Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012"

Transcriptie

1 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012

2 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global Cash Channels Postbus EA Amsterdam PAC HQ ABN AMRO Bank N.V Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem opgeslagen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABN AMRO Bank N.V. Hoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden daarin. Wij behouden ons het recht voor om de (technische) gegevens van de besproken producten te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen. Bij gebruik ten behoeve van derden van de in dit document opgenomen informatie vrijwaart u ons voor aanspraken van die derden. 2

3 Inhoud 1. Inleiding Doelgroep Access Online Structuur Document 8 2. Validatie Inleiding Validatieregels Validatieresultaat 11 Pain XML formaten SEPA regio Pain formaten Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand SEPA Credit Transfer (SCT) Inleiding SEPA Credit Transfer SEPA Direct Debit (SDD) Inleiding SEPA Direct Debit SEPA Validatieregels 39 ClieOp03 Nederland ClieOp Inleiding Aannames & Uitgangspunten Records Bestandsvoorlooprecord Batch voorlooprecord 47 3

4 7.6 Vaste omschrijving record Opdrachtgever record Transactie record Naam betaler record Woonplaats betaler record Betalingskenmerk record Omschrijving record Naam begunstigde record Woonplaats begunstigde record Batch sluitrecord Bestandssluitrecord Validatieregels 51 BTL91 Nederland BTL Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand Voorlooprecord Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Totaalrecord Sluitrecord Validatieregels Betalingen Compleet 61 CIRI België CIRI Inleiding Aannames & Uitgangspunten CIRI FBF Betalingsopdrachten Binnenland Inleiding Scope Bestandsindeling 66 4

5 10.4 Voorlooprecord Datarecord Datarecord Sluitrecord Validatieregels CIRI VME Betalingsopdrachten Buitenland Inleiding Scope Bestandsindeling Voorlooprecord Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie 11 t/m Sluitrecord Validatieregels 82 DTAus/zv Duitsland DTAus Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand Foutmeldingen DTAus Betalingen Inleiding Voorlooprecord Datarecord C, Vast Deel Datarecord C, Variabel Deel Sluitrecord E 94 5

6 13.6 Validatieregels DTAzv Betalingsopdrachten Buitenland Inleiding Scope Bestandsindeling Voorlooprecord Datarecord T Sluitrecord Validatieregels 103 CFONB Frankrijk CONFB Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand CFONB Overboeking Inleiding Voorlooprecord Transactierecord Transactierecord Totaalrecord Centrale Bank Rapportage CFONB Incasso Inleiding Voorlooprecord Transactierecord Transactierecord Totaalrecord CFONB Validatieregels 116 Bijlagen Tekensets 119 6

7 20. ISO Codes ISO-Landcode ISO-Muntcode Economische activiteit code (CFONB) 122 7

8 1. Inleiding Dit document beschrijft de diverse bestandsformaten die gebruikt worden door Access Online. 1.1 Doelgroep Deze informatie is bedoeld voor de automatiseringsafdelingen van bedrijven die de elektronische bestanden gebruiken, of voor hun softwareleveranciers. Dit document kan als naslag dienen bij de ontwikkeling- en onderhoud van de geautomatiseerde verwerking van geldstromen tussen de administratie van uw bedrijf en de bank. 1.2 Access Online Access Online is het internet transactieplatform van ABN AMRO dat speciaal is ontwikkeld om uw werkkapitaal optimaal te beheren. Via Access Online hebt u altijd en overal toegang tot uw bankrekeningen. Met Access Online kunt u wereldwijd internet bankieren en hebt u inzicht in alle nationale en internationale betaalstromen binnen uw bedrijf. 1.3 Structuur Document Dit document beschrijft formaten die in Access Online beschikbaar zijn. Of deze formaten zichtbaar en bruikbaar zijn wordt bepaald door de overeenkomst tussen cliënt en ABN AMRO. Per formaat wordt de algemene standaard beschreven aangevuld met specifieke informatie die voor Access Online van toepassing is Versie Historie Versie Datum Auteur Rol Opmerking 1.0 Februari 2012 COO Global Cash Channels Kanaalmanager Initiële versie Gebruikte Opmaak Tekst in het lettertype Courier wordt gebruikt in voorbeelden om de inhoud van bestanden te tonen Gebruikte Icoon Opmerking Paragraaf met dit icoon bevat extra informatie over het betreffende onderwerp. 8

9 1.3.4 Legenda Tabellen Kolom Waarde Omschrijving Toelichting Veld Vld Code/ Nummer Bevat een (volg)nummer of een specifiek formaatafhankelijke codering ter ondersteuning van onderlinge verwijzingen Status V Verplicht Item moet gebruikt worden O Optioneel Item mag gebruikt worden C Conditioneel Item mag en/of moet gebruikt worden afhankelijk van de aanwezigheid of waarde van andere items Type N Numeriek Cijfers, 0-9 B Bedrag Dit type wordt gebruikt voor bedragen. Er moet ten minste 1 cijfer voor de komma staan. De decimale komma, is verplicht en telt mee in de totale lengte. A Alfabetisch Letters, A-Z (hoofdletters) X Alfa Numeriek Combinatie van cijfers, hoofdletters en tekens uit een bepaalde set. Zie Bijlage 19 Tekensets. aantal Vast aantal Vast aantal x posities van item (onderstreept) Lengte Aantal Variabel aantal Maximaal x aantal posities van item. Indien aanwezig bij een verplicht item dient er minimaal 1 cijfer aanwezig te zijn. Aantal Telling hoe vaak een item, record, tag of veld mag voorkomen Herhalen 0 Geen Fout Geen Validatieregel voor item gedefinieerd of Validatieregel voor item is positief; OK Validatie- Resultaat L99 Logische Fout Logische validatieregel van item is negatief; moet in Access Online gecorrigeerd worden. VR T99 Geheel Fout Technische validatieregel van item is negatief; bestand wordt geheel of gedeeltelijk afgewezen 9

10 2. Validatie 2.1 Inleiding Bestanden die in Access Online ingelezen worden moeten voldoen aan bepaalde formaatspecificaties. Validatie is het controleren of de bestanden ook werkelijk voldoen aan die formaatspecificaties. Hiervoor zijn validatieregels opgesteld. Deze regels moeten er voor zorgen dat de informatie juist is en maar op 1 manier geïnterpreteerd kan worden. Dit maakt het mogelijk bestanden automatisch, zonder eventuele handmatige bewerking, door de bank te laten verwerken. 2.2 Validatieregels Tijdens het validatieproces worden de validatieregels getest die voor een formaat opgesteld zijn. Deze regels kunnen van toepassing op diverse niveaus en onderdelen, bijvoorbeeld: Bestand(en): samenstelling van formaattype; Batch(es); Record(s): gebruik van de juiste typen en volgorde; (Sub)-veld(en), inhoud en onderlinge (conditionele) afhankelijkheden; Controle tellingen in totaalrecord(s) en/of sluitrecord; Teken(s)/karakters en het gebruik van de juiste datatypen; Technische validatie Deze regels (syntax) hebben betrekking op o.a. de structuur van het bestand, de volgorde van de records en de datatypen van de velden Logische validatie Bij de logische validatie (semantiek) wordt o.a. gecontroleerd of het bestand aan de volgende regels voldoet: Bevat een veld de juiste waarde; Is een conditioneel veld correct gevuld. Tevens worden in deze fase opdrachten automatisch aangevuld en/of gecorrigeerd. Hiervan wordt een melding aangemaakt. Bijvoorbeeld in het geval van: lege codevelden die worden voorzien van de standaard waarde; het vervangen van tekens die geen deel uit maken van de tekenset. Na het inlezen krijgt het bestand de status Gecontroleerd. Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op de individuele opdrachten van het bestand en de meldingen inzien en daar waar nodig de opdracht corrigeren. Afhankelijk van het type formaat wordt er tijdens het validatieproces ook informatie voor optimalisering van het verwerkingsproces van de opdrachten gemeld. Logische fouten en overige meldingen worden teruggemeld in de taal die de gebruiker als voorkeur ingesteld heeft. 10

11 2.3 Validatieresultaat De mate waarin aan de validatieregels wordt voldaan bepaald het uiteindelijke resultaat van het validatieproces. Indien er fouten gevonden worden kan, afhankelijk van de aard ervan, de volgende situatie ontstaan: Het bestand wordt deels goedgekeurd In Access Online wordt de inhoud van het bestand getoond met een indicatie van de opdrachten die handmatig gecorrigeerd moeten worden voor verdere verwerking. Het bestand wordt afgekeurd Een melding met de gevonden fouten en, indien mogelijk, de locatie en/of regelnummer in het bestand wordt getoond. Het advies is veelal het originele bestand te corrigeren en deze opnieuw aan te bieden. Voorbeelden van een generieke melding: An error has been encountered while processing your file. A mandatory record <Record name> or Filed <Field name> is missing. Please make the necessary modification(s) and upload the file again. We have registered this error under ID : <%fileid%>. An error has been encountered in record number <%recordnumber%> while processing your file. The expected value of the field <%record Identification%> is "0" while the value received in the file is <%actualvalue%>. Please make the necessary modification(s) and upload the file again. We have registered this error under ID : <%fileid%>. Opmerking Deze technische meldingen zijn altijd in het Engels. Een error ID in de melding bestaat uit een 8-cijferig nummer. 11

12 Pain XML formaten SEPA regio 12

13 3. Pain formaten 3.1 Inleiding Het Pain formaat is de Europese bestandsindeling voor het aanleveren van SEPA betalingen door klanten bij de bank, het zogenoemde PAyment INitiation domein, binnen de Single Euro Payments Area bestaande uit 32 landen in Europa (ultimo 2011). Het Pain formaat is ontwikkeld door ISO (International Standards Organization). De EPC, de European Payment Council, een samenwerkingsverband van de Europese banken, is verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en onderhoud van de SEPA standaards Externe Documentatie & Informatie Auteur Titel / Bron Datum EPC Customer Credit Transfer Initiation (pain ) November 2010 (http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=epc132-08%20c2b%20ctig%20v5.0%20approved%20november% pdf) NVB XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Februari 2011 (http://www.sepanl.nl/scrivo/asset.php?id=573450) EPC Customer Direct Debit Initiation (pain ) November 2010 (http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=epc130-08%20c2b%20core%20ddig%20v5%200%20approved%20november% pdf) NVB XML message for SEPA Direct Debit Initiation Februari 2011 (http://www.sepanl.nl/scrivo/asset.php?id=573449) ISO Catalogue of ISO messages (http://www.iso20022.org/catalogue_of_messages.page) ISO ExternalPurposeCodeList (http://www.iso20022.org/documents/external_code_lists/externalcodelists_2q2011_31aug201 1_v2.xls) Opmerking Bovengenoemde documentatie heeft alleen betrekking op de Access Online toepassing van ABN AMRO, waarin deze formaten worden ondersteund. 3.2 Aannames & Uitgangspunten Standaard upload profiel In Access Online kan in het upload profiel voor het SEPA Overschrijvingen (Credit Transfer) en SEPA Incasso s (Direct Debit) XML formaat nader gespecificeerd worden hoe het upload bestand verwerkt moet worden. De beschrijving van het Pain formaat in dit hoofdstuk is gebaseerd op een upload profiel met standaard instellingen. Afwijkende instellingen in het upload profiel namelijk kunnen van invloed zijn op de validatie/controle en de meldingen zoals beschreven in dit hoofdstuk Aantal Opdrachten Voor de aanlevering en verwerking via Access Online is het maximum aantal opdrachten per bestand vastgesteld op

14 3.2.3 Batch Opdrachten Het inleesbestand bevat één of meerdere batches met SEPA betaalopdrachten. Access Online behandelt de inleesbestanden standaard als batch opdrachten. Alleen voor SEPA Overschrijvingen kan na het inlezen in Access Online worden aangegeven of het batch bestand in individuele SEPA overschrijvingen gesplitst moet worden. Batch Overschrijvingen Het Rekeningnummer van de opdrachtgevende/betalende partij, bericht element Debtor Account op batch niveau, wordt gebruikt als debet rekeningnummer voor alle opdrachten in de batch. Een betaling kan zijn een normale of een salaris betaling, aangeduid in het bericht element Category Purpose op batch niveau. Batch Incasso s Het Rekeningnummer van de opdrachtgevende/incasserende partij, bericht element Creditor Account op batch niveau, wordt toegepast als credit rekeningnummer voor alle opdrachten in de batch. Een Incasso batch mag alleen zijn samengesteld uit incasso opdrachten van hetzelfde type, aangeduid in het bericht element Sequence Type op batch niveau. De mogelijkheden zijn eenmalig (One-off), doorlopend eerste (Recurrent First), doorlopend (Recurrent) of doorlopend laatste (Recurrent last). 3.3 Structuur Bestand Een XML - pain bestand met SEPA betalingen heeft de volgende root structuur: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= > <CstmrCdtTrfInitn> Bestand inhoud, zie hoofdstuk 4 SEPA Credit Transfer (SCT) </CstmrCdtTrfInitn> </Document> Een XML - pain bestand met SEPA incasso s heeft de volgende root structuur: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= > <CstmrDrctDbtInitn> Bestand inhoud, zie hoofdstuk 5 SEPA Direct Debit (SDD) </CstmrDrctDbtInitn> </Document> Bestand Technisch Het XML bestand moet voldoen aan de XSD definities, zoals die zijn gepubliceerd door ISO voor het betreffende Pain formaat (zie Catalogue of ISO messages). 14

15 3.3.2 Tekenset Zie hoofdstuk 19 Tekensets voor een overzicht van de tekens die in het Pain bestandsformaat gebruikt kunnen worden Bestand Logisch Niveau Blok Herhalen Bestand Group Header 1 Opdrachtgever Payment Information 1-n Tegenrekening Transaction Information Het XML bestand kent de volgende structuur: Het bestand bestaat uit 1 Group Header blok. Het Group Header blok bevat informatie over het bestand zoals totalen, identificatie van het bestand. Het Group Header blok bevat 1-n Payment Information blokken. Een Payment Information blok bevat informatie gerelateerd aan de opdrachtgever zoals soort betaalopdrachten en rekeningnummer opdrachtgever. Voor betalingen is de opdrachtgever de betaler, voor incasso is dat de begunstigde. Een Payment Information blok (batch) bevat maximaal Transaction Information blokken met informatie over de tegenrekeningen in de batch. Voor betalingen is dat de begunstigde, voor incasso is dat de betaler. Een XML bestand bevat maximaal Transaction Information blokken (transacties). 15

16 4. SEPA Credit Transfer (SCT) 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het pain formaat zoals dat gebruikt wordt voor het aanbieden van batches met SEPA betalingsopdrachten. 4.2 SEPA Credit Transfer De onderstaande tabel definieert de ISO berichtelementen en hun gebruik in een pain Kleurgebruik Index kolom Berichtelement maakt verplicht deel uit van het SEPA berichten formaat Berichtelement gedefinieerd in ISO 20022, maar niet in gebruik binnen het SEPA berichten formaat. Aanwezigheid wordt genegeerd mits voldaan wordt aan ISO Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element SEPA (EPC) Conditie / Opmerking VR [1..1] + Message Root 1.0 [1..1] + Group Header Bestandsgegevens 1.1 [1..1] ++ Message Identification Wordt gebruikt om dubbele bestanden te detecteren; moet uniek binnen een periode van de laatste 90 dagen. 1.2 [1..1] ++ Creation Date Time Tijdstip waarop het bestand is aangemaakt. Moet een geldige datum tijd aanduiding bevatten. Datum formaat is yyyy-mm-dd. Tijd formaat is hh:mm:ss. 1.3 [0..2] ++ Authorisation Wordt genegeerd 1.6 [1..1] ++ Number Of Transactions Totaal aantal transacties van de batches in het bestand Totaal bedrag van de batches in het 1.7 [0..1] ++ Control Sum bestand Alle bericht subelementen worden genegeerd in Access Online. De naam 1.8 [1..1] ++ Initiating Party wordt overschreven met de gegevens zoals die zijn vastgelegd in de administratie van de bank. 1.8 [0..1] +++ Name 1.8 [0..1] +++ Postal Address 1.8 [0..1] +++ Identification ++++ Organisation 1.8 [1..1] {Or Identification 1.8 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 1.8 [0..n] Other [0..1] Or} 1.8 [1..1] Or} ++++ Private Identification 1.8 [0..1] Date and Place of Birth [0..1] {Or 1.8 [0..n] Other [0..1] Or} 1.8 [0..1] +++ Country of Residence E078 E079 16

17 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 1.8 [0..1] +++ Contact Details 1.9 [0..1] ++ Forwarding Agent SEPA (EPC) Conditie / Opmerking 2.0 [1..n] + Payment Information 1-n batches in het bestand 2.1 [1..1] ++ Payment Information Identification Bevat de referentie van de batch dat wordt overgenomen op het dagafschrift van de opdrachtgever. Batch comprimering is standaard tenzij in het output contract anders is overeengekomen. 2.2 [1..1] ++ Payment Method Moet waarde TRF bevatten E [0..1] ++ Batch Booking 2.4 [0..1] ++ Number of Transactions 2.5 [0..1] ++ Control Sum 2.6 [0..1] ++ Payment Type Information Niet gebruiken; wordt overgenomen uit het output contract met als standaard waarde true. Totaal aantal transacties in de batch; wordt genegeerd indien aanwezig Totaal batch bedrag; wordt genegeerd indien aanwezig 2.7 [0..1] +++ Instruction Priority Wordt genegeerd indien aanwezig 2.8 [0..1] +++ Service Level 2.9 [1..1] {Or ++++ Code 2.10 [1..1] Or} ++++ Proprietary (AT-40 Identification code of the Scheme) Moet de waarde SEPA bevatten 2.11 [0..1] +++ Local Instrument Wordt genegeerd indien aanwezig 2.12 [1..1] {Or ++++ Code 2.13 [1..1] Or} ++++ Proprietary 2.14 [0..1] +++ Category Purpose 2.15 [1..1] {Or ++++ Code (AT-45 Category purpose of the Credit Transfer) Geeft aan of het een batch is met salaris betalingen. Indien afwezig wordt aangenomen dat het om gewone betalingen gaat. Indien aanwezig is alleen de waarde SALA toegestaan als aanduiding van salaris betalingen [1..1] Or} ++++ Proprietary Wordt genegeerd indien aanwezig 2.17 [1..1] ++ Requested Execution Date 2.18 [0..1] ++ Pooling Adjustment Date 2.19 [1..1] ++ Debtor Moet een Target datum zijn. De datum mag niet meer dan 364 dagen in de toekomst liggen. Een datum in het verleden of een niet geldige Target datum wordt aangepast en veranderd in de eerst mogelijke verwerkingsdatum. Een niet bestaande datum wordt afgekeurd. Alle bericht subelementen worden genegeerd in Access Online en VR E061 E075 E151 E157 E071 17

18 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.19 [0..1] +++ Name [1..1] SEPA (EPC) Conditie / Opmerking overschreven met de rekeninghouder gegevens zoals die zijn vastgelegd in de administratie van de bank. (AT-02 Name of the Originator) Maximaal 70 posities 2.19 [0..1] +++ Postal Address (AT-03 Address of the Originator) 2.19 [0..1] ++++ Address Type 2.19 [0..1] ++++ Department 2.19 [0..1] ++++ Sub Department 2.19 [0..1] ++++ Street name 2.19 [0..1] ++++ Building Number 2.19 [0..1] ++++ Post Code 2.19 [0..1] ++++ Town Name 2.19 [0..1] ++++ Country Subdivision 2.19 [0..1] ++++ Country 2.19 [0..7] ++++ Address Line [0..2] Indien gevuld, bevat een Alpha-2 ISO 3166 landen code in de SEPA regio Maximaal 2 regels van maximaal 70 posities worden ondersteund [0..1] +++ Identification (AT-10 Originator Identification Code) 2.19 [1..1] {Or ++++ Organisation Identification 2.19 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.19 [0..n] Other [0..1] Or} 2.19 [1..1] Identification 2.19 [0..1] Scheme name 2.19 [1..1] {Or Code Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Identificeert als een organisatie [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.19 [0..1] Issuer 2.19 [1..1] Or} ++++ Private Identification 2.19 [0..1] Date and Place of Birth [0..1] {Or 2.19 [1..1] Birth Date 2.19 [0..1] Province of Birth 2.19 [1..1] City of Birth 2.19 [1..1] Country of Birth 2.19 [0..n] Other [0..1] Or} 2.19 [1..1] Identification Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven.. Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Een andere identificatie dan Date and Place of Birth die de Originator Identificeert als privé persoon.. VR E084 E084 18

19 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.19 [0..1] Scheme name 2.19 [1..1] {Or Code SEPA (EPC) Conditie / Opmerking 2.19 [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.19 [0..1] Issuer 2.19 [0..1] +++ Country of Residence 2.19 [0..1] +++ Contact Details 2.20 [1..1] ++ Debtor Account Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. (AT-01 Account Number of the Originator) 2.20 [1..1] +++ Identification Alleen IBAN wordt ondersteund [1..1] {Or ++++ IBAN Moet een geldige IBAN bevatten E [1..1] Or} ++++ Other 2.20 [0..1] +++ Type 2.20 [0..1] +++ Currency 2.20 [0..1] +++ Name 2.21 [1..1] ++ Debtor Agent 2.21 [1..1] +++ Financial Institution Identification 2.21 [0..1] ++++ BIC 2.22 [0..1] ++ Debtor Agent Account 2.23 [0..1] ++ Ultimate Debtor 2.23 [0..1] +++ Name 2.23 [0..1] +++ Postal Address 2.23 [0..1] +++ Identification 2.23 [1..1] {Or ++++ Organisation Identification 2.23 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.23 [0..n] Other [0..1] Or} 2.23 [1..1] Identification 2.23 [0..1] Scheme name 2.23 [1..1] {Or Code 2.23 [1..1] Or} Proprietary Moet een geldige valuta code bevatten, indien aanwezig. Alleen EUR is toegestaan (AT-06 BIC code of the Originator Bank) Alleen BIC mag voorkomen. Identificeert de bank van de betaler en moet een geldige Swift code bevatten Indien gevuld, dan mag Ultimate Debtor op post niveau niet voorkomen. (AT-08 Name of the Originator Reference Party) Maximaal 70 posities (AT-09 Identification code of the Originator Reference Party) Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Reference Party identificeert als een organisatie. Omschrijving van de Other identificatie [0..1] Issuer Omschrijving van de instantie die de VR E077 E068 E155 E084 19

20 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.23 [1..1] Or} ++++ Private Identification SEPA (EPC) 2.23 [0..1] Date and Place of Birth [0..1] {Or 2.23 [1..1] Birth Date 2.23 [0..1] Province of Birth 2.23 [1..1] City of Birth 2.23 [1..1] Country of Birth 2.23 [0.. n] Other [0..1] Or} 2.23 [1..1] Identification 2.23 [0..1] Scheme name 2.23 [1..1] {Or Code Conditie / Opmerking Other identificatie heeft uitgegeven. Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Reference Party Identificeert als een privé persoon [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.23 [0..1] Issuer 2.23 [0..1] +++ Country of Residence 2.23 [0..1] +++ Contact Details 2.24 [0..1] ++ Charge Bearer 2.25 [0..1] ++ Charges Account 2.26 [0..1] ++ Charges Account Agent 2.27 [1..n] ++ Credit Transfer Transaction Information 2.28 [1..1] +++ Payment Identification Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. Indien gevuld, moet de waarde SLEV bevatten 2.29 [0..1] ++++ Instruction Identification Wordt genegeerd [1..1] ++++ End To End Identification 2.31 [0..1] +++ Payment Type Information 2.32 [0..1] ++++ Instruction Priority 2.33 [0..1] ++++ Service Level 2.34 [1..1] {Or Code 2.35 [1..1] Or} Proprietary 2.36 [0..1] ++++ Local Instrument 2.37 [1..1] {Or Code 2.38 [1..1] Or} Proprietary 2.39 [0..1] ++++ Category Purpose overschrijvingen in een batch (AT-41 Originator s Reference to the Credit Transfer) De klant referentie wordt ongewijzigd doorgegeven door alle bij de transactie betrokken partijen. (AT-40 Identification code of the Scheme) Moet gevuld zijn met SEPA (AT-45 Category purpose of the Credit Transfer) Indien aanwezig, dan moet de invulling VR E084 E152 E061 E075 E157 20

21 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.40 [1..1] {Or Code SEPA (EPC) Conditie / Opmerking gelijk zijn aan Category Purpose op batch niveau Indien aanwezig is alleen de waarde SALA toegestaan als aanduiding van een salaris betaling [1..1] Or} Proprietary Wordt genegeerd indien aanwezig 2.42 [1..1] +++ Amount 2.43 [1..1] {Or ++++ Instructed Amount [1..1] 2.44 [1..1] Or} ++++ Equivalent Amount 2.47 [0..1] +++ Exchange Rate Information 2.51 [0..1] +++ Charge Bearer 2.52 [0..1] +++ Cheque Instruction 2.70 [0..1] +++ Ultimate Debtor 2.70 [0..1] ++++ Name 2.70 [0..1] +++ Postal Address 2.70 [0..1] ++++ Identification 2.70 [1..1] {Or Organisation Identification 2.70 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.70 [0..n] Other [0..1] Or} 2.70 [1..1] Identification 2.70 [0..1] Scheme name 2.70 [1..1] {Or Code (AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro). Minimum bedrag 0.01 en maximum Maximaal aantal decimale posities is 2. Bv is Euro. Indien geen decimale punt wordt gebruikt wordt aangenomen dat het bedrag in hele Euro s is. Bv. 10 is Euro. Indien gevuld, moet de waarde SLEV bevatten Indien gevuld, dan mag Originator Reference Party op batch niveau niet voorkomen. (AT-08 Name of the Originator Reference Party) Maximaal 70 posities (AT-09 Identification code of the Originator Reference Party) Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Reference Party Identificeert als een organisatie [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.70 [0..1] Issuer Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. VR E151 E087 E074 E158 E155 E084 21

22 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.70 [1..1] Or} Private Identification 2.70 [0..1] Date and Place of Birth 2.70 [1..1] Birth Date 2.70 [0..1] Province of Birth 2.70 [1..1] City of Birth 2.70 [1..1] Country of Birth SEPA (EPC) [0..1] {Or 2.70 [0..n] Other [0..1] Or} 2.70 [1..1] Identification 2.70 [0..1] Scheme name 2.70 [1..1] {Or Code Conditie / Opmerking Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Andere waarde dan Date and Place of Birth die de Originator Reference Party Identificeert als privé persoon [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.70 [0..1] Issuer 2.70 [0..1] ++++ Country of Residence 2.70 [0..1] ++++ Contact Details 2.71 [0..1] +++ Intermediary Agent [0..1] +++ Intermediary Agent 1 Account 2.73 [0..1] +++ Intermediary Agent [0..1] +++ Intermediary Agent 2 Account 2.75 [0..1] +++ Intermediary Agent [0..1] +++ Intermediary Agent 3 Account Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven [0..1] +++ Creditor Agent (AT-23 BIC of the Beneficiary Bank) 2.77 [1..1] ++++ Financial Institution Identification 2.77 [0..1] BIC 2.78 [0..1] +++ Creditor Agent Account 2.79 [0..1] +++ Creditor [1..1] 2.79 [0..1] ++++ Name [1..1] De BIC van de bank van de begunstigde. Moet een geldige waarde bevatten. (AT-21 Name of the Beneficiary) Maximaal 70 posities 2.79 [0..1] ++++ Postal Address (AT-22 Address of the Beneficiary) 2.79 [0..1] ++++ Address Type 2.79 [0..1] Department 2.79 [0..1] Sub Department 2.79 [0..1] Street name 2.79 [0..1] Building Number 2.79 [0..1] Post Code VR E084 E065 22

23 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.79 [0..1] Town Name 2.79 [0..1] Country Subdivision 2.79 [0..1] Country 2.79 [0..7] Address Line [0..2] SEPA (EPC) Conditie / Opmerking Indien aanwezig moet een ISO landen code bevatten van 2 posities Slechts 2 regels worden ondersteund. Indien aanwezig, dan is 2.79 Country verplicht [0..1] ++++ Identification (AT-24 Beneficiary Identification Code) 2.79 [1..1] {Or Organisation Identification 2.79 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.79 [0..n] Other [0..1] Or} 2.79 [1..1] Identification 2.79 [0..1] Scheme name 2.79 [1..1] {Or Code Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Beneficiary Identificeert als een organisatie [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.79 [0..1] Issuer 2.79 [0..1] Or} Private Identification 2.79 [0..1] Date and Place of Birth 2.79 [1..1] Birth Date 2.79 [0..1] Province of Birth 2.79 [1..1] City of Birth 2.79 [1..1] Country of Birth [0..1] {Or 2.79 [0..n] Other [0..1] Or} 2.79 [1..1] Identification 2.79 [0..1] Scheme name 2.79 [1..1] {Or Code Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven.. Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Andere waarde dan Date and Place of Birth die de Beneficiary Identificeert als privé persoon [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.79 [0..1] Issuer 2.79 [0..1] +++ Country of Residence 2.79 [0..1] +++ Contact Details 2.80 [0..1] +++ Creditor Account [1..1] Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. (AT-20 Account number of the Beneficiary) 2.80 [1..1] ++++ Identification Alleen IBAN wordt ondersteund [1..1] {Or IBAN Moet een geldige IBAN bevatten E070 VR E069 E084 E084 23

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

SEPA testen bij Rabobank

SEPA testen bij Rabobank SEPA testen bij Rabobank SEPA testevent 25 september 2012 Agenda Stand van zaken Rabobank Lessons learned Planning Rabobank formaten Online SEPA testtool Domeinen voor klanten Bankproducten Begeleiding

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO

SEPA Kennisevent. Paul de Blok. Hoevelaken, 17 september 2013. SEPA Expert Desk ABN AMRO SEPA Kennisevent Hoevelaken, 17 september 2013 Paul de Blok SEPA Expert Desk ABN AMRO Agenda 1. SEPA-migratie, waar staat ABN AMRO nu? Migratie Systemen Producten Bijzonderheden 2. Test Faciliteiten 3.

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013 Aanpassingen MT940 & MT942 berichtgeving in kader van SCT en SDD Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen van KBC België

Nadere informatie

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 5 1.1 Beschrijving 5 1.2 Algemene kenmerken 5 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 6 2

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan Inleiding Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij van hun Nederlandse bank de (nieuwe) SEPA reasoncodes ontvangen Dit wordt met

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 7 9 9 10 16 25 27 28 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren van Euro-incasso s in het

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SCT BESTAND CREËREN IN TELELINK 6 OP BASIS

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD B2B bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD B2B BESTAND CREËREN IN TELELINK6

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA formaten - inleiding tot XML versie maart 2014 ing.be/sepa INLEIDING 1 INLEIDING TOT XML 2 Wat is XML? 2 Wat is een root element? 2 Wat zijn de specificaties van een element

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Klaar voor SEPA in 6 stappen

Klaar voor SEPA in 6 stappen Klaar voor SEPA in 6 stappen Congres Financial Systems 6 juni 2012 Gaston Aussems SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt - Logische voltooiing Euro markt - Naast uniforme munt en betaalkaart ook uniform

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht standard - SDD - initiation - v1 2 - NL.doc version 1.2.a DW 13/08/2010 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijn voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 1.2.a Belgian

Nadere informatie

SEPA-Testevent. SEPA migratie Van Lanschot Bankiers. Den Haag 25 september 2012

SEPA-Testevent. SEPA migratie Van Lanschot Bankiers. Den Haag 25 september 2012 SEPA-Testevent SEPA migratie Van Lanschot Bankiers Den Haag 25 september 2012 Agenda 1. Testscope SEPA @ Van Lanschot 2. Testproces voor aanlevering PAIN bestanden 3. Aanvullingen Van Lanschot op specificaties

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens

Nadere informatie

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SDD CORE bestand creëren op basis van een CSV bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SDD CORE BESTAND CREËREN IN TELELINK

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Impact SEPA op processen en ICT

Impact SEPA op processen en ICT Impact SEPA op processen en ICT Voorlichtingssessie ICT Office 14 maart 2012 Gaston Aussems Agenda 1. ICT support DNB programmabureau SEPA 2. Technische impactgebieden - Data - Processen - Klant-bank interface

Nadere informatie

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact

SEPA Kennisevent 17 september 2013. No time to waste. 17 september 2013 SEPA Kennisevent. 2012 Exact SEPA Kennisevent 17 september 2013 No time to waste 17 september 2013 SEPA Kennisevent SEPA Kennisevent 17 september 2013 Agenda 17 september 2013 SEPA Kennisevent Wanneer en hoe begonnen met SEPA De hobbels

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen

ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen ideal Merchant Integratie Gids - Overzicht van Wijzigingen Versie 3.3.1 April 2012 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids Overzicht van Wijzigingen wordt

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.5) Aanvulling handleiding (voor versie 7.5) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie 1 juli 2013 Versie 1.2 Inleiding In het huidige tijdperk kunnen bedrijven betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB

Starten met SEPA Direct Debit. Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Starten met SEPA Direct Debit Webinar, 27 mei 2013 Verzorgd door SEPA programmabureau DNB Inhoud en opzet webinar - Doel - Uitleg werking SEPA Direct Debit (SDD) - Praktische handvatten bieden voor migratie

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009

Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 VURORE Drs. Monique Kalvelagen RE Group Audit ABN AMRO 11 November 2009 1 Overzicht 1. Huidige betaalinfrastructuur 2. Single Euro Payments Area (SEPA) 3. Impact op wezen 2 1. Huidige betaalinfrastructuur

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Rabo Cash Management. Colofon

UNIFI Formatenboek. Rabo Cash Management. Colofon UNIFI Formatenboek Rabo Cash Management Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.03, januari 2015 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur

Nadere informatie

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA

Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA Betalingsverkeer over op IBAN en SEPA ICT Accountancy congres Hoevelaken, 19 maart 2013 Gaston Aussems Agenda 1. Wat is SEPA? 2. Hoe migreren we in Nederland? 3. Wat is de impact van SEPA? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

Oranje is Samen ondernemen WELKOM

Oranje is Samen ondernemen WELKOM Oranje is Samen ondernemen WELKOM Juni 2013 Oranje is kansen zien Oranje is ING ING zet zich in voor Ondernemend Nederland. Dit doen we door het bieden van financiële oplossingen en het gemakkelijk maken

Nadere informatie

1. Wijzingen in Access Online

1. Wijzingen in Access Online 1. Wijzingen in Access Online Vanaf 28 november zijn er verschillende verbeteringen actief in Access Online. Hier ziet u de belangrijkste wijzigingen. Sommige wijzigingen zijn alleen zichtbaar als u het

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Overboeken binnen uw eigen rekening Transfer Between your own account 个 人 账 户 转 账 2 ICBC Express 工 银 速 汇 3 Overboeking binnen SEPA Payment within SEPA SEPA 区 内 转 账 4

Nadere informatie

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5 Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese overschrijvingen SEPA (SCT) Versie april 2013 ing.be/sepa https://www.ing.be/nl/business/pages/sepa.aspx?wt. xmenusource=language_nl&wt.xmenusource

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Standard-CreditTransfer-v2-NL.docx version 2 DW 04/01/2012 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 2.0 Belgische Federatie van de financiële sector Aarlenstraat 82 B-1040

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2

Specificaties (non-bancair) De Overheidsvordering in SEPA. 3 april 2014 Versie 1.2 De Overheidsvordering in SEPA 3 april 2014 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Functionele eisen 5 3. Herkenbaarheid Overheidsvordering door banken 7 Pagina 2 van 7 Non-bancaire specificaties Overheidsvordering

Nadere informatie

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen

SEPA en SKG DOEL. Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 1 DOEL Praktische informatie en goede tijdlijnen om uw bankzaken voor SEPA tijdig te regelen 2 Overschrijvingsformulieren ideal Acceptgiro Incasso SKG Online Informatiestromen Overig Tijdpad Informatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie

Nadere informatie

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V. ( ING ) en slechts bedoeld ter informatie. Ondanks dat ING uiterste zorg heeft besteed aan het samenstellen

Nadere informatie

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers

N01 N11 Namen en Adressen 7-Cijferige Rekeningnummers N0 N Namen en Adressen 7-Cijferige s Bestandsbeschrijving Definitief oktober 203 Classificatie: Open Versie 3.0 Versie geschiedenis Versie Datum Status Gewijzigd door Belangrijkste wijzigingen.0 99 Definitief

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Voor het gebruik van de applicatie en de meest gebruikte functies in overzichtelijke stappen. Algemeen De snelstartgids Betalingen en Rapportage is

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS)

Corporate Payment Service (CPS) Corporate Payment Service (CPS) Bank specifieke CPS informatie Final CPS bank specifieke informatie 30 March 2014 Classification: Open Version 1.0 Version history Version no. Version date Status Edited

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie