RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016"

Transcriptie

1 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

2 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio Twente. De tabellen zijn gebaseerd op de cijfers van het schooljaar Overzichten van alle mbo-instellingen zijn te downloaden op Toelichting De doelstelling van het kabinet Rutte II is het het middelbaar beroepsonderwijs. Deze indeling aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters verder wordt gehanteerd voor de vsv-prestatiesubsidie terug te brengen naar maximaal in en is gericht op het behalen van de doelstelling Om dit te bereiken, zijn meerjarige prestatie- van maximaal nieuwe vsv ers in afspraken gemaakt met scholen en gemeenten Voor het schooljaar tot en met voor de periode tot en met wordt getoond in hoeverre scholen en instellingen De resultaten worden door het ministerie van in de RMC-regio s op koers liggen om de door het Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via verschil- ministerie van OCW gestelde norm(en) te halen. lende cijferproducten bekendgemaakt. Percentages die boven de norm liggen, worden in het Via zijn deze producten te rood weergegeven en er wordt vergeleken met het lanvinden, naast meer informatie over de bereke- delijk gemiddelde. ningswijze van schooluitvalcijfers. Op is meer infor- Informatie met betrekking tot de periode van voor matie beschikbaar over het beleid rondom vsv is via de VSV-Verkenner te raadplegen. Deze cijfers zijn samengesteld op basis van de oude In de diverse tabellen en figuren van de RMC- meetsystematiek en zijn daardoor niet goed met de factsheet wordt inzicht verschaft in demogra- nieuwe cijfers te vergelijken. fische gegevens van schooluitvallers en wordt informatie getoond naar leerweg, leerjaar en ge- Vragen over schooluitvalcijfers: meenten. Voor mbo-instellingen zijn eveneens Informatiecentrum Onderwijs van DUO factsheets beschikbaar met gedetailleerde Per mail via cijferinformatie. Telefonisch via (voortgezet onderwijs) Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus en (middelbaar beroepsonderwijs) op in het voortgezet onderwijs en drie niveaus in werkdagen van uur en van uur. Prestatienormen en streefnormen in het vo Waar er in deze factsheet normen staan genoemd, betreft het de streefnormen voor het vo. Naast de prestatienormen zijn er (alleen) in het vo streefnormen bepaald die zijn gebaseerd op het streefdoel van maximaal vsv'ers in Deze streefpercentages liggen lager dan de prestatienormen (bij lage percentages krijg je te maken met onwerkbaar lage aantallen vsv ers in het kader van de prestatiesubsidie). De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument binnen de regio s. Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Productie: Directie MBO Bron: DUO; Aan de inhoud van dit product kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 3 Tabel 1: nieuwe vsv ers naar soort onderwijs deelnemers vsv'ers voortgezet onderwijs landelijk gemiddelde vsv ,47% regio ,32% middelbaar beroepsonderwijs landelijk gemiddelde vsv ,97% regio ,74% vavo landelijk gemiddelde vsv ,13% landelijk totaal landelijk gemiddelde vsv ,82%

4 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 4 Tabel 2: nieuwe vsv ers naar normcategorie vo landelijk streef- landelijk streef- landelijk streefnormcategorie norm norm norm onderbouw vo 0,19% 0,19% 0,20% 0,10% 0,17% 0,20% 0,15% 0,20% 0,20% bovenbouw vmbo 0,57% 1,34% 1,50% 0,57% 1,23% 1,50% 0,62% 1,15% 1,50% bovenbouw havo/vwo 0,40% 0,48% 0,10% 0,42% 0,38% 0,10% 0,40% 0,39% 0,10%

5 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 5 Tabel 3: nieuwe vsv ers naar normcategorie mbo landelijk landelijk landelijk normcategorie norm norm norm mbo niveau 1 24,76% 29,03% 32,50% 26,85% 32,58% 27,50% 26,07% 31,05% 22,50% mbo niveau 2 8,40% 10,49% 13,50% 8,06% 9,61% 11,50% 7,57% 9,06% 10,00% mbo niveau 3/4 2,70% 3,29% 4,25% 2,37% 3,01% 3,50% 2,19% 3,01% 2,75%

6 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 6 Tabel 4: nieuwe vsv ers rmc naar gemeente gemeente deelnemers vsv'ers landelijk Almelo ,93% 1,82% Borne ,90% 1,82% Dinkelland ,30% 1,82% Enschede ,30% 1,82% Haaksbergen ,26% 1,82% Hellendoorn ,74% 1,82% Hengelo ,54% 1,82% Hof van Twente ,17% 1,82% Losser ,74% 1,82% Oldenzaal ,87% 1,82% Rijssen-Holten ,07% 1,82% Tubbergen ,66% 1,82% Twenterand ,08% 1,82% Wierden ,54% 1,82% Tabel 5: nieuwe vsv ers vo naar gemeente gemeente deelnemers vsv'ers landelijk Almelo ,45% 0,47% Borne ,29% 0,47% Dinkelland ,00% 0,47% Enschede ,43% 0,47% Haaksbergen ,20% 0,47% Hellendoorn ,19% 0,47% Hengelo ,30% 0,47% Hof van Twente ,33% 0,47% Losser ,08% 0,47% Oldenzaal ,55% 0,47% Rijssen-Holten ,44% 0,47% Tubbergen ,19% 0,47% Twenterand ,19% 0,47% Wierden ,25% 0,47% Tabel 6: nieuwe vsv ers mbo naar gemeente gemeente deelnemers vsv'ers landelijk Almelo ,19% 4,89% Borne ,48% 4,89% Dinkelland ,94% 4,89% Enschede ,28% 4,89% Haaksbergen ,66% 4,89% Hellendoorn ,95% 4,89% Hengelo ,48% 4,89% Hof van Twente ,04% 4,89% Losser ,16% 4,89% Oldenzaal ,59% 4,89% Rijssen-Holten ,42% 4,89% Tubbergen ,71% 4,89% Twenterand ,85% 4,89% Wierden ,25% 4,89%

7 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 7 Tabel 7: nieuwe vsv ers naar normcategorie, leerweg en leerjaar in het vo normcategorie leerweg deelnemers vsv'ers landelijk streefleerjaar norm onderbouw vo brug ,13% 0,18% 0,20% brug ,75% 0,32% 0,20% havo ,16% 0,11% 0,20% lwoo ,26% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% ,15% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,71% 1,54% 1,50% vavo-vmbo ,53% 16,47% 1,50% vm ,94% 4,13% 1,50% vmbo ,54% 0,92% 1,50% ,62% 1,15% bovenbouw havo/vwo havo ,27% 0,43% 0,10% vavo-havo ,34% 4,20% 0,10% vavo-vwo ,00% 1,30% 0,10% vwo ,51% 0,22% 0,10% ,40% 0,39% totaal ,32% 0,47% Tabel 8: nieuwe vsv ers naar normcategorie, leerweg en niveau in het mbo normcategorie leerweg deelnemers vsv'ers landelijk niveau norm mbo niveau 1 bbl ,00% 34,21% 22,50% bol ,18% 30,53% 22,50% ,07% 30,99% mbo niveau 2 bbl ,80% 8,74% 10,00% bol ,82% 9,04% 10,00% ,57% 8,96% mbo niveau 3/4 bbl ,80% 2,77% 2,75% bbl ,88% 2,87% 2,75% bol ,73% 3,33% 2,75% bol ,06% 2,85% 2,75% ,19% 2,96% totaal ,74% 4,89%

8 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 8 Achtergrondkenmerken Tabel 9: aantal nieuwe vsv ers landelijk deelnemers vsv'ers totaal ,39% 1,82% Tabel 10: aantal nieuwe vsv ers naar geslacht landelijk geslacht deelnemers vsv'ers man ,66% 2,24% vrouw ,10% 1,38% Tabel 11: aantal nieuwe vsv ers naar etniciteit landelijk etniciteit deelnemers vsv'ers autochtoon ,14% 1,37% niet westerse allochtonen ,67% 3,52% westerse allochtonen ,00% 2,61% onbekend ,23% 25,86% Tabel 12: aantal nieuwe vsv ers naar generatie landelijk generatie deelnemers vsv'ers autochtoon ,14% 1,37% 1e generatie allochtoon ,88% 5,81% 2e generatie allochtoon ,21% 2,75% herkomst onbekend ,23% 25,86% Tabel 13: aantal nieuwe vsv ers naar leeftijd landelijk leeftijd deelnemers vsv'ers ,12% 0,10% ,07% 0,13% ,17% 0,15% ,34% 0,40% ,66% 0,96% ,22% 4,81% ,23% 5,19% ,91% 5,09% ,28% 4,94% ,02% 5,39% ,27% 0,34% ,79% 5,02%

9 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 9 Tabel 14: aantal nieuwe vsv ers naar leeftijd per gemeente naam gemeente <= totaal Enschede Almelo Hengelo Rijssen-Holten Hof van Twente Twenterand Haaksbergen Hellendoorn Oldenzaal Borne Tubbergen Losser Wierden Dinkelland

10 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 10 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Twente normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm instelling:02do Protestants Scholengemeenschap Het Noordik voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: ALMELO onderbouw vo brug ,19% 0,18% 0,20% havo ,59% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,27% 1,54% 1,50% vmbo ,21% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,29% 0,43% 0,10% vwo ,66% 0,22% 0,10% instelling:02ek Pius X College Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: ALMELO onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,54% 1,50% vmbo ,28% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% vwo ,69% 0,22% 0,10% instelling:04hr Openbare Scholengemeenschap Erasmus Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: ALMELO onderbouw vo brug ,63% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,74% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,21% 1,54% 1,50% vmbo ,47% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% vwo ,00% 0,22% 0,10% instelling:16vi R.K. Scholengemeenschap Canisius voor vmbo havo vwo gemeente hoofdvestiging: ALMELO onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,54% 1,50% vmbo ,48% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% vwo ,50% 0,22% 0,10% instelling:01rl Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: APELDOORN onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,54% 1,50% vmbo ,64% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% vwo ,00% 0,22% 0,10% instelling:12ir Scholengemeenschap de Nieuwe Veste voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: COEVORDEN onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% instelling:01ic Agrarisch Opleidingen Centrum Oost gemeente hoofdvestiging: DOETINCHEM onderbouw vo brug ,29% 0,18% 0,20% lwoo ,37% 0,49% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,74% 1,54% 1,50% vm ,94% 4,13% 1,50% vmbo ,22% 0,92% 1,50%

11 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 11 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Twente normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm instelling:00ah Openbare Scholengemeenschap Het Stedelijk Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: ENSCHEDE onderbouw vo brug ,30% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,89% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,48% 1,54% 1,50% vmbo ,19% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,82% 0,43% 0,10% vwo ,15% 0,22% 0,10% instelling:17vn Bonhoeffer College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, VMBO, LWOO en PrO gemeente hoofdvestiging: ENSCHEDE onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,42% 0,11% 0,20% lwoo ,31% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,05% 1,54% 1,50% vmbo ,67% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,18% 0,43% 0,10% vavo-havo ,00% 4,20% 0,10% vwo ,00% 0,22% 0,10% instelling:05fb Het Assink lyceum voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: HAAKSBERGEN onderbouw vo brug ,18% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,54% 1,50% vmbo ,37% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% vwo ,56% 0,22% 0,10% instelling:02ux Vechtdal College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: HARDENBERG onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,54% 1,50% vmbo ,50% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% vwo ,00% 0,22% 0,10% instelling:02xj Reggesteyn Christelijke Scholengemeenschap voor Pro-Vmbo-Havo-Atheneum-Gymnasiu gemeente hoofdvestiging: HELLENDOORN onderbouw vo brug ,10% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,44% 1,54% 1,50% vmbo ,59% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,27% 0,43% 0,10% vwo ,00% 0,22% 0,10% instelling:18cr PC/RK Scholengemeenschap De Grundel voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: HENGELO onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,63% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,47% 1,54% 1,50% vmbo ,00% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,40% 0,43% 0,10% vavo-havo ,09% 4,20% 0,10%

12 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 12 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Twente normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm bovenbouw havo/vwo vavo-vwo ,00% 1,30% 0,10% vwo ,93% 0,22% 0,10% instelling:19hg Scholengemeenschap Twickel voor ATH HAVO MAVO VBO gemeente hoofdvestiging: HENGELO onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,75% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,38% 1,54% 1,50% vmbo ,32% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% vwo ,52% 0,22% 0,10% instelling:20cs OSG Hengelo voor LYC HAVO MAVO VBO LWOO gemeente hoofdvestiging: HENGELO onderbouw vo brug ,09% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,06% 1,54% 1,50% vmbo ,34% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,30% 0,43% 0,10% vwo ,02% 0,22% 0,10% instelling:24tf Staring College Regionale Scholengemeenschap voor Ath Gymn Havo Vmbo gemeente hoofdvestiging: LOCHEM onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% instelling:05av Twents Carmel College voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Vmbo met Lwoo, Pro gemeente hoofdvestiging: OLDENZAAL onderbouw vo brug ,12% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,34% 1,54% 1,50% vmbo ,38% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,36% 0,43% 0,10% vwo ,57% 0,22% 0,10% instelling:04oy Carmel College Salland Katholieke Scholengemeenschap gemeente hoofdvestiging: RAALTE onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,43% 0,10% instelling:19ff De Waerdenborch Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo Vbo gemeente hoofdvestiging: RIJSSEN-HOLTEN onderbouw vo brug ,16% 0,18% 0,20% brug ,00% 0,32% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,54% 1,50% vmbo ,28% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,40% 0,43% 0,10% vwo ,00% 0,22% 0,10% instelling:29wg de Passie, Evangelische school voor Vmbo-tl, Havo, Vwo gemeente hoofdvestiging: WIERDEN onderbouw vo brug ,47% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% vwo ,00% 0,08% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,61% 0,43% 0,10% vwo ,00% 0,22% 0,10%

13 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 13 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Twente normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm instelling:16nk Vrije school Zutphen-Groningen gemeente hoofdvestiging: ZUTPHEN onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% instelling:01aa Landstede gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% instelling:17vs Prof dr S Greijdanus College voor Vwo Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE onderbouw vo brug ,00% 0,18% 0,20% havo ,00% 0,11% 0,20% lwoo ,00% 0,49% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,54% 1,50% vmbo ,00% 0,92% 1,50% bovenbouw havo/vwo vwo ,00% 0,22% 0,10%

14 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 14 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Twente normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk norm instelling:09mr Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag gemeente hoofdvestiging: AMERSFOORT mbo niveau 3/4 bol ,08% 3,33% 2,75% bol ,04% 2,85% 2,75% instelling:27dv Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS gemeente hoofdvestiging: APELDOORN mbo niveau 2 bbl ,00% 8,74% 10,00% bol ,56% 9,04% 10,00% mbo niveau 3/4 bbl ,41% 2,77% 2,75% bbl ,00% 2,87% 2,75% bol ,52% 3,33% 2,75% bol ,63% 2,85% 2,75% instelling:01ic Agrarisch Opleidingen Centrum Oost gemeente hoofdvestiging: DOETINCHEM mbo niveau 2 bbl ,50% 8,74% 10,00% bol ,63% 9,04% 10,00% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 2,77% 2,75% bol ,80% 3,33% 2,75% bol ,22% 2,85% 2,75% instelling:24zz Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College gemeente hoofdvestiging: DOETINCHEM mbo niveau 3/4 bol ,00% 3,33% 2,75% bol ,72% 2,85% 2,75% instelling:25lu Regionaal Opleidingen Centrum Alfa- college gemeente hoofdvestiging: GRONINGEN mbo niveau 2 bbl ,00% 8,74% 10,00% bol ,17% 9,04% 10,00% mbo niveau 3/4 bol ,59% 3,33% 2,75% bol ,57% 2,85% 2,75% instelling:04nz SOMA College gemeente hoofdvestiging: HARDERWIJK mbo niveau 3/4 bbl ,14% 2,77% 2,75% instelling:27yu Regionaal Opleidingencentrum van Twente gemeente hoofdvestiging: HENGELO mbo niveau 1 bbl ,18% 34,21% 22,50% bol ,27% 30,53% 22,50% mbo niveau 2 bbl ,58% 8,74% 10,00% bol ,26% 9,04% 10,00% mbo niveau 3/4 bbl ,49% 2,77% 2,75% bbl ,68% 2,87% 2,75% bol ,82% 3,33% 2,75% bol ,14% 2,85% 2,75% instelling:17wh SVO Vakopleiding Food gemeente hoofdvestiging: HOUTEN mbo niveau 2 bbl ,54% 8,74% 10,00% instelling:26cc Helicon Opleidingen gemeente hoofdvestiging: S HERTOGENBOSCH mbo niveau 3/4 bol ,00% 2,85% 2,75% instelling:01aa Landstede gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 1 bol ,08% 30,53% 22,50% mbo niveau 2 bol ,59% 9,04% 10,00% mbo niveau 3/4 bol ,79% 3,33% 2,75% bol ,33% 2,85% 2,75%

15 Convenantjaar voorlopige cijfers pagina: 15 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Twente normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk norm instelling:02pn C I B A P Christelijk MBO gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 2 bol ,09% 9,04% 10,00% mbo niveau 3/4 bol ,00% 2,85% 2,75% instelling:13us Agrarisch Opleidingen Centrum De Groene Welle gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 3/4 bol ,00% 3,33% 2,75% bol ,00% 2,85% 2,75% instelling:25pj Deltion College gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 2 bbl ,55% 8,74% 10,00% bol ,00% 9,04% 10,00% mbo niveau 3/4 bbl ,70% 2,77% 2,75% bbl ,85% 2,87% 2,75% bol ,55% 3,33% 2,75% bol ,58% 2,85% 2,75%

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 3 : Centraal en Westelijk

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 29 Rijnmond RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen zijn

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 34 West-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 34 : West-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 27 : Zuid-Holland-Oost Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle. De tabellen

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 34 West-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 34 : West-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 24ZW BBO de Schalm MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over BBO de Schalm.

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College.

Nadere informatie

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 17WH SVO Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen.

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College.

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Mediacollege

Nadere informatie

21CS CITAVERDE College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

21CS CITAVERDE College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over CITAVERDE College. De tabellen

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De tabellen

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 01IC AOC Oost MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen

Nadere informatie

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

25EF Clusius College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25EF Clusius College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25EF Clusius College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01IC AOC Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 13US AOC De Groene Welle Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle.

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PG Hout en Meubileringscoll Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hout en Meubileringscoll.

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 22 West-Friesland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01NJ AOC Terra Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Terra. De tabellen zijn

Nadere informatie

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25PL ROC Leeuwenborgh. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25PL ROC Leeuwenborgh MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 31 Oosterschelde regio Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond

RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 21CY AOC West Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC West Brabant. De tabellen

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 11UL Edudelta Onderwijsgroep Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Edudelta Onderwijsgroep.

Nadere informatie

Probleemanalyse VSV regio Stedendriehoek

Probleemanalyse VSV regio Stedendriehoek Probleemanalyse VSV regio Stedendriehoek Ton Eimers Erik Keppels KBA Nijmegen 18 juni 2012 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, Nijmegen Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2 Factsheet jongeren in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 Voorlopige cijfers versie1 Uitgave: juni 2016 Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016, voorlopige cijfers Landelijk

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers.

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers. Bijlage VSV-brief 2012 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers www.aanvalopschooluitval.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 16 Eem en Vallei Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

28DE ROC de Leijgraaf. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 28DE ROC de Leijgraaf MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC de Leijgraaf.

Nadere informatie

Linx Convenant Aansluiting in Onderwijs 2011-2015

Linx Convenant Aansluiting in Onderwijs 2011-2015 Linx Convenant Aansluiting in Onderwijs 2011-2015 Convenant Aansluiting in Onderwijs in de LinX regio 2011 2015 VO, MBO, HBO en WO De ondergetekenden: Hieronder gezamenlijk aangeduid als LinX-partners,

Nadere informatie

Bronnen en Berekeningswijze

Bronnen en Berekeningswijze voorlopige cijfers Convenantjaar 2012-2013 1 Bronnen en Berekeningswijze Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal 25.000 zijn. Voor de periode 2012-2015 zijn opnieuw prestatiegerichte

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090216_023_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 14 : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie