Waterwijck Fase 2 te Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterwijck Fase 2 te Delft"

Transcriptie

1 Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose Bouwkundige aandachtspunten - Loze leidingen... - Mechanische ventilatie... - Electraleidingen in de bouwmuren en binnenwanden... - Krimpscheurtjes door bouwvocht De afwerking - Vloerverwarming... - Vloerbedekking... - Wasmachine bak... - Raamdecoratie in combinatie met de beglazing Rondom de oplevering - Adressen... - Opstalverzekering... - Energieleverancier... - Aanvraag nutsvoorzieningen, KPN en CAI... - Keurmerk Klantgericht Bouwen... - Oplevering... - Onderhoudsmap... - Onderhoudsperiode... - Garantie... - Vragen/klachten na oplevering

3 1. Algemene zaken rondom het bouwproces Veiligheid op de bouwplaats De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers op de bouwplaats. Ook het risico van schade op de bouwplaats als gevolg van bijvoorbeeld ongevallen, diefstal, vandalisme, brand en storm is voor rekening en risico van de aannemer. Daarom is het voor de aannemer ontoelaatbaar dat bezoekers zich onbevoegd op de bouwplaats begeven. Er bestaan wettelijke bepalingen en verzekeringseisen en er zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende bij de bouw betrokken partijen, waaronder het plaatsen van hekwerken om de bouwplaats en bordjes verboden toegang. Bouwbesluit Uw woning is gebouwd volgens de eisen van het Bouwbesluit. Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur, ofwel een uitwerking van de woningwet voor bouwkundige eisen. Volgens het Bouwbesluit moet uw woning voldoen aan bepaalde normen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Mocht u in de toekomst in of aan uw woning wijzigingen (laten) uitvoeren, dan adviseren wij u om hierbij de uitgangspunten van het Bouwbesluit in acht te nemen. Dit besluit ligt ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente en/of via de website Vanzelfsprekend wordt door de ondernemer geen garantie verstrekt op onderdelen die u zelf laat uitvoeren. Werkbare werkdagen In uw koop-/aannemingsovereenkomst wordt gesproken over het aantal werkbare werkdagen waarbinnen uw toekomstige woning moet worden afgebouwd. Dit aantal wordt gerekend vanaf de datum waarop de begane grondvloer is aangebracht. Over het begrip werkbare en onwerkbare werkdagen worden vaak vragen gesteld. Dat is de reden waarom wij u hierover graag iets meer vertellen. Onwerkbare werkdagen zijn dagen waarop de op dat moment noodzakelijke bouwactiviteiten door weersomstandigheden onuitvoerbaar zijn. Zo moet bijvoorbeeld de temperatuur het mogelijk maken om beton te kunnen storten, te metselen, te voegen, plafonds te spuiten enzovoorts. Het werken met bouwkranen is bij hoge windsnelheden onmogelijk. Onwerkbare werkdagen zijn er dus niet alleen bij vorst, maar ook bij wind of regen! Zelfs in het eindstadium van de bouw is er binnen de woning een minimale temperatuur c.q. een beperkte vochtigheidsgraad nodig om kit-, spuit-, schilder- en stucwerk en dergelijke mogelijk te maken. Door de specialisatie in de bouw is het niet mogelijk om medewerkers op de bouwplaats vervangende arbeid te laten uitvoeren. Een stukadoor is immers geen timmerman. Als een belangrijke bewerking op de bouwplaats dus noodgedwongen stilstaat of niet uitvoerbaar is, dan schuiven alle volgende werkzaamheden in tijd naar achteren. Bij de prognose van de vermoedelijke maand van oplevering wordt rekening gehouden met een gemiddeld aantal te verwachten onwerkbare werkdagen. Een en ander is mede gebaseerd op ervaring uit voorgaande jaren. De prognose van het gemiddeld aantal werkbare werkdagen per maand staat aangegeven in het Woningborgboekje. Hierin kunt u tevens, bij de algemene voorwaarden, de definitie van onwerkbare werkdagen terugvinden

4 Opleveringsprognose Wie een nieuwbouwwoning koopt, wil natuurlijk graag weten wanneer de woning klaar zal zijn. Bij de aanvang van de bouw is het echter erg moeilijk om al een nauwkeurige prognose af te geven van de vermoedelijke maand van oplevering. Over het algemeen doet u er verstandig aan om rekening te houden met een bouwperiode van 12 tot 15 maanden, gerekend vanaf het gereedkomen van de begane grondvloer van uw woning. Ongeveer 4 weken voor de opleverdatum ontvangt u van ons schriftelijk bericht van wanneer uw woning daadwerkelijk wordt opgeleverd en geschouwd

5 2. Bouwkundige aandachtspunten Loze leidingen In uw nieuwe woning wordt standaard een aantal loze leidingen aangebracht. Ook heeft u in het meer- en minderwerk kunnen kiezen voor extra loze leidingen op door u gewenste plaatsen. Loze leidingen kunnen worden gebruikt om bedrading doorheen te trekken; bedrading bedoeld voor bijvoorbeeld elektra, CAI of KPN. De loze leidingen zijn standaard voorzien van een controledraad. Hiermee wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de leiding niet is verstopt. Deze controledraad kunt u niet gebruiken als trekdraad! Indien u dit wel doet loopt u het risico dat de controledraad breekt en u de ingevoerde bedrading door middel van hakken en breken op moet zoeken. De loze leidingen eindigen meestal in de meterkast. In de keuken wordt één loze leidingen aangebracht, bedoeld voor een eventuele boiler of een eventuele vaatwasser. Elektraleidingen in de bouwmuren en binnenwanden De in de bouwmuren en binnenwanden gefreesde en/of ingestorte elektraleidingen kunnen niet altijd recht naar boven of binnen een strook van ongeveer 30 cm worden aangebracht. Dit heeft een aantal redenen, te weten: 1 In sommige gevallen kunnen de leidingen niet recht omhoog worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met de schuine kapvorm van de woning; 2 Gezamenlijke sparingen in vloerplaten worden zoveel mogelijk gebruikt om extra hak-, breek- en/of boorwerk te voorkomen; 3 Indien een leiding is verstopt, zal naderhand een oplossing moeten worden gevonden. Mechanische ventilatie Via ventilatieroosters in de gevelkozijnen wordt verse buitenlucht ingebracht in de woonkamer en slaapkamers. De afzuiging wordt gerealiseerd door een elektromotor die, bediend door een schakelaar, met een hoge of lagere snelheid lucht wegzuigt in de keuken, toilet, badruimte en ter plaatse van de opstelplaats van de wasmachine. Voor een goede ventilatie is het van belang dat er onder de binnendeuren een vrije ruimte van 1 à 1,5 cm aanwezig blijft. Als na het aanbrengen van de harde of zachte vloerbedekking blijkt dat de binnendeuren moeten worden ingekort, dient dit door u zelf te worden geregeld. Uiteraard kunnen wij hiervoor geen verantwoording nemen. De elektromotor van de afzuiging is constant ingeschakeld. Dit is nodig om de noodzakelijke ventilatie in uw woning op peil te houden en om het vochtgehalte niet te hoog te laten oplopen. Om te voorkomen dat een onderdruk ontstaat, is het nodig dat u permanent de ventilatieroosters openzet

6 Krimpscheurtjes door bouwvocht Ventilatie is zeer belangrijk in uw nieuwe woning. Bij de bouw van uw woning wordt er veel water gebruikt. Onder andere bij het betonstorten, het aanbrengen van de afwerkvloer, in specie, in voegmortel enz. Ook regenwater kan tijdens de bouw worden opgenomen door de bouwmaterialen. Doorgaans is er zeker een stookseizoen nodig om al het aanwezige bouwvocht werkelijk te laten verdwijnen. Alleen door middel van goed ventileren kunt u dit vocht uit de woning krijgen. Dus niet met snelle verwarming van de woning en goed 'doorstoken'. Het is niet ongebruikelijk dat door het verlaten van bouwvocht kleine krimpscheurtjes ontstaan in de muren en aansluitingen van wanden. Dergelijke scheurtjes, die overigens totaal geen afbreuk doen aan de constructie van uw woning, kunnen zich ook aftekenen in de wandafwerking. Wilt u bijvoorbeeld al direct na oplevering sierstucwerk (bijvoorbeeld granol) aanbrengen of kiest u voor een andere wandbekleding, dan is het verstandig om met het bovenstaande rekening te houden

7 3. De afwerking Vloerverwarming Wie een eigen huis koopt bezint zich natuurlijk uitgebreid op de wijze van inrichten en dergelijke. Wel of geen behang, lamellen of gordijnen, vloerbedekking of plavuizen enzovoorts. Regelmatig wordt ervoor gekozen om na de oplevering van de woning vloerverwarming aan te laten leggen. Er zijn een aantal punten waarop u attent moet zijn, alvorens u vloerverwarming gaat (laten) aanleggen. In de afwerkvloer kunnen leidingen liggen. Indien u de slangen gaat infrezen, bestaat de mogelijkheid dat u deze leidingen raakt. Bij de oplevering worden u weliswaar zogenoemde revisietekeningen uitgereikt, maar deze tekeningen geven alleen een indicatie van het leidingverloop. Deze tekeningen sluiten overigens niet uit dat elders in de vloer geen leidingen liggen. Door aansluiting van de vloerverwarming op de bestaande cv-installatie kan de werking daarvan worden verstoord, waardoor bijvoorbeeld de in uw koop- / aannemingsovereenkomst gegarandeerde temperaturen niet meer kunnen worden behaald. Daarmee vervalt in die situatie de garantie op het goed functioneren van de totale installatie. Neem daarom te allen tijde contact op met een erkend installateur alvorens u een en ander zelf gaat aanpassen. De garantie op fabrieks- en installatiefouten blijft natuurlijk wel van kracht gedurende de daarvoor gestelde termijn. Vloerbedekking Het komt tegenwoordig steeds vaker voor, dat als vloerbedekking in de woonkamer een andere bedekking wordt toegepast dan het traditionele "kamerbreed tapijt". Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan parket, plavuizen (gelijmd op de afwerkvloer), kurk en linoleum. De afgewerkte vloer, zoals die door ons wordt geleverd, noemen we de cementdekvloer. Deze vloer heeft een beperkte vlakheid, die moet voldoen aan een bepaalde norm (NEN 2741). De toelaatbare onvlakheid in woongebouwen is van dien aard, dat voor dunne vloerbedekkingsmaterialen, de vloer eventueel moet worden uitgevlakt met een egalisatie-mortel. Een bijkomend nadeel van een dunne vloerafwerking en/of tegelvloer kan zijn, dat eventueel optredende krimpscheuren in de constructievloer (ter plaatse van de vloervoegen van de vloerplaten en in de cementdekvloer) zich makkelijk kunnen aftekenen in de vloerafwerking. Wij raden u aan om het soort vloerbedekking in overleg met een goede woninginrichter uit te zoeken en de vloer pas te egaliseren en de bedekking pas te laten leggen als deze goed is uitgewerkt en opgedroogd. Wanneer u te zijner tijd besluit om bijvoorbeeld plavuizen te (laten) leggen, dan adviseren wij u gebruik te maken van een zogenaamde flexibele lijm. Wij adviseren dit, omdat zeker in de beginperiode de onderliggende vloer wat kan werken (krimpen en uitzetten). Het is aan te bevelen om plavuizen en parket (volgens voorschriften van de leverancier) enkele millimeters/centimeters vrij van de wanden te houden, zodat de afwerkvloer kan blijven werken. Grotere vloeroppervlakken moeten van dilataties worden voorzien. Zonder voorzieningen kunnen naden tussen vloerelementen scheurvorming in de plavuizen tot gevolg hebben. Als u ervoor kiest om in uw toekomstige woning parket, laminaat of kurktegels te (laten) leggen, dan is het verstandig om de leverancier eerst de relatieve vochtigheidsgraad van de vloer te laten opmeten. Is de vloer te vochtig, dan zal eerst verwarmd (geruime tijd niet hoger dan 15 C), maar vooral geventileerd moeten worden totdat het verantwoord is om de vloer te (laten) leggen. Voor de toepassing van kurk en linoleum willen wij u er bovendien op wijzen, dat er altijd moet - 7 -

8 worden geëgaliseerd voordat de afwerking kan worden verlijmd. Wasmachinebak Wanneer de opstelplaats voor uw wasmachine op zolder komt, worden ter plaatse aansluitpunten gemaakt voor aan- en afvoer van water en voor elektriciteit (stopcontact met randaarde op een aparte groep). Een wasmachinebak wordt niet geplaatst. Deze is verkrijgbaar bij veel bouwmaterialen- en doe-het-zelfwinkels. Daar kunt u ook terecht voor een zogenaamd waterslot, dat - afhankelijk van de kwaliteit en de prijs - overstromingsgevaar van de wasmachine voorkomt, of zoveel mogelijk beperkt. Raamdecoratie in combinatie met de beglazing Het regelmatig met veel water afspoelen van het glaswerk - met een zachte spons en zeemleren lap - in het eerste jaar is van groot belang in verband met het zogenaamd etsen van het glas. Vooral na regen komen er nog kalkresten uit het metselwerk, die het glaswerk aantasten (etsen). Door regelmatig het glas schoon te maken, voorkomt u dat deze kalkresten de ruiten aantasten. Een ander punt is dat u onbewust in de hand zou kunnen werken dat uw glas breekt. Indien u een fles direct uit de koelkast onder het hete kraanwater zet, zal de fles springen. Wij noemen dit een thermische breuk. Ook uw dubbele beglazing kan scheuren door thermische breuk. Een thermische breuk zal optreden (meestal in de binnenruit van uw dubbele beglazing), indien in dit glasblad een temperatuurverschil aanwezig is. Warmtetechnische berekeningen tonen aan dat breuk reeds mogelijk is bij een temperatuurverschil in het glasblad van circa 18 graden Celsius. Onder normale omstandigheden is er niets te vrezen, maar u dient op te passen indien de onderstaande situaties aanwezig zijn: - lamellen zonwering dicht op het glas; - zware gordijnen die in opengeschoven toestand het glas aan de zijkanten bijna of helemaal raken; hier speelt de extra zonnewarmtereflectatie een grote rol; - stapels dossiers in de vensterbank; - grote bloembakken of potten dicht tegen het glas; - posters, kranten of decoratiefolie op het glas geplakt; - meubilair dicht tegen het glas geschoven, zoals kasten of televisie. Het zal u duidelijk zijn dat deze lijst nooit volledig kan zijn, omdat niet alle situaties te onderkennen zijn, aangezien het eventuele breukrisico mede afhankelijk is van de binnen- en buitentemperatuur. Het moet dan ook gezegd worden dat thermische breuk nimmer door enige garantie wordt gedekt

9 4. Rondom de oplevering Adressen Zodra de nieuwe adressen bekend zijn, zult u dit van ons toegestuurd krijgen. Opstalverzekering Tot de oplevering van de woning, is Bouwmaatschappij Weboma verzekerd tegen diefstal en/of vandalisme aan en om de woningen in het bouwplan. Vanaf de datum dat u de sleutel overhandigd krijgt, berust die verantwoordelijkheid bij u. U dient vanaf dat moment een zogenaamde opstal- en inboedelverzekering af te sluiten. Niet iedereen betrekt onmiddellijk na de oplevering de nieuwe woning. Zeker in een leegstaande woning is de kans op inbraken groot. Veel verzekeraars zijn dan ook pas bereid om een opstalverzekering af te sluiten vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk wordt bewoond. Energieleverancier Vanaf 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Dit komt in het kort erop neer dat u zelf mag bepalen bij welke leverancier u uw elektra afneemt. Tot de oplevering van uw woning zal Bouwmaatschappij Weboma bv zorgen dat er warmte, elektra en water in uw woning aanwezig is. Dit is namelijk onder meer nodig om de installaties bij de oplevering te testen. De kosten van warmte, elektra en water zijn tot en met het tijdstip van opleveren voor rekening van Bouwmaatschappij Weboma. Tijdens de oplevering worden op het Proces Verbaal van Oplevering (PvO) de meterstanden ingevuld. Voor levering van warmte, elektra en water na oplevering dient u zelf zorg te dragen. U dient zich voor de oplevering aan te melden bij een energie- en/of waterleverancier van uw keuze. Bij uw energieleverancier dient u uw EAN-code door te geven. Deze kunt u te zijner tijd opzoeken op de website Indien het door u gekozen energiebedrijf geen Drinkwater levert bent u genoodzaakt deze apart aan te vragen. Voor de stadsverwarming kunt u een contract afsluiten bij Eneco. Aanvraag telefoon en kabel Het aanvragen van abonnementen ten behoeve van telefoon en kabeltelevisie dient u te zijner tijd zelf aan te vragen

10 Keurmerk Klantgericht Bouwen Betere prestaties dankzij transparantie in de woningbouw Bouwend Nederland (de vereniging van bouw- en infrabedrijven) richtte in 2003 de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) op. Doel van de stichting is het verbeteren van de dienstverlening aan de koper van een nieuwbouwkoopwoning. Veel bouwondernemingen sloten zich aan bij dit initiatief, zo ook Bouwmaatschappij Weboma. SKB heeft onlangs gekozen voor transparantie van de bouwprestaties van alle bouwondernemingen in de nieuwbouwsector door het lanceren van een vergelijkingswebsite (www.bouwprestaties.nl). De site vergelijkt de prestaties van alle bouwondernemingen, ook als deze niet bij SKB aangesloten zijn. Door het publiceren van de prestaties op internet worden bouwondernemingen gestimuleerd hun kwaliteit te verbeteren. De site wordt medio 2012 in gebruik genomen. Waarom is het belangrijk dat u meedoet? Enkele maanden na de oplevering van uw nieuwe huis vraagt SKB u om een enquête in te vullen. Door middel van rapportcijfers en beoordelingen geeft u aan of u tevreden bent over de dienstverlening van uw bouwondernemer. De resultaten worden geplaatst op en verstrekt aan de bij SKB aangesloten aannemer. Dankzij uw beoordeling krijgen bij SKB aangesloten bouwondernemingen gedetailleerde informatie waarmee zij hun dienstverlening kunnen verbeteren. Uw ervaringen -tijdens én na de bouw van uw huis- leveren een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering in de bouwsector. Daarom is het belangrijk dat u meedoet en de enquête invult. Uw privacy is gewaarborgd, want u kunt anoniem blijven, waardoor uw naam niet op de website verschijnt en niet wordt doorgegeven aan uw aannemer. Informatie: Stichting Klantgericht Bouwen - meer weten over Klantgericht Bouwen? Neem contact op met: Stichting Klantgericht Bouwen Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer. Tel: (079) Fax: (079) Internet: Oplevering Ongeveer vier weken voor de opleveringsdatum ontvangt u van bouwmaatschappij Weboma bericht wanneer uw woning wordt opgeleverd. Ongeveer drie weken voor de opleveringsdatum ontvangt u van ons een uitnodiging voor de schouw en de oplevering. Eén week voor de oplevering vindt de schouw plaats. Schouw betekent dat u met een hiervoor bestemd formulier, dat u van de uitvoerder heeft ontvangen, de woning en de berging doorloopt waarop eventuele terechte gebreken c.q. onvolkomenheden worden genoteerd. Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat de uitvoerder zoveel mogelijk probeert om de geconstateerde gebreken c.q. onvolkomenheden voor de oplevering van uw woning te verhelpen, zodat u hiervan zo min mogelijk hinder ondervindt. Op de dag van oplevering zal de uitvoerder of diens plaatsvervanger met u de woning opleveren en de eventuele visuele gebreken vastleggen in een Proces Verbaal van Oplevering (PvO), dat door beide partijen moet worden ondertekend. De op het PvO vastgelegde onvolkomenheden zullen zo spoedig mogelijk door ons worden verholpen, waarbij wij ernaar streven een en ander binnen 5 werkbare dagen te realiseren, conform de richtlijnen

11 van de Stichting Klantgericht Bouwen. Zaken waar bestellingen mee gemoeid zijn, worden in overleg met u op een later tijdstip afgehandeld. Nadat wij de laatste werkzaamheden hebben verricht, zullen wij u het formulier "Gereedmelding herstel" laten ondertekenen. Met nadruk wordt gesteld, dat zogenaamde esthetische onvolkomenheden (zoals beschadigingen van schilderwerk, glas, trappen, de eventuele keukeninrichting, sanitair, tegelwerk, deuren, kozijnen en overige wand- en plafondafwerkingen) uitsluitend tijdens de oplevering gemeld kunnen worden en op dat moment dus in het opleveringsrapport zullen worden opgenomen. Melding van zichtbare onvolkomenheden na de oplevering, zelfs kort na de oplevering, zullen in beginsel niet (meer) ontvankelijk zijn. Onderhoudsperiode Gedurende de onderhoudsperiode van drie maanden na oplevering kunt u onderhoudswerkzaamheden (zoals een klemmende deur of een stroomstoring), die zich na de oplevering hebben geopenbaard, schriftelijk of per melden aan uw contactpersoon van de afdeling Kopersadvies onder vermelding van onderhoudsperiode. Garantie In het zogenaamde rode boekje van Woningborg (dat u bij het kopen van de woning heeft ontvangen) staat duidelijk omschreven op welke onderdelen van de woning garantie wordt gegeven en hoelang deze garantie geldt. Als een klacht binnen de garantieregeling valt dan verzoeken wij u hiervan schriftelijk of per melding te maken bij Weboma. Onderhoudsmap Bij de oplevering ontvangt u van bouwmaatschappij Weboma ook een informatiemap over het onderhoud van uw woning. In deze map worden de leveranciers en onderaannemers van uw woning vermeld, inclusief adres en telefoonnummer. Tevens worden voor de diverse onderdelen enkele specifieke onderhouds- en bedieningstips gegeven. Ook wordt hierin uitgelegd wat u moet doen als u onverhoopt klachten heeft na oplevering van uw woning. Vragen/klachten na oplevering De opleveringspunten worden zoveel mogelijk door de desbetreffende uitvoerder afgehandeld. De verdere kopersadvisering wordt vervolgens 3 maanden na oplevering - overgedragen aan onze afdeling Klantenservice. Voor een zo efficiënt mogelijke beantwoording van uw vragen, respectievelijk voor het verhelpen van eventuele klachten, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. De voorkeur gaat uit per naar onder vermelding van uw naam, adres, mobiele nummer en duidelijke omschrijving van de klacht. In dringende gevallen zoals bijvoorbeeld ernstige lekkage kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Klantenservice, onder telefoonnummer

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010 Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers AV CZ/95 april 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie