Henk van de Boer; gea smith; hans kuipers; Henk Nijmeijer; klaas kuipers Onderwerp: rondvraag cie OGB 11 februari as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Henk van de Boer; gea smith; hans kuipers; Henk Nijmeijer; klaas kuipers Onderwerp: rondvraag cie OGB 11 februari as"

Transcriptie

1 Van: Gabriëlle van Dinteren Verzonden: donderdag 5 februari :32 Aan: Ria Veenstra CC: Henk van de Boer; gea smith; hans kuipers; Henk Nijmeijer; klaas kuipers Onderwerp: rondvraag cie OGB 11 februari as Beste Ria, In de eerstvolgende cie OGB (en mijn laatste trouwens :)) wil ik graag een rondvraag stellen mbt het artikel in Trouw afgelopen weekend: en wat de consumentenbond op zijn site vermeldt over groene stroom uit certificaten (GvO's): Overheden blijken massaal niet werkelijk groen/duurzaam in te kopen. Over Drenthe wordt vermeld dat wij groene stroom inkopen dat door uitgifte van certificaten vergroend is, maar geen werkelijke groene stroom is en dus geen bijdrage levert aan de reductie van de CO2-emissie. vragen aan GS: - klopt wat Trouw meldt in zijn artikel? - bent u bekend met de feiten die worden gemeld op de site van de consumentenbond mbt verhandeling van grijze stroom als groene stroom via certificaten? vragen aan collega-fracties èn GS: - bent u het met GroenLinks eens dat we als provincie een voorbeeldfunctie hebben vwb duurzame inkoop? (zeker waar het verduurzaming van de energieproductie en -inkoop betreft, omdat we naast het besluit over productie / plaatsing van windmolens ook aan de consumptiekant zorgvuldig moeten handelen) - bent u het met GroenLinks eens dat bovenstaande handelwijze geen duurzame inkoop is en dat zsm overgestapt moet worden op inkoop van werkelijk groene stroom? totzover, hartelijke groet, Gabriëlle van Dinteren 1

2 Groene stroom: 5 misverstanden Consumentenbond Het maakt zeker wel uit bij wie je groene stroom koopt. De ene leverancier produceert zijn stroom 'groener' dan de andere, koopt zijn stroom 'groener' in, of doet meer investeringen in toekomstige groene productie. pagina 2 van 3 Garanties van Oorsprong Veel leveranciers kopen hun stroom 'grijs' in en vergroenen dit door Garanties van Oorsprong (GvO's) te kopen. Dit zijn certificaten die producenten kunnen krijgen voor elke eenheid groene stroom die zij opwekken. Eigenlijk wisselt een leverancier hiermee grijze stroom in voor de groene stroom van de producent van wie hij de certificaten koopt. Deze certificaten worden dus los van de fysieke stroom verhandeld. Noorse waterkrachtcentrales Veel Garanties van Oorsprong die in Nederland worden verkocht zijn afkomstig van Noorse waterkrachtcentrales. Het kopen van Noorse waterkrachtstroom stimuleert nauwelijks nieuwe productiecapaciteit voor groene stroom. Die Noorse centrales staan er vaak al tientallen jaren en zijn niet gebouwd als gevolg van een grotere vraag naar groene stroom. Wind-of zonne-energie Het is daarom beter voor het milieu om stroom te kopen bij leveranciers die hun stroom met bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen produceren of laten produceren. Er zijn nog niet zo veel van deze bronnen en daardoor zorgt het kopen van dit type stroom ervoor dat er meer windmolens of zonnepanelen worden neergezet. Duidelijk onderscheid groen en grijs Er is een duidelijk onderscheid tussen groene stroom en grijze stroom. De definitie van groene stroom die de overheid hanteert is duidelijk: De energiebron raakt niet uitgeput. De energie is schoon en betrouwbaar. Bij de winning en omzetting is er nauwelijks sprake van schadelijke effecten voor het klimaat. De overheid stelt dat de volgende energiebronnen groen zijn: wind, water, zon en biomassa. Maar uit onderzoek blijkt dat deze vier bronnen niet allemaal even duurzaam zijn. Veel discussie over wat precies duurzaam is Bijna iedereen zal vinden dat we toe moeten naar een duurzame, schone en veilige manier om energie op te wekken. Maar de meningen verschillen over de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden. Een paar voorbeelden: Stroomopwekking uit biomassa -zoals houtafval en mest -wordt vaak gezien als groen. Maar hier is veel discussie over, bijvoorbeeld als er oerwouden voor worden gekapt. Of als er gewassen worden geteeld, speciaal om als biomassa in stroom om te zetten. De landbouwgrond had immers ook voor voedselproductie kunnen worden gebruikt. Kernenergie is wel CO2-arm, en in die zin relatief schoon. Maar het levert ook radioactief afval op, waar tot nu toe geen echte oplossing voor is. Ook is de grondstof uranium niet onuitputtelijk. Gas is niet onuitputtelijk, dus in dat opzicht niet groen. Maar gas is wél nodig om op de lange termijn naar duurzame energieopwekking toe te gaan. Als het bijvoorbeeld even niet waait, moet een andere, flexibeler energiebron dat kunnen opvangen. Een gascentrale is hiervoor geschikt en stoot bovendien de helft aan CO2 uit in vergelijking met een kolencentrale. Geen prijsverschil tussen groen en grijs Groene stroom kost net zo veel als grijze stroom. Op dit moment kost het meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken dan met bijvoorbeeld kolencentrales. Maar bij veel leveranciers betaal je net zo veel voor groene stroom als voor grijze stroom. Dit komt enerzijds door de

3 Groene stroom: 5 misverstanden Consumentenbond subsidies voor groene stroomproducten. Daarnaast doordat de leverancier voor weinig geld Garanties van Oorsprong kan kopen om zijn grijze stroom mee te 'vergroenen'. pagina 3 van 3 Garanties van Oorsprong zijn zo goedkoop omdat er meer aanbod is dan vraag. Sommige leveranciers hebben op deze manier hun hele stroomaanbod groen gemaakt. Het kost ze nauwelijks meer dan grijze stroom, maar ze kunnen zich wél als duurzaam profileren. Stroometiket geeft werkelijke herkomst stroom weer Mijn energiebedrijf vertelt mij precies waar mijn stroom vandaan komt. Op de website van de energieleveranciers en op je jaarafrekening staat een stroometiket. Hierop staat hoe de stroom is samengesteld die de leverancier het afgelopen jaar verkocht. In dit overzicht zijn de Garanties van Oorsprong verwerkt. Daardoor mag een leverancier bijvoorbeeld '100% groen' op zijn stroometiket vermelden, terwijl de stroom die hij inkocht afkomstig kan zijn van een mix van groene en grijze bronnen of zelfs helemaal van grijze bronnen. Wat is groen gas? Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd, zodat het de kwaliteit van aardgas heeft. Biogas komt vrij bij het vergisten van mest, slib of gft-afval. Het gasnet is niet overal geschikt voor dit soort gas. Op dit moment wordt groen gas zeer beperkt aan consumenten verkocht. Alleen Greenchoice biedt het op kleine schaal aan. Andere leveranciers verkopen 'gewoon' aardgas onder de noemer 'groen gas'. Zij compenseren de CO2-uitstoot van de aardgasverbranding door bijvoorbeeld bomen te planten die CO2 opnemen. Hierdoor is de netto CO2-uitstoot nul. Meer informatie Wil je weten welke bedrijven het meest duurzaam zijn, kijk dan op de groenste energieleveranciers. Wil je weten hoe de leveranciers op prijs en klanttevredenheid scoren, bekijk dan de Energievergelijker. Wil je een overstap waarbij je zo min mogelijk zelf hoeft te regelen, zonder op duurzaamheid te letten, stap dan over via het Energiecollectief.

4 Overheid kiest voor zuinig, niet voor groen -Groen -TROUW pagina 1 van 2 Home Nieuws Opinie Groen Religie & filosofie Schrijf Video Foto Webshop Banen Overheid kiest voor zuinig, niet voor groen Joop Bouma 30/01/15, 07:36 thinkstock. De overheid houdt zich niet aan haar beloften om milieubewust in te kopen. Vier jaar geleden is afgesproken dat rijk, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten duurzaamheid voorop zouden stellen bij de inkoop van goederen, diensten en voorzieningen. Er is nog weinig van terechtgekomen, schrijven zes maatschappelijke organisaties aan de Tweede Kamer. Inkopers van overheden hebben jaarlijks 60 miljard euro te besteden. Het gaat daarbij niet alleen om kantoorinventaris, warme broodjes en briefpapier, maar ook om aanbestedingen voor de aanleg van wegen, onderhoud van groen, inhuren van openbaar vervoer, inkoop van dienstreizen, van elektriciteit en bouwmaterialen. Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus Marga Hoek, De Groene Zaak De zes organisaties, waaronder MVO Nederland en VNO-NCW, willen dat de Tweede Kamer bij het kabinet aandringt op een nieuw duurzaam inkoopprogramma met harde afspraken tot Komende week debatteert de Kamer over het inkoopbeleid. Lagere prioriteit Volgens de brief gaat het op tal van fronten mis, terwijl er al in 2011 afspraken waren gemaakt over de duurzame inkoop. Overheden zouden via hun aanschafbeleid bijdragen aan duurzamere economische bedrijvigheid. Duurzaam inkopen werd toen gezien als 'een strategisch instrument dat direct kon bijdragen aan groene groei'. Maar: "Wij constateren dat al vanaf 2012 een steeds grotere groep een steeds lagere prioriteit geeft aan duurzaam inkopen." Uit een enquête uit 2013 bleek dat de aandacht voor duurzaam inkopen met meer dan 40 procent is afgenomen, bij alle overheden. Overheden vallen terug op het oude beleid dat de laagste aanbieding de beste is, volgens de brief die ook is getekend door De Groene Zaak (duurzame ondernemers), Midden-en Kleinbedrijf Nederland, inkoopnetwerk Nevi en platform van sociale ondernemingen Sociale Enterprise. 'Goedkoop is duurkoop' "Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus", stellen Marga Hoek (De Groene Zaak) en Hans de Boer (VNO/NCW). "Het gevolg is dat overheden inkopen op lagere kwaliteit en over de hele levensduur hogere kosten maken. Goedkoop is ook hier duurkoop." In de Aanbestedingswet van 2012 is vastgelegd dat bij aanbesteden de 'economisch voordeligste inschrijving' wordt gehanteerd, waarbij niet alleen prijs, maar ook kwaliteit (duurzaamheid, levensduur) doorslaggevend is. Bij veel overheden ontbreken kennis en ervaring om met die methode te werken, aldus de brief. De organisaties willen een overheidsbrede verankering van duurzaam inkopen.

5 Overheid kiest voor zuinig, niet voor groen -Groen -TROUW pagina 2 van 2 THINKSTOCK. Groepsvervoer mag walmen Ongeveer een kwart van de Nederlandse gemeenten stelt, in strijd met afspraken, geen eisen aan CO2-uitstoot bij het aanbesteden van contracten voor groepsvervoer. Het gaat om contracten die gemeenten hebben voor onder meer gehandicapten-, kinderen- en ziekenvervoer. Het aardgasbedrijf CNG onderzocht 70 aanbestedingen van groepsvervoer tussen 2011 en Bij de helft van de aanbestedingen hoefden de vervoersbedrijven alleen maar te voldoen aan eisen voor zuinig rijden. Elektrisch rijden of rijden op bioof aardgas kwamen niet voor in de voorwaarden. Bij een kwart van de aanbestedingen werd er geen eis gesteld. Nieuw interieur, maar dan wel op een koopje Twee gemeenten wilden het interieur van hun stadhuis vernieuwen. Bij de aanbestedingen gaven ze aan dat de prijs doorslaggevend was. Duurzaamheid, mogelijkheden tot hergebruik waren niet van belang. Volgens Kees Hoogendijk, directeur van CBM, brancheorganisatie voor interieurbouwers en meubelmakers, komen deze praktijken vaak voor. "Mijn leden klagen daarover. Projecten gaan naar de laagste inschrijvers. Wat ook vaak gebeurt is dat ze zes verschillende inschrijvers vragen om een proefmeubel te maken. Daar wordt er dan één uitgekozen. De rest wordt weggegooid. Dat is niet duurzaam." Geen groen onderhoud Nijmeegse sportparken De gemeente Nijmegen nodigde bedrijven uit om in te schrijven op onderhoud van sportparken in Dat mocht maximaal 1,1 miljoen euro kosten. De aanbieder met de laagste prijs kreeg de opdracht. Bij de aanbesteding werden geen minimale eisen gesteld aan een duurzame manier van onderhoud. De gemeente vond aanbesteding op grond van 'economisch voordeligste inschrijving' waarbij niet alleen prijs, maar ook kwaliteit een rol speelt, niet nodig omdat er in en rond de locaties niet zou worden gewoond. Omwonenden zouden geen last hebben van zware voertuigen die bij dit onderhoud worden ingezet. Geen groene stroom in veertig gemeenten Tien procent van de Nederlandse gemeenten tappen voor hun eigen organisatie nog altijd grijze stroom af, in plaats van groene, bleek vorig jaar uit een inventarisatie van de Volkskrant. En de gemeenten die wel groene stroom inkopen, kopen meestal waterkracht-elektriciteit uit Noorwegen. Deze gemeenten dragen niet bij aan de CO2-reductie omdat de elektriciteit via certificaten wordt ingekocht. In een recente enquête van De Groene Zaak gaven drie gemeenten en meerdere provincies (Gelderland, Drenthe, Groningen, Flevoland en de gemeenten Breda en Almere) aan groene stroom in te kopen die niet in Nederland is opgewekt.

6 Groene stroom: 5 misverstanden Consumentenbond pagina 1 van 3 Groene stroom: 5 misverstanden Groene stroom is andere stroom dan grijze stroom Leverancier maakt niet uit Duidelijk onderscheid groen en grijs Geen prijsverschil tussen groen en grijs Stroometiket geeft werkelijke herkomst stroom weer Wat is groen gas? Meer informatie Kies je voor groene stroom, dan draag je bij aan een beter milieu. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het niet zo simpel. Hoe zit het nou precies met groene stroom? Hieronder leggen we de belangrijkste misverstanden over groene stroom uit. Wil je weten hoe duurzaam energieleveranciers zijn, kijk dan op de groenste energieleveranciers. Wij beoordeelden samen met Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE hoe de leveranciers scoren op duurzaamheid. De 5 belangrijkste misverstanden over groene stroom: Groene stroom is andere stroom dan grijze stroom Als ik groene stroom koop, komt er andere elektriciteit uit mijn stopcontact dan bij iemand die grijze stroom koopt. Dit is niet waar. Als dit zo zou zijn, zou er voor iedereen een aparte draad moeten worden aangelegd vanaf de centrale. Dat is natuurlijk niet zo. Er is maar één stroomnet en hier gaat alle stroom doorheen. Of het nou opgewekt is door windmolens, kolencentrales of andere bronnen. Leverancier maakt niet uit Het maakt niet uit bij welke leverancier ik groene stroom koop, het is allemaal 'goed' voor het milieu. Het maakt zeker wel uit bij wie je groene stroom koopt. De ene leverancier produceert zijn stroom 'groener' dan de andere, koopt zijn stroom 'groener' in, of doet meer investeringen in toekomstige groene productie. Garanties van Oorsprong Veel leveranciers kopen hun stroom 'grijs' in en vergroenen dit door Garanties van Oorsprong (GvO's) te kopen. Dit zijn certificaten die producenten kunnen krijgen voor elke eenheid groene stroom die zij opwekken. Eigenlijk wisselt een leverancier hiermee grijze stroom in voor de groene stroom van de producent van wie hij de certificaten koopt. Deze certificaten worden dus los van de fysieke stroom verhandeld. Noorse waterkrachtcentrales Veel Garanties van Oorsprong die in Nederland worden verkocht zijn afkomstig van Noorse waterkrachtcentrales. Het kopen van Noorse waterkrachtstroom stimuleert nauwelijks nieuwe productiecapaciteit voor groene stroom. Die Noorse centrales staan er vaak al tientallen jaren en zijn niet gebouwd als gevolg van een grotere vraag naar groene stroom. Wind-of zonne-energie

7 Groene stroom: 5 misverstanden Consumentenbond Het is daarom beter voor het milieu om stroom te kopen bij leveranciers die hun stroom met bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen produceren of laten produceren. Er zijn nog niet zo veel van deze bronnen en daardoor zorgt het kopen van dit type stroom ervoor dat er meer windmolens of zonnepanelen worden neergezet. pagina 2 van 3 Duidelijk onderscheid groen en grijs Er is een duidelijk onderscheid tussen groene stroom en grijze stroom. De definitie van groene stroom die de overheid hanteert is duidelijk: De energiebron raakt niet uitgeput. De energie is schoon en betrouwbaar. Bij de winning en omzetting is er nauwelijks sprake van schadelijke effecten voor het klimaat. De overheid stelt dat de volgende energiebronnen groen zijn: wind, water, zon en biomassa. Maar uit onderzoek blijkt dat deze vier bronnen niet allemaal even duurzaam zijn. Veel discussie over wat precies duurzaam is Bijna iedereen zal vinden dat we toe moeten naar een duurzame, schone en veilige manier om energie op te wekken. Maar de meningen verschillen over de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden. Een paar voorbeelden: Stroomopwekking uit biomassa - zoals houtafval en mest - wordt vaak gezien als groen. Maar hier is veel discussie over, bijvoorbeeld als er oerwouden voor worden gekapt. Of als er gewassen worden geteeld, speciaal om als biomassa in stroom om te zetten. De landbouwgrond had immers ook voor voedselproductie kunnen worden gebruikt. Kernenergie is wel CO2-arm, en in die zin relatief schoon. Maar het levert ook radioactief afval op, waar tot nu toe geen echte oplossing voor is. Ook is de grondstof uranium niet onuitputtelijk. Gas is niet onuitputtelijk, dus in dat opzicht niet groen. Maar gas is wél nodig om op de lange termijn naar duurzame energieopwekking toe te gaan. Als het bijvoorbeeld even niet waait, moet een andere, flexibeler energiebron dat kunnen opvangen. Een gascentrale is hiervoor geschikt en stoot bovendien de helft aan CO2 uit in vergelijking met een kolencentrale. Geen prijsverschil tussen groen en grijs Groene stroom kost net zo veel als grijze stroom. Op dit moment kost het meer geld om stroom op een duurzame manier op te wekken dan met bijvoorbeeld kolencentrales. Maar bij veel leveranciers betaal je net zo veel voor groene stroom als voor grijze stroom. Dit komt enerzijds door de subsidies voor groene stroomproducten. Daarnaast doordat de leverancier voor weinig geld Garanties van Oorsprong kan kopen om zijn grijze stroom mee te 'vergroenen'. Garanties van Oorsprong zijn zo goedkoop omdat er meer aanbod is dan vraag. Sommige leveranciers hebben op deze manier hun hele stroomaanbod groen gemaakt. Het kost ze nauwelijks meer dan grijze stroom, maar ze kunnen zich wél als duurzaam profileren. Stroometiket geeft werkelijke herkomst stroom weer Mijn energiebedrijf vertelt mij precies waar mijn stroom vandaan komt. Op de website van de energieleveranciers en op je jaarafrekening staat een stroometiket. Hierop staat hoe de stroom is samengesteld die de leverancier het afgelopen jaar verkocht. In dit overzicht zijn de Garanties van Oorsprong verwerkt.

8 Groene stroom: 5 misverstanden Consumentenbond Daardoor mag een leverancier bijvoorbeeld '100% groen' op zijn stroometiket vermelden, terwijl de stroom die hij inkocht afkomstig kan zijn van een mix van groene en grijze bronnen of zelfs helemaal van grijze bronnen. pagina 3 van 3 Wat is groen gas? Groen gas is biogas dat is opgewaardeerd, zodat het de kwaliteit van aardgas heeft. Biogas komt vrij bij het vergisten van mest, slib of gft-afval. Het gasnet is niet overal geschikt voor dit soort gas. Op dit moment wordt groen gas zeer beperkt aan consumenten verkocht. Alleen Greenchoice biedt het op kleine schaal aan. Andere leveranciers verkopen 'gewoon' aardgas onder de noemer 'groen gas'. Zij compenseren de CO2-uitstoot van de aardgasverbranding door bijvoorbeeld bomen te planten die CO2 opnemen. Hierdoor is de netto CO2-uitstoot nul. Meer informatie Wil je weten welke bedrijven het meest duurzaam zijn, kijk dan op de groenste energieleveranciers. Wil je weten hoe de leveranciers op prijs en klanttevredenheid scoren, bekijk dan de Energievergelijker. Wil je een overstap waarbij je zo min mogelijk zelf hoeft te regelen, zonder op duurzaamheid te letten, stap dan over via het Energiecollectief.

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Groene stroom. ZX ronde 13 februari 2016

Groene stroom. ZX ronde 13 februari 2016 Groene stroom. ZX ronde 13 februari 2016 In de afgelopen ZX rondes hebben we het over kabelverliezen gehad maar ook over de synchronisatie van generatoren aan het openbaar net en onderlinge synchronisatie

Nadere informatie

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven & Doel en afbakening Doel van de beoordeling Deze beoordeling is erop gericht de consument (keuze)informatie te geven over de duurzaamheid van stroomleveranciers

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over sjoemelstroom

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over sjoemelstroom Zaaknummer 00492010 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over sjoemelstroom Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Raadslid de heer J.W. Vonk (D66 Heusden) stelt

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits?

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Een organisatie die MVO hoog ik het vaandel heeft, people planet en profit dus, wil groene stroom. En het kan vaak al voor de prijs van grijze stroom,

Nadere informatie

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3

niet in strijd met de artikelen 7 of 8.3 van de Reclame Code, noch met de artikelen 2 of 3 Geachte leden van de Reclame Code Commissie, Atoomstroom.nl claimt dat de opwekking van elektriciteit met kerncentrales I. schoon, II. CO 2 -vrij en III. vrij van subsidies is. Ik zal u aangeven waarom

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen we door middel van duurzame energieopwekking op eigen Nederlandse productielocaties.

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

3.D.1 Actieve deelname initiatief. Hollandridderkerk en SecuredDocuments

3.D.1 Actieve deelname initiatief. Hollandridderkerk en SecuredDocuments 3.D.1 Actieve deelname initiatief ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk en SecuredDocuments Documentnummer NLCO2NTRL04 Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Versienummer 14.01 Geverifieerd

Nadere informatie

Nederlandse Energie Maatschappij B.V.

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Factsheet: Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel De heer H. Swinkels en de heer P. Schoen Leverancier elektriciteit Nederland - Omzet 0,4

Nadere informatie

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Dat kan beter vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82623 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Les Kernenergie. Werkblad

Les Kernenergie. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Kernenergie Werkblad Les Kernenergie Werkblad Wat is kernenergie? Het Griekse woord atomos betekent ondeelbaar. Het woord atoom is hiervan afgeleid. Ooit dachten wetenschappers

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Duurzaam denken. Duurzaam doen!

Duurzaam denken. Duurzaam doen! Duurzaam denken. Duurzaam doen! Wederverkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Milieubewust leven en is bewust kiezen voor duurzame energie. energiecooperatiegaasterland.nl Kies bewust Het gaat niet goed

Nadere informatie

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid

Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Leerkrachtinformatie Groep 8 - Les 4 Duurzaamheid Lesduur: 30 minuten (zelfstandig) DOEL De leerlingen weten wat de gevolgen zijn van energie verbruik. De leerlingen weten wat duurzaamheid is. De leerlingen

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Stroomproducten in kaart grootzakelijke markt

Stroomproducten in kaart grootzakelijke markt Stroomproducten in kaart grootzakelijke markt Overzicht bronsamenstelling en herkomst stroomproducten van Nederlandse U elektriciteitsleveranciers Rapport Delft, oktober 2014 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Naam en telefoon. Mundel van Wezenbeek Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Mundel van Wezenbeek Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Verduurzamen van energie inkoop Datum 20 december 2016 Naam en telefoon Mundel van Wezenbeek Afdeling SLWE Portefeuillehouder Wobine Buijs Wat adviseer je te besluiten? 1. Het voornemen uit te

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Van warme douche, autorit en vliegvakantie tot het verwarmen van ons huis: alles wat we in ons dagelijks leven doen, leidt tot uitstoot van broeikasgassen.

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit

Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Rapportage van broeikasgasemissies veroorzaakt door gekochte elektriciteit Een samenvatting van de "Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance" Samengevat en vertaald door het EKOenergie-secretariaat, januari

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen

1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen 2. 1. Lessuggesties Oriënterende en activiteiten op klasniveau 1.7 Kwartet over de verschillende energiebronnen Dit kwartet is een syntheseactiviteit. De meeste aspecten van energie die aan bod zijn gekomen,

Nadere informatie

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies

Emissiekentallen elektriciteit. Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Emissiekentallen elektriciteit Kentallen voor grijze en niet-geoormerkte stroom inclusief upstream-emissies Notitie: Delft, januari 2015 Opgesteld door: M.B.J. (Matthijs) Otten M.R. (Maarten) Afman 2 Januari

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast 1 Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding tussen de bronnen

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

Review emissiefactoren 2015

Review emissiefactoren 2015 Review emissiefactoren 2015 Samenvatting In deze notitie wordt vastgelegd welke emissiefactoren Climate Neutral Group hanteert voor de voetafdruk bepalingen in 2015 en voor de nacalculatie over dat jaar.

Nadere informatie

Les Biomassa. Werkblad

Les Biomassa. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne-energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit

Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Criteria voor duurzaam inkopen van Elektriciteit Versie: 1.3 Datum: 28 juli 2009 Status: vastgesteld In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht

Nadere informatie

Naar een duurzame energievoorziening

Naar een duurzame energievoorziening Naar een duurzame energievoorziening De schone taak van aardgas 1 2 We staan voor belangrijke keuzes De wereld staat voor dringende keuzes. Neem het energievraagstuk. De wereldbevolking groeit in korte

Nadere informatie

Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger!

Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger! Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger! Windturbines en economie Burgers en bedrijven dragen jaarlijks via belas/ngen en heffingen 7,5 miljard bij aan fossiele- en 1,4 miljard

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen

Energie Rijk. Lesmap Leerlingen Energie Rijk Lesmap Leerlingen - augustus 2009 Inhoudstafel Inleiding! 3 Welkom bij Energie Rijk 3 Inhoudelijke Ondersteuning! 4 Informatiefiches 4 Windturbines-windenergie 5 Steenkoolcentrale 6 STEG centrale

Nadere informatie

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen

Les Biomassa LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE. Werkblad. Les Biomassa Werkblad. Over biomassa. Generaties biobrandstoffen LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Biomassa Werkblad Les Biomassa Werkblad Niet windenergie, niet zonne- energie maar biomassa is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Nederland. Meer dan 50%

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Zakelijke groenestroomproducten

Zakelijke groenestroomproducten Zakelijke groenestroomproducten Rapport Delft, december 2012 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders M.R. (Maarten) Afman Colofon Bibliotheekgegevens rapport: L.M.L. (Lonneke) Wielders, M.R. (Maarten)

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij:

Presentatie 3 nov NVRD Noord. Innoveren met afval. Wat speelt er zich af bij: Presentatie 3 nov. 2016 NVRD Noord Innoveren met afval Wat speelt er zich af bij: Stadsbeheer gemeente Groningen Gerrit Griffioen Afdeling Materieel Wij nemen u mee in onze innovaties: Duurzaam inzetbare

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE

DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE DUURZAME ENERGIE IS OOK TOOLKIT: KLIMAAT & ENERGIE GP/Til GP/Beentjes Deze toolkit is voor alle Greenpeace-vrijwilligers. Hij staat vol tips en ideeën om met de onderwerpen klimaat & energie aan de slag

Nadere informatie

Elektriciteitsleveranciers in kaart

Elektriciteitsleveranciers in kaart Elektriciteitsleveranciers in kaart Update 2014 Rapport Delft, oktober 2014 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders M.R. (Maarten) Afman S. (Sofia) Cherif Colofon Bibliotheekgegevens rapport: L.M.L.

Nadere informatie

Duurzaamheid hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Duurzaamheid hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52459 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013 Nije enerzjy foar Fryslân september 2013 Inleiding Nije enerzjy foar Fryslân - 1 Nije enerzjy foar Fryslân Nije enerzjy foar Fryslân geeft een beeld van feiten en cijfers op het gebied van duurzame energie.

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 05/09/2016 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking

Alternatieve energieopwekking Alternatieve energieopwekking Energie wordt al tientallen jaren opgewekt met een paar energiebronnen: Kolen Gas Olie Kernenergie De eerste drie vallen onder de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Stroomproducten in kaart. Overzicht bronsamenstelling en herkomst stroomproducten van Nederlandse elektriciteitsleveranciers

Stroomproducten in kaart. Overzicht bronsamenstelling en herkomst stroomproducten van Nederlandse elektriciteitsleveranciers Stroomproducten in kaart Overzicht bronsamenstelling en herkomst stroomproducten van Nederlandse elektriciteitsleveranciers Rapport Delft, februari 2014 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders M.R. (Maarten)

Nadere informatie

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015

Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van. Gas. Versie 8 april 2015 Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Gas 1. Scope/afbakening De productgroep Gas omvat alle gas die van het openbare gasnet en via transport over de weg betrokken wordt door

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong

Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Statistieken Laatste aanpassing 03/06/2015 Aantal uitgereikte groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong Dit document bevat de gegevens betreffende het aantal toegekende groenestroomcertificaten

Nadere informatie

Duurzaamheid. Sander Niessing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76953

Duurzaamheid. Sander Niessing. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/76953 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sander Niessing 11 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/76953 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Een duurzaam en lokaal aanbod

Een duurzaam en lokaal aanbod Een duurzaam en lokaal aanbod Lelystad, 26 juni 2013 1 Met deze samenwerking beoogt AGCE, Eneco /Joulz een duurzame visie in praktijk te brengen en biedt voor de ondernemer: Een duurzaam en lokaal aanbod

Nadere informatie

Stroomproducten in kaart consumenten- en kleinzakelijke markt

Stroomproducten in kaart consumenten- en kleinzakelijke markt Stroomproducten in kaart consumenten- en kleinzakelijke markt Overzicht bronsamenstelling en herkomst stroomproducten van Nederlandse elektriciteitsleveranciers Update 2014 Rapport Delft, oktober 2014

Nadere informatie

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE

EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE EEN NIEUWE AMBITIE IN ENERGIE Een nieuwe ambitie in energie Verschuiving focus Noordwest-Europese markt naar regio Zuid-Holland Van elektriciteitsproductie naar energie Regionale binding MPP3 in nauwe

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010 Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank Groep Maatwerk Sustainability naast Food

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland.

Energiek Gelderland. Gelders debat. 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen. www.gelderland. Uitnodiging Energiek Gelderland Gelders debat 12 februari 2014, 18.00-20.00 uur Hotel de Wageningsche Berg Wageningen www.gelderland.nl/geldersdebat Provinciale Staten van Gelderland gaan graag met u in

Nadere informatie

Pagina 1/8. Besluit Openbaar. Datum:

Pagina 1/8. Besluit Openbaar. Datum: Ons kenmerk: Zaaknummer: Datum: ACM/DC/2015/205880 15.0124.29 23 september 2015 Besluit tot wijziging van de vergunning van Innova Energie B.V. voor levering van elektriciteit (kenmerk: 102557_1/6) en

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Zonlaan 265 1234 AB Zelfstad 1 augustus 2014, s-hertogenbosch Geachte heer Sent, Hartelijk dank dat we u een aanbod op maat mogen doen voor Zelfstroom Alles-in-1

Nadere informatie

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Onderzoek Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Voor: Greenpeace Door: Synovate Datum: 19 april 2011 Project: 94014 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u

Nadere informatie

Flipping the classroom

Flipping the classroom In dit projectje krijg je geen les, maar GEEF je zelf les. De leerkracht zal jullie natuurlijk ondersteunen. Dit zelf les noemen we: Flipping the classroom 2 Hoe gaan we te werk? 1. Je krijgt of kiest

Nadere informatie

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling Op de internationale milieuconferentie in december 2015 in Parijs is door de deelnemende landen afgesproken, dat de uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: e-mail: www.ce.nl ce@ce.nl

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 DE KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 Er gaat niets boven Groningen. En niets mag boven de veiligheid van de Groningers gaan. Daarom moet de gaskraan dit jaar nog fors dicht. Naar maximaal

Nadere informatie

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie)

Rapport. Klimaatvoetafdruk 2010 van Van Vessem & Le Patichou. (openbare versie) Rapport Klimaatvoetafdruk 21 van Van Vessem & Le Patichou (openbare versie) Auteur: drs. Han van Kleef Datum: 4 april 211 Document: 2724RAPP1144 Rapport Klimaatvoetafdruk 21 Van Vessem & Le Patichou 1.

Nadere informatie

BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie

BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie mvoconsultants.nl BLOG: 25 redenen Waarom MVO belangrijk is voor jou organisatie Waarom MVO? Dat is een vraag die wij altijd stellen voordat bedrijven een begin maken met hun beleid op het gebied van maatschappelijk

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen 2016-2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen -2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Reductiedoelstellingen 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1 3 2.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO DE ACTIES HAVO/VWO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 500 subsidie te verlenen aan 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren. Dit levert in totaal een afname van 5 -units uitstoot

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

Lessuggesties energie Ter voorbereiding van GLOW. Groep 6, 7, 8

Lessuggesties energie Ter voorbereiding van GLOW. Groep 6, 7, 8 Lessuggesties energie Ter voorbereiding van GLOW Groep 6, 7, 8 Eindhoven, 8 september 2011 In het kort In deze lesbrief vind je een aantal uitgewerkte lessen waarvan je er één of meerdere kunt uitvoeren.

Nadere informatie

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine

Change. Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Document. magazine Hoe moet het morgen met de energievoorziening? Nederland is verslaafd aan fossiele energie, zeker in vergelijking met landen om ons heen, vertelt Paul Korting, directeur van ECN. Er zijn genoeg scenario

Nadere informatie

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011 Workshop J De kracht van een klimaatfonds 05 april 2011 Presentatie Ad Phernambucq Zeeuws Klimaatfonds: Klimaatneutraal met Zeeuwse Projecten Nationaal Energie- en klimaatbeleid Doelstelling: Duurzame

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land

Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Natuur en Milieu tabellen resultaten onderzoek Windmolens op land Hoe belangrijk vindt u windenergie voor Nederland? 1: Zeer onbelangrijk 24 3% 2: Onbelangrijk 16 2% 3: Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016 Welkom Stefan Korthout Opening Aad van Lopik Voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij Doelstellingen Voorloper Bewustwording Samenwerking Kennis bundelen Klimaatdoelstellingen van de gemeente Waalwijk Jan

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Disclosure. Voorstellen voor meer transparantie over herkomst van geleverde stroom

Disclosure. Voorstellen voor meer transparantie over herkomst van geleverde stroom Disclosure Voorstellen voor meer transparantie over herkomst van geleverde stroom Inhoud 1. Welke noden voor het Vlaamse disclosure systeem? 2. Welke ontwikkelingen zijn al bezig 3. Wat nog nodig? => Voorstellen

Nadere informatie

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les.

Overzicht lessenserie Energietransitie. Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 1 Lessen Energietransitie - Thema s en onderwerpen per les. 2 Colofon Dit is een uitgave van Quintel Intelligence in samenwerking met GasTerra en Uitleg & Tekst Meer informatie Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Electrabel, MVO en verpakkingen

Electrabel, MVO en verpakkingen Electrabel, MVO en verpakkingen..over dingen waar een trots bedrijf graag nog meer verstand van zou willen hebben. 27 oktober 2010, Probos Janneco Pothuis Manager Sustainable Energie Electrabel Nederland

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie