Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Schuldhulpverlening"

Transcriptie

1 Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een toelichting wordt gegeven wat schuldhulpverlening inhoudt en welke voorwaarden hierbij gelden. Na het invullen van het aanvraagformulier kunt u de checklijst (bijlage 3) gebruiken om kopieën van alle benodigde gegevens te verzamelen. 1. Persoonsgegevens BurgerServiceNummer (BSN) Achternaam Voorvoegsel Voornamen (1 e voluit) Aanvrager Geslacht M / V M / V Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode / woonplaats Telefoonnummer Nationaliteit Verblijfsvergunning Soort verblijfsvergunning Geldig tot Identiteitsbewijs en nummer Adres ouders en postcode (indien u of uw partner jonger is dan 21 jaar) Echtgeno(o)te / partner 2. Wat is de aanleiding voor het aanvragen van schuldhulpverlening? 3. Voor welke doel vraagt u schuldhulpverlening aan? 1

2 4. Burgerlijke staat Aanvrager Gehuwd O O Ongehuwd O O Gehuwd, de relatie is verbroken vanaf O Gescheiden, vanaf O O Weduwe / weduwnaar vanaf O O 5. Huishouding echtgeno(o)te / partner O Ik woon hoofzakelijk op voornoemd adres Ik voer een gezamenlijke huishouding In mijn woning heeft iemand anders ook zijn hoofdverblijf. Achternaam Voorletters Geboortedatum BSN Wat is uw relatie tot deze persoon (partner / kind / ouder / onderhuurder of verhuurder) 6. Kinderen Ik heb kinderen die elders woonachtig zijn Achternaam voor- geboorteletters datum thuiswonend elders, namelijk 7. Ik woon in een: Huurhuis Naam verhuurder: Kamer O nvt Koophuis O nvt Zo ja: WOZ-waarde: Hoogte hypotheek: Naam hypotheekverstrekker: Hypotheekvorm: Vermogen opgebouwd in de hypotheek? Nationale Hypotheek Garantie afgesloten bij de koop van de woning? 2

3 8. Inkomen Ik heb inkomen Mijn partner heeft inkomen O n.v.t. Indien u en/of uw partner geen inkomen heeft/hebben, dan dient u deze eerst op orde te krijgen door het vinden van werk of het aanvragen van een uitkering, alvorens u schuldhulpverlening aanvraagt. Soort inkomsten Naam betalende instantie/ werkgever Aanvrager Partner Bedrag Bedrag Loon Freelance inkomen Zelfstandig Bedrijf/beroep WWB / Ioaw / Ioaz WW ZW AOW Wajong / WAO / WIA ANW Pensioen / VUT Studiefinanciering Alimentatie voor mijzelf Alimentatie voor mijn kind(eren) Onkostenvergoeding stage/vrijwilligers werk Uit kamerverhuur Uit bezittingen Voorlopige Teruggave Belastingdienst Huurtoeslag Zorgtoeslag Kindgebondenbudget Kinderopvangtoeslag Overig Totaal inkomen per maand 3

4 Mijn meerderjarige kind heeft inkomsten uit arbeid Zo ja, vermeld hieronder de gegevens O n.v.t. Achternaam Voorletters Inkomen uit werk/uitkering WSF netto netto Ontvangt u van uw meerderjarige kind kostgeld? O n.v.t. 9. Uitgaven Soort inkomsten Naam leverancier Contractnummer Bedrag Achterstanden Huur / hypotheek VVE Energie Water Telefoon Mobiel Zorgverzekering Zorgverzekering partner WA-verzekering Overige verzekeringen Eten Overige uitgaven Totaal uitgaven per maand 4

5 10. Ziektekostenverzekering en gezondheid Ik ben verzekerd tegen ziektekosten Mijn partner is verzekerd tegen ziektekosten Mijn kinderen zijn verzekerd tegen ziektekosten O n.v.t. O n.v.t. 11. Worden uw vaste uitgaven op tijd betaald? Zo nee, wat zijn de redenen hiervan? Gemeente Oegstgeest werkt met twee vrijwilligersorganisaties samen - Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje - die u kunnen helpen met het ordenen van de post/administratie en het opstellen van een budgetplan. Heeft u hier behoefte aan? Neem zelf contact op met deze organisaties. Zie voor contactgegevens bijlage Budgetbeheer en Beschermingsbewind Gemeente Oegstgeest werkt samen met verschillende budgetbeheerders. Zij bieden ter ondersteuning van de schuldhulpverlening (tijdelijk) budgetbeheer. Dit houdt in dat het inkomen tijdelijk bij de budgetbeheerder binnenkomt en zij voor u de maandelijkse vaste lasten betalen. U ontvangt dan periodiek leefgeld om van te eten. Wanneer langdurig uitgebreide ondersteuning nodig is, kan ook gekozen worden voor beschermingsbewind. De taken van een bewindvoerder zijn uitgebreider dan de taken van een budgetbeheerder (bv belastingaangifte ) Heeft u behoefte aan verdere ondersteuning in de vorm van budgetbeheer of beschermingsbewind? Budgetbeheer Beschermingsbewind 13. Vermogen Ik / wij heb(ben) de volgende bankrekeningen bank-/ girorekeningnummer ten name van Totaal Saldo Ik / wij bezit(ten): een auto / motor / boot kenteken: merk: type: bouwjaar: geschatte waarde Ik / wij verwacht(en) op dit moment vermogen te verkrijgen (bijv. uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning) Zo ja, te weten: Geschatte waarde van uw aandeel Ik / wij heb(ben) overige bezittingen (bijv. bankrekeningen, onroerend goed of waardepapieren) in binnen- of buitenland Zo ja, geschatte waarde 5

6 14. Schulden Ik / wij heb(ben) schulden Zo ja, vul onderstaande kolom in: (vul de invorderende partij in) naam deurwaarder/incassobureau en dossiernummer Naam oorspronkelijke schuldeiser ingangsdatum schuld terugbetalings verplichting aflossing per maand 1 nee / ja Restant 2 nee / ja 3 nee / ja 4 nee / ja 5 nee / ja 6 nee / ja 7 nee / ja 8 nee / ja 9 nee / ja 10 nee / ja 11 nee / ja 12 nee / ja 13 nee / ja 6

7 14 nee / ja 15 nee / ja 16 nee / ja 17 nee / ja 18 nee / ja 19 nee / ja 20 nee / ja VOEG TOE DE RECENTE BEWIJSSTUKKEN VAN ALLE SCHULDEN Verklaring ontstaan van de schulden: Totaal schulden: Heeft u begeleiding van enig persoon of instelling? 7

8 Ondertekening Ik heb dit formulier volledig en juist ingevuld. Ik heb geen informatie achtergehouden die belangrijk kan zijn voor het recht op schuldhulpverlening conform de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Ik ga akkoord met de voorwaarden voor schuldhulpverlening zoals gemeente Oegstgeest deze hanteert. Ik heb kennis genomen van deze voorwaarden zoals deze bij het aanvraagformulier zijn bijgevoegd (bijlage2). Ik stem ermee in dat de door mij verstrekte gegevens op juistheid en volledigheid gecontroleerd worden bij andere instanties en personen. Ik weet dat ik alle wijzigingen in mijn situatie direct moet doorgeven aan gemeente Oegstgeest. Hierbij machtig ik gemeente Oegstgeest om namens mij informatie bij derden op te vragen of te verstrekken aan derden. Hierbij machtig ik gemeente Oegstgeest om de tijdens de behandelingsperiode gereserveerde gelden pondsgewijs te verdelen over de schuldeisers, ook als een regeling niet tot stand komt. Plaats: Datum: Uw handtekening: Handtekening echtgenoot / partner Ruimte voor toelichting Het formulier en bewijsstukken sturen naar: Gemeente Oegstgeest Afdeling Maatschappij / Schuldhulpverlening Postbus BG Oegstgeest Vragen kunt u op ma-, do- en vrijdag stellen tijdens het spreekuur (tussen 9-11 uur) op of via 8

9 Bijlage 1: Schuldhulpverlening in Oegstgeest Onderstaand treft u een processchema van Schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening heeft altijd tot doel om eerst de inkomsten en uitgaven onder controle te krijgen, voordat aansluitend de schulden geregeld kunnen worden. Want: dweilen met de kraan open is zinloos. Tevens moet toegewerkt worden naar een zo gunstig mogelijke uitgangspositie om een goed aanbod aan uw schuldeisers te kunnen verrichten. Dit kan betekenen: aanvullend werk zoeken, uitgaven beperken of vermogen te gelde maken. Aanmelding: Nadat uw aanvraagformulier en ingeleverde stukken zijn ontvangen, zult u een uitnodiging ontvangen voor een intakegesprek. Wanneer er teveel klanten zich hebben aangemeld, dan is het mogelijk dat uw aanvraag tijdelijk op de wachtlijst geplaatst wordt. Intake: Tijdens het intakegesprek wordt uw aanvraag voor schuldhulpverlening en uw situatie besproken. Naar aanleiding hiervan wordt u wellicht verzocht aanvullende stukken aan te leveren. Afhankelijk van uw situatie wordt besproken wat de aanpak zal moeten zijn. In de intakefase wordt beoordeeld of uw persoonlijke situatie stabiel genoeg is om een minnelijke schuldregeling te kunnen starten. Wanneer de situatie niet stabiel is, omdat er bijvoorbeeld nog steeds nieuwe schulden ontstaan, moet beoordeeld worden hoe de situatie stabiel gemaakt kan worden. Wanneer alle stukken van u verkregen zijn en uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u een toekenningsbeschikking van de gemeente. Tevens wordt er onder meer een schuldhulpverleningsovereenkomst opgesteld, waarin de afspraken schriftelijk vastgelegd worden. 9

10 Stabilisatiefase: Vrijwilliger Tijdens de schuldhulpverleningstraject kan de klant ondersteuning krijgen van vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas Thuisadministratie of Schuldhulpmaatje. Zij kunnen u helpen met het organiseren van uw administratie, aanvragen van toeslagen /uitkeringen en ondersteunen in het structuur aanbrengen in uw maandelijkse inkomen en uitgaven. U kunt hen bereiken op: Humanitas : of Schuldhulpmaatje: of Budgetbeheer Soms kan een klant behoefte hebben aan budgetbeheer. Bij budgetbeheer wordt uw inkomen en uitgaven beheerd door een professionele budgetbeheer. De budgetbeheerder opent bij de start van het budgetbeheer een bankrekening waarop maandelijks uw inkomen gestort kan worden. De budgetbeheerder beheert op een verantwoordelijke wijze het geld, en betaalt in overleg met u de vaste lasten. Het geld blijft altijd van u. U ontvangt wekelijks huishoudgeld. Budgetbeheer duurt doorgaans drieënhalf jaar. Budgetbeheer zorgt voor een stabiele situatie, waarbij op tijd maandelijks uw vaste lasten betaald worden. Zodoende ontstaan geen nieuwe schulden. Dit biedt een goede basis om vervolgens de schulden te gaan regelen in een minnelijke schuldregeling. Beschermingsbewind Bij klanten die om enige reden langdurige administratieve ondersteuning nodig hebben, is beschermingsbewind een mogelijkheid. De taken en verantwoordelijkheden van de beschermingsbewindvoerder zijn uitvoeriger dan die van een budgetbeheerder. De rechtbank houdt toezicht op de uitvoering van het beschermingsbewind. Minnelijke schuldregeling: Zodra uw persoonlijke- en financiële situatie stabiel is, kan een minnelijke schuldregeling starten voor het regelen van uw schulden. De gemeente gaat bij de schuldeisers na hoeveel schulden u heeft, en doet in overleg met u een voorstel aan de schuldeisers. In veel gevallen kan een klant de schulden niet geheel terugbetalen. Om de schuldregeling te laten slagen moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het (percentage)voorstel. Het treffen van de minnelijke schuldregeling duurt doorgaans vier maanden. De aflosperiode is doorgaans drie jaar, maar is afhankelijk van de situatie van de klant. Na drie jaar volgens de voorwaarden van de schuldregeling afgelost te hebben, krijgt u finale kwijting (kwijtschelding) van de resterende schulden. De Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) Wanneer wij er niet in slagen om met uw schuldeisers een minnelijke schuldregeling rond te krijgen, dan is het noodzakelijk om aan de rechtbank toelating te vragen tot de wettelijke schuldsanering, de WSNP. Gemeente Oegstgeest verzorgt dan de aanvraag hiertoe. De wettelijke schuldsanering duurt doorgaans drie jaar. Bij toelating wordt een bewindvoerder toegewezen die er op toe ziet dat u voldoende aflost en dat u zich aan de wettelijke regels houdt. De WSNP is op vele terreinen strenger dan de minnelijke schuldregeling. 10

11 Bijlage 2: Voorwaarden voor schuldhulpverlening U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen financiële situatie en stelt zich ook zo op. U verstrekt alle benodigde informatie over uw financiële situatie en de wijzigingen daarin. Dit houdt onder meer in een volledige opgave van: De samenstelling van uw huishouden; Alle inkomsten en uitgaven; Alle schulden en het ontstaan ervan; Alle wijzigingen in uw financiële en persoonlijke situatie; Uw vermogen zoals bezit van een auto, caravan, spaargelden, eigen woning etc. U volgt de instructies van de consulent op. U houdt zich aan alle gemaakte afspraken. U maakt geen nieuwe schulden. U dient na de aanmelding: Bij te houden hoeveel inkomen en uitgaven u heeft middels een budgetplan U gaat geen nieuwe verplichtingen aan (lenen, kopen op afbetaling, krediet op klantenkaart e.d.); U betaalt op tij alle maandelijkse rekeningen (huur, gas, water, elektra, zorgverzekeringen) Betalingen van vaste lasten gaan ten allen tijde vóór betalingen aan schuldeisers; schuldeisers kunt u naar de gemeente Oegstgeest verwijzen voor informatie. Geen grote aankopen meer doet zonder voorafgaand overleg met de consulent. Voorbeelden van grote aankopen zijn spullen voor de inrichting, een wasmachine, een koelkast of een auto. U/Uw gezin zet zich maximaal in: U zorgt voor een fulltime inkomen waarvan uw schulden geregeld kunnen worden. Bij geen inkomen zorgt u dat uw inkomen ten minste op bijstandsniveau komt en u bent actief op zoek naar betaald werk. U wordt geacht wekelijks te solliciteren. Bewaar alle sollicitatiebewijzen in een aparte map. Iedereen in uw gezin werkt actief mee aan het oplossen van het probleem. Wanneer kostgeld door meerderjarige kinderen door gemeente Oegstgeest noodzakelijk wordt geacht, dan wordt dit geregeld. Bij weigering wordt de aanvraag afgewezen. U geeft toestemming aan de consulent om informatie op te vragen en te verstrekken aan andere partijen. U machtigt de consulent om telefonisch en/of schriftelijk inlichtingen in te winnen bij of te verstrekken aan: De schuldeisers De werkgever Uitkerende instanties (bv sociale dienst, UWV, SVB e.d.) Overige instanties (bv belastingdienst, zorgverzekeraar) Andere hulpverleners Let op: Indien u zich niet aan de wettelijke en gemeentelijke regels houdt, wordt de schuldhulpverlening beëindigd. Ook kunt u bij ernstige overtreding voor langere tijd ( 1 tot 5 jaar) worden uitgesloten van schuldhulpverlening. Ook kan er een boete worden opgelegd. 11

12 Bijlage 3 : Checklist A.u.b. kopieën inleveren van: Kopie ID / verblijfsvergunning Overzicht BKR registratie (aanvragen bij een willekeurige bank) Laatste 3 maanden inkomensspecificaties Arbeidscontract Beschikking van toekenning van een uitkering Beschikking huurtoeslag Beschikking zorgtoeslag Beschikking kindgebonden budget Beschikking kinderopvangtoeslag Beschikking Voorlopige teruggave Belastingdienst Bewijsstukken alle vaste lasten: Huurspecificatie Hypotheekakten Beschikking AWBZ Zorgpolis WA-verzekering Inboedelverzekering Overige verzekeringen Verklaring omtrent aantal bankrekeningen 3 maanden bankafschriften van elke rekening Bewijzen van vermogen Kopieën van alle schulden (niet ouder dan 1 maand) Eventueel: Gegevens (ex)partner en evt. scheidingsdatum Echtscheidingsconvenant en alimentatiegegevens Evt. abonnementen Reis/studiekosten Indien u een auto heeft: Auto/ kenteken deel 1 en 2 Noodzakelijkheidsverklaring auto door werkgever Indien woonachtig in een instelling: Contactgegevens hulpverleners Toelichting behandelaar GGZ Indien onder bewind: Beschikking beschermingsbewind Gemeente Oegstgeest, Afdeling Schuldhulpverlening, Antwoordnummer 40012, 2300 VJ Oegstgeest (geen postzegel benodigd) 12

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden?"

Checklist. Hoe te handelen na een overlijden? Checklist Hoe te handelen na een overlijden?" Checklist Hoe te handelen na een overlijden? pagina 1 In deze checklist staan de belangrijkste punten die moeten worden afgehandeld na het overlijden. U kunt

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie