UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management"

Transcriptie

1 UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1

2 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services Contact adres Rabobank International, UCR 191 Croeselaan 18, Postbus HG Utrecht Rabobank, 2010 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rabobank. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

3 Inhoudsopgave 1 UNIFI ISO20022 Importformaat UNIFI ISO20022 Beschrijving Beschrijving Algemene kenmerken UNIFI Structuur Inleiding Technische indeling Tekenset Geschiktheid Berichtenstructuur 8 2 Segment beschrijving Generieke segmenten Segmenten voor UNIFI-CT (Credit Transfer) Payment Information Segment Transaction Infomation Segment 13 3 Bankcheque betalingen Payment Information Segement Transaction Information Segment 16 4 Binnenland betaling vanaf een Raborekening Payment Information Segment Transaction Information Segment 19 5 Buitenland betaling vanaf een Raborekening Payment Information Segment Transaction Information Segment 22 6 Betaling vanaf een In Country rekening Payment Information Segment Transaction Information Segment 24 7 Betaling vanaf een Cross Country rekening België Transaction Information Segment Italië Payment Information Segment Transaction Information Segement Zwitserland Payment Information Segment (Postfinance) Transaction Information Segement (Postfinance) Payment Information Segment (ESR) Transaction Information Segment (ESR) Frankrijk Payment Information Segment Transaction Information Segment Portugal 32 Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

4 7.5.1 Payment Information Segment Transaction Information Segement Spanje Payment Information Segment Transaction Information Segment 34 8 UNIFI-UDD: ISO20022 Direct Debit Indeling Payment Information Segment Transaction Information Segment Specifieke Instructies voor lokale incasso vanaf een Cross Country Rekening Belgische incasso Duitse en Oostenrijkse incasso Franse incasso Italiaanse incasso Portugese Incasso Spaanse Incasso Incasso in het Verenigd Koninkrijk 52 Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

5 1 UNIFI ISO20022 Importformaat Bestanden in het UNIFI ISO20022 formaat kunnen gebruikt worden om betaal- en incassoopdrachten te importeren in Rabo Cash Management 1.1 UNIFI ISO20022 Beschrijving Beschrijving De meest recente versie van de UNIFI indeling is de ISO De ISO20022 indeling is medium onafhankelijk opgesteld. De indeling is hierdoor geschikt voor het aanleveren van incasso- en betalingsopdrachten via datacommunicatie. De indeling is single-file, multibatch en modulair van opbouw. De informatie die functioneel bij elkaar hoort is telkens in een record geplaatst Algemene kenmerken Het UNIFI ISO20022 formaat welke Rabobank ondersteunt is gebaseerd op de definities zoals gepubliceerd op de website van de International Organisation for Standardization (XML ISO20022). In dit document is het gebruik van deze standaard beschreven voor RCM, omdat in RCM niet alle facetten worden ondersteund. De algemene kenmerken van UNIFI zijn: Diverse betaalsoorten in een bestand o Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Raborekening o Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een In Country rekening o Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Cross Country rekening Diverse incassosoorten in een bestand: o Binnenlandse incasso-opdrachten vanaf een Cross Country rekening o Nederlandse incasso-opdrachten vanaf een Raborekening zijn nog niet mogelijk middels het UNIFI formaat De volgende indelingen worden gebruikt om door middel van het UNIFI formaat te communiceren met de bank: PAIN voor betaalopdrachten PAIN voor incasso-opdrachten 1.2 UNIFI Structuur Inleiding De modellen van het UNIFI-document in XML worden beschreven in schema's. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (XSD) in het schema. Aan de hand van de schema's kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) alsmede de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplicht of facultatief karakter van bepaalde gegevens. De algemene XSD voor pain is beschikbaar via > Catalogue of UNIFI Messages > Payments > Payment Initiation > CustomerCreditTransferInitiationV02. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

6 1.2.2 Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht of de betaling eventueel worden geweigerd of dat gegevens niet in aanmerking worden genomen. Enkel berichtelementen die worden beschreven in deze richtlijnen mogen worden gebruikt. De beschrijving van elk berichtitem bevat: Naam Naam van het element binnen het UNIFI bericht XML-tag Verkorte naam die een element identificeert in een XML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Amount> Niveau Niveau van het element binnen het UNIFI bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.></Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top> Aanwezigheid Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Het aantal keer dat een element voorkomt, staat tussen vierkante haakjes. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Type Lengte Omschrijving Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen. Typeaanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie Tekenset) bevatten Datum: YYYY-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt of komma als scheidingsteken Maximaal aantal karakters van het veld. Bij het type Bedrag staat een code weergegeven: maximaal aantal karakters, maximaal aantal decimalen (bijvoorbeeld 18,5) Bevat de definitie van het berichtsegment of -element Aanvullende informatie over het gebruik van dit element Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

7 1.2.3 Tekenset In de UNIFI-berichten moet de tekencodering standaard UTF8 worden gebruikt. De Latijnse tekenset, die gebruikelijk is voor internationale communicatie, moet worden gebruikt. Rabobank accepteert de volgende tekens: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., ' + spatie Geschiktheid UNIFI berichten zijn geschikt voor de volgende opdrachttypen: Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Rabobankrekening Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een In Country 1 rekening Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Cross Country 2 rekening Binnenlandse incasso s vanaf een Cross Country rekening Enkele betalingen of incasso s, met een opdrachtgever of incassant en een begunstigde of geïncasseerde Betalingen of incasso s in batch-vorm, met een opdrachtgever of incassant en meerdere begunstigden of geïncasseerden met individuele opdrachtgegevens\ UNIFI berichten zijn niet geschikt voor de volgende opdrachttypen: Betalingen of incasso s in batch-vorm, met een opdrachtgever of incassant en meerdere begunstigden of geïncasseerden zonder individuele opdrachtgegevens Het combineren van betalingen en incasso s. Deze dienen in aparte bestanden aangeleverd te worden 1 Dit is een rekening welke niet bij de Rabobank wordt aangehouden en waamee boekingen worden gedaan naar een begunstigde rekening met dezelfde muntsoort in hetzelfde land. 2 Dit is een rekening welke niet bij Rabobank wordt aangehouden en waarmee boekingen worden gedaan naar een buitenlandse begunstigde rekening, of naar een begunstigde in hetzelfde land in een andere muntsoort. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

8 1.2.5 Berichtenstructuur UNIFI wordt aangeleverd via datacommunicatie. De berichten kunnen bestaan uit meerdere opdrachten voor een opdrachtgever. De berichten moeten per stuk afgesloten worden, de opdrachten per opdrachtgever. Het totale bestand moet bestaan uit een groupheader en kan uit meerdere opdrachten bestaan. Het totale bestand moet afgesloten worden. Onderstaand ziet u hoe het modulaire UNIFI-bestand is opgebouwd. Meer algemene informatie over de berichtenstructuur is beschikbaar via het internet op de webpagina UNIFI Bericht GroupHeader Debtor (Payment) Creditor (Transaction) Creditor (Transaction) Debtor (Payment) Creditor (Transaction) Een UNIFI bericht bevat 3 segmenten: 1. Group Header Dit segment is verplicht en een maal aanwezig in het bericht. Onder andere de elementen Message Identification, Creation Date and Time en Grouping Indicator zijn aanwezig in dit segment. 2. Payment Information Dit segment is verplicht en kan meerdere keren voorkomen. Ze bevat naast elementen die verband houden met de debetkant van de opdracht zoals Debtor en Payment Type Information, ook een of meerdere Transaction Information segmenten. 3. Transaction Information Dit segment is verplicht en kan meerdere keren voorkomen. Ze bevat onder andere elementen in verband met de creditkant van de opdracht, zoals Creditor en Remittance Information. Ieder segment binnen het UNIFI bestand moet geopend en afgesloten worden conform de XSD standaard. Binnen de openingstag en de sluitingstag staat de informatie over dat deel. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

9 <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= MLSchema-instance > <pain > <GrpHdr> Informatie mbt de Group header </GrpHdr> <PmtInf> Informatie mbt de betaling (payment) <CdtTrfTxInf> Informatie mbt de opdracht <CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain > </Document> Het aantal Payment Information segmenten en Transaction Information segmenten in een bericht wordt aangeduid door het Grouping veld in de Group Header De volgede optie kan gebruikt worden: Single Geef aan dat voor elk Payment Information segment er precies een Transaction information segement aanwezig is. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

10 2 Segment beschrijving 2.1 Generieke segmenten De volgende segmenten zijn beschikbaar voor UNIFI-CT (Credit transfer) en UNIFI-DD (Direct Debit) berichten. Naam XML-tag Niveau Aanwezig Type Lengte Omschrijving Document <Document> Top [1..1] <pain > of <pain > Top [1..1] Pain voor credit transfers Pain voor direct debits. Group Header <GrpHdr> Top [1..1] Message Identification <MsgId> 1 [1..1] Alfanumeriek 35 Unieke bestandsidentificatie Creation Date Time <CreDtTm> 1 [1..1] Datum + tijd Aanmaakdatum en tijdstip van het bestand. Voorbeeld: T11:20:45 Number of Transactions <NbOfTxs> 1 [1..1] Numeriek 15 Het aantal opdrachten in het bestand. Grouping <Grpg> 1 [1..1] Alfanumeriek 4 Aanduiding van de inhoud van het bestand: SNGL : 1 opdracht per betaling Initiating Party <InitgPty> 1 [1..1] Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de opdrachtgevende partij 10

11 2.2 Segmenten voor UNIFI-CT (Credit Transfer) Onderstaande bestandsbeschrijving bevat de ISO20022 standaard elementen welke ondersteund worden door Rabobank. Alle overige standaard elementen welke ISO20022 bevat worden niet ondersteund door Rabobank Payment Information Segment Naam XML-tag Niveau Aanwezig Type Lengte Omschrijving PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentInformationIdentification <PmtInfId> 1 [0..1] Alfanumeriek 35 Referentienummer van de batch PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde TRF voor elektronische betalingen PaymentTypeInformation <PmtTpInf> 1 [0..1] ServiceLevel <SvcLvl> 2 [0..1] Code <Cd> 3 [1..1] Alfanumeriek 4 Vaste waarde SLEV Of Code en Priority mogen niet samen voorkomen in het bestand Priority <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Mogelijke waarde URGENT voor spoedbetalingen Local Instrument <LclInstrm> 2 [0..1] Proprietary <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Waarde afhankelijk van het land Category Purpose <CtgyPurp> 2 [0..1] Alfanumeriek 4 Waarde Sala indien het salarisbetalingen betreft Requested Execution Date <ReqdExctnDt> 1 [1..1] Datum 10 De gewenste uitvoerdatum Debtor <Dbtr> 1 [1..1] Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de debiteur. Wanneer deze naam gelijk is aan de naam in RCM dan zullen de adresgegevens verrijkt worden. Postal Address <PstlAdr> 2 [0..1] Address line <AdrLine> 3 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de debiteur. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 3 [1..1] Alfanumeriek 2 Landcode van de debiteur Identification <Id> 2 [0..1] Organization Identification <OrgId> 3 [1..1] Proprietary Identification <PrtryId> 4 [1..1] Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

12 Identification <Id> 5 [1..1] Alfanumeriek 35 Kamer van Koophandel nummer Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Identification <Id> 2 [1..1] BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Currency <Ccy> 2 [0..1] Alfanumeriek 3 ISO muntsoort code van de boeking Debtor Agent <DbtrAgt> 1 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 2 [1..1] BIC <BIC> 3 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC code van de bank opdrachtgever Charge Bearer <ChrgBr> 1 [0..1] Alfanumeriek 4 Kostenverdeling: DEBT (opdrachtgever) of SHAR (gedeeld) of CRED (Begunstigde). Afhankelijk van de betaling kunnen er keuzes zijn die niet zijn toegestaan. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

13 2.2.2 Transaction Infomation Segment Credit Trf Transaction <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Information Payment Identification <PmtId> 2 [1..1] End to End Identification <EndToEndId> 3 [1..1] Alfanumeriek 16 Transactie identificatie, deze dient een spatie te bevatten als u een Overige betaling wil importeren. Indien u hier het betalingskenmerk van uw acceptgiro invult zal de betaling een acceptgiro betaling worden. Amount <Amt> 2 [1..1] Instructed Amount Instructed Amount <InstdAmt> 3 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag in een andere muntsoort dan de muntsoort van de rekening van de opdrachtgever Creditor Agent <CdtrAgt> 2 [1..1] Financial Institution <FinInstnId> 3 [1..1] Identification BIC <BIC> 4 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC van de bank van de begunstigde Creditor <Cdtr> 2 [1..1] Name <Nm> 3 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de begunstigde Postal Address <PstlAdr> 3 [0..1] Address Line <AdrLine> 4 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de begunstigde. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 4 [1..1] Alfanumeriek 2 Land van de begunstigde Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] De BBAN of de IBAN zijn verplicht in de onderstaande tags Identification <Id> 3 [1..1] BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 4 [1..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

14 Proprietary <PrtryAcct> 3 [0..1] Alfanumeriek 35 Gebruik deze als het rekeningnummer niet voldoet aan de opmaak {a-za-z0-9} Instruction for Creditor Agent <InstrForCdtrAgt> 2 [0..1] Code <Cd> 3 [0..1] Alfanumeriek 4 Instructie code PHOB <Phone beneficiary> en TELB <Telecom> kunnen hier gekozen worden Instruction Information <InstrInf> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Telefoonnummer of ander kanaal -> Bank neemt contact op met de begunstigde over de betaling Regulatory Reporting <RgltryRptg> 2 [0..1] Alleen van toepassing op landen die de CBR toepassen Regulatory Details <RgltryDtls> 3 [1..1] Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 3 Transactie code Amount <Amt> 4 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag waarbij de muntsoort in de XML-tag opgenomen moet worden. Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">Amount</Amt> Information <Inf> 4 [1..1] Alfanumeriek 35 Verplichte informatie Remittance Information <RmtInf> 2 [0..1] Unstructured <Ustrd> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Omschrijvingregel Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

15 3 Bankcheque betalingen Een standard electronische overboeking voldoet aan de volgende regels: Het is niet mogelijk instructies mee te sturen naar de begunstigde De opdrachtgever wordt gedefineerd door naam en adres Bankcheques kunnen alleen per post verzonden worden Bankcheques worden naar de begunstigde verzonden (niet naar de bank van de begunstigde) Wettelijk verplichte rapportages zijn in sommige landen van toepassing 3.1 Payment Information Segement PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentInformationIdentification <PmtInfId> 1 [0..1] Alfanumeriek 35 Referentienummer van de batch PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde: CHK voor cheque betalingen PaymentTypeInformation <PmtTpInf> 1 [0..1] Category Purpose <CtgyPurp> 2 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde Sala indien het gaat om salarisbetalingen Requested Execution Date <ReqdExctnDt> 1 [1..1] Datum 10 De gewenste uitvoerdatum Debtor <Dbtr> 1 [1..1] Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de debiteur. Als deze gelijk is aan de naam in RCM zullen de adresgegevens verrijkt worden Postal Address <PstlAdr> 2 [0..1] Address Line <AdrLine> 3 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de debiteur. 1e regel: Straat en huisnummer. 2e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 3 [1..1] Alfanumeriek 2 Landcode van de debiteur Identification <Id> 2 [0..1] Organisation Identification <OrgId> 3 [1..1] Proprietary Identification <PrtryId> 4 [1..1] Identification <Id> 5 [1..1] Alfanumeriek 35 Kamer van Koophandel nummer Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

16 Identification <Id> 2 [1..1] BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Currency <Ccy> 2 [0..1] Alfanumeriek 3 ISO muntsoort code van de boeking Debtor Agent <DbtrAgt> 1 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 2 [1..1] BIC <BIC> 3 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC code van de bank opdrachtgever 3.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Payment Identification <PmtId> 2 [1..1] End to End Identification <EndToEndId> 3 [1..1] Alfanumeriek 16 Transactie identificatie Amount <Amt> 2 [1..1] Instructed Amount Instructed Amount <InstdAmt> 3 [0..1] Bedrag 18, 5 Bedrag in een andere muntsoort dan de muntsoort van de rekening van de opdrachtgever Cheque instruction <ChqInstr> 2 Cheque Type <ChqTp> 3 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde: BCHQ voor bankcheques Delivery method <DlvryMtd> 3 [0..1] Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde: MLCD voor cheques welke per post naar de begunstigde worden verzonden Creditor <Cdtr> 2 [1..1] Name <Nm> 3 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de begunstigde Postal Address <PstlAdr> 3 [0..1] Address Line <AdrLine> 4 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de begunstigde. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

17 Country <Ctry> 4 [1..1] Alfanumeriek 2 Land van de begunstigde Regulatory Reporting <RgltryRptg> 2 [0..1] Alleen van toepassing op landen die de CBR toepassen Regulatory Details <RgltryDtls> 3 [1..1] Alleen van toepassing op landen die de CBR toepassen Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 3 Transactie code Amount <Amt> 4 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag waarbij de muntsoort in de XML-tag opgenomen moet worden. Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">Amount</Amt> Information <Inf> 4 [1..1] Alfanumeriek 35 Wettelijk verplichte informatie Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

18 4 Binnenland betaling vanaf een Raborekening De volgende producten worden ondersteund: Bankgiro (spoed) Acceptgiro Bankcheque De standard creditering wordt gebruikt onder de volgende voorwaarden: Rekening identificatie van de rekening van de opdrachtgever aan de hand van een 9-cijferig BBAN De optie Charge Bearer wordt bij EUR betalingen binnen Nederland niet ondersteund Identificatie van de bank van de begunstigde wordt genegeerd Verplichte muntsoort voor de boeking: EUR Instructies voor de bank van de begunstigde zijn niet mogelijk Er is geen verplichte rapportage binnen Nederland Unstructured gebruiken als omschrijvingsregel voor bankgiro betalingen De volgende layout dient gebruikt te worden voor binnenland betalingen vanaf een Raborekening: 4.1 Payment Information Segment PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentInformationIdentification <PmtInfId> 1 [0..1] Alfanumeriek 35 Referentienummer van de batch PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde: TRF voor electronische betalingen PaymentTypeInformation <PmtTpInf> 1 [0..1] ServiceLevel <SvcLvl> 2 [0..1] Priority <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Mogelijke waarde: urgent voor spoedbetalingen Category Purpose <CtgyPurp> 2 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde Sala indien het gaat om salarisbetalingen Requested Execution Date <ReqdExctnDt> 1 [1..1] Datum 10 De gewenste uitvoerdatum Debtor <Dbtr> 1 [1..1] Alfanumeriek Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

19 Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de debiteur. Als deze gelijk is aan de naam in RCM zullen de adresgegevens verrijkt worden Postal Address <PstlAdr> 2 [0..1] Alfanumeriek Address Line <AdrLine> 3 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de debiteur. 1e regel: Straat en huisnummer. 2e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 3 [1..1] Alfanumeriek 2 Landcode van de debiteur Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Identification <Id> 2 [1..1] BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Currency <Ccy> 2 [0..1] Alfanumeriek 3 ISO muntsoort code van de boeking Debtor Agent <DbtrAgt> 1 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 2 [1..1] BIC <BIC> 3 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC code van de bank opdrachtgever 4.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Payment Identification <PmtId> 2 [1..1] End to End Identification <EndToEndId> 3 [1..1] Alfanumeriek 16 Transactie identificatie Amount <Amt> 2 [1..1] Instructed Amount Instructed Amount <InstdAmt> 3 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag in de muntsoort van de rekening van de opdrachtgever. De muntsoort zelf moet worden ingevuld in het veld CcyofTrf Creditor Agent <CdtrAgt> 2 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 3 [1..1] Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

20 BIC <BIC> 4 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC van de bank van de begunstigde Creditor <Cdtr> 2 [1..1] Name <Nm> 3 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de begunstigde Postal Address <PstlAdr> 3 [0..1] Address Line <AdrLine> 4 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de begunstigde. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 4 [1..1] Alfanumeriek 2 Land van de begunstigde Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] De BBAN of de IBAN zijn verplicht in de onderstaande tags Identification <Id> 3 [1..1] BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland (9-cijferig?) IBAN <IBAN> 4 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Remittance Information <RmtInf> 2 [0..1] Unstructured <Ustrd> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Omschrijvingregel Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

21 5 Buitenland betaling vanaf een Raborekening De volgende producten worden ondersteund: Overboeking (spoed) Bankcheque De standard buitenlandse overboeking kan onder de volgende condities worden gebruikt: Rekening identificatie van de opdrachtgever doormiddel van de BBAN of de IBAN De optie Charge bearer wordt niet ondersteund Gebruik van IBAN en BIC van de (bank van de) begunstigde voor EUR binnen de EU/EEC is verplicht Voor identificatie van de bank van de begunstigde is gebruik van het BIC adres verplicht De naam van de begunstigde is verplicht. Instructies voor de bank van de begunstigde worden ondersteund Voor betalingen in een andere muntsoort dan de Euro binnen Nederland is het niet verplicht hiervan opgave te doen aan De Nederlandse Bank (via regulatory reporting ) De specifieke betalings- en transactieinformatie welke van toepassing zijn op een buitenlandse creditering zijn toegevoegd. 5.1 Payment Information Segment PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde: TRF voor electronische betalingen en CHK voor chequebetalingen Charge Bearer <ChrgBr> 1 [0..1] Alfanumeriek 4 Kostenverdeling: DEBT (opdrachtgever) of SHAR (gedeeld) of CRED (Begunstigde). Afhankelijk van de betaling kunnen er keuzes zijn die niet zijn toegestaan. Om aan de PSD regelgeving te voldoen moet hier SHAR gebruikt worden. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

22 5.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] 1 van de Account Identifications moet gekozen worden (BBAN of IBAN) Identification <Id> 3 [1..1] BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 4 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Proprietary <PrtryAcct> 3 [0..1] Alfanumeriek 35 Gebruik deze als het rekeningnummer niet voldoet aan de opmaak {a-za-z0-9} Instruction for Creditor Agent <InstrForCdtrAgt> 2 [0..1] Code <Cd> 3 [0..1] Alfanumeriek 4 Instructie code PHOB <Phone beneficiary> en TELB <Telecom> kunnen hier gekozen worden Instruction Information <InstrInf> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Vrij tekstveld Remittance Information <RmtInf> 2 [0..1] Unstructured <Ustrd> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Omschrijvingregel Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

23 6 Betaling vanaf een In Country rekening De volgende producten worden ondersteund: Overboeking (spoed) De standaard overboeking is van toepassing onder de volgende voorwaarden: Bankcheques worden niet ondersteund Lokale producten worden niet ondersteund Rekening identificatie via de BBAN of de IBAN De optie Charge bearer wordt ondersteund Voor identificatie van de bank van de begunstigde is gebruik van het BIC adres verplicht De naam van de begunstigde is verplicht. Zowel Overige instructies ten behoeve van de bank van de begunstigde, en rapportage over de aard van de betaling aan de centrale bank in het land van de begunstigde worden ondersteund. De standaard voor de electronische overboeking is van toepassing onder de hierboven beschreven voorwaarden. 6.1 Payment Information Segment Payment Information <PmtInf> Top [1..n] Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Identification <Id> 2 [1..1] 1 van de Account Identifications moet gekozen worden (BBAN of IBAN) BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Proprietary <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Gebruik deze als het rekeningnummer niet voldoet aan de opmaak {aza-z0-9} Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

24 6.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Regulatory Reporting <RgltryRptg> 2 [0..1] Regulatory Details <RgltryDtls> 3 [1..1] Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 3 Transactie code Amount <Amt> 4 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag waarbij de muntsoort in de XML-tag opgenomen moet worden. Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">Amount</Amt> Information <Inf> 4 [1..1] Alfanumeriek 35 Verplichte informatie Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

25 7 Betaling vanaf een Cross Country rekening De volgende producten worden ondersteund: Overboeking (spoed) Bankcheque De standaard overboeking is van toepassing onder de volgende voorwaarden: Lokale producten worden ondersteund indien van toepassing Rekening identificatie via de BBAN of de IBAN De optie Charge bearer wordt ondersteund Identificatie van de bank van de opdrachtgever moet via de BIC en de opdrachtgever via de naam Instructies voor de bank begunstigde zijn mogelijk Cheques kunnen alleen verzonden worden naar de begunstigde Verplichte Central Bank Reports worden ondersteund indien van toepassing Cross country accounts worden momenteel ondersteund in de volgende landen: Oostenrijk België Frankrijk Duitsland Italië Polen Portugal Spanje Zwitserland Verenigd Koninkrijk In onderstaande paragrafen worden de verschillende uitzonderingen beschreven. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

26 7.1 België Hieronder is de uitzondering beschreven voor Cross Country boekingen aan de Belgische belastingdienst de volgende elementen worden beinvloed: Rekening identificatie via de BBAN of IBAN verwijst naar een specifiek rekening nummer aangehouden door de Belgische belastingdienst. De unstructured remittance information verwijst naar een 12-cijferige referentie welke gebruikt wordt om het bedrijf te identificeren bij de Belgische belastingdienst Transaction Information Segment Credit Transfer Transaction Information <CdtTrfTxInf> Top [1..n] Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] 1 van de Account Identifications moet gekozen worden (BBAN of IBAN) Identification <Id> 3 [1..1] Optioneel BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland. Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. De vaste waarde zijn: IBAN <IBAN> 4 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer. Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. De vaste waarde zijn: BE BE BE Remittance Information <RmtInf> 2 [1..1] Unstructered <Ustrd> 3 [1..1] Numeriek 12 Een 12-cijferig referentie nummer welke Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

UNIFI Formatenboek. Rabo Cash Management. Colofon

UNIFI Formatenboek. Rabo Cash Management. Colofon UNIFI Formatenboek Rabo Cash Management Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.03, januari 2015 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 5 1.1 Beschrijving 5 1.2 Algemene kenmerken 5 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 6 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 7 9 9 10 16 25 27 28 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren van Euro-incasso s in het

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA DD importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvings-opdracht

XML-bericht voor overschrijvings-opdracht XML-bericht voor overschrijvings-opdracht Implementatierichtlijnen Versie 1.3 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht 2 Inhoudstafel 1 Inleiding...4 1.1 Toepassingsgebied...5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen...6

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Standard-CreditTransfer-v2-NL.docx version 2 DW 04/01/2012 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 2.0 Belgische Federatie van de financiële sector Aarlenstraat 82 B-1040

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 BESCHRIJVING... 3 1.1.1 Algemene kenmerken... 3 1.2 SEPA CT STRUCTUUR... 3 1.2.1 Inleiding... 3 1.2.2

Nadere informatie

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.1 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht standard - SDD - initiation - v1 2 - NL.doc version 1.2.a DW 13/08/2010 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijn voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 1.2.a Belgian

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese overschrijvingen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

Aanleveren SEPA-overboeking Checklist. SEPA Expert Desk 11 december 2013 Versie 1.0

Aanleveren SEPA-overboeking Checklist. SEPA Expert Desk 11 december 2013 Versie 1.0 Aanleveren SEPA-overboeking Checklist 11 december 2013 Versie 1.0 1 Inleiding 3 2 GroupHeader (bestand) niveau 4 3 PaymentInformation (batch) niveau 5 4 CreditTransferTransactionInformation (transactie)

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA DD

Formaatbeschrijving XML SEPA DD Formaatbeschrijving XML SEPA DD SWIFT FileAct Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA DD - SWIFT FileAct November 2015 Versie 2.2 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving 7 Bijlage A: Identificatie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5

Globale boeking 2. Niet uitgevoerde transacties 2. PaymentInformationIdentification 3. EndToEndIdentification 3. Voorbeelden 5 Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese overschrijvingen SEPA (SCT) Versie april 2013 ing.be/sepa https://www.ing.be/nl/business/pages/sepa.aspx?wt. xmenusource=language_nl&wt.xmenusource

Nadere informatie

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht

XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Standard-XML-SDD-Initiation- v2c-nl.doc versie 2.0.c DW 08/06/2012 XML-bericht voor een Europese domiciliëringsopdracht Richtlijnen voor Core en Business-to-Business toepassing Versie 2.0.c Belgian Finance

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Aanleveren SEPA-incassobatch Checklist. SEPA Expert Desk 28 november 2013 Versie 1.1

Aanleveren SEPA-incassobatch Checklist. SEPA Expert Desk 28 november 2013 Versie 1.1 Checklist 28 november 2013 Versie 1.1 1 Inleiding 3 2 GroupHeader (bestand) niveau 4 3 PaymentInformation (batch) niveau 5 4 DirectDebitTransactionInformation (transactie) niveau 8 5 Bijlage pain.008 voorbeeldbestand

Nadere informatie

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012

Access Online Betaalformatenboek. Februari 2012 Access Online Betaalformatenboek Februari 2012 Hebt u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met de afdeling: ABN AMRO Bank N.V. COO C&MB / E-Channels / Global

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91

Formaatbeschrijving BTL91 September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa

SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA. Versie November 2013. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA Credit Transfer Codewoorden SALA, INTC en TREA Versie November 2013 ing.be/sepa 1. INTRODUCTIE 3 2. HOOFDKENMERKEN 4 2.1. Algemene informatie 4 2.2. Kenmerken per codewoord

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën.

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank. Een bank met ideeën. Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank. Een bank met ideeën. Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Aan de slag met de

Nadere informatie

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa

Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België. versie januari 2014. www.ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Handleiding XML-formaat voor Europese Domiciliëringen in België versie januari 2014 www.ing.be/sepa Inleiding 1 Vaak gestelde vragen 2 Hoe wordt CreationDateTime correct gevormd?

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht standard - credit transfer - XML - v1,3 - NL.docx version 1.3 DW 13/08/2010 XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 1.3 Belgische Federatie van de financiële sector Aarlenstraat

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches...

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa

Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6. Versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Een XML SCT bestand creëren op basis van een.csv bestand in Telelink 6 Versie maart 2014 ing.be/sepa 1. INLEIDING 3 2. EEN NIEUW XML SCT BESTAND CREËREN IN TELELINK 6 OP BASIS

Nadere informatie

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013

Betalingsverkeer Elektronische Berichtgeving juni 2013 Aanpassingen MT940 & MT942 berichtgeving in kader van SCT en SDD Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen van KBC België

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

SEPA testen bij Rabobank

SEPA testen bij Rabobank SEPA testen bij Rabobank SEPA testevent 25 september 2012 Agenda Stand van zaken Rabobank Lessons learned Planning Rabobank formaten Online SEPA testtool Domeinen voor klanten Bankproducten Begeleiding

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0

SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended. versie 1.0 SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa UNIT4 Multivers Extended versie 1.0 1. SEPA: Gemakkelijk betalen in Europa SEPA (Single Euro Payments Area) leidt tot harmonisatie van de betaalmarkt binnen de Europese

Nadere informatie

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente

Makkelijk over op IBAN en SEPA. Rabobank Noord Twente Makkelijk over op IBAN en SEPA Rabobank Noord Twente Agenda SEPA toegelicht Wat verandert er? Wat betekent SEPA voor verenigingen en stichtingen? De Rabobank helpt u op weg! Handige tips en tricks Projectenfonds

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa

SEPA formaten - inleiding tot XML. versie maart 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA SEPA formaten - inleiding tot XML versie maart 2014 ing.be/sepa INLEIDING 1 INLEIDING TOT XML 2 Wat is XML? 2 Wat is een root element? 2 Wat zijn de specificaties van een element

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA!

Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Ondernemers ga nu over op IBAN en SEPA! Regioavond BETA-leden november 2013 Michiel van Doeveren DNB Programmabureau SEPA Nederland 1 2 SEPA harmoniseert de interne betaalmarkt Binnen de Single Euro Payments

Nadere informatie

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorschriften Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorschriften Juni 2014 Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968.

FR76 3000 4001 8300 0000 7596 968. Stamgegevens buitenlandse crediteuren De UvA betaald maandelijks aan ongeveer 110 crediteuren in het buitenland naar alle continenten via betalingsopdracht of declaraties. De eerste stap die wij moeten

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional

Rabo Internetbankieren Professional Rabo Internetbankieren Professional Wereldbetaling U doet een Wereldbetaling als u in vreemde valuta betaalt of in euro s naar een land buiten het SEPA-gebied. Via de menu-optie Nieuwe opdracht krijgt

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso

ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso ABN AMRO Voorschriften SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorschriften SEPA Incasso In deze Voorschriften leest u meer regels en instructies over onderwerpen uit de Voorwaarden SEPA Incasso. 1.

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING

Nadere informatie

De migratie naar SEPA

De migratie naar SEPA De migratie naar SEPA De overgang: complex en tijdrovend? Advies: Begin op tijd ING ondersteunt u! Utrecht, 20 november 2012 VAP Themadag 2012 Peter Hardeman Programma Historie Wat gaat er veranderen Overzicht

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds

SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds SETUP SEPA Setup SEPA 2013 Newminds Inhoud 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer)... 3 2.0 Installatie SEPA (Direct Debit)... 4 Setup SEPA 2013 Newminds 2 1.0 Installatie SEPA (Credit Transfer) Gebruik

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area)

SEPA (Single Euro Payments Area) SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Studiedag KNR 11 Oktober 2012 SEPA: één gezamelijke betaalmarkt vanaf 1 februari 2014 Wat is SEPA? Geen gefragmenteerde betaalmarkten maar

Nadere informatie

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1

Handleiding SEPA. Handleiding SEPA vanaf Assistent versie 3.1.38.1 Handleiding SEPA 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene instellingen... 4 IBAN omnummering... 5 IBAN & BIC... 6 Automatische Incasso s & Betalingen... 8 Acceptgiro s... 11 Systeemtest IBAN-acceptgiro s... 13

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken.

Accept Financieel en SEPA. Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Accept Financieel en SEPA Het is nu mogelijk om in Accept Financieel SEPA bestanden aan te maken. Het formaat voor het aanleveren van verzamelbetalingen en incasso s verandert van het huidige ClieOp03

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Voor het gebruik van de applicatie en de meest gebruikte functies in overzichtelijke stappen. Algemeen De snelstartgids Betalingen en Rapportage is

Nadere informatie

axml Order specificatie

axml Order specificatie axml Orders specificatie v.1.4 axml Order specificatie v.1.4 Author : Asperion P. van Bakkum Date : April 2007 Last Edit : Aug 2014 Version : 1.4 INHOUD axml Order specificatie v.1.4... 1 Inleiding...

Nadere informatie