Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016"

Transcriptie

1 Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016 Glaskoning produceert enerzijds glazen flessen in een aantal standaardmodellen en anderzijds hoogwaardig glaswerk voor de farmacie en cosmetica. Flessen De grondstof voor de productie van de flessen wordt uitsluitend via recycling (de verwerking van gebruikt glas) verkregen. Hiertoe is een overeenkomst gesloten met een ophaalbedrijf, dat voor een vaste hoeveelheid per week tegen een vaste prijs per kilogram gebruikt glas aanlevert. Bij aankomst in de fabriek worden de voor de aanvoer gebruikte containers gewogen. Vervolgens worden de containers in een van de zuiverings- en verbrandingsovens geleegd. Nadat een oven is volgestort wordt het productieproces in gang gezet. In de oven ontstaat glasmassa, die vervolgens via leidingen naar een verhittingsoven wordt gevoerd. In de verhittingsoven vindt de omzetting tot verwerkbaar glas plaats. De glazen flessen worden met behulp van vormapparatuur gefabriceerd. De gevulde vormen worden langs mechanische weg in een koeloven geplaatst. Nadat de flessen zijn gekoeld worden ze uit de oven verwijderd, waarbij gebroken exemplaren worden verwijderd. De flessen worden daarna met behulp van een verpakkingsmachine in standaardhoeveelheden in plastic verpakt en aan het magazijn eindproducten afgeleverd. De verkoop vindt in grote partijen plaats aan groothandelaren en fabrieken. De prijs wordt per transactie vastgesteld. Aflevering van de flessen geschiedt door een expediteur. Hoogwaardig glaswerk Hoogwaardig glaswerk wordt vervaardigd uit bij derden gekochte grondstoffen. In verband met eisen van hardheid, hittebestendigheid en exactheid van de vorm zijn door het bedrijfsbureau voor de productie per model recepten opgesteld. De grondstoffen voor dit hoogwaardig glaswerk moeten dan ook voldoen aan de kwaliteitseisen van het hoogwaardig glaswerk. Het hoogwaardig glaswerk wordt in series gemaakt met behulp van een vormmachine, welke de gevormde producten automatisch in een koeloven plaatst. Gebroken exemplaren worden met de hand verwijderd. Vervolgens vindt controle op de kwaliteit plaats, waarbij uitval kan optreden, waarna het glaswerk met de hand wordt verpakt in dozen en bij het magazijn gereed product wordt afgeleverd. Voor dit type glaswerk gelden vaste verkoopprijzen per model. Ieder kwartaal wordt een prijslijst gepubliceerd. Aflevering van het hoogwaardig glas geschiedt door een expediteur. 1

2 Gevraagd 1. Geef een beschrijving van de administratieve organisatie met betrekking tot de aanvoer (en opslag ) van recycled glas. Opmerking over de vraagstelling en uitwerking: Op pagina 21, hoofdstuk staat de definitie van het begrip administratieve organisatie. "AO omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct en indirect betrekking heeft op de goede werking van de bestuurlijke informatieverzorging. Dus het betreft 1) de functies, 2) de administraties/infosystemen en 3) de richtlijnen (en taak-en functiebeschrijvingen), DUS GEEN INTERNE CONTROLE maatregelen om de betrouwbaarheid van de 3 eerste onderdelen/clusters te toetsen. De bijgevoegde "standaard"uitwerking bevat wel een INTERNE controlemaatregel. Volgens de vraagstelling hoeft deze niet genoemd te worden! Conclusie: de vraagstelling administratieve organisatie had moeten zijn AO/IC of Interne beheersing. De vraagstelling moet zeer goed gelezen worden, zo staat er geniepig "tot de aanvoer (en "opslag")! In feite betreft dit het INKOOPproces. Aanpak en uitleg van de "standaard"uitwerking: De opbouw volgt impliciet de decompositie (uitsplitsen in deeprocessen). De standaarduitwerking wordt opgesplitst in een deelproces en de beheersmaatregelen van het deelproces "Standaard" uitwerking Decompositie: Beheersmaatregelen ( de toegevoegde nummers betreffen de beheersmaatregelen van het 5 clustermodel) Vanuit de verkoopverwachtingen wordt de materiaalbehoefte bepaald. De afdeling inkoop sluit op basis van deze informatie en met behulp van inkoopdocumentatie een inkoopcontract met een leverancier van gerecycled glas. Impuls: materiaalbehoefte vanuit verkoopverwachtingen De afdeling inkoop (1) sluit op basis van deze informatie (5) en met behulp van inkoopdocumentatie (2) een inkoopcontract (2) met een leverancier van gerecycled glas. De wekelijks te ontvangen hoeveelheid zoals gecontracteerd in het inkoopcontract wordt vastgelegd in een bestand 'voorraad recycled glas' met als extra gegeven een afroepschema ('te ontvangen in week x'). Van de werkelijke aanvoer wordt door de afdeling logistiek na de weging een ontvangstrapport opgemaakt en ingebracht in het bestand voorraad recycled glas, met als extra gegeven ontvangen in week x. De leverancier ontvangt kwijting van de levering door middel van een kopie van dit rapport. Deelproces: De wekelijks te ontvangen hoeveelheid Deelproces: Van de werkelijke aanvoer zoals gecontracteerd in het inkoopcontract (2) wordt vastgelegd in een bestand 'voorraad recycled glas' (2) met als extra gegeven een afroepschema ('te ontvangen in week x'). wordt door de afdeling logistiek (1) na de weging een ontvangstrapport (2) opgemaakt en ingebracht in het bestand voorraad recycled glas (2), met als extra gegeven ontvangen in week x. De leverancier ontvangt kwijting (4) van de levering door middel van een kopie van dit rapport. 2

3 In het rapport ligt per zending en cumulatief de werkelijke ontvangst vast. Aan het eind van de week wordt de totaal t/m die week te ontvangen, resp. de werkelijk ontvangen hoeveelheid bepaald. Belangrijke verschillen tussen de contracthoeveelheid en de werkelijk geleverde hoeveelheid worden via het systeem onder de aandacht van afdeling inkoop gebracht. In het rapport (5) ligt per zending en cumulatief de werkelijke ontvangst vast. Aan het eind van de week wordt de totaal t/m die week te ontvangen, resp. de werkelijk ontvangen hoeveelheid bepaald. Belangrijke verschillen tussen de contracthoeveelheid en de werkelijk geleverde hoeveelheid worden via het systeem (5) onder de aandacht van afdeling inkoop (1) gebracht. De financiële administratie stelt periodiek vast dat de aangevoerde hoeveelheid recycled glas overeenkomt met de in productie genomen hoeveelheid recycled glas (en deze hoeveelheid wordt vervolgens in verband gebracht met de productienormen en de hoeveelheid geproduceerd glas). De financiële administratie (1) stelt periodiek vast dat de aangevoerde hoeveelheid recycled glas overeenkomt met de in productie genomen hoeveelheid recycled glas (en deze hoeveelheid wordt vervolgens in verband gebracht met de productienormen en de hoeveelheid geproduceerd glas).(4=vbc, verbandscontrole) Wat valt je op aan deze uitwerking? Is de juistheid van de aanvoer gewaarborgd? 3

4 2.Geef een beschrijving van de administratieve organisatie met betrekking tot het voorraadproces van de grondstoffen voor het hoogwaardig glaswerk. Opmerking over de vraagstelling en uitwerking: Op pagina 21, hoofdstuk staat de definitie van het begrip administratieve organisatie. "AO omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct en indirect betrekking heeft op de goede werking van de bestuurlijke informatieverzorging. Dus het betreft 1) de functies, 2) de administraties/infosystemen en 3) de richtlijnen (en taak-en functiebeschrijvingen), DUS GEEN INTERNE CONTROLE maatregelen om de betrouwbaarheid van de 3 eerste onderdelen/clusters te toetsen. De bijgevoegde "standaard"uitwerking bevat wel een INTERNE controlemaatregel. Volgens de vraagstelling hoeft deze niet genoemd te worden! Een ander punt is dat tegenwoordig er uit gegaan mag worden van het gebruik van IT.Maar dan zou je ook de gevolgen (=risico's IT) van IT moeten afdekken met informatiebeveiligingsmaatregelen! Bovendien zou je het verder moeten uitwerken, bijv. gebruik geprogrammeerde procedures en geprogrameerde controles. (SESSIE) De standaarduitwerking wordt opgesplitst in een deelproces en de beheersmaatregelen van het deelproces "Standaard" uitwerking Decompositie: Beheersmaatregelen Door afdeling Inkoop worden met behulp van het computersysteem Het gaat hierbij om het N.V.T. inkooporders opgesteld, waarin onder meer zijn opgenomen het ordernummer, de identificatie van de betreffende grondstof, (samenstelling, kwaliteitsaanduiding), de bestelde hoeveelheid, de gevraagde levertijd, de prijs en de betalingstermijn. VOORRAADPROCES. Een gedeelte van het inkoopproces hoort hier niet bij en betekent een "onjuiste" afbakening van het voorraadproces. Het sluit ook niet aan het boek, zie pagina 221, vanaf hoofdstuk 8.2. ontvangst van de goederen. De door de leverancier aangeboden grondstoffen worden door de afdeling goederenontvangst gecontroleerd ten aanzien van levertijd, uiterlijk waarneembare kwaliteit en hoeveelheid en vastgelegd in het inkooporderbestand. De door de leverancier aangeboden grondstoffen worden door de afdeling goederenontvangst (1) gecontroleerd ten aanzien van levertijd, uiterlijk waarneembare kwaliteit en hoeveelheid en vastgelegd in het inkooporderbestand (2). 4

5 Vanuit de vastlegging van de goederenontvangst ontvangt de afdeling kwaliteitscontrole via het systeem een verzoek om goederenkeuring. Van de keuring wordt een rapport opgemaakt. Bij akkoord wordt de zending door de afdeling kwaliteitscontrole akkoord bevonden voor opslag in het magazijn grondstoffen. Deelproces: kwaliteitscontrole Vanuit de vastlegging van de goederenontvangst (2) ontvangt de afdeling kwaliteitscontrole (1) via het systeem (2) een verzoek (5) om goederenkeuring. Van de keuring wordt een rapport (2+5) opgemaakt. Bij akkoord wordt de zending door de afdeling kwaliteitscontrole akkoord bevonden (4+ eff.+effect.) voor opslag in het magazijn grondstoffen (1). De magazijnmeester bevestigt via zijn terminal de ontvangst van de grondstoffen. Dit leidt tot bijwerken van de voorraadregistratie. Welke opmerking kun je hier maken? Deelproces: Ontvangst van het materiaal ontvangst De magazijnmeester bevestigt via zijn terminal de ontvangst van de grondstoffen (2). Dit leidt tot bijwerken van de voorraadregistratie.(2) Het bedrijfsbureau stelt bij aanvang van de productie van een serie hoogwaardig glas een werkopdracht op met daarin onder meer een omschrijving van het te vervaardigen hoogwaardig glas, de toegestane bewerkingstijden, het toegestane grondstofverbruik en de gewenste afleverdatum. In aansluiting hierop ontvangt het magazijn grondstoffen afgifte-opdrachten voor de grondstoffen. Voor de feitelijke afgifte wordt door afdeling productie kwijting verleend. Het gaat hierbij om het VOORRAADPROCES. Dit betreft een gedeelte van het productieproces en deze tekst hoort hier niet bij en betekent een "onjuiste" afbakening van het voorraadproces. Het sluit ook niet aan het boek, zie pagina 221, vanaf hoofdstuk 8.5. afgifte van de goederen. Het magazijn (1) ontvangt van de afgifte van het materiaal aan de afdeling productie (1) een kwijting (4) Ten slotte vindt regelmatige inventarisatie door de financiële administratie in samenwerking met de afdeling kwaliteitscontrole plaats waarbij wordt gecontroleerd of (in hoeveelheden grondstof per kwaliteitsniveau) de beginvoorraad plus grondstoffenontvangsten minus de grondstoffenafgifte aan productie gelijk is aan de geïnventariseerde eindvoorraad grondstoffen. Ten slotte vindt regelmatige inventarisatie (4) door de financiële administratie (1) in samenwerking met de afdeling kwaliteitscontrole (1) plaats waarbij wordt gecontroleerd of (in hoeveelheden grondstof per kwaliteitsniveau) de beginvoorraad plus grondstoffenontvangsten minus de grondstoffenafgifte aan productie gelijk is aan de geïnventariseerde eindvoorraad grondstoffen.(vbc=4) Welke opmerking kun je hier maken? 5

6 3. Geef een beschrijving van de administratieve organisatie met betrekking tot het voorraadproces van het gereed product hoogwaardig glas. Opmerking over de vraagstelling en uitwerking: Op pagina 21, hoofdstuk staat de definitie van het begrip administratieve organisatie. "AO omvat het gehele complex van organisatorische maatregelen dat direct en indirect betrekking heeft op de goede werking van de bestuurlijke informatieverzorging. Dus het betreft 1) de functies, 2) de administraties/infosystemen en 3) de richtlijnen (en taak-en functiebeschrijvingen), DUS GEEN INTERNE CONTROLE maatregelen om de betrouwbaarheid van de 3 eerste onderdelen/clusters te toetsen. De bijgevoegde "standaard"uitwerking bevat wel een INTERNE controlemaatregel. Volgens de vraagstelling hoeft deze niet genoemd te worden! Een ander punt is dat tegenwoordig er uit gegaan mag worden van het gebruik van IT.Maar dan zou je ook de gevolgen (=risico's IT) van IT moeten afdekken met informatibeveiligingsmaatregelen! Bovendien zou je het verder moeten uitwerken, bijv. gebruik geprogrammeerde procedures en geprogrameerde controles. (SESSIE). Het gereedkomen van de producten (werkelijke aantallen geproduceerd) wordt door de afdeling productie vastgelegd in het bestand fabricage-orders. Op grond van deze vastlegging ontvangt de afdeling kwaliteitscontrole een verzoek tot keuring. De afdeling kwaliteitscontrole voegt gegevens over goedgekeurde/afgekeurde producten toe. De standaarduitwerking wordt opgesplitst in een deelproces en de beheersmaatregelen van het deelproces "Standaard" uitwerking Decompositie: Beheersmaatregelen Deelproces productie: Het gereedkomen van de producten (werkelijke aantallen geproduceerd) Het gereedkomen van de producten (werkelijke aantallen geproduceerd) wordt door de afdeling productie (1) vastgelegd in het bestand fabricage-orders.(2) In het boek staat door middel van intoetsen van de statuscode "gereed"in het productieorderbestand gereed gemeld aan het bedrijfsbureau. welke tekst is beter? (hoofdstuk 9.6.) Deelproces kwaliteitscontrole: Op grond van deze vastlegging ontvangt de afdeling kwaliteitscontrole een verzoek tot keuring. Het goedgekeurde hoogwaardig glas wordt tegen kwijting Deelproces: afgifte van het overgedragen aan het magazijn gereed product (opslag per verkooporder). goedgekeurde hoogwaardig glas De afdeling kwaliteitscontrole (1) voegt gegevens over goedgekeurde/afgekeurde producten toe (5). Het goedgekeurde hoogwaardig glas wordt tegen kwijting (4=ingebouwde IC) overgedragen aan het magazijn gereed product (1) (opslag per verkooporder). Einde deelprocessen productie Daarnaast worden door de financiële administratie de volgende verbandscontroles gemaakt: Daarnaast worden door de financiële administratie de volgende verbandscontroles gemaakt: 6

7 - de geregistreerde aflevering hoogwaardig glas moet gelijk zijn aan afname aantallen in bewerking gegeven conform productieorderbestand. - Gewicht in glas van het goedgekeurde hoogwaardig glas moet gelijk zijn aan geregistreerd gewicht van goedgekeurde producten + geregistreerde hoeveelheid afgekeurd glas. VBC=(4) de geregistreerde aflevering (2) hoogwaardig glas moet gelijk zijn aan afname aantallen in bewerking gegeven conform productieorderbestand (2) VBC=(4) Gewicht in glas van het goedgekeurde hoogwaardig glas moet gelijk zijn aan geregistreerd gewicht (2) van goedgekeurde producten + geregistreerde hoeveelheid afgekeurd glas.(2) Ten slotte vindt regelmatige inventarisatie door de financiële administratie in samenwerking met de afdeling kwaliteitscontrole plaats waarbij wordt vastgesteld dat in aantallen per soort kwaliteit het saldo tussen beginvoorraad en goederenontvangsten enerzijds en de geregistreerde afnamen anderzijds als verkoopwaardig is aan te merken. Ten slotte vindt regelmatige inventarisatie (4) door de financiële administratie (1) in samenwerking met de afdeling kwaliteitscontrole (1) plaats waarbij wordt vastgesteld dat in aantallen per soort kwaliteit het saldo tussen beginvoorraad en goederenontvangsten enerzijds en de geregistreerde afnamen anderzijds als verkoopwaardig is aan te merken. 7

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde.

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde. Groothandel In deze uitwerking moet ten minste aandacht worden besteed aan: het feit dat er een groot assortiment is (massaliteit); het feit dat er veel leveranciers zijn (massaliteit); kortingen voor

Nadere informatie

Examen AA ICAIS-2 / BIV2

Examen AA ICAIS-2 / BIV2 Examen AA ICAIS-2 / BIV2 DATUM: 21 juni 2018 TIJD: 13.30-16.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 10 opgaven (5 pagina s inclusief voorblad). Controleer of dit examen compleet is! Vermeld

Nadere informatie

Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015)

Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015) Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015) Vraag: Welke AO/IC maatregelen zijn nodig in deze organisatie? Hoe kunnen we deze bekende vraag aanpakken? Bedenk dat het in principe gaat om alle meest

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie

Betrouwbaarheidstypologie. Stukproductie Betrouwbaarheidstypologie Stukproductie Toepassingsvraag 1 Noem een aantal belangrijke verschillen tussen stukproductie en massaproductie Belangrijkste aanknopingspunten voor betrouwbaarheid Als bij handelsbedrijf

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening Betrouwbaarheidstypologie Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening 1 Doel betrouwbaarheidstypologie Typologie van Starreveld is gericht op het vaststellen van de betrouwbaarheid

Nadere informatie

OPGAVEN HOOFDSTUK 2 UITWERKINGEN

OPGAVEN HOOFDSTUK 2 UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 2 UITWERKINGEN Opgave 1 a. Wat is het kenmerk van constante kosten? Constante kosten hebben als eigenschap, dat de kosten niet worden beïnvloed door een hogere of lagere productie. b.

Nadere informatie

Examen AA ICAIS-2 / BIV2

Examen AA ICAIS-2 / BIV2 Examen AA ICAIS-2 / BIV2 DATUM: 15 januari 2019 TIJD: 13.30 16.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 6 opgaven (5 pagina s inclusief voorblad) Controleer of dit examen compleet is! Vermeld

Nadere informatie

Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015

Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015 Opgave MHP Parkeren tbv HOFAM najaar 2015 Wel proces-analyse, maar geen informatie-analyse (=infobehoeften) Vraag 2 (nieuw, staat niet de opgave) Vraag 3 Noem de hoofdprocessen en maak een decompositie

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Samenvatting M&O Marketing & logistiek hoofdstuk 3

Samenvatting M&O Marketing & logistiek hoofdstuk 3 Samenvatting M&O Marketing & logistiek hoofdstuk 3 Samenvatting door Joelle 1347 woorden 24 juni 2018 6,3 3 keer beoordeeld Vak M&O M&O Samenvatting hoofdstuk 3 Logistiek = integrale goederenstroombeheersing

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 7

Internetopgaven hoofdstuk 7 Internetopgaven hoofdstuk 7 IO.7.1 Peter Wegen is productiechef bij een bedrijf dat onderdelen voor de scheepvaart produceert. Het productieproces bestaat uit de volgende stappen: productontwerp, procesanalyse,

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. De voorraad. Wat is de voorraad waard? Dat is afhankelijk van het product en het moment waarop het gekocht is! www.jooplengkeek.

Hoofdstuk 21. De voorraad. Wat is de voorraad waard? Dat is afhankelijk van het product en het moment waarop het gekocht is! www.jooplengkeek. www.jooplengkeek.nl De voorraad Hoofdstuk 21 Wat is de voorraad waard? Dat is afhankelijk van het product en het moment waarop het gekocht is! 1 De voorraad Hoofdstuk 21 Waarom is het belangrijk wat de

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Bedrijfsadministratie niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 ANTWOORDEN

HOOFDSTUK 2 ANTWOORDEN HOOFDSTUK 2 ANTWOORDEN Opgave 1 a. Wat is het kenmerk van constante kosten? b. Is dit altijd een gegeven? Motiveer het antwoord. Opgave 2 a. Wat is het kenmerk van variabele kosten? b. Leg uit wat progressief

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Veeteelt (vetmesterij)

Betrouwbaarheidstypologie. Veeteelt (vetmesterij) Betrouwbaarheidstypologie Veeteelt (vetmesterij) 1 Toepassingsvraag 1 We behandelen hier alleen veeteelt voor vlees. Weet je echter ook ongeveer hoe een melkcoöperatie het bedrag bepaalt voor de melk die

Nadere informatie

Opgave Rozenkwekerij als oefening: t.b.v. de PC2 najaar 2015 (dit betreft een antwoordindicatie. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)

Opgave Rozenkwekerij als oefening: t.b.v. de PC2 najaar 2015 (dit betreft een antwoordindicatie. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) Opgave Rozenkwekerij als oefening: t.b.v. de PC2 najaar 2015 (dit betreft een antwoordindicatie. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk) Enkele kerngegevens: ca. 100.000 m2 grond, verschillende velden/kavels,

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bestuurlijke informatievoorziening Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op doeltreffende wijze kunnen inkopen van artikelen die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van onze klanten. 2. TOEPASSINGSGEBIED Voorraad in het centrale magazijn

Nadere informatie

De Ridder forceertechniek B.V.

De Ridder forceertechniek B.V. CONCEPT Handboek bedrijfsbureau De Ridder forceertechniek B.V. Concept: Wordt nog aangevuld angevuld eind november 2008 na ERP implementatie Auteur: Koenders en Partners B.V. te Midwoud Datum: september

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

Het magazijnproces. R. Smit en ing. P.J. Schneider 1. 49 Hb. administratie januari 2006

Het magazijnproces. R. Smit en ing. P.J. Schneider 1. 49 Hb. administratie januari 2006 A32301 R. Smit en ing. P.J. Schneider 1 1 Inleiding A3230 3 2 De magazijnfunctie A3230 3 2.1 Positionering magazijn A3230 3 2.2 Taken A3230 4 2.3 Open en gesloten magazijn A3230 8 3 Voorraadsysteem A3230

Nadere informatie

Casus 3.2 Schoenenfabriek

Casus 3.2 Schoenenfabriek Casus 3.2 Schoenenfabriek Activiteiten van de organisatie Een Nederlandse schoenenfabriek vervaardigt herenschoenen. Het bedrijf levert enerzijds aan enkele grootwinkelbedrijven (cash en carry) een modieuze

Nadere informatie

Kostprijssystemen B1040 1. C. Siau

Kostprijssystemen B1040 1. C. Siau Kostprijssystemen B1040 1 Kostprijssystemen C. Siau 1. Proces versus job-ordersystemen B1040 3 2. Rapportering in de procesindustrie B1040 4 2.1. Boekhoudkundige aspecten B1040 5 2.2. Bepaling van de kosten

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS DONDERDAG 23 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS DONDERDAG 23 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS DONDERDAG 23 JUNI 2016 09.00 UUR - 12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems Donderdag 23 juni 2016 B /

Nadere informatie

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE

INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE INFOMOBIEL ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE VOORRAADBEHEER MET DE ONDERDELEN INKOOP ADMINISTRATIE Met behulp van de onderdelen inkoop administratie kunt u uw voorraad op peil houden. De ideale bestelhoeveelheid

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12

Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 Inhoud Deel 1 Grondslagen van de bestuurlijke informatieverzorging 12 1 Organisatie en informatie 15 1.1 Bestuurlijke informatie 16 1.2 Informatie- en communicatietechnologie 22 1.3 Informatiesystemen

Nadere informatie

RETOURBELEID VOOR KLANTEN

RETOURBELEID VOOR KLANTEN RETOURBELEID VOOR KLANTEN 1. Doel en algemene beleidsverklaring 1.1. Ecolab waardeert alle klanten, en onze inzet voor kwaliteitsproducten en eersteklas service wordt ondersteund door een eerlijk en redelijk

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

De standaard kostprijs. Kostencalculatie Niveau 5 MBA

De standaard kostprijs. Kostencalculatie Niveau 5 MBA De standaard kostprijs De standaard? Internet levert bij de zoekterm standaard onder andere de volgende termen op: Norm, Maatstaf, IJkmaat, Model Wanneer je dus een standaard hebt kun je de werkelijkheid

Nadere informatie

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 4

ANTWOORDEN HOOFDSTUK 4 ANTWOORDEN HOOFDSTUK 4 Opgave 1 Jansen heeft aan Pietersen een lading pindanoten geleverd met een bruto gewicht van 820 kilogram. De prijs die voor de pinda s is overeengekomen is 0,75 per 0,5 kilogram.

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

De magazijnfunctie. Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen. Hoofdstuk 4. Het magazijnproces- en voorraadsysteem

De magazijnfunctie. Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen. Hoofdstuk 4. Het magazijnproces- en voorraadsysteem Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 1 Hoofdstuk 4 Het magazijnproces- en voorraadsysteem Magazijnfunctie

Nadere informatie

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen

Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen Grondslagen Administratieve Organisatie Deel B processen en systemen prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 1 Hoofdstuk 4 Het magazijnproces- en voorraadsysteem Magazijnfunctie

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 4 Opgave 1 Jansen heeft aan Pietersen een lading pindanoten geleverd met een bruto gewicht van 820 kilogram. De prijs die voor de pinda s is overeengekomen is 0,75 per 0,5 kilogram. De pinda

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces

Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces Verdieping bij hoofdstuk 7 Verwerking van indirecte kosten in het productieproces De volgende paragraaf kan worden gelezen als uitbreiding op paragraaf 7.4 uit het boek. In deze tekst zijn echter geen

Nadere informatie

Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Forensische Zorg

Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Forensische Zorg Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle Forensische Zorg Artikel 1. Reikwijdte De kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) Forensische Zorg (FZ) is van

Nadere informatie

Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Johnson nv is een onderneming die zich met ingang van 1 januari 2019 wil richten

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Douane Belastingdienst Informatieblad April 2018 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning

Nadere informatie

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen

Deel 10. Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 1 van 6 Deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Goedgekeurd door: Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave deel 10 Inkoop en ontvangst grondstoffen Pagina 1. DEFINITIE... 3 2. DOEL... 3 3.

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 5 MAART 2015 08:45 UUR 11:45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke

Nadere informatie

Examen AA AUDIT & ASSURANCE 2

Examen AA AUDIT & ASSURANCE 2 Examen AA AUDIT & ASSURANCE 2 DATUM: 20 januari 201720 januari 2017 TIJD: 13.30 15.30 uur Belangrijke informatie: Dit examen bestaat uit 6 opgaven van 6 pagina s inclusief voorblad. Controleer of dit examen

Nadere informatie

Protocol Dataverificatie Afvalbedrijven

Protocol Dataverificatie Afvalbedrijven Protocol Dataverificatie Afvalbedrijven Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010-4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Auteurs Stichting Nedvang Versie 1.0 d.d. 20150403 2 V1.0 20150403 Inhoud 1 Inleiding 5

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en omvat 24 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DONDERDAG 10 MAART 2016 08.45-11.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. aankopen. M. Hinderyckx apotheker - hoofd van dienst...

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. aankopen. M. Hinderyckx apotheker - hoofd van dienst... A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure aankopen nummer : LEV-10000 blz 1 van 5 eerste uitgiftedatum : 09.01.2000 datum herziening : verantwoordelijke : M. Hinderyckx uitgegeven door : apotheek A.Z. Qualiplus

Nadere informatie

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. "Webbased software to manage and control your warehouse."

Mogelijke toepassingen. RealtimeWMS. Webbased software to manage and control your warehouse. RealtimeWMS "Webbased software to manage and control your warehouse." Het standaard pakket RealtimeWMS is een zogenaamd Logistic Execution System. RealtimeWMS ondersteunt de medewerkers op de werkvloer

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave COST & MANAGEMENTACCOUNTING DINSDAG 6 OKTOBER 2015 11.45 13.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER 14.00-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 8 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 8 Casus

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 11.30-13.00-13.00 uur ADMINISTRATIE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 25 vragen.

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang

BEGRIPPENLIJST. De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Assortimentsomvang Assortimentsomvang De hoeveelheid verschillende eindproducten die in beginsel met de aanwezige capaciteiten kunnen worden vervaardigd. Bedrijfsbureau Een afdeling, die belast is met het zodanig voorbereiden

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

OPGAVEN HOOFDSTUK 3 ANTWOORDEN

OPGAVEN HOOFDSTUK 3 ANTWOORDEN OPGAVEN HOOFDSTUK 3 ANTWOORDEN Opgave 1 a. Waarom is het vaststellen van de standaardkostprijs belangrijk? Noem drie redenen. Wanneer een onderneming een product op de markt brengt, moet vooraf worden

Nadere informatie

CSPE GL minitoets bij opdracht 2

CSPE GL minitoets bij opdracht 2 CSPE GL 2011 administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie minitoets bij opdracht 2 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Aanvoer goederen zoals grondstoffen, lege emballage, etc. Controle goederen: juist product, juist aantal, kwaliteit etc.

Aanvoer goederen zoals grondstoffen, lege emballage, etc. Controle goederen: juist product, juist aantal, kwaliteit etc. INLEIDING: De processen bij DPG BV zijn m.n. verdeeld in aanvoer van goederen, opslag, productie, vullen verpakkingen, intern transport en het klaar maken voor verzenden. Daarnaast vinden er een aantal

Nadere informatie

6,2. Informatiestroom. Vervoerstroom. Op tijd en in de juiste conditie. Profielwerkstuk door een scholier 1730 woorden 23 januari 2008

6,2. Informatiestroom. Vervoerstroom. Op tijd en in de juiste conditie. Profielwerkstuk door een scholier 1730 woorden 23 januari 2008 Profielwerkstuk door een scholier 1730 woorden 23 januari 2008 6,2 37 keer beoordeeld Vak Economie Logistiek Inhoud profielwerkstuk: De belangrijkste twee vragen die je vertellen wat logistiek inhoudt,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Verkoper Kerntaak 1 Theorie- en infoboek

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Verkoper Kerntaak 1 Theorie- en infoboek Theorieboek KT1 HOOFDSTUKKEN - Inleiding Goederen ontvangen en controleren Goederen verplaatsen Ompakken en prijzen Goederen opslaan Voorraadbeheer Werken met artikelpresentaties Presentatie en winkelinterieur

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15-15.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Jaarrekening Woensdag 29 juni 2016 B / 9 2016 NGO-ENS B / 9 Opgave 1 (40 punten) Vraag

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN

OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN OPGAVEN BIJ VOORRAADBEHEER EN BESTELLEN 1. Klaas de Jager, als eerste verkoper verantwoordelijk voor het bestellen van de artikelgroep spijkerbroeken, gebruikt voor het bepalen van de juiste aantallen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Accounting Information Systems donderdag 18 juni 2015 9.00 uur 12:00 uur Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 Case Aquaporte BV Vraag 1 (8 punten) Dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases

Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases De essentie van administratieve organisatie Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit uitwerkingsmodel hoort bij De essentie

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Doel van de functie 4. Wat is het doel van de functie? Klantwensen vertalen in orders (verkoop en inkoop) en het orderproces begeleiden.

Doel van de functie 4. Wat is het doel van de functie? Klantwensen vertalen in orders (verkoop en inkoop) en het orderproces begeleiden. Vragenlijst functiebeeld Vlakglas Basisgegevens Organisatie: Glas BV Afdeling: Bedrijfsbureau Naam van de functie: Medewerker Binnendienst Datum: 21 februari 2007 Plaats in de organisatie 1. Rapporteert

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude eindtermen. De vakcommissie Leer van de Accountantscontrole A

LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude eindtermen. De vakcommissie Leer van de Accountantscontrole A Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN LEER VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE A Oude

Nadere informatie

Kleurrijk BV Inkoop: Laboratorium

Kleurrijk BV Inkoop:  Laboratorium Kleurrijk BV Kleurrijk BV is een middelgrote vennootschap, met een Raad van Commissarissen, die verf produceert. Het bedrijf is zeer innovatief en heeft vanaf de start, nu zestig jaar geleden, altijd gezocht

Nadere informatie

Gebruik het scrollwiel van uw muis of de pijltjes van uw toetsenbord om te bladeren

Gebruik het scrollwiel van uw muis of de pijltjes van uw toetsenbord om te bladeren Gebruik het scrollwiel van uw muis of de pijltjes van uw toetsenbord om te bladeren Profit Scanmodule Logistiek Goederenontvangst Goederenontvangst is zowel mogelijk op basis van inkooporder of op basis

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Randvoorwaarden werkinstructie be- en verwerking van Beter Leven producten

Randvoorwaarden werkinstructie be- en verwerking van Beter Leven producten Bedrijven die Beter Leven grondstoffen/producten be- of verwerken (inclusief uitsnijden, verpakken, etc.) en deze met het Beter Leven keurmerk willen leveren dienen hiervoor te worden goedgekeurd door

Nadere informatie

Inkoop. Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect

Inkoop. Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect H2 Inkoop Aspecten van inkoop 1. Technisch aspect 2. Logistiek aspect 3. Commercieel aspect Vierfasenmodel (Burt) ontwikkeling vakgebied inkoop 1. Administratieve functie: laag geplaatst in de organisatie,

Nadere informatie

Verladingen Unit4 Multivers Groothandel

Verladingen Unit4 Multivers Groothandel FACTSHEET Verladingen Unit4 Multivers Groothandel In business for people. Verladingen Het onderdeel Verladingen biedt zowel financiële als logistieke ondersteuning aan het monitoren van inkooporders vanaf

Nadere informatie

Het productieproces. drs. A.J.A. Hassing RE RA Hb. Administratie oktober 2004

Het productieproces. drs. A.J.A. Hassing RE RA Hb. Administratie oktober 2004 A3240^1 drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3240^ 3 2 De voorbereidingsfase A3240^ 4 2.1 Productontwerp A3240^ 4 2.2 Calculatie A3240^ 5 2.3 Werkvoorbereiding A3240^ 5 2.4 Productieplanning A3240^

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling

Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling Hoofdstuk 1 Management accounting: plaatsbepaling en ontwikkeling Meerkeuzevraag 1.8 Eigen vermogen 31 december 220.000 Eigen vermogen 1 januari 250.000 -- Vermogenstoename 30.000 Onttrekkingen 70.000

Nadere informatie

OPGAVEN HOOFDSTUK 7 ANTWOORDEN

OPGAVEN HOOFDSTUK 7 ANTWOORDEN OPGAVEN HOOFDSTUK 7 ANTWOORDEN Opgave 1 a. Leg uit waarom het efficiencyresultaat van de grondstoffen iets anders is dan het efficiencyresultaat van het afval. Het efficiencyresultaat van de grondstoffen

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli Utrecht, 2017

Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli Utrecht, 2017 Eindrapport van het GDP-API inspectiebezoek aan Alliance Healthcare Nederland B.V. te Veghel, op 28 juli 2017 Utrecht, 2017 1. Geïnspecteerde locatie(s): Alliance Healthcare Nederland B.V. Pomphoekweg

Nadere informatie

PERIODEAFSLUITING 2018

PERIODEAFSLUITING 2018 PERIODEAFSLUITING 2018 Voorwoord Dit document is geschreven ter ondersteuning van de periodeafsluiting. Het maakt stapsgewijs duidelijk welke stappen er gevolgd moeten worden om een periode correct af

Nadere informatie

References. Handleiding. Intelly B.V. En nu verder (logistiek)

References. Handleiding. Intelly B.V. En nu verder (logistiek) Intelly B.V. Handleiding En nu verder (logistiek) References Project : 17V13688 v1.0 Intelly B.V. Datum : 1 augustus 2017 Laagveld 1 Auteur : Jenna Geraets 6014 DD ITTERVOORT Organisatie : Intelly B.V.

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-18-2-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. HA-0251-a-18-2-b Bijlage HAVO 2018 tijdvak 2 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-18-2-b Informatiebron 1 Clean Shave by mail Nat scheren voor echte mannen is terug van weggeweest. Het geeft s morgens een

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Introductie. Een magazijn van binnen

Introductie. Een magazijn van binnen Les 2. Magazijnen Introductie Als de pennen klaar zijn, slaat Pennenland bv de pennen tijdelijk op in een magazijn. Pennenland heeft ervoor gekozen om geen eigen magazijn te bouwen, maar om ruimte te huren

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie

Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Hoofdstuk 6 Magazijnadministratie Paragraaf 6.1 1. Administratie in- en uitgaande goederen a. Noem ten minste vier handelingen die bij de binnenkomst van de order worden verricht en motiveer waarom dit

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie - BAD deel 1a

Bedrijfsadministratie - BAD deel 1a BAD1.3 hfd. 14 programma Waar vindt u informatie over deze module? Decimale rekeningstelsel Permanence in de voorraad Korte terugblik De permanence Invloed FIFO LIFO VVP op brutowinst Herzien van VVP Waar?

Nadere informatie

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1 Vrachtbon uitleg Tijdens het uitvoeren van de ritopdracht maakt u gebruik van een zogenaamde Easy2send vrachtbon, hieronder vindt u een voorbeeld. Veel van onze klanten hebben al voorgedrukte exemplaren

Nadere informatie

7 Directe en indirecte kosten

7 Directe en indirecte kosten 7 Directe en indirecte kosten hoofdstuk 7.1 C 7.2 B 7.3 C 7.4 A 7.5 B 7.6 D 800 / 7.0 = 0,101 7.7 B 1.350 13,5 40 = 810 Opslag: 60 / 40 = 1,5 (150%) 7.8 A 2 35 + 10 15 + 0,50 2 35 = 255 7.9 B 12 + 10 +

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN DE NOORDKROON BV, TEXEL Verkorte versie

LEVERINGSVOORWAARDEN DE NOORDKROON BV, TEXEL Verkorte versie LEVERINGSVOORWAARDEN DE NOORDKROON BV, TEXEL Verkorte versie Geldig na laatste wijziging (maart 2014) Producten: Schapenwolcreme, Eilandzeep, Texelse Schapenwol 1. Product met een verhaal. De Texelse Schapenwolcrème

Nadere informatie