Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord /11. Lijst van afkortingen /13. Lijst van verkort aangehaalde werken /15"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Voorwoord /11 Lijst van afkortingen /13 Lijst van verkort aangehaalde werken /15 1 Inleiding / Algemeen/ Onderzoeksvragen / Afbakening / Onderzoeksmethode / Plan van behandeling / 33 2 De verplichting van de verzekeringnemer tot premiebetaling / Algemeen/ De prijs van het risico / De premiebetalingsplicht als essentieel bestanddeel van de verzekeringsovereenkomst / De verplichting tot premiebetaling bij de levensverzekering / Gratis verzekering / Rechtsvergelijking / Ontwikkelingen in Europa (Solvency II en transparantie) / Conclusies / 51 3 De verplichting van de verzekeraar om het risico te dekken / Algemeen/ De rechtspraak / De wet en wetsgeschiedenis / Rechtsvergelijking / Duitsland / België / Frankrijk / Engeland / Zwitserland / PEICL / Afsluitende rechtsvergelijkende opmerkingen / Conclusies / 66 4 De verzekering als wederkerige overeenkomst / Algemeen/ 69

2 4.2 Schadeverzekering als wederkerige overeenkomst / Levensverzekering als wederkerige overeenkomst / Rechtsvergelijking / Conclusies / 73 5 De wijze van premiebetaling / Algemeen/ Premieschuldenaar / Premiegerechtigde / Plaats van premiebetaling / Girale premiebetaling / Opeisbaarheid van de premie / Uitstel van de premiebetalingsplicht / Opschorting van de premiebetaling / Te late premiebetaling / Overmacht / Gevolgen van te late premiebetaling / Vergoeding van vertragingsschade / Rechtsvergelijking / Conclusies / 94 6 Opschorting en/of schorsing van de dekking / Algemeen / Opschorting door de verzekeraar / Schorsingsclausules / Kernbeding / Toelaatbaarheid schorsingsclausules / De toelichting van de minister nader beschouwd / Rechtvaardiging voor de toelaatbaarheid van schorsingsclausules / Juridische kwalificatie / Einlöseprinzip: de dekking gaat pas in na premiebetaling / Geen proportionele schorsing / Rechtsvergelijking / Conclusies/116 7 Waarschuwingsplicht / Algemeen/ Rechtsontwikkeling / Consumenten / Eerste premie / Eisen aan de aanmaning / Adres/ Geen aanmaning bij art. 6:83 onderdeel c BW / Bewijs / Elektronische verzending / Herleving van de dekking / Begin schorsing / Verplichte verzekeringen en belangen van derden / 139

3 7.13 De waarschuwingsplicht van art. 7:980 BW voor de levensverzekering / Rechtsvergelijking / België / Duitsland / Engeland/ Frankrijk/ PEICL / Zwitserland/ Afsluitende rechtsvergelijkende opmerkingen / Conclusies /163 8 Beëindiging van de verzekeringsovereenkomst en de premiebetalingsplicht / Algemeen / Ontbinding van de verzekeringsovereenkomst / Opzegging van de verzekeringsovereenkomst / Geen verplichting tot opzegging / Aanspraak op premie gedurende de schorsing van de dekking / Rechtsvergelijking/ Conclusies /179 9 Verrekening/ Algemeen/ Art. 7:935 lid 1 BW: verrekening van premie jegens de tot uitkering gerechtigde / Geen verrekening bij verzekering aan toonder of order / Art. 7:935 lid 2 BW: beperkte verrekening bij aansprakelijkheidsverzekering/ Rechtsvergelijking / Conclusies / Premierestitutie / Algemeen/ Oud recht / Premierestitutie in het Ontwerp-Meijers / Art. 7:938 lid 1 BW: premierestitutie indien geen risico wordt gelopen / Art. 7:938 lid 2 BW: opzegging nadat een vol verzekeringsjaar geen risico is gelopen / Art. 7:938 lid 3 BW: partiële restitutie en opzegging / Art. 7:939 BW: premierestitutie bij tussentijdse opzegging / Premievermindering naar billijkheid (art. 7:939 BW) / Rechtsvergelijking / België / Duitsland / Engeland / Frankrijk / 209

4 PEICL/ Zwitserland/ Afrondende analyse/ Conclusies/ Premie-incasso door de assurantietussenpersoon / Algemeen/ De juridische kwalificatie van het delcrederebeding / Het delcrederebeding in de huidige beursvoorwaarden / De wettelijke bescherming van de tussenpersoon in art. 7:936 BW / Rechtspraak over art. 7:936 BW / Het premie-incasso door de assurantietussenpersoon / Juridische kwalificatie van het premie-incasso door de assurantietussenpersoon / Art. 7:936 BW geldt niet voor de assurantietussenpersoon die het premie-incasso verzorgt / Rechtspraak over het verhaalsrisico van de assurantietussenpersoon die het premie-incasso verzorgt / Bescherming van de met het premie-incasso belaste assurantietussenpersoon / Rechtsvergelijking / Conclusies / Conclusies / Onderzoeksvraag 1: Hoe moet de uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verplichting van de verzekeringnemer om premie te betalen worden gekwalificeerd? / Onderzoeksvraag 2: Welke verplichting van de verzekeraar staat tegenover de premiebetalingsverplichting van de verzekeringnemer en hoe dient deze verplichting juridisch te worden gekwalificeerd? / Onderzoeksvraag 3: Hoe dient een verzekeringnemer te voldoen aan zijn verplichting om de premie tijdig te betalen? / Onderzoeksvraag 4: Welke sancties, zoals schorsing van de dekking of beëindiging van de verzekering, kan de verzekeraar inroepen, indien hij de premie niet tijdig ontvangt? / Onderzoeksvraag 5: Kan de verzekeraar de nog verschuldigde premie verrekenen met een verzekeringsuitkering? / Onderzoeksvraag 6: In welke gevallen dient de verzekeraar de premie te restitueren? / Onderzoeksvraag 7: Welke gevolgen zijn eraan verbonden, indien de premiebetaling via een assurantietussenpersoon verloopt? / Synthese: een voorstel voor een nieuwe redactie van enkele wettelijke bepalingen aangaande premiebetaling in titel 7.17 BW / Algemeen/ Gevolgen van te late premiebetaling in het algemeen (art. 7:934 BW) / 257

5 13.3 Gevolgen van te late premiebetaling bij levensverzekeringen (art. 7:980 BW)/ Premierestitutie indien de verzekeraar geen of minder risico heeft gelopen (art. 7:938, 7:954a en 7:961a BW) / Premierestitutie bij tussentijdse beëindiging (art. 7:939 BW) / Premiebetaling via de tussenpersoon (art. 7:936 BW) / 262 Samenvatting / 263 Summary / 267 Lijst van aangehaalde jurisprudentie / 271 Trefwoordenregister / 277

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013

Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Verschillen tussen AVA 1992 en AVA 2013 Artikel 1 AVA 2013: Offerte Lid 1: een offerte kan nu zowel schriftelijk als elektronisch worden uitgebracht (voorheen alleen schriftelijk); Lid 2 sub e: In de offerte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten

Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Algemene voorwaarden van stichting Intermedica te Geldermalsen en de daaraan verbonden artsen en medisch-specialisten Toelichting Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Intermedica Kliniek

Nadere informatie

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft op 16 december 2009 de volgende bedrijfsregeling voor

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006''

VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' VOORWAARDEN ''NEDERLANDSE BEURSPOLIS VOOR LANDMATERIAAL 2006'' Art. 1. Onzeker voorval Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid, als bedoeld in artikel 7:925 Burgerlijk Wetboek indien

Nadere informatie

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Geldend per 1 februari 2007. Artikel 1: Begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Geldend per 1 februari 2007 Artikel 1: Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. leverancier: de stichting Driestar Educatief, gevestigd en kantoorhoudend te 2800 AJ Gouda aan de Burgemeester

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C

Delta Lloyd Schadeverzekering. Rechtsbijstandverzekering voor particulieren RE 03.2.13 C VOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL RE 03.2.13 C INHOUD Artikel 1 Verzekeringsmaatschappij die optreedt als risicodrager 2 Artikel 2 Verzekerden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV

Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemene voorwaarden van SIGNUM INTERFOCUS NEDERLAND BV Algemeen en Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Container- en trailerverzekering

Container- en trailerverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Container- en trailerverzekering Verzekeringsvoorwaarden CTV 14 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Motorrijtuigverzekering WA Personenauto Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering

Nadere informatie

Eigen vervoerverzekering

Eigen vervoerverzekering Home 1 Eigen vervoerverzekering Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5 Artikel 2.6 Artikel 2.7 Artikel 2.8 Artikel 2.9 Begripsomschrijvingen Begrippen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Verzekering van werkmaterieel TE 03.2.17 G INHOUD VOORWAARDEN Verzekering van werkmaterieel Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.17 G INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemene informatie Artikel 2 Begripsomschrijving Artikel 3 Omvang van

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.15 A Glasverzekering voor woonhuizen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F

Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd. Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Van Lanschot Chabot Verzuimaanpak Delta Lloyd Ziekteverzuim Stop Loss OE 03.2.25 F Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Artikel 2.4 Artikel 2.5

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching

Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching Algemene Voorwaarden Pluk Training & Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: Pluk Training & Coaching die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Allianz Nederland Schadeverzekering Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Verzekeringsvoorwaarden ACM 14 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Collectieve WGA Gat Plus verzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL O 03.2.39 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden

Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Algemene Voorwaarden Inkomensaanvulling minder dan 35% arbeidsongeschikten Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. 1 Definities 2 Afkortingen OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Ziekteverzuimpolis Stop Loss Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.25 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Definities 2 Afkortingen ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V.

Algemene voorwaarden. Versie 2015.2. Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. Algemene voorwaarden Versie 2015.2 Algemene Voorwaarden DUURZAAM energiezorg B.V. 1.1 Toepasselijkheid De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten waarin DUURZAAM energiezorg

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie