Technisch vooronderzoek SocialMediaCaster Connector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch vooronderzoek SocialMediaCaster Connector"

Transcriptie

1 Technisch vooronderzoek SocialMediaCaster Connector Auteur: Keimpe de Heer en Edwin van Ouwerkerk Moria Datum: 22 januari 2012 Inleiding Dit technisch vooronderzoek vormt de basis waarop de ontwikkelactiviteiten in het project SocialMediaCaster Connector gestalte krijgen. Er is onderzoek gedaan naar de catalogussystemen van de schoolmediatheek (Aura) en de bibliotheek Leeuwarden (Bicat/Wise). Daarnaast is een verkennend onderzoek gestart naar de benodigde technische functionaliteiten van de software om het systeem zoals in het in het projectvoorstel beschreven, te realiseren. In dit document wordt verslag gedaan van het technisch vooronderzoek en vormt daarmee een van de project deliverables zoals vastgesteld in de projectaanvraag Mediawijzer.net. Context De beoogde applicatie bouwt voort op reeds ontwikkelde software. De huidige software bestaat uit drie componenten. Het gaat daarbij om 1.) de koppeling tussen Barcode tags en het uitlezen van het lokale bibliotheek catalogussysteem, 2.) het zoeken naar relevante media en user generated content via webservices en 3.) het visualiseren van de resultaten op een touch sensitive interface. De uitbreiding op basis van de reeds ontwikkelde software maakt het mogelijk om na de eerste drie stappen zoals hierboven beschreven, de zoekresultaten te controleren op beschikbaarheid in catalogussystemen van bibliotheken op afstand. In onderstaande paragrafen worden de te ontwikkelen software componenten nader beschreven. Catalogusconnector De catalogusconnector maakt het mogelijk om op afstand verbinding te maken met het catalogussysteem van de bibliotheek (Bicat/Bicat Wise). Op basis van deze connectie is het mogelijk om de gevonden resultaten uit de eerste zoekopdracht te vergelijken met beschikbare bronnen in de collectie van een bibliotheek op afstand. Op deze manier wordt het mogelijk om vanuit een SMC installatie in een mediatheek op school verbinding te maken met het catalogussysteem van een bibliotheek in de buurt. Voor deze software component is het essentieel dat de gebruikte communicatieprotocollen en standaarden van catalogussystemen op een uniforme wijze worden aangesproken en voldoende informatie ontsluiten voor de SocialMediaCaster software. Cataloguschecker De cataloguschecker is de software component die 1.) gerelateerde bronnen op basis van de gescande bron zoekt in de catalogi van schoolmediatheek en bibliotheek en 2.) Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 1 van 8

2 controleert of de gevonden gerelateerde bronnen beschikbaar zijn in de collectie van de bibliotheek. Het zoek en vindproces van SocialMediacaster vindt daarmee plaats in de volgende stappen: 1. Een collectie bron wordt ingescand via een SocialMediaCaster installatie; 2. Socialmediacaster zoekt gerelateerde bronnen in het catalogussystemen van de schoolmediatheek (Aura) en de catalogus van de bibliotheek (BicatWise); 3. Parallel aan het zoekproces in stap 2 zoekt SMC op sociale mediaplatforms naar gerelateerde informatie (user reviews en beschikbaar achtergrondmateriaal); 4. De beschikbaarheid van de gerelateerde bronnen uit stap 2 wordt gecontroleerd in de catalogussystemen; 5. Alle gevonden informatie kan worden gedeeld op sociale mediakanalen via de interface van SMC. Risico's en technische haalbaarheid De koppeling tussen bibliotheekobjecten en informatie op internet is technisch goed haalbaar gebleken. Echter, op dit moment is voor het merendeel van de collectie nog geen directe koppeling tussen BARCODE ObjectIdentifiers en entries in de catalogus De gebruikte barcode vanuit de BARCODE tag is wel eenvoudig op te vragen. Daarmee kan alsnog de catalogus bevraagd worden. Het technisch onderzoek is gericht op de wijze waarop informatie (op afstand) uit het catalogussysteem opgevraagd kan worden. Hiertoe zullen alternatieve communicatieprotocollen worden onderzocht en daarnaast het gebruikte catalogussysteem zelf. De conclusie is dat er aanpassingen op het catalogussysteem zelf moeten plaatsvinden om: 1. Meer informatie over collectie-items op te kunnen vragen; 2. Een geautomatiseerde opdracht op afstand te geven waarmee de beschikbaarheid van bronnen in de collectie van de bibliotheek wordt gecontroleerd. We hebben vastgesteld dat de risico's met name ontstaan door afhankelijkheid van het catalogussysteem van de schoolmediatheek en de toegankelijkheid van het catalogussysteem van Stichting Bibliotheken Midden Friesland (SBMF). De beoogde plannen in het vervolgtraject zijn technisch haalbaar echter is de manier waarop gerelateerde bronnen gevonden worden wel een punt van aandacht. De volgende aanpak is vastgesteld: 1) Gerelateerde bronnen worden gevonden in de bibliotheek catalogus op basis van resultaten uit zoekopdrachten in Aura (catalogussysteem schoolmediatheek). De zoekresultaten uit Aura worden gebruikt voor geautomatiseerde zoekopdrachten in de bibliotheek catalogus via beschikbare webservices van Bicat Wise. Gerelateerde bronnen vormen daarmee een nieuwe categorie zoekresultaten die als zodanig worden toegevoegd aan de huidige manier waarop zoekresultaten worden gevisualiseerd in de interface 2) Sociale media worden gebruikt om: a) gerelateerde informatie te vinden en te visualiseren (zoals in de huidige versie) b) gevonden informatie te delen (via de hoekknoppen) Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 2 van 8

3 3) De manier waarop het bibliotheek catalogussysteem wordt aangesproken moet fundamenteel worden aangepast: a) Andere communicatieprotocollen of via webservices b) Als prototype toepassing van BicatWise c) koppeling naar klanteninformatie via webservices of bijvoorbeeld mijnbibliotheek Overige aanpassing huidige versie SMC 1) De Facebook knop wordt gekoppeld aan de SMC Facebook fanpage. Gevonden informatie op de SMC kan op deze manier worden gedeeld op de Facebookpagina en daar worden teruggevonden door gebruikers en worden hergebruikt in eigen sociale netwerken; 2) De Twitterknop wordt een soortgelijke functie als de Facebook knop. Gevonden informatie op de SMC zuil kan eenvoudig worden teruggevonden via het Twitterkanaal van SMC; 3) De Bookmarkknop wordt omgebouwd tot een informatieknop. Wanneer een gebruiker op deze knop drukt zal algemene informatie over SMC worden getoond; 4) Screensaver aanzetten (zodat het niet lijkt of zuil is uitgeschakeld na tijd inactief te zijn); 5) Tijd voor scannen en zoeken visualiseren (voortgang expliciteren naar gebruiker). Catalogussysteem schoolmediatheek Aura Op basis van voorbeeld XML formulieren die Aura ons heeft toegestuurd, is het goed moeglijk om de catalogus op afstand te bevragen en de gewenste informatie op te vargen. Uit technisch onderzoek bleek dat het catalogussysteem (Aura) van de school een update nodig heeft zodat er gebruik gemaakt kan worden van de functionaliteit waarmee we op afstand het systeem via XML kunnen bevragen. Na de update van het Aura systeem verwachten we geen verdere problemen. Catalogussysteem Bibliotheek Bicat (Wise) Het huidige communicatieprotocol voor het bevragen van het catalogussysteem van de bibliotheek is het 3M Standard Interchange Protocol (SIP), Revision Dit protocol wordt met name gebruikt om het uitleensysteem te automatiseren en voldoet niet aan de vraag naar meer informatie over de gevonden objetcen (boeken, dvd s) omdat er maar twee velden worden gebruikt, namelijk: titel en auteur. Voor dit project is daarom gekeken of het SIP protocol uitgebreid kan worden. De uitbreiding naar meer velden betreft de velden 43 en <Transaction date><institution id><item identifier> 44<Transaction date>< Item identifier><item identifier><title identifier><media type><current Location><Writer information>< Collection><Shelf position><siso code><item Properties> Uitleg verschillende velden : Writer information : Schrijver b.v. Wolkers, Jan Collection : Huidige collectie van het item b.v. JGD Shelf position: Plaats van het item in de bibliotheek ( getal ) Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 3 van 8

4 SISO code: Standaard SISO code max 6 cijfers b.v De conclusie van het onderzoek naar uitbreiding van het SIP protocol is dat er nog steeds onvoldoende informatie wordt ontsloten voor SMC om betekenisvolle relaties te kunnen leggen tussen collectieitems. Het advies is daarom om in plaats van SIP over te stappen naar het gebruik van webservices in Bicat Wise. Gebruik webservices via Wise omgeving: In Wise moeten Webservice-clients (zoals websites/joomla) bekend zijn op basis van IPnummer en/of poort-nummer. Er kan een sessie tot stand worden gebracht waarin deze WS-client geauthenticeerd en geautoriseerd wordt, het session- id wordt bij elk volgend request doorgegeven als Cookie (ULS_SID) of als CGI parameter (sid). Ook is het mogelijk om bij IEDER request opnieuw te authenticeren en autoriseren door de betreffende gegevens mee te sturen (ulsprt). Webservices voor websites in bicatwise Het meegeven van een sid of cookie werkt goed bij een sessie waarvan de WS-client zelf de Eigenaar is. Bij SSO echter ontstaan er sessies waarvan de WS-client niet de eigenaar is, bijvoorbeeld door aanmelding in de portal (bx.pl). Omdat maar 1 sid parameter gebruikt kan worden moet in zo'n geval de WS-client nog geauthenticeerd worden bij een reeds bestaande sessie waar hij geen Eigenaar van is. Dat kan alleen door de eerste keer met deze sid expliciet de ulsprt parameter door te geven. Als de autorisatie goed verloopt kan voor volgende requests met dit sid de ulsprt parameter achterwege blijven. Noot In eerdere versies was het gebruikelijk om de WS-client zich te laten aanmelden met de prt parameter. Dat ontneemt echter de mogelijkheid om in de sessie voor de gebruiker een andere poort te gebruiken met eigendefinities(zoalscatalogusdefinitieetc).daaromisparameterulsprtingevoerd.voorterug waartse compatibiliteit is het nog mogelijk de WS-client requests op uls.pl met de prt parameter te doen, maar dan wordt deze intern automagisch omgezet naar ulsprt en wordt voor prt de default poort waarde INTERNET gebruikt. Overzicht services Webservice Samenvatting Via Parameters xmlsess/getsi d Starten van een Portal sessie vanuit de Website/CMS event=xmls ess of event=gets id ulsprt poortvandews-client event licenties xmlwipe MIJNWS,SSO xmlauth Aanmelden van een klant vanuit de Website/CMS Hierbij is de WS-client reeds bekend (aangemeld) en kan een sid meesturen als cookie (ULS_SID) of parameter (sid) Geeft geen aanleiding tot een callback omdat in dit geval de website/cms de event=xmla uth ssokey referentie-naam voor Website/CMS (welke server) ssoid Website/CMS session id newlener pasnummer/gebruikersnaam pinkode pin/wachtwoord pub Optioneel pub=1 om aan te geven dat sprake is van een publiekscatalogus in plaats van toegang via Internet ulsprt poort van de Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 4 van 8

5 xmlinfo xmlwipe initiator is van het inloggen (en er dus al van weet). Opvragen autorisatie en sessie info vanuit de Website/CMS Referentiepunt bij deze request is de sid van sessie waar de klant in bekend is. De WS-client zou hier geen Eigenaar van hoeven zijn (zie boven). Daarom stuurt WS-client bij dit request ALtijd ulsprt mee zodat hij ook in deze sessie geauthenticeerd kan worden. Uitloggen van de klant vanuit de Website/CMS Geeft geen aanleiding tot een callback omdat in dit geval de website/cms de initiator is van het inloggen (en er dus al van weet). event=xmli nfo event=xml wipe favlist Opvragen van favorieten van de klant event=favli st WS-client Zoals uit de voorbeelden van antwoorden blijkt, geeft de service soms meer informatie vrij dan wenselijk is om aan de eindgebruiker door te geven. Zo moet de Website/CMS niet het onderscheid tussen een onbekende gebruikersnaam of foutief wachtwoord aan de eindgebruikers prijsgeven in verband met het risico van hacken. ssokey referentie-naam voor Website/CMS (welke server) ssoid Website/CMS session id sid session id van de Portal ulsprt poortvandews-client sid sessionidvandeportal sid session id van de Portal ulsprt poortvandews-client favdel Verwijderen van een favoriet van de klant event=favd el sid session id van de Portal titcode Titelnummervanteverwijderenfavoriet ulsprt poort van de WS-client invent Wat heb ik thuis/verlengen event=inve nt sid session id van de Portal ulsprt poortvandews-client prolacta Verlengen van 1 of meerdere exemplaren event=prol acta leenhist Eerder geleende titels event=leen hist prolexm prolexm:1ofmeerdoor gescheidenexemplaarn ummers;dezezijntevindeninveldvaluevaneven t invent sid session id van de Portal ulsprt poort van de WS-client aantal gevraagdeaantaltitels,default50 sid session id van de Portal ulsprt poortvandews-client returned Terugbrengkar, oftwel: zojuist ingeleverd Geeft een lijst van titels die de laatste 72 uur zijn ingeleverd bij het gevraagde filiaal event=retur ned aantal gevraagdeaantaltitels,default50 vestnr Vestigingwaarvandeexemplarenbekekenmoe tenworden sid session id van de Portal ulsprt poortvandews-client tsa Availability, beschikbaarheid van titels. Kan gebruikt worden als er een externe zoekbron is die titelnummers van dit lokale Wise systeem oplevert event=tsa aantal gevraagdeaantaltitels,default50 item 1 of meer door komma gescheiden titelnummers vestnr Vestigingwaarvandeexemplarenbekekenmoe tenworden sid session id van de Portal ulsprt Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 5 van 8

6 poortvandews-client apw Aanwinsten per wereld In bicatcgi.conf wordt vastgelegd hoe de werelden zijn opgebouwd uit 1 of meer interesseprofielen (aanwinstprofielen), bijvoorbeeld: 'PORTAL' => { 'AANW_PER_WERELD' => { 'beleving' => [{'031' => 2},{'033'=>2},{'013'=>2},{'024'=>2},], 'kids' => [{'047' => 5},{'041'=>5},{'040'=>5}], }, }, event=tsa aantal gevraagdeaantaltitels,default50 world identifier van de Wereld, zoals vastgelegd in bicatcgi.conf vestnr Vestigingwaarvandeexemplarenbekekenmoe tenworden sid session id van de Portal ulsprt poortvandews-client reserveringsv erzoek Hierin verwijzen de drie-cijferige codes naar aanwinstprofielen (APSSTDXXX met XXX de drie-cijferige code) en wordt per profiel aangegeven hoeveel titels er in de set dienen voor te komen (random trekking). Bevragen van de mogelijkheden voor reserveren van een titel voor deze actor reservering Reserveren van een titel voor deze actor event=resv actn titcode titelnummer vestnr Vestiging waar we staan ophvest Vestiging waar opgehaald zou worden sid session id van de Portal ulsprt poort van de WS-client titcode titelnummer vestnr Vestiging waar we staan ophvest Vestiging waar opgehaald moet worden sid session id van de Portal ulsprt poort van de WS-client Technische ontwerp SocialMediaCaster Er bevinden zich een aantal elementen in de SocialMediaCaster: de barcode reader (inclusief daarvoor benodigde cliënt software); de serverapplicatie, die verantwoordelijk is voor van de data uit de bibliotheek-catalogus en databronnen op internet; en de cliëntapplicatie die de interface aan de eindgebruiker vertegenwoordigt. Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 6 van 8

7 In bovenstaande afbeelding de pijlen die de belangrijkste datastromen tussen de verschillende componenten verbeelden: de barcode reader stuurt de uitgelezen ObjectIdentifier en barcode naar de server applicatie (1). De serverapplicatie voert met deze informatie een query uit op de bibliotheek-catalogus (2) en verzamelt daaruit zoveel mogelijk meta-informatie als beschikbaar (3). Met deze meta-data start de serverapplicatie zoekopdrachten bij de verschillende databronnen op internet (4) en verwerkt de resultaten van die zoekopdrachten (5) om ze vervolgens aan de cliëntapplicatie aan te bieden (6), die de resultaten vervolgens aan de eindgebruiker presenteert. De serverapplicatie is ontwikkeld als een Java EE (Enterprise Edition) applicatie, die gehost wordt binnen Apache Tomcat 7.0. De serverapplicatie bestaat uit een aantal functioneel te onderscheiden componenten: 1. SocialMediaCaster core Deze component is verreweg het grootste van de serverapplicatie-componenten. Hierin wordt namelijk de coördinatie tussen de overige componenten geregeld en wordt de data, die door de databron-connector aangeleverd wordt, doorgestuurd naar de web cliënt support component. 2. Web cliënt support Binnen deze component wordt alle functionaliteit geïmplementeerd die nodig is om de webclient van informatie te voorzien: statusupdates, resultaten van zoekopdrachten en reacties op acties van de eindgebruikers. Deze component is in staat binnenkomende HTTP-requests te verwerken en de benodigde vertaalslagen tussen de Core component en de web-client te maken. Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 7 van 8

8 Naast de Core en de web cliënt support componenten zijn er nog een drietal connector componenten: deze vertegenwoordigen de communicatie met de buitenwereld anders dan de interactie met de eindgebruiker: de barcode connector, de catalogus connector en de databron connector. De BARCODE connector luistert naar binnenkomende activiteit van de BARCODE reader en daarbij behorende cliëntsoftware en speelt de verkregen informatie door aan de Core component. De databron connector is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie uit bronnen op internet en bestaat daartoe zelf uit een serie sub-componenten: de databronadapters. Alle onderlinge verschillen tussen protocollen, communicatiestijlen en API implementaties van de verschillende te gebruiken databronnen zijn geïsoleerd binnen de individuele databron-adapters. Deze opzet maakt het mogelijk om eenvoudig nieuwe databronnen toe te voegen en om bestaande uit te breiden of aan te passen. Zo is er een Google Image Search adapter, een YouTube adapter, een Amazon Product Search adapter, enzovoorts. 3. BARCODE reader met clientapplicatie In de SMC wordt een BARCODE reader gebruikt die voldoet aan de ISO standaard. De clientsoftware wordt geactiveerd op het moment van detectie van een BARCODE tag. Deze (BARCODE) client sofware kan vervolgens andere applicaties opstarten of triggeren om de uitgelezen barcodetaggegevens door te geven. Omdat de interne SocialMediaCaster server is opgezet als een webapplicatie kan volstaan worden met het openen van een URL. Deze request wordt vervolgens opgevangen en verwerkt door de barcode connector component van de serverapplicatie. Hiermee heeft de serverapplicatie voldoende informatie om de rest van het proces te kunnen starten. 4. Clientapplicatie Dit is het enige deel van de applicatie dat voor de eindgebruiker zichtbaar is middels een Javascript- en HTML gebaseerde browserapplicatie, gehost in Google Chrome. De browser draait in kiosk-mode, waardoor de standaard browse-functies uitgeschakeld zijn en alleen de SocialMediaCaster cliënt applicatie beschikbaar is voor de eindgebruiker. Er is gekozen voor Google Chrome vanwege haar moderne, snelle Javascript omgeving die goed te beveiligen is. Ook sluit Chrome nauw aan bij de geldende en ontwikkelende HTML standaarden en biedt ingebouwde support voor veel gebruikte media-formaten en heeft bovendien een nauw geïntegreerde versie van Flash aan boord. Dit is met name belangrijk omdat veel video s op internet (nog steeds) aangeboden worden via Flashplayers of in Flash-formaten. De cliëntapplicatie is ontwikkeld op basis van jquery. Delen van de gevonden media en overige zoekresultaten vindt plaats in de cliënt zelf - in de eerste versie van de SocialMediaCaster worden nog geen persoonlijke profielen bijgehouden binnen de installatie zelf. Delen op sociale media gebeurt in de browser, via de API s die de verschillende sociale netwerken (Facebook, Twitter) daarvoor beschikbaar stellen. 5. Beheeromgeving De beheeromgeving is niet echt een aparte component, maar een beschikbare faciliteit. Het stelt de ontwikkelaars in staat om op afstand toegang te krijgen tot een SocialMediaCaster installatie. Technisch vooronderzoek SMC Connector januari 2012 pagina 8 van 8

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE

HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN DARTS WEB AUTHENTICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET ONTWERP... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Privacy Statement Snippit

Privacy Statement Snippit Privacy Statement Snippit Imagine IC neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Imagine IC altijd in

Nadere informatie

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003

Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Oracle Application Server Portal Oracle Gebruikersgroep Holland Oktober 2003 Page 1 1 Kees Vianen Senior Sales Consultant Technology Solutions Oracle Nederland Agenda Geschiedenis van Oracle Portal Portal

Nadere informatie

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon

Whitepaper. Personal Targeting Platform. De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Whitepaper Personal Targeting Platform De juiste content Op het juiste moment Aan de juiste persoon Introductie 2 Geïntegreerde personalisering 2 Het opbouwen van een profiel 2 Segmenteren en personaliseren

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Handleiding Aura Internet Catalogus. 1 Aanmelden en inloggen. 2 Mijn AuraSpace. 3 Zoeken. Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. Inloggen...

Handleiding Aura Internet Catalogus. 1 Aanmelden en inloggen. 2 Mijn AuraSpace. 3 Zoeken. Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. Inloggen... Handleiding Aura Internet Catalogus 1 Aanmelden en inloggen Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord. 3 2 Mijn AuraSpace Mijn Uitleningen en Mijn Reserveringen... 3 Mijn Recensies...

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E )

F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) F U N C T I O N E E L O N T W E R P V O O R F U L L H O U S E M O B I LE ( V I S I O N V E R S I E ) Datum: 29-09-2010 Auteur: Dairo Bosschart Versie: 1.0 Document: Functioneel_ontwerp (vision versie).docx

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Werkinstructie schoolwise voor leerkrachten

Werkinstructie schoolwise voor leerkrachten [Geef tekst op] De Bibliotheek op school Werkinstructie schoolwise voor leerkrachten Proces digitale portal Inhoud SchoolWise-portal... 2 Docentenmenu... 2 Leerlingoverzicht... 4 Telaat lijst... 5 Uitleenoverzicht...

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Bij problemen of vragen omtrent de login gegevens, kan er contact worden opgenomen met de webmaster bij Lannoo.

Bij problemen of vragen omtrent de login gegevens, kan er contact worden opgenomen met de webmaster bij Lannoo. Jean-Baptiste de Ghellincklaan 13, Bus 301 9051 Gent +32/497.52.61.20 www.misterduke.be Manual: Aanmaak Event/ Expo : Lannoocampus-Academie.nl 1. Inloggen CMS Via http://www.lannoocampus-academie.nl/beta/cms

Nadere informatie

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer

Snel aan de slag met. Bibliotheek.net Systeembeheer Snel aan de slag met Bibliotheek.net Systeembeheer (Systeembeheerhandleiding) Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl

Single Sign On. voor. Residentie.net en Denhaag.nl Single Sign On voor Residentie.net en Denhaag.nl Omschrijving : -- Opgesteld door : Leon Kuunders Referentie : -- Datum : 30 augustus 2003 Versie : 0.31 (draft) Versiebeheer Versie Datum Auteur Wijziging

Nadere informatie

Inleiding tot de catalogus. 10mm. foto

Inleiding tot de catalogus. 10mm. foto Inleiding tot de catalogus 10mm foto Inhoud Registreren... 4 Je gezinsleden aan je profiel koppelen... 8 Je gebruikersprofiel... 9 Verlengen... 11 Materialen opzoeken en reserveren... 12 Registreren Om

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs

Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs Handleiding portal Ons Middelbaar Onderwijs De portal maakt het mogelijk om te allen tijde via internet in te kunnen loggen op het OMOnetwerk. Hierdoor is het mogelijk om de verschillende intranetsites

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Nieuwe gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten Deel 2. Theo van Veen en Paul Doorenbosch

Nieuwe gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten Deel 2. Theo van Veen en Paul Doorenbosch Nieuwe gegevensarchitectuur ondersteunt nieuwe diensten Deel 2 Theo van Veen en Paul Doorenbosch De KB heeft haar gegevensinfrastructuur vernieuwd. De service-georiënteerde architectuur die hieraan ten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0

HTML. Media. Hans Roeyen V 3.0 Media Hans Roeyen V 3.0 12 maart 2015 Inhoud 1. (Multi)Media op websites... 3 2. Flash en Websites... 4 3. Video op je website... 4 3.1. YouTube insluiten op de pagina... 4 3.2. Video zonder YouTube...

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITES. Versie 1.0, 31 Maart 2015. Pagina 1 / 59 Handleiding websites

HANDLEIDING WEBSITES. Versie 1.0, 31 Maart 2015. Pagina 1 / 59 Handleiding websites HANDLEIDING WEBSITES Versie 1.0, 31 Maart 2015 Pagina 1 / 59 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gebruik 2.1 Modulaire opzet 2.2 Uw resultaat zien aan de voorkant 2.3 Cache legen 3. Inloggen 4. Dashboard 5.

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Handleiding Videoplatform AmersfoortBreed. www.amersfoortbreedtv.nl

Handleiding Videoplatform AmersfoortBreed. www.amersfoortbreedtv.nl Handleiding Videoplatform AmersfoortBreed www.amersfoortbreedtv.nl Inhoud 1. Algemene instructie p. 2 Video bekijken 2. Zoeken op het videoplatform p. 3 3. Video delen p. 4 4. Reacties bekijken / plaatsen

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Adlib Internet Server

Adlib Internet Server Adlib Internet Server Software voor professioneel collectiebeheer in musea, en andere collectie beherende instellingen Veelzijdig Gebruiksvriendelijk Krachtig Adlib Internet Server Uw collecties online,

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Koppelvlakspecificatie CGI - DigiD

Koppelvlakspecificatie CGI - DigiD Koppelvlakspecificatie CGI - DigiD Versie 2.3 Datum 17 december 2013 Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.3 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900 555 4555 (10 ct p/m) servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost

JPTrain. JPTrainBeta versie 25 mei 2015. Android client voor GBtrainHost JPTrain JPTrainBeta versie 25 mei 2015 Android client voor GBtrainHost Inhoud 1. Benodigd voor JPTrain... 3 2. Installatie JPTrain... 3 2.1 Conversie van oude versie(s)... 3 3. Eerste kennismaking met

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

WebDAV versus iwork.com op je ipad

WebDAV versus iwork.com op je ipad WebDAV versus iwork.com op je ipad Datum: 14 maart 2011 Versie: 1.0 Auteur: Pierre Gorissen (http://ictoblog.nl/ ) Een van de minder handige dingen aan de iwork verzameling voor de ipad (Pages, Keynote,

Nadere informatie

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE

HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE HANDLEIDING EXTERNE TOEGANG CURAMARE Via onze SonicWALL Secure Remote Access Appliance is het mogelijk om vanaf thuis in te loggen op de RDS omgeving van CuraMare. Deze handleiding beschrijft de inlogmethode

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER WEBSERVICE KOPPELING

HDN POORTWACHTER WEBSERVICE KOPPELING HDN POORTWACHTER WEBSERVICE KOPPELING HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 HET DOEL VAN DIT DOCUMENT...

Nadere informatie

Werken met Bibliotheek.net

Werken met Bibliotheek.net Werken met Bibliotheek.net Gebruikershandleiding versie 1.0 Uitgever: Stenvert Systems & Service B.V. Postbus 593 3800 AN Amersfoort Nederland Telefoon: 033 457 0199 Fax: 033 457 0198 E mail: info@stenvert.nl,

Nadere informatie

Handleiding Mijn bibliotheek

Handleiding Mijn bibliotheek Handleiding Mijn bibliotheek Doelgroep: bibliotheekmedewerkers Versie 19 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 1 Hoe kom ik in Mijn bibliotheek?... 2 Via de website van de bibliotheek/gemeente/partner/...

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

API handleiding Pompoen SMS

API handleiding Pompoen SMS Pompoen SMS API handleiding Versie 1.2 Index 1 Uitleg 2 Parameters 3 Optionele parameters 4 Aflever rapportage 5 Credits 1. Uitleg Door middel van onze API kunt u onze SMS-toepassing inbouwen in uw eigen

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem OMZETTING AFAS PROFIT CONNECTIE NIS Notarieel Informatie Systeem 2016 Van Brug Software Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaarden noch de auteur, noch Van Brug Software enige

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Webuniversum. www.vlaanderen.be

Webuniversum. www.vlaanderen.be Webuniversum www.vlaanderen.be 1 Webuniversum doelstelling Onze primaire focus is de Vlaamse overheid en lokale besturen. Federale diensten worden maximaal meegenomen Burger kijkt naar de overheid, los

Nadere informatie

HANDLEIDING Social media op website Stichting Vertellen, versie jan. 2013 blad 1 van 8 HANDLEIDING SOCIAL MEDIA KOPPELEN AAN PROFIEL BIJ STG VERTELLEN

HANDLEIDING Social media op website Stichting Vertellen, versie jan. 2013 blad 1 van 8 HANDLEIDING SOCIAL MEDIA KOPPELEN AAN PROFIEL BIJ STG VERTELLEN blad 1 van 8 HANDLEIDING SOCIAL MEDIA KOPPELEN AAN PROFIEL BIJ STG VERTELLEN Het inlogscherm van site van de Stichting Vertellen is gewijzigd. Er zijn 4 knoppen bijgekomen waarmee je kunt inloggen via

Nadere informatie

Profit Touch Interface

Profit Touch Interface Zielhorsterweg 79 3813 ZX Amersfoort Tel Mail Web Profit Touch Interface Vastleggen, registreren en bestellen op een Touch Screen. Gekoppeld aan AFAS Profit 033-2104141 info@ipublications.net www.ipublications.net

Nadere informatie

Inleiding tot de catalogus. 10mm. foto

Inleiding tot de catalogus. 10mm. foto Inleiding tot de catalogus 10mm foto Inhoud Registreren... 4 Je gezinsleden aan je profiel koppelen... 8 Je gebruikersprofiel... 9 Verlengen... 11 Materialen opzoeken en reserveren... 12 3 Registreren

Nadere informatie

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM

Eigen Widgets in CRM. Introductie. Limitering. Widgets beschikbaar stellen. Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Tips & Tricks Eigen Widgets in CRM Eigen Widgets in CRM Introductie De WebUI van CRM 7.0 maakt het mogelijk om je eigen widgets te maken en deze in je eigen view te gebruiken. Dat kan door gebruik te maken

Nadere informatie

VisiBox Online Blad 2 van 6

VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox Online VisiBox Online Blad 2 van 6 VisiBox online: Is het basis programma binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning en materiaal/ruimte. Deze basis is uitbreidbaar naar

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

MIRA Suite. Kennisdelen is simpel

MIRA Suite. Kennisdelen is simpel Kennisdelen is simpel CvE IM Solutions B.V. Bonegraafseweg 60 4051CH Ochten Tel. 0344644605 Fax 0344714088 info@cvesolutions.nl www.cveims.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 MIRA algemeen... 4 2.1 Voordelen

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)...3 Koppeling B ) Koppeling van debiteurenkaarten...3

Nadere informatie

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design

Algemene WordPress Handleiding uitleg basics Karin de Wit Design Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie... 3 Introductie... 4 Inloggen bij WordPress... 5 Introductie in het dashboard... 6 Berichten en pagina's... 8 Bericht Categorieën... 8 Nieuw Bericht...

Nadere informatie

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers

4 ASP.NET MVC. 4.1 Controllers 4 ASP.NET MVC ASP.NET is het.net raamwerk voor het bouwen van webapplicaties. De MVC variant hiervan is speciaal ontworpen voor het bouwen van dergelijke applicaties volgens het Model-View-Controller paradigma.

Nadere informatie

The Arternet: Ontwerpdocumentatie 20-01-2015

The Arternet: Ontwerpdocumentatie 20-01-2015 The Arternet: Ontwerpdocumentatie 20-01-2015 Levi Zimmerman & Robert Stijn V201 Alexander Zeh - The Social Web The Arternet: Ontwerpdocumentatie Levi Zimmerman & Robert Stijn 1 Inleiding The Arternet is

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner

Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner 1 Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner Welkom bij mijn presentatie over REST, OData en SharePoint 2010. 2 Voorstellen Als eerste wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Michaël Hompus

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Security Pentest. 18 Januari 2016. Uitgevoerde Test(s): 1. Blackbox Security Pentest 2. Greybox Security Pentest

Security Pentest. 18 Januari 2016. Uitgevoerde Test(s): 1. Blackbox Security Pentest 2. Greybox Security Pentest DEMO PENTEST VOOR EDUCATIEVE DOELEINDE. HET GAAT HIER OM EEN FICTIEF BEDRIJF. 'Inet Veilingen' Security Pentest 18 Januari 2016 Uitgevoerde Test(s): 1. Blackbox Security Pentest 2. Greybox Security Pentest

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 11 maart 2009. Versie 1.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 11 maart 2009. Versie 1.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 11 maart 2009 Versie 1.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie