KREDIETINFORMATIERAPPORT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KREDIETINFORMATIERAPPORT"

Transcriptie

1 Graydon - Graydon Certificaat t.a.v. Dhr. R. VERBAAN HULLENBERGWEG BV AMSTERDAM ZUIDOOST Word een transparante zakenpartner. Update uw Graydon Bedrijfsprofiel op Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in EURO, voorzover niet anders aangegeven. Door omrekening kunnen er in de voorkomende tellingen kleine verschillen zijn onstaan. Dit rapport wordt u STRIKT VERTROUWELIJK onder de geldende leveringsvoorwaarden verstrekt en kan uitsluitend voor interne doeleinden worden aangewend. De inhoud of een gedeelte daarvan mag zonder schriftelijke toestemming van GRAYDON NEDERLAND B.V. niet aan derden worden verstrekt. Copyright: Graydon Nederland B.V. Graydon Nederland BV, Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam Z.O. Postbus 12525, 1100 AM Amsterdam Z.O. telefoon: fax:

2 YARA INDUSTRIAL B.V. ZEVENMANSHAVEN 107, 3133 CA VLAARDINGEN Graydon nummer: Algemeen (A) Graydon nummer: KvK nummer: BTW nummer: NL B01 Kredietadvies (E) Bijzonderheden De kans op wanbetaling is laag ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Centraal telefoonnummer: Internet adres: adres: Aantal werknemers: 15 De geadviseerde maximale kredietlimiet ligt boven de Bedrijfsactiviteiten: De handel in en de marketing van chemische producten voor industrieel gebruik en verkoop en marketing van milieu verbeterende producten en de verhuur en verkoop van bijbehorende installaties, holding- en financierings- activiteiten. Relaties (C) Kans op wanbetaling (E) Kans op wanbetaling is laag. Uiteindelijke moedermaatschappij: FERTILIZER HOLDINGS AS Moedermaatschappij: YARA HOLDING NETHERLANDS B.V. Directeur: Dhr. A BRAVENBOER Directeur: Dhr. JJJ DE KLERK Directeur: Dhr. N POLLET Directeur: YARA HOLDING NETHERLANDS B.V. PD-rating: AA Financieel (B) De huidige betalingswaardering is: Jaarrekeningen(D) 7,1 Meest recente jaarrekening: 2010 (vennootschappelijk). Betalingen: overeenkomstig conditie. De liquiditeit is ruim voldoende. Kerncijfers (x 1.000): Werkkapitaal: Eigen vermogen: aal vermogen: Bedrijfsopbrengsten: Bedrijfsresultaat: Omzet in 2010: Resultaat in 2010: Financiële ratio's: Current ratio: 5,61 Solvabiliteit: 83,77 Rentabiliteit totaal vermogen: 19,15 omloopsnelheid totaal vermogen: 2,50 Pagina 2 van 12

3 Credit flag en kredietlimiet Kans op wanbetaling Historie Vergelijking (E) Kredietadvies Credit flag en kredietlimiet Laag risico. Het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht. De geadviseerde maximale kredietlimiet ligt boven de Kans op wanbetaling Kans op wanbetaling is laag. PD-rating: PD%: Trend: Eurogate Risk Classification: AA 0,16 % licht positief 4 Historie okt-10 Hoogste risico Laagste risico PD-rating AA A A AAA Vergelijking Toon vergelijking met Branche Branche bedrijven Maximale kredietlimiet Voor 0% van de selectie (Branche) is de kredietlimiet hoger. Voor 5% van de selectie (Branche) is de kredietlimiet gelijk. Voor 95% van de selectie (Branche) is de kredietlimiet lager. Kans op wanbetaling Voor 81% van de selectie (Branche) is de kans op wanbetaling hoger. Voor 13% van de selectie (Branche) is de kans op wanbetaling gelijk. Voor 5% van de selectie (Branche) is de kans op wanbetaling lager. leegveld Pagina 3 van 12

4 Officiële gegevens Aandeelhouders Calamiteiten Nevenvestigingen Doel en activiteiten Werknemers (A) Algemeen Officiële gegevens Handelsnaam YARA GAS AND CHEMICALS Adres ZEVENMANSHAVEN CA VLAARDINGEN Correspondentieadres Postbus AB VLAARDINGEN Graydon nummer Kamer van Koophandel inschrijving Handelsregister regio Rotterdam onder nummer BTW nummer NL B01 Centraal telefoonnummer Faxnummer adres Website Opgericht te SLUISKIL Maatschappelijk / Commanditair kapitaal Geplaatst / Gestort kapitaal / Kapitaalswijzigingen Oprichtingsrechtsvorm Huidige rechtsvorm Per heeft een kapitaalswijziging plaatsgevonden. Geplaatst en gestort kapitaal: voorheen / , na wijziging / Besloten vennootschap Besloten vennootschap Aandeelhouders Aandeelhouder Percentage aandelen YARA HOLDING NETHERLANDS B.V. Graydon nummer % Moedermaatschappij Heden Voor dit bedrijf is geen financiële calamiteit geregistreerd. Calamiteiten Datum Omschrijving Voor dit bedrijf is geen financiële calamiteit geregistreerd. Nevenvestigingen Aantal nevenvestigingen: 1 Vestigingsnaam YARA INDUSTRIAL B.V. Centraal telefoonnummer Adres MAASSLUISSEDIJK 103, 3133 KA VLAARDINGEN Pagina 4 van 12

5 Doel en activiteiten Bij Graydon geregistreerde activiteit SBI hoofdbranche SBI subbranche SBI subbranche Import uit Export naar De handel in en de marketing van chemische producten voor industrieel gebruik en verkoop en marketing van milieu verbeterende producten en de verhuur en verkoop van bijbehorende installaties, holding- en financieringsactiviteiten Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing 7320 Markt- en opinieonderzoekbureaus 6420 Financiële holdings Denemarken, Duitsland Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Denemarken Werknemers Aantal FTE Aantal werknemers 15,0 15,0 13,0 30, leegveld Waardering betaalgedrag Betaalgedrag Omzet en resultaat Overige financiële gegevens (B) Financieel Waardering betaalgedrag Betalingswaardering: Betalingen: De liquiditeit 7,1 overeenkomstig conditie. ruim voldoende. Hiermee behoort het bedrijf tot de 25% laagst gewaardeerde bedrijven in de branche. Pagina 5 van 12

6 Maand okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mrt-11 apr-11 mei-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 Waardering betaalgedrag Waardering branche (mediaan) 7,9 5,9 8,0 7,2 7,9 6,1 7,5 7,0 8,0 7,3 6,9 7,1 7,7 7,8 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,9 7,9 7,9 Betaalgedrag Analyse naar betalingstermijn Overschrijding van de betalingstermijn in dagen * Kwartaal Binnen termijn 1 t/m t/m t/m 90 > 90 Aantal incasso opdrachten ** % 0 % 0 % 0 % 15 % % 64 % 0 % 0 % 0 % % 4 % 45 % 0 % 3 % % 13 % 0 % 0 % 1 % 0 Pagina 6 van 12

7 Analyse naar factuurbedrag (laatste 12 maanden) Overschrijding van de betalingstermijn in dagen * Bedragcategorie Aantal ervaringen Binnen termijn 1 t/m t/m t/m 90 > 90 < % 10 % 0 % 0 % 21 % 500 tot % 31 % 27 % 0 % 0 % tot % 0 % 0 % 0 % 0 % tot % 0 % 0 % 0 % 0 % tot % 0 % 0 % 0 % 0 % > % 0 % 0 % 0 % 0 % * Incidentele afwijkingen in het betaalpatroon kunnen het gevolg zijn van betwistingen of specifieke betalingsafspraken tussen leverancier en afnemer. ** Dit betreft bij Graydon binnengekomen incasso-opdrachten. Deze kunnen het gevolg zijn van betwistingen. Omzet en resultaat Vennootschappelijk Omzet Resultaat Overige financiële gegevens Bankrelatie Accountant Commerzbank (Nederland) N.V. te AMSTERDAM, rekeningnummer DELOITTE & TOUCHE te ROTTERDAM Onroerend goed Eigendomsindicatie Concerneigendom Kredietfaciliteiten De onderneming heeft geen kredietfaciliteiten. leegveld Pagina 7 van 12

8 Bedrijfsleiding Eigendomsverbindingen (C) Relaties Bedrijfsleiding Dhr. A BRAVENBOER Heden Adres HAGEDOORN KB MAASSLUIS te VLAARDINGEN Directeur Gezamenlijk bevoegd Dhr. JJJ DE KLERK te ZWIJNDRECHT Directeur Gezamenlijk bevoegd Heden Dhr. N POLLET te ROUBAIX, Frankrijk Directeur Gezamenlijk bevoegd Heden YARA HOLDING NETHERLANDS B.V. Adres Graydon nummer: Directeur Alleen bevoegd Voor dit bedrijf is geen financiële calamiteit geregistreerd. Ook is vanuit de overige functies van de onderneming geen betrokkenheid bij financiële calamiteiten geconstateerd. Overige functies Voorz. Raad van Bestuur van YARA LEAMAAT DELTA B.V Gezamenlijk bevoegd YARA INTERNATIONAL B.V Alleen bevoegd YARA SLUISKIL B.V Alleen bevoegd Pagina 8 van 12

9 President-directeur van YARA SHARED SERVICES B.V Alleen bevoegd YARA FERTILIZER TECHNOLOGY B.V Alleen bevoegd YARA LOGISTICS NORTH AFRICA B.V Alleen bevoegd YARA BENELUX B.V. ZEVENMANSHAVEN CA VLAARDINGEN Alleen bevoegd ETHIOPOTASH B.V Gezamenlijk bevoegd YARA GAS B.V. LORENTZWEG LJ SPIJKENISSE Alleen bevoegd YARA NEDERLAND B.V Alleen bevoegd Heden Heden Heden Dhr. LRE COENE te GENT, België Procuratiehouder Beperkt bevoegd Heden Dhr. GM JANSSEN te UTRECHT Procuratiehouder Beperkt bevoegd Heden Mw. CPJ DE JONGE te OOSTERHOUT Procuratiehouder Beperkt bevoegd Heden Pagina 9 van 12

10 Dhr. JJJ DE KLERK te ZWIJNDRECHT Procuratiehouder Beperkt bevoegd Heden Dhr. A BRAVENBOER Heden Adres HAGEDOORN KB MAASSLUIS te VLAARDINGEN Procuratiehouder Beperkt bevoegd Eigendomsverbindingen Uiteindelijke moedermaatschappij FERTILIZER HOLDINGS AS BYGDØY ALLE OSLO Noorwegen Graydon nummer Voor dit bedrijf is geen financiële calamiteit geregistreerd. Moedermaatschappij Percentage aandelen YARA HOLDING NETHERLANDS B.V. 100 % Heden Graydon nummer Voor dit bedrijf is geen financiële calamiteit geregistreerd. Andere dochters van de moedermaatschappij YARA NEDERLAND B.V. Graydon nummer Voor dit bedrijf is geen financiële calamiteit geregistreerd. Heden leegveld Pagina 10 van 12

11 Jaarrekening Balans Resultatenrekening Ratio's (D) Jaarrekeningen Jaarrekening Deponeringsdatum Einde boekjaar Voorlopig of definitief Soort jaarrekening Accountantsoordeel Jaarrekening sluitend Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief Vennootschappelijk Vennootschappelijk Vennootschappelijk Vennootschappelijk Vennootschappelijk Betrouwbaar Betrouwbaar Betrouwbaar Ja Ja Ja Ja Ja Balans (x 1.000) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa aal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen aal vorderingen Liquide middelen aal vlottende activa TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige reserve aal eigen vermogen Kortlopende schulden Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige schulden aal kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Resultatenrekening (x 1.000) Som der bedrijfsopbrengsten Netto omzet Pagina 11 van 12

12 Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk -374 Overige bedrijfsopbrengsten 754 aal som der bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfslasten Som der bedrijfslasten Kosten van grond- en hulpstoffen Lonen en salarissen Afschrijving op IVA en MVA Overige bedrijfskosten aal som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Som der financiele baten Som der financiele lasten Financieel resultaat Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Resultaat na belasting Ratio's Afgeleide jaarrekening gegevens Werkkapitaal (x 1.000) Liquiditeitsratio's Branche Afwijking Current ratio 5, % 4,83 3,15 1,36 1,27 Quick ratio 5, % 4,52 2,87 1,30 1,17 Werkkapitaalquote I 74, % 68,14 61,19 21,43 13,72 Werkkapitaalquote II 30, % 26,39 10,20 8,76 5,88 Solvabiliteitsratio's Solvabiliteit 83, % 82,21 71,48 41,12 50,02 Risicoverhoudingen 943, % 584,49 694,72 208,84 137,78 Cashflow ratio 1, % 2,51 0,43 0,28 Rentabiliteitsratio's Rentabiliteit aal Vermogen 19, % 39,12-0,54 22,82 7,89 Rentabiliteit Eigen Vermogen 23, % 48,59-4,56 56,00 17,38 Bruto Winstmarge 7, % 15,15-0,09 9,33 3,38 Netto Winstmarge 7, % 15,47-0,54 9,41 3,73 Activiteitsratios Omloopsnelheid ale Vermogen 2, % 2,58 6,00 2,45 2,33 Omloopsnelheid Eigen Vermogen 2, % 3,14 8,39 5,95 4,66 Omloopsnelheid Vorderingen 5, % 5,22 8,46 4,03 5,13 Omloopsnelheid Voorraden 111, % 46,61 76,56 60,72 43,10 Pagina 12 van 12

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Ondernemingsplan. ES Sports

Ondernemingsplan. ES Sports Ondernemingsplan ES Sports Plaats: Dijkmeer Datum: 7 januari 2015 Startdatum onderneming: 1 januari 2015 Branche: Detailhandel Bedrijfstak: Winkels in sportartikelen (geen watersport) Ondernemingsvorm:

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Uitkeringstoets 2013-2015 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet

Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet Rabo StartProof Ondernemingsplan Schoonheids- en massagesalon Annet Voorbeeld (Persoonlijke-, bedrijfs-, product- of opleidingsgegevens en namen zijn weggelaten of fictief gemaakt!) 1. De ondernemer 2

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet)

De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) OKTOBER 2012 De wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Flex-bv wet) 1. Inleiding De wettelijke regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv s), zoals beschreven in

Nadere informatie

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA

Fountain SA. Fountain SA. Fountain SA (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Avenue de l Artisanat, 17, Aanbieding Het document dat verschijnt na d verantwoordelijkheid van de Vennootschap. Fountain SA (de

Nadere informatie

bedrijfsopvolgingsregelingen

bedrijfsopvolgingsregelingen www.pwc.nl Bedrijfsopvolgingsregelingen zijn noodzakelijk Onderzoek naar de invloed van bedrijfsopvolgingsregelingen op de continuïteit van familiebedrijven. December 2014 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie