Ethias nv - Jaarverslag Finaal docx - 17-sep-14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14"

Transcriptie

1 Ethias nv - Jaarverslag Finaal docx - 17-sep-14

2 2 Ethias nv Jaarverslag 2013

3 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers LUIK Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven, de levensverzekeringen, de bruidsschats- en geboorteverzekeringen (KB van 4 en 13 juli 1979, BS van 14 juli 1979) alsook de kapitalisatieverrichtingen (Beslissing CBFA van 9 januari 2007, BS van 16 januari 2007). RPR Luik BTW BE Rekening Belfius Bank: BE BIC : GKCCBEBB NATIONALE ZETEL Rue des Croisiers, LUIK Tel (0) Fax + 32 (0) ZETEL VOOR VLAANDEREN Prins-Bisschopssingel HASSELT Tel (0) Fax + 32 (0) ZETEL VOOR HET DUITSTALIGE GEWEST Klötzerbahn EUPEN Tel (0) Fax + 32 (0)

4 4 Ethias nv Jaarverslag 2013

5 Jaarverslag 2013 Ethias nv 5 Een historisch resultaat voor het tweede jaar op rij Wij kunnen ons verheugen over het feit dat wij opnieuw een uitstekend resultaat weten te boeken dankzij het strategische ondernemingsplan en de acties binnen elke bedrijfsactiviteit. Dit resultaat van meer dan 226 miljoen euro wordt tot beloop van 116 miljoen euro toegewezen aan "knipperlichtreserves". De NBB verplichtte in 2013 de gehele verzekeringssector om deze reglementaire reserve aan te leggen. Op die manier krijgen onze verzekerden een bijkomende bescherming binnen een omgeving van lage renten. Met deze maatregel wil de regulator ook het economische eigen vermogen versterken in het vooruitzicht van Solvency II. Het boekhoudkundige nettoresultaat bedraagt bijgevolg 110 miljoen euro. In 2013 bedraagt ons totale incasso 2,7 miljard euro. Dit is 9,8 % meer dan vorig jaar. Het incasso Niet-Leven bereikt bijna 1,3 miljard (+2,4 %). Het incasso Leven ligt lichtjes boven 1,4 miljard (+17,3 %). De stijging in Niet-Leven verheugt ons in het bijzonder. Deze ligt hoger dan de inflatie en consolideert ons marktaandeel. Aan de kant van de Particulieren stijgt het incasso Niet-Leven met 2,2 %. Deze gunstige evolutie wordt hoofdzakelijk verklaard door de voortdurende groei van de commerciële activiteit. Alle producten dragen op gunstige wijze bij aan deze groei. Wat de Collectiviteiten en Ondernemingen betreft, noteren de activiteiten Leven en Niet-Leven een positief resultaat, wat met name een vertaling is van onze verbeterde beheersmethoden. Het incasso Niet-Leven stijgt met 2,5 % en het incasso Leven met 21,1 %, wat een historisch niveau van 2,1 miljard euro oplevert. Ook ons streven om steeds beter te doen voor onze verzekerden wordt opnieuw beloond. Ethias werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot "Meest betrouwbare merk van de Belgen op verzekeringsvlak". Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij 17 nationale en internationale prijzen mochten ontvangen in 2013 uit handen van externe instellingen en organismen. Het merendeel van deze prijzen hebben betrekking op initiatieven die volledig in overeenstemming zijn met ons streven naar innovatie, ons duurzaam ontwikkelingsbeleid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het jaar 2013 bevestigt onze terugkeer naar een belangrijke en duurzame rentabiliteit. Dankzij deze recurrente rentabiliteit kunnen wij de toekomst op serene wijze tegemoetzien. Bernard Thiry Voorzitter van het Directiecomité Erik De Lembre Voorzitter van de Raad van bestuur

6 6 Ethias nv Jaarverslag 2013 Inhoud Ethias nv in 2013 samengevat... 9 Voorstelling van Ethias nv Governance (op 31 januari 2014) Het Directiecomité De Raad van bestuur Het Audit- en Risicocomité Het Benoemings- en Remuneratiecomité De Commissaris Beheersverslag Het jaar 2013 in enkele data en markante feiten Afbouw van de activiteit Leven voor de cliënten particulieren Oprichting van een nieuwe dochter Ethias Spaar en Kredietdistributie Fitch beoordeling Overige feiten in enkele data Resultaten Incasso Aandeel van het incasso per activiteitentak Premies Uitkeringen Getrouw overzicht van de ontwikkeling, van de resultaten en van de positie van de vennootschap Analyse van de resultaten van het boekjaar Particulieren Collectiviteiten en Ondernemingen Financiën en beheer van de activa Algemene kosten Winstdeelnames en restorno's Wettelijke coëfficiënten Staat betreffende de expliciete solvabiliteitsmarge Dekking van het technisch passief (met limieten) Evolutie van het eigen vermogen Beoordeling van de interne controle Belangrijke risico's (blootstelling en beheersbeleid) en gebruik van de financiële instrumenten van de vennootschap Governance inzake risicobeheer... 28

7 Jaarverslag 2013 Ethias nv Solvency II Risk Appetite Verzekeringsrisico's Financiële risico's ALM risico's Operationele risico's Herverzekering Informatie betreffende milieu en personeelsaangelegenheden Gebeurtenissen die na de afsluiting van het boekjaar hebben plaatsgevonden Informatie over de omstandigheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de vennootschap Europese Commissie Fiscaal geschil Rechtvaardiging van de onafhankelijkheid en de competentie van de leden van het audit- en risicocomité van Ethias nv Externe functies uitgeoefend door de leiders van Ethias nv (op 31/01/2014) Verslag van de commissaris over de jaarrekeningen van boekjaar afgesloten op 31 december Verslag over de jaarrekeningen... Erreur! Signet non défini. 9 Toelichting bij de rubrieken van de balans en de resultatenrekening Balans Actief Passief Resultatenrekening Technische rekening Niet technische rekening Balans, resultatenrekening en toelichtingen Balans Resultatenrekening Toelichting Sociale balans... 66

8 8 Ethias nv Jaarverslag 2013

9 ETHIAS NV IN 2013 SAMENGEVAT Jaarverslag 2013 Ethias nv 9

10 10 Ethias nv Jaarverslag 2013 Voorstelling van Ethias nv Een mutualistisch geïnspireerde groep Een onderlinge verzekeringsmaatschappij wordt opgericht door haar leden en leeft voor hen. Ook al is de juridische structuur mettertijd geëvolueerd, toch blijven wij trouw aan de mutualistische waarden die wij hebben vertaald in de slogan "Ethias doet wat moet": efficiënt handelen voor het welzijn van onze verzekerden en van ons personeel. In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting van de "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen". Dit was het begin van een rijke geschiedenis met vele wendingen en successen, en met als resultaat een sterke verzekeringsgroep die vandaag kan steunen op het vertrouwen van meer dan een miljoen verzekerden. Onze structuur Federale Staat via de FPIM Waals Gewest via de FIWAPAC Vlaams Gewest Ethias Gemeen Recht ovv (activiteit AO Wet van 1967) 25 %(+1) 25 %(+1) 25 %(+1) 25 %(- 3) Vitrufin nv 100 % Ethias nv Vitrufin nv is een holdingmaatschappij waarin de openbare overheden (Belgische Staat, Waals Gewest en Vlaams Gewest) participaties hebben genomen die samen 75 % + 3 aandelen van het kapitaal van Vitrufin vertegenwoordigen. Vitrufin bezit 100 % van de aandelen van Ethias nv. Ethias nv is de belangrijkste operationele entiteit van de groep aangezien zij alle activiteiten Leven en Niet-Leven centraliseert, met uitzondering van de verzekering tegen arbeidsongevallen voor de openbare sector (AO Wet van 1967). Zij is bovendien de exclusieve of meerderheidsaandeelhouder van de vennootschappen in de groep zoals Ethias Services, Ethias Patrimoine, Ethias Investment RDT-DBI, Ethias Spaar- en Kredietdistributie en NRB (informaticavennootschap) en is aanwezig in andere vennootschappen waarin zij participaties bezit. Ethias Gemeen Recht ovv beoefent de verzekeringsactiviteit tegen arbeidsongevallen voor de openbare sector (AO wet van 1967), en is aandeelhouder van de holding Vitrufin nv aan de zijde van de openbare investeerders. Onze waarden De Ethias-waarden zijn: Menselijkheid: de overtuiging dat de verzekering een dienst moet zijn die toegankelijk is voor iedereen, als teken van openheid en solidariteit; Ethiek: het respect voor onze cliënten en de naleving van de engagementen die wij met hen zijn aangegaan; Engagement: het voortdurend streven om producten en diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding en afgestemd op de noden van onze cliënten; Nabijheid: de wil om een simpel en snel antwoord te geven op de vragen van onze cliënten, dankzij onze contactmogelijkheden en een perfecte kennis van hun situatie. Wij geven dagelijks uiting aan onze waarden: bij het onthaal van onze verzekerden, bij de regeling van een schadegeval, bij een telefonische inlichting,... Zij concretiseren zich ook in de verwezenlijking van ons dynamische beleid voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, luisterend naar de wensen en verwachtingen van onze verzekerden en collectiviteiten.

11 Jaarverslag 2013 Ethias nv 11 Ons engagement - "Ethias doet wat moet" Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. Onze verzekerden Particulieren Ethias is een algemene multi-productenverzekeraar voor de particulieren. Onze cliëntenbenadering is opgebouwd rond de permanente ontwikkeling van nieuwe, nog performantere producten en aangepaste en toegankelijke oplossingen tegen een juiste prijs-kwaliteitverhouding. Ethias houdt er immers aan dat haar producten worden ontwikkeld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van haar verzekerden, ongeacht zij werknemers van de overheidsdienst zijn. Een algemene verzekeraar staat per definitie, naast haar verzekerden in alle goede en minder goede momenten van hun leven of van hun activiteiten. Ethias, directe verzekeraar, biedt een volledig gamma van producten aan: Niet-Leven: voertuigverzekering, woningverzekering, assistance, familiale verzekering, hospitalisatieverzekering,... Leven: de beslissing van de Europese Commissie dd. 20 mei 2010 verplichtte Ethias om elke nieuwe productie van producten Leven Particulieren stop te zetten. Om haar cliënten een volledig gamma van producten en diensten te blijven aanbieden, sloot Ethias distributiepartnerships af met Integrale betreffende de producten Leven van tak 21 voor particulieren. Collectiviteiten Ethias is de geprivilegieerde partner van de Collectiviteiten. Ethias is sinds meer dan 90 jaar de natuurlijke verzekeraar van de openbare overheden en dit, dankzij een onvergelijkbare knowhow. Tot haar aangeslotenen behoren de federale staat, de Gewesten en Gemeenschappen, de gestelde lichamen, de 10 provincies, meer dan 580 steden en gemeenten, honderden OCMW's en sociale huisvestingsmaatschappijen alsook duizenden intercommunales, parastatalen, scholen, ziekenhuizen, diensten van algemeen nut,... Alle risico's die de personeelsleden van de openbare diensten lopen worden gedekt door Ethias: burgerlijke aansprakelijkheid, gezondheidszorgen, ongevallen waaronder de arbeidsongevallen, maar ook de sportongevallen, auto en assistance. Ethias dekt ook de schade of de eventuele vernietiging van materiaal, gebouwen of installaties. Ondernemingen Sinds 2000 stelt Ethias ook haar competenties en haar expertise ten dienste van de private ondernemingen. Om deze laatsten toe te laten koploper te zijn in het Risk Management biedt Ethias een reeks dekkingen aan die afgestemd zijn op de specifieke kenmerken van de gelopen risico's en van de ervaren behoeften: Patrimonium: verzekering auto, brand en alle risicoverzekeringen, machinebreuk, de verzekering alle risico's,... Aansprakelijkheden: verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van de onderneming en de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en bedrijfsleiders; Medewerkers: verzekering arbeidsongevallen, lichamelijke ongevallen, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, groepsverzekering.

12 12 Ethias nv Jaarverslag 2013 Verdeling van het incasso 2013 van Ethias nv Het incasso op eind 2013 bedraagt 2,7 miljard en wordt als volgt verdeeld tussen de activiteiten Leven en Niet-Leven: 1ste pijler 72,55% Leven: incasso van 1,4 miljard euro 2de pijler 21,61% Leven Individueel 4,72% Aanvaarde herverzekering 1,10% Tak 23 0,01% Overige 0,01% Auto 35,42% Overige Niet Leven 5,69% Niet Leven: incasso van 1,3 miljard euro Arbeidsongevallen 20,54% Assistance 2,68% Burgerlijke aansprakelijkheid 8,68% Brand 13,72% Gezondheidszorgen 13,27% Het merendeel van de activiteiten van Ethias is geconcentreerd op de Belgische markt. Ethias is met 7,7% marktaandeel de 4de verzekeraar van het land voor alle takken samen en de 1ste verzekeraar van de openbare sector en haar werknemers. Ons distributiekanaal Ethias is de enige belangrijke rechtstreekse verzekeraar in België, waar de makelaars en de bankverzekeraars een overheersende plaats innemen. Op het vlak van de cliënten particulieren verdeelt Ethias haar producten via drie rechtstreekse distributiekanalen: verzekeringsadviseurs verspreid over het ganse land via een netwerk van 41 kantoren; Zetel NL: Hasselt ZetellFR: Luik Kantoren Ethias twee "contactcenters" staan ter beschikking van de verzekerden waar 70 medewerkers dagelijks meer dan oproepen beantwoorden; de internetsite is een volwaardig distributiekanaal. Ethias ontvangt meer dan bezoekers per maand. Dankzij een persoonlijke ruimte (My Ethias) kunnen de verzekerden hun verzekeringen raadplegen en bepaalde schadegevallen melden. Een team van inspecteurs en preventiespecialisten staat ten dienste van de openbare collectiviteiten en ondernemingen, met, voor de ondernemingen, de samenwerking met gespecialiseerde makelaars. Strategisch plan De strategie van Ethias werd eind 2012 geactualiseerd teneinde de huidige contextuele elementen hierin op te nemen: wij evolueren in een nog steeds moeilijke macro-economische omgeving, de regelgeving wordt steeds complexer (onder meer met het vooruitzicht van de Solvency II-normen), de consumptiegewoonten van de cliënten wijzigen en de technologische omgeving evolueert exponentieel. Ethias integreerde deze evoluties in haar ondernemingsmodel en vertaalde ze in concrete initiatieven met als doel waarde te creëren. Het strategisch plan Visa voor de Toekomst is toegespitst op 4 belangrijke pijlers voor de periode : rentabiliteit, groei, innovatie en onze waarden (menselijkheid, ethiek, nabijheid en engagement). Zo versterken wij in Collectiviteiten nog meer onze banden met de openbare collectiviteiten. Wij zetten de aankoop van marktaandelen in de ondernemingen voort en wij blijven de producten en diensten op innovatieve wijze verbeteren.

13 Jaarverslag 2013 Ethias nv 13 Wat de Particulieren betreft, bieden wij allen kwaliteitsvolle verzekeringsproducten aan die nog toegankelijker en nog eenvoudiger zijn. Wij halen nog meer voordeel uit onze positie van rechtstreekse verzekeraar, onder meer door gebruik te maken van de mogelijkheden die door de nieuwe technologieën worden geboden. Onze ambitie is marktaandelen te winnen, onder meer in Vlaanderen en bij ons historisch en trouw cliënteel van het overheidspersoneel Het jaar van de bekroningen In de loop van 2013 ontvingen wij 17 nationale en internationale prijzen uit handen van externe instellingen of organisaties, waaronder: Favoriete merk van de Belgen in de categorie "verzekeringsonderneming" in 2013, en dit voor het tweede jaar op rij (onderzoek "European Trusted Brands" van Reader's Digest) Dit onderzoek telt respondenten in 12 landen. Elk land heeft zijn eigen winnaar. 3 Decavi-trofeeën o Publi-Plan innovatie van het jaar in Leven; o Een hart voor sport: prijs voor onze innovatie, aangezien Ethias de eerste verzekeraar in België is die een dekking biedt voor cardiovasculaire ongevallen tijdens de beoefening van een sport binnen een club, federatie, school of andere instelling; o Ethias Familiale: trofee die ons product bekroont omwille van de kwaliteit van zijn algemene voorwaarden, in het bijzonder voor de ruimere bescherming die wij onze verzekerden bieden. Een 3-sterrenlabel voor de operatie "Tous vélo-actifs" gerealiseerd in het kader van de week van de Mobiliteit. De titel van "Beste werkgever van Limburg 2013" door de krant Het Belang van Limburg. Het merendeel van deze prijzen hebben betrekking op initiatieven die voortvloeien uit ons streven naar innovatie, ons duurzaam ontwikkelingsbeleid en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uit de studie "Brand Image Monitor" (BIM) blijkt bovendien nogmaals dat Ethias in België de eerste plaats bekleedt op het vlak van imago voor "efficiëntie in schadebeheer", voor "toegankelijkheid" en voor "competitieve prijzen". Belangrijkste innovaties in 2013 Op het vlak van technologische innovatie ontwikkelden wij: een applicatie voor de aangifte van schadegevallen (Ethias Auto 24/7) via Smartphone of tablet. Met deze applicatie kunnen de verzekerden een autoschadegeval melden via hun Smartphone, maar ook de juiste lokalisatie van onze kantoren zoeken via een geïntegreerde GPS of de lijst met onze erkende herstellers raadplegen. Onze cliënten blijven bovendien in contact met hun Ethias-adviseur en op de hoogte van de laatste nieuwtjes van de verzekeringswereld; de nieuwe versie van MyEthias, de online verzekeringsportefeuille met een totaal nieuw, gebruiksvriendelijk en intuïtief concept. In Collectiviteiten hebben wij: in samenwerking met Kluwer, de newsletter Info Pensioenen gelanceerd; voor de derde keer op rij de Decavi-trofee voor innovatie ontvangen voor "Een hart voor Sport", unieke dekking van de cardiovasculaire en cerebrovasculaire risico's tijdens de sportbeoefening; Publi-Plan ontwikkeld, een simulatietool die een innovatieve visie op de loonkosten en de pensioenverplichtingen van een instelling mogelijk maakt. Dankzij deze dienst behaalden wij een nieuwe Decavi-trofee voor innovatie in Levensverzekering; de eerste editie van de Ethias Prevention Awards georganiseerd. Onze missie bestaat er ook in bij te dragen tot het voorkomen van maatschappelijk leed en ongevallen door het promoten van de preventie en de initiatieven in die zin. De prijsuitreiking was een echt succes qua deelnemers door het belonen van de 'best practices" op het vlak van preventie in de openbare sector, met de exclusieve steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

14 14 Ethias nv Jaarverslag 2013 GOVERNANCE (OP 31 JANUARI 2014) Het Directiecomité Naam Bernard Thiry Benoît Verwilghen Frank Jeusette Luc Kranzen Philippe Lallemand Renaud Rosseel Functie Voorzitter van het Directiecomité (CEO) Ondervoorzitter van het Directiecomité (Vice-CEO) Chief financial officer (CFO) Chief risk officer (CRO) Directies particulieren Directies collectiviteiten Commerciële directie collectiviteiten en ondernemingen Noord De Raad van bestuur Naam Erik De Lembre Daniel Bacquelaine Jacques Braggaar Claude Desseille Jean-Pierre Grafé Philip Neyt Steve Stevaert Chris Verhaegen Bernard Thiry Benoît Verwilghen Frank Jeusette Luc Kranzen Philippe Lallemand Renaud Rosseel Functie Voorzitter, vertegenwoordiger van de bvba BELCOM Bestuurder Bestuurder Bestuurder, vertegenwoordiger van de cva C. Desseille Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder, vertegenwoordiger van de bvba RELPROM Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Bestuurder Het Audit- en Risicocomité Naam Claude Desseille Erik De Lembre Jean-Pierre Grafé Chris Verhaegen Functie Voorzitter, vertegenwoordiger van de cva C. Desseille Lid, vertegenwoordiger van de bvba BELCOM Lid Lid, vertegenwoordiger van de bvba RELPROM Het Benoemings- en Remuneratiecomité Naam Erik De Lembre Daniel Bacquelaine Jacques Braggaar Steve Stevaert Functie Voorzitter, vertegenwoordiger van de bvba BELCOM Lid Lid Lid

15 Jaarverslag 2013 Ethias nv 15 De Commissaris PwC Bedrijfsrevisoren bcvba Woluwe Garden, Woluwedal 18 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe Vertegenwoordigd door J. TISON, Erkend revisor

16 16 Ethias nv Jaarverslag 2013 BEHEERSVERSLAG Opmerking ter inleiding Dit verslag houdt rekening met hetgeen in het koninklijk besluit van 17 november 1994 is bepaald over de jaarrekeningen van verzekeringsondernemingen en van het Wetboek der vennootschappen. Het engagement van Ethias Ethias, verzekeraar Leven en Niet-Leven, engageert zich voor een wederzijds vruchtbare vertrouwensrelatie met haar partners van de openbare diensten en hun personeelsleden, met de ondernemingen en met de particulieren die hun vertrouwen in haar stellen. Ethias zet zich in om al haar cliënten eersterangsproducten en -diensten aan te bieden met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor het garanderen van een duurzame rentabiliteit, met respect voor haar fundamentele waarden van menselijkheid, ethiek, engagement en nabijheid. Verslag van de Raad van bestuur van Ethias nv aan de Raad van bestuur van Vitrufin nv van 21 mei 2014 geldend als Algemene Vergadering van Ethias nv.

17 Jaarverslag 2013 Ethias nv 17 1 Het jaar 2013 in enkele data en markante feiten 1.1 Afbouw van de activiteit Leven voor de cliënten particulieren In zijn beslissing van 20 mei 2010 verplicht de Europese Commissie Ethias onder meer om haar volledige activiteit Leven Particulieren af te bouwen tegen eind december Teneinde zich te conformeren aan deze beslissing heeft Ethias tussen 2010 en 2013 een reeks maatregelen ingevoerd om de afbouw van de reserves te versnellen. Aldus: werd geen enkele winstdeelname uitgekeerd op de boekjaren 2011, 2012 en 2013; bedragen sinds februari 2012 de gewaarborgde rentevoeten van de FIRST Rekening en Top FIRST 0 % voor alle nieuwe stortingen alsook voor het toekomstige rendement van de contracten afgesloten na september 2003 en dit naarmate de reserves de vervaltermijn van 8 jaar bereiken 1. Deze maatregel wordt genomen met respect voor alle contractuele verplichtingen van Ethias ten aanzien van haar cliënten. Hij heeft geen impact op de verzekeringen Niet-Leven (aangeboden aan de cliënten particulieren, collectiviteiten en ondernemingen), op de andere verzekeringsproducten voor de cliënten particulieren, op de groepsverzekeringen alsook op de pensioenverzekeringen van de collectiviteiten en de ondernemingen; verdeelt Ethias, als verzekeringsagent voor rekening van Integrale, sinds februari 2012 de CertiFlex-8, een alternatief product voor de FIRST rekening en Top FIRST. werden in 2012 en 2013 diverse commerciële acties ingevoerd om de afbouw van de reserves te versnellen (intrestbonus, toekenning van een bonus bij overdracht van de reserves naar een product CertiFlex, gratis instapkosten op de CertiFlex-8...); werd er in januari 2013 een distributieovereenkomst afgesloten met Keytrade voor de commercialisering van haar spaarrekeningen, gericht op de cliënten die relatief liquide beleggingsoplossingen zoeken rekening houdend met de heersende onzekerheid op de markt en met het oog op het aanbieden van een bijkomend alternatief voor de FIRSTcliënten (zie hieronder). De door Ethias uitgerolde acties lieten toe de uitstroom van de reserves te versnellen. Er werd aldus een uitstroom van om en bij de miljoen euro geregistreerd over 2013 op het vlak van het niet-fiscale productengamma (met name FIRST, Top FIRST, FIRST Invest en FIRST Junior), die 24 % van de reserves vertegenwoordigen op 1 januari De Europese Commissie zou binnenkort een beslissing nemen over gewijzigde verbintenissen die na 2013 door Ethias zouden moeten worden nageleefd. 1.2 Oprichting van een nieuwe dochter Ethias Spaar- en Kredietdistributie Na de financiële crisis van 2008 was Ethias nv verplicht haar dochteronderneming Ethias Bank te verkopen. Om haar cliënteel een ruim product- en dienstengamma te kunnen blijven aanbieden, richtte Ethias nv zich eind januari 2013 op de commercialisering van spaarproducten voor rekening van Keytrade Bank. Hiertoe richtte Ethias nv eind december 2012 een nieuwe dochteronderneming, Ethias Spaar- en Kredietdistributie, op die optreedt als klantaanbrenger voor Keytrade Bank. Dankzij dit partnership kan Ethias een antwoord bieden aan de verzekerden die spaaroplossingen op korte termijn vragen. Op eind december 2013 hebben ongeveer klanten een Keytrade rekening geopend via de internetsite van Ethias. 1.3 Fitch-beoordeling De rating verbetert in 2013 en gaat van BBB- stable outlook naar BBB stable outlook (stabiel perspectief). Fitch erkent aldus de inspanningen die Ethias nv sinds 2009 levert om haar risicoprofiel te verbeteren, haar rentabiliteit en haar solvabiliteit maakten het mogelijk de financiële soliditeit van de onderneming te versterken. 1.4 Overige feiten in enkele data 22 februari: Ethias lanceert een iphone-applicatie Auto 24/7. Met deze applicatie kan in alle eenvoud een autoschade worden gemeld. 5 maart:: Ethias lanceert My Ethias 3.0, een totaal nieuw, gebruiksvriendelijk en intuïtief concept van de online verzekeringsportefeuille. 14 maart:: De audit uitgevoerd door de vzw Forum Ethibel over de boekhoudjaren staat in overeenstemming met de Ethische Investeringscode. Sinds 2013 wordt er driemaandelijks een controle uitgevoerd. Deze initiatieven 1 Voor deze contracten is de rentevoet gewaarborgd tot het einde van het 8ste jaar volgend op de datum van de eerste storting.

18 18 Ethias nv Jaarverslag 2013 passen in een controledynamiek van de afstemming van onze Ethische Investeringscode en van onze investeringen. 17 april: Publicatie van het 1ste nummer van de e-newsletter Info Pensioenen uitgegeven door het departement Oplossingen Pensioenen Collectiviteiten van Ethias in samenwerking met Kluwer. 15 mei: 2 DECAVI-trofeeën Ethias wordt voor het 3de opeenvolgende jaar bekroond voor een innovatie die in overeenstemming is met haar maatschappelijk engagement: de waarborguitbreiding "Een hart voor sport" in het kader van de collectieve contracten "sportongevallen". Ethias is de eerste verzekeraar in België die een dekking biedt voor cardiovasculaire ongevallen tijdens de beoefening van een sport binnen een club, federatie, school of andere instelling. Ethias behaalt voor de 5de keer de zege met haar familiale verzekering. 17 mei: De campagne "Buurtfiksers" van Ethias sleept 3 awards in de wacht en wordt zo de meest bekroonde campagne van de Best of Activation Awards 2013 die door de Association of Communication Companies (ACC) wordt uitgereikt aan de beste commerciële campagnes van het jaar. 31 mei: De Ethias Trophy ontvangt de "Trofee 2012 voor Sport en Duurzame Ontwikkeling" van het Internationaal Olympisch Comité. Een bijzonder mooie bekroning voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Ethias Trophy, die bovendien perfect aansluit bij ons beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 25 juni: Ethias wordt voor het tweede jaar op rij verkozen als "favoriete verzekeraar van de Belgen" in de categorie "verzekeringsonderneming" tijdens het "European Trusted Brands"-onderzoek van Reader's Digest. 10 juli: Ethias Gemeen Recht ovv neemt deel aan de oprichting van een coöperatieve vennootschap, EthiasCo genaamd. 31 juli: De applicatie voor de onlineaangifte van een autoschadegeval voor iphone is nu ook beschikbaar voor Android. 14 augustus: Bernard Thiry, Voorzitter van het Directiecomité van Ethias, wordt uitgeroepen tot Ereburger van de Stad Luik. 23 september: Het nieuwe kantoor van Brugge opent zijn deuren. Het betreft het prototype van een nieuw kantoormodel om een innovatief antwoord te geven op de uitdagingen van de toekomst en de behoeften van onze cliënten die voortdurend evolueren. In het kader van de week van de Mobiliteit ontvangt Ethias het 3-sterrenlabel "tous vélo-actifs" van het Waalse Gewest. Ethias behoort tot de top 5 van de meest dynamische maatschappijen ter zake. 30 september: Ethias lanceert de gratis dekking van nieuwe winterbanden. 15 oktober: De campagne "Ethias Buurtfiksers" wint een award op het wereldkampioenschap van de reclame (Echo Awards in Chicago) dat de beste direct-marketingcampagnes ter wereld bekroont. 21 oktober: Ethias behaalt de titel van "beste werkgever van Limburg 2013" tijdens een wedstrijd georganiseerd door de krant Het Belang van Limburg. 23 oktober: Ethias ontvangt een vierde Decavi-trofee voor innovatie, dit keer in Leven voor Publi-Plan: een unieke tool die toelaat diverse simulaties uit te voeren voor een betere raming van de financiële last die de loonkosten, de loonmassa en de pensioenverplichtingen voor het personeel van een openbare entiteit vertegenwoordigen. Het is voor Ethias de vierde trofee voor innovatie op 3 jaar. 12 november: Het nieuwe Welcome Magazine van Ethias sleept in New York maar liefst 5 Pearl Awards in de wacht. 15 november: Ethias organiseert samen met P&V en Integrale het eerste colloquium over de vergrijzing in Brussel. Dit 1ste colloquium stelde een objectieve diagnose op het vlak van vergrijzing via een overzicht van de uitdagingen die alle betrokken partijen zullen moeten opnemen. Tijdens deze studievoormiddag wisselden meerdere gerenommeerde sprekers elkaar af. Onder de bijna 300 aanwezigen noteerden we onder meer Monica De Coninck, Minister van Werk, en Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven 25 november: Ethias ontvangt de Caïus-prijs 2013 uitgereikt door de vzw Prométhéa in de categorie "bedrijfsmecenaat" voor haar drievoudig partnership met de Erfgoeddagen in Wallonië, Artikel 27 en de Vereniging van culturele centra van de Franse Gemeenschap van België. 11 december: Ethias organiseert de eerste editie van de "Ethias Prevention Awards", met de steun van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze awards belonen de best practices van de openbare sector op het vlak van preventie.

Ethias Services. De waarborg van een betrouwbare partner. Services. Services

Ethias Services. De waarborg van een betrouwbare partner. Services. Services Ethias Services De waarborg van een betrouwbare partner Services Services Ethias, een mutualistisch geïnspireerde verzekeringsgroep In 1919 ging een groep gemeente- en provinciebesturen over tot de oprichting

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2014 Finaal.docx - 21-May-15

Ethias nv - Jaarverslag 2014 Finaal.docx - 21-May-15 Ethias nv - Jaarverslag 2014 Finaal.docx - 21-May-15 2 Ethias nv Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Het nettoresultaat van Ethias nv bedraagt dus -25 miljoen op eind december 2011. Het balanstotaal van Ethias nv bedraagt 23,9 miljard op 31.12.2011.

Het nettoresultaat van Ethias nv bedraagt dus -25 miljoen op eind december 2011. Het balanstotaal van Ethias nv bedraagt 23,9 miljard op 31.12.2011. 4 mei 2012 2011 betekent voor Ethias de afronding van nagenoeg alle dossiers ontstaan uit de crisissen van 2008 en 2010 en opent het perspectief op belangrijke en recurrente positieve resultaten vanaf

Nadere informatie

DE ZEKERHEID VAN EEN EXPERT VOOR AL UW OPDRACHTEN

DE ZEKERHEID VAN EEN EXPERT VOOR AL UW OPDRACHTEN ETHIAS SERVICES DE ZEKERHEID VAN EEN EXPERT VOOR AL UW OPDRACHTEN Meer expertise: profiteer van de actuariële, fiscale, financiële en juridische expertise van Ethias Services Meer automatisering: profiteer

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ethias nv

Jaarverslag 2011 Ethias nv Jaarverslag 2011 Ethias nv ETHIAS VERZEKERING ETHIAS NV rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract - Eerste storting - Onbetwistbaarheid

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

2 Ethias Gemeen Recht Jaarverslag 2013

2 Ethias Gemeen Recht Jaarverslag 2013 2 Ethias Gemeen Recht Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias Gemeen Recht 3 Ethias Gemeen Recht Ethias Gemeen Recht, onderlinge verzekeringsvereniging, Rue des Croisiers 24-4000 LUIK Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

2 Ethias nv Jaarverslag 2012

2 Ethias nv Jaarverslag 2012 2 Ethias nv Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Dag van de Collectiviteiten

Dag van de Collectiviteiten Dag van de Collectiviteiten 2 Ethias, geëngageerde partner aan de zijde van de collectiviteiten, ondernemingen en openbare overheden. Bernard THIRY Voorzitter van het Directiecomité Benoît VERWILGHEN Ondervoorzitter

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Dag van de Collectiviteiten

Dag van de Collectiviteiten Dag van de Collectiviteiten 2 Ethias, innovatieve verzekeraar en sterke partner ten dienste van de collectiviteiten, ondernemingen en openbare overheden. Bernard THIRY Voorzitter van het Directiecomité

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP FIRST

ALGEMENE VOORWAARDEN TOP FIRST ALGEMENE VOORWAARDEN TOP FIRST Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract - Eerste storting - Onbetwistbaarheid

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Ethias nv

Jaarverslag 2010 Ethias nv Jaarverslag 2010 Ethias nv ETHIAS VERZEKERING ETHIAS NV rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 01/17 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006

Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 Jaarlijks verslag Boekjaar BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS V.Z.W. goedgekeurd door K.B. van 12 april 2004 Liefdadigheidstraat 33 bus 2 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene

Nadere informatie

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ...

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ... vragenlijst VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Deze vragenlijst dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden, gedateerd en ondertekend. Volgende documenten dienen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES

ARTHUR nv. Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES ARTHUR nv Naamloze vennootschap Maatschappelijk kapitaal: 2.682.608 Maatschappelijke zetel: 176-178 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES R.C.S. NANTERRE B 389 065 152 JAARVERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN VAN

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie