Bestnr Roadstar Autoradio CD / MP3 speler CD-486MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr Roadstar Autoradio CD / MP3 speler CD-486MP"

Transcriptie

1 Bestnr Roadstar Autoradio CD / MP3 speler CD-486MP Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2007 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Dit product voldoet aan de essentiële eisen van de EG-richtlijn89/336 en is opgebouwd volgens de normen EN50013, EN Inhoudsopgave pagina Positie van de bedieningselementen 4 Kenmerken 5 Montage 5 Voorzorgsmaatregelen 5 ISO-aansluiting 7 Beschrijving van de functies 8 Technische gegevens 14 2

3 CD-486MP Auto-CD/MP3-speler met MW/FM Stereo-FM-radio, radio-datasysteem en afneembaar bedieningspaneel 4 x 7 Watt Uw nieuwe toestel werd vervaardigd onder aanhouding van de strenge ROADSTARkwaliteitseisen. Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u deze autoradio CD-486MP met CD/MP3-speler in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging. verwijder deze schroeven voor de montage LED (10) 3

4 Positie van de bedieningselementen 1. AAN-/ UIT-toets 2. Voorpaneel /ontgrendeltoets 3. FUNCTIE -keuze- /MENU- toets (SEL/MENU) 4. Volumeregeling omhoog (+ bas/treble/balans/fader + klokinstelling/uur) 5. Volumeregeling omlaag (+ bas/treble/balans/fader + klokinstelling/minuten) 6. LC-display 7. Mode-toets 8. Loudness /AF -toets 9. Display toets (DISP) 10. Knipperende LED 11. Afstem- controle 12. LOC/Disc DN- toets 13. FM - mono/ta toets 14. TOP/ CD-play/ pauze- toets 15. CD- uitwerp- toets 16. CD- lade 17. CD: SPRONG/ ZOEK- vooruit- toets 18. CD: SPRONG/ ZOEK- achteruit- toets 19. BAND- toets 20. Disc UP- toets KENMERKEN Dit apparaat is uitgerust met een afneembaar voorpaneel, MW/FM-stereo met RDS en een CD/MP3-speler met de onderstaande kenmerken: Elektronische volume-, bas-, treble-, fader- en balansregelaar. Handmatige afstemknop omhoog en omlaag Bandkeuzeschakelaar (BND) voor het kiezen van FM of MW Loudness-regelaar Displayfuncties (frequentie, klok) Klokfunctie CD- en MP3-speler Afneembaar voorpaneel ter beveiliging tegen diefstal Verlichtingssysteem Voorversterkte uitgang 4

5 MONTAGE Voorzorgsmaatregelen Kies zorgvuldig een inbouwplaats voor uw autoradio waarbij het toestel niet de normale rijhandelingen van de bestuurder kan beïnvloeden. Installeer het toestel niet in de nabijheid van hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, verwarmingsopeningen of waar het blootgesteld wordt aan stof, vuil of extreme trillingen. Gebruik enkel het bijgeleverde montagemateriaal om een veilige montage te garanderen. Voordat u de radio installeert, verwijdert u het voorpaneel. Aanpassen van de montagehoek De montagehoek moet kleiner zijn dan 20. Voorbeeld voor een montage Inbouw in het dashboard Opmerking: Bewaar de ontgrendelsleutel zorgvuldig op een veilige plek, u heeft hem bij een latere uitbouw weer nodig. 5

6 Verwijderen en opnieuw monteren van het voorpaneel Het voorpaneel kan ter beveiliging tegen diefstal afgehaald worden. Afneembare voorpaneel Voordat u het bedieningspaneel verwijdert drukt u eerst op de OFF-toets (1). Druk dan op de ONTGRENDEL- toets (2) en haal het voorpaneel er af door deze uit te trekken zoals getoond in de afbeelding. Terugplaatsen van het voorpaneel Neem de rechterzijde van het voorpaneel en plaats deze op het toestel, zoals getoond in de afbeelding en druk deze aan tot het paneel inklinkt. Let er op, dat u hierbij niet op het display of op de bedieningstoetsen drukt. Opmerkingen: Overtuig u er van, dat u het voorpaneel met de juiste zijde op het toestel plaatst. Druk het voorpaneel bij het plaatsen niet te krachtig tegen het toestel. Een lichte druk is reeds voldoende. Gebruik de meegeleverde beschermbox als u het voorpaneel transporteert. Let bij het plaatsen eveneens op dat u niet te krachtig tegen het displayvenster drukt. 6

7 ISO-connector RCA- bus uitgangskabel (achter) - grijs: : rood (rechts) : wit (links) Connector A geel: +12 V (voor het geheugen) 5. wit: uitgang autoantenne rood: +12V (aan het contactslot) 8. zwart: aarde Aanwijzing: De rode draad (connector A nr.7) moet verbonden worden met het contactslot om te voorkomen dat zich de autoaccu kan ontladen wanneer de auto langere tijd niet gebruikt wordt. Connector B 1. paars : luidspreker (+) rechtsachter 2. paars/zwart : luidspreker (-) rechtsachter 3. grijs : luidspreker (+) rechtsvoor 4. grijs/zwart : luidspreker (-) rechtsvoor 5. groen : luidspreker (+) linksvoor 6. groen/zwart : luidspreker (-) linksvoor 7. bruin : luidspreker (+) linksachter 8. bruin/zwart : luidspreker (-) linksachter Onderhoud Vervangen van de zekering Indien de zekering doorgebrand is moet u de stroomaansluiting controleren en de zekering vervangen. Wanneer een nieuwe zekering na het plaatsen opnieuw doorbrandt, ligt dit eventueel aan een interne storing. Raadpleeg in dit geval het dichtstbijzijnde servicepunt. Let op Gebruik voor elk kabel de voorgeschreven ampèresterkte, wanneer u een zekering met meer ampère gebruikt kan het toestel ernstige schade oplopen. 7

8 Beschrijving van de functies AAN/UIT toets (1) Plaats het voorpaneel op het toestel en druk op de aan-/ uit-toets om het toestel in te schakelen. Druk opnieuw op deze toets om het toestel uit te schakelen en druk op de ontgrendeltoets (2) om het voorpaneel te verwijderen. Opmerking: Druk nooit op de ontgrendeltoets indien het toestel ingeschakeld is, er is nog spanning aanwezig ook als het toestel uitgeschakeld is.. KEUZE - toets (3) (SEL) Met de VOLUME- toets omhoog en omlaag (4,5) regelt u de geluidssterkte. Om andere functies te kiezen drukt u kort op de functie- keuze- toets (3) tot de gewenste functie op het display verschijnt. In afbeelding 1 wordt getoond hoe de controlefuncties na het indrukken van de keuze- toets geselecteerd worden. 1. VOLUME 2. KEUZE -toets (SEL) 3. BAS 4. TREBLE 5. BALANS 6. FADER 1. Afbeelding van de klankfuncties MENU- functie Druk op de SEL- toets en houdt deze vast om het menu te kiezen. 1) Menu 1: AUDIO DSP FUNCTIE (FLAT-POP M-CLASSICS-ROCK M-DSP OFF) Druk langer dan 1 seconde om de DSP- functie te activeren. Druk op de VOL +/- toetsen om de DSP- mode te kiezen. De door de gebruiker ingestelde niveaus voor de bassen en treble, in de normale- mode, worden altijd opgeslagen. In de Rock- /Classic- Pop- mode, kunnen bassen en treble niet veranderd worden 2) Menu 2: BEEP AAN - BEEP UIT De twee mogelijkheden worden geselecteerd met de VOL- toets omhoog of omlaag. BEEP ON (AAN) mode: Bij elke druk op een toets klinkt er een signaal. BEEP OFF (UIT)- mode: Het signaal is gedeactiveerd. 3) Menu 3: VOL LAST VOL instelling VOLUME LEVEL: geluidssterkte bij het inschakelen LAST VOLUME: voor het laatst ingestelde niveau bij het uitschakelen ADJUST VOLUME: geluidssterkte niveau door gebruiker geselecteerd. 8

9 VOLUMEREGELING (4,5) Verhoog of verlaag de geluidssterkte met deze toetsen (4,5). Deze toetsen werken hetzelfde voor de bassen, treble, balans en fader wanneer deze via de Functiekeuze- toets (3) geselecteerd zijn. LC- display (6) Hier worden de frequentie, tijd en andere functies weergegeven. MODE- toets (7) Druk op de MODE- toets (7) om tussen radio- en CD- mode te schakelen. LOUDNESS- functie (8) LOUD/AF Druk kort op deze toets om de bassen en treble te versterken. Druk opnieuw op deze toets om terug te keren in de normale weergave. Als de functie geactiveerd is verschijnt "LOUD" in het display. AF (alternatieve frequenties) mode-toets Bij het ontvangen van een AF- signaal wordt de eerste AF in het display weergegeven. De AF-lijst wordt op het display weergegeven als de AF-toets en daarna de DISP- toets ingedrukt worden. Wanneer geen AF aanwezig is, verdwijnt de AF- aanduiding in het display. Opnieuw op de AF- toets drukken om de AF- mode uit te schakelen. Aanwijzing: deze belangrijke functie kan gebruikt worden om hetzelfde radiostation op een andere frequentie te zoeken, draai hiertoe met de afstem- knop (7). DISP- toets (9) Druk op deze toets om de tijd weer te geven. Voor het instellen van de klok schakelt u de radio in en drukt u langer dan 2 seconden op de DISP- toets tot de instelling voor de klok knippert. Stel de uren in met de VOL omhoog- toets (5) en de minuten met de VOL omlaag- toets (6). LED (10) Deze LED knippert wanneer het voorpaneel verwijdert wordt. AFSTEM- knop (11) 1. Druk op de BND- toets (19) om FM of MW in te stellen. 2. Draai de afstem- knop (11) tot u de gewenste zender ingesteld heeft. LOCAL/DISTANT toets (12) LOC/DISC DN Druk op deze toets om regionale zenders te ontvangen. Op het display verschijnt "LOCAL". Er worden alleen stationen met sterke signalen ontvangen. Opnieuw op deze toets drukken om ook stationen met een zwakker signaal te ontvangen (DX). 9

10 STEREO/ MONO- toets (13) MON/TA Druk enige seconden op deze toets, wanneer de FM-ontvangst storingen heeft. Als de momentele zender in stereo uitzendt wordt nu overgeschakeld in mono-uitzending. Druk opnieuw op deze toets om terug te keren naar de normale weergave. TA -functie (verkeersbericht) A. Radiowerking Door op deze toets te drukken wordt de TA-functie ingeschakeld. Als een zender verkeersinformatie uitzendt verschijnt TP (Traffic Program) op het display en de verkeersinformatie kan beluistert worden. De geluidssterkte wordt automatisch verhoogd indien deze op zacht volume staat. Na het beëindigen van de verkeersinformatie wordt het volume weer verlaagd. B. CD- werking (TP) In de CD-mode wordt tijdelijk overgeschakeld op radio ontvangst als er een verkeersinformatie ontvangen wordt. De geluidssterkte wordt automatisch verhoogd indien deze op zacht volume staat. Na het beëindigen van de verkeersinformatie wordt weer op CD-werking overgeschakeld en het volume aangepast aan het vorige niveau Druk opnieuw op de TA- toets om de functie uit te schakelen. BANDKEUZE- toets (19) Druk op deze toets om het FM- of MW- band te kiezen. Wat betekent RDS? RDS (Radio Data Systeem) is de afkorting voor een digitaal radio-informatiesysteem welke in 1987 door de EBU (European Broadcasting Union) ontwikkeld werd. Via de secundaire drager van een FM -zenders met 57kHz, biedt RDS een reeks van informaties zoals de zendernaam, het programma, verkeersinformatie en nuttige functies voor het automatisch afstemmen naar een beter te ontvangen frequentie voor hetzelfde programma. De RDS digitale data omvatten de volgende gegevens: TP: Programma's met verkeersinformatie PI: Programma identificatie PS: Programma Service AF: Lijst met alternatieve frequenties TA: Ontvangst verkeersbericht PTY: Type programma EON: Enhanced Other Network uitgebreide informatie door andere zenders Opmerking: opdat deze autoradio uitgerust is met een handmatige afstemming is de automatische AF- zoekfunctie niet mogelijk. 10

11 STATION SERVICE NAAM (PS) Op het display wordt de naam van de zender weergegeven die momenteel ingesteld is. Ontvangst van een verkeersbericht TA-functie (2) Met de TP- en TA- gegevens is het mogelijk om naar stationen te zoeken die verkeersberichten uitzenden. Bij het beluisteren van een CD, zoekt de radio automatisch naar stationen met verkeersinformatie en schakelt over op ontvangst van verkeersbericht zodra deze uitgezonden wordt. Stationsnaam weergeven op het display 1. Kies via de BAND- toets (19) het FM-band. 2. Stem handmatig af op de gewenste zender. Als deze zender RDS- data uitzendt wordt na een paar seconden de zendernaam op het display weergegeven. OPMERKING: De RDS-functie van deze radio werkt niet wanneer de ontvangen FM- zender geen RDSdata uitzendt. Eventueel kan deze functie nog niet juist functioneren in gebieden waarin zich RDS-uitzendingen nog in de beginfase bevinden. Displayweergave wijzigen op frequentie- of programmatype- weergave Druk op de DISP- toets om de weergave als volgt te wijzigen: Stationsnaam Programma type frequentie Ontvangst van verkeersinformatie TA-functie Om een station met verkeersinformatie te ontvangen: 1. Druk op de TA- toets (13) om TP in te schakelen. Wanneer het momenteel ingestelde RDS- station TP-gegevens uitzendt, verschijnt TP in het display. Als dit station geen verkeersinformatie uitzendt is er geen TP-symbool in het display te zien. Als de TA-mode ingeschakeld is en er wordt een verkeersbericht ontvangen: 1. Als de radio in de CD- mode is schakelt de radio tijdelijk over op radio-ontvangst. Op het display wordt de programma- servicenaam van het ontvangen station getoond. 2. Als de geluidssterkte te zacht is ingesteld wordt deze verhoogd. Na het beëindigen van het verkeersbericht wordt weer overgeschakeld naar de voorgaande mode. Heeft de gebruiker de geluidssterkte niet verandert wordt ook de voorgaande geluidssterkte weer ingesteld, anders wordt de gewijzigde instelling aangehouden. 11

12 WEERGAVE VAN EEN CD / MP3 Normale disc afspelen 1. Plaats een CD, met het etiket naar boven, in de CD-lade (16). Na een paar seconden begint het afspelen van de CD. Deze CD wordt permanent afgespeeld. Om de CD te stoppen en over te schakelen naar de radio drukt u op de Mode- toets (7). Druk tweemaal op de Mode- toets (7) om de weergave van de CD te hervatten. CD-functies 1. Eject- toets (15) (uitwerptoets) Druk op deze toets om de CD uit te werpen. 2. TOP/PLAY/PAUZE- toets (14) Druk op de Play/Pauze- toets om de eerste titel van de CD af te spelen. Druk opnieuw op de Play/Pauze- toets (14) tijdens het afspelen om het afspelen te pauzeren, druk opnieuw op deze toets om het afspelen te hervatten. Na het afspelen van de laatste titel begint het afspelen weer met de eerste titel. TOP: houdt de toets ingedrukt om terug te keren naar de eerste titel. 3. SPRONG toets vooruit/ achteruit (17/18) Druk meermaals op deze toets om naar de volgende of voorgaande titels te springen. 4. ZOEK toetsen (17,18) Druk en houdt een van deze toetsen ingedrukt om vooruit of achteruit een bepaalde passage te zoeken. Tijdens het doorzoeken wordt een lager geluid gehoord tot het juiste punt bereikt is. 5. DISC UP/DN- toetsen (20/12) Gebruik deze toets om 10 titels vooruit of achteruit te springen of in de MP3-mode 10 titels te selecteren. Hoe MP3 files opgezocht worden 1. Een bepaalde titel (lied) zoeken Druk op "BAND" om de zoekfunctie te starten. Het eerste cijfer knippert Kies met de VOL +/- -toetsen het eerste cijfer Druk op "SEL" om naar het tweede cijfer te gaan. Het tweede cijfer knippert. Kies met de VOL +/- -toetsen het tweede resp. derde cijfer. Het gewenste lied wordt automatisch afgespeeld. 2. Een bepaald bestand zoeken: Druk tweemaal op "BAND" om de zoekfunctie te starten. Het eerste mappenstructuur wordt getoond. Kies met de VOL +/- -toetsen het eerste album (bestand) Druk nogmaals op "SEL", het eerste album is geselecteerd en de naam van de eerste titel wordt aangeduid. Kies met de VOL +/- -toetsen een gewenste titel. Druk op "SEL", het gewenste lied wordt automatisch afgespeeld. 12

13 TECHNISCHE GEGEVENS FM-tuner Frequentiebereik Bruikbare gevoeligheid IF- frequentie: Frequentierespons Stereoscheiding S/N ratio Klankbeeld afwijzing MHz 10 uv 10,7 MHz 40 Hz - 15 khz (±3dB) >30 db >50 db >45 db MW-tuner Frequentiebereik Gevoeligheid IF- frequentie: khz 40 db at 20 db S/N 455 khz CD CD S/N ratio Frequentierespons >50 db 20 Hz - 20 khz Voorversterkte uitgang Uitgang Impedantie max. 800 mv 10 kohm Algemeen Voedingsspanning Maximale stroomverbruik Max. uitgangsvermogen 12 V (DC), negatieve aarding 7A 7 W x 4 kanalen Opmerking: I.v.m. permanente verbeteringen blijft de wijziging van de technische gegevens en het design zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. 13

14 Afvalverwijdering 14

Bestnr Roadstar MP3- CD-tuner CD-652USMP/FM

Bestnr Roadstar MP3- CD-tuner CD-652USMP/FM Bestnr. 37 00 39 Roadstar MP3- CD-tuner CD-652USMP/FM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2720 Car Audio Radio CD-speler Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 10W. Electronische volumeregeling. EQ tonen regeling. LCD display / Klok functie. Loudness

Nadere informatie

Bestnr. 37 00 51 Roadstar MP3- CD-tuner CD-656USWM/FM

Bestnr. 37 00 51 Roadstar MP3- CD-tuner CD-656USWM/FM Bestnr. 37 00 51 Roadstar MP3- CD-tuner CD-656USWM/FM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Roadstar CD-tuner met MP3 CD-655USWM/FM

Roadstar CD-tuner met MP3 CD-655USWM/FM Bestnr. 37 94 13 Roadstar CD-tuner met MP3 CD-655USWM/FM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-3720 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 15W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT RIO RCR 87 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3310440 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BLAUPUNKT RIO RCR 87. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BLAUPUNKT RIO RCR 87 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio

AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio AV-2710 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Hoog vermogen 2 x 25W of 4 x 10W. Electronische volumeregeling. Gescheiden tonen regeling. LCD display.

Nadere informatie

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-2750 Radio CD-speler AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal flip frontpaneel. Hoogvermogen 4 x 40W Electronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader regeling.

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

DT-220. NL Version 1

DT-220. NL Version 1 DT-220 NL Version 1 Display symbolen FM/LG radio band Radio AM band en AM /PM (in 12 uurs versie) RDS station Tijd symbool A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Continu-RDS kloktijd Knipperend-manuele tijdinstelling

Nadere informatie

AV-3710 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio

AV-3710 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio AV-3710 Radio CD-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Hoog vermogen 2 x 25W of 4 x 10W. Electronische volumeregeling. Gescheiden tonen regeling.

Nadere informatie

AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING

AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING ROCK POP EQ CLAS RDM AUTO AUDIO NEDwww.facebook.com/denverelectronics AUTO MP3-SPELER MET RADIO/USB/SD/MMC HANDLEIDING CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AV-8760 RDS/CD/MP3 HANDLEIDING AUTOMATISCH LADENDE DISC CD/MP3 SPELER EN AM/FM-RDS RADIO MET ANTI-DIEFSTAL AFNEEMBAAR FRONT PANEEL

AV-8760 RDS/CD/MP3 HANDLEIDING AUTOMATISCH LADENDE DISC CD/MP3 SPELER EN AM/FM-RDS RADIO MET ANTI-DIEFSTAL AFNEEMBAAR FRONT PANEEL AV CAR AUDIO AV-8760 RDS/CD/MP3 HANDLEIDING AUTOMATISCH LADENDE DISC CD/MP3 SPELER EN AM/FM-RDS RADIO MET ANTI-DIEFSTAL AFNEEMBAAR FRONT PANEEL ATTENTIE: Dit toestel is voorzien van een ISO stekker- aansluiting

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Bestnr. 34 03 12 Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1

DT-210/DT-210L/DT-210V. NL Revision 1 DT-210/DT-210L/DT-210V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B C D E F G H Plaats van de bedieningsorganen Keuzeschakelaar Stereo/Mono/Luidspreker Toets memory (geheugen) Afstemming Omhoog/Omlaag

Nadere informatie

Bestnr. 37 04 22 DK DIGITAL Stereo CD/MP3-autoradio DCR-4000

Bestnr. 37 04 22 DK DIGITAL Stereo CD/MP3-autoradio DCR-4000 Bestnr. 37 04 22 DK DIGITAL Stereo CD/MP3-autoradio DCR-4000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

AV-8720RDS Radio CD/MP3-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-8720RDS Radio CD/MP3-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. ALGEMENE BELANGRIJKE CD MP3 INFORMATIE De unit is geschikt om standaard CD s, CD-R en MP3 CD s af te spelen. CD s gemaakt op DVD-RAM drives kunnen niet worden afgespeeld. De meeste problemen tijdens MP3

Nadere informatie

AV-3730RDS HANDLEIDING

AV-3730RDS HANDLEIDING AV CAR AUDIO AV-3730RDS HANDLEIDING AUTOMATISCH LADENDE COMPACT DISC SPELER MET AM/FM-STEREO-RDS DIGITALE PLL TUNING RADIO MET ANTI-DIEFSTAL NEERKLAPBAAR AFNEEMBAAR FRONT PANEEL ATTENTIE: Dit toestel is

Nadere informatie

DCP (VERWIJDERBAAR BEDIENINGSPANEEL)

DCP (VERWIJDERBAAR BEDIENINGSPANEEL) Inhoud 1. REGELAARS... 2 2. VOORZORGEN... 39 Hanteren van compact discs... 39 LCD scherm... 39 3. DCP (VERWIJDERBAAR BEDIENINGSPANEEL)... 40 4. BENAMINGEN... 41 Benamingen van de toetsen en hun functies...

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ACR 3231

Gebruiksaanwijzing ACR 3231 Gebruiksaanwijzing ACR 3231 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 3 Inhoud Belangrijke aanwijzigingen... 25 Verkeersveiligheid... 25 Inbouw/aansluiting... 25 Radio-gebruik... 25 Golfband kiezen... 25 Zoekafstemming...

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

INSTRUCTIEHANDLEIDING

INSTRUCTIEHANDLEIDING CAU-15 AUX IN 10 1 2 3 15 11 7 5 16 9 2 INSTRUCTIEHANDLEIDING AUX IN 13 AUTO 1 STEREO 17 18 19 MP3/WMA 20 21 22 6 SPELER 12 8 25 MET PLL FM-STEREORADIO (1-6) RDS 23 USB / SD/MMC / AUX-INVOER VOORAAN NEERKLAPBAAR/DEMONTEERBAAR

Nadere informatie

1. VOORZORGEN. Neerklappaneel. Nederlands VOORZICHTIG 64 DB258R INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER:.

1. VOORZORGEN. Neerklappaneel. Nederlands VOORZICHTIG 64 DB258R INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER:. Inhoud 1. VOORZORGEN... 64 Neerklappaneel... 64 Behandelen van CD s... 65 2. REGELAARS...5 3. BENAMINGEN... 66 Benamingen van de Toetsen en hun Functies... 66 Display Onderdelen / LCD Scherm... 67 4. DCP

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr. 93 02 59 Mobiel CB-station Alan 78 plus multi

Bestnr. 93 02 59 Mobiel CB-station Alan 78 plus multi Bestnr. 93 02 59 Mobiel CB-station Alan 78 plus multi Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Bestnr weinberger Pillendoos

Bestnr weinberger Pillendoos Bestnr. 86 00 49 weinberger Pillendoos Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler TTL-8743DJ

Roadstar Platenspeler TTL-8743DJ Bestnr. 34 03 11 Roadstar Platenspeler TTL-8743DJ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Bestnr. 61 59 50 Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem

MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem MINI100 CD/MP3 Mini Hi-Fi Systeem GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik WAARSCHUWING OM BRAND OF SCHOK GEVAAR TE VOORKOMEN, MAG DIT APPARAAT NIET BLOOT WORDEN GESTELD

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Revision 1

DT-120/DT-180. NL Revision 1 DT-120/DT-180 NL Revision 1 31 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER / BAND LCD-display DBB / STEP Mono / Stereo/Tijd instellen Afstemmen omhoog / omlaag Volumeknop Lock-schakelaar Batterijcompartiment

Nadere informatie

Bestnr PALCOM Buizenversterker TA-70

Bestnr PALCOM Buizenversterker TA-70 Bestnr. 34 15 86 PALCOM Buizenversterker TA-70 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Bestnr. 61 12 78 INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 85 74 56 raidhp Klok "Night Flight"

Bestnr. 85 74 56 raidhp Klok Night Flight Bestnr. 85 74 56 raidhp Klok "Night Flight" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

AV-6970RDS/CD/MP3 HANDLEIDING AUTOMATISCH LADENDE DISC CD/MP3 SPELER EN AM/FM-RDS DIGITALE PLL TUNING RADIO MET ANTI-DIEFSTAL AFNEEMBAAR FRONT PANEEL

AV-6970RDS/CD/MP3 HANDLEIDING AUTOMATISCH LADENDE DISC CD/MP3 SPELER EN AM/FM-RDS DIGITALE PLL TUNING RADIO MET ANTI-DIEFSTAL AFNEEMBAAR FRONT PANEEL AV CAR AUDIO AV-6970RDS/CD/MP3 HANDLEIDING AUTOMATISCH LADENDE DISC CD/MP3 SPELER EN AM/FM-RDS DIGITALE PLL TUNING RADIO MET ANTI-DIEFSTAL AFNEEMBAAR FRONT PANEEL ATTENTIE: Dit toestel is voorzien van

Nadere informatie

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04 Versie 04/04 Bestnr. 92 20 17 DECT headset AW-430 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE!

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN DE LCM-7000HR ATTENTIE! Deze monitor is uitgerust met een stand-by functie om de interne klok en de AAN/UITschakelaar met stroom te verzorgen. Om te voorkomen dat

Nadere informatie

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Gebruiksaanwijzing Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2 ENGLISH DEUTSCH

Nadere informatie

Bestnr. 34 10 50 AXION Onderbouw radio met cd-speler

Bestnr. 34 10 50 AXION Onderbouw radio met cd-speler Bestnr. 34 10 50 AXION Onderbouw radio met cd-speler Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 1 - INHOUD Klacht van klant Diagnose Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 beeld) GEEN GELUID (beeld OK) Hfdst 3-2 GEEN BEELD (geluid OK) Hfdst 3-3 Probleem

Nadere informatie

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio

DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio DT-250 Gebruiksaanwijzing Draagbare AM/FM stereo 2 bands PLL Synthesizer Radio Bedieningselementen 1. Koptelefoon/Antenneaansluiting Laat, voor het verbeteren van de FM ontvangst, als de luidspreker gebruikt

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies WR-3 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp alle veiligheids- en gebruikinstructies alvorens u de radio gebruikt. 2. Bewaar deze instructies: de veiligheids- en gebruikinstructies

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

DT-120/DT-180. NL Version 1

DT-120/DT-180. NL Version 1 DT-120/DT-180 Version 1 37 Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 POWER/BAND LCD-display DBB/ STEP Mono/Stereo Volumeregeling Afstemwiel/Tijd instellen Lock-schakelaar Batterijcompartiment Riemhouder

Nadere informatie

TFT LCD kleurentelevisie CT-V600 X4-TECH

TFT LCD kleurentelevisie CT-V600 X4-TECH Bestnr. 35 08 24 TFT LCD kleurentelevisie CT-V600 X4-TECH Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

De ActiveRadio-software

De ActiveRadio-software De ActiveRadio-software Nederlandse handleiding Stand: 12-7-05 De ActiveRadio-software De ActiveRadio-software is een schakelpaneel voor radio-ontvangst met uw TerraTec Cinergy TV. Het maakt automatische

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

NCA20 Auto radio Music System

NCA20 Auto radio Music System NCA20 Auto radio Music System GEBRUIKERSHANDLEIDING NL Elmarc, 16/01 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften 4 3 Voorbereidingen

Nadere informatie

AV-8740RDS Radio CD/MP3-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing.

AV-8740RDS Radio CD/MP3-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. AV-8740RDS Radio CD/MP3-speler Met RDS EON - AV Car Audio Montage/gebruiks aanwijzing. Afneembaar antidiefstal frontpaneel. Vermogen 4 x 55W Elektronische volumeregeling. Gescheiden hoog/laag tonen, fader

Nadere informatie

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8

Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Bestnr. 34 02 19 X4-TECH Mobiele televisie LUNA 8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435 ENVIVO Mini bluetooth speaker USER MANUAL INHOUDSOPGAVE WELKOM... 4 PRODUCT OVERZICHT... 6 AAN DE SLAG... 8 FM FREQUENTIE AANPASSEN... 9 TELEFOONGESPREKKEN... 10 LIJN IN... 11 SPECIFICATIES... 12 VEEL

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1. RDS-TMC-informatie

1. RDS-TMC-informatie 1. -informatie (afkorting van Radio Data System Traffic Message Channel) geeft verkeersinformatie over o.a. files, ongelukken en wegwerkzaamheden op de kaartschermen weer via ontvangst van FM multiplex

Nadere informatie

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Gebruiksaanwijzing 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir DEUTSCH

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

ALAN 42 Multi Bestelnr.: 20 11 70

ALAN 42 Multi Bestelnr.: 20 11 70 NL GEBRUIKSAANWIJZING Versie 09/04 ALAN 42 Multi Bestelnr.: 20 11 70 12 CHANNEL MIC MIC SPK SQL OFF/VOL Technische gegevens Beschrijving van de bedieningselementen Algemeen Kanalen 40...FM, zie tabel met

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

Radio / Cassette. Santiago CR 87. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Santiago CR 87. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Santiago CR 87 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Overzicht van de functies... 67 Verkeersveiligheid en voorzorgsmaatregelen... 67 Afneembaar bedieningspaneel (front)...68 Elektrische aansluitingen...

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Radio / Cassette. Boston RCC 45. Gebruiksaanwijzing

Radio / Cassette. Boston RCC 45. Gebruiksaanwijzing Radio / Cassette Boston RCC 45 Gebruiksaanwijzing 1 2 15 3 4 5 QuickOut a 6 7 14 13 12 11 10 9 8 b QuickOut 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksanwijzing...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)

Gebruikshandleiding. MP3-speler. Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) Gebruikshandleiding MP3-speler Modelnummer: MP755 *ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL) *BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN

Nadere informatie

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1 Bestnr. 12 25 71 Temperatuur datalogger EL-USB-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

CRP GEBRUIKSAANWIJZING

CRP GEBRUIKSAANWIJZING CRP - 913 GEBRUIKSAANWIJZING 1. AAN/UIT/AUTO 2. LED-DISPLAY 3. AUTO-INDICATOR 4. SLUIMER/INSLAPEN UIT 5. ALARM INSTELLEN/UIT 6. TIJDINSTELLING 7. INSLAAPINSTELLING 8. UREN/MINUTENINDICATOR 9. URENINSTELLING

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT ESSEN RCR 127

Uw gebruiksaanwijzing. BLAUPUNKT ESSEN RCR 127 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

BeoSound 1. Gebruikershandleiding

BeoSound 1. Gebruikershandleiding BeoSound 1 Gebruikershandleiding Een draagbaar muziekcentrum 3 Plaats de BeoSound 1 waar u maar wilt. Dankzij het compacte ontwerp kunt u het apparaat overal mee naartoe nemen. De BeoSound 1 biedt altijd

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor uw veiligheid en comfort, zorgvuldig doorlezen en bewaren in uw auto Handsfree 1 Index Beknopte handleiding...3 Bediening...4 Volume bediening...4 Geluidskwaliteit...4 Kiestonen

Nadere informatie

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing

CDN35. Professionele CD Speler. Quick Start Gebruiksaanwijzing CDN35 Professionele CD Speler Quick Start Gebruiksaanwijzing DOOS INHOUD CD SPELER TRANSPORT UNIT CD SPELER CONTROL UNIT IEC STROOMSNOER RCA CINCH AANSLUISNOEREN (2 paar) MINI DIN CONTROLE SNOER Kenmerken

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

FIAT SCUDO NL AUTORADIO

FIAT SCUDO NL AUTORADIO FIAT SCUDO 603.46.374 NL AUTORADIO AUTORADIO RD1 F0F0590m INHOUD INLEIDING... 4 TIPS EN AANWIJZINGEN... 5 AUTORADIO RD1... 7 BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL... 8 BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL...

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Bestnr. 37 53 74 Roadstar Platenspeler met CD/MP3-speler en radio HIF-1799TUMPK

Bestnr. 37 53 74 Roadstar Platenspeler met CD/MP3-speler en radio HIF-1799TUMPK Bestnr. 37 53 74 Roadstar Platenspeler met CD/MP3-speler en radio HIF-1799TUMPK Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie