Bestnr Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM"

Transcriptie

1 Bestnr Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2008 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave pagina Controlelampjes en bedieningselementen van de SIS-PM 3 Introductie Hardware vereisten Omvang levering Installatie van de SIS-PM Andere SIS-PM aansluiten op de SIS-PM In- en uitschakelen van de SIS-PM, verbinding met een computer Software installatie Hoofdkenmerken Power Manager software Power Manager instelmenu / help Akoestische signalen en controlelampjes Technische gegevens Foutenanalyse Uitsluiting aansprakelijkheid veiligheidsbepalingen CE LVD verklaringen 14 2

3 Controlelampjes en bediening Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. U heeft hiermede een product aangeschaft dat ontwikkeld werd voor de hoogste eisen, zowel technisch alsook met het oog op betrouwbaarheid, uitrusting en bedieningsgemak. Om lang plezier met uw SIS-PM te beleven leest u eerst deze gebruiksaanwijzing opmerkzaam door, neem alle hiernavolgende aanwijzingen en tips in acht. De SIS-PM is een hoog ontwikkelde overspanningsbeveiliging met een functie voor energiebeheer. Vier stopcontacten kunnen individueel beheerd worden, d.w.z. ze kunnen per tijdschema in- of uitgeschakeld worden, of ze worden door bepaalde gebeurtenissen geactiveerd, die vooraf via de USB- poort van de computer bepaald en geprogrammeerd kunnen worden. Eveneens kunt u ook de timer van de SIS-PM programmeren en daarna de contactdoos van de computer afkoppelen. De geïntegreerde timer functioneert ook dan wanneer de computer uitgeschakeld is (hardware- schedule- functie). 3

4 1.0 Hardwarevereisten IBM compatible PC Besturingssysteem Windows 98SE, ME, 2000 of XP USB 1.1 of 2.0 aansluiting Om het hardware geprogrammeerde tijdschema van de SIS-PM te kunnen gebruiken en om de functie ook met een uitgeschakelde computer te laten werken, wordt een optioneel verkrijgbare 9 V DC 0,5A netvoeding benodigd. De netvoeding moet aangesloten worden op de netaansluiting, zie pagina 3. Let hierbij op de juiste polariteit! 2.0 Omvang levering SIS-PM stekkerdoos Gebruiksaanwijzing USB-kabel CD met software Netvoeding (wordt niet meegeleverd, als optie verkrijgbaar) 3.0 Installeren van de SIS-PM Vermijdt bij de opstelling van de SIS-PM vochtige of natte plaatsen. Sluit de SIS-PM alleen aan op een stopcontact met de norm 49/440. De SIS-PM kan eerst met de PC en vervolgens met de netaansluiting verbonden worden of andersom. De SIS-PM wordt direct op de USB-poort van de computer of via een USB 1.1-hub aangesloten. Een aansluiting op een USB 2.0-hub is niet toegestaan. Er bestaat de mogelijkheid de SIS-PM ook via andere meervoudige stekkerdozen, overspanningsbeveiliging, spanningsregelaars of USV met de stroombron te verbinden. 4.0 Andere SIS-PM op de SIS-PM aansluiten Twee stopcontacten van de stekkerdoos zijn gekenmerkt met het symbool (het eerste en het laatste). Deze twee stopcontacten worden via de power-schakelaar van de SIS-PM in- en uitgeschakeld en kunnen niet via de computer geprogrammeerd worden. Aanbevolen wordt om deze twee stopcontacten te gebruiken als voeding voor de computer en de externe netvoeding, die voor het hardware geprogrammeerde tijdschema benodigd wordt. De stopcontacten met de benaming "Socket 1", "Socket 2", "Socket 3" en "Socket 4" kunnen via de USB-interface van de computer bestuurd en geprogrammeerd worden. Het is toegestaan om andere meervoudige stekkerdozen en spanningsveiligheidsdozen op de SIS-PM aan te sluiten. Het is NIET toegestaan hoogvermogen apparatuur met inductieve lading op de SIS- PM aan te sluiten, zoals wasmachines, boormachines enz. 5.0 In- en uitschakelen van de SIS-PM, verbinden met de besturingscomputer Schakel de SIS-PM via de rood verlichte power-schakelaar op de SIS-PM aan en uit. Om de aangesloten SIS-PM en het stroomnet te beschermen tegen overspanning en kortsluiting, is de SIS-PM uitgerust met een overspanningsbeveiliging. 4

5 De voedingsspanning voor het bestuurbare gedeelte van de SIS-PM wordt via USBaansluiting van de computer gehaald (anders, wanneer het USB-kabel afgekoppeld is, via de als optie verkrijgbare externe netvoeding). Als de SIS-PM ingeschakeld is, gaat de power-schakelaar rood branden. In dit geval zijn de twee stopcontacten met het symbool aangesloten op de stroomvoorziening. De programmeerbare stopcontacten van de stekkerdoos kunnen via de computer zo geprogrammeerd worden dat ze met de voedingsspanning verbonden worden of gescheiden bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis. De actuele status van de afzonderlijke stopcontacten kunt u zien aan de bijhorende rode LED's. Na het aansluiten van de SIS-PM op de USB-poort van de computer klinkt een akoestisch signaal om aan te geven dat de SIS-PM juist werkt. Als de (besturings-) computer uitgeschakeld is moet voor de hardware in de Stand- Alone-werking van de SIS-PM en voor de functies (Power Manager / timer) de als optie verkrijgbare netvoeding 9V aan een stopcontact en de uitgang van de netvoeding op de desbetreffende bus van de SIS-PM aangesloten worden. Installeer nu de meegeleverde software "Gembird Power Manager" op uw computer. Handel hiertoe als volgt: 6.0 Software installeren Leg de CD met de toepassingssoftware in het Cd-romstation van uw computer. De setup wordt normaalgesproken automatisch gestart. Indien dit niet het geval is ga dan naar "Deze computer" en dubbelklik op het Cd-romstation. Zoek dan op de installatie- cd het bestand SETUP.EXE en open dit door dubbelklikken. Voer alle instructies van de installatie- wizard uit om de installatie succesvol te voltooien. 7.0 De hoofdkenmerken van de Power Manager software Handmatig in- en uitschakelen van elk stopcontact afzonderlijk via het controlemenu van de software. In- en uitschakelen van de stopcontacten volgens ingestelde timertijden ("Schakel mijn SIS-PM op elke werkdag om 08:30 uur automatisch in"). In- en uitschakelen van de stopcontacten bij een bepaald gebeurtenis (bijv. een bepaald programma wordt gestart/ beëindigd) zoals "Schakel het stopcontact met mijn scanner in, zodra ik wil scannen" of "Schakel de printer uit wanneer ik Windows afsluit". U kunt aan de SIS-PM een naam in het netwerk toewijzen en zo als netwerkapparaat gebruiken. De SIS-PM is dan vanaf iedere netwerkcomputer toegankelijk en bestuurbaar. Reeds geprogrammeerde "hardware timerschema". De SIS-PM werkt volgens de geprogrammeerde instellingen, ook dan als de besturingscomputer uitgeschakeld is, mits de optioneel verkrijgbare externe netvoeding 9V aangesloten is. De SIS-PM verwerkt ook de timertijden als deze kortstondig het net afgekoppeld wordt. De Power-Manager-software ondersteund een willekeurig aantal van SIS-PMstekkerdozen en van MSIS-PM's die op de computer zijn aangesloten. Commandoregels interface- ondersteuning wordt bij de toepassing van andere software eveneens ondersteund. 5

6 8.0 "Power Manager" instelmenu / help In het menu "Instellingen" kunt u de instellingen voor elk afzonderlijke stopcontact wijzigen. U kunt de desbetreffende SIS-PM en de overeenkomstige stopcontactplaats in het selectiemenu "SIS-PM" en "Stopcontactplaats" kiezen. U kunt handmatig door dubbelklikken op een stopcontactplaats deze in- en uitschakelen. Het stopcontact is ingeschakeld, wanneer de balk rechts naast het stopcontact in de grafiek van de "Power Manager" roodbruin gekleurd is. Het stopcontact is uitgeschakeld, wanneer de balk rechts naast het stopcontact in de grafiek van de "Power Manager" blauw gekleurd is. U kunt aan elke SIS-PM en aan elk stopcontact een eigen naam en een eigen symbool toewijzen (bijv. "Printer" of "Scanner"), klik hiertoe op "Naam wijzigen" (Umbenennen) 6

7 Schakel het selectievakje bij "Geluidssignaal deactiveren" in als u het geluidssignaal van de SIS-PM wilt uitschakelen. Schakel het selectievakje bij "System Tray" in als u het symbool voor het desbetreffende stopcontact op de menubalk wilt plaatsen. Hierdoor is het stopcontact snel toegankelijk om het in- of uit te schakelen of om de status van dit stopcontact te bekijken. Zie voorbeeld "Menubalk" hieronder. De stopcontacten worden getoond als printersymbool en drie stoplichten. Bij de stoplichten kun je al optisch de desbetreffende schakeltoestand zien. U kunt ook een sneltoets (hotkey) maken voor het in- en uitschakelen van het stopcontact. Schakel het selectievakje bij "Inschakelen" en "Uitschakelen" in en kies een toets waarmee de functie gestart zal worden. Als u een stopcontact bij het aanzetten van de computer automatisch wilt laten in- of uitschakelen, schakelt u het selectievakje bij "Activeren bij het starten van Windows" in en kiest u de gewenste actie (in- of uitschakelen). Om een stopcontact bij het afsluiten van Windows in of uit te schakelen, schakelt u het selectievakje bij "Activeren bij het afsluiten van Windows" in en kiest u de gewenste actie (in- of uitschakelen). Schakel het selectievakje bij "Als het alarm afgaat, start de toepassing:" in en klik op "Doorzoeken", om het gewenste programma te selecteren dat gestart moet worden bij een alarm, bijv. wanneer de voedingsstroom voor een stopcontact eigenlijk ingeschakeld zou moeten zijn maar om bepaalde reden dit niet zo is. Schakel het selectievakje bij "Als het alarm uitgaat, start de toepassing:" in en klik op "Doorzoeken", om het gewenste programma te selecteren dat gestart moet worden zodra het alarm uitgaat omdat het probleem opgelost is. Om de SIS-PM via LAN of internet te beheren klikt u op "SIS-PM delen". Er wordt een nieuw venster geopend "SIS-PM delen". Schakel het selectievakje bij "De SIS-PM in het netwerk delen" in, wanneer u de SIS-PM in het netwerk wilt activeren. Om een ongeoorloofde toegang te voorkomen, voert u in het veld "Password" een toegangswachtwoord in. Belangrijk: als u de SIS-PM in het netwerk wilt delen moet de poort 6100 geopend zijn. Neem hierover contact op met uw netwerkbeheerder. 7

8 In het menu "Timer instellingen" kunt u de "Hardware-schedule-functie" inrichten. Om een nieuwe timerinstructie aan te leggen klikt u op "Toevoegen". Het dialoogvenster "Record (Eintrag) toevoegen" wordt geopend. Stel de gewenste tijdinterval en de desbetreffende actie in. Om een record te bewerken, selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt op de gewenste record waarna deze geopend wordt. Om een record te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op "Verwijderen". U kunt ook meerdere records tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle records in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Om een timerrecord regelmatig uit te voeren (wanneer u bijvoorbeeld dezelfde procedure elke dag wilt laten uitvoeren), klikt u op de toets "Loop" en voert u vervolgens in het veld "Loopinterval bewerken" de gewenste waarde in, met welke de herhaling zal plaatsvinden. Nadat u een timerinstructie ingevoerd heeft klikt u op "Activeren" om deze op te slaan. Bij fouten tijdens het invoeren, worden deze gemarkeerd en er verschijnt een foutmelding. Corrigeer de fouten en klik vervolgens opnieuw op "Activeren". Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. 8

9 Onderstaand vindt u bepaalde regels die aangehouden moeten worden bij de "Timer instellingen": 1. Het tijdstip op welke de actie uitgevoerd zal worden moet in de toekomst liggen. 2. Er mogen geen meerdere records bestaan die op hetzelfde moment starten. 3. Maximaal mogen 16 records in dit menu ingevoerd worden. 4. De periode tussen de actuele datum en de einddatum mag niet meer bedragen dan 180 dagen. 5. Tussen het begintijdstip en het eindtijdstip moet tenminste 1 minuut liggen. Als de activering +45 dagen vanaf de actuele datum zal zijn, mag deze niet langer zijn dan 45 dagen vanaf de actuele tijd. 6. De herhalingswaarde bij de loopinterval mag 180 dagen niet overschrijden. 7. Eventueel kunnen niet alle mogelijke 16 records ingevoerd worden, omdat voor iedere loopinterval die groter is dan11,3 dagen (recordherhaling alle 11,3 dagen) 1 record in mindering wordt gebracht van het totale aantal records in dit menu. 8. Zonder loop mag de totaal gebruikte tijd niet meer zijn dan 215 dagen. In het menu "Taken wisselen" is het mogelijk een software gebeurtenisplan (events schedule) aan te leggen. Om een nieuwe taak toe te voegen klikt u op "Toevoegen". Een nieuw menu wordt geopend "Tasks toevoegen". Schakel het selectievakje bij "inschakelen" en/ of "uitschakelen" in en stel dan de tijd in op welke het desbetreffende stopcontact in- of uitgeschakeld zal worden. Als de taak periodiek uitgevoerd zal worden, schakelt u het selectievakje in "Tasks alle.uitvoeren" en stel dan de gewenste tijdsinterval in. U kunt ook een commentaar bij de respectieve taak in het veld "Opmerkingen" plaatsen. Om een taak te bewerken, selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt op de gewenste taak waarna deze geopend wordt. Om een taak te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op "Verwijderen". U kunt ook meerdere taken tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle taken in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. 9

10 In het menu "Toepassings- events" is het mogelijk om aan de stopcontacten bepaalde acties toe te wijzen, die door het starten of beëindigen van een bepaald programma geactiveerd worden. Om een nieuw event toe te voegen klikt u op "Toevoegen". Een nieuw menu wordt geopend "Event toevoegen". Geef nu de pad en de naam van het programma in, klik hiertoe op "doorzoeken" of voer deze handmatig in bij "Titel" (naam) en "Padnaam". Vervolgens schakelt u het selectievakje "Bij het starten" of "Bij het beëindigen" in, afhankelijk van de actie die uitgevoerd zal worden. Om een event te bewerken, selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt op het gewenste event waarna deze geopend wordt. Om een event te verwijderen, selecteert u deze en klikt u op "Verwijderen". U kunt ook meerdere events tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle events in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. Netwerk SIS-PM In het menu "Netwerk SIS-PM" kan de SIS-PM gedeeld worden zodat deze toegankelijk is vanaf andere computers. Om een nieuwe SIS-PM toe te voegen klikt u op "Toevoegen". Een nieuw venster wordt geopend "Netwerk SIS-PM toevoegen". Voer in het veld "Hostname" de netwerknaam van de computer in op welke u de SIS-PM aangesloten heeft. Voer de naam van de SIS-PM in het veld "SIS-PM name" in. Typ het toegangswachtwoord in het veld "Password". Om de verbinding naar de SIS-PM te scheiden, schakelt u het veld "Activeren" uit. Om de verbinding weer te herstellen schakelt u het vakje weer in. Om de SIS-PM in het netwerk op te sporen klikt u op "Zoeken". Een nieuw venster wordt geopend "Netwerk SIS-PM zoeken". Dubbelklik op de desbetreffende computer en vervolgens op de overeenkomstige SIS-PM en klik dan op "OK". Om de netwerk SIS-PM te bewerken selecteert u deze en klikt u op "Bewerken" of u dubbelklikt gewoon op de SIS-PM. Om de netwerk SIS-PM te verwijderen, selecteert u deze en klikt u vervolgens op "Verwijderen". U kunt ook meerdere SIS-PM's tegelijkertijd selecteren, gebruik hiertoe de toetsen "Ctrl" en "Shift". Om alle SIS-PM's in een keer te wissen klikt u op de toets "Clear" in het menu. Tip: gebruik het popup-menu welke u met de rechter muistoets kunt activeren. 10

11 Commandoregel interface Om de afzonderlijke stopcontacten door de gebruiker gedefinieerde toepassingen te laten schakelen wordt de volgende commandoregel interface- syntax ondersteund: Voorbeelden Opmerking: de "Power Manager" moet opgestart zijn. 9.0 Akoestische signalen en controlelampjes Lange pieptoon: klinkt nadat de SIS-PM op de USB-poort van de computer aangesloten is en na de zelftest. Korte pieptoon: klinkt nadat de geprogrammeerde stopcontacten in- en uitgeschakeld worden. Permanente pieptoon: de geprogrammeerde gegevens voor de hardware event schedule zijn kwijtgeraakt (bijvoorbeeld wanneer geen stroomverzorging meer is). Het geluid kunt u uitschakelen door op de stil-toets te drukken. Alarmtoon: klinkt, wanneer de gewenste actie niet kan worden uitgevoerd, bijv. wanneer een stopcontactplaats ingeschakeld zal worden maar de SIS-PM is niet met het stroomnet verbonden. Het alarm klinkt elk seconde 1 minuut lang, daarna alle 8 seconden. Power-:LED brandt: dit geeft aan dat de stopcontactplaatsen, gekenmerkt met het symbool, op de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld zijn. Stopcontactplaats-LED brandt: dit betekent dat de desbetreffende stopcontactplaats op de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld is. Hoofdschakelaar brandt: dit betekent, dat de SIS-PM op de stroomvoeding aangesloten en ingeschakeld is Technische gegevens Ingangsspanning V, AC Hz Maximale stroomsterkte: 10A Maximaal verbruik van de SIS-PM vanaf USB-poort 250 A Maximaal aantal SIS-PM's op een computer: geen beperking (alleen begrensd door het aantal USB-poorten van de computer) Plug & Play Hardware schedule beperkingen: - maximaal aantal hardware schedules 16 - tijdinterval tussen de events: 1 minuut tot180 dagen - Nauwkeurigheid van de timer: maximale afwijking 3 seconden per dag Gebruikstemperatuur: 10 C tot 40 C Afmetingen: 460 x 140 x 65 mm (zonder netvoeding en USB-kabel) Gewicht: <1,3 kg 11

12 11.0 Foutenanalyse Probleem De bescherming tegen overspanning wordt geactiveerd en schakelt de SIS-PM uit Het bevel tot inschakelen van de stopcontacten wordt niet uitgevoerd, de Power-schakelaar en de LED's branden niet, het alarm klinkt De software meldt: "Device I/O request error. Error code: XXX." Oplossing Er zijn teveel SIS-PM's op de stekkerdoos aangesloten. Koppel een paar af van de SIS- PM en druk op de reset-knop aan de bovenzijde naast de netkabel De SIS-PM heeft geen voedingsstroom, zorg dat deze op een stopcontact aangesloten is en de Power-schakelaar ingeschakeld is Controleer of de SIS-PM juist met uw computer verbonden is en de USBstekker/kabel niet beschadigd zijn. Wanneer het probleem niet verholpen kan worden, neemt u contact op met het Gembird Support-team houdt de foutcode bij de hand. 12

13 12.0 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID /VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID Ondanks een uiterst zorgvuldige bewerking kunnen fouten en onvolkomenheden in deze handleiding niet worden uitgesloten. Als gevolg hiervan zijn wij niet verantwoordelijk voor vergissingen of fouten. De firma Gembird Electronics behoudt het recht voor de technische eigenschappen voor de hard- en software, die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Niets uit deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gembird Electronics Ltd. verveelvoudigd, doorgegeven of naar andere talen vertaald worden. De firma Gembird Electronics is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan door foutieve bediening of foutieve functies van de SIS-PM of de Power Manager software. Gembird is een geregistreerd handelsmerk van de GmbH Tech (Holland) bv. Silver shield is een geregistreerd handelsmerk van de firma Gembird Electronics Ltd. Alle overige merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaar Copyright Gembird Electronics Ltd.. Alle rechten voorbehouden. VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN & GARANTIE Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met de functies van de SIS-PM. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor eventuele latere raadpleging. Bij aankoop van deze SIS-PM verlenen wij twee jaar garantie voor defecten, mits de juiste handhaving aangehouden werd. Gebruik de SIS-PM uitsluitend voor de in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies Een andere toepassing leidt eventueel tot beschadigingen aan het product of in de omgeving van het product. Om redenen van veiligheid is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het product niet toegestaan. Maak het product nooit zelf open. Voer nooit zelf reparaties uit. Behandel het product zorgvuldig, door stoten, slagen of een val, reeds vanaf minimale hoogte, kan het beschadigd raken. LET OP: Bij schades, die ontstaan zijn door onvakkundige bediening, wegens het niet in acht nemen van deze handleiding of de veiligheidsaanwijzingen, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. 13

14 13.0 CE LVD declaratie Onze Gembird producten worden vervaardigd overeenkomstig de EU-richtlijnen. Zie onderstaande verklaringen 14

15 15

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten

Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Bestnr. 94 14 14 TechniSat Installatiehandleiding PCI/PCIe/USB 2.0 producten Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8

Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Bestnr. 95 62 56 Hyundai video pen VP 02 HD8 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick

Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Bestnr. 87 44 74 JOY-IT Smart PC stick Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7

Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Bestnr. 87 90 69 ODYS Internettablet noon 9_7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16

Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16 Bestnr. 12 15 19 8- en 16-kanaals USB-logic-analyzer Ant8, Ant16 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02

TYPHOON DVD-MAKER. Bestnr. 99 45 02 Bestnr. 99 45 02 TYPHOON DVD-MAKER Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT

Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Bestnr. 97 39 11 NETGEAR Universele WLAN repeater N/G WN2000RPT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04 Versie 04/04 Bestnr. 92 20 17 DECT headset AW-430 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Universele afstandsbediening

Universele afstandsbediening G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 81 Universele afstandsbediening CV 150-2 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven.

Externe apparatuur. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Externe apparatuur Artikelnummer van document: 405762-331 Mei 2006 In deze handleiding wordt het gebruik van optionele externe apparaten beschreven. Inhoudsopgave 1 USB-apparaat gebruiken USB-apparaat

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP

NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Bestnr. 97 55 73 NETGEAR WLAN repeater N/G WN3000RP Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Bestnr. 001233322 energenie Wifi repeater smartplug EG-PM1W-001

Bestnr. 001233322 energenie Wifi repeater smartplug EG-PM1W-001 Bestnr. 001233322 energenie Wifi repeater smartplug EG-PM1W-001 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Bestnr. 23 08 03 acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Bestnr. 61 14 93 Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1 Bestnr. 12 25 71 Temperatuur datalogger EL-USB-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Draadloze doorgangsmelder

Draadloze doorgangsmelder G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 40 50 Draadloze doorgangsmelder Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

FlammEx rookmelder 230 V

FlammEx rookmelder 230 V G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 92 FlammEx rookmelder 230 V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM

HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM LCD MONITOR HULPPROGRAMMA VOOR INSTELLINGEN AANRAAKSCHERM Versie 2.0 GEBRUIKSAANWIJZING Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TA3/PN-60TB3/PN-60TW3/PN-70TA3/PN-70TB3/PN-70TW3/PN-80TC3/

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

Universele afstandsbediening CV 250-2

Universele afstandsbediening CV 250-2 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 03 82 Universele afstandsbediening CV 250-2 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 81 17 06 Laserwaterpas Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding

Externe apparatuur. Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie

Nadere informatie

Bestnr. 95 57 47 5in1 horloge met video- en fotocamera, voice-recorder en 4GB geheugen

Bestnr. 95 57 47 5in1 horloge met video- en fotocamera, voice-recorder en 4GB geheugen Bestnr. 95 57 47 5in1 horloge met video- en fotocamera, voice-recorder en 4GB geheugen Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Externe apparatuur Gebruikershandleiding

Externe apparatuur Gebruikershandleiding Externe apparatuur Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP

Nadere informatie

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Handleiding WBelectronics Infinity USB Phoenix - Handleiding Introductie Dank u voor de aanschaf van de Infinity USB Phoenix van WB Electronics! Het installeren van de Infinity USB Phoenix geschiedt in 3 eenvoudige

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Foto-elektronische rookmelder SD-191H

Foto-elektronische rookmelder SD-191H Versie 07/02 Bestnr. 75 02 91 75 03 72-set Foto-elektronische rookmelder SD-191H Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 99 84 27 ATX-pc-schakelnetvoeding 250W Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

USB 2.0 Deelschakelaar

USB 2.0 Deelschakelaar USB 2.0 Deelschakelaar Gebruikershandleiding Model: DA-70135-1 en DA-70136-1 Aan de slag met de USB 2.0 deelschakelaar Hartelijk dank voor het kiezen van de USB 2.0 deelschakelaar. Vandaag de dag, bevinden

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten 19 Base Station via TCP/IP 0213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het RF-II Base Station aansluiten op het netwerk... 4 Het RF-II

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Bestnr weinberger Pillendoos

Bestnr weinberger Pillendoos Bestnr. 86 00 49 weinberger Pillendoos Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630

Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Bestnr. 34 03 12 Roadstar Platenspeler met stereoradio TTR-8630 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

ASTRA-satellietinstallatie

ASTRA-satellietinstallatie G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 94 02 23 ASTRA-satellietinstallatie Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie