Désirée Scholten-Van de Rivière

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Désirée Scholten-Van de Rivière"

Transcriptie

1 Archiefnummer 0629 Inventaris van het archief van Herman Scholten (1932) en Désirée Scholten-Van de Rivière ( ) , met hiaten Ramses van Bragt en Karlijn de Jong Den Haag 2010

2 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris van het archief van Herman Scholten Stukken van algemene aard Correspondentie Agenda s en financiële stukken Stukken betreffende bijzondere onderwerpen (Uitgevoerde) werken Het Provinciehuis te Arnhem Overige werken Deelname aan tentoonstellingen Het houden van lezingen en schrijven van teksten Docentschap, met name aan de Rietveld Academie Amsterdam Het Rietveldhuis te Baambrugge Aantekeningen en schetsen Foto s Boeken uit het bezit van Herman Scholten 8 3 Inventaris van het archief van Désirée Scholten-Van de Rivière Stukken van algemene aard Correspondentie Diploma s, agenda s en visitekaartjes Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Biografische en oeuvre-gegevens (Uitgevoerde) werken en inspiratie Docentschap De Emmy van Leersumprijs Schetsboeken en losse schetsen Foto s en dia s 14 2

3 1 Inleiding In 2009 schonk Herman Scholten (1932) zijn archief en dat van zijn vrouw Désirée Scholten- Van de Rivière ( ). Het archief is dankzij de inzet van de Werkgroep Vormgevingsarchieven in het kader van de Inhaalslag Vormgevingsarchieven aan het RKD door schenker overgedragen, met hulp van zijn beide zoons. Dankzij financiële steun van de Mondriaan Stichting, is het archief toegankelijk gemaakt. Het archief bestaat uit correspondentie, dossiers inzake opdrachten van beide kunstenaars en aantekeningen, schetsboeken en foto s van het werk van Herman Scholten en Désirée Scholten-Van de Rivière. Vervallen zijn inv.nr.36 (jaarverslag Gerrit Rietveld Academie, ) en inv.nr. 94 (foto's van werken van Désirée Scholten-Van de Rivière); de laatste is overgebracht naar de Afdeling MHK van het RKD. Naar deze afdeling MHK zijn ook overgebracht dia s (en de scans daarvan) die zijn gemaakt van een postume tentoonstelling van Désirée Scholten-Van de Rivière in het Kruithuis in Den Bosch. Het archief heeft een omvang van 3 meter. Raadpleging Het archief is beperkt openbaar: inventarisnummer 146 is niet openbaar. Citeerinstructie RKD, Den Haag, Archief Herman Scholten en Désirée Scholten-Van de Rivière, (Archiefnummer 0629), inv.nr... 3

4 2 Inventaris van het archief van Herman Scholten 2.1 Stukken van algemene aard Correspondentie 55 Kopieën van brieven van Cor (Cornelis Joseph Jacobus Scholten) aan Betsie (Elisabeth Maria van Wageningen) en vice versa, alsmede een adventsgebedje en een handgemaakt papieren kruisje, 1926, 1943 en z.j. 1 omslag 2-10, Algemene correspondentie, 1943, 1945, , , , , 2005 en z.j. 6 omslagen en 5 pakken , 1945, pak pak pak pak pak , en z.j. 34 Uitnodiging voor een tentoonstelling en een krantenfoto, 1969 en z.j. 1 omslag Correspondentie met Ruth Kaufmann van Ruth Kaufmann Gallery te New York, omslag en 1 pak pak N.B. Het stuk van mei 1992 heeft betrekking op American Craft, vol. 52 nr. 3 (1992) 86 Ingekomen briefkaarten, gericht aan de familie Scholten, 1973, en z.j. 1 omslag 19 Ansichtkaarten, en z.j. 1 omslag 138 Uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen en uitreikingen van prijzen, beide gerelateerd aan Herman Scholten en Desirée Scholten-Van de Rivière, 1987, 1989, 1991 en z.j. 1 omslag 20 Stukken betreffende de toekenning van de Oeuvreprijs van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, omslag 4

5 23 Correspondentie met Asakura Mitsuko, wandtapijtkunstenaar, betreffende een publicatie over Herman Scholten, 2001 en z.j. 1 omslag Overig (agenda s en financiële stukken) 114- Agenda s, omslagen Doorslagen van rekeningen voor textielopdrachten, omslag 2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen (Uitgevoerde) werken Het Provinciehuis te Arnhem 11 Correspondentie met A.M. Hammacher, omslag 13 Correspondentie met Provincie Gelderland, omslag 12 Correspondentie met ir. Vegter, omslag 14 Stukken betreffende de tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem, omslag 140 Tentoonstellingscatalogus bij de tentoonstelling De kunstenaars van het huis der provincie in het Gemeentemuseum Arnhem, deel 16 Opdrachten voor het Provinciehuis, pak 139 Bezoekersboek Het Huis der Provincie Gelderland, samengesteld door A.M. Hammacher, deel 5

6 141 FORUM. Maandblad voor architectuur en gebonden kunst, uitgave Het Huis der Provincie, deel 15 Correspondentie met ir. H.J. Wijk over het veertigjarig bestaan van het Provinciehuis, omslag 142 Brochure Huis der Provincie Gelderland. Bouwkunst, een brochure over het samengaan van architectuur en beeldende kunst, deel 152 Brief van ir. H.J. Wijk vanwege een inventarisatie van werken van Herman Scholten in het Provinciehuis te Arnhem, alsmede een door Herman Scholten ingevulde lijst ten behoeve van deze inventarisatie, omslag Overige werken 37 Kopie van een fotoverslag van de restauratie van het tapijt Gele Vlecht (1969), omslag 52 Stukken betreffende het verloren gegane wandtapijt Licht en Water, omslag 46 Stukken betreffende de opdracht voor een wandkleed voor de trouwzaal in Bodegraven, omslag 111 Schets bevattende instructies voor het ophangen van een wandtapijt, z.j. 1 omslag Deelname aan tentoonstellingen Dossiers inzake deelname aan tentoonstellingen, , 1991, pakken , 1991, Affiche van een tentoonstelling bij de Rotterdamse Kunstkring, samen met A.D. Copier, Willem Heesen en Désirée Scholten-Van de Rivière, stuk 148 Tekst van een rede, uitgesproken door Benno Premsela bij de tentoonstelling van Tapijtweefkunst in Polen, omslag 143 Stukken betreffende de tentoonstelling De kracht van zacht, in het Stedelijk Museum Amsterdam, omslag 145 Adressenlijsten ten behoeve van uitnodigingen, omslag 21 Correspondentie met de Mondriaan Stichting over deelname aan de tentoonstelling 6

7 SOFA te New York, omslag Het houden van lezingen en schrijven van teksten 154 Typoscripten, met doorhalingen, van (gehouden) lezingen en inleidingen op tentoonstellingen, , 1970, omslag 51 Teksten voor lezingen, 1978, 1986, omslag 149 Doorslag, met annotaties, van een tekst over Madeleine Bosscher, met bijgevoegd een lijst van deelname aan tentoonstellingen, opdrachten, publicaties en een beknopt Curriculum Vitae, omslag 150 Doorslag, met annotaties, van een tekst over Margot Rolf, omslag Docentschap, met name aan de Rietveld Academie Amsterdam 22 Correspondentie, pak 43 Stukken betreffende textielvormgeving, , omslag 33 Aantekeningen t.b.v. het lesgeven aan de Rietveld Academie, , 1978, en z.j. 1 omslag 146 Studentenrooster etc., aantekeningen over studenten en adressen van studenten, omslag N.B. Dit inventarisnummer is niet openbaar 35 Stukken betreffende Modeshow Paradiso, omslag 32 Tekst van het boek Binding, met afbeeldingen, z.j. 1 omslag N.B. Zie ook inv.nr , 38- Uitgaven van de Gerrit Rietveld Academie, 1972, delen en 1 stuk Informatieboekje, deel 40 Eindbeoordeling, deel 42 Gerrit Magazine, delen 38 Examenboeken, delen 36 Jaarverslag , stuk N.B. Dit inv.nr. is vervallen 41 Publicatie bij Surprising Amsterdam, deel 7

8 2.2.5 Het Rietveldhuis te Baambrugge N.B. Betreft het woonhuis dat Herman en Désirée in 1956 lieten bouwen door Gerrit Rietveld 26 Correspondentie, , met hiaten. 1 omslag 27 Tijdschriftartikelen over woonhuizen van Gerrit Rievteld, door Arno voorzien van aantekeningen, bedoeld voor Herman en Désirée Scholten, omslag 28 Verbouwing van het Rietveldhuis, , 1990, omslag 29 Bouwtekeningen van het Rietveldhuis, met een brief van Rietveld, 1957, 1971 en z.j. 1 pak N.B. Eén tekening is gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD onder barcode Foto's van Jan Versnel van het atelier te Baambrugge, z.j. 6 stukken. N.B. Gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD onder barcodes en Aantekeningen, schetsen en foto s 54 Tekening door Herman Scholten van grachtenpanden, stuk 44 Aantekeningenboekjes over kunstgeschiedenis en warenkennis, z.j. 3 delen 45 Schets van een interieur, z.j. 1 stuk 151 Losse ontwerpschetsen, z.j. 1 omslag 53 Schets van een machine, met aantekening, z.j. 1 stuk 56 Foto s van het interieur van Herman en Désirée Scholten-Van de Rivière en foto s van een tentoonstelling in Museum Hilversum, z.j. 1 album in een omslag N.B. Vervallen; overgebracht naar de Afdeling MHK van het RKD 2.4 Boeken uit het bezit van Herman Scholten N.B. Chronologisch geordend 162 M. Niedner, Hardanger-Stickerei, H. Weber, Leichte Buntstickerei, E.M. Rogge, De toegepaste kunsten in Nederland. Een reeks monografieën over hedendaagsche sier- en nijverheidskunst,

9 158 Boekje van de textielschool in Leiden, zonder kaft, Vragenboekje behorende bij textielwarenkennis, B.C. Jelles, Ik kan handwerken. Practisch handboek voor het vervaardigen van alle voorkomende vrouwelijke handwerken, 1953 N.B. Met annotatie Ter herinnering aan onze damast-samenwerking. Voorjaar K. 156 M.E. Pritchard, A Short Dictionary of Weaving, , 84 J.C.W. Koolen, Bindingsleer, 1961 (1955). 2 delen 67 1 e deel, 1961 (1955) 84 2 e deel, 1961 (1955) 174- Boeken uit de serie Handenarbeid als creatief spel, en z.j. 2 delen Papier, 1964 (1959) N.B. Bevat handtekeningen d.d. 28 juni Kleur en weefsel, 1965 (1964) 175 Draad en weefsel, z.j. 155 Joan Wall, Hilos, telares y arte, K.R. Gilbert, Textile Machinery, A. Seiler-Baldinger, Systematik der Textile Techniken, Vragenformulier met antwoorden, examen HAVO, met daarin opgenomen vragen over Herman Scholten, omslag 147 Typoscript met doorhalingen Er zit perspectief in het werk van Herman Scholten, van een onbekende schrijver, z.j. 1 omslag 30 Weven, binding en ontwerp, met aantekeningen, z.j. 1 deel 31 Binding, z.j. 1 deel 157 De tapijt industrie, Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken n.v., z.j. N.B. Bevat een los vel met schetsen 159- Boeken uit de serie van Bibliothek/Bibliothèque D.M.C., z.j. 3 delen 160, 159 Vorlagen für Stickeren 164, 160 Motifs pour Broderies Merk Stich 169 Jours sur Toile 9

10 163 C.A. Lyford, Iroquois Crafts, z.j. 165 F. van Capelle e.a., Bindingen, z.j. 166 A. Neufsel, 82 nieuwe onuitgegeven breisteken, z.j. 171 Patons & Baldwins Woolcraft. A practical Guide to Knitting & Crochet, z.j. 173 Nederlands Tapijt Garantie, Stichting Centraal Tapijt Bureau, z.j. N.B. Bevat stempel Ingekomen 5 dec

11 3 Inventaris van het archief van Désirée Scholten-Van de Rivière 3.1 Stukken van algemene aard Correspondentie 66, 69- Ingekomen en doorslagen van uitgegane stukken, [met hiaten] , 132 omslagen , , 1959, , 1965, N.B. Bevat ook een stuk uit N.B. Bevat ook een stuk uit en z.j N.B. Betreft correspondentie die aanvankelijk door Desirée Scholten werd gevoerd en na het overlijden van Désirée door Herman Scholten is afgehandeld N.B.2. Bevat ook een stuk uit Correspondentie betreffende de aanvraag van een studiebeurs, omslag 96 Brief, voorzien van inkleuringen, van Desirée Scholten-Van de Rivière aan haar moeder en zwager, stuk 85 Ingekomen briefkaarten, 1975, , 1981, omslag Diploma s, agenda s en visitekaartjes 97 Diploma s, 1932, , 1941, 1943 en z.j. 1 omslag 112- Agenda s, omslagen

12 Visitekaartje van Desirée Scholten-Van de Rivière, z.j. 1 stuk 83 Foto met Herman Scholten aan het weefgetouw, Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (IvKNO), Gabriël Metsustraat Amsterdam, ca stuk N.B. Gedigitaliseerd door de Fotodienst van het RKD onder barcode Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Biografische en oeuvre-gegevens 68 Dossier inzake de vermelding van biografische en oeuvre-gegevens van Désirée Scholten-Van de Rivière in het Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars, van P.A. Scheen, Stukken betreffende biografische gegevens over Désirée Scholten-Van de Rivière, alsmede stukken betreffende een particuliere verblijfplaats met werken van Désirée Scholten-Van de Rivière, 1988 en z.j. 1 omslag (Uitgevoerde) werken en inspiratie 100 Correspondentie betreffende het wandkleed voor de Rijksuniversiteit Leiden, , , omslag 87 Briefkaarten, onbeschreven, die wellicht ter inspiratie dienden, z.j. 3 stuks in 1 omslag 62 Schetsen, aantekeningen, foto s van eigen werk en andere afbeeldingen ter inspiratie, z.j. 1 doos N.B. De stukken bevonden zich in 1 ringband Docentschap 64 Stukken betreffende het docentschap van Désirée Scholten-Van de Rivière aan Kreatief Centrum De Hof, alsmede schetsen, en z.j. 1 omslag 50 Stageverslag van Nanda Laas bij Désirée Scholten-Van de Rivière, omslag Emmy van Leersumprijs 12

13 134 De Emmy van Leersumprijs, deel N.B. Deze prijs werd postuum uitgereikt aan Désirée Scholten-Van de Rivière 153 Adressenlijsten ten behoeve van de tentoonstelling vanwege de uitreiking van de Emmy van Leersumprijs, Schetsboeken, losse schetsen en aantekeningenboekjes 125- Ontwerpen, 1940, [met hiaten] en z.j. 8 omslagen 131, , , 1953, , N.B. Bevat ontwerpen van Herman en Désirée gezamenlijk, veelal verstuurd als nieuwjaarswens , z.j. 60 Losse schetsen en gedicht, 1950 en z.j. 1 omslag 1 Schetsboek van Désirée Scholten-Van de Rivière, deel N.B. Is gedigitaliseerd (barcodes: ); de scans zijn voorlopig door middel van prints beschikbaar voor raadpleging 65 Correspondentie en schetsen, 1972 en z.j. 1 omslag 137 Schetsboeken en losse schetsen voor opdrachten, en z.j. 1 omslag 98 Schetsontwerpen van Désirée Scholten-Van de Rivière voor een gebouw aan de Witte Singel in opdracht van de Rijksuniversiteit Leiden, alsmede met een briefkaart voorzien van een schets, [1982]. 1 omslag 57 Schetsboekje, z.j. 1 deel 58 Schetsboekje Ontwerpen, z.j. 1 deel 59 Schetsboek, z.j. 1 deel 61 Schetsboek met harde kaft, z.j. 1 deel 63 Schetsboek A4-formaat en met ringband, z.j. 1 deel 13

14 95 Vilten kleurstaal, met tekstblad, z.j. 2 stukken in 1 omslag 101 Klein schetsboek met zwarte harde kaft, z.j. 1 deel 102 Schetsboek met bruine harde kaft en omslagbandje, z.j. 1 deel 103 Schetsboek met ringband, z.j. 1 deel 104 Schetsboekje op zakformaat, z.j. 1 deel 105 Schetsboekje met beige harde kaft, z.j. 1 deel 106 Schetsboek met rode zachte kaft, z.j. 1 deel 107 Schetsboekje met ringband, met daarin losse schetsen en een briefje Lieve oma, z.j. 1 deel 108 Schetsblok met raster, met daarin enkele losse schetsen, z.j. 1 deel 109 Schetsboek met ringband van Désirée van de Rivière, z.j. 1 deel 110 Groot schetsboek met daarin schetsen in potlood, krijt, verf en textiel, z.j. 1 deel 124 Aantekeningenboekjes, z.j. 11 stuks in 1 omslag 3.4 Foto s en dia s 88- Foto s, 1977, 1985, circa 1987 en z.j. 4 omslagen Atelier Baambrugge, Atelier Baambrugge, Atelier, Entrepotdok, circa Atelier Baambrugge, 1987[?] en z.j. 93 Dia s van werken van Désirée Scholten-Van de Rivière, [1980s?]. 1 omslag N.B. Opgeborgen in doosnr Op oorspronkelijke ringband was genoteerd: 1 94 Foto s van werken van Désirée Scholten-Van de Rivière, z.j. 1 omslag N.B. Vervallen; overgebracht naar de Afdeling MHK van het RKD 14

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP

KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP Inventaris van het archief van KONINKLIJKE KUNSTZAAL KLEYKAMP 1904-1932 Marcia Zaaijer/ Ramses van Bragt Den Haag 2002/ 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2 1. Inleiding Sinds 1958 bevinden zich

Nadere informatie

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956.

Archiefnummer 0662. Inventaris van het archief van. Anna Bergman. (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956. Archiefnummer 0662 Inventaris van het archief van Anna Bergman (leefjaren onbekend) 1932-1939, 1942, 1944-1949, 1954-1956 Wietse Coppes Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 2 2. Inventaris 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004)

Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004) Plaatsingslijst van het archief van Ernee van der Linden- t Hooft (1911-2004) 1934-1987, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Het archief van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. H.F. Boot. Schilder (1877-1963) (1857, 1869, 1891-1901) 1908-1963. en inventaris van gedeponeerd archief

Inventaris van het archief van. H.F. Boot. Schilder (1877-1963) (1857, 1869, 1891-1901) 1908-1963. en inventaris van gedeponeerd archief Archiefnummer 0595 Inventaris van het archief van H.F. Boot Schilder (1877-1963) (1857, 1869, 1891-1901) 1908-1963 en inventaris van gedeponeerd archief 1962-1963, 1968-1971, 1997-1999 Karlijn de Jong

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

Archiefnummer 0644. Inventaris van het archief. Ybe van der Wielen (1913-1999) 1937-1994 (met hiaten) Lidy Visser

Archiefnummer 0644. Inventaris van het archief. Ybe van der Wielen (1913-1999) 1937-1994 (met hiaten) Lidy Visser Archiefnummer 0644 Inventaris van het archief Ybe van der Wielen (1913-1999) 1937-1994 (met hiaten) Lidy Visser Den Haag 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Particulier 4 2.2.2.

Nadere informatie

RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE. Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK ( ) (1928) , , z.j.

RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE. Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK ( ) (1928) , , z.j. Archiefnummer 0223 RIJKSBUREAU VOOR KUNSTHISTORISCHE DOCUMENTATIE Inventaris van het archief van GERARD HORDIJK (1899-1958) (1928) 1940-1944, 1957-1958, z.j. Wietse Coppes Den Haag 2007, 2008 2012 INHOUD

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Auke en Wiesje Bult-Vreugde

Auke en Wiesje Bult-Vreugde Archiefnummer 0732 Inventaris van het archief van Auke en Wiesje Bult-Vreugde 1953-1984, met hiaten Karlijn de Jong Den Haag 2010 INHOUD 1 Inleiding 1.1 Schenking en verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar

Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar Nummer Toegang: NL-HaRKD-0650 Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar Ramses van Bragt, m.m.v. Noortje van Amerongen, 2009 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2009 This finding aid is written in

Nadere informatie

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg publicaties 2010 Margriet van Seumeren Haerkens e.a. Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum Victoria Anastasyadis Herman Scholten Ruimte voor textiel Website Stichting

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

Archiefnummer. Inventaris van het archief van FÉLICIEN BOBELDIJK ( ) en familie Lidy Visser. Den Haag 2004

Archiefnummer. Inventaris van het archief van FÉLICIEN BOBELDIJK ( ) en familie Lidy Visser. Den Haag 2004 Archiefnummer 0536 Inventaris van het archief van FÉLICIEN BOBELDIJK (1876-1964) en familie 1902-1964 Lidy Visser Den Haag 2004 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 2.1. Personalia 4 2.2. Correspondentie

Nadere informatie

Jan Christoffel Schultsz

Jan Christoffel Schultsz Archiefnummer 0729 Inventaris van het archief van Jan Christoffel Schultsz beeldhouwer (1872-1945) 1900, 1909-1940, met hiaten en het gedeponeerd archief van J.C. Schultsz en mr. B. Schultsz, resp. zoon

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Archief Galerie 20 / Felix Valk

Archief Galerie 20 / Felix Valk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0032 Archief Galerie 20 / Felix Valk Marcia Zaaijer, 2003; Lidy Visser, 2013 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2003, 2013 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief en documentatie Haags Gemeentemuseum

Archief en documentatie Haags Gemeentemuseum Nummer Toegang: NL-HaRKD-0831 Archief en documentatie Haags Gemeentemuseum RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Haags Gemeentemuseum, Archief

Nadere informatie

Archief Ybe van der Wielen

Archief Ybe van der Wielen Nummer Toegang: NL-HaRKD-0644 Archief Ybe van der Wielen Lidy Visser, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Wielen, Archief Ybe van der

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Hans Redeker. Marcia Zaaijer, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 1995

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Hans Redeker. Marcia Zaaijer, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 1995 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0189 Archief Hans Redeker Marcia Zaaijer, 1995 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 1995 This finding aid is written in Dutch. 2 Redeker, Archief Hans NL-HaRKD-0189

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Anna Bergman. Wietse Coppes, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Anna Bergman. Wietse Coppes, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0662 Archief Anna Bergman Wietse Coppes, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Bergman, Archief Anna NL-HaRKD-0662

Nadere informatie

Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar

Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar Nummer Toegang: NL-HaRKD-0650 Archief G.J. Nieuwenhuizen Segaar Ramses van Bragt, m.m.v. Noortje van Amerongen, 2009 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2009 This finding aid is written

Nadere informatie

Archief A.A.M. Pauwels

Archief A.A.M. Pauwels Nummer Toegang: NL-HaRKD-0001 Archief A.A.M. Pauwels Ramses van Bragt, Jan de Lange, 2008-2009 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Pauwels,

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Nummer Toegang: NL-HaRKD-0443 Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Marcia Zaaijer, 2002; Ramses van Bragt, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2002, 2007 This finding aid is written

Nadere informatie

Archief Gerard Hordijk

Archief Gerard Hordijk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0223 Archief Gerard Hordijk Wietse Coppes, 2007-2008, 2012 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Hordijk, Archief Gerard

Nadere informatie

Archief Françoise van den Bosch

Archief Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0535 Archief Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief van Françoise

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers

Archief Sebald Justinus Rutgers Archief Sebald Justinus Rutgers 1918-1961 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Sebald

Nadere informatie

N.E.H.J.J. ZON. Inventaris van het archief van (? ) Kunsthistoricus. 1919, 1921, 1925, 1928, 1941, en z.j.

N.E.H.J.J. ZON. Inventaris van het archief van (? ) Kunsthistoricus. 1919, 1921, 1925, 1928, 1941, en z.j. Archiefnummer 0655 Inventaris van het archief van N.E.H.J.J. ZON (? - 1958) Kunsthistoricus 1919, 1921, 1925, 1928, 1941, 1951-1958 en z.j. Irene Meyjes Den Haag 2008 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris

Nadere informatie

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort

tentoonstellingen Herman Scholten: ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort tentoonstellingen 2010 : ruimte voor textiel Mondriaanhuis, Amersfoort Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum 2008 Palimpsest I Museum Waterland, Purmerend Benno

Nadere informatie

Johanna Quirina (Jo) van Regteren Altena (

Johanna Quirina (Jo) van Regteren Altena ( Inventaris van het archief van Johanna Quirina (Jo) van Regteren Altena (1876-1954 1907-1927 Lidy Visser Den Haag 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie 4 2.2. Gedeponeerd archief

Nadere informatie

Archief Jan Christoffel Schultsz

Archief Jan Christoffel Schultsz Nummer Toegang: NL-HaRKD-0729 Archief Jan Christoffel Schultsz Ramses van Bragt, 2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Schultsz, Archief

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Jan Slagter. Esther Olijslager/ Lidy Visser RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Jan Slagter. Esther Olijslager/ Lidy Visser RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0121 Archief Jan Slagter Esther Olijslager/ Lidy Visser 2015 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Slagter NL-HaRKD-0121

Nadere informatie

Voorlopige inventaris van het. Fotoarchief van de voorgangers van de Gerrit Rietveld Academie 1878-1967

Voorlopige inventaris van het. Fotoarchief van de voorgangers van de Gerrit Rietveld Academie 1878-1967 Archiefnummer 0393 Voorlopige inventaris van het Fotoarchief van de voorgangers van de Gerrit Rietveld Academie 1878-1967 1. Fotoarchief Kunst-Nijverheid-Teekenschool "Quellinus" (1879-1923) 2. Fotoarchief

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747. Archief Aad de Haas. Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014

Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747. Archief Aad de Haas. Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0747 Archief Aad de Haas Ramses van Bragt m.m.v. Jan de Smit, 2013-2014 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Haas

Nadere informatie

Archief J.C. Schüller

Archief J.C. Schüller Nummer Toegang: NL-HaRKD-0822 Archief J.C. Schüller Ramses van Bragt en Jan de Lange, 2014 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2014 This finding aid is written in Dutch. 2 Schüller NL-HaRKD-0822

Nadere informatie

Archief en collectie van Albert Plasschaert

Archief en collectie van Albert Plasschaert Nummer Toegang: NL-HaRKD-0372 Archief en collectie van Albert Plasschaert RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Plasschaert, Archief en collectie

Nadere informatie

Archief Familie Goeting

Archief Familie Goeting Nummer Toegang: NL-HaRKD-0663 Archief Familie Goeting Ramses van Bragt, 2009-2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Goeting, Archief

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon

Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon Nummer Toegang: NL-HaRKD-0405 Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon Marcia Zaaijer, 1997; Ramses van Bragt, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1997, 2007 This finding aid is written

Nadere informatie

Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch

Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0742 Archief Margaretha Catharina Mazel- Schoch Ramses van Bragt, 2011 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2011 This finding aid is written in Dutch. 2 Mazel-Schoch,

Nadere informatie

Archief Stichting Françoise van den Bosch

Archief Stichting Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0642 Archief Stichting Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2008 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief

Nadere informatie

Archief Familie Boendermaker

Archief Familie Boendermaker Nummer Toegang: NL-HaRKD-0454 Archief Familie Boendermaker Ramses van Bragt, 2015 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2015 This finding aid is written in Dutch. 2 Boendermaker NL-HaRKD-0454

Nadere informatie

Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch

Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0742 Archief Margaretha Catharina ('Ina') Mazel- Schoch Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is written in Dutch. 2

Nadere informatie

Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding'

Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0058 Collectie Federatie van Rotterdamse beeldende kunstenaars 'De Branding' Lidy Visser, 2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2005 This finding aid is written

Nadere informatie

Archief Mien Cambier van Nooten

Archief Mien Cambier van Nooten Nummer Toegang: NL-HaRKD-0080 Archief Mien Cambier van Nooten RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Cambier van Nooten NL-HaRKD-0080 NL-HaRKD-0080

Nadere informatie

Archief Gerard Hordijk

Archief Gerard Hordijk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0223 Archief Gerard Hordijk Wietse Coppes, 2007-2008, 2012 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Hordijk, Archief Gerard

Nadere informatie

Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Nummer Toegang: NL-HaRKD-0296 Archief Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Ramses van Bragt, Noortje van Amerongen, 2009 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2009 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD M.H.Damme. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch.

Nummer Toegang: NL-HaRKD M.H.Damme. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch. Nummer Toegang: NL-HaRKD-0780 M.H.Damme RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Archief. Damme NL-HaRKD-0780 NL-HaRKD-0780 Archief. Damme 3

Nadere informatie

Archief Adrianus en Christine van Zeegen

Archief Adrianus en Christine van Zeegen Nummer Toegang: NL-HaRKD-0326 Archief Adrianus en Christine van Zeegen RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Zeegen, Archief Adrianus en

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Jan Kriege. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch.

Nummer Toegang: NL-HaRKD Jan Kriege. RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) This finding aid is written in Dutch. Nummer Toegang: NL-HaRKD-0734 Jan Kriege RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Kriege NL-HaRKD-0734 NL-HaRKD-0734 Kriege 3 I N H O U D S

Nadere informatie

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Nummer Toegang: NL-HaRKD-0544 Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Eisenloeffel, Archief

Nadere informatie

Archief en collectie Salomon Garf

Archief en collectie Salomon Garf Nummer Toegang: NL-HaRKD-0069 Archief en collectie Salomon Garf Marcia Zaaijer, 2001; Lidy Visser, 2004-2006 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2001 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief en collectie Johan Marinus de Vries

Archief en collectie Johan Marinus de Vries Nummer Toegang: NL-HaRKD-0157 Archief en collectie Johan Marinus de Vries Jan Teeuwisse, Marcia Zaaijer, 1996 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1996 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief H. Schaafsma (-2000)

Archief H. Schaafsma (-2000) Archief H. Schaafsma 1965-1988 (-2000)1965-1988 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01796 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief H. Schaafsma...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Archief Harry op de Laak

Archief Harry op de Laak Nummer Toegang: NL-HaRKD-0156 Archief Harry op de Laak Marcia Zaaijer, 1995 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1995 This finding aid is written in Dutch. 2 Laak, Archief Harry op de NL-HaRKD-0156

Nadere informatie

Archief Winifred Nicholson

Archief Winifred Nicholson Nummer Toegang: NL-HaRKD-0608 Archief Winifred Nicholson Lidy Visser, 2011 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2011 This finding aid is written in Dutch. 2 NL-HaRKD-0608 NL-HaRKD-0608 3 I

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van abraham cornelis sebastien van heel ( ) en hubertha gerarda van heel-meerburg ( ),

Plaatsingslijst van het archief van abraham cornelis sebastien van heel ( ) en hubertha gerarda van heel-meerburg ( ), Nummer Toegang: 433 Plaatsingslijst van het archief van abraham cornelis sebastien van heel (1899-1966) en hubertha gerarda van heel-meerburg (1903-2000), 1903-2001 Archief Delft 433 A.C.S. van Heel en

Nadere informatie

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg

Caroline Boot en Vimal Korstjens In het spoor van het Bauhaus Weefwerk van Kitty van der Mijll Dekker Audax Textielmuseum, Tilburg publicaties 2010 Margriet van Seumeren Haerkens e.a. Een mooi ding Ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010 Museum Hilversum, Hilversum 2009 Victoria Anastasyadis Inkijk in de moderne (textiel)kunst Het archief

Nadere informatie

Archief F.M. Huebner ( )

Archief F.M. Huebner ( ) Nummer Toegang: NL-HaRKD-0409 Archief F.M. Huebner (1886-1964) Jan Teeuwisse en Marcia Zaaijer, 1995 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 1995 This finding aid is written in Dutch. 2 Huebner,

Nadere informatie

Archiefnummer 0394. Inventaris van het archief en collectie. Marius Bauer (1867-1932) 1881-1932 (1932-1963, 1976); met hiaten.

Archiefnummer 0394. Inventaris van het archief en collectie. Marius Bauer (1867-1932) 1881-1932 (1932-1963, 1976); met hiaten. Archiefnummer 0394 Inventaris van het archief en collectie Marius Bauer (1867-1932) 1881-1932 (1932-1963, 1976); met hiaten Lidy Visser Den Haag 2012 1. Inleiding Een deel van het archief- en documentatiemateriaal

Nadere informatie

Archief J.C. Ebbinge Wubben

Archief J.C. Ebbinge Wubben Nummer Toegang: NL-HaRKD-0718 Archief J.C. Ebbinge Wubben Karlijn de Jong, 2010 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Ebbinge Wubben, archief J.C.

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum

Plaatsingslijst. Katholiek Documentatie Centrum Plaatsingslijst Archivalia M.C. Roovers Archiefnummer: 1095 Archiefnaam: ROOV Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: (1936, 1949) 1953-2001 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Dr. Anneke Zwollo

Archief Dr. Anneke Zwollo Nummer Toegang: NL-HaRKD-0638 Archief Dr. Anneke Zwollo Irene Meyjes, 2014 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2014 This finding aid is written in Dutch. 2 Zwollo, Anneke NL-HaRKD-0638

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief P.M. Fischer. Coco Bannenberg en Babette van Alphen, 2014

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief P.M. Fischer. Coco Bannenberg en Babette van Alphen, 2014 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0827 Archief P.M. Fischer Coco Bannenberg en Babette van Alphen, 2014 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2014 This finding aid is written in Dutch. 2 Fischer,

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Frederik Muller en Co.

Archief Kunsthandel Frederik Muller en Co. Nummer Toegang: NL-HaRKD-0606 Archief Kunsthandel Frederik Muller en Co. Lidy Visser, 2007; 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2007 This finding aid is written in Dutch. 2 Muller

Nadere informatie

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt

Archiefnummer 0273. Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992. Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Archiefnummer 0273 Inventaris van het RKD-archief van de AFDELING TEKENINGEN 1968-1992 Marcia Zaaijer / Ramses van Bragt Den Haag 2000 / 2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Plaatsingslijst 4 2 1. Inleiding Onder

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018

J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 125 Stichting Muziekschool Houten (1971) 1974-1997 J. Lievestro z.j.; D. Ruiter 2014; mei 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De organisatie...3 2. Aanwijzingen voor de gebruiker...3 3. Openbaarheid...3

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van de TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van de TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN Archiefnummer 0705 Voorlopige inventaris van het archief van de TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN 1880-1923 TEEKENSCHOOL VOOR KUNSTAMBACHTEN Deel I Klaas de Jong Amsterdam 1980-1998 2 INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923)

Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Nummer Toegang: NL-HaRKD-0396 Archief en collectie George Hendrik Breitner (1857-1923) Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

W.C. BROUWER (1877-1933)

W.C. BROUWER (1877-1933) Archiefnummer 0339 Inventaris van het archief van W.C. BROUWER (1877-1933) Keramist en oprichter-eigenaar van Fabriek van Brouwer s aardewerk 1893-1933, met hiaten Ramses van Bragt Den Haag 2007, 2009

Nadere informatie

Archief G.P. van Stolk

Archief G.P. van Stolk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0749 Archief G.P. van Stolk RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Stolk NL-HaRKD-0749 NL-HaRKD-0749 Stolk 3 I N

Nadere informatie

Stuurgroep POBK Jean Leering

Stuurgroep POBK Jean Leering Archiefnummer 0365 Inventaris van het archief Stuurgroep POBK Jean Leering 1975-1982 Marcia Zaaijer Den Haag 1994, 1998 Lidy Visser Den Haag 2010 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1. Stukken van algemene

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Collectie H.F. Boot. Lidy Visser, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2007

Nummer Toegang: NL-HaRKD Collectie H.F. Boot. Lidy Visser, RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2007 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0517 Collectie H.F. Boot Lidy Visser, 2007 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2007 This finding aid is written in Dutch. 2 Boot, Collectie H.F. NL-HaRKD-0517 NL-HaRKD-0517

Nadere informatie

Archief Henk van Gelre

Archief Henk van Gelre Nummer Toegang: NL-HaRKD-0735 Archief Henk van Gelre Lidy Visser, 2010 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Gelre, Archief Henk van NL-HaRKD-0735

Nadere informatie

Archief Herman Hugenholtz

Archief Herman Hugenholtz Archief Herman Hugenholtz 1954-20141954-1984 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04324 IISG Amsterdam 2016 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Haagse Aquarellisten

Archief Haagse Aquarellisten Nummer Toegang: NL-HaRKD-0567 Archief Haagse Aquarellisten Marcia Zaaijer, 1995; Lidy Visser, 2005 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1995, 2005 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Archief De Van Kempen Stichting

Archief De Van Kempen Stichting Nummer Toegang: NL-HaRKD-0792 Archief De Van Kempen Stichting Irene Meyjes, 2013 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2013 This finding aid is written in Dutch. 2 Kempen Stichting, Van NL-HaRKD-0792

Nadere informatie

Archief Winifred Nicholson

Archief Winifred Nicholson Nummer Toegang: NL-HaRKD-0608 Archief Winifred Nicholson Lidy Visser, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is written in Dutch. 2 NL-HaRKD-0608 NL-HaRKD-0608

Nadere informatie

Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN Marcia Zaaijer / Lidy Visser

Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN Marcia Zaaijer / Lidy Visser Inventaris van het archief van HAAGSE AQUARELLISTEN 1955-1995 Marcia Zaaijer / Lidy Visser Den Haag 1995 / 2005 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Schenking 1964, 1995 2.2. Aanvulling 2005 4 3.

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Beschrijving van de fotocollectie. van prof.ir. J.G. WATTJES. C. van Beek Amsterdam 1992

Beschrijving van de fotocollectie. van prof.ir. J.G. WATTJES. C. van Beek Amsterdam 1992 Beschrijving van de fotocollectie van prof.ir. J.G. WATTJES C. van Beek Amsterdam 1992 Loes van Harrevelt Rotterdam 1998 Toelichting Ordening prof. ir. J.G. Wattjes De fotocolectie van prof. ir. J.G. Wattjes

Nadere informatie

Archief Sebald Justinus Rutgers (-1978)

Archief Sebald Justinus Rutgers (-1978) Archief Sebald Justinus Rutgers 1902-1961 (-1978) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01226 IISG Amsterdam 2019 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief en collectie David Bueno de Mesquita

Archief en collectie David Bueno de Mesquita Nummer Toegang: NL-HaRKD-0225 Archief en collectie David Bueno de Mesquita RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Bueno de Mesquita NL-HaRKD-0225

Nadere informatie

Nummer Toegang: 279 Plaatsingslijst van het archief kunst aan het volk, , en het fonds tot stichting ener expositiezaal,

Nummer Toegang: 279 Plaatsingslijst van het archief kunst aan het volk, , en het fonds tot stichting ener expositiezaal, Nummer Toegang: 279 Plaatsingslijst van het archief kunst aan het volk, 1918-1973, en het fonds tot stichting ener expositiezaal, 1918-1977. Archief Delft 279 Vereniging Kunst aan het volk 3 I N H O U

Nadere informatie

Inventaris. Archief van Emile Wauters ( ?), kunstschilder,

Inventaris. Archief van Emile Wauters ( ?), kunstschilder, Inventaris Archief van Emile Wauters (1899-1983?), kunstschilder, 1827-1983 Turnhout, 2012 Referentie 151 Titel Datering 1827-1983 Omvang Algemene beschrijving Archief van Emile Wauters 17 archiefdozen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest

Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest Plaatsingslijst van het archief van de vereniging tot bevordering van het Gereformeerd kerkelijk leven Woord en Geest (1977-1994) 395 Samengesteld door P. Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Collectie Eppo Doeve (-2005)

Collectie Eppo Doeve (-2005) Collectie Eppo Doeve 1926-1981 (-2005)1926-1981 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01786 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Eppo Doeve...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Archief van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerk en rechtsvoorgangers

Archief van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerk en rechtsvoorgangers Archief van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerk en rechtsvoorgangers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 743.D Periode: 1836-1983 Archiefvormer Gereformeerde Kerk; Particuliere Synode Inventaris

Nadere informatie

Nummer Toegang: ESCX. Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief

Nummer Toegang: ESCX. Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief Nummer Toegang: ESCX Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 ESCX Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Collectie A.W. Weissman. Lijst van stukken van de. collectie A.W. Weissman. aanwezig in het N.A.I.

Collectie A.W. Weissman. Lijst van stukken van de. collectie A.W. Weissman. aanwezig in het N.A.I. Collectie A.W. Weissman Lijst van stukken van de collectie A.W. Weissman aanwezig in het N.A.I. N E D E R L A N D S ARCHITECTUURINSTITUUT A M S T E R D A M MAART 1990 MIRJAM HEIJS 1 TOELICHTING De collectie

Nadere informatie

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948)

JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) Inventaris van het archief van JAC. VAN DEN BOSCH (1868-1948) binnenhuisarchitect, meubelontwerper, graficus en schilder 1895-1948 (-1975) Lidy Visser Den Haag 2001 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Lotgevallen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Gezelschap Practische Studie, opgericht in 1894, en voorloper Uit Louter Ingenieurs,

Inventaris van het archief van het Gezelschap Practische Studie, opgericht in 1894, en voorloper Uit Louter Ingenieurs, Nummer Toegang: 616 Inventaris van het archief van het Gezelschap Practische Studie, opgericht in 1894, en voorloper Uit Louter Ingenieurs, 1878-2006 Archief Delft 616 Gezelschap Practische Studie 3 I

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de familie Okma-Rutgers

Plaatsingslijst van het archief van de familie Okma-Rutgers Plaatsingslijst van het archief van de familie Okma-Rutgers Jaren van de collectie 1848-2004 359 Samengesteld door drs. K.D. Houniet Collectie HDC Protestantse Erfgoed Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de

Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen. Partij van de Arbeid afdeling Wageningen. Inventaris van het archief van de Gemeentearchief Wageningen Inventaris van het archief van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij afdeling Wageningen 1902-1946 respectievelijk Partij van de Arbeid afdeling Wageningen 1946-1986 Gemeentearchief

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Galerie Nouvelles Images

Archief Galerie Nouvelles Images Nummer Toegang: NL-HaRKD-0486 Archief Galerie Nouvelles Images Lidy Visser, 2003 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2003 This finding aid is written in Dutch. 2 Nouvelles Images NL-HaRKD-0486

Nadere informatie

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Mili Herman. Lidy Visser, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2002

Nummer Toegang: NL-HaRKD Archief Mili Herman. Lidy Visser, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2002 Nummer Toegang: NL-HaRKD-0455 Archief Mili Herman Lidy Visser, 2002 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2002 This finding aid is written in Dutch. 2 Herman, Archief Mili NL-HaRKD-0455

Nadere informatie