Afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten blijft een wankel evenwicht tussen te snel of te langzaam ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten blijft een wankel evenwicht tussen te snel of te langzaam ;"

Transcriptie

1 Kwartaalbericht When the going gets tough April 2014 Samenvatting Geopolitieke onrust zal de rest van het jaar een rol blijven spelen. Niet alleen de verdere ontwikkelingen in Rusland zullen hier debet aan zijn, maar tevens kan de sfeer rondom China en Japan in potentie snel verslechteren; Afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten blijft een wankel evenwicht tussen te snel of te langzaam ; Het hogere segment van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten kenmerkt zich door krapte waardoor lonen kunnen oplopen; De Europese verkiezingen in mei 2014 kunnen een verdere verdeeldheid in Europa teweegbrengen; Inflatie blijft voorlopig laag in Europa, deflatie ligt op de loer; Opkomende markten blijven gevoelig voor de verdere afbouw van kwantitatieve verruiming in de VS; Japanse BTW verhoging in april 2014 kan roet in het eten gooien van het fragiele herstel in Japan; Opkomende markten zijn relatief goedkoop, maar herstelpotentieel geldt slechts voor enkele landen; We kiezen waarde-aandelen boven groeiaandelen en kiezen in Westerse markten voor accenten in miden smallcap aandelen boven largecaps, vanwege de toenemende overname- en fusieactiviteiten; Bedrijfsobligaties en geldmarktfondsen hebben onze voorkeur boven staatsobligaties; Grondstoffen hebben nog steeds toegevoegde waarde, zowel qua spreiding als qua rendement. 1

2 Terugblik 1 ste kwartaal 2014 Wanneer het moeilijk wordt, zullen de sterkste doorgaan. Voor de financiële markten geldt dit niet anders. Als we de afgelopen maanden in perspectief zetten, zien we weinig significante bewegingen op de financiële markten, maar wel een hoge mate van verschil tussen landen en deelmarkten van de financiële markten. Macro economisch Het ruime monetaire beleid, een wereldwijd aantrekkende economische groei en hoge winstverwachtingen hebben er in het eerste kwartaal mede voor gezorgd dat de MSCI wereldindex voor aandelen steeg met 1,08% en de geaggregeerde obligatie-index met maar liefst 3,19%. Als we echter naar de onderliggende macro economische cijfers kijken, is het herstel op z n minst nog fragiel te noemen. De werkloosheid in de Verenigde Staten blijft sinds november 2013 stabiel op 6,7%. Economische groei in Q kwam uit op 2,6% waarbij de verwachtingen voor Q rond dat zelfde niveau liggen. Het slechte weer in de Verenigde Staten speelt hier zeker een rol in. Kerninflatie in Amerika blijft laag op 1,57%, maar ook de rente blijft nog steeds extreem laag, waarbij leningen aan de private sector steeds verder groeien. Zowel het consumenten- als producentenvertrouwen bleven in het eerste kwartaal in positief territorium bewegen. Tapering is sinds de aanstelling van Janet Yellen in volle gang en kwantitatieve verruiming is teruggedraaid van 85 miljard naar 55 miljard US$ per maand. In het Euro gebied lag de economische groei in Q op 0,3% waarbij de verwachting voor het eerste kwartaal van 2014 een groei van 0,4% verwacht wordt. Het werkloosheidspercentage ligt nog steeds hoog op 11,9% met een jeugdwerkloosheid van 24%. Het vertrouwen bij producenten blijft positief, terwijl het consumentenvertrouwen juist negatief is in Europa. In de grafiek hiernaast is te zien dat de inflatie nog steeds laag is in Europa. Japan probeert met Abenomics een lange periode van deflatie en lage groei achter zich te laten. We hebben in Q4 van 2013 een lichte economische groei gezien van 0,7%, wat ook de verwachte groei is voor het eerste kwartaal. Deflatie is sinds juni 2013 omgeslagen naar inflatie en bedraagt nu 1,5%. Per 1 april wordt een BTW verhoging doorgevoerd waardoor de inflatie in ieder geval verder op zal lopen. Grote vraag is natuurlijk wat de impact zal zijn op de consumentenbestedingen in Japan. Kwartaalbericht 2

3 Alhoewel opkomende markten breder zijn dan alleen China, bepaalt de situatie in China voor een groot deel het sentiment omtrent opkomende markten. China bevindt zich in een transformatie fase, waarin economische groei meer consument gedreven moet worden in plaats van export gedreven. De economie groeide in Q met 7,7%. De verwachting is dat de economie in Q met 7,5% groeit. Voorlopig zien we echter nog geen significante daling in de export, terwijl consumentenbestedingen nog steeds oplopen. De negatieve effecten van tapering blijven de opkomende markten parten spelen. Met name landen met tekorten op de lopende rekening zijn hier gevoelig voor. Geopolitiek Was het vorige kwartaal nog tapering wat de meeste aandacht genoot, nu is dat de crisis in de Krim. Ook het wantrouwen tussen landen in Azië en de nog niet weggeëbde dreigende burgeroorlog in Syrië houden de gemoederen bezig. In een periode waarin een snel opkomende macht gaat wedijveren met de heersende macht is de kans op oorlog erg groot. In de afgelopen 500 jaar waren er vijftien van deze situaties die elf keer uitdraaiden op oorlog (Graham Allison, januari 2014). Oplopende spanningen zullen de rest van het jaar de markten in hun greep houden, waarbij het gebrek aan daadkracht van de VN, de G20 en de terughoudende opstelling van Amerika mede debet zijn aan geopolitiek machtsdenken. Aandelen De wereldindex voor aandelen steeg in het eerste kwartaal met 1,08%. Als we naar de verschillende regio s kijken zien we echter een grote diversiteit aan rendementen. In Amerika steeg de S&P500 het eerste kwartaal met 2,37%. Europa bleef hierbij goed in de pas lopen met een performance van 2,81%. De Duitse drijvende kracht achter het Europese herstel vertaalt zich het eerste kwartaal niet terug in performance. De Duitse DAX index bleef het eerste kwartaal steken op een magere 0,54%. De indices van Italië en Spanje stegen met respectievelijk ruim 14% (!) en 4,5% juist meer dan gemiddeld. De positieve invloed van Abenomics lijkt vooralsnog uitgewerkt, de NIKKEI index in Japan liet een behoorlijk teleurstellende performance zien van -8,9%. Opkomende markten lieten in het eerste kwartaal een performance zien van 0,19%. China en Rusland waren de grootste dalers in het eerste kwartaal. Kwartaalbericht 3

4 Obligaties De brede Euro-obligatie index rendeerde met 3,19% in het eerste kwartaal boven verwachting. Grootste bijdrages aan dit positieve rendement kwamen uit Spanje en Italië. Risico opslagen van bedrijfsobligaties daalden nog wat verder, een beweging die ook terug te vinden was binnen High Yield obligaties. Overige beleggingscategorieën De brede grondstoffenmarkt liet een positieve performance zien, alhoewel dit toe te schrijven was aan enkele grondstoffen. Agri-grondstoffen zoals koffie en maïs rendeerden boven verwachting, terwijl olie en edelmetalen juist onder verwachting rendeerden. Verwachtingen 2 e kwartaal Inleiding Voor onze verwachtingen kijken we naar een aantal variabelen die gezamenlijk leiden tot onze aanbeveling over beleggingscategorieën, stijlen, regio s en sub-beleggingscategorieën. De variabelen zijn marktconsensus, geldstromen, stand van de reële economie, stand van de monetaire economie en waardering op de financiële markten. Hieronder worden deze variabelen besproken. Marktconsensus Op basis van de aanbevelingen van wereldwijd opererende vermogensbeheerders, constateren wij dat de categorie aandelen als meest aantrekkelijke categorie bestempeld wordt. Voor de regionale verdeling binnen aandelen ziet de markt nog steeds de meeste kansen in Europa en Japan. De overige regio s krijgen elk een neutrale weging. De relatieve aantrekkelijkheid van opkomende markten wordt over het algemeen als laagste ingeschat ten opzichte van andere regio s. De aantrekkelijkheid van obligaties in het algemeen blijft laag, waarbij de onrust in de Oekraïne er wel voor gezorgd heeft dat het safe haven effect meer op het netvlies gekomen is bij beleggers. De diversiteit aan aanbevelingen in de markt is groter dan bij aandelen. De categorie High Yield wordt als meest aantrekkelijk bestempeld, waarbij Staatsobligaties en Inflatie Obligaties een negatief advies krijgen. De relatieve aantrekkelijkheid van Staatsobligaties neemt echter wel toe. Bedrijfsobligaties en Schulden van Opkomende markten krijgen een neutrale weging van de markt. Kwartaalbericht 4

5 Kijkend naar de categorie overig zien we dat na aandelen, vastgoed volgens de markt de meest aantrekkelijke categorie is. Grondstoffen krijgen nog steeds een negatief oordeel van de markt. Liquiditeiten worden fractioneel aantrekkelijker geacht door de markt. Geldstromen Het spreekt bijna voor zich dat de geldstromen nog steeds richting aandelenfondsen gaan. Opvallend is echter dat we voor het eerst sinds lange tijd een instroom in obligatiefondsen zien. Geld uitstroom zien we nog steeds in de categorie grondstoffen, maar ook liquiditeiten laten voor het eerst sinds juni 2013 een uitstroom zien. Reële Economie De groei van de Amerikaanse economie zet gestaag door. De vraag of de groei in de afgelopen kwartalen gesteund werd door eenmalige factoren of dat een structureel herstel is ingezet, houdt de gemoederen nog steeds bezig. Dit komt niet in de laatste plaats door de lagere economische groei in Amerika, welke volgens velen te danken was aan de slechte weersomstandigheden aldaar. De komende kwartalen zullen uit moeten wijzen of de weersomstandigheden daadwerkelijk debet zijn aan de lagere economische groei of dat de groei toch structureel lager is dan in de voorgaande kwartalen. Ook houdt men het effect van jaren van kwantitatieve verruiming in de gaten, omdat nog moet blijken hoe sterk de groei is als de hulpmiddelen langzaam worden afgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de groei in Amerika de komende kwartalen zal tegenvallen. Consumentenbestedingen zien we door persoonlijke schuldenafbouw niet verder toenemen. Niet in de laatste plaats omdat de spaarquote relatief hoog blijft en de kredietvraag niet verder toeneemt. De ratio Schulden ten opzichten van het Bruto Binnenlands Product voor Amerika ligt nog steeds op 100% en de arbeidsmarkt laat in bepaalde segmenten een krapte zien waardoor inflatie versnelt de kop op kan steken. Vooralsnog blijven de uurlonen in Amerika redelijk stabiel, maar het is dus de vraag of dit zo kan blijven. Europa blijft zwalken met haar beleid. Of dit negatief is voor de Unie gedachte zal blijken uit de Europese verkiezingen die eind mei op de agenda staan. Wij zien de uitslag van de gemeenteraadverkiezingen in Nederland en Frankrijk als een voorbode van veranderend kiesgedrag binnen Europa. Niet vreemd als je beseft dat de groei in Europa nog beperkt is, Griekenland wellicht nog een financiële injectie nodig heeft, de werkloosheid nog steeds hoog is, de bankenunie nog op zich laat wachten en het Europese beleid eigenlijk tot verdere verdeeldheid heeft geleid. Monetaire Economie Monetair hebben we nog steeds te maken met extreem lage rentestanden in veel westerse landen, gedreven door het beleid van de centrale banken. Het taperen in Amerika is in volle hevigheid losgebarsten. Ondanks dat blijven de rentestanden nog steeds extreem laag. Punt van zorg is de steeds lager wordende inflatie in veel landen. Een Japan of Zweden scenario is nog ver weg, maar in onze overwegingen houden we wel rekening met een dergelijk scenario. Een balanscrisis zoals we deze Kwartaalbericht 5

6 op het moment hebben, is niet enkel monetair op te lossen. Meer geld leidt met andere woorden niet automatisch tot hogere consumptie. Schuldenreductie leidt wel tot uitstel van consumptie. Monetaire verschillen tussen Amerika en Europa blijven oplopen wat uiteindelijk de FED dan wel de ECB kan doen besluiten een andere monetaire koers te varen. Waardering Kijkend naar de waarderingen op de financiële markten is het maar de vraag of de behaalde bedrijfswinsten in het eerste kwartaal van 2014 de huidige waarderingen kunnen rechtvaardigen. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de markten een voorschot namen op de te publiceren kwartaalcijfers. De kwartaalcijfers bleken telkens een bevestiging van stijgende aandelenprijzen die het gevolg waren van het monetaire beleid van de centrale banken. Nu de centrale banken, zeker in Amerika, de geldkraan dichtdraaien, zullen de komende kwartalen duidelijkheid moeten verschaffen of de prijzen op de aandelenmarkten nog wel gerechtvaardigd worden door steeds maar toenemende winsten en dito vooruitzichten. Met de tegenvallende economische groei lijkt het erop dat de verwachtingen voor de rest van het jaar naar beneden toe worden bijgesteld. Een hogere waardering is in onze ogen dan ook zeer onwaarschijnlijk. Correlatie tussen beleggingscategorieën In de portefeuille samenstelling is het van belang de samenhang tussen de beleggingscategorieën te blijven monitoren. Een hoge samenhang tussen categorieën kan de spreiding binnen portefeuilles sterk beïnvloeden. Als gevolg van het monetaire beleid van centrale banken is de samenhang tussen wereldwijde aandelen en obligaties sterk afgenomen. Vanuit spreidingsoogpunt heeft de combinatie tussen aandelen en obligaties dan ook nog steeds toegevoegde waarde. Anders is dit als we kijken naar grondstoffen en vastgoed, welke onder de categorie overig vallen. De correlatie met aandelen blijft al een aantal jaren hoog, alhoewel de daling van de grondstofprijzen, en met name goud, in de afgelopen jaren er voor gezorgd heeft dat de correlatie wat afneemt. De enige negatieve correlatie die op het niveau van beleggingscategorieën te vinden is, is die tussen aandelen en de Amerikaanse dollar. Kwartaalbericht 6

7 Aandelen Binnen de categorie aandelen verwachten we in 2014 dalende prijzen. Aandelenkoersen zijn te ver op de muziek vooruitgelopen. Een fragiel onderliggend herstel in de economie is zichtbaar, maar de uitbundige economische groei die de markt verdisconteert, is niet terecht. Amerika is kijkend naar waarderingen fors geprijsd. Europa en Opkomende markten zijn relatief gezien goedkoper, maar niet zonder aanwijsbare reden. Fusie- en overname-activiteiten kunnen voor fantasie zorgen in de markt, maar zal van korte duur zijn. Enkel een structurele verbetering in de onderliggende economie, waarbij monetaire stimulansen voor een groot deel zijn afgebouwd en duurzame economische groei voortkomt uit investeringen, consumptie en export, kan ons overtuigen positief te worden over aandelen. Obligaties Obligaties laten in het eerste kwartaal wederom een positief resultaat zien. In de eerste maanden van 2014 steeg de rentevoet als gevolg van tapering, maar door toegenomen politieke spanningen in de wereld, werd het safe haven karakter van obligaties weer duidelijk en daalde de rente. We blijven van mening dat de rente dit jaar weer verder op kan lopen en zijn ons dan ook bewust van de daarmee samenhangende risico s. De contouren van een bankenunie worden zichtbaar, maar de vorming van een Verenigde Staten van Europa is nog heel ver weg. Voor de lange termijn is de introductie van Eurobonds wel de meest voor de hand liggende oplossing voor de crisis in de Eurozone. We hebben een duidelijke voorkeur voor andere obligatiebeleggingen dan Eurostaatsleningen. Dit wil overigens niet zeggen dat we een deflatiescenario uitsluiten, maar vooralsnog zien we slechts een lagere inflatie in Europa en kans op looninflatie in de Verenigde Staten. De ECB heeft daarnaast meermalen aangegeven dat deflatie in Europa voorkomen moet worden. Onze verwachting is dan ook dat er maatregelen genomen gaan worden op het moment dat deflatie echt een bedreiging wordt. Binnen de categorie vinden we het rendement op Staatsobligaties, zowel in Noord- als in Zuid-Europa niet opwegen tegen de risico s. Uitsluitend landen die daadwerkelijk stappen maken of structureel een sterke economie hebben, vinden we koopwaardig. We zoeken de beleggingsmogelijkheden echter meer in bedrijfsobligaties zonder teveel afbreuk te willen doen aan de kredietwaardigheid van het totale obligatiegedeelte binnen portefeuilles. Ook vinden we in deze categorie meer mogelijkheden om binnen een variabele rentestructuur te beleggen. Zowel Emerging Market Debt als High Yield vinden we niet aantrekkelijk genoeg geprijsd om ons comfortabel te voelen bij de rendement/risico-verhouding. Overige Beleggingscategorieën Binnen de overige beleggingscategorieën zien we qua spreiding nog steeds toegevoegde waarde in de opname van grondstoffen in de portefeuille. Met name agri-grondstoffen presteren goed in de eerste helft van De olieprijs is dit jaar licht gedaald, terwijl goud en zilver aan een opmars begonnen zijn. Kwartaalbericht 7

8 Impact op portefeuillebeleid Assetmix Binnen de assetmix zullen we onze belangen in aandelen steeds verder reduceren als we geen structurele verbetering zien in de onderliggende economieën. Betere mogelijkheden zien we in de categorie overige beleggingen en geldmarktfondsen binnen de categorie liquiditeiten. Binnen de categorie overige kijken we naar de diversificatiemogelijkheden van grondstoffen en hedgefondsen. Hedgefondsen hebben per saldo meer mogelijkheden in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Zo zijn er in de obligatiemarkten beleggingsoplossingen die via hedgefondsen toegankelijk zijn. Deze beleggingsoplossingen kennen weinig tot geen overlap met meer traditionele obligaties. Ze bieden naast rendementskansen ook een bredere spreiding binnen de categorie. Obligaties blijven we structureel lager dan neutraal wegen, vanwege de door ons verwachte rentestijging. Categorie aandelen Vanwege de afzwakkende groei hebben in de westerse landen waarde aandelen onze voorkeur, maar ook binnen opkomende markten zien we waarde aandelen als een betere belegging dan groei. Vanwege de door ons verwachte toename in fusie- en overname-activiteiten positioneren we ons in de westerse markten ook in het mid- en small cap segment. Binnen de regio allocatie in aandelen zullen we de focus verleggen van breed gespreid in regio s naar landen die overschotten hebben op de begroting, in combinatie met een schuldenlast die gedragen kan worden door de omvang van de totale economie. Landen die aan deze criteria voldoen zijn bijvoorbeeld Zuid Korea, Taiwan, Singapore in Azië, maar ook dichter bij huis zien we daarvoor mogelijkheden in bijvoorbeeld Zwitserland, Zweden en Noorwegen. In Amerika zien we helaas nog steeds tekorten en een hoge schuldenlast. De economische groei trekt echter verder aan, waardoor we wel in dit land belegd willen zijn. De door ons verwachte stijging van de Dollar ten opzichte van de Euro heeft meegespeeld in de neutrale positionering in Amerika. De Eurozone blijft naar onze mening achter de ontwikkelingen aanlopen, waardoor wij een lagere weging dan neutraal terecht vinden. De ruimte die hiermee ontstaat, kennen we toe aan de genoemde landen met overschotten op de lopende rekening. Voor opkomende markten zien we op termijn mogelijkheden vanwege de lage waardering ten opzichte van de ontwikkelde markten. Een neutrale positionering is op basis van dit waarderingsverschil momenteel dan ook te rechtvaardigen. Tenslotte onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid een putoptie op te nemen als eerste bescherming tegen mogelijke schokken op de aandelenmarkt. De huidige lage beweeglijkheid in de aandelenmarkt maakt dat het opnemen van een putoptie op dit moment een relatief goedkope oplossing is. Categorie obligaties Vanwege de extreem lage rente op staatsobligaties in Europa zullen we eerder geneigd zijn onze beleggingsoplossingen te zoeken in de geldmarkt of binnen de categorie bedrijfsobligaties. Dat de rente voor lange tijd laag zal blijven, is reeds geprijsd in de markt. De uitdaging zit dan ook voornamelijk in de timing van de rentestijging. Naast een lager dan neutrale weging, positioneren we ons ook per saldo op de korte kant van de rentecurve. Als we naar de rentecurve kijken, positioneren we ons het liefst in het segment tot 2 tot 8 jaar. Op dit gedeelte van de curve is het negatieve effect van een rentestijging het laagst. Obligaties met een variabele coupon zijn bij uitstek de mogelijkheid te profiteren van een oplopende rente. Nadeel van dit soort instrumenten is dat ze voornamelijk worden uitgegeven door financiële instellingen. We zijn dan ook scherp op de soort debiteur en de kwaliteit van de debiteur van obligaties met een variabele coupon. Dit om te voorkomen dat er een eenzijdige sectorverdeling binnen het obligatiegedeelte van de portefeuilles ontstaat. Kwartaalbericht 8

9 Categorie overig Binnen de categorie grondstoffen kijken we voornamelijk naar olie en edelmetalen als toevoeging aan onze portefeuilles. Olie is als belegging interessant als de politieke spanning in olieproducerende landen verder oploopt, terwijl wij goud zien als belegging die mogelijk profiteert van een sneller dan verwachte oplopende inflatie in met name de VS. Bronvermelding: Onze marktvisie is mede gebaseerd op de informatie en analyses van ECR Research (www.ecrresearch.com) DISCLAIMER Dit document heeft uitsluitend tot doel algemene informatie te verstrekken over financiële markten, economie en de visie die Efidenz Capital Management B.V. hierop heeft. De inhoud is nadrukkelijk niet bedoeld om adviezen te geven over financiële instrumenten of beleggingsbeslissingen in welke vorm dan ook. Het gebruik maken van informatie in onze publicaties geschiedt volledig op eigen risico. De inhoud van deze publicatie kan ieder moment in de toekomst en zonder expliciete vermelding of aankondiging gewijzigd worden. Efidenz Capital Management B.V. heeft dit document met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld, maar aan de inhoud kunnen geen rechten of plichten ontleend worden. Kwartaalbericht 9

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher

Kwartaalbericht Q2 2016. The beat goes on (1967), Sonny & Cher The beat goes on (1967), Sonny & Cher Inleiding Zorgen over de houdbaarheid van de economische groei dicteerden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2016. Wederom kwamen centrale banken met

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ;

Het Midden-Oosten blijft een bron van onrust met de opkomst van de extremistische beweging ISIS ; Kwartaalbericht A little less conversation Juli 2014 Samenvatting Ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne, maar ook de (her)vorming van het politiek landschap in Europa na de verkiezingen zullen hun stempel

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Update april 2014 Beleggen

Update april 2014 Beleggen Update april 2014 Beleggen Is China het nieuwe Japan? De Chinese economie groeit al tientallen jaren heel erg hard. De grote vraag is of dat zo door kan gaan. De groei lijkt op dit moment namelijk serieus

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

We voelen ons comfortabel met de huidige positionering in de portefeuilles, al denken we er aan om

We voelen ons comfortabel met de huidige positionering in de portefeuilles, al denken we er aan om Kwartaalbericht Take a parachute and jump (Something Happens) Oktober 2015 Samenvatting We voelen ons comfortabel met de huidige positionering in de portefeuilles, al denken we er aan om het belang in

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland;

Griekenland dicteert het nieuws, maar de wereld is groter dan Griekenland; Kwartaalbericht Dans van Zorba (Trio Hellenique) Juli 2015 Samenvatting Nervositeit op de financiële markten blijft aanhouden; We houden vast aan onze positionering in alle categorieën; Griekenland dicteert

Nadere informatie

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS

Obligatie. helpdesk SANDRA CROWL OLAF VAN DEN HEUVEL LARS DIJKSTRA SANDOR STEVERINK TRENDS Obligatie helpdesk Ze zijn de hoeksteen van vrijwel iedere beleggingsportefeuille: obligaties. Terecht, want vastrentende beleggingen hebben een fantastische bullmarkt beleefd. Maar wat gebeurt er met

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013

KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 KWARTAALBERICHT Vierde kwartaal 2013 Korte terugblik 2013 Ben Bernanke, de voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken (de Fed ), was in 2013 voor het tweede jaar op rij één van de blikvangers

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

- De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren;

- De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren; Kwartaalbericht Against all odds Oktober 2014 Samenvatting - De aanhoudende geopolitieke onrust lijkt de aandelenmarkten vooralsnog niet te deren; - De majeure bewegingen vonden in het afgelopen kwartaal

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016

Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 Rapportage derde kwartaal 2016 Volendam, oktober 2016 1. Rendement financiële markten Rendementen derde kwartaal 2016 In tabel 1 zijn de rendementen van de beleggingscategorieën over het derde kwartaal

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Update januari 2015 Beleggen

Update januari 2015 Beleggen Update januari 215 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Dit was de titel van mijn column in de Update Beleggen van juli 214. Daarin schreef ik al dat er meer maatregelen zouden volgen

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Het 4 e kwartaal van 2014.

Het 4 e kwartaal van 2014. 1 Het 4 e kwartaal van 2014. Zoals werd aangegeven aan het einde van het derde kwartaal van 2014 zou voorzichtigheid betracht worden bij het investeren in aandelen. De kansen op topvorming werden zo groot

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher

visie op 2017 seminar a.s.r. vermogensbeheer 2 november 2016 Jack Julicher visie op 2017 Anybody who is intelligent who is not confused doesn t understand the situation very well. (Charlie Munger, 91 jaar, vice-voorzitter Berkshire Hathaway) aged 91), Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Inhoud kwartaalbericht Q3 2016

Inhoud kwartaalbericht Q3 2016 The long and winding road (The Beatles, 1969) Inhoud kwartaalbericht Q3 2016 Marktontwikkelingen in de afgelopen maanden; Ontwikkelingen in de portefeuilles; Het Britse Referendum; Onze verwachtingen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013

Kwartaalrapportage Q4 2013 Volendam, 14 januari 2013 Kwartaalrapportage Volendam, 14 januari 2013 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS profielportefeuilles over het vierde kwartaal en over heel

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Robeco ONE. Kwartaalbericht Q was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers

Robeco ONE. Kwartaalbericht Q was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers Robeco ONE Kwartaalbericht Q4 2016 2016 was een mooi jaar voor Robeco ONE beleggers Kwartaalbericht Q4 2016 Inleiding Fondsmanagers Welkom bij het kwartaalbericht voor Robeco ONE. In dit kwartaalbericht

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

Licht op energie (2013 - november)

Licht op energie (2013 - november) PMI index Licht op energie (2013 - november) Macro-economische ontwikkelingen De indicator van Markit voor economische bedrijvigheid in de Eurozone ligt sinds enkele maanden net boven de 50 punten. In

Nadere informatie

Update oktober 2014 Beleggen

Update oktober 2014 Beleggen Update oktober 1 Beleggen De zoektocht naar rendement Doordat de spaarrente en de rente op obligaties op veel plaatsen in de wereld historisch laag staan gaan veel beleggers op zoek naar investeringen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie