BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014"

Transcriptie

1 BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken Deel: Automatisering Versie 2014 Bezoekadres: Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Afdeling: Bouwzaken Postadres: Postbus 156, 2300 AD Leiden Auteur: P. van Dijk Website: Bestandsnaam: Bundel AV 2014 PA [publicatie versie].doc Telefoon (071) Versie: V2014 Telefax (071) Datum: 26 maart 2014

2

3 Inhoudsopgave Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken Inhoudsopgave... I 4 AUTOMATISERING Algemeen Van toepassing zijnde voorschriften en normen Algemeen Van toepassing zijnde voorschriften en normen automatisering Informatieoverdracht overige disciplines Ontwerpdocumenten c.a Definities en algemene eisen Accept en reset Alarm Alarmafhandeling Alarmafhandeling onderstations (rioolgemalen / AWZI onbemand) Bediening, instellingen en presentatie van bedrijfstoestanden Via het BBS of GCS Via een MMI Beveiliging of storing Capaciteitsinstelling Draaiuren Debietmeters Event Frequentieomvormer Gemiddelden Grenswaarden Herstart werktuigen Inschakelvertraging Instrumentatie beveiliging en bewaking Klokken Lamptest Looptijdbewaking kleppen en afsluiters Looptijd- /wachttijdregeling Monstername Motorstroom Nauwkeurigheden en eenheden m.b.t. metingen, berekeningen en tellingen Onbelast bewaking Overzicht bedrijfstoestanden Paraat Presentatie bedieningsschakelaars Procesalarm Procescodering, TAG-nummer Rapportage Registratie van data Schakelvoorwaarden Selectie werktuigen Setpoint Signalering Spanningsuitval, netbewaking en herstart na spanningsuitval Storing Terugmeldbewaking inbedrijf Urgent / niet-urgent / niet doormelden Vergrendeling in de software versie: I - Hoogheemraadschap van Rijnland

4 Werkschakelaar Werktuigen Watch-dog functies Beeldscherm Bedienings Station Algemeen Nauwkeurigheden en eenheden Beeldplaatjes en menu's op het BBS Algemeen Hoofd- en submenu's Algemeen instel- /alarmafhandelingsplaatje Procesplaatje Setpoint-instelplaatje Presentatie van Sequenzer Alarmlijst Overzicht tellingen Overzicht motorstromen Monstername instelplaatje Urgent / niet-urgent instelplaatje Rapportage instelplaatje Overzicht bedrijfstoestand en bedieningsstand van alle werktuigen Trending grafieken Kleuren Scherm en proces Procesonderdelen Pop-up menu's Alarmlijst Instelplaatjes Presentatie Algemeen Alarmtekst in beeldplaatjes Afsluiter met standaanduiding Analoge niveaumeting Digitale niveaumeting / detectie Werktuig Leidingen Proceslijnen Lijndikte MMI Algemeen VT 585 W Nauwkeurigheden en eenheden Hoofdmenu Setpointmenu Procesmenu Tellingenmenu Passwordmenu Alarmering Alarmen algemeen Trending Urgent / niet urgent instellingen Overzicht bedrijfstoestand Gegevens Communicerend Systeem Algemeen Rapportage Algemeen Hoogheemraadschap van Rijnland - II - versie: 2014

5 Dagrapport Perioderapport Lay out dag- en perioderapporten Voorbeeld dagrapport Voorbeeld perioderapport Afdrukken en opslaan Database op het GCS Algemeen Geheugen gebruik Meetwaarden Procestechnologische-/bedrijfsgegevens Tabel opslag-intervaltijd Software Begrippen Applicatie-software Adressering en labeling Detaillering; technisch ontwerp Applicatiestructuur GCS en/of BBS Applicatiestructuur PLC Algemeen Indeling directory's en hun naamgeving Naam opslag medium PLC systeem-software Projectdirectory Projectnaam Indeling in projectdelen Programma modulen Deelplannen (standaardfuncties) Testen van hard- en software Inleiding Algemeen Softwaretest in fabriek (FAT) Algemeen Functie en doel van het testprotocol Inhoud van het testprotocol Procedures afnametest Testen op de locatie (SAT) Op te leveren documenten Algemeen Documentatie betreffende EMC-markeringen Algemene eisen De hardware documentatie De software documentatie Bedieningshandleiding voor installatie en ingebruikneming van hard- en software De fabrieks- en servicedocumentatie Documentatie t.b.v. de Fabrieks Acceptatie Test (FAT) versie: III - Hoogheemraadschap van Rijnland

6

7 4 AUTOMATISERING 4.1 Algemeen 1. Deze bundel is van toepassing op de huidige PA structuur PLC/SCADA waarbij het WIZCON systeem de visualisatie functie op BBS vervult. De komende jaren worden de AWZI s en AWTG s ingrijpend gewijzigd m.b.t de PA configuratie: - De AWZI s worden voorzien van het concept awzi Haarlem Waarde Polder nl. AC800 / Wonderware. - De AWTG s worden voorzien van een TBOX PLC besturing welke aansluit op Wonderware als bovenliggende visualisatie systeem. 2. Om bovenstaande redenen wordt de komende maanden (feb. tm sept. 2014) de PA Bundel in zijn geheel herschreven op de nieuwe PA configuratie. Voorliggende PA bundel 2014 zal alleen gehanteerd worden indien wijzigingen plaatsvinden aan de huidige PA configuratie: PLC / WIZCON. 3. Onder automatisering wordt verstaan: de hardware t.b.v. beeldschermbedieningssystemen (BBS en GCS); de bij het BBS (de BBS en) behorende randapparatuur; communicatieapparatuur; alle software voor de totale automatisering inclusief de software voor de procesbesturing (b.v. PLC s) die wordt geïnstalleerd door de aannemer van de elektrotechnische installatie; het uitwerken van de functionele beschrijving (FB) in een technische beschrijving (TB) van de te leveren software; het leveren van de automatiseringshandleiding (zie par Op te leveren documenten ). 4. In elk bestek en/ of de werkbeschrijving deel 3 (ET) en deel 4 (AUT) wordt de te leveren configuratie gespecificeerd. 5. De complete automatisering en de software dient bedrijfsklaar te worden opgeleverd. 6. Met nadruk wordt er ook verwezen naar de functionele beschrijving. In het algemeen geldt dat de bundel deel 4 Automatisering en de functionele beschrijving (besturingsplan) elkaar aanvullen en in principe één document vormen. 7. Alle benodigde hardware en software om aan alle daarin vermelde eisen te voldoen behoort tot de levering van de (automatiserings)aannemer. 8. Waar BBS staat kan ook GCS gelezen worden indien van toepassing. 4.2 Van toepassing zijnde voorschriften en normen Algemeen 1. Zie ook de bepalingen in de Bundel deel 1: Algemeen. versie: Hoogheemraadschap van Rijnland

8 4.2.2 Van toepassing zijnde voorschriften en normen automatisering 1. De automatiseringssoftware dient geheel te worden uitgevoerd volgens de in dit document beschreven bepalingen én de hierna genoemde normen en richtlijnen. Van de normen en richtlijnen wordt steeds de laatst uitgebrachte versie bedoeld. CODE NEN 1422 NEN 3140 NEN-EN NEN-EN OMSCHRIJVING Automatische gegevensverwerking Programma structuur diagrammen Bedrijfsvoering van elektrische installaties Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties Zie ook NEN-EN Bedrijfsvoering van elektrische installaties Algemene bepalingen en nationale bijlagen Zie ook NEN 3140 Veiligheid van machines Elektrische uitrusting van industriële machines Deel 1: Algemene eisen NEN-EN Veiligheid van machines Elektrische uitrusting van industriële machines Deel 31: Bijzondere eisen op het gebied van veiligheid NEN-EN Veiligheid van machines Elektrische uitrusting van industriële machines Deel 32: Eisen voor hef- en hijswerktuigen NEN 3283 NEN 3347 NEN 5152 NPR 5164 Automatische informatieverwerking Symbolen voor schema's Technische tekeningen Symbolen voor de meet- en regeltechniek Technische tekeningen Elektrotechnische symbolen Meet- en regeltechniek Theoretische logicaschema's voor beveiligingen, sturen en melden Symbolen en voorbeelden IEC Programmable controllers Part 1 Deel 1: General Information Hoogheemraadschap van Rijnland versie: 2014

9 4.3 Informatieoverdracht overige disciplines 1. Zie ook de bepalingen in de Bundel deel 1: Algemeen. 2. De informatie die de aannemer van de automatisering moet verzorgen omvat tenminste alle informatie van belang voor de overige disciplines zoals: benodigde I/O; benodigde randapparatuur etc.; alle relevante informatie welke in het coördinatieoverleg wordt vastgesteld. 3. De data waarop bepaalde informatie uiterlijk moet zijn verstrekt wordt vastgelegd in de overall uitvoeringsplanning. 4. De overige disciplines zorgen voor: looptijden van afsluiters en kleppen tbv bewaking in de software; deze informatie komt van de aannemer die de afsluiter levert c.q. inbouwt (C, W of E). 4.4 Ontwerpdocumenten c.a. 1. De aannemer moet in elke fase van het ontwerp de in die fase opgestelde documenten, tekeningen, schema s en berekeningen (voor zover deze betrekking hebben op de automatisering en op het raakvlak met de ET-installatie) in drievoud aan de directie verstrekken. 2. Voor een nadere omschrijving van en de te stellen eisen aan de te vervaardigen documenten zie paragraaf 4.11 Op te leveren documenten. 4.5 Definities en algemene eisen Accept en reset 1. Accept en reset worden gebruikt voor het accepteren en resetten van een storing / alarm. Bij elke storing /alarm wordt een zoemer en /of flashlight geactiveerd volgens onderstaande opsomming. 2. Na accept op de MMI, het gegevenscommunicatie systeem (GCS) op de werkeenheid /AWZI of telefonisch gaat de zoemer en /of het flashlight uit, maar blijft de storing /alarm staan; bij elke nieuwe storing /alarm herhaalt zich bovenstaande tot een nieuwe accept. 3. Bij een accept op de locatie, moet dit gebeuren binnen een van te voren instelbare tijd, welke op het GCS moet worden ingesteld, zo niet dan moet het alarm opnieuw worden doorgemeld. Deze doormelding moet plaats vinden via de Backup alarmmelder. 4. Een storing /alarm blijft staan totdat de storing (ook in hoofd- / stuurstroom) verholpen is en er een reset is gegeven. Een reset kan slechts gegeven worden indien deze vooraf gegaan wordt door een accept. versie: Hoogheemraadschap van Rijnland

10 4.5.2 Alarm Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken 5. Bij een reset worden zowel de hardwarematige als de softwarematige vergrendelingen weggenomen. 6. Een storing die in de hardware (stuurstroom) nog aanwezig is mag niet door een reset opgeheven kunnen worden; dit om onnodige "alarmherhaling" van de storing te voorkomen. 7. Het accepteren dient zowel plaats te kunnen vinden op het BBS, het GCS, de MMI als alle lokale schakelpanelen en MCC s, terwijl een reset alleen mag worden gegeven op het BBS, het GCS, de MMI en het betreffende lokale schakelpaneel (MCC). 1. Een alarm is de weergave van een storing op het BBS, GCS en/of de MMI en de alarmprinter(s) én in de installatie door middel van flashlights, claxons, signaallampen, zoemers en semafoon etc. 2. Elk alarm moet op het BBS, GCS en/of de MMI worden gepresenteerd en afgedrukt met vermelding van: datum en tijd van opkomst; procescode of tag-nummer én een omschrijving van het werktuig of meetinstrument, zonodig meer dan één regel; omschrijving van de storing of het alarm. 3. Bij acceptatie en reset van het alarm door de operator dient het alarm opnieuw met de bijbehorende datum en tijd e.d. te worden afgedrukt. 4. Alle alarmteksten dienen tijdens de detailengineering van de besturingsinstallatie aan de directie ter goedkeuring te worden voorgelegd. Teneinde geaccepteerde alarmen uit de alarmlijst op het BBS en /of GCS te kunnen verwijderen (mits de storing is opgeheven) dient een separate "acceptbediening" te worden aangebracht op het BBS / GCS, dit is een standaard feature van Wizcon Alarmafhandeling 1. Bij de alarmafhandeling dient onderscheid te worden gemaakt in: AWZI (bemand) aanwezigheiddagen (normale werkdagen); afwezigheiddagen (via instelplaatje van 365 dagen op te geven); werktijden (vrij in te geven); buiten werktijd; urgente alarmen; niet-urgente alarmen alarmen welke nooit doorgemeld wordt naar een wachtdienst. OS (onderstation rioolgemaal / AWZI onbemand) storingen worden gemeld aan het GCS van de betreffende werkeenheid / AWZI; zie storingafhandeling onderstations. In principe ziet één en ander er schematisch als volgt uit: Hoogheemraadschap van Rijnland versie: 2014

11 Presenteren op / via urgent / niet-urgent buiten binnen werktijd werktijd aanwezig wel niet BBS x x x GCS x x x MMI x x x Zwaailicht Claxon x x Presenteren op / via Niet doormelden buiten binnen werktijd werktijd aanwezig wel niet BBS x x X GCS x x X MMI x x X Zwaailicht Claxon x x urgent niet-urgent Afhandelen Via buiten werktijd binnen werktijd buiten werktijd binnen werktijd aanwezig aanwezig wel niet wel niet BBS x x x x x x GCS x x x x x x MMI x x x x x x Telefoondoormelding x x x(1) x Afhandelen Via Niet doormelden buiten binnen werktijd werktijd Aanwezig wel Niet BBS x x X GCS x x X MMI x x X Telefoondoormelding Urgente alarmen dienen te allen tijde te worden doorgemeld. versie: Hoogheemraadschap van Rijnland

12 De niet-urgente alarmen moeten worden geblokkeerd voor doormelding naar de wachtdienst op/tijdens: afwezigheiddagen; buiten werktijd. De alarmen welke geselecteerd staan op niet doormelden worden lokaal afgehandeld. x (1): Om tijdens de afwezigheiddagen toch alarmen te kunnen ontvangen wordt op het BBS / GCS de volgende mogelijkheid aangebracht: Er worden twee afzonderlijk instelbare tijdstippen aangebracht. Per tijdstip is er de keuze JA / NEE doormelden. Als de keuze op JA doormelden is ingesteld zullen niet-urgente alarmen op het ingestelde tijdstip worden doorgemeld. Tijdens afwezigheiddagen en buiten werktijd mogen de akoestische melders in en buiten de bedrijfsgebouwen niet worden geactiveerd. NB. Het komt voor dat BBS / GCS gecombineerd is in één PC. 2. Alle alarmteksten dienen in het BBS en /of de GCS-PC te worden gegenereerd. Indien de normale alarmafhandeling via de PC en modem niet kan plaatsvinden, dient er een semafoonoproep geactiveerd te worden via een tot de levering behorend alarmmelder. In dat apparaat staat een alfanumerieke installatie code die met de semafoonoproep wordt meegezonden. 3. Indien de installatiebeheerder of de dienstdoende wachtsman na de alarmmelding / semafoonoproep niet binnen een hiertoe in te stellen tijd (BBS, GCS of MMI) heeft gereageerd door een actie op de installatie (bijvoorbeeld opheffen storing of semafoonoproep e.d.) dient er een herhaling van de oproep plaats te vinden. 4. Als een alarm verholpen en gereset is dan moet dit automatisch, direct aan het GCS worden doorgegeven Alarmafhandeling onderstations (rioolgemalen / AWZI onbemand) 1. Als er sprake is van een werkeenheid / AWZI met enkele onderstations dient de alarmafhandeling als volgt uitgebreid te kunnen worden. 2. Bij storing / alarm op een onderstation meldt dit station de betreffende situatie via een openbare telefoonlijn met behulp van een modem- / modem-verbinding aan het GCS van de werkeenheid / AWZI alwaar de melding wordt verwerkt (volgens de beschreven methode) en wordt vastgelegd op een printer. In het geval dat het niet mogelijk is deze verbinding tot stand te brengen dan moet lokaal de back-up alarmmelder worden geactiveerd. Deze back-up alarmmelder moet ook worden geactiveerd indien er, bij een urgent alarm, binnen twee uur geen accept is gekomen. 3. Nadat de melding door de dienstdoende wachtsman is ontvangen zal deze zich naar het onderstation begeven alwaar hij de storing / alarm verhelpt. Op het onderstation wordt de storing dan geaccepteerd, verholpen en gereset. Hoogheemraadschap van Rijnland versie: 2014

13 4. Het systeem meldt deze gewijzigde situatie weer aan het GCS zodat de wachtsman hierna, vooral van belang in de nachtelijke uren, niet meer langs het op de werkeenheid AWZI opgestelde GCS behoeft te reizen om daar één en ander op het centrale systeem af te handelen. 5. Tevens dient een storing / alarm van een onderstation op het GCS altijd te kunnen worden geaccepteerd en gereset Bediening, instellingen en presentatie van bedrijfstoestanden 1. Voor de bediening van de diverse onderdelen moet, voor zover van toepassing volgens het leveringsdeel van het bestek, voorzien worden in de mogelijkheden voor bediening en presentatie zoals in de hiernavolgende paragrafen wordt beschreven Via het BBS of GCS 1. Voor de wijze waarop de verschillende procesonderdelen op het BBS of GCS worden gepresenteerd zie de paragrafen Kleuren en Presentatie. 2. De softwarebediening op het BBS / GCS vindt plaats via bedieningsvlakken (software schakelaar of pop-up menu genoemd). 3. Het symbool waarmee het onderdeel op het scherm is getekend en eventueel een vlak daaromheen is het bedienvlak. 4. Door dit bedienvlak met de muis aan te klikken verschijnt een window (pop-up menu) in het procesplaatje. 5. In het pop-up menu zijn essentiële gegevens van het betreffende onderdeel weergegeven. 6. Voor een werktuig met bediening staan de keuzemogelijkheden of bedienstanden als bedienknoppen in het menu. 7. Voor de meeste werktuigen is de bediening zoals hieronder is aangegeven: 0 : Het werktuig wordt niet aangestuurd door de PLC HAND : Het werktuig wordt continu aangestuurd door de PLC; met inachtneming van de werktuigbeveiligingen AUTOMATISCH : Het werktuig wordt aangestuurd door de PLC volgens de bijbehorende procesvoorwaarden; met inachtneming van de werktuigbeveiligingen en eventuele interacties met overige besturingsonderdelen In de functionele beschrijving (besturingsplan) is de gewenste bediening per werktuig opgegeven. 8. Bij overschakeling van HAND naar AUTOMATISCH blijft de in bedrijfstatus van het werktuig gehandhaafd indien aan de voorwaarden voor automatisch bedrijf is voldaan. versie: Hoogheemraadschap van Rijnland

14 9. De verdere invulling van de bedieningsvlakken in de softwareschakelaar hangt af van het type werktuig en de gewenste bedieningsmogelijkheden zoals: OPEN / DICHT / AUT : bij afsluiters 0 / OP / NEER / AUT : bij verstellingen 0 / HOOG / LAAG TOEREN / AUT : bij vijzels, ventilatoren 0 / INCIDENTEEL / CONTINU / PERIODIEK : bij monstername punten 10. Aan de kleur van en de tekst in de bedieningsvlakken dient zichtbaar te zijn in welke bedieningsstatus het werktuig zich bevindt; zowel bij opvragen van de softwareschakelaar als na een bediening van een werktuig. 11. Nadat de PLC heeft teruggemeld dat de wijziging is geaccepteerd of na het kiezen van een ander procesplaatje verdwijnt het bedieningsvlak. Voor dergelijke bedieningsvlakken dient gebruik te worden gemaakt van "Windows structuren". 12. Indien een werktuig in storing gaat, blijft de bedieningsstatus gehandhaafd. Na opheffen van de storing en het geven van een reset komt het werktuig weer in bedrijf als aan de voorwaarden behorende bij de bedieningsstatus is voldaan Via een MMI 1. Er wordt bediend via een MMI (Mens Machine Interface) wanneer het een onderstation of lokaal paneel betreft. Zie voor de technische uitwerking hiervan hoofdstuk MMI Beveiliging of storing 1. Dit is een omschrijving van signalen en situaties vanuit het proces welke ingrijpen in de "normale" besturing van een werktuig. 2. De genoemde signalen schakelen het werktuig uit bedrijf en vergrendelen het totdat de betreffende "oorzaak" is weggenomen en er een reset is gegeven. 3. Voor de software geldt: alle storingen die op de ingangen van de besturing worden aangeboden grijpen in op de besturing van het betreffende onderdeel (zie het besturingsplan); in het besturingsplan is verder aangegeven welk storingen in de software moeten worden gegenereerd en hoe die in de besturing moeten worden verwerkt; alle storingen worden als alarm verwerkt Capaciteitsinstelling 1. Een capaciteitsinstelling is een "setpoint" (hoeveelheid per tijdseenheid) waarop een toerengeregeld werktuig wordt aangestuurd. 2. Het aansturen van een toerengeregeld werktuig wordt verzorgd door een regelaar en het uitgangssignaal wordt teruggekoppeld als vergelijkingswaarde vanuit het proces (proceswaarde). 3. Als ingangssignaal voor de regelaar geldt bijvoorbeeld het signaal vanuit een debietmeting. Hoogheemraadschap van Rijnland versie: 2014

15 4.5.8 Draaiuren Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken 4. De terugkoppeling vindt plaats om: het uitgangssignaal geleidelijk te laten verlopen naar de gewenste capaciteitsinstelling; op het BBS / GCS een grafische weergave van de regelkring te kunnen presenteren met daarin het historische verloop van het setpoint, de proces-waarde en het uitgangssignaal van de regelaar ten opzichte van elkaar. 5. De instelling van de setpoints als mede de actuele waarden dienen op het "instelplaatje" te worden gepresenteerd. 1. Van alle tot de installatie behorende werktuigen dienen de draaiuren (dagstand en totaalstand) te worden bijgehouden in registers in de PLC. 2. Elke dag, op een instelbare tijd op het GCS, dienen de waarden van de dagstanden te worden overgezet in dag-registers. 3. Daarna dienen de momentane dagtellingen op nul te worden teruggezet. 4. Alle tel-registers dienen te worden gebufferd bij uitval van de netspanning en bij het uitschakelen van de PLC. 5. Een draaiurentelling geldt niet voor: motorbediende afsluiters; hefinrichtingen; trilmotoren Debietmeters 1. De tellingen dienen per debietmeting te worden bijgehouden voor de eventuele aansturing van de volgapparatuur en voor het vastleggen van de tellingen in de diverse rapportages. Deze tel-registers dienen in de PLC te worden gebufferd. 2. De debiettellingen dienen plaats te vinden met een nauwkeurigheid van 0,1%. 3. In geval van een totaalbemonstering dienen de meerdere tellingen van influent aanvoerstromen te worden gesommeerd teneinde de monstername-cyclus te kunnen starten na passage van een, op het BBS instelbare, hoeveelheid influent (zie monstername). 4. Deze totaaltelling wordt tevens gebruikt om de effluentbemonstering aan te sturen met inachtneming van een instelbare tijdvertraging ten gevolge van het procesverloop. 5. Bij enkelvoudige bemonstering per influentleiding is de telling van de betreffende debietmeting van toepassing. 6. Indien aangegeven is dat debietsignalen gesommeerd moeten worden en er geen pulssignalen aanwezig zijn, dient de sommatie in de PLC te worden afgeleid uit de analoge signalen. versie: Hoogheemraadschap van Rijnland

16 Event Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken 7. De gesommeerde totaalwaarde dient uitsluitend op programmeurniveau te kunnen worden gereset. 8. Bij influentstromen tevens de heen- / terugwaartse waarden (+/-) dienen verwerkt te worden in de telling en de presentatie. 1. De statuswijziging van werktuigen dient niet te worden afgedrukt. 2. Van sommige werktuigen zoals vijzels en blowers dient het al of niet in bedrijf zijn te kunnen worden gepresenteerd in samenhang met nog nader te benoemen meetwaarden. Eén en ander conform de functionele beschrijving. 3. Statuswijzigingen van werktuigen e.d. dienen op de procesplaatjes (BBS, GCS) te worden aangegeven door kleurveranderingen van het betreffende symbool evenals door een letter indicatie (met betrekking tot bediening, bijvoorbeeld NH / 0 / WS) naast het betreffende werktuigsymbool Frequentieomvormer 1. De frequentieomvormer moet zowel digitale als analoge signalen vanuit de PLC kunnen verwerken. 2. Bij aansturing van het werktuig geldt: in AUTO bedrijf wordt de setpointwaarde variabel tussen een minimum waarde (xx) % en een maximum waarde (yy %) gestuurd door een eventuele regeling; in HAND bedrijf is de setpointwaarde tussen de genoemde xx % en yy % grenzen op het BBS in te stellen; in NOODHAND bedrijf wordt de setpointwaarde (lokaal) via een potentiometer ingesteld (zie hiervoor de betreffende schema s); het maximale toerental is het nominale toerental dat is opgegeven voor de motor- / werktuigcombinatie (in het algemeen zal gelden 50 Hz komt overeen met 100%). Indien het maximale toerental het nominale toerental overschrijdt dan komt dit overeen met 20mA en een percentage boven de 100%. Het percentage is tweemaal de frequentie voor wat betreft de presentatie. Hoogheemraadschap van Rijnland versie: 2014

17 PLC 100% max bv 90% FO 20 ma 100% 18 ma max 90% min bv 40% 10,4 ma min 40% 0% 4 ma 0% 4. In de PLC is het aan te sturen minimum en maximum begrensd op bijvoorbeeld 40 en 90 % (is resp. 600 en 1350 omw/min bij een nominaal toerental van 1500 omw. / min.). 5. Bij sommige fabrikaten / typen frequentieomvormers is het mogelijk om het minimum en maximum toerental ook daarin te programmeren zonder dat dit invloed heeft op hetgeen in bovenstaand figuur is weergegeven. 6. Als er geen startcommando naar de frequentieomvormer wordt gegeven dient de analoge aansturing voor het toerental altijd op nul te staan evenals de presentatie op het BBS Gemiddelden 1. Gemiddelden van meetwaarden worden bijgehouden als de relevante meetwaarde gegenereerd wordt bij in bedrijf zijnde metingen / werktuigen. Elke T-sec. wordt de meetwaarde bemonsterd. 2. Het gemiddelde van de tot dan bemonsterde waarden wordt bepaald volgens het algoritme: X gem[n] = X gem[n-1] + (X [AI] X gem[n-1] )/N X gem[n] = het nieuw berekende gemiddelde X gem[n-1] = het berekende gemiddelde van de vorige sample X [AI] = de momentele ingangswaarde N = aantal samples waarover het gemiddelde wordt bepaald T = sampletijd ( zie artikel Meetwaarden ) Grenswaarden Voor X gem[1] de eerste meetwaarde gebruiken; schalering gebeurt afhankelijk van de meetwaarde. 1. De status van een grenswaardenschakelaar verandert als het meetsignaal de betreffende waarde bereikt. versie: Hoogheemraadschap van Rijnland

18 2. Hierbij zijn 6 schakelingen mogelijk: Herstart werktuigen Zonder hysterese: 1. grenswaarde (">") komt op als de meetwaarde boven de ingestelde waarde x komt en valt af als deze eronder komt; 2. grenswaarde ("<") komt op als de meetwaarde onder de ingestelde waarde x komt en valt af als deze erboven komt. Deze methode wordt toegepast als afzonderlijk ingestelde in- en uitslagpeilen zijn voorzien (b.v. voor een pompsturing op niveau) en kleine fluctuaties geen pendelen kunnen veroorzaken. Met hysterese: 3. grenswaarde (">"-"<") komt op als de meetwaarde boven de ingestelde waarde x komt en valt af als deze onder de ingestelde waarde y komt; 4. grenswaarde (">"-">") komt op als de meetwaarde onder de ingestelde waarde x komt en valt af als deze boven de ingestelde waarde y komt. Deze methode wordt toegepast als relatief kleine fluctuaties pendelen kunnen veroorzaken. Met tijdvertraging: 5. grenswaarde (">&T") komt op als de meetwaarde boven de ingestelde waarde x komt én gedurende een vast ingestelde tijd T erboven is gebleven en valt af als deze onder de ingestelde waarde y komt én gedurende dezelfde tijd T eronder is gebleven; 6. grenswaarde ("<&T") komt op als de meetwaarde onder de ingestelde waarde x komt én gedurende een vast ingestelde tijd T eronder blijft en valt af als deze boven de ingestelde waarde x komt én gedurende dezelfde tijd T erboven is gebleven. Deze methode wordt toegepast als snelle fluctuaties pendelen kunnen veroorzaken. In enkele gevallen kan een combinatie van 3 en 5 of 4 en 6 nodig zijn om een rustig bedrijf te realiseren. 1. De werktuigen welke "in PLC-bedrijf" staan geschakeld dienen bij eerste opstart en bij spanningsterugkeer (na spanningsuitval) gestaffeld in bedrijf te komen indien de procesvoorwaarden hiertoe aanleiding geven of dienen paraat te worden gezet. 2. Hiertoe dient per PLC in een module te worden voorzien; de diverse modules dienen op elkaar te worden afgestemd. Zodra er een werktuig in bedrijf komt, genereert deze module een "hold signaal". Dit signaal belet gedurende een in te stellen tijd (sec.) het in bedrijf komen van andere opvolgende werktuigen of groep van werktuigen in de module. 3. De gestaffelde inschakeling geldt voor werktuigen of groepen van werktuigen met een vermogen > 5,5 kw. en de staffeltijd (tussenpoos) bedraagt ca. 10 sec. 4. De werktuigen per module in overleg met de directie te bepalen. Hoogheemraadschap van Rijnland versie: 2014

19 Inschakelvertraging Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken 1. De signalen afkomstig van de hierna genoemde opnemers, welke ter beveiliging van het werktuig (b.v. pomp, compressor e.d.) zijn gemonteerd, dienen bij het in bedrijf komen van dat werktuig een instelbare vertragingstijd te hebben van 0-30 sec. teneinde een storing als gevolg van de opstart te kunnen onderdrukken. 2. De vertragingstijd moet per ingang instelbaar zijn. 3. Tijdens normaal bedrijf mag de genoemde inschakelvertraging niet meer actief zijn. 4. De inschakelvertraging dient in ieder geval bij de volgende opnemers toegepast te worden: pressostaten; flowbewaking; motorstroombewaking. En verder waar dat nodig blijkt bij het in bedrijf stellen en testen Instrumentatie beveiliging en bewaking Klokken 1. Meetinstrumenten ten behoeve van procesmetingen worden door een stuurstroom automaat beveiligd; het hulpcontact van de automaat evenals een intern storingscontact van het meetinstrument (indien aanwezig) wordt op de PLC aangesloten. 2. Alle analoge signalen (4-20 ma e.d.) afkomstig van meet en regel apparatuur en overige omvormers dienen op onder- / bovenwaarde te worden bewaakt, zodat een procesmatige onder- / overschrijding van een meetwaarde alsmede een storing aan het instrument en/of aan de bijbehorende bekabeling (b.v. aderbreuk) direct wordt gealarmeerd (storing signaalbewaking). 3. Het uitvallen van de automaat, het aanspreken van het storingscontact of het aanspreken van de signaalbewaking dienen elk als storing te worden gemeld en te worden verwerkt ten behoeve van alarmering en eventuele vergrendeling. Voor een omschrijving van de benodigde vergrendelingen zie het besturingsplan. 1. De centrale PC /PLC moet voorzien zijn van een real-time klok. 2. Alle lokale PLC klokken dienen 1x per etmaal automatisch met de real-time klok te worden gesynchroniseerd. 3. De overgang van zomertijd naar wintertijd en vice versa dient in alle programma's correct en automatisch te worden uitgevoerd. 4. Op de overgang wintertijd naar zomertijd van elk jaar dient om 02:00 uur de systeemtijd automatisch verzet te worden naar 03:00 uur. 5. Op de overgang zomertijd naar wintertijd van elk jaar dient om 03:00 uur de systeemtijd automatisch verzet te worden naar 02:00 uur. 6. De zomertijd- en wintertijdbepaling dienen in het BBS / GCS te worden uitgevoerd. versie: Hoogheemraadschap van Rijnland

20 Lamptest Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken 7. Bij elke tijdsverstelling dienen tevens de systeemklokken in de lokale PLC's te worden bijgesteld. De instelling vindt in principe op 1 punt plaats (BBS / GCS). De overige apparatuur moet deze systeemtijd volgen. 1. Op elk schakelpaneel of MCC, waarop signaallampen voorkomen, wordt een drukknop "lamptest" aangebracht. Als er lampen voorkomen die aangestuurd worden door de PLC wordt het indrukken van deze drukknop op een digitale ingang gemeld. Bij het indrukken van de drukknop dienen gedurende een bepaalde tijd alle signaallampen op het betreffende paneel / MCC te branden Looptijdbewaking kleppen en afsluiters 1. Looptijdbewaking is een bewaking van de looptijd van een klep, afsluiter of lenspomp. 2. Alle kleppen en afsluiters met een eindstandmelding en besturing via de PLC worden uitgevoerd met deze bewaking; behalve regelafsluiters die een willekeurige tussenstand kunnen aannemen. Indien de klep of afsluiter niet binnen een bepaalde tijd zijn nieuwe eindstand heeft bereikt, wordt deze in storing genomen. De tijd waarmee de looptijd van kleppen en afsluiters wordt bewaakt is een heel aantal seconden of minuten (naar boven afgerond) en bedraagt 1,5-2 maal normale looptijd van de betreffende klep of afsluiter. De looptijd dient te worden opgevraagd bij de aannemer die de betreffende kleppen en afsluiters levert c.q. installeert. 3. Indien een lenspomp in een etmaal langer dan een in te stellen aantal minuten (standaard 30 minuten) in bedrijf is, dient een alarm te worden gegeven; de lenspomp mag hierdoor niet worden geblokkeerd! Looptijd- /wachttijdregeling 1. Met deze regeling wordt een werktuig in de looptijd (pulstijd) in bedrijf gestuurd en tijdens de wachttijd (pauzetijd) uit bedrijf gestuurd. Deze tijden dienen per werktuig afzonderlijk instelbaar te zijn in minuten. Bij toepassing van een BBS / MMI dient hiertoe een "instelplaatje" te worden gemaakt. 2. In sommige gevallen zullen de daadwerkelijke looptijden en wachttijden afhankelijk zijn (in geval van automatisch bedrijf) van het betreffende procesdeel. 3. De actuele looptijd en wachttijd moeten met dezelfde nauwkeurigheid als de instelling worden bijgehouden en op het zelfde scherm als waarop de instelling is aangebracht te worden gepresenteerd. 4. Een werktuig wordt normaal gesproken in het begin van zijn looptijd gestart op het moment dat het werktuig in AUT. bedrijf is genomen. Uitzonderingen hierop zijn vermeld in het besturingsplan. 5. Indien het werktuig tijdens de looptijd in storing valt, wordt de looptijd stilgezet; na opheffen van de storing wordt de looptijd afgemaakt. Dit geldt niet voor de wachttijd. Hoogheemraadschap van Rijnland versie: 2014

De opdrachtnemer dient gezamenlijk met de directie de telemetrie-koppeling te testen en inbedrijf te stellen.

De opdrachtnemer dient gezamenlijk met de directie de telemetrie-koppeling te testen en inbedrijf te stellen. Bijlage xxxxxxxxx: voorschriften applicatiesoftware Besturing Het complete besturingssysteem van de installatie dient volgens de standaard van de gemeente geintegreerd te worden in het bestaande centrale

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Nunu Modulentechniek Serie FM2000 Technische documentatie

Nunu Modulentechniek Serie FM2000 Technische documentatie Nunu Modulentechniek Serie FM2000 Technische documentatie t f w nunu bv besturingstechniek cybernetics postbus 5173, 3295 zh s-gravendeel mijlweg 51, 3295 kg s-gravendeel 078 6739311 078 673 4360 www.nunu.nl

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display

Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Bedieningshandleiding voor het extern Regin Display Copyright RETEG b.v. 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING... 3 2.2 MEER INFORMATIE... 3 3 MENU STRUCTUUR VAN HET DISPLAY...

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

Functionele omschrijving Verhulst Basic

Functionele omschrijving Verhulst Basic 1 Functionele omschrijving Verhulst Basic Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIES

BEDIENINGSINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE Blz Onderwerp 2 Aanzicht bedieningsgedeelte 3 Overzicht signaleringen en bedieningen 6 Het uit- en inschakelen van groepen, melders en relais 7 Het opvragen van een toestand en overzicht

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen.

KIT OVO. De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. Onderhoud De automatisering moet worden onderworpen aan onderhoud op een regelmatige basis om een goede werking te garanderen. 01. OVO vergt gepland onderhoud om de 6 maanden of 3000 manoeuvres na eerdere

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1008 E

Bedieningshandleiding FC 1008 E Bedieningshandleiding FC 008 E Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzi gingen voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk.

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk. De Comtroller 702 is ontworpen voor controle en monitoring van kleinere pompstations en watervoorraad-stations. De Comtroller 702 is een complete unit met in- en uitgangen, CPU, datalogger en communicatie-poort

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008

Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Concept 420 sm (productinformatie) Blad 1 04/2008 Hoogwaardige, microprocessorgestuurde slangenpomp met stappenmotor voor het doseren van vloeibare media. Uitrusting - 2 potentiometers voor instellen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet Verkort overzicht verplichte instellingen AgroAlarm Start instellen vanuit de fabrieksinstelling. Indien onderwerp en instelling niet worden benoemd kan de standaard fabrieksinstelling blijven staan. Hoofdmenu

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding

VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage. Handleiding VMB1BLS 1-kanaals rolluiksturing voor universele montage Handleiding Inhoud 1. Beschrijving... 3 2. Onderdelen... 3 3. Aansluitschema s... 2 3.1. In een Velbus domotica-installatie... 2 3.2. Standalone...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding TFT touchscreen

Gebruikshandleiding TFT touchscreen Gebruikshandleiding TFT touchscreen 1.0 Hoofdscherm 1.1 Schakelen In het hoofdscherm kunt u 8 navigatielampen aan en uit zetten door op de ronde knoppen te drukken. Op de illustratie van het schip zijn

Nadere informatie

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE

Beknopte handleiding NF3000 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE BEDIENING CENTRALE EN WEERGAVE... 2 Hoofdcentrale... 2 Primaire indicators... 2 Druktoetsen... 2 Toetsenbord... 3 Omschrijving LEDs... 4 BEDIENINGSACTIES OP DE CENTRALE... 5 Uitgangen Buiten-

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

Zomer-Wintertijd. Handleiding Certo

Zomer-Wintertijd. Handleiding Certo Zomer-Wintertijd COPYRIGHT 2001 : Dit document blijft ten allen tijde de intellectuele eigendom van Electromatic Sint-Niklaas NV. De inhoud, geheel of gedeeltelijk, zal niet kenbaar gemaakt worden of beschikbaar

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET:

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET: dmxdomotica DDC1-IP Controller. Ipad en Android Simplistic Light Domotica in drie stappen: 1: Monteren componenten en aansluiten. 2: Adressen instellen op de DMX dimmers Zones in stellen op de drukknop

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Besteksteksten BRC 23. (met lokale In en Uitgangen) Controller (Centrale Processor Unit) (met lokale In en Uitgangen)

Besteksteksten BRC 23. (met lokale In en Uitgangen) Controller (Centrale Processor Unit) (met lokale In en Uitgangen) Besteksteksten BRC 23 Controller (Centrale Processor Unit) De Centrale Processor Unit (CPU of systeemcontroller) is van het fabricaat BRControls Nederland of gelijkwaardig en bestaat uit een web based

Nadere informatie

(energie) meten via Qbus

(energie) meten via Qbus (energie) meten via Qbus Voor het bijhouden van groene stroom-certificaten, het optimaliseren van verbruiken of gewoon om te weten wat waar wanneer in uw gebouw gebeurt. Op de SD-kaart van de Qbus controller

Nadere informatie

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE

MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE HG0741N01D Pag. 1/8 MD741 GASDETECTIECENTRALE MET 1 ZONE GEBRUIKERSHANDLEIDING Bosstraat 21 8570 Vichte Tel: +32 (0)56 650 660 Fax: +32 (0)56 70 44 96 E-mail : sales@limotec.be www.limotec.be HG0741N01D

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie

Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Configuratie programma tbv. MJK Instrumentie Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

Openingscherm ABC PC programma; ABC Server. Verklaring iconen. Openen van Loggegevens: Grafiek LCD scherm Openen van scherm voor instellen gegevens

Openingscherm ABC PC programma; ABC Server. Verklaring iconen. Openen van Loggegevens: Grafiek LCD scherm Openen van scherm voor instellen gegevens Openingscherm ABC PC programma; ABC Server Code voor gebruikersniveau Verklaring iconen Openen van ABC bedieningsscherm op PC. De schermen en bediening is gelijk aan het LCD Openen van Loggegevens: Grafiek

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

Alarmunit ZBA710. Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing

Alarmunit ZBA710. Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing Alarmunit ZBA710 Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing Aansluiten uitsluitend door een erkende installateur. Voor het begin van werkzaamheden

Nadere informatie

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen

Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Meetpoort voor detecteren Radioactiviteit in voertuigen Overzicht Vooraanzicht van een voorbeeld installatie VASTE DETECTOREN OP FRAMES MAXIMAAL GEADVISEERDE LENGTE 4500 mm BVS 300 MECHANISCHE BESCHERMING

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

Marmitek MicroModule AWM 2

Marmitek MicroModule AWM 2 Marmitek MicroModule AWM 2 Marmitek X10 zender voor twee adressen met ingebouwde apparaatmodule Toepassingen Door de extreem kleine afmetingen kan de module ingebouwd worden achter inbouwschakelaars en

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem

4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem VMB4DC 4-kanaals dimmerstuurmodule met 0 of 1 tot 10V-uitgangen voor het Velbus-systeem INHOUD INHOUD... 2 OMSCHRIJVING... 3 EIGENSCHAPPEN... 3 VELBUSEIGENSCHAPPEN... 5 OVERZICHT... 6 LEDINDICATIE... 7

Nadere informatie

dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen:

dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen: dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen: 1: Monteren componenten en aansluiten. 2: Adressen instellen op de DMX dimmers Zones in stellen op de drukknop interfaces.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Advanced control system Het basis besturingssysteem voor Ecologic met drie tot zes compressoren

GEBRUIKSAANWIJZING Advanced control system Het basis besturingssysteem voor Ecologic met drie tot zes compressoren GEBRUIKSAANWIJZING Advanced control system Het basis besturingssysteem voor Ecologic met drie tot zes compressoren DL1 DL2 SW1 DL3 DL4 SW2 SW3 DL5 SW4 DL6 DL7 SW5 DL8 SW7 DL1 DL11 SW6 DL9 DL12 SW8 SW9

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration CC-ES-07 en CC-Ex-07 Controller tbv Perslucht reiniging Installatie en bediening voorschriften Vertaling van het origineel Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration Tel 0031228581465 Wervershoof

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen Geschikt voor esserbus-plus techniek. Wordt standaard geleverd met één analoog-ringlus moduul type 4382+. Één vrije plaats aanwezig voor een micro-moduul naar keuze. Systeemspanning

Nadere informatie

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel.

WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. WLP1 systeem : Continue controle van het waterverbruik, detectie van waterverliezen en lekdetectie in slechts 1 toestel. Toepassingsgebied : Dit toestel vindt zijn toepassing in elk groot gebouw. Het spoort

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen

Alfanet PC-interface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Alfanet PCinterface 2e gen. RS485 naar RS232 of USB met of zonder extra geheugen Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PCinterface met realtime klok Doc.nr.: 020310 Soort: HANDLEIDING Aantal

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V.

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V. 006 Ajax Brandbeveiliging B.V. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Ajax Brandbeveiliging B.V. mag niets deze gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Logo quiz Project Inleiding op de Logo!

Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Logo quiz Project Inleiding op de Logo! Project ontwikkelt door: Tim van Schuylenburg Ben van Kruisbergen Inhoudsopgave Projectbeschrijving en Planning 2 Blz. De benodigdheden en aansluitschema 4-8 Complete

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING

6300 BEDIENINGSHANDLEIDING Toonaangevend in veiligheid 6300 BEDIENINGSHANDLEIDING De juiste mensen op de juiste plek UITGAVE DATUM WIJZIGINGS GEGEVENS GWIJZIGD DOOR 1 04/07/01 Originele uitgave - 2 04/11/02 Bijgewerkt tot en met

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL 19/ECO/sep05 Start/stop via de stuurstroomklemmen (1 draairichting), snelheid veranderen met een externe

Nadere informatie

CB4 TAC3 REC - ALARMEN Technische documentatie

CB4 TAC3 REC - ALARMEN Technische documentatie CB4 TAC3 REC - ALARMEN Technische documentatie (v.10/2007) De controlebox CB4 TAC3 REC bevat 8 alarmen: - een drukvariantie alarm. - alarm bij het initiëren van de referentiedruk - een ventilatorpanne

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie.

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. De Music Control beschikt over de volgende mogelijkheden: - Instellen volume van de geluidsinstallatie

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie