De en wij. Magda Snoeck Inge De Deken. Proef - Copyright Plantyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De h@ndel en wij. Magda Snoeck Inge De Deken. Proef - Copyright Plantyn"

Transcriptie

1 De 4.2B en wij Magda Snoeck Inge De Deken

2

3 INHOUD Kennismaking met PARASOL 7 Persoonlijke gegevens 7 8 Diverse verrichtingen in de boekhouding: personeel 8 1 Formaliteiten en verplichtingen 8 1 Het personeelsteam van PARASOL 9 1 Organogram 9 2 Personeelsgegevens 10 2 De sociale zekerheid 11 3 Verplichtingen van de werkgever bij het in dienst nemen van personeel 13 1 Aansluiting bij RSZ 14 2 Het pensioennummer van de werkgever 16 3 Interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 16 4 Afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongevallen 16 5 Aansluiten van een vakantiefonds 16 6 Arbeidsreglement 16 2 Van bruto naar netto 17 1 De brutobezoldiging 17 2 RSZ-bijdragen 17 1 RSZ-bijdragen van de werknemer 18 2 RSZ-bijdragen van de werkgever 18 3 RSZ-bijdragetabellen 18 4 De personeelskost 19 5 RSZ-bijdragen bij PARASOL 19 3 De inkomstenbelasting 21 1 Principe 21 2 Bedrijfsvoorheffing: schalen en regels 22 3 Loon- en salarisberekening bij PARASOL 27 3 Administratieve verplichtingen van de werkgever 29 1 Verplichtingen i.v.m. de RSZ 30 1 De multifunctionele aangifte (DmfA) 30 2 Betaling voorschotten en saldo 30 2 Verplichtingen i.v.m. bedrijfsvoorheffing 31 1 Maandelijkse verplichtingen 31 2 Jaarlijkse verplichtingen 32 3 Verplichtingen i.v.m. het arbeidsrecht 33 1 Individuele rekening 33 2 Loon/Salarisbrief 36 3 Globale loon- en salarisstaat 37 4 Boekhoudkundige verwerking 38 1 Betaling voorschotten aan de arbeiders 38 1 Analyse 38 2 Boekhoudfiche 39 3 Boeking op rekeningen 39 2 De globale loon- en salarisstaat 40 1 Boeking van de brutolonen en -salarissen 40 Proef 2 De afboeking - van Copyright de vordering voor de voorschotten arbeiders Plantyn 43 3 Boeking van de RSZ-werkgeversbijdrage 44 De en wij 4.2 B 3

4 3 Betaling van de schulden aan de werknemers, aan de RSZ en aan de fiscus 45 1 Betaling van de schulden aan de werknemers 45 2 Betaling voorschotten op schulden aan de RSZ 46 3 Betaling van de schulden aan de fiscus 47 Studiesteun 49 Test je kennis 52 9 Financieel beleid in de onderneming 62 1 Financiële planning 62 1 Schematische voorstelling 63 2 Financiële planning 63 1 De ontvangsten 64 2 De uitgaven 64 3 Klanten- en leverancierskrediet 65 1 Klantenkrediet 65 2 Leverancierskrediet 66 2 De bank: een financiële dienstverlener 69 1 Beleggingen 70 1 De spaarrekening 71 2 Termijnrekening 71 3 Obligatie 72 Uit de actualiteit 75 2 Kaskrediet 76 3 Investeringskredieten 80 3 Boekhoudkundige verwerking van beleggingen 82 1 Boekhoudkundige verwerking van een belegging op een termijnrekening 82 1 Analyse 83 2 Boekhoudfiche 84 3 Boeking op rekeningen 84 2 Boekhoudkundige verwerking van de intresten op een termijnrekening 85 1 Analyse 86 2 Boekhoudfiche 87 3 Boeking op rekeningen 87 4 Boekhoudkundige verwerking van kredieten 88 1 Boekhoudkundige verwerking van het kaskrediet 88 1 Analyse 88 2 Boekhoudfiche 89 3 Boeking op rekeningen 90 2 Boekhoudkundige verwerking van de terugbetaling van een investeringskrediet 91 1 Analyse 93 2 Boekhoudfiche 93 3 Boeking op rekeningen 94 Studiesteun 94 Test je kennis 97 Uit de actualiteit De en wij 4.2 B

5 10 Eindejaarsverrichtingen in een handelsonderneming Overzicht van de eindejaarsverrichtingen Overzicht van de eindejaarsverrichtingen De proef- en saldibalans vóór eindejaarsverrichtingen De inventaris Begrip inventaris Wanneer een inventaris opmaken? Regularisatieverrichtingen De voorraad handelsgoederen De invloed van voorraadwijzigingen op het resultaat Voorraadtoename: invloed op het resultaat Voorraadafname: invloed op het resultaat Boekhoudkundige verwerking van voorraadwijzigingen handelsgoederen Analyse Boekhoudfiche Boeking op rekeningen Afschrijving van vaste activa Analyse Boekhoudfiche Boeken op rekeningen Aanpassing van de schulden op meer dan één jaar Analyse Boekhoudfiche Boeking op rekeningen Overboeking van de btw-rekeningen Analyse Boekhoudfiche Boeking op rekeningen Berekening van het belastbaar resultaat en de winstbelasting Analyse Boekhoudfiche Boeking op rekeningen Berekening en verwerking van het resultaat na belastingen Berekening van het resultaat van het boekjaar Bestemming van het resultaat Boekhoudfiche Boeking op rekeningen Definitieve proef- en saldibalans De jaarrekening: eindbalans en resultatenrekening 145 Studiesteun 146 Test je kennis 151 Test je kennis De boekhouding als beleidsinstrument Beoordeling van het resultaat Winst relativeren Bedrijfskosten en financiële kosten in functie van de omzet Conclusie voor het geheel De liquiditeit van een onderneming 165 Proef 1 Wat is liquiditeit? - Copyright Plantyn Nettobedrijfskapitaal Liquiditeitsratio s 166 De en wij 4.2 B 5

6 3 De rendabiliteit van het eigen vermogen De solvabiliteit van een onderneming 170 Studiesteun 173 Test je kennis 174 Test je parate kennis In de boekhouding van A table De en wij 4.2 B

7 KENNISmAKING met PARASOL Persoonlijke gegevens PARASOL is een groothandel met een ruim assortiment waarbij ontspanning en vrije tijd de toon aangeven. Van tuinmeubilair over speeltuigen tot vrijetijdskleding: PARASOL heeft het allemaal in voorraad. PARASOL Jens Saelens Koopvaardijlaan GENT BE RPR Gent KBC BE , BIC KREDBEBB BNP Paribas Fortis Bank IBAN BE , BIC GEBABEBB Belfius BE , BIC GKCCBEBB ING BE , BIC BBRUBEBB Telefoon Fax Website Receptie (1) Showroom (2) Verkopen (3) Boekhouding (4) Aankopen (5) Controle en Secretariaat (6) Magazijn en Logistiek (7) De en wij 4.2 B 7

8 8 DIVERSE VERRICHtINGEN IN DE BOEKHOUDING: PERSONEEL 1 Formaliteiten en verplichtingen Bedrijven zijn net als auto s. Ze rijden niet uit zichzelf, behalve bergafwaarts. Ze hebben mensen nodig om te kunnen functioneren. En niet zomaar mensen, maar de juiste mensen. Uit: Leiderschap ontraadseld, door Manfred Kets de Vries. We verdienen allemaal beter De buitensporige salarissen en bonussen van topmanagers die zwart op wit in de pers staan, zorgen voor felle discussies. Terwijl de gewone werknemer enkel kan dromen over kleine verhogingen van zijn loon, worden de topwedden breed uitgesmeerd in de media. Het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Uiteraard krijg je het gevoel te weinig te verdienen als je je eigen inkomen vergelijkt met dat van de grote baas. In realiteit zou de doorsnee Belgische werknemer naar schatting ongeveer negentien keer minder incasseren dan de manager die hem tewerkstelt. Zelfs bij de bestbetaalde categorie vinden een groot deel van de werknemers dat de loonkloof tussen de hoog- en laagbetaalden te groot is. De inkomens in een bedrijf variëren, door leeftijd, opleidingsniveau en hiërarchische plaats in het bedrijf. Er is bovendien al veel gezegd en geschreven over de ongelijkheid in verloning tussen mannen en vrouwen. Tegelijk moeten we toegeven dat niemand precies weet hoeveel zijn collega verdient. Welk statuut je ook hebt, over inkomens praat je niet met elkaar, iedereen blijft daar heel mysterieus over. Bovendien is België een van de weinige landen waar het onderscheid tussen bedienden en arbeiders nog bestaat. Nu is er eindelijk een begin gemaakt om dat verschil stapsgewijs weg te werken. Ontdek 1 De titel van de tekst hierboven is dubbelzinnig. Verklaar de beide betekenissen. 2 In de eerste alinea staan drie woorden die betrekking hebben op wat mensen verdienen met hun arbeid. Over welke woorden gaat het? 3 De tekst noemt allerlei mensen die werken in een bedrijf op verschillende manieren. Geef alle woorden die slaan op actieve = werkende personen in een bedrijf. 4 Ontvangt de werknemer het brutoloon op zijn rekening? Verklaar. 5 Zoek op in het woordenboek: opleidingsniveau hiërarchie. 6 Verklaar waarom mensen liever niet over inkomens praten met collega s. 6 Verklaar waarom mensen liever niet over inkomens praten met collega s. 6 8 De en wij 4.2 B

9 Ontdek op het web In België zijn de tewerkgestelde burgers solidair met de burgers die niet kunnen werken of die geen inkomen hebben. Eén centraal instituut zorgt daarvoor: de RSZ. 1 Surf naar > NL. Met welke woorden is het letterwoord RSZ samengesteld? 2 Kies Over de RSZ. 2 1 Wat is de missie of de hoofdopdracht van de RSZ? 2 2 Wie moet bijdragen afstaan aan de RSZ? 2 3 Wie moet de RSZ-bijdragen doorstorten aan de RSZ? 2 4 Over hoeveel organisaties verdeelt de RSZ deze bijdragen? 2 5 Waarvoor staan de volgende letterwoorden? RIZIV RVP RKW RVA Verruim je kennis 1 Het personeelsteam van PARASOL 1 Organogram Bedrijfsleider Jens Saelens Directiesecretaresse Controle en Secretariaat Mieke Folon Aankoopmanager Magazijnmeester Verkoopmanager Administratief manager Ronald Driese Tom Jonassen Evelien Navaro Katrien Maron Aankoopafdeling Medewerker aankoop Sarah Dils Expeditie Logistiek medewerker Luc De Clercq Commerciële binnendienst Verantwoordelijke showroom Benny Jacobs Commercieel medewerker Stefanie Boeykens Commerciële buitendienst Verkoper Alex De Greve Boekhouding Boekhouder Jasper De Leenheer Facturatie Administratief medewerker Tina Torrekens Receptie Receptioniste Sofie Andriessen De en wij 4.2 B 9

10 Receptie (1) Showroom (2) Verkopen (3) Boekhouding (4) Aankopen (5) Controle en Secretariaat (6) Magazijn en Logistiek (7) 2 Personeelsgegevens De meeste medewerkers van PARASOL zijn bediende. Ze ontvangen een maandloon. Tom en Luc in het magazijn zijn tewerkgesteld als arbeiders. Zij verdienen een uurloon. Bedienden Naam Adres Brutomaandwedde Gezinstoestand Jens Saelens Bedrijfsleider Mieke Folon Directiesecretaresse Ronald Driese Aankoopmanager Sarah Dils Medewerker aankoop Evelien Navaro Verkoopmanager Benny Jacobs Verantwoordelijke showroom Stefanie Boeykens Commercieel medewerker Alex De Greve Verkoper Katrien Maron Administratief manager Jasper De Leenheer Boekhouder Tina Torrekens Administratief medewerker Stijn Streuvelsstraat De Pinte Kasteeldreef Sint-Denijs-Westrem Stationsstraat Erpe-Mere Klimoplaan 115 Bus Wondelgem Eeklostraat Mariakerke Ommegangstraat Deinze Dijkstraat Melle Notelaarstraat Zelzate Klaverbeekstraat Evergem Groendreef Lokeren Kikvorsstraat Gent 4 120,00 EUR 3 kinderen schaal ,00 EUR alleenstaande 2 450,00 EUR 1 850,00 EUR 3 250,00 EUR 2 150,00 EUR 2 kinderen schaal 2 0 kinderen schaal 1 1 kind schaal 1 2 kinderen schaal ,00 EUR alleenstaande 2 950,00 EUR 3 100,00 EUR 2 700,00 EUR 1 kind schaal 2 3 kinderen schaal 2 4 kinderen schaal 2 3 kinderen schaal 1 Proef - Copyright 2 000,00 EUR Plantyn Sofie Andriessen Nijverheidsstraat 61 1 kind 1 980,00 EUR Receptioniste 9890 Gavere schaal 1 10 De en wij 4.2 B

11 Arbeiders Naam Adres Uurloon Gezinstoestand Tom Jonassen Magazijnmeester Luc De Clercq Logistiek medewerker Molenstraat Merelbeke Danckaertstraat Wetteren 15,00 EUR 13,00 EUR 3 kinderen schaal 2 1 kind schaal 1 Verklaring van de schalen: Schaal 1 = de echtgeno(o)t(e) heeft beroepsinkomsten Schaal 2 = de echtgeno(o)t(e) heeft geen beroepsinkomsten Uit het organogram van PARASOL blijkt dat Jens Saelens 12 personeelsleden in dienst heeft: twee arbeiders, tien bedienden. Als vergoeding voor hun prestaties ontvangen personeelsleden een bezoldiging. Arbeiders ontvangen een loon. In de loop van de maand krijgen ze ten minste eenmaal per maand een voorschot op hun maandloon. Bedienden ontvangen eenmaal per maand een wedde of salaris. In de praktijk worden deze begrippen door elkaar gebruikt. België is nog een van de weinige landen waar het onderscheid arbeider/bediende bestaat. Tegen 2014 zou voor alle werknemers een eenheidsstatuut moeten worden uitgewerkt waarbij de sociale verschillen tussen beide categorieën weggewerkt zijn. 2 De sociale zekerheid België is een verzorgingsstaat. Dat betekent dat de overheid ervoor zorgt dat elke Belgische staatsburger in België met zijn gezin op een menswaardige manier kan leven. De Belgische sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit tussen onder meer: werkenden en werklozen, jongeren en ouderen, gezonden en zieken, mensen met een inkomen en mensen zonder inkomen, gezinnen zonder kinderen en gezinnen met kinderen. Die solidariteit is gewaarborgd omdat: de actieve bevolking (mensen die werken) een bijdrage moet betalen in verhouding tot het loon, de financiering grotendeels gebeurt door de gemeenschap, dat zijn dus alle burgers samen, de vakbonden, de ziekenfondsen en de werkgeversorganisaties mee beslissen over de verschillende aspecten van het systeem. De Belgische sociale zekerheid vervult 3 functies: vervangingsinkomen bij verlies van het arbeidsinkomen (werkloosheid, pensionering, arbeidsongeschiktheid), aanvulling op inkomen bij bepaalde sociale lasten (bijkomende kosten), zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten, bijstandsuitkeringen voor wie onvrijwillig niet kan beschikken over een beroepsinkomen. De en wij 4.2 B 11

12 Het Belgische socialezekerheidssysteem bestaat uit 3 stelsels: Een werknemersstelsel Een werknemer is iemand die met zijn werkgever is verbonden door een arbeidsovereenkomst. Een zelfstandigenstelsel Een zelfstandige is iemand die een beroepsactiviteit uitoefent zonder te zijn aangeworven met een arbeidscontract of statuut. Een ambtenarenstelsel Een ambtenaar is iemand die onderworpen is aan het statuut van de openbare dienst. Verder omvat de sociale zekerheid 7 takken: 1 Ouderdoms- en overlevingspensioenen 2 Werkloosheid 3 Arbeidsongevallenverzekering 4 Beroepsziekteverzekering 5 Gezinsbijslag 6 Ziekteverzekering en invaliditeitsverzekering 7 Jaarlijkse vakantie Verder is er nog een uitbreiding van de sociale bescherming voor personen die niet in de 7 takken terechtkunnen. De sociale bijstand geeft aanleiding tot de sociale uitkeringen: leefloon inkomensgarantie voor ouderen gewaarborgde gezinsbijslag uitkering aan gehandicapte personen. Bron: > NL > Sociale Zekerheid in t kort. 12 De en wij 4.2 B

13 Schematische voorstelling van de Sociale Zekerheid: Werkgevers Werkgevers- en werknemersbijdragen Subsidies Overheid RSZ Verdelings- en uitbetalingsinstellingen Uitkeringen Vergoedingen Werklozen Pensioengerechtigden Slachtoffers van arbeidsongeval of beroepsziekte Zieken en invaliden Arbeiders* Werknemers met kinderen ten laste Werkloosheidsuitkering Uitkering bij arbeidsongeval of beroepsziekte Pensioenen Vergoeding bij ziekte of invaliditeit Vakantiegeld Kinderbijslag *Het vakantiegeld voor bedienden wordt rechtstreeks uitbetaald door de werkgever en dus niet door de RSZ. 3 Verplichtingen van de werkgever bij het in dienst nemen van personeel Van zodra een onderneming personeel in dienst neemt, heeft de nieuwe werkgever een aantal administratieve verplichtingen die erop gericht zijn de werknemer sociaal te beschermen. Zo moet de werkgever: aansluiten bij de RSZ het pensioennummer activeren een interne of externe dienst voor preventie op het werk aanduiden een verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten aansluiten bij een vakantiefonds aansluiten bij een kinderbijslagfonds een arbeidsreglement opstellen. De en wij 4.2 B 13

14 1 Aansluiting bij RSZ Hiertoe surft de werkgever naar > NL >Werkgevers & Mandatarissen. Een werkgever moet zich identificeren bij de sociale zekerheid via een module die deze website aanbiedt. Zodra een personeelslid in dienst treedt of er een wijziging optreedt in het personeelsbestand moet de werkgever dit melden via DIMONA. Dimona staat voor déclaration immédiate-onmiddellijke aangifte. Met DIMONA meldt de werkgever de volgende feiten. Een werknemer treedt in dienst. Een werknemer krijgt of neemt ontslag. De periode dat de werknemer in dienst is wijzigt, bijvoorbeeld een contract van bepaalde duur wordt gewijzigd naar onbepaalde duur. 14 De en wij 4.2 B

15 Via deze elektronische tool identificeert de werkgever zich via zijn RSZ-nummer en geeft aan wat het doel is van de aangifte. De en wij 4.2 B 15

16 In de volgende schermen geeft de werkgever volgende gegevens door: de identificatiegegevens van de werknemer zoals naam, adres, geboortedatum en -plaats, geslacht; het rijksregisternummer of INSZ-nummer; het nummer van het paritair comité; het type werknemer; de datum van aanvang van indienstneming en, indien van toepassing, de einddatum van het arbeidscontract. Na het elektronisch versturen van de DIMONA ontvangt de werkgever een bevestiging van ontvangst. 2 Het pensioennummer van de werkgever Elke Belg heeft een rijksregisternummer dat vermeld is op de keerzijde van zijn identiteitskaart. Dit rijksregisternummer is ook het pensioennummer. Aan de hand van dat nummer wordt via DIMONA de beroepsloopbaan van de werknemer gevolgd. Op basis van de beroepsactiviteiten die de werknemer gepresteerd heeft, zal later een pensioen worden berekend. 3 Interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Een werkgever is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten, met preventieadviseurs en deskundigen. Deze dienst moet instaan voor de arbeidsveiligheid en het medische toezicht, zoals het opsporen van beroepsziekten, het toezicht op de hygiënische voorzieningen en de verstrekking van dringende zorgen. Als het bedrijf te klein is om een preventiedienst op te richten die alle opgelegde taken aankan, moet de werkgever zich aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Voorbeelden van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn IDEWE, MEDI- MAR, MENSURA, SECUREX. 4 Afsluiten van een verzekering tegen arbeidsongevallen Elke werkgever is verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. De verzekeringsmaatschappij dekt de schade die voortvloeit uit een arbeidsongeval of uit een ongeval op de weg van en naar het werk. 5 Aansluiten van een vakantiefonds Indien een werkgever arbeiders in dienst heeft, moet hij zich aansluiten bij een vakantiefonds. Die fondsen keren, in opdracht van de RSZ, het vakantiegeld uit aan de arbeiders. Per beroepssector is een vakantiefonds opgericht. Aansluiten bij een kinderbijslagfonds Zelfs al hebben de personeelsleden geen kinderen, toch moet de werkgever ook hen aansluiten bij een kinderbijslagfonds en daarvoor de nodige bijdragen betalen. 6 Arbeidsreglement Elke werkgever met personeel in dienst is verplicht om een arbeidsreglement op te stellen. Dat bevat een aantal regels, voorschriften en normen die de arbeidsvoorwaarden in de onderneming bepalen. Elke werknemer moet in kennis gesteld worden van het arbeidsreglement. In kleine bedrijven wordt het arbeidsreglement meestal gehecht aan het arbeidscontract. In grote bedrijven hangt het arbeidsreglement meestal goed zichtbaar op een plaats waar alle werknemers voorbij komen, zoals de toegang tot de eetzaal. 16 De en wij 4.2 B

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN

Personeelskosten. Handboek p. 143 tot 173 ANDERE VERRICHTINGEN PERSONEELSCYCLUS INVESTERINGEN FINANCIERINGEN Personeelskosten Handboek p. 143 tot 173 ANERE VERRIHTINGEN PERSONEELSYLUS INVESTERINGEN FINANIERINGEN 1 ANERE VERRIHTINGEN (vervolg) Betreft verrichtingen die niet uit een wel bepaalde courante transactie

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Welke verplichtingen heeft u als werkgever? 3 - Inschrijven bij de RSZ en betalen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 4 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts uitzonderlijk

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon:

Terug te sturen naar: PB ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Je rijksregisternummer: Ons kenmerk: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag Beste Met

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

4. Bruto/netto toegevoegde waarde en resultaat

4. Bruto/netto toegevoegde waarde en resultaat 4. Bruto/netto toegevoegde waarde en resultaat Wanneer een beeldhouwer van een blok marmer een kunstwerk maakt, creëert hij toegevoegde waarde door middel van zijn arbeid en creativiteit. Veronderstel

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Versie 04-03-2011 DEEL X Titel II De inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Toepassingsgebied ratione personae

Nadere informatie

In welk statuut werk je?

In welk statuut werk je? In welk statuut werk je? Je kan in België werken als werknemer of als zelfstandige. Beide statuten zijn wettelijk correct. Zolang je de wetgeving volgt van het statuut waarin je werkt. Tussen beide statuten

Nadere informatie

4 Wat is een hypotheeklening?

4 Wat is een hypotheeklening? Examen management 1 Hoe ga je na of een bedrijf een betrouwbare partner is op economisch gebied en op welke wijze draagt de liquiditeit in relatie tot de omloopsnelheid hierbij toe? Via balans: horizontale,

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW DECEMBER 2010 Geachte heer Geachte mevrouw Tijdens de eindejaarseditie van de nieuwsbrief bekijken we met u de mogelijkheden om de kosten terug te vorderen van een werknemer wanneer

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT

KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT KIEZEN VOOR HET JUISTE STATUUT Vergoedingswijzen in de creatieve sector Christine Nozaradan STUK, Leuven 16 december 2014 Statuut? Beroepsactiviteit Werknemer Zelfstandige Ambtenaar 2 Statuut? Artistieke

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Model S Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - langdurig werkloze (ten minste 6 maanden), - zieke (ten minste 6 maanden),

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan

Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Aanvraag tijdskrediet eindeloopbaan Opgelet. Dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618

algemene boekhouding Periodieke bezoldiging Hoe boeken? Uitzendarbeid 617 Zaakvoerders, bestuurders 618 Periodieke bezoldiging Hoe boeken? K.B. van 12 september 83 - MAR 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 6200 Bestuurders of zaakvoerders 6201 Directiepersoneel 6202 Bedienden 6203 Arbeiders

Nadere informatie

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren.

Tenslotte dient de werkgever het validatieboek in te vullen. Dit kan elektronisch gebeuren. Kmo-kalender - december 2013 Samengesteld door de studiedienst van Deloitte Fiduciaire Kmo-kalender. Week Datum 1 Administratieve verplichting 2 Bestemming 49 02.12.2013 Tijdelijke werkloosheid Overhandiging

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 9 3 of 9 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen

Nadere informatie

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225)

DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) DE AANVULLENDE EINDEJAARSPREMIE VOOR BEDIENDEN (PC 225) Contact: Algemeen: eindejaarspremie@sectorvrijonderwijs.be Hans De Becker: hans.debecker@vsko.be, 02 507 08 39 Rudi Warson: rudi.warson@vsko.be Magda

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2011

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2011 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW MAART 2011 Geachte heer Geachte mevrouw De nieuwsbrief van maart bevat een pak nuttige informatie voor u als werkgever, alsook voor jullie werknemers. Zo bekijken we of er een combinatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen.

U woont alleen met de kinderen: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen maximum 2309,58 EUR per maand bedragen. MODEL S Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds vzw, Groenenborgerlaan 16, B-2610 Wilrijk. Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk) of indien u het niet kent uw

Nadere informatie

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 :

Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : Nomenclatuur van de socio economische positie vanaf 2003 : 1. Werkend 1.1. Werkend in loondienst 1.1.1. Werkend in één job in loondienst 1.1.2. Werkend in meerdere jobs in loondienst 1.2. Werkend als zelfstandige

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie Personeelsadministratie Liesbet Matthys 3 MAS AJ 2014-2015 HOOFDSTUK 6 PERSONEELSADMINISTRATIE BIJ BEËINDIGING VAN DE AO Administratieve verplichtingen bij ontslag Naleven van strenge procedureregels Ev.

Nadere informatie

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE

ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE Mevrouw, mijnheer, Met dit formulier kun je als je met je gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: langdurig werkloze

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie