Naam: P. klerks Studentnummer: Datum: 23 December 2013 NCOI opleidingsgroep HBO Technische bedrijfskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam: P. klerks Studentnummer: 4385158 Datum: 23 December 2013 NCOI opleidingsgroep HBO Technische bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Hoe kan de leidinggevende van de technische dienst de marketingmix van de dienstverlening naar de interne klanten zo verbeteren dat de klanttevredenheid stijgt? Naam: P. klerks Studentnummer: Datum: 23 December 2013 NCOI opleidingsgroep HBO Technische bedrijfskunde Module : Marketing management Docent: dhr. ir. G. van den brink

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 Inleiding De organisatie Visie en missie Marketingdoelstelling Onderzoeksplan Onderzoekmethoden Deskresearch Resultaat onderzoek Subdoelstellingen Externe analyse DE-PEST analyse Interne analyse FOETSJE analyse Strategie formuleren De confrontatiematrix

3 8. Marktsegmentatie en positionering van de T.D Te ondernemen activiteiten Product Prijs Plaats Promotie Literatuurlijst

4 Voorwoord Aller eerst wil ik me graag even voorstellen, ik ben Pierre Klerks. Ik ben 31 jaar en woon samen met mijn vriendin Joyce Knippels in Drunen. Sins 2012 werk ik bij Unilin Insulation in Oisterwijk als technisch specialist industriële automatisering. Unilin Insulation maakt isolerende dakelementen voor de woning en utiliteit bouw. Dit is een functie die niet alleen een breed maar ook diep technisch niveau vereist. Naast technische competenties vergt het ook inzicht, communicatieve vaardigheden e.d. Interessante functie maar op lange termijn wil ik graag verder groeien in de organisatie. Om dit te kunnen doen is een HBO opleiding een goede springplank. Zeker de combinatie van techniek en bedrijfskunde leek mij een zeer sterke combinatie. Vandaar dat ik de opleiding technische bedrijfskunde ben gaan volgen aan het NCOI. Nu ligt voor u mijn eerste module opdracht Marketing management. V.B. Isolerend dakelement ( 3

5 Samenvatting Ter afsluiting van de module marketingmanagement moet er een operationeel marketing plan worden geschreven. Het plan gaat over de organisatie waar ik werk: Unilin insulation te Oisterwijk. Ik ben daar actief in de technische dienst. De doelstelling van het plan is om de huidige marketingmix van de technische dienst aan te passen, zodat de klantentevredenheid van onze interne klanten omhoog gaat. Het word dus een INTERN marketingplan. Allereerst is er veel onderzoek gedaan naar de huidige klantentevredenheid door middel van interviews en enquêtes. Vervolgens zijn er subdoelen gesteld om het uiteindelijke doel te bereiken. Dit was een belangrijk deel van het plan om de nieuwe koers goed te kunnen bepalen. Om ergens te komen moet je weten waar je staat dus heb ik een S.W.O.T. Analyse gemaakt om het vertrekpunt te bepalen. De manier waarop we het doel gaan bereiken word duidelijker door middel van een segmentatie en positioneringsplan. Hierna kunnen we concrete plannen maken om tot ons doel te komen. 4

6 Inleiding Aangezien ik in de technische dienst werk leek het mij een interessant idee om dit plan over onze afdeling te doen. Wij zijn immers een dienstverlenende afdeling met interne klanten. Het was al wel meteen duidelijk dat het een hele moeilijke opdracht was. Het idee er achter is dat een INTERN operationeel marketingplan een grote waarden creëert voor mijn manager en onze interne klanten. Aangezien het streven naar klantentevredenheid een van de fundamenten moet zijn van een organisatie, wil ik met deze opdracht laten zien wat de mogelijkheden zijn om dit in 12 maanden te bereiken met de technische dienst. (Operationeel plan heeft een looptijd van 6 tot 12 maanden) De opdracht zal iets afwijken van een conventioneel operationeel marketingplan omdat er eerst heel duidelijk moet worden waar de verbeterpunten zitten. Ik heb dus veel tijd besteed aan onderzoek. Na het idee samen uitgebreid te hebben overlegt met mijn docent (Gerco van den brink) kreeg ik toestemming om hier mee te beginnen. 1. De organisatie Unilin Insulation is onderdeel van de Unilin groep, een Belgische organisatie die vanaf 1960 actief is in de productie van bouw gerelateerde producten. De Unilin groep word in 2005 overgenomen door Mohawk Industries Inc. Een Amerikaans beurs genoteerd bedrijf die zijn gespecialiseerd in alle vormen van vloer afwerking. (laminaat, vloerbedekking enz.) De Unilin groep bestaat uit 3 divisies namelijk: Flooring (laminaat, samengesteld parket en LIVYN) Insulation (dakelementen, platen,prefab) Panels (MDF, HDF, spaanplaten, gelamineerde platen en klikmeubelen) Onze vestiging in Oisterwijk valt onder Insulation. De Unilin groep werkt volgens het principe van een Lijn organisatie Maar de vestig in Oisterwijk werkt intern volgens het principe van een platte organisatie Door deze principes te combineren is de Unilin groep overzichtelijk en de vestiging op operationeel niveau flexibel en kan snel schakelen Visie en missie Uit de visie van een organisatie kan men bepalen wat het achterliggende idee van de onderneming is. De oprichters hadden een visie en daar wilden ze wat mee. (Scheers,2012,p288) De missie geeft concreet aan hoe men de visie wil bewerkstelligen. Waarom bestaan wij als organisatie? (Scheers,2012,p289) De Unilin groep hanteert de visie en missie van Mohawk Industries Inc. Visie: De Mohawk groep heeft de visie om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling door de bescherming van het milieu, De verantwoordelijkheid voor de gemeenschap en economische vooruitgang, En dit alles met de toekomstige generaties in het hart. (MHK, 2011) 5

7 Missie: Om een leider te zijn op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu, niet alleen voor de vloer-industrie, maar ook voor onze stakeholders en de overige corporaties (MHK, 2011) 2. Marketingdoelstelling De doelstelling is voort gekomen uit een combinatie van een persoonlijk interview met mijn manager en een intern exploratief onderzoek. Dit exploratief onderzoek was belangrijk voor een heldere probleemstelling te kunnen formuleren (Scheers,2012,p94). Mijn manager vroeg zich af hoe wij (de technische dienst ) de productie afdeling als klant kunnen behandelen. Uit het exploratief onderzoek onder de productieafdeling bleek dat de klantgerichtheid het grootste probleem is. Deze combinatie heeft geleid tot de probleemstelling: Hoe kan de leidinggevende van de technische dienst de marketingmix van de dienstverlening naar de interne klanten zo verbeteren dat de klanttevredenheid stijgt? De stelling is S.M.A.R.T. (schouten, 2012, p69) Te formuleren: Specifiek : Verbeteren van de marketingmix zo dat de klantentevredenheid stijgt Meetbaar: Meten van de klanttevredenheid d.m.v. Intern klantonderzoek Acceptabel: Het is wenselijk dat de klanttevredenheid zo hoog mogelijk is Realistisch: Met medewerking van betrokkenen zeker haalbaar Tijdgebonden: Binnen 1 jaar (Operationeel plan) 3. Onderzoeksplan Om te beoordelen hoe wij presteren in de perceptie van onze klanten gebruik ik de Key Performance Indicators van een Technische dienst. Met deze K.P.I.'s bepaald men een norm en de concrete doelstellingen (Gert-Jan Scheers, 2012, P. 295) Deze K.P.I.'s zijn afkomstig uit het Onderhouds handboek van MyCMMS WIKI ( 2013) Key performance indicators: 1. Klantgerichtheid 2. Kwaliteit 3. Veiligheid en milieu 4. Kostenbewustheid 5. Algemene omgang 3.1. Onderzoeksmethoden Bij exploratief onderzoek gebruikt men vaak Kwalitatief onderzoeksmethoden (Scheers,2012,p94) Dus om bovenstaande K.P.I.'s te onderzoeken heb ik de leidinggevende schriftelijk en persoonlijk geïnterviewd. Dit om een goed beeld van de algemene perceptie van alle gebruikers te krijgen. De schriftelijke online enquête bestaat uit 5 vragen. Men moet voor elke K.P.I. Een cijfer geven van 1 tot 10. Tevens mag men bij elk cijfer zelf nog een toelichting schrijven. Dit kan nog veel nuttiger zijn als het cijfer zelf. Aangezien er toch een sociale druk heerst op dit onderzoek. Mensen hebben namelijk de neiging om niet altijd precies de waarheid te vertellen (Scheers,2012,p94) 6

8 3.2. Deskresearch Zie bijlage Resultaten onderzoek Zie bijlage 1 4. Subdoelstellingen Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen, dat om de klanttevredenheid te verhogen er 3 K.P.I's zijn waar aan moet worden gewerkt. Dus zijn er 3 subdoelstellingen: 1. Verbeteren van de veiligheid en milieu met 1 punt binnen 1 jaar. Specifiek: Verbeteren van de veiligheid en milieu met 1 punt Meetbaar: D.m.v. Intern klantentevredenheidsonderzoek Acceptabel: Veiligheid en milieu is opgenomen in de bedrijfsstrategie Realistisch: Met inzet van alle betrokken afdelingen haalbaar Tijdgebonden: Binnen een 1 jaar 2. Kwaliteit van de dienstverlening verbeteren met 1 punt binnen 1 jaar. Specifiek: Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening met 1 punt Meetbaar: D.m.v. Intern klantentevredenheidsonderzoek Acceptabel: De kwaliteit moet zo hoog mogelijk zijn Realistisch: Het is haalbaar met inzet van de technische dienst Tijdgebonden: Binnen een 1 jaar 3. Verbeteren van de klantgerichtheid met 1 punt binnen 1 jaar. Specifiek: Verbeteren van de veiligheid en milieu met 1 punt Meetbaar: D.m.v. Intern klantentevredenheidsonderzoek Acceptabel: Veiligheid en milieu is opgenomen in de bedrijfsstrategie Realistisch: Met inzet van alle betrokken afdelingen haalbaar Tijdgebonden: Binnen een 1 jaar 5. Externe analyse De externe analyse wordt gebruikt om de macro-omgevingen te onderzoeken. De macro-omgevingen betreft alles wat van invloed kan zijn op de organisatie. Als organisatie kan men niets zelfstandig veranderen aan deze invloeden. (Scheers,2012,p313) Om dit te kunnen doen word in het algemeen D.E.P.E.S.T. methoden gebruikt D.E.P.E.S.T analyse Demografische omgeving: Wat is samenstelling/opleidingsniveau van de productieafdeling? 7

9 De samenstelling van de medewerkers is redelijk divers wat betreft Leeftijd, afkomst en geloof. Wat betreft geslacht, werken er alleen mannen. Het opleidingsniveau ligt over het algemeen genomen op mavo niveau bij medewerkers tot mbo+ bij ploegleiders/voormannen. Economische omgeving: Hoe ziet de orderportefeuille er uit? Wat word er geïnvesteerd? Zoals bij veel bouw gerelateerde bedrijven, is de markt na de crisis in 2008 ingestort. De verliezen in Nederland worden door de Unilin groep gecompenseerd met de winst vanuit overige vestigingen in het buitenland. Ondanks deze slechte marktomstandigheden word er nog wel geïnvesteerd in het machinepark als de terugverdientijd (Scheers,2012,p366) niet meer dan 3 jaar is. Politiek-juridische omgeving: Wetten en voorschriften. De wetten en voorschriften in industriële omgevingen, worden steeds strenger. Gevoed door rampen en (dodelijke) ongevallen. Om in de toekomst te kunnen blijven produceren, zal hier serieus aandacht en geld aan moeten worden besteed. Ecologische omgevingen: Hoe word er omgegaan met milieu aspecten? Ook hier geld dat milieu technische aspecten meer en meer aandacht vergen. Niet alleen de wetgever, maar ook afnemers verwachten een solide en verantwoord beleid voor de productie van dakelement. Socioculturele omgevingen: Normen en waarden, overtuigingen, behoeftes en verlangens (Scheers,2012,p319) In het algemeen kan men stellen dat mensen (dus ook medewerkers) kritischer zijn geworden. Alles moet sneller, beter en goedkoper. Dit geld ook voor de dienstverlening van afdelingen binnen een organisatie. Technologische omgevingen: Hoe word er omgegaan met technologische ontwikkelingen? Ontwikkelingen op ICT gebied, kunnen veel voordelen opleveren. De bottleneck, zit echter in de interne regelgeving. Deze is zeer streng, en dit heeft invloed op de prestaties van de organisatie. Door bijvoorbeeld ICT te integreren in het machinepark kan deze veel efficiënter werken. 6. Interne analyse Om inzicht te krijgen in de sterkte en zwakte van een organisatie word de interne analyse gebruikt. De belangrijkste tool, om een interne analyse te doen is de F.O.E.T.S.J.E. Methoden. Hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste elementen van een organisatie F.O.E.T.S.J.E analyse Financiële analyse: Om plannen en ideeën te realiseren is er geld nodig. Dit geld is er wel maar op dit moment is er nog geen inzicht in de financiële situatie. Hier word hard aangewerkt. 8

10 Organisatorische analyse: Om mensen, en werk te kunnen sturen, is er een organisatiestructuur nodig. De technische dienst is georganiseerd in een functionele organisatie Dit is de meest gangbare vorm en het meest geschikt voor dit soort afdelingen. Economische analyse: Hoe efficiënt gaat de gehele organisatie, met de beschikbare middelen om? De totale efficiëntie van de T.D. Kan beter, door meer rekening te houden met de overige afdelingen. De T.D. Zelf werkt wel efficiënt maar zou efficiënter werken, als de werktijden beter worden aangepast aan die van de productie. Dan is vraag naar het Product over het algemeen genomen het grootst. Technische analyse: Omgaan met technologie, en hoe word het toegepast? Technologie word wel overwogen toegepast. De nadruk word van uit Mohawk industries gelegd op eenvoud. Dit lijkt een logische keuze maar gezien de marktontwikkelingen (robots, ICT integratie, just in time levering) kan dit in de toekomst een achterstand opleveren op de concurrentie. Sociaal-maatschappelijke analyse: Betrokkenheid van de organisatie met de maatschappij De Unilin groep heeft M.V.O. in 2008 op genomen in haar bedrijfsvoering. De technische dienst werkt hier actief aan mee. (bijv. verantwoord afvoeren van afval) Juridische aspecten: Het beschermen van intellectueel eigendom. Unilin groep zal optreden tegen inbreuk op intellectueel eigendom. Ethische en ecologische analyse: Het juist handelen in ecologisch en algemene zin Unilin groep heeft protocollen voor ethisch en ecologisch gedrag. 7. Strategie bepalen. Uit de interne analyse komen de sterkten en de zwakten van de organisatie. Uit de externe analyse de kansen en bedreigingen. Samen vormen zij de S.W.O.T. Dit staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Theats. (Scheers,2012,p345) Door deze in een confrontatiematrix te doen ontstaat er een goed beeld van de algemene situatie De confrontatiematrix Zie bijlage 2. Als er in het 4e kwadrant raak vlakken zijn, is het maar beter dat het management zich dat goed realiseert. In eerste instantie moet worden gekeken, of de zwakte kan worden opgeheven. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Vaak word in dit kwadrant dan ook het kernprobleem van de organisatie gevonden.(scheers,2012,p349) Maar aangezien er vooral veel negatieve energie uit het 4e kwadrant komt, is het beter om deze informatie in het achterhoofd te houden, en zich te focussen op de 1e en 2e kwadranten, waar de kansen en sterktes van de organisatie zitten. 9

11 8. Marktsegmentatie en positionering van de T.D. Als men alles voor iedereen wil zijn, is men meestal niets voor niemand (Scheers,2012,p113) dit geld voor bijna iedere leverancier. De kopers/gebruikers moeten een keuze maken. Dit geld ook voor onze technische dienst. De markt waar de technische dienst in opereert is op te delen in 5 segmenteren Productie middelen (machines, handgereedschap, Enz.) Gebouw gebonden installaties (stroomvoorziening, watertoevoer) Rijdend materieel (heftrucks, vrachtwagens) ICT (netwerken, computers) Overige (Roldeuren, algemene faciliteiten ondersteunen) De markt is dus heel breed en diep, om toch alle segmenten te kunnen bedienen is er gekozen voor De ongedifferentieerde benadering wat inhoud dat elk segment op de zelfde manier word benaderd qua marketingmix. Hier in schuilt meteen het gevaar, we willen alle segmenten bedienen maar de organisatie (Technische dienst) is hier eigenlijk niet voor uitgelegd. Tevens is volgens het Onderhouds handboek van MyCMMS WIKI ( 2013) Het doel van de TD is in de eerste plaats de technische installaties te laten renderen door ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn, wanneer operaties ze nodig heeft, en dat ze veilig en technisch optimaal functioneren. Dit willen we doen tegen een markt competitieve kosten. ( 2013) Dus er moeten keuzes worden gemaakt. Een keuze kan bijvoorbeeld zijn om het segment Gebouw gebonden installaties uit te besteden, omdat dit niet direct in de kern competenties van een T.D. thuis hoort. Dit geld ook voor het segment overige Het belangrijkste segment voor de T.D. is de 1e Productie middelen hier mee word immers het geld verdiend. Nu we de doelgroepen hebben gekozen moet er een strategie worden gekozen. Omdat zoals gezegd er keuzes gemaakt moeten worden, is de geconcentreerde benadering de meest logische. Dit houd in dat er voor enkele zorgvuldig gekozen segmenten word gekozen. En die met de beperkte middelen goed kunnen worden bewerkt.(scheers,2012,p117) De positionering van de technische dienst kan het beste op de waarde van prijs en kwaliteit. Dit zijn rationele waardes die gebruikelijk zijn in een Business to Business omgeving. Men moet een Brein positie weten te krijgen bij de afnemer. (Scheers,2012,p114) Deze Brein positie moet de waarden van de T.D. goed overbrengen. De huidige positionering is gebaseerd op het exploratief onderzoek wat ik heb gedaan. Dit is dus de perceptie (beleving) van de medewerkers. Een van de doelstellingen was om de kwaliteit van de dienst verlening te verbeteren (zie hoofdstuk 4). Het Doel word dus ook om deze te verbeteren. Zwart = Huidige positionering Wit = doel positionering 10

12 9. Te ondernemen activiteiten. Nu de concrete doelstellingen bekent zijn, moeten deze nog worden uitgewerkt in de te ondernemen activiteiten per P. Om zo de nieuwe marketingmix te vormen Product. Het z.s.m. invoeren van het 5S systeem in de werkplaats. Zie Kostenindicatie: niet mogelijk Tijdplanning: 6 maanden Monteurs opleiden in klantgerichtheid. Door ze een cursus servicemonteur als ambassadeur te laten volgen ( Kostenindicatie opleiding: 720,- P.P. Tijdplanning: in overleg met R.O.V.C. Controle (door een externe partij) op naleving van de door directie verplichte CE normen. Kostenindicatie: offerte aanvragen Tijdplanning: Binnen 6 maanden 9.2. Prijs. Overleg met de financiële afdeling over huidige situatie. Kostenindicatie: niet mogelijk Tijdplanning: 3 maanden 9.3. Plaats. Het opzetten van een interactief platform, waar mensen met hun problemen terecht kunnen. De ICT afdeling heeft deze zelf ook in gebruik. Kostenindicatie: niet mogelijk Tijdplanning: afhankelijk van de gekozen oplossing 9.4. Promotie. 1 keer per maand intern overleg van de technische dienst Kostenindicatie: 8 x 1 uur monteurs tarief = +/- 250,- per bijeenkomst Tijdplanning: 1 maand 1 keer per maand overleg met productieafdeling over voortgang Kostenindicatie: 1 x monteurs tarief = 31,25 4 x productmedewerker = 120 = +/- 151,25 Tijdplanning: 1 maand Het opvolgen van gemaakte afspraken via vergader verslagen Kostenindicatie: niet mogelijk Tijdplanning: afhankelijk van de gekozen oplossing 11

13 10. Literatuurlijst Scheers, G.J. (2012). Modern Marketingmanagement. Hilversum: Concept uitgeefgroep.???*. Maintenance_manual_Onderhoudshandboek. Geraadpleegd op 28 oktober 2013 via *(Dit is een opensource project en er kunnen geen rechten aan worden verleend) 12

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie 09-2013

Bedrijfspresentatie 09-2013 Bedrijfspresentatie 09-2013 Mohawk Over Mohawk Mohawk Industries, Inc. is wereldwijd het grootste vloerbekledingsbedrijf met productieeenheden in Noord-Amerika, Europa, Azië en Australië. De groep is genoteerd

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Marketingplan 2010 Triad

Marketingplan 2010 Triad Marketingplan 2010 Triad Inhoud Triad Analyse van de omgevingsfactoren SWOT-analyse SMART-doelstellingen Marketingstrategie Marketingmix Budgettering Actieplanning Triad Wie? Studenten 1 ste jaar bedrijfsmanagement

Nadere informatie

Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve

Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve Uitwerkingen examen saunacentrum De Badhoeve De Amerikaanse psycholoog Mclelland heeft veelvuldig onderzoek gedaan naar kenmerkend gedrag van ondernemers. Zijn stelling is dat ondernemers ooit ondernemer

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing

Hoofdstuk 3 Strategische marketing. Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Hoofdstuk 3 Strategische marketing Marketingomgeving Deel 1 Strategische Marketing Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Strategische

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie 10-2011

Bedrijfspresentatie 10-2011 Bedrijfspresentatie 10-2011 Mohawk Over Mohawk MohawkIndustriesis marktleider in de sector van vloerbekleding in de US en biedt karpetten, tapijt, parket, laminaat, keramische tegels en vinyl aan. De groep

Nadere informatie

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM.

WC New Product Development blok 2 week 1. Klant briefing Vanguard games TM. WC New Product Development blok 2 week 1 Klant briefing Vanguard games TM. Agenda Overzicht van blok 2 Planning Doelen Toetsvorm Blokopdracht Team formahe Blokopdracht briefing Opdracht 1 - Debriefing

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering

Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering Hoofdstuk 9 Marktsegmentatie en positionering MARKTSEGMENTATIE EN POSITIONERING Deel 1 Deel 2 Deel 3 Kernstrategie Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Leerdoelen 1. Aangeven wat de vier belangrijke

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Externe Analyse Interne Analyse Kansen en Bedreigingen Strategische

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Strategische analyse. Adviesrapport. Datum. 29 maart 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881

Strategische analyse. Adviesrapport. Datum. 29 maart 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 -1 Adviesrapport Strategische analyse Datum 29 maart 2012 AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 S. Pfaltzgraff Docent: de heer Koedijker Studentnummer: 113881 29 maart 2012 NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Klantwaarde en klantentrouw als strategische stuurvariabelen (KPI s) Van klanttevredenheid naar -waarde en loyaliteit Gebruik waardevolle feedback van klanten om bedrijfsresultaten verder te verbeteren

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie

Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Ondernemen in de fysiotherapie, een strategie Daan Spanjersberg Kennismaken Fysiotherapeut sinds 1977 Specialisaties: sport, manuele therapie, echografie Werk: praktijk (16 vestigingen, 45 ft) Topsport

Nadere informatie

Persoonlijke missie. met respect groei stimuleren. Eric Debacker

Persoonlijke missie. met respect groei stimuleren. Eric Debacker Persoonlijke missie met respect groei stimuleren Eric Debacker Strategie Waar draait het om? FOCUS DIFFERENTIËREN KEUZES MAKEN 1. ROL VAN DE ONDERNEMING Missie Visie Waarden Missie Wat is de reden van

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

College 1 inleiding ondernemerschap

College 1 inleiding ondernemerschap College 1 inleiding ondernemerschap Ondernemen is het uitvoeren van innovaties waarbij discontinuïteit wordt veroorzaakt - discontinuïteit is het creëren van waarde die voorheen nog niet beschikbaar was

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Klantenmanagement. Juli 2003

Klantenmanagement. Juli 2003 Klantenmanagement Juli 2003 Een onderzoek naar de wijze waarop organisaties in de groothandel, facilitaire dienstverlening en bouw & installatie zich bezig houden met Klantenmanagement Inleiding In de

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness BEDRIJFSCODE Versie 1.0 Datum:15-01- 10 Algemene morele verklaring Het Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness groeit en steeds meer verenigingen en stichtingen komen met ons in aanraking en geven opdrachten

Nadere informatie

behoefte COMPETENTIEPROFIELEN PER FASE TECHNOLOGISCH PROCES EN PER ASPECT ASPECTEN onderzoeken innoveren beheren instrumenteren

behoefte COMPETENTIEPROFIELEN PER FASE TECHNOLOGISCH PROCES EN PER ASPECT ASPECTEN onderzoeken innoveren beheren instrumenteren behoefte Over sociale, communicatieve, marketings- en onderzoeksvaardigheden beschikken Creatief denken, analyseren, synthetiseren, kritisch reflecteren, omgaan met wetmatigheden 1 2 3 4 Creatief denken,

Nadere informatie

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen Bedrijfsplan mkb hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen analyse speerpunten actieplannen inleiding Binnen veel mkb-ondernemingen worden beschikbare middelen lang niet altijd even efficiënt en verstandig

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Werken met derden. 16 april 2012

Werken met derden. 16 april 2012 Werken met derden 16 april 2012 Voorstelling bedrijf Beleidsverklaring Welzijn Aankoopprocedure Veiligheids- en werkvoorwaarden derden Onthaal derden Toolbox Regelmatige Observatie Opvolging door preventie

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

White paper Starten met e-mail marketing

White paper Starten met e-mail marketing White paper Starten met e-mail marketing De prettigste software voor professionele e-mail marketing Wie net begint met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen

Post- HBO-opleiding. voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Post- HBO-opleiding voor farmaceutisch consulenten, managers en farmakundigen Inleiding Vele HBO-ers in de apotheek werken regelmatig als assistente, met daarnaast wat extra taken. Dat is een onderwaardering

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 8: Marketing M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht Management & Organisatie School Examen (SE) 7. Organisaties 8. Marketing Organisatiestructuren Niet commerciële organisaties Commerciële

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy Verstraete Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche

Module 1 Marketing in de verzekeringsbranche In een wereld waarin de klant steeds vaker koning is, worden bedrijven zich steeds meer bewust van de enorme waarde van het internet in de relatie met (potentiële) klanten. Ook in de financiële dienstverlening

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

STRATEGIEONTWIKKELING

STRATEGIEONTWIKKELING STRATEGIEONTWIKKELING drs. P.W. Stolze 1 SITUATIE Strategie geeft in het algemeen richting aan een organisatie of organisatie-eenheid in haar omgeving (wat gaan we doen) en vormt een richtsnoer voor de

Nadere informatie

Sales Force Boost. unieke opleiding tot allround verkoopleider

Sales Force Boost. unieke opleiding tot allround verkoopleider Sales Force Boost unieke opleiding tot allround verkoopleider Sales Force Boost Sales Force Boost is een unieke, intensieve deeltijdopleiding tot allround verkoopleider Sales Force Boost behandelt alle

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving

Opleiding. Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om strategische beslissingen te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Opleiding Bedrijfsstrategie: steun voor strategische besleutvorming Tools ontdekken en gebruiken die nodig zijn om "strategische beslissingen" te nemen in een complexe en snel veranderende omgeving Duur

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

FUNCTIEVRAGENLIJST. Dexia

FUNCTIEVRAGENLIJST. Dexia REGIOMANAGER FUNCTIEVRAGENLIJST Dexia April 2004 Realisatie Moutstraat 56 B-9000 Gent Tel +32 (0) 9 242 54 44 Fax +32 (0) 9 242 54 54 Functiewoordvoerder : gelieve de vragenlijst in te vullen en zo snel

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Sharing = caring

Medisch specialist 2015 Sharing = caring Medisch specialist 2015 Sharing = caring Regionale informatiebijeenkomst De kaarten zijn geschud, de medisch specialist is aan zet Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

360 Zorgzaamheid. Schoenen Torfs

360 Zorgzaamheid. Schoenen Torfs 360 Zorgzaamheid Schoenen Torfs Torfs: Evolutie 2006-2013 Familiebedrijf 1948, derde generatie 72 winkels en 580 medewerkers Verdubbeling omzet 2007/2013: 113 miljoen Beste Werkgever : 1ste plaats in 2006,

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE CONCEPTGEDACHTE Communicatieplan How-to? Download Het Consultatiehuis 2014 / 1 Inhoud Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G plannen ontwikkelen om doelen te bereiken; G SWOT-analyses

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Strategisch Risicomanagement Erik van Marle e.vanmarle@risicomanagement.nl 31 oktober 2013 1www.risicomanagement.nl Wat is strategisch risicomanagement? Wat is risicomanagement? Gaat over kansen en risico

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie