Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl"

Transcriptie

1 Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl

2 LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega s optimaal gebruik te maken van de kennis die is aangereikt in trainingen, cursussen en opleidingen 1. Als u het principe van leertransfer toepast, wordt uw training pas ECHT effectief en haalt u het beloofde rendement. Deze waaier geeft tips en tricks over HOE u het aspect leertransfer pragmatisch toe kunt passen in de dagelijkse praktijk. We gaan in deze waaier uit van de individuele deelnemer én de leidinggevende van de deelnemer. Vanuit deze twee belangrijkste rollen belichten we drie fasen rondom het volgen van een cursus of opleiding: voor, tijdens en na de training. Leesadvies: - Voor de bedoelde volgorde: lees de waaier van voor naar achter, draai de waaier dan om, en lees van achter naar voor. - Of blader de waaier gewoon door en sta stil bij ideeën die u aanspreken. 1 In de rest van deze waaier gebruiken we de term training, ook waar we opleiding, studie,cursus of een andere opleidingsvorm bedoelen.

3 Wat is leertransfer? 2 Leertransfer is de mate waarin verworven kennis, vaardigheden en houding worden gebruikt in andere situaties dan die waarin ze zijn verworven (Simons, 1999). Het succes van een leertraject wordt grotendeels bepaald door de factor gelegenheid : kan en mag de deelnemer het geleerde toepassen in de praktijk? Alleen dán levert de training de beoogde resultaten op voor degene die de training gevolgd heeft en daarmee ook voor zijn of haar afdeling of organisatie. Het feitelijke leerproces vindt plaats in de eigen werkomgeving. Dáár moet het geleerde vorm krijgen, en dáár moeten de verwachte resultaten geboekt worden. Het probleem is echter dat de deelnemer bij die toepassing vaak stuit op een groot aantal hindernissen (transferbelemmerende aspecten) en juist dan extra ondersteuning nodig heeft. Dat geldt ook voor de direct leidinggevenden en de collega s, omdat hun rol ten aanzien van de deelnemer waarschijnlijk zal veranderen.

4 voor de training 3 INLEIDING Een goede voorbereiding is het halve werk. U gaat een training volgen. Hoe kunt u zich het beste voorbereiden op die training? Wat moet u zich vooraf realiseren om er zoveel mogelijk uit te halen? Op de volgende pagina s staan adviezen en tips waarmee u direct aan de slag kunt. Het is niet noodzakelijk om alle tips uit te voeren, u kunt er ook een aantal kiezen die voor u relevant en uitvoerbaar zijn. Zorg er in ieder geval wel voor dat u goed beslagen ten ijs komt op de eerste trainingsbijeenkomst. Veel succes!

5 voor de training 4 1. STEL UZELF EERST EEN AANTAL VRAGEN: Waar ga ik mee aan de slag: met mijn sterktes of mijn zwaktes? Sluit de training goed aan bij de voorkennis die ik al heb? Bel hierover eventueel met een opleidingsadviseur uit uw organisatie of uit de opledingsorganisatie. Wat wil ik precies leren? Welke drie dingen vind ik waardevol om te leren? Tip: Koop een mooi schrift en schrijf de antwoorden daarin. Aan het eind van de training hebt u alle belangrijke informatie in dat schrift staan.

6 voor de training 5 2. WAT IS MIJN LEERSTIJL? Als u weet hoe u leert, leert u effectiever. Weten welke leerstijl bij u past, is daarom erg belangrijk. Er zijn vier leerstijlen (Kolb): BESLISSER: neemt een besluit, heeft een idee, en handelt daarnaar; snelheid is belangrijk. DOENER: gaat onmiddellijk tot actie over, heeft weinig bedenktijd nodig, en merkt wel hoe het gaat. DROMER: gebruikt recente ervaringen en ervaringen uit het verleden en exploreert die, denkt divergent (lateraal, creatief), verzamelt alle opties. DENKER: analyseert, concludeert, denkt convergent: logisch, analytisch, zoekt het juiste besluit. Tip: Ga naar en doe hier de gratis leerstijlentest.

7 voor de training 6 3. VOORGESPREK MET LEIDINGGEVENDE Het is belangrijk dat u en uw leidinggevende het eens zijn over wat u gaat leren en op welke manier u de nieuwe kennis en vaardigheden gaat toepassen in de praktijk. Praat daarover voor de training. Belangrijke agendapunten: Wat verwacht uw leidinggevende van u na de training? Hoe past dit in de organisatiedoelstellingen? Wat maakt dat juist deze training uw werkprestatie verbetert? Wat gaat uw leidinggevende doen vooraf, tijdens en na de training? Wat levert deze training voor u concreet op? (Bijv. tijdwinst, rust, effectiviteit; of een betere beoordeling of beloning.)

8 voor de training 7 4. VERHOOG UW ZELFKENNIS Doe voorafgaande aan een training een aantal tests om meer zelfkennis te krijgen. Op vindt u veel gratis testen. Bijv. wat voor leidinggevende ben ik? Waar liggen mijn competenties? Als u echt durft, vraagt u aan uw collega s of familie feedback over deze onderwerpen. Hoe vraagt u feedback? Zorg dat u de feedback echt begrijpt, vraag dus door als het onduidelijk is Vraag naar concrete voorbeelden Ga voor uzelf na of u het ermee eens bent. Besluit wat u met de feedback doet.

9 voor de training 8 5. LEES U IN Lees alvast iets over het onderwerp: Kijk op de website van de opleider wat de training precies inhoudt. Zoek naar theorieën en modellen die horen bij het onderwerp van de training, kijk bijv. op wikipedia. Heeft een collega toevallig boeken over het onderwerp? Blader ze door. Raadpleeg studieboeken, eventueel ook de boeken die in de training worden gebruikt. Tip: Koppel de opgedane voorkennis aan de situatie in uw organisatie. U bent nu beter in staat de kennis en vaardigheden van de training direct in de context van uw eigen werkomgeving te plaatsen.

10 voor de training 9 6. TEAMWORK Een van de belangrijkste succesfactoren van effectief leren is de acceptatie van uw nieuwe kennis en ervaring door uw directe collega s. Het is dan ook zeer belangrijk om deze collega s te informeren over uw training. Stel uw directe collega s op de hoogte van het feit dat u een training gaat volgen. Vertel ze dat u als een ander mens terugkomt (meer uzelf)! Zo kunt u uw collega s erop voorbereiden dat u dingen anders zult gaan doen als u terugkomt. Bovendien wekt u hun interesse: misschien wil er wel een collega mee naar de training? Tip: Probeer deze informatie zo mogelijk in samenwerking met uw direct leidinggevende te brengen. Bijvoorbeeld tijdens een teammeeting. U krijgt zo meer commitment van uw collega s en leidinggevende.

11 voor de training TOEPASSEN Voordat u start met de training, is het zinvol om vast na te denken over HOE u de nieuwe kennis straks gaat toepassen in de praktijk: Bedenk van tevoren vijf concrete werksituaties waarin u de kennis en vaardigheden uit de training zou kunnen (of willen) toepassen. Eventueel kunt u ook een situatie uit uw privé leven hierin betrekken. Probeer u bij het bedenken van vijf voorbeelden niet te laten beperken door eventuele belemmeringen of problemen die u op dit moment ziet in de organisatie. Ga er vanuit dat alles kan! Tip: Gaat u bijv. een training projectmanagement volgen? Pas het toe op de verbouwing die u van plan bent te doen.

12 voor de training WHY NOT? Het is belangrijk te onderzoeken hoe het zit met de motivatie. Daarom is het goed om eens vanuit een verrassend perspectief te denken. Waarom zou u nu juist NIET uw geleerde kennis gaan gebruiken? Noteer vijf argumenten, of schrijf eens een vlammend betoog waarom u de kennis van de training niet gaat toepassen. Bekijk deze na afloop kritisch Wilt u echt veranderen? Als u echt wilt veranderen; welke argumenten om de training NIET toe te passen kunt u dan weerleggen? Tip: Maak een schema: argumenten tegen en argumenten voor. Bijv: Ik heb er geen tijd voor als ik er tijd voor maak, zal ik er op termijn tijd mee winnen.

13 voor de training ZOEK HULP Misschien is het goed om hulp te vragen. Het is vaak zeer zinvol om u gedurende en vooral na een training te laten ondersteunen om de nieuwe kennis goed toe te passen in de praktijk. Zoek een coach of mentor. Hij of zij wordt uw aanspreekpunt in de organisatie. Bij hem/haar kunt u terecht voor vragen of feedback. Dit zou bijv. uw leidinggevende kunnen zijn: omdat hij/zij zicht heeft op de activiteiten die u uitvoert en de plek waar u naar toe wilt groeien. Ga de training samen met een collega volgen. Jullie kunnen elkaar als buddy scherp houden en elkaar helpen met de toepassing in de praktijk. Tip: Is er niemand die de training ook gaat volgen? Zoek dan iemand die de training al gevolgd heeft.

14 voor de training NEEM AFSTAND Om optimaal te kunnen leren, moet u uzelf los kunnen maken van de dagelijkse beslommeringen, met name die van uw werk. Gun uzelf rust. Pas voor de training uw voic aan, doe dit de middag van te voren. Vertel ook in uw voic dat u een ander mens bent na afloop van de training. Stel ook de out-of-office functie in op uw mailclient. Geef aan dat u pas de dag na de training weer kunt reageren. Tip: Spreek met uw leidinggevende af dat iemand uw werk overneemt tijdens uw afwezigheid. Zo voorkomt u dat er bij terugkomst een hele stapel ligt te wachten en u met uw neus terug in de realiteit wordt geduwd, waardoor u de training vergeet.

15 voor de training 14 EXTRA TIPS Buiten alle voorgaande adviezen en tips hebben we hier nog wat extra tips: Maak ruimte, klaar de lucht Hoe wilt u dat collega s op u reageren als u voorstelt om dingen anders te doen? Aanmoedigende houding? Kritische houding? Enthousiaste houding? Even tot tien tellen voor ze hun mening geven? Betrek iedereen Vertel uw partner dat u een training gaat volgen. Vertel het zo, dat hij of zij het liefst mee zou willen. Kortom: overtuig uw partner dat dit de meest geweldige dagen uit uw carrière gaan worden. Keep it simple Leg aan uw kind of buurman, iemand die er helemaal niets van weet, uit wat de training inhoudt. Wat gaat u leren?

16 tijdens de training 15 Gedurende de training zijn er veel zaken die u als deelnemer kunt doen om te zorgen voor transfer. Uiteraard mag u er van uitgaan dat de opzet van de training en de vaardigheden van de trainer al het nodige bijdragen aan die leertransfer. Toch zijn er nog vrij veel zaken, waarin u als deelnemer energie kunt steken om een optimaal rendement uit uw training te halen. We geven u hierna weer een aantal onderwerpen en tips waar u aandacht aan zou kunnen besteden. Ook hier kiest u zelf wat het best bij u past.

17 tijdens de training ACTIEVE LEERHOUDING Neem een actieve leerhouding aan. Dit betekent dat u tijdens de training erg scherp bent op aspecten die direct en concreet toepasbaar kunnen zijn in uw eigen werkomgeving. 2. ALLES IS MOGELIJK! Laat u niet belemmeren; bedenk ook tijdens de training dat alles mogelijk is! Hierdoor staat u meer open voor alle informatie uit de training: u kunt immers out of the box denken. Futiele regels, automatische processen etc. die in uw organisatie spelen, spelen nu even geen rol. Tip: `Ja, maar ` Noteer elke ja maar... die u in u op voelt komen. Dit zijn belemmerende gedachten. Ja, maar betekent feitelijk nee, want... Niets is zo frustrerend als overal beren op de weg zien. Vraag u af: onder welke voorwaarden wél? En hoe kan ik aan die voorwaarden voldoen?

18 tijdens de training UW EIGEN CASE Breng uw eigen case in in de training. Waar bent u nu mee bezig? Op deze manier koppelt u de training aan uw praktijk, en wie weet wat voor interessante tips u kunt ontvangen. Trainers zijn over het algemeen erg blij met een inbreng van cursisten! 4. DOE HET EENS ANDERS! Nu u zich bewust bent van uw leerstijl, kunt u ook proberen om eens een andere leerstijl toe te passen. Bent u een denker? Pak het eens aan als een doener en doe mee aan een rollenspel. Door anders te doen dan u normaal doet, zult u ook makkelijker anders gaan doen na de training. Kortom: kom uit uw comfortzone! En wees gerust: dat u anders dóet, wil niet zeggen dat u anders wórdt. Tip: Doe wat u normaal niet zou doen, durf vragen te stellen die u niet zou stellen, ga met medecursisten praten, gooi er eens een opmerking uit. Laat u van uw andere kant zien.

19 tijdens de training LETS TALK Voer met alle medecursisten een gesprek. Vraag waar zij zich mee bezig houden tijdens hun werk. Of ze dezelfde problemen tegenkomen etc. Hierdoor voelt u zich meer betrokken bij de anderen uit de groep. Bovendien kunt u eens horen hoe zaken er in andere organisaties aan toe gaan. 6. KRITISCH Luister actief naar wat de trainer vertelt en neem een kritische houding aan. Wat houdt dit in voor mijzelf en voor mijn werkzaamheden?

20 tijdens de training SAMEN STA JE STERK Zoek een buddy in de groep met wie u tijdens en tussen de trainingsbijeenkomsten kunt praten over de dingen die u tegenkomt in de praktijk. Zo houdt u contact met de training. Het is niet alleen fijn om uw ei kwijt te kunnen, ook de trainingsinhoud beklijft beter! 8. PROFITEER VAN JE BUDDY Vraag of u bij hem/haar in de organisatie mag komen kijken. Hier kunt u een hoop van leren, zoals: wat passen zij al toe? hoe doen ze dat? welke tips haal ik daaruit?

21 tijdens de training LEREN IS REFLECTEREN Schrijf de leermomenten en reflectiemomenten op. Beantwoordt u hierbij de volgende vragen: waarom is dit voor mij belangrijk om te weten? hoe komt het dat ik dit nog niet wist? wat kan ik met deze kennis gaan doen? 10. ROLMODEL Vraag u tijdens de training af wie u rolmodel is. Kent u iemand die erg goed is in dat wat u wilt kunnen? Uw rolmodel zal het als compliment beschouwen als u na de training contact opneemt en om tips vraagt.

22 tijdens de training CREËER EEN LEERCLUB Onder het motto samen leer je meer zoekt u tijdens de training een paar mensen uit met wie u samen kunt sparren over de thema s uit de training. Wat doet een leerclubje of leergroep? Komt bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen. Laat iedereen bijvoorbeeld in concrete gedragingen beschrijven: wat pas ik al toe? hoe doe ik dat dat? welke tips heb ik voor de anderen? Verzamelt best practices. Zet een vorm van intervisie op, etc.

23 tijdens de training LEEROPDRACHT Indien u een voorgesprek hebt gehad met uw leidinggevende, hebt u mogelijk een specifieke leeropdracht gekregen. Ga aan de slag met deze leeropdracht van uw leidinggevende. 13. BESLIS! Welke interessante dingen kunt u allemaal naar aanleiding van de training gaan toepassen? Kies er één uit voor de eerste zes weken.

24 na de training 23 Na de training begint pas het echte werk. Nu gaat u het geleerde in praktijk brengen en dat is niet makkelijk. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de echte leertransfer plaatsvindt in deze fase, dus na het volgen van een training. Na terugkomst in de werkomgeving is de verleiding groot om direct weer terug te vallen in vast gedrag, de bekende comfortzone. Juist nu moet u alle zeilen bijzetten om met de nieuwe kennis en vaardigheden aan de slag te gaan. Heeft u de tips en adviezen t.a.v. de voorbereiding en tijdens de training al in praktijk gebracht, dan zult u ook deze tips en adviezen soepeler kunnen uitvoeren. Bedenk dat u het echte rendement haalt (of laat liggen) in de eerste zes weken na de training! VEEL SUCCES EN PLEZIER IN DE ECHTE PRAKTIJK!

25 na de training TERUGKOPPELING Voor u aan de training begon, heeft u al een afspraak gemaakt met uw leindingevende voor direct na de training. Tijdens deze afspraak moet u het in ieder geval over de volgende zaken hebben: de interessante dingen uit de training die u kunt en wilt gaan toepassen hoe u dit gaat doen wat u van uw leidinggevende aan faciliteiten en ondersteuning verwacht. Samen met uw leidinggevende besluit u welk aspect u de aankomende zes weken gaat toepassen in de praktijk.

26 na de training OP DE ZEEPKIST! Roep collega s bij elkaar en vertel wat u hebt geleerd en wat uw verwachtingen zijn. Vraag ze om u te laten experimenteren en vertel ze dat u ze ook om feedback zult gaan vragen. Zoek gelijkgestemden op binnen de organisatie; mensen die bijv. de training ook hebben gevolgd. Vertel hun uw leerervaringen en vraag ook naar die van hen.

27 na de training PREVENTIEPLAN Wat hebt u nodig om uzelf te herinneren aan uw voornemen minstens één aspect uit de training ECHT anders te gaan doen in de praktijk? En wat zal u de meeste moeite kosten om toe te passen? Het is verstandig om hier een plan voor te maken, het zogenaamde preventieplan. Ideeën voor dit preventieplan zijn: zet een afspraak in uw agenda, die iedere maand terugkomt, zoals: denk aan het stellen van open vragen, of kijk de trainingsmap nog even door! maak voor uzelf een samenvatting van de belangrijkste punten op een vel papier. Hang dit papier op uw werkplek tegenover uw bureau. Gebruik plaatjes, modellen etc. vraag anderen regelmatig om feedback op uw gedrag ben ik nu effectiever, meer ontspannen, efficiënter...?

28 na de training BETREK IEDEREEN Is er een centrale plek op de afdeling, een prikbord bijvoorbeeld? Of een plek bij uw bureau? Hang hier uw samenvatting van de training op. Hang ideeën, stellingen of verbetervoorstellen op een flip-overvel met ruimte voor anderen om te reageren. Lok hoe dan ook interactie uit met uw collega s. Dit kan ook op intranet, of via netwerksites als LinkedIn en een eigen blog.

29 na de training ROLMODEL Als u het tijdens de training nog niet hebt gedaan, kunt u het alsnog doen: kies een rolmodel. Dat is iemand die u bewondert, die de dingen doet die u ook zou willen doen, kunnen of durven. Na de training voert u binnen een maand een gesprek met uw rolmodel. Vertel over welk gedrag of talent u het wilt hebben, en vind uit hoe de ander dat precies doet. Uw rolmodel zal het als een compliment opvatten dat u hem of haar als voorbeeld hebt uitgekozen. Bovendien wordt hij/zij zich weer bewust van een kwaliteit. 6. PIJN Besef dat de wereld nog steeds hetzelfde is. Op zijn best bent u veranderd. De rest waarschijnlijk niet. U gaat tegen muren aan lopen (weerstand). Geef niet op na terugkomst op uw werkplek. Veranderen voelt ongemakkelijk, realiseer u dat. Het is dus normaal dat het niet allemaal direct soepel en makkelijk gaat.

30 na de training PRIVÉ Probeer ook eens het geleerde toe te passen in de privé-omgeving. Vraag uw directe naasten of ze merken dat u veranderd bent. Bijv. dat u meer open vragen stelt of op een andere manier adviseert? 8. HOUD U AAN AFSPRAKEN Transfer is belangrijk, u bent belangrijk. Houd u aan gemaakte afspraken en houd ook uw leidinggevenden en collega s eraan. Uw ontwikkeling na de training is belangrijk voor u, uw collega s en voor uw werk.

31 Leidinggevende voor de training 30 Zorg voor een optimaal leertransferklimaat in de werkomgeving. Als leidinggevende hebt u het belangrijkste aandeel in het bereiken van voldoende return on investment. De eerste zes weken zijn cruciaal: dán moet de medewerker de nieuwe kennis, vaardigheden en/of attitude daadwerkelijk toe leren passen in de praktijk. Dat gaat met vallen en opstaan.

32 Leidinggevende voor de training VOORGESPREK Als een medewerker een training gaat volgen, is het zeer belangrijk dat u het samen eens bent over de leerdoelen. Geef aan welk effect deze training kan of moet hebben op de directe werkzaamheden, business of misschien wel strategie van de organisatie. Agendapunten: Leerdoelen SMART maken Hoe creërt u samen een mogelijkheid en gelegenheid om het geleerde toe te passen? Wat verwacht u daarbij van elkaar? Welke ondersteuning is nodig? Hoe gaat u om met werkdruk? Is de training belangrijk genoeg om er de medewerker ook echt voor vrij te maken? Kunt u de medewerker stimuleren tot het nemen van voldoende geestelijke ruimte? Maak een concrete afspraken voor direct na en zes weken na de training. TIP Geef vooraf een concrete leeropdracht mee; laat daarbij o.b.v. de training een reflectieverslag maken en bespreek dat na afloop.

33 Leidinggevende tijdens de training KEEP IN TOUCH Gedurende de training is het belangrijk om voeling te houden met de deelnemer. Dat heeft een dubbel effect: enerzijds waardeert de medewerker de getoonde interesse en anderzijds krijgt u relevante informatie over de voortgang of belangrijke leerpunten. Tips: Stuur een sms-je met een vraag, bijv. welke inzichten vond je het waardevolst vandaag? Indien het gaat om een intern traject waaraan meerdere medewerkers meedoen: bel de trainer eens op over wat er speelt in de groep. Vraag de deelnemer om na afloop van iedere trainingssessie een kort verslag te schrijven met de belangrijkste bevindingen en/of leerpunten. Vraag naar inzichten waar de hele organisatie beter van wordt.

34 Leidinggevende tijdens de training INTERESSE Het is belangrijk om een gezonde interesse te tonen zonder dat de deelnemer het gevoel krijgt dat hij of zij gecontroleerd wordt. Tips: Vraag na de eerste trainingssessie de trainingsmaterialen in te zien. U krijgt dan een goed beeld van de inhoud en de doelen van de training. Bovendien weet u nu wat er op de medewerker afkomt en welke inspanning dit mogelijk gaat kosten. Realiseer u, dat het begeleiden en volgen van een medewerker in een training dus ECHT tijd kost. Plan deze tijd dan ook echt in de agenda.

35 Leidinggevende tijdens de training FACILITEER TRANSFER Zorg tijdens de training voor een optimaal leertransferklimaat in de werkomgeving. Als leidinggevende hebt u het belangrijkste aandeel in het bereiken van voldoende return on investment. Tips Geef de medewerker de kans om de middag voor de training vrij te nemen om zo los te komen van het werk. Bespreek in een werkoverleg met alle collega s het feit dat een van hen nu een training volgt en mogelijk na terugkeer zaken anders wil aanpakken. Geef aan dat u dat van harte ondersteunt!

36 Leidinggevende na de training TERUGKOPPELING Het eerste gesprek (binnen een week) na de training is feitelijk de start van de leertransfer op de werkplek en cruciaal voor het succes hiervan. Op deze afspraak staan wat u betreft in ieder geval de volgende zaken op de agenda: Bespreek het reflectieverslag of vraag naar de belangrijkste inzichten. Bespreek welke concrete dingen de trainee kan gaan toepassen. Kies er samen één uit voor de eerste zes weken. Maak een actieplan in de vorm van een PAP, een persoonlijk actie plan voor de komende zes weken en plan een afspraak na drie weken. Vraag waar de medewerker heel erg tegen op ziet bij het toepassen van het geleerde. Geef aan dat u hem/haar zult ondersteunen. Vraag welke concrete hulp de medewerker van u verwacht bij het oefenen en toepassen in de praktijk.

37 Leidinggevende na de training KEEP THE MOMENTUM Houd na de training en na het eerste gesprek het momentum van de transfer vast. Veel mensen zijn geneigd onder de druk van business as usual weer terug te vallen naar oud gedrag. Het is uw taak ervoor te zorgen, dat de medewerker ondersteuning krijgt bij de toepassing van het geleerde in de werkomgeving. Juist als er weerstand komt van collega s, opdrachtgevers of overige leidinggevenden. Tips: Feedbackregels: bespreek met de medewerker en de overige collega s HOE om te gaan met feedback. Houd voortgangsgesprekken en geef gerichte opdrachten die appelleren aan de nieuwe kennis en vaardigheden. Geef regelmatig complimenten als de medewerker echt nieuwe kennis en vaardigheden toepast.

38 Leidinggevende na de training STIMULEER Na enige tijd enthousiast geoefend te hebben met het toepassen van nieuwe kennis, treedt onvermijdelijk een dip op bij uw medewerker. Belangrijk is deze dip te onderkennen en vervolgens bespreekbaar te maken. Juist nu kunt u als leidinggevende een aantal acties ondernemen om de medewerker in deze cruciale fase van verandering te helpen in zijn of haar persoonlijke groei. Tips: Laat de medewerker fouten maken, dit hoort nu eenmaal bij oefenen en uitproberen. Zorg wel voor een veilige omgeving! Waardeer de inspanningen van de medewerker bij het toepassen van de nieuwe kennis en vaardigheden Bied uitdagende situaties aan waarin de vaardigheden van toepassing zijn. Eventueel in een andere omgeving.

39 Voor alle P&O-/HRM ers 38 Beste collega s, misschien is dit voor u de bekende gesneden koek of misschien wel oude koek! Daarom hebben we uw doorslaggevende rol niet apart vermeld in deze waaier. We gaan er gemakshalve van uit dat uw kennis en vaardigheden op het vlak van leren en leertransfer op een of andere manier is geïntegreerd en geborgd in diverse structuren, methodieken of andere Best Practices in uw organisatie. We hopen met deze waaier met name de individuele cursisten en hun leidinggevenden te inspireren en motiveren om het geleerde in praktijk te brengen. Uiteindelijk is die transfer naar de werkpraktijk het allerbelangrijkste doel van trainingen. Natuurlijk is persoonlijke ontwikkeling belangrijk! Maar ook dit komt alleen tot effectieve bloei bij het echt toepassen in de praktijk. Mocht u vanuit uw expertise nog tips, commentaar of vragen hebben, dan weet u ons te vinden ISES Advies, Postbus 2003, 5300 CA Zaltbommel Telefoon:

40 Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Samenstelling: Suzanne von Reth, Marijke van Biezen, John van Beem, Albert Rijkeboer Vormgeving: Drew Adamson, ISES Zaltbommel Grafische productie: Topline Graphic Consultants, Son 2010 ISES Advies, Zaltbommel 2009 ISES Advies, Zaltbommel Adviesprijs 9,95 isesadvies.nl ISES Advies is onderdeel van ISES B.V. ISES B.V. is onderdeel van de Schouten & Nelissen Groep

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Als managen uw vak is

Als managen uw vak is Anton van den Dungen Coen Dirkx Als managen uw vak is Basisvaardigheden voor leidinggevenden Thema, bedrijfswetenschappelijke en educatieve uitgeverij 2 U blijft leren Dit hoofdstuk gaat over leren en

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Coaching volgens het GROW-model

Coaching volgens het GROW-model Coaching volgens het GROW-model Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 2 Coachingsmodel GROW G Goal

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu

Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu Ebook Wat wil ik nu echt? - Neem de eerste stap naar Superheld - www.superheld.nu HOOFDSTUK 1 Superheld? Herken jij jezelf in de volgende uitspraken? Ik ben afgestudeerd, klaar voor een uitdaging en opzoek

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie