Ethias nv - Jaarverslag Finaal docx - 17-sep-14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14"

Transcriptie

1 Ethias nv - Jaarverslag Finaal docx - 17-sep-14

2 2 Ethias nv Jaarverslag 2013

3 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers LUIK Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007). RPR Luik BTW BE Rekening Belfius Bank: BE BIC : GKCCBEBB NATIONALE ZETEL Rue des Croisiers, LUIK Tel (0) Fax + 32 (0) ZETEL VOOR VLAANDEREN Prins-Bisschopssingel HASSELT Tel (0) Fax + 32 (0) ZETEL VOOR HET DUITSTALIGE GEWEST Klötzerbahn EUPEN Tel (0) Fax + 32 (0)

4 4 Ethias nv Jaarverslag 2013

5 Jaarverslag 2013 Ethias nv 5 Een historisch resultaat voor het tweede jaar op rij Wij kunnen ons verheugen over het feit dat wij opnieuw een uitstekend resultaat weten te boeken dankzij het strategische ondernemingsplan en de acties binnen elke bedrijfsactiviteit. Dit resultaat van meer dan 226 miljoen euro wordt tot beloop van 116 miljoen euro toegewezen aan "knipperlichtreserves". De NBB verplichtte in 2013 de gehele verzekeringssector om deze reglementaire reserve aan te leggen. Op die manier krijgen onze verzekerden een bijkomende bescherming binnen een omgeving van lage renten. Met deze maatregel wil de regulator ook het economische eigen vermogen versterken in het vooruitzicht van Solvency II. Het boekhoudkundige nettoresultaat bedraagt bijgevolg 110 miljoen euro. In 2013 bedraagt ons totale incasso 2,7 miljard euro. Dit is 9,8 % meer dan vorig jaar. Het incasso Niet-Leven bereikt bijna 1,3 miljard (+2,4 %). Het incasso Leven ligt lichtjes boven 1,4 miljard (+17,3 %). De stijging in Niet-Leven verheugt ons in het bijzonder. Deze ligt hoger dan de inflatie en consolideert ons marktaandeel. Aan de kant van de Particulieren stijgt het incasso Niet-Leven met 2,2 %. Deze gunstige evolutie wordt hoofdzakelijk verklaard door de voortdurende groei van de commerciële activiteit. Alle producten dragen op gunstige wijze bij aan deze groei. Wat de Collectiviteiten en Ondernemingen betreft, noteren de activiteiten Leven en Niet-Leven een positief resultaat, wat met name een vertaling is van onze verbeterde beheersmethoden. Het incasso Niet-Leven stijgt met 2,5 % en het incasso Leven met 21,1 %, wat een historisch niveau van 2,1 miljard euro oplevert. Ook ons streven om steeds beter te doen voor onze verzekerden wordt opnieuw beloond. Ethias werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot "Meest betrouwbare merk van de Belgen op verzekeringsvlak". Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij 17 nationale en internationale prijzen mochten ontvangen in 2013 uit handen van externe instellingen en organismen. Het merendeel van deze prijzen hebben betrekking op initiatieven die volledig in overeenstemming zijn met ons streven naar innovatie, ons duurzaam ontwikkelingsbeleid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het jaar 2013 bevestigt onze terugkeer naar een belangrijke en duurzame rentabiliteit. Dankzij deze recurrente rentabiliteit kunnen wij de toekomst op serene wijze tegemoetzien. Bernard Thiry Voorzitter van het Directiecomité Erik De Lembre Voorzitter van de Raad van bestuur

6 6 Ethias nv Jaarverslag 2013 Inhoud Ethias nv in 2013 samengevat... 9 Voorstelling van Ethias nv Governance (op 31 januari 2014) Het Directiecomité De Raad van bestuur Het Audit- en Risicocomité Het Benoemings- en Remuneratiecomité De Commissaris Beheersverslag Het jaar 2013 in enkele data en markante feiten Afbouw van de activiteit Leven voor de cliënten particulieren Oprichting van een nieuwe dochter Ethias Spaar en Kredietdistributie Fitch beoordeling Overige feiten in enkele data Resultaten Incasso Aandeel van het incasso per activiteitentak Premies Uitkeringen Getrouw overzicht van de ontwikkeling, van de resultaten en van de positie van de vennootschap Analyse van de resultaten van het boekjaar Particulieren Collectiviteiten en Ondernemingen Financiën en beheer van de activa Algemene kosten Winstdeelnames en restorno's Wettelijke coëfficiënten Staat betreffende de expliciete solvabiliteitsmarge Dekking van het technisch passief (met limieten) Evolutie van het eigen vermogen Beoordeling van de interne controle Belangrijke risico's (blootstelling en beheersbeleid) en gebruik van de financiële instrumenten van de vennootschap Governance inzake risicobeheer... 28

7 Jaarverslag 2013 Ethias nv Solvency II Risk Appetite Verzekeringsrisico's Financiële risico's ALM risico's Operationele risico's Herverzekering Informatie betreffende milieu en personeelsaangelegenheden Gebeurtenissen die na de afsluiting van het boekjaar hebben plaatsgevonden Informatie over de omstandigheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap Europese Commissie Fiscaal geschil Rechtvaardiging van de onafhankelijkheid en de competentie van de leden van het audit- en risicocomité van Ethias nv Externe functies uitgeoefend door de leiders van Ethias nv (op 31/01/2014) Verslag van de commissaris over de jaarrekeningen van boekjaar afgesloten op 31 december Verslag over de jaarrekeningen... Erreur! Signet non défini. 9 Toelichting bij de rubrieken van de balans en de resultatenrekening Balans Actief Passief Resultatenrekening Technische rekening Niet technische rekening Balans, resultatenrekening en toelichtingen Balans Resultatenrekening Toelichting Sociale balans... 66

8 8 Ethias nv Jaarverslag 2013

9 ETHIAS NV IN 2013 SAMENGEVAT Jaarverslag 2013 Ethias nv 9

10 10 Ethias nv Jaarverslag 2013 Voorstelling van Ethias nv Een mutualistisch geïnspireerde groep Een onderlinge verzekeringsmaatschappij wordt opgericht door haar leden en leeft voor hen. Ook al is de juridische structuur mettertijd geëvolueerd, toch blijven wij trouw aan de mutualistische waarden die wij hebben vertaald in de slogan "Ethias doet wat moet": efficiënt handelen voor het welzijn van onze verzekerden en van ons personeel. In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting van de "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen". Dit was het begin van een rijke geschiedenis met vele wendingen en successen, en met als resultaat een sterke verzekeringsgroep die vandaag kan steunen op het vertrouwen van meer dan een miljoen verzekerden. Onze structuur Federale Staat via de FPIM Waals Gewest via de FIWAPAC Vlaams Gewest Ethias Gemeen Recht ovv (activiteit AO Wet van 1967) 25 %(+1) 25 %(+1) 25 %(+1) 25 %(- 3) Vitrufin nv 100 % Ethias nv Vitrufin nv is een holdingmaatschappij waarin de openbare overheden (Belgische Staat, Waals Gewest en Vlaams Gewest) participaties hebben genomen die samen 75 % + 3 aandelen van het kapitaal van Vitrufin vertegenwoordigen. Vitrufin bezit 100 % van de aandelen van Ethias nv. Ethias nv is de belangrijkste operationele entiteit van de groep aangezien zij alle activiteiten Leven en Niet-Leven centraliseert, met uitzondering van de verzekering tegen arbeidsongevallen voor de openbare sector (AO Wet van 1967). Zij is bovendien de exclusieve of meerderheidsaandeelhouder van de vennootschappen in de groep zoals Ethias Services, Ethias Patrimoine, Ethias Investment RDT-DBI, Ethias Spaar- en Kredietdistributie en NRB (informaticavennootschap) en is aanwezig in andere vennootschappen waarin zij participaties bezit. Ethias Gemeen Recht ovv beoefent de verzekeringsactiviteit tegen arbeidsongevallen voor de openbare sector (AO wet van 1967), en is aandeelhouder van de holding Vitrufin nv aan de zijde van de openbare investeerders. Onze waarden De Ethias-waarden zijn: Menselijkheid: de overtuiging dat de verzekering een dienst moet zijn die toegankelijk is voor iedereen, als teken van openheid en solidariteit; Ethiek: het respect voor onze cliënten en de naleving van de engagementen die wij met hen zijn aangegaan; Engagement: het voortdurend streven om producten en diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding en afgestemd op de noden van onze cliënten; Nabijheid: de wil om een simpel en snel antwoord te geven op de vragen van onze cliënten, dankzij onze contactmogelijkheden en een perfecte kennis van hun situatie. Wij geven dagelijks uiting aan onze waarden: bij het onthaal van onze verzekerden, bij de regeling van een schadegeval, bij een telefonische inlichting,... Zij concretiseren zich ook in de verwezenlijking van ons dynamische beleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, luisterend naar de wensen en verwachtingen van onze verzekerden en collectiviteiten.

11 Jaarverslag 2013 Ethias nv 11 Ons engagement - "Ethias doet wat moet" Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. Onze verzekerden Particulieren Ethias is een algemene multi-productenverzekeraar voor de particulieren. Onze cliëntenbenadering is opgebouwd rond de permanente ontwikkeling van nieuwe, nog performantere producten en aangepaste en toegankelijke oplossingen tegen een juiste prijs-kwaliteitverhouding. Ethias houdt er immers aan dat haar producten worden ontwikkeld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van haar verzekerden, ongeacht zij werknemers van de overheidsdienst zijn. Een algemene verzekeraar staat per definitie, naast haar verzekerden in alle goede en minder goede momenten van hun leven of van hun activiteiten. Ethias, directe verzekeraar, biedt een volledig gamma van producten aan: Niet-Leven: voertuigverzekering, woningverzekering, assistance, familiale verzekering, hospitalisatieverzekering,... Leven: de beslissing van de Europese Commissie dd. 20 mei 2010 verplichtte Ethias om elke nieuwe productie van producten Leven Particulieren stop te zetten. Om haar cliënten een volledig gamma van producten en diensten te blijven aanbieden, sloot Ethias distributiepartnerships af met Integrale betreffende de producten Leven van tak 21 voor particulieren. Collectiviteiten Ethias is de geprivilegieerde partner van de Collectiviteiten. Ethias is sinds meer dan 90 jaar de natuurlijke verzekeraar van de openbare overheden en dit, dankzij een onvergelijkbare knowhow. Tot haar aangeslotenen behoren de federale staat, de Gewesten en Gemeenschappen, de gestelde lichamen, de 10 provincies, meer dan 580 steden en gemeenten, honderden OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen alsook duizenden intercommunales, parastatalen, scholen, ziekenhuizen, diensten van algemeen nut,... Alle risico's die de personeelsleden van de openbare diensten lopen worden gedekt door Ethias: burgerlijke aansprakelijkheid, gezondheidszorgen, ongevallen waaronder de arbeidsongevallen, maar ook de sportongevallen, auto en assistance. Ethias dekt ook de schade of de eventuele vernietiging van materiaal, gebouwen of installaties. Ondernemingen Sinds 2000 stelt Ethias ook haar competenties en haar expertise ten dienste van de private ondernemingen. Om deze laatsten toe te laten koploper te zijn in het Risk Management biedt Ethias een reeks dekkingen aan die afgestemd zijn op de specifieke kenmerken van de gelopen risico's en van de ervaren behoeften: Patrimonium: verzekering auto, brand en alle risicoverzekeringen, machinebreuk, de verzekering alle risico's,... Aansprakelijkheden: verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de onderneming en de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en bedrijfsleiders; Medewerkers: verzekering arbeidsongevallen, lichamelijke ongevallen, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, groepsverzekering.

12 12 Ethias nv Jaarverslag 2013 Verdeling van het incasso 2013 van Ethias nv Het incasso op eind 2013 bedraagt 2,7 miljard en wordt als volgt verdeeld tussen de activiteiten Leven en Niet-Leven: 1ste pijler 72,55% Leven: incasso van 1,4 miljard euro 2de pijler 21,61% Leven Individueel 4,72% Aanvaarde herverzekering 1,10% Tak 23 0,01% Overige 0,01% Auto 35,42% Overige Niet Leven 5,69% Niet Leven: incasso van 1,3 miljard euro Arbeidsongevallen 20,54% Assistance 2,68% Burgerlijke aansprakelijkheid 8,68% Brand 13,72% Gezondheidszorgen 13,27% Het merendeel van de activiteiten van Ethias is geconcentreerd op de Belgische markt. Ethias is met 7,7% marktaandeel de 4de verzekeraar van het land voor alle takken samen en de 1ste verzekeraar van de openbare sector en haar werknemers. Ons distributiekanaal Ethias is de enige belangrijke rechtstreekse verzekeraar in België, waar de makelaars en de bankverzekeraars een overheersende plaats innemen. Op het vlak van de cliënten particulieren verdeelt Ethias haar producten via drie rechtstreekse distributiekanalen: verzekeringsadviseurs verspreid over het ganse land via een netwerk van 41 kantoren; Zetel NL: Hasselt ZetellFR: Luik Kantoren Ethias twee "contactcenters" staan ter beschikking van de verzekerden waar 70 medewerkers dagelijks meer dan oproepen beantwoorden; de internetsite is een volwaardig distributiekanaal. Ethias ontvangt meer dan bezoekers per maand. Dankzij een persoonlijke ruimte (My Ethias) kunnen de verzekerden hun verzekeringen raadplegen en bepaalde schadegevallen melden. Een team van inspecteurs en preventiespecialisten staat ten dienste van de openbare collectiviteiten en ondernemingen, met, voor de ondernemingen, de samenwerking met gespecialiseerde makelaars. Strategisch plan De strategie van Ethias werd eind 2012 geactualiseerd teneinde de huidige contextuele elementen hierin op te nemen: wij evolueren in een nog steeds moeilijke macro-economische omgeving, de regelgeving wordt steeds complexer (onder meer met het vooruitzicht van de Solvency II-normen), de consumptiegewoonten van de cliënten wijzigen en de technologische omgeving evolueert exponentieel. Ethias integreerde deze evoluties in haar ondernemingsmodel en vertaalde ze in concrete initiatieven met als doel waarde te creëren. Het strategisch plan Visa voor de Toekomst is toegespitst op 4 belangrijke pijlers voor de periode : rentabiliteit, groei, innovatie en onze waarden (menselijkheid, ethiek, nabijheid en engagement). Zo versterken wij in Collectiviteiten nog meer onze banden met de openbare collectiviteiten. Wij zetten de aankoop van marktaandelen in de ondernemingen voort en wij blijven de producten en diensten op innovatieve wijze verbeteren.

13 Jaarverslag 2013 Ethias nv 13 Wat de Particulieren betreft, bieden wij allen kwaliteitsvolle verzekeringsproducten aan die nog toegankelijker en nog eenvoudiger zijn. Wij halen nog meer voordeel uit onze positie van rechtstreekse verzekeraar, onder meer door gebruik te maken van de mogelijkheden die door de nieuwe technologieën worden geboden. Onze ambitie is marktaandelen te winnen, onder meer in Vlaanderen en bij ons historisch en trouw cliënteel van het overheidspersoneel Het jaar van de bekroningen In de loop van 2013 ontvingen wij 17 nationale en internationale prijzen uit handen van externe instellingen of organisaties, waaronder: Favoriete merk van de Belgen in de categorie "verzekeringsonderneming" in 2013, en dit voor het tweede jaar op rij (onderzoek "European Trusted Brands" van Reader's Digest) Dit onderzoek telt respondenten in 12 landen. Elk land heeft zijn eigen winnaar. 3 Decavi-trofeeën o Publi-Plan innovatie van het jaar in Leven; o Een hart voor sport: prijs voor onze innovatie, aangezien Ethias de eerste verzekeraar in België is die een dekking biedt voor cardiovasculaire ongevallen tijdens de beoefening van een sport binnen een club, federatie, school of andere instelling; o Ethias Familiale: trofee die ons product bekroont omwille van de kwaliteit van zijn algemene voorwaarden, in het bijzonder voor de ruimere bescherming die wij onze verzekerden bieden. Een 3-sterrenlabel voor de operatie "Tous vélo-actifs" gerealiseerd in het kader van de week van de Mobiliteit. De titel van "Beste werkgever van Limburg 2013" door de krant Het Belang van Limburg. Het merendeel van deze prijzen hebben betrekking op initiatieven die voortvloeien uit ons streven naar innovatie, ons duurzaam ontwikkelingsbeleid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uit de studie "Brand Image Monitor" (BIM) blijkt bovendien nogmaals dat Ethias in België de eerste plaats bekleedt op het vlak van imago voor "efficiëntie in schadebeheer", voor "toegankelijkheid" en voor "competitieve prijzen". Belangrijkste innovaties in 2013 Op het vlak van technologische innovatie ontwikkelden wij: een applicatie voor de aangifte van schadegevallen (Ethias Auto 24/7) via Smartphone of tablet. Met deze applicatie kunnen de verzekerden een autoschadegeval melden via hun Smartphone, maar ook de juiste lokalisatie van onze kantoren zoeken via een geïntegreerde GPS of de lijst met onze erkende herstellers raadplegen. Onze cliënten blijven bovendien in contact met hun Ethias-adviseur en op de hoogte van de laatste nieuwtjes van de verzekeringswereld; de nieuwe versie van MyEthias, de online verzekeringsportefeuille met een totaal nieuw, gebruiksvriendelijk en intuïtief concept. In Collectiviteiten hebben wij: in samenwerking met Kluwer, de newsletter Info Pensioenen gelanceerd; voor de derde keer op rij de Decavi-trofee voor innovatie ontvangen voor "Een hart voor Sport", unieke dekking van de cardiovasculaire en cerebrovasculaire risico's tijdens de sportbeoefening; Publi-Plan ontwikkeld, een simulatietool die een innovatieve visie op de loonkosten en de pensioenverplichtingen van een instelling mogelijk maakt. Dankzij deze dienst behaalden wij een nieuwe Decavi-trofee voor innovatie in Levensverzekering; de eerste editie van de Ethias Prevention Awards georganiseerd. Onze missie bestaat er ook in bij te dragen tot het voorkomen van maatschappelijk leed en ongevallen door het promoten van de preventie en de initiatieven in die zin. De prijsuitreiking was een echt succes qua deelnemers door het belonen van de 'best practices" op het vlak van preventie in de openbare sector, met de exclusieve steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

14 14 Ethias nv Jaarverslag 2013 GOVERNANCE (OP 31 JANUARI 2014) Het Directiecomité Naam Bernard Thiry Benoît Verwilghen Frank Jeusette Luc Kranzen Philippe Lallemand Renaud Rosseel Functie Voorzitter van het Directiecomité (CEO) Ondervoorzitter van het Directiecomité (Vice-CEO) Chief financial officer (CFO) Chief risk officer (CRO) Directies particulieren Directies collectiviteiten Commerciële directie collectiviteiten en ondernemingen Noord De Raad van bestuur Naam Erik De Lembre Daniel Bacquelaine Jacques Braggaar Claude Desseille Jean-Pierre Grafé Philip Neyt Steve Stevaert Chris Verhaegen Bernard Thiry Benoît Verwilghen Frank Jeusette Luc Kranzen Philippe Lallemand Renaud Rosseel Functie Voorzitter, vertegenwoordiger van de bvba BELCOM Bestuurder Bestuurder Bestuurder, vertegenwoordiger van de cva C. Desseille Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder, vertegenwoordiger van de bvba RELPROM Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Het Audit- en Risicocomité Naam Claude Desseille Erik De Lembre Jean-Pierre Grafé Chris Verhaegen Functie Voorzitter, vertegenwoordiger van de cva C. Desseille Lid, vertegenwoordiger van de bvba BELCOM Lid Lid, vertegenwoordiger van de bvba RELPROM Het Benoemings- en Remuneratiecomité Naam Erik De Lembre Daniel Bacquelaine Jacques Braggaar Steve Stevaert Functie Voorzitter, vertegenwoordiger van de bvba BELCOM Lid Lid Lid

15 Jaarverslag 2013 Ethias nv 15 De Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren bcvba Woluwe Garden, Woluwedal 18 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe Vertegenwoordigd door J. TISON, Erkend revisor

16 16 Ethias nv Jaarverslag 2013 BEHEERSVERSLAG Opmerking ter inleiding Dit verslag houdt rekening met hetgeen in het koninklijk besluit van 17 november 1994 is bepaald over de jaarrekeningen van verzekeringsondernemingen en van het Wetboek der vennootschappen. Het engagement van Ethias Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. Verslag van de Raad van bestuur van Ethias nv aan de Raad van bestuur van Vitrufin nv van 21 mei 2014 geldend als Algemene Vergadering van Ethias nv.

17 Jaarverslag 2013 Ethias nv 17 1 Het jaar 2013 in enkele data en markante feiten 1.1 Afbouw van de activiteit Leven voor de cliënten particulieren In zijn beslissing van 20 mei 2010 verplicht de Europese Commissie Ethias onder meer om haar volledige activiteit Leven Particulieren af te bouwen tegen eind december Teneinde zich te conformeren aan deze beslissing heeft Ethias tussen 2010 en 2013 een reeks maatregelen ingevoerd om de afbouw van de reserves te versnellen. Aldus: werd geen enkele winstdeelname uitgekeerd op de boekjaren 2011, 2012 en 2013; bedragen sinds februari 2012 de gewaarborgde rentevoeten van de FIRST Rekening en Top FIRST 0 % voor alle nieuwe stortingen alsook voor het toekomstige rendement van de contracten afgesloten na september 2003 en dit naarmate de reserves de vervaltermijn van 8 jaar bereiken 1. Deze maatregel wordt genomen met respect voor alle contractuele verplichtingen van Ethias ten aanzien van haar cliënten. Hij heeft geen impact op de verzekeringen Niet-Leven (aangeboden aan de cliënten particulieren, collectiviteiten en ondernemingen), op de andere verzekeringsproducten voor de cliënten particulieren, op de groepsverzekeringen alsook op de pensioenverzekeringen van de collectiviteiten en de ondernemingen; verdeelt Ethias, als verzekeringsagent voor rekening van Integrale, sinds februari 2012 de CertiFlex-8, een alternatief product voor de FIRST rekening en Top FIRST. werden in 2012 en 2013 diverse commerciële acties ingevoerd om de afbouw van de reserves te versnellen (intrestbonus, toekenning van een bonus bij overdracht van de reserves naar een product CertiFlex, gratis instapkosten op de CertiFlex-8...); werd er in januari 2013 een distributieovereenkomst afgesloten met Keytrade voor de commercialisering van haar spaarrekeningen, gericht op de cliënten die relatief liquide beleggingsoplossingen zoeken rekening houdend met de heersende onzekerheid op de markt en met het oog op het aanbieden van een bijkomend alternatief voor de FIRSTcliënten (zie hieronder). De door Ethias uitgerolde acties lieten toe de uitstroom van de reserves te versnellen. Er werd aldus een uitstroom van om en bij de miljoen euro geregistreerd over 2013 op het vlak van het niet-fiscale productengamma (met name FIRST, Top FIRST, FIRST Invest en FIRST Junior), die 24 % van de reserves vertegenwoordigen op 1 januari De Europese Commissie zou binnenkort een beslissing nemen over gewijzigde verbintenissen die na 2013 door Ethias zouden moeten worden nageleefd. 1.2 Oprichting van een nieuwe dochter Ethias Spaar- en Kredietdistributie Na de financiële crisis van 2008 was Ethias nv verplicht haar dochteronderneming Ethias Bank te verkopen. Om haar cliënteel een ruim product- en dienstengamma te kunnen blijven aanbieden, richtte Ethias nv zich eind januari 2013 op de commercialisering van spaarproducten voor rekening van Keytrade Bank. Hiertoe richtte Ethias nv eind december 2012 een nieuwe dochteronderneming, Ethias Spaar- en Kredietdistributie, op die optreedt als klantaanbrenger voor Keytrade Bank. Dankzij dit partnership kan Ethias een antwoord bieden aan de verzekerden die spaaroplossingen op korte termijn vragen. Op eind december 2013 hebben ongeveer klanten een Keytrade rekening geopend via de internetsite van Ethias. 1.3 Fitch-beoordeling De rating verbetert in 2013 en gaat van BBB- stable outlook naar BBB stable outlook (stabiel perspectief). Fitch erkent aldus de inspanningen die Ethias nv sinds 2009 levert om haar risicoprofiel te verbeteren, haar rentabiliteit en haar solvabiliteit maakten het mogelijk de financiële soliditeit van de onderneming te versterken. 1.4 Overige feiten in enkele data 22 februari: Ethias lanceert een iphone-applicatie Auto 24/7. Met deze applicatie kan in alle eenvoud een autoschade worden gemeld. 5 maart:: Ethias lanceert My Ethias 3.0, een totaal nieuw, gebruiksvriendelijk en intuïtief concept van de online verzekeringsportefeuille. 14 maart:: De audit uitgevoerd door de vzw Forum Ethibel over de boekhoudjaren staat in overeenstemming met de Ethische Investeringscode. Sinds 2013 wordt er driemaandelijks een controle uitgevoerd. Deze initiatieven 1 Voor deze contracten is de rentevoet gewaarborgd tot het einde van het 8ste jaar volgend op de datum van de eerste storting.

18 18 Ethias nv Jaarverslag 2013 passen in een controledynamiek van de afstemming van onze Ethische Investeringscode en van onze investeringen. 17 april: Publicatie van het 1ste nummer van de e-newsletter Info Pensioenen uitgegeven door het departement Oplossingen Pensioenen Collectiviteiten van Ethias in samenwerking met Kluwer. 15 mei: 2 DECAVI-trofeeën Ethias wordt voor het 3de opeenvolgende jaar bekroond voor een innovatie die in overeenstemming is met haar maatschappelijk engagement: de waarborguitbreiding "Een hart voor sport" in het kader van de collectieve contracten "sportongevallen". Ethias is de eerste verzekeraar in België die een dekking biedt voor cardiovasculaire ongevallen tijdens de beoefening van een sport binnen een club, federatie, school of andere instelling. Ethias behaalt voor de 5de keer de zege met haar familiale verzekering. 17 mei: De campagne "Buurtfiksers" van Ethias sleept 3 awards in de wacht en wordt zo de meest bekroonde campagne van de Best of Activation Awards 2013 die door de Association of Communication Companies (ACC) wordt uitgereikt aan de beste commerciële campagnes van het jaar. 31 mei: De Ethias Trophy ontvangt de "Trofee 2012 voor Sport en Duurzame Ontwikkeling" van het Internationaal Olympisch Comité. Een bijzonder mooie bekroning voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Ethias Trophy, die bovendien perfect aansluit bij ons beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 25 juni: Ethias wordt voor het tweede jaar op rij verkozen als "favoriete verzekeraar van de Belgen" in de categorie "verzekeringsonderneming" tijdens het "European Trusted Brands"-onderzoek van Reader's Digest. 10 juli: Ethias Gemeen Recht ovv neemt deel aan de oprichting van een coöperatieve vennootschap, EthiasCo genaamd. 31 juli: De applicatie voor de onlineaangifte van een autoschadegeval voor iphone is nu ook beschikbaar voor Android. 14 augustus: Bernard Thiry, Voorzitter van het Directiecomité van Ethias, wordt uitgeroepen tot Ereburger van de Stad Luik. 23 september: Het nieuwe kantoor van Brugge opent zijn deuren. Het betreft het prototype van een nieuw kantoormodel om een innovatief antwoord te geven op de uitdagingen van de toekomst en de behoeften van onze cliënten die voortdurend evolueren. In het kader van de week van de Mobiliteit ontvangt Ethias het 3-sterrenlabel "tous vélo-actifs" van het Waalse Gewest. Ethias behoort tot de top 5 van de meest dynamische maatschappijen ter zake. 30 september: Ethias lanceert de gratis dekking van nieuwe winterbanden. 15 oktober: De campagne "Ethias Buurtfiksers" wint een award op het wereldkampioenschap van de reclame (Echo Awards in Chicago) dat de beste direct-marketingcampagnes ter wereld bekroont. 21 oktober: Ethias behaalt de titel van "beste werkgever van Limburg 2013" tijdens een wedstrijd georganiseerd door de krant Het Belang van Limburg. 23 oktober: Ethias ontvangt een vierde Decavi-trofee voor innovatie, dit keer in Leven voor Publi-Plan: een unieke tool die toelaat diverse simulaties uit te voeren voor een betere raming van de financiële last die de loonkosten, de loonmassa en de pensioenverplichtingen voor het personeel van een openbare entiteit vertegenwoordigen. Het is voor Ethias de vierde trofee voor innovatie op 3 jaar. 12 november: Het nieuwe Welcome Magazine van Ethias sleept in New York maar liefst 5 Pearl Awards in de wacht. 15 november: Ethias organiseert samen met P&V en Integrale het eerste colloquium over de vergrijzing in Brussel. Dit 1ste colloquium stelde een objectieve diagnose op het vlak van vergrijzing via een overzicht van de uitdagingen die alle betrokken partijen zullen moeten opnemen. Tijdens deze studievoormiddag wisselden meerdere gerenommeerde sprekers elkaar af. Onder de bijna 300 aanwezigen noteerden we onder meer Monica De Coninck, Minister van Werk, en Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven 25 november: Ethias ontvangt de Caïus-prijs 2013 uitgereikt door de vzw Prométhéa in de categorie "bedrijfsmecenaat" voor haar drievoudig partnership met de Erfgoeddagen in Wallonië, Artikel 27 en de Vereniging van culturele centra van de Franse Gemeenschap van België. 11 december: Ethias organiseert de eerste editie van de "Ethias Prevention Awards", met de steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze awards belonen de best practices van de openbare sector op het vlak van preventie.

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ

ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ DE VERSLAGEN VAN DE RADEN VAN BESTUUR VAN GAZ DE FRANCE EN SUEZ PROSPECTUS OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE UITGIFTE VAN EN TOELATING TOT NOTERING VAN DE AANDELEN GDF SUEZ ALS GEVOLG VAN DE FUSIE DOOR OVERNAME VAN SUEZ DOOR GAZ DE FRANCE ALS BIJLAGE BIJ TE VOEGEN BIJ

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel

Bouwstenen voor een nieuw businessmodel Bouwstenen voor een nieuw businessmodel 1 Bouwstenen voor een nieuw businessmodel kpmg.nl Inhoud bouwstenen 1 2 3 4 5 Voorwoord Op weg naar professioneel partnership Anders kijken naar financiering Werkkapitaal

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie