Grensarbeiders Checklist 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grensarbeiders Checklist 2012"

Transcriptie

1 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein Hasselt Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2012 Voor de eerste keer grensarbeider (B Ë NL) Een checklist voor wie in België woont en voor het eerst in Nederland gaat werken. Woont u in België en gaat u voor het eerst in Nederland in loondienst werken? Dan moet u er rekening mee 1. Andere begrippen Ook al spreken we in principe dezelfde taal, toch kent Nederland in zijn belasting- en sociaal zekerheidsstelsel heel wat andere begrippen. Ook wordt er veel met afkortingen gewerkt. Als beginnende grensarbeider weet men best dat: wat wij in België personenbelasting noemen, inkomstenbelasting genoemd wordt bedrijfsvoorheffing aangeduid wordt met de term loonbelasting op het loon géén RSZ wordt ingehouden maar wel premie voor de zogenaamde volksverzekeringen en werknemersverzekeringen premie en loonbelasting onder één noemer wordt ingehouden als loonheffing 2. Sofinummer aanvragen. Iedereen die niet in Nederland woont maar er wel werkt heeft een sofinummer nodig. Dit nummer is persoonsgebonden en wordt gebruikt om alle sociale en fiscale gegevens in Nederland te registreren. Op de loonstrook komt ook wel de benaming BSN of burgerservicenummer voor. In feite is dit hetzelfde als het sofinummer. Een sofinummer wordt echter verstrekt door de Belastingdienst aan niet - inwoners, terwijl een Kantoor Breda Belastingdienst Zuid-West Gasthuisvelden 11, Breda Kantoor Eindhoven Belastingdienst Oost-Brabant Karel de Grotelaan 4, Eindhoven houden dat er voor u heel wat verandert. Wat u zeker moet weten leest u in deze checklist! met pensioen niet bedoeld wordt het wettelijk pensioen, maar wel een aanvullend pensioen het wettelijk pensioen wordt aangeduid met de afkorting AOW (Algemene Ouderdomswet) en vervat zit in de loonheffing het rijksregisternummer of nationaal nummer dat iedere inwoner van België heeft, in Nederland niet geldt, maar dat men daar over sofinummer of burgerservicenummer spreekt Nederland géén mutualiteiten of ziekenfondsen kent, maar wel zorgverzekeraars. Deze zorgverzekeraars betalen géén uitkeringen. Dat gebeurt wel door het zogenaamde UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) BSN nummer door de Nederlandse gemeente waar men inwoner van is wordt afgegeven. Een sofinummer dient persoonlijk te worden aangevraagd. Dit kan alleen na telefonische afspraak via het nummer bij een van de volgende belastingkantoren (vergeet niet uw identiteitskaart mee te nemen!!): Kantoor Buitenland Belastingdienst Limburg Kloosterweg 22, Heerlen Kantoor Goes Belastingdienst Zuid-West Stationsplein 21, Goes - 1 -

2 3. Waar ben ik sociaal verzekerd? ACV Grensarbeiders Waar een grensarbeider sociaal verzekerd is wordt geregeld in de Europese Verordening 883/2004. In principe kan men maar aan de sociale zekerheid van één land onderworpen zijn en dat is dan bij werken in Nederland het werkland. Indien u voor uw Nederlandse werkgever ook gedeeltelijk in België werkt, dan verschuift de sociale zekerheid naar België indien die arbeid minstens 25% van de arbeidstijd bedraagt. Werkt u echter in België voor een andere- al of niet Belgische- werkgever dan geldt de 25% norm niet. De in België verrichtte arbeid moet wel regelmatig zijn (toch minimaal 1 dag per maand). U bent in principe verplicht uw Nederlandse werkgever in te lichten over het feit dat u nog een tweede dienstbetrekking wenst uit te oefenen. Bij samenloop met een activiteit als zelfstandige in België wordt u over die activiteit sociaal verzekerd als werknemer in Nederland. 4. Waar ben ik belastingplichtig? Waar u belastingplichtig bent, wordt geregeld in het dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en België. Voor actieve grensarbeiders geldt dat zij belastingplichtig zijn in het werkland. Voor postactieve grensarbeiders geldt dat zij in principe belastingplichtig zijn in het woonland. Bent u in dienst van een werkgever met zetel in Nederland en werkt u uitsluitend op Nederlands grondgebied, dan bent u belastingplichtig in Nederland. Daarnaast dient u ook aangifte te blijven doen in België. U bent namelijk over het Nederlandse netto inkomen gemeentebelasting verschuldigd in België. Als grensarbeider kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de aftrekposten en tegemoetkomingen die het Nederlandse belastingstelsel voorziet. Op www. belastingdienst.nl vindt u de nodige informatie, maar ook ACV grensarbeiders maakt u graag wegwijs. 5. Verzekeren tegen ziektekosten. Wie in Nederland sociaal verzekerd is, zal zich ook volgens de Nederlandse wetgeving tegen ziektekosten moeten verzekeren. U kunt daarbij kiezen tussen de naturapolis en de restitutiepolis. De naturapolis Als grensarbeider kan u diverse keuzes maken, onder andere: 1. Of u maakt gebruik van zorg in Nederland, dient de rekening in bij de Nederlandse zorgverzekeraar en wordt vergoed naar Nederlandse maatstaven. De vergoeding zal dan meestal 100% zijn. Sommige prestaties zijn echter niet gedekt en daarvoor moet men zich dan aanvullend verzekeren (bvb tandarts). 2. Of u maakt uitsluitend gebruik van zorg in België, dient de rekening in bij het Belgisch ziekenfonds en wordt vergoed naar Belgische maatstaven (met remgeld ten uwen laste) 3. Of u maakt gebruik van zorg in België en dient de rekening in bij de Nederlandse zorgverzekeraar. U dient niets in bij uw Belgisch ziekenfonds. De kosten worden vergoed naar Nederlandse maatstaven, met uitzondering van de niet gedekte prestaties (bvb tandarts) In het geval van een naturapolis hoeft u in Nederland feitelijk alleen een basisverzekering af te sluiten (zonder aanvullende pakketten dus). U bent immers op basis van deze basisverzekering volledig in België in regel ten laste van Nederland. Bij een naturapolis kunt u kiezen voor een eigen risico van maximaal maximaal 720 per jaar ( 500 vrijwillig, 220 verplicht). Wie in Nederland woont en het hoogste eigen risico kiest zal de 1ste 720 aan kosten zelf voor zijn rekening moeten nemen. Raadpleging van een huisarts telt hiervoor echter niet mee. De grensarbeider die géén beroep doet op de zorg in Nederland en zijn kosten gewoon indient bij zijn Belgische mutualiteit krijgt dit eigen risico niet aangerekend. Hoe hoger het eigen risico waar men voor kiest, hoe lager de maandelijkse premie die men aan de Nederlandse zorgverzekeraar zal moeten betalen. Zonder eigen risico mag men rekenen op ongeveer 107 per maand. Bij een eigen risico van 720 zal dit rond de 87 zijn, naargelang de zorgverzekeraar waar men voor gekozen heeft. Indien gebruik gemaakt kan worden van een collectieve verzekering via de werkgever kan een korting van 10% bekomen worden. Om het mogelijk te maken in België gebruik te maken van de gezondheidszorg en volgens het Belgisch stelsel terugbetaling te kunnen ontvangen( huisarts, apotheek etc) dient u aangesloten te blijven bij uw mutualiteit. Aan uw mutualiteit betaalt u uw lidgeld. Dit is geen bijdrage voor de ziekteverzekering op zich, die wordt betaald in Nederland. Ipv de mutualiteit kan men ervoor kiezen een aansluiting te nemen bij de Hulpkas voor Ziekte-en invaliditeitsverzekering. De restitutiepolis: Bij een restitutiepolis heeft een grensarbeider voor het halen van zijn zorg dezelfde mogelijkheden als bij een naturapolis. De vergoedingen die een dergelijke polis voorziet zijn echter vaak hoger. De polis is ook duurder. De meeste grensarbeiders kiezen voor een naturapolis met het hoogste vrijwillig eigen risico van 720 en maken enkel gebruik van de zorg in België en combineren dit met een Belgische hospitalisatieverzekering (aan te raden). Let op: indien toch beroep gedaan wordt op de gezondheidszorg in Nederland (bvb bij een (arbeids) ongeval), zijn de eerste 720 voor eigen rekening! - 2 -

3 ACV Grensarbeiders U moet zich zelf aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. Als uw werkgever een collectieve ziektekostenverzekering aanbiedt is het verstandig hierbij aan te sluiten. Aansluiting bij een zorgverzekeraar in Nederland is verplicht. Ook op het loon is sprake van een inkomensafhankelijke bijdrage die ten laste komt van de werkgever, maar dat alleen volstaat niet om in regel te zijn. Enkele Nederlandse zorgverzekeraars: CZ-Zorgverzekeraar, Tel VGZ-zorgverzekeraar, Tel Zilverenkruis Achmea, Tel Premies vergelijken? Waar dien ik mijn partner en kinderen tegen ziektekosten te verzekeren? Indien uw partner en eventuele kinderen meeverzekerd tegen ziektekosten dienen te worden in Nederland (en zij dus niet op basis van eigen prestaties in België verzekerd zijn), dan dienen deze gezinsleden via het College voor Zorgverzekeringen te worden aangesloten. Daarnaast dienen de gezinsleden lid te blijven van een Belgisch ziekenfonds of hulpkas. De meeverzekerde gezinsleden krijgen dan een zogenaamd woonlandpakket. Dit pakket houdt in dat meeverzekerde gezinsleden in België ziekenfondsverzekerd zijn ten laste van Nederland. De gezinsleden kunnen net zoals u zelf naar eigen keuze gebruik maken van de zorg in Nederland of in België. Wat dient u te doen indien partner en eventuele kinderen aangemeld dienen te worden voor de zorgverzekeringswet in Nederland? 1. Het Nederlands ziekenfonds waarbij de grensarbeider is aangesloten levert een E106/S1 af aan het Belgisch ziekenfonds; 2. Het Belgisch ziekenfonds ontvangt de E106/S1 en geeft vervolgens aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) het aantal aan te melden gezinsleden door. Kosten voor elk gezinslid: 72,72 per gezinslid (18 jaar of ouder) per maand. Voor meer info zie: Tel Ter compensatie van de kosten die de Nederlandse zorgverzekering met zich meebrengt kan een zorgtoeslag worden aangevraagd. Er moet wel aan bepaalde inkomenseisen worden voldaan. Zo mag iemand die alleen woont niet meer verdienen dan en iemand die samenwoont niet meer dan Deze toeslag moet voor 2011 voor 1 april 2012 aangevraagd zijn zoniet is het recht verjaard. Het recht op toeslag voor 2012 zal verjaren op 1 april Voor meer info zie : 6. Het arbeidscontract. Een Nederlands arbeidscontract ziet er heel anders uit dan een Belgisch arbeidscontract. Het toepasselijke recht is het Nederlands arbeidsrecht. Dit geldt zowel voor de individuele arbeidsovereenkomst als voor de collectieve arbeidsovereenkomst die in de sector of het bedrijf van toepassing is. Vraag bij indiensttreding steeds na of een CAO geldt, en welke dat is. Er wordt géén onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Er zijn diverse soorten van contracten (bepaalde tijd, onbepaalde tijd, uitzendarbeid, oproeparbeid etc). Ieder contract kent zijn eigen specifieke bepalingen. Een specifieke arbeidsovereenkomst voor studentenarbeid is er niet in Nederland. Ook een student krijgt een gewone arbeidsovereenkomst. 7. Kinderbijslag Wanneer een van de partners als grensarbeider gaat werken, is het van belang te weten waar men recht heeft op kinderbijslag. Onderstaand schema geeft een overzicht van veel voorkomende situaties: Grensarbeider Partner kinderbijslag uit: Werkt in Nederland Loontrekkende in België België Werkt in Nederland Zelfstandige in België België + eventuele aanvulling vanuit Nederland Werkt in Nederland Werkloosheiduitkering België Werkt in Nederland Werkloosheid (artikel 80) Nederland + aanvulling vanuit België Werkt in Nederland Werkt ook in Nederland Nederland (geen aanvulling vanuit België) Werkt in Nederland Invalide België Nederland + aanvulling vanuit België Werkt in Nederland Werkt niet Nederland (geen aanvulling vanuit België) Werkt in Nederland Werkt af en toe in België Nederland, tenzij de tewerkstelling maandoverschrijdend is ( de laatste dag van de maand en aansluitend de eerste dag van de maand erop volgend. Het recht ontstaat enkel voor de maand in kwestie. Werkt in Nederland Geen Nederlandse kinderbijslag Werkt in Nederland Ex-partner werkt in België Belgische kinderbijslag - 3 -

4 ACV Grensarbeiders De Nederlandse kinderbijslag is lager dan de Belgische en wordt toegekend tot 18 jaar. Via de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers kan daarna een Belgisch recht geopend worden. Zie ook 8. Kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en studiefinanciering Wie Nederlandse of Belgische kinderbijslag ontvangt én qua inkomen aan een bepaalde eis voldoet kan voor een kind dat nog geen 18 is het zogenaamde kindgebonden budget ontvangen. Hoe lager het inkomen, des te hoger het bedrag per kind. Het te ontvangen bedrag stijgt met het aantal kinderen in het gezin. Bij een bruto gezinsinkomen lager dan per jaar kan een gezin het maximale bedrag ontvangen. Voor 1 kind bedraagt dit bijvoorbeeld 1.017, voor 2 kinderen en voor 3 kinderen Een proefberekening kan men maken op Opgelet: indien Belgische kinderbijslag ontvangen wordt, moet deze van het kindgebonden budget afgetrokken worden, nadat eerst fictief de Nederlandse kinderbijslag is bijgeteld. Een hele berekening waarbij u zich best laat bijstaan. Aanvragen zijn maar mogelijk tot 1 april van het volgende jaar (voor 2011 dus vóór ). Vanaf 2012 is de aanvraagtermijn verlengd tot 1 september van het jaar erop volgend. Als u kinderen heeft die naar het basisonderwijs gaan waarvoor u opvangkosten bij een onthaalmoeder of voor-of naschoolse opvang, dan kan u daar mogelijk in Nederland kinderopvangtoeslag voor bekomen. De aanvraag hiertoe heeft slechts beperkte terugwerkende kracht, nl voor de lopende maand en de maand ervoor. Net zoals bij het kindgebonden budget wordt eventuele Belgische kinderbijslag afgetrokken. Voor een kind ouder dan 18 jaar dat hoger onderwijs volgt kan er recht bestaan op studiefinanciering. Onze uitgebreide checklist studiefinanciering vindt u op onze website. 9. Ontslag Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd kan enkel door de werkgever worden opgezegd indien hij hiervoor de toelating heeft bekomen van het UWV Werkbedrijf. De in acht te nemen opzeg bedraagt één maand bij een dienstverband van minder dan 5 jaar. Voor elke 5 jaar dienstverband komt er één maand bij. De maximum opzegtermijn is echter nooit langer dan 4 maanden. Afwijkingen in CAO of arbeidsovereenkomst zijn mogelijk. De door uzelf te respecteren opzeg is één maand. De opzeg aangetekend betekenen hoeft niet. Gedurende de proeftijd ( nooit langer dan 2 maanden), kan men zonder opgaaf van reden en zonder opzeg ontslag krijgen of ontslag nemen. Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd kan enkel tussentijds worden opgezegd indien deze mogelijkheid in het contract vermeld staat. Toestemming van het UWV blijft noodzakelijk en de opzeg moet gerespecteerd worden. In Nederland is het mogelijk om ook met wederzijds goedvinden ontslag te nemen zonder dat het recht op werkloosheidsuitkering in het gedrang komt. Het initiatief moet dan wel uitgaan van de werkgever en dat moet ook zo blijken uit de beëindigingsovereenkomt. Ook de opzeg moet gerespecteerd worden. Indien het UWV geen verwijtbaarheid aanneemt, zal de RVA dit eveneens accepteren en het ontslag niet beschouwen als met uw medewerking en instemming tot stand gekomen. Desondanks behoort het tot de bevoegdheid van de RVA om de redenen en de omstandigheden van het ontslag te controleren en eventueel op te roepen voor nadere toelichting. 10. Werkloosheid Als uw arbeidsovereenkomst ten einde is zult u recht hebben op werkloosheidsuitkering in uw woonland België. Bij tijdelijke werkloosheid is Nederland bevoegd. Nederland kent overigens géén systeem van economische werkloosheid zoals België dat kent. Werkloosheid in Nederland wordt aangeduid met de term WW. Bij twijfel over welk land de uitkering moet toekennen vraagt u best tijdig advies. Om uitkering in België te kunnen bekomen dient een formulier E301/U1 te worden voorgelegd. Dit formulier kan worden bekomen bij het UWV in Hengelo tel Hierop komen de in Nederland gewerkte tijdvakken en de reden van ontslag te staan. Een C 4 (Belgisch ontslagbewijs) is in Nederland niet van toepassing. 11. Pensioen Als u in Nederland werkt dan bouwt u wettelijk pensioen op, het zogenaamde AOW-pensioen (Algemene Ouderdomswet). Per verzekerd jaar is er een opbouw van 2%. Als u bijvoorbeeld 10 jaar in Nederland heeft gewerkt zal u 20% van de maximale AOW ontvangen. De AOW gaat nu nog in vanaf 65 jaar, maar dat wordt vanaf jaar. Als u voor het eerst in Nederland begint te werken kunt u ook AOW inkopen en dat vanaf 15 jaar. Dit kost zo n 500 per jaar indien men geen inkomen heeft. Dit kan zéér interessant zijn voor de schoolverlater die na zijn studies onmiddellijk in Nederland aan het werk gaat. Men moet zich aanmelden bij de Sociale Verzekeringsbank binnen de 10 jaar na aanvang verzekeringsplicht in Nederland (zie ook

5 ACV Grensarbeiders De echtgenote huisvrouw komt in aanmerking voor vrijwillige meeverzekering voor de AOW. Zij moet hiervoor echter binnen het jaar na aanvang van de arbeid in Nederland worden aangemeld bij de Sociale Verzekeringsbank. Naast het wettelijk pensioen wordt meestal ook aanvullend pensioen opgebouwd. Het stelsel van de aanvullende pensioenen is in Nederland zeer goed uitgebouwd. Opbouw verloopt via een werkgevers- en een werknemerspremie en kan verschillen naargelang de bedrijfstak waaronder men valt. Voor meer info: zie Er bestaat in Nederland geen regeling om eerder te stoppen met werken zoals België die onder de vorm van bijvoorbeeld brugpensioen kent. Brugpensioen is ook geen echt pensioen, maar in feite een werkloosheidsregeling plus toeslag. Het is een Belgische regeling waarop een ontslagen grensarbeider geen beroep kan doen. Wel bestaat de mogelijkheid om het aanvullend pensioen eerder dan 65 jaar te laten ingaan. Eerder stoppen doet dit pensioen echter aanzienlijk dalen. Het Belgisch pensioenstelsel als werknemer voorziet in een bijzondere regeling voor grensarbeiders. Ook de in Nederland gewerkte jaren kunnen aanleiding geven tot toekenning van een Belgisch pensioen, het zogenaamde grensarbeiderspensioen. De berekening van dit pensioen gebeurt op forfaitaire lonen. 12. Overige zaken om rekening mee te houden In Nederland is het niet gebruikelijk dat er een dertiende maand wordt uitbetaald. Dit moet expliciet zijn afgesproken in het arbeidscontract of in de CAO. Nederland kent een andere regeling op het gebied van vakantierechten. In Nederland begint u namelijk meteen met het opbouwen van vakantierechten en kunt u er ook meteen aanspraak op maken. Dit in tegenstelling met het Belgisch systeem waar de arbeidsprestaties van verleden jaar bepalend zijn voor de vakantierechten van dit jaar. Gezien Belgische vakantierechten niet overdraagbaar zijn naar Nederland en andersom ook niet, ontstaat er een bij terugkomst naar België een gat van een jaar. Voorbeeld: u werkt heel 2011 in Nederland en op gaat u terug werken in België. U kunt dan in 2012 geen aanspraak maken op vakantierechten in België, omdat u weer van voren af aan moet opbouwen in België. Mogelijk is er sprake van collectieve bedrijfssluiting. In dat geval krijgt u voor die periode in België een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Nederland kent geen systeem van bijzondere jeugdvakantie. Als u in de loop van het kalenderjaar in Nederland begint te werken, komt u het jaar erna in principe in aanmerking voor een teruggaaf van premie volksverzekeringen. Wend u tot ACV Grensarbeiders voor meer informatie. De daartoe voorbestemde biljetten zijn jaarlijks beschikbaar vanaf begin maart. Als u een (huwelijks)partner heeft die géén inkomen of een laag inkomen heeft dan kan uw partner in aanmerking komen voor de zogenaamde heffingskorting niet werkende partner. Deze bedraagt bij een inkomen van 0 in 2012 tussen de tot maximaal per jaar. Is het inkomen hoger dan daalt de korting om vanaf een inkomen van ± op nul uit te komen 13. Zitdagen ACV Grensarbeiders Hieronder vindt u het overzicht van de gespecialiseerde zitdagen waar u als ACV lid met uw vragen en problemen als grensarbeider terechtkunt. Opgelet: deze zitdagen vinden niet plaats tijdens de schoolvakanties. U kunt dan wel terecht op het ACV dienstencentrum in uw streek. Telefonische bereikbaarheid ACV Grensarbeiders: iedere werkdag van 9u tot 12u. Nog geen lid? Lid worden kan via elk ACV Dienstencentrum of via Dag Plaats Uur maandag woensdag donderdag vrijdag ACV dienstencentrum Bilzen, Stationlaan 44 Maaseik, Maastrichtersteenweg 17 Neerpelt, Norbertinessenlaan 1 ACV Kempen Turnhout, Korte Begijnenstraat 20 ACV Dienstencentrum Genk, Dieplaan 19 ACV Dienstencentrum Hasselt, Mgr Broekxplein 1 (gelijkvloers) ACV Dienstencentrum Maasmechelen, Heirstraat 249 8u45-11u30 8u45-11u30 8u45-11u30-5 -

6 14. Premies en belastingen in ACV Grensarbeiders In onderstaande tabel vindt u het overzicht van de sociale zekerheidsbijdragen ( premies ) en belastingpercentages die vanaf van toepassing zijn. Premie volksverzekeringen AOW 17,9% 17,9% ANW 1,10% 1,10% AWBZ 12,15% 12,15% Totaal 31,15% 31,15% Over maximaal Maximum exclusief heffingskortingen Nederlandse belastingen 2011 % 2012 % Schijf ,85 % ,95 % Schijf ,80 % ,80 % Schijf % % Schijf en meer 52 % en meer 52 % Belastingen én premie vv 2011 in 2012 in Schijf 1 33 % ,1 % Schijf 2 41,95 % ,95 % Aanslaggrens Teruggaafgrens Eigenwoningforfait van 0 tot nihil nihil van tot ,20 % 0,20 % van tot ,30 % 0,35 % van tot ,40 % 0,45 % en hoger 0,55 % tot ,60 % tot Heffingskortingen Algemene heffingskorting Arbeidskorting maximaal lagere inkomens hogere inkomens lagere inkomens hogere inkomens ( ) ( ) tot 57 jaar tot en met 59 jaar leeftijdsklassen leeftijdsklassen 60 tot en met 61 jaar niet langer van niet langer van 62 tot en met 64 jaar toepassing toepassing Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal maximaal Alleenstaande ouderkorting Aanvullende alleenstaande ouderkorting maximaal afgeschaft en geïntegreerd in de alleenstaande ouderkorting door een vermeerdering met maximaal Heffingskorting niet werkende partner* maximaal maximaal Ouderschapsverlofkorting 4,11 per verlofuur 4,18 per verlofuur Werkloosheidspremie WW premie werknemersdeel 0 0 Maximum dagloon uitkering ZW,WW,WIA,WAO 188,88 per dag 191,82 per dag Zorgverzekeringwet Inkomensafhankelijke bijdrage werkgever 7,75 % over maximaal ,10 % over maximaal Nominale premie per zorgverzekeraar verschillend per zorgverzekeraar verschillend indicatie: per jaar indicatie: per jaar Nominale bijdrage meeverzekerde gezinsleden 71,57 per maand (via CVZ) 72,72 per maand (via CVZ) Eigen risico (vrijwillig) van 0 tot 500 van 0 tot 500 Eigen risico (verplicht) *wordt vanaf 2009 afgebouwd over een termijn van 15 jaar met 6.67% per jaar waardoor er in 2012 maximaal kan worden uitbetaald. Maximale korting van blijft mogelijk indien de partner zonder inkomen geboren is vóór Ook als er kinderen zijn jonger dan 5 jaar en de partner is geboren tussen en is een hogere korting mogelijk ( 2012: max 1.762) Ondanks het feit dat deze checklist met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Nadruk of verspreiding zonder toelating van ACV Grensarbeiders is verboden. Reacties of vragen zijn steeds welkom. Mail naar - 6 -

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2016

Grensarbeiders Checklist 2016 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2016 Voor de

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief ACV Grensarbeiders Februari 2010 - Pagina 1

Nieuwsbrief ACV Grensarbeiders Februari 2010 - Pagina 1 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 1. Een nieuwe Europese sociale zekerheidsverordening 2. Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor werknemers die in België wonen en in Nederland werken Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers

4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers 4 april 2017 Werkgeverssymposium Grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdende werknemers U bent een (zelfstandig) ondernemer of werknemer, die zich niet laat belemmeren door landsgrenzen. In meerdere

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Wanneer wilt u met pensioen?

Wanneer wilt u met pensioen? Pensioenfonds Wanneer wilt u met pensioen? Op het moment dat u met pensioen gaat, heeft u een aantal keuzes. Deze brochure helpt u bij het maken van uw keuzes. Ga voor meer informatie naar www.pensioenfondsyara.nl/metpensioen

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs

Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs Informatiebijeenkomst voor werkgevers/intermediairs oktober 2016 Programma 14.00 uur 14.45 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.45 uur 17.30 uur Welkom & sociale zekerheid Belastingen Pauze Arbeidsrecht/verplichtingen

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers.

Inhoud. december Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. december 2016 Dé tweemaandelijkse nieuwsbrief met actuele wet- en regelgeving over Utrecht voor professionals en vrijwilligers. Inhoud Een nieuwe zorgverzekering?... 2 Wat verandert er in 2017, wat blijft

Nadere informatie

1 Kinderen en sociale zekerheid

1 Kinderen en sociale zekerheid 1 Kinderen en sociale zekerheid De geboorte van een kind is voor ouders een indrukwekkende gebeurtenis. Maar een kind opvoeden brengt ook de nodige kosten met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende regelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen!

Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! Zorgtoeslag 2006 Aanvragen zorgtoeslag. Ik regel het meteen! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 Zorgtoeslag aanvragen Ontvangen en wijzigen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 1... Zorgtoeslag

Nadere informatie

ALLES OVER WONEN IN NEDERLAND EN WERKEN IN BELGIË. In deze brochure zetten we de belangrijkste regels en afspraken voor je op een rijtje

ALLES OVER WONEN IN NEDERLAND EN WERKEN IN BELGIË. In deze brochure zetten we de belangrijkste regels en afspraken voor je op een rijtje ALLES OVER WONEN IN NEDERLAND EN WERKEN IN BELGIË In deze brochure zetten we de belangrijkste regels en afspraken voor je op een rijtje ALLES OVER WONEN EN WERKEN Je woont in Nederland en werkt in België.

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet

Zorgtoeslag in de nieuwe Zorgverzekeringswet in de nieuwe In onze vorige actualiteiten schreven wij al over de komst van de nieuwe. Nu gaan we in op een aantal (nieuwe) begrippen die in de zullen worden gebruikt. Wij geven over deze begrippen eerst

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Family Supply Financiële kraamlijst

Family Supply Financiële kraamlijst Family Supply Gefeliciteerd met je zwangerschap! Superleuk! Kinderen kosten geld.héél veel geld. Hoeveel kinderen precies kosten is voor ieder gezin verschillend maar iedere ouder komt voor dezelfde financiële

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindertoeslag Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindertoeslag 2008 Een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud van uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindertoeslag De kindertoeslag is een bijdrage in de kosten voor levensonderhoud

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048 pagina 1-5 AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVROEGD PENSIOEN ons kenmerk : 856-VP-(website) 1. Gegevens aanvrager a. Naam :.. b. Eerste voornaam :.. c. Adres *) :... d. Burgerservicenummer :.. e. Geboortedatum

Nadere informatie

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Ik ben zwanger en zelfstandige Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Re-integratie en tijdelijk inkomen Vanuit de gedachte Werk boven Uitkering stimuleert UWV deelname aan het arbeidsproces. Is werken

Nadere informatie