TRAININGSGIDS CONVERGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRAININGSGIDS CONVERGE"

Transcriptie

1 TRAININGSGIDS CONVERGE

2 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching en outplacement. Opgericht in 1993, met vestigingen in heel Nederland, zijn wij gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties en hun medewerkers op het gebied van loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling, mobiliteits- en employability beleid, assessments en potentieelonderzoeken, coaching en outplacement. De primaire doelgroep zijn individuele specialisten, professionals en (senior) management op HBO / Universiteit. Onze aanpak en werkwijze kenmerkt zich door hoogwaardige maatwerkoplossingen, intensieve begeleiding en samenwerking en het realiseren van aantoonbare resultaten. Converge is lid van de OVAL, de Nederlandse Organisatie van Bureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding. Adviseurs van Converge zijn lid van de NOLOC, NVP de Nederlandse Vereniging van Psychologen of CMI gecertificeerd. Boeiend, uitdagend en passend werk Wie werkt hoort erbij! Daarom is het de missie van Converge om mensen bekwamer te maken en de kracht te geven om hun carrière zelf te sturen en te plannen. Naar passend, nieuw of ander werk. En dat een loopbaan lang. Op weg naar passend werk bieden we mensen de kracht om zélf te sturen en te plannen. Dat maakt mensen gelukkiger en effectiever. Dat maakt bedrijver gezonder, productiever en winstgevender. Converge geeft en ontwikkelt trainingen en workshops op maat. O.a. training binden en boeien-, leidinggeven aan oudere medewerkers -, 30 ers dilemma-, beoordelingsgesprekken-, verzuim-, sollicitatie-, mobiliteits- en outplacementtrainingen. Onze trainingsactiviteiten zijn gericht op effectief functioneren in een steeds veranderende omgeving. De trainingen worden afgestemd op werk- en denkniveau en leeftijdsfase van de medewerkers. Het programma van een LBO-er wijkt af van het programma van een HBO-er. Tevens ziet het programma van een 25-jarige MBO-er er anders uit dan een MBO-er van 45 jaar en ouder. De groepen bestaan vaak uit acht tot twaalf deelnemers afhankelijk van het onderwerp en aanbod aan deelnemers. Wij maken onderscheid in de doelgroepen leidinggevenden en medewerkers. De verdere programma s treft u aan in deze gids. Ik wens u veel leesplezier! Nancy Rommens Operationeel directeur Converge 2

3 2. Trainingen middenkader of hoger Alle trainingen zijn gericht op theoretische modellen met een praktische insteek. Wij trachten trainingen zoveel mogelijk praktisch weer te geven zodat de leerelementen goed tot uitdrukking komen tijdens de training. De trainingen bestaan soms uit een dagdeel maar kan ook meerdere dagdelen omhelzen. Groepsprocessen zijn zeer dynamisch en om deze doesltelling te halen hanteren wij een minimum groep van 8 personen met een maximum van 12 personen. Onze trainers zijn zeer ervaren en hebben vaak diverse verschillende trainingen gegeven. Onze doelstelling daarbij is dat de trainer zowel leidinggevenden als medewerkers heeft getraind. Dit draagt bij aan een maximum rendement. De trainer voert indien gewenst een individueel gesprek van één uur met iedereen die deelneemt aan het traject. Tijdens de intake kunnen onderstaande onderwerpen besproken worden: eigen beleving van de situatie; wat gaat goed, wat ervaar je als lastig; vragen / onduidelijkheden; persoonlijke aandachtspunten. Groepstraining: De volgende zaken komen aan de orde: persoonlijke waarden en motivaties; zelfbeeld en het beeld dat anderen van me hebben; functie- en taakanalyse van de nieuwe stijl van werken. Conclusies en bevindingen worden weergegeven: in welke richting wil ik me ontwikkelen; naar welk niveau wil ik me ontwikkelen; aan welke kennis en vaardigheden moet ik werken; op welke wijze wil ik eraan werken; welke afspraken kan ik maken ten behoeve van mijn plan en met wie. Indien van toepassing wordt door de functie- en taakanalyse de huidige functie bekeken vanuit de volgende standpunten: hoe ervaar ik deze taak, wil ik dit zo blijven doen en waarom? Aan de hand van de veranderende eisen die aan een medewerker van de organisatie worden gesteld, wordt een vergelijking gemaakt en worden aandachtspunten en knelpunten benoemd (wat heb ik hiervoor al in huis, wat nog niet, en hoe en waar kan ik dit leren). Aanmelden Aanmeldingen kunnen worden gedaan via een ondertekend aanmeldformulier. Dit geldt voor de reguliere trainingen. Het aanmeldformulier treft u aan in de bijlagen maar is ook via onze website te downloaden. Inhouse trainingen worden op maat gemaakt en door onze accountmanagers samengesteld en geoffreerd. Vraag naar de voorwaarden en uitgangspunten via of Of neem telefonisch contact op met het hoofdkantoor:

4 Afmelden Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat de training niet bijgewoond kan worden. Afmeldingen 8 weken van tevoren worden niet in rekening gebracht. Indien afgemeld binnen drie weken voor aanvang van de training wordt 25% van de factuur in rekening gebracht. Facturatie Facturen worden per deelnemer begroot. Indien het een training inhouse betreft wordt de factuur per training samengesteld voor de gehele groep. De factuur wordt vooraf verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Evaluatie Aan het eind van iedere training wordt een evaluatie gehouden en kunnen suggesties worden gedaan. Deze trainingsgids zal dan ook continue worden verbeterd en vernieuwd. Wij trachten deze up date ook zo vaak mogelijk te verspreiden.u kunt ook altijd onze website bezoeken: 3. Inhoud Beoordelingsgesprekken Gezond Werken Management Development Verzuim De Baas Gesprekstechnieken Assertiviteit Omgaan met veranderingen Kwaliteiten en veranderingen Communicatietraining Neem je loopbaan in eigen hand Arbeidsmarktoriëntatie Persoonlijk Profiel analyse Nieuw toekomstperspectief Sollicitatietraining (Jobhunting) Dertiger s Dilemma Veertigers in Progress (VIP) Zelfstandig Ondernemerschap 4

5 BEOORDELINGSGESPREKKEN Voor wie? Voor leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van hun medewerkers binnen hun afdeling of organisatie. Resultaat De leidinggevenden bezitten handvatten voor het objectief beoordelen van hun medewerkers. Leidinggevenden hebben vaardigheden geoefend om een goed beoordelingsgesprek te voeren. Bewust van eigen sterktes en leerpunten bij het voeren van beoordelings-/verzuimgesprekken. Een blauwdruk voor het voeren van beoordelingsgesprekken (werkklapper). Een actieplan met persoonlijke leerpunten. Inhoud Doelstellingen van beoordelingsgesprekken. Hoe staat u als leidinggevende tegenover beoordelingsgesprekken. Beoordelings- en beloningsbeleid. Het beoordelingsgesprek. Het verloop van het beoordelingsproces. Fasen in het beoordelingsgesprek. Aandachtspunten en tips. Objectief beoordelen: - Persoonlijkheidseigenschappen versus omschrijven van gedrag; - Incident versus meerdere voorbeelden; - Het beschrijven van gedrag met verschillende methodieken. Het doornemen van beoordelingscriteria met een beoordelingsformulier. Gesprekstechnieken, waaronder het slecht nieuwsgesprek. Oefenen in het voeren van beoordelingsgesprekken. Werkwijze Praktische oefeningen gericht op directe leereffecten. Praktische oefeningen ondersteund door theorie. Van elkaar leren door met elkaar rollen te spelen en ervaringen uit te wisselen. Zoveel mogelijk worden casussen en formulieren gebruikt uit de praktijk van deelnemers. Duur De training duurt 3 dagdelen en wordt afgesloten met een persoonlijk actieplan. Deelnemer moet rekening houden met circa 1 uur thuisopdrachten per dagdeel. Uitvoering De training wordt uitgevoerd door een trainer/adviseur die uitstekend op de hoogte is van theorie rondom beoordelingsgesprekken en beoordelingsbeleid. Ook is de trainer bekwaam in communicatieve technieken die noodzakelijk zijn voor het voeren van beoordelingsgesprekken. 5

6 GEZOND WERKEN Voor wie? De training richt zich op medewerkers die werkzaam zijn in de agrarische sector. Medewerkers welke zich niet bewust zijn van de mogelijke risico s met betrekking tot hun werkzaamheden. Of ze herkennen de gezondheidsrisico s, maar weten niet hoe ze hun eigen houding- en bewegingsgedrag hier op moeten aanpassen. Zo kan een verhoogd risico onder andere worden veroorzaakt door de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd, de belastbaarheid van de medewerker of een voorgeschiedenis van klachten aan het houdins- en bewegingsapparaat en/of mentale klachten. Doelstelling Het doel van de Training Gezond Werken is dat de medewerker na het volgen van de training ook daadwerkelijk gezond gaat werken. Na deze training is de medewerker zich bewust van de eventuele gezondheidsrisico s in relatie tot zijn werkzaamheden en weet deze te herkennen en te voorkomen. Zodat de instroom van de medewerker in ziekte en arbeidsongeschiktheid voorkomen kan worden. Kijkend naar de doelgroep alsmede bovengenoemde doelstelling zal de medewerker gedurende de training onder andere inzicht krijgen in: relaties tussen klachten en de houding- en bewegingsgewoonten; zijn eigen houding- en bewegingsgedrag (werkwijze) tijdens zijn of haar werkzaamheden; hoe klachten (fysieke en mentale klachten) kunnen ontstaan, in stand kunnen worden gehouden en voorkomen kunnen worden; de wijze waarop de fysieke en mentale belastbaarheid verbeterd kan worden; hoe hij of zij de verkregen kennis en inzichten kan toepassen in de eigen werkomgeving. Werkwijze De Training Gezond Werken is een combinatie van training en voorlichting waarbij veel aandacht besteed zal worden aan het begrip belasting belastbaarheid, zowel mentaal als fysiek. Vandaar dat beide dagdelen begeleid worden door een fysiotherapeut en een psycholoog. Na selectie zal de medewerker binnen 1 maand kunnen beginnen met de Training Gezond Werken. Deze kenmerkt zich door een gesloten structuur. De reden hiervoor is dat de aangeboden training een specifieke opbouw kent. Daarnaast speelt het groepsproces een belangrijke rol in de gedragsmatige aanpak. Op het moment dat de 6 e deelnemer wordt aangemeld voor de training zal de Training Gezond Werken van start gaan. 6

7 MANAGEMENT DEVELOPMENT Converge is de specialist op het gebied van ondersteuning van management bij organisatieverandering en ontwikkeling. Vanaf 2001 heeft Converge verschillende opdrachtgevers in de zorg ondersteund bij de vergroting van de sturingsmogelijkheden van managers om de ontwikkeling van de organisatie vorm te geven. Management bepaald het succes Met de veranderingen in organisaties krijgen bedrijven te maken met een steeds sterker wordende concurrentie. Organisaties in de zorg realiseren zich dat dit een scherpe positionering op de markt vraagt. Met interne reorganisaties wordt het proces ingezet om slagvaardig de nieuwe ontwikkelingen om te zetten tot kansen. De kritische succesfactor bij organisatieverandering is de wijziging van aansturing door het middenmanagement. Het middenmanagement dient de nieuwe visie te vertalen naar een nieuwe aanpak in de praktijk. Zij vervult daarbij een sleutelfunctie om de koerswijziging succesvol te laten zijn. Om invulling te geven aan de koerswijzigingen en competenties van het management gericht verder te ontwikkelen heeft Converge een management development systematiek ontwikkeld. Hieronder schetsen wij een aantal uitgangspunten die wij in het werken hanteren. Wij willen effectief zijn en resultaten boeken die verder reiken dan het management developmentprogramma. Daarom is het van belang dat onze uitgangspunten aansluiten bij de visie van uw organisatie op samenwerking en leiding geven. Een MD programma dient als rode draad binnen de koerswijziging en moet in relatie zijn met de ontwikkelingen van de andere organisatieonderdelen. Een MD programma is per definitie een organisatieontwikkelingtraject is. De koers van de organisatie en de invulling daarvan wordt door het management van uw organisatie bepaald. Wij bevragen uw organisatie actief over deze visie en vertalen dit in concreet gewenst gedrag, houding en acties in de leersituatie. (organisatieleren) Uit ervaring is gebleken dat voor een succesvolle implementatie het commitment en de betrokkenheid van directie en hoger management essentieel is. Wij zijn gewend om directie actief in de voorbereiding te betrekken en de direct leidinggevenden als verantwoordelijke van de deelnemer actief te betrekken bij het persoonlijk leerplan. (individueel leren) Converge is gewend om een gedifferentieerde aanpak voor opleidingen te hanteren. Op deze manier kunnen verschillende didactische vormen worden aangeboden aansluitend bij de verschillende individuele leerstijlen en de leermodellen: Action learning, coaching aan de hand van een persoonlijk leercontract. Training Action learning T A T A Coaching Coaching 7

8 VERZUIM DE BAAS Doelstelling Leidinggevenden instrumenten aanbieden om invloed te kunnen uitoefenen op het verzuim van hun medewerkers. Leidinggevenden tot goede gesprekspartner maken voor hun medewerkers, bedrijfsarts en overige hulpverleners. Belang van verzuimbeleid Ziek zijn is van alle tijden. Maar wat is nou eigenlijk ziek zijn? Ziek zijn is een subjectief gegeven. De één werkt door met koorts terwijl de ander zich al ziek meldt met hoofdpijn. En wat is dan beter? Degene die ziek thuis blijft met hoofdpijn is aantoonbaar improductief, maar hoe zit het met die ander die wel naar zijn werk gaat? Ziek zijn is een precair onderwerp om te bespreken. Vaak bestaat de angst dat een sfeer van controle en wantrouwen ontstaat. Bewezen is echter dat bij lang verzuim terugkeer naar de werkplek moeilijker is indien nauwelijks contact heeft plaatsgevonden tussen medewerker en werkgever. Regelmatig contact leidt tot snellere en makkelijkere terugkeer. Het bespreekbaar maken van verzuim kan ook een preventieve werking hebben op het ziekteverzuim. In het algemeen leidt een actief verzuimbeleid tot een daling van de verzuimcijfers. Omgaan met ziekte en zieke medewerkers is altijd samen zoeken naar een wankel evenwicht. Geen mens is gelijk, ieder heeft een eigen aanpak en een eigen opvang nodig. Een strak doorgevoerd ziekteverzuimbeleid waarin geen ruimte is voor een individuele aanpak is gedoemd te mislukken. Het verzuimbeleid is een zaak waarbij zowel aan de kant van de werkgever als de medewerker een verantwoordelijkheid rust. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verantwoordelijk voor een afgestemd verzuimbeleid. De regie voor de reïntegratie van een zieke of arbeidsgehandicapte medewerkers ligt primair bij de directe leidinggevende. De medewerker is op zijn beurt verantwoordelijk voor een juiste en optimale inzet van krachten en bekwaamheden en coöperatie met een reïntegratieplan. Duidelijkheid omtrent het doel en inzet van een verzuimbeleid is essentieel. Bekendheid met het protocol is derhalve niet voldoende. Het is belangrijk om tijdens werkoverleggen ook het waarom hiervan toe te lichten en de verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever onder de aandacht te brengen. Dit leidt dan al tot verminderde weerstand (geen sprake van wantrouwen of controle), het beter bespreekbaar maken van (dreigend) verzuim en het verhogen van de ziekmeldingsdrempel. Bij de overweging van een medewerker om zich ziek te melden speelt niet alleen de noodzaak (gebroken been, zware griep) maar ook de behoefte (wil ik werken) en de gelegenheid (procedure vs drempel) een rol. Onderdelen methodieken en praktijkoefeningen Ziek melden Soorten Verzuim ; Waarom is het van belang om aandacht aan verzuim te besteden? Welke rol heeft u als leidinggevende / coördinator / personeelsfunctionaris bij de uitvoering van het verzuimbeleid? Preventief verzuimbeleid 8

9 Gezond functioneren Inadequaat functioneren Disfunctioneren Afhaken, uitval (preventief verzuimbeleid) (preventief verzuimbeleid) (curatief verzuimbeleid) (curatief verzuimbeleid) Hoe kunt u de signalen van stagnatie herkennen? Waar kunnen de oorzaken van stagnatie liggen? Hoe gaat u een gesprek met medewerker aan die inadequaat functioneert? Eventuele maatregelen die te nemen zijn, kan men terugvinden in het 7 - R model: 7 - R model Renew Re-orient Redesign Restructure Redeploy Retire Rethink Wat is een verzuimgesprek? Wat is het doel van de verzuimgesprekken? Verzuimprotocol Welke informatie wilt u verkrijgen bij een ziekmeldingsgesprek? Welke vragen behoort u te stellen? Begeleidingsgesprek Het begeleidingsgesprek vindt plaats wanneer iemand voor langere tijd afwezig is. Of eerder bij zogenaamd grijs verzuim. Het vormt als het ware de schakel tussen het ziek melden en weer terugkomen. 9

10 GESPREKSTECHNIEKEN Met gesprekstechnieken bereik je goede communicatie op elk gespreksniveau. Deze training is bedoeld voor alle vormen van communicatie onafhankelijk van het onderwerp. Onderdelen van de training : Feedback Met het geven van feedback geven we informatie aan een ander over zijn gedrag, zoals dat door ons is waargenomen of ervaren. Slechts zo kunnen wij ons gedrag leren kennen: we hebben informatie van een ander nodig, we moeten horen wat een ander van ons gedrag vindt, alvorens we in actie komen om een gedraging bij te stellen. Toch is feedback geven het moeilijkste onderdeel in de communicatie. In Nederland zijn we niet gretig met het uitdelen van complimenten. Van positieve feedback hebben we weinig kaas gegeten. We kunnen makkelijker aangeven wat we allemaal niet goed vinden aan iemand, maar ook dat is lastig zonder deze persoon daarbij te kwetsen. Het geven van feedback Feedback geven is dan ook geen eenvoudige opgave. Toch hebben we er met regelmaat behoefte aan om in een gesprek een oordeel over het gedrag van een ander uit te spreken dan wel van een ander te horen wat hij van ons vindt. Feedback ontvangen We hebben vaak zelf moeite om feedback te krijgen. Er wordt kritiek geuit en we zijn direct geneigd die kritiek te becommentariëren, te weerleggen, de tegenaanval te kiezen of die kritiek naast ons neer te leggen. We vinden het moeilijk om feedback te ontvangen. We zijn bang om te horen hoe anderen over ons denken, omdat we dan kwetsbaar worden. Luisteren Hoe vaak krijgen we in het dagelijks leven niet te horen dat iemand tegen u zegt: je luistert niet naar me. Door het goed en actief luisteren naar de boodschap van de gesprekspartner zijn we in staat de verborgen signalen op te pakken en een beter beeld te krijgen van de achterliggende problematiek, de wensen en de kwaliteiten van de medewerker. Rapport maken Zoals hierboven benoemd, is het belangrijk dat uw verbale en non-verbale verhaal congruent zijn. Een van de middelen om dit te bewerkstelligen is door van het maken van rapport. Het maken van rapport wil zeggen dat doordat u verbaal en non-verbaal gedrag vertoont de ander zich uitgenodigd voelt in het gesprek te investeren, zich begrepen voelt en zich eerder kwetsbaar durft op te stellen. Vragen stellen We kunnen een onderscheid maken in het stellen van open en gesloten vragen. Gesloten vragen zijn vragen die een kort antwoord oproepen. U krijgt concrete informatie. De vragen gaan al een bepaalde richting uit en vragen meestal om een bevestiging of een ontkenning. Voor het verkrijgen van veel informatie is het niet de meest effectieve manier van vragen stellen. Open vragen daarentegen nodigen uit om te praten. Deze vragen beginnen vaak met hoe, wat, wie, wanneer, waarom, welke. 10

11 Omgaan met weerstand Ondanks dat u al uw gesprekstechnieken inzet, kan het gebeuren dat u bij het formuleren van de verbeterpunten op weerstanden stuit. De medewerker voelt zich bekritiseerd en richt zijn boosheid hierover op u. Hoe waarderen we het standpunt van de ander en kunnen we een beter antwoord geven? Hoe kunnen we afstand nemen om zo een betere dialoog te voeren? Indien het gesprek richting een conflictgesprek dreigt te gaan, is het raadzaam om te streven naar een commitment en een gemeenschappelijke oplossing. Bijvoorbeeld: bent u het met me eens dat we een conflict hebben of bent u het met me eens dat er problemen tussen ons bestaan. bent u bereid om met mij al het mogelijke te doen om het probleem op te lossen. Het vinden van overeenkomsten leidt tot een positieve houding. Probeer het probleem te ontdoen van een emotionele lading en persoonlijke elementen en plaats daarmee het probleem in de context van ieders bevoegdheden. Streef naar concrete doelen. Samenvatten Het is aan te raden om gedurende het gesprek regelmatig een korte samenvatting te geven van wat u heeft gehoord. Door samen te vatten kunt u verifiëren of u nog op dezelfde golflengte zit. De training geeft tools en handvatten om communicatie tot stand te brengen en het voorkomen van problemen. 11

12 LOOPBAANORIËNTATIE "STUREN VAN DE EIGEN LOOPBAAN" Voor wie? Deze cursus is bestemd voor medewerkers die zich willen oriënteren op de mogelijkheden die zij hebben om de eigen loopbaan verder inhoud en vorm te geven. Wat is het doel? Een antwoord vinden op vragen als: Wat kan ik allemaal? Wat wil ik nog meer? Welke mogelijkheden biedt de interne en externe arbeidsmarkt? Hoe pak ik een en ander aan? Het uiteindelijke doel van de cursus is medewerkers in staat te stellen sturing te geven aan de verdere invulling van hun loopbaan. De cursus is geen sollicitatiecursus. Wat zijn de voorwaarden? Aan deelname worden geen verdere voorwaarden verbonden. Wat is de werkwijze? De cursus begint met een intakegesprek. Vervolgens start binnen 14 dagen na de intake de cursus. De cursus duurt 2 ½ dag. Twee dagen aaneengesloten. Tussen de tweede dag en het laatste dagdeel zit één week. Vooraf aan de cursus krijgt de medewerker cursusmateriaal (opdrachten) thuis gestuurd. Het is de bedoeling dat de medewerker deze opdrachten thuis maakt en vervolgens mee neemt naar de eerste cursusdag. Tijdens de cursus komen o.a. de volgende aspecten aan bod: persoonlijke kwaliteiten, loopbaanwaarden en competenties, analyse van de loopbaan tot op dit moment, werk- en beroepsvoorkeuren. Op basis hiervan ontwikkelt de medewerker een eigen visie op zijn loopbaan. Tenslotte maakt ieder thuis een actieplan waarin stappen zijn opgenomen die nodig zijn om de eigen visie realiteit te laten worden. Dit wordt besproken in het laatste dagdeel. Na de cursus kan indien gewenst een gesprek plaatsvinden met de leidinggevende, de medewerker en onze adviseur van Converge, waarin de medewerker zijn leidinggevende informeert over wat de cursus heeft opgeleverd. 12

13 TRAINING ASSERTIVITEIT Voor wie? De Assertiviteitstraining is geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om op een gezonde manier voor zichzelf op te komen. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met: het aangeven van de eigen grenzen; het aangaan van nieuwe contacten; het nemen van initiatieven; het omgaan met en geven van feedback. Onderwerpen De Assertiviteitstraining bestaat uit zes groepsbijeenkomsten waarin op een praktische manier aandacht wordt besteed aan het vergroten van assertieve vaardigheden, zowel op het gebied van houding als van gedrag. Onderbouwde theorie wordt waar nodig gebruikt als ondersteuning van de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan de orde: assertief, subassertief en agressief gedrag; gevoels- en denkpatronen; zelfvertrouwen; omgaan met en geven van feedback; uiten van mening en wensen; grenzen aangeven, nee zeggen; contacten aangaan; initiatieven nemen. Resultaat Na afloop bent u zich meer bewust van het eigen gedrag en de eigen denkpatronen. Bovendien heeft u effectieve assertieve vaardigheden geleerd en meer zelfvertrouwen gekregen. U zult daardoor gemotiveerd en in staat zijn om meer uit u zelf te halen. Doorlooptijd 4 weken Activiteiten 2 dagdelen 13

14 VITALITEIT Van stress en burn-out naar ontspanning, vitaliteit en passie. Doel Medewerkers helpen problemen met betrekking tot (potentiële) stress en burn-out effectiever aan te pakken en geïnspireerd en vol energie hun eigen loopbaan vorm te geven. (Potentiële) Stress/burn-out Stress is een onderdeel van ons leven. Onder invloed van tijdelijke stress (druk) kunnen we goede prestaties leveren. Wanneer die stress lang aanhoudt en er onvoldoende tot geen ruimte is en genomen wordt om te ontspannen ontstaan er (lichamelijk en/of psychisch) klachten. Bij het langdurig onder stress staan worden de klachten erger en als er niets verandert kan dit leiden tot een burn-out. Onze eisen (het moeten) en onze behoeften (het willen) en het contact met wat ons drijft zijn uit balans. De vitaliteit is uit ons leven verdwenen. Men weet niet meer waar men in het verleden van kon genieten en hoe men dit nu kan doen. Balans Door langdurige stress verandert onze manier van in het leven staan. Onze eigen waarden en behoeften raken ondergesneeuwd. Het valt niet mee om die situatie zelf te doorbreken. We hebben hulp nodig bij het hervinden van de balans. Die balans hervinden we opnieuw door spanningen te verminderen en meer aan onze behoeftes tegemoet te komen. Een goede afwisseling van spanning, ontspanning en rust. Daarbij is het belangrijk om bewust te worden van je eigen keuzes en mogelijkheden. Door bewust je eigen keuzes te maken voorkom je dat je terechtkomt in moet-situaties. Uiteindelijk leidt dit weer tot klachten. Leer opnieuw je eigen koers te bepalen en kom er achter/herontdek waar je toe in staat bent. Werkwijze Het hervinden van de balans, het ontdekken van nieuwe inzichten en veranderingen kost moeite. Door middel van een individueel traject verkrijg je inzicht en krijg je handvatten aangereikt om mee aan de slag te gaan. Converge biedt jou de mogelijkheid om samen naar nieuwe ideeën, vaardigheden en uitdagingen op zoek te gaan. Deze persoonlijke begeleiding is maatwerk en wordt volledig op jou afgestemd. In overleg en na een intakegesprek worden een aantal sessies en de frequenties vastgesteld. In de regel gaat het om gemiddeld 1,5 uur per week. Herstelproces Een stress en burnout begeleidingstraject bestaat uit de volgende stappen: Inventarisatie Energieopbouw Ontspannen, spanning ontladen, ontlasten van stress Oorzaken burnout Activiteiten uitbreiden Fysiek herstellen Reïntegratie Terugvalpreventie 14

15 Thema s die aan de orde kunnen komen: draaglast versus draagkracht; spanning-ontspanning; motivatie in het werk; taakeigenschappen; kernkwadranten; fysieke aspecten van stress; drijfveren en zingeving; werken met Rationeel Emotieve Therapie; willen, moeten en voelen; grenzen stellen; communicatie; assertiviteit, conflicthantering; doelen stellen. 15

16 OMGAAN MET VERANDERINGEN Doel Negatieve gevoelens bij de belanghebbende ten aanzien van de eigen leef-en/of werksituatie ombuigen in bereidheid tot het nemen van actie om hier verandering in te brengen. Gericht op het realiseren van een concrete verandering in gedrag en leefpatroon van belanghebbende. Opdrachtgever en belanghebbende hebben een goed inzicht in de te ondernemen vervolgstappen. Omschrijving dienstverlening Via een persoonsgerichte methodiek en coaching ervaart belanghebbende welke mechanismen in denken en handelen zijn leef-en/of werksituatie negatief beïnvloeden. De belanghebbende leert op welke manier belemmerende patronen doorbroken kunnen worden en gewenste veranderingen ingezet kunnen worden. Belanghebbende leert om te gaan met eventuele beperkingen in relatie tot arbeid en een realistische beoordeling te maken van de aanwezige mogelijkheden. Te ondernemen vervolgactiviteiten worden benoemd gericht op het verwerven van werk. Eindresultaat De interventie is geheel doorlopen en afgerond. De belanghebbende is in staat aan te geven of hij/zij met de veranderende situatie uit de voeten kan en welke stappen hij/zij daarin wil maken. Activiteiten De interventies hebben plaatsgevonden. De vervolgactiviteiten zijn doorgesproken met belanghebbende en heeft vervolgstappen benoemd. Rapportage opstellen ten behoeve van de opdrachtgever. Startdatum Binnen 10 dagen na aanmelding. Doorlooptijd 6 weken 16

17 KWALITEITEN EN VERANDERINGEN Algemeen Sommige medewerkers en leidinggevenden lopen vast in hun werk. Er zit voor hen geen uitdaging meer in het werk. Ze willen wel eens wat anders. U wilt voorkomen dat mensen definitief vastlopen in hun loopbaan, dat ze leren omgaan met veranderingen. De training loopbaanzelfsturing, ondernemen met je kwaliteiten, gaat daar op in. Doelstelling Het goed en alert benutten van de kwaliteiten van de medewerkers. Medewerkers krijgen de gelegenheid om stil te staan bij eigen werkzaamheden en de eigen positie ten opzichte van de werkzaamheden te bepalen. Op onderstaande vragen wordt een antwoord gezocht: Wat heb ik ook alweer te bieden? Wat vind ik leuk om te doen, wat zeker niet? Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe situatie? Wat verwacht de organisatie van mij? Wat betekent dat voor mijn functioneren? Hoe kan ik een professionele medewerker blijven? Hoe formuleer ik leerpunten, ontwikkelingsmogelijkheden voor mezelf? Hoe ga ik aan deze punten werken? Doelgroep Medewerkers met een dienstverband > 2 jaar of functie-inhoud > 2 jaar. Resultaat Deelnemer is zich bewust van drijfveren, talenten, kracht en mogelijkheden. Deelnemer wordt vitaler, energieker en is in staat de regie over de eigen loopbaan in handen te nemen. Persoonlijk actieplan, waarin aangegeven wordt welke concrete stappen de deelnemer gaat nemen. Het persoonlijk actieplan kan als basis dienen voor het persoonlijk ontwikkelingsplan. Tijdsduur Er zijn 3 bijeenkomsten van 4 uur en daarna een terugkombijeenkomst van 4 uur. Daarnaast vindt een individuele intake plaats met elke deelnemer en een driegesprek (medewerker / leidinggevende / trainer). De training wordt afgesloten met een persoonlijk actieplan. Uitvoering De training wordt uitgevoerd door een vaste gekwalificeerde trainer / loopbaanadviseur. 17

18 NEEM UW LOOPBAAN IN EIGEN HAND Doel Het stimuleren van medewerkers om na te denken over hun loopbaan. De medewerker krijgt inzicht in zijn of haar eigen positie ten opzichte van veranderingen binnen en buiten organisaties. Onderwerpen die in de workshop aan de orde komen leeftijdsopbouw binnen organisaties; levensfasen en veranderingen; marktontwikkelingen van de organisatie. Eindresultaat De medewerker denkt na over zijn persoonlijke situatie richting werk en organisatie. De boodschap neem initiatief binnen je eigen loopbaan wordt meegegeven. Bijzonderheden Deze workshop kan voor medewerkers en leidinggevenden worden georganiseerd. Het maximale aantal deelnemers is 15. Duur Een tot twee dagdelen. 18

19 COMMUNICATIE TRAINING Doelstelling Succesvolle organisaties hebben vaak de basiswaarde van goede samenwerking. Samenwerken begint met communicatie en respect voor ieders positie in de organisatie. Werkwijze De voorliggende communicatie training omvat veel oefeningen op basis van communicatie theoriën die privé en zakelijk toe te passen zijn. Onderdelen programma Rose van leary ; beginwaarde en positie in de organisatie en rol die daarmee formeel en informeel wordt ingevuld. Omgaan met emoties ; RET, de rationele Effectiviteits Training. Vertrouwen en twijfels ; vertrouwen in communicatie en taal. Aangeleerde standaarden. Betekenis van woorden; denotatie en connotatie. Zichtbaar en onzichtbaar. Praten met je lichaam. Johari window ; Wat is bekend en wat is onbekend? Feedback over eigen gedrag/communcatie. Goed waarnemen, juist interpreteren en praktisch communiceren. Duur 2 dagdelen 19

20 TRAINING NIEUW TOEKOMSTPERSPECTIEF Aanleiding Het is van groot belang dat werkzoekenden zo snel mogelijk gestimuleerd worden om de blik vooruit te zetten. De grote valkuil bij werkloosheid is een te lange periode waarbij het oude werk beëindigd is en er nog geen nieuw perspectief in zicht is. Converge heeft een methodiek ontwikkeld waarbij mensen die langdurig buiten het arbeidsproces staan te stimuleren van een fase van niet-actie naar actie. Het doel is de stagnatie in de loopbaan zo kort mogelijk te laten duren en de volgende stap op de arbeidsmarkt vanaf het begin te stimuleren. De achtergrond van deze methodiek sluit aan bij de bevindingen die zijn opgedaan met de Wet Poortwachter en de Work-first benadering vanuit de WWB. De ervaringen duiden er op dat directe stimulering de reïntegratie aanzienlijk vergemakkelijkt en de periode dat men niet aan het werk is verkort. Er wordt collectief aandacht besteed om van de huidige situatie naar een nieuwe koersbepaling te komen. Het is een specifiek programma op maat gemaakt voor de doelgroep, werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die een nieuwe keuze op de arbeidsmarkt moeten maken. Tevens helpt het kandidaten zicht te krijgen op hun kwaliteiten. Uitgangspunten Laagdrempelig programma; Vanuit de persoonlijke kwaliteiten de blik vooruit stimuleren; Structuur bieden; Contact met de arbeidsmarkt in stand houden; Aandacht voor werken (als zelfstandige); Keuze proces stimuleren; Groepsbijeenkomsten gekoppeld aan huiswerk opdrachten. Resultaat De deelnemer heeft structuur. De deelnemer maakt een heldere arbeidskeuze. De deelnemer kent eigen kwaliteiten. De deelnemer heeft een arbeidsmarktplan. De deelnemer kan direct starten met solliciteren. Het UWV kan uitkeringsgerechtigden ondersteuning bieden bij plaatsing. Terugtrekking van de arbeidsmarkt wordt voorkomen. Omgaan met verandering en creëren van een nieuw toekomstperspectief Werkloos worden is een ingrijpende gebeurtenis en een persoon kan daarvan behoorlijk ontregeld raken. Het is van belang dat dit gevoel erkend wordt maar ook dat de werkzoekende (snel) zicht krijgt op nieuwe reële arbeidsmarktmogelijkheden. Alvorens er een nieuw toekomstperspectief gevormd kan worden, is er aandacht voor de huidige situatie en het veranderingsproces dat men doormaakt. De adviseur van Converge maakt samen met de deelnemer(s) het veranderingsproces inzichtelijk. Het laatste onderdeel van deze module is het in beeld brengen van de consequenties als men gaat werken of als zelfstandige nieuwe initiatieven ontplooit. 20

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING

MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING MOBILITEIT / OUTPLACEMENTBEGELEIDING Together, we can Parker vindt het, naast een zorgvuldige en flexibele inkleding van het gehele mobiliteitsproces, van belang dat medewerkers kunnen kiezen uit een breed

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008)

OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) OVERZICHT RE-INTEGRATIEDIENSTEN UWV 1 JUNI 2008 Behorende bij het Inkoopkader Re-integratiediensten 2008 (versie 14 april 2008) 08-22.IF VERKRIJGEN VAN INZICHT IN DE FYSIEK BELASTING 08-22.VF VERHOGEN

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS

FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS FEED BACK COMMENTAAR GEVEN EN ONTVANGEN MARIETA KOOPMANS INHOUD Inleiding 7 1 Zelfonderzoek feedback geven en ontvangen 9 Checklist feedback geven en ontvangen 11 2 Communicatie en feedback 15 Waarnemen,

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ

mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ mobiliteitstrajecten Randstad HR Solutions voor de zorginstellingen in de VVT, GHZ en GGZ klanttevredenheid Uit onafhankelijk onderzoek (Cedeo, branchekeurmerk) blijkt dat maar liefst 96% van de medewerkers

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen

Van Werk naar Werk. 2 e spoor re-integratie op maat - 2014. Uitgebreide intake op zoek naar mogelijkheden en kansen Van Werk naar Werk 2 e spoor re-integratie op maat - 2014 Geconfronteerd worden met langdurig verzuim is een ingrijpende situatie. De Wet Verbetering Poortwachter verwacht van u en de werkgever een optimale

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding

IMK Intermediair B.V.BU Begeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN. ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga

COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN. ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga Voorbeeld 1: Medewerker 46 jaar, v.a. 18 jaar meegegroeid in de organisatie. 10 jaar geleden burnout. Nu

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk

Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Ziekteverzuim begeleiding Van ziek naar werk Een intensief en op maat gesneden traject voor individuele coaching én groepsbegeleiding in de vrije natuur, speciaal bedoeld voor gemeenten en UWV klanten

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien!

Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Uw onderneming kan groeien, als uw mensen kunnen groeien! Trainingsaanbod Persoonlijke Ontwikkeling, Commercie en Management in Oss/Heesch en omgeving Als ondernemer heeft u doelen voor ogen die u wilt

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT 22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT Al meer dan 22 jaar zijn wij gespecialiseerd in individuele outplacement en re-integratiebegeleiding. Wij kunnen bogen op een zeer ruime

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie