UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIFI Formatenboek. Versie, datum Project. 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management"

Transcriptie

1 UNIFI Formatenboek Versie, datum Project 1.02, 3 februari 2011 Rabo Cash Management 1

2 Colofon Titel UNIFI Formatenboek Versie, datum 1.02, 3 februari 2011 Onze referentie UNIFI Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services Contact adres Rabobank International, UCR 191 Croeselaan 18, Postbus HG Utrecht Rabobank, 2010 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rabobank. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

3 Inhoudsopgave 1 UNIFI ISO20022 Importformaat UNIFI ISO20022 Beschrijving Beschrijving Algemene kenmerken UNIFI Structuur Inleiding Technische indeling Tekenset Geschiktheid Berichtenstructuur 8 2 Segment beschrijving Generieke segmenten Segmenten voor UNIFI-CT (Credit Transfer) Payment Information Segment Transaction Infomation Segment 13 3 Bankcheque betalingen Payment Information Segement Transaction Information Segment 16 4 Binnenland betaling vanaf een Raborekening Payment Information Segment Transaction Information Segment 19 5 Buitenland betaling vanaf een Raborekening Payment Information Segment Transaction Information Segment 22 6 Betaling vanaf een In Country rekening Payment Information Segment Transaction Information Segment 24 7 Betaling vanaf een Cross Country rekening België Transaction Information Segment Italië Payment Information Segment Transaction Information Segement Zwitserland Payment Information Segment (Postfinance) Transaction Information Segement (Postfinance) Payment Information Segment (ESR) Transaction Information Segment (ESR) Frankrijk Payment Information Segment Transaction Information Segment Portugal 32 Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

4 7.5.1 Payment Information Segment Transaction Information Segement Spanje Payment Information Segment Transaction Information Segment 34 8 UNIFI-UDD: ISO20022 Direct Debit Indeling Payment Information Segment Transaction Information Segment Specifieke Instructies voor lokale incasso vanaf een Cross Country Rekening Belgische incasso Duitse en Oostenrijkse incasso Franse incasso Italiaanse incasso Portugese Incasso Spaanse Incasso Incasso in het Verenigd Koninkrijk 52 Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

5 1 UNIFI ISO20022 Importformaat Bestanden in het UNIFI ISO20022 formaat kunnen gebruikt worden om betaal- en incassoopdrachten te importeren in Rabo Cash Management 1.1 UNIFI ISO20022 Beschrijving Beschrijving De meest recente versie van de UNIFI indeling is de ISO De ISO20022 indeling is medium onafhankelijk opgesteld. De indeling is hierdoor geschikt voor het aanleveren van incasso- en betalingsopdrachten via datacommunicatie. De indeling is single-file, multibatch en modulair van opbouw. De informatie die functioneel bij elkaar hoort is telkens in een record geplaatst Algemene kenmerken Het UNIFI ISO20022 formaat welke Rabobank ondersteunt is gebaseerd op de definities zoals gepubliceerd op de website van de International Organisation for Standardization (XML ISO20022). In dit document is het gebruik van deze standaard beschreven voor RCM, omdat in RCM niet alle facetten worden ondersteund. De algemene kenmerken van UNIFI zijn: Diverse betaalsoorten in een bestand o Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Raborekening o Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een In Country rekening o Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Cross Country rekening Diverse incassosoorten in een bestand: o Binnenlandse incasso-opdrachten vanaf een Cross Country rekening o Nederlandse incasso-opdrachten vanaf een Raborekening zijn nog niet mogelijk middels het UNIFI formaat De volgende indelingen worden gebruikt om door middel van het UNIFI formaat te communiceren met de bank: PAIN voor betaalopdrachten PAIN voor incasso-opdrachten 1.2 UNIFI Structuur Inleiding De modellen van het UNIFI-document in XML worden beschreven in schema's. Er wordt gebruik gemaakt van een specifieke beschrijvingstaal (XSD) in het schema. Aan de hand van de schema's kan een beschrijving worden gegeven van de tags in het document, de structuur en de aaneenschakeling van die bakens (rangorde van de tags) alsmede de voor bepaalde gegevens toegestane codes, het aantal mogelijke gevallen, het verplicht of facultatief karakter van bepaalde gegevens. De algemene XSD voor pain is beschikbaar via > Catalogue of UNIFI Messages > Payments > Payment Initiation > CustomerCreditTransferInitiationV02. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

6 1.2.2 Technische indeling De gebruiksregels moeten worden nageleefd om te vermijden dat het bericht of de betaling eventueel worden geweigerd of dat gegevens niet in aanmerking worden genomen. Enkel berichtelementen die worden beschreven in deze richtlijnen mogen worden gebruikt. De beschrijving van elk berichtitem bevat: Naam Naam van het element binnen het UNIFI bericht XML-tag Verkorte naam die een element identificeert in een XML-bericht, staat tussen haakjes, bijv. <Amount> Niveau Niveau van het element binnen het UNIFI bericht <Top> <Niveau 1> <Niveau 2> <Enz.></Enz.> </Niveau 2> </Niveau 1> </Top> Aanwezigheid Dit geeft aan of een element optioneel is of verplicht en hoeveel keer het element kan worden herhaald. Het aantal keer dat een element voorkomt, staat tussen vierkante haakjes. Bijvoorbeeld: [0..1] Toont dat het element 0 keer of 1 keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [0..n] Toont dat het element 0 tot n keer aanwezig kan zijn. Het element is optioneel. [1..1] Toont dat het element verplicht is en een keer aanwezig moet zijn. [1..n] Toont dat het element verplicht is en minimaal 1 keer aanwezig moet zijn. Het element kan tot n keer aanwezig zijn. Type Lengte Omschrijving Pas wanneer een optioneel element aanwezig is, waarvoor op onderliggend niveau een verplicht element bestaat, dient dit verplichte element voor te komen. Typeaanduiding van het veld: Numeriek: mag alleen cijfers bevatten Alfanumeriek: mag cijfers en toegestane letters (zie Tekenset) bevatten Datum: YYYY-MM-DD Bedrag: cijfers, met een punt of komma als scheidingsteken Maximaal aantal karakters van het veld. Bij het type Bedrag staat een code weergegeven: maximaal aantal karakters, maximaal aantal decimalen (bijvoorbeeld 18,5) Bevat de definitie van het berichtsegment of -element Aanvullende informatie over het gebruik van dit element Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

7 1.2.3 Tekenset In de UNIFI-berichten moet de tekencodering standaard UTF8 worden gebruikt. De Latijnse tekenset, die gebruikelijk is voor internationale communicatie, moet worden gebruikt. Rabobank accepteert de volgende tekens: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z / -? : ( )., ' + spatie Geschiktheid UNIFI berichten zijn geschikt voor de volgende opdrachttypen: Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Rabobankrekening Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een In Country 1 rekening Binnenlandse en buitenlandse betalingen vanaf een Cross Country 2 rekening Binnenlandse incasso s vanaf een Cross Country rekening Enkele betalingen of incasso s, met een opdrachtgever of incassant en een begunstigde of geïncasseerde Betalingen of incasso s in batch-vorm, met een opdrachtgever of incassant en meerdere begunstigden of geïncasseerden met individuele opdrachtgegevens\ UNIFI berichten zijn niet geschikt voor de volgende opdrachttypen: Betalingen of incasso s in batch-vorm, met een opdrachtgever of incassant en meerdere begunstigden of geïncasseerden zonder individuele opdrachtgegevens Het combineren van betalingen en incasso s. Deze dienen in aparte bestanden aangeleverd te worden 1 Dit is een rekening welke niet bij de Rabobank wordt aangehouden en waamee boekingen worden gedaan naar een begunstigde rekening met dezelfde muntsoort in hetzelfde land. 2 Dit is een rekening welke niet bij Rabobank wordt aangehouden en waarmee boekingen worden gedaan naar een buitenlandse begunstigde rekening, of naar een begunstigde in hetzelfde land in een andere muntsoort. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

8 1.2.5 Berichtenstructuur UNIFI wordt aangeleverd via datacommunicatie. De berichten kunnen bestaan uit meerdere opdrachten voor een opdrachtgever. De berichten moeten per stuk afgesloten worden, de opdrachten per opdrachtgever. Het totale bestand moet bestaan uit een groupheader en kan uit meerdere opdrachten bestaan. Het totale bestand moet afgesloten worden. Onderstaand ziet u hoe het modulaire UNIFI-bestand is opgebouwd. Meer algemene informatie over de berichtenstructuur is beschikbaar via het internet op de webpagina UNIFI Bericht GroupHeader Debtor (Payment) Creditor (Transaction) Creditor (Transaction) Debtor (Payment) Creditor (Transaction) Een UNIFI bericht bevat 3 segmenten: 1. Group Header Dit segment is verplicht en een maal aanwezig in het bericht. Onder andere de elementen Message Identification, Creation Date and Time en Grouping Indicator zijn aanwezig in dit segment. 2. Payment Information Dit segment is verplicht en kan meerdere keren voorkomen. Ze bevat naast elementen die verband houden met de debetkant van de opdracht zoals Debtor en Payment Type Information, ook een of meerdere Transaction Information segmenten. 3. Transaction Information Dit segment is verplicht en kan meerdere keren voorkomen. Ze bevat onder andere elementen in verband met de creditkant van de opdracht, zoals Creditor en Remittance Information. Ieder segment binnen het UNIFI bestand moet geopend en afgesloten worden conform de XSD standaard. Binnen de openingstag en de sluitingstag staat de informatie over dat deel. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

9 <Document xmlns= urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain xmlns:xsi= MLSchema-instance > <pain > <GrpHdr> Informatie mbt de Group header </GrpHdr> <PmtInf> Informatie mbt de betaling (payment) <CdtTrfTxInf> Informatie mbt de opdracht <CdtTrfTxInf> </PmtInf> </pain > </Document> Het aantal Payment Information segmenten en Transaction Information segmenten in een bericht wordt aangeduid door het Grouping veld in de Group Header De volgede optie kan gebruikt worden: Single Geef aan dat voor elk Payment Information segment er precies een Transaction information segement aanwezig is. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

10 2 Segment beschrijving 2.1 Generieke segmenten De volgende segmenten zijn beschikbaar voor UNIFI-CT (Credit transfer) en UNIFI-DD (Direct Debit) berichten. Naam XML-tag Niveau Aanwezig Type Lengte Omschrijving Document <Document> Top [1..1] <pain > of <pain > Top [1..1] Pain voor credit transfers Pain voor direct debits. Group Header <GrpHdr> Top [1..1] Message Identification <MsgId> 1 [1..1] Alfanumeriek 35 Unieke bestandsidentificatie Creation Date Time <CreDtTm> 1 [1..1] Datum + tijd Aanmaakdatum en tijdstip van het bestand. Voorbeeld: T11:20:45 Number of Transactions <NbOfTxs> 1 [1..1] Numeriek 15 Het aantal opdrachten in het bestand. Grouping <Grpg> 1 [1..1] Alfanumeriek 4 Aanduiding van de inhoud van het bestand: SNGL : 1 opdracht per betaling Initiating Party <InitgPty> 1 [1..1] Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de opdrachtgevende partij 10

11 2.2 Segmenten voor UNIFI-CT (Credit Transfer) Onderstaande bestandsbeschrijving bevat de ISO20022 standaard elementen welke ondersteund worden door Rabobank. Alle overige standaard elementen welke ISO20022 bevat worden niet ondersteund door Rabobank Payment Information Segment Naam XML-tag Niveau Aanwezig Type Lengte Omschrijving PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentInformationIdentification <PmtInfId> 1 [0..1] Alfanumeriek 35 Referentienummer van de batch PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde TRF voor elektronische betalingen PaymentTypeInformation <PmtTpInf> 1 [0..1] ServiceLevel <SvcLvl> 2 [0..1] Code <Cd> 3 [1..1] Alfanumeriek 4 Vaste waarde SLEV Of Code en Priority mogen niet samen voorkomen in het bestand Priority <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Mogelijke waarde URGENT voor spoedbetalingen Local Instrument <LclInstrm> 2 [0..1] Proprietary <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Waarde afhankelijk van het land Category Purpose <CtgyPurp> 2 [0..1] Alfanumeriek 4 Waarde Sala indien het salarisbetalingen betreft Requested Execution Date <ReqdExctnDt> 1 [1..1] Datum 10 De gewenste uitvoerdatum Debtor <Dbtr> 1 [1..1] Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de debiteur. Wanneer deze naam gelijk is aan de naam in RCM dan zullen de adresgegevens verrijkt worden. Postal Address <PstlAdr> 2 [0..1] Address line <AdrLine> 3 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de debiteur. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 3 [1..1] Alfanumeriek 2 Landcode van de debiteur Identification <Id> 2 [0..1] Organization Identification <OrgId> 3 [1..1] Proprietary Identification <PrtryId> 4 [1..1] Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

12 Identification <Id> 5 [1..1] Alfanumeriek 35 Kamer van Koophandel nummer Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Identification <Id> 2 [1..1] BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Currency <Ccy> 2 [0..1] Alfanumeriek 3 ISO muntsoort code van de boeking Debtor Agent <DbtrAgt> 1 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 2 [1..1] BIC <BIC> 3 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC code van de bank opdrachtgever Charge Bearer <ChrgBr> 1 [0..1] Alfanumeriek 4 Kostenverdeling: DEBT (opdrachtgever) of SHAR (gedeeld) of CRED (Begunstigde). Afhankelijk van de betaling kunnen er keuzes zijn die niet zijn toegestaan. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

13 2.2.2 Transaction Infomation Segment Credit Trf Transaction <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Information Payment Identification <PmtId> 2 [1..1] End to End Identification <EndToEndId> 3 [1..1] Alfanumeriek 16 Transactie identificatie, deze dient een spatie te bevatten als u een Overige betaling wil importeren. Indien u hier het betalingskenmerk van uw acceptgiro invult zal de betaling een acceptgiro betaling worden. Amount <Amt> 2 [1..1] Instructed Amount Instructed Amount <InstdAmt> 3 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag in een andere muntsoort dan de muntsoort van de rekening van de opdrachtgever Creditor Agent <CdtrAgt> 2 [1..1] Financial Institution <FinInstnId> 3 [1..1] Identification BIC <BIC> 4 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC van de bank van de begunstigde Creditor <Cdtr> 2 [1..1] Name <Nm> 3 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de begunstigde Postal Address <PstlAdr> 3 [0..1] Address Line <AdrLine> 4 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de begunstigde. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 4 [1..1] Alfanumeriek 2 Land van de begunstigde Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] De BBAN of de IBAN zijn verplicht in de onderstaande tags Identification <Id> 3 [1..1] BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 4 [1..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

14 Proprietary <PrtryAcct> 3 [0..1] Alfanumeriek 35 Gebruik deze als het rekeningnummer niet voldoet aan de opmaak {a-za-z0-9} Instruction for Creditor Agent <InstrForCdtrAgt> 2 [0..1] Code <Cd> 3 [0..1] Alfanumeriek 4 Instructie code PHOB <Phone beneficiary> en TELB <Telecom> kunnen hier gekozen worden Instruction Information <InstrInf> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Telefoonnummer of ander kanaal -> Bank neemt contact op met de begunstigde over de betaling Regulatory Reporting <RgltryRptg> 2 [0..1] Alleen van toepassing op landen die de CBR toepassen Regulatory Details <RgltryDtls> 3 [1..1] Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 3 Transactie code Amount <Amt> 4 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag waarbij de muntsoort in de XML-tag opgenomen moet worden. Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">Amount</Amt> Information <Inf> 4 [1..1] Alfanumeriek 35 Verplichte informatie Remittance Information <RmtInf> 2 [0..1] Unstructured <Ustrd> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Omschrijvingregel Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

15 3 Bankcheque betalingen Een standard electronische overboeking voldoet aan de volgende regels: Het is niet mogelijk instructies mee te sturen naar de begunstigde De opdrachtgever wordt gedefineerd door naam en adres Bankcheques kunnen alleen per post verzonden worden Bankcheques worden naar de begunstigde verzonden (niet naar de bank van de begunstigde) Wettelijk verplichte rapportages zijn in sommige landen van toepassing 3.1 Payment Information Segement PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentInformationIdentification <PmtInfId> 1 [0..1] Alfanumeriek 35 Referentienummer van de batch PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde: CHK voor cheque betalingen PaymentTypeInformation <PmtTpInf> 1 [0..1] Category Purpose <CtgyPurp> 2 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde Sala indien het gaat om salarisbetalingen Requested Execution Date <ReqdExctnDt> 1 [1..1] Datum 10 De gewenste uitvoerdatum Debtor <Dbtr> 1 [1..1] Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de debiteur. Als deze gelijk is aan de naam in RCM zullen de adresgegevens verrijkt worden Postal Address <PstlAdr> 2 [0..1] Address Line <AdrLine> 3 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de debiteur. 1e regel: Straat en huisnummer. 2e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 3 [1..1] Alfanumeriek 2 Landcode van de debiteur Identification <Id> 2 [0..1] Organisation Identification <OrgId> 3 [1..1] Proprietary Identification <PrtryId> 4 [1..1] Identification <Id> 5 [1..1] Alfanumeriek 35 Kamer van Koophandel nummer Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

16 Identification <Id> 2 [1..1] BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Currency <Ccy> 2 [0..1] Alfanumeriek 3 ISO muntsoort code van de boeking Debtor Agent <DbtrAgt> 1 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 2 [1..1] BIC <BIC> 3 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC code van de bank opdrachtgever 3.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Payment Identification <PmtId> 2 [1..1] End to End Identification <EndToEndId> 3 [1..1] Alfanumeriek 16 Transactie identificatie Amount <Amt> 2 [1..1] Instructed Amount Instructed Amount <InstdAmt> 3 [0..1] Bedrag 18, 5 Bedrag in een andere muntsoort dan de muntsoort van de rekening van de opdrachtgever Cheque instruction <ChqInstr> 2 Cheque Type <ChqTp> 3 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde: BCHQ voor bankcheques Delivery method <DlvryMtd> 3 [0..1] Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde: MLCD voor cheques welke per post naar de begunstigde worden verzonden Creditor <Cdtr> 2 [1..1] Name <Nm> 3 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de begunstigde Postal Address <PstlAdr> 3 [0..1] Address Line <AdrLine> 4 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de begunstigde. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

17 Country <Ctry> 4 [1..1] Alfanumeriek 2 Land van de begunstigde Regulatory Reporting <RgltryRptg> 2 [0..1] Alleen van toepassing op landen die de CBR toepassen Regulatory Details <RgltryDtls> 3 [1..1] Alleen van toepassing op landen die de CBR toepassen Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 3 Transactie code Amount <Amt> 4 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag waarbij de muntsoort in de XML-tag opgenomen moet worden. Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">Amount</Amt> Information <Inf> 4 [1..1] Alfanumeriek 35 Wettelijk verplichte informatie Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

18 4 Binnenland betaling vanaf een Raborekening De volgende producten worden ondersteund: Bankgiro (spoed) Acceptgiro Bankcheque De standard creditering wordt gebruikt onder de volgende voorwaarden: Rekening identificatie van de rekening van de opdrachtgever aan de hand van een 9-cijferig BBAN De optie Charge Bearer wordt bij EUR betalingen binnen Nederland niet ondersteund Identificatie van de bank van de begunstigde wordt genegeerd Verplichte muntsoort voor de boeking: EUR Instructies voor de bank van de begunstigde zijn niet mogelijk Er is geen verplichte rapportage binnen Nederland Unstructured gebruiken als omschrijvingsregel voor bankgiro betalingen De volgende layout dient gebruikt te worden voor binnenland betalingen vanaf een Raborekening: 4.1 Payment Information Segment PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentInformationIdentification <PmtInfId> 1 [0..1] Alfanumeriek 35 Referentienummer van de batch PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde: TRF voor electronische betalingen PaymentTypeInformation <PmtTpInf> 1 [0..1] ServiceLevel <SvcLvl> 2 [0..1] Priority <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Mogelijke waarde: urgent voor spoedbetalingen Category Purpose <CtgyPurp> 2 [1..1] Alfanumeriek 4 Waarde Sala indien het gaat om salarisbetalingen Requested Execution Date <ReqdExctnDt> 1 [1..1] Datum 10 De gewenste uitvoerdatum Debtor <Dbtr> 1 [1..1] Alfanumeriek Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

19 Name <Nm> 2 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de debiteur. Als deze gelijk is aan de naam in RCM zullen de adresgegevens verrijkt worden Postal Address <PstlAdr> 2 [0..1] Alfanumeriek Address Line <AdrLine> 3 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de debiteur. 1e regel: Straat en huisnummer. 2e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 3 [1..1] Alfanumeriek 2 Landcode van de debiteur Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Identification <Id> 2 [1..1] BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Currency <Ccy> 2 [0..1] Alfanumeriek 3 ISO muntsoort code van de boeking Debtor Agent <DbtrAgt> 1 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 2 [1..1] BIC <BIC> 3 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC code van de bank opdrachtgever 4.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Payment Identification <PmtId> 2 [1..1] End to End Identification <EndToEndId> 3 [1..1] Alfanumeriek 16 Transactie identificatie Amount <Amt> 2 [1..1] Instructed Amount Instructed Amount <InstdAmt> 3 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag in de muntsoort van de rekening van de opdrachtgever. De muntsoort zelf moet worden ingevuld in het veld CcyofTrf Creditor Agent <CdtrAgt> 2 [1..1] Financial Institution Identification <FinInstnId> 3 [1..1] Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

20 BIC <BIC> 4 [1..1] Alfanumeriek 11 SWIFT BIC van de bank van de begunstigde Creditor <Cdtr> 2 [1..1] Name <Nm> 3 [1..1] Alfanumeriek 70 Naam van de begunstigde Postal Address <PstlAdr> 3 [0..1] Address Line <AdrLine> 4 [0..2] Alfanumeriek 70 Adres van de begunstigde. 1 e regel: Straat en huisnummer 2 e regel: Postcode en plaats Country <Ctry> 4 [1..1] Alfanumeriek 2 Land van de begunstigde Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] De BBAN of de IBAN zijn verplicht in de onderstaande tags Identification <Id> 3 [1..1] BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland (9-cijferig?) IBAN <IBAN> 4 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Remittance Information <RmtInf> 2 [0..1] Unstructured <Ustrd> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Omschrijvingregel Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

21 5 Buitenland betaling vanaf een Raborekening De volgende producten worden ondersteund: Overboeking (spoed) Bankcheque De standard buitenlandse overboeking kan onder de volgende condities worden gebruikt: Rekening identificatie van de opdrachtgever doormiddel van de BBAN of de IBAN De optie Charge bearer wordt niet ondersteund Gebruik van IBAN en BIC van de (bank van de) begunstigde voor EUR binnen de EU/EEC is verplicht Voor identificatie van de bank van de begunstigde is gebruik van het BIC adres verplicht De naam van de begunstigde is verplicht. Instructies voor de bank van de begunstigde worden ondersteund Voor betalingen in een andere muntsoort dan de Euro binnen Nederland is het niet verplicht hiervan opgave te doen aan De Nederlandse Bank (via regulatory reporting ) De specifieke betalings- en transactieinformatie welke van toepassing zijn op een buitenlandse creditering zijn toegevoegd. 5.1 Payment Information Segment PaymentInformation <PmtInf> Top [1..n] PaymentMethod <PmtMtd> 1 [1..1] Alfanumeriek 3 Vaste waarde: TRF voor electronische betalingen en CHK voor chequebetalingen Charge Bearer <ChrgBr> 1 [0..1] Alfanumeriek 4 Kostenverdeling: DEBT (opdrachtgever) of SHAR (gedeeld) of CRED (Begunstigde). Afhankelijk van de betaling kunnen er keuzes zijn die niet zijn toegestaan. Om aan de PSD regelgeving te voldoen moet hier SHAR gebruikt worden. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

22 5.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] 1 van de Account Identifications moet gekozen worden (BBAN of IBAN) Identification <Id> 3 [1..1] BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 4 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Proprietary <PrtryAcct> 3 [0..1] Alfanumeriek 35 Gebruik deze als het rekeningnummer niet voldoet aan de opmaak {a-za-z0-9} Instruction for Creditor Agent <InstrForCdtrAgt> 2 [0..1] Code <Cd> 3 [0..1] Alfanumeriek 4 Instructie code PHOB <Phone beneficiary> en TELB <Telecom> kunnen hier gekozen worden Instruction Information <InstrInf> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Vrij tekstveld Remittance Information <RmtInf> 2 [0..1] Unstructured <Ustrd> 3 [0..1] Alfanumeriek 140 Omschrijvingregel Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

23 6 Betaling vanaf een In Country rekening De volgende producten worden ondersteund: Overboeking (spoed) De standaard overboeking is van toepassing onder de volgende voorwaarden: Bankcheques worden niet ondersteund Lokale producten worden niet ondersteund Rekening identificatie via de BBAN of de IBAN De optie Charge bearer wordt ondersteund Voor identificatie van de bank van de begunstigde is gebruik van het BIC adres verplicht De naam van de begunstigde is verplicht. Zowel Overige instructies ten behoeve van de bank van de begunstigde, en rapportage over de aard van de betaling aan de centrale bank in het land van de begunstigde worden ondersteund. De standaard voor de electronische overboeking is van toepassing onder de hierboven beschreven voorwaarden. 6.1 Payment Information Segment Payment Information <PmtInf> Top [1..n] Debtor Account <DbtrAcct> 1 [1..1] Identification <Id> 2 [1..1] 1 van de Account Identifications moet gekozen worden (BBAN of IBAN) BBAN <BBAN> 3 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. IBAN <IBAN> 3 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer Of deze, of de BBAN moet gevuld worden. Proprietary <Prtry> 3 [1..1] Alfanumeriek 35 Gebruik deze als het rekeningnummer niet voldoet aan de opmaak {aza-z0-9} Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

24 6.2 Transaction Information Segment Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Regulatory Reporting <RgltryRptg> 2 [0..1] Regulatory Details <RgltryDtls> 3 [1..1] Code <Cd> 4 [1..1] Alfanumeriek 3 Transactie code Amount <Amt> 4 [1..1] Bedrag 18, 5 Bedrag waarbij de muntsoort in de XML-tag opgenomen moet worden. Bijvoorbeeld: <Amt Ccy="EUR">Amount</Amt> Information <Inf> 4 [1..1] Alfanumeriek 35 Verplichte informatie Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

25 7 Betaling vanaf een Cross Country rekening De volgende producten worden ondersteund: Overboeking (spoed) Bankcheque De standaard overboeking is van toepassing onder de volgende voorwaarden: Lokale producten worden ondersteund indien van toepassing Rekening identificatie via de BBAN of de IBAN De optie Charge bearer wordt ondersteund Identificatie van de bank van de opdrachtgever moet via de BIC en de opdrachtgever via de naam Instructies voor de bank begunstigde zijn mogelijk Cheques kunnen alleen verzonden worden naar de begunstigde Verplichte Central Bank Reports worden ondersteund indien van toepassing Cross country accounts worden momenteel ondersteund in de volgende landen: Oostenrijk België Frankrijk Duitsland Italië Polen Portugal Spanje Zwitserland Verenigd Koninkrijk In onderstaande paragrafen worden de verschillende uitzonderingen beschreven. Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

26 7.1 België Hieronder is de uitzondering beschreven voor Cross Country boekingen aan de Belgische belastingdienst de volgende elementen worden beinvloed: Rekening identificatie via de BBAN of IBAN verwijst naar een specifiek rekening nummer aangehouden door de Belgische belastingdienst. De unstructured remittance information verwijst naar een 12-cijferige referentie welke gebruikt wordt om het bedrijf te identificeren bij de Belgische belastingdienst Transaction Information Segment Credit Transfer Transaction Information <CdtTrfTxInf> Top [1..n] Credit Trf Transaction Information <CdtTrfTxInf> 1 [1..n] Creditor Account <CdtrAcct> 2 [1..1] 1 van de Account Identifications moet gekozen worden (BBAN of IBAN) Identification <Id> 3 [1..1] Optioneel BBAN <BBAN> 4 [0..1] Numeriek 30 Rekeningnummer binnenland. Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. De vaste waarde zijn: IBAN <IBAN> 4 [0..1] Alfanumeriek 34 IBAN nummer. Of deze, of de IBAN moet gevuld worden. De vaste waarde zijn: BE BE BE Remittance Information <RmtInf> 2 [1..1] Unstructered <Ustrd> 3 [1..1] Numeriek 12 Een 12-cijferig referentie nummer welke Rabobank International UNIFI Formatenboek versie

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht

XML-bericht voor overschrijvingsopdracht XML-bericht voor overschrijvingsopdracht Implementatierichtlijnen Versie 3.0 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Toepassingsgebied... 5 1.2 Gebruik van deze richtlijnen... 6 1.3 Karakterset... 7 1.4 Berichtstructuur...

Nadere informatie

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013

SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen. Rotterdam 28 februari 2013 SEPA (Single Euro Payments Area) Op weg naar Europees betalen Rotterdam 28 februari 2013 Inhoudsopgave Wat is SEPA? 3 SEPA-incasso 9 SEPA-bestandsformaten 16 Bijlage: Voorbeeld SEPA-machtigingsformulier

Nadere informatie

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80)

De Europese. Beschrijving. Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) De Europese domiciliëring SEPA Beschrijving Procedure voor de migratie van de Belgische domiciliëring (DOM 80) Versie 3.1 februari 2013 2 De Europese domiciliëring Deze brochure mag zonder wijzigingen

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05

VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 VOORLICHTINGSPAKKET HERZIENING ENIG DOCUMENT NEDERLAND 18-01-05 B/CPP Domein Douanewetgeving Red: C. Overkamp / H. Ponsteen Hoofdstuk: 1. Inleiding 2. Leesinstructie voor de nationale matrix 3. De matrix

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten

Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten Stichting HL7 Nederland W. Barentszstraat 1 3902 DE Veenendaal Telefoon : +31 (0)318-548869 Fax : +31 (0)318-548090 E-mail : info@hl7.nl Deze publicatie

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

De Euro-incasso voor zakelijke klanten

De Euro-incasso voor zakelijke klanten De Euro-incasso voor zakelijke klanten Makkelijk betalen in Europa. Dat is het idee. Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil de meest dynamische en concurrerende economie

Nadere informatie

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV

Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen. Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Koppelvlakbeschrijving statusservice Bancaire Infrastructurele Voorzieningen Het ophalen van statusinformatie bij de BIV Versie 1.o Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en Doelgroep... 3

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN

STAPPENPLAN Uw sportvereniging over op IBAN Iedereen in Nederland gaat de komende jaren gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number* ) als rekeningnummer. Dit geldt voor bedrijven en consumenten, maar ook voor verenigingen. Ook de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014

Algemene voorwaarden. Voor de Universele postdienst 2014 Algemene voorwaarden Voor de Universele postdienst 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Definities en werkingssfeer 4 2. Tot stand komen van de Overeenkomst 6 3. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 7 4.

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie