INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22"

Transcriptie

1 Balans & V ooruitzichten

2 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen 34 Assuralia en zijn organisatie 42 English Summary 48

3 INLEIDING Boeiende tijden tegemoet Als storm en hagel u belagen, laat de verzekering uw schade dragen: Evergem kan het weten. Het Oost-Vlaamse dorp kreeg met de Pinksterstorm de volle laag, met omzeggens evenveel claims als er gezinnen zijn. In dergelijke omstandigheden bewijst de verzekering dat haar financiële capaciteit en servicegerichtheid de mensen zelfs door zware calamiteiten heen helpen. Bij het openen van dit jaarverslag wil ik daarom iedereen danken die meewerkte aan de goede opvang van maar liefst claims. Maar niet alleen de natuur vormt een uitdaging voor verzekeraars. Onze beroepsvereniging heeft er de jongste maanden alles aan gedaan om de sector te loodsen doorheen nieuwe eisen die de uittredende regering ons had nagelaten, vooral inzake consumentenbescherming. De mifidisering van de verzekering is volop aan de gang en aan de nieuwe hoofdstukken van de wetgeving over onder meer segmentering, winstdeelnames en transparantie tegenover de consument is veel energie besteed. Tegelijkertijd neemt de verdere uitrol van Solvency II heel wat tijd en werk in beslag en blijven de kosten van rapportering, compliance en toezicht aantikken. Mijn aantreden als voorzitter viel samen met een wissel van de wacht in de politiek. Begin 2014 mocht ik in de aanloop naar de verkiezingen ons memorandum, gericht tot de partijen, voorstellen, met als hoofdpunten wat wij voor de samenleving en dus voor de politiek kunnen betekenen, de uitdagingen van de vergrijzing op het gebied van koopkracht en van zorgverstrekking aan senioren, en de obstakels in ons streven om voluit digitaal om te gaan met de klant die dat wenst. Het memorandum was nog maar het startschot van een permanent contact met de partijen die een federale regering zouden vormen. Eigenlijk is er iets als een voortschrijdend inzicht ontstaan in de thema s die stroomafwaarts van het eigenlijke memorandum aan de orde kwamen, naarmate de coalitiepartners meer aandacht gingen besteden aan de wisselwerking tussen de verschillende pensioenpijlers en de onlosmakelijk aan dit punt verbonden fiscale aspecten. Bij dit alles hebben alle betrokkenen, ook Assuralia, rekening moeten houden met het streven naar een begrotingsevenwicht en met de zorg om onze economische slagkracht. Balans & Vooruitzichten Inleiding 3

4 INLEIDING Met de nieuwe bewindsploeg hebben wij alvast ook meer technische dossiers te berde gebracht, die evenzeer van vitaal belang zijn voor de sector: denk maar aan de financiële afkoopvergoeding, een cruciaal aspect van het beheer van levensverzekeringsportefeuilles in het licht van de evolutie van de lange rente, aan de minimumwaarborg op aanvullende pensioenen in de tweede pijler en aan de explosie van de toezichtskosten bij de NBB en de FSMA. Benieuwd of de regering en de nieuwe Europese Commissie begrip willen tonen voor een regelluwte waar de sector echt aan toe is. Naast de politieke actualiteit zijn ook de omgevingsfactoren uitdagend. Tegen de achtergrond van een futloze economie ontwikkelen de verschillende marktsegmenten zich elk aan een eigen tempo en met andere prioriteiten, naargelang het gaat om employee benefits, om voorzorgsproducten voor particulieren, om spaar- en beleggingsproducten en om schadeverzekeringen. De distributie moet wennen aan nieuwe vereisten, die misschien meer de vorm dan de kern van de dienstverlening betreffen, maar niettemin een factor van verandering en dus van onzekerheid zijn. De klant heeft ook andere verwachtingen en aarzelt niet om ons te vergelijken met andere aanbieders van diensten, van Google tot de grote nutsbedrijven. Onze branche kan niet schuilen: zij moet inspelen op die trends, wijzen op de risico s die zij ziet ontluiken en eens te meer haar aanpassingsvermogen bewijzen. Het worden boeiende tijden. Hans Verstraete Voorzitter 4 Balans & Vooruitzichten Inleiding

5 Balans & Vooruitzichten

6 VOORWOORD Op het radarscherm 2015: pensioenen en innovatie Vier maanden geleden ging de federale regering Michel I van start. Met een ambitieus programma dat mikt op grondige sociaaleconomische hervormingen. Met nieuwe ministers op de bevoegdheidsterreinen die over verzekeringen gaan. Zo liggen Economie en Consumentenzaken, Financiën, Pensioenen en Gezondheid om slechts de voornaamste te noemen in nieuwe handen. De kennismakingsronde met de ministers, de eerste heftige debatten in de Kamer en de inrijperiode voor de kabinetsmedewerkers zijn achter de rug. Als de sociale onrust die eind vorig jaar losbrandde definitief de plaats kan ruimen voor dialoog en overleg, met focus op realistische oplossingen, dan kan het echte werk beginnen. Hoog tijd voor actie, voor het opnemen van verantwoordelijkheid. Assuralia de voornaamste gesprekspartner van de regering wanneer het gaat over verzekeringen zal hierbij voluit de rol spelen die onze leden van hun beroepsvereniging verwachten. Met het oog op het verwezenlijken van hun doelstellingen, zoals bij voorbeeld de ambitieuze hervorming van de pensioenen, kunnen de beleidsmakers dag in dag uit rekenen op de verzekeraars. De verzekeraars gaan voluit om de verbreding en verdieping van de aanvullende pensioenen concrete invulling te helpen geven. De regering heeft overigens enkele suggesties uit het politiek memorandum van de beroepsvereniging opgepikt, hetgeen zeker perspectieven biedt op een positieve samenwerking. Zo verdienen innoverende pistes, zoals het creëren van individuele extra ruimte binnen bestaande groepsverzekeringen, alle kansen. De pensioencommissie heeft vorig jaar een knap werkstuk afgeleverd, met een aantal interessante voorstellen die vanzelfsprekend verdere verfijning en overleg impliceren. Er schuilen echter ook fiscale addertjes onder het verse pensioengras dat de Commissie wil inzaaien. Zo denkt de verzekeringssector dat het voorstel van de Commissie om de kapitalen van de aanvullende pensioenen aan een progressieve taxatie te onderwerpen een slecht idee is. Fiscale stabiliteit is van levensbelang om lange termijn engagementen aan te gaan. Wantrouwen creëren rond aanvullende pensioenen 6 Balans & Vooruitzichten Voorwoord

7 op een ogenblik dat de vergrijzingsproblematiek absoluut moet aangepakt worden, kan als kiespijn worden gemist. Fiscale wijzigingen vloeken met het plan om de groepsverzekering verder te democratiseren. De roep van sommigen naar meer solidariteit in deze context is vreemd. Er zit trouwens al veel solidariteit in de eerste pijler: mensen die meer verdienen betalen bijdragen die worden aangewend voor het wettelijk pensioen van mensen met een beperkter inkomen. Zij ontvangen zelf proportioneel minder uit die eerste pijler. Het is vooral de groepsverzekering die hun levensstandaard na pensionering op peil houdt. Assuralia zal blijven waken. Tot wat foute fiscale maatregelen kunnen leiden, zullen de verzekeringsondernemingen niet vlug vergeten. Het optrekken van de premietaks naar 2 % in de individuele levensverzekeringen kelderde de omzet in 2013 met maar liefst 32 % en heeft de overheid nooit de gedroomde financiële budgettaire opbrengst opgeleverd. In dat opzicht een slag in het water, maar die wel heel hard aankwam voor de verzekeringssector. Continu overleg en objectieve impactstudies zouden heel wat onheil kunnen voorkomen. Niet enkel op het terrein van de wettelijke en de aanvullende pensioenen kondigen zich in 2015 en de volgende jaren grote vernieuwingen aan. Innovatie wordt het slagwoord van de verzekeraars in talloze domeinen. Nieuwe producten en actieterreinen met betrekking tot de zorgbehoefte op latere leeftijd, nieuwe impulsen voor de rechtsbijstandverzekering, nieuwe ontwikkelingen met efficiëntiewinsten in het schadebeheer (zoals de elektronische versie van het Europese aanrijdingsformulier), nieuwe digitale tools ter ondersteuning van de interactie die de consument meer dan ooit wenst met zijn verzekeraar, nieuwe stappen inzake financial education, het zijn allemaal illustraties van de innovatiegolf die het verzekeringslandschap vandaag kleurt. Verzekeringssector heeft positief maar weinig sexy imago kopte een krant vorige zomer na het inkijken van de imagostudie en reputatiemeting die Assuralia liet uitvoeren. Als insiders moeten wij hier toch iets aan toevoegen: de verzekeringssector is een verdomd boeiende sector! Het meewerken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen enerzijds en het invullen van de nieuwe behoeften en verwachtingen van de consument anderzijds scheppen voldoening en geven frisse energie. Wat er vandaag allemaal op het radarscherm van Assuralia beweegt, ontdekt u in dit jaarverslag. Veel leesplezier. Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder Balans & Vooruitzichten Voorwoord 7

8 ALGEMENE CONTEXT 8 Balans & Vooruitzichten Algemene context

9 Nieuwe start in 2014 na een weinig inspirerend 2013 Met dit jaarrapport willen we niet alleen terugblikken op het jaar 2013, maar tegelijk het vizier richten op First things first, en dus openen we met een stand van zaken over de gezondheidstoestand van de verzekering in België. Voor een correcte analyse van de situatie is het altijd nuttig om zowel tijdelijke effecten als diepgaandere tendensen onder de loep te nemen. Een aantal maatregelen uit de laatste maanden van 2013 hebben een bijzondere invloed gehad op het boekjaar, zonder dat ze daarom de ontwikkeling van de verzekeringsproducten op lange termijn ontwrichten. Zo heeft de herziening van de indicatieve tabel, dit is de tabel die gehanteerd wordt om de grootte van de schadeloosstelling vast te stellen voor slachtoffers van lichamelijke schade in de burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekeringen, geleid tot een verhoging van de technische voorzieningen en, bijgevolg, tot een slechter resultaat van deze takken in In 2013 heeft de sector de gevolgen gevoeld van de invoering van de btw op de erelonen van advocaten, vooral dan in de rechtsbijstandsverzekering. In veel grotere mate nog heeft de hogere taks op de individuele levens verzekering de resultaten van de sector op een nefaste wijze beïnvloed. Op de lange termijn bleek niet alleen de verdere neergang van de rentevoeten, die zich overigens tot vandaag blijft doorzetten, nadelig voor de ontwikkeling van de sector, maar ook de ijver en het streven naar een aanvullend pensioen via kapitalisatie en de vergrijzing beïnvloeden de sector. In vergelijking met vroeger lopen de kapitalen die aan verzekerden op het einde van hun contract toekomen steeds hoger op. Zo bedraagt in 2013 het volume aan prestaties in de individuele levensverzekering meer dan 14 miljard euro, dit is 128 % van het premie-inkomen. Premies Alles bij elkaar komt de sector in 2013 uit op een resultaat van miljoen euro voor miljoen euro aan premies, dit is een daling van het resultaat met 43 % en van het premie-inkomen met 14,2 %. Wat betreft de premies is enige nuance geboden bij het bovenvermelde cijfer aangezien de schadeverzekeringsmarkt op zich het behoorlijk doet, met een gemiddelde nominale omzetstij Niet-Leven 15 Leven Individueel tak 21 Incasso 10 5 Leven Groep Leven Individueel tak 23 (in miljarden euro) (schatting) 2014 Bron: Assuralia Balans & Vooruitzichten Algemene context 9

10 ALGEMENE CONTEXT ging van 2,8 %. Terwijl de brandverzekering en de rechtsbijstandsverzekering het opmerkelijk beter doen dan een jaar voordien, is de stijging in de autoverzekering (1,2 %) en de arbeidsongevallenverzekering (1,3 %) merkelijk lichter. In de tak leven groeit de groepsverzekering in 2013 gestaag verder. De verplichting om het beheer van de pensioenplannen uit te besteden zorgde bovendien voor een tijdelijke extra injectie bovenop die gestage groei. Anderzijds noteerde de individuele levensverzekering nog altijd de branche met de grootste omzet een verlies met 27,6 % voor de producten met gewaarborgde rentevoet. Voor de overeenkomsten verbonden met een beleggingsfonds een markt die drie maal kleiner en zeer variabel is bedraagt die daling zelfs 45,5 %, en dat ondanks een gunstig beursklimaat. Nog een geluk dat de voorzorgsproducten, zoals het pensioensparen, het goed blijven doen. Hun succes schuilt enerzijds in de regelmaat die hen eigen is, maar wordt anderzijds versterkt door de perceptie bij de bevolking dat het noodzakelijk is een eigen individueel pensioen op te bouwen bovenop het wettelijke pensioen (eerste pijler) en het aanvullende beroepspensioen (tweede pijler). Uiteindelijk duikt het premie-inkomen in 2013 zes miljard lager dan eind 2012, vooral ten koste van de bankverzekeraars aangezien zij het voornaamste netwerk voor de distributie van individuele levensverzekeringen zijn. Het kan niet anders dan dat een dergelijke onverwacht slechte prestatie de ratio s inzake premievolume onderuithaalt, zowel inzake premies per werknemer waar het verlies bijna euro per werknemer bedraagt als wat betreft de algemene kosten. Activa Het volume beheerde activa, geschat in marktwaarde, stijgt desondanks van 264 naar 268 miljard euro, met 4 miljard euro dus, terwijl dit volume het vorige jaar nog met 30 miljard steeg. Het groeiproces van de verzekering hapert met andere woorden duidelijk. Tegelijk dalen de financiële opbrengsten ten gevolge van lage rendementen op de activa in de portefeuilles, die voornamelijk samengesteld zijn uit hoogwaardige obligatieleningen. Eind 2013 waren daar voor 68 miljard euro aan Belgische staatsobligaties bij. Het rendement bedraagt 3,2 % zonder meer- of minwaarden (3,7 % als we deze wel meetellen). En dus is het oppassen met technische ingrepen in de schadeverzekering waar er niet langer sprake kan van zijn om een technisch deficit op te smukken aan de hand van rijkelijke financiële opbrengsten. 50 % Verdeling obligaties op de balans van de verzekeraars 25 % Belgische overheden Overige staten Internationale organisaties Ondernemingen (in %) 0 % December 2012 December 2013 Juni 2014 Bron: Assuralia 10 Balans & Vooruitzichten Algemene context

11 Daarnaast is het ook uitkijken met het beheer van de levensverzekering, waar aan een aanzienlijk aantal overeenkomsten nog voor lange tijd een gewaarborgde rentevoet tot 4,75 % vasthangt. In het licht van deze vaststelling valt het dan ook te begrijpen dat de prudentiële toezichthouder de verzekeringsondernemingen nauwgezet in het oog houdt. Dat neemt echter niet weg dat de ondernemingen bijzonder waakzaam gebleven zijn wat betreft hun solvabiliteit, aangezien die ten overstaan van de wettelijke vereisten stijgt met 7,6 %, tot meer dan 20,5 miljard euro. Het solvabiliteitsgehalte van de verzekeraars is dubbel zo groot als wat de wet oplegt en alles wijst erop dat de Belgische verzekeraars de nakende overstap naar de nieuwe generatie solvabiliteitsvereisten, het zogenaamde Solvency II-kader, probleemloos zullen kunnen maken. Voor de aandeelhouders van de verzekeringsondernemingen, die tussen 2009 en 2011 de verzekeraars in veilige financiële vaarwateren gehouden hebben, is het rendement (6,5 %) dat ze in 2013 uit hun kapitaalsbelegging halen correct te noemen, al ligt dit cijfer natuurlijk nog ver onder de tweecijferige rendementen uit het gloriejaar 2007 en, in mindere mate, Tot zover het overzicht voor 2013, het meest recente jaar waarvoor alle parameters beschikbaar zijn. Tendensen 2014 Voor de verzekeringssector was 2013 het jaar met de laagste omzet van het afgelopen decennium. Het totale premie-inkomen bedroeg 27,8 miljard euro in 2013, wat een daling betekent van 14,2 % in vergelijking met De verklaring voor deze abrupte daling van het premie-inkomen in 2013 ligt voor de hand: de verzekeringstaks steeg op 1 januari 2013 bij het gros van de producten leven individueel van 1,1 % naar 2 %. De premie-inkomsten leven daalden in 2013 met 22,9 % tot 16,5 miljard euro, terwijl de premie-inkomsten bij de schadeverzekeringen met 2,8 % groeiden tot 11,2 miljard. De eerste schatting voor 2014 wijst op een nominale groei van het premie-inkomen met 1,1 miljard euro. In het totaal komt het incasso van de Belgische verzekeringsmarkt in 2014 uit op iets meer dan 28,9 miljard euro, wat ten opzichte van 2013 een stijging van 4 % betekent. In 2013 stemde de Belgische verzekeringsmarkt overeen met 7,1 % van het Bruto Binnenlands Product, wat het laagste cijfer was sinds 1999, toen de levensverzekeringsproducten nog in volle opmars waren. In 2014 stijgt deze ratio naar 7,3 %. De penetratiegraad voor de producten Niet-Leven ligt in % 5 % 4 % 3 % 2 % Rentevoet Belgische 10-jarige OLO* 1 % 0 % *OLO: Obligation linéaire / lineaire obligatie Bron: NBB Balans & Vooruitzichten Algemene context 11

12 ALGEMENE CONTEXT en 2014 op 2,9 %. Bij de producten Leven stijgt de penetratiegraad van 4,2 % in 2013 naar 4,4 % in De niet-levensverzekeringen tekenen in 2014 een lichte groei op. Het premie-inkomen in de tak Brand kent in 2014 een geringe groei van 2,9 % tegenover een groei van meer dan 5 % tijdens de twee voorgaande jaren. Het incasso voor de tak Ongevallen inclusief arbeidsongevallen daalt in 2014 met 1,3 %. In 2014 kennen de takken Auto (+1,1 %), Ziekte (+1,8 %) en Algemene BA (+0,2 %) een marginale toename van de omzet. Het premie-inkomen in de transportverzekeringen daalt in 2014 met 4,8 %. In alle andere verrichtingen niet-leven groeit het incasso in Hulpverlening groeit met 3,9 %, Diverse Geldelijke Verliezen met 12,4% en Krediet en Borgtocht met 2,1 %. Ten slotte is er ook een groei van 9,8 % voor Rechtsbijstand. Door de invoering van de btw op erelonen van advocaten op 1 januari 2014 waren de meeste verzekeraars namelijk genoodzaakt om hun premies aan te passen. Over het algemeen verbeterde de technische rendabiliteit van de meeste takken Niet-Leven tijdens de afgelopen jaren. Uitzonderlijke omstandigheden, zoals het zware noodweer tijdens het Pinksterweekend van 2014, of wetswijzigingen, zoals de hogervermelde invoering van de btw op erelonen van advocaten, kunnen de rendabiliteit van sommige takken Niet-Leven echter sterk beïnvloeden. In nominale termen groeien de premies Niet-Leven met 2,8 % in 2013 en met 1,7 % in Nominaal bekeken ligt de premiegroei in 2014 dus 1,1 procentpunt lager dan in In reële cijfers is het verschil minder groot. Aangezien de inflatie voor 2013 op 1,1 % ligt, bedraagt de reële groei van het premie-inkomen Niet-Leven +1,7 %. In 2014 ligt het inflatiecijfer lager, namelijk op 0,4 %. Hierdoor komt de reële groei Niet-Leven in 2014 uit op +1,4 %. De reële premiegroei van 2014 ligt dus 0,3 procentpunt lager dan die van De laatste twee jaren groeit het premie-inkomen Niet-Leven dan weer duidelijk sneller dan de index der consumptieprijzen. Terwijl de index in de periode met 1,5 % toeneemt, Incasso Incasso s (miljoenen euro) Nominale groei (in %) (schatting) (schatting) Totaal Niet-Leven en Leven ,2% 4,0% Totaal Leven ,9% 5,6% Leven individueel ,3% 10,9% Gewaarborgde rente (tak 21-22) ,6% 15,3% Beleggingsfondsen (tak 23) ,5% -9,4% Kapitalisatie (tak 26) ,1% 78,0% Leven groep ,3% -5,2% Gewaarborgde rente ,3% -4,9% Beleggingsfondsen ,4% -20,1% Totaal Niet-Leven ,8% 1,7% Ongevallen, zonder AO ,7% -1,0% Arbeidsongevallen (AO) ,3% -1,3% Ziekte ,2% 1,8% Auto ,2% 1,1% Brand ,3% 2,9% Algemene BA ,2% 0,2% Andere verrichtingen niet-leven ,8% 5,8% Bron: Assuralia, extrapolatie na 3de trimester Balans & Vooruitzichten Algemene context

13 groeit het incasso Niet-Leven aan in dezelfde periode met 4,6 %. Het premie-inkomen Leven stijgt in 2014 met 5,6 % tot 17,5 miljard euro. Dit blijkt althans uit de beschikbare cijfers bij het ter perse gaan van dit verslag. Het premie-inkomen van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente neemt in 2014 opnieuw toe met 17,4 %, na de terugval van 26,7 % in 2013, en bedraagt 9,8 miljard euro. De vooraf aangekondigde stijging van de verzekeringstaks gaf de verkoop van de producten waarop de taks van toepassing is, een duw in de rug op het einde van 2012 en een terugval in De groei in 2014 is daardoor ook het sterkst bij de spaarproducten op middellange termijn. De voorzorgsproducten (pensioen- en langetermijnsparen) kennen daarentegen de afgelopen jaren een veel stabieler verloop. Het premie-inkomen van de levensverzekeringen tak 23 individueel, die verbonden zijn aan beleggingsfondsen, neemt in 2014 verder af met 9,4 % en komt uit op 2,4 miljard euro. Dit betekent een halvering van het premie-inkomen ten opzichte van 2012, maar toch 70 % meer premie-inkomen dan in 2009, het jaar waarin het laagste niveau genoteerd werd sinds De verkoop van deze producten is sterk afhankelijk van diverse omgevingsfactoren zoals de taksen en belastingen, de inwisselbaarheid met andere financiële producten en de economische context. Het premie-inkomen van de groepsverzekeringen neemt in 2014 af met 5,2 % tegenover een toename van 7,3 % in Deze evolutie is, enerzijds, toe te schrijven aan de loonmatiging en de lage inflatie en, anderzijds, het gevolg van éénmalige koopsommen en laattijdige stortingen in Qua rendabiliteit was 2011 een slecht jaar voor de verzekeringssector. Door hoofdzakelijk éénmalige afboekingen bedroeg het sectorverlies 941 miljoen euro in De meeste van die afboekingen in 2011 waren afwaarderingen op Griekse overheidsobligaties. In 2012 en 2013 was de rendabiliteit veel beter, er werd een sectorwinst van respectievelijk en miljoen euro genoteerd. Voor 2014 ziet het er naar uit dat de verzekeringssector een winst van rond de 1,25 miljard euro zal noteren. Als gevolg van de afboekingen kende ook de solvabiliteit een terugval in 2011: de dekkingsratio (de samengestelde solvabiliteitsmarge ten opzichte van de vereiste solvabiliteitsmarge) daalde in 2011 tot 193 %. In 2012 en 2013 hebben de verzekeringsondernemingen een belangrijk deel van het te bestemmen saldo overgedragen naar de balans om te voldoen aan de toenemende reglementaire behoeften aan solvabiliteitskapitaal. De dekkingsratio nam hierdoor toe tot 208 % in In 2014 wordt deze trend verder gezet en zal de dekkingsratio waarschijnlijk uitkomen op zo n 222 %. Aan de hand van de definitieve cijfers, die in het najaar op beschikbaar zullen zijn, zal deze eerste balans verfijnd kunnen worden. Het fortuin der Belgen In verhouding tot wat hij verdient en dan hebben we het in essentie over lonen en socialezekerheidsoverdrachten spaart de Belg traditioneel meer dan de gemiddelde inwoner uit onze buurlanden. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de Nationale Bank berekenden dat in 2012 deze spaarquote kwartaal na kwartaal zo n 15 % bedroeg. In 2013 ging dit percentage er ietwat op achteruit, maar dook nooit onder de 14,5 %. De eerste gegevens voor 2014 geven aan dat dit cijfer verder daalt (13,7 %). Daarmee verglijdt België naar het Europese gemiddelde en lijkt de legendarische spaarneiging van de Belg af te brokkelen... Financiële activa van de particulieren in miljarden euro op 30 september 2014 Biljetten en munten 29,5 Zicht- en termijndeposito s 56,2 Gereglementeerde spaardeposito s 233,7 Vastrentende effecten 81,4 Aandelen en andere participaties 224,9 Deelbewijzen beleggingsfondsen 144,7 Verzekeringsproducten 275,7 Diversen 100,5 TOTAAL: 1146,6 Bron: NBB Balans & Vooruitzichten Algemene context 13

14 ALGEMENE CONTEXT Omdat cijfers niet alles zeggen, is het even essentieel te weten hoe de Belg zijn spaarinspanningen verdeelt. Traditiegetrouw publiceert de Nationale Bank ieder kwartaal een overzicht van het financiële vermogen van de Belgische huishoudens, met specifieke aandacht voor de verzekeringsgerelateerde spaarinspanningen. Voortaan maakt ze daarbij een onderscheid naargelang het gaat om levensverzekeringen, pensioenrechten (met inbegrip van de groepsverzekering) of provisies van schadeverzekeringen. De verzekering vertegenwoordigt ongeveer 14 % van de stijging van de financiële activa van de huishoudens. Op jaarbasis betekent die stijging ongeveer 90 miljard euro en komen deze activa in de herfst van 2014 uit op 1.146,6 miljard. Kanttekening daarbij is dat hoewel de verzekering vooruitgang boekt, de progressie kleiner is dan die van spaarboekjes, beleggingsfondsen en aandelen. Voor die twee laatste categorieën is de stijging toe te schrijven aan het gunstige beursklimaat. Reputatie Assuralia heeft in 2014 opnieuw aangeknoopt met een lange traditie en organiseerde een enquête over de perceptie van de verzekeringen en de verzekeraars bij particulieren, zelfstandigen en kmo-leiders. Zij geeft aan dat de houding van de ondervraagde personen ten aanzien van de verzekering bepaald wordt naargelang voor de consument het belangrijkste element van een verzekering veiligheid (28 % van de respondenten), gemoedsrust (24 %), doeltreffendheid en dienstverlening op maat (17 %) of, ten slotte, autonomie is. Die laatste groep, tevens ook de grootste (31 %), onderscheidt zich van de andere in de zin dat ze graag alleen hun plan trekken en daarvoor graag alle mogelijke informatie en faciliteiten willen ontvangen, hetgeen soms minder evident blijkt... Tegenover deze uiteenlopende houdingen ten aanzien van de verzekeringen staat de constante dat de grote meerderheid van de consumenten nood heeft aan vereenvoudiging en interactie. Andere logische vaststelling is dat het internetgebruik almaar belangrijker wordt in de zoektocht naar informatie. Anderzijds verlopen transacties en de follow-up van de relaties tussen verzekeraar (hiermee bedoelen we zowel tussenpersonen als verzekeringsondernemingen) en verzekerde ook steeds vaker via het internet. Een vrij algemene en weerkerende vaststelling is dat het concept verzekering geassocieerd wordt met sterke waarden waar een stevig draagvlak voor bestaat, zoals veiligheid, verantwoordelijkheid en bescherming. Bij het begrip solidariteit hoort dan weer een stevig korreltje zout: de respondenten vragen niet liever dan dat de verzekering sympathiek is voor iedereen, maar dat mag natuurlijk niet gepaard gaan met een bijkomende premie. Anderzijds is de aanvullende rol van de verzekering op de sociale zekerheid algemeen erkend en onthalen de respondenten de voorstellen van Assuralia inzake aanvullende pensioenen positief. Ze zijn best bereid tot een inspanning als dit binnen een voordelig kader kan. Zelfs de zorgverzekering wordt vanuit dat standpunt als nuttig beschouwd voor wie de werking ervan begrepen heeft. De manier waarop het grote verzekeringsidee in de praktijk georganiseerd is, wekt daarentegen wrevel. De complexiteit, de afstand en de verkregen return zijn evenveel factoren die bijdragen tot een vaal imago van de verzekering. Assuralia heeft de conclusies bestudeerd en heeft bekeken hoe het kon inspelen op de vraag naar een beter begrip van de verzekering en om een stand van zaken op te maken van de portefeuille van de huishoudens of ondernemingen op aansturen van de cliënt. Het taalgebruik in polissen en formulieren, de toegang tot persoonlijke dossiers via het internet, het begrip van sommige, voor heel wat mensen nog altijd abstracte producten, maar ook de aanwezigheid van de verzekeraars in de grote debatten van onze tijd, vormen daarin serieuze aandachtspunten. Net hetzelfde om de werking van de verzekering uit te leggen: de cliënt moet een resultaat krijgen dat overeenstemt met zijn verwachtingen en zeker niet gefrustreerd achterblijven. Allemaal vaststellingen die de sector motiveren om zijn inspanningen inzake financiële educatie voort te zetten, onder andere 14 Balans & Vooruitzichten Algemene context

15 *Cijfer dat aan de dienstverlening wordt toegekend, waarbij 100 staat voor het maximum. Bron: DG Sanco, Europese Commissie, juni 2014 Consumer Scoreboard - Market Performance Indicator* Woningverzekering Verenigd Koninkrijk 80,3 Luxemburg 79,7 België 78,4 Duitsland 78,1 Nederland 77,7 Frankrijk 77,3 Voertuigverzekering Luxemburg 82,6 Duitsland 81,1 Verenigd Koninkrijk 80,6 België 78,9 Nederland 78,3 Frankrijk 77,2 Levensverzekering Luxemburg 80,4 Duitsland 78,6 België 76,8 Frankrijk 76,6 Verenigd Koninkrijk 76,5 Nederland 70,4 via brochures, de website partnerships met de media en samenwerking met de onderwijswereld. Dit engagement van de sector heeft niets schijnheiligs: het is een ernstige verbintenis geïnspireerd op miskleunen uit het buitenland, waar verzekeraars de belangen van hun cliënten op een bepaald ogenblik naar het achterplan hadden geschoven, met onvermijdelijk pijnlijke en al even dure gevolgen. In het Consumer Scoreboard 2014 van de Europese Commissie scoort de Belgische verzekering voor wat betreft haar relatie met de consument beter dan het Europese gemiddelde, vooral dan in de levensverzekering. Ook in vergelijking met andere dienstensectoren op de Belgische markt doet de verzekering het goed, anders dan de rubriek pensioenen en beleggingen. Die prestatiegraadmeter is een aanwijzing voor de tevredenheid die rekening houdt met de diversiteit en vergelijkbaarheid van het aanbod, de vertrouwensgraad, de mate waarin de ontvangen dienstverlening beantwoordt aan de verwachtingen en het gevoel gehoord te worden in geval van klacht. De vaststellingen van het Consumer Scoreboard bevestigen eigenlijk de resultaten van de studie die Assuralia besteld heeft, en bieden zowel de individuele ondernemingen als de sector in zijn geheel, en zelfs de overheden, een houvast in de vaststelling van hun prioriteiten. Het doet met andere woorden plezier vast te stellen dat de Belgische verzekering niet ergens onderaan de ladder bengelt noch behoort tot die diensten waarvan de kwaliteit erop achteruitgaat. Ook Jonathan Hill, de nieuwe Europese commissaris belast met de financiële diensten, verwijst naar het Consumer Scoreboard en voegt er nog een dimensie aan toe: die van de eenheidsmarkt. Hij wil onderzoeken hoe grensoverschrijdende uitwisselingen in de verzekering op te drijven. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn dat wie naar het buitenland verhuist, ook daar nog in orde is met zijn ziekte kostenverzekering. Iets wat vandaag niet voor de hand ligt aangezien iedere lidstaat zijn eigen regels en nuances in deze materie heeft. De Com- Balans & Vooruitzichten Algemene context 15

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018

Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk. Visie DNB toezicht 2014-2018 Sterke speler in het SSM Scherpe analyse Alert op integriteit Transparant waar mogelijk Visie DNB toezicht 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitdagingen voor de Nederlandse financiële sector 8 2.1

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Van gezond naar beter

Van gezond naar beter Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 F. van der Lucht en J.J. Polder Van gezond naar beter Kernrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden

W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden W. Asbeek Brusse en C.J. van Montfort (red.) Wonen, zorg en pensioenen Hervormen en verbinden Wonen, zorg en pensioenen Deze reeks omvat bijdragen die in het kader van de werkzaamheden van de wrr tot stand

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie