I. Technische bepalingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Technische bepalingen"

Transcriptie

1 I. Technische bepalingen A. Minimale technische uitrusting (verplicht) a) De geluidsmeter voor handhaving moet voldoen aan: de subsidievoorwaarden volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provincie- en gemeentebesturen (artikel 2), zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012; de Vlarem-wetgeving (zie ook De volledige meetketen bestaat uit klasse 1-toestellen: geluidsmeter (met voorversterker, microfoon): conform norm NBN-EN-IEC61672 klasse 1 (de typekeuring moet reeds behaald zijn bij het indienen van de offerte); integrerende geluidsmeter conform de norm, NBN-EN-IEC klasse 1; frequentieanalyse en diverse filters, conform de normen, EN601260/IEC en NBN-EN- IEC61672: klasse 1. en waarbij de microfoon van het meettoestel instelbaar moet zijn voor het uitvoeren van geluidsmetingen overeenkomstig vrije veld meetvoorwaarden (free field uitvoeren geluidsmetingen in buitenomgeving) en overeenkomstig alzijdige inval meetvoorwaarden (random incidence uitvoeren geluidsmetingen in gesloten ruimtes). De geluidsmeter dient uitgerust te zijn met een A-wegingsnetwerk waarbij de ogenblikkelijke aflezing moet kunnen gebeuren volgens de trage (slow) en snelle (fast) dynamische karakteristiek, volgens impuls- en piekniveau, en waarbij eveneens de LAmax, LAmin moeten kunnen worden weergegeven op de display; - met een C-wegingsnetwerk waarbij de ogenblikkelijke aflezing van het waargenomen piekniveau moet kunnen gebeuren; de interne ruis van de meetapparatuur moet beneden de 20 db(a) gelegen zijn; het meetbaar maximum moet minstens 130 db(a) bedragen; het dynamisch meetbereik moet minstens 85 db(a) zijn; het voortschrijdend LAeq,15min en/of LAeq,60min moet kunnen worden berekend (via naverwerking). De geluidsmeter dient uitgerust te zijn om geluidsmetingen uit te voeren over een bepaalde meetperiode met instelling van een bepaalde meetduur als onderdeel van een meetperiode en waarbij de volgende waarden per meetduur dienen te kunnen worden bepaald: de LAeq,T-waarde; minstens de statistische geluidsniveaus LA1,T of LA5,T, LA10,T, LA50,T, LA90,T en LA95,T; de LAeq,1swaarden per meetduur of meetperiode; LAE-niveaus (event logging) waarbij het event ten minste wordt gekarakteriseerd door de SEL-waarde van het event en de maximale waarde van het event met bijhorende tijdaanduiding waarop het event plaatsvond;

2 waarbij al de hiervoor aangegeven resultaten in functie van de ingestelde meetperiode moeten kunnen worden opgeslagen in een geheugen per ingestelde meetduur T. De meetduur T moet tenminste ingesteld kunnen worden over een duur van 15 minuten en 1 uur en waarbij de meetperiode tenminste moet kunnen verlopen over 1 etmaal (= 24 uur). De geluidsmeter dient uitgerust te zijn voor het uitvoeren van frequentie-analysen per 1/3 octaaf - real time - ten minste in het frequentiegebied van 50 Hz tot Hz bij lineaire frequentieweergave voor het bepalen van tonaliteit. De geluidsmeter dient uit gerust te zijn met: een tijdsklok (aanduiding uren, minuten en seconden), die gekoppeld is aan de resultaten van de geluidsmetingen; de mogelijkheid om de opgeslagen meetresultaten te kunnen overbrengen naar een andere hardware tool en of over te brengen naar P.C. b) bijhorende software voor overdracht en eenvoudige postanalyse van meetresultaten (+ Nederlandstalige handleiding) c) datatransmissiekabel d) de ijkbron/calibrator (IEC-norm 60942, klasse 1) e) windbol f) statief Het niet-beantwoorden aan deze minimumeisen heeft de uitsluiting tot gevolg. Er wordt dan geen verdere evaluatie van het aangeboden toestel meer gemaakt. B. Algemeen, opties en benodigdheden Bijkomende technische prestaties: meetbereiken boven 130 db(a); bijkomende wegingscurven (Z); intern geheugen waarin parameters i.f.v. de tijd kunnen opgeslagen worden (ook 1/3 octaaf spectra); hoe lang kan je met het intern geheugen de parameter LAeq, 1s loggen? kan de frequentie-analyse gelijktijdig uitgevoerd worden met de statistische analyse en de LAeq,1s logging en dit gedurende hoeveel uren? kan er minstens 24 uur continu gemeten worden? Voor welke parameters tegelijkertijd kan er 24u continu gelogd worden? noodzaak geheugenkaart? kan je kiezen welke parameters je in het geheugen wil opslaan? kan tijdsbasis voor frequentiespectra ingesteld worden of is het altijd 1 seconde (met eventueel nadien mogelijkheid om uit te middelen via de software van de gegevensverwerking)? mogelijke meetperiodes (1s, 1m, 1h);

3 los te koppelen microfoon (zodat er een kabel kan tussen geplaatst worden); timer, die toelaat geluidsmetingen te laten beginnen op een ingestelde tijd en te beëindigen over een bepaalde meetperiode; frequentiegebied voor het uitvoeren van frequentie-analyse per 1/3 octaaf. Gebruiksvriendelijkheid Het toestel moet vlot hanteerbaar, gebruiksvriendelijk, goed afleesbaar en eenvoudig handelbaar zijn. verlicht display; lay-out, leesbaarheid, duidelijkheid display; toetsinstellingen: lay-out en eenvoud van de toetsen; eenvoudige programmeerbaarheid, eenvoudige bediening menustructuur; dynamisch meetbereik + dynamische range automatisch of instelbaar? hanteerbaarheid en gewicht; robuustheid. Software specifieren wat de mogelijkheden van de bijhorende software (zie 1Ab) zijn; Nederlandstalige handleiding software; verwerkingsmogelijkheden op PC; kunnen resultaten van de logging van de spectra bijv. gegroepeerd worden naar een te kiezen tijdsperiode? kan men bijv. van die sec tot die sec de gegevens selecteren en verder analyseren? presenteerbaarheid resultaten (spreadsheets, grafieken, tabellen,...); basisrapport (uitzicht, duidelijkheid, volledigheid,...); exportmogelijkheden van de bijgeleverde software naar Office-toepassingen; eventuele uitbreidingssoftware: aanbod en mogelijkheden; Toebehoren draagtas of koffer geluidsmeter + ijkbron + statief op welke manier kan de geluidsmeter gevoed worden? interne batterij welke batterij, hoe lang gaat batterij mee? hoe lang kan er met een toestel autonoom zonder netvoeding gemeten worden? externe batterij (voor lange metingen); adaptor (voor lange metingen via externe batterij); adaptor (voor lange metingen via electriciteitsnetwerk); verlengkabel microfoon. Service afleveren eerste keuringsattest, door een erkend deskundige in de discipline geluid en trillingen (nodig voor de subsidie); installeren van software door leverancier;

4 herstellingen (concrete gegevens + waar herstellen indien Belgische leverancier verdwijnt?); leveringstermijn; betaling; waarborg (minimum 1 jaar + omschrijving gedetailleerde garantievoorzieningen en - voorwaarden op de verschillende onderdelen); hoe lang bestaat de firma in België? Vorming en opleiding duidelijke en gestructureerde Nederlandstalige handleiding geluidsmeter; duidelijke Nederlandstalige handleiding ijkbron; inhoud gebruikersopleiding (met minstens : werking geluidsmeter, gebruiksvoorschriften, visualiseren parameters, opslaan parameters, werking van de ijkbron, hoe calibreren, uitlezen van data naar PC, werking van de software); bijkomende inhoud voor gebruikersopleiding; duurtijd gebruikersopleiding (in uren); kostprijs; BEMERKINGEN De inschrijver dient zijn offerte en de gevraagde informatie te detailleren. Minimum bij te leveren technische documentatie: - conformiteitsattest / certificate of conformance (de geluidsmeter moet voldoen aan de in art.2 van het BVR d.d. 24/3/1993, gewijzigd door het BVR van 20 juli 2012 vermelde technische eisen); - Nederlandstalige handleiding van de geluidsmeter; - Nederlandstalige of Engelstalige technische beschrijving van de geluidsmeter; - Nederlandstalige handleiding van de kalibrator; - Nederlandstalige of Engelstalige technische beschrijving van de kalibrator; - Nederlandstalige technische beschrijving + handleiding van de eventuele andere randapparatuur (en de software); Voor bijkomende inlichtingen kan er contact worden opgenomen met de heer Sylvio Amor- Calzado op het nummer Opgemaakt te Genk op 7 juni 2013

5 Goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van: Rudi Haeck secretaris L. Dullers voorzitter

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Afdeling Milieuvergunningen Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur keurde de Vlaamse Regering op

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR. BORGING VAN en HANDLEIDING VOOR HET DOORMETEN VAN DE MELKKOELTANKS

PROCEDURE VOOR. BORGING VAN en HANDLEIDING VOOR HET DOORMETEN VAN DE MELKKOELTANKS PROCEDURE VOOR BORGING VAN en HANDLEIDING VOOR HET DOORMETEN VAN DE MELKKOELTANKS Versie 01-01-2011 1 Borging onderhoud melkkoeltanks Als gevolg van een overleg tussen afgevaardigden van NZO, VEMI (heden

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of makelaars conform art. 6.1.1.5. van het VLAREMA Code

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN

HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN HANDLEIDING VOOR HET OPSTELLEN VAN MEETBARE DOELSTELLINGEN drs. A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2006 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: drs. A.L. Roode Project:

Nadere informatie

1.1 Beknopte handleiding

1.1 Beknopte handleiding [ Beknopte handleiding Vivo 30/Vivo 40 Software Help v4.01] 1.1 Beknopte handleiding De Vivo 30/40 pc-software is een hulpmiddel bij het werken met de Breas Vivo 30/40 ventilator en bij follow-up na behandeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x NL VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING Versie Firmware: 3.1x Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product. N-Com B4 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieёn en de beste

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering

Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie. Artikel 11 - Levering en uitvoering Algemene Voorwaarden: Inhoudsopgave: Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 13 - Betaling Artikel

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Stair Make-Over B.V. handelend onder de naam/namen: Stair Make-Over Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie