J.M.G. Leune. Genealogie van het Thoolse geslacht Suurland. circa 1620-circa 1945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J.M.G. Leune. Genealogie van het Thoolse geslacht Suurland. circa 1620-circa 1945"

Transcriptie

1 J.M.G. Leune Genealogie van het Thoolse geslacht Suurland circa 1620-circa 1945 Capelle a.d. IJssel, versie december

2 Vooraf De familienaam Suurland is vóór 1811 (soms voor dezelfde persoon) ook genoteerd als Suyrlant, Zuij(e)rland, Suurlant, Suerland en Zuurland. In deze genealogie gebruik ik voor de periode tot 1811 één spelling: Suurland. Conform de burgerlijke stand omschrijf ik voor de periode na 1811 de naam als Suurland of als Suurlant. De genealogie bestrijkt globaal de periode tussen circa 1620 en circa 1945 en betreft het Thoolse geslacht Suurland. 1 De volledigheid van de gegevens vermindert vanaf de negende generatie. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste de afnemende toegankelijkheid van de burgerlijke stand vanaf 1902 en ten tweede de toegenomen verspreiding van het geslacht vanaf het einde van de 19 de en het begin van de 20ste eeuw over diverse plaatsen in Nederland, waardoor het verzamelen van feiten een tijdrovende aangelegenheid werd. Deze tweede oorzaak bemoeilijkt vooral het opsporen van gegevens van na Vooral om deze reden reikte bij het samenstellen van deze genealogie de ambitie niet verder dan het beschrijven van de ontwikkelingsgang van het geslacht Suurland tot aan de Tweede Wereldoorlog. Soms bleek het onmogelijk om gegevens te achterhalen vanwege het ontbreken van bereidheid van familieleden om informatie te verstrekken. Helaas zijn hierdoor nazaten buiten beeld gebleven, in het bijzonder personen die na 1902 geboren zijn buiten het eiland Tholen. De navolgende genealogie is oorspronkelijk gepubliceerd als deel II van: J.M.G. Leune, Het Thoolse geslacht Suurland, Capelle a.d. IJssel, Deze monografie is onder nummer 888 opgenomen in de collectie Zeeuwse Genealogieën van het Zeeuws Archief. In het onderhavige document zijn enkele aanvullingen en correcties verwerkt. I (verm.) Dirk Suurland, geb. circa 1620; tr. (verm.) Anthonia (Teuntje) N.N.; uit dit huwelijk verm.: 1. Jan Suurland; verm. geb. circa 1643; volgt II Leendert Suurland, verm. geb. circa 1655; volgt II-2. II-1 Jan Suurland (zoon van I), verm. geb. circa 1643; woonde verm. rond 1670 in Wissenkercke (= verm. Wissenkerke op Noord-Beveland); vestigde zich mog. na de watersnoodramp van op het eiland Tholen, verm. in Oud-Vossemeer; tr. Jannetje N.N.; 2

3 uit dit huwelijk (volgorde niet zeker): 1. Teuntje Jans; doopgetuige Sint-Maartensdijk Jannetje Jans Suurland, geb. circa 1668; begr. Sint-Maartensdijk juni 1712; tr. Sint- Annaland (als j.d. geb. tot Wissenkercke) Jan Pieters Roelants (verm. van Zierveld), j.m. van Sint-Annaland, begr. Sint-Maartensdijk november 1712; uit dit huwelijk 10 kinderen ged. Sint-Maartensdijk Jan Suurland, geb. circa 1670; volgt III Zacharias Suurland, geb. circa 1670; doopgetuige Sint-Maartensdijk ; verkoopt een hoefje te Oud-Vossemeer; 2 overl. in of voor 1707; zijn weduwe verkoopt dan 2 gemeten en 73 roeden land onder Oud-Vossemeer; 3 tr. circa Janneke Andriessen van der Weel, weduwe van Adriaan Essenhout; zij overleed kort voor en liet een insolvente boedel na Dirk Suurland, geb. circa 1675; volgt III Blazijna Suurland, begr. Oud-Vossemeer , weduwe van Jan Schraphage. II-2 Leendert Suurland (zoon van I), verm. geb. circa 1655; overl. vóór , mog. reeds vóór 1695; 5 tr. (of had een buitenechtelijke relatie met) Elisabeth Huybregtse Pruym, geb. Sint-Annaland circa 1670, dochter van Huybrecht Adriaanse (Pruym) en Dina Pieters; zij tr. circa 1713 Pieter Harmans Bronkhorst, weduwnaar van Elisabeth Nagtegael (Achtergaels); zij werd te Oud-Vossemeer begraven; Pieter Harmans Bronkhorst hertrouwde Christina de Min en werd te Oud-Vossemeer begraven; 6 uit de (echtelijke?) relatie van Leendert Suurland en Elisabeth Huybregtse Pruym kwam voort: 1. Dirk Suurland, geb. Oud-Vossemeer circa 1694; volgt III-3. III-1 Jan Suurland (zoon van II-1), geb. circa 1670; in pachter in de Molenhoek te Oud-Vossemeer; 7 overl. kort voor ; 8 tr. Caatje Janssen Baas, ged. Scherpenisse , dochter van Johannes Jacobs Baes en Adriaentje Marinusse Cassebant; 1. Joan Suurland, geb. Oud-Vossemeer nov. 1699; volgt IV-1. III-2 Dirk Suurland (zoon van II-1), geb. circa 1675; pachter van de zeedijk van de polder Vogelenzang te Oud-Vossemeer; 9 vermeld als oom van Joan Janssen Suerlandt (= IV-1) in 1702; 10 kocht mei 1704 voor 625 carolus guldens een huis met schuur in de Molenstraat te 3

4 Oud-Vossemeer; verkocht dit huis in 1706 voor 700 carolus guldens; 11 overl. vóór ; tr. Pieternella Thomas, begr. Oud-Vossemeer (genoteerd als de vrouw van "wijlen Suurland, Dirk"); 1. Teuntje Suurland (een dochter), ged. Oud-Vossemeer ; overl. vóór Pieter Suurland, ged. Oud-Vossemeer Teuntje Suurland, ged. Oud-Vossemeer ; begr. aldaar ; 12 tr. Marinus Janse Kot; uit dit huwelijk zoon Jan, ged. Oud-Vossemeer Dirk Suurland, ged. Oud-Vossemeer ; woonde in 1731 in de Calisbuurt te Oud- Vossemeer; 13 betaalde in 1749 cijns (= erfpacht) voor twee stukjes grond in de Vogelenzangpolder aldaar ter grootte van resp. 10,75 en 75,5 roeden. 14 III-3 Dirk Suurland (zoon van II-2), geb. Oud-Vossemeer circa 1694; kocht 1719 (dan meerderjarig) uit de boedel van zijn stiefvader Pieter Harmans Bronkhorst het huis, met schuur en erf op het Nieuwe Veer te Oud-Vossemeer, eerder eigendom van zijn moeder; 15 dit huis is in 1738 nog in zijn bezit; 16 vermeld als meerderjarige in 1721; 17 woonde vanaf 1722 tot zijn overlijden in Halsteren; schoolmeester ( ), landmeter (vanaf 1729), scriba en diaken van de Ned. Geref. Kerk aldaar; overl. kort voor ; tr. verm. begin 1719 Maria Willemse Stoute(n), geb. Oud-Vossemeer circa 1695, dochter van Willem Adriaanse Stouten en Josina Jacobse Potter; 1. Leendert Suurland, ged. Oud-Vossemeer ; overl. vóór Willem Suurland, ged. Halsteren ; volgt IV Elisabeth Suurland, ged. Halsteren ; overl. Poortvliet ; tr. Jan Pieters van de Zande (Sande) Dina Suurland, ged. Halsteren ; overl. vóór Josina Suurland, ged. Halsteren ; tr. Ary Biesheuvel; woonde met hem te Tholen Marinus Suurland, ged. Halsteren ; volgt IV Adriana Suurland, ged. Halsteren ; begr. Oud-Vossemeer juni 1768; 20 tr. Tholen Cornelis Pieters Joppe; uit dit huwelijk elf kinderen, tussen 1754 en 1767 ged. te Tholen en Oud-Vossemeer; C.P. Joppe hertr. Anna Olivierse de Rijke en overl. te Oud-Vossemeer Jacob Suurland, ged. Halsteren ; volgt IV-4. 4

5 9. Dina Suurland, ged. Halsteren ; belijdenis Poortvliet ; overl. Oud- Vossemeer , begr. aldaar ; tr. Poortvliet Adriaan van Poortvliet, geb. Poortvliet 1725, weduwnaar van Tona Christiaense Huybrechtse Leendert Suurland, ged. Halsteren ; volgt IV Johannes Suurland, ged. Halsteren ; volgt IV-6. IV-1 Joan (Jan) Suurland (zoon van III-1), geb. Oud-Vossemeer november 1699; was op jaar en 7 maanden oud; 23 copieerde tussen 1715 en 1759 een document voor de rentmeester van de Ambachtsheerlijkheid van Vossemeer en Vrijberghe, Pieter Janse van (t) Rosevelt; 24 vermeld als oom en voogd in 1728; 25 schoolmeester te Poortvliet (zeker in 1736); pachtte in 1738 tienden aldaar; 26 doopgetuige Poortvliet en ; otr. Poortvliet (als j.m. van Oud-Vossemeer, wonend in Poortvliet) Maria Vattekan (j.d. van Strijenham, wonend in Poortvliet); 1. Pieternella Suurland, doopgetuige Poortvliet en ; begr. aldaar (verm.) Neeltje Suurland, geb. circa 1720; tr. Willem de Groen(e); uit dit huw. zoon Cornelis de Groen, ged. Oud-Vossemeer Jan Suurland, geb. Poortvliet circa 1720; volgt V (mog.) Elisabeth Suurland, geb. circa 1727; vermeld in belastingkohier Scherpenisse , toen 70 jaar oud, omschreven als arm en als arbeidster; 28 mog. begr. Poortvliet (mog.) Jannetje Suurland, vermeld als echtgenote van Pieter Anthoniszn. Bruynzeel (ged. Scherpenisse ) te Poortvliet in (mog.) Dirk Suurland, in 1772 vermeld als ondermeester in De Leur; solliciteerde als schoolmeester in Strijen (Hoekse Waard); deze sollicitant was toen "onderschoolmeester op de Leur"; 30 deze Dirk Suurland solliciteerde (eveneens vanuit de Leur) op naar de post van schoolmeester in het fort Liefkenshoek, waar hij niet werd aangenomen. 31 IV-2 Willem Suurland (zoon van III-3), ged. Halsteren ; volgde in 1742 in Halsteren zijn vader als schoolmeester en landmeter op; 32 overleden aldaar ; otr. Tholen , tr. ald Rachel Pieters Joppe; zij otr. (2) Halsteren , tr. (2) ald Andries Roggeband, j.m., geb. Oud-Vossemeer. 5

6 1. Maria Suurland, ged. Halsteren ; begr. aldaar Dirk Suurland, ged. Halsteren ; volgt V Elisabeth Suurland, ged. Halsteren ; begr. aldaar Pieter Suurland, ged. Halsteren ; volgt V Paulus Suurland, ged. Halsteren ; volgt V Maria Suurland, ged. Halsteren ; begr. aldaar Cornelia Suurland, ged. Halsteren ; zij was de moeder van vermoedelijk vijf "onwettige" kinderen, die in Halsteren werden geboren: eerst Cornelis Suurland, geb en ged ; dan een jongetje in 1792 (geboorte- en doopdatum onbekend) dat wederom Cornelis werd genoemd; vervolgens een meisje in 1793 en een jongetje in 1795; tenslotte een jongetje, geb , overl en naamloos begr. op ; op werd in Halsteren haar zoon Cornelis Suurland (overleden aldaar op ) begraven. De vader van deze kinderen was haar stiefvader Andries Roggeband. Aanvankelijk had Cornelia als vader van haar eerste kind Cornelis Geluk en van haar tweede Cornelis Boogers opgegeven, doch zij verklaarde later dat dit valselijk was gebeurd. Vanwege haar bloedschande, valse verklaringen en meineed werd zij veroordeeld tot 25 jaar spinhuis. Zij werd gescheiden van haar toen nog levende twee kinderen (het meisje uit 1793 en zoon Cornelis uit 1795) en opgesloten in het spinhuis te Breda. Voorts werd zij voor altijd verbannen uit Halsteren en uit stad en land van Bergen op Zoom. In 1805 verzocht zij vergeefs het dorpsbestuur van Halsteren om gratie. Dit achtte zich hiertoe niet bevoegd Elizabeth Suurland, geb. Halsteren circa 1764; overleden Tholen (82 jaar oud); tr. Tholen Job Moeliker, ged. Tholen , zoon van Willem Willemszn. Moeliker en Cornelia Pleune, overl. Tholen Jan Suurland, ged. Halsteren ; begr. aldaar Willem Suurland, ged. Halsteren ; verm. begraven aldaar ("een kind van de weduwe Suurland"). IV-3 Marinus Suurland (zoon van III-3), ged. Halsteren ; schoolmeester in Schakerloo (bij Tholen) en tussendoor ( ) in Tholen; begr. Tholen ; tr. (1) Tholen Pieternella Quist, overl. in 1761; 34 tr. (2) Tholen Hermina Cramers, weduwe van Christiaan Balthen, begr. Tholen ; tr. (3) Tholen Dina Roggeband, laatst weduwe van Jan de Vogel, begr. Tholen ; tr. (4) 6

7 Tholen Dingetje van Dijke, weduwe van Machiel Watervliet, doopgetuige Tholen , verm. begraven Tholen (als Digna Castagne) ; uit het eerste huwelijk: 1. Dirk Suurland, ged. Tholen ; volgt V Joanna Suurland, ged. Tholen ; doopgetuigen: Jan Lambregtze van den Berg en Rachel Quist; verm. begr. Schakerloo (NB: op wordt in Tholen een naamloos kind van M. Suurland begraven; dit zou een kind van Marinus kunnen zijn, voortgekomen uit één van zijn vier huwelijken). IV-4 Jacob Suurland (zoon van III-3), ged. Halsteren ; landbouwer te Sint- Maartensdijk en Scherpenisse; bezat in 1760 drie werkpaarden; 35 begr. Scherpenisse ; tr. Sint-Maartensdijk (toen wonend onder Oud-Vossemeer) Maria Bevelander, weduwe van Machiel de Vos, geb. Poortvliet en wonend onder Sint- Maartensdijk; begr. Scherpenisse december 1794; 1. N.N., begr. Sint-Maartensdijk N.N. (verm. helft tweeling), begr. Sint-Maartensdijk Idem. 4. N.N., begr. Sint-Maartensdijk Maria Suurland, geb. Sint-Maartensdijk circa 1764; overl. Tholen (90 jaar oud) 36 ; otr. (als j.d.) Tholen , tr. ald (Pieter) Lieven Cornelisse, geb. Arnemuiden, wednr. van Willemina van Oosten, schipper, overl. Tholen Maatje Suurland, geb. circa 1765; overl. Sint-Maartensdijk , 57 jaar oud (arbeidster); op wordt te Sint-Maartensdijk begraven: Izak, kind van Maatje Zuurland, 16 maanden oud; vader is Cornelis Jacobse Pape. 7. Elizabeth Suurland, geb. Scherpenisse ; ged. aldaar ; begr. aldaar november IV-5 Leendert Suurland (zoon van III-3), ged. Halsteren ; landbouwer te Scherpenisse; bezat in 1789 vier werkpaarden; 37 schepen en weesmeester aldaar (1790); vermeld als bouwman in ; 38 begr. Scherpenisse jan. 1801; otr. (1) Scherpenisse Leuntje Jans Coopman, overleden vóór ; otr. (2) Scherpenisse

8 Dingena (Dingetje) Marinus van Damme, ged. Scherpenisse , begr. aldaar nov. 1800, dochter van Marinus van Damme en Cornelia de Kock; 39 uit het eerste huwelijk: 1. Maria Suurland, ged. Scherpenisse ; overl. Poortvliet ; tr. Poortvliet Leendert (de) Krom. 41 uit het tweede huwelijk: 1. Cornelia Suurland, ged. Scherpenisse ; begr. aldaar juni Elizabeth Suurland, ged. Scherpenisse ; overl. vóór Marinus Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar , begr. aldaar febr Dirk Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar Marinus Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; arbeider te Scherpenisse 1811; 42 dagloner aldaar 1813, toen ongehuwd; 43 overl. Scherpenisse (toen arbeider) Elizabeth Suurland, geb. Scherpenisse ; verm. begr. aldaar april Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; verm. begr. aldaar jan Josina Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; verm. begr. aldaar mei Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt V Elizabeth Cornelia Suurland, geb. Scherpenisse , ged. ald ; overl. aldaar (arbeidster); verm. ongehuwd moeder van Digna Suurland, geb. Scherpenisse , overl. aldaar ; verm. vervolgens weer ongehuwd moeder van Dingena Suurland, geb. Scherpenisse ; deze Dingena tr. (1) Sint- Maartensdijk Dirk van de Zande (40 jaar), geb. Poortvliet, weduwnaar van Cornelia de Liefde, zoon van Pieter van de Zande en Willemijna van der Stee; Digna tr. (2) Sint-Maartensdijk Adriaan Cornelis Knulst (34 jaar), geb. Sint- Maartensdijk, weduwnaar van Lena Pot, zoon van Cornelis Knulst en Maatje Kwaak; Dingena overleed te Sint-Maartensdijk IV-6 Johannes Suurland (zoon van III-3), ged. Halsteren ; belijdenis Scherpenisse 1762; ingekomen te Steenbergen ; naar Nieuw-Vossemeer ; landbouwer aldaar; 46 werd in 1797 arbeider te Sint-Philipsland; begr. aldaar ; tr. (1) Steenbergen Maria Pipping, ged. Steenbergen , dochter van Laurens 8

9 Pipping en Anna Maria Huysers, weduwe van de landbouwer Johan Aryse van de R(h)ee, begr. Nieuw-Vossemeer ; 47 tr. (2) Nieuw-Vossemeer Maria de Groene, ged. Nieuw-Vossemeer , dochter van Jakob de Groene en Neeltje Kuiper, overl. Stavenisse ; 48 zij tr. (2) Stavenisse (otr. Sint-Philipsland ) Kornelis Eerland; uit het tweede huwelijk van Johannes Suurland: 1. Maria Suurland, ged. Nieuw-Vossemeer ; begr. aldaar Jacob Suurland, ged. Nieuw-Vossemeer ; volgt V Maria Suurland, ged. Nieuw-Vossemeer ; volgt V Neeltje Suurland, ged. Nieuw-Vossemeer ; overl. Scherpenisse Dirk Suurland, ged. Nieuw-Vossemeer ; volgt V Cornelis Suurland, ged. Nieuw-Vossemeer ; vestigde zich in 1806 als dagloner in Stavenisse; 49 overl. aldaar (ongehuwd) V-1 Jan Suurland (zoon van IV-1), geb. Poortvliet circa 1720; woonde in Poortvliet; begr. aldaar ; 50 tr. Elisabeth Fase, ged. Tholen , dochter van David Faes en Elisabeth de Min; 1. Jan Suurland, ged. Poortvliet ; overl. vóór Elizabeth Suurland, ged. Poortvliet ; vermeld als 8-jarige in Jan Suurland, ged. Poortvliet ; begr. aldaar V-2 Dirk Suurland (zoon van IV-2), ged. Halsteren ; schoolmeester te Poortvliet; woonde tussen 1796 en 1802 in Bergen op Zoom; daarna weer in Poortvliet; 52 overl. Poortvliet ; 53 otr. Poortvliet , tr. aldaar Dina Pover, ged. Poortvliet , dochter van Johannes Pover en Pieternella Spiering, overl. aldaar ; Willem Andreas Suurland, ged. Poortvliet ; doopgetuigen: Andries Roggeband en Rachel Pieters Joppe (zie IV-2); begr. Poortvliet Adriana Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Jacob Slager en Pieternella Spiering; begr. Poortvliet Johannes Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Jacob Slager en Pieternella Spierings; begr. Poortvliet

10 4. Pieter Suurland, geb. Poortvliet ; volgt VI Paulus Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen Paulus Suurland en Elisabet Suurland; begr. Poortvliet Adriana Maria Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuige: Hermanus Christiaense; begr. Poortvliet Paulus Suurland, ged. Poortvliet ; doopgetuige: Paulus Suurland; begr. Poortvliet Adriana Johanna Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Paulus Suurland en Jannetje Bruynzeel; overl. Stavenisse ; tr. (1) Poortvliet Jacob van den Doel, geb. Poortvliet ca. 1785, zoon van Christoffel van den Doel en Elizabeth Laban; landbouwer te Stavenisse ("op 't Scheld"), overl. aldaar ; Adriana tr. (2) Stavenisse Anthoni Quist, geb. Nieuw-Vossemeer , zoon van Anthonie Anthonisse Quist en Johanna van Nieuwenhuizen; landbouwer; hij overleed te Stavenisse Marinus Suurland, geb. Poortvliet ; volgt VI Rachel Paulina Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Paulus Suurland en Jannetje Verheule; begr. Poortvliet V-3 Pieter Suurland (zoon van IV-2), ged. Halsteren ; vestigde zich in 1783 vanuit Halsteren in Scherpenisse; 56 gerechtsbode Scherpenisse ( ); 57 dagloner Scherpenisse 1813; 58 weer vermeld als bode in 1817; overl. Scherpenisse ; 59 otr. Scherpenisse , tr. aldaar Johanna Cornelia Hartog, ged. Scherpenisse , dochter van Benjamin Hartog en Elisabeth Keunis, overl. Sint-Maartensdijk ; Rachel Suurland, geb. Westkerke, ged. Scherpenisse ; overl. Sint-Maartensdijk ; tr. Scherpenisse Adriaan Jasperse (toen 24 jaar), geb. Sint- Maartensdijk ca. 1793, boerenknecht, zoon van Marinus Jasperse en Adriaantje de Jonge. 2. Elizabeth Suurland, geb. Westkerke , ged. Scherpenisse ; overl. aldaar Willemina Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; overl. Sint- Maartensdijk ; 61 tr. Sint-Maartensdijk Hubertus Kaashoek (toen 22 jaar), geb. Stavenisse ca. 1792, zoon van Gerard Kaashoek en Elizabeth Mijnheere, overl. Sint-Maartensdijk

11 4. Elizabeth Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; begr. aldaar Willem Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; begr. aldaar juli Johanna Cornelia Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; tr. Bruinisse Willem Otte (boerenknecht), geb. Oosterland , ged. aldaar , overl. aldaar , zoon van Cornelis Otte en Josina Willemsdr. Moeleker. 7. Adriaan Sebastiaan Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VI Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VI Paulus Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar (helft tweeling); verm. begr. aldaar mei Willem Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar (helft tweeling); begr. aldaar december Maria Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; overl. aldaar ; tr. Scherpenisse Marinus de Jager (toen 27 jaar), geb. Scherpenisse ca. 1807, zoon van Adriaan de Jager en Klazina Heyboer. Maria is mog. (toen ongehuwd) moeder van Adriaan Suurland, geb. Scherpenisse , overl. aldaar V-4 Paulus (ook: Poulus) Suurland (zoon van IV-2), ged. Halsteren ; landbouwer te Poortvliet; 63 doopgetuige Sint-Maartensdijk ; overl. Poortvliet ; 64 otr. (1) Poortvliet Jannetje Bruynzeel, geb. Westkerke, ged. Scherpenisse , dochter van Leendert Bruinzeel en Cornelia van Osta, weduwe van Pieter Manneke en wonend in Poortvliet; otr. (2) Steenbergen , tr. (2) Poortvliet Jannetje Verheule, ged. Nieuw-Vossemeer , dochter van Dirk Verheule en Jannetie van der Linde; uit het tweede huwelijk: 1. Rachel Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Dirk Suurland en Dina Pover; begr. Poortvliet Dirk Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Dirk Verheule en Susanna Natte; overl. Groede (ongehuwd) (NB: in Groede woonde zijn broer Willem). 3. Rachel Wilhelmina Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Dirk Suurland en Jannetje Verheule (per abuis genoteerd als Jannetje 11

12 Verheiden); overl. Tholen ; 65 tr. Tholen Jan Kuijper (toen 28 jaar), geb. Sint-Annaland, zoon van Pieter Kuijper en Jannetje van der Welle, overl. Tholen Adriana Pieternella Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Pieter Kramers en Adriana Verheulen; verm. begr. Poortvliet Zuzanna Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Dirk Verheulen en Zuzanna Natte; verm. begr. Poortvliet Dina Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Dirk Suurland en Dina Pover; verm. begr. Poortvliet Adriaana Suurland, geb. Poortvliet , ged. aldaar ; doopgetuigen: Pieter Kramer en Adriaana Verheule; begr. Poortvliet Willem Suurland, geb. Poortvliet ; volgt VI-5. V-5 Dirk Suurland (zoon van IV-3), ged. Tholen ; doopgetuigen: Willem Suurland en Rachel Pieters Joppe; schoolmeester in Schakerloo (opvolger van zijn vader) en te Tholen in 1791; otr. (1) Poortvliet , tr. (1) aldaar Barendina Schepers, ged. Nieuw-Vossemeer , dochter van Martinus Schepers en Maatje de Waal, begr. Tholen ; 67 otr. (2) Tholen , tr. (2) aldaar Pieternella Rijke, j.d. geb. en wonend in Tholen; uit het eerste huwelijk: 1. Pieternella Suurland, geb. Tholen ; volgt VI Maatje Suurland, geb. Tholen , ged. aldaar uit het tweede huwelijk: 1. Marinus Suurland, ged. Tholen ; belijdenis Steenbergen ; vertrokken naar Sint-Annaland met att. van Steenbergen d.d ; schoenmaker te Sint- Annaland; overl. aldaar V-6 Pieter Suurland (zoon van IV-5), geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; landbouwer Scherpenisse; 68 in 1835 genoteerd als arbeider; bezat in 1832 een huis te Scherpenisse; 69 overl. Scherpenisse ; tr. Scherpenisse Maatje Gunst, ged. Scherpenisse , dochter van Paulus Gunst en Cornelia van Arendsveld, overleden Scherpenisse ; 12

13 1. Dingetje (Dingena) Suurland, geb. Scherpenisse , ged. aldaar ; arbeidster; overl. aldaar ; ongehuwd moeder van Izaak Suurland, geb. Scherpenisse , overl. aldaar Maatje Suurland, geb. Scherpenisse Kornelia Suurland, geb. Scherpenisse 1812; dienstmeid in 1854; overl. Tholen , 66 jaar oud; 70 tr. Tholen Pieter van de Zande (dan 40 jaar), geb. Tholen , arbeider, weduwnaar van Adriana van Oeffelen, zoon van Jan van de Zande en Jannetje Moerland. 4. Leena Suurland, geb. Scherpenisse ; verm. ongehuwd moeder van Maatje Zuurland, geb. Scherpenisse ; Maatje overleed aldaar Paulus Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VI Leendert Suurland, geb. Scherpenisse ; marinier derde klasse garnizoen Rotterdam; overleden aldaar ; begraven te Scherpenisse Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VI Antoni Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VI Maria Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; tr. Veere Lieven Janse, toen dijkwerker, geb. Vrouwenpolder , weduwnaar van Neeltje Caauwe (met wie hij in Veere trouwde), zoon van Jan Lievense en Suzanna Cornelia de Prince. 10. Hendrika Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; tr. Tholen Jacob Leendert van Dijk, toen varensgezel, geb. Tholen , zoon van Theunis van Dijk en Jannetje Cornelisse. 11. Dirkje Suurland, levenloos geb. Scherpenisse V-7 Jacob Suurland (zoon van IV-6), ged. Nieuw-Vossemeer ; doopgetuigen: Jacob de Groen en Neeltje Kuiper; belijdenis Sint-Philipsland ; verhuisde in 1809 naar Stavenisse; 72 eigenaar van een boerderij in de Oud-Kempenshofstedepolder, thans (2001) camping Irenehoeve; 73 testeerde te Zierikzee ; 74 overl. Stavenisse ; 75 otr. Sint-Philipsland , tr. aldaar Cornelia van As, geb. Westkerke , ged. Scherpenisse , dochter van Wouter van As en Janna Bruynzeel, overl. Stavenisse ; Joannes Suurland, geb. Sint-Philipsland , ged. aldaar ; begr. aldaar

14 2. Joannes Suurland, geb. Sint-Philipsland , ged. aldaar ; begr. aldaar Wouter Suurland, geb. Sint-Philipsland ; volgde zijn vader op als landbouwer in de Oud-Kempenshofstedepolder te Stavenisse; bleef ongehuwd; overl. Stavenisse Maria ("Mietje") Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar ; 78 tr. Sint- Annaland Pieter van Oost, geb. Sint-Annaland , zoon van Laurens van Oost, schipper, overl. Stavenisse Janna Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar ; 80 tr. Stavenisse Marinus van Oeveren, geb. Stavenisse (toen 23 jaar), zoon van Jacob Marinusse van Oeveren en Adriana Cornelisse. 6. Neeltje Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar ; tr. Stavenisse Jacob van Doezelaar (dan 24 jaar), geb. Stavenisse, zoon van Boudewijn van Doezelaar en Tannetje Geloute (Gelouwte, Gelaute); hij overl. Stavenisse Wouterina Wilhelmina Suurland, geb. Stavenisse ; overl. Serooskerke (Sch.) ; 81 tr. Serooskerke (dan dienstmeid) Simon Stoel, geb. Serooskerke (Schouwen) ; landbouwer, zoon van Jan Stoel en Johanna Lokker. 8. Helena Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar ; tr. aldaar Jacob van 't Hof (dan 35 jaar), geb. Stavenisse, zoon van Christiaan Jacobse van t Hof en Adriana Moerland, overl. Stavenisse Johanna Suurland, geb. Stavenisse ; tr. aldaar Izaak Karnoelje, geb. Stavenisse , zoon van Izaak Karnoelje en Neeltje van der Wiele, paardenknecht te Zonnemaire in Johannes Cornelis Suurland, geb. Stavenisse ; volgt VI Leendert Suurland, geb. Stavenisse ; volgt VI Dirkje Suurland, geb. Stavenisse ; overl. Rotterdam ; tr. Stavenisse Abraham van Dommele, geb. Stavenisse , zoon van Pieter van Dommele en Janna van Zorgen, overl. ald Cornelia Jacoba Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar (bleef ongehuwd). V-8 Maria Suurland (dochter van IV-6), ged. Nieuw-Vossemeer ; belijdenis Sint- Philipsland ; overl. Stavenisse ; 83 tr. Sint-Philipsland Paulus Geense geb. Sint-Philipsland , boerenknecht, zoon van Jan Geense en Maria Mol, 14

15 belijdenis Sint-Philipsland ; Paulus werd smid in Stavenisse; in 1813 of 1814 werd hij soldaat in Franse dienst en wel ten behoeve van het elitekorps van keizer Napoleon, het Garde Imperiale; hoogstwaarschijnlijk is hij kort daarna op het slagveld gesneuveld (Van Zeeuwse Stam, nr. 111, december 2000, p ); in de overlijdensakte van Maria Suurland staat "vermoedelijk weduwe van Paulus Geense"; Maria kreeg vervolgens een buitenechtelijke relatie met de landbouwer Martinus Hoek, bij wie zij in de Oud- Kempenshofstedepolder te Stavenisse huishoudster was; na haar overlijden tr. Martinus Hoek te Stavenisse op met Lena van Oeveren. Op schenkt hij zijn boerderij aan de (drie) kinderen die uit zijn relatie met Maria Suurland voortkwamen, conform zijn testamentaire beschikking van ; 84 uit het huwelijk van Maria Suurland met Paulus Geense kwam voort: 1. Marinus Geense (later ook wel Suurland genoemd), geb. Stavenisse ; volgt VI- 12. uit de buitenechtelijke relatie met Martinus Hoek: 1. Martinus Hoek (genoemd Suurland), geb. Stavenisse ; volgt VI Johannes Hoek (genoemd Suurland), geb. Stavenisse ; bleef ongehuwd; overl. Stavenisse Neeltje Hoek (genoemd Suurland), geb. Stavenisse V-9 Dirk Suurland (zoon van IV-6), ged. Nieuw-Vossemeer ; doopgetuigen: Dirk van Poortvliet en Dina Suurland; vestigde zich in 1806 vanuit Sint-Philipsland als boerenknecht in Stavenisse; 85 woonde vanaf 1827 in Westkerke; landbouwer aldaar; bezat in 1832 ruim 7,9 hectaren grond te Westkerke; 86 overl. Scherpenisse (toen omschreven als arbeider); tr. Stavenisse Willemina Steendijk (toen 23 jaar), geb. Stavenisse, dochter van Cornelis Steendijk en Neeltje Smalheere, overl. Scherpenisse ; Johannes Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Cornelis Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Maria Suurland, geb. Stavenisse ; overl. Scherpenisse ; tr. (1) Scherpenisse Cornelis Bolier, geb. Scherpenisse , zoon van Marinus Bolier en Cornelia Daane, overl. Scherpenisse ; 88 tr. (2) Scherpenisse Laurens Suurland (= VII-3), weduwnaar van Maatje Gijsberdina van Dort. 4. Neeltje Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar

16 5. Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Kornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VI Johanna Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Neeltje Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar VI-1 Pieter Suurland (zoon van V-2), geb. Poortvliet ; ged. aldaar ; doopgetuigen: Pieter Zuurland en Cornelia Zuurland; arbeider te Poortvliet; 89 dagloner aldaar in 1813; 90 landman aldaar in 1826; overl. Poortvliet ; tr. Scherpenisse Cornelia Dorst (dan 24 jaar), geb. Westkerke, dochter van Adriaan Dorst en Cornelia Voshol; 1. Dina Adriana Suurland, geb. Poortvliet ; overl. aldaar VI-2 Marinus Suurland (zoon van V-2), geb. Poortvliet ; doopgetuigen: Lindert Suurland en Dingena van Damme; dagloner te Poortvliet (1815); begr. aldaar ; tr. Tholen Maria Philippina Engelvaard (dan 21 jaar), geb. Oud-Vossemeer, dochter van Arend Engelvaard en Barendina Lameer; 1. Dirk Suurland, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Dirk Suurland, geb. Poortvliet ; volgt VII Barendina Adriana Suurland, geb. Poortvliet ; overl. Tholen ; tr. Sint- Annaland Adrianus Leune, geb. Sint-Annaland , schaapherder, overl. Tholen , zoon van Johannis Leune en Adriana Hoek. VI-3 Adriaan Sebastiaan Suurland (zoon van V-3), geb. Scherpenisse ; ged. aldaar ; bode te Scherpenisse (opvolger van zijn vader); bezat in 1832 een huis met erf aldaar; 92 overl. Scherpenisse ; 93 tr. Scherpenisse (toen waarnemend bode) Catharina Lobbezoo (toen 20 jaar), geb. Scherpenisse, dochter van Laurens Lobbezoo en Janna Godefrooi, overl. Scherpenisse ; Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Laurens Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Johannes Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Janna Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar

17 5. Johanna Maria Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Janna Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Benjamin Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Cornelis Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Adriaan Sebastiaan Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Adriaan Sebastiaan Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Willem Suurland, geb. Scherpenisse ; gemeentebode aldaar; aldaar overl VI-4 Cornelis Suurland (zoon van V-3), geb. Scherpenisse ; ged. aldaar ; arbeider in 1827; schippersknecht in 1835; overl. Scherpenisse ; tr. (1) Scherpenisse Catharina Dane, dochter van Abraham Dane en Pieternella Dane; tr. (2) Scherpenisse Martha Bolier (dan 24 jaar), geb. Scherpenisse, dochter van Leendert Bolier en Maria Bake; uit het eerste huwelijk: 1. Johanna Suurland, geb. circa 1828; overl. Scherpenisse (18 jaar oud, dienstmeid). 2. Karel Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar uit het tweede huwelijk: 1. Leendert Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Pieternella Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. Tholen ; 95 tr. Scherpenisse Anthonie van Stee, geb. Poortvliet , zoon van Jacob van Stee en Maria Boone. 3. Leendert Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Maria Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; tr. Scherpenisse Cornelis Hage, geb. Scherpenisse , zoon van Izaak Hage en Jannetje Schrijver. 5. Willemina Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; tr. aldaar Mattheus Gerard de Kwak Koolaard, geb. Tholen , toen schippersknecht, zoon van Gerard Cornelis de Kwak Koolaard en Neeltje Verkamman. 6. Adriana Suurland, geb. Scherpenisse ; tr. (1) Scherpenisse Jan Bolier, geb. Scherpenisse , zoon van Cornelis Bolier en Johanna Cornelia Brandt; tr. (2) 17

18 Scherpenisse Gommert van Ast, geb. Scherpenisse , arbeider, zoon van Ferdinand van Ast en Dina Bolier. 7. Johanna Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; tr. aldaar Marinus Leendert Goedegebuure, geb. Scherpenisse , arbeider, zoon van Marinus Goedegebuure en Jacoba Bevelander. 8. Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Cornelia Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. Tholen ; 96 tr. Tholen (dan arbeidster) Laurens Frederik Hofman, geb. Tholen , arbeider, weduwnaar van Adriana Wessels, zoon van Joannis Hofman en Lia Duyser, overl. Tholen Elisabeth Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar VI-5 Willem Suurland (zoon van V-4), geb. Poortvliet , ged. aldaar ; woonde te Groede; korporaal (1833), sergeant (1834), winkelier (1848) en mastdrager (1862); overl. Groede ; tr. Groede Anna Jansens (dan 24 jaar), geb. Breskens, dochter van Pieter Jansens en Adriana van Saffelen; 1. Pieter Paulus Suurland, geb. Groede ; volgt VII Jannetje Adriana Suurland, geb. Groede ; overl. aldaar Paulus Willem Suurland, geb. Groede ; parapluie-handelaar; bleef ongehuwd; overl. Groede (aangegeven door neef Willem Frederik Suurland); Willem Dirk Suurland, geb. Groede Cornelis Suurland, geb. Groede ; overl. aldaar Dirk Suurland, geb. Groede Jannetje Adriana Suurland, geb. Groede ; overl. Groede Jannis Suurland, geb. Groede VI-6 Pieternella Suurland (dochter van V-5), geb. Tholen , ged. aldaar ; naaister; overl. Tholen ; was ongehuwd moeder van: 1. Catharina Pieternella Zuurland, geb. Tholen ; overl. aldaar Jan Willem Suurland, geb. Tholen ; werd korporaal; overl. te Singkel aan de westkust van Sumatra

19 3. Catharina Pieternella Suurland, geb. Tholen ; zij werd (eveneens) ongehuwd moeder van Pieter Suurland, geb. Tholen ; deze Pieter verwierf de status van "erkend" kind na het huwelijk van zijn moeder te Delft op met Frans Gravendijk. VI-7 Paulus Suurland (zoon van V-6), geb. Scherpenisse ; arbeider aldaar (1839); overl. aldaar ; tr. Scherpenisse Neeltje Pieternella Johanna van de Velde, geb. Scherpenisse , overl. aldaar , dochter van Dingenus Anthoniszn. van de Velde en Johanna Cornelisse Oom (in 1835 genoteerd als Noom); 1. Maatje Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Johannes Suurland, geb. Scherpenisse ; scheepskok in 1872; tr. Rotterdam Maatje de Jonge (dan 33 jaar) geb. Tholen, dochter van Johannes de Jonge en Adriaantje Gunst. 3. Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Dingenus Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Dingenus Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Johanna Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII-12. VI-8 Cornelis Suurland (zoon van V-6), geb. Scherpenisse ; boerenknecht te Oud- Vossemeer in 1856; arbeider te Scherpenisse in 1892; overl. aldaar (veldarbeider) ; tr. Willemina van der Maale, geb. Scherpenisse , dochter van Marinus van der Maale en Jannetje Jagt, overl. Scherpenisse ; 1. Maatje Suurland, geb. Tholen ; overl. aldaar Jannetje Suurland, geb. Tholen ; overl. aldaar Maatje Suurland, geb. Tholen ; overl. aldaar Marinus Suurland, geb. Tholen ; overl. aldaar Pieternella Suurland, geb. Scherpenisse ; tr. aldaar (dan dienstbode) Hendricus Smit (dan 25 jaar), geb. Maastricht, venter, zoon van Joannes Cornelis Smit en Johanna Jacoba Israël. 19

20 6. Jannetje Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Jannetje Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; tr. Scherpenisse Hubrecht Mol, geb. Scherpenisse , arbeider, zoon van Dingenus Mol en Cornelia Catharina Boogert. 8. Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar VI-9 Anthony Suurland (zoon van V-6), geb. Scherpenisse ; woonde in 1859 en 1861 in Ulrum en in 1864 in Groningen; woonde in 1867 weer in Scherpenisse; arbeider aldaar in 1875; overl. aldaar ; tr. Ulrum Aaltje Huizinga, geb. Westernieland gemeente Eenrum , dochter van Homme Jakobs Huizinga en Alstje Gerrits Vos, overl. Scherpenisse ; 1. Pieter Suurland, geb. Ulrum ; polderwerker in 1880; overl. Scherpenisse Aaltje (ook: Alstje) Suurland, geb. Ulrum ; volgt VII Cornelia Suurland, geb. Groningen ; overl. Scherpenisse Homine Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII Cornelis Suurland, geb. Scherpenisse ; verhuisde naar Dordrecht; overl. Rilland-Bath , begr. Woensdrecht; tr. Rilland-Bath Jannetje Engelaar, geb. Rilland , overl , begr. Woensdrecht. VI-10 Johannes Cornelis Suurland (zoon van V-7), geb. Stavenisse ; arbeider; landbouwer (1869); overl. aldaar ; tr. Stavenisse Johanna van Dommele, geb. Stavenisse , dochter van Pieter van Dommele en Janna van Zorge; 1. Cornelia Jacoba Suurland, geb. Stavenisse ; overl. Sint-Annaland ; 99 tr. Stavenisse Izaak van Oost, geb. Sint-Annaland , arbeider, zoon van Jan van Oost en Janna Quist. 2. Johanna Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Maria Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Jacob Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Johanna Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar ; tr. Stavenisse Marinus Potappel, toen arbeider, geb. Stavenisse , zoon van Leendert Potappel en Clasina Cornelisse. 20

21 6. Maria Pieternella Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Pouwelina Suurland, geb. Stavenisse ; overl. Poortvliet ; 100 tr. Poortvliet Cornelis Nieuwkerk (dan 50 jaar), geb. Fijnaart en Heyningen, landman, wonend in Poortvliet, zoon van Cornelis Nieuwkerk en Willemijna Goudswaard. VI-11 Leendert Suurland (zoon van V-7), geb. Stavenisse ; landbouwer aldaar; overl. aldaar ; 101 tr. Stavenisse Johanna Maria Neele, geb. Scherpenisse ; dochter van Jacob Neele en Kaatje Hage, overl. Stavenisse ; Jacob Suurland, geb. Stavenisse ; volgt VII Andreas Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Cornelia Jacoba Suurland, geb. Stavenisse ; tr. Stavenisse Jan Hoek, geb. Stavenisse , zoon van Pieter Hoek en Helena Elizabeth van Bloppoel. 4. Catharina Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Wouter Suurland, geb. Stavenisse ; bleef ongehuwd; overl. aldaar Andries Suurland, geb. Stavenisse ; landbouwer aldaar; bleef ongehuwd; overl. aldaar Johannis Suurland, geb. Stavenisse ; bleef ongehuwd; overl. aldaar Jacomina Suurland, geb. Stavenisse ; bleef ongehuwd; overl. aldaar VI-12 Marinus Suurland (zoon van V-8), geb. Stavenisse als Marinus Geense; arbeider te Stavenisse in 1842; woonde met zijn echtgenote in 1897 in Zierikzee; overl. aldaar (genoteerd als Marinus Zuurland) ; 106 tr. Stavenisse Clasina Hage, geb. Stavenisse , dochter van Andries Hage en Clasina Cornelisse; 1. Marinus Suurland, geb. Stavenisse ; arbeider te Zierikzee; overl. aldaar Clasina Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Jan Suurland, geb. Stavenisse ; volgt VII Andreas Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar Martinus Andreas Suurland, geb. Stavenisse ; volgt VII

22 6. Andreas Geense, geb. Zierikzee ; overl. Zierikzee (NB: alleen dit kind kreeg de oorspronkelijke en officiële achternaam van de vader). VI-13 Martinus Hoek (later: Suurland) (zoon van V-8), geb. Stavenisse ; landbouwer in de Oud-Kempenshofstedepolder aldaar; testeerde met zijn eerste echtgenote te Zierikzee ; testeerde met zijn tweede echtgenote te Zierikzee ; 109 overl. Bruinisse ; 110 tr. (1) Stavenisse (als Martinus Suurland) Johanna van 't Hof, geb. Stavenisse , dochter van Jacob van 't Hof en Lena van Oeveren, overl. Stavenisse ; 111 ; tr. (2) Stavenisse (als Martinus Suurland) Adriana van der Slikke, geb. Stavenisse , dochter van Boudewijn van der Slikke en Jacomina Giljam, overl. Stavenisse ; 112 Adriana hertrouwde Cornelis Steendijk. uit het eerste huwelijk: 1. Maria Helena Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar ; 113 tr. aldaar Cornelis Droogendijk, geb. Stavenisse , zoon van Cornelis Droogendijk en Geertruy ten Haaf, landbouwer te Stavenisse. 2. Jacob Martinus Suurland, geb. Stavenisse ; overl. aldaar uit het tweede huwelijk: 1. Boudewijn Martinus Suurland, geb. Stavenisse ; volgt VII Martina Jacomina Suurland, geb. Bruinisse ; 115 overl. Sint-Annaland ; 116 tr. Stavenisse Jacobus Adriaan Geluk, geb. Sint-Annaland , landbouwer, zoon van Jacob Cornelis Geluk en Tanna Adriana van Nieuwenhuijsen, overl. Sint-Annaland VI-14 Cornelis Suurland (zoon van V-9), geb. Scherpenisse (Westkerke) ; boerenknecht in 1857; overl. Scherpenisse ; tr. Scherpenisse Aaltje Bruijnzeel, geb. Scherpenisse , dochter van Jan Bruinzeel en Jannetje Steketee, overl. Scherpenisse ; Willemina Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; 118 tr. Scherpenisse David van der Werf, geb. Scherpenisse , arbeider, zoon van Hubrecht van der Werf en Janna Joppe; Willemina is vermoedelijk de moeder van Jansje Suurland, geb. Scherpenisse (haar vader wordt in de geboorte-akte niet vermeld). 2. Jan Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII

23 3. Dirkje Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Dirk Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VII-20. VII-1 Dirk Suurlant (zoon van VI-2), geb. Poortvliet ; arbeider; overl. Poortvliet ; tr. aldaar Geertrui van der Werf (dan 20 jaar), geb. Poortvliet [?] ca. 1826, dochter van Jan van der Werf en Dirkje de Jonge, overl. Poortvliet ; 1. Willem Johannis Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Jan Kornelis Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Marinis Suurlant, geb. Poortvliet ; volgt VIII Jan Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Maria Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. Breskens ; tr. Poortvliet (dan arbeidster) Cornelis Jacob Manneke, geb. Poortvliet , toen arbeider, zoon van Pieter Manneke en Janna van Dijke. 6. Dirkje Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Jan Suurlant, geb. Poortvliet ; volgt VIII Dingenus Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Dirkje Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Dirkje Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar ; 121 tr. Poortvliet (dan arbeidster) Matthijs van Ast, geb. Poortvliet , arbeider, zoon van Christoffel van Ast en Cornelia Overbeeke. 11. Dingena Suurlant, geb. Poortvliet ; overl. aldaar Cornelis Suurland, geb. Poortvliet , overl. aldaar VII-2 Pieter Suurland (zoon van VI-3), geb. Scherpenisse ; arbeider aldaar (1885); overl. aldaar ; tr. Scherpenisse Jacoba Duijnhouwer, geb. Scherpenisse , dienstmeid, dochter van Jan Duijnhouwer en Adriana Geuze, overl. Scherpenisse ; 1. N.N., een levenloos geboren zoon, overl. Scherpenisse Adriana Catharina Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Catharina Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. Willemstad ; 124 tr. Scherpenisse (dan dienstbode) Dirk Dane, geb. Stavenisse , metselaar, zoon van Dirk Dane en Geertrui van Iwaarden. 23

24 VII-3 Laurens Suurland (zoon van VI-3), geb. Scherpenisse ; landarbeider aldaar (1883); overl. Scherpenisse ; tr. (1) Scherpenisse Maatje Gijsberdina van Dort, geb. Tholen , overl. Scherpenisse , dochter van Auke Hendrikus van Dort en Engelina Willemina van Hiele; tr. (2) Scherpenisse Maria Suurland, geb. Stavenisse , dochter van Dirk Suurland (= V-9) en Willemina Steendijk, weduwe van Cornelis Bolier; uit het eerste huwelijk: 1. Catharina Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar ; ongehuwd moeder van Maatje Laurina Suurland, geb. Scherpenisse ; deze tr. Scherpenisse Dingenus Brand, geb. Sint-Maartensdijk , timmermansknecht, zoon van Arie Brand en Wilhelmina Hage; Maatje Laurina overl. te Scherpenisse Auke Hendrikus Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VIII Adriaan Sebastiaan Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VIII-4. VII-4 Johannes Cornelis Suurland (zoon van VI-3), geb. Scherpenisse ; arbeider aldaar in 1854; overl. aldaar ; 125 tr. Scherpenisse Clazina Hogerheide, geb. Scherpenisse , dochter van Johannis Hage en Lena de Jager; 1. Adriaan Sebastiaan Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. vóór Helena Johanna Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Catharina Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. aldaar Adriaan Sebastiaan Suurland, geb. Scherpenisse (helft tweeling); volgt VIII Helena Johanna Suurland, geb. Scherpenisse (helft tweeling); overl. Scherpenisse ; arbeidster aldaar 1896; landbouwster aldaar 1948; tr. Scherpenisse Adriaan Dijke, geb. Scherpenisse , arbeider, zoon van Maria Cornelia Dijke en een onbekende vader. 6. Katharina Suurland, geb. Scherpenisse ; overl. Bergen op Zoom ; 126 tr. Scherpenisse (dan dienstbode) Adriaan Bijnagte, geb. Scherpenisse , arbeider, zoon van Leendert Bijnagte en Jannetje Kwaak. 7. Johannes Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VIII Pieter Suurland, geb. Scherpenisse ; landbouwer; overl. aldaar Jacobus Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VIII Karel Suurland, geb. Scherpenisse ; volgt VIII-8. 24

Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland

Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland Memorie van Successie van Eiland Tholen/ St Philipsland nb: het verschil tussen St Annaland en St Philipsland is in de originele handgeschreven tekst niet altijd duidelijk, enkele verwisselingen zijn niet

Nadere informatie

HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE"

HET GESLACHT VAN DE STEENE POORTE HET GESLACHT VAN "DE STEENE POORTE" GENEALOGIE STEEN(E)POORTE Nakomelingen van Pieter (Marinusse) van de Steenepoorte RIDDERKERK-RIJSOORD, 31 DECEMBER 2010 CORNELIS STEENEPOORTE COLOFON HET GESLACHT VAN

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

St. Maartensdijkse tak

St. Maartensdijkse tak St. Maartensdijkse tak I.1 claas marinusse WESTERWEEL, gedoopt op 22-05-1678 te zonnemaire (z) (getuige(n): judith de Vogel), overleden 02-1730 te sint maartensdijk (z). In 1708 staat in het doopboek van

Nadere informatie

De nakomelingen van Maarten Boone

De nakomelingen van Maarten Boone een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Maarten Boone door 5 mei 2016 De nakomelingen van Maarten Boone Generatie 1 1. Maarten Boone. Generatie 2 2. Govert Maartens Boone, zoon van Maarten

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie X Xa. Dingenus Dirk van de Velde, zn. van IXa geb. Poortvliet 25 oktober 1839, boerenknecht t/m 1865, hengstenhouder en landman, overl. Rotterdam 15 juli 1925, tr. Oud

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang.

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang. Genealogie Doelman/Doeleman takcode AM Inleiding: Deze genealogie vangt aan in Dreischor. De samenstelling is gebaseerd op onderzoek in voornamelijk kerkelijke archivalia. In de eerste paar generaties

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec. 2014 zijn overleden (editie 2014)

Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec. 2014 zijn overleden (editie 2014) Lijst van inwoners en oud-inwoners van Sint Philipsland / die in de periode 1941 t/m 31 dec. 2014 zijn overleden (editie 2014) Let op!! Sinds kort zijn ook oude grafzerken en gedenktekens op deze site

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Genealogie Rijstenbil ca. 1600-1850

Genealogie Rijstenbil ca. 1600-1850 Scherpenisse Westkerke Genealogie Rijstenbil ca. 1600-1850 Hoogerheide 2003 J.J. en D.J. van de Velde Genealogie Jan Cornelisse Rijtsebil, geb. ca. 1570, overl. Scherpenisse mog. 1615, tr. Heijlken Stoffels,

Nadere informatie

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel I Anthonie Gillisse van der Cingel. Anthonie is Anthonie begon een relatie met Suzanna Andriese Lavooy. Suzanna is Kind van Anthonie en Suzanna: 1 Gillis

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

Stamreeks Johannes Quist

Stamreeks Johannes Quist Stavenisse Kempenshofstede Stamreeks Johannes Quist I. Crijn (Quirijn) Quist, geb. ca. 1560, won. Ouwerkerk in ca. 1590-1595, tr. N.N., Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, geb. Ouwerkerk ca. 1590, volgt II.

Nadere informatie

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE

GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE GENEALOGIE FAMILIE MOL ALIAS DE JONGE I. Clement Lievens Mol, geb. Reimerswaal, schipper/visser, lid schippersgilde Tholen 1638-1669, begr. Tholen 17 augustus 1669, tr.1 ca. 1625 Maycken Adriaens, geb.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Parenteel van Adriaan Post

Parenteel van Adriaan Post Parenteel van Adriaan Post 1 Adriaan Post is geboren omstreeks 1710. Adriaan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1736 in Nieuwerkerk (zee,nld) met Neeltje Vlohil, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje is

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Fragment Generatie XII t/m XV XIIau. David Johannis van de Velde, zn. van XIae geb. Tholen 27 februari 1907, landarbeider/magazijnbediende, secretaris Alg. Ned. Landarbeidersbond

Nadere informatie

Parenteel van Johan Diderick Dubel

Parenteel van Johan Diderick Dubel Parenteel van Johan Diderick Dubel Bestand : C:\PG30\NL\DATA\DUBEL Datum : 23-12-2013 Selectie : 'Personen in parenteel van Johan Diderick Dubel [67]' Sortering : Per generatie I.1 Johan Diderick (Dirk)

Nadere informatie

J.M.G. Leune. Genealogie Leune ca ca. 1945

J.M.G. Leune. Genealogie Leune ca ca. 1945 J.M.G. Leune Genealogie Leune ca. 1535 - ca. 1945 Capelle a.d. IJssel, webversie september 2015 1 Vooraf De voorliggende genealogie betreft het Goereese-Zeeuwse geslacht Leune in het tijdvak ca. 1535 tot

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal

STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal STAMREEKS MENSERT door H.K. Nagtegaal (Dit artikel is gepubliceerd in Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, 1986) In 1947 woonden er volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen 78 personen met de

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Rolandus

De nakomelingen van Jacobus Rolandus een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Rolandus door 14 november 2016 De nakomelingen van Jacobus Rolandus Generatie 1 1. Jacobus Rolandus, is geboren op 15 juli 1721 te Dordrecht

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN

Westerweele tak cornelis WESTERWEEL anna p BREÄS (jo)zina ZUURVELD jan WESTERWEELE adriaan WESTERWEEL jan WESTERWEELE eva de JONGE laurina KOOMAN Westerweele tak I.1 cornelis WESTERWEEL, schaapsherder, geboren op 23-11-1773 te colijnsplaat (z), gedoopt op 28-11-1773 te colijnsplaat (z) (getuige(n): Heijnderik van Stelle, Dina Bouterse), overleden

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Parenteel van Henrich Jansz Gelock (Pategers)

Parenteel van Henrich Jansz Gelock (Pategers) Parenteel van Henrich Jansz Gelock (Pategers) I Henrich Jansz Gelock (Pategers). Notitie bij Henrich: De naam Potegors/Pategors is waarschijnlijk afkomstig van een boerderij of polder. Henrich begon een

Nadere informatie

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452]

Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] Genealogie van Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] I Jan Jansz in t Wilt [DEK_452] is geboren in Terheide. Jan is Hij is begraven op zondag 19 juli 1705 in Scheveningen. Jan trouwde op zondag 28 mei 1690 in

Nadere informatie

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1

GENERATIE PIETER TAK PIETER TAK 1 GENERATIE III = C PIETER TAK PIETER TAK 1 C.4.2 : (1) Pieter Luitwieler, geboren in Vlissingen op 19 September 1784, beroep Landbouwer, gestorven in Oost Souburg op 22 december 1839, Gehuwd op 19 april

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Parenteel van Jacob van der Meer

Parenteel van Jacob van der Meer pagina 1 van 16 Parenteel van Jacob van der Meer 1 Jacob van der Meer is geboren in 1772. Arbeider (Bij huwelijk Dirk) Jacob trouwde met Trijntje Hogenboom. Kind van Jacob en Trijntje: 1 Dirk van der Meer,

Nadere informatie

Parenteel van Willem Janse van Strien

Parenteel van Willem Janse van Strien Parenteel van Willem Janse van Strien 1 Willem Janse van Strien. Willem begon een relatie met [waarschijnlijk] Neeltje Marinusse Koster. Kind van Willem en Neeltje: 1 Marinus Willemsz van Strien, geboren

Nadere informatie

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils pagina 1 van 10 Genealogie van Jan Hendrikse van Gils I Jan Hendrikse van Gils. Jan ging in ondertrouw op 22 juni 1765 in Oosterhout met Catharina Ansems. Catharina ging later in ondertrouw op 19 juli

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie XI XIa. David van de Velde, zn. van Xa geb. Tholen 12 december 1862, notarisklerk 1877-1898, candidaat-notaris 1898-1911, notaris 1911-1951, ontvanger griffier waterschappen

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?

Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn? Generatie 1 Willem () van Denderen, is geboren rond 1650 te Neerloon, Noord-Brabant,dagloner van beroep, trouwde met Wilhelmina (de Kleijn?) Generatie 2 Johannes Willemsz van Denderen, zoon van Willem

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793)

GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) GENEALOGIE VAN JOHANNIS BETTE(N) (1730-1793) I.1 Johannis (Jan) Bette(n), bouman, geboren op 05-02-1730 te Willemstad, gedoopt (NH) op 05-02-1730 te Willemstad, overleden op 07-09-1793 te Fijnaart op 63-jarige

Nadere informatie

Familie Quackelaer / Kwakkelaar te Schakerloo (Tholen)

Familie Quackelaer / Kwakkelaar te Schakerloo (Tholen) Familie Quackelaer / Kwakkelaar te Schakerloo (Tholen) In het kader van ons onderzoek naar de huizeneigenaren en de bewoners van het dorp Schakerloo (ook Oudeland genoemd) en de gelijknamige polder is

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen

Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Van Splunder en Van Splunter uit Schouwen Op Schouwen ontstaan in de achttiende eeuw (en wellicht al eerder) de familienamen Van Splunder, Van Splunter en Van Splunteren. Vermoedelijk zijn dit verbasteringen

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie VIII VIIIa. Johannis Davids van de Velde, zn. van VIIa geb./ged. Koudekerke 22 maart/11 april 1779, bel. Scherpenisse 1804, boerenknecht/ dagloner/arbeider, overl. Oud

Nadere informatie

Genealogie van Arent Bron

Genealogie van Arent Bron Genealogie van Arent Bron I Arent Bron. Hij is gedoopt in 1680 in Scheveningen. Arent is overleden, 64 of 65 jaar oud. Hij is begraven in 1745 in Scheveningen. Arent trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1705

Nadere informatie

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling

Hoofdkwartierstaat van Dinther-Smaling HOOFDKWARTIERSTAAT VAN DINTHER - SMALING N.L. van Dinther 2015 Generatie I 1 DINTHER, van, Johannes Nicolaus Arie, bedrijfsadviseur, wonende te Rhoon, is geboren op maandag 13 augustus 1962 te Poortugaal.

Nadere informatie

Aaltje d Gerrit van de Beld Schipper Hendrikje Eikelboom

Aaltje d Gerrit van de Beld Schipper Hendrikje Eikelboom Inventarisnr: 06190 Aktenummer: 10 Datum: 24-12-1824 Bruidegom Hendrik Appelo Geboortedatum: 18-10-1795 Geboorteplaats: Zwartsluis Bruid Egberdina Smit Geboortedatum: 27-07-1805 Vader bruidegom Daniel

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie VII VIIa. David Jans van de Velde, zn. van VIa ged. Scherpenisse 8 januari 1741, bel. Scherpenisse 1763, kleermaker, overl. Scherpenisse 26 mei 1792, otr./tr. als j.m.

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren pagina 1 van 5 Parenteel van Gerardus van Vlimmeren I Gerardus van Vlimmeren. Gerardus trouwde met Anna Cornelia Mensen. Kind van Gerardus en Anna: 1 Johannes van Vlimmeren, geboren op 13 september 1877

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Genealogie Van de Velde

Genealogie Van de Velde Genealogie Van de Velde Generatie IX IXa. David van de Velde, zn. van VIIIb geb. Scherpenisse 26 februari 1816, landbouwersknecht te Poortvliet t/m 1848, landbouwer te Tholen 1848-1877, handelsman 1856-1860,

Nadere informatie

J.M.G. Leune. De familie (Van) Page (Pagé, Pagee) uit de Zuid- Westhoek van Noord-Brabant ca ca. 1900

J.M.G. Leune. De familie (Van) Page (Pagé, Pagee) uit de Zuid- Westhoek van Noord-Brabant ca ca. 1900 J.M.G. Leune De familie (Van) Page (Pagé, Pagee) uit de Zuid- Westhoek van Noord-Brabant ca. 1600-ca. 1900 Capelle a.d. IJssel, versie juli 2011 1 Vooraf Het is waarschijnlijk dat de familienaam (Van)

Nadere informatie

Familie Jansen te Tholen

Familie Jansen te Tholen Tholen Stad Schakerloo Familie Jansen te Tholen Onderstaand volgt een fragment-genealogie van een familie Jansen op het eiland Tholen. Zoals bekend is de achternaam Jansen, van oorsprong een patroniem,

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Fragment Genealogie Fam. Elenbaas.

Fragment Genealogie Fam. Elenbaas. Fragment Genealogie Fam. Elenbaas. 3 stamvaders David van de Velde trouwden met een Elenbaas. IIIb 3 Jannetje Elenbaas tr. Scherpenisse 14 april/2 mei 1714 David Johanneszoon van de Velde. Vb 1 Maria Elenbaas

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

Eerste generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie -------------------------------------------------- Jan Claassen 1. Jan Claassen. Geboren in Wilnis, UT, NLD ong. 1690. Jan huwde op de leeftijd van 23 jaar in Wilnis, UT, NLD op 25 jan

Nadere informatie

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink

Doopboek Veenendaal (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Doopboek Veenendaal 13-09-1789 (zowel Stichts als Gelders!) den 13 september Gijsbert [zoon van] Jacob van Barneveld en Elbertje Veenbrink Stigt Trouwboek Stichts Veenendaal 05-07-1789 dito Jacob van Barnevelt

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Kwartierstaat van Herman Johannes Martinus (Herman) Post

Kwartierstaat van Herman Johannes Martinus (Herman) Post Kwartierstaat van Herman Johannes Martinus (Herman) Post Generatie 1 (proband) 1 Herman Johannes Martinus (Herman) Post, geboren op dinsdag 20-02-1940 in Rotterdam (zui,nld). Hij is gedoopt op woensdag

Nadere informatie

J.M.G. Leune. Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune

J.M.G. Leune. Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune J.M.G. Leune Kwartierstaat van Johannes Marinus Gommert Leune Capelle a.d. IJssel versie januari 2016 Prof. Dr. J.M.G. Leune Voorwoord Een kwartierstaat bevat een overzicht van alle opgespoorde voorouders

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De grootouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie III De grootouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) van vaderskant: 04.

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Besselse

De nakomelingen van Gerrit Besselse een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Besselse door 14 november 2016 De nakomelingen van Gerrit Besselse Generatie 1 1. Gerrit Besselse, is geboren in 1682. Hij is getrouwd met Jannigje

Nadere informatie

Genealogie van Pieter Crijnen

Genealogie van Pieter Crijnen Genealogie van Pieter Crijnen I Pieter Crijnen is geboren in Terheide. Notitie bij Pieter: vlgs Dek was hij weduwnaar toen hij met Leuntje Jans trouwde. Pieter trouwde op zondag 8 mei 1661 in Scheveningen

Nadere informatie

De nakomelingen van Isaac den Dekker

De nakomelingen van Isaac den Dekker een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isaac den Dekker door 11 november 2016 De nakomelingen van Isaac den Dekker Generatie 1 1. Isaac den Dekker, zoon van Gerrit den Dekker en Helena de

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk Vader en moeder: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 06193 Gemeente: Hasselt Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum:

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie