Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen"

Transcriptie

1 Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens kunt u de instructies voor uw doelgroep volgen. 1. Doelgroepen A. U bent woonachtig buiten de EU/EVA 1 en u wilt uw rijbewijs verlengen/vernieuwen (eventueel in verband met vermissing/diefstal). B. U bent een Nederlandse militair woonachtig in het buitenland (of een gezinslid die op hetzelfde adres woont). 1. U bent gestationeerd in het buitenland. 2. U bent gestationeerd in Nederland. C. U bent houder van een pasje voor geprivilegieerden en u staat niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). D. U bent na uw rijexamen verhuisd naar het buitenland en u wilt een eerste rijbewijs of een categorie uitbreiding aanvragen. E. U bent een in Nederland gestationeerde NATO-militair en staat niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) (of een gezinslid die op hetzelfde adres woont). Doelgroep A - In sommige gevallen een Verklaring van Geschiktheid. Zie hiervoor onder punt 4 wanneer keuren? - Een recent (niet ouder dan 6 maanden) bewijs van woonplaats: Indien uitgeschreven vóór uit een Nederlandse gemeente dan een bewijs van uitschrijving bijvoegen van gemeente Den Haag het Bureau Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL s-gravenhage (bezoekadres: Spui 70 te s-gravenhage) óf een verklaring van woonplaats uitgereikt door de Ambassade, het consulaat of een buitenlandse gemeente. Indien uitgeschreven op of na uit een Nederlandse gemeente dan een bewijs van uitschrijving uit de Register Niet Ingezetenen 2 (RNI) óf een verklaring van woonplaats uitgereikt door de Ambassade, het consulaat of een buitenlandse gemeente. Indien in uw bezit meesturen: 1 1 Landen die behoren tot de Europese Unie (EU): België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Bulgarije, Kroatië. Landen die behoren tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA): Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. 2 De 18 RNI gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.

2 Nationaliteit Doet u een aanvraag voor een Nederlands rijbewijs en u bent woonachtig buiten de Europese Unie (EU) of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) dan dient u wel de nationaliteit te hebben van een lidstaat van de EU/EVA. Dit is niet noodzakelijk wanneer u een Nederlands rijbewijs wilt vervangen in verband met vermissing of diefstal waarbij het te vervangen rijbewijs nog geldig is. U krijgt in dit geval een nieuw Nederlands rijbewijs met dezelfde geldigheidsduur als het te vervangen rijbewijs. De instructie gaat verder bij punt 4. Rijbewijs kwijt? Lees dan verder bij punt 3. Doelgroep B - Een kopie van de voor- en achterzijde van het militaire rijbewijs. - Een Verklaring van Geschiktheid geregistreerd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). - Een recente verklaring van uw basiscommandant, waarin staat dat u of uw gezinslid/-leden in het buitenland of Nederland gestationeerd bent/is. - Indien u gestationeerd bent in Nederland, maar woonachtig in het buitenland: Een recent (niet ouder dan 6 maanden) bewijs van woonplaats: Indien uitgeschreven vóór uit een Nederlandse gemeente dan een bewijs van uitschrijving bijvoegen van gemeente Den Haag het Bureau Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL s-gravenhage (bezoekadres: Spui 70 te s-gravenhage) óf een verklaring van woonplaats uitgereikt door de Ambassade, het consulaat of een buitenlandse gemeente. Indien uitgeschreven op of na uit een Nederlandse gemeente dan een bewijs van uitschrijving uit de Register Niet Ingezetenen (RNI) óf een verklaring van woonplaats uitgereikt door de Ambassade, het consulaat of een buitenlandse gemeente. Indien van toepassing: De instructie gaat verder bij punt 4. Rijbewijs kwijt? Lees dan verder bij punt 3. Doelgroep C - Een kopie van uw geldige pasje voor geprivilegieerden (de voor- en achterzijde van het pasje). - Uw Nederlandse rijbewijs of uw buitenlandse rijbewijs. - In sommige gevallen een Verklaring van Geschiktheid. Zie hiervoor onder punt 4 wanneer keuren? Vertaling van het buitenlandse rijbewijs Wanneer het ter omwisseling aangeboden rijbewijs alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks), is het noodzakelijk dat een vertaling van het buitenlandse rijbewijs wordt meegestuurd. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de Ambassade of het Consulaat. Doelgroep D

3 Indien in uw bezit meesturen: 185 dagen woonachtig in Nederland Bent u na uw rijexamen verhuisd naar het buitenland, dan dient u aan te tonen dat u in het jaar voor indiening van de aanvraag voor een rijbewijs tenminste 185 dagen woonachtig in Nederland bent geweest. Doelgroep E - Uw buitenlandse militaire rijbewijs of uw buitenlandse rijbewijs of uw Nederlandse rijbewijs. - Een recente verklaring van de basiscommandant waarin staat dat u of uw gezinslid in Nederland gestationeerd bent/is. - Een Verklaring van Geschiktheid. Vertaling van het buitenlandse rijbewijs Wanneer het ter omwisseling aangeboden rijbewijs alleen is opgesteld in leestekens die niet in Nederland gebruikt worden (bijvoorbeeld in het Japans of Grieks), is het noodzakelijk dat een vertaling van het buitenlandse rijbewijs wordt meegestuurd. De vertaling moet zijn opgemaakt door een beëdigde tolk, de Ambassade of het Consulaat. 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en E) Bij een eerste afgifte van een Nederlands rijbewijs of bij uitbreiding van de categorie(ën) op een Nederlands rijbewijs, dient een Verklaring van Rijvaardigheid geregistreerd te zijn. De registratie wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en mag niet langer dan 3 jaren geleden zijn. 3. Bij vermissing/diefstal Nederlands rijbewijs - Wanneer u woonachtig bent in Nederland dient u een proces-verbaal inzake vermissing/diefstal van het rijbewijs mee te sturen welke is opgemaakt door een ambtenaar van de Nederlandse politie. - Wanneer u woonachtig bent buiten Nederland dient u een ingevuld en ondertekend formulier Verklaring van vermissing (3 E ) mee te sturen. Het formulier Verklaring van vermissing staat op de internetsite of kunt u opvragen bij de Klantenservice van de RDW telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Vanuit het buitenland telefoonnummer Verklaring van Geschiktheid Bij uw doelgroep staat of u ook een Verklaring van Geschiktheid moet hebben. In sommige gevallen is een medische keuring verplicht. U moet dan ook een Verklaring van Geschiktheid inleveren. Voor de Verklaring van Geschiktheid heeft u een Eigen Verklaring nodig. U koopt een Eigen verklaring op Mijn CBR (https://mijn.cbr.nl). U kunt ook een papieren formulier kopen bij de meeste gemeenten of het

4 CBR. Voor algemene informatie over de medische keuring kunt bellen met de klantenservice van het CBR, telefoonnummer (vanuit het buitenland telefoonnummer ). Als alles in orde is, krijgt u enkele weken na het opsturen van de Eigen Verklaring een brief van het CBR waarin staat dat er een Verklaring van Geschiktheid is geregistreerd. Het CBR kan echter ook besluiten dat u nog voor een keuring naar een medisch specialist moet of een rijtest moet afleggen met een deskundige van het CBR. U krijgt daarover dan schriftelijk bericht. In die gevallen neemt de procedure meer tijd in beslag. Daarom is het belangrijk de Eigen Verklaring snel op te sturen. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van Geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. Wanneer u een rijbewijs heeft aangevraagd en het CBR heeft de Verklaring van Geschiktheid geregistreerd, wordt uw aanvraag verwerkt. De registratie van de Verklaring van Geschiktheid mag op het moment van indienen van de aanvraag niet langer dan 1 jaar geleden zijn. Wanneer keuren? In een aantal gevallen is een medische keuring verplicht: - wanneer u 75 jaar of ouder bent; - wanneer u 70 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt op of na uw 75 st verjaardag; - wanneer uw aanvraag (mede) betrekking heeft op de rijbewijscategorie(ën) C, C1, D, D1, CE, C1E, DE en/of D1E; - wanneer om medische redenen aan u een rijbewijs is verstrekt met een beperkte geldigheidsduur. 5. Afstand doen van categorie(ën) Wilt u afstand doen van één of meerdere categorie(ën), dan dient u hiervoor een verklaring in te vullen. Deze afstandsverklaring categorie(ën) van het Nederlandse rijbewijs staat op de internetsite U kunt de verklaring ook verkrijgen door te bellen met de Klantenservice van de RDW, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Vanuit het buitenland telefoonnummer U bent uw categorie(ën) niet definitief kwijt. Als u bij een nieuwe aanvraag weer een Verklaring van Geschiktheid heeft komen deze categorie(ën) weer op uw rijbewijs. 6. Identiteitsdocument De identiteit van de aanvrager dient te worden vastgesteld. Hiervoor dient een kopie van een geldig identiteitsdocument met de aanvraag te worden meegestuurd. Identiteitsdocumenten zijn (op basis van de Wet op de identificatieplicht): - een geldig reisdocument (zoals bv. Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart en een EU/EVA paspoort); - een document ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie (ingevolge de Vreemdelingenwet 2000). 7. Kosten Aan het in behandeling nemen van de aanvraag en het verstrekken van het rijbewijs zijn kosten verbonden. De betaling dient bij de RDW binnen te zijn voordat het (nieuwe) rijbewijs wordt verstrekt. De hoogte van het bedrag kunt u vinden op de internetsite of verkrijgen via de Klantenservice van de RDW, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Vanuit het buitenland telefoonnummer Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag is het aan te raden om via automatische incasso te betalen. Een automatische incasso kan alleen met behulp van een Nederlands bank- of girorekeningnummer. Indien u geen Nederlands bank- of girorekeningnummer (meer) heeft, kunt u iemand die daar wel over beschikt voor u laten betalen. Het bankrekeningnummer moet duidelijk worden geschreven. Indien er twijfel bestaat over de notatie dan stuurt de RDW een brief met het verzoek om per overboeking te betalen. Denkt u er dan wel aan dat de naam van de betaler gelijk is aan de handtekening van de betaler. Door het plaatsen van een handtekening machtigt de houder van het rekeningnummer de RDW om het verschuldigde bedrag af te schrijven.

5 Kiest u niet voor automatische incasso, dan dient u er zelf voor te zorgen dat het bedrag wordt overgemaakt op banknummer (IBAN NL25ABNA ) ten name van de RDW onder vermelding van het betalingskenmerk zoals op het aanvraagformulier staat vermeld (eventueel ook uw aanvraagnummer, rijbewijsnummer of uw naam, voorletters en geboortedatum vermelden). Let erop dat u bij betaling uit het buitenland de IBAN- en de BIC-code vermeld (IBAN NL25ABNA ; BIC ABNANL2A). Pas nadat de RDW uw betaling ontvangen heeft, wordt de aanvraag voor een rijbewijs afgehandeld. 8. Aanvraagformulier Het aanvraagformulier is reeds gedeeltelijk ingevuld. Controleer de gegevens en geef zonodig de wijzigingen aan. Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. De handtekening dient u met zwarte pen duidelijk en volledig binnen het aangegeven kader te plaatsen. Begin aan de linkerkant en gebruik de hele ruimte van het kader voor het zetten van een goed leesbare handtekening. Hiervoor dient u de pen goed aan te zetten en aan te drukken op het aanvraagformulier. Een aanvraagformulier waarop de handtekening niet binnen het kader staat, wordt niet geaccepteerd. 9. Kleurenpasfoto De eisen voor de kleurenpasfoto zijn dezelfde als die bij het Nederlandse paspoort en de Nederlandse identiteitskaart. Meer informatie is te verkrijgen op de internetsite of via de Klantenservice van de RDW, telefoonnummer ( 0,10 per minuut). Vanuit het buitenland telefoonnummer Eventueel plaatst u de kleurenpasfoto rechtsonder op het aanvraagformulier, door onderstaande aanwijzingen te volgen (zie tekening): Stap 1: Gedeelte A verwijderen. Stap 2: Gedeelte B omhoog brengen (van onder naar boven). Stap 3: De kleurenpasfoto op de plek van gedeelte A plaatsen. Stap 4: Gedeelte B over de kleurenpasfoto terugplaatsen waarbij de kleurenpasfoto goed zichtbaar moet blijven. Controleer of de kleurenpasfoto recht op het formulier is geplaatst en of de kleurenpasfoto goed zichtbaar is. Indien dit niet het geval is, dan kunt u stap 2 t/m 4 opnieuw uitvoeren. U mag de kleurenpasfoto ook los bijvoegen. 10. Procedure Het aanvraagformulier met alle vereiste bijlagen stuurt u naar: RDW, unit Rijbewijzen Postbus HA Veendam Indien de aanvraag leidt tot afgifte van een Nederlands rijbewijs, dan krijgt u schriftelijk bericht dat de aanvraag akkoord is bevonden. Het rijbewijs zal vervolgens na vijf werkdagen naar het opgegeven Nederlandse (correspondentie-)adres worden gestuurd. Een Nederlands rijbewijs voor een militair wordt naar het adres van de basiscommandant gestuurd. Let op: Een aanvraag voor een rijbewijs kan alleen afgehandeld worden als het aanvraagformulier volledig is ingevuld, de vereiste bijlagen bij het aanvraagformulier zijn gevoegd en de verschuldigde betaling bij de RDW binnen is. Afzonderlijk ingezonden stukken veroorzaken vertraging in de behandeling. 11. Meer informatie Voor meer informatie over het rijbewijs kunt u kijken op of

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege

Aanvraag Verklaring toelating van rechtswege Verklaring toelating van rechtswege Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen

Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen Zelf een kampeerwagen invoeren of ombouwen 2014 1 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 3 2 Kampeerwagen en kentekenbewijs 3 3 Zelf een kampeerwagen invoeren 3 3.1 Toelating 4 3.2 Benodigde documenten 5 3.3 Technische

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen

Het Waarborgfonds Motorverkeer. in welk geval - en wat te doen Het Waarborgfonds Motorverkeer in welk geval - en wat te doen Achtergrond Het Waarborgfonds, bij schade door motorrijtuigen Het kan jammer genoeg gebeuren: u wordt aangereden door een motorrijtuig en daardoor

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Voor wie is deze publicatie bedoeld? 3. Wat is een visum kort verblijf? 4. Algemene voorwaarden 5. Welke documenten hebt

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Medicijnen mee op reis

Medicijnen mee op reis Medicijnen mee op reis Medicijnen die onder de opiumwet vallen, mag u niet zomaar meenemen naar het buitenland. Deze folder informeert gebruikers van deze medicijnen over: het reizen met deze medicijnen

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland

Visum voor kort verblijf in Nederland Visum voor kort verblijf in Nederland 1. Waarom deze publicatie? In deze publicatie staat hoe u een visum kunt aanvragen. Ook leest u wat u kunt doen om uw aanvraag voor een visum goed te laten verlopen.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie