Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk ) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak 2 januari 2013 Curator Mr J.A. Velenturf Rechter-Commissaris Mw Mr E.A.M. Raaijmaakers-Rottier Secretaris: De heer P. Ligtenberg Activiteiten onderneming Goederenvervoer over de weg Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal 65 Verslagperiode 2 januari tot en met 30 januari 2013 Bestede uren in verslagperiode 154,13 uur (tot en met 28 januari 2013) Bestede uren Totaal 154,13 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Aandeelhouder: Van Wijngen Logistiek BV Bestuurder: Van Wijngen Logistiek BV; daarvan: Van Wijngen Holding BV; daarvan: M. van Wijngen en E.M. van Wijngen-Geerman 1.2 Winst en verlies verlies (jaarrekening 2010) 1.3 Balanstotaal (jaarrekening 2010) 1.4 Lopende procedures Nadere informatie volgt 1.5 Verzekeringen opgezegd 1.6 Huur Toestemming RC 2 januari Oorzaak faillissement In onderzoek 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging Toestemming RC 2 januari 2013; en 15 januari 2013 (19

2 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Franse personeelsleden die eerder, voor faillissementsdatum, al zijn opgezegd) Schriftelijk: Nederlandse werknemers: 3 januari 2013 Franse en Waalse werknemers: 8 januari 2013 alsmede voor zover nodig, 15 januari (19 Franse werknemers) afgerond NB: onderzoek op dat punt heeft niet opgeleverd dat er betrokken vakbonden zijn. n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 1. Bedrijfsinventaris waaronder enkele voertuigen; 3.6 Verkoopopbrengst Opleggers Paccar (28 opleggers) 3. Opleggers DLL (4 opleggers) 4. Trekkers bij P. van der Velden Bedrijfswagens BV te Barendrecht (7 trekkers) 5. Verpande Opleggers DLL (13 opleggers) Deze trekkers worden door P. van der Velden Bedrijfswagens BV teruggehouden. 5. Deze opleggers worden door DLL executoriaal verkocht 3.7 Boedelbijdrage (Opleggers Paccar). Ter zake de overige (aan Rabobank verpande) activa wordt geen boedelbijdrage bedongen, aangezien de bank uit het actief geheel kan worden voldaan en er dan een hoger bedrag resteert dan de boedelvergoeding zou bedragen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Ja, maar de relevantie is beperkt (zie 3.8).

3 Trekkers die door P. van der Velden Bedrijfswagens BV worden teruggehouden opeisen en verzilveren; Executieverkoop Verpande Opleggers DLL monitoren Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving Brandstoffen (dieselolie) in de tanks van de overgenomen (lease) trekkers 3.10 Verkoopopbrengst Nog niet bekend: aan de hand van de ritten- en 3.11 Boedelbijdrage n.v.t. brandstofadministratie wordt een berekening gemaakt van de per faillissementsdatum aanwezige hoeveelheid brandstoffen. Berekening controleren en afrekenen Software 3.12 Beschrijving 3.13 licentienummers: 3.14 Verkoopopbrengst n.v.t. Andere activa 3.15 Beschrijving 1. Goodwill 3.16 Verkoopopbrengst Overwaarde in leaseovereenkomsten Afgerond 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Opgave bij faillissementsverzoek: ,33 Per 23 januari: , Opbrengst Per 23 januari had de factormaatschappij De Lage Landen Trade Finance BV (DLL) nog ,97 (per faillissementsdatum 769,501,22) te vorderen, te vermeerderen met incassokosten tegen 6 % van het geïncasseerde bedrag. DLL zal ook de incasso verzorgen van de vrije debiteuren, tegen een vergoeding van 6%.

4 4.3 Boedelbijdrage Niet aan de orde, na voldoening van DLL zal er een substantieel bedrag aan debiteuren aan de boedel toekomen. Monitoren van de incasso door DLL. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde: te vermeerderen met kosten 5.2 Leasecontracten Mercedes Benz Financial Services Nederland BV: 58 opleggers en vier automobielen; Paccar Financial Nederland BV: 29 DAF trekkers; ING Lease (Nederland) BV: 12 opleggers; De Lage Landen Financial Services BV: 14 MAN trekkers en 4 MAN bakwagens P. van der Velden Lease BV: 45 MAN trekkers en 2 MAN bakwagens; Amstel Lease Maatschappij NV: 5 opleggers. De doorstarter neemt een aantal van deze leasecontracten over. 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde: Tweede (stil) pandrecht op vorderingen Pandrecht op inventaris (met inbegrip van transportmiddelen, maar niet op de Opleggers Paccar) Wederzijdse zekerhedenregeling tussen de Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde, De Lage Landen Trade Finance BV en De Lage Landen Financial Services BV. De Lage Landen Trade Finance BV: Openbaar pandrecht op handels vorderingen en stil pandrecht op vorderingen Paccar: Pandrecht op de Opleggers Paccar De Lage Landen: Pandrecht op verpande Opleggers DLL 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Opleggers Paccar: Overigens: geen

5 5.6 Eigendomsvoorbehoud In onderzoek 5.7 Reclamerechten Geen 5.8 Retentierechten In onderzoek (aanspraak Van der Velden) Afwikkelen positie bank en eventuele regresrechten; wederzijdse zekerhedenregeling en beoordeling vorderingen De Lage Landen (lease en factoring) Afwikkelen (overname) leasecontracten en eventuele (restant)vorderingen beoordelen; Afwikkelen retentierecht aanspraken Van der Velden 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging n.v.t. Doorstart 6.3 Beschrijving De uiteindelijke belanghebbenden (M. van Wijngen en E.M. van Wijngen-Geerman) hebben via hun vennootschap van Wijngen International BV activa en de activiteiten overgenomen, per faillissementsdatum. De arbeidsovereenkomsten met 74 chauffeurs en één kantoormedewerker zijn tevens overgenomen per faillissementsdatum. Ook zijn een aantal overeenkomsten, waaronder leaseovereenkomsten overgenomen. 6.4 Verantwoording In het kader van een eventuele doorstart is gesproken met een drietal gegadigden. Een vierde gegadigde had zich gemeld maar heeft zich teruggetrokken alvorens tot een gesprek kon worden gekomen. Van de drie gegadigden hebben er twee een bod gedaan. Alleen het bod van de doorstarter kende geen voorwaarden die aan het doorgaan van de transactie in de weg stonden. Daarnaast was alleen de doorstarter bereid om werknemers over te nemen (en wel het overgrote deel er van). Ook zijn er in de transactie met de doorstarter

6 andere aspecten (overname personeel, leaseovereenkomsten, etc) die voordelen aan de passiefzijde veroorzaakten. 6.5 Opbrengst te vermeerderen met de afrekening brandstoffen (zie 3.9) 6.6 Boedelbijdrage De boedelbijdrage ter zake de Opleggers Paccar ad is in voormelde opbrengst verwerkt. De bank heeft aanspraken op de opbrengst uit hoofde van haar pandrecht tot het beloop van haar vordering, met inachtneming van de wijze van uitwinning van andere zekerheden. Afrekening brandstoffen 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek 7.2 Depot jaarrekeningen In onderzoek 7.3 Goedkeuring verklaring accountant Jaarrekening 2010 voorzien van goedkeurende verklaring 7.4 Stortingsverplichting aandelen In onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek Onderzoeken voltooien 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen 8.2 Preferente vordering. van de fiscus 8.3 Preferente vordering. van het UWV 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens failliet: Inmiddels ingediend: 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens failliet: Inmiddels ingediend 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Inventariseren vorderingen , ,11 9. Overig

7 9.1 Termijn afwikkeling faillissement onbekend 9.2 Plan van aanpak 9.3 Indiening volgend verslag 30 april Onderzoek oorzaak faillissement; - Onderzoek afwikkeling eigendomsvoorbehouden; - Onderzoek gepretendeerde retentierechten; - Rechtmatigheidsonderzoek - Inventariseren vorderingen

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Uitwinnen van zekerheden

Uitwinnen van zekerheden Uitwinnen van zekerheden EEn aantal praktische aandachtspunten Mr. J. DE BOnt het belang van zekerheden in onzekere tijden is groot. Enerzijds geeft het kredietnemers mogelijkheden om geld te blijven lenen

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement

3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3 Doel en achtergronden van de afkoelingsperiode in faillissement 3.1 Inleiding De huidige Nederlandse Faillissementswet dateert van 1893 1 en is op 1 september 1896 2 in werking getreden. In de loop der

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&...

http://portal.rechtsorde.nl/pages/rosedocumentexportandprint.aspx?savebutton=true&... pagina 1 van 5 Jutd 2012/09 Girale betalingen door de gefailleerde op of na datum faillissement Jutd 2012/09 d.d. 03 05 2012 Auteur(s): Mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. In de praktijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur

Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur Algemene Voorwaarden Van Cooth Advocatuur De Opdracht Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met Van Cooth Advocatuur

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie