CONSULTVOERING: I N T A K E I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONSULTVOERING: I N T A K E I"

Transcriptie

1 CONSULTVOERING: I N T A K E I april 2000 Docentendeel HUISARTS OPLEIDING

2 Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de huisartsopleiding aan de VU. De stuurgroep HAIOonderwijs van de afdeling heeft uiteindelijk de ontwerp tekst vastgesteld. Nadere informatie kan verkregen worden bij de onderstaande personen die de ontwerp tekst hebben samengesteld. De gegevens van dit programma worden aangeboden aan het Samenwerkings Verband Universitaire Huisartsopleidingen in Utrecht voor centrale archivering in de Centrale Onderwijs Bank. In geval anderen dan de Huisartsopleidingen, van dit programma gebruik willen maken of, indien de uitgave voor andere doeleinden of in een ander verband wordt gebruikt, geldt het volgende: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling huisartsopleiding van de Vrije Universiteit. Programmamaker(s): Marion Schmitz Trefwoorden : ICPC : LHK : Datum en naam laatste wijzigingen:10 april 2000, Marion Schmitz Contactpersoon : Marion Schmitz Telefoon : Huisartsopleiding Overschiestraat XK Amsterdam 2000 Huisartsopleiding VUmc 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 AANVANGSNIVEAU EN DOELSTELLINGEN Aanvangsniveau Einddoelstellingen voor Blok I (na 9 mnd) met betrekking tot de intakefase van het consult Specifieke doelstellingen voor dit OWP Intake I METHODIEK ORGANISATIE Voorbereiding deelnemers Tijdschema LITERATUUR Verplichte literatuur DOCENTINSTRUCTIE PER PROGRAMMAONDERDEEL EN VOORBEREIDING DOCENT Inhoud HAIOdeel Docentinstructie VOORBEREIDING SECRETARIAAT Kopiëren SAMENVATTING OWP CV: INTAKE BIJLAGE 1 WERKWIJZE LUISTEROEFENING BIJLAGE 2 VERSCHILLENDE SOORTEN VRAGEN BIJLAGE 3 SCHRIFTELIJKE OEFENING: OPEN EN GESLOTEN VRAGEN BIJLAGE 4 HUISWERKOPDRACHTEN BIJLAGE 5 INSTRUCTIE VOOR (LEERGESPREK MET) HAO BIJLAGE 6 SCOREFORMULIER VRAGEN EN SAMENVATTEN BIJLAGE 7 VERKORTE OBSERVATIELIJST CONSULTVOERING BIJLAGE 8 VERPLICHTE LITERATUUR Huisartsopleiding VUmc 3

4 INLEIDING Dit onderwijsprogramma Consultvoering Intake I is het tweede in een serie onderwijsprogramma's in het eerste jaar van de huisartsopleiding over de methodiek van huisartsgeneeskundige consulten. Consultvoering in de huisartsopleiding vormt een onderdeel van de onderwijsprogramma's over de huisartspatiënt communicatie. De andere onderdelen zijn: sociale vaardigheden en attitude onderwijsprogramma's. In het begin van de opleiding wordt vooral aandacht gegeven aan onderwijs in de methodiek van de consulten, waarbij de HAIO leert van het klinisch denkmodel om te schakelen naar het huisartsgeneeskundig model van consultvoering. In de eerste fase van het consult is daarbij het doel de hulpvraag van de patiënt vast te stellen. Vandaag wordt begonnen met de intakefase van het huisarts geneeskundig consult. Hierover zijn twee onderwijsprogramma's: Intake I gaat over de houding en gespreksvaardigheden die gericht zijn op het verhelderen van het verhaal van de patiënt. Intake II zal gaan over het aanbrengen van structuur en ordening in de intakefase. In Intake I zal er geoefend worden met de belangrijkste vaardigheden: het actief luisteren en het vragenstellen. In de huisartspraktijk kunnen, met behulp van huiswerkopdrachten, deze vaardigheden vervolgens geoefend worden. Door de ervaringen systematisch te bespreken met de opleider, mede HAIO's en op de terugkomdag wordt een verbetering/ontwikkeling in deze vaardigheden bereikt. Het leermodel is dus: oefening baart kunst! Hiertoe wordt van iedere HAIO, van het begin af aan gevraagd videoopnamen van eigen consulten in de praktijk te maken. Opnamen van de eigen consulten op video kunnen gebruikt worden: (a) om zichzelf te observeren: wat lukt wel en wat lukt niet? (b) voor leergesprekken met de opleider (c) om als materiaal voor het groepsonderwijs op de terugkomdag te dienen. Gevraagd wordt voor het volgende consultvoeringsprogramma Intake II videobanden uit de praktijk mee te nemen die gebruikt zullen worden in het onderwijs op die terugkomdag. 1 AANVANGSNIVEAU EN DOELSTELLINGEN 1.1 Aanvangsniveau Tijdens de basisopleiding is de systematiek en de werkwijze van consultvoering door de huisarts besproken en tijdens het ALCO is geoefend met de belangrijkste gespreksvaardigheden. Na het artsexamen heeft de HAIO meestal in een klinische setting gewerkt waar de huisartsgeneeskundige vaardigheden minder aan bod komen. In de Introductieweek is de globale structuur van het Huisartsgeneeskundig Consult besproken. In de praktijk hebben de HAIO en de opleider elkaar in het consultvoeren geobserveerd en zijn er leergesprekken geweest nav. observaties. Daarbij is gebruik gemaakt van de Verkorte Observatielijst Consultvoering ( zie Bijlage 7). Naar aanleiding van deze leergesprekken zijn er leervragen voor de terugkomdag geformuleerd. 1.2 Einddoelstellingen voor Blok I (na 9 mnd) met betrekking tot de intakefase van het consult Algemene doelstelling: 1. De HAIO kent globaal de systematiek van het huisartsgeneeskundig consult, en in het bijzonder het stappenplan voor de intakefase en kan dit in een eenvoudig consult toepassen. Uitwerking: In een eenvoudig consult kan de HAIO: 2. de contactreden(en) inventariseren 3. samen met de patiënt, indien nodig, prioriteiten stellen voor dit consult 4. doelgericht gesprekstechnieken hanteren die de patiënt helpen bij het verhelderen van problemen en/of vragen rondom de klacht 5. tijdens de intakefase binnen het referentiekader van de patiënt blijven 2000 Huisartsopleiding VUmc 4

5 6. een open en actief luisterende houding aannemen 7. ordening en structuur aanbrengen bij het verzamelen van informatie en het inventariseren van problemen en vragen 8. samen met de patiënt tot een voor beiden duidelijke hulpvraag formulering komen. 1.3 Specifieke doelstellingen voor dit OWP Intake I 1. De HAIO kan de inhoudelijke stappen van de intakefase benoemen. 2. De HAIO kent de volgende begrippen en hun functie in de intakefase: * de contactreden(en) * klacht probleem voor de patiënt vraag van de patiënt * open en actief luisteren * referentiekader/spoor arts versus referentiekader/spoor patiënt. 3. De HAIO kan aangeven waar hij/zij op moet letten om tot probleem en vraagverheldering te kunnen komen. 4. De HAIO kan benoemen welke gespreks en interaktievaardigheden hij/zij met betrekking tot de intakefase de komende tijd in de praktijk gaat oefenen. 2 METHODIEK Basale kennis van de consultvoering wordt bekend verondersteld en kan worden opgefrist door lezing vooraf van de Syllabus Consultvoering in de Huisartsgeneeskunde en de relevante hoofdstukken uit Medische Communicatie en Huisarts en Patiënt (zie 4). De doelstellingen van het consultvoeringsonderwijs betreffen kennis, houding en gespreksvaardigheden met betrekking tot de intakefase. Er wordt begonnen met een groepsgesprek over wat men "de essentie van de intakefase" vindt, dit om de houding ten aanzien van de intakefase te toetsen en het niveau te onderzoeken waarop de HAIO's binnen komen. Vervolgens wordt de kennis rond de systematiek van de intakefase besproken (de stappen in de intakefase). De moeilijkheden bij de toepassing van de gespreksvaardigheden worden met behulp van een aantal oefeningen ervaren: de luisterhouding (Bijlage 2: luisteroefening in drietallen), het stellen van vragen (Bijlage 3) vooral met betrekking tot de start van een consult (in tweetallen) en het samenvatten worden geoefend. Afgesloten wordt met huiswerkopdrachten om de vaardigheden in de praktijk te kunnen oefenen, en de intakeervaringen met de HAO te bespreken (Bijlagen 4 en 5). 3 ORGANISATIE 3.1 Voorbereiding deelnemers Lezen van verplichte literatuur (zie 4). Observeren van de intakefase bij de HAO Huisartsopleiding VUmc 5

6 3.2 Tijdschema Tijdschema Programma Tijdsduur (in minuten) min. Groepsgesprek 20 min min. Luisteroefening in 3tallen 50 min min. Pauze 15 min min. Theorie vragenstellen 20 min min. Oefening 2 min. intake 65 min min. Huiswerkopdrachten 10 min. 4 LITERATUUR 4.1 Verplichte literatuur Schmitz MBG Claus C. Syllabus Consultvoering in de Huisartsgeneeskunde, VU 1999 (bijlage 8) Wouda J Wiel H vd. Vliet K v. Medische Communicatie, "Gespreksvaardigheden voor de arts". Lemma, Utrecht, 1996: Hoofdstuk 3. Rutten GEHM (red). Huisarts en Patiënt, uitgangspunten en richtlijnen. NHG, 1996: Hoofdstuk 1 en Huisartsopleiding VUmc 6

7 5 DOCENTINSTRUCTIE PER PROGRAMMAONDERDEEL EN VOORBEREIDING DOCENT 5.1 Inhoud HAIOdeel Inleiding, hoofdstuk 1 t/m 4, bijlage 1, 2, 3 en Docentinstructie Voorbereiding docent Docent: GW en HAB samen Programma en literatuur doornemen (1,5 2 uur) Extra scoreformulieren meenemen: Vragen & Samenvatten Groepsgesprek (20 min) Vorm: plenaire discussie Doel: uitwisseling kennis, ervaring en attitude met betrekking tot de intakefase Werkwijze: Opdracht aan de HAIO's: formuleer schriftelijk een antwoord op de vraag: Wat zie jij als de essentie van de intakefase? Ieder is vrij in de vorm van het antwoord, bijv. een definitie, een lijst kenmerken, of een aantal vaardigheden te noemen. Inventarisatie en dan groepsgesprek. Vraag bij de inbreng in de discussie zoveel mogelijk dóór op concrete ervaringen, zoals observaties (van de opleider), eigen ervaring, theoretische kennis, eerdere opleiding etc. Rond af met het stappenplan voor de intakefase zoals beschreven in de syllabus: a. aanhoren: wat is/ zijn de reden(en) van komst? b. bij meerdere redenen: samen met patiënt keuzes maken en prioriteiten stellen c. verheldering van klacht, probleem en vraag van de patiënt d. waarom komt de patiënt nu? e. ordening en inventarisatie f. gezamenlijke hulpvraagformulering g. formulering plan voor dit consult Geef informatie over de inhoud van het onderwijsprogramma met betrekking tot de intakefase: Vandaag is het eerste OWP Intake I vooral gericht op gespreksvaardigheden en houding om het verhaal van de patiënt te verhelderen: actief luisteren: vragen stellen en samenvatten; met behulp van huiswerkopdrachten wordt hiermee in de praktijk geoefend. Intakefase II gaat over het aanbrengen van structuur en ordening zodanig dat de hulpvraag of verwachtingen van de patiënt kort samengevat kunnen worden om als uitgangspunt te dienen voor de rest van het consult Luisteroefening Doel: bewustwording van nonverbaal luistergedrag welk gedrag werkt remmend en welk stimulerend op de voortgang van een gesprek? Duur: 50 minuten in totaal: 5 min plenair: toelichting 35 min. in drietallen 10 min. plenair nabespreken. Vorm: in drietallen: A, B en C, de rollen worden om beurten vervuld. Voor de HAIO's: zie Bijlage 1. Werkwijze: Neem Bijlage 1 met de groep door en laat de oefening uitvoeren Huisartsopleiding VUmc 7

8 Plenaire nabespreking Stel de vraag: welk (nonverbaal) gedrag werkt remmend en welk stimulerend bij het vertellen van een verhaal? Inventariseren van de ervaringen. Het gaat hierbij o.a. om: houding oogcontact hummen en andere aanmoedigende tussenvoegsels (timing van) stiltes. Betrek hierbij de in de syllabus genoemde "stimulerende gesprekstechnieken" Theorie Vragen stellen (30 min) Doel: Bekend zijn met verschillende soorten vragen en hun effect. Vorm: theoretische toelichting: Bijlage 2 (10 min) schriftelijke oefening: Bijlage 3 (10 min) nabespreking (10 min). Werkwijze: Bespreek Bijlage 2: verschillende soorten an vragen. Laat ieder voor zich Bijlage 3 invullen: schriftelijke oefening open en gesloten vragen (10 min) Nabespreken plenair (10 min). Bij docentendeel zit de juiste antwoordenbijlage Oefenen met actief luisteren: vragen en samenvatten (55 min) Doel: open vragen leren stellen en vragenderwijs samenvatten. Vorm: 1. toelichting op actief luisteren (10 min.) 2. plenaire demonstratie: 2 min intake (15 min.) 3. oefenen in 3tallen (30 min.) 4. plenaire nabespreking (10 min.) Werkwijze 1. Toelichting op verschil tussen "luisteren" en "actief luisteren": actief luisteren is: niet alleen luisteren maar ook laten hóren wat je gehoord hebt, d.w.z.: open vragen stellen, vragend samenvatten (afchecken of je het goed begrepen hebt), gevoelsreflecties (het gevoel weergeven dat je bij de ander bemerkt), aanmoedigen en doorvragen. Bespreek deze vaardigheden en gebruik daarbij uit de syllabus van de, bij de intakefase beschreven gesprekstechnieken: de Integrerende Technieken. 2. Korte plenaire demonstratie: 2 minuten de intake oefenen met open vragen en vragende samenvattingen. A. Bedenk een klacht of vraag waarmee hij op het spreekuur komt (bv. van een patiënt die hem/haar nog vers in het geheugen ligt). B. De huisarts stelt gedurende minimaal 2 min. uitsluitend open vragen en vragende samenvattingen. Er wordt ook afgesloten met een samenvatting. Er hoeft niet een hele intake afgerond te worden. Het gaat alleen om het oefenen van open vragenstellen en samenvatten. De rest van de groep observeert: * de helft noteert de vragen die gesteld zijn * de anderen de samenvatting(en) Bespreek kort na: welke vragen hebben jullie gehoord? in spoor arts of spoor patiënt? wat was het effect? hoe waren de samenvattingen? 3. Twee minuten intake in 3tallen (30 min.) Dezelfde oefening; ieder is om beurten dokter, patiënt en observator. De observator maakt gebruik van het scoreformulier Bijlage 6: Vragen en Samenvatten. 4. Kort plenair nabespreken (10 min.) 2000 Huisartsopleiding VUmc 8

9 5.2.5 Toelichting huiswerkopdrachten en leergesprek met HAO (Bijlagen 4 en 5) Neem de 2 huiswerkopdrachten en de opdracht voor het leergesprek met de HAO met de groep door. Ze dienen als steun bij het oefenen in de huisartspraktijk met de gespreksvoering in de intakefase. Bespreek hoe men aankijkt tegen het maken van videoopnamen en het meenemen van videobanden voor OWP Intake II. Ze mogen de beste banden meenemen! Motiveer ze: wij willen het onderwijs zo veel mogelijk op hun eigen praktijkervaringen laten aansluiten! 6 VOORBEREIDING SECRETARIAAT 6.1 Kopiëren Bijlage 6, scoreformulier: voor elke HAIO 1 ex. + 1 voor docent. 7 SAMENVATTING OWP CV: INTAKE 1 Voor de intakefase zijn 2 onderwijsprogramma's gepland. Intake I is vooral gericht op houding en gespreksvaardigheden om het verhaal van de patiënt te verhelderen: actief luisteren, vragen stellen en samenvatten; met behulp van huiswerkopdrachten voor videoobservatie en een leergesprek met de HAO, wordt gestimuleerd dat er in de praktijk verder mee geoefend wordt. Einddoelstellingen voor Blok I (na 9 mnd) met betrekking tot de intakefase van het consult De HAIO kent de systematiek van het huisartsgeneeskundig consult, en in het bijzonder het stappenplan voor de intakefase en kan dit in een eenvoudig consult toepassen. Specifieke doelstellingen voor dit OWP Intake I 1. De HAIO kent de volgende begrippen en hun functie in de intakefase: * de contactreden(en) * klacht probleem voor de patiënt vraag van de patiënt * open en actief luisteren * referentiekader/spoor arts versus referentiekader/spoor patiënt. 2. De HAIO kan aangeven waarop hij moet letten om tot probleem en vraagverheldering te kunnen komen. De HAIO kan benoemen welke gespreks en interaktievaardigheden hij/zij met betrekking tot de intakefase de komende tijd in de praktijk gaat oefenen Huisartsopleiding VUmc 9

10 BIJLAGE 1 Doel: Vorm: WERKWIJZE LUISTEROEFENING bewustwording van nonverbaal luistergedrag welk gedrag werkt remmend en welk stimulerend op de voortgang van een gesprek? in drietallen: A, B en C, de rollen worden om beurten vervuld. Werkwijze in de drietallen: (35 min) 1. 5 min.: vertellen(a) luisteren(b) observeren(c) A vertelt iets over het gespreksonderwerp: Wat vind ik moeilijk in het artspatiëntgesprek? B luistert 23 min wel en 23 min. niet, naar wat A te vertellen heeft: hij/zij mag zelf kiezen in welke volgorde. B gebruikt hierbij zo min mogelijk woorden. C observeert: * welk nonverbaal gedrag zie je bij B: de luisteraar? * wat is het effect daarvan op A: de verteller? 2. 5 min. nabespreken wat C geobserveerd heeft en wat A en B erbij ervaren hebben. 3. Van rol verwisselen: 1 en 2 herhalen. Ieder is één keer A, B en C. De plenaire nabespreking gaat over de doelstellingen (zie boven) Huisartsopleiding VUmc 10

11 BIJLAGE 2 VERSCHILLENDE SOORTEN VRAGEN We kennen: beginvragen (openingszin) doorvragen (in referentiekader of spoor van patiënt) nieuwe vragen (in referentiekader of spoor van arts) Deze kunnen alle open of gesloten vragen zijn. Open vragen laten de patiënt vrij in zijn/haar antwoordmogelijkheden. Veel open vragen beginnen met "hoe?" of "wat?". "Hoe gaat het met u?", "Wat heeft u hier gebracht?", "Wat bedoelt u precies?". Gesloten vragen beperken de antwoordmogelijkheden van de patiënt. Gesloten vragen beginnen vaak met een werkwoord(vorm). "Heeft u al lang maagpijn?", "Bent u wel eens depressief geweest?" "Bevalt het werk u nog wel?" In de intakefase, waarin moet worden uitgezocht waarvoor de patiënt komt en welke zorg deze verlangt, kan het gebruik van open vragen veel informatie opleveren. Het bevordert een actieve houding van de patiënt. Bij de diagnostische fase, waarin gericht informatie wordt verzameld, zijn nieuwe en gesloten vragen meer op hun plaats. Bij een nieuwe vraag wordt een nieuw onderwerp aangesneden in het referentiekader van de vrager. Soms is dit ook nodig in de intakefase, als je met doorvragen vastloopt Huisartsopleiding VUmc 11

12 BIJLAGE 3 SCHRIFTELIJKE OEFENING: OPEN EN GESLOTEN VRAGEN KRUIS AAN VRAAG ARTS OPEN GESLOTEN Wat kan ik voor je doen? Hoe lang heb je 't al? Heb je zelf een idee waardoor het gekomen kan zijn? Zie je een relatie met dingen die er gebeurd zijn? (Patiënt: misschien van mijn werk) Zijn er dingen op je werk, waar je je zorgen over maakt? Je vindt het moeilijk om daarover te praten? Als je 't wel doet heb je hoofdpijn. Als je 't niet doet heb je geen hoofdpijn? Kun je nog meer vertellen over dat "stiekum"? Je neemt soms dingen mee van je werk? Dan steel je eigenlijk, pleeg je eigenlijk diefstal op je werk? Deed je dat daarvoor ook al? Waarom moet je dat doen? Je zei dat het mogelijk ook te maken zou kunnen hebben met je zus? Hoe oud is je zus? Wat doet zij? Weet je, waarom je vaker ruzie hebt met elkaar? In wat voor dingen is zij dan gemeen? 2000 Huisartsopleiding VUmc 12

13 OEFENING OPEN EN GESLOTEN VRAGEN: "Ik heb de laatste tijd steeds meer maagpijn. Meestal begint t als ik terugkom van mijn werk". GESLOTEN vragen OPEN vragen "Eigenlijk gaat alles heel goed. Nou ja de laatste tijd. U weet, ik woon nu met m'n vriend en wij hebben wel eens woorden, maar dat gaat al zolang we elkaar kennen, dus. Tja, misschien heeft het met m'n werk te maken. Maar ach, dat weet ik eigenlijk ook niet". De laatste tijd heb ik toch... als ik op kantoor ben dan word ik toch wel heel gespannen... Soms heb ik dan zo t gevoel dat ik moet ontploffen". "De laatste tijd hebben mijn vriend en ik toch heel vaak ruzie" Huisartsopleiding VUmc 13

14 OEFENING OPEN EN GESLOTEN VRAGEN (kruis aan) ANTWOORD SHEET VRAAG ARTS OPEN GESLOTEN Wat kan ik voor je doen? Hoe lang heb je 't al? Heb je zelf een idee waardoor het gekomen kan zijn? Zie je een relatie met dingen die er gebeurd zijn? (Patiënt: misschien van mijn werk) Zijn er dingen op je werk, waar je je zorgen over maakt? Je vindt het moeilijk om daarover te praten? Als je 't wel doet heb je hoofdpijn. Als je 't niet doet heb je geen hoofdpijn? Kun je nog meer vertellen over dat "stiekum"? Je neemt soms dingen mee van je werk? Dan steel je eigenlijk, pleeg je eigenlijk diefstal op je werk? Deed je dat daarvoor ook al? Waarom moet je dat doen? Je zei dat het mogelijk ook te maken zou kunnen hebben met je zus? Hoe oud is je zus? Wat doet zij? Woont zij nog thuis? Weet je, waarom je vaker ruzie hebt met elkaar? In wat voor dingen is zij dan gemeen? 2000 Huisartsopleiding VUmc 14

15 BIJLAGE 4 HUISWERKOPDRACHTEN Huiswerkopdracht 1: TWEE MINUTEN OPEN VRAGEN STELLEN Probeer tot de volgende terugkomdag waarop consultvoering weer op het programma staat, elke dag in een paar consulten: de eerste twee minuten voornamelijk open vragen of vragende samenvattingen te stellen, binnen het referentiekader van de patiënt. Eindig met een samenvatting van wat tot nu toe besproken is, die meteen als "agenda" voor het consult dient. Neem deze consulten op video op. (Gebruik als je geen video hebt een bandrecorder.) Tip: wanneer aan het begin van het consult de contactreden en de hulpvraag al duidelijk worden geformuleerd, (bijv. als de patiënt een wrat wil laten verwijderen), probeer dan niet geforceerd open vragen te stellen, maar doe wat je vindt dat je moet doen en probeer het bij de volgende patiënt. Huiswerkopdracht 2 Beluister voor jezelf meerdere consulten op video of audio, en selecteer de beste, leukste of interessantste voor: * een leergesprek met de HAO en * de volgende terugkomdag met programma Consultvoering Intake II. Let vooral op het effect van: open of gesloten vragen vanuit welk referentiekader (arts of patiënt) samenvattingen en de kwaliteit ervan Huisartsopleiding VUmc 15

16 BIJLAGE 5 INSTRUCTIE VOOR (LEERGESPREK MET) HAO Nabespreken audio/videoopnamen Intake I: Bespreking huiswerkopdracht 1 "open vragen" Noteer per consult: welke beginvraag en welke doorvragen je gehoord hebt of de doorvragen open of gesloten waren in wiens referentiekader de doorvragen het beste onder te brengen waren (arts of patiënt) of je deze vond passen in de intakefase of de intakefase werd afgesloten met een inventarisatie waar de intake eindigt Gebruik formulier "Vragen & samenvatten" (bijlage 6) Huisartsopleiding VUmc 16

17 BIJLAGE 6 SCOREFORMULIER VRAGEN EN SAMENVATTEN FORMULIER "Vragen & Samenvatten" CONSULT: BEGINVRAAG: DOORVRAGEN: OPEN/GESLOTEN REF.KADER: ARTS/PATIëNT SAMENVATTINGEN: CONSULT:..... BEGINVRAAG: DOORVRAGEN: OPEN/GESLOTEN REF.KADER: ARTS/PATIëNT SAMENVATTINGEN: CONSULT: BEGINVRAAG: DOORVRAGEN: OPEN/GESLOTEN REF.KADER: ARTS/PATIëNT SAMENVATTINGEN: 2000 Huisartsopleiding VUmc 17

18 BIJLAGE 7 VERKORTE OBSERVATIELIJST CONSULTVOERING acties van de huisarts in een volledig consult ja nee ten dele DE INTAKEFASE 1. vraagt naar de reden(en) van komst 2. verheldert * de klacht(en), * het probleem ermee en * de vraag van de patiënt 3. geeft een samenvatting van de hulpvraag DE DIAGNOSTISCHE FASE 1. genereert initiële hypotheses: wat is of denk je dat de initiële hypothese is: 2. toetst deze hypothese(n) dmv.: * anamnese * lichamelijke onderzoek * aanvullend onderzoek 3. geeft informatie over (waarschijnlijkheids)diagnose(n) DE BELEIDSFASE 1. geeft informatie over: * prognose en te verwachten beloop. * taak en rol van de patiënt daarbij. 2. overlegt: wát gaan we doen?. 3. maakt afspraken: hóe gaan we het doen? Huisartsopleiding VUmc 18

19 BIJLAGE 8 VERPLICHTE LITERATUUR Syllabus Consultvoering. Reeds in bezit Huisartsopleiding VUmc 19

CONSULTVOERING: INTRODUCTIE

CONSULTVOERING: INTRODUCTIE CONSULTVOERING: INTRODUCTIE Versie januari 2002 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

EVALUATIE EN PLANNING

EVALUATIE EN PLANNING EVALUATIE EN PLANNING Introductie Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije

Nadere informatie

HUISARTS EN TOEGENOMEN MONDIGHEID

HUISARTS EN TOEGENOMEN MONDIGHEID HUISARTS EN TOEGENOMEN MONDIGHEID Versie januari 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije

Nadere informatie

URINE-INCONTINENTIE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari Docentendeel

URINE-INCONTINENTIE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari Docentendeel URINE-INCONTINENTIE Versie januari 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

CONSULTVOERING: VOORLICHTING KLEINE KWALEN

CONSULTVOERING: VOORLICHTING KLEINE KWALEN CONSULTVOERING: VOORLICHTING KLEINE KWALEN Versie juli 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de

Nadere informatie

CV: NABESPREKEN VIDEO-OPNAMEN

CV: NABESPREKEN VIDEO-OPNAMEN CV: NABESPREKEN VIDEO-OPNAMEN Versie april 1999 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

PRAKTIJKASSISTENTE, TAKEN

PRAKTIJKASSISTENTE, TAKEN PRAKTIJKASSISTENTE, TAKEN Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

FEEDBACK II: OEFENEN MET HET GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK

FEEDBACK II: OEFENEN MET HET GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK FEEDBACK II: OEFENEN MET HET GEVEN EN ONTVANGEN VAN FEEDBACK Maart 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

HOE COMMUNICEER IK HUISARTS- OPLEIDING. Versie september Docentendeel

HOE COMMUNICEER IK HUISARTS- OPLEIDING. Versie september Docentendeel HOE COMMUNICEER IK Versie september 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

OMGAAN MET ONZEKERHEDEN

OMGAAN MET ONZEKERHEDEN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN: OMGAAN MET ONZEKERHEDEN december 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van

Nadere informatie

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking

EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking EERSTE ZELFSTANDIGE PERIODE eerste jaars HAIO S Voorbespreking en Nabespreking Versie augustus 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling

Nadere informatie

SCHOUDERKLACHTEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel

SCHOUDERKLACHTEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel SCHOUDERKLACHTEN Versie maart 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve

Nadere informatie

CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK

CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK CONSULTVAARDIGHEDEN: HET SLECHT NIEUWSGESPREK Versie november 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

REFLECTIERONDE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 1999. Docentendeel

REFLECTIERONDE HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 1999. Docentendeel REFLECTIERONDE Versie januari 1999 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve

Nadere informatie

SLAAPSTOORNISSEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie augustus Docentendeel. M:\HO\Owp\1e jaar\slaapstoornissen\owp - Slaapstoornissen

SLAAPSTOORNISSEN HUISARTS- OPLEIDING. Versie augustus Docentendeel. M:\HO\Owp\1e jaar\slaapstoornissen\owp - Slaapstoornissen SLAAPSTOORNISSEN Versie augustus 2000 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING M:\HO\Owp\1e jaar\slaapstoornissen\owp - Slaapstoornissen - 2000.doc 1 Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door

Nadere informatie

INTERCOLLEGIALE TOETSING

INTERCOLLEGIALE TOETSING INTERCOLLEGIALE TOETSING METHODIEK 1 e jaars Versie november 2002 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

FEEDBACK I HUISARTS- OPLEIDING INLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel

FEEDBACK I HUISARTS- OPLEIDING INLEIDING. Versie maart 2001. Docentendeel FEEDBACK I INLEIDING Versie maart 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING 1 Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

REFERAAT HOUDEN HUISARTS- OPLEIDING. Februari 2001

REFERAAT HOUDEN HUISARTS- OPLEIDING. Februari 2001 REFERAAT HOUDEN Februari 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de huisartsopleiding

Nadere informatie

Introductie, formuleren leerdoelen

Introductie, formuleren leerdoelen INDIVIDUEEL LEERPLAN Introductie, formuleren leerdoelen Versie juni 2002 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de

Nadere informatie

DEPRESSIE. Effective GP depression management takes skill rather than time * HUISARTS- OPLEIDING. Versie april 2002. *www.beyondblue.org.

DEPRESSIE. Effective GP depression management takes skill rather than time * HUISARTS- OPLEIDING. Versie april 2002. *www.beyondblue.org. DEPRESSIE Effective GP depression management takes skill rather than time * Versie april 2002 HUISARTS- OPLEIDING *www.beyondblue.org.au Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

OOGHEELKUNDE I HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001. Docentendeel

OOGHEELKUNDE I HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001. Docentendeel OOGHEELKUNDE I Versie januari 2001 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve

Nadere informatie

Feedback is een mededeling aan iemand die informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren.

Feedback is een mededeling aan iemand die informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Praktijkopdracht: Feedback 1 Inleiding: Feedback is een mededeling aan iemand die informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen

Nadere informatie

SURMENAGE HUISARTS- OPLEIDING. Versie mei 2000

SURMENAGE HUISARTS- OPLEIDING. Versie mei 2000 SURMENAGE Versie mei 2000 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de huisartsopleiding

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ INDIVIDUEEL LEREN

HANDLEIDING BIJ INDIVIDUEEL LEREN HANDLEIDING BIJ INDIVIDUEEL LEREN Lili van Rhijn en Ruud van den Berg Maart 2002 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013

Reflectie gespreksvaardigheden. Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Reflectie gespreksvaardigheden Gespreksvaardigheden dhr. H.J.J. Korte VD-A240-11 Liza Kester 12003107 Voeding en Diëtetiek 1C1 28 januari 2013 Inleiding Tijdens periode twee van blok één zijn er vier lessen

Nadere informatie

Consultvaardigheden in beeld: online beschouwen en beoordelen

Consultvaardigheden in beeld: online beschouwen en beoordelen Consultvaardigheden in beeld: online beschouwen en beoordelen Seminar Gebruik van video bij blended learning 8 december 2016 Robert Hulsman Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Onderwijs:

Nadere informatie

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. OPDRACHTFORMULIER Gesprekken voeren 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk in de bronnen welke informatie

Nadere informatie

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext

Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Leerlijn Samenwerken SingaporeNext Groep 1-2 Groep 3-4-5 Groep 6-7-8 1. Luisteren naar elkaar Elkaar aankijken tijdens het praten. Oogcontact maken. In mimiek en lichaamstaal je luisterende houding laten

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Een video-communicatietraining SLAZ Chris Rietmeijer

Een video-communicatietraining SLAZ Chris Rietmeijer Een video-communicatietraining SLAZ 2012 Chris Rietmeijer Inleiding, achtergronden Demonstratie Nabespreking 6 Bijeenkomsten van 2 uur, eens per maand 6-8 aios, 1 staflid/opleider, 1 comm.trainer Elke

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op de module 1 Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M36 van januari 2013. Met adequate voorlichting over maagklachten kan de huisarts samen met de patiënt het beleid vaststellen.

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 2 De medewerker Naam: Organisatie: Manager: Datum: Luisterprincipe 2 Luisteren is geven 2.1 Gehoord zijn Je hebt de afgelopen weken vast een keer met je manager

Nadere informatie

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk* C:\Users\mlmschuivens\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\9V10HOYY\Richtlijn Video opnames 060715GG logo.doc Versie 060715 Richtlijn video-opnames door aios in de huisartspraktijk*

Nadere informatie

Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden'

Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden' Observatie- en oefenlijst voor de 'algemene gespreksvaardigheden' Instructie Je treft hier een observatie- en oefenlijst aan voor het observeren van de algemene gespreksvaardigheden. Er zijn dertien clusters

Nadere informatie

Een helpend gesprek voeren

Een helpend gesprek voeren OPDRACHTFORMULIER Een helpend gesprek voeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER

PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Ψ Maastricht University Faculty of Psychology and Neuroscience PRAKTIJKSTAGE EVALUATIEFORMULIER Naam student:... ID nummer:... Facultaire begeleider:... Naam stage-instelling:... Adres stage-instelling:...

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Training. Gesprekstechnieken

Training. Gesprekstechnieken Training Gesprekstechnieken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Anne Marie Klaassens Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf Titel: Gesprekstechnieken

Nadere informatie

Workshop Superusers Mondriaan

Workshop Superusers Mondriaan Workshop Superusers Mondriaan Gespreksvaardigheden John van der Baaren Marjo Stalmeier Iwan Wopereis Juli-augustus 2012 Onderwerpen Taken superuser Kwaliteiten superuser Gespreksvaardigheden een voorbeeld

Nadere informatie

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk

LEOh. Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde. Naam aios. Groepsnummer aios. Naam huisartsopleider. BIG-nummer Plaats praktijk LEOh Landelijke Evaluatie Opleider huisartsgeneeskunde VERSIE OPLEIDER: ZELFEVALUATIE Naam aios Groepsnummer aios Naam huisartsopleider BIG-nummer Plaats praktijk Opleidingsjaar aios Moment van invullen

Nadere informatie

Wat moet ik doen als assistente?

Wat moet ik doen als assistente? Wat moet ik doen als assistente? Ruggespraak Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde Huisartsgeneeskunde, Huisartsopleiding Dorpsstraat 12-14 3732 HJ Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator

OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator OBSERVATIEFOCUS Oordeel observator. Structuur gesprek 6. Specifieke modellen. Non-verbale. Informeren. Emoties hanteren. Verbale Geef een globaal oordeel over elke dimensie op een -puntenschaal waarbij

Nadere informatie

Doel en resultaat WPOplus training

Doel en resultaat WPOplus training Doel en resultaat WPOplus training Effect: Werknemers vergroten zichtbaar de vaardigheden goed werknemerschap en daardoor kunnen ze doorstromen in hun loopbaan Resultaat: Deelnemers in staat stellen WPO

Nadere informatie

Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk

Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk Scholings- en trainingsmateriaal bij het traject Zelfmanagement in de praktijk Inhoudsopgave: Presentatie Zelfmanagement in de Praktijk Doortje Boshuizen Vilans pag. 2 Werkwijze Introductie van het IZP

Nadere informatie

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP Programma Kennismaking Competenties Gespreksvaardigheden Anamnesegesprek: o Uitvoeren o Observeren

Nadere informatie

DE DOKTERSTAS HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001

DE DOKTERSTAS HUISARTS- OPLEIDING. Versie januari 2001 DE DOKTERSTAS Versie januari 2001 HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit ten behoeve van de

Nadere informatie

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5.

Inleiding 3. Les zingeving 3. Les rouw en verlies 3. Les euthanasie 4. Doorvragen en assertief 4. Casus 5. Reflectie op casus 5. Naam: Joyce Stuijt Leerlingennummer: 500635116 Klas: 2B2 Vak: Cova 2S Docent: I. te Hennepe Datum: 15 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Les zingeving 3 Les rouw en verlies 3 Les euthanasie 4 Doorvragen

Nadere informatie

D R A A I B O E K W O R K S H O P :

D R A A I B O E K W O R K S H O P : D R A A I B O E K W O R K S H O P : K L A N T G E R I C H T W E R K E N B I J. Programma Samen voor de klant 3 O U T L I N E Opdracht vóór de eerste sessie: Neem een positief voorbeeld van klantgerichtheid

Nadere informatie

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2

COVA 2. - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Student.nr: 500634892. Vak: COVA 2 COVA 2 - Voorlichtingsgesprek Colonscopie - Naam: Esmée Keur Student.nr: 500634892 Klas: LV12-2B2 Vak: COVA 2 Docent: L. te Hennepe Leerjaar: 2012 2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz.3 Leerdoelen Blz.4 Sterkte/zwakte

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren.

- Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt geschreven. - Je hebt aanmoediging nodig om je huiswerk te noteren. Schoolse competenties Competentie 1: Agendagebruik - Je schrijft je huiswerk in je agenda als dit wordt opgegeven. - Je agenda ziet er verzorgd uit. - Een docent controleert of jij je huiswerk op hebt

Nadere informatie

Sociale en recreatieve activiteiten

Sociale en recreatieve activiteiten Sociale en recreatieve activiteiten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Richard Prins Inhoudelijke redactie: Patricia Streng Eindredactie: Astrid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School

Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Nieuwsbrief 3 De Vreedzame School Blok 3 Blok 3: We hebben oor voor elkaar Blok 3: Algemeen: In dit blok stimuleren we de kinderen om oor voor elkaar te hebben. De lessen gaan over communicatie, over praten

Nadere informatie

Oplossingsgerichte gesprekken. Met kinderen

Oplossingsgerichte gesprekken. Met kinderen Oplossingsgerichte gesprekken Met kinderen VANDAAG Geeft meer richting in je gesprekken met kinderen. Leer je loslaten dat jij de oplossing moet hebben. Vanaf NU: Ga je anders handelen. Ben je gericht

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Trainingen slb voor de docent Marian Cornelissen 2 Studieloopbaanbegeiding Deze handleiding geeft algemene richtlijnen voor groepen die met het materiaal uit het boek

Nadere informatie

Introductie en formuleren van leerdoelen

Introductie en formuleren van leerdoelen EVALUATIE EN PLANNING Introductie en formuleren van leerdoelen Versie januari 1999 Docentendeel HUISARTS- OPLEIDING Algemene gegevens Dit onderwijsprogramma is ontwikkeld door de staf van de afdeling Huisartsopleiding

Nadere informatie

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS

Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Het AIOS Co Model: Begeleiding van de coassistent in de huisartspraktijk door de AIOS Een handleiding voor AIOS en HAO Susan Ruitenberg AIOS Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht Versie: augustus 2013 Inhoud

Nadere informatie

Bijeenkomst 4 Motivatie-Expert/Afstemmen/Gastvrijheid. Situatie tot nu toe

Bijeenkomst 4 Motivatie-Expert/Afstemmen/Gastvrijheid. Situatie tot nu toe Trainers: PG Wilbert/Ine Extramuraal Beppie/Tineke Somatiek en Verzorgingshuis Marlies/Beppie Ondersteuning vanuit cluster Opleiden Thema: Motivatie van de bloem Mantelzorg als Expert Afstemmen Gastvrijheid

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

Observaties uitvoeren

Observaties uitvoeren OPDRACHTFORMULIER Observaties uitvoeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent of je docent. 2 Kijk

Nadere informatie

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING

Handleiding. bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Handleiding bij het PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING Maart 2008 Huisartsopleiding Contactpersoon: P.L. Schoonheim Telefoon: 020 4448235 E-mail: pl.schoonheim@vumc.nl Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Advies en verkoopvaardigheden

Advies en verkoopvaardigheden Advies en verkoopvaardigheden en 1/6 Voorbereidingsopdracht bijeenkomst 1 Wat versta jij onder verkoop? Bewust worden wat verkopen in de apotheek is. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst oriënteer je

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

http://toelatingsexamen.110mb.com

http://toelatingsexamen.110mb.com Arts-patiëntgesprek Dit onderdeel bestaat uit meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden, waarvan je er meestal al meteen 2 kan elimineren omdat ze te extreem zijn. Je moet eigenlijk op je gevoel afgaan

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 6 LUISTEREN, SAMENVATTEN EN DOORVRAGEN

OPDRACHTEN BIJ THEMA 6 LUISTEREN, SAMENVATTEN EN DOORVRAGEN OPDRACHTEN BIJ THEMA 6 LUISTEREN, SAMENVATTEN EN DOORVRAGEN Al die gesprekstechnieken zijn maar onnatuurlijk en vervelend. INLEIDING Mensen die kiezen voor een beroep in het welzijnswerk, kunnen vaak van

Nadere informatie

Reflectie en feedback

Reflectie en feedback Reflectie en feedback Doelen bijeenkomst Kennis uitbreiden over reflectie en feedback Vaardigheden oefenen met stimuleren van reflectie Hoe in te bedden in de organisatie (wie, wanneer, teamoverzicht,

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

3 de bach Geneeskunde. Communicatie: basic skills

3 de bach Geneeskunde. Communicatie: basic skills 3 de bach Geneeskunde Communicatie: basic skills Communicatie doorheen curriculum 1 ste bach: communicatie basisvaardigheden: luisteren, gesprekbevorderende technieken, empathie 3 de bach: basic skills:

Nadere informatie

Het begeleiden van een zorgvrager die weerstanden heeft bij veranderingen

Het begeleiden van een zorgvrager die weerstanden heeft bij veranderingen OPDRACHTFORMULIER Het begeleiden van een zorgvrager die weerstanden heeft bij veranderingen Naam student: Datum: Voordat je gaat oefenen 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen

Nadere informatie

Arrangement 1 De Luisterthermometer

Arrangement 1 De Luisterthermometer Arrangement 1 De Luisterthermometer DEEL 1 De manager Naam: Organisatie: Datum: Luisterprincipe 1 Luisteren begint met luisteren naar jezelf 1.1 Inventariseren van stemmen Vertel eens van een situatie

Nadere informatie

Coalitielid met hart en ziel

Coalitielid met hart en ziel Coalitielid met hart en ziel Samenwerken vind ik belangrijk omdat... Peter Rooze 29 januari 2011 Teambuilding en samenwerking. Resultaten: 1. Kennismaking met - motieven van - collega s. 2. Betere samenwerking.

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als intervisie

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als intervisie School Video Interactie Begeleiding (SVIB) als intervisie Inspiratiedag 3 maart 2016 Annelies Sepers Onderwerpen vandaag Informatie over SVIB (algemeen) Intervisie: doel, resultaat Intervisie volgens SVIB-principes:

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5

NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5 NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 4 van 5 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 13-10-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

telefonische anamnese en advies bij kinderen met koorts: een oefening 1. Toelichting op de module 2. Doel, doelgroep en tijdsduur 3.

telefonische anamnese en advies bij kinderen met koorts: een oefening 1. Toelichting op de module 2. Doel, doelgroep en tijdsduur 3. 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M29 van mei 2008. De praktijkassistente heeft bij telefonische vragen over kinderen met koorts verschillende taken: zij moet onderscheid

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Voorlichting en begeleiding bij een miskraam

Voorlichting en begeleiding bij een miskraam 1. Toelichting op de module Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M03 van maart 2004. Het medisch-technisch beleid bij een miskraam is niet zo moeilijk. Het is op zich geen ernstige aandoening.

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

DUUR WAT HOE MATERIAAL

DUUR WAT HOE MATERIAAL DUUR WAT HOE MATERIAAL 0.00 5 min Intro begeleiders Introductie thema agressiehantering Doelen simulatiespel Toelichting rollen Introduceer jezelf en het spel Introductie begeleiders Nodig deelnemers uit

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie