Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh"

Transcriptie

1 Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015

2 2

3 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat algemene informatie die geldt voor alle woon- en zorgcentra van Zorggroep Tangenborgh. Het tweede deel gaat specifiek over het woon- en zorgcentrum waar u belangstelling voor heeft. Wij adviseren u de inhoud goed te lezen en eventuele vragen die bij u opkomen te noteren. Er komt zeker nog gelegenheid om deze vragen stellen in een persoonlijk gesprek met onze relatiebeheerder, maar ons hierover bellen mag uiteraard ook. 3

4 Inhoud Inleiding... 3 Procedure ter verkrijging indicatie... 6 Wat gebeurt er na een aanvraag... 6 Onze zorgvisie... 6 Zorgovereenkomst... 7 Zorgleefplan... 7 Persoonlijke verzorging... 7 Huishoudelijke verzorging... 8 Medicijnen... 8 Maaltijden... 9 Verzorging van uw kleding/wasgoed... 9 Activiteiten en ontspanning Administratieve en financiële zaken Kosten Verzekeringen Huisregels Vrijheid Helpende hand Betreden van uw appartement door medewerkers Inrichting appartement Gasten Telefoon Radio en TV Internet (extra diensten) Post Huisdieren Loophulpmiddelen, rolstoelen, scootmobielen Alarmering Opslag en afval Veiligheid en roken Verjaardag Giften en Stichting Vrienden van Cliëntenraad Contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger Levensbeschouwing Beleid t.a.v. ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken Cliëntvertrouwenspersoon Privacybeleid

5 Vrijwilligers en mantelzorg Andere indicatie aanvragen Gevolgen van een nieuwe indicatie Groepsverzorging Beëindiging van zorg Ontruimen appartement na vertrek of overlijden Klachtenregeling Tot slot Bijlage 1: Overzicht zorgaanbod bewoner woon- en zorgcentrum Bijlage 2: Tarievenlijst Bijlage 3: het tweede deel van deze brochure, waar meer specifieke informatie instaat over de locatie waar u belangstelling voor heeft, volgt na pagina 26. 5

6 DEEL 1 Algemene informatie Procedure ter verkrijging indicatie Voor het wonen in een woon- en zorgcentrum is een indicatie vereist. Bij het aanvragen van deze indicatie helpen wij u graag. U kunt uw aanvraag schriftelijk of telefonisch bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indienen. Het indicatiebesluit dat het CIZ neemt gaat naar het Zorgkantoor. U ontvangt een afschrift van dat besluit. Het Zorgkantoor zorgt er voor dat, indien u uw voorkeur voor Zorggroep Tangenborgh aangeeft, wij de gevraagde zorg gaan leveren. Het CIZ is als volgt bereikbaar: CIZ Driebergen Postbus AB Driebergen T: F: E: Wat gebeurt er na een aanvraag Klantenadministratie Tangenborgh gaat de geïndiceerde zorg regelen. Onze relatiebeheerder zal, indien dit nog niet gebeurd is, contact met u opnemen om de gewenste zorg te bespreken. Vervolgens doen wij ons uiterste best de gevraagde zorg zo snel mogelijk te leveren. Als u meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u gewoon binnenlopen bij Klantenservice in één van onze woon- en zorgcentra, maar bellen kan uiteraard ook, tel Onze zorgvisie We vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten en wat onze uitgangspunten zijn. Dat hebben we beschreven in onze zorgvisie. In onze zorgvisie gaan we uit van uw wensen en behoeften. Geredeneerd wordt vanuit het belang van de klant, waarbij de mogelijkheden die het woon- en zorgcentrum te bieden heeft, begrensd kunnen zijn. Het is belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers deze visie kennen en dat zij in overeenstemming met de uitgangspunten van deze visie handelen. In de verschillende overlegvormen en bij de interne scholing wordt hier veel aandacht aan besteed. Als u daar belangstelling voor heeft, dan overhandigen wij u graag een exemplaar van de zorgvisie. De zorgvisie is ook te vinden op onze website: www. tangenborgh.nl 6

7 Zorgovereenkomst Als u in één van onze appartementen komt wonen, dan sluiten we met u een schriftelijke overeenkomst af, de zorgovereenkomst. Hierin spreken we af wat u van ons kunt verwachten en wat onze en uw rechten en plichten zijn. In de zorgovereenkomst wordt ook gesproken over "Algemene voorwaarden". Daar hoort de brochure getiteld "Algemene Voorwaarden voor zorg met verblijf van Actiz en BTN" bij, die u van ons ontvangt. Artikel 8 van deze brochure verplicht ons u schriftelijke informatie te verstrekken over allerlei onderwerpen. Onder andere deze informatie hebben we opgenomen in deze informatiebrochure. Zorgleefplan Voor iedere bewoner wordt door ons een zorgleefplan opgesteld. Hierin leggen we samen met u vast hoe u uw leven wil leiden en welke ondersteuning u daarbij van ons nodig heeft en kunt verwachten. Het zorgleefplan sluit zoveel mogelijk aan bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden en beschrijft onder andere een beknopt beeld van u als persoon, uw gezondheidssituatie en de met u afgesproken vormen van zorg. Het gaat hierbij om zorg die zich richt op persoonlijke behoeften en voorkeuren. Uiterlijk zes weken na het begin van de zorgverlening, leggen we u het door ons opgestelde zorgleefplan ter instemming voor. Na uw instemming en ondertekening door u en ons, wordt het zorgleefplan van kracht. Bij tussentijdse wijzigingen van het zorgleefplan zullen we deze steeds ter instemming aan u voorleggen. U heeft ten alle tijd inspraak in hetgeen met u wordt afgesproken in het zorgleefplan. Zonder uw toestemming zullen we geen handelingen verrichten. Persoonlijke verzorging In het woon- en zorgcentrum zijn dag en nacht verzorgenden aanwezig om u, daar waar nodig en afgesproken, te helpen bij de dagelijkse verzorging. Niet om direct alles van u over te nemen of te regelen, integendeel. Wij gaan er in beginsel vanuit dat u zelfstandig bent en spreken met u af bij welke handelingen u begeleiding, ondersteuning of overname wenst. Alle medewerkers streven er naar u voldoende en kwalitatief goede hulp en zorg te verlenen. Deze wordt zoveel mogelijk afgestemd op uw behoeften en wensen. Leidend is ook de indicatie, waarin het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) deze behoeften en uw recht op WLZ-zorg (Wet Langdurige Zorg) heeft vastgesteld. 7

8 Het personeel zal niet alle taken van uw familieleden en/of vrienden (de zogenaamde mantelzorg) kunnen overnemen. Buiten uw persoonlijke verzorging en de verzorging van uw appartement, die u van ons kunt ontvangen, verwachten wij dat u een beroep op hen blijft doen voor bijvoorbeeld het bezoek aan artsen, het kopen van kleding en het beheren van uw geldzaken. Indien voorgaande voor u niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen we u uiteraard adviseren en verwijzen naar instanties die u daarbij kunnen helpen. Hoewel we er naar streven, geeft het wonen in een woon- en zorgcentrum u geen absolute garantie dat u hier te allen tijde kunt blijven wonen. Dit is mede afhankelijk van uw lichamelijke en geestelijke situatie. De door ons geboden zorg, moet voor alles verantwoord zijn en blijven. Uiteraard kunt u van ons verwachten dat een eventueel besluit tot verhuizing te allen tijde met u wordt besproken en pas genomen wordt na overleg met verschillende betrokkenen en deskundige partijen. Huishoudelijke verzorging Hiervoor geldt in principe hetzelfde als voor uw persoonlijke verzorging; niet automatisch worden alle taken van uw overgenomen. Op basis van landelijke richtlijnen, is vastgesteld dat de medewerker huishouding een vastgestelde tijd per week heeft voor het schoonhouden van uw appartement. De medewerker maakt met u afspraken hierover en vervolgens wordt uw appartement wekelijks volgens deze afspraken schoongemaakt. Voor het dagelijks onderhoud van uw appartement bent u zelf verantwoordelijk. Huishoudelijke werkzaamheden waarbij zware objecten als kasten, wasmachine/droger, koel- /vrieskasten etc. verplaatst moeten worden, om daarachter schoon te maken, behoren niet tot de algemene dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden en worden door de bewoner of familie zelf gedaan. De richtlijnen beschreven in de Arbocatalogus VVT (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) worden als uitgangspunten door Zorggroep Tangenborgh gehanteerd. Medicijnen Bij uw verhuizing naar het woon- en zorgcentrum zal u gevraagd worden u over te laten schrijven naar de apotheek waarmee wij afspraken hebben gemaakt voor het aanvragen en leveren van de medicijnen. Bent u gewend zelf voor uw medicijnen te zorgen, dan kunt u hiermee rustig doorgaan. In uw appartement heeft u een afsluitbaar medicijnkastje, waar u de medicatie het beste in kunt bewaren. Indien u aangeeft niet zelf uw medicatie te kunnen verzorgen, kunnen wij u hierin desgewenst ondersteunen. Gemaakte afspraken hierover leggen we vast in uw zorgleefplan. Wij kunnen niet voor u naar de apotheek om medicijnen op te halen. 8

9 Maaltijden Uw broodmaaltijd kunt u in uw appartement gebruiken. U zorgt zelf voor brood, beleg en drinken. Omdat de maaltijden bij het wonen in een woon- en zorgcentrum bij de WLIZ (Wet Langdurig Intensieve Zorg) inbegrepen zijn, krijgt u van ons een maandelijkse vergoeding hiervoor. De koffie en thee kunt u in uw appartement verzorgen, maar koffie en thee wordt ook in de koffiezaal/ontmoetingsruimte of het café geschonken. Uw warme maaltijd kunt u desgewenst op uw appartement of in het restaurant nuttigen. Indien u ervoor kiest in uw appartement te dineren, dan wordt de maaltijd rond uur door middel van een zogenaamde meals-on-wheels systeem verstrekt. Hierbij kunt u ter plekke een keuze maken uit verschillende soorten warme gerechten. U bent ook van harte welkom in het restaurant, waar u tussen ca uur kunt aanschuiven voor de warme maaltijd. Ook uw gasten en mensen uit de aan- en inleunwoningen en de nabije omgeving kunnen hier gebruik van maken. Verzorging van uw kleding/wasgoed Het wassen van boven- en onderkleding (persoonsgebonden kleding) is voor eigen rekening. Het is niet toegestaan een wasmachine, droger of centrifuge in uw appartement te plaatsen (met uitzondering van Heidehiem). Zorggroep Tangenborgh kan uw wasgoed verzorgen. De mogelijkheden en kosten hiervoor kunt u terugvinden in de tarievenlijst. Deze vindt u in de bijlage achterin deze brochure. Als u uw kleding en linnengoed geheel of gedeeltelijk wilt laten wassen via Zorggroep Tangenborgh, dan wordt de was door een externe wasserij verzorgd. Uw kleding en linnengoed worden dan door ons voorzien van uw naam, zodat deze niet zoekraken in de was. Ook als u ervoor kiest een deel van de kleding te laten wassen, moet het andere deel dat u zelf wast toch door ons van merkjes voorzien worden. Kiest u ervoor om alles zelf te wassen, dan adviseren we u dringend toch al uw kleding en linnengoed door ons te laten merken. Bij niet merken kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor zoekraken van kleding en linnengoed. Uw was gaat wekelijks naar de wasserij en komt wekelijks terug. Omdat het dus even duurt voordat het weer schoon in uw kast ligt, is het belangrijk voldoende voorraad te hebben. Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider facilitair. De relatiebeheerder die u thuis bezoekt kan een en ander ook toelichten. 9

10 Activiteiten en ontspanning Naast wonen en zorg, wordt er in onze woon- en zorgcentra veel aandacht besteed aan het welzijn. Door de medewerkers van de activiteitenbegeleiding worden tal van activiteiten georganiseerd. Via het activiteitenoverzicht, diverse publicatieborden en de kabelkrant, worden deze activiteiten ruim van tevoren aangekondigd. Voor sommige activiteiten dient u zich tijdig op te geven. Er zijn activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. In de zomerperiode is er meestal een zomerprogramma met diverse activiteiten en uitstapjes. Tijdens de feestdagen en andere hoogtijdagen worden er diverse bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een kerstdiner of kerstmarkt. In het tweede deel van deze brochure vindt u meer informatie over het activiteitenaanbod van de locatie waar u interesse in heeft. Administratieve en financiële zaken We gaan ervan uit dat u zelf uw inkomen, vermogen en andere financiële zaken beheert en regelt. Wij kunnnen u hierin geen ondersteuning bieden. Indien u zelf onvoldoende in staat bent uw financiële zaken te regelen, vragen wij u een persoonlijk gemachtigde aan te wijzen die uw belangen hierin behartigt. Vanzelfsprekend zijn wij bereid, als u daarover vragen hebt, u te adviseren en te verwijzen naar instanties die u wel zouden kunnen ondersteunen. Bij financiële problemen kunnen wij u misschien op mogelijkheden wijzen die tot een oplossing leiden. Kosten De financiering van de zorg is geregeld in de WLIZ (Wet Langdurige Intensieve Zorg). Afhankelijk van uw belastbaar inkomen bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Het gaat hier met name om inkomensgegevens van vorig jaar. Financieel zal er een aantal veranderingen plaatsvinden. Afhankelijk van uw inkomen en opbrengsten uit financieel vermogen, zal een eigen bijdrage worden vastgesteld. Dit gebeurt volgens landelijke richtlijnen en wordt uitgevoerd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). U heeft van de relatiebeheerder inmiddels een brochure van het CAK en de eigen bijdrage overhandigd gekregen. Medewerkers van Zorggroep Tangenborgh hebben geen inzicht in uw financiële situatie en kunnen dan ook geen uitspraken doen over de door u verschuldigde eigen bijdrage. Zij kunnen u wel verwijzen naar instanties die u met uw vragen verder kunnen helpen. 10

11 Meer informatie kunt u krijgen bij het CAK, te bereiken via het (gratis) informatienummer: Ook op de website kunt u antwoord krijgen op uw vragen of uw eigen bijdrage berekenen. Het CAK-BZ houdt het deel van de AOW in dat opgaat aan de eigen bijdrage en het resterende AOW-bedrag krijgt u vervolgens op uw rekening gestort. Als u daarnaast andere inkomsten heeft die tot een hogere eigen bijdrage leiden, dan krijgt u van het CAK een aparte nota om de rest van uw eigen bijdrage te voldoen. Voor vragen over uw eigen bijdrage CAK kunt u terecht bij de medewerkers Klantenservice. Naast de zorg op grond van de WLIZ, biedt Zorggroep Tangenborgh aanvullende diensten aan haar klanten aan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het laten wassen van uw kleding, deelname aan reisjes die georganiseerd worden, gebruik maken van de kapsalon of het gebruik maken van een logeerkamer (indien aanwezig) door familie. Het afnemen van aanvullende diensten is niet verplicht. Wanneer u ervoor kiest van een bepaalde dienst gebruik te maken, worden de kosten hiervan in rekening gebracht. Op het Tarievenoverzicht Zorggroep Tangenborgh, dat u achterin dit eerste deel van deze brochure vindt, kunt u zien welke zaken wij in rekening brengen en om welke bedragen dat gaat. Zorggroep Tangenborgh heeft als beleid de aanvullende diensten zonder winstoogmerk aan te bieden. Het dienstenaanbod en de prijsstelling komen tot stand in overleg met de Cliëntenraden. Verzekeringen Als u bij ons komt wonen, moet u onder andere verzekerd zijn tegen ziektekosten. Wij raden u aan ook een aanvullende verzekering af te sluiten, waardoor u in aanmerking komt voor het in bruikleen krijgen van hulpmiddelen. Indien u een uitvaart- of levensverzekering heeft, kan u deze niet opzeggen. Ook moet u een WA-verzekering en een inboedelverzekering afsluiten, wij adviseren u dit via ons te doen. Zorggroep Tangenborgh biedt voor de WA en inboedelverzekering een goede en goedkope collectieve verzekering. In geval van schade regelen wij ook de afhandeling voor u. Mocht u echter naar verhouding dure spullen hebben, dan kan het zijn dat u niet voldoende verzekerd bent. Neem bij vragen hierover contact op met de afdeling Klantenservice op de locatie of informeer bij de relatiebeheerder. Wilt u niettemin uw eigen verzekeringen regelen en dus niet deelnemen aan de collectieve WA- en inboedelverzekering van Zorggroep Tangenborgh, dan moet u kopieën van uw eigen verzekeringspolissen bij Klantenservice op locatie inleveren, zodat er geen premie bij u in rekening wordt gebracht. Informatie over de voorwaarden en het eigen risico van deze verzekeringen vindt u in de onderstaande tabel. 11

12 Inboedelverzekering WA verzekering Verzekerd bedrag per bewoner altijd voldoende 1 per gebeurtenis Eigen risico Schroeien, zengen, smelten 50 Diefstal 2 Algemeen 25 Maximum uitkeringen: - lijfsieraden geld Vanwege de collectiviteit kan nooit sprake zijn van onderverzekering 2 Bij diefstal geldt dat sprake moet zijn van zichtbare braaksporen. Eventueel aanwezige kostbaarheden moet de bewoner zelf aanvullend verzekeren. Scootmobielen/motorrijtuigen moeten door bewoner zelf verzekerd worden. Schade veroorzaakt met scootmobiel/motorrijtuig is uitgesloten voor aansprakelijkheid. Voor alle duidelijkheid: deze verzekeringen worden alleen afgesloten voor intramurale bewoners en niet voor huurders van de aan- en inleunwoningen. (Op een paar uitzonderingen na) Huisregels Onze woon- en zorgcentra kennen geen "huisregels" in de strikte betekenis van het woord. We gaan er vanuit dat een ieder de algemeen geldende normen en waarden in acht neemt. In een huis waar veel mensen bij elkaar wonen, zult u rekening met de ander moeten houden. Verderop in dit boekje staat informatie over het rookverbod in huis, onder welke voorwaarden een huisdier mogelijk is en welke afspraken er gelden voor het gebruik van scootmobielen. Vrijheid Wij vinden dat u zich in onze woon- en zorgcentra zoveel mogelijk vrij moet voelen en zelfstandig moet zijn. U bent vrij om uit te gaan en thuis te komen op een tijdstip dat u schikt. Daarom ontvangt u een sleutel van uw eigen appartement, en een van de hoofdingang. Mocht u laat thuiskomen, denkt u dan aan de nachtrust van uw medebewoners. Ook binnen het woon- en zorgcentrum heeft u in beginsel alle vrijheid van bewegen. Het bordje verboden toegang treft u dan ook nergens aan. U zult begrijpen dat u de appartementen van uw medebewoners niet zonder hun toestemming mag binnengaan. Wij 12

13 willen ook graag opmerken dat de personeels- en dienstruimten bij afwezigheid van personeel, niet vrij voor u toegankelijk zijn. In de woon- en zorgcentra van Zorggroep Tangenborgh worden geen vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Wij gebruiken géén onrustbanden, verpleegdekens en spanlakens. Met kalmerende medicatie wordt, voor zover wij daar invloed op hebben, de grootst mogelijke terughoudendheid betracht. Fixatie en versuffende medicatie leiden namelijk tot verzwakking van lichaam en geest en verhogen het risico op ernstig valletsel. In plaats van deze middelen te gebruiken, helpen wij bewoners om lichamelijk en geestelijk zo fit mogelijk te blijven en zetten wij ons in voor een veilige en aangename leefomgeving. Voor sommige mensen kunnen extra hulpmiddelen nodig zijn, en dan kiezen wij hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Mochten wij in een zeer uitzonderlijk geval voor een bewoner geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen wij daarvoor externe deskundigen in. U bent vanzelfsprekend vrij uw eigen mening in uw appartement tot uitdrukking te brengen. Zo ook hebt u recht op erkenning van en wederzijds respect voor uw levenbeschouwelijke en persoonlijke overtuiging. Wij zullen al het mogelijke doen uw privacy te beschermen. Wij vragen u op uw beurt, de privacy van uw medebewoners te respecteren. Helpende hand Natuurlijk hebt u volledig vrije keuze van uw huisarts, geestelijk verzorger en maatschappelijke hulpverlener. Zij hebben toegang tot het woon- en zorgcentrum en indien u dat wenst, tot uw appartement. Ook kunt u zich te allen tijde en rechtstreeks tot hen wenden. Alleen op uw verzoek zal de teamleider zorg of de medewerker zorg u hierbij helpen of een bezoekje regelen. Als u ziek wordt zullen wij er alles aan doen om u in uw eigen appartement te verzorgen en te verplegen. Als dit echt niet meer gaat zullen wij met u overleg plegen om tot passende oplossingen te komen. Wat de hygiëne betreft zijn de medewerkers attent op het zo schoon mogelijk houden van uw appartement en de algemene ruimtes binnen het woon- en zorgcentrum. Betreden van uw appartement door medewerkers Niemand heeft toegang tot uw appartement zonder uw toestemming. In noodgevallen zijn alleen de regiomanager of de door haar/hem aangewezen personen daartoe gemachtigd. Al onze medewerkers hebben de uitdrukkelijke opdracht nooit zonder uw toestemming uw appartement te betreden, zelfs niet als u de deur open hebt laten staan. De verantwoordelijkheid voor het steeds afgesloten houden van uw appartement ligt bij u. Als u één of meer dagen van huis gaat, meldt u dit dan bij de medewerkers van de zorg, zodat bij eventuele calamiteiten bekend is wie wel of niet aanwezig is. 13

14 Inrichting appartement U bent uiteraard geheel vrij uw appartement naar eigen smaak in te richten. Het is immers uw eigen woonruimte, waar u zich thuis moet voelen. Kunt u of wilt u dit niet dan zorgt Zorggroep Tangenborgh voor een eenvoudige inrichting. U bent zelf vrij om een naambordje naar keuze bij de deur te hangen. Enkele adviezen met betrekking tot de inrichting van uw appartement: Neem bij voorkeur laagpolige vloerbedekking of vinyl. Dit in verband met eventuele loop- of tilhulpmiddelen en hygiëne. Vloerbedekking, voor welk materiaal u ook kiest, mag nooit geplakt worden. Leg geen losse kleden op de vloer in verband met struikelgevaar. Zorg ervoor dat u voldoende vertrouwde spullen om u heen houdt. Houd rekening met uw eigen mogelijkheden. Wie bijvoorbeeld een rollator, scootermobiel of rolstoel gebruikt, heeft veel ruimte nodig. Er is in de woon- en zorgcentra van Tangenborgh geen ruimte om meubels op te slaan. Wanneer, in geval van bijvoorbeeld ziekte, de kamer voor een deel ontruimd moet worden, om verantwoorde zorg te kunnen geven, dan zullen de meubels elders moeten worden ondergebracht. Hier dient de bewoner of diens familie zelf zorg voor te dragen. Gasten Uw gasten zijn bij ons welkom. Desgewenst is in de meeste woon- en zorgcentra gelegenheid voor uw gasten te overnachten op uw eigen appartement en in ons restaurant samen met u de maaltijd te gebruiken. Sommige woon- en zorgcentra hebben een aparte logeerkamer ter beschikking voor gasten van bewoners. Wel vragen wij u hiervoor tijdig contact op te nemen met de teamleider van de Facilitaire Dienst. Telefoon Er zijn woon- en zorgcentra binnen Tangenborgh die beschikken over een eigen telefoon-/alarmeringscentrale, maar andere locaties hebben dat weer niet. In de eerstgenoemde situatie betekent dit dat u uw huidige telefoonabonnement kunt beëindigen. U krijgt van ons een nieuw telefoonnummer toegewezen. U moet uw eigen telefoontoestel meenemen. De abonnementskosten staan vermeld in de tarievenlijst. De rekening van de telefoonkosten ontvangt u maandelijks van Zorggroep Tangenborgh. 14

15 Waar een locatie geen eigen telefooncentrale heeft, moet u zelf de telefoon regelen met uw provider. Vraag aan de relatiebeheerder van de locatie waar u belangstelling voor heeft, hoe het daar geregeld is m.b.t. de telefoon. Radio en TV Voor ontvangst van het radio- en televisiesignaal zijn vrijwel alle woon- en zorgcentra aangesloten op het kabeltelevisienet van Ziggo. Elk appartement is aangesloten op het analoge radio- en televisiesignaal (RTV). De kosten voor het abonnement staan in de tarievenlijst. Deze vindt u in de bijlage. Internet (extra diensten) U heeft de mogelijkheid om extra diensten bij Ziggo aan te vragen voor het eigen appartement, zoals: digitale TV, internet, digitale TV + extra pakketten. Alle extra diensten, bovenop het basispakket, moeten door u zelf aangevraagd worden bij Ziggo. Zorggroep Tangenborgh betaalt het basispakket, de extra kosten zijn voor uw eigen rekening. De aanmelding voor extra diensten is niet standaard. Bij Ziggo moet duidelijk aangegeven worden dat het om een zogenaamde bestaande zakelijke aansluiting gaat. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de afdeling klantenservice. De meeste woon-en zorgcentra hebben een bibliotheek waar u gratis kunt internetten of een Wifi hotspot. Post Uw post en kranten worden zo spoedig mogelijk na binnenkomst in uw eigen postbus gedeponeerd. Post die u wilt verzenden, kunt u eventueel deponeren in de postbus bij de klantenservice. Huisdieren Het is toegestaan uw huisdier mee te nemen naar het woon- en zorgcentrum. Voorwaarde is echter wel dat u zelf (of uw familie) uw huisdier volledig moet kunnen verzorgen. Verder moet het dier gezond zijn op het moment van komst en er mag geen overlast ontstaan in de zin van lawaai of slechte hygiëne. De afspraken worden met u vastgelegd in een overeenkomst. Loophulpmiddelen, rolstoelen, scootmobielen Scootmobielen bestemd voor gebruik buiten mogen in het woon- en zorgcentrum niet gebruikt worden en dienen te worden gestald op de daarvoor bestemde plaats. 15

16 Scootmobiels voor binnengebruik mogen in huis alleen gebruikt worden, indien de bestuurder zich aan een aantal regels houdt. Hierover bestaan afspraken op papier. Electrische rolstoelen en scootmobielen voor binnen kunt u stallen in uw eigen appartement of op de hiervoor aangewezen plaats in het woon- en zorgcentrum. In verband met de ruimte en veiligheid mogen deze hulpmiddelen niet op de gangen staan. Bent u nog in staat om te fietsen en in bezit van een fiets, dan kunt u deze plaatsen in de gezamenlijke, daarvoor bestemde ruimtes. Rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen moeten in uw eigen appartement worden gestald. Alarmering In ieder appartement is een toestel aanwezig waarmee u kunt alarmeren. In geval van nood kunt u deze gebruiken en krijgt u contact met de afdeling verzorging. Bij opname wordt u uitgelegd hoe het werkt en heeft u dan nog vragen hierover, dan kunt u altijd bij iemand van de zorg terecht. De bijbehorende medaillon vindt u in uw appartement. * Met de rode toets, plaatst de cliënt een zorgoproep. pols/halszender Ook de rode toets op de pols/halszender kan worden gebruikt voor het maken van een zorgoproep. * *Deze afbeelding is een voorbeeld. Uw alarmeringsapparaat kan er anders uitzien. Afhandeling van een zorgoproep gemaakt door een cliënt Een cliënt plaatst een zorgoproep met de rode toets op het alarmtoestel of de pols- /halszender. De zorg ontvangt de informatie van de zorgoproep op het display van de telefoon d.m.v. het appartementnummer. De zorg kan nu communiceren m.b.v. de telefoon met het zorgtoestel op het appartement van de cliënt. Opslag en afval De opslagmogelijkheden zijn in elk woon- en zorgcentrum anders. Informeer hiernaar bij de relatiebeheerder of bij de teamleider zorg. 16

17 Veiligheid en roken Roken is in de algemene ruimtes niet toegestaan. In uw eigen appartement mag u, behalve in bed, wel roken. Met het oog op brandgevaar is het niet toegestaan open vuur in uw appartement te hebben, zoals een brandende kaars. Licht ontvlambare stoffen als spiritus zijn eveneens niet toegestaan. In uw appartement is een brandinstructiekaart aanwezig. Bijzonderheden met betrekking tot de veiligheid dient u te allen tijde te melden bij het personeel (of in noodgevallen door 112 te bellen). Verjaardag U kunt via de medewerkers van het restaurant een ruimte reserveren, als u iets te vieren heeft. Bijvoorbeeld: een verjaardag, een gezellige bijeenkomst, waar u in uw appartement geen ruimte genoeg voor heeft. U kunt tevens koffie, thee, gebak, frisdrank, drankjes, hapjes etc. laten verzorgen. Bewoners van Tangenborgh kunnen de ruimte gratis reserveren, inclusief 4 kannen koffie of thee, ongeacht het aantal personen. Heeft u meer kannen koffie of thee nodig, dan is dit uiteraard mogelijk, tegen betaling. Hapjes, drankjes en dergelijke. zijn voor eigen rekening. Verder wordt er gevraagd of u de feestruimte opgeruimd en schoon wilt achterlaten. Faciliteiten De meeste woon- en zorgcentra hebben diverse faciliteiten in huis zoals een restaurant, kleine supermarkt, kapper en een bibliotheek. Zijn deze faciliteiten niet in het woon- en zorgcentrum zelf, dan zijn deze heel dicht in de buurt te vinden. De winkel verkoopt dagelijks verse producten: melk, brood, vleeswaren, fruit e.d. Ook kunt u er gebak, hapjesschalen e.d. voor bijvoorbeeld uw verjaardag bestellen en er is een uitgebreid assortiment cadeauartikelen. Het winkelpersoneel helpt u graag. Giften en Stichting Vrienden van... Het is onze medewerkers niet toegestaan om giften te aanvaarden. Het is onze medewerkers, op basis van de wet, ook niet toegestaan om voordeel te trekken uit wilsbeschikkingen. De meeste van onze locaties hebben een stichting "Vrienden van " Deze stichting beheert en besteedt gelden die worden ontvangen via jaarlijkse donaties, giften of opbrengsten van bazaars of markten. Het bestuur komt enkele malen per jaar bijeen en bekijkt of de 17

18 aanvragen die ingediend zijn, gehonoreerd kunnen worden. Het ontvangen geld wordt o.a. besteed aan zaken die alle bewoners ten goede komen, zoals b.v. aankoop materialen, geluidsapparatuur met toebehoren, aankleding algemene ruimtes, spelmateriaal voor de activiteitenbegeleiding e.d. Eventueel kunt u uw gift schenken aan deze stichting. De giften daaraan komen ten goede van de desbetreffende locatie. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Klantenservice. Cliëntenraad Cliëntenraden behartigen de belangen van de bewoners en klanten van Zorggroep Tangenborgh. Het bestaan van de Cliëntenraad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet geeft de bevoegdheden van de Cliëntenraad aan. Binnen Zorggroep Tangenborgh is via reglement (of ook wel instellingsbesluit) overeengekomen welke bevoegdheden de Cliëntenraad heeft. Ook is daarin geregeld wie plaats kunnen nemen in de Cliëntenraad. Alle woon- en zorgcentra en verpleeghuizen van Zorggroep Tangenborgh hebben een Cliëntenraad. Bij de woon- en zorgcentra bestaat deze uit bewoners van het woon- en zorgcentrum en de aan-/inleunwoningen en thuiszorgklanten. Bij het verpleeghuis bestaat de Cliëntenraad uit vertegenwoordigers van de bewoners. Meestal zijn dit familieleden. De Cliëntenraad heeft een signalerende taak bij onderwerpen die van invloed zijn op de zorg- en dienstverlenging en geeft advies bij belangrijke beslissingen door Zorggroep Tangenborgh. In algemene zin houden de cliëntenraden zich bezig met: Het opkomen voor de belangen van de bewoner/klant. Of deze nu in een woon- en zorgcentrum, verpleeghuis of gewoon thuis woont. Meepraten met de leiding van locaties en adviseren, over onder andere het algemeen beleid met betrekking tot: bijvoorbeeld beëindiging van zorgverlening aan cliënten of bij het welzijn van de cliënten en tarieven. Adviseren van het management en de Raad van Bestuur. Onder andere over benoemingen van management, nieuwbouw of verbouwing, huisregels en grote verhuisplannen, maar ook over de begroting en jaarrekening. De Cliëntenraden overleggen meerdere keren per jaar met de Regiomanager van de locatie. U bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen. De vergaderingen zijn openbaar. In het tweede deel van deze brochure vindt u meer informatie over de Clienenntenraad van het woon- en zorgcentrum waar u belangstelling voor heeft. 18

19 Contactpersoon/wettelijk vertegenwoordiger Als u naar een woon- en zorgcentrum verhuist, zullen we u vragen naar maximaal 3 contactpersonen. Contactpersonen zijn mensen die we zullen benaderen als u bijvoorbeeld ziek bent of naar het ziekenhuis moet. De namen van de contactpersonen noteren we in uw zorgleefplan. Bij wet is er altijd sprake van een (wettelijk) vertegenwoordiger in het geval u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. In eerste instantie is dat een echtgenoot/partner en als deze er niet (meer) is, een van de kinderen. Zijn die er niet (meer) dan kan u ook een ander vragen contactpersoon voor u te willen zijn. De eerste contactpersoon is bij voorkeur deze (wettelijk) vertegenwoordiger. Deze wordt door ons altijd als eerste gebeld. Levensbeschouwing Wanneer u komt wonen in een woon- en zorgcentrum van Zorggroep Tangenborgh is het belangrijk dat u uw levensbeschouwing in het woon- en zorgcentrum voort kunt zetten. Wij willen hier alle ruimte voor bieden. Dit betekent dat u uw levensbeschouwing en de mensen waarmee u dit deelt, niet hoeft op te zeggen als u hier komt wonen en dat de contacten met uw kerkgenootschap kunnen blijven bestaan. Wel zult u zelf aan uw kerkgenootschap moeten doorgeven dat u bent verhuisd naar het woon- en zorgcentrum. Elk woon- en zorgcentrum kent zijn eigen (kerkelijke) levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zie hiervoor het tweede deel van deze brochure. Beleid t.a.v. ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken Schriftelijke wilsverklaring Een wilsverklaring is een op schrift gestelde verklaring waarmee iemand te kennen geeft wat hij onder bepaalde omstandigheden wil dat er met hem gebeurt op het gebied van medische behandeling, verpleging en verzorging, als hij op dat moment niet meer wilsbekwaam is. Als u over een wilsverklaring beschikt, laat ons dat dan weten. Wij zullen u dan vragen een kopie te mogen maken die we in uw zorgleefplan zullen opbergen. In principe respecteren wij hetgeen u in uw wilsverklaring hebt opgenomen en zullen daar uitvoering aan geven, voor zover wij daarmee geen wettelijke regels schenden. Het naderende levenseinde Ten aanzien van het naderende levenseinde hanteert Zorggroep Tangenborgh de wettelijke regels. Wanneer een bewoner een bepaalde handeling niet wenst, dan wordt dit in principe gerespecteerd. Tijdens deze fase is er intensief overleg met de bewoner/diens familie. Het naderende levenseinde bespreken met de bewoner/familie maakt deel uit van het proces. Een 19

20 wilsverklaring zien wij als de uitdrukkelijke wens van de bewoner. Euthanasie Euthanasie behoort in theorie tot de mogelijkheden, maar is een beslissing van de bewoner en diens (huis)arts. Bij de ziekte dementie kan euthanasie bijna nooit toegepast worden vanwege het aspect van de wilsonbekwaamheid van de betreffende persoon. Reanimatie Is reanimeren aan de orde, dan beschikt het woon- en zorgcentrum over een aantal medewerkers die bevoegd zijn om te reanimeren. Is het echter uw wens om niet gereanimeerd te worden, dan moet u dat tijdig kenbaar maken aan ons, door middel van een door uzelf ondertekende schriftelijke wilsverklaring, die wij in uw zorgleefplan zullen bewaren. Cliëntvertrouwenspersoon Elk woon- en zorgcentrum van Tangenborgh beschikt over een vertrouwenspersoon. Als u klachten, vragen of problemen hebt, die u strikt vertrouwelijk wilt bespreken, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. Zij/hij zal u begeleiden en advies geven en/of door bemiddeling trachten tot een oplossing voor de problematiek te komen. Naam en telefoonnummer van de vertrouwenspersoon kunt u vragen bij Klantenservice van uw locatie. Of via telefoonnummer Privacybeleid We vragen u als (aanstaande) bewoner om allerlei persoonsgegevens, zoals uw adres, telefoonnummer, inkomensgegevens, BSN-nummer. Ook moeten we u identiteit controleren aan de hand van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u hierin de nodige rechten. Vrijwilligers en mantelzorg Zorggroep Tangenborgh vindt het belangrijk dat mantelzorgers en vrijwilligers een rol kunnen spelen in de zorgverlening aan onze bewoners/klanten. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben ieder hun specifieke mogelijkheden. Hun hulp kan een belangrijke aanvulling zijn op de professionele hulpverlening. Vrijwilligers mogen binnen Zorggroep Tangenborgh alle activiteiten ondernemen, met uitzondering van activiteiten die voorbehouden zijn aan professionele zorgverleners. Mantelzorgers mogen in principe doen wat ook vrijwilligers doen, maar mogen m.b.t. degene voor wie ze mantelzorger zijn, meer doen op het terrein van de directe zorg, mits hierover 20

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Alle goede zorg die u zich kunt wensen

Alle goede zorg die u zich kunt wensen Alle goede zorg die u zich kunt wensen Zorgcentrum Debbeshoek in Ulft Informatie voor cliënten en familie Aangenaam wonen in een vertrouwde omgeving Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde. De één

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen wonen met zorg Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen Gastvrijheid en gezelligheid in een sfeervolle omgeving in Driehuis Natuurlijk blijft u het liefst in uw eigen huis wonen, maar soms gaat dat niet

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Waar zorgt Maeykehiem voor en wat betaalt u zelf? Inhoudsopgave 1 1 Inleiding p. 3 2 Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Maeykehiem voor? Wat betaalt u zelf? p. 5 1. Voeding p.5 2. Vakantie p.6

Nadere informatie

Gedeelde zorg: een ideeënboek. Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden

Gedeelde zorg: een ideeënboek. Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden Gedeelde zorg: een ideeënboek Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden Gedeelde zorg: een ideeënboek Handreiking voor het samenspel tussen zorgverleners en familieleden Gedeelde

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie