Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012"

Transcriptie

1 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012

2 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global Cash Channels Postbus EA Amsterdam PAC HQ ABN AMRO Bank N.V Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem opgeslagen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABN AMRO Bank N.V. Hoewel de informatie in dit document met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden daarin. Wij behouden ons het recht voor om de (technische) gegevens van de besproken producten te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen. Bij gebruik ten behoeve van derden van de in dit document opgenomen informatie vrijwaart u ons voor aanspraken van die derden. 2

3 Inhoud 1. Inleiding Doelgroep Access Online Structuur Document 8 2. Validatie Inleiding Validatieregels Validatieresultaat 11 Pain XML formaten SEPA regio Pain formaten Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand SEPA Credit Transfer (SCT) Inleiding SEPA Credit Transfer SEPA Direct Debit (SDD) Inleiding SEPA Direct Debit SEPA Validatieregels 39 ClieOp03 Nederland ClieOp Inleiding Aannames & Uitgangspunten Records Bestandsvoorlooprecord Batch voorlooprecord 47 3

4 7.6 Vaste omschrijving record Opdrachtgever record Transactie record Naam betaler record Woonplaats betaler record Betalingskenmerk record Omschrijving record Naam begunstigde record Woonplaats begunstigde record Batch sluitrecord Bestandssluitrecord Validatieregels 51 BTL91 Nederland BTL Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand Voorlooprecord Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Betaalrecord deel Totaalrecord Sluitrecord Validatieregels Betalingen Compleet 61 CIRI België CIRI Inleiding Aannames & Uitgangspunten CIRI FBF Betalingsopdrachten Binnenland Inleiding Scope Bestandsindeling 66 4

5 10.4 Voorlooprecord Datarecord Datarecord Sluitrecord Validatieregels CIRI VME Betalingsopdrachten Buitenland Inleiding Scope Bestandsindeling Voorlooprecord Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie Datarecord 1, subdivisie 11 t/m Sluitrecord Validatieregels 82 DTAus/zv Duitsland DTAus Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand Foutmeldingen DTAus Betalingen Inleiding Voorlooprecord Datarecord C, Vast Deel Datarecord C, Variabel Deel Sluitrecord E 94 5

6 13.6 Validatieregels DTAzv Betalingsopdrachten Buitenland Inleiding Scope Bestandsindeling Voorlooprecord Datarecord T Sluitrecord Validatieregels 103 CFONB Frankrijk CONFB Inleiding Aannames & Uitgangspunten Structuur Bestand CFONB Overboeking Inleiding Voorlooprecord Transactierecord Transactierecord Totaalrecord Centrale Bank Rapportage CFONB Incasso Inleiding Voorlooprecord Transactierecord Transactierecord Totaalrecord CFONB Validatieregels 116 Bijlagen Tekensets 119 6

7 20. ISO Codes ISO-Landcode ISO-Muntcode Economische activiteit code (CFONB) 122 7

8 1. Inleiding Dit document beschrijft de diverse bestandsformaten die gebruikt worden door Access Online. 1.1 Doelgroep Deze informatie is bedoeld voor de automatiseringsafdelingen van bedrijven die de elektronische bestanden gebruiken, of voor hun softwareleveranciers. Dit document kan als naslag dienen bij de ontwikkeling- en onderhoud van de geautomatiseerde verwerking van geldstromen tussen de administratie van uw bedrijf en de bank. 1.2 Access Online Access Online is het internet transactieplatform van ABN AMRO dat speciaal is ontwikkeld om uw werkkapitaal optimaal te beheren. Via Access Online hebt u altijd en overal toegang tot uw bankrekeningen. Met Access Online kunt u wereldwijd internet bankieren en hebt u inzicht in alle nationale en internationale betaalstromen binnen uw bedrijf. 1.3 Structuur Document Dit document beschrijft formaten die in Access Online beschikbaar zijn. Of deze formaten zichtbaar en bruikbaar zijn wordt bepaald door de overeenkomst tussen cliënt en ABN AMRO. Per formaat wordt de algemene standaard beschreven aangevuld met specifieke informatie die voor Access Online van toepassing is Versie Historie Versie Datum Auteur Rol Opmerking 1.0 Februari 2012 COO Global Cash Channels Kanaalmanager Initiële versie Gebruikte Opmaak Tekst in het lettertype Courier wordt gebruikt in voorbeelden om de inhoud van bestanden te tonen Gebruikte Icoon Opmerking Paragraaf met dit icoon bevat extra informatie over het betreffende onderwerp. 8

9 1.3.4 Legenda Tabellen Kolom Waarde Omschrijving Toelichting Veld Vld Code/ Nummer Bevat een (volg)nummer of een specifiek formaatafhankelijke codering ter ondersteuning van onderlinge verwijzingen Status V Verplicht Item moet gebruikt worden O Optioneel Item mag gebruikt worden C Conditioneel Item mag en/of moet gebruikt worden afhankelijk van de aanwezigheid of waarde van andere items Type N Numeriek Cijfers, 0-9 B Bedrag Dit type wordt gebruikt voor bedragen. Er moet ten minste 1 cijfer voor de komma staan. De decimale komma, is verplicht en telt mee in de totale lengte. A Alfabetisch Letters, A-Z (hoofdletters) X Alfa Numeriek Combinatie van cijfers, hoofdletters en tekens uit een bepaalde set. Zie Bijlage 19 Tekensets. aantal Vast aantal Vast aantal x posities van item (onderstreept) Lengte Aantal Variabel aantal Maximaal x aantal posities van item. Indien aanwezig bij een verplicht item dient er minimaal 1 cijfer aanwezig te zijn. Aantal Telling hoe vaak een item, record, tag of veld mag voorkomen Herhalen 0 Geen Fout Geen Validatieregel voor item gedefinieerd of Validatieregel voor item is positief; OK Validatie- Resultaat L99 Logische Fout Logische validatieregel van item is negatief; moet in Access Online gecorrigeerd worden. VR T99 Geheel Fout Technische validatieregel van item is negatief; bestand wordt geheel of gedeeltelijk afgewezen 9

10 2. Validatie 2.1 Inleiding Bestanden die in Access Online ingelezen worden moeten voldoen aan bepaalde formaatspecificaties. Validatie is het controleren of de bestanden ook werkelijk voldoen aan die formaatspecificaties. Hiervoor zijn validatieregels opgesteld. Deze regels moeten er voor zorgen dat de informatie juist is en maar op 1 manier geïnterpreteerd kan worden. Dit maakt het mogelijk bestanden automatisch, zonder eventuele handmatige bewerking, door de bank te laten verwerken. 2.2 Validatieregels Tijdens het validatieproces worden de validatieregels getest die voor een formaat opgesteld zijn. Deze regels kunnen van toepassing op diverse niveaus en onderdelen, bijvoorbeeld: Bestand(en): samenstelling van formaattype; Batch(es); Record(s): gebruik van de juiste typen en volgorde; (Sub)-veld(en), inhoud en onderlinge (conditionele) afhankelijkheden; Controle tellingen in totaalrecord(s) en/of sluitrecord; Teken(s)/karakters en het gebruik van de juiste datatypen; Technische validatie Deze regels (syntax) hebben betrekking op o.a. de structuur van het bestand, de volgorde van de records en de datatypen van de velden Logische validatie Bij de logische validatie (semantiek) wordt o.a. gecontroleerd of het bestand aan de volgende regels voldoet: Bevat een veld de juiste waarde; Is een conditioneel veld correct gevuld. Tevens worden in deze fase opdrachten automatisch aangevuld en/of gecorrigeerd. Hiervan wordt een melding aangemaakt. Bijvoorbeeld in het geval van: lege codevelden die worden voorzien van de standaard waarde; het vervangen van tekens die geen deel uit maken van de tekenset. Na het inlezen krijgt het bestand de status Gecontroleerd. Vervolgens kan de gebruiker inzoomen op de individuele opdrachten van het bestand en de meldingen inzien en daar waar nodig de opdracht corrigeren. Afhankelijk van het type formaat wordt er tijdens het validatieproces ook informatie voor optimalisering van het verwerkingsproces van de opdrachten gemeld. Logische fouten en overige meldingen worden teruggemeld in de taal die de gebruiker als voorkeur ingesteld heeft. 10

11 2.3 Validatieresultaat De mate waarin aan de validatieregels wordt voldaan bepaald het uiteindelijke resultaat van het validatieproces. Indien er fouten gevonden worden kan, afhankelijk van de aard ervan, de volgende situatie ontstaan: Het bestand wordt deels goedgekeurd In Access Online wordt de inhoud van het bestand getoond met een indicatie van de opdrachten die handmatig gecorrigeerd moeten worden voor verdere verwerking. Het bestand wordt afgekeurd Een melding met de gevonden fouten en, indien mogelijk, de locatie en/of regelnummer in het bestand wordt getoond. Het advies is veelal het originele bestand te corrigeren en deze opnieuw aan te bieden. Voorbeelden van een generieke melding: An error has been encountered while processing your file. A mandatory record <Record name> or Filed <Field name> is missing. Please make the necessary modification(s) and upload the file again. We have registered this error under ID : <%fileid%>. An error has been encountered in record number <%recordnumber%> while processing your file. The expected value of the field <%record Identification%> is "0" while the value received in the file is <%actualvalue%>. Please make the necessary modification(s) and upload the file again. We have registered this error under ID : <%fileid%>. Opmerking Deze technische meldingen zijn altijd in het Engels. Een error ID in de melding bestaat uit een 8-cijferig nummer. 11

12 Pain XML formaten SEPA regio 12

13 3. Pain formaten 3.1 Inleiding Het Pain formaat is de Europese bestandsindeling voor het aanleveren van SEPA betalingen door klanten bij de bank, het zogenoemde PAyment INitiation domein, binnen de Single Euro Payments Area bestaande uit 32 landen in Europa (ultimo 2011). Het Pain formaat is ontwikkeld door ISO (International Standards Organization). De EPC, de European Payment Council, een samenwerkingsverband van de Europese banken, is verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en onderhoud van de SEPA standaards Externe Documentatie & Informatie Auteur Titel / Bron Datum EPC Customer Credit Transfer Initiation (pain ) November 2010 (http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=epc132-08%20c2b%20ctig%20v5.0%20approved%20november% pdf) NVB XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Februari 2011 (http://www.sepanl.nl/scrivo/asset.php?id=573450) EPC Customer Direct Debit Initiation (pain ) November 2010 (http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_download.cfm?file=epc130-08%20c2b%20core%20ddig%20v5%200%20approved%20november% pdf) NVB XML message for SEPA Direct Debit Initiation Februari 2011 (http://www.sepanl.nl/scrivo/asset.php?id=573449) ISO Catalogue of ISO messages (http://www.iso20022.org/catalogue_of_messages.page) ISO ExternalPurposeCodeList (http://www.iso20022.org/documents/external_code_lists/externalcodelists_2q2011_31aug201 1_v2.xls) Opmerking Bovengenoemde documentatie heeft alleen betrekking op de Access Online toepassing van ABN AMRO, waarin deze formaten worden ondersteund. 3.2 Aannames & Uitgangspunten Standaard upload profiel In Access Online kan in het upload profiel voor het SEPA Overschrijvingen (Credit Transfer) en SEPA Incasso s (Direct Debit) XML formaat nader gespecificeerd worden hoe het upload bestand verwerkt moet worden. De beschrijving van het Pain formaat in dit hoofdstuk is gebaseerd op een upload profiel met standaard instellingen. Afwijkende instellingen in het upload profiel namelijk kunnen van invloed zijn op de validatie/controle en de meldingen zoals beschreven in dit hoofdstuk Aantal Opdrachten Voor de aanlevering en verwerking via Access Online is het maximum aantal opdrachten per bestand vastgesteld op

14 3.2.3 Batch Opdrachten Het inleesbestand bevat één of meerdere batches met SEPA betaalopdrachten. Access Online behandelt de inleesbestanden standaard als batch opdrachten. Alleen voor SEPA Overschrijvingen kan na het inlezen in Access Online worden aangegeven of het batch bestand in individuele SEPA overschrijvingen gesplitst moet worden. Batch Overschrijvingen Het Rekeningnummer van de opdrachtgevende/betalende partij, bericht element Debtor Account op batch niveau, wordt gebruikt als debet rekeningnummer voor alle opdrachten in de batch. Een betaling kan zijn een normale of een salaris betaling, aangeduid in het bericht element Category Purpose op batch niveau. Batch Incasso s Het Rekeningnummer van de opdrachtgevende/incasserende partij, bericht element Creditor Account op batch niveau, wordt toegepast als credit rekeningnummer voor alle opdrachten in de batch. Een Incasso batch mag alleen zijn samengesteld uit incasso opdrachten van hetzelfde type, aangeduid in het bericht element Sequence Type op batch niveau. De mogelijkheden zijn eenmalig (One-off), doorlopend eerste (Recurrent First), doorlopend (Recurrent) of doorlopend laatste (Recurrent last). 3.3 Structuur Bestand Een XML - pain bestand met SEPA betalingen heeft de volgende root structuur: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= > <CstmrCdtTrfInitn> Bestand inhoud, zie hoofdstuk 4 SEPA Credit Transfer (SCT) </CstmrCdtTrfInitn> </Document> Een XML - pain bestand met SEPA incasso s heeft de volgende root structuur: <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= > <CstmrDrctDbtInitn> Bestand inhoud, zie hoofdstuk 5 SEPA Direct Debit (SDD) </CstmrDrctDbtInitn> </Document> Bestand Technisch Het XML bestand moet voldoen aan de XSD definities, zoals die zijn gepubliceerd door ISO voor het betreffende Pain formaat (zie Catalogue of ISO messages). 14

15 3.3.2 Tekenset Zie hoofdstuk 19 Tekensets voor een overzicht van de tekens die in het Pain bestandsformaat gebruikt kunnen worden Bestand Logisch Niveau Blok Herhalen Bestand Group Header 1 Opdrachtgever Payment Information 1-n Tegenrekening Transaction Information Het XML bestand kent de volgende structuur: Het bestand bestaat uit 1 Group Header blok. Het Group Header blok bevat informatie over het bestand zoals totalen, identificatie van het bestand. Het Group Header blok bevat 1-n Payment Information blokken. Een Payment Information blok bevat informatie gerelateerd aan de opdrachtgever zoals soort betaalopdrachten en rekeningnummer opdrachtgever. Voor betalingen is de opdrachtgever de betaler, voor incasso is dat de begunstigde. Een Payment Information blok (batch) bevat maximaal Transaction Information blokken met informatie over de tegenrekeningen in de batch. Voor betalingen is dat de begunstigde, voor incasso is dat de betaler. Een XML bestand bevat maximaal Transaction Information blokken (transacties). 15

16 4. SEPA Credit Transfer (SCT) 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het pain formaat zoals dat gebruikt wordt voor het aanbieden van batches met SEPA betalingsopdrachten. 4.2 SEPA Credit Transfer De onderstaande tabel definieert de ISO berichtelementen en hun gebruik in een pain Kleurgebruik Index kolom Berichtelement maakt verplicht deel uit van het SEPA berichten formaat Berichtelement gedefinieerd in ISO 20022, maar niet in gebruik binnen het SEPA berichten formaat. Aanwezigheid wordt genegeerd mits voldaan wordt aan ISO Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element SEPA (EPC) Conditie / Opmerking VR [1..1] + Message Root 1.0 [1..1] + Group Header Bestandsgegevens 1.1 [1..1] ++ Message Identification Wordt gebruikt om dubbele bestanden te detecteren; moet uniek binnen een periode van de laatste 90 dagen. 1.2 [1..1] ++ Creation Date Time Tijdstip waarop het bestand is aangemaakt. Moet een geldige datum tijd aanduiding bevatten. Datum formaat is yyyy-mm-dd. Tijd formaat is hh:mm:ss. 1.3 [0..2] ++ Authorisation Wordt genegeerd 1.6 [1..1] ++ Number Of Transactions Totaal aantal transacties van de batches in het bestand Totaal bedrag van de batches in het 1.7 [0..1] ++ Control Sum bestand Alle bericht subelementen worden genegeerd in Access Online. De naam 1.8 [1..1] ++ Initiating Party wordt overschreven met de gegevens zoals die zijn vastgelegd in de administratie van de bank. 1.8 [0..1] +++ Name 1.8 [0..1] +++ Postal Address 1.8 [0..1] +++ Identification ++++ Organisation 1.8 [1..1] {Or Identification 1.8 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 1.8 [0..n] Other [0..1] Or} 1.8 [1..1] Or} ++++ Private Identification 1.8 [0..1] Date and Place of Birth [0..1] {Or 1.8 [0..n] Other [0..1] Or} 1.8 [0..1] +++ Country of Residence E078 E079 16

17 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 1.8 [0..1] +++ Contact Details 1.9 [0..1] ++ Forwarding Agent SEPA (EPC) Conditie / Opmerking 2.0 [1..n] + Payment Information 1-n batches in het bestand 2.1 [1..1] ++ Payment Information Identification Bevat de referentie van de batch dat wordt overgenomen op het dagafschrift van de opdrachtgever. Batch comprimering is standaard tenzij in het output contract anders is overeengekomen. 2.2 [1..1] ++ Payment Method Moet waarde TRF bevatten E [0..1] ++ Batch Booking 2.4 [0..1] ++ Number of Transactions 2.5 [0..1] ++ Control Sum 2.6 [0..1] ++ Payment Type Information Niet gebruiken; wordt overgenomen uit het output contract met als standaard waarde true. Totaal aantal transacties in de batch; wordt genegeerd indien aanwezig Totaal batch bedrag; wordt genegeerd indien aanwezig 2.7 [0..1] +++ Instruction Priority Wordt genegeerd indien aanwezig 2.8 [0..1] +++ Service Level 2.9 [1..1] {Or ++++ Code 2.10 [1..1] Or} ++++ Proprietary (AT-40 Identification code of the Scheme) Moet de waarde SEPA bevatten 2.11 [0..1] +++ Local Instrument Wordt genegeerd indien aanwezig 2.12 [1..1] {Or ++++ Code 2.13 [1..1] Or} ++++ Proprietary 2.14 [0..1] +++ Category Purpose 2.15 [1..1] {Or ++++ Code (AT-45 Category purpose of the Credit Transfer) Geeft aan of het een batch is met salaris betalingen. Indien afwezig wordt aangenomen dat het om gewone betalingen gaat. Indien aanwezig is alleen de waarde SALA toegestaan als aanduiding van salaris betalingen [1..1] Or} ++++ Proprietary Wordt genegeerd indien aanwezig 2.17 [1..1] ++ Requested Execution Date 2.18 [0..1] ++ Pooling Adjustment Date 2.19 [1..1] ++ Debtor Moet een Target datum zijn. De datum mag niet meer dan 364 dagen in de toekomst liggen. Een datum in het verleden of een niet geldige Target datum wordt aangepast en veranderd in de eerst mogelijke verwerkingsdatum. Een niet bestaande datum wordt afgekeurd. Alle bericht subelementen worden genegeerd in Access Online en VR E061 E075 E151 E157 E071 17

18 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.19 [0..1] +++ Name [1..1] SEPA (EPC) Conditie / Opmerking overschreven met de rekeninghouder gegevens zoals die zijn vastgelegd in de administratie van de bank. (AT-02 Name of the Originator) Maximaal 70 posities 2.19 [0..1] +++ Postal Address (AT-03 Address of the Originator) 2.19 [0..1] ++++ Address Type 2.19 [0..1] ++++ Department 2.19 [0..1] ++++ Sub Department 2.19 [0..1] ++++ Street name 2.19 [0..1] ++++ Building Number 2.19 [0..1] ++++ Post Code 2.19 [0..1] ++++ Town Name 2.19 [0..1] ++++ Country Subdivision 2.19 [0..1] ++++ Country 2.19 [0..7] ++++ Address Line [0..2] Indien gevuld, bevat een Alpha-2 ISO 3166 landen code in de SEPA regio Maximaal 2 regels van maximaal 70 posities worden ondersteund [0..1] +++ Identification (AT-10 Originator Identification Code) 2.19 [1..1] {Or ++++ Organisation Identification 2.19 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.19 [0..n] Other [0..1] Or} 2.19 [1..1] Identification 2.19 [0..1] Scheme name 2.19 [1..1] {Or Code Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Identificeert als een organisatie [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.19 [0..1] Issuer 2.19 [1..1] Or} ++++ Private Identification 2.19 [0..1] Date and Place of Birth [0..1] {Or 2.19 [1..1] Birth Date 2.19 [0..1] Province of Birth 2.19 [1..1] City of Birth 2.19 [1..1] Country of Birth 2.19 [0..n] Other [0..1] Or} 2.19 [1..1] Identification Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven.. Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Een andere identificatie dan Date and Place of Birth die de Originator Identificeert als privé persoon.. VR E084 E084 18

19 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.19 [0..1] Scheme name 2.19 [1..1] {Or Code SEPA (EPC) Conditie / Opmerking 2.19 [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.19 [0..1] Issuer 2.19 [0..1] +++ Country of Residence 2.19 [0..1] +++ Contact Details 2.20 [1..1] ++ Debtor Account Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. (AT-01 Account Number of the Originator) 2.20 [1..1] +++ Identification Alleen IBAN wordt ondersteund [1..1] {Or ++++ IBAN Moet een geldige IBAN bevatten E [1..1] Or} ++++ Other 2.20 [0..1] +++ Type 2.20 [0..1] +++ Currency 2.20 [0..1] +++ Name 2.21 [1..1] ++ Debtor Agent 2.21 [1..1] +++ Financial Institution Identification 2.21 [0..1] ++++ BIC 2.22 [0..1] ++ Debtor Agent Account 2.23 [0..1] ++ Ultimate Debtor 2.23 [0..1] +++ Name 2.23 [0..1] +++ Postal Address 2.23 [0..1] +++ Identification 2.23 [1..1] {Or ++++ Organisation Identification 2.23 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.23 [0..n] Other [0..1] Or} 2.23 [1..1] Identification 2.23 [0..1] Scheme name 2.23 [1..1] {Or Code 2.23 [1..1] Or} Proprietary Moet een geldige valuta code bevatten, indien aanwezig. Alleen EUR is toegestaan (AT-06 BIC code of the Originator Bank) Alleen BIC mag voorkomen. Identificeert de bank van de betaler en moet een geldige Swift code bevatten Indien gevuld, dan mag Ultimate Debtor op post niveau niet voorkomen. (AT-08 Name of the Originator Reference Party) Maximaal 70 posities (AT-09 Identification code of the Originator Reference Party) Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Reference Party identificeert als een organisatie. Omschrijving van de Other identificatie [0..1] Issuer Omschrijving van de instantie die de VR E077 E068 E155 E084 19

20 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.23 [1..1] Or} ++++ Private Identification SEPA (EPC) 2.23 [0..1] Date and Place of Birth [0..1] {Or 2.23 [1..1] Birth Date 2.23 [0..1] Province of Birth 2.23 [1..1] City of Birth 2.23 [1..1] Country of Birth 2.23 [0.. n] Other [0..1] Or} 2.23 [1..1] Identification 2.23 [0..1] Scheme name 2.23 [1..1] {Or Code Conditie / Opmerking Other identificatie heeft uitgegeven. Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Reference Party Identificeert als een privé persoon [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.23 [0..1] Issuer 2.23 [0..1] +++ Country of Residence 2.23 [0..1] +++ Contact Details 2.24 [0..1] ++ Charge Bearer 2.25 [0..1] ++ Charges Account 2.26 [0..1] ++ Charges Account Agent 2.27 [1..n] ++ Credit Transfer Transaction Information 2.28 [1..1] +++ Payment Identification Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. Indien gevuld, moet de waarde SLEV bevatten 2.29 [0..1] ++++ Instruction Identification Wordt genegeerd [1..1] ++++ End To End Identification 2.31 [0..1] +++ Payment Type Information 2.32 [0..1] ++++ Instruction Priority 2.33 [0..1] ++++ Service Level 2.34 [1..1] {Or Code 2.35 [1..1] Or} Proprietary 2.36 [0..1] ++++ Local Instrument 2.37 [1..1] {Or Code 2.38 [1..1] Or} Proprietary 2.39 [0..1] ++++ Category Purpose overschrijvingen in een batch (AT-41 Originator s Reference to the Credit Transfer) De klant referentie wordt ongewijzigd doorgegeven door alle bij de transactie betrokken partijen. (AT-40 Identification code of the Scheme) Moet gevuld zijn met SEPA (AT-45 Category purpose of the Credit Transfer) Indien aanwezig, dan moet de invulling VR E084 E152 E061 E075 E157 20

21 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.40 [1..1] {Or Code SEPA (EPC) Conditie / Opmerking gelijk zijn aan Category Purpose op batch niveau Indien aanwezig is alleen de waarde SALA toegestaan als aanduiding van een salaris betaling [1..1] Or} Proprietary Wordt genegeerd indien aanwezig 2.42 [1..1] +++ Amount 2.43 [1..1] {Or ++++ Instructed Amount [1..1] 2.44 [1..1] Or} ++++ Equivalent Amount 2.47 [0..1] +++ Exchange Rate Information 2.51 [0..1] +++ Charge Bearer 2.52 [0..1] +++ Cheque Instruction 2.70 [0..1] +++ Ultimate Debtor 2.70 [0..1] ++++ Name 2.70 [0..1] +++ Postal Address 2.70 [0..1] ++++ Identification 2.70 [1..1] {Or Organisation Identification 2.70 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.70 [0..n] Other [0..1] Or} 2.70 [1..1] Identification 2.70 [0..1] Scheme name 2.70 [1..1] {Or Code (AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro). Minimum bedrag 0.01 en maximum Maximaal aantal decimale posities is 2. Bv is Euro. Indien geen decimale punt wordt gebruikt wordt aangenomen dat het bedrag in hele Euro s is. Bv. 10 is Euro. Indien gevuld, moet de waarde SLEV bevatten Indien gevuld, dan mag Originator Reference Party op batch niveau niet voorkomen. (AT-08 Name of the Originator Reference Party) Maximaal 70 posities (AT-09 Identification code of the Originator Reference Party) Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Originator Reference Party Identificeert als een organisatie [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.70 [0..1] Issuer Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. VR E151 E087 E074 E158 E155 E084 21

22 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.70 [1..1] Or} Private Identification 2.70 [0..1] Date and Place of Birth 2.70 [1..1] Birth Date 2.70 [0..1] Province of Birth 2.70 [1..1] City of Birth 2.70 [1..1] Country of Birth SEPA (EPC) [0..1] {Or 2.70 [0..n] Other [0..1] Or} 2.70 [1..1] Identification 2.70 [0..1] Scheme name 2.70 [1..1] {Or Code Conditie / Opmerking Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Andere waarde dan Date and Place of Birth die de Originator Reference Party Identificeert als privé persoon [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.70 [0..1] Issuer 2.70 [0..1] ++++ Country of Residence 2.70 [0..1] ++++ Contact Details 2.71 [0..1] +++ Intermediary Agent [0..1] +++ Intermediary Agent 1 Account 2.73 [0..1] +++ Intermediary Agent [0..1] +++ Intermediary Agent 2 Account 2.75 [0..1] +++ Intermediary Agent [0..1] +++ Intermediary Agent 3 Account Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven [0..1] +++ Creditor Agent (AT-23 BIC of the Beneficiary Bank) 2.77 [1..1] ++++ Financial Institution Identification 2.77 [0..1] BIC 2.78 [0..1] +++ Creditor Agent Account 2.79 [0..1] +++ Creditor [1..1] 2.79 [0..1] ++++ Name [1..1] De BIC van de bank van de begunstigde. Moet een geldige waarde bevatten. (AT-21 Name of the Beneficiary) Maximaal 70 posities 2.79 [0..1] ++++ Postal Address (AT-22 Address of the Beneficiary) 2.79 [0..1] ++++ Address Type 2.79 [0..1] Department 2.79 [0..1] Sub Department 2.79 [0..1] Street name 2.79 [0..1] Building Number 2.79 [0..1] Post Code VR E084 E065 22

23 Index (ISO) Mult. (ISO) Bericht element 2.79 [0..1] Town Name 2.79 [0..1] Country Subdivision 2.79 [0..1] Country 2.79 [0..7] Address Line [0..2] SEPA (EPC) Conditie / Opmerking Indien aanwezig moet een ISO landen code bevatten van 2 posities Slechts 2 regels worden ondersteund. Indien aanwezig, dan is 2.79 Country verplicht [0..1] ++++ Identification (AT-24 Beneficiary Identification Code) 2.79 [1..1] {Or Organisation Identification 2.79 [0..1] BICorBEI [0..1] {Or 2.79 [0..n] Other [0..1] Or} 2.79 [1..1] Identification 2.79 [0..1] Scheme name 2.79 [1..1] {Or Code Indien gevuld dan mag Private Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag BICorBEI niet voorkomen. Andere waarde dan BICorBEI die de Beneficiary Identificeert als een organisatie [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.79 [0..1] Issuer 2.79 [0..1] Or} Private Identification 2.79 [0..1] Date and Place of Birth 2.79 [1..1] Birth Date 2.79 [0..1] Province of Birth 2.79 [1..1] City of Birth 2.79 [1..1] Country of Birth [0..1] {Or 2.79 [0..n] Other [0..1] Or} 2.79 [1..1] Identification 2.79 [0..1] Scheme name 2.79 [1..1] {Or Code Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven.. Indien gevuld dan mag Organisation Id niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Other niet voorkomen. Indien gevuld dan mag Date and Place of Birth niet voorkomen. Andere waarde dan Date and Place of Birth die de Beneficiary Identificeert als privé persoon [1..1] Or} Proprietary Omschrijving van de Other identificatie 2.79 [0..1] Issuer 2.79 [0..1] +++ Country of Residence 2.79 [0..1] +++ Contact Details 2.80 [0..1] +++ Creditor Account [1..1] Omschrijving van de instantie die de Other identificatie heeft uitgegeven. (AT-20 Account number of the Beneficiary) 2.80 [1..1] ++++ Identification Alleen IBAN wordt ondersteund [1..1] {Or IBAN Moet een geldige IBAN bevatten E070 VR E069 E084 E084 23

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Stichting HL7 Nederland W. Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal Telefoon : +31 (0)318-548869 Fax : +31 (0)318-548090 E-mail : info@hl7.nl Deze publicatie

Nadere informatie

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden.

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden. VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: 2. 12 Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Versie 1.1 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert De totaaloplossing voor webwinkeliers by LogiVert B.V. LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Pilot Monitor EU invloed

Pilot Monitor EU invloed T.M.C. ASSER INSTITUUT Pilot Monitor EU invloed een onderzoek naar de realiseerbaarheid van een Permanente Monitor voor het meten van de invloed van Europese regelgeving op in Nederland geldende wet- en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA

Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Veelgestelde vragen (FAQ) FATCA Inhoudsopgave Algemeen... 3 Wat is FATCA?... 3 Wat is het doel van FATCA?... 3 Wanneer start FATCA?... 3 Op wie heeft FATCA betrekking?... 3 Welke informatie rapporteert

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants!

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en XBRL Nederland Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Auteurs JEAN JOCHMANS & PETER STRICKX > Voorwoord De basis van deze tekst is

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Een verkenning van verschillen naar sociaal-economische

Nadere informatie