Bestnr Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM"

Transcriptie

1 Bestnr Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2008 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave pagina Controlelampjes en bedieningselementen van de SIS-PM 3 Introductie Hardware vereisten Omvang levering Installatie van de SIS-PM Andere SIS-PM aansluiten op de SIS-PM In- en uitschakelen van de SIS-PM, verbinding met een computer Software installatie Hoofdkenmerken Power Manager software Power Manager instelmenu / help Akoestische signalen en controlelampjes Technische gegevens Foutenanalyse Uitsluiting aansprakelijkheid veiligheidsbepalingen CE LVD verklaringen 14 2

3 Controlelampjes en bediening Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. U heeft hiermede een product aangeschaft dat ontwikkeld werd voor de hoogste eisen, zowel technisch alsook met het oog op betrouwbaarheid, uitrusting en bedieningsgemak. Om lang plezier met uw SIS-PM te beleven leest u eerst deze gebruiksaanwijzing opmerkzaam door, neem alle hiernavolgende aanwijzingen en tips in acht. De SIS-PM is een hoog ontwikkelde overspanningsbeveiliging met een functie voor energiebeheer. Vier stopcontacten kunnen individueel beheerd worden, d.w.z. ze kunnen per tijdschema in- of uitgeschakeld worden, of ze worden door bepaalde gebeurtenissen geactiveerd, die vooraf via de USB- poort van de computer bepaald en geprogrammeerd kunnen worden. Eveneens kunt u ook de timer van de SIS-PM programmeren en daarna de contactdoos van de computer afkoppelen. De geïntegreerde timer functioneert ook dan wanneer de computer uitgeschakeld is (hardware- schedule- functie). 3

4 1.0 Hardwarevereisten IBM compatible PC Besturingssysteem Windows 98SE, ME, 2000 of XP USB 1.1 of 2.0 aansluiting Om het hardware geprogrammeerde tijdschema van de SIS-PM te kunnen gebruiken en om de functie ook met een uitgeschakelde computer te laten werken, wordt een optioneel verkrijgbare 9 V DC 0,5A netvoeding benodigd. De netvoeding moet aangesloten worden op de netaansluiting, zie pagina 3. Let hierbij op de juiste polariteit! 2.0 Omvang levering SIS-PM stekkerdoos Gebruiksaanwijzing USB-kabel CD met software Netvoeding (wordt niet meegeleverd, als optie verkrijgbaar) 3.0 Installeren van de SIS-PM Vermijdt bij de opstelling van de SIS-PM vochtige of natte plaatsen. Sluit de SIS-PM alleen aan op een stopcontact met de norm 49/440. De SIS-PM kan eerst met de PC en vervolgens met de netaansluiting verbonden worden of andersom. De SIS-PM wordt direct op de USB-poort van de computer of via een USB 1.1-hub aangesloten. Een aansluiting op een USB 2.0-hub is niet toegestaan. Er bestaat de mogelijkheid de SIS-PM ook via andere meervoudige stekkerdozen, overspanningsbeveiliging, spanningsregelaars of USV met de stroombron te verbinden. 4.0 Andere SIS-PM op de SIS-PM aansluiten Twee stopcontacten van de stekkerdoos zijn gekenmerkt met het symbool (het eerste en het laatste). Deze twee stopcontacten worden via de power-schakelaar van de SIS-PM in- en uitgeschakeld en kunnen niet via de computer geprogrammeerd worden. Aanbevolen wordt om deze twee stopcontacten te gebruiken als voeding voor de computer en de externe netvoeding, die voor het hardware geprogrammeerde tijdschema benodigd wordt. De stopcontacten met de benaming "Socket 1", "Socket 2", "Socket 3" en "Socket 4" kunnen via de USB-interface van de computer bestuurd en geprogrammeerd worden. Het is toegestaan om andere meervoudige stekkerdozen en spanningsveiligheidsdozen op de SIS-PM aan te sluiten. Het is NIET toegestaan hoogvermogen apparatuur met inductieve lading op de SIS- PM aan te sluiten, zoals wasmachines, boormachines enz. 5.0 In- en uitschakelen van de SIS-PM, verbinden met de besturingscomputer Schakel de SIS-PM via de rood verlichte power-schakelaar op de SIS-PM aan en uit. Om de aangesloten SIS-PM en het stroomnet te beschermen tegen overspanning en kortsluiting, is de SIS-PM uitgerust met een overspanningsbeveiliging. 4

5 De voedingsspanning voor het bestuurbare gedeelte van de SIS-PM wordt via USBaansluiting van de computer gehaald (anders, wanneer het USB-kabel afgekoppeld is, via de als optie verkrijgbare externe netvoeding). Als de SIS-PM ingeschakeld is, gaat de power-schakelaar rood branden. In dit geval zijn de twee stopcontacten met het symbool aangesloten op de stroomvoorziening. De programmeerbare stopcontacten van de stekkerdoos kunnen via de computer zo geprogrammeerd worden dat ze met de voedingsspanning verbonden worden of gescheiden bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis. De actuele status van de afzonderlijke stopcontacten kunt u zien aan de bijhorende rode LED's. Na het aansluiten van de SIS-PM op de USB-poort van de computer klinkt een akoestisch signaal om aan te geven dat de SIS-PM juist werkt. Als de (besturings-) computer uitgeschakeld is moet voor de hardware in de Stand- Alone-werking van de SIS-PM en voor de functies (Power Manager / timer) de als optie verkrijgbare netvoeding 9V aan een stopcontact en de uitgang van de netvoeding op de desbetreffende bus van de SIS-PM aangesloten worden. Installeer nu de meegeleverde software "Gembird Power Manager" op uw computer. Handel hiertoe als volgt: 6.0 Software installeren Leg de CD met de toepassingssoftware in het Cd-romstation van uw computer. De setup wordt normaalgesproken automatisch gestart. Indien dit niet het geval is ga dan naar "Deze computer" en dubbelklik op het Cd-romstation. Zoek dan op de installatie- cd het bestand SETUP.EXE en open dit door dubbelklikken. Voer alle instructies van de installatie- wizard uit om de installatie succesvol te voltooien. 7.0 De hoofdkenmerken van de Power Manager software Handmatig in- en uitschakelen van elk stopcontact afzonderlijk via het controlemenu van de software. In- en uitschakelen van de stopcontacten volgens ingestelde timertijden ("Schakel mijn SIS-PM op elke werkdag om 08:30 uur automatisch in"). In- en uitschakelen van de stopcontacten bij een bepaald gebeurtenis (bijv. een bepaald programma wordt gestart/ beëindigd) zoals "Schakel het stopcontact met mijn scanner in, zodra ik wil scannen" of "Schakel de printer uit wanneer ik Windows afsluit". U kunt aan de SIS-PM een naam in het netwerk toewijzen en zo als netwerkapparaat gebruiken. De SIS-PM is dan vanaf iedere netwerkcomputer toegankelijk en bestuurbaar. Reeds geprogrammeerde "hardware timerschema". De SIS-PM werkt volgens de geprogrammeerde instellingen, ook dan als de besturingscomputer uitgeschakeld is, mits de optioneel verkrijgbare externe netvoeding 9V aangesloten is. De SIS-PM verwerkt ook de timertijden als deze kortstondig het net afgekoppeld wordt. De Power-Manager-software ondersteund een willekeurig aantal van SIS-PMstekkerdozen en van MSIS-PM's die op de computer zijn aangesloten. Commandoregels interface- ondersteuning wordt bij de toepassing van andere software eveneens ondersteund. 5

6 8.0 "Power Manager" instelmenu / help In het menu "Instellingen" kunt u de instellingen voor elk afzonderlijke stopcontact wijzigen. U kunt de desbetreffende SIS-PM en de overeenkomstige stopcontactplaats in het selectiemenu "SIS-PM" en "Stopcontactplaats" kiezen. U kunt handmatig door dubbelklikken op een stopcontactplaats deze in- en uitschakelen. Het stopcontact is ingeschakeld, wanneer de balk rechts naast het stopcontact in de grafiek van de "Power Manager" roodbruin gekleurd is. Het stopcontact is uitgeschakeld, wanneer de balk rechts naast het stopcontact in de grafiek van de "Power Manager" blauw gekleurd is. U kunt aan elke SIS-PM en aan elk stopcontact een eigen naam en een eigen symbool toewijzen (bijv. "Printer" of "Scanner"), klik hiertoe op "Naam wijzigen" (Umbenennen) 6

7 Schakel het selectievakje bij "Geluidssignaal deactiveren" in als u het geluidssignaal van de SIS-PM wilt uitschakelen. Schakel het selectievakje bij "System Tray" in als u het symbool voor het desbetreffende stopcontact op de menubalk wilt plaatsen. Hierdoor is het stopcontact snel toegankelijk om het in- of uit te schakelen of om de status van dit stopcontact te bekijken. Zie voorbeeld "Menubalk" hieronder. De stopcontacten worden getoond als printersymbool en drie stoplichten. Bij de stoplichten kun je al optisch de desbetreffende schakeltoestand zien. U kunt ook een sneltoets (hotkey) maken voor het in- en uitschakelen van het stopcontact. Schakel het selectievakje bij "Inschakelen" en "Uitschakelen" in en kies een toets waarmee de functie gestart zal worden. Als u een stopcontact bij het aanzetten van de computer automatisch wilt laten in- of uitschakelen, schakelt u het selectievakje bij "Activeren bij het starten van Windows" in en kiest u de gewenste actie (in- of uitschakelen). Om een stopcontact bij het afsluiten van Windows in of uit te schakelen, schakelt u het selectievakje bij "Activeren bij het afsluiten van Windows" in en kiest u de gewenste actie (in- of uitschakelen). Schakel het selectievakje bij "Als het alarm afgaat, start de toepassing:" in en klik op "Doorzoeken", om het gewenste programma te selecteren dat gestart moet worden bij een alarm, bijv. wanneer de voedingsstroom voor een stopcontact eigenlijk ingeschakeld zou moeten zijn maar om bepaalde reden dit niet zo is. Schakel het selectievakje bij "Als het alarm uitgaat, start de toepassing:" in en klik op "Doorzoeken", om het gewenste programma te selecteren dat gestart moet worden zodra het alarm uitgaat omdat het probleem opgelost is. Om de SIS-PM via LAN of internet te beheren klikt u op "SIS-PM delen". Er wordt een nieuw venster geopend "SIS-PM delen". Schakel het selectievakje bij "De SIS-PM in het netwerk delen" in, wanneer u de SIS-PM in het netwerk wilt activeren. Om een ongeoorloofde toegang te voorkomen, voert u in het veld "Password" een toegangswachtwoord in. Belangrijk: als u de SIS-PM in het netwerk wilt delen moet de poort 6100 geopend zijn. Neem hierover contact op met uw netwerkbeheerder. 7

8 In het menu "Timer instellingen" kunt u de "Hardware-schedule-functie" inrichten. Om een nieuwe timerinstructie aan te leggen klikt u op "Toevoegen". Het dialoogvenster "Record (Eintrag) toevoegen" wordt geopend. Stel de gewenste tijdinterval en de desbetreffende actie in. Om een record te bewerken, selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt op de gewenste record waarna deze geopend wordt. Om een record te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op "Verwijderen". U kunt ook meerdere records tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle records in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Om een timerrecord regelmatig uit te voeren (wanneer u bijvoorbeeld dezelfde procedure elke dag wilt laten uitvoeren), klikt u op de toets "Loop" en voert u vervolgens in het veld "Loopinterval bewerken" de gewenste waarde in, met welke de herhaling zal plaatsvinden. Nadat u een timerinstructie ingevoerd heeft klikt u op "Activeren" om deze op te slaan. Bij fouten tijdens het invoeren, worden deze gemarkeerd en er verschijnt een foutmelding. Corrigeer de fouten en klik vervolgens opnieuw op "Activeren". Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. 8

9 Onderstaand vindt u bepaalde regels die aangehouden moeten worden bij de "Timer instellingen": 1. Het tijdstip op welke de actie uitgevoerd zal worden moet in de toekomst liggen. 2. Er mogen geen meerdere records bestaan die op hetzelfde moment starten. 3. Maximaal mogen 16 records in dit menu ingevoerd worden. 4. De periode tussen de actuele datum en de einddatum mag niet meer bedragen dan 180 dagen. 5. Tussen het begintijdstip en het eindtijdstip moet tenminste 1 minuut liggen. Als de activering +45 dagen vanaf de actuele datum zal zijn, mag deze niet langer zijn dan 45 dagen vanaf de actuele tijd. 6. De herhalingswaarde bij de loopinterval mag 180 dagen niet overschrijden. 7. Eventueel kunnen niet alle mogelijke 16 records ingevoerd worden, omdat voor iedere loopinterval die groter is dan11,3 dagen (recordherhaling alle 11,3 dagen) 1 record in mindering wordt gebracht van het totale aantal records in dit menu. 8. Zonder loop mag de totaal gebruikte tijd niet meer zijn dan 215 dagen. In het menu "Taken wisselen" is het mogelijk een software gebeurtenisplan (events schedule) aan te leggen. Om een nieuwe taak toe te voegen klikt u op "Toevoegen". Een nieuw menu wordt geopend "Tasks toevoegen". Schakel het selectievakje bij "inschakelen" en/ of "uitschakelen" in en stel dan de tijd in op welke het desbetreffende stopcontact in- of uitgeschakeld zal worden. Als de taak periodiek uitgevoerd zal worden, schakelt u het selectievakje in "Tasks alle.uitvoeren" en stel dan de gewenste tijdsinterval in. U kunt ook een commentaar bij de respectieve taak in het veld "Opmerkingen" plaatsen. Om een taak te bewerken, selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt op de gewenste taak waarna deze geopend wordt. Om een taak te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op "Verwijderen". U kunt ook meerdere taken tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle taken in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. 9

10 In het menu "Toepassings- events" is het mogelijk om aan de stopcontacten bepaalde acties toe te wijzen, die door het starten of beëindigen van een bepaald programma geactiveerd worden. Om een nieuw event toe te voegen klikt u op "Toevoegen". Een nieuw menu wordt geopend "Event toevoegen". Geef nu de pad en de naam van het programma in, klik hiertoe op "doorzoeken" of voer deze handmatig in bij "Titel" (naam) en "Padnaam". Vervolgens schakelt u het selectievakje "Bij het starten" of "Bij het beëindigen" in, afhankelijk van de actie die uitgevoerd zal worden. Om een event te bewerken, selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt op het gewenste event waarna deze geopend wordt. Om een event te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op "Verwijderen". U kunt ook meerdere events tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle events in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. Netwerk SIS-PM In het menu "Netwerk SIS-PM" kan de SIS-PM gedeeld worden zodat deze toegankelijk is vanaf andere computers. Om een nieuwe SIS-PM toe te voegen klikt u op "Toevoegen". Een nieuw venster wordt geopend "Netwerk SIS-PM toevoegen". Voer in het veld "Hostname" de netwerknaam van de computer in op welke u de SIS-PM aangesloten heeft. Voer de naam van de SIS-PM in het veld "SIS-PM name" in. Typ het toegangswachtwoord in het veld "Password". Om de verbinding naar de SIS-PM te scheiden, schakelt u het veld "Activeren" uit. Om de verbinding weer te herstellen schakelt u het vakje weer in. Om de SIS-PM in het netwerk op te sporen klikt u op "Zoeken". Een nieuw venster wordt geopend "Netwerk SIS-PM zoeken". Dubbelklik op de desbetreffende computer en vervolgens op de overeenkomstige SIS-PM en klik dan op "OK". Om de netwerk SIS-PM te bewerken selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt gewoon op de SIS-PM. Om de netwerk SIS-PM te verwijderen, selecteert u deze en klikt u vervolgens op "Verwijderen". U kunt ook meerdere SIS-PM's tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle SIS-PM's in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. 10

11 Commandoregel interface Om de afzonderlijke stopcontacten door de gebruiker gedefinieerde toepassingen te laten schakelen wordt de volgende commandoregel interface- syntax ondersteund: Voorbeelden Opmerking: de "Power Manager" moet opgestart zijn. 9.0 Akoestische signalen en controlelampjes Lange pieptoon: klinkt nadat de SIS-PM op de USB-poort van de computer aangesloten is en na de zelftest. Korte pieptoon: klinkt nadat de geprogrammeerde stopcontacten in- en uitgeschakeld worden. Permanente pieptoon: de geprogrammeerde gegevens voor de hardware event schedule zijn kwijtgeraakt (bijvoorbeeld wanneer geen stroomverzorging meer is). Het geluid kunt u uitschakelen door op de stil-toets te drukken. Alarmtoon: klinkt, wanneer de gewenste actie niet kan worden uitgevoerd, bijv. wanneer een stopcontactplaats ingeschakeld zal worden maar de SIS-PM is niet met het stroomnet verbonden. Het alarm klinkt elk seconde 1 minuut lang, daarna alle 8 seconden. Power-:LED brandt: dit geeft aan dat de stopcontactplaatsen, gekenmerkt met het symbool, op de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld zijn. Stopcontactplaats-LED brandt: dit betekent dat de desbetreffende stopcontactplaats op de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld is. Hoofdschakelaar brandt: dit betekent, dat de SIS-PM op de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld is Technische gegevens Ingangsspanning V, AC Hz Maximale stroomsterkte: 10A Maximaal verbruik van de SIS-PM vanaf USB-poort 250 A Maximaal aantal SIS-PM's op een computer: geen beperking (alleen begrensd door het aantal USB-poorten van de computer) Plug & Play Hardware schedule beperkingen: - maximaal aantal hardware schedules 16 - tijdinterval tussen de events: 1 minuut tot180 dagen - Nauwkeurigheid van de timer: maximale afwijking 3 seconden per dag Gebruikstemperatuur: 10 C tot 40 C Afmetingen: 460 x 140 x 65 mm (zonder netvoeding en USB-kabel) Gewicht: <1,3 kg 11

12 11.0 Foutenanalyse Probleem De bescherming tegen overspanning wordt geactiveerd en schakelt de SIS-PM uit Het bevel tot inschakelen van de stopcontacten wordt niet uitgevoerd, de Power-schakelaar en de LED's branden niet, het alarm klinkt De software meldt: "Device I/O request error. Error code: XXX." Oplossing Er zijn teveel SIS-PM's op de stekkerdoos aangesloten. Koppel een paar af van de SIS- PM en druk op de reset-knop aan de bovenzijde naast de netkabel De SIS-PM heeft geen voedingsstroom, zorg dat deze op een stopcontact aangesloten is en de Power-schakelaar ingeschakeld is Controleer of de SIS-PM juist met uw computer verbonden is en de USBstekker/kabel niet beschadigd zijn. Wanneer het probleem niet verholpen kan worden, neemt u contact op met het Gembird Support-team houdt de foutcode bij de hand. 12

13 12.0 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID /VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID Ondanks een uiterst zorgvuldige bewerking kunnen fouten en onvolkomenheden in deze handleiding niet worden uitgesloten. Als gevolg hiervan zijn wij niet verantwoordelijk voor vergissingen of fouten. De firma Gembird Electronics behoudt het recht voor de technische eigenschappen voor de hard- en software, die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Niets uit deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gembird Electronics Ltd. verveelvoudigd, doorgegeven of naar andere talen vertaald worden. De firma Gembird Electronics is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan door foutieve bediening of foutieve functies van de SIS-PM of de Power Manager software. Gembird is een geregistreerd handelsmerk van de GmbH Tech (Holland) bv. Silver shield is een geregistreerd handelsmerk van de firma Gembird Electronics Ltd. Alle overige merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaar Copyright Gembird Electronics Ltd.. Alle rechten voorbehouden. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN & GARANTIE Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met de functies van de SIS-PM. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor eventuele latere raadpleging. Bij aankoop van deze SIS-PM verlenen wij twee jaar garantie voor defecten, mits de juiste handhaving aangehouden werd. Gebruik de SIS-PM uitsluitend voor de in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies Een andere toepassing leidt eventueel tot beschadigingen aan het product of in de omgeving van het product. Om redenen van veiligheid is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan. Maak het product nooit zelf open. Voer nooit zelf reparaties uit. Behandel het product zorgvuldig, door stoten, slagen of een val, reeds vanaf minimale hoogte, kan het beschadigd raken. LET OP: Bij schades, die ontstaan zijn door onvakkundige bediening, wegens het niet in acht nemen van deze handleiding of de veiligheidsaanwijzingen, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. 13

14 13.0 CE LVD declaratie Onze Gembird producten worden vervaardigd overeenkomstig de EU-richtlijnen. Zie onderstaande verklaringen 14

15 15

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie.

Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. Installatiehandleiding Hier Beginnen (Alleen EU) HL-5340D/HL-5350DN Voordat u de printer kunt gebruiken moet u eerst deze Installatiehandleiding lezen voor de correcte instelling en installatie. BELANGRIJK

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Niko Home Control. Installatiehandleiding

Niko Home Control. Installatiehandleiding Niko Home Control Installatiehandleiding Niko Home Control: Inhoudsopgave Waarschuwingen voor installatie...2 Garantiebepalingen...3 CE...4 Legende van symbolen...5 1. Voorbereiding van de installatie...6

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

Central Station. Besturen Schakelen Rijden

Central Station. Besturen Schakelen Rijden Central Station Besturen Schakelen Rijden Central Station Bedieningsstift (Stylus) = Bedieningsstap(pen) Märklin = Bedieningsstap(pen) DCC Omschakelen naar keyboard Omschakelen naar layout Omschakelen

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding

WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD My Cloud EX2 Persoonlijke cloudopslag Gebruikershandleiding WD-service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie