector S Hulpverleningszones Overige lokale overheden 12) Codes 45.xx en 65.xx Steeds om de tegenpartijen te identificeren, werd de structuur van de groepen 45 en 65 gewijzigd om bij een lopende of kapitaaloverdracht de begunstigde entiteit duidelijk te kunnen identificeren in de economische. 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies Franse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Franse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap (*) Duitstalige Gemeenschap 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Federale overheid 45.5 Inkomensoverdrachten aan interregionale eenheden Interregionale eenheden 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies Franse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 65.2 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen Franse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap (*) Duitstalige Gemeenschap 65.3 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten 8

9 65.34 Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid Federale overheid 65.5 Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden Interregionale eenheden (*) Vlaams Gewest inbegrepen. Zie s 43.xx en 63.xx Zie s 45.5x en 65.5x 13) Codes 48.5x en 68.5x: lopende of kapitaaloverdrachten vanuit de overige lokale overheden 14) Codes 49.xx en 69.xx: lopende of kapitaaloverdrachten vanuit andere entiteiten 15) Codes 85.6x: deelnemingen binnen de overheidssector De s tot zijn nieuwe s. In de vorige classificatie was er geen om de deelnemingen binnen de overheidssector te boeken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een deelneming in een vennootschap die met de overheidssector geconsolideerd moet worden. De s 85.6x worden als volgt onderverdeeld: 85.6 Deelnemingen binnen de overheidssector Binnen de institutionele groep Sociale Zekerheid Lokale overheden Gesubsidieerd autonoom onderwijs Andere institutionele groepen 16) Codes 89.6x: ontvangsten uit deelnemingen of uit de vereffening van deelnemingen binnen de overheidssector Deze s zullen gebruikt worden voor de ontvangsten van deelnemingen verkregen door een vennootschap die deel uitmaakt van de overheidssector van een eenheid die deel uitmaakt van de overheidssector aan te rekenen. Deze s zullen eveneens gebruikt worden voor de ontvangsten uit de vereffening van deelnemingen in een vennootschap die deel uitmaakt van de overheidssector Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector Binnen de institutionele groep Sociale Zekerheid Lokale overheden Gesubsidieerd autonoom onderwijs Andere institutionele groepen 9

10 17) Investeringen uitgevoerd in eigen beheer Nieuwe economische s werden aangemaakt om de investeringen uitgevoerd voor eigen rekening te boeken. Het gebruik van deze s is enkel facultatief. Enkel eenheden die dergelijke verrichtingen in hun jaarrekening boeken, moeten deze s gebruiken. Werken in eigen beheer komen overeen met vaste activa die de eenheid voor zichzelf aanmaakt. Haar personeel voert deze werkzaamheden uit met materiaal dat zij aankoopt. Deze vaste activa worden geboekt ( 19) door hun productiekosten op te tellen; deze worden steeds geboekt als uitgaven en komen overeen met de personeelskosten (s 11.xx), plus de kostprijs van de grondstoffen en de andere productiekosten (s 12.xx), met uitsluiting van de financiële kosten. Er wordt een investering op het actief geboekt als tegenboeking van de Volgende s gelden voor de investeringen: 72.9 Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer Bijv.: het personeel van de vennootschap bouwt een niet-residentieel gebouw 73.9 Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer Bijv.: het personeel van de vennootschap legt een weg aan, voert er grote herstellingen aan uit of legt terreinen aan 74.9 Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer Bijv.: het personeel van de vennootschap vervangt een motor in een voertuig, ontwikkelt een programmatuur of legt een gegevensbank aan 18) Voorraadbeheer De s (voorraadtoename) en (voorraadverminderingen) worden gebruikt voor het voorraadbeheer. Het gaat om alle voorraden die een eenheid kan aanleggen: voorraden voor spoedeisende gevallen en normale voorraden van goederen; de vennootschap kan deze gebruiken voor haar normale werking of het kan gaan om voorraden van duurzame roerende goederen. We herinneren eraan dat aankopen van goederen naargelang van het geval worden geboekt als aankopen van niet-duurzame goederen ( 12) of als aankopen van duurzame roerende goederen ( 74). Deze boekingen moeten vervolgens worden gecorrigeerd met de bedragen in voorraad of afgenomen op de voorraden. Als de verrichtingen op de voorraden niet worden geboekt op bruto- maar op nettobasis wordt een toename van de voorraden geboekt onder en een afname onder (zie voorbeeld in de overeenkomstige fiches). Het gebruik van deze s is facultatief. Enkel eenheden die dergelijke verrichtingen in hun jaarrekening boeken, moeten deze s gebruiken. 10

11 11

12 DEEL I LIJST VAN DE ECONOMISCHE CODES VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR 12

13 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving UITGAVEN 01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld 02 Niet gebruikt 03 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren 04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 06 Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 07 Niet gebruikt 08 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren 13

14 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijke lonen Bezoldiging volgens weddeschalen Overige bezoldigingselementen 11.2 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Doorbetaling van loon Pensioenen van het overheidspersoneel 11.4 Lonen in natura Lonen in natura 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen 12.3 Niet gebruikt 12.4 Niet gebruikt 12.5 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 13 Niet gebruikt 14 Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Kosten vergoed binnen de overheidssector ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 16.1 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen Aan het buitenland 16.2 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 17 Niet gebruikt 18 Ontvangsten afkomstig van wegen- en waterbouwkundige werken Ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Ontvangsten binnen de overheidssector 19 Productie van investeringsgoederen in eigen beheer Productie van investeringsgoederen in eigen beheer 14

15 2 RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Groep/ Subgroep Code Omschrijving UITGAVEN 21 Interestlasten Interestlasten op overheidsschuld in euro Interestlasten op overheidsschuld in vreemde valuta Interestlasten op schuld binnen de overheidssector Rente op commerciële schuld Rente op financiële leasings Andere rente 22 Niet gebruikt 23 Niet gebruikt 24 Huurgelden van gronden Betalingen aan andere sectoren dan de overheidssector Betalingen binnen de overheidssector Uitbetaalde dividenden ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 26 Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 27 Niet gebruikt 28 Overige opbrengsten uit vermogen Concessies Ontvangen dividenden Huurgelden van gronden 15

16 Groep/ Subgroep Code 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Omschrijving UITGAVEN 31 Exploitatiesubsidies 31.1 Rentesubsidies Rentesubsidies aan overheidsbedrijven Rentesubsidies aan andere bedrijven 31.2 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.4 Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen Vermindering van werkgeversbijdragen voor bepaalde doelgroepen 32 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 33 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.1 Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel Weduwen- en wezenpensioenen van het overheidspersoneel 34.2 Oorlogspensioenen Oorlogspensioenen 34.3 Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als verbruikers Geldelijke uitkeringen Uitkeringen in natura 34.5 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EU-instellingen Aan lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 36 Indirecte belastingen en heffingen Invoerrechten Accijnzen en andere verbruiksbelastingen Belasting op de toegevoegde waarde Registratierechten Winsten van fiscale overheidsmonopolies of van openbare bedrijven met een monopolistisch karakter Verkeersbelasting Milieuheffingen Heffingen en belastingen op onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende voorheffing Diverse belastingen 16

17 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de socialezekerheidsinstellingen Directe belastingen ten laste van bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Directe belastingen ten laste van gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werkgevers - overheid Socialezekerheidsbijdragen ten laste van andere werkgevers Socialezekerheidsbijdragen ten laste van werknemers Bijdragen voor het Fonds voor Overlevingspensioenen Andere verplichte bijdragen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland Van EU-instellingen Van lidstaten van de EU (overheden) Van lidstaten van de EU (niet-overheden) Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 17

18 Groep/ Subgroep Code 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR Omschrijving UITGAVEN 41 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan niet-organieke begrotingsfondsen Aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Aan administratieve openbare instellingen (AOI) Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan vzw's van de overheid Aan andere eenheden van de overheid 42 Inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen Ouderdom, overlijden, nabestaanden Ziekte Invaliditeit en handicap Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Globale rijkstoelage aan de sociale zekerheid Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 43 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.2 Aan gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen Bijdragen voor rentelasten Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs 43.3 Niet gebruikt 43.4 Aan vzw's van de lokale overheden Aan vzw's van de lokale overheden 43.5 Aan overige lokale overheden Politiezones OCMW's Intercommunales van de sector S Hulpverleningszones Overige lokale overheden 44 Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Bijdragen voor lonen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor rustpensioenen van het onderwijzend personeel Bijdragen voor overige werkingskosten van het onderwijs Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs 18

19 UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 45 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 45.1 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschapscommissies Franse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 45.2 Inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen Franse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap 45.3 Inkomensoverdrachten aan de gewesten Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45.4 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Federale overheid 45.5 Inkomensoverdrachten aan interregionale eenheden Interregionale eenheden ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Van niet-organieke begrotingsfondsen Van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Van administratieve openbare instellingen (AOI) Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overheid 47 Inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen Ouderdom, overlijden, nabestaanden Ziekte Invaliditeit en handicap Werkloosheid Gezinslasten Arbeidsongevallen en beroepsziekten Beroepsopleiding voor volwassenen Overige inkomenoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden 48.1 Van provincies Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 48.2 Van gemeenten Algemene bijdragen Specifieke bijdragen 48.3 Niet gebruikt 48.4 Van vzw's van de lokale overheden Van vzw's van de lokale overheden 48.5 Van overige lokale overheden Politiezones OCMW's Intercommunales van de sector S Hulpverleningszones Overige lokale overheden 19

20 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 49.1 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies Franse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 49.2 Inkomensoverdrachten van de gemeenschappen Franse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap 49.3 Inkomensoverdrachten van de gewesten Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale overheid Federale overheid 49.5 Inkomensoverdrachten van interregionale eenheden Interregionale eenheden 20

21 Groep/ Subgroep Code 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN Omschrijving UITGAVEN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 51.1 Investeringsbijdragen Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven Investeringsbijdragen aan privébedrijven 51.2 Overige kapitaaloverdrachten aan bedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan overheidsbedrijven Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 51.3 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 51.4 Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen Overige kapitaaloverdrachten aan verzekeringsmaatschappijen 52 Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 53 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen Investeringsbijdragen aan gezinnen Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen 54 Kapitaaloverdrachten aan het buitenland Aan EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): investeringsbijdragen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden): overige kapitaaloverdrachten ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 56 Vermogensheffingen Van bedrijven Van kredietinstellingen Van verzekeringsmaatschappijen Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief vermogensheffingen) Niet gebruikt Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven Overige kapitaaloverdrachten van kredietinstellingen Overige kapitaaloverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 21

22 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 58 Kapitaaloverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van vzw's ten behoeve van de gezinnen Van gezinnen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland Van EU-instellingen: investeringsbijdragen Van EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Van lidstaten van de EU (niet-overheden) Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: investeringsbijdragen Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen: overige kapitaaloverdrachten Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): investeringsbijdragen Van landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden): overige kapitaaloverdrachten Van landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 22

23 Groep/ Subgroep Code 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR Omschrijving UITGAVEN 61 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen aan de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid Investeringsbijdragen aan niet-organieke begrotingsfondsen Overige kapitaaloverdrachten aan niet-organieke begrotingsfondsen Investeringsbijdragen aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Investeringsbijdragen aan administratieve openbare instellingen (AOI) Overige kapitaaloverdrachten aan administratieve openbare instellingen (AOI) Investeringsbijdragen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Investeringsbijdragen aan vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de overheid Investeringsbijdragen aan andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen aan provincies Overige kapitaaloverdrachten aan provincies Investeringsbijdragen aan gemeenten Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten Niet gebruikt Niet gebruikt Investeringsbijdragen aan vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten aan vzw's van de lokale overheden Politiezones OCMW's Intercommunales van de sector S Hulpverleningszones Overige lokale overheden 64 Kapitaaloverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten 65 Kapitaaloverdrachten aan andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 65.1 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschapscommissies Franse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 65.2 Kapitaaloverdrachten aan de gemeenschappen Franse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap 65.3 Kapitaaloverdrachten aan de gewesten Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65.4 Kapitaaloverdrachten aan de federale overheid Federale overheid 65.5 Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden Interregionale eenheden 23

24 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep Investeringsbijdragen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van niet-organieke begrotingsfondsen Overige kapitaaloverdrachten van niet-organieke begrotingsfondsen Investeringsbijdragen van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Overige kapitaaloverdrachten van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Investeringsbijdragen van administratieve openbare instellingen (AOI) Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen (AOI) Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Investeringsbijdragen van vzw's van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de overheid Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 67 Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen Kapitaaloverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen 68 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden Investeringsbijdragen van provincies Overige kapitaaloverdrachten van provincies Investeringsbijdragen van gemeenten Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten Niet gebruikt Niet gebruikt Investeringsbijdragen van vzw's van de lokale overheden Overige kapitaaloverdrachten van vzw's van de lokale overheden Politiezones OCMW's Intercommunales van de sector S Hulpverleningszones Overige lokale overheden 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 69.1 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschapscommissies Franse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissie Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 69.2 Kapitaaloverdrachten van de gemeenschappen Franse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap 69.3 Kapitaaloverdrachten van de gewesten Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest 69.4 Kapitaaloverdrachten van de federale overheid Federale overheid 69.5 Kapitaaloverdrachten van interregionale eenheden Interregionale eenheden 24

25 Groep/ Subgroep Code Omschrijving 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN UITGAVEN 71 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland 71.1 Aankoop van gronden Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 71.2 Aankoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 71.3 Aankoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector In andere sectoren dan de overheidssector 72 Nieuwbouw van gebouwen Nieuwbouw van gebouwen Werken in onroerende staat uitgevoerd in eigen beheer 73 Wegen- en waterbouwkundige werken Wegenbouwkundige werken Waterbouwkundige werken Pijplijnen Overige werken Infrastructuurwerken uitgevoerd in eigen beheer 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel Niet gebruikt Verwerving van overig materieel Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verwerving van waardevolle voorwerpen Verwerving van teeltgoederen (planten en dieren) Verwerving van duurzame militaire goederen Verwerving inzake onderzoek en ontwikkeling Roerende investeringen uitgevoerd in eigen beheer Voorraadtoename ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 76.1 Verkoop van gronden Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.2 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 76.3 Verkoop van bestaande gebouwen Binnen de overheidssector Aan andere sectoren dan de overheidssector 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Verkoop van patenten, octrooien en andere immateriële goederen Verkoop van waardevolle voorwerpen Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren) Niet gebruikt Verkoop van duurzame militaire goederen Verkoop inzake onderzoek en ontwikkeling Voorraadverminderingen 25

26 8 KREDIETVERLENINGEN EN KREDIETAFLOSSINGEN; DEELNEMINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN; ANDERE FINANCIËLE PRODUCTEN UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietverleningen aan overheidsbedrijven Kredietverleningen aan privébedrijven Kredietverleningen aan openbare kredietinstellingen Kredietverleningen aan privékredietinstellingen Kredietverleningen aan openbare verzekeringsmaatschappijen Kredietverleningen aan privéverzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in overheidsbedrijven Deelnemingen in privébedrijven Deelnemingen in openbare kredietinstellingen Deelnemingen in privékredietinstellingen Deelnemingen in openbare verzekeringsmaatschappijen Deelnemingen in privéverzekeringsmaatschappijen Andere financiële producten 82 Kredietverleningen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen Kredietverleningen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 83 Kredietverleningen aan gezinnen Kredietverleningen aan gezinnen 84 Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland 84.1 Kredietverleningen aan het buitenland Aan EU-instellingen Aan lidstaten van de EU (overheden) Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) Aan internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Aan landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 84.2 Deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 85 Kredietverleningen en deelnemingen binnen de overheidssector 85.1 Kredietverleningen binnen een institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan niet-organieke begrotingsfondsen Aan administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Aan administratieve openbare instellingen (AOI) Aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Aan vzw's van de overheid Aan andere eenheden van de overheid 85.2 Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen Kredietverleningen aan de socialezekerheidsinstellingen 85.3 Kredietverleningen aan lokale overheden Aan provincies Aan gemeenten Niet gebruikt Aan vzw's van de lokale overheden Aan overige lokale overheden 85.4 Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietverleningen aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs 85.5 Kredietverleningen aan andere institutionele groepen Kredietverleningen aan andere institutionele groepen 85.6 Deelnemingen binnen de overheidssector Binnen de institutionele groep Sociale zekerheid Lokale overheden Gesubsidieerd autonoom onderwijs Andere institutionele groepen 26

27 ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten Kredietaflossingen door bedrijven Kredietaflossingen door kredietinstellingen Kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven Vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen Vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen Andere financiële producten 87 Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen Kredietaflossingen door vzw's ten behoeve van de gezinnen Kredietaflossingen door gezinnen 88 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland 88.1 Kredietaflossingen door het buitenland Door EU-instellingen Door lidstaten van de EU (overheden) Door lidstaten van de EU (niet-overheden) Door internationale instellingen andere dan de EU-instellingen Door landen andere dan de lidstaten van de EU (overheden) Door landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 88.2 Vereffeningen van deelnemingen in het buitenland In EU-instellingen In lidstaten van de EU (niet-overheden) In internationale instellingen andere dan de EU-instellingen In landen andere dan de lidstaten van de EU (niet-overheden) 89 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector 89.1 Kredietaflossingen binnen een institutionele groep Van de institutionele overheid Van niet-organieke begrotingsfondsen Van administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Van administratieve openbare instellingen (AOI) Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Van vzw's van de overheid Van andere eenheden van de overheid 89.2 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen 89.3 Kredietaflossingen door lokale overheden Door provincies Door gemeenten Niet gebruikt Door vzw's van de lokale overheden Door overige lokale overheden 89.4 Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs Kredietaflossingen door het gesubsidieerd autonoom onderwijs 89.5 Kredietaflossingen door andere institutionele groepen Kredietaflossingen door andere institutionele groepen 89.6 Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidssector Binnen de institutionele groep Sociale zekerheid Lokale overheden Gesubsidieerd autonoom onderwijs Andere institutionele groepen 27

28 9 OVERHEIDSSCHULD UITGAVEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Aflossingen van de schuld in euro Aflossingen van de schuld in vreemde valuta Aflossingen van de schuld binnen de overheidssector Aflossingen bij financiële leasings 92 Ontmuntingen Ontmuntingen 93 (thans Verlaging niet van in gebruik) het eigen vermogen Verlaging van het eigen vermogen ONTVANGSTEN Groep/ Subgroep Code Omschrijving 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar Opbrengst van leningen in euro Opbrengst van leningen in vreemde valuta Opbrengst van leningen binnen de overheidssector Opbrengst van leningen inzake financiële leasings 97 Aanmuntingen Aanmuntingen 98 (thans Verhoging niet in van gebruik) het eigen vermogen Verhoging van het eigen vermogen 28

29 29

30 DEEL II COMMENTAARFICHES BIJ DE ECONOMISCHE CODES 30

31 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Deze hoofdgroep betreft de niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten alsook de interne verrichtingen en de verrichtingen zonder financiële afwikkeling. 01: uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 02: niet-gebruikte groep 03: interne verrichtingen 04: annuïteiten met betrekking tot financiële leasings 06: ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9 07: niet-gebruikte groep 08: interne verrichtingen OPMERKINGEN AANTEKENINGEN 31

32 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 01 Uitgaven te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met Niet verdeeld Deze groep omvat de uitgaven waarvoor men bij de opmaak van de begroting nog niet weet tot welke hoofdgroep ze behoren. indexprovisie interdepartementale provisie provisie voor de evolutie van de wisselkoersen, de energieprijzen,. In principe zou deze economische enkel in de begrotingen mogen worden gebruikt. Voor de verwezenlijkingen worden de betrokken uitgaven ondergebracht in de hoofdgroepen 1 tot en met 9. Het kan inderdaad voorvallen dat de begroting in een post voorziet vooraleer geweten is of, en in welke mate, de kredieten zullen mogen worden gebruikt om diensten aan te kopen, toelagen toe te kennen, overdrachten of investeringen uit te voeren, leningen toe te staan of schulden af te lossen. 32

33 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 02 Niet gebruikt 33

34 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 03 Interne verrichtingen Als interne verrichtingen worden beschouwd: de verrichtingen uitgevoerd binnen eenzelfde administratieve eenheid; de verrichtingen zonder financiële afwikkeling; de verrekeningen met andere dienstjaren : diverse interne verrichtingen 03.20: verrekeningen met andere dienstjaren De interne verrichtingen, zowel aan de uitgaven- als aan de ontvangstenzijde, hebben geen invloed op het vorderingensaldo. De groepen 03 en 08 worden bijgevolg geneutraliseerd op het niveau van de economische hergroepering. 34

35 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 03 Interne verrichtingen Diverse interne verrichtingen Het betreft verrichtingen uitgevoerd binnen een administratieve eenheid alsook de verrichtingen zonder financiële afwikkeling. provisie voor risico s en lasten economische afschrijving van vaste kapitaalgoederen kapitaalverliezen (verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde bij verkoop) herwaarderingsminwaarde Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt door de instellingen van openbaar nut of door de ondernemingen die met de overheidssector geconsolideerd moeten worden. Hun begrotingsverrichtingen omvatten immers verrichtingen van boekhoudkundige aard zonder financiële afwikkeling, die geen invloed hebben op het vorderingensaldo. 35

36 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 03 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Als verrekeningen met andere dienstjaren worden beschouwd de uitgaven met betrekking tot andere dienstjaren. begrotingssaldo overgedragen van het ene naar het andere begrotingsjaar (doorgaans bij de begroting van instellingen van openbaar nut) aanrekening ten laste van het lopende jaar van uitgaven die vroeger in de rekening van de overheidsdiensten zijn geboekt Wanneer de begroting van het jaar X van een instelling van openbaar nut in evenwicht wordt gebracht met behulp van het overgedragen saldo van het jaar X-1, is dat overgedragen saldo een uitgave van het jaar X-1 ( 03.20) zonder invloed op het vorderingensaldo. De overeenkomstige ontvangst van het jaar X wordt ingeschreven onder de economische en heeft evenmin invloed op het vorderingensaldo. Het kan gebeuren dat bepaalde uitgaven die voorafgaandelijk in de nationale rekeningen zijn geboekt (onder andere om rekening te houden met het boekingsmoment volgens het ESR) achteraf in de begroting moeten worden geregulariseerd. Die regularisatie wordt dan onder de geboekt. 36

37 Hoofdgroep 0 Niet-verdeelde uitgaven en ontvangsten Groep 04 Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings Annuïteiten met betrekking tot financiële leasings Inzake financiële leasing omvatten de annuïteiten een deel rentelasten en een deel kapitaalaflossing. Als het bij het opstellen van de begroting niet mogelijk is de gedeelten rente en kapitaalaflossing te onderscheiden, dient de te worden gebruikt. De uitsplitsing tussen de s (rente op financiële leasings) en (aflossingen bij financiële leasings) gebeurt dan op het niveau van de verwezenlijkingen. Deze wordt hoofdzakelijk gebruikt op het niveau van de begroting van de Regie der Gebouwen voor de annuïteiten met betrekking tot investeringen via alternatieve financiering. 37

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: EVA Adres: Keizerslaan 11 Contactpersoon : Dhr. Patrick Devlies Telefoonnummer: 02 506 16 98 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Toerisme Vlaanderen IVA met RP Grasmarkt 61, 1000 Brussel Michiel Van Cauter Telefoonnummer: 02/55 32940 Soort rapportering:

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kind en Gezin

Nadere informatie

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007 VDAB VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 154.346.065 154.835.091 Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) 21 2.465.216 2.571.840 Materiële vaste activa 22/27 151.874.404

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA Stuk 15 (-) Nr. 1 Bijlagen - Errata VLAAMS PARLEMENT Zitting - 23 oktober ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het sjaar BIJLAGEN ERRATA 840 Stuk 15 (-) Nr.

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2016/4 betreffende de verwerking van ontvangen voorschotfacturen van 14/12/2016 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2)

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 08/10/14 Kris Van Cauter (NBB) Inleiding en achtergrondinformatie 2 / 43 Inleiding De rekeningen van de overheid zijn een gevoelig thema en

Nadere informatie

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Integrale versie Methodologische vernieuwingen Herziening van de opmaak van de statistieken voor de lokale overheidsector Dankzij een belangrijke vooruitgang in het ter beschikking stellen van basisgegevens

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Methodologische vernieuwingen Bij het opstellen van de overheidsrekeningen in april 2017 werden verscheidene wijzigingen aangebracht. Het gaat om: een aanpassing van de behandeling van de mobilofonielicenties,

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL Brussel Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2013

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL Brussel Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2013 GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL Brussel Financiën en Begroting Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2013 Opgemaakt op 20 Mei 2014 INHOUDSTAFEL 1. JAARREKENING 1.1. BALANS 1.2. RESULTATENREKENING

Nadere informatie

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische statistieken en publicaties 2 november 2004 Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Drs. F. Arkesteijn In 2003 daalden de inkomsten van

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2016/2 betreffende de behandeling van een geherkwalificeerde renteswap van 14/09/2016 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities 2 II.

Nadere informatie

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale

Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Bijlage G: Gedetailleerde beschrijving van de doelgroep van de Aankoopcentrale Algemene opmerking: Hierna volgt een beschrijving van de doelgroepen. Belangrijk hierbij te vermelden is dat de in geel aangeduide

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem Financiële analyse 2007-2012 Gemeente Zwevegem opmaak: 12 april 2013 Inleiding... 2 1. Budgettaire Boekhouding - analyse... 3 1.1 Globaal overzicht van de gewone dienst uitgaven... 3 1.1.1 Werkingskosten...

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging Ev

Inleiding De korven oppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf Samenstelling van de korf De globale bezoldiging    Ev Juli 2017 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 De korven... 5 Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf... 6 Samenstelling van de korf... 8 De globale bezoldiging... 9 a) De weddebijslagen die in aanmerking

Nadere informatie

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Volgens de meest recente verwachtingen van het Federaal Planbureau (2 juni 2015) zal er in 2016 geen indexoverschrijding plaatsvinden.

Volgens de meest recente verwachtingen van het Federaal Planbureau (2 juni 2015) zal er in 2016 geen indexoverschrijding plaatsvinden. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Richtlijnen begrotingsopmaak 2016 Richtlijnen opmaak begroting 2016 De begrotingsvoorstellen worden opgemaakt door de bevoegde directies en diensten van de administratie in nauw overleg

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 276/32 Publicatieblad van de Europese Unie 17.10.2008 II (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) RICHTSNOEREN EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN. Financiën 2015

LOKALE BESTUREN. Financiën 2015 LOKALE BESTUREN Financiën 2015 3 Lokale besturen Financiën 2015 Editoriaal Budget 2015: evolutie van personeels- en werkingsuitgaven onder controle, positief budgetresultaat, (nog) geen heropleving van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2012 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET

VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET VR 2017 2010 DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSOPMAAK 2018 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA)

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 30 april (-) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen verzendcode:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot

Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Centraal Bureau voor de Statistiek Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Den Haag, 9 november, 2012 Tekort Rijk minder groot Arjan Neef Het vorderingentekort van het Rijk bedroeg in 2011 16,9 miljard euro.

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting. Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK-GEWEST Bestuur Financiën en Begroting Algemene rekening van de diensten van de Regering voor 2010 Tweede versie, opgemaakt op 20 oktober 2012 INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie