VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 Postbus KB Alkmaar Banknummer ABN Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan LH Alkmaar Tel.: (072) VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 12 APRIL 2016 Aanwezige bestuursleden Aanwezige commissieleden Afwezige bestuursleden: Afwezige commissieleden: Afwezige commissarissen Woonwaard: Namens Woonwaard Notuliste Leden concept : IJsbrand Schulp, voorzitter : Atie Stegemeijer, secretaris : Gerie Nat, penningmeester : Bob Oostenrijk, lid : Ria Huijboom, participatiegroep Wonen en Zorg : Ria Kriesch, lid CCO* : Dirk Jan Nat, participatiegroep RPW : Theo de Wit, facilitair & PR : Will Hengst, participatiegroep RPW : Willem Kruit, vice voorzitter : Gerard Stokkers, Ledenservice : Tanja Ineke en Myrthe Scheltema de Heere : Joke van de Berg, directeur Wonen : Mia Sonnema : Van de aanwezige en stemgerechtigde leden is een presentielijst opgesteld. Deze lijst staat aan het eind van het verslag vermeld. Afwezig met afbericht: : Mevr. IJdema-de Bruin, complex 520 : Mevr. Speet, complex 520 : Mevr. v.d. Brink, complex 520 : Mevr. de Jong, complex 134 : Hr. Kuijper, complex Eclips : Mevr. Koster-Limonard, complex 627 * CCO = Commissie Centraal Overleg 1. Opening door de voorzitter IJsbrand Schulp opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de leden van bewonerscommissie 5/6 van - 1 -

2 voormalig Ymere, Hr. Dubbeld, Hr. Groen, Mevr. Hand en Mevr. Sakari. 2. Mededelingen / ingekomen stukken IJsbrand Schulp geeft toelichting over de prestatieafspraken. In december is er een kennismakingsbijeenkomst geweest met de drie directeuren van de corporaties Woonwaard, van Alckmaer en Kennemer Wonen, de huurdersverenigingen van deze corporaties en de gemeente Alkmaar. Gezamenlijk hebben zij een marsroute uitgezet. Inmiddels is al aardig wat werk verricht. De corporaties en de gemeente moeten hun huiswerk gaan doen. Bureau Fraey is aangetrokken om de kar te trekken, het proces te bewaken en alles in goede banen te leiden. De huurdersverenigingen worden bijgestaan door Hans Weevers van WKA (Woonbond Kennis-en Adviescentrum) In de kerngroep is gesproken over Wonen en Zorg. Vanuit de huurdersverenigingen hebben Ria Kriesch en Ria Huijboom zitting genomen in deze groep. Er is gediscussieerd over hoe om te gaan met Wonen en Zorg. Het is de bedoeling om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Wanneer men dit wil gaan toepassen dan dienen de voorzieningen daar ook voor beschikbaar te zijn. Het is de opdracht aan de corporaties om uit te zoeken waar geschikte woningen voor deze groep zich bevinden. Denk dan aan de zgn. nultredenwoningen. Binnenkort volgen nog meer overleggen. We hopen tijdens de volgende vergadering met de afgevaardigden, op 7 juni a.s., jullie meer informatie te kunnen geven. Hr. Hummen, complex 121: doen andere gemeentes hier ook aan mee? IJsbrand Schulp: van de andere gemeentes moeten we nog een uitnodiging om met de prestatieafspraken te beginnen, ontvangen. Woonwaard zit ook om tafel met de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard. Misschien wachten zij af hoe het in Alkmaar gaat. 3. Bespreken huuraanpassing De doorstroming huurmarkt is de 2 e Kamer gepasseerd, er is tegenstand in de 1 e Kamer. Vandaag is de zgn. finaleronde en eventuele stemming over dit punt. In eerste instantie heeft Woonwaard meegedaan aan de inkomensafhankelijke huurverhoging. De HBV heeft geadviseerd om voor de laagste inkomens een stijging van 1,6% door te voeren. Woonwaard heeft dit advies niet overgenomen. Zij hebben gekozen voor huuraanpassing over de hele linie tot aan de standaardhuur. De huurders die boven de standaardhuur zitten krijgen huurverlaging. 43% van de woningen van Woonwaard zitten op de standaardhuur, inclusief de woningen van voormalig Ymere. De huren worden over de hele linie verhoogd met 2,1%. Met plussen en minnen komt men gemiddeld uit op 0,8% over het totale woningbezit. We weten alleen nog niet wat de 1 e Kamer zal beslissen. Voor het zelfde geld gaat het niet door en kunnen we weer met z n allen om tafel gaan. De HBV is bijzonder blij dat Woonwaard heeft gekozen voor de standaardhuur

3 Iedere huurder krijgt een brief met uitleg over de standaardhuur, huurverhoging of eventuele huurverlaging. Bij Kennemer Wonen krijgen alleen de hogere inkomens huurverhoging. Hr. Mosch, complex 627: de standaardhuur van je woning zou op de website gepubliceerd worden. Tot nu toe staat dat nog niet op de site, hij vraagt of dit toch nog een keer op orde gemaakt kan worden. De WOZ-waarde van zijn woning is aangepast, met de berekening van het puntensysteem speelt de WOZ-waarde een rol. Joke van den Berg: het lukt nog niet om de huurprijs en de puntentelling van de woning op de website te publiceren. Van de zomer wordt het nieuwe computersysteem actief en dan zijn deze zaken op de website te vinden. Hr. Hummen, complex 121: de WOZ-waarde van alle bewoners van het Koraal zijn m 2 te hoog ingeschaald. Wanneer je dit terugrekent naar de WOZwaarde dan scheelt dat. Het is belangrijk om na te gaan wat de gemeente heeft opgegeven. Een ieder moet zelf bezwaar aantekenen bij de gemeente. 4. Verslag CCO vergadering d.d. 15 maart 2016 Ria Kriesch doet verslag. Tijdens het overleg is gesproken over de huuraanpassing voor 2016 maar ook over het aantal woningen in de diverse prijsklassen. 15% tot % van % van % van Er zijn weinig woningen boven 710. Woonwaard stapt van de zgn. kwaliteitsmeting af en gaat gebruik maken van het KCM (Klant Contact Monitor). Dit is een nieuwe manier van meten en past beter bij de richtlijnen van Aedes. De verrichte metingen komen middels meters op de schermen van de medewerkers van Woonwaard. Bovendien komen ze ook op de website te staan. Er komen korte vragenlijsten voor de huurders. Deze worden via de mail verzonden zodat snel bijsturen dan mogelijk wordt. Deze procedure is niet anoniem en het is de bedoeling dat door deze werkwijze de klanten meer tevreden worden en het imago van Woonwaard verbeterd. De uitkomsten onderzoeken huurpanels 2015 zijn besproken. Hieruit bleek dat de processen op het gebied van de schoonmaakwerkzaamheden beter gestroomlijnd moeten worden. Warmtewet door Bob Oostenrijk: De Warmtewet is een draak van een wet. De afrekening van de huurders van de Zonkant was redelijk. Tijdens het overleg heeft hij de monopolie positie van de HVC aan de orde gesteld waarbij er meer vastrecht en een hogere GJ-prijs in rekening wordt gebracht. Nieuw te bouwen woningen worden op de HVC aangesloten. De Woonbond heeft een site waar je klachten over de Warmtewet kwijt kunt

4 IJsbrand Schulp: wat betreft de controle van de schoonmaakwerkzaamheden door de firma van Kruistum. Wij willen de firma van Kruistum vragen om uitleg te geven tijdens een van onze vergaderingen. Actie* Onze samenwerkingsovereenkomst is herzien. Joke van den Berg heeft zich daar mee bezig gehouden. De modelovereenkomst van de Woonbond is daarbij als leidraad genomen en op sommige punten aangepast. De HBV is bijzonder tevreden over het stuk. Wij hebben nu een actuele samenwerkingsovereenkomst die in principe in de la mag blijven liggen. In de afgelopen jaren is gebleken dat de samenwerking met Woonwaard dusdanig is dat hij daar ook mag blijven liggen. De HBV moet nog wel de zgn. kruisjeslijst voor de bewonerscommissies aanpassen. Met name de punten waarbij de bewonerscommissie instemmings-of adviesrecht heeft. U kunt deze in de komende maanden tegemoet zien. Actie* De HVC is bezig met leidingen leggen in het gebied van de Vroonermeer. Het is een indrukwekkend staaltje vakmanschap. Volgens Bob Oostenrijk kosten de leidingen zo rond de 2 miljoen per kilometer. 5. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 april 2015 De notulen worden paginawijs doorgenomen. Blad 1: geen op-of aanmerkingen. Blad 2: schoonmaak dakgoten: op dit moment is het niet haalbaar om dit onder te brengen in het Huurdersabonnement. Tot een hoogte van 6 meter komt voor rekening van de huurder. Wat daarboven zit komt ten laste van de verhuurder. Woonwaard heeft dit aantal meters ingesteld. Wat er in het onderhoudsabonnement van Ymere staat is nog niet helder. Dit punt wordt van de zomer bekeken. De HBV zal het punt schoonmaak dakgoten onder de aandacht blijven houden. Actie* Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 3: geen op-of aanmerkingen. Blad 4: Hr. Meinen, complex401: wil graag weten hoe Woonwaard staat tegenover zonne-energie. Als suggestie doet hij dat je gebruik kunt maken van de Energie-bus van de Woonbond IJsbrand Schulp: tijdens de prestatieafspraken komt dit punt en nul-op-demeter aan de orde. Woonwaard heeft gekozen voor nul-op-de-meter. Landelijk is gekozen voor gemiddeld energielabel B. Corporaties zijn in overleg wat mogelijk is op dit gebied. Hr. Koomen, complex 401: Kennemer Wonen is wel voorstander van zonnepanelen. Vanuit het Rijk worden hiervoor subsidies verleend. Zijn complex (de Strandwal) zou uitstekend geschikt zijn voor zonnepanelen. IJsbrand Schulp: alle opties zijn nog open. Woonwaard heeft al veel gedaan aan energiebesparende maatregelen. Hr. Bierenbroodspot, complex 401: de optie om zonnepanelen te plaatsen is - 4 -

5 door Woonwaard afgewezen. De kosten zijn dusdanig hoog dat er geen winst te halen is. Bovendien hebben zij kortgeleden nieuwe verwarmingsketels gekregen waardoor de energiekosten al behoorlijk naar beneden zijn gegaan. Hr. P. de Boer: wanneer je zelf zonnecollectoren koopt, en die bijvoorbeeld op je schuurtje plaatst, wordt je energielabel dan ook aangepast? Joke van den Berg: in theorie zou je dan huurverhoging kunnen krijgen omdat je punten omhoog gaan. Op dit moment zijn er nog geen huurders die zelf zonnecollectoren hebben geplaatst. Als advies: reken het goed na want het zou best wel eens negatief uit kunnen vallen bovendien moet het plaatsen van zonnecollectoren altijd in overleg met Woonwaard. Bij de prestatieafspraken staat het punt duurzaamheid op de lijst. Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 5: geen op-of aanmerkingen. Blad 6: we komen nog even terug op het punt schoonmaak dakgoten. Volgens de Arbowet zijn bereikbare goten tot een hoogte van 5 meter voor de huurder. Woonwaard heeft dit op 6 meter gesteld. De HBV gaat e.e.a. hierover nakijken. Wanneer we er op terugkomen dan zullen we aan Woonwaard vragen om schoonmaak van alle dakgoten. Actie* Verder geen op-of aanmerkingen. Blad 7: geen op-of aanmerkingen. Blad 8: de heer Pruyn woont in HHW. Verder geen op-of aanmerkingen. Actielijst: Is afgehandeld. Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. Pauze uur 6. Secretarieel jaarverslag verenigingsjaar 2015 Het secretarieel verslag is een uittreksel van onze werkzaamheden. Er is veel meer gebeurd dan in het verslag vermeld staat. De vergadering heeft geen vragen over het verslag. 7. Jaarrekening 2015 (balans en afschrijvingsstaat) Allereerst vraagt de Hr. Mosch om een nieuwe microfoon te kopen. Het geluid is vanavond erg slecht, van alles gaat mis. Hr. Mosch, complex 627: vraagt uitleg waarom in de toelichting staat dat de post Kerstkaarten niet is begroot. IJsbrand Schulp heeft posten uit elkaar getrokken, daarom staat dit niet op de begroting. Hr. Mosch, complex 627: voor welk inventaris moet geld gereserveerd worden? IJsbrand Schulp voor vervanging van bijvoorbeeld onze beamer. De Hr. Mosch geeft een compliment voor de jaarrekening en het voordelig saldo. Hr. Meinen, complex 401: heeft de jaarrekening bestudeerd en is van mening dat er vrij veel geld is uitgegeven aan vergoedingen voor o.a. bestuur, vrijwilligers, website. Gerie Nat legt uit dat de ambtelijk secretaris een betaalde kracht is. IJsbrand Schulp: het gaat ook om een grote groep mensen, van

6 stuks, die op allerlei terreinen activiteiten verrichten. Mevr. Schats, complex 706 vindt de kritiek niet terecht en is van mening dat de mensen van de HBV goed werk doen. IJsbrand Schulp bedankt Hr. Mosch voor zijn expertise m.b.t. het controleren van de jaarrekening. 8. Verslag kascommissie over verenigingsjaar 2015 De heer van Lieshout leest voor. De kascommissie bestaande uit de heer S. Sijtsma en de heer R. A. van Lieshout hebben ten kantore van de HBV N-K, de financiële stukken van de Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland over het jaar 2015 gecontroleerd. Zij hebben de bankstukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij verzoeken de vergadering het bestuur inzake de financiële administratie te dechargeren. Hij wil hier nog aan toevoegen dat alle afschriften van de bank piekfijn in orde waren. Gerie Nat overhandigd, als dank, aan de kascommissie VVV-bonnen. 9. Decharge bestuur Het bestuur krijgt decharge. 10. Verkiezing kascommissie Hr. Pruyn, Hr. van Lieshout en Hr. Sijtsma zijn voor volgend jaar beschikbaar. 11. Rondvraag De complexen Tuinderspad, van Houtenkade, Parckstede en de Vroonerkroon worden verkocht. De Woningautoriteit heeft inmiddels toestemming gegeven. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) moet nog een uitspraak doen. Omdat dit nog even duurt, heeft Woonwaard de gelegenheid om een brief voor betreffende huurders op te stellen. IJsbrand Schulp wil graag de bewonerscommissies in deze complexen bij de HBV houden. Mevr. Schats, complex 706: vraagt zich af of dit wel een goede gang van zaken is. Wanneer de woningen verkocht zijn horen zij niet meer bij Woonwaard. IJsbrand Schulp: we moeten eerst afwachten hoe het allemaal afloopt. Deze commissies zijn al jaren bij ons, ook voor de toekomst moeten zij ondersteund worden. Hr. Hummen, complex 121: het blijkt dat mechanische ventilatie ongeveer om de vijf jaar schoongemaakt moeten worden. Dat is in zijn complex niet gebeurd. Volgens Woonwaard is de ventilatie in 2012 gereinigd, alleen volgens - 6 -

7 de huurders is dat niet zo. Er is opdracht gegeven door Woonwaard aan een bedrijf om dit te doen maar volgens de huurders is dit niet gebeurd. Spelen deze problemen ook in andere complexen? Hr. Bierenbroodspot, complex 401: in zijn complex wordt de ventilatie iedere vijf jaar afgesteld en na 15 jaar is de motor vervangen. Je moet Woonwaard hier wel aan helpen herinneren. Hr. Mosch, complex 627: je moet het reinigen en onderhoud van de ventilatie regelmatig bij de woonconsulente onder de aandacht brengen. In zijn complex moeten de motoren ook vervangen worden. De woningen zijn inmiddels 16 jaar oud. Het is de taak van Woonwaard om hier aandacht aan te besteden. IJsbrand Schulp: Woonwaard moet de voorbeelden die vanavond gegeven zijn m.b.t. de onderhoudstermijnen nog een keer controleren. Hr. Hummen, complex 121: tijdens het intakegesprek van zijn zus voor het betrekken van een nieuwe woning is geen melding gemaakt door Woonwaard voor aanmelding van lidmaatschap van de HBV. Mevr. Schaddelee, complex 622: is gevraagd om door te geven aan de vergadering dat een huurder van voormalig Ymere erg blij is met Woonwaard. Mevr. Kriesch, complex 52: een nieuwe bewoonster in haar complex heeft een nieuwe keuken gekregen. De muur tussen haar keuken en die van de buren had extra geïsoleerd moeten worden omdat de slaapkamer van betreffende buren naast de keuken ligt. De monteurs waren hiervan niet op de hoogte en hebben de keuken zonder extra isolatie geplaatst. Het is een bekend probleem waar niets mee is gedaan. Hr. Bierenbroodspot, complex 401: ook hij vraagt of er een nieuwe geluidsinstallatie gekocht kan worden. Actie* Rookmelders worden door Woonwaard in de woningen geplaatst. Nieuwe bewoners horen deze te krijgen. Het is frustrerend dat je dit iedere keer weer moet doorgeven. Theo de Wit: het gebouw en de geluidsinstallatie is van Woonwaard. Wanneer we de geluidsinstallatie willen vervangen moeten we Woonwaard om toestemming vragen. Hr. Dubbeld, complex 5/6: wanneer je de telefoniste belt, weet zij alles van het onderhoud? Wat wel en wat niet door Woonwaard onderhouden wordt? IJsbrand Schulp: voor de wat ingewikkeldere zaken is dat vaak lastig. Zoals bijvoorbeeld bij verstopping. De telefoniste moet dan gerichte vragen stellen en niet meteen doorverwijzen naar het onderhoudsabonnement. Kleine herstellingen zijn voor rekening van de huurder. 12. Sluiting De vergadering sluit om uur Eerstkomende vergadering met de afgevaardigden is op 7 juni a.s. Actielijst ALV 12 april 201 Nummer Actie Afgehandeld - 7 -

8 120416/01 Voor een komende vergadering: toelichting controle schoonmaak door firma van Kruistum, na overleg met Woonwaard /02 Kruisjeslijst bewonerscommissies op korte termijn aanpassen /03 Schoonmaak dakgoten: controle Arbowet hierover en tevens vragen om schoonmaak van alle dakgoten /04 Oplossen problemen geluidsinstallatie Wijkwaard. Presentielijst A.L.V Naam Adres Lid IJ. Schulp Simon 1822 MA Alkmaar Ja Carmiggeltstraat 33 A. Stegemeijer van Ostadelaan LE HHW Ja Hr. en Mevr. Nat Haringbuis CP de Rijp Ja R. Huijboom Spui MN Ja Heerhugowaard W. Hengst Vlielandstraat NJ Alkmaar Ja B. Oostenrijk Bruggesloot HA Broek op Ja Langedijk Th. De Wit Hiemerwaard SL Alkmaar Ja M. Sonnema-Schuurmans M. Klompéstraat MG Alkmaar Notuliste Bierenbroodspot C. Plutostraat DH Oudorp Ja Boer de Pieter Druckerstraat RG Alkmaar Ja Bosscher K. Muiderwaard XV Alkmaar Ja Deckwitz N.C.M. de Dillenburg VT de Rijp Ja Dubbeld H. P.C. Boutenstraat KJ Alkmaar Ja Graaf de H. Van Houtenkade 4G 1814 DE Alkmaar Ja Groen H. Wilgenlaan GH St.Pancras Nee Guitoneau P. Coornhertkade VZ Alkmaar Ja Haan de I. Mevr. J. Luikenstraat KD Alkmaar Ja Haarms R. P. Breughelstraat DC Alkmaar Ja Hand J. Mevr. Twuyverweg AA St.Pancras Nee Hoebe S. Everdingenstr HA Alkmaar Ja Hoogland W.M. mevr. Tjaarlingermeer CG HHW Ja Huiberts J. Coornhertkade VZ Alkmaar Ja Hummen R. Koraal DP HHW Ja Jong de H.B., Hr. Muiderwaard XV Alkmaar Ja Josee Hr. P. Breughelstraat DC Alkmaar Ja Kiewit E. Tuinderspad CX Alkmaar Ja - 8 -

9 Koomen Hr. Plutostraat DH Oudorp Ja Kriesch M.J.A. M. Gandhihof WX HHW Ja Lieshout van R. Nelson Mandelastr WL HHW Ja Meffert J. Plutostraat DG Alkmaar Ja Meinen Hr. Plutostraat DH Oudorp Ja Metias M. Mevr. P.C. Boutenstraat KJ Alkmaar Nee Mosch T.R. W.de Zwijgerlaan KV Alkmaar Ja Pol van der-hollander M. Stokelaan DR Alkmaar Ja Pruyn A. Hr. M. Gandhihof WV HHW Ja Schaddelee L. Melis Stokelaan DS Alkmaar Ja Sijtsma S. M. Luther Kingstraat WT HHW Ja Schats-Poelsma, mevr. Oude Hoeverweg BT Alkmaar Ja Wendel van Hr. Weidemolen TP HHW Ja Wit de I. Mevr. C. Buijsstraat CD Alkmaar Ja Voor akkoord: IJ. Schulp, voorzitter HBV - 9 -

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 280415] VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 150414] VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 170412] VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden:

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden: Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas Ὰ Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl HUURDERSBELANGENVERENIGING

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014 Verantwoording 2013 18 maart 2014 Thea Dekker Bewonerscommissiedag 2014 Een bewogen jaar De reorganisatie uit 2012 krijgt vorm en dan Is de verhuurdersheffing een feit, waardoor Bezuinigingen eerder noodzakelijk

Nadere informatie

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode

Verslag. : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode Verslag Vergadering Datum : 13 mei 2013 Locatie Aanwezig Genodigd Afwezig Notulist Aantal pagina s : 5 : Algemene Ledenvergadering Huurdersvereniging Brederode : De Rijp, Bloemendaal : Bestuur Huurdersvereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

verslag algemene ledenvergadering Huurdersvereniging van Alckmaer van woensdag 13 april 2016.

verslag algemene ledenvergadering Huurdersvereniging van Alckmaer van woensdag 13 april 2016. Betreft: Aanwezig: Afwezig: verslag algemene ledenvergadering Huurdersvereniging van Alckmaer van woensdag 13 april 2016. het bestuur van de Huurdersvereniging Van Alckmaer. Huurders van Van Alckmaer (

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 14 MAART 2016 Onderwerp : Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging InterWhere. Aanwezig : Het bestuur, bestaande

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat

Op bladzijde 2 een typefout: instaan moet zijn instaat VERSLAG LEDENVERGADERING ONS WOONGOED 28-4-2016 Aanwezig namens OW: Hans Schoenmaker, Ben Bronner, Anton Bruijn, Nancy Reitsma. De aanwezige leden hebben de presendelijst getekend. Notulist: Truus te Winkel

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juli 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juli 2014 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel Gemzenstraat 2A 7315 EM Apeldoorn T: 055-521 45 10 E: hbvsltl@planet.nl I: www.desleutel-apd.nl Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juli 2014 E:. 3 juli 2014

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen OBC/15-008.25.1 Verslag van de jaarvergadering van het bestuur van de Stichting OBC met bewonerscommissies gehouden op donderdag 26 maart 2015 in het verenigingsgebouw van ZKV de Meervogels Aanwezig van

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Voorwoord. Graag wil ik mijn collega bestuursleden en de onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet het afgelopen jaar.

Voorwoord. Graag wil ik mijn collega bestuursleden en de onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet het afgelopen jaar. Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Huurdersbelangen Zeewolde over het jaar 2014. Een jaar waar er een begin is gemaakt om ook in de toekomst de belangen van de huurders te kunnen

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 02 MAART 2015

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 02 MAART 2015 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING HUURDERVERENIGING INTERWHERE, D.D. 02 MAART 2015 Onderwerp : Verslag van de tweede Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging InterWhere. Aanwezig : Het bestuur,

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland Locatie: Dorpshuis De Hanswijk te Egmond aan de Hoef Datum: 10 mei 2012 Aanwezig namens PDNH: Adviseurs PDNH: Doarpswurk: Jacques Nagelmaeker,

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom.

Speeltuin de Bras. 1. Opening Eugenie (Eus) zit de vergadering voor en heet iedereen van harte welkom. Speeltuin de Bras biedt sinds 1996 de wijk Vrijenban en omgeving in Delft een veilige, schone, beheerde en gratis toegankelijke speelomgeving en zet zich in voor versterking van het saamhorigheidsgevoel

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl

Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1. www.popelbewonersvereniging.nl Nieuwsbrief maart 2012 nr. 1 www.popelbewonersvereniging.nl Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 24 maart 2011 2. POPEL Jaarverslag 2011 3. Hennink Service-abonnement C.V.-installatie 4. SIMA Service

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318

Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad 2011 Docs.nr 4402318 Nr. 2013-99 Vragen van raadslid Frits Schoenmaker (SP), over Huurverhogingen n.a.v. WSW-rapport,

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Landelijke ontwikkelingen: 1. De Woningwet 2015: De Woningwet 2015 geeft huurders meer rechten om mee te spreken met corporaties en gemeenten

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014

Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Secretariaat Roekenes 12; 3956 RR Leersum KvK 30201912 Concept Verslag Algemene Ledenvergadering 10 april 2014 Aanwezig: Afwezig: 25 bewoners (18 huishoudens) Mw. Maas (bestuur) dhr. Smit, mw. Luijten

Nadere informatie

Verslag Ledenvergadering 22 juni 2015 van huurdersorganisatie Plichtgetrouw Bennekom.

Verslag Ledenvergadering 22 juni 2015 van huurdersorganisatie Plichtgetrouw Bennekom. Verslag Ledenvergadering 22 juni 2015 van huurdersorganisatie Plichtgetrouw Bennekom. Huurdersorganisatie PG: Peter Houweling. Roel van den Berg, Ronald Arends, Dhr Booij, Arian van den Heuvel Plichtgetrouw:

Nadere informatie

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel

VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel VvE Krooneend te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen!

Vereniging!!van!!Eigenaars!!Logger!!IV!!-!!Trompstaete! te!!amstelveen! VerenigingvanEigenaarsLoggerIV-Trompstaete teamstelveen VerslagvandeAlgemeneLedenvergaderinggehoudenopdonderdag15april2015in OntmoetingscentrumDeMeentteAmstelveen. 01Openingdoordevoorzitterenvaststellingvanhetaantalstemmenvolgensdepresentielijst

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Vergadering Algemene ledenvergadering VvE W. de Zwijgersingel/Statensingel te Gouda Locatie Kantoor Woonpartners, Achterwillenseweg 22a te Gouda Datum 27 oktober 2009

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014 Secretariaat Bos en Duinlaan 2 d 2061 VP Bloemendaal telefoon 023-5765928 email: info@huurdersverenigingbrederode.nl website: huurdersverenigingbrederode.nl KvK nummer 53913027 Inleiding HUURDERSVERENIGING

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010.

Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Secretariaat District Kennemerland J. Vermeerstraat 40 2102 BW Heemstede Tel: 023-5286656 E-Mail: helenedeklerk@hotmail.com Notulen ALV Districtsraad Kennemerland dd. 2 oktober 2010. Aanwezig: Ron Jedema

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014

CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 CONCEPT-VERSLAG AV 14-1 d.d. 27 april 2014 Aanwezig: Peter Zandveld, lid Amsterdam en voorzitter EGCC, tevens gemachtigde voor Allard Köster, lid NGoB, Merlijn Kuin, lid NGoB, Eric van de Marel, voorzitter

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Aan de leden. Bijlage 5. Jaarplan 2017 Samen Sterk

Aan de leden. Bijlage 5. Jaarplan 2017 Samen Sterk Aan de leden Bijlage 5 Jaarplan 2017 Samen Sterk Secretariaat: Jacques Tatistrook 39 2726 TP Zoetermeer T (79) 331 98 84 (tussen 19.00 en 22.00 uur) E mail@destroken.nl W www.destroken.nl Banknummer: NL59INGB0009562382

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING,

ALGEMENE LEDENVERGADERING, Zaterdag 22 september 2012 Café Sport, Beverwijk AGENDA 1. 12.00 uur: Opening door de voorzitter 2. Vaststellen van de agenda 3. Mededelingen van het bestuur 4. Ingekomen stukken 5. Behandeling notulen

Nadere informatie

Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder

Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder Al ruim twintig jaar de paraplu voor de Landsmeerse huurder 1 www.huurdersvereniging-landsmeer.nl Op vrijdag 20 mei zal de 23e jaarvergadering plaatsvinden om 20.00u in het gebouw van JONGE KRACHT in de

Nadere informatie

Huurderscontact. E-mail: info@rhv.nu Website: www.rhv.nu Telefoon: 026-7370043 Antwoordnummer 1000, 6865 XZ Doorwerth

Huurderscontact. E-mail: info@rhv.nu Website: www.rhv.nu Telefoon: 026-7370043 Antwoordnummer 1000, 6865 XZ Doorwerth Huurderscontact E-mail: info@rhv.nu Website: www.rhv.nu Telefoon: 026-7370043 Antwoordnummer 1000, 6865 XZ Doorwerth NIEUWSBRIEF 2016 Algemene Ledenvergadering van de Renkumse Huurders Vereniging UITNODIGING

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van NKS-Handbal d.d. 23 juni 2015 in Vught aanvang 19.00 uur. Aanwezig: Van het bestuur: Marius Buiting, Ton Loeffen. Van de verenigingen: Wim v/d Schoot(Zephyr,

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Aanwezig: Bestuursleden: N. van Veen, voorzitter J. Stuurman, penningmeester A. Kaiser, secretaris Raad van Toezicht: M.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LEDEN artikel 1 Waar in dit reglement wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van de statuten - de gewone leden, ereleden

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Bridgehome,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering 20 april 2015

Notulen bestuursvergadering 20 april 2015 Datum Locatie Flynth Aanwezig P. Komen (PK) voorzitter H. Oosterink (HO) A. Lof (AL) F. Achterbosch (FA) T. Pouwels (TP) T. Groot (TG) R. Broer (RB) Afwezig T. Groot (TG) Gast(en) Maaikel van Velzen Cc.

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Samenstelling van de Centrale Huurdersraad ( CHR ) 2 Verslag van de werkzaamheden. 2.1 Jaarverslag CHR 2014

Inhoudsopgave. 1. Samenstelling van de Centrale Huurdersraad ( CHR ) 2 Verslag van de werkzaamheden. 2.1 Jaarverslag CHR 2014 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Samenstelling van de Centrale Huurdersraad ( CHR ) 2 Verslag van de werkzaamheden 2.1 Jaarverslag CHR 2014 2.2 Vergaderingen bestuur CHR 2015 2.3 Formeel overleg met het

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering 24 november 2014

Notulen bestuursvergadering 24 november 2014 Datum Locatie Flynth HHW Aanwezig P. Komen (PK) voorzitter Afwezig H. Oosterink (HO) A. Lof (AL) F. Achterbosch (FA) R. Broer (RB) T. Pouwels (TP) T. Groot (TG) Gast(en) Geen Cc. Notulen D.Dekker (DD)

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Koninklijke NKBV Regio Amsterdam.

Notulen Algemene Ledenvergadering Koninklijke NKBV Regio Amsterdam. Notulen Algemene Ledenvergadering Koninklijke NKBV Regio Amsterdam. Op : Donderdag 19 maart 2015 Plaats : Cafe de 2 Klaveren, Clerqstraat 136 Tijd : 20.00 22.30 uur. (Welkomsdrankje vanaf 19.30 uur) Aanwezig:

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie