Bijzonderheden. Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) Nee/Ja. Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonderheden. Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) Nee/Ja. Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen"

Transcriptie

1 WPA-s P1-fase, Pabo 1 1e semester Beoordelaar: leerwerkplekbegeleider (pabodocent) Naam student Student zit in leerjaar Leerwerkplekbegeleider school /klas datum Bijzonderheden Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) 1. de student is respectvol in de omgang met de ander; 2. de student staat open voor feedback en handelt daar naar; 3. de student vraagt en biedt hulp; 4. de student stelt zich gemotiveerd, verantwoordelijk en betrokken op; 5. de student gedraagt zich volgens de normen en waarden van de stageschool; 6. de student houdt zich aan afspraken met mentor en stageschool; 7. de student kan zich mondeling en schriftelijk -ook qua handschrift- correct uitdrukken; 8. de student is duidelijk over wat hij/zij kan en wil ; 9. de student stelt persoonlijke leerdoelen; Nee/Ja Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen Voorbereiding Vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit 1. beschrijft de doelstelling van de onderwijsleeractiviteit naar leerlinggedrag en inhoud; 2. beschrijft in de inleiding hoe de aandacht van de leerlingen gevangen en gericht wordt; 3. beschrijft wat en hoe er verteld gaat worden om de leerlingen aan de gang te krijgen en aan de gang te houden; 4. beschrijft vragen om te controleren of de leerlingen de informatie hebben begrepen. Uitvoering Interactie Vermogen tot communicatie en interactie 1. kijkt kinderen aan tijdens het lesgeven; 2. houdt de aandacht vast door boeiend taalgebruik en afwisselende intonatie; 3. houdt de aandacht vast door levendige mimiek en door een actieve lichaamshouding; 4. articuleert duidelijk, spreekt in goed tempo, met het juiste volume; 5. luistert naar vragen van leerlingen en reageert daar adequaat op*; Gemiddelde score voorbereiding : 6. stemt bewust taalgebruik en lichaamshouding af op de ontwikkelingsfase van de kinderen*. Management Gemiddelde score 'Interactie'

2 Vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement 1. kan lesactiviteiten beëindigen in de gestelde tijd; 2. heeft overzicht tijdens lesactiviteit; 3. is duidelijk en consequent in het hanteren van regels en afspraken; 4. kan zorgen voor een gestructureerde en ordelijke leeromgeving *; Didactiek Vermogen tot overdragen van informatie 1. benoemt het lesdoel; 2. kan aandacht vangen, richten en vasthouden; 3. geeft duidelijk aan wat de inhoud van de les is en wat er gaat gebeuren*; 4. controleert of informatie juist is begrepen, door het stellen van vragen*; Vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep én individu) in hun leerproces 5. werkt naar het aangegeven doel*. Reflectie Vermogen tot reflectie en initatief Gemiddelde score 'Management' Gemiddelde score 'Didactiek' 1. weet aan te geven op welke punten een onderwijsleeractiviteit verbeterd zou kunnen worden*; 2. kan over zichzelf sterke punten en aandachtpunten benoemen m.b.t. lesvoorbereiding, interactie, management en didactiek. Vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele deskundigheid Gemiddelde score "Reflectie' Beoordelingsschaal Omschrijving Kwalificatie/score Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, NOOIT zien 1 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, SOMS zien 2 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, OVERWEGEND zien 3 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, VAAK zien 4 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, ALTIJD zien 5 Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van elke gedragsomschrijving) : ### Berekening eindcijfer: Alle items bij 'beroepshouding' dienen met JA te zijn beantwoord, Eindcijfer #DIV/0! elke score heeft minimaal een 3, de met een sterretje gemarkeerde criteria tellen dubbel in de beoordeling

3 WPA-s P2-fase, Pabo 1 2e semester Beoordelaar: Leerwerkplekbegeleider (pabodocent) Naam student Student zit in leerjaar Naam leerwerkplekbegeleider school /klas datum Bijzonderheden 0. Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) 0.1 de student is respectvol in de omgang met de ander; 0.2 de student staat open voor feedback en handelt daar naar; 0.3 de student vraagt en biedt hulp; 0.4 de student stelt zich gemotiveerd, verantwoordelijk en betrokken op; 0.5 de student gedraagt zich volgens de normen en waarden van de stageschool; 0.6 de student houdt zich aan afspraken met mentor en stageschool; 0.7 de student kan zich mondeling en schriftelijk -ook qua handschrift- correct uitdrukken; 0.8 de student is duidelijk over wat hij/zij kan en wil; 0.9 de student stelt persoonlijke leerdoelen; Nee/Ja Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen 1. Voorbereiding 1.1 beschrijft de doelstelling van de onderwijsleeractiviteit naar leerlinggedrag, inhoud en didactische component *; 1.2 beschrijft wat en hoe er geleerd gaat worden en beschrijft daarin een opbouw en sluit aan bij wat er al geleerd is *; 1.3 beschrijft hoe de aandacht van de leerlingen gevangen en gericht wordt gedurende de gehele les; 1.4 beschrijft controlevragen en open vragen; 1.5 kan het lesvoorbereidingsformulier correct invullen en heeft daarbij de methodehandleiding van het betreffende vak waar de les over gaat, geraadpleegd ; 1.6 houdt met de keuze van wat en hoe er geleerd wordt, rekening met de belevingswereld van de leerlingen; 1.7 beschrijft wat er voorafgaande de les geleerd is 1.8 beschrijft hoe leerlingen worden geholpen, die even niet verder kunnen; 2. Uitvoering Interactie Vermogen tot communicatie en interactie 2.1 kan door middel van het stellen van vragen kinderen uitdagen*; 2.2 kan door middel van passend contact leerlingen helpen en motiveren*; 2.3 houdt de aandacht vast door boeiend taalgebruik*; 2.4 kan leerlingen corrigeren op gedrag zonder anderen te storen; 2.5 kan beurtgedrag begeleiden; 2.6 kijkt kinderen aan tijdens het lesgeven; 2.7 houdt de aandacht vast door levendige mimiek; Gemiddelde score voorbereiding :

4 2.8 houdt de aandacht vast door actieve lichaamshouding; 3. Management Vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement 3.1 heeft materialen klaarliggen; 3.2 organiseert momenten waarop korte observaties kunnen worden verricht en neemt op basis van deze observatie actie; 3.3 is consequent in het hanteren van regels en afspraken; 3.4 kan de groep managen om gelijk aan het werk te gaan*; 3.5 kan zorgen voor een gestructureerde, veilige en ordelijke leeromgeving*; Gemiddelde score 'Management' 4. Didactiek Vermogen tot overdragen van informatie 4.1 kan doelgericht instructie geven*; 4.2 heeft zelf voldoende kennis van de aangeboden leerstof*; 4.3 kan aandacht vangen, richten en vasthouden; 4.4 herinnert de leerlingen aan het vooraf geleerde; Vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep én individu) in hun leerproces 4.5 kan tijdens (speel)leersituaties mogelijke problemen signaleren en daarop actie ondernemen 4.6 kan een kind dat het even niet weet of kan, verder helpen 4.7 kan de kinderen motiveren zelfstandig aan het werk te gaan Gemiddelde score 'Didactiek' 5. Reflectie Vermogen tot reflectie en initatief 5.1 weet aan te geven op welke punten een onderwijsleeractiviteit verbeterd zou kunnen worden*; 5.2 is kritisch op zichzelf, reflecteert op eigen gedrag en past zich zo nodig aan*; 5.3 heeft een duidelijk beeld van eigen kwaliteiten en beperkingen m.b.t. lesvoorbereiding, interactie, management en didactiek*; 5.4 kan aangeven of het lesdoel bereikt is*; Vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele deskundigheid 5.5 evalueert eigen activiteiten en vraagt anderen om feedback ; 5.6 kan eventuele verschillen opmerken tussen eigen gezichtspunt en mentor; Beoordelingsschaal Omschrijving Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, NOOIT zien Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, SOMS zien Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, OVERWEGEND zien Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, VAAK zien Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, ALTIJD zien Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van elke gedragsomschrijving) : Gemiddelde score 'Interactie' Gemiddelde score 'Reflectie' Kwalificatie/score ####

5 Berekening eindcijfer: Alle items bij 'beroepshouding' dienen met JA te zijn beantwoord, elke score heeft minimaal een 3, de met een sterretje gemarkeerde criteria tellen dubbel in de beoordeling Eindcijfer #DIV/0!

6 WPA-s Kt-fase, Pabo 2 Beoordelaar: Leerwerkplekbegeleider (pabodocent) Naam student Student zit in leerjaar Leerwerkplekbegeleider school /klas datum Bijzonderheden Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) 1. de student is respectvol in de omgang met de ander; 2. de student staat open voor feedback en handelt daar constructief rnaar; 3. de student vraagt en biedt hulp; ook ongevraagd (indien gepast); 4. de student stelt zich gemotiveerd, verantwoordelijk en betrokken op; 5. de student gedraagt zich volgens de normen en waarden van de school; 6. de student houdt zich aan afspraken met mentor en school; 7. de student kan zich mondeling en schriftelijk -ook qua handschrift- correct uitdrukken; 8. de student is duidelijk over wat hij/zij (niet) kan en wil; 9. de student stelt persoonlijke leerdoelen; Nee/Ja Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen Voorbereiding Vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit 1. beschrijft welke instructie er wordt gegeven en in wat voor vorm en beschrijft daarin een opbouw; 2. beschrijft hoe gedurende de instructie de aandacht van de leerlingen gevangen en gericht wordt en betrokkenheid ontstaat; 3. beschrijft hoe gedurende de verwerking de aandacht van de leerlingen wordt gericht en vast gehouden en betrokkenheid blijft 4. beschrijft hoe de instructie en de verwerking georganiseerd gaat worden; 5. beschrijft een uitvoerbare tijdsplanning; 6. beschrijft de beginsituatie en doelstelling van de les naar leerlinggedrag, inhoud en didactische component*; 7. beschrijft opbouwend van gemakkelijk naar moeilijk - wat en hoe er geleerd wordt door de leerlingen*; 8. beschrijft mogelijke problemen die de leerlingen kunnen ervaren tijdens het leerproces en beschrijft de daarbij horende leerhulp*; 9. beschrijft hoe in bovenstaande criteria het thema 'systematisch onderwijzen en leren in een uitdagende onderwijsleeromgeving' is verwerkt*; Gemiddelde score voorbereiding : Uitvoering

7 Interactie Vermogen tot communicatie en interactie 1. luistert naar vragen/opmerkingen van ll. en reageert daar adequaat op; 2. laat in eigen gedrag enthousiasme en nieuwsgierigheid zien door boeiend te spreken en afwisselende intonatie; 3. laat in eigen gedrag enthousiasme en nieuwsgierigheid zien door een levendige mimiek en een actieve lichaamshouding; 4. articuleert duidelijk, spreekt in goed tempo, met het juiste volume; 5. gaat gemakkelijk interacties aan met de leerlingen; 6. zorgt voor een veilig klimaat waarin zelfvertrouwen hebben en respectvol gedrag centraal staan*; Management Vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement 1. kan de lesactiviteit starten en beëindigen in de gestelde tijd; 2. kan snel en efficiënt organiseren zodat de leertijd optimaal benut wordt; 3. past zich zo nodig aan en kan flexibel omgaan met onverwachte situaties; Gemiddelde score 'Interactie' 4. zorgt voor een gestructureerde werkomgeving door overwicht, overzicht en orde*; 5. is duidelijk en consequent in het toepassen van regels en afspraken*; 6. kan oog voor details combineren met overzicht*; Didactiek Vermogen tot overdragen van informatie 1. geeft duidelijk het lesdoel en de lesinhoud aan*; Gemiddelde score 'Management' 2. kan leerlingen boeien, uitdagen mee te denken/vragen te stellen bij de overdracht van informatie*; 3. staat boven de lesinhoud van de les en kan op meerdere manieren uitleggen*; 4. activeert voorkennis bij de leerlingen, sluit aan bij de belevingswereld; 5. kan aandacht vangen en richten; 6. controleert of de informatie is begrepen, door het stellen van vragen; 7. maakt afspraken over de taken van de leerlingen en de ondersteuning die zij van de leerkracht kunnen verwachten; Vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep én individu) in hun leerproces 8. geeft ondersteuning d.m.v. leerlinggerichte feedback en reflectie op proces en resultaat; 9. signaleert leervragen/-problemen en reageert daar adequaat op; 10. biedt leerlingen de mogelijkheid tot eigen inbreng. Gemiddelde score 'Didactiek' Reflectie Vermogen tot reflectie en initatief 1. geeft aan op welke punten een onderwijsleeractiviteit verbeterd kan worden*;

8 2. reflecteert kritisch op de les vanuit eigen gedrag*; 3. benoemt van zichzelf sterke punten en aandachtspunten*; 4. evalueert eigen lesactiviteiten en stelt op basis daarvan persoonlijke leerdoelen bij*; Vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele deskundigheid 5. vraagt anderen feedback*; 6. merkt mogelijke verschillen op tussen evaluatie van groepsmentor, opleidingsmentor en zichzelf. Gemiddelde score 'Reflectie' Beoordelingsschaal Omschrijving Kwalificatie/score Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, NOOIT zien 1 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, SOMS zien 2 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, OVERWEGEND zien 3 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, VAAK zien 4 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, ALTIJD zien 5 Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van elke gedragsomschrijving #### Berekening eindcijfer: Alle items bij 'beroepshouding' dienen met JA te zijn Eindcijfer #DIV/0! beantwoord, elke score heeft minimaal een 3, de met een sterretje gemarkeerde criteria tellen dubbel in de beoordeling

9 WPA-s Kl-fase, Pabo 3 1e semester Beoordelaar: Leerwerkplekbegeleider Naam student Student zit in leerjaar Naam beoordelaar school /klas datum Bijzonderheden Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) 1. De student is respectvol in de omgang met de ander; 2. De student staat open voor feedback en handelt daar constructief naar; 3. De student vraagt en biedt hulp; ook ongevraagd (indien gepast); 4. De student stelt zich gemotiveerd, verantwoordelijk en betrokken op; 5. De student gedraagt zich volgens de normen en waarden van de school; 6. De student houdt zich aan afspraken met mentor en school; 7. De student kan zich mondeling en schriftelijk ook qua handschrift - correct uitdrukken; 8. De student is duidelijk over wat hij/zij (niet) kan en wil; 9. De student stelt persoonlijke leerdoelen; Nee/Ja Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen Voorbereiding Vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit 1. beschrijft een gedifferentieerde beginsituatie en doelstelling van de les naar leerlinggedrag, inhoud en didactische component; 2. beschrijft hoe gedurende de les de aandacht van de leerlingen gevangen en gericht wordt met duidelijke eigen inbreng van de leerlingen hierbij; 3. beschrijft gebruikte werkvormen en de organisatie daarvan; 4. beschrijft een gedetailleerde en uitvoerbare tijdsplanning; 5. beschrijft een didactische route 6. beschrijft wat en hoe er geleerd wordt door de leerlingen en hoe er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen*; 7. beschrijft welke instructie er wordt gegeven (wat) en in wat voor vorm (hoe), rekening houdend met de verschillen tussen leerlingen*; 8. beschrijft mogelijke problemen die de leerlingen kunnen ervaren tijdens het leerproces en de daarbij horende leerhulp*; Uitvoering Interactie Vermogen tot communicatie en interactie Gemiddelde score voorbereiding :

10 Voorbereiding luistert naar vragen/opmerkingen van ll. en reageert daar adequaat op; 2. laat in eigen gedrag enthousiasme/nieuwsgierigheid zien door boeiend te spreken en afwisselende intonatie; 3. laat in eigen gedrag enthousiasme/nieuwsgierigheid zien door een levendige mimiek en een actieve lichaamshouding; 4. articuleert duidelijk, spreekt in goed tempo, met het juiste volume; 5. gaat gemakkelijk interacties aan met de leerlingen en komt daarbij tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen; 6. stimuleert leerlingen zelf initiatieven te nemen en kan daarin rekening houden met verschillen tussen leerlingen 7. zorgt voor een veilig klimaat waarin zelfvertrouwen hebben en respectvol gedrag centraal staan*; Management Vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement 1. zorgt voor gestructureerde werkomgeving door overwicht, overzicht en orde; 2. is duidelijk en consequent in het toepassen van regels en afspraken; 3. combineert oog voor details met overzicht*; 4. past zich zo nodig aan en kan alternatief handelen*; Gemiddelde score 'Interactie' 5. kan leerlingen zelfstandig taakgericht laten werken; daarbij rekening houdend met verschillen tussen leerlingen*; Didactiek Vermogen tot overdragen van informatie 1. kan aandacht vangen en richten; 2. geeft duidelijk het lesdoel en de lesinhoud aan; 3. controleert of de informatie is begrepen; Gemiddelde score 'Management' 4. kan leerlingen boeien, uitdagen mee te denken/vragen te stellen bij de overdracht van 5. activeert voorkennis bij de leerlingen en sluit aan bij de belevingswereld*; 6. stemt de instructie af op de verschillen tussen de leerlingen*; 7. staat boven de lesinhoud van les, kan op meerdere manieren uitleggen*; Vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep én individu) in hun leerproces 8. kan geschikte activerende werkvormen toepassen. 9. geeft ondersteuning d.m.v. leerlinggerichte feedback en reflectie op proces en resultaat*; 10. biedt alle leerlingen de mogelijkheid tot eigen inbreng*. 11. signaleert leervragen/-problemen en reageert daar adequaat op*; Reflectie Vermogen tot reflectie en initatief Gemiddelde score 'Didactiek'

11 Voorbereiding weet aan te geven op welke punten een onderwijsleeractiviteit verbeterd kan worden met name m.b.t. het omgaan met verschillen*; 2. kan beoordelen welke niveauverschillen er tussen de leerlingen waren bij de lesactiviteit en of de leerhulp effectief was*; 3. kan beoordelen of de lesdoelen zijn behaald en indien niet, wat de redenen daarvoor kunnen zijn*; 4. kan kritisch reflecteren op de les vanuit eigen leerkrachtengedrag op het gebied van interactie, management en didactiek in relatie tot omgaan met verschillen*; Vermogen tot ontwikkelen van eigen professionele deskundigheid 5. kan van zichzelf sterke punten en aandachtspunten benoemen, met name m.b.t. het omgaan met verschillen tussen leerlingen*; 6. evalueert eigen lesactiviteiten op het niveau van denken, voelen, willen en doen*; 7.vraagt anderen feedback en verwoordt mogelijkheden tot verbetering in het perspectief van de competenties in deze fase van de opleiding Gemiddelde score 'Reflectie' Beoordelingsschaal Omschrijving Kwalificatie/score Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, NOOIT zien 1 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, SOMS zien 2 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, OVERWEGEND zien 3 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, VAAK zien 4 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, ALTIJD zien 5 Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van elke gedragsomschrijving ### Berekening eindcijfer: Alle items bij 'beroepshouding' dienen met JA te zijn Eindcijfer #DIV/0! beantwoord, elke score heeft minimaal een 3, de met een sterretje gemarkeerde criteria tellen dubbel in de beoordeling.

12 WPA-s Les ki-fase Beoordelaar: Leerwerkplekbegeleider Naam student Student zit in leerjaar Naam beoordelaar school /klas datum Bijzonderheden Beroepshouding (wordt vastgesteld in overleg met de mentor) 0.1 de student is respectvol in de omgang met de ander; 0.2 de student staat open voor adviezen en handelt constructief daarnaar; 0.3 de student vraagt en biedt hulp; ook gepast ongevraagd; 0.4 de student handelt in het perspectief van de normen en waarden van de stageschool; 0.5 de student houdt zich aan afspraken met mentor en stageschool; 0.6 de student kan zich mondeling en schriftelijk ook qua handschrift - correct uitdrukken; 0.7 de student is duidelijk over wat hij/zij (niet) kan en wil; 0.8 de student stelt persoonlijke leerdoelen in het perspectief van Educom of SBL. 0.9 de student heeft een goed contact met de ouders van de leerlingen 0.10 de student toont betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet binnen het team 0.11 de student toont betrokkenheid, verantwoordelijkheid en inzet bij de relaties van de school met haar omgeving Nee/Ja I Gedragsomschrijving voorbereidingsniveau - vermogen tot voorbereiden van een onderwijsleeractiviteit 1.1 de student beschrijft hoe er georganiseerd wordt en de groeperingvorm hierbinnen (individueel, homogene niveaugroepen, heterogene coöperatiegroepen, combinatie van groeperingvormen); : Nog niet akkoord, WPA niet verder invullen 1.2 de student beschrijft welke en hoe er instructie gegeven gaat worden en beschrijft hoe daarin tegemoet gekomen wordt aan verschillen tussen leerlingen op het gebied van niveau, tempo en interesse; 1.3 de student beschrijft vormen van leerhulp die rekening houden met mogelijkheden en onmogelijkheden van individuele leerlingen (van leerkracht gestuurde vormen naar leerling gestuurde vormen van leerhulp); 1.4 de student kan zorgverbredende maatregelen ontwerpen en in de les inbouwen zonder dat dit leerlingen waarvoor de maatregelen niet bestemd zijn, tekort gedaan worden; 1.5 de student beschrijft een gedetailleerde en uitvoerbare tijdsplanning ; 1.6 de student beschrijft een gedifferentieerde beginsituatie van de leerlingen op drie niveaus (minimum, basis, verrijking) in het perspectief van de doelstellingen van de lesactiviteit*; 1.7 de student beschrijft gedifferentieerde lesdoelstellingen van de lesactiviteit op drie niveaus (zwak, gemiddeld, sterk) naar gedrag, inhoud en didactische component of s.m.a.r.t.*; 1.8 de student beschrijft mogelijkheden en problemen die leerlingen kunnen hebben tijdens het leerproces en de mogelijke leerhulp daarbij*;

13 1.9 de student beschrijft persoonlijke leerdoelen in het perspectief van de basiscompetenties (Educom of SBL )*. II Gedragsomschrijving uitvoeringsniveau a. interactie: - vermogen tot communicatie en interactie 2.1 de student handelt en spreekt positief en waarderend over en met hoge verwachtingen van de leerlingen; 2.2 de student biedt een veilig klimaat waarin zelfvertrouwen hebben en respectvol gedrag centraal staan; w.o. leerlingen helpen en bemoedigen elkaar; b. management: - vermogen tot klassenorganisatie en groepsmanagement Gemiddelde score voorbereiding : Gemiddelde score interactie : 2.3 de student kan indien nodig de samenstelling van groepen wijzigen in samenspraak met de leerlingen; 2.4 de student past uiteenlopende leermiddelen toe, w.o. de computer, zodat leerlingen er prettig, efficiënt en doelgericht mee kunnen werken; 2.5 de student kan zich zonodig aanpassen aan veranderde omstandigheden en beschikken over alternatieven; creatief inrichten van een flexibele leeromgeving*; 2.6 de student kan zorgen voor een uitnodigende leeromgeving waarin grote niveaudifferentiatie aanwezig is, samen met de kinderen; zowel binnen als buiten*; 2.7 de student kan zorgverbredend handelen organiseren zonder de leerlingen waarvoor de maatregelen niet bestemd zijn uit het oog te verliezen*; 2.8 de student kan verschillende groeperingvormen hanteren, die het samenwerkend spelen en leren bevorderen*; 2.9 de student kan voor leerlingen de tijd en ruimte organiseren om te komen tot leren*. c. didactiek: - vermogen tot overdragen van informatie 2.10 de student maakt afspraken over de taken van de leerlingen en geeft aan welke ondersteuning zij van de leerkracht kunnen verwachten; 2.11 de student past het model van activerende directe instructie toe: activering voorkennis, aangeven leerdoel en inhoud, begeleide inoefening, verwerking en evaluatie*; 2.12 de student kan in de criterium 2 en 3, tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen (niveau en tempo )*; 2.13 de student staat boven de inhoud van de les; kan op meerdere manieren uitleggen*; 2.14 de student kan leerlingen boeien, uitdagen mee te denken en vragen te stellen bij de overdracht van informatie w.o. actief gebruik van voorkennis en van voorbeelden uit de leefwereld en mediagebruik (visuele hulpmiddelen )*; Vermogen tot begeleiden van leerlingen (als groep én individu) in hun leerproces 2.15 de student biedt alle leerlingen de mogelijkheid een eigen inbreng te tonen en kan rekening houden met deels niet-verwachte gedragingen daarbij; 2.16 de student kan leervragen en leerproblemen signaleren en oplossen door gebruik te maken van verschillende vormen van leerhulp, w.o. in ieder geval dialogiserend *; 2.17 de student kan de aard van de leerhulp afstemmen op verschillen tussen leerlingen*; 2.18 de student ondersteunt leerlingen bij de stappen die zij (moeten) maken door het geven van feedback en door te reflecteren op het proces en het resultaat*; 2.19 de student kan samenwerkend leren realiseren*; Gemiddelde score management : Gemiddelde score didactiek

14 III Gedragsomschrijving reflectieniveau - vermogen tot reflectie en initiatief 3.1 de student kan beoordelen of de toegepaste ontwerpregels bij voorbereiding van de onderwijsleeractiviteit (en) adequaat waren en indien ze verbetering behoeven, de richting daarvan kan aangeven en bepalen*; 3.2 de student kan beoordelen welke niveauverschillen er tussen de kinderen waren bij de onderwijsleeractiviteit(en)*; 3.3 de student kan beoordelen welke leerdoelen wel of nog niet voldoende aan de orde geweest zijn en wel of niet behaald zijn door de leerlingen en herhaling behoeven en kan redenen daarvoor aangeven*; 3.4 de student kan aangeven welke leerhulp wel en welke niet effectief is geweest en waarom*; 3.5 de student kan uitspraken doen over ervaringen en overwegingen tijdens de les met behulp van een reflectiemode* ; 3.6 de student kan persoonlijke leerdoelen formuleren voor volgende lessen*. Gemiddelde score reflectie Beoordelingsschaal Omschrijving Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, nooit zien 1 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, soms zien 2 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, overwegend zien 3 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, vaak zien 4 Student laat gedrag, omschreven in beoordelingscriterium, altijd zien 5 Gemiddelde eindscore totaal: (gemiddelde score van elke gedragsomschrijving) : ### Berekening eindcijfer: Alle items bij 'beroepshouding' dienen met JA te zijn beantwoord, elke score heeft minimaal een 3, de met een sterretje gemarkeerde criteria tellen dubbel in de beoordeling. Kwalificatie/score Eindcijfer: #DIV/0!

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving

De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving ; Vijf rollen van de docent De Gastheer/vrouw Een veilige leeromgeving Ontvangt de leerlingen in de les Is de docent op tijd in het lokaal, hij ontvangt de leerlingen? Heeft de docent de les voorbereid?

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Aansluiting op kern- en deeltaken

Aansluiting op kern- en deeltaken GLVF Implementatie In studiejaar 2016-2017 zullen alle studenten leren lesgeven met de GLVF. Enkele aanpassingen in de GLVF formulieren: Aansluiting op kern- en deeltaken; Aantallen GLVF per semester;

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten

Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten Lijst met de zeven SBL-competenties, de bijbehorende bekwaamheidseisen en gedragsindicatoren voor docenten 1. Interpersoonlijk competent Een interpersoonlijk competente leraar/lerares schept een vriendelijke

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Leeromgeving en organisatie

Leeromgeving en organisatie Leeromgeving en organisatie Lesdoel Ik kan een les voorbereiden a.d.h.v. het lesplanformulier van Geerligs. Hoe word ik een goede leraar? Kunst of kunde? Kun je het leren: Ja/Nee Wat doe je hier dan nog?

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding

Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Opleidingsprofiel Instituut Theo Thijssen - Kerntaken- en deeltaken in de verschillende fasen van de opleiding Kerntaak 1 Pedagogisch adequaat handelen 1. Kennis hebben van hoe kinderen kunnen leren, zich

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd:

1/8. Voor leerkrachten zijn 7 bekwaamheden geformuleerd: 1/8 informatie Wet BIO In de Wet BIO staat de kwaliteit van het onderwijspersoneel centraal, want daarmee staat of valt de kwaliteit van het onderwijs. Het doel van de Wet BIO is: een minimumniveau van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Praktijkbeoordeling taakbewaam voor de onderbouw

Beoordelingsformulier Praktijkbeoordeling taakbewaam voor de onderbouw Beoordelingsformulier Praktijkbeoordeling taakbewaam voor de onderbouw Naam student: Stageschool: Antonius Plaats: Nieuw-Dijk Tijd: 10.45-130 uur Mentor/mentrix: Anita Teunissen Groep: 1 2 Aantal leerlingen:

Nadere informatie

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase

LESBESCHRIJVING HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO. Hoofdfase HOGESCHOOL ROTTERDAM PABO Hoofdfase LESBESCHRIJVING Jongere kind - Oudere kind Semester 1-2 - 3-4 - 5* Student: Linda Ouwendijk Studentnummer: 0813937 Paboklas: 2F Datum: 19-01-2010 Stageschool + BRIN:

Nadere informatie

!"#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$"/-'0/1&)2&34""51&'$))!678$+/&#-&#

!#$%&'$'#() *+,-.+%'+)$'$/-'0/1&)2&3451&'$))!678$+/&#-&# !"#$%&'$'#( *+,-.+%'+$'$"/-'0/1&2&34""51&'$!678$+/&#-&# voorjaar 2010 9#1+:$0+;("

Nadere informatie

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen

2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen 2 Voorbeeld beoordelingsformulier op basis van kenmerken Kenmerken Kwaliteitsontwikkeling - Omgaan met verschillen (vertrouwelijk) Beoordeling ten aanzien van Naam: Geboortedatum: Betreft De beoordeling

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

Analyse van de 360 graden feedback

Analyse van de 360 graden feedback Analyse van de 360 graden feedback In deze analyse vergelijk ik de scores van de i360 Docent Feedback testen. De eerste is in november 2013 afgenomen en de 2 e in mei van dit jaar. Hieronder geef ik een

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE

PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE PEDAGOGISCHE OPLEIDING THEORIE September 2012 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf... 6 Hoofdstuk 1: Communicatie en feedback... 7 1.1 De roos van Leary... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1.1 Acht leraarstypen...

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Praktijkbeoordeling werkplekbekwaam

Beoordelingsformulier Praktijkbeoordeling werkplekbekwaam Beoordelingsformulier Praktijkbeoordeling werkplekbekwaam Naam student: Stageschool: Bredeschool St.Martinus Plaats: Oud Zevenaar Tijd: 100-100 uur Mentor/mentrix: Laura van der Poorte en Erica Welling

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar

Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar Voorbereiding Beoordelingsgesprek Leerkracht/ onderwijs-assistent (vertrouwelijk) Naam en voornaam Functie Specifieke taken Naam beoordelaar Functie Aanleiding beoordeling Beoordelingsperiode Datum beoordeling

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

O M V G Norm: 1.1 (ontspannen sfeer) 1.2 (veiligheid) 1.3 (respect) 1.4 (zelfvertrouwen) Opmerkingen

O M V G Norm: 1.1 (ontspannen sfeer) 1.2 (veiligheid) 1.3 (respect) 1.4 (zelfvertrouwen) Opmerkingen KwaliteitWijzer primair onderwijs augustus 2013 Naam: Vakgebied : Datum: Groep: Team : ob - mb - bb (omcirkelen) indicator 1 : PEDAGOGISCH HANDELEN aandachtspunten goede praktijken - + nvt 1.1 zorgt voor

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 2 Signaleren en interpreteren van verschillen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 2 Signaleren en interpreteren van verschillen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 2 Signaleren en interpreteren van verschillen Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Opbrengstgericht differentiëren

Nadere informatie

Het IGDI model. Het belang van goede instructie. Bij welke leerkrachten leren kinderen het beste? (Good 1989) Instructie en risicoleerlingen

Het IGDI model. Het belang van goede instructie. Bij welke leerkrachten leren kinderen het beste? (Good 1989) Instructie en risicoleerlingen Het IGDI model Leesverbetertraject Enschede 8/11/07 Het belang van goede Risicoleerlingen deden het bij goede leerkrachten net zo goed als gemiddelde leerlingen bij zwakke leerkrachten. Niets was effectvoller

Nadere informatie

Positieve houding. Hoge verwachtingen. Flexibele planning

Positieve houding. Hoge verwachtingen. Flexibele planning Visie Aanpassingen in de gedragingen van de leerkracht Het vertalen van een politiek besluit zoals het M- decreet in de dagelijkse praktijk is geen gemakkelijke opgave. Als leerlingen met een beperking

Nadere informatie

De zeven SBL-competenties met indicatoren

De zeven SBL-competenties met indicatoren De zeven SBL-competenties met indicatoren Er zijn landelijk door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) zeven competenties vastgesteld, die alle wezenlijke aspecten van

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent Je geeft aan een groep kinderen met een enkelvoudige activiteit op een betrokken manier leiding en schept een vriendelijke sfeer en stimuleert de betrokkenheid van kinderen

Nadere informatie

CHECKLIST LEERKRACHTV AARDIGHEDEN: EEN KADER VOOR GESPREK, OBSERVATIE EN REFLECTIE

CHECKLIST LEERKRACHTV AARDIGHEDEN: EEN KADER VOOR GESPREK, OBSERVATIE EN REFLECTIE CHECKLIST LEERKRACHTV AARDIGHEDEN: EEN KADER VOOR GESPREK, OBSERVATIE EN REFLECTIE Basishouding en pedagogisch klimaat Leerkracht-leerlingrelatie. De leerkracht: laat leerlingen merken dat zij er voor

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie

Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie Zwakke rekenaars betrekken bij klassikale instructie 23 januari 2013 13.30 16.00 uur Berber Klein Orthopedagoog & docent speciale onderwijszorg Vrije Universiteit: faculteit psychologie en pedagogiek b.klein@vu.nl

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en)

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32. Leeractiviteit leergedrag leerling(en) Evaluatie rekenles: Ik heb met de kinderen gewerkt met rekenen met lengtematen (m-cm etc). Dit was een herhalingsoefening. Dit kon ik goed merken, want sommige kinderen beheersten de stof erg goed. Anderen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS WERKPLEKLEREN PABO 3

INFORMATIEGIDS WERKPLEKLEREN PABO 3 INFORMATIEGIDS WERKPLEKLEREN 2016-2017 PABO 3 Handleiding voor studenten en werkveld 2016-2017 OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS ACADEMIE VOOR EDUCATIE & PEDAGOGIEK 1 Inleiding Beste studenten, beste collega

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De basis voor de ondersteuning van elk kind ligt gewoon in de klas.

De basis voor de ondersteuning van elk kind ligt gewoon in de klas. Ook kinderen met leerproblemen kunnen met plezier naar school. Basis voor Passendonderwijs De basis voor de ondersteuning van elk kind ligt gewoon in de klas. Wat is dan precies die basis? Denk daarbij

Nadere informatie

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen

Bijlage bij groepsplan begrijpend lezen Bijlage bij groepsplan Aanpak in de klas via IGDI model Voorbereiding Start van de les: te behandelen leesstrategie op het bord, doel van de les benoemen Instructie en inoefening: 1. één strategie hardop

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Hoe gaan we met elkaar om? Maak contact Vertrouwelijkheid Niets is gek Zorg goed voor

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 1, Zwolle Akkoord, 11-11-2009/HMJ - Laatste opdracht vervangen door iets anders (is gelijk aan 1 e verplichte opdracht, voegt dus niets toe). Je kunt dit ook eerst even afwachten: er doet zich waarschijnlijk wel

Nadere informatie

LEERLIJN STAGE BcLK Legende:

LEERLIJN STAGE BcLK Legende: LEERLIJN STAGE BcLK Legende: De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) blijven geldig. De doelstellingen van opleidingsfase 1 (OF1) en opleidingsfase 2 (OF2) blijven geldig. Voorbereidingswerk Stagemap

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman

Taakbekwaam onderbouw. Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Taakbekwaam onderbouw Anouk Bluemink Vr2B Datum: 16 december 2013 SLB er: Wineke Blom & Agnes Hartman Daltonbasisschool de Leer, Hengelo (Gld) Ria Menting Groep 3 Intern opleider: Miriam Pasman Beoordelaar:

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 015-016 Stageopdracht Samenwerkend leren Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn - Stageopdracht leerjaar 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werken aan competenties...

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

datum: aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7

datum: aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7 Lesvoorbereiding Zakelijke gegevens naam student: Betül Günes stageschool: Het Loo Iselinge klas: VR2B mentor/mentri: Juliët Hageman datum: 12-5-2016 aantal leerlingen: 31 tijd:9:00/10:00 groep: 6&7 Inhoudelijke

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32

Mentor Datum Groep Aantal lln. Helma Goudsmits a 32 Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Dilia Couwenberg P14EhvADT t Startblok Eindhoven Vak-

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie