SCHOOLGIDS Basisschool Tweelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool Tweelingen

2 EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar Samen met de kalender geeft de schoolgids een weergave van hoe de school dit schooljaar het onderwijs aan uw kind zal vormgeven. Op de kalender treft u zaken aan die specifiek betrekking hebben op een bepaalde dag of periode. U vindt hierin de data van sportdagen, feestdagen, schoolkamp, creatieve middagen, vakantietijden, enzovoort. In de schoolgids informeren wij u over diverse zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben; veelal dingen die inhoud geven aan het beleid van de school, de visie die daaraan ten grondslag ligt en de behaalde resultaten. Op het moment dat u uw kind aanmeldt, ontvangt u een schoolgids. Ieder schooljaar staat de aangepaste versie van de schoolgids op de website van de school ( Aan het begin van ieder schooljaar zal per gezin worden gevraagd of u een papieren exemplaar wilt hebben. De schoolgids wordt ieder schooljaar ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Deze gids heeft dan ook instemming van de medezeggenschapsraad. Mocht de informatie die u zoekt niet in de schoolgids te vinden zijn, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Wij wensen u en uw kind(eren) weer een fijn schooljaar toe. Moniek de Ridder-van Rooij Directeur 2

3 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS DE SCHOOL Situering van de school Schooltijden De directie Het team De school als onderdeel van Spil Peuterspeelzaal Billies Kinderdagverblijf Billies Het schoolbestuur Klachtenregeling WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT Missie en visie Identiteit Pedagogisch Onderwijskundig Onderwijs in de groepen 1 en Onderwijs in de groepen 3 t/m Plannen voor schooljaar ONDERWIJSLEERGEBIEDEN Schooltijdenwet en urenverdeling Kerndoelen Methodes Taalonderwijs Leesonderwijs Rekenonderwijs Schrijven ICT Engels Wereldoriëntatie Verkeer Techniek Handvaardigheid en tekenen

4 3.14. Bewegingsonderwijs Levensbeschouwing en catechese Burgerschap en integratie DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS De kwaliteit van onderwijs zichtbaar gemaakt Onderwijsresultaten Toetsresultaten binnen ons leerlingvolgsysteem Onderwijsinspectie ZORG VOOR DE LEERLING Zorgcyclus Zorgniveaus Groepsplannen en Ontwikkelingsperspectief Passend onderwijs Schoolvideo interactie begeleiding Het zorgteam Logopedie Jeugd Gezondheidszorg WIJ-Eindhoven Naar het Voortgezet Onderwijs OUDERS EN SCHOOL Het bevoegd gezag Medezeggenschapsraad De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Samenwerking met ouders Ouderhulp en ouderbijdrage Stichting Leergeld In geval van nood Schoolverzekering Huiswerkregeling Gesprek over uw kind Informatiebulletin Kalender Website Algemene informatieavond Informatieavonden groep

5 6.16. Rapportavonden Viering verjaardagen PRAKTISCHE INFORMATIE Aanmelden Plaatsing Uitschrijving Aanvang school Bewegingsonderwijs Vakantierooster Schoolregels Schorsing / verwijdering van een leerling Leerplicht Schoolverzuim Verlofregeling Kinderopvang en speelzaal Sportformule Jeugdtijdschriften Regelingen bij afwezigheid van leerkrachten Activiteiten Schoolfoto's Bibliotheek Hoofdluis Geld en waardevolle spullen Gevonden voorwerpen Mobiele telefoons en MP3-spelers Hoofddeksels Stagiaires Scholing van leerkrachten Overblijven Beleid ten aanzien van sponsoring Beleid ten aanzien van veiligheid CONTACTEN TENSLOTTE

6 Groep 6 in de Ontdekfabriek 6

7 1. DE SCHOOL 1.1. Situering van de school Basisschool Tweelingen is een interconfessionele basisschool met twee locaties, gelegen in de wijken Eckart en Vaartbroek binnen de gemeente Eindhoven. De school hanteert de christelijke levensvisie als uitgangspunt, maar staat open voor alle kinderen. Sinds mei 2009 maakt de school deel uit van Spilcentrum Eckart. Hiermee is de school in staat dagarrangementen aan te bieden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar, samen met de spilpartners. De school heeft iets meer dan 200 leerlingen die over het algemeen afkomstig zijn uit de wijken Eckart, Vaartbroek en Luytelaar. De culturele achtergrond van de leerlingen is heel divers. Op onze locatie aan de Planetenlaan vindt u de groepen 1 t/m 4 en een lokaal van Peuterspeelzaal Billies. Op onze locatie aan de Turfveldenstraat kunt u de groepen 5 t/m 8 vinden, samen met de kinder- en buitenschoolse opvang van Billies. Adresgegevens: Locatie Planetenlaan: Locatie Turfveldenstraat: Planetenlaan 28 Turfveldenstraat 2a 5632 DG Eindhoven 5632 XJ Eindhoven Website: Website: Schooltijden Basisschool Tweelingen werkt met een continurooster. De kinderen hebben pauze van 12.15u u. Alle kinderen eten en spelen op school. U heeft de mogelijkheid om uw kind tussen de middag toch thuis te laten eten. U dient uw kind dan om 12.15u op te halen en er voor te zorgen dat uw kind om 13.00u weer op school is. Locatie Planetenlaan: maandag: 08.45u 15.00u dinsdag: 08.45u 15.00u woensdag: 08.45u 12.30u donderdag: 08.45u 15.00u vrijdag: 08.45u 15.00u Locatie Turfveldenstraat: maandag: 08.30u 14.45u dinsdag: 08.30u 14.45u woensdag: 08.30u 12.15u donderdag: 08.30u 14.45u vrijdag: 08.30u 14.45u 7

8 1.3. De directie Directeur: Adjunct-directeur: Moniek de Ridder-van Rooij Rian Guns Bereikbaar op school: tel.: tel.: Per Het team Op onze school werken we in het schooljaar met 11 groepen en 22 teamleden. Veel teamleden werken parttime waardoor de kinderen twee verschillende leerkrachten hebben. In een aantal groepen werken we met dubbele bezetting. Dit betekent dat in die groep op bepaalde momenten twee leerkrachten aanwezig zijn. Dit doen we zodat we in kleine groepjes met de leerlingen aan de slag kunnen. Groepsindeling Gr 1/2a maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag ondersteuning juffrouw Nathalie? Gr 1/2b maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag ondersteuning juffrouw Lisanne? Gr 1/2c dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag maandag-ondersteuning dinsdag juffrouw Erna juffrouw Nanda Gr 3a maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag dinsdag-woensdag juffrouw Mieke meneer Hans Gr 4a maandag-woensdag-donderdag-vrijdag dinsdag juffrouw Suzanne juffrouw Carla Gr 4b dinsdag- woensdag-donderdag-vrijdag maandag-dinsdag juffrouw Ricky meneer Hans Gr 5a maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag meneer Rini Gr 5b maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag woensdag Juffrouw Netty Juffrouw Carla Gr 6a maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag juffrouw Rian K. Gr 7a Gr 8a maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag woensdag dinsdag-woensdag-donderdag maandag-vrijdag meneer Gerard juffrouw Liz juffrouw Sofie meneer Eric Interne begeleiding: groepen 1 t/m 4 Rian Guns groepen 5 t/m 8 Eric van der Jagt Compensatieverlof/ondersteuning/studieverlof Liz van Rijn ICT-coördinator: Vakleerkracht muziek: Vakleerkracht gym: Suzanne Steijns/Marian Holla Deborah Nonnemaker Peter Snoek Conciërges: locatie Planetenlaan John Broers locatie Turfveldenstraat Peter Nijhof 8

9 1.5. De school als onderdeel van spilcentrum Eckart Sinds mei 2009 is de school onderdeel van spilcentrum Eckart. De directe spilpartner van de school is Billies. Billies zorgt voor (dag) opvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ook verzorgen zij voor- en naschoolse opvang. SPIL staat voor Spelen, Integreren en Leren. Gezamenlijk zijn we in staat om uw kind opvang en onderwijs te bieden in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar. De spilpartners hebben een gezamenlijke missie en visie die we met elkaar hebben vastgelegd in een pedagogisch raamplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld en ligt op school ter inzage. Het doel van een spilcentrum is de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 13 jaar zo goed mogelijk te laten verlopen en indien gewenst ondersteuning te bieden aan u als ouder(s)/verzorger(s) bij de opvoeding van uw kind. Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dat betekent dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. In het spilcentrum werken de directe spilpartners nauw samen met jeugdgezondheidszorg, consultatiebureau en GGD. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van uw kind besproken wordt in het brede spilzorgteam, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en de uitkomst wordt met u besproken. Als u als ouder/verzorger zelf vragen heeft over de opvoeding van uw kind, dan kan de medewerker Jeugdgezondheidszorg u daarbij ondersteuning bieden Peuterspeelzaal Billies Peuterspeelzaal Billies is gehuisvest in één van onze lokalen van ons gebouw aan de Planetenlaan. De peuterspeelzaal werkt net als de basisschool volgens het principe van VVE, oftewel Voor- en Vroegschoolse Educatie. Zij maken hierbij gebruik van de methode Puk & Ko. Doel hiervan is de kinderen d.m.v. thema s op een speelse manier zich te laten ontwikkelen en de kinderen voor te bereiden op de basisschool. De werkwijze van de peuterspeelzaal sluit naadloos aan op die van de basisschool. Voor zaken die de peuterspeelzaal aan gaan, kunt u zich tot peuterspeelzaal Billies wenden of eens binnen lopen in het lokaal van de peuterspeelzaal Kinderdagverblijf Billies Kinderdagverblijf Billies is een organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Vanaf dit schooljaar is Billies volledig gehuisvest op onze locatie aan de Turfveldenstraat. Kinderopvang/peuterspeelzaal Billies werkt net als de school met thema s van de methode Ko-totaal. Ook zij werken volgens het principe van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) De naam van de methode is Uk & Puk. Voor inlichtingen en informatie over Billies kunt u bellen met of eens kijken op 9

10 1.8. Het schoolbestuur Het bestuur van de school is de Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs e.o. (SKPO). De stichting heeft tot doel de bevordering van basisonderwijs in Eindhoven en omgeving in overeenstemming met de christelijke grondslag. De SKPO is verantwoordelijk voor het onderwijs op 36 basisscholen in Eindhoven, en in Son en Breugel met in totaal leerlingen. ( De scholen van de SKPO Eindhoven en omgeving zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. Ze vormen een herkenbare groep scholen voor bijzonder primair onderwijs met duidelijke gezamenlijke doelen. We varen als SKPO-scholen onder dezelfde vlag en hebben dezelfde bestemming. Dat betekent dat we alles in het werk stellen om de kinderen die onze scholen bezoeken zo optimaal mogelijk naar hun toekomst te begeleiden. De koers die een individuele SKPO-school uitzet om dat te bereiken kan echter verschillend zijn met eigen keuzes en natuurlijk met een eigen concretisering van de identiteit. De grote invloed van schooldirecties, teams en MR op de wijze waarop de verschillende scholen vorm geven aan hun onderwijs is kenmerkend voor onze organisatie. Voor alle scholen is de SKPO-visie richtinggevend. De kwaliteitsindicatoren zijn een belangrijk instrument om jaarlijks de eigen prestaties op deze visie in beeld te brengen. De SKPO is op het volgende adres te bereiken: SKPO Vonderweg RM Eindhoven tel.: fax: Klachtenregeling Wij stellen een open en eerlijke communicatie met ouders op prijs. Vandaar dat wij er ook belang aan hechten hier uitdrukkelijk te vermelden dat u in geval van klachten en/of problemen altijd contact kunt opnemen met de leerkracht en/of de directie. Wel verzoeken wij u dringend dat niet vlak voor aanvang van de lestijden te doen. Voor de leerkracht is het handiger als u een afspraak maakt voor diezelfde dag na school. Ook met klachten m.b.t. seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten kunt u op school terecht. Mocht u tot de conclusie komen dat uw overleg met de leerkracht en/of directie niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan heeft u de mogelijkheid om met betrekking tot beleidsmatige en inhoudelijke zaken in contact te treden met de MR of de vertrouwenspersoon. Voor haar gegevens zie hoofdstuk 8. In sommige gevallen zult u er behoefte aan hebben uw klacht te bespreken met iemand van buiten de school. Iemand die de klacht aanhoort en met u bekijkt of u een klacht wilt indienen of bijvoorbeeld wilt dat een vertrouwenspersoon bemiddelt. Het schoolbestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Via de afdeling onderwijsgeschillen kunt u hier evt. een klacht voorleggen/indienen. U kunt deze commissie bereiken op: Onderwijsgeschillen ( Postbus AD Utrecht / 10

11 2. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 2.1. Missie en visie De missie van basisschool Tweelingen is: Een school te zijn waar kinderen door samen leren, samen leren leven. Deze missie is in onderstaande paragrafen uitgewerkt in een richtinggevende visie. In onze visie onderscheiden we de elementen identiteit, pedagogisch en onderwijskundig Identiteit Basisschool Tweelingen is een interconfessionele school. Interconfessioneel betekent: verschillende geloven bij elkaar. De school is toegankelijk voor alle leerlingen. Wij weigeren geen leerlingen op grond van overtuiging. Contacten met andere religies en culturen zien we als een verrijking van onze eigen geloofstraditie. De school hanteert de christelijke levensvisie als uitgangspunt. Van leerlingen die uit gezinnen komen zonder kerkelijke binding of die een andere geloofsovertuiging hebben, wordt verwacht dat zij onze levensvisie respecteren, zoals wij de levensvisie van hen en hun ouders respecteren. De school besteedt expliciet aandacht aan levensbeschouwing en verwacht dat alle kinderen deze wekelijkse lessen, die opgenomen zijn in het lesprogramma volgen. Hiervoor maken we gebruik van de methodes Hemel en aarde, Kinderen en hun sociale talenten en besteden we aandacht aan filosoferen met kinderen. Daarnaast besteden we expliciet aandacht aan Kerstmis en Pasen middels een apart project. Identiteit blijft voor ons niet beperkt tot een geloofsovertuiging. Wij proberen onze levenshouding vooral gestalte te geven in de sfeer binnen de school. Wij zijn een open en veilige school. We willen kinderen, hun ouders en teamleden het gevoel meegeven dat ze bij ons op school welkom zijn. Dat je aanwezigheid er bij ons toe doet. We nemen allemaal een eigen plek in, in de grote groep die we met elkaar vormen. We willen oog hebben voor elkaar. Elkaar op een respectvolle manier benaderen. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat je het niet in je eentje redt, dat je het samen moet doen. De identiteit van de school krijgt op verschillende manieren gestalte. Dit is mede bepalend voor het pedagogisch klimaat waarin we op school met elkaar leven, werken en leren. Elke leerling heeft zijn eigen mogelijkheden. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen te stimuleren, hun talenten tot ontplooiing te brengen, de leerlingen toe te rusten met kennis en vaardigheden en hen te leren omgaan met waarden en normen en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Op deze wijze dragen de leerlingen met hun eigen ervaringen bij aan de identiteit van onze school. Identiteit heeft ook te maken met hoe we in de samenleving staan, hoe we met elkaar omgaan en hoe betrokken we zijn bij onze omgeving. Van hieruit legt de school dan ook het verband met actief burgerschap en integratie. In onze werkwijze en omgang met de kinderen is dit een voortdurend terugkerend element. 11

12 2.3 Pedagogisch Uw kind moet graag naar school gaan, zich prettig voelen op school en vooral lekker in zijn vel zitten. Dit zijn de belangrijkste factoren voor een kind om tot leren te kunnen komen. Dit kan alleen in een schoolklimaat dat vriendelijk en veilig is en waar rust en orde een gegeven zijn. Dit is de reden dat wij hebben gekozen voor een school met een leerstofjaarklassensysteem. Dit alles binnen een omgeving met duidelijke regels en afspraken. Bij ons op school worden de kinderen ingedeeld op leeftijd en doorlopen ze in principe in acht jaar tijd de groepen 1 t/m 8. Wij besteden veel aandacht aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Openheid, eerlijkheid, vertrouwen en respect voor elkaar vormen onze basis. Problemen zijn er om besproken te worden. We leren de kinderen om te gaan met de eigen emoties en die van anderen. We trachten hen een houding aan te leren om de wereld tegemoet te treden met respect en verwondering, maar ook met een kritische houding tot het eigen handelen en dat van anderen. We proberen onze kinderen begrip en respect bij te brengen voor het anders zijn van de ander. Niet iedereen is in alles even vaardig en denkt hetzelfde. Op deze manier hopen we te bereiken, dat ieder kind zichzelf kan zijn, vol vertrouwen werkt aan zijn eigenheid en ruimte geeft aan de eigenheid van anderen. We werken systematisch aan een goed pedagogisch klimaat door te werken aan de normen en waarden die wij willen hanteren. Naast het aanleren van vaardigheden, hebben we samen met de kinderen, leerkrachten en ouders afspraken gemaakt over het gedrag dat wij graag willen zien op onze school. Door het invoeren en handhaven van omgangsregels willen wij het pesten voorkomen. Wanneer er ondanks alle aandacht voor een goed klimaat toch gepest wordt, zal het pestprotocol worden gebruikt. In dit protocol hebben we beschreven hoe wij als school willen handelen in situaties waarin sprake is van pesten. Het pestprotocol ligt ter inzage op school. De praktijk leert ook dat het klimaat en de sfeer thuis, belangrijk zijn voor de prestaties op school. Leerlingen werken en spelen op school beter als ze thuis de kans krijgen om hun emoties te verwerken en hun verhalen te vertellen. Kinderen werken op school harder als ze thuis worden aangemoedigd. Kinderen letten op school beter op als u interesse toont voor wat ze op school meemaken en wat ze daar doen. Het pedagogisch klimaat van een school staat dan ook niet op zichzelf. De school maakt deel uit van de samenleving en wordt beïnvloed door en betrokken bij zaken die zich buiten de school afspelen. Wij stellen het, in het belang van uw kind, op prijs dat we elkaar op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen. 12

13 2.4. Onderwijskundig Het doel van ons onderwijskundig beleid is leerlingen in acht jaar tijd zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen en zo veel mogelijk kennis op te laten doen, dit in relatie tot de capaciteiten van ieder kind. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen; antwoord geven op de leervraag van kinderen. Niet iedere leerling leert op dezelfde manier. Ook het tempo waarin een kind leert, verschilt en er zijn ook kinderen die leren niet altijd even leuk vinden. Het is aan het team van onze school om hier een goed antwoord op te geven. Binnen onze onderwijskundige visie staat het kijken naar het kind en een goed onderwijskundig aanbod centraal. Wij willen alles uit een kind halen wat er in zit. Om goed onderwijs te kunnen bieden, heeft de school zich de volgende doelen gesteld: o Voldoen aan de kerndoelen, waarin wettelijk staat wat aan alle kinderen in de basisschool geleerd moet worden. o Zorgen voor een ononderbroken ontwikkeling. o Verzorgen van onderwijs op maat. o Het bevorderen van zelfvertrouwen, geloof en plezier in eigen kunnen bij kinderen. o Aansluiten van het onderwijs op de leef- en belevingswereld van de kinderen. In de acht jaren dat uw kind op onze school zit, werken wij met uw kind aan het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Stap voor stap wordt uw kind geleerd medeverantwoordelijkheid te dragen voor zijn gedrag en zijn leren en zicht te krijgen op zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. De school maakt gebruik van moderne lesmethoden voor kennisoverdracht. Verder spelen computers en skoolmates een belangrijke rol in ons onderwijsaanbod en in elke klas hangt een digibord. Dit schooljaar hebben we een Prowise tablet aangeschaft, om uit te proberen hoe we die kunnen inzetten. Richting de toekomst willen we het gebruik van tablets verder uitbreiden. Naast het aanleren van kennis wordt er dan ook op onze school, reeds vanaf de groepen 1/2, aandacht besteed aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid, het kijken naar het eigen gedrag, redeneren, problemen oplossen en communiceren. Om onze onderwijskundige visie in de praktijk vorm te geven, werkt de school met deskundige leerkrachten. Aan leerkrachten worden hoge eisen gesteld. Voor het handelen van onze leerkrachten betekent dit het volgende: o De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van het kind. o o De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind. De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo en naar kunnen, het basispakket van het lesprogramma te doorlopen. Daarnaast biedt de leerkracht in bepaalde gevallen een aanvullend dan wel aangepast programma aan Onderwijs in de groepen 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt leerstof aangeboden die is afgestemd op de kennis van kleuters middels de didactiek van het VVE-programma Ik & Ko. Het hoofddoel van Ik en Ko is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast komen de beginnende gecijferdheid en de sociaalcommunicatieve ontwikkeling expliciet aan bod. Dit alles gebeurt door middel van speelse activiteiten en allemaal binnen de context van aansprekende thema s, waarin de knuffelpop Ko een belangrijke rol speelt. 13

14 Binnen de methode Ik & Ko is er ook veel ruimte voor de leerkracht om de kinderen te observeren, zodat de school nog beter kan inspelen op de leerbehoefte van uw kind. Verder besteedt Ik & Ko veel aandacht aan differentiatie naar ontwikkelingsstadium en interactie tussen leerkracht en kleuters en kleuters onderling. Samen met Puk en Ko voor peuters, vormt Ik & Ko een doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie onder de naam KO-totaal. Zo ontstaat er samen met het peutercentrum en het kinderdagverblijf een doorgaande lijn met de basisschool. Een schooldag begint met een kringactiviteit van waaruit de kinderen verder gaan met een werkles. Gedurende het schooljaar worden er acht thema s behandeld. Deze thema s zijn in alle drie de kleutergroepen hetzelfde. Een thema duurt ongeveer vier weken. Er wordt gewerkt in hoeken, op de speel-werkverdieping of aan tafels. Bewegingsonderwijs gebeurt in de speelzaal of op het schoolplein. Vanaf schooljaar werken we met de observatiemethode KIJK. Alle kinderen worden gedurende het jaar geobserveerd en twee keer per jaar wordt de ontwikkeling per kind geregistreerd in het observatiesysteem. Er wordt uitgegaan van observatie op 17 ontwikkelingslijnen. Eén dag per week is er ondersteuning in de groep door een extra leerkracht. Op deze dag wordt er gewerkt in kleinere groepen. In deze kleine groepen worden kinderen uitgedaagd tot interactie en is er veel ruimte voor individuele aandacht. Er is dan veel aandacht voor taalontwikkeling, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Op deze manier sluiten we aan bij de individuele ontwikkeling van het kind De groepen 3 t/m 8 In de groepen 3 t/m 8 wordt er veel aandacht besteed aan taal, lezen en rekenen. Daarnaast staan er vakken als schrijven en wereldoriëntatie op het rooster. Voor alle groepen geldt, dat er voor iedere les, periode en leerjaar doelen zijn vastgelegd. De leerkrachten houden bij of deze doelen gehaald worden. De leerkrachten werken met moderne methodes. De lesinstructies in onze methodes worden gegeven met behulp van het directe instructiemodel. Via dit model kunnen we aansluiten bij de ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. Kenmerken van Directe Instructie zijn: o Het gericht zijn op leren. o De lessen worden gevolgd door zelfstandig werken of nevenactiviteiten. o Tijdens de les vindt er een verschuiving plaats van leerkrachtgestuurde naar leerling-gestuurde activiteiten. o Het model vraagt op alle momenten om actieve betrokkenheid van de leerlingen. o Het model is vooral gericht op het verwerven van hoofdbegrippen, principes, strategieën en handelingen, voordat leerlingen gevraagd wordt om deze toe te passen. o Er vindt instructie op maat plaats; je houdt rekening met de sterke en zwakke kanten van leerlingen. o Snelle en efficiënt opgezette lessen vormen de basis voor effectief leren. Lange lessen leiden dikwijls tot het wegzakken van leerlingen of afnemende activiteit en betrokkenheid bij leerlingen. Soms ook tot probleemgedrag. 14

15 Verder besteden wij aandacht aan zelfstandig werken door middel van planborden en weektaken. De computer en de skoolmates worden regelmatig ingezet om de kennis en vaardigheden van de kinderen te vergroten. De school heeft voor iedere groep diverse educatieve programma s aangeschaft die aansluiten bij onze lesmethoden. In iedere groep hangt een digitaal schoolbord. Op deze manier kan de leerkracht de lessen uitdagender maken en nog beter afstemmen op de leerlingen Plannen voor schooljaar Het team spreekt ieder jaar opnieuw af wat de plannen voor het nieuwe schooljaar zijn en waar accenten worden gelegd. De plannen hebben als doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Voor het schooljaar worden de doelen hieronder kort beschreven. Verdiepen van onze zorgstructuur/groepsplannen/ondersteuningsprofiel Naast de groepsplannen voor rekenen, spelling en technisch lezen en begrijpend lezen willen we de sociale ontwikkeling van kinderen meer in kaart gaan brengen. Passend onderwijs is een onderwerp waarmee we dit jaar aan de slag zullen gaan. Vanaf heeft iedere school namelijk zorgplicht en wij willen tijdig met elkaar helder hebben welke zorg wij als school kunnen bieden en welke zorg wij niet kunnen bieden. Dit staat uitgewerkt in ons ondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt helder weergegeven wat u als ouder aan zorg bij ons op school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel ligt ter inzage op school. Aangezien Passend Onderwijs volledig nieuw is dit schooljaar zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zorg dragen voor ontwikkeling van ons team op dit gebied. Het zal voor de school op een aantal punten een andere werkwijze vragen als het aankomt op specialistische zorg en de bekostiging hiervan. We houden hierbij rekening met wet- en regelgeving en de adviezen die we krijgen van het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Momenteel zijn ook wij nog onderzoekend en afwachtend in wat er allemaal op ons afkomt. KIJK: De groepen 1/2 werken met de methode KIJK. Dit is een observatiesysteem waardoor we de ontwikkelingen van de kinderen heel nauwkeurig kunnen volgen. Vanuit observatie 15

16 kunnen we de onderwijsbehoeften van een leerling beter bepalen en vervolgens een beredeneerd aanbod bieden. Alle leerkrachten van de groepen 1/2 zijn nu geschoold en twee keer per jaar worden alle kinderen geregistreerd. Dit jaar zullen alle kinderen van de groepen 1/2 voor het eerst volledig gevolgd gaan worden middels KIJK. VVE: Het verder uitvoeren en verbeteren van het VVE-plan. VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie en is gericht op het voorkomen en tijdig opsporen van leerachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 6 jaar. Ons VVEbeleid geven wij vorm samen met onze spilpartner kinderdagverblijf/peutercentrum Billies. Binnen VVE werken wij met het programma KO-totaal. De school heeft met het kinderdagverblijf/peutercentrum een VVE-plan geschreven waarbij we expliciet aandacht besteden aan onderwerpen waarvan de onderwijsinspectie heeft gezegd dat we deze kunnen verbeteren. Het VVE-plan ligt ter inzage op school. Centraal staat dit jaar het utwerken van het VVE-plan in de praktijk Nieuwe methode voor taal We starten dit jaar met een nieuwe methode voor taal/woordenschat: Taalactief. Er werd op school al gewerkt met Taalactief, de oude methode was aan vervanging toe en de woordenschatlijn voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Het woordenschatonderwijs is een speerpunt voor dit schooljaar. ICT Dit schooljaar willen we ons gaan oriënteren op het gebruik van tablets in het onderwijs. 1 Prowise tablet is aangeschaft om uit te proberen. Na de oriëntatie zullen mogelijk al snel meerdere tablets worden aangeschaft. PBS Dit jaar starten we met de invoering van PBS (Positive, Behaviour, Support), een methodiek om positief gedrag te stimuleren/bevorderen. Dit om pestgedrag te voorkomen, om kinderen te leren hoe we met elkaar omgaan op school en om het aanleren van sociale vaardigheden bij kinderen. Duidelijke regels en afspraken voor zowel binnen als buiten zullen nodig zijn en het team zal leren om aan gewenst gedrag meer aandacht te besteden, dan aan ongewenst gedrag. Nieuwbouw We zullen actief zijn en blijven, als het gaat om de realisatie van de nieuwbouw, die al zo lang op zich laat wachten. Ook dit jaar zullen we in gesprek blijven met de gemeente en proberen het proces te bespoedigen. Opbrengstgericht werken Dit jaar zal de school zich wederom richten op opbrengstgericht werken oftewel alles uit een kind halen wat mogelijk is. Dit doen we op het cognitieve vlak maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij voortdurend rekening houden met de mogelijkheden van een kind. Ieder kind is anders en wij willen proberen hierbij zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Deze ontwikkeling is ongeveer twee jaar geleden in gang gezet en wij willen deze dit jaar verder door ontwikkelen. Wij denken dat we met opbrengstgericht werken de meeste opbrengsten uit ons onderwijs halen. Voor opbrengstgericht werken maakt de school gebruik van groepsplannen, individuele handelingsplannen, observaties, moderne methodes, ICT, klassenbezoeken en het directe instructiemodel. Opbrengstgericht werken is onderdeel van onze zorgstructuur en de onderwerpen hiervan zijn dan ook terug te vinden in onze zorgcyclus. 16

17 Cultuur- en natuur Als school besteden wij ook dit jaar weer aandacht aan diverse culturele- en natuuractiviteiten.schoolbibliotheek Er is een bibliotheek ingericht op school. De kinderen kunnen boeken lenen bij de bibliotheek in school en bij de centrale bibliotheek De Witte Dame. Het wijkfiliaal is onlangs gesloten. Dit jaar zullen we vorm gaan geven aan de bibliotheekfunctie binnen de school samen met een coordinator van de centrale bibliotheek. Binnen de school zijn twee leerkrachten samen met de directie actief om vorm te geven aan de bibliotheek. Masteropleiding Drie leerkrachten volgen het tweede jaar van de masteropleiding. Zij zullen dit jaar naar verwachting gaan afstuderen. Hiervoor moeten zij een onderzoek doen. Deze zullen zich richten op woordenschat, begrijpend lezen en begeleiden van leerkrachten. Deze onderzoeken zullen als een rode draad door ons schooljaar lopen. De school zal middels deze onderzoeken ook weer nieuwe input en ontwikkelingen doormaken. Oriëntatie op wereldoriëntatie Dit jaar zullen we met elkaar kijken hoe we in de bovenbouw verder willen met wereldoriëntatie. We werken al geruime tijd met thematisch onderwijs op dit gebied maar gaan ons nu oriënteren op nieuwe methodes i.c.m. techniek en ICT. We denken namelijk dat we de leerlingen op dit gebied meer kunnen bieden. Vorig schooljaar is hier al een eerste start meegemaakt. Naast de hierboven beschreven doelen voor dit schooljaar is de school voortdurend in beweging en zullen wij ten alle tijden proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen om ons heen om de kinderen goed onderwijs te kunnen bieden in een veilige en prettige omgeving. 17

18 3. ONDERWIJSLEERGEBIEDEN 3.1. Schooltijdenwet en urenverdeling Om alle kinderen voldoende onderwijs te laten ontvangen is er de leerplichtwet. Deze wet stelt vast, dat a. leerlingen in acht aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen; b. leerlingen in acht schooljaren tenminste 7520 uren onderwijs moeten krijgen; c. aan leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste zeven weken van het schooljaar vier dagen per week onderwijs wordt gegeven en d. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld. De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen daarom minimaal 910 uur per jaar les, in de groepen 3 en 4 is dat minimaal 940 uur en de overige groepen krijgen op zijn minst 970 uur per jaar. Een schoolweek bestaat uit 25,75 uur. Omdat de kinderen in de onderbouw minder uren op jaarbasis moeten maken, hebben zij een aantal keer per jaar op vrijdag vrij. Voor de groepen 1/2 zijn dat dit jaar 10 vrijdagen. Voor de exacte data verwijzen wij u naar de kalender. Om de lesuren van de kinderen en de lesuren van de leerkrachten met elkaar in overeenstemming te brengen, wordt het aantal lesuren voor leerkrachten gecompenseerd. Daarnaast zijn er leerkrachten die gebruik maken van de ouderenregeling (de zgn. Bapo). Deze uren worden eveneens gecompenseerd. Dit kan tot gevolg hebben, dat een leerkracht een aantal dagen per jaar vrij is. Op dat moment zal hij/zij vervangen worden door een collega. Urenverdeling Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Methodische activiteiten/kringactiviteiten Spel en beweging Expressie/ontwikkelingsmateriaal/werkles Lichamelijke oefening Nederlandse taal/lezen/spelling Bevordering taalgebruik Schrijven Rekenen Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur Techniek Verkeer Bevordering gezond gedrag Beeldende vorming (handv. / tek.) Muzikale vorming Godsdienst/Levensbeschouwing Sociale Redzaamheid Vrij spel Pauze Totaal per week (uren) 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 25 3/4 De verdeling over de verschillende vakken is in minuten aangegeven. 18

19 In de Wet Primair Onderwijs staat welke vakken en vormingsgebieden aangeboden moeten worden. In de groepen 1 en 2 komen deze leergebieden in thema s aan de orde. Vanaf groep 3 wordt het onderwijs in vakgebieden aangeboden. In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel uren we op jaarbasis de afgelopen schooljaren hebben gemaakt en hoeveel we er de komende jaren zullen maken. Over acht leerjaren moet er minimaal 7520 uren les gegeven worden. opgebouwde uren uren uren uren Totaal jaar gr. 1/2 gr. 3/4 gr. 5t/m Kerndoelen Onderwijs heeft drie belangrijke functies: het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de samenleving. De belangrijkste dingen die kinderen moeten leren om actief deel te nemen aan de samenleving staan vastgelegd in de zogenaamde kerndoelen. De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen. Kerndoelen zorgen ervoor dat kinderen zich in hun schoolperiode blijven ontwikkelen en ze garanderen bovendien een breed en gevarieerd onderwijsaanbod. Daarnaast dienen de kerndoelen als referentiekader voor (publieke) verantwoording. Er kan door dit kader beter worden vastgesteld of doelen wel of niet bereikt worden. De methodes die wij gebruiken, voldoen aan de kerndoelen Methodes Op onze school werken we met moderne methodes. Jaarlijks kijken we of de methode aan vervanging toe is. Bij de keuze voor een methode houden we er rekening mee of de methode voldoende differentiatiemogelijkheden biedt en of de methode een goed en degelijk onderwijsaanbod heeft voor de kinderen. We kijken dan o.a. naar de toetsmogelijkheden, aantrekkelijkheid en uitdagendheid van het materiaal. We gebruiken de volgende methodes: 19

20 Taal (groepen 1/2) Rekenen (groepen 1/2) Aanvankelijk lezen (groep 3) Taal/Spelling (groepen 4 t/m 8) Rekenen (groepen 3 t/m 8) Technisch lezen (groepen 4 t/m 8) Begrijpend lezen (groepen 4 t/m 8) Studerend lezen (groepen 7 en 8) Schrijven Sociale ontwikkeling Wereldoriëntatie (Wordt thematisch aangeboden) Verkeer Muziek Handvaardigheid/tekenen Bewegingsonderwijs Techniek Engels Studievaardigheden Ik & Ko Ik & Ko en Wereld in getallen Veilig Leren Lezen Ko heeft praatjes Taal Actief Wereld in getallen Timboektoe Grip op Lezen Grip op lezen Schrijfdans Pennenstreken Kinderen en hun sociale talenten Blauwe planeet Speurtocht Leefwereld Veilig de wereld in (groep 3) Klaar over Moet je doen / vakdocent Moet je doen Basislessen bewegingsonderwijs / vakdocent Door de school ontwikkelde methode Just do it Blits De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school de nadruk op deze vakken Taalonderwijs Wij werken met de nieuwe versie van de methode Taal Actief voor de groepen 4 t/m 8. Deze methode kent een aparte lijn voor taalonderwijs, spelling en woordenschat. De methode biedt naast een basisprogramma veel differentiatie waardoor kinderen kunnen werken op hun eigen niveau. Met de woordenschatlijn krijgen de kinderen nieuwe woorden aangeboden. Vanaf groep 7 wordt het spellingsprogramma uitgebreid met werkwoordspelling. Behalve schriftelijke verwerking van de leerstof, leren we kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden Leesonderwijs In groep 3 beginnen de kinderen met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het technisch lezen en aan het leren begrijpen van de tekst. Om de ouders te laten zien hoe dit in zijn werk gaat, organiseert de school voor de ouders van de kinderen van groep 3 in het begin van het schooljaar een (Overstap) bijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de ouders uitleg gegeven over de materialen die de kinderen mee naar huis brengen. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend lezen te liggen. Bij begrijpend lezen gaat het om 20

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2015-2016. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2016-2017. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2016-2017. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2016-2017 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2016-2017. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), - 1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 7 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de ouderbezoeken,

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Groep 6-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 6 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Kerndoelen primair onderwijs

Kerndoelen primair onderwijs Kerndoelen primair onderwijs Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tekst: Productie: Ontwerp: Druk: Projectnr.: 36027/8000 Uitgave: April 2006 Jan Greven & Jos Letschert SLO

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS

KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL FLORENCIUS DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BASISSCHOOL FLORENCIUS School/vestiging: Basisschool Florencius Plaats: Naarden Brin: 29ZZ Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015. Jaarvergadering IN DIT NUMMER:

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015. Jaarvergadering IN DIT NUMMER: SEPTEMBER 2015 Nieuwsbrief Jaarvergadering Woensdag 30 September is de jaarvergadering van de oudervereniging van onze school. Deze avond start om 20.00 uur. De oudervereniging stelt deze avond een aantal

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie