REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË"

Transcriptie

1 Steunpunt O&O Indicatoren Dekenstraat Leuven REGIONALE PATENTACTIVITEIT VLAANDEREN EN BELGIË Augustus 2007 Mariette Du Plessis* Catherine Lecocq** Tom Magerman* Xiaoyan Song* Bart Van Looy*,** *Steunpunt O&O Indicatoren **Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen, Managerial Economics, Strategy & Innovation, Fac. ETEW, KULeuven Contact:

2 Inleiding In dit rapport wordt een overzicht geboden van de regionale patentactiviteit in België. Deze regionale verdeling van technologie-activiteit is uitgewerkt voor de periode 1990 tot 2004/5 en is gebaseerd op de adresinformatie beschikbaar voor patentaanvragen en toekenningen binnen het Europese (EPO) en Amerikaanse (USPTO) patentsysteem. Voor het EPO patentsysteem betreffen het zowel aanvragen als toekenningen; voor het Amerikaanse systeem enkel toekenningen. 1 PCT aanvragen zijn in deze analyse niet opgenomen aangezien hieromtrent geen systematische adresinformatie beschikbaar is. Er werd een dubbele allocatie uitgevoerd; in eerste instantie gebaseerd op adresinformatie van de aanvrager; in tweede instantie gebaseerd op adresinformatie van de uitvinder. Beide methoden hebben voor- en nadelen. Wanneer men werkt met adresinformatie afkomstig van de aanvrager sluit men in regel aan bij de locatie waar de technologie-activiteit plaats vindt. Men stelt echter ook vast dat ondernemingen aanvragen indienen op naam van de hoofdzetel of nog een divisie die zich specialiseert in de patentaanvragen en waarbij deze eenheid zich in een andere regio (of zelfs land) situeert. Deze benadering kan dus voor een vertekening in regel ten gunste van grotere agglomeraties zorgen. Vandaar dat ook vaak gewerkt wordt met allocatie op basis van adresinformatie van de uitvinders. Echter ook hier zijn vertekeningen aan de orde, die des te groter worden naarmate pendelen frequenter en over grotere afstanden voorkomt. Een vollediger, genuanceerd beeld wordt dan ook bekomen door beide perspectieven te hanteren 2. Methodologie Om het aantal octrooien van elk regio in België te identificeren is gebruik gemaakt van adresinformatie die beschikbaar is binnen de PATSTAT databank. Adresinformatie heeft betrekking op zowel aanvragers als op uitvinders en bevat in regel straatnaam, gemeente en postcode. In een eerste fase wordt deze adresinformatie (gemeentenaam en postcode) geïsoleerd en gerelateerd aan de beschikbare naamlijsten van gemeenten en postcodes (zowel de LAU (Local Administrative Units) inventaris 3 als lijsten van gemeentenamen en postcodes beschikbaar via De Post 4 ). Voor patentdocumenten waar adresinformatie onvolledig is, wordt op basis van een manuele procedure waarbij ook gebruik gemaakt wordt van informatie betreffende de aanvrager een verdere toewijzing gerealiseerd. Tenslotte werden uitvoerige kwaliteitscontroles uitgevoerd, aan de hand van zowel postcodes, gemeentenamen als aan de hand van namen van aanvragers. Voor een beperkt aantal patentdocumenten is onvoldoende informatie beschikbaar om te komen tot een correcte regionale allocatie. In totaal hebben wij voor de Belgische aanvragers van EPO aanvragen 99.99% van de patenten kunnen toekennen aan een regio, voor de uitvinders is 99.72% toegekend aan een regio. Voor de EPO toekenningen is het percentage toekenning aan een regio 99.98% en 99.68% voor aanvragers en uitvinders 1 Weliswaar publiceert USPTO recent ook aanvragen; de adresinformatie voor dergelijke aanvragen zowel op het niveau van uitvinders als op het niveau van aanvragers is echter dermate onvolledig, dat een betrouwbaar regionaal beeld niet kan gecreëerd worden aan de hand van deze indicator. 2 Tezelfdertijd kan opgemerkt worden dat de resultaten bekomen via uitvinders en aanvragers in belangrijke mate gelijk lopen; correlaties bekomen in het kader van deze studie bedragen 0,80 voor USPTO toekenningen, en 0,9 voor EPO aanvragen en toekenningen (berekend op de absolute aantallen per regio)

3 respectievelijk. Ook % van de USPTO aanvragers kon aan een regio toegekend worden, voor de uitvinders ligt dit percentage lager en kon 97.1% van alle patentdocumenten worden toegekend 5. Indien meerdere aanvragers of uitvinders afkomstig uit verschillende Belgsiche regio s werden geobserveerd, werden de patenten geteld in alle betrokken regio s ( full count principe). Meerdere aanvragers en/of uitvinders binnen eenzelfde regio worden uiteraard telkens maar eenmaal voor de betreffende regio in rekening gebracht. Inzake indeling in regio s werd gebruik gemaakt van de NUTS codes (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) zoals gebruikt door Eurostat. Een overzicht van de NUTS codes voor België wordt weergegeven in Tabel 1. 5 De resterende groep bevat in regel enkel een naam, straatnaam, dan wel de omschrijving deceased. 2

4 Tabel 1 NUTS classificatie België CODE NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 RÉG. BRUXELLES-CAP.- BRUSSELS BE1 HFDST. GEWEST BE10 BE100 BE2 BE21 BE211 BE212 BE213 BE22 BE221 BE222 BE223 BE23 BE231 BE232 BE233 BE234 BE235 BE236 BE24 BE241 BE242 BE25 BE251 BE252 BE253 BE254 BE255 BE256 BE257 BE258 BE3 BE31 BE310 BE32 BE321 BE322 BE323 BE324 BE325 BE326 BE327 BE33 BE331 BE332 BE333 BE334 BE34 BE341 BE342 BE343 BE344 BE345 BE35 BE351 BE352 BE353 VLAAMS GEWEST RÉGION WALLONNE Rég. Bruxelles-Cap Brussels Hfdst. Gewest Antwerpen Limburg (B) Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Brabant Wallon Hainaut Liège Luxembourg (B) Namur Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad Arr. Antwerpen Arr. Mechelen Arr. Turnhout Arr. Hasselt Arr. Maaseik Arr. Tongeren Arr. Aalst Arr. Dendermonde Arr. Eeklo Arr. Gent Arr. Oudenaarde Arr. Sint-Niklaas Arr. Halle-Vilvoorde Arr. Leuven Arr. Brugge Arr. Diksmuide Arr. Ieper Arr. Kortrijk Arr. Oostende Arr. Roeselare Arr. Tielt Arr. Veurne Arr. Nivelles Arr. Ath Arr. Charleroi Arr. Mons Arr. Mouscron Arr. Soignies Arr. Thuin Arr. Tournai Arr. Huy Arr. Liège Arr. Verviers Arr. Waremme Arr. Arlon Arr. Bastogne Arr. Marche-en-Famenne Arr. Neufchâteau Arr. V irton Arr. Dinant Arr. Namur Arr. Philippeville 3

5 Bevindingen 1. Totaal aantal octrooien per jaar voor EPO en USPTO In Tabel 2 wordt het detail van elke regio per jaar weergegeven voor de EPO aanvragen waarbij de allocatie is gebeurd op basis van de locatie van de aanvrager. De variant waarbij is gewerkt met locatie van de uitvinder vindt men in bijlage 1. Bijlage 2 en 3 betreffen dan de EPO toekenningen (gealloceerd op basis van aanvrager en uitvinder); bijlage 4 en 5 betreffen analoge data inzake de USPTO toekenningen. In Vlaanderen en België bekleedt Antwerpen de eerste plaats ongeacht de indicator die men hanteert. De top 5 in Vlaanderen betreft, naast Antwerpen, Leuven, Gent, Turnhout en Kortrijk. De regio Halle-Vilvoorde sluit dicht aan bij deze top 5. De sterke positie van de regio Antwerpen wordt in belangrijke mate gedragen door Agfa-Gevaert. Daarnaast spelen ook Bayer Antwerpen, Xeikon en Alcatel Bell een belangrijke rol. In de Leuvense regio betreffen de grootste aanvragers van octrooien IMEC, de Katholieke Universiteit Leuven en Raychem/Tyco. In Gent zijn vooral Innogenetics, VIB, Plant Genetic Systems en de Universiteit Gent actief inzake het aanvragen van octrooien; voor Turnhout betreft het Janssen Pharmaceutica, VITO en Nuyts NV. In Kortrijk zijn vooral Bekaert, Michel van de Wiele en Barco van belang. In de regio Halle-Vilvoorde speelt vooral Electrolux Home Products, Sony (Service Centre) en Vaillant een grote rol; daarnaast observeert men ook Puratos, Cerestar Holding en R.E.D. Laboratories. Voor Brussel valt de rol op van ondernemingen zoals Solvay, UCB en Glaverbel. In Nijvel betreffen belangrijke aanvragers, Glaxosmithkline (Smithkline Beecham), Universite Catholique de Louvain en Ion Beam Applications (IBA). Omwille van de lange tijdsperiode tussen aanvraag en toekenning die voor het USPTO systeem gemiddeld 3 à 4 jaar en voor het EPO systeem 5 à 6 jaar bedraagt dienen trends inzake toekenningen met de nodige omzichtigheid benaderd te worden. Toch blijkt uit de resultaten dat een aantal regio s - Brussel-Hoofdstad, Mechelen, Turnhout, Gent, Halle- Vilvoorde, Leuven, Kortrijk, Nivelles, Charleroi, Liège en Namur - een duidelijke toenemende tendens vertonen in het aantal aangevraagde octrooien. Voor Antwerpen is dit minder het geval en is er eerder sprake van stagnatie of zelfs een daling. 4

6 Tabel 2 a Totaal aantal EPO octrooi aanvragen, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS 3 REGIO Totaal VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen (1) BE212 Arr. Mechelen BE213 Arr. Turnhout (4) BE221 Arr. Hasselt BE222 Arr. Maaseik BE223 Arr. Tongeren BE231 Arr. Aalst BE232 Arr. Dendermonde BE233 Arr. Eeklo BE234 Arr. Gent (3) BE235 Arr. Oudenaarde BE236 Arr. Sint-Niklaas BE241 Arr. Halle-Vilvoorde BE242 Arr. Leuven (2) BE251 Arr. Brugge BE252 Arr. Diksmuide BE253 Arr. Ieper BE254 Arr. Kortrijk (5) BE255 Arr. Oostende BE256 Arr. Roeselare BE257 Arr. Tielt BE258 Arr. Veurne

7 Tabel 2 b Totaal aantal EPO octrooi aanvragen, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS 3 REGIO Totaal BRUSSEL BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad WALLONIË BE310 Arr. Nivelles BE321 Arr. Ath BE322 Arr. Charleroi BE323 Arr. Mons BE324 Arr. Mouscron BE325 Arr. Soignies BE326 Arr. Thuin BE327 Arr. Tournai BE331 Arr. Huy BE332 Arr. Liège BE333 Arr. Verviers BE334 Arr. Waremme BE341 Arr. Arlon BE342 Arr. Bastogne BE343 Arr. Marche-en-Famenne BE344 Arr. Neufchâteau BE345 Arr. Virton BE351 Arr. Dinant BE352 Arr. Namur BE353 Arr. Philippeville Onbekend 1 1 Totaal

8 Figuur 1 jaar per regio Grafische voorstelling van het gemiddelde aantal octrooien aangevraagd per 7

9 2. Octrooi totalen genormaliseerd aan de hand van inwoners en BBP. In tabel 3 worden de octrooitotalen (EPO aanvragen, toegewezen aan de hand van de aanvrager) in elke regio gerelateerd aan het aantal inwoners in de regio; resulterend in een indicator die het aantal patenten (of patentaanvragen) per miljoen inwoners weergeeft 6. In bijlage 6 tot en met 10 kunnen analoge data betreffende toewijzing aan de hand van uitvinders en toekenningen (EPO en USPTO) worden gevonden. Zoals tabel 3 aangeeft, plaatst deze indicator kleinere regio s met relatief meer technologie- activiteit, nadrukkelijker in de kijker. Voor Vlaanderen springen de relatief sterke positie van Ieper en Kortrijk nu in het oog (naast Antwerpen, Leuven, Turnhout en Gent). In Wallonië valt de relatief sterke positie op van Aarlen in belangrijke mate gedreven door slechts een onderneming, nl. Soremartec -, Nijvel en Charleroi. De relatief sterke positie van Charleroi hangt dan weer samen met o.m. de aanwezigheid van onderzoeksactiviteiten van Totalfina in deze regio. Tabel 4 bevat dan weer het aantal octrooien (EPO aanvragen, toegewezen aan de hand van de aanvrager), ditmaal genormaliseerd per miljoen BBP in elk regio. De resultaten zijn terug te vinden in bijlage 11 tot 15. De resultaten liggen in lijn met de bevindingen bekomen na normalisatie aan de hand van bevolkingsgegevens (correlatie: 0,92). Ook hier komen dezelfde - kleinere - regio s nadrukkelijker op de voorgrond. Een variant van deze indicatoren kan gevonden worden in tabel 5. Hier wordt de ratio tussen enerzijds aandeel in patentactiviteit en anderzijds aandeel in bevolking en BBP weergegeven. Deze ratio bedraagt 1 indien beide proporties samenvallen, bijvoorbeeld wanneer 10% van de patentactiviteit zich situeert in een regio die ook goed is voor 10% van de bevolking (cq. BBP). Waarden hoger dan 1 reflecteren een bijdrage op het vlak van technologie die verder gaat dan puur te verwachten op basis van bevolkingsaantallen (BBP); voor waarden kleiner dan 1 geldt net het omgekeerde. Tabel 5 maakt duidelijk dat inzake technologie, de regio s Ieper, Kortrijk, Leuven, Antwerpen, Turnhout en Gent relatief sterk staan. Daarnaast komt Brussel sterk naar voor wanneer men rekening houdt met bevolking. De lagere waarden voor Brussel na normalisatie voor BBP suggereren dan weer dat een belangrijk deel van het BBP in Brussel zich situeert in sectoren waar patentactiviteit minder of nauwelijks aanwezig is (de meerderheid van de dienstensector). In Wallonië observeert men relatief sterke posities voor Aarlen, Nijvel en Charleroi. Bijlage 16 bevat een set van analoge indicatoren, waarbij de allocatie is gebaseerd op uitvinders.. 6 Het is deze indicator die ook door Eurostat wordt gerapporteerd in het kader van de regionale STI indicatoren. De cijfers die hier gerapporteerd worden, liggen lager dan de cijfers die men vindt bij Eurostat; dit heeft te maken met het gegeven dat Eurostat ook de PCT aanvragen meetelt. Aangezien de Patstat databank omtrent PCT aanvragen onvoldoende adresinformatie bevat, is een correcte inclusie van de PCT aanvragen vooralsnog niet mogelijk. 8

10 Tabel 3 a Totaal aantal EPO octrooi aanvragen per miljoen inwoners, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS3 REGIO Gem. ( 90-04) VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen 132,0 100,3 158,0 257,2 222,8 263,6 201,5 202,7 222,1 199,7 158,8 173,5 175,9 146,4 132,0 183,1 BE212 Arr. Mechelen 20,3 16,9 40,3 3,3 16,7 29,9 33,1 56,1 59,2 49,1 55,6 104,3 61,7 80,8 48,3 45,0 BE213 Arr. Turnhout 97,0 49,5 82,6 64,0 81,4 98,5 100,4 117,1 153,7 153,3 100,8 139,5 116,9 232,5 202,3 119,3 BE221 Arr. Hasselt 21,9 24,5 24,4 21,5 16,1 29,3 10,6 58,1 28,9 21,0 33,9 31,1 25,8 18,0 33,2 26,6 BE222 Arr. Maaseik 9,9 4,9 38,9 24,1 38,2 70,9 60,9 79,0 110,8 50,6 50,1 49,8 67,5 71,7 80,1 53,8 BE223 Arr. Tongeren 16,5 16,4 10,9 10,8 21,5 10,7 5,3 5,3 42,4 15,9 21,1 21,0 26,2 73,1 62,5 24,0 BE231 Arr. Aalst 11,6 7,7 11,6 7,7 3,8 11,5 19,1 26,8 15,3 7,6 15,2 34,3 19,0 3,8 13,0 BE232 Arr. Dendermonde 16,4 16,4 5,4 10,9 27,1 16,2 21,6 32,3 10,7 37,6 26,8 32,1 53,4 26,7 22,2 BE233 Arr. Eeklo 25,4 25,3 12,7 25,3 12,6 12,6 12,6 37,7 25,2 25,2 37,8 12,6 12,6 18,5 BE234 Arr. Gent 47,3 51,2 45,0 36,7 67,3 71,2 71,1 56,8 151,9 202,3 157,3 152,7 136,1 165,5 134,9 103,2 BE235 Arr. Oudenaarde 17,8 8,9 26,6 35,3 8,8 17,6 26,4 26,3 8,8 52,6 52,4 87,4 69,9 113,3 34,8 39,1 BE236 Arr. Sint-Niklaas 18,6 23,1 32,1 77,7 86,4 31,7 99,4 126,0 94,2 67,2 75,9 49,0 66,5 79,5 74,8 66,8 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 39,2 22,2 38,7 12,8 20,1 27,3 41,7 27,1 36,0 37,7 44,7 40,9 143,5 169,2 182,2 58,9 BE242 Arr. Leuven 60,3 69,1 68,6 61,2 54,0 73,8 113,2 119,2 176,1 206,5 216,4 185,2 171,4 242,1 217,6 135,6 BE251 Arr. Brugge 68,3 56,7 48,9 63,7 15,0 59,7 67,1 89,3 85,3 92,6 121,7 81,0 66,1 143,1 65,9 75,0 BE252 Arr. Diksmuide 21,1 21,0 41,9 62,8 20,9 20,8 20,8 20,8 20,8 16,7 BE253 Arr. Ieper 192,3 172,9 105,6 124,6 86,2 114,9 134,1 163,0 239,7 296,9 172,6 124,8 153,6 134,5 191,9 160,5 BE254 Arr. Kortrijk 90,6 46,9 90,0 75,5 89,8 61,0 107,6 132,8 165,2 193,9 183,5 180,0 295,3 259,6 205,6 145,2 BE255 Arr. Oostende 7,3 14,5 21,5 7,1 14,2 7,1 7,1 28,2 7,1 21,0 13,9 20,8 6,9 54,8 15,4 BE256 Arr. Roeselare 58,1 29,0 28,9 28,8 43,1 78,9 57,3 35,7 92,7 57,0 71,1 63,9 49,6 63,7 99,0 57,1 BE257 Arr. Tielt 11,6 23,2 11,6 23,1 34,5 22,9 22,9 22,8 56,9 45,6 11,4 34,1 22,7 68,0 67,9 31,9 BE258 Arr. Veurne 18,9 18,5 36,4 18,1 35,9 107,3 53,5 35,7 17,7 35,1 69,6 17,3 17,1 32,1 9

11 Tabel 3 b Totaal aantal EPO octrooi aanvragen per miljoen inwoners, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS3 REGIO Gem. ( 90-04) BRUSSEL Arr. de Bruxelles-Capitale / BE100 Arr. van Brussel-Hoofdstad 110,1 97,3 110,4 95,8 123,1 123,2 96,9 149,2 199,1 181,2 174,7 197,7 224,3 186,7 197,3 151,1 WALLONIË BE310 Arr. Nivelles 34,6 40,2 42,7 63,4 89,6 62,2 102,9 67,1 104,1 204,4 321,9 226,2 204,7 166,9 113,2 122,9 BE321 Arr. Ath 0,0 12,9 12,9 25,7 12,8 12,8 38,3 25,4 12,6 25,0 37,4 14,4 BE322 Arr. Charleroi 51,6 30,4 51,4 32,7 72,4 44,5 56,3 117,6 163,0 146,8 195,0 183,2 137,9 97,5 190,0 104,7 BE323 Arr. Mons 4,0 15,8 19,7 3,9 11,9 23,8 11,9 31,8 20,0 20,0 16,1 20,1 28,1 36,2 72,3 22,4 BE324 Arr. Mouscron 28,1 14,2 0,0 14,3 42,9 43,0 43,0 86,0 18,1 BE325 Arr. Soignies 6,0 5,9 5,9 5,9 23,4 11,7 11,6 11,6 11,6 11,5 5,7 11,4 8,1 BE326 Arr. Thuin 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 2,8 BE327 Arr. Tournai 14,2 14,2 7,1 7,1 7,1 35,5 14,2 14,2 28,4 35,5 7,1 12,3 BE331 Arr. Huy 21,3 10,6 21,0 20,7 20,6 30,6 19,8 29,5 19,5 29,1 14,8 BE332 Arr. Liège 44,1 32,2 27,0 35,3 32,0 33,8 22,1 64,6 61,3 74,9 95,7 126,5 93,9 83,6 107,2 62,3 BE333 Arr. Verviers 47,5 51,1 42,9 23,2 7,7 11,5 45,9 34,3 34,1 34,1 41,4 78,6 44,7 40,9 55,5 39,6 BE334 Arr. Waremme 15,5 15,4 45,1 14,9 29,2 28,9 9,9 BE341 Arr. Arlon 20,5 20,3 60,4 179,6 118,8 216,1 195,7 389,9 213,6 310,1 76,8 171,4 113,2 224,7 334,0 176,3 BE342 Arr. Bastogne 52,8 51,9 25,8 24,9 73,5 24,2 23,8 47,3 21,6 BE343 Arr. Marche-en-Famenne 20,5 20,3 20,1 20,0 117,6 97,5 77,4 96,0 31,3 BE344 Arr. Neufchâteau 18,3 18,1 18,1 35,9 35,8 17,8 9,6 BE345 Arr. Virton 21,7 21,3 21,1 41,5 20,1 8,4 BE351 Arr. Dinant 10,4 10,4 20,2 9,9 19,7 4,7 BE352 Arr. Namur 3,7 29,4 3,7 7,3 3,6 14,4 21,5 25,0 24,9 74,1 38,7 35,0 52,1 72,5 27,1 BE353 Arr. Philippeville 33,8 33,3 33,1 16,5 16,4 8,9 10

12 Figuur 2 Grafische voorstelling van het gemiddelde aantal octrooien (EPO) aangevraagd per jaar gerelateerd per miljoen inwoners per regio 11

13 Tabel 4 a Totaal aantal EPO octrooi aanvragen per miljoen euro BBP, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS3 REGIO Gemiddelde ( 95-04) VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen 9,1 7,0 7,0 7,6 6,5 5,0 5,4 5,4 4,4 3,8 6,1 BE212 Arr. Mechelen 1,5 1,6 2,6 2,8 2,3 2,3 4,2 2,3 2,9 1,6 2,4 BE213 Arr. Turnhout 4,8 4,8 5,5 7,2 6,6 4,0 5,5 4,4 8,5 7,2 5,9 BE221 Arr. Hasselt 1,3 0,5 2,6 1,2 0,9 1,3 1,2 1,0 0,7 1,2 1,2 BE222 Arr. Maaseik 4,7 4,1 5,2 6,8 3,0 2,8 2,7 3,6 3,7 4,0 4,1 BE223 Arr. Tongeren 0,8 0,4 0,4 3,2 1,2 1,5 1,4 1,7 4,7 4,1 1,9 BE231 Arr. Aalst 0,8 1,4 1,9 1,1 0,5 1,0 2,1 1,1 0,2 1,0 BE232 Arr. Dendermonde 1,1 1,5 2,2 0,7 2,3 1,6 1,8 2,9 1,4 1,6 BE233 Arr. Eeklo 0,9 0,9 2,7 1,7 1,7 2,2 0,7 0,7 1,2 BE234 Arr. Gent 2,9 2,9 2,3 6,0 7,7 5,8 5,5 4,7 5,6 4,2 4,8 BE235 Arr. Oudenaarde 1,1 1,6 1,5 0,5 2,8 2,7 4,4 3,1 4,7 1,4 2,4 BE236 Arr. Sint-Niklaas 1,8 5,5 6,7 5,0 3,5 3,6 2,2 2,9 3,3 3,1 3,7 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 1,2 1,8 1,1 1,4 1,4 1,6 1,4 4,8 5,5 5,5 2,6 BE242 Arr. Leuven 4,1 6,3 6,6 9,4 10,2 10,1 8,5 7,7 10,4 8,9 8,2 BE251 Arr. Brugge 2,9 3,3 4,3 4,0 4,2 5,1 3,4 2,7 5,7 2,5 3,8 BE252 Arr. Diksmuide 4,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 BE253 Arr. Ieper 7,3 8,5 9,9 13,8 15,9 9,5 6,3 7,2 6,4 8,8 9,4 BE254 Arr. Kortrijk 2,8 5,0 5,9 6,9 7,6 7,2 6,9 11,3 9,6 7,3 7,1 BE255 Arr. Oostende 0,4 0,5 1,7 0,4 1,1 0,7 1,1 0,3 2,6 0,9 BE256 Arr. Roeselare 3,4 2,6 1,7 4,1 2,4 2,9 2,5 1,9 2,4 3,6 2,7 BE257 Arr. Tielt 1,1 1,1 1,0 2,5 1,9 0,4 1,2 0,8 2,3 2,2 1,5 BE258 Arr. Veurne 0,9 1,9 5,5 2,6 1,7 0,8 1,5 3,0 0,7 0,7 1,9 12

14 Tabel 4 b Totaal aantal EPO octrooi aanvragen per miljoen euro BBP, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS3 REGIO Gemiddelde ( 95-04) BRUSSEL BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad 2,8 2,2 3,4 4,4 3,8 3,5 3,9 4,3 3,5 3,6 3,5 WALLONIË BE310 Arr. Nivelles 3,4 5,6 3,6 5,3 9,8 14,3 9,6 8,4 6,7 4,2 7,1 BE321 Arr. Ath 1,1 1,1 3,3 2,1 0,9 1,9 2,7 1,3 BE322 Arr. Charleroi 2,6 3,2 6,9 9,0 8,0 10,4 9,5 7,1 4,9 9,0 7,1 BE323 Arr. Mons 1,7 0,8 2,3 1,4 1,3 1,0 1,3 1,7 2,1 4,0 1,8 BE324 Arr. Mouscron 0,9 0,8 2,1 2,0 1,9 3,7 1,1 BE325 Arr. Soignies 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,4 0,7 0,6 BE326 Arr. Thuin 0,7 0,6 0,1 BE327 Arr. Tournai 0,5 0,5 0,5 2,3 0,8 0,8 1,5 1,8 0,3 0,9 BE331 Arr. Huy 1,3 2,0 1,3 1,8 1,1 1,6 0,9 BE332 Arr. Liège 1,9 1,2 3,6 3,3 4,0 4,8 6,3 4,6 4,0 4,8 3,8 BE333 Arr. Verviers 0,7 2,8 2,1 2,0 1,9 2,2 4,1 2,3 2,2 2,8 2,3 BE334 Arr. Waremme 3,9 1,3 2,3 2,3 1,0 BE341 Arr. Arlon 11,5 10,5 20,4 11,1 15,5 3,9 9,0 5,5 10,7 15,6 11,4 BE342 Arr. Bastogne 1,9 5,2 1,7 1,5 2,8 1,3 BE343 Arr. Marche-en-Famenne 1,3 1,3 1,2 1,1 6,3 5,0 3,8 4,4 2,4 BE344 Arr. Neufchâteau 1,2 1,1 2,0 2,0 1,0 0,7 BE345 Arr. Virton 2,8 1,2 0,4 BE351 Arr. Dinant 1,5 0,7 1,3 0,3 BE352 Arr. Namur 0,9 1,3 1,4 1,4 3,9 2,0 1,7 2,5 3,3 1,8 BE353 Arr. Philippeville 3,1 1,5 1,5 0,6 13

15 Figuur 2 Grafische voorstelling van het gemiddelde aantal octrooien (EPO) aangevraagd per jaar gerelateerd per miljoen BBP per regio Tijdsperiode

16 Tabel 5 a Verhouding van het gemiddelde percentage octrooien per regio over het percentage van de bevolking/bbp voor octrooien met een Belgische aanvrager in Vlaanderen EP applicaties EP toekenningen US toekenningen NUTS3 REGIO %octrooien/%bev. ( ) %octrooien/%bbp ( ) %octrooien/%bev. ( ) %octrooien/%bbp ( ) %octrooien/%bev. ( ) %octrooien/%bbp ( ) VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen 2,4 1,6 3,1 2,0 3,1 2,4 BE212 Arr. Mechelen 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 BE213 Arr. Turnhout 1,4 1,5 1,5 1,4 2,0 2,0 BE221 Arr. Hasselt 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 BE222 Arr. Maaseik 0,6 1,0 0,6 0,8 0,6 1,2 BE223 Arr. Tongeren 0,3 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 BE231 Arr. Aalst 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 BE232 Arr. Dendermonde 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 BE233 Arr. Eeklo 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 BE234 Arr. Gent 1,2 1,2 0,9 0,8 1,1 1,4 BE235 Arr. Oudenaarde 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 BE236 Arr. Sint-Niklaas 0,8 1,0 0,9 1,1 0,7 0,9 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 0,7 0,6 0,8 0,5 0,4 0,3 BE242 Arr. Leuven 1,6 2,0 1,2 1,3 1,6 2,4 BE251 Arr. Brugge 0,9 1,0 1,4 1,4 0,2 0,3 BE252 Arr. Diksmuide 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 BE253 Arr. Ieper 2,1 2,3 2,2 2,8 2,9 3,2 BE254 Arr. Kortrijk 1,7 1,7 2,0 1,9 1,6 1,5 BE255 Arr. Oostende 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 BE256 Arr. Roeselare 0,7 0,7 0,8 0,9 0,5 0,6 BE257 Arr. Tielt 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 BE258 Arr. Veurne 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,2 15

17 Tabel 5 b Verhouding van het gemiddelde percentage octrooien per regio over het percentage van de bevolking/bbp voor octrooien met een Belgische aanvrager in Brussel en Wallonië NUTS3 REGIO BRUSSEL %octrooien/%bev. ( ) EP applicaties EP toekenningen US toekenningen %octrooien/%bbp %octrooien/%bev. %octrooien/%bbp %octrooien/%bev. ( ) ( ) ( ) ( ) %octrooien/%bbp ( ) Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad 1,9 0,9 2,0 0,9 2,0 0,8 BE100 WALLONIË BE310 Arr. Nivelles 1,4 1,8 1,1 1,3 0,8 1,2 BE321 Arr. Ath 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 BE322 Arr. Charleroi 1,2 1,7 1,1 1,4 1,2 1,5 BE323 Arr. Mons 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 BE324 Arr. Mouscron 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 BE325 Arr. Soignies 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 BE326 Arr. Thuin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 BE327 Arr. Tournai 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 BE331 Arr. Huy 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 BE332 Arr. Liège 0,7 0,9 0,7 1,0 0,4 0,5 BE333 Arr. Verviers 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 BE334 Arr. Waremme 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 BE341 Arr. Arlon 2,1 2,9 2,9 4,1 1,3 1,5 BE342 Arr. Bastogne 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 BE343 Arr. Marche-en-Famenne 0,3 0,6 0,3 0,7 0,1 0,1 BE344 Arr. Neufchâteau 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0 BE345 Arr. Virton 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 BE351 Arr. Dinant 0,1 0, BE352 Arr. Namur 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 BE353 Arr. Philippeville 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 16

18 BIJLAGEN 17

19 Bijlage 1 a Totaal aantal EPO octrooi aanvragen, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS 3 REGIO Totaal VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen BE212 Arr. Mechelen BE213 Arr. Turnhout BE221 Arr. Hasselt BE222 Arr. Maaseik BE223 Arr. Tongeren BE231 Arr. Aalst BE232 Arr. Dendermonde BE233 Arr. Eeklo BE234 Arr. Gent BE235 Arr. Oudenaarde BE236 Arr. Sint-Niklaas BE241 Arr. Halle-Vilvoorde BE242 Arr. Leuven BE251 Arr. Brugge BE252 Arr. Diksmuide BE253 Arr. Ieper BE254 Arr. Kortrijk BE255 Arr. Oostende BE256 Arr. Roeselare BE257 Arr. Tielt BE258 Arr. Veurne

20 Bijlage 1 b Totaal aantal EPO octrooi aanvragen, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS 3 REGIO Totaal BRUSSEL Arr. de Bruxelles-Capitale / BE100 Arr. van Brussel-Hoofdstad WALLONIË BE310 Arr. Nivelles BE321 Arr. Ath BE322 Arr. Charleroi BE323 Arr. Mons BE324 Arr. Mouscron BE325 Arr. Soignies BE326 Arr. Thuin BE327 Arr. Tournai BE331 Arr. Huy BE332 Arr. Liège BE333 Arr. Verviers BE334 Arr. Waremme BE341 Arr. Arlon BE342 Arr. Bastogne BE343 Arr. Marche-en-Famenne BE344 Arr. Neufchâteau BE345 Arr. Virton BE351 Arr. Dinant BE352 Arr. Namur BE353 Arr. Philippeville Onbekend Totaal

21 Bijlage 2 a Totaal aantal EPO octrooi toekenningen, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS 3 REGIO Totaal VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen BE212 Arr. Mechelen BE213 Arr. Turnhout BE221 Arr. Hasselt BE222 Arr. Maaseik BE223 Arr. Tongeren BE231 Arr. Aalst BE232 Arr. Dendermonde BE233 Arr. Eeklo BE234 Arr. Gent BE235 Arr. Oudenaarde BE236 Arr. Sint-Niklaas BE241 Arr. Halle-Vilvoorde BE242 Arr. Leuven BE251 Arr. Brugge BE252 Arr. Diksmuide BE253 Arr. Ieper BE254 Arr. Kortrijk BE255 Arr. Oostende BE256 Arr. Roeselare BE257 Arr. Tielt BE258 Arr. Veurne

22 Bijlage 2 b Totaal aantal EPO octrooi toekenningen, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS 3 REGIO Totaal BRUSSEL BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad WALLONIË BE310 Arr. Nivelles BE321 Arr. Ath BE322 Arr. Charleroi BE323 Arr. Mons BE324 Arr. Mouscron BE325 Arr. Soignies BE326 Arr. Thuin BE327 Arr. Tournai BE331 Arr. Huy BE332 Arr. Liège BE333 Arr. Verviers BE334 Arr. Waremme BE341 Arr. Arlon BE342 Arr. Bastogne BE343 Arr. Marche-en-Famenne BE344 Arr. Neufchâteau 1 1 BE345 Arr. Virton BE352 Arr. Namur BE353 Arr. Philippeville Onbekend 1 1 Totaal

23 Bijlage 3 a Totaal aantal EPO octrooi toekenningen, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS 3 REGIO Totaal VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen BE212 Arr. Mechelen BE213 Arr. Turnhout BE221 Arr. Hasselt BE222 Arr. Maaseik BE223 Arr. Tongeren BE231 Arr. Aalst BE232 Arr. Dendermonde BE233 Arr. Eeklo BE234 Arr. Gent BE235 Arr. Oudenaarde BE236 Arr. Sint-Niklaas BE241 Arr. Halle-Vilvoorde BE242 Arr. Leuven BE251 Arr. Brugge BE252 Arr. Diksmuide BE253 Arr. Ieper BE254 Arr. Kortrijk BE255 Arr. Oostende BE256 Arr. Roeselare BE257 Arr. Tielt BE258 Arr. Veurne

24 Bijlage 3 b Totaal aantal EPO octrooi toekenningen, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS 3 REGIO Totaal BRUSSEL BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad WALLONIË BE310 Arr. Nivelles BE321 Arr. Ath BE322 Arr. Charleroi BE323 Arr. Mons BE324 Arr. Mouscron BE325 Arr. Soignies BE326 Arr. Thuin BE327 Arr. Tournai BE331 Arr. Huy BE332 Arr. Liège BE333 Arr. Verviers BE334 Arr. Waremme BE341 Arr. Arlon BE342 Arr. Bastogne BE343 Arr. Marche-en-Famenne BE344 Arr. Neufchâteau BE345 Arr. Virton BE351 Arr. Dinant BE352 Arr. Namur BE353 Arr. Philippeville Onbekend Totaal

25 Bijlage 4 a Totaal aantal USPTO octrooi toekenningen, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS3 REGIO Totaal VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen BE212 Arr. Mechelen BE213 Arr. Turnhout BE221 Arr. Hasselt BE222 Arr. Maaseik BE223 Arr. Tongeren BE231 Arr. Aalst BE232 Arr. Dendermonde BE233 Arr. Eeklo BE234 Arr. Gent BE235 Arr. Oudenaarde BE236 Arr. Sint-Niklaas BE241 Arr. Halle-Vilvoorde BE242 Arr. Leuven BE251 Arr. Brugge BE252 Arr. Diksmuide BE253 Arr. Ieper BE254 Arr. Kortrijk BE255 Arr. Oostende BE256 Arr. Roeselare BE257 Arr. Tielt BE258 Arr. Veurne

26 Bijlage 4 b Totaal aantal USPTO octrooi toekenningen, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS3 REGIO Totaal BRUSSEL BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad WALLONIË BE310 Arr. Nivelles BE321 Arr. Ath BE322 Arr. Charleroi BE323 Arr. Mons BE324 Arr. Mouscron BE325 Arr. Soignies BE326 Arr. Thuin BE327 Arr. Tournai BE331 Arr. Huy BE332 Arr. Liège BE333 Arr. Verviers BE334 Arr. Waremme BE341 Arr. Arlon BE342 Arr. Bastogne BE343 Arr. Marche-en-Famenne BE344 Arr. Neufchâteau BE352 Arr. Namur BE353 Arr. Philippeville Onbekend Totaal

27 Bijlage 5 a Totaal aantal USPTO octrooi toekenningen, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS3 REGIO Totaal VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen BE212 Arr. Mechelen BE213 Arr. Turnhout BE221 Arr. Hasselt BE222 Arr. Maaseik BE223 Arr. Tongeren BE231 Arr. Aalst BE232 Arr. Dendermonde BE233 Arr. Eeklo BE234 Arr. Gent BE235 Arr. Oudenaarde BE236 Arr. Sint-Niklaas BE241 Arr. Halle-Vilvoorde BE242 Arr. Leuven BE251 Arr. Brugge BE252 Arr. Diksmuide BE253 Arr. Ieper BE254 Arr. Kortrijk BE255 Arr. Oostende BE256 Arr. Roeselare BE257 Arr. Tielt BE258 Arr. Veurne

28 Bijlage 5 b Totaal aantal USPTO octrooi toekenningen, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS3 REGIO Totaal BRUSSEL BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad WALLONIË BE310 Arr. Nivelles BE321 Arr. Ath BE322 Arr. Charleroi BE323 Arr. Mons BE324 Arr. Mouscron BE325 Arr. Soignies BE326 Arr. Thuin BE327 Arr. Tournai BE331 Arr. Huy BE332 Arr. Liège BE333 Arr. Verviers BE334 Arr. Waremme BE341 Arr. Arlon BE342 Arr. Bastogne BE343 Arr. Marche-en-Famenne BE344 Arr. Neufchâteau BE345 Arr. Virton BE351 Arr. Dinant BE352 Arr. Namur BE353 Arr. Philippeville Onbekend Totaal

29 Bijlage 6 a Totaal aantal EPO octrooi aanvragen per miljoen inwoners, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS3 REGIO Gemid. ( 90-04) VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen 134,2 112,2 182,8 276,5 262,4 293,6 246,5 273,5 271,4 277,0 273,7 288,2 295,3 291,7 251,3 248,7 BE212 Arr. Mechelen 98,2 84,3 117,5 103,7 130,0 106,3 228,7 168,3 174,2 209,7 196,1 211,8 181,8 232,8 235,0 165,2 BE213 Arr. Turnhout 167,8 91,1 103,3 102,4 96,6 136,4 130,5 174,5 255,4 262,1 196,6 222,7 233,7 276,1 252,8 180,1 BE221 Arr. Hasselt 54,8 35,5 32,5 37,7 50,9 64,0 77,0 108,4 107,8 133,9 156,4 173,8 139,4 136,1 143,1 96,8 BE222 Arr. Maaseik 69,6 29,5 68,1 48,1 47,7 75,7 70,3 190,5 244,7 138,0 159,5 149,4 157,5 241,8 285,0 131,7 BE223 Arr. Tongeren 33,0 32,8 38,0 43,2 37,6 42,8 48,0 90,3 111,2 74,0 89,6 152,3 73,3 88,8 109,4 71,0 BE231 Arr. Aalst 23,2 42,5 65,5 61,6 69,1 80,6 76,6 110,9 84,0 110,7 125,8 95,3 125,8 156,1 87,3 87,7 BE232 Arr. Dendermonde 131,5 98,4 70,8 135,8 119,3 140,6 140,2 215,1 166,5 166,4 187,7 144,5 176,5 272,4 165,2 155,4 BE233 Arr. Eeklo 88,8 63,4 38,0 101,0 125,9 62,9 75,5 150,9 264,2 113,2 150,9 75,6 151,1 138,5 125,6 115,0 BE234 Arr. Gent 137,7 120,9 92,0 85,7 163,1 132,3 117,9 158,2 240,9 273,1 302,4 275,3 324,2 356,9 248,1 201,9 BE235 Arr. Oudenaarde 80,3 71,0 35,4 70,6 61,6 96,7 123,1 79,0 149,0 175,3 139,9 174,8 174,7 156,9 199,8 119,2 BE236 Arr. Sint-Niklaas 83,6 83,2 142,3 118,8 118,3 81,6 85,8 224,9 224,3 219,4 276,8 160,2 124,2 207,7 263,9 161,0 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 138,1 152,0 175,1 207,3 222,7 227,4 239,3 260,3 306,1 368,5 379,1 356,0 311,7 260,9 257,6 257,5 BE242 Arr. Leuven 231,9 179,6 203,4 197,3 270,0 236,9 306,4 337,7 462,1 470,0 550,9 475,0 408,0 432,3 435,3 346,5 BE251 Arr. Brugge 121,4 98,3 105,3 131,2 134,6 138,2 130,5 145,1 196,6 225,8 162,2 132,5 154,3 165,1 95,1 142,4 BE252 Arr. Diksmuide 21,2 147,4 41,9 83,9 104,8 83,9 209,2 125,3 104,0 125,0 104,0 166,7 228,7 41,5 105,8 BE253 Arr. Ieper 153,8 96,1 86,4 67,1 57,5 86,2 95,8 143,8 210,9 134,1 134,2 124,8 134,4 172,9 153,6 123,4 BE254 Arr. Kortrijk 87,0 57,8 86,4 104,2 96,9 104,0 107,6 143,6 132,9 208,3 226,6 201,6 266,5 216,4 162,3 146,8 BE255 Arr. Oostende 36,4 28,9 78,9 28,5 49,7 99,2 42,5 35,3 119,9 77,6 91,1 48,8 90,0 117,0 95,8 69,3 BE256 Arr. Roeselare 138,1 123,1 64,9 122,4 93,4 172,0 121,7 164,4 192,6 149,6 213,4 220,2 198,4 205,2 198,0 158,5 BE257 Arr. Tielt 34,9 23,2 57,8 34,6 80,5 91,6 22,9 228,1 159,5 68,4 45,5 181,6 158,9 169,9 169,7 101,8 BE258 Arr. Veurne 94,5 18,7 55,4 36,4 18,1 71,8 107,3 71,3 35,7 35,3 52,6 52,2 69,1 102,7 54,7 28

30 Bijlage 6 b Totaal aantal EPO octrooi aanvragen per miljoen inwoners, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS3 REGIO Gemid. ( 90-04) BRUSSEL BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad 106,0 90,0 119,9 122,1 147,3 143,2 138,0 185,9 231,6 223,2 251,6 240,9 220,3 204,8 206,3 175,4 WALLONIË BE310 Arr. Nivelles 153,9 231,8 228,9 259,6 295,8 275,3 296,8 314,9 422,2 546,9 666,7 591,1 532,8 467,4 389,3 378,2 BE321 Arr. Ath 39,1 26,0 25,9 38,7 25,7 25,6 38,4 165,8 152,7 152,5 126,3 163,3 112,5 99,8 124,4 87,8 BE322 Arr. Charleroi 21,1 23,4 23,4 21,0 37,4 25,8 35,2 80,0 106,3 111,3 147,4 128,4 99,9 116,5 109,3 72,4 BE323 Arr. Mons 27,7 75,1 71,1 19,7 55,4 47,5 63,5 79,6 83,9 72,0 112,4 124,5 116,6 128,6 200,8 85,2 BE324 Arr. Mouscron 14,0 14,0 14,0 42,1 14,2 42,7 85,6 28,6 42,9 57,4 71,7 128,9 37,1 BE325 Arr. Soignies 35,8 29,7 47,2 17,6 52,8 40,9 40,8 110,5 144,9 109,9 115,1 200,6 80,0 102,3 107,4 82,4 BE326 Arr. Thuin 35,0 27,8 27,7 55,2 48,2 20,6 13,7 54,9 89,1 61,7 54,7 82,0 82,0 82,1 68,3 53,5 BE327 Arr. Tournai 21,3 14,2 35,5 42,5 14,2 14,2 7,1 14,2 49,8 56,8 56,9 63,9 92,3 120,7 35,4 42,6 BE331 Arr. Huy 117,4 52,9 84,0 93,8 93,3 41,3 61,7 204,1 151,8 181,5 159,5 138,8 186,8 175,8 184,3 128,5 BE332 Arr. Liège 115,3 71,1 89,4 84,1 82,5 94,7 76,3 112,1 120,9 126,0 167,5 164,1 136,6 174,0 163,3 118,5 BE333 Arr. Verviers 178,0 66,8 109,2 96,8 80,9 111,2 164,4 144,7 174,4 170,3 139,2 228,4 272,2 167,3 199,9 153,6 BE334 Arr. Waremme 63,4 94,5 46,8 108,4 92,3 45,8 106,1 210,5 193,5 281,1 306,6 188,1 215,5 342,4 338,5 175,6 BE341 Arr. Arlon 20,5 81,3 100,6 59,9 99,0 157,2 97,8 175,4 388,3 387,6 422,3 381,0 245,3 337,1 500,9 230,3 BE342 Arr. Bastogne 212,8 131,9 104,7 77,9 128,9 25,6 152,3 151,1 225,0 274,3 196,1 314,8 311,8 214,3 236,4 183,9 BE343 Arr. Marche-en-Famenne 21,6 21,1 62,8 20,7 61,5 40,7 20,1 40,1 59,3 78,4 78,0 58,0 57,6 41,3 BE344 Arr. Neufchâteau 18,7 18,6 54,8 18,2 18,2 36,4 18,1 18,0 35,8 35,6 70,8 70,2 27,5 BE345 Arr. Virton 87,7 85,8 64,0 126,8 42,1 42,0 104,6 125,0 83,0 288,7 368,1 325,2 262,6 582,3 172,5 BE351 Arr. Dinant 10,5 20,7 10,3 20,3 60,5 40,0 29,9 29,7 78,8 49,0 23,3 BE352 Arr. Namur 81,4 73,6 62,2 76,3 86,8 93,7 100,6 125,4 188,9 153,1 264,7 175,7 174,8 208,5 200,3 137,7 BE353 Arr. Philippeville 50,0 16,6 16,5 32,9 81,8 32,7 32,5 32,4 48,4 80,3 47,9 31,5 29

31 Bijlage 7 a Totaal aantal EPO octrooi toekenningen per miljoen inwoners, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS3 REGIO VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen 96,3 76,6 110,7 195,1 155,3 180,0 132,9 119,0 142,7 134,2 75,1 62,1 41,6 24,4 1,1 118,9 BE212 Arr. Mechelen 13,5 6,7 36,9 3,3 10,0 23,3 13,3 36,3 26,3 22,9 32,7 22,8 9,7 12,9 20,8 BE213 Arr. Turnhout 76,1 39,1 43,9 48,7 66,1 65,7 57,7 82,3 86,8 81,6 44,2 26,9 19,5 12,1 7,2 57,7 BE221 Arr. Hasselt 13,7 19,1 13,6 8,1 8,0 16,0 10,6 26,4 15,8 7,9 7,8 7,8 10,3 7,7 13,3 BE222 Arr. Maaseik 5,0 24,3 14,4 33,4 47,3 37,5 23,2 32,3 13,8 22,8 4,5 9,0 9,0 21,3 BE223 Arr. Tongeren 5,5 10,9 10,9 5,4 16,1 5,4 5,3 5,3 26,5 5,3 15,8 10,5 10,5 15,7 11,5 BE231 Arr. Aalst 7,7 7,7 3,8 7,7 15,3 15,3 3,8 19,1 6,2 BE232 Arr. Dendermonde 16,4 16,4 5,4 10,9 21,7 16,2 16,2 10,8 5,4 5,4 10,7 5,3 10,8 BE233 Arr. Eeklo 25,4 12,6 12,6 37,7 12,6 37,8 12,6 11,6 BE234 Arr. Gent 26,7 28,7 24,5 20,4 38,7 30,5 38,6 14,2 54,7 64,7 40,3 34,2 14,0 8,0 2,0 33,7 BE235 Arr. Oudenaarde 17,8 8,9 26,5 8,8 17,6 26,4 17,6 26,3 17,5 17,5 17,4 15,6 BE236 Arr. Sint-Niklaas 23,1 23,0 73,1 72,8 18,1 67,8 85,5 44,9 53,7 31,3 17,8 4,4 39,6 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 35,5 18,5 35,0 7,3 16,4 27,3 19,9 14,5 19,8 12,6 16,1 12,5 33,7 30,0 1,8 23,0 BE242 Arr. Leuven 30,1 50,6 29,7 43,1 36,0 35,8 68,8 59,6 48,4 43,9 54,7 34,9 21,7 13,0 2,2 43,9 BE251 Arr. Brugge 64,5 45,4 33,9 45,0 15,0 48,5 52,2 63,2 59,3 62,9 77,4 55,2 7,3 29,3 7,3 50,7 BE252 Arr. Diksmuide 21,0 21,0 41,8 6,4 BE253 Arr. Ieper 67,3 76,8 67,2 115,1 57,5 76,6 86,2 105,5 182,2 153,3 57,5 57,6 19,2 19,2 9,6 87,8 BE254 Arr. Kortrijk 58,0 28,9 54,0 53,9 64,6 35,9 71,7 82,6 107,7 107,7 89,9 61,2 64,8 36,1 14,4 70,5 BE255 Arr. Oostende 14,5 14,3 7,1 7,1 7,1 7,1 21,0 6,0 BE256 Arr. Roeselare 36,3 14,5 21,6 21,6 28,7 71,7 42,9 14,3 64,2 35,6 21,3 28,4 14,2 7,1 32,0 BE257 Arr. Tielt 11,6 11,6 11,6 23,1 11,5 22,9 22,9 22,8 11,4 11,5 BE258 Arr. Veurne 18,5 18,2 18,1 35,9 53,7 35,7 13,8 Gemid. ( 90-02) 30

32 Bijlage 7 b Totaal aantal EPO octrooi toekenningen per miljoen inwoners, met een Belgische aanvrager, weergegeven per regio in Brussel en Wallonië NUTS3 REGIO Gemid. ( 90-02) BRUSSEL Arr. de Bruxelles-Capitale / BE100 Arr. van Brussel-Hoofdstad 71,7 71,1 83,1 70,5 96,8 91,6 66,4 87,2 112,1 90,1 66,5 53,5 40,6 10,0 2,0 77,8 WALLONIË BE310 Arr. Nivelles 31,4 21,6 30,5 33,2 56,8 38,5 58,8 26,2 37,6 77,7 71,2 36,8 19,6 13,9 42,6 BE321 Arr. Ath 25,7 12,8 12,8 12,8 12,7 12,5 6,9 BE322 Arr. Charleroi 37,5 16,4 39,7 30,4 53,7 30,4 21,1 44,7 82,7 42,6 78,5 52,3 11,9 7,1 42,2 BE323 Arr. Mons 11,9 19,7 11,9 23,8 7,9 27,9 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 8,0 11,6 BE324 Arr. Mouscron 28,1 14,2 14,3 28,6 14,3 7,7 BE325 Arr. Soignies 6,0 5,9 5,9 23,4 11,7 11,6 5,8 5,8 5,7 6,3 BE326 Arr. Thuin 7,0 6,9 1,1 BE327 Arr. Tournai 7,1 7,1 7,1 14,2 7,1 21,3 4,9 BE331 Arr. Huy 10,7 10,6 21,0 10,3 20,4 29,5 7,9 BE332 Arr. Liège 11,9 11,8 11,8 23,6 15,2 25,4 18,7 47,6 28,9 27,2 42,7 22,2 25,6 8,5 5,1 24,7 BE333 Arr. Verviers 23,7 35,3 27,3 23,2 7,7 19,1 15,2 19,0 15,1 3,8 26,2 3,7 3,7 17,2 BE334 Arr. Waremme 30,1 14,9 14,6 14,5 5,7 BE341 Arr. Arlon 20,5 20,3 40,2 159,7 118,8 137,5 195,7 194,9 174,8 213,2 19,2 133,3 56,6 18,7 115,7 BE342 Arr. Bastogne 52,8 26,0 24,2 7,9 BE343 Arr. Marche-en-Famenne 20,3 20,1 78,4 19,5 10,6 BE344 Arr. Neufchâteau 18,0 1,4 BE345 Arr. Virton 21,3 20,7 3,2 BE352 Arr. Namur 3,7 18,4 7,3 14,4 7,2 10,7 7,1 24,7 14,1 7,0 3,5 8,8 BE353 Arr. Philippeville 16,9 33,3 16,6 16,5 6,4 31

33 Bijlage 8 a Totaal aantal EPO octrooi toekenningen per miljoen inwoners, met een Belgische uitvinder, weergegeven per regio in Vlaanderen NUTS3 REGIO Gemid. ( 90-02) VLAANDEREN BE211 Arr. Antwerpen 84,4 76,6 135,5 204,7 182,1 202,5 160,8 144,8 151,3 149,2 102,0 98,6 56,5 43,5 3,2 134,5 BE212 Arr. Mechelen 77,9 57,3 80,6 70,3 83,3 53,2 106,1 79,2 52,6 91,7 58,8 61,9 22,7 42,0 3,2 68,9 BE213 Arr. Turnhout 133,8 75,5 69,7 69,1 76,3 88,4 82,8 104,7 116,5 143,4 81,1 63,6 65,7 24,2 7,2 90,1 BE221 Arr. Hasselt 38,4 27,3 27,1 29,6 32,1 48,0 58,4 52,9 34,2 70,9 52,1 57,1 33,6 18,0 43,2 BE222 Arr. Maaseik 59,6 14,7 48,6 33,7 38,2 42,6 42,2 83,6 133,9 64,4 91,1 40,7 22,5 9,0 55,1 BE223 Arr. Tongeren 22,0 27,4 27,2 32,4 26,9 32,1 32,0 31,9 74,2 37,0 42,1 68,3 31,4 20,9 37,3 BE231 Arr. Aalst 19,3 27,0 50,1 38,5 46,1 42,2 34,5 57,3 30,5 34,4 38,1 26,7 22,9 19,0 3,8 36,0 BE232 Arr. Dendermonde 65,8 54,6 54,5 97,8 86,8 75,7 64,7 75,3 43,0 64,4 69,7 37,5 37,4 32,1 63,6 BE233 Arr. Eeklo 88,8 12,7 88,4 75,6 50,3 50,3 75,5 75,5 62,9 88,1 25,2 37,8 37,8 56,2 BE234 Arr. Gent 106,9 77,9 53,1 63,3 112,1 65,1 77,2 67,0 103,3 105,2 106,9 78,4 52,0 39,9 4,0 82,2 BE235 Arr. Oudenaarde 44,6 26,6 26,6 61,8 52,8 70,4 70,4 52,7 78,9 52,6 17,5 43,7 43,7 17,4 49,4 BE236 Arr. Sint-Niklaas 51,1 46,2 96,4 82,2 72,8 45,3 58,7 67,5 112,2 94,0 116,1 66,8 17,7 8,8 4,4 71,3 BE241 Arr. Halle-Vilvoorde 93,3 107,5 121,7 141,2 147,8 138,2 145,1 124,7 136,9 136,6 128,8 108,6 56,7 26,4 1,8 122,1 BE242 Arr. Leuven 157,7 126,6 125,7 140,6 207,0 125,2 197,6 167,8 198,1 153,7 170,5 143,8 52,1 17,3 10,8 151,3 BE251 Arr. Brugge 102,4 49,1 71,5 101,2 89,8 100,8 89,5 74,4 89,0 129,6 62,7 33,1 44,1 22,0 3,7 79,8 BE252 Arr. Diksmuide 42,1 41,9 41,9 83,9 83,9 125,5 41,8 41,6 83,3 41,6 20,8 20,8 49,9 BE253 Arr. Ieper 48,1 57,6 57,6 57,5 47,9 67,0 76,6 124,6 153,4 76,6 67,1 76,8 28,8 19,2 9,6 72,3 BE254 Arr. Kortrijk 61,6 39,7 54,0 64,7 75,4 64,6 68,1 93,3 79,0 89,8 100,7 68,4 43,2 46,9 18,0 69,4 BE255 Arr. Oostende 14,6 21,7 57,3 21,4 42,6 70,9 35,4 28,3 70,5 49,4 35,0 13,9 13,8 35,4 BE256 Arr. Roeselare 87,2 72,4 57,7 93,6 79,0 150,5 93,1 78,6 142,7 85,5 85,3 85,2 49,6 14,2 21,2 89,3 BE257 Arr. Tielt 34,9 57,8 34,6 23,0 68,7 22,9 114,0 68,3 57,0 56,8 45,4 11,3 11,3 44,9 BE258 Arr. Veurne 18,9 18,7 55,4 18,2 18,1 71,8 53,7 53,5 17,8 17,7 17,5 27,8 32

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie

THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie THEMA I.2. Aantal ligdagen in klassieke hospitalisatie Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-29), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden

THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden THEMA IV.4. Ischemisch Hartlijden Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor

Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor Vastgoed is een bron van een kapitaalstroom met een jaarlijks debiet van vermoedelijk omtrent 1/3 BBP Vastgoed is zowel voor particulieren als voor bedrijven vaak de grootste financiële investering ooit

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long

THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long THEMA IV.2. Maligne neoplasma van trachea, bronchus en long Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1

Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1 Brugge, 24 mei 2008 Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 1 Dr. Louis Ide, senator Lentetrefdag N-VA 24/05/2008 2 Gezondheid is fysisch welzijn. Gezondheid is psychisch welzijn. Gezondheid is sociaal welzijn. Gezondheid

Nadere informatie

THEMA IV.1. Tuberculose

THEMA IV.1. Tuberculose THEMA IV.1. Tuberculose Specifieke selectiecriteria Voor deze selectie van tuberculose-verblijven worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven

THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven THEMA I.1. Aantal klassieke ziekenhuisverblijven Selectiecriteria Onderstaande selectie omvat alle klassieke ziekenhuisverblijven (definitie cfr.: Inleiding 2.2.) die voldoen aan de algemene selectiecriteria

Nadere informatie

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur VASTE SCHIJF - Basisinfrastructuur + Diensten BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur Als de inschrijver opteert voor een asymmetrische technologie, moet hij de upload- en downloadcapaciteit

Nadere informatie

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be

Net wie je zocht. Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Net wie je zocht Het Nieuwsblad Het Volk Vers L Avenir Passe-Partout Jobspotter.be Zoek het niet te ver, rekruteer Ervaren werknemers voor het uitoefenen van regionale beroepen zijn steeds moeilijker te

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Geografische spreiding van de kinderbijslag 2010 1 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat

Nadere informatie

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN

THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN THEMA V.3. INGREEP OP DE CORONAIREN Selectiecriteria Naast de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a.) die steeds in het kader van deze publicatie gehanteerd worden, is het specifieke selectiecriterium

Nadere informatie

Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Kanteling Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Syndicaal overleg Dinsdag 7 oktober 2014 Agenda Methodologie van de voorbereiding van de kanteling Huidige situatie van de centrale diensten

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Demografie van ondernemingen

Demografie van ondernemingen Demografie van ondernemingen Fabienne Verduyn Inleiding In dit artikel worden de demografische ontwikkelingen van de Belgische ondernemingen geanalyseerd voor de periode 2001 tot en met. Net zoals in de

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen.

Voorwoord. Tot slot rest mij al diegenen te danken die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben bijgedragen. MPG in beeld 2008 1 Voorwoord De MPG 2008 in beeld sluit aan bij de inspanningen van de Organisatie voor de Gezondheidszorgvoorzieningen om de geregistreerde gegevens maximaal terug te koppelen naar de

Nadere informatie

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 De Panne Gent Aalst Brussel Brussel-Nat-Luchthaven Leuven Landen Dienstregelingen geldig vanaf 1.06.20 Uitgave 01.06.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier

Nadere informatie

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER. Sociale huisvesting - Nationaliteiten VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE Vraag nr. 8 van 27 september 2011 van FILIP DEWINTER Sociale huisvesting - Nationaliteiten

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt:

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt: FREYA VAN DEN BOSSCHE VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE ANTWOORD ANTWOORD op vraag nr. 612 van 4 juli 2012 van FILIP DEWINTER De wachtlijsten in de sociale huisvestingssector

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken

Centrale voor kredieten aan particulieren. Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren Statistieken 2015 Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf Genk Landen Leuven Brussel Gent Brugge Knokke/Blankenberge Dienstregelingen geldig vanaf 14.06.2015 Uitgave 01.06.2015 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

IC-35. Brussel. Brussel-Nat.-Luchthaven. Antwerpen. Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015

IC-35. Brussel. Brussel-Nat.-Luchthaven. Antwerpen. Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2015 IC-35 Brussel Brussel-Nat.-Luchthaven Antwerpen Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.20 Uitgave 01.12.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde

Nadere informatie

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG

FAMIFED. Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG FAMIFED Federaal agentschap voor de kinderbijslag GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE KINDERBIJSLAG 2013 Geografische spreiding van de kinderbijslag 2013 Verantwoordelijke uitgever: Federaal agentschap voor

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-03. Genk. Landen. Leuven. Brussel. Gent. Brugge. Knokke/Blankenberge. Dienstregelingen geldig vanaf Genk Landen Leuven Brussel Gent Brugge Knokke/Blankenberge Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.20 Uitgave 01.12.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Alternatieven voor voorlopige hechtenis

Alternatieven voor voorlopige hechtenis De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Alternatieven voor voorlopige hechtenis U hebt een feit gepleegd dat strafbaar is met een gevangenisstraf

Nadere informatie

Diefstallen in apotheken Samen maken we het verschil. DJSOC/Diefstallen Infosessies 2015

Diefstallen in apotheken Samen maken we het verschil. DJSOC/Diefstallen Infosessies 2015 Diefstallen in apotheken Samen maken we het verschil DJSOC/Diefstallen Infosessies 2015 Inhoud Wie zijn we? Beeld diefstallen in apotheken Samen tegen diefstallen! Beeld (2014 6 m 2015) Diefstallen gewapenderhand

Nadere informatie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie DE JUSTITIEHUIZEN De sociale studie INLEIDING U wil dat uw kind één op de twee weken bij u verblijft maar uw ex-partner verzet zich daartegen U en uw ex-partner slagen er niet in om samen beslissingen

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Steenbakkerijen September 2015 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Sectorfiche van PC 330 Subsector

Sectorfiche van PC 330 Subsector Sectorfiche van PC 330 Subsector 330.01.30 Beschrijving : Subsector van de diensten voor thuisverpleging RSZ kengetal : 911 Referentieperiode : 2 de trimester 2012 Deze sectorfiche brengt een reeks kerngegevens

Nadere informatie

Nombre de patients uniques ayant subi une oesophagectomie, par hôpital en 2012 en Belgique

Nombre de patients uniques ayant subi une oesophagectomie, par hôpital en 2012 en Belgique 1 Nombre de patients uniques ayant subi une oesophagectomie, par hôpital en 12 en Belgique Nombre de patients uniques avec oesophagectomie en 12 1 3 hôpitaux avec >= patients uniques ayant subi une œsophagectomie

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

Disclaimer. Navetteurs.be Test-Aankoop/Test-Achats TreinTramBus. Voorpagina: www.thomsten.com

Disclaimer. Navetteurs.be Test-Aankoop/Test-Achats TreinTramBus. Voorpagina: www.thomsten.com Page 1 Cover Disclaimer De hierna volgende tabellen bevatten de ontwerpdienstregeling zoals die vanaf 14 december 2014 van kracht zou kunnen worden. Wij hebben deze tabellen samengesteld uit diverse bronnen.

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Steenbakkerijen PC 114

Steenbakkerijen PC 114 Steenbakkerijen PC 114 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Steenbakkerijen Augustus 2013 PC 114 1 Minimumlonen

Nadere informatie

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM

Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Gezondheidszorgconsumptie Toevlucht tot de spoeddienst van een ziekenhuis: exploratie van de gegevens van CM Hervé Avalosse, Agnès Chapelle, Fabienne van Sloten - departement O&O Samenvatting In België

Nadere informatie

IC-20. Gent. Aalst. Brussel. Aarschot. Hasselt. Tongeren. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-20. Gent. Aalst. Brussel. Aarschot. Hasselt. Tongeren. Dienstregelingen geldig vanaf IC-20 Gent Aalst Brussel Aarschot Hasselt Tongeren Dienstregelingen geldig vanaf.06.20 Uitgave 0.06.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals Heist-op-den-Berg

Nadere informatie

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN

1. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 1 2. STATISTIEKEN INHOUDSTAFEL. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2005... 2. STATISTIEKEN 2. SYNTHESE 2.. Aantal geregistreerde personen en contracten... 6 2..2 Jaarlijkse evolutie van het aantal geregistreerde personen en

Nadere informatie

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010 (Best. arr. Brussel-Hoofdstad wordt hier niet getoond om de grafiek leesbaar te houden) Croissance par province du personnel policier, à la date de référence du 31 décembre, pour les années 2008, 2009

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

VR DOC.1224/2

VR DOC.1224/2 VR 2016 1811 DOC.1224/2 Ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE MKG 2004 IN BEELD GEOGRAFISCHE VARIATIE VAN DE PATHOLOGIE IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE

Nadere informatie

Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren.

Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren. Les Kan ik nog spelen? Naam: Speelgoed door de jaren heen Bekijk de foto s. Kruis bij elke zin het juiste hokje aan (links of rechts). Dit speelgoed bestond nog niet toen mijn grootouders kind waren. Dit

Nadere informatie

IC-35. Brussel. Brus.-Nat.-Luchthaven. Antwerpen. Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf

IC-35. Brussel. Brus.-Nat.-Luchthaven. Antwerpen. Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf IC-5 Brussel Brus.-Nat.-Luchthaven Antwerpen Den Haag (NL) Amsterdam (NL) Dienstregelingen geldig vanaf.06.20 Uitgave 0.06.20 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen

MZG 2011 in beeld Pathologienatlas. Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen MZG 2011 in beeld Pathologienatlas Geografische variatie van de pathologie in de Belgische ziekenhuizen I. Algemeen gedeelte MZG 2011 in beeld Inhoudsopgave Methodologie en Bevolking per arrondissement

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan?

ctiva Het ACTIVA-plan (de werkkaart) Wat is het ACTIVA-plan? activa Het ACTIVA-plan (de werkkaart) ctiva februari 2008 Wat is het ACTIVA-plan? De overheid doet er alles aan om mensen (terug) aan het werk te krijgen. Een belangrijk wapen in die strijd is het ACTIVA-plan.

Nadere informatie

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314

Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Kappers Fitness en Schoonheidszorgen PC 314 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2011 Een cao 2011-2012 om jouw

Nadere informatie

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs

Stations en haltes. Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs 52 Lijn 52 : Antwerpen-Centraal - Puurs Stations en haltes ANTWERPEN-BERCHEM ANTWERPEN-CENTRAAL ANTWERPEN-ZUID BOOM HEMIKSEM HOBOKEN-POLDER NIEL PUURS RUISBROEK-SAUVEGARDE SCHELLE De Panne Veurne Poperinge

Nadere informatie

Steunpunt O&O Indicatoren, 31 september 2008. Bevraging Valorisatie Octrooiportfolio s Vlaamse Universiteiten

Steunpunt O&O Indicatoren, 31 september 2008. Bevraging Valorisatie Octrooiportfolio s Vlaamse Universiteiten Steunpunt O&O Indicatoren, 31 september 2008 Bevraging Valorisatie Octrooiportfolio s Vlaamse Universiteiten Inleiding Op vraag van de stuurgroep van het Steunpunt O&O Indicatoren werd een bevraging georganiseerd

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 23796 BELGISCH STAATSBLAD 21.07.1998 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN JUSTITIE N. 98 1817 [98/09590] 20 JULI 1998.

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

IC-15. Antwerpen. Noorderkempen. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-15. Antwerpen. Noorderkempen. Dienstregelingen geldig vanaf IC- ntwerpen Noorderkempen Dienstregelingen geldig af..0 Uitgave 0..0 La Louvière- Sud NTWERPEN-CENTRL ntwerpen-berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals Heist-op-den-Berg Mechelen- Nekkerspoel Turnhout

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand Dankzij een loopbaanonderbreking in het tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. systeem.

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Eerste advies: een noodzakelijke stap die voor iedereen

Nadere informatie

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4)

Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Nr Trein Vertrek Bestemming Uur Status 7970 Aalst Burst 5:31 geschrapt 7972 Aalst Burst 6:20 geschrapt 8978 Aalst Burst 19:14 geschrapt 7076 (4) Aalst Gent-Sint-Pieters 12:30 behouden 8677 Aarlen Athus

Nadere informatie

Bosontginning PSC

Bosontginning PSC Bosontginning PSC 125.01 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Maart 2016 Bosontginning PSC 125.01 Maart 2016 1 Aanvullende

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Woonstad. Stad Genk Publicatie Stedenbouwkundige vergunningen De cijfers over het aantal stedenbouwkundige vergunningen zijn gebaseerd op de inzameling via de gemeenten of de Vlaamse Overheid, en worden verwerkt en gepubliceerd door de FOD Economie. De gegevens voor

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2007-2008) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde

arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde WELZIJN & GEZONDHEID arrondissement Oudenaarde Knelpunten en signalen 2010 Ontbijtvergadering regiomandatarissen 24 juni 11 Gastenverblijf Steenhuyse, Oudenaarde Een initiatief van het RWO arr. Oudenaarde

Nadere informatie

Lijn 154 : Dinant - Namen. Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR

Lijn 154 : Dinant - Namen. Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR 154 Lijn 154 : Dinant - Namen Stations en haltes DINANT GODINNE JAMBES LUSTIN NAMEN YVOIR De Panne Veurne Poperinge ROOSENDAAL (NL) Essen Knokke Zeebrugge Noorderkempen Turnhout Blankenberge Oostende Antwerpen-Luchtbal

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Drie recepten om een keuze te maken

Drie recepten om een keuze te maken Drie recepten om een keuze te maken uit het nationaal aanbod affichage 2 m² PTOC, de expert in out-of-home media of buitenreclame die werkt voor Space, heeft net een studie afgerond over het brede universum

Nadere informatie

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010

LOKALE POLITIE / POLICE LOCALE 31/12/2010 Verhouding van het vrouwelijk administratief personeel t.o.v. het mannelijk administratief personeel. Onderstaande grafiek toont dus niet de provincies met de meeste vrouwen, maar die waar het aantal vrouwen

Nadere informatie

E-FLASH - Bij wie kan je waarvoor terecht na de reorganisatie van de innings- en invorderingsdiensten van de FOD Financiën?

E-FLASH - Bij wie kan je waarvoor terecht na de reorganisatie van de innings- en invorderingsdiensten van de FOD Financiën? E-FLASH - Bij wie kan je waarvoor terecht na de reorganisatie van de innings- en invorderingsdiensten van de FOD Financiën? De Algemene administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiën

Nadere informatie

MyPension-on-tour in 6 vragen en antwoorden (persconferentie 04.09.2013)

MyPension-on-tour in 6 vragen en antwoorden (persconferentie 04.09.2013) MyPension-on-tour in 6 vragen en antwoorden (persconferentie 04.09.2013) Q&A Wat? MyPension-on-tour is een informatiecampagne van de RVP om burgers met het online pensioendossier MyPension en de online

Nadere informatie

IC-11. Binche. La Louvière. s Gravenbrakel. Brussel. Mechelen. Lier. Turnhout. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-11. Binche. La Louvière. s Gravenbrakel. Brussel. Mechelen. Lier. Turnhout. Dienstregelingen geldig vanaf IC- Binche La Louvière s Gravenbrakel Brussel Mechelen Lier Turnhout Dienstregelingen geldig vanaf..0 Uitgave 0..0 La Louvière- Sud NTWERPEN-CENTRL ntwerpen-berchem Puurs Dendermonde Boom Lier Herentals

Nadere informatie

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000

Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal de kwartaal 2000 Ontwikkeling van de werkloosheidsuitkering en 4 de kwartaal 2001-4 de kwartaal 2000 Het aantal vergoede volledig werklozen kwam in het 4 de kwartaal 2001 gemiddeld uit op 619 617. Dat zijn er 22 349 meer

Nadere informatie

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat.-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf

IC-29. De Panne. Gent. Aalst. Brussel. Brussel-Nat.-Luchthaven. Leuven. Landen. Dienstregelingen geldig vanaf De Panne Gent Aalst Brussel Brussel-Nat.-Luchthaven Leuven Landen Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.20 Uitgave 01.02.2016 La Louvière- Sud ANTWERPEN-CENTRAAL Antwerpen-Berchem Puurs Dendermonde Boom

Nadere informatie