Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen"

Transcriptie

1 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening

2 Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening

3 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

4 Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg UMC St Radboud Nijmegen Februari 2009 Connie Mensink Judith Vocks Mieneke Muntendam Judith Wolf

5 Met dank aan de cliënten en medewerkers van Stadsgeldbeheer Utrecht Colofon Onderzoek: Stadsgeldbeheer Utrecht. Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening. Opdrachtgevers: Ministerie van SZW en Ministerie van VWS Financiering: Ministerie van SZW en Ministerie van VWS Projectleiding Omz: Connie Mensink & Judith Wolf Projectuitvoering: Mieneke Muntendam & Judith Vocks Projectleider SGB: Wouter Busch Vormgeving: Final Design; Jenny Jansen Druk: Thieme MediaCenter Nijmegen 2008 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, UMC St Radboud Nijmegen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, UMC St Radboud. 4

6 Inhoudsopgave Inleiding 7 Deel 1 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer 8-22 Hoofdstuk 1 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Doelgroep Fasen in de dienstverlening 9 Hoofdstuk 2 Kernelementen van de dienstverlening van Stadsgeldbeheer SGB ten opzichte van reguliere schuldhulpverlening Basishouding: balans en grenzen Kernelementen van de dienstverlening van SGB Overige belangrijke aspecten van de dienstverlening 22 Deel 2 Profiel van cliënten van Stadsgeldbeheer Hoofdstuk 1 Profiel van de cliënten van Stadsgeldbeheer Sociaaldemografische kenmerken Lichamelijke & psychische gezondheid Drugs, alcohol & tabak Relaties & Veiligheid Financiën 29 Hoofdstuk 2 Hulpvragen cliënten en hulpaanbod Stadsgeldbeheer Hulpvragen cliënten Vaardigheden van de cliënten Begeleiding door SGB Vraag en aanbod vanuit het perspectief van consulenten SGB 34 Eindnoten 36 5

7 Inleiding Stadsgeldbeheer (SGB) in Utrecht maakt onderdeel uit van de Stichting de Tussenvoorziening en voert sinds tien jaar schuldhulpverlening en budgetbeheer uit voor dak- en thuislozen in Utrecht. De meest voorkomende verwijzers naar SGB zijn organisaties in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en organisaties gericht op dak- en thuisloze jongeren. De laatste jaren heeft SGB een grote vlucht doorgemaakt. Er blijkt net als in andere regio s veel behoefte te bestaan aan materiële hulp, met name voor burgers die zich in de marge van de samenleving bevinden. De kracht van SGB ligt in het begeleiden en binden van cliënten met een complexe schuldenproblematiek die een grote kans hebben om terug te vallen in oud schuldengedrag. Het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (Omz) van het UMC St Radboud te Nijmegen heeft in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de dienstverlening van SGB en het profiel van de cliënten van SGB onderzocht. Deze brochure bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de dienstverlening van SGB in termen van doelen en methodische uitgangspunten beschreven. Ook de kernelementen van de dienstverlening van SGB komen hier aan de orde. In deel 2 staan de cliënten van SGB centraal. Aan de orde komt het profiel van de cliënten van SGB (gezondheid, middelengebruik, financiële situatie en sociale steun), de begeleidingswensen van de cliënten en de ervaringen van cliënten met betrekking tot de aansluiting tussen hun vragen en het aanbod van SGB. De informatie uit deel 1 is gebaseerd op schriftelijke bronnen, interviews met het management van SGB, drie groepsinterviews met budgetconsulenten, twee interviews met budgetconsulenten, observaties in de receptieruimte en observaties gedurende een aantal gesprekken tussen een cliënt en een consulent. De informatie in deel 2 is gebaseerd op mondelinge interviews afgenomen met cliënten van SGB. Deze interviews zijn afgenomen aan de hand van een gestructureerde vragenlijst. Daarnaast is met toestemming van de cliënt aanvullende informatie opgevraagd bij de budgetconsulenten. In de eindnoten is informatie opgenomen over de vragenlijst voor de cliënten i, de dataverzameling en de respons ii. De verzamelde informatie is teruggekoppeld en besproken met een klankbordgroep binnen SGB. 6 gedreven door kennis, bewogen door mensen

8 Deel 1 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer

9 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 8 gedreven door kennis, bewogen door mensen

10 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Hoofdstuk 1 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer 1.1 Doelgroep Tot de doelgroep van Stadsgeldbeheer (SGB) behoren: Recent of langdurig daklozen Ex-daklozen Personen die dakloos dreigen te raken Personen die een marginaal bestaan leiden De doelgroep van SGB kampt veelal met psychische- en verslavingsproblemen, en ook is er soms sprake van verstandelijke beperkingen. De meeste cliënten hebben bij aanmelding weinig of geen inzicht in hun financiën ( wat komt er precies binnen en welke kosten heb ik ) en vinden het moeilijk om voorruit te kijken. Cliënten van SGB hebben veel contacten met opvangvoorzieningen of hulpverlenende instanties in Utrecht. 1.2 Fasen in de dienstverlening Bij SGB werken circa 40 budgetconsulenten (27fte) verdeeld over drie teams met elk een coördinator (3fte). De caseload van een budgetconsulent bij een 32-urige werkweek is 32 cliënten (inclusief overleg, vervanging, vakantie, scholing en opleiding). De receptie bestaat uit 5 fte en de afdeling advies, consult en training beschikt over 3.5 fte. SGB wordt aangestuurd door een clustermanager die valt onder de directeur van de Tussenvoorziening. SGB biedt financiele dienstverlening om zo het maatschappelijk herstel van cliënten te bevorderen. SGB biedt één geïntegreerd product dat bestaat uit twee subproducten: Inkomensbeheer wordt aan alle cliënten van de SGB geboden Schuldhulpverlening wordt afhankelijk van de situatie van de cliënt geboden Opbouw in fasen: Fase 1: Aanmelding, intake, financiële analyse en budgetbeheer Fase 2: Voortrajecten schuldenregelingen Fase 3: Minnelijk traject en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) Fase 4: Alternatieve schuldenregeling Fase 5: Nazorg Alle fasen zijn opnieuw te doorlopen (behalve fase 1 die alleen opnieuw ingaat bij herinstroom bij SGB). Door alle fasen heen loopt, als constante factor, het inkomensbeheer dat continue aandacht vraagt. Cliënten kunnen terugvallen en opnieuw beginnen. Bij de intake is het vaak moeilijk in te schatten hoeveel tijd er met een cliënt gemoeid zal zijn. De situatie wordt op basis van de informatie die de cliënt op dat moment geeft nogal eens te positief ingeschat. Vooral fase 1 en 2 lopen in elkaar over en werkzaamheden die in deze fasen zijn gestart, lopen door in volgende fasen. 9

11 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Consulenten verzorgen een rapportage waarin alle afspraken en toezeggingen worden vastgelegd. In deze rapportage staat ook een korte samenvatting over de situatie van cliënt. Een vervanger van de vaste consulent kan snel een beeld krijgen van de cliënt en van de afspraken die zijn gemaakt. Consulenten spreken elkaar aan als ze niet in de rapportage kunnen terugvinden wat er precies is afgesproken. Van elk contact met een cliënt wordt een korte melding in het cliëntvolgsysteem Stratech gemaakt. Als een cliënt zich agressief gedraagt wordt een afspraak gemaakt voor een correctiegesprek waarin het agressieve gedrag wordt besproken. Bij flinke escalaties is er eerst een voorgesprek binnen SGB. Daarna volgt het correctiegesprek met de cliënt. Bij lichtere overtredingen is er direct een gesprek tussen de cliënt, de coördinator en de consulent. Gezamenlijk wordt besproken welke consequenties het gedrag heeft voor de cliënt. Meestal wordt de cliënt voor een bepaalde termijn op de attentielijst geplaatst. Cliënten op de attentielijst worden wel te woord gestaan als ze bellen of voor de deur staan, maar mag uitsluitend bij SGB naar binnen met een externe begeleider. SGB beschikt over een protocol voor incidenten. Fase 1: Aanmelding, intake, financiële analyse en budgetbeheer Alle cliënten doorlopen deze fase. In principe staat er zes maanden voor deze fase, maar in de praktijk duurt dit bij alle cliënten langer dan zes maanden. Aanmelding Als een cliënt een externe begeleider heeft stuurt SGB een aanmeldformulier dat de cliënt samen met zijn begeleider invult. Na het terugsturen van het formulier komt de cliënt op de wachtlijst en zodra er ruimte is bij SGB wordt de cliënt met zijn begeleider uitgenodigd voor een intakegesprek. Naast cliënten met een begeleider is er een relatief kleine groep cliënten zonder begeleider die zichzelf bij SGB meldt. Ook deze cliënten krijgen een aanmeldformulier toegestuurd. SGB biedt de mogelijkheid om dit aanmeldformulier samen met de cliënt in te vullen. Twee vaste consulenten houden de aanmeldgesprekken met deze zogenaamde zelfmelders. Voor een aanmeldgesprek wordt een uur uitgetrokken. Voor een gezin met kinderen is vaak meer tijd nodig. Soms is het moeilijk om binnen één gesprek een goed beeld te krijgen. Dan wordt een vervolgaanmeldgesprek afgesproken en wordt de cliënt gevraagd al zijn papieren mee te nemen naar dit gesprek. Het aanmeldformulier is een korte inventarisatie van de financiële situatie van de cliënt. Belangrijke punten zijn onder andere: Zijn er achterstanden in de vaste lasten? In welke mate is er sprake van inkomensreparatie (aanvragen van alle mogelijke inkomsten bronnen en toeslagen)? Is er spraken van dreigende en urgente situaties? Bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting (vooral bij gezinnen met kinderen)? 10 gedreven door kennis, bewogen door mensen

12 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Intake, financiële analyse en budgetbeheer Voor een intakegesprek wordt een uur uitgetrokken. Het kan voorkomen dat het intakegesprek over twee afspraken wordt verdeeld omdat het lastig is de aandacht van bijvoorbeeld verslaafde cliënten vast te houden. Centraal in het intakegesprek staat het creëren van een vertrouwensband tussen cliënt en consulent en het verstrekken van informatie. De consulent die het intake gesprek voert, wordt in de meeste gevallen de vaste consulent van de cliënt. SGB heeft de ervaring dat vooral bij cliënten van de hostels veel tijd nodig is om vertrouwen te winnen. Voor hostelcliënten is begeleiding door SGB een voorwaarde voor verblijf. Tijdens de intake legt de consulent uit wat SGB precies is en wat het doel van het intakegesprek is. Gedurende de intake vullen de cliënt en zijn consulent samen het intakeformulier in. De informatie uit het aanmeldformulier wordt hierbij langs gelopen. Meestal zijn er zaken veranderd sinds het aanmeldgesprek door de wachttijd tussen het aanmeld- en het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt een eerste inventarisatie van de financiële situatie gemaakt en wat er geregeld moet worden. Belangrijke onderwerpen zijn: De reden van aanmelding van de cliënt bij SGB Een eerste inventarisatie: Wat komt er aan financiën binnen, wat gaat eruit en wat blijft erover Zijn er dringende schulden die kunnen leiden tot Huisuitzetting Afsluitingen (water, gas, elektra) Gijzeling/in bewaringstelling Onverzekerdheid ziektekosten De consultent checkt of de cliënt beschikt over een Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering en indien nodig een inboedelverzekering). Als de cliënt deze verzekeringen niet heeft, wat vaak voorkomt, regelt de consulent deze voor de cliënt. Overeenkomst en machtigingen De consulenten besteden veel aandacht aan het uitleggen van de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst met SGB en de verschillende machtigingen. De cliënt moet goed begrijpen dat door het ondertekenen van de overeenkomst en de daarmee samenhangende machtigingen een hulpverleningsrelatie ontstaat met SGB en dat de zeggenschap over de inkomsten en uitgaven overgaat naar SGB. Als cliënten huiverig zijn om te tekenen (dit komt in uitzonderlijke gevallen voor) dan wordt het tekenen van de machtiging uitgesteld naar een volgend gesprek. De cliënt wordt gevraagd erover na te denken. Er wordt wel heel duidelijk gecommuniceerd dat een cliënt die geen machtiging tekent, niet door SGB kan worden geholpen. 11

13 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Inkomensbeheer In het kader van het inkomensbeheer vraagt de consulent ten behoeve van de cliënt drie inzakerekeningen aan bij de Rabobank. Deze komen op naam van de cliënt te staan. De cliënt tekent een afzonderlijke volmacht voor het gebruik van deze rekeningen: Leefgeldrekening: de cliënt krijgt voor deze rekening een pasje. De cliënt kan daarmee zelf geld opnemen van deze rekening (per week, per maand: wat de consulent en de cliënt daar samen over afspreken) Betaalrekening: hier komt het salaris/de uitkering van de cliënt op binnen Spaarrekening: voor onvoorziene uitgaven, jaarlijkse- en kwartaal betalingen, eigen bijdragen ziektekosten, etc. De betaalrekening en de spaarrekening zijn geblokkeerd voor de cliënt. Overzicht van inkomsten en uitgaven De consulent stelt, in overleg met de cliënt, een overzicht samen van de inkomsten en uitgaven. Dit overzicht is de basis van het inkomensbeheer. De uitvoering van het inkomensbeheer blijft steeds onder voorbehoud van het beschikbaar zijn van voldoende inkomsten. Ook het leefgeld dat de cliënt periodiek ontvangt, is hiervan afhankelijk. Ten slotte stellen cliënt en consulent samen een bedrag vast dat maandelijks wordt gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Dit geld komt op de spaarrekening en kan alleen in overleg met de consulent worden opgenomen. Het overzicht van inkomsten en uitgaven is een belangrijk hulpmiddel in de begeleiding en dienstverlening. De consulent pakt dit overzicht er gedurende het gesprek met een cliënt regelmatig bij om inzichtelijk te maken hoe de financiële situatie is. De cliënt kan vragen om een overzicht van transacties en saldi van zijn rekeningen. Deze worden zo snel mogelijk verstrekt. Inventarisatie (dringende) schulden Als er dringende schulden zijn (bijvoorbeeld huurachterstand waardoor huis uitzetting dreigt) gaat de consulent daar onmiddellijk mee aan de slag. In feite worden dan werkzaamheden verricht uit fase 2 (voortrajecten schuldenregeling). In fase 2 richt SGB zich op de feitelijk preferente schuldeisers die de volgende dwangmiddelen kunnen opleggen: Huisuitzetting Afsluiting Gijzeling/detentie Royering/schorsing ziektekosten Privé schulden bij familie of vrienden Van niet of minder dringende schulden wordt tijdens de intake een eerste inventarisatie gemaakt. Veel cliënten hebben niet alle schulden in beeld. De consulent vraagt de cliënt om de schuldenpapieren mee te nemen. De consulent vraagt de cliënt vanaf het moment van intake alle brieven en telefoontjes aangaande schulden aan de consulent door te geven. Huisregels en verplichtingen van de cliënt Gedurende de intake worden de huisregels van SGB en de samenwerkingsovereenkomst doorgesproken. Verplichtingen van de cliënt staan in de samenwerkingsovereenkomst die de cliënt tekent. Deze punten worden met de cliënten besproken. 12 gedreven door kennis, bewogen door mensen

14 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Doelen in fase 1 (overlopend in fase 2): Treffen van inkomensverbeterende maatregelen. Alle mogelijkheden aan loon, uitkering en toeslagen worden hierbij minutieus nagelopen en onderzocht. Consulenten zorgen dat de cliënt al het inkomen (inclusief toeslagen) krijgt waar de cliënt recht op heeft. Alle inkomsten komen binnen bij SGB. Overzicht opstellen van inkomsten en uitgaven en de betalingen, inclusief leefgeld. Er wordt een (voorlopige) regeling getroffen met de dringende schuldeisers zodat ernstige dreigingen, zoals huisuitzetting, afsluiting, gijzeling/detentie en onverzekerd zijn, worden afgewend. Tijdrovende zaken in deze fase: Cliënten worden verzocht al hun post mee te nemen naar de intake. Cliënten hebben nogal eens de neiging om in het begin een te positief beeld van de situatie te geven. Soms duurt het weken voordat SGB een volledig beeld krijgt van de situatie. Als cliënten huiverig zijn om een machtiging te tekenen dan wordt het tekenen van de machtiging uitgesteld naar een volgend gesprek. In de tussentijd kan er weinig gedaan worden. De consulent kan niets doen voor een cliënt die geen identiteitsbewijs heeft. SGB geeft cliënten een machtiging voor een ID waarmee de cliënten zelf naar burgerzaken moeten (voordat de cliënt daadwerkelijk een ID heeft gaat er soms veel tijd overheen). Er zit vaak veel tijd tussen het moment van intake en het moment dat het inkomen van de cliënt daadwerkelijk bij SGB binnenkomt. In die periode kunnen consulenten bepaalde handelingen niet uitvoeren. Cliënten blijven na aanmelding nieuwe schulden maken. Hierdoor verandert de situatie voortdurend. Fase 2: Schuldenregelingen Schuldenregelingen worden altijd in combinatie met inkomensbeheer getroffen. Een cliënt kan gebruik maken van vier soorten schuldenregelingen: Voortrajecten schuldenregelingen (fase 2) Minnelijk traject en WSNP (fase 3) Alternatieve schuldenregeling (fase 4) Voortrajecten schuldenregelingen (fase 2) In deze fase staat de herstelgedachte voorop: doelstelling is een schuldenvrij bestaan. De richtlijn is om deze fase binnen één jaar af te ronden. In de praktijk neemt fase 2 voor veel cliënten langer in beslag. Het doel is om fase 3 binnen een jaar op fase 2 te laten volgen. Is dat niet haalbaar, dan volgt fase 4 op fase 2. Voor en groot deel van de SGB-doelgroep is dit het hoogst haalbare. Gedurende de intake wordt geïnventariseerd of er dringende schulden zijn en indien nodig worden stappen gezet om huisuitzetting, afsluiting gas, water en licht, gijzeling/detentie en onverzekerdheid te voorkomen. Schuldeisers als het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), 13

15 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 energiebedrijven en de woningbouwcorporaties krijgen voorrang. Daarna worden de andere schuldeisers bediend. Er moet veel gebeuren in het voortraject. Voordat een minnelijk traject kan worden gestart, moet de consulent alle inkomsten en schulden in kaart hebben gebracht en moeten dreigende schulden zijn afgelost. Steeds meer schuldeisers, waar onder de Nederlandse Spoorwegen (NS) en zorgverzekeraars, moeten worden betaald voordat een minnelijk traject kan worden gestart. Er blijft vaker dan voorheen onduidelijkheid ontstaan over schulden omdat schuldeisers geen informatie kunnen of willen geven. CJIB en NS, bijvoorbeeld, verstrekken weinig of geen informatie over nog openstaande schulden van SGB-cliënten, mede omdat deze informatie binnen de organisatie niet snel voorhanden is. Het risico is daardoor groot dat er tijdens het minnelijk traject nog nieuwe schulden opduiken of dat een cliënt alsnog in detentie moet. Doelen in deze fase (overlopend in fase 3 of 4): Er is een globaal schuldenoverzicht gemaakt. Informatie is hiertoe opgevraagd bij CJIB, Bureau Krediet Registratie (BKR) en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW: in verband met auto s op naam). Er is een (voorlopige) regeling getroffen met de dringendste schuldeisers zodat huisuitzetting, afsluiting, gijzeling/detentie en onverzekerdheid ziektekosten zijn afgewend. Tijdrovende zaken in deze fase: Meer schuldeisers dan voorheen willen meteen worden betaald (stellen zich op als feitelijk preferente schuldeisers). Er blijft vaker en langer onduidelijkheid bestaan over schulden, omdat schuldeisers geen informatie willen of kunnen verschaffen. Dit maakt het voortraject lastig en werkt vertraging in de hand. Fase 3: Minnelijk traject SGB voert het minnelijk traject uit en maakt afspraken met de schuldeisers. Het betreft alleen schuldenregelingen op vrijwillige basis. Er staat officieel drie jaar voor een minnelijk traject. Als de cliënt voldoet aan de voorwaarden voor een traject gericht op schuldenvrijheid, wordt gestart met een minnelijk traject. Voldoet de cliënt niet aan deze voorwaarden, dan wordt ingestoken op fase 4 (alternatieve schuldenregeling). Sinds is er ook meer wettelijke druk om eerst een minnelijk traject te starten en niet (te) snel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) te starten. Een dwangakkoord en moratorium zijn ingesteld om schuldeisers mee te krijgen in een minnelijk traject. In het dwangakkoord is geregeld dat wanneer één schuldeiser niet wil meewerken en de anderen wel, de onwillige schuldeiser tot medewerking kan worden gedwongen. Het doel van het moratorium is de schuldhulpverlener voldoende tijd te geven een deugdelijk minnelijk traject te starten of te vervolgen, zonder hierbij gehinderd te worden door specifieke schuldeisers die hun rechten willen uitoefenen tijdens het minnelijk traject. 14 gedreven door kennis, bewogen door mensen

16 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Om het minnelijk traject te laten slagen, moet het voortraject goed zijn afgerond. Het is hierbij vooral belangrijk dat er geen onbekende schulden boven water komen. Op basis van de informatie en van de schuldenpapieren van de cliënt, richt de consulent een schuldendossier in. Dit is tijdrovend doordat: Niet alle schulden bekend zijn. Het kan voorkomen dat er na een jaar nog nieuwe schulden boven water komen Niet alle schuldeisers informatie (kunnen) verschaffen over de hoogte van de bij hen openstaande schulden Op basis van het complete overzicht berekent de consulent de afloscapaciteit ( wat kan een cliënt met zijn huidige inkomen aflossen?). Hierbij wordt een termijn van drie jaar gehanteerd. Op basis van de afloscapaciteit van de cliënt maakt de consulent een voorstel voor de schuldeisers. Het doel van SGB is om binnen drie maanden na de intake een voorstel aan de schuldeisers te doen. Als de schuldeisers akkoord gaan begint de cliënt met afbetalen. Voor de meeste schulden geldt dat een percentage kan worden betaald van het bij de schuldeiser openstaande bedrag. Het resterende bedrag wordt tegen finale kwijting weggestreept. Met uitzondering van het CJIB gaan de meeste schuldeisers daarmee akkoord. Als er nieuwe, niet eerder gemelde schuldeisers bijkomen, moet de consulent in feite opnieuw beginnen en aan alle schuldeisers een nieuw voorstel doen. Uitgangspunt van SGB, conform de NVVK richtlijnen (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), is om alle schuldeisers formeel gelijk te berechten 1. Elke consulent krijgt een aantal maal per jaar te maken met nieuwe, niet eerder gemelde schulden van een cliënt waardoor het minnelijke traject opnieuw moet worden opgestart. Het is daarbij soms lastig om een akkoord te krijgen van de schuldeisers omdat er door het opduiken van extra schuldeisers een lager bedrag kan worden afgelost. Het uitgangspunt van SGB is om zo open mogelijk te zijn richting schuldeisers: zowel wat betreft inkomsten als uitgaven. Bij het voorstel wordt het totale schuldenoverzicht en het inkomensoverzicht gevoegd. Privéschulden kunnen een complicerende factor zijn omdat ze niet kunnen worden opgenomen in het formele minnelijke traject. Ze moeten worden afgelost boven de formele afloscapaciteit. Sommige cliënten ervaren veel druk om (juist) de privéschulden snel af te lossen. Sommige cliënten vragen of de consulent wil helpen bij de belastingaangifte. Sommige SGB consulenten gaan hierop in indien het een niet al te gecompliceerde aangifte is. Cliënten vullen hiervoor een extra machtiging in. In de praktijk blijkt het vaak lastig te zijn voor de consulenten om de aangifte te verzorgen omdat er stukken kwijt zijn. 1 SGB wijkt daar soms ook vanaf. Als bijvoorbeeld schulden snel afgelost moeten worden om het wonen te waarborgen. 15

17 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Tijdrovende zaken in deze fase: Het streven naar en waarborgen van zoveel mogelijk stabiliteit op het gebied van inkomen (mede in relatie tot wisselende gezinssamenstelling en verhuizingen) en wonen. Inzicht krijgen in de hoogte van de schulden is moeilijk omdat sommige schuldeisers geen informatie verschaffen over de hoogte van de openstaande schulden. Als er nieuwe/ongemelde schuldeisers bijkomen, moet de consulent in feite opnieuw beginnen en aan alle schuldeisers een nieuw voorstel doen. Fase 3: WSNP Als een minnelijk traject niet lukt (bijvoorbeeld zes van de twaalf schuldeisers gaan niet akkoord met het voorstel) en de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) lijkt een kans van slagen te hebben, dan wordt een formele aanvraag voor de WSNP gedaan. SGB verzorgt het traject naar de WSNP door een aanvraag in te dienen bij de Kredietbank. Gedurende de tijd dat de cliënt in de WSNP zit, ontvangt de cliënt inkomensbeheer van SGB. SGB handelt ook eventuele nieuwe schulden af gedurende deze periode. De WSNP stelt bepaalde voorwaarden aan de cliënt, zoals het voldoen aan de sollicitatieplicht. De SGB-consulent kan zich met dit soort zaken niet diepgaand bezighouden, maar zal bijvoorbeeld wel met de cliënt het belang bespreken van het voldoen aan de sollicitatieplicht. SGB heeft er bewust voor gekozen om geen bewindvoering (beschermingsbewind en WSNP) te doen. De beperktere tijd die beschermingsbewind (niet-wsnp) biedt, leent zich niet voor de arbeidsintensieve doelgroep waar SGB zich specifiek op richt. Dat product sluit onvoldoende aan bij de doelgroep van SGB. Het idee van onvrijwilligheid past ook niet bij de werkwijze en uitgangspunten van SGB. Ten slotte is voor WSNP bewindvoering meer nodig op het gebied van opleiding van de medewerkers. Tijdrovende zaken in deze fase: Er moet sinds kort veel meer informatie worden geleverd bij een formele aanvraag voor de WSNP: In welk jaar de schulden zijn ontstaan. Wat de redenen zijn voor het ontstaan van de schulden. Fase 4: Alternatieve schuldenregeling Het alternatieve traject is er voor cliënten die nergens anders ondergebracht kunnen worden. In feite blijven deze cliënten in het voortraject hangen. Cliënten zijn bijvoorbeeld verslaafd en blijven boetes krijgen. Ze zijn te onstabiel om echt met een schuldenregeling aan de slag te kunnen. 16 gedreven door kennis, bewogen door mensen

18 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Dit betreft cliënten: Waarvoor een minnelijke schikking niet mogelijk is, maar die ook niet in aanmerking komen voor de WSNP Die uit de WSNP zijn gezet Die hun schulden niet willen afbetalen In deze fase wordt de huidige situatie zoveel mogelijk gestabiliseerd: voorkomen van erger staat voorop en bijvoorbeeld zorgen dat een cliënt verzekerd blijft en blijft wonen als hij nog woont. Er wordt vooral inkomensbeheer geboden. Daarnaast wordt de cliënt, in samenwerking met andere begeleiders, gemotiveerd tot ander gedrag met als doel zijn situatie blijvend te verbeteren. Ook wordt steeds getracht zoveel mogelijk de dreigende schulden te betalen om huisuitzetting, afsluiting, gijzeling, onverzekerdheid en boedelbeslag te voorkomen. Doelen in fase 3 en (in mindere mate) 4: Fase 3: schuldenvrij zijn Fase 4: stabilisatie De cliënt heeft en behoudt een woonplek De vaste lasten van de cliënt worden consequent betaald De cliënt heeft een volledig inkomen Voor de cliënt is een schuldenregeling gestart in het voortraject, het minnelijk traject, de WSNP of het alternatieve traject De cliënt komt uit met zijn leefgeld De cliënt betaalt zelf bepaalde rekeningen (bijvoorbeeld zijn telefoonrekening) nadat de consulent daarvoor geld heeft overgemaakt. De cliënt begrijpt dat bepaalde handelingen en stappen consequenties hebben voor zijn financiële situatie Er is voldoende begeleiding op andere leefgebieden en de begeleiders werken samen Fase 5: Nazorg Idealiter volgt de nazorg op fase 3 waarin cliënten schuldenvrij zijn. Ze blijven bij SGB voor financieel beheer omdat de kans op terugval groot is. Een cliënt die bijvoorbeeld schuldenvrij is, maar nog wel verslaafd, wil graag het weekgeld op zijn rekening blijven krijgen om niet weer in de financiële problemen te komen. De consulent kan op basis van kennis en ervaring een onderbouwde inschatting maken van de mogelijkheid en wenselijkheid om een cliënt geheel te laten uitstromen. Puur inkomensbeheer, met soms kleine extra s zoals kwijtscheldingen, is voor een grote groep cliënten met het oog op preventie vaak noodzakelijk. Een deel van de cliënten neemt in fase 5 de verschillende administratieve- en financiële handelingen geleidelijk van de consulent over. Belangrijk hierbij is dat er voldoende tijd is om de cliënt handelingen zelf te laten verrichten en zich informatie en vaardigheden eigen te maken. Tijdens het afrondingsgesprek krijgt een cliënt een compleet overzicht van alle administratieve en financiële zaken mee. Cliënten die dat willen krijgen hun dossier mee. Tijdens dit gesprek 17

19 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 wordt de cliënt uitgelegd dat hij terugkeergarantie heeft. De cliënt wordt duidelijk gemaakt dat er nog twee maanden een beroep gedaan kan worden op SGB. Tijdrovende zaken die door alle fasen heen spelen: Door de verschillende fasen heen wordt veel tijd besteed aan het inkomensbeheer. Cliënten zijn over het algemeen weinig stabiel: wijzigingen in verblijfplaats, inkomen, gezinssamenstelling, nieuwe schulden komen vaak voor en maken dat er veel tijd gemoeid is met het inkomensbeheer. Inkomensbeheer is een essentieel element in de dienstverlening van SGB en heeft als doel zoveel mogelijk stabiliteit en rust te creëren in het leven van de cliënten. SGB bedient een specifieke doelgroep met veelal complexe problemen op verschillende leefgebieden. Het opbouwen van een werkbare relatie kost tijd. Het is moeilijk en tijdrovend om met woningbouwcorporaties en energiebedrijven overbruggingsafspraken te maken. Het beleid rondom schulden wordt steeds harder: kortere betaaltermijnen voor achterstallige betalingen en sneller maatregelen bij schulden. De slechte bereikbaarheid van instanties (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Centraal Administratie Kantoor (CAK) en belastingdienst) maakt dat het veel tijd kost om contacten te leggen en zaken af te handelen. Er wordt veel gewerkt met call centers en het kost veel tijd om de juiste mensen bij de verschillende instanties te bereiken en om goede informatie te krijgen. Vaak wordt door instanties niet of heel traag gereageerd op telefoonnotities en brieven. Detentie is een belangrijke vertragende factor: op het moment dat iemand in detentie komt stopt de uitkering of het salaris. Zolang er geen geld binnenkomt, kan de consulent niets voor de cliënt doen. Als de inbewaringstelling langer dan zes maanden duurt, stopt het traject bij SGB. De cliënt kan zich na zijn vrijlating weer bij SGB aanmelden. 18 gedreven door kennis, bewogen door mensen

20 Dienstverlening van Stadsgeldbeheer Deel 1 Hoofdstuk 2 Kernelementen van de dienstverlening van Stadsgeldbeheer 2.1 SGB ten opzichte van reguliere schuldhulpverlening In vergelijking met reguliere schuldhulpverlening biedt SGB andersoortige dienstverlening. SGB is sterk gericht op het opbouwen en onderhouden van vast contact met de cliënten en heeft de bejegening afgestemd op de doelgroep. De cliënten van SGB behoren tot een speciale doelgroep. Hieronder bevinden zich onder ander cliënten die in het kader van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang/G4 (Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) zelfstandig worden geherhuisvest en cliënten van de Stichting Beschermde Woonvormen Utrecht (SBWU). Het binnenhouden van deze cliënten vraagt van SGB dat ze soms verder meebeweegt met cliënten dan een andere aanbieder van financiële dienstverlening zou doen. Met deze cliënten een band opbouwen en hun financiële situatie helpen verbeteren eist van SGB dat met de cliënt wordt meebewogen. Altijd binnen grenzen die door SGB en de consulenten duidelijk worden gesteld. Met deze kwetsbare, zware en arbeidsintensieve doelgroep onderscheidt SGB zich van andere aanbieders van financiële dienstverlening. Bij de dienstverlening van SGB zijn SGB consulenten betrokken. De SGB-consulenten werken doelgericht, consequent en praktisch naar specifieke doelen toe. Samen met de cliënt worden korte en lange termijn doelen afgesproken en taken verdeeld. Doelen en afspraken worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Er wordt gewerkt met begeleidingsplannen ( wat moet er wanneer gebeuren, wat heeft prioriteit ). SGB is bezig met het opzetten van een vaste structuur voor elektronische begeleidingsplannen. Elk contact tussen een cliënt en een consulent kent één of meerdere doelen. Deze zijn, zeker voor de buitenwereld, vaak heel klein: de cliënt komt op zijn vaste afspraak, hij brengt al zijn post naar SGB en, later, ordent hij zelf zijn post en brengt deze minimaal eenmaal per maand langs. Naast de consulenten zijn de medewerkers van de receptie een belangrijke schakel in het contact en de bejegening van de cliënten. 2.2 Basishouding: balans en grenzen De medewerkers van SGB zijn zich terdege bewust van wat het voor mensen betekent om cliënt van SGB te zijn. Cliënten geven alle financieel administratieve zaken uit handen en vaak moet ook heel persoonlijke informatie aan de consulenten worden gegeven. Medewerkers van SGB waken er bewust voor dat ze niet in een machtspositie komen. Dit is onderdeel van hun grondhouding. 19

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen

Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Voorkomen van huurachterstand & huisuitzettingen Onderzoeksteam: Marieke Holl, Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Linda van den Dries en Judith Wolf 29 oktober 2013 Studie naar huisuitzetting (Omz ZonMw)

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week

Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week Wittevrouwenkade 6 3512 CR Utrecht Tel. 030-2340819 Fax 030-2331769 www.tussenvoorziening.nl Rekeningnr. 1458.69.431 VACATURE Budgetconsulenten / schuldhulpverleners (m/v) min. 24 en max. 32 uur per week

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Afspraken DHC Bewind

Afspraken DHC Bewind Afspraken DHC Bewind Indien een medewerker van DHC Bewind uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten bestaan leggen wij het hier

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN

AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN 1 AFSPRAKEN ONDERBEWINDSTELLING BEAUFIN In dit document wordt uitgelegd: Hoe de procedure onderbewindstelling, instelling mentorschap of curatele, vanaf aanmelding, werkt Welke dienstverlening u van ons

Nadere informatie

Afspraken Bewind Nederland

Afspraken Bewind Nederland Afspraken Bewind Nederland Indien een medewerker van Bewind Nederland bewindvoering uw bewindvoerder wordt, willen wij dat dit gebeurt op basis van wederzijds vertrouwen. Om geen misverstanden te laten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Profiel van sociaal kwetsbare mensen in Leiden, Katwijk en Alphen aan de Rijn

Profiel van sociaal kwetsbare mensen in Leiden, Katwijk en Alphen aan de Rijn Profiel van sociaal kwetsbare mensen in Leiden, en Alphen aan de Rijn Beschrijving van gezondheid, welzijn, sociale steun, kwaliteit van leven en woonwensen. Connie Mensink Judith Vocks Judith Wolf Onderzoekscentrum

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND

INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND INFORMATIEBRIEF T.B.V. CLIËNTEN INZAKE BESCHERMINGSBEWIND Wat kunt u van de bewindvoerder verwachten? De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt. De bewindvoerder

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 6 juni 2007 RA0713476 Samenvatting Een inwoner van Almere doet in

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit acht stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan?

BUDGETBEHEER & -COAC HING. Budgetbeheer & Budgetcoaching. Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? BUDGETBEHEER & -COAC HING Budgetbeheer & Budgetcoaching Wat is het? Hoe werkt het? Hoe vraag ik het aan? Wat staat er in dit informatieboekje? >> Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering B.V.

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer INFORMATIEFOLDER Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer In ieder huishouden kan het voorkomen: problemen die ontstaan bij het beheren van de financiën. De post stapelt zich op,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Drie tips voor effectieve schuldhulpverlening

Drie tips voor effectieve schuldhulpverlening dr. Nadja Jungmann en drs. Marian Dobbe-Kluijtmans Schuldhulpverlening kan een belangrijk instrument zijn om te zorgen dat dak- en thuislozen weer meedoen in onze maatschappij. Maar dan moeten gemeenten

Nadere informatie

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten

Zacht op de relatie en (als het moet) hard op de feiten Waar staat Vitae Bewindvoeringen voor: Vitae Bewindvoeringen staat voor mensenwerk bij leven! Wij vinden het belangrijk dat u het gevoel heeft, dat de bewindvoerder tijd en aandacht heeft voor u en uw

Nadere informatie

Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT. Werkwijze casemanager. Samenwerkingspartners. Aanmelding en intake. Aanvullende informatie

Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT. Werkwijze casemanager. Samenwerkingspartners. Aanmelding en intake. Aanvullende informatie Armoedeconferentie Hengelo BUDGETALERT Werkwijze casemanager Doelstelling van BudgetAlert is cliënten met schuldenproblematiek te begeleiden en de regie te voeren over een schuldentraject en/of het financieel

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching.

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. Algemene voorwaarden Financieel Bureau Brabant 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. b. Cliënt:

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Den Haag. Een nieuwe aanpak

Schuldhulpverlening in Den Haag. Een nieuwe aanpak Schuldhulpverlening in Den Haag. Een nieuwe aanpak Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Onze voorstellen... 3 3. De aanmelding van een schuldenaar... 3 3.1 De aanmelder... 3 3.2 Eigen

Nadere informatie

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND

AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND AANMELDINGS- EN INTAKEFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek 23 augustus 2011 RA111137 Samenvatting Een man en een vrouw hebben

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13

Procedure Moors Bewind Datum 10-07-2014 MB13 Artikel 1 U meldt zich zelf, dan wel via een verwijzende instantie, telefonisch of via email bij bewindvoeringskantoor Moors Bewind. Artikel 2 Uw bewindvoerder is telefonisch bereikbaar op maandag t/m

Nadere informatie

Regels en afspraken rondom bewindvoering

Regels en afspraken rondom bewindvoering . Hannelore F. Attevelt Argonweg 51 1362 AC Almere 036 536 35 52 (9 00 12 00 ) 06 170 581 83 (9 00 12 00 ) www.papillion-bewindvoering.nl info@papillion-bewindvoering.nl Regels en afspraken rondom bewindvoering

Nadere informatie

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.

Informatiebrochure. voor zakelijke en particuliere relaties. Postbus 1054 1810 KB Alkmaar. Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11. Informatiebrochure voor zakelijke en particuliere relaties Postbus 1054 1810 KB Alkmaar Tel. 072-5123480 (ma. t/m do. van 9.30-11.00) e-mail: info@schuld-vrij.nl Internet site: www.schuld-vrij.nl Inhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V.

Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Algemene voorwaarden RegioBewind B.V. Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: RegioBewind B.V., Voorstraat 14, 9291 CK te Kollum. Kamer van Koophandel nummer 64305961; BTW-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER

AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER AANMELDINGSFORMULIER BESCHERMINGSBEWIND / INKOMENSBEHEER Dit aanmeldformulier bestaat uit zeven stappen. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met Heine Beschermingsbewind

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind

ALGEMENE VOORWAARDEN. Zeeuws Bewind ALGEMENE VOORWAARDEN Zeeuws Bewind 23-02-2015 1 Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Zeeuws Bewind. Kamer van Koophandel nummer: 50545531 BTW nummer: NL 180204713B02 1.2

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND

AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND AANMELDFORMULIER SPAARNEVISIE FINANCIELE ZORG & BEWIND Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Intakeformulier C&G Bewindvoering

Intakeformulier C&G Bewindvoering Intakeformulier C&G Bewindvoering Gegevens Cliënt BSN nummer Voorletters Voornaam Achternaam Nationaliteit Adres Postcode / woonplaats Telefoon Mobiele telefoon Emailadres Geboorteplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening

Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening Edwin Lahuis : Ondernemersadviseur Silke Eitink : Senior adviseur schuldhulpverlening ROZ facts Organisatie Ruim 30 medewerkers en 30 coaches Hoofdvestiging: Ondernemerscentrum H164 in Hengelo Loopbaanplein

Nadere informatie

Samen werken aan een schuldenvrije toekomst

Samen werken aan een schuldenvrije toekomst Uw bedrijf niet levensvatbaar meer? Samen werken aan een schuldenvrije toekomst Schuldhulp voor ondernemend Nederland vaak wordt schuldhulp vergoed Dat overkomt u niet... Ondernemen is risicovol! Om allerlei

Nadere informatie

Aanmeldformulier Budgetbeheer

Aanmeldformulier Budgetbeheer Voor de aanmelding van budgetbeheer bij RJBeheer dient het inschrijfformulier zo compleet mogelijk te worden ingevuld. Alleen hierdoor kan er op de juiste manier een goede begroting tot stand komen. Persoonlijke

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6

INFORMATIEBLAD WSNP. Pagina 1 van 6 INFORMATIEBLAD WSNP U bent toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. De bewindvoerder heeft u tijdens het huisbezoek uitgelegd wat haar taken zijn, wat de Rechter-commissaris doet

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DAKLOZE JONGEREN IN DE CENTRUMREGIO ZWOLLE

ONDERZOEK NAAR DAKLOZE JONGEREN IN DE CENTRUMREGIO ZWOLLE ONDERZOEK NAAR DAKLOZE JONGEREN IN DE CENTRUMREGIO ZWOLLE Judith Wolf, Astrid Altena, Milou Christians, Mariëlle Beijersbergen Maart 2010 COLOFON Colofon Project Onderzoek naar dakloze jongeren in de centrumregio

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Regeling voor wanbetalers

Regeling voor wanbetalers Regeling voor wanbetalers Wat gebeurt er als u de premie voor uw zorgverzekering niet betaalt? Waarom ontvangt u deze folder? Uw zorgverzekeraar heeft u als wanbetaler aangemeld bij het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Overeenkomst budgetbeheer

Overeenkomst budgetbeheer Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te : BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie