Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand,"

Transcriptie

1 Brand In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp brandv e r z e k e r i n g e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de veelvoorkomende woonverzekeringen en hun kenmerken de dekking, verzekerde som, clausules en premieberekening van deze verzekeringen de aanvullende woonverzekeringen aandachtspunten bij advisering over woonverzekeringen preventie Brand 56

2 Inleiding woonverzekeringen L i s e l o t t e v a n A m e r o n g e n e n M a t s d e V r i e s g a a n s a m e n w o n e n. Z e h e b b e n a l l e b e i d e h u u r v a n h u n o u d e w o n i n g o p g e z e g d e n b i n n e n k o r t b e t r e k k e n z e e e n k o o p w o n i n g. E r v e r a n d e r t e e n hoop in hun situatie: samen hebben ze veel meer spullen en d a n o o k n o g e e n s e e n e i g e n h u i s. Z e z u l l e n h u n v e r z e k e r i n g e n h i e r a a n m o e t e n a a n p a s s e n. D a a r o m b e s p r e k e n z e m e t Te u n v a n S i l f h o u t, h u n v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r, w e l k e v e r z e k e r i n g e n ze nodig hebben en hun wensen op dat gebied. Teun select e e r t e e n v e r z e k e r i n g s p a k k e t v a n e e n w o o n h u i s v e r z e k e r i n g, een inboedelverzekering en een k o s t b a a r h e d e n v e r z e k e r i n g i n v e r b a n d m e t d e d u r e computerapparatuur van Liselotte. Inleiding woonverzekeringen Woonverzekeringen zijn bezitsverzekeringen voor particulieren die verband houden met (comfortabel) wonen. Hieronder vallen de volgende drie verzekeringen: de inboedelverzekering de woonhuisverzekering aanvullende verzekeringen (glasverzekering, kostbaarhedenverzekering) brand Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand, b l i k s e m i n s l a g e n o n t p l o f f i n g. D e h u i d i g e d e k k i n g i s v a a k v e e l u i t g e b r e i d e r. B o v e n d i e n i s h e t t e g e n w o o r d i g g e b r u i k e l i j k o m d e v e r z e k e r i n g t e b e n o e m e n n a a r h e t v e r z e k e r d object in plaats van naar de schadeoorzaak. Daarom wordt er nu gesproken over woonv e r z e k e r i n g e n. H o e w e l w o o n v e r z e k e r i n g e n d u s n i e t a l l e e n d e k k i n g b i e d e n b i j b r a n d, vallen ze wel onder de branche Brand.De basis voor de meeste polissen in de branche Brand wordt gevormd door de Nederlandse Beursbrandpolissen. Dit zijn door de branche opgestelde standaardvoorwaarden. inboedel Onder de inboedel v a l l e n a l l e r o e r e n d e z a k e n d i e t o t d e p a r t i c u l i e r e h u i s h o u d i n g behoren. Dit zijn alle losse zaken binnenshuis, zoals meubels, serviezen, levensmidd e l e n, a u d i o v i s u e l e a p p a r a t u u r, s c h i l d e r i j e n, v e r l i c h t i n g, v e r z a m e l i n g e n e n k l e d i n g, m a a r o o k ( b r o m ) f i e t s e n ( b i n n e n s h u i s ), g e r e e d s c h a p, s i e r a d e n, d v d ' s, z o n w e r i n g e n, zeilplanken en zelfs kleine huisdieren.niet onder het begrip inboedel vallen: motorrijtuigen (m.u.v. bromfietsen) aanhangwagens (o.a. caravans) en vaartuigen (m.u.v. zeilplanken) geld en waardepapieren G e l d v a l t d u s n i e t o n d e r d e i n b o e d e l, m a a r i s o p e e n i n b o e d e l v e r z e k e r i n g t o c h vaak beperkt gedekt, bijvoorbeeld tot een maximum van of

3 Inleiding woonverzekeringen woonhuis (opstal) Onder een woonhuis (opstal) w o r d t h e t g e b o u w e n a l l e a a r d - e n n a g e l v a s t z i t t e n d e d e l e n, z o a l s d e k e u k e n e n h e t s a n i t a i r, v e r s t a a n. O o k b e h o r e n v a a k b i j g e b o u w e n d i e o p h e t z e l f d e p e r c e e l s t a a n ( s c h u u r t j e s, g a r a g e s ) e n t e r r e i n a f s c h e i d i n g e n z o a l s g a r a g e s en schuttingen tot de opstal op een woonhuisverzekering. Wat er precies wel en niet bij de opstal hoort is belangrijk in het kader van het vaststellen van de v e r z e k e r d e som. Brand 58

4 Dekking woonverzekeringen De woonverzekering die alleen schade door brand, bliksem en ontploffing dekt, wordt kale brandverzekering of een brandverzekering sec g e n o e m d. Een k a l e b r a n d v e r z e k e r i n g k a n a f g e s l o t e n w o r d e n v o o r d e i n b o e d e l e n / o f h e t w o o n h u i s en dekt zoals gezegd schade door: Brand Onder 'brand' wordt verstaan: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zichzelf voort te planten. Dekking woonverzekeringen Ontploffing E e n o n v e r w a c h t e, p l o t s e l i n g e h e v i g e e x p l o s i e v a n g a s s e n o f d a m p e n, w a a r d o o r schade ontstaat aan het verzekerde object. H i e r o n d e r w o r d t d u s n i e t v e r s t a a n : i m p l o s i e v a n b i j v o o r b e e l d e e n b e e l d s c h e r m, h e t s p r i n g e n v a n w a t e r l e i d i n g e n d o o r v o r s t e n h e t b r e k e n v a n r u i t e n d o o r e e n zeer hard geluid. brand Blikseminslag B i j b l i k s e m i n s l a g e n o n t p l o f f i n g g a a t h e t n i e t o m d e b r a n d s c h a d e d i e h i e r d o o r k a n o n t s t a a n, d i t i s a l g e d e k t o n d e r B r a n d, o n g e a c h t d e o o r z a a k. Door blikseminslag en ontploffing kan echter wel koude schade o n t s t a a n, d i e valt onder Blikseminslag. Hierbij kan gedacht worden aan brekende of scheurende muren. Steeds vaker bieden verzekeraars eveneens dekking tegen zogenaamde inductieschade ( s c h a d e d o o r o v e r s p a n n i n g ) o o k w a n n e e r d i t h e t g e v o l g i s v a n b l i k s e m i n s l a g i n d e n a b i j h e i d v a n h e t r i s i c o a d r e s. Door inductie of overspanning kan er schade ontstaan aan elektrische apparaten, zoals televisies, radio s en computers. Op een kale brandverzekering zijn uitgesloten (geen dekking): zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; doorbranden van elektrische apparaten en motoren; oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Dit betekent dat bijvoorbeeld een schroeiplek in het tapijt als gevolg van een brandende sigaret, niet onder de k a l e b r a n d v e r z e k e r i n g i s g e d e k t. E r i s w e l d e k k i n g v o o r s c h r o e i p l e k k e n a l s e r d o o r e e n e c h t e b r a n d, n a a s t b r a n d s c h a d e, o o k s c h r o e i s c h a d e ontstaat (dan is de schroeischade namelijk een gevolgschade). Naast de kale brandverzekeringen kunnen meer risico s worden verzekerd via de: uitgebreide gevarenverzekering (UGV); e x t r a u i t g e b r e i d e g e v a r e n v e r z e k e r i n g ( U G V + ) ; all risk verzekering. Deze dekkingscategorieën gelden voor zowel de woonhuis- als de inboedelverzekering. 59

5 Dekking woonverzekeringen Uitgebreide gevarenverzekering (UGV) De uitgebreide gevarenverzekering voegt een aantal gedekte gebeurtenissen toe aan brand, ontploffing en blikseminslag, zoals onder meer: Storm: O n d e r s t o r m w o r d t v e r s t a a n w i n d k r a c h t 7 o f m e e r ( e e n w i n d s n e l h e i d v a n 1 4 meter per seconde). Naast de directe schade door storm (afwaaien van dakpann e n o f - p l a t e n, s c h o o r s t e n e n e n z. ) w o r d t e r o o k d e k k i n g g e b o d e n t e g e n d o o r s t o r m v e r o o r z a a k t e r e g e n -, w a t e r -, h a g e l - o f s n e e u w s c h a d e. Te v e n s w o r d t e r d e k k i n g v e r l e e n d w a n n e e r d e s c h a d e o n t s t a a t d o o r a f g e w a a i d e o n d e r d e l e n v a n e e n a a n g r e n z e n d p a n d. Brand Wa t e r s c h a d e : H i e r o n d e r w o r d t v e r s t a a n : w a t e r l e i d i n g s c h a d e e n s c h a d e d o o r r e g e n, s n e e u w, h a g e l o f s m e l t w a t e r, d o o r w a t e r o n v o o r z i e n u i t e e n w a t e r b e d g e s t r o o m d o f u i t acquaria door breuk of een ander defect daartoe. Waterschade door overstromingen en door vochtdoorlating van muren, constructiefouten of slecht onderhoud is niet gedekt. Ook is doorgaans gedekt: Schade ontstaan door het onvoorzien uitstromen van water uit de centrale verwarming of daarop aangesloten installaties met vaste aan- en afvoerbuizen, als gevolg van een plotseling optredend defect; S c h a d e d o o r h e t o v e r l o p e n v a n w a t e r u i t e e n w a t e r l e i d i n g o f l e i d i n g e n v a n C V aangesloten installaties en toestellen; Schade door het onvoorzien springen van leidingen door vorst; Diefstalschade; Bij schade door diefstal is op de particuliere inboedelverzekering geen braakschade vereist. We spreken dan van blote diefstal. Inbraakschade; Schade door vandalisme (na wederrechtelijk binnendringen); Onder vandalisme wordt verstaan het opzettelijk plegen van vernielingen zonder aanwijsbaar nut. Schade door beroving en afpersing met (de dreiging van) geweld; Onder beroving wordt verstaan diefstal na een daad van geweld tegen de pers o o n. Schade door rellen, relletjes en opstootjes; Schade door luchtvaartuigen 60

6 Extra uitgebreide gevarenverzekering (UGV+) De extra uitgebreide gevarenverzekering v o e g t e e n a a n t a l g e d e k t e g e v a r e n t o e a a n de dekking van de UGV. Die extra dekking houdt een vergoeding in voor: s c h a d e d o o r s c h r o e i e n, z e n g e n e n s m e l t e n, z o n d e r d a t e r s p r a k e i s v a n b r a n d ; w a t e r s c h a d e d o o r n e e r s l a g d i e v i a d e b e g a n e g r o n d o f v i a d e o p e n b a r e w e g binnendringt; h e r s t e l k o s t e n v a n e e n g e s p r o n g e n w a t e r l e i d i n g, a l s m e d e h e t o p s p o r e n v a n d e breuk. Er is sprake van indirecte neerslagschade a l s n e e r s l a g o n v o o r z i e n h e t w o o n h u i s b i n n e n d r i n g t, a l s g e v o l g v a n h e t o v e r l o p e n v a n s l o t e n o f g r a c h t e n d o o r h e v i g e (plaatselijke) regenval. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor een adviesc l a u s u l e a f g e g e v e n ( d e z e i s t e v i n d e n h e t e - l e a r n i n g g e d e e l t e v a n d e o p l e i d i n g ) d i e door veel verzekeraars is opgenomen in de UGV+ dekking. De UGV en de UGV+ hebben een limitatieve dekking. Dat wil zeggen dat alle gedekte oorzaken in de p o l i s v o o r w a a r d e n z i j n g e n o e m d. Dekking woonverzekeringen brand All risk verzekering Een all risk verzekering h e e f t d e m e e s t r u i m e d e k k i n g. D e z e g a a t n i e t u i t v a n e e n l i m i t a t i e v e l i j s t v a n g e d e k t e s c h a d e o o r z a k e n, m a a r v a n h e t o m g e k e e r d e : i n p r i n c i p e i s e l k e p l o t s e l i n g e s c h a d e v e r o o r z a k e n d e g e b e u r t e n i s d i e v a n b u i t e n k o m t g e d e k t. E r wordt ook wel gesproken over een alle-van-buiten-komende-onheilendekking. Uitzonderingen op de dekking zijn de eventuele expliciet in de polis opgenomen uitgesloten gebeurtenissen. Alleen niet gedekt zijn dus schadeoorzaken die: niet plotseling of onvoorzien zijn; van binnenuit zijn ontstaan; zijn uitgesloten. Niet alle verzekeraars bieden een a l l r i s k v e r z e k e r i n g a a n. D i e g e n e n d i e d a t w e l d o e n, stellen vaak aanvullende voorwaarden aan deze dekking, bijvoorbeeld een e i g e n r i s i c o voor elke schade die niet onder de reguliere l i m i t a t i e v e d e k k i n g v a l t, m a a r w e l o n d e r d e a l l r i s k d e k k i n g. 61

7 Dekking woonverzekeringen Voorbeeld 1 dekking Camiel van Oostenbrugge heeft een all risk verzekering met een e i g e n r i s i c o p e r gebeurtenis van 100. Hij laat een vaas vallen op de leistenen vloer. De schadeoorzaak 'vallen' valt niet onder de l i m i t a t i e v e d e k k i n g. H e t i s w e l e e n p l o t s e l i n g, o n v e r w a c h t e n v a n b u i t e n k o m e n d o n h e i l ( d e s c h a d e i s n i e t v a n b i n n e n u i t d e v a a s ontstaan) en de schade is daarom wel gedekt op de a l l r i s k v e r z e k e r i n g v a n C a m i e l. A l s d e v a a s v l a k v o o r h e t m o m e n t v a n s c h a d e e e n w a a r d e h e e f t v a n 8 5, d a n w o r d t er nog steeds niet uitbetaald vanwege het eigen risico. Heeft de vaas een waarde van 320, dan keert de verzekeraar 220 uit. Brand Voorbeeld 2 dekking D e d u r e T V v a n S j a a k v a n W i l l i n g e n r a a k t d e f e c t. D e reparatiekosten bedragen D e r e p a r a t e u r s t e l t v a s t d a t d e s c h a d e i s o n t s t a a n d o o r k o r t s l u i t i n g i n e e n p r i n t p l a a t. D e o o r z a a k l i g t d u s i n h e t a p p a r a a t ( v a n b i n n e n u i t, e i g e n g e b r e k ), e r i s d a a r o m g e e n d e k k i n g o p d e i n b o e d e l v e r z e k e r i n g. E r z o u w e l d e k k i n g z i j n g e w e e s t a l s b i j v o o r b e e l d b l i k s e m i n s l a g d e o o r z a a k v a n d e s c h a d e i s. E e n T V r e p a r a t e u r k a n beoordelen of dat het geval is. Voorbeeld 3 dekking Bij de voorzitter van de handbalvereniging, Erik Paalman, wordt een klinker door de r u i t g e g o o i d. D e k l i n k e r z e i l t d e w o o n k a m e r b i n n e n e n b e s c h a d i g t d e s a l o n t a f e l e n e e n v i t r i n e k a s t m e t d u u r k r i s t a l. D e t o t a l e s c h a d e i s D e z e s c h a d e i s n i e t gedekt onder de l i m i t a t i e v e d e k k i n g ( d e v o o r w a a r d e v o o r d e k k i n g b i j v a n d a l i s m e i s immers: na wederrechtelijk binnendringen). Wel is de schade gedekt onder de alle-van-buiten-komende-onheilen-dekking, weliswaar met een e i g e n r i s i c o v a n De schade-uitkering in het geval van een a l l r i s k v e r z e k e r i n g i s / =

8 Voorbeeld 4 dekking Marinda de Graaf is in de keuken bezig met schoonmaken. Zij staat op een keukent r a p j e o m d e b o v e n r a n d v a n d e k e u k e n k a s t j e s s c h o o n t e m a k e n. M a r i n d a v e r s t a p t zich en zij valt op de schouw van de afzuigkap. Op deze afzuigkap is een rekje gemonteerd met daarop bekers van aardewerk. Een aantal bekers valt kapot op de k e u k e n v l o e r. D e b e k e r s b e s c h a d i g e n e n k e l e p l a v u i z e n i n d e k e u k e n v l o e r. E n d e schouw heeft ook een paar flinke deuken opgelopen. Binnen de l i m i t a t i e v e d e k k i n g i s d e z e s c h a d e n i e t g e d e k t. Wa t h i e r g e b e u r d i s, i s g e e n b r a n d, a a n r i j d i n g o f w a t e r s c h a d e. M a a r t e n o p z i c h t e v a n h e t w o o n h u i s i s h e t v a l l e n v a n M a r i n d a o p d e s c h o u w e n h e t v a l l e n v a n d e b e k e r s o p d e p l a v u i z e n v l o e r een van plotseling, onverwacht en van buiten komend onheil. En daarmee is deze schade wel gedekt op een all risk dekking. Dekking woonverzekeringen Algemene uitsluitingen E r z i j n s c h a d e o o r z a k e n d i e v e r z e k e r a a r s n i e t ( a l l e e n ) k u n n e n o f w i l l e n d e k k e n. Z o z i j n catastroferisico s van dekking uitgesloten. Voorbeelden van catastroferisico s zijn: molest (zoals oorlog en opstand) atoomreacties aardbeving vulkanische uitbarsting overstroming (de eerste letters staan in de volgorde van het ezelsbruggetje MAAVO) Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, is de schade namelijk zo groot dat verzekeraars de schade niet kunnen betalen. brand specifieke uitsluitingen Naast de algemene uitsluitingen, die in de meeste algemene verzekeringsvoorwaard e n v a n p o l i s s e n z i j n o p g e n o m e n, z i j n e r n o g u i t s l u i t i n g e n d i e s p e c i f i e k z i j n v o o r d e betreffende polis (de specifieke uitsluitingen). Zo kennen veel inboedel en woonhuisverzekeringen de uitsluiting voor schade die ontstaan is door achterstallig onderhoud. 63

9 Dekking woonverzekeringen Brand Dekking inboedel buiten het woonhuis De besproken limitatieve en all risk dekking geldt voor schade aan de inboedel binnenshuis. De meeste algemene verzekeringsvoorwaarden van inboedelverzekeringen bepalen dat er buitenshuis, maar binnen Nederland, nog steeds dekking is voor bijvoorbeeld: Alle gedekte schade zoals opgenomen in de l i m i t a t i e v e d e k k i n g w a n n e e r d e inboedel zich tijdelijk bevindt in een andere permanent bewoonde woning. Alle gedekte schade zoals opgenomen in de l i m i t a t i e v e d e k k i n g w a n n e e r d e i n b o e d e l z i c h b e v i n d t i n a n d e r e g e b o u w e n, e n e r s p r a k e i s v a n d i e f s t a l o f e e n poging daartoe of vandalisme na braak. Schade door diefstal uit auto s, alleen na braak aan de auto en met een maximum van (meestal) 250. A l l e g e d e k t e s c h a d e o p a n d e r e p l a a t s e n ( b i j v o o r b e e l d i n d e o p e n l u c h t ) d o o r brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en gewelddadige beroving. Vo o r i n b o e d e l d i e z i c h b u i t e n N e d e r l a n d, m a a r b i n n e n E u r o p a b e v i n d t, g e l d t d e k a l e branddekking (van schade door brand, blikseminslag en ontploffing). Voorbeeld dekking buitenshuis M a r c o H o f s t r a i s o p v a k a n t i e i n s p a n j e. A l s h i j v o o r z i j n t e n t p a e l l a a a n h e t k l a a r m a k e n i s g a a t h e t m i s e n z i j n t e n t e n r e i s b a g a g e g a a n i n v l a m m e n o p. M a r c o k a n d e z e b r a n d s c h a d e claimen op zijn inboedelverzekering. 64

10 Clausules woonverzekeringen Op de polissen van opstal- en inboedelverzekeringen kunnen diverse clausules worden opgenomen. Hieronder wordt een aantal veelvoorkomende c l a u s u l e s b e s p r o k e n. Hiernaast zijn er nog de keuzeclausule, de indexclausule en de s t e l l e n c l a u s u l e, d e z e komen in latere onderdelen aan bod. Eigen risico Bijna alle all risk verzekeringen kennen een e i g e n r i s i c o v o o r d e v e r z e k e r d e. D o o r h e t e i g e n r i s i c o v e r v a l l e n d e c l a i m s v a n k l e i n e s c h a d e s. H i e r d o o r h o e v e n n i e t a l l e e n d e z e kleine schades niet vergoed te worden, maar bespaart de verzekeraar ook behandelingskosten. Bij kleine schades zijn de behandelingskosten (beoordelings- en administratiekosten) vaak hoger dan het bedrag van de schade zelf. Bij sommige verzekeraars kan de verzekeringnemer ook bij een limitatieve dekking kiezen voor een e i g e n r i s i c o. I n r u i l h i e r v o o r b e t a a l t h i j d a n e e n l a g e r e p r e m i e. Clausules woonverzekeringen brand Eigen risico bij stormschade W o o n h u i z e n z i j n v e r g e l e k e n m e t d e i n b o e d e l g e v o e l i g e r v o o r s t o r m s c h a d e. O m n i e t b i j i e d e r e s t o r m o v e r s p o e l d t e w o r d e n m e t m e l d i n g e n v a n k l e i n e s t o r m s c h a d e s ( z o a l s afgewaaide dakpannen), geldt bij woonhuisverzekeringen hiervoor een e i g e n r i s i c o v a n 2 van de v e r z e k e r d e s o m, m e t b i j v o o r b e e l d e e n m i n i m u m v a n e n e e n m a x i m u m van 450. Huurdersbelang H u u r d e r s b r e n g e n v a a k v e r b e t e r i n g e n a a n i n h u n h u u r w o n i n g, z o a l s b e t i m m e r i n g e n, cv-ketels, parketvloeren, stuc- en schilderwerk en inbouwkeukenapparatuur. Deze verbeteringen worden ook wel huurdersbelang g e n o e m d e n g a a n, n a d a t z e i n d e w o n i n g zijn aangebracht, tot de woning (de onroerende zaak) behoren. Hoewel huurdersbelang dus niet onder de definitie van inboedel valt, is het bij veel inboedelverzekeringen wel a u t o m a t i s c h m e e v e r z e k e r d i n d e v o r m v a n e e n v a s t b e d r a g o f e e n p e r c e n t a g e v a n d e verzekerde som. Als dit bedrag of percentage te laag is, wanneer de huurder bijvoorbeeld een zeer luxe badkamer heeft gemaakt, dan kan het meerdere tegen extra prem i e w o r d e n b i j v e r z e k e r d. D i t k a n d a n o p d e b e s t a a n d e v e r z e k e r i n g, m a a r s o m s o o k o p een aparte woonhuisverzekering geschieden. 65

11 Clausules woonverzekeringen Maximering Voor bepaalde zaken is de dekking van de inboedelverzekering gemaximeerd. De maximeringen gelden meestal alleen voor diefstalschade en niet bij overige schadeoorzaken zoals brand (de hoogte van de maximering kan per verzekeraar verschillen). G e l d e n g e l d w a a r d e p a p i e r e n z i j n b e p e r k t g e d e k t, b i j v o o r b e e l d t o t e e n b e d r a g van of per gebeurtenis (ongeacht de schade-oorzaak). L i j f s i e r a d e n z i j n i n g e v a l v a n s c h a d e d o o r d i e f s t a l o f i n b r a a k v e r z e k e r d t o t o n g e v e e r Audiovisuele apparatuur (hieronder vallen niet alleen tv- en stereoapparatuur, maar ook computers, randapparatuur, software, CD s en DVD s) tot ongeveer D i e f s t a l v a n d e i n b o e d e l u i t d e a u t o i s m e e v e r z e k e r d t o t E r m o e t e n d a n wel braaksporen aan de auto zijn. Brand Ve r z e k e r d e n i n d e g r o t e s t e d e n A m s t e r d a m, R o t t e r d a m, D e n H a a g e n U t r e c h t h e b b e n i n v e r b a n d m e t e e n v e r h o o g d d i e f s t a l r i s i c o, t e m a k e n m e t e x t r a b e p e r k i n g e n. Voor hen gelden de volgende maximeringen: D i e f s t a l v a n g e l d e n g e l d w a a r d i g p a p i e r i s g e m a x i m e e r d t o t o n g e v e e r Diefstal van audiovisuele apparatuur is gemaximeerd tot ongeveer Bij diefstal geldt een eigen risico van ongeveer 250. Bij de meeste verzekeraars geldt dit eigen risico niet voor diefstal (na braak) uit een auto. B i j v e e l i n b o e d e l v e r z e k e r a a r s i s h e t m o g e l i j k o m d e m a x i m e r i n g t e l a t e n v e r v a l l e n t e g e n b e t a l i n g v a n e e n h o g e r e p r e m i e, e x t r a p r e v e n t i e m a a t r e g e l e n o f e e n a l g e m e e n (voor elke schade-oorzaak) eigen risico van bijvoorbeeld 500. Diefstal- en braakclausule D e l a a t s t e d r i e v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e p e r k i n g e n z i j n v o o r b e e l d e n v a n w a t o o k wel de diefstalclausule wordt genoemd. M a x i m e r i n g e n v o o r d i e f s t a l s c h a d e k u n n e n s o m s w o r d e n v e r h o o g d ( w a a r d o o r e r e e n r u i m e r e d e k k i n g i s ) d o o r e e n h o g e r e p r e m i e t e b e t a l e n, e x t r a p r e v e n t i e m a a t r e g e l e n t e treffen of een (verhoogd) eigen risico vast te leggen. Dit verhoogde eigen risico geldt dan wel bij alle schadeoorzaken, dus niet alleen bij diefstalschade. Diefstal is doorgaans alleen gedekt na (in)braak, dit wordt vastgelegd in de braakclausule. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnenbraak en buitenbraak. Binnenbraak i s h e t i n b r e k e n i n ( z i c h w e d e r r e c h t e l i j k e t o e g a n g v e r s c h a f f e n t o t ) e e n a f g e s l o t e n r u i m t e d o o r braak, vanuit een binnenshuis gelegen ruimte. Buitenbraak i s b r a a k v a n b u i t e n a f m e t als doel zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot het betreffende gebouw. 66

12 Individueel appartementsclausule Als een gebouw eigendom is van meerdere personen is de appartementswet van toep a s s i n g. D e z e w e t r e g e l t d a t e e n g e b o u w e i g e n d o m k a n z i j n v a n m e e r d e r e p e r s o n e n ; h e t a p p a r t e m e n t s r e c h t. Hierin is het recht van het gebruik van een bepaald deel van het gebouw (het appartement) vastgelegd. Deze splitsing in appartementen moet worden geregeld bij een n o t a r i s e n e r m o e t e e n Ve r e n i g i n g v a n E i g e n a r e n ( V v E ) w o r d e n o p g e r i c h t. O o k m o e t w o r d e n b e p a a l d d o o r w i e e n o p w e l k e m a n i e r h e t g e b o u w v e r z e k e r d m o e t w o r d e n. D e z e v e r z e k e r i n g k a n o p n a a m v a n d e e i g e n a r e n w o r d e n g e z e t. In de polis moet de appartementenclausule worden gezet. Hierin staat dat schadeu i t k e r i n g e n b o v e n e e n b e p a a l d b e d r a g m o e t e n w o r d e n u i t b e t a a l d a a n d e g e z a m e n l i j k e eigenaren. Er is sprake van individueel appartementsrecht als de woningbezitters in een appartementencomplex niet (alleen) verzekerd zijn via een Vereniging van Eigenaren, maar (ook) zelfstandig verzekerd zijn bij een door hen zelf gekozen verzekeraar. Het kan heel nuttig zijn voor appartement-eigenaren om naast de gemeenschappelijke verzek e r i n g e e n i n d i v i d u e l e v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n v o o r d e v e r b e t e r i n g e n d i e z i j i n h u n appartement hebben aangebracht. Een dergelijke verzekering kan vaak via de gemeenschappelijke hoofdverzekering worden afgesloten. E r i s d a n e e n k a n s d a t d e h u i s e i g e n a a r h e t a p p a r t e m e n t n i e t h e e f t v e r z e k e r d o f d a t h e t onderverzekerd is. In het geval van schade, met name aan gemeenschappelijke ruimtes in het appartementencomplex, levert dit problemen op. De premie van een opstalverzekering wordt in het geval van individueel appartementsrecht dan ook doorgaans verhoogd met 25%. I s d e Ve r e n i g i n g v a n E i g e n a r e n n i e t a c t i e f, d a n k a n d e v e r z e k e r d e a a n d e v e r z e k e r a a r verzoeken de individuele appartementsclausule o p d e p o l i s t e p l a a t s e n. I n d a t g e v a l is er zowel dekking voor schade aan het appartement van de verzekerde, als voor het a a n d e e l v a n d e v e r z e k e r d e i n d e s c h a d e a a n h e t d e e l v a n h e t g e b o u w, d a t i s b e s t e m d v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k g e b r u i k. Clausules woonverzekeringen brand Kelderbox D o o r g a a n s z i j n o p w o o n v e r z e k e r i n g e n o o k b i j g e b o u w e n z o a l s g a r a g e s e n k e l d e r b o x e n meeverzekerd. Er kan hierbij in de verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen dat schad e d o o r d i e f s t a l o f e e n p o g i n g d a a r t o e e n / o f v a n d a l i s m e u i t s l u i t e n d i s g e d e k t a l s d e v e r o o r z a k e r w e d e r r e c h t e l i j k i s b i n n e n g e d r o n g e n e n e r s p o r e n v a n b r a a k a a n w e z i g z i j n. E r i s v a a k e e n m a x i m u m u i t k e r i n g p e r g e b e u r t e n i s v a s t g e l e g d. 67

13 Clausules woonverzekeringen Brand Fundamenten Vo l g e n s d e a l g e m e n e v e r z e k e r i n g s v o o r w a a r d e n m a k e n o o k d e f u n d a m e n t e n d e e l u i t van het woonhuis, maar of deze wel of niet zijn meeverzekerd staat beschreven in de fundamentenclausule v a n d e w o o n h u i s v e r z e k e r i n g. O p d e N e d e r l a n d s e B r a n d b e u r s p o l i s z i j n d e f u n d a m e n t e n d a a r e n t e g e n s t a n d a a r d u i t g e s l o t e n e n k a n m e t een f u n d a m e n t e n c l a u s u l e j u i s t w e l d e k k i n g w o r d e n o p g e n o m e n. H e t l i g t a a n d e c o n s t r u c t i e v a n h e t g e b o u w w a t e r w e l o f n i e t t o t d e f u n d a m e n t e n w o r d t g e r e k e n d. Ve e l p a r t i c u l i e r e v e r z e k e r i n g s n e m e r s k i e z e n e r v o o r d e f u n d a m e n t e n n i e t mee te verzekeren met het oog op premiebeperking en met het idee dat de fundament e n t o c h n i e t b e s c h a d i g d k u n n e n r a k e n. B e s c h a d i g i n g v a n f u n d a m e n t e n i s e c h t e r w e l d e g e l i j k m o g e l i j k n a e e n e x p l o s i e o f n a l a n g d u r i g e b l o o t s t e l l i n g a a n h i t t e. I n s o m m i g e f u n d a m e n t e n c l a u s u l e s i s o p g e n o m e n d a t v e r g o e d i n g a l l e e n p l a a t s v i n d t b i j s c h a d e d i e a l s g e v o l g h e e f t d a t d e f u n d a m e n t e n n i e t m e e r b r u i k b a a r z i j n. D e i n v l o e d o p d e h o o g t e v a n d e p r e m i e z a l b i j d e z e l a a t s t e c l a u s u l e v o r m m i n d e r g r o o t zijn dan wanneer alle schade aan alle fundamenten wordt vergoed. Bouwaard B i j e e n w o o n h u i s v e r z e k e r i n g i s h e t v a n b e l a n g d a t d e b o u w a a r d v a n d e w o n i n g ( e n d e bijgebouwen) juist in de polis is opgenomen. Standaard wordt uitgegaan van een stenen pand met een harde dakbedekking (pannen, mastiek, beton, enz.) en betonnen verdiepingsvloeren. Een afwijkende bouwaard, zoals riet of hout, kan een verhoging van het risico en dus een verhoging van de premie betekenen. Bekendheids- en belendingenclausule In de bekendheidsclausule geeft de verzekeraar aan dat hij bekend is met het verzekerde woonhuis, dat wil zeggen met onder meer de ligging, de constructie, de bouwaard, het gebruik en de inrichting ervan. Vervolgens kan de verzekeraar in de belendingenclausule a a n g e v e n d a t h e t n i e t o f n i e t j u i s t o p d e p o l i s v a n d e w o o n v e r z e k e r i n g vermelden van de belendingen v a n d e o p s t a l ( d e a a n g r e n z e n d e g r o n d, a a n g r e n z e n d e huizen e.d.), geen invloed kan hebben op de geldigheid van de verzekering. 101%-clausule Sommige verzekeringstussenpersonen brengen als zij hulp bieden bij schade-afwikkel i n g, h i e r v o o r k o s t e n i n r e k e n i n g b i j d e v e r z e k e r d e. D e z e k o s t e n v e r g o e d i n g ( o o k w e l d e schaderegelingscourtage of afmakingscourtage genoemd) kan de verzekerde meev e r z e k e r e n. E r w o r d t d o o r d e v e r z e k e r a a r d a n % v a n h e t s c h a d e b e d r a g u i t g e k e e r d b i j e e n g e d e k t e s c h a d e, w a a r v a n 1 % v o o r d e t u s s e n p e r s o o n b e s t e m d i s. D i t w o r d t o o k wel de 101%-regeling genoemd. 68

14 Verzekerde som woonverzekeringen De verzekerde som i s i n p r i n c i p e g e l i j k a a n d e w a a r d e v a n e e n o b j e c t u i t g e d r u k t i n geld. Bij een woonhuisverzekering wordt hierbij uitgegaan van de herbouwwaarde v a n d e woning. Dit is het bedrag dat nodig zou zijn voor herbouw van het verzekerde gebouw o n m i d d e l l i j k n a h e t v o o r v a l o p d e z e l f d e p l a a t s e n m e t d e z e l f d e b e s t e m m i n g. Veel mensen denken onterecht dat de v e r k o o p w a a r d e d o o r g a a n s h e t u i t g a n g s p u n t i s. B i j e e n t o t a a l v e r l i e s i s d e s c h a d e d i e d e v e r z e k e r i n g n e m e r l i j d t h e t t o t a a l b e d r a g d a t n o d i g i s o m d e w o n i n g i n d e z e l f d e s t a a t o p n i e u w t e l a t e n b o u w e n. A l s h e t w o o n h u i s i s herbouwd, dan is de woning-eigenaar in dezelfde positie gekomen als voor de schade. Verzekerde som woonverzekeringen In de keuzeclausule, ook wel de schaderegelingsclausule genoemd, is vastgelegd dat bij schade aan een woonhuis er op basis van de h e r b o u w w a a r d e w o r d t u i t g e k e e r d maar dat, als na brandschade de verzekerde ervoor kiest om de woning niet te herbouw e n o f t e h e r s t e l l e n, d e v e r z e k e r a a r d e m o g e l i j k h e i d h e e f t o m d e s c h a d e a f t e w i k k e l e n op basis van de verkoopwaarde ( d e m a r k t w a a r d e v o o r d e s c h a d e, o f t e w e l d e w a a r d e die de woning voor de schade bij verkoop had opgebracht). De verzekeraar zal altijd de laagste van de twee bedragen (herbouw- of verkoopwaarde) kiezen. brand Bij een verzekering van inboedel is het verzekerde bedrag gebaseerd op de nieuwwaarde v a n d e i n b o e d e l. D i t i s d e w a a r d e d i e e e n v e r g e l i j k b a r e i n b o e d e l n i e u w i n de winkel kost. Er zijn enkele situaties waarin de nieuwwaarde niet als uitgangspunt geldt, deze uitzonderingen zijn terug te vinden in de p o l i s v o o r w a a r d e n : Er wordt vergoed op basis van reparatiekosten (ook wel herstelkosten) a l s h e t inboedelstuk kan worden gerepareerd. In dit geval zullen de r e p a r a t i e k o s t e n w o r d e n v e r g o e d, eventueel aangevuld met een vergoeding voor waardevermindering; Er wordt vergoed op basis van de vervangingswaarde of dagwaarde - d i t i s de n i e u w w a a r d e g e c o r r i g e e r d m e t d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g d o o r s l i j t a g e e n / o f ouderdom van het object -: A l s h e t g a a t o m b r o m - e n s n o r f i e t s e n ; Als de dagwaarde van het object op het moment van schade minder is dan 40% van de nieuwwaarde; A l s h e t o b j e c t n i e t m e e r w o r d t g e b r u i k t w a a r v o o r h e t b e s t e m d i s. A n t i e k wordt verzekerd op basis van de antiquarische waarde ( v a s t g e l e g d i n e e n taxatierapport). 69

15 Verzekerde som woonverzekeringen Voorbeelden verzekerde waarde Verzekerde zaak Aanschafprijs Dagwaarde Nieuwwaarde Herstelkosten Vergoeding Stereo-installatie Televisie niet mogelijk 630 Fauteuil niet mogelijk 300 Bromfiets niet mogelijk Antieke klok n.v.t * * Aangenomen dat de verzekerde som of hoger is. Brand Om onder- en oververzekering te voorkomen, moet de v e r z e k e r d e s o m r e g e l m a t i g o p n i e u w v a s t g e s t e l d w o r d e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e h o u d e n m e t d e w e r k e l i j k e waarde. De v e r z e k e r d e s o m m o e t h i e r b i j g e t o e t s t w o r d e n o p b a s i s v a n d e z e l f d e w a a r d e als die voor het bepalen van de schadeuitkering wordt gehanteerd. Bij de waardebepaling kan de verzekeringnemer de hulp inschakelen van de verzekeringsadviseur. Voor het vaststellen van de waarde van de inboedel zijn er twee hulpmiddelen: de inboedelinventarisatielijst: h i e r o p n o t e e r t d e v e r z e k e r i n g n e m e r a l l e z a k e n d i e t o t z i j n i n b o e d e l b e h o r e n. H e t i n v u l l e n v a n d e z e l i j s t m o e t n a u w k e u r i g gebeuren en is nogal tijdrovend. Op basis van de inventarisatielijst kan de te verzekeren som bepaald worden. de inboedelwaardemeter: d e w a a r d e m e t e r v r a a g t n a a s t n a a r h u i s g e r e l a t e e r d e z a k e n o o k n a a r e e n a a n t a l p e r s o o n l i j k e g e g e v e n s, z o a l s g e z i n s s a m e n s t e l l i n g, leeftijd en inkomen van de verzekeringnemer. Op basis van deze gegevens krijgt de inboedel van de verzekering-nemer een waarde toebedeeld. De inboedelw a a r d e m e t e r i s d u s g e e n e x a c t m e e t i n s t r u m e n t, m a a r w e l e e n s t u k e e n v o u d i g e r in te vullen dan de inventarisatielijst. Een voorbeeld van de inboedelwaardemeter is te vinden in het e-learninggedeelte van deze opleiding. Reden opnieuw waarde vaststellen Verzekeraars geven een garantie tegen onderverzekeren af als de waarde wordt vastgesteld met de i n b o e d e l w a a r d e m e t e r. D e z e g a r a n t i e g e l d t 5 j a a r. A l s b i j s c h a d e b l i j k t dat de verzekerde som te laag is, dan krijgt de verzekerde toch de hele schade vergoed. Om deze garantie te behouden, zal elke 5 jaar de waarde opnieuw moeten worden vastgesteld aan de hand van de i n b o e d e l w a a r d e m e t e r. Ook na verhuizing en na een schade moet de waarde opnieuw worden vastgesteld. In d e p r a k t i j k w o r d t d i t n a e e n s c h a d e n i e t a l t i j d g e d a a n, m a a r d e v e r z e k e r a a r w i l w e l d e mogelijkheid hebben om de waarde opnieuw te laten vaststellen. 70

16 Voorbeeld bepaling verzekerde som op basis van de inboedelwaardemeter Jim wil een inboedelverzekering afsluiten. Hij besluit de inboedelwaardemeter als hulpmiddel hierbij te gebruiken. Jim heeft een huurwoning. A l l e r e e r s t v u l t J i m d e c a t e g o r i e ë n i n w a a r i n h i j v a l t m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n l e e f t i j d, d e s a m e n s t e l l i n g v a n z i j n h u i s h o u d e n, z i j n n e t t o i n k o m e n e n h o e v e e l h u u r d e r s b e l a n g er in zijn woning zit. O p b a s i s v a n d e c a t e g o r i e ë n d i e h i j a a n g e e f t, k r i j g t J i m een aantal punten toegekend. D e p u n t e n w o r d e n v e r v o l g e n s v e r m e n i g v u l d i g d m e t (2011). H i e r n a m o e t J i m n o g e v e n t u e l e b i j t e l l i n g e n a a n g e v e n, o n d e r a n d e r e o f h i j i n h e t b e z i t i s v a n a u d i o v i s u e l e e n c o m p u t e r a p p a r a t u u r ( o o k d v d s e. d. ) m e t e e n w a a r d e b o v e n en lijfsieraden met een waarde boven Dit zijn de zogenaamde bijzondere bezittingen. De bedragen die Jim hier invult worden bij het reeds (op basis van de punten) berekende bedrag opgeteld. Tezamen vormen deze bedragen de geschatte waarde van de inboedel van Jim volgens de inboedelwaardemeter. Hierop kan de verzekerde som van zijn inboedelverzekering gebaseerd worden. Verzekerde som woonverzekeringen brand Voorbeeld te betalen premie bij gebruik inboedelwaardemeter Een ingevulde inboedelwaardemeter geeft een puntentotaal aan van 71. Er zijn bijzondere bezittingen ter waarde van De premie bedraagt 3,20 per De verzekerde som: 71 * = plus extra bijzondere bezittingen ( / ) De premie: 3,20 * 78,822 = 252,23, plus 9,7% ass.belasting = 276,70. I n d i t v o o r b e e l d w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e d o o r g a a n s h o g e r e p r e m i e v o o r d e e x t r a bijzondere bezittingen. Voor de berekening van de herbouwwaarde wordt vaak de herbouwwaardemeter gebruikt. Dit is een rekenmodel dat vragen bevat over het type huis, over de inhoud (m 3 ) en over kostenverhogende omstandigheden. De herbouwwaardemeter kan doorg a a n s g e b r u i k t w o r d e n v o o r w o n i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t D a a r b o v e n i s v a a k t a x a t i e e e n b e t e r e m e t h o d e v o o r d e w a a r d e b e p a l i n g. Een voorbeeld van de h e r b o u w w a a r d e m e t e r i s t e v i n d e n i n h e t e - l e a r n i n g g e d e e l t e v a n deze opleiding. Als de herbouwwaarde via de h e r b o u w w a a r d e m e t e r w o r d t v a s t g e s t e l d, dan garandeert de verzekeraar vaak dat er geen sprake is van o n d e r v e r z e k e r i n g. In tegenstelling tot bij inboedelverzekeringen geeft nog niet elke verzekeraar deze garantie af. 71

17 Verzekerde som woonverzekeringen Brand Voorbeeld bepaling verzekerde som op basis van de herbouwwaardemeter Herman en Christine hebben een nieuw huis gekocht en willen hiervoor een opstalverzekering afsluiten. Om het risico van o n d e r v e r z e k e r i n g t e v e r m i j d e n b e s l u i t e n z e voor het bepalen van de te verzekeren som de h e r b o u w w a a r d e m e t e r t e g e b r u i k e n. Z e vinden de herbouwwaardemeter op internet en vragen hun verzekeringsadviseur om hen te helpen bij het invullen ervan. A l l e r e e r s t d i e n e n H e r m a n e n C h r i s t i n e a a n t e g e v e n w e l k t y p e w o n i n g z e h e b b e n. H i e r u i t w o r d t e e n standaard prijsstelling afgeleid. Ook vullen ze in hoeveel m 3 i n h o u d h u n w o n i n g b e v a t. Daarna volgen vragen over de verschillende o n d e r d e l e n v a n d e w o n i n g, z o a l s d e c o n s t r u c t i e v a n het dak en de kwaliteit van de badkamer. Naar aanleiding hiervan wordt de prijsstell i n g m e t p r o c e n t e n g e c o r r i g e e r d. Wa n n e e r b i j v o o r b e e l d w o r d t a a n g e g e v e n d a t e r e e n luxe keuken aanwezig is, gaat de prijsstelling met 8% omhoog (2011). De prijsstelling met correcties wordt vervolgens vermenigvuldigd met de inhoud (m 3 ) van de woning. H i e r b i j w o r d e n n o g e v e n t u e l e a l g e m e n e t o e s l a g e n o p g e t e l d, b i j v o o r b e e l d w a n n e e r d e w o n i n g i n e e n b e p a a l d e r e g i o l i g t o f e e n h o e k w o n i n g i s. Wanneer dit gebeurd is, is de herbouwwaarde bepaald en kan hierop de v e r z e k e r d e som worden afgestemd. Indexclausule Door de inflatie worden veel zaken die tot de inboedel behoren elk jaar duurder. In de meeste voorwaarden van woonhuis- en inboedelverzekeringen is daarom de indexclausule opgenomen. Dit houdt een jaarlijkse verhoging (of verlaging) in van de verzekerde som en de premie (in evenredigheid met v e r z e k e r d e s o m ). D e z e a a n p a s s i n g gebeurt aan de hand van de indexcijfers voor bouwkosten en woninginboedels die word e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t C e n t r a a l B u r e a u v o o r d e S t a t i s t i e k ( C B S ) e n z o r g t e r v o o r d a t de verzekerde som gelijke tred houdt met de inflatie. De index functioneert alleen goed als: 1. Een goede verzekerde som is vastgesteld voor de inboedel of voor het woonhuis; wanneer er sprake is van onder- of oververzekering blijft dit ook na indexering het geval. 2. Indien bij verbouwingen of grote aankopen de verzekerde som wordt aangepast. I n d e i n d e x c l a u s u l e v a n i n b o e d e l v e r z e k e r i n g e n i s o o k e e n a u t o m a t i s c h e o v e r d e k k i n g van 25% opgenomen. Dit wil zeggen dat als bij schade de v e r z e k e r d e s o m l a g e r b l i j k t dan de werkelijke waarde, de v e r z e k e r d e s o m w o r d t v e r h o o g d m e t e e n m a x i m u m v a n 2 5 %. 72

18 Deze overdekkingsregeling geldt alleen wanneer er geen garantie tegen onderverzekeren geldt, want dan is dit overbodig. Voorbeeld 1 indexclausule De inboedel van Mascha van de Weerd is verzekerd voor Na een inbraakschade stelt de schade expert vast dat de v e r z e k e r d e s o m h a d m o e t e n zijn. De schade bedraagt Er is sprake van onderverzekering; het verschil is groot en Mascha heeft geen gebruik gemaakt van de i n b o e d e l w a a r d e m e t e r. Op basis van de indexclausule mag de v e r z e k e r d e s o m v e r h o o g d w o r d e n m e t 2 5 %. De nieuwe v e r z e k e r d e s o m b i j s c h a d e i s d a n : * 1, 2 5 = E r i s n o g steeds sprake van onderverzekering. De schade uitkering bedraagt: (( / ) * = 4.180,82 Verzekerde som woonverzekeringen Bij de indexclausule van woonhuisverzekeringen mag de verzekerde som alleen worden v e r h o o g d m e t d e s t i j g i n g i n d e b o u w k o s t e n t u s s e n d e l a a t s t e p r e m i e v e r v a l d a g e n d e schadedatum en met maximaal 25%. D e w a a r d e v a n e e n w o o n h u i s i s n i e t z o s t e r k a a n w a a r d e s c h o m m e l i n g e n o n d e r h e v i g a l s d i e v a n d e i n b o e d e l. P a s a l s e r u i t b r e i d i n g e n p l a a t s v i n d e n ( u i t b o u w, d a k k a p e l ) o n t s t a a t h e t g e v a a r v a n o n d e r v e r z e k e r i n g. In die gevallen is aanpassing van de v e r z e k e r d e s o m n o o d z a k e l i j k. D e i n d e x c l a u s u l e b i j w o o n h u i s v e r z e k e r i n g e n g a a t v e e l m i n d e r v e r d a n b i j i n b o e d e l v e r z e k e r i n g e n. H e t percentage (25%) is wel hetzelfde, maar er is géén sprake van automatische overdekking. Alleen de daadwerkelijke stijging van de bouwkosten (volgens het CBS) tussen de laatste premievervaldag (jaarlijks) en het moment van schade is relevant. Alleen met dat stijgingspercentage mag de verzekerde som worden verhoogd. brand Voorbeeld 2 indexclausule H e t w o o n h u i s v a n J a c o b Z e g e r s i s v e r z e k e r d v o o r Maar de daadwerkelijke h e r b o u w w a a r d e b e d r a a g t N a e e n k e u k e n b r a n d b l i j k t d e s c h a d e te bedragen. De stijging van de bouwkosten tussen de laatste p r e m i e v e r v a l d a t u m e n h e t m o m e n t v a n s c h a d e b e d r a a g t 3,4%. De v e r z e k e r d e s o m m a g w o r d e n v e r h o o g d m e t 3, 4 %. De nieuwe v e r z e k e r d e s o m o p h e t m o m e n t v a n s c h a d e b e d r a a g t * 1, = D e s c h a d e u i t k e r i n g b e d r a a g t : ( / ) * =

19 Aanvullende verzekeringen Aanvullende verzekeringen Brand De glasverzekering en de kostbaarhedenverzekering zijn twee aanvullende woonverzekeringen die vaak worden afgesloten. Glasverzekering B i j e e n i n b o e d e l - o f w o o n h u i s v e r z e k e r i n g i s r u i t b r e u k n i e t s t a n d a a r d m e e v e r z e k e r d. Te g e n p r e m i e - v e r h o g i n g k a n d i t i n s o m m i g e g e v a l l e n a l s n o g o p d e p o l i s m e e v e r z e k e r d worden. Soms is voor dekking een aparte glasverzekering noodzakelijk. D e g l a s v e r z e k e r i n g d e k t b r e u k v a n g l a s d a t d e e l u i t m a a k t v a n e e n g e b o u w, i n b e g i n s e l ongeacht de oorzaak. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten. Ve e l a l i s o o k h e t p l a a t s e n v a n e e n n o o d v o o r z i e n i n g m e e v e r z e k e r d. G l a s v a n s p i e g e l s of aquaria is niet gedekt op een glasverzekering. U i t g e s l o t e n z i j n c a t a s t r o f e a c h t i g e r i s i c o s ( a a r d b e v i n g, o v e r s t r o m i n g, o o r l o g e. d. ) e n schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of b e w e r k i n g v a n h e t g l a s e n d o o r e e n g e b r e k v a n h e t g l a s z e l f. O o k u i t g e s l o t e n i s b r e u k als gevolg van brand en/of ontploffing, inbraak of een poging daartoe. (Want brand, ontploffing en inbraakschade zijn ook al gedekt op een woonhuisverzekering.) D e b a s i s v o o r d e p r e m i e v a s t s t e l l i n g i s v a a k h e t a a n t a l r u i t e n d a t v e r z e k e r d d i e n t t e worden. Hierbij tellen vaak ruiten kleiner dan 0,5 m 2 niet mee. O o k i s d e p r e m i e v a n g l a s v e r z e k e r i n g v o o r w o o n h u i z e n v a a k a f h a n k e l i j k v a n h e t a a n t a l vertrekken (het vertrekkentarief). D e z o l d e r e n b a d k a m e r t e l l e n d a a r b i j n i e t m e e. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlaktetarief). Vo o r grotere oppervlakken (bijv. meer dan 6 m 2 ), extra dik glas, bewerkt glas of speciaal g l a s ( b i j v. i s o l e r e n d e b e g l a z i n g ) g e l d e n a f w i j k e n d e t a r i e v e n. D e w i j z e v a n p l a a t s i n g e n de bestemming en ligging van het gebouw kunnen de hoogte van de premie ook beïnv l o e d e n. Vo o r p a r t i c u l i e r e w o o n h u i s b e z i t t e r s i s h e t m e e v e r z e k e r e n v a n h e t r i s i c o v a n g l a s b r e u k o p d e w o o n h u i s v e r z e k e r i n g b i j n a a l t i j d v o o r d e l i g e r. De uitkering gebeurt in natura (dit betekent dat de verzekeraar zelf zorgt voor vervanging van de ruit) of in geld. 74

20 Kostbaarhedenverzekering Schade door brand en diefstal aan kostbaarheden zijn wel gedekt op een inboedelverzekering, maar gemaximeerd. Verder biedt een (anders dan all risk) inboedelverzeker i n g g e e n d e k k i n g w a n n e e r d e v e r z e k e r d e b i j v o o r b e e l d e e n d u r e v a a s l a a t v a l l e n o f e r sprake is van vermissing zonder braaksporen. Om deze redenen kan een aanvullende kostbaarhedenverzekering h a n d i g z i j n. K o s t b a a r h e d e n v e r z e k e r i n g e n e n a n d e r e s p e c i f i e k e v e r z e k e r i n g e n v o o r b e z i t t i n g e n u i t d e i n b o e d e l h e b b e n m e e s t a l e e n a l l r i s k d e k k i n g. D e d e k k i n g, m a a r v o o r a l h e t d e k k i n g s g e b i e d ( v a a k w e r e l d w i j d ), i s u i t g e b r e i d e r d a n b i j e e n g e m i d d e l d e i n b o e d e l v e r z e k e r i n g. Een dure videocamera die in Amerika kwijt raakt is bijvoorbeeld gedekt. En een fietsverzekering heeft dekking in heel Nederland. Op een inboedelverzekering is diefstal van een fiets alleen gedekt als hij in de schuur staat en vaak alleen als er braaks p o r e n a a n d e s c h u u r z i j n. Onder kostbaarheden kunnen de volgende zaken worden verstaan: Audiovisuele apparatuur Computer-, foto- en filmapparatuur plus randapparatuur en hulpmiddelen Optische instrumenten L i j f s i e r a d e n ( s i e r a d e n d i e g e m a a k t z i j n o m o p o f a a n h e t l i c h a a m t e d r a g e n e n waarin metalen, gesteentes en/of parels verwerkt zijn) Bont Muziekinstrumenten Schilderijen en kunstvoorwerpen Antiek Aanvullende verzekeringen brand De kostbaarhedenverzekering kent, zoals gezegd, een zeer ruime dekking. A l l e s c h a d e a a n d e v e r z e k e r d e z a k e n i s g e d e k t, t e n z i j u i t g e s l o t e n. Het aantal uitsluitingen is beperkt. De bekende catastrofe-uitsluitingen zijn opgenom e n, z o a l s a t o o m k e r n r e a c t i e s e n o o r l o g s r i s i c o s ( m o l e s t ). O o k z i j n b i j v o o r b e e l d e i g e n gebrek en slijtage niet gedekt. Ve r d e r i s d o o r g a a n s b e s c h a d i g i n g v a n u i t s l u i t e n d k l e i n e o n d e r d e l e n ( z o a l s g l a s e n v e r e n v a n u u r w e r k e n e n s n a r e n, r i e t j e s e n t r o m m e l v e l l e n v a n m u z i e k i n s t r u m e n t e n ) uitgesloten. Hiernaast is doorgaans schade als gevolg van reparatie of bewerking van de kostbare zaak uitgesloten van dekking. Het verzekerde bedrag van de kostbaarhedenverzekering wordt bij nieuwe kostbaarheden gebaseerd op de aankoopwaarde. Oudere voorwerpen moeten getaxeerd worden o m h e t v e r z e k e r d b e d r a g t e b e p a l e n. De premie voor een kostbaarhedenverzekering is, per verzekerde som, aanm e r k e l i j k h o g e r d a n d e i n b o e d e l v e r z e k e r i n g. W e l m a a k t h e t v o o r d e p r e m i e n o g a l u i t w e l k e z a k e n v e r z e k e r d w o r d e n. Vo o r e e n c o l l e c t i e s c h i l d e r i j e n g e l d t e e n a n d e r e p r e m i e dan bijvoorbeeld voor sieraden. 75

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009.

Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuisjes, schuren, kweekkassen enzovoort. Polisnummer B 08002589. Ingang 1 januari 2009. Premie: Brand, storm en glasbreuk: Stenen huisjes en inboedel Houten huisjes en

Nadere informatie

Prijs van de verzekering

Prijs van de verzekering Prijs van de verzekering premie poliskosten incassokosten assurantiebelasting Actuarieel Instituut 1 Belangrijkste wetten Art 246 WVK (verz. ovk) Art 249 WVK (eigen gebrek) Art 251 WVK (verzwijging) Art

Nadere informatie

PMA woonverzekering Allianz Nederland

PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Allianz Nederland PMA woonverzekering Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren. En om te verzekeren. Want schade door brand, extreem weer

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Kostbaarhedenverzekering ZW-KO-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Kostbaarhedenverzekering. Met deze verzekering verzekert u uw kostbaarheden. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze verzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Woonverzekeringen Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Woonverzekeringen U wilt uw woongenot goed beschermen Of u huurt of eigenaar bent, uw huis is uw veilige thuishaven. Een plek om te koesteren.

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk!

Wonen. Woonhuis Inboedel Kostbaarheden. Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! Wonen Woonhuis Inboedel Kostbaarheden Verzekeren doen we samen. Net zo makkelijk! De London Mantelpolis. Compleet én voordelig verzekerd. Comfortabel en onbezorgd leven. We doen er alles voor om dat te

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering

Interpolis Alles in één Polis Woonhuisverzekering Interpolis Alles in één Polis Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Verschil Oude Vernieuwde Wat kunt u verzekeren? woonhuis inclusief maximaal 2 bijgebouwen

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek P. Bijzondere voorwaarden. Kostbaarhedenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek P. Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek P, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking.

Verschillenlijst. Reaal Woonhuisverzekering. Reaal Goed Geregeld Pakket (vanaf zomer 2015) Alleen all risk dekking. Verschillenlijst Reaal Woonhuisverzekering Keuze uit all risk of extra uitgebreid. Aanvullende dekking extra Glas is los mee te verzekeren tegen premietoeslag. Alleen all risk Glas is standaard verzekeren,

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering KBH141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek Aa. Bijzondere. voorwaarden. Gebouwenverzekering voor Vereniging van. Eigenaren 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek Aa. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor Vereniging van Eigenaren 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek Aa, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3015 S 42468 b maart 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd?

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd? Woonhuisverzekering Waar heb je een opstalverzekering voor nodig? Brand, een boomtak door je dak, inbraak... Je huis staat aan allerlei gevaren bloot. Soms met grote financiële gevolgen. Een opstalverzekering

Nadere informatie

- de clausule niet meer geldt - de tekst van de clausule in de polisvoorwaarden is opgenomen - de clausule op het polisblad blijft staan.

- de clausule niet meer geldt - de tekst van de clausule in de polisvoorwaarden is opgenomen - de clausule op het polisblad blijft staan. Clausules Woonhuis Met een clausule wordt de dekking van uw verzekering uitgebreid of beperkt. Staat er op uw huidige polisblad een clausule? Dan is het onderstaande van belang. Het kan zijn dat: - de

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP

Kruidvat Opstalverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OP Kruidvat Opstalverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OP Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de opstalverzekering

Nadere informatie

Inboedel waardemeter

Inboedel waardemeter Inboedel waardemeter 2013 Leuvensestraat 85-2587 GD Den Haag - 088-0310550 - info@ahbbv.nl - www.ahbbv.nl Kvknummer 27183730 - AFM nr. 12005490 - Kifid nr. 300.002799 - Rabobank 11.15.39.862 Geldig t/m/

Nadere informatie

Inboedelverzekeringen

Inboedelverzekeringen Inboedelverzekeringen Omdat zekerheid telt Inboedelverzekeringen 1 Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen U.A. Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen is een uiterst solide en financieel krachtige, gespecialiseerde

Nadere informatie

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen

Fietsverzekering. Polisvoorwaarden nr. RW 14. Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Verzekeringen Fietsverzekering Polisvoorwaarden nr. RW 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u gewoon

Nadere informatie

Vergelijking dekking rubriek Wonen

Vergelijking dekking rubriek Wonen Dekkingsgebied Inboedel In huis in Nederland, Buitenshuis is gedekt: - in gemeenschappelijke ruimtes (tegen alle gebeurtenissen, alleen diefstal na braak) - op het terrein (tegen alle gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk. Algemeen Bijzondere Voorwaarden Woonhuisverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Einde van de verzekering Dekking Artikel 3 Verzekerd bedrag Artikel 4 Omvang van

Nadere informatie

Clausuleblad inboedelverzekering

Clausuleblad inboedelverzekering Clausuleblad inboedelverzekering In tegenstelling tot de Bijzonder Voorwaarden Uitgebreide inboedelverzekering voor studenten (0277) zijn de volgende wijzigingen van toepassing. Artikel 2 Omvang van de

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Schade Totaalplan 3 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing U wilt uw risico s op een complete, betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan

Nadere informatie

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl

Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen. www.zichtadviseurs.nl Zicht zekerheidscheck schadeverzekeringen www.zichtadviseurs.nl Zijn uw verzekeringen op orde? Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie. Daarom is het

Nadere informatie

Inboedelverzekering MwPW03-01

Inboedelverzekering MwPW03-01 Inboedelverzekering MwPW03-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

INBOEDEL WAARDEMETER

INBOEDEL WAARDEMETER INBOEDEL WAARDEMETER JANUARI 2011 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus

Nadere informatie

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019

S 42502 a mei 2014. JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 S 42502 a mei 2014 JRA inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3019 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 1.1 Wie zijn verzekerd? 3 1.2 U of verzekerde(n) 3 1.3 Hij en zij 3 2 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012)

Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Speciaal Reglement Royaalverzekering voor Inboedels (SR Royaal Inboedel 2012) Versie 01-10-2012 1 De verzekering is bedoeld om schade aan uw inboedel te vergoeden Als er iets met uw inboedel gebeurt, wilt

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Klaverblad Verzekeringen Kostbaarhedenverzekering Polisvoorwaarden nr. KB 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u

Nadere informatie

Versie 2015.2. 2015. zaken compleet.

Versie 2015.2. 2015. zaken compleet. 2015. zaken compleet. Onderdeel Auto 3 Onderdeel Opstal 6 Onderdeel Inboedel 10 Onderdeel Aansprakelijkheid 14 Onderdeel Rechtsbijstand 16 Onderdeel Reis 18 2 Onderdeel Auto arkilometrage Het jaarkilometrage

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3006

Bijzondere Voorwaarden nr. 3006 AEGON Inboedelverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3006 U heeft bij ons een inboedelverzekering afgesloten. Daarmee verzekert u uw spullen in en buiten uw woonhuis. U wilt graag weten wat de afspraken

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

IAK Kostbaarheden verzekering

IAK Kostbaarheden verzekering IAK Kostbaarheden verzekering Verzekeringsvoorwaarden KB14 Inhoudsopgave I Voorwaarden IAK Kostbaarhedenverzekering KB14 4 Specifieke voorwaarden voor de IAK Kostbaarhedenverzekering 4 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Verzekeringnemer Ondertekening Inboedelwaardemeter

Verzekeringnemer Ondertekening Inboedelwaardemeter Inboedelwaardemeter Toelichting Inboedelwaardemeter Algemeen De Inboedelwaardemeter is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, vooral als

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering

Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering Aanvraag/wijziging Woonhuis- en inboedelverzekering S.v.p. met blokletters invullen, alle vragen volledig beantwoorden en aankruisen hetgeen van toepassing is. Aanvrager/verzekeringnemer Naam en voorletters

Nadere informatie

Informatie verzekeringen tuinhuis

Informatie verzekeringen tuinhuis Informatie verzekeringen tuinhuis Uitgave: december 2005 1 INHOUDSOPGAVE VERZEKERINGEN TUINHUIS... 3 VERZEKERING VOOR BRAND-, STORM- EN GLASBREUKSCHADE... 3 OPSTALLEN...3 Wat is een goed bedrag voor de

Nadere informatie

Inboedelverzekering. Voordelen

Inboedelverzekering. Voordelen Inboedelverzekering Inboedelverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND/INBRAAKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44

BIJZONDERE VOORWAARDEN BRAND/INBRAAKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06. Postbus 915, 3900 AX VEENENDAAL Telefoon (0318) 54 40 44 BIJZONDERE VOORWRDEN BRND/INBRKVERZEKERING INBOEDELS Voorwaarden modelnummer BII-06 Postbus 915, 3900 X VEENENDL Telefoon (0318) 54 40 44 Inhoudsopgave rt. 1 Begripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd?

Nadere informatie

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art.

Algemeen. Bijzondere dekkingsbepalingen. Art. 11 Dekking boven het verzekerd bedrag Art. 12 Bijzondere uitsluitingen Art. Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Rubrieken Alle gevaren Uitgebreid Beperkt Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Begripsomschrijvingen Algemene uitsluitingen Algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Inboedelverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij om met

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

Wijzigingsformulier. Inboedel- en woonhuisverzekering. dv W INB 1212W

Wijzigingsformulier. Inboedel- en woonhuisverzekering. dv W INB 1212W Wijzigingsformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade misschien

Nadere informatie

uw woning en inboedel goed verzekerd

uw woning en inboedel goed verzekerd Univé Woonverzekeringen Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie Duurzame energie is in diverse vormen sterk in opkomst. Het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt toe. Meer en meer streven ondernemers

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1

Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Kostbaarhedenverzekering KBH 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen en beperkingen Artikel 4 Schade Nadere Omschrijvingen 37 Artikel 1

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.)

Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) Algemene voorwaarden Brand- en inbraakverzekering (B.I.8.) INHOUDSOPGAVE: Begripsomschrijvingen : Artikel 1. Omschrijving van de dekking : Artikel 2. Verzekerde belangen : Artikel 2.1 Waar en waartegen

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40

Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Extra uitgebreide brandverzekering nr. 40 Rubriek A bijzondere voorwaarden inboedelverzekering Artikel 8 Begripsomschrijvingen Inboedel alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van

Nadere informatie

Recreatiewoningverzekering

Recreatiewoningverzekering Recreatiewoningverzekering Bijzondere Voorwaarden RW15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas

Polisvoorwaarden. Onderdeel Opstal UNOPS06. Inhoudsopgave. Bijzondere voorwaarden Opstal. Bijzondere voorwaarden Glas Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 045-5739 600 F 045-5739 606 Polisvoorwaarden Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 040-2657 700 F 040-2657 707 www.aevitae.com info@aevitae.com Onderdeel Opstal UNOPS06 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Excellentdekking voor inboedel

Bijzondere voorwaarden Excellentdekking voor inboedel Model 154-0302 Bijzondere voorwaarden Excellentdekking voor inboedel Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model 100-0302). Inhoudsopgave 1 Begrippen 2 Verzekeringsgebied

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16

Woonverzekering Opstal Plus. Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Woonverzekering Opstal Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden OP 16 Inhoudsopgave Checklist 2 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welk woonhuis is verzekerd? 3

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Opstal verzekering januari 2009 Productleeswijzer Opstalverzekering 1 van 2 In de productleeswijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro)

B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) B.R.P. 1 - Brandverzekering voor woonhuis en inboedel (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 t/m 10 * Uitsluitingen 11 * Verplichtingen van verzekerde bij

Nadere informatie

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden

Inboedel super dekking. Bijzondere Voorwaarden Inboedel super dekking Bijzondere Voorwaarden BIS 01012014 Bijzondere Voorwaarden inboedelverzekering super dekking U heeft een inboedelverzekering bij ons afgesloten of u wilt dit mogelijk gaan doen.

Nadere informatie

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12

Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Pakket Inboedelverzekering Versie 2014.12 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 inboedel:alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Dit zijn de polisvoorwaarden van onze Inboedelverzekering. U vindt hier wanneer u en andere verzekerden zijn verzekerd voor schade aan de inboedel.

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 16 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus Checklist

Nadere informatie

Voorwaarden woonhuisverzekering

Voorwaarden woonhuisverzekering Voorwaarden woonhuisverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding is bedoeld om in het kort duidelijk te maken waarvoor deze verzekering is. De inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden

Nadere informatie

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Zekerheidscheck schadeverzekeringen. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zekerheidscheck schadeverzekeringen verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Zijn uw verzekeringen op orde? 2 Het is belangrijk dat uw schadeverzekeringen aansluiten bij uw huidige persoonlijke situatie.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering Bijzondere Voorwaarden Inventaris- en goederenverzekering U heeft bij ons een inventaris- en goederenverzekering gesloten. Daarmee verzekert u uw spullen tegen brand, storm, inbraak en andere schade. U

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02

Bijzondere voorwaarden Inboedel versie 2010.06.02 Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen... 1 2. Dekking in de woning... 1 3. Dekking binnen Nederland... 2 4. Dekking binnen Europa... 3 5. Dekking boven het verzekerd bedrag... 3 6. Beperkingen in de dekking...

Nadere informatie

A.B. 9 - Brandverzekering

A.B. 9 - Brandverzekering A.B. 9 - Brandverzekering Polismantel A.B. 9 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Verzekerde belangen 2.1 Waar en waartegen gedekt 2.2 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedel

Bijzondere Voorwaarden Inboedel BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de Inboedel. Deze Bijzondere Voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken:

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering INB141 Leeswijzer bladzijde Checklist 2 Inhoud 1. Waarvoor is deze verzekering? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. Welke spullen zijn verzekerd? 3 4.

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002

Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Aanvullende voorwaarden Inboedel Brand 2002 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 2015

Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 2015 Voorwaarden Kostbaarhedenverzekering 2015 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 3 1. Wat bedoelen wij met? 3 Wie is verzekerd? 4 Wat is het verzekerde bedrag? 4 In welke landen geldt de verzekering? 4 Wanneer

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro)

E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro) E.I.G. 1 - Perfect-Extra inboedelverzekering + Garantie (Euro) Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.6 * Beperkingen 2.7 * Uitsluitingen 2.8 * Schade 3

Nadere informatie