CloudTelefonie geïntegreerd met uw software: kinderlijk eenvoudig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CloudTelefonie geïntegreerd met uw software: kinderlijk eenvoudig"

Transcriptie

1 CloudTelefonie geïntegreerd met uw software: kinderlijk eenvoudig van beett. CS130304

2

3 beschrijving CSTIP toepassing Inleiding 4 Overzicht integratie 5 Basisprincipes 6 HTTP en encryptie 6 Matching Users 6 Multiple systems 6 Geen directe toegang tot gegevens 6 AutoCall 7 Opzetten telefoongesprek 7 Ophalen gesprek informatie 8 Matching 8 AutoInfo 10 Data overdracht 11 Bericht inhoud van beett

4 Inleiding In deze brochure wordt uitvoerig beschreven hoe beett het Cloud System en Telephony Integration Protocol, kortweg CSTIP genoemd, in haar telefonie-software heeft geïmplementeerd en welke telefonie functies daardoor in de software beschikbaar komen. CSTIP is een platform voor de koppeling tussen cloud applicaties en cloud-telefonie. Beiden kenmerken zich door locatie en platform onafhankelijkheid. De gebruiker van een cloud applicatie kan overal ter wereld op ieder moment inloggen: anytime, anywhere, anyhow. Voornaamste voorwaarde is dat de server bereikbaar is (internet) en dat het aangeboden platform (meestal HTML) kan worden ontsloten. Dit geldt ook voor CloudTelefonie van beett. Dat kan omdat bij beett geen toestel, maar een persoon wordt gebeld. Hierdoor is het mogelijk om die persoon altijd automatisch te bereiken: anytime, anywhere, anyhow. Een gebruiker kan op eenvoudige wijze zonder verdere hulpmiddelen op ieder toestel inloggen. Dit kan een vast SIP of een draadloos DECT toestel zijn, n smartphone (Android, iphone, ) of een softphone (Windows, Android, Linux, Apple, ) zijn. Na inloggen gedraagt het toestel zich precies zoals het voor u is ingeregeld. Daarmee bepaalt u waar, wanneer en hoe u bereikbaar bent, zonder dat de beller dit weet en moeite hoeft te doen om u te vinden. En hetzelfde geldt natuurlijk als u zelf belt. Toepassing van CSTIP door beett is niet beperkt in locatie, platform of techniek: de basis wordt gevormd door internet, TCP en HTML. Maar ook het aantal applicaties dat tegelijk voor één klant wordt bediend, is niet beperkt tot één. De enige voorwaarde die de hantering van CSTIP stelt is dat zowel de telefooncentrale als de software het protocol moeten ondersteunen. Deze brochure toont u de eenvoudige wijze waarop uw software met die van beett CloudTelefonie kan worden geïntegreerd. De code wordt u door ons aangereikt. In de code-voorbeelden wordt van van PHP en MySQL uitgegaan. Ook zijn.net en JAVA mogelijk. U staat er niet alleen voor: beett... zal u als partner ondersteunen bij het realiseren van de gewenste koppelingen. De ervaring leert dat een dergelijke inspanning erg beperkt en niet zelden binnen 1 mandag kan worden gerealiseerd. van beett -4-

5 Overzicht integratie De communicatie tussen beett CloudTelefonie en uw software loopt via HTTP(S). De presentatie wordt gerealiseerd op een platform naar keuze. Het meest ideaal is een presentatie in de browser, omdat dan het maximale rendement laagdrempeliger kan worden behaald. Wij leveren u de juiste URL, licentiecode en de code om in uw applicatie in te bouwen. De verzonden en op de PBX opgeslagen data is altijd versleuteld. Het gaat immers niet zelden om gevoelige informatie. Het grote voordeel van CSTIP is dat u de User Interface (UI) van uw applicatie nauwelijks hoeft aan te passen. Deze aanpassing is beperkt tot een knop om te bellen en het tonen van nieuwe informatie zoals gesprekshistorie. De realtime afhandeling van gesprekken wordt dus niet in uw applicatie gedaan. Daarvoor zijn het UserConsole en de CallInfo-APP bedoeld, die door ons aan de klanten worden aangereikt. U hoeft uw applicatie niet om te bouwen naar een multitransactie systeem (wat als een klantenkaart wordt bewerkt en een telefoontje binnenkomt?). Tevens is het voordeel voor de eindklant dat meerdere applicaties tegelijk worden bediend. De functies die door CSTIP worden ondersteund en door beett hier voor u zijn uitgewerkt, zijn: 1. Initiëren van het telefoongesprek 2. Terugluisteren van een eerder gevoerd gesprek 3. Gesprekshistorie 4. Plaatsen klantenkaart met filters 5. Koppelen gesprek en specifieke klantenkaart beschrijving C S T I P toepassing Onderstaand vindt u een schematische weergave van de integratie door toepassing van het protocol. De functies 1, 2 en 3 hebben te maken met telefoneren. Dit wordt behandeld in het hoofdstuk 'AutoCall'. De functies 4 en 5 hebben betrekking op het presenteren van en koppelen aan informatie in uw software applicatie. Dit wordt behandeld in het hoofdstuk 'AutoInfo'. Het volgende hoofdstuk zet een aantal basisprincipes uiteen. -5- van beett.

6 Basisprincipes Een aantal principes hebben betrekking op alle onderdelen van onze toepassing van CSTIP. Deze staan hier kort uitgewerkt. HTTP en encryptie De communicatie tussen uw applicatie en beett... is altijd op het HTTP protocol gebaseerd. Het betreft HTTP_GET en HTTP_POST. Het voordeel van deze aanpak is dat u zelden problemen krijgt met de configuratie van router dan wel firewall. Indien gewenst kan ook HTTPS worden ingezet. De communicatie is versleuteld in het kader van beveiliging. Het gevolg is dat zelfs in het geval dat er communicatie wordt onderschept, het nagenoeg onmogelijk is de feitelijke data en aanroepen te achterhalen. Het bericht wordt versleuteld met een sleutel die onder andere is gekoppeld aan het licentienummer. Bijvoorbeeld aes256 ("chaighaepool1si0ath12cpucheihhehaipu"). Iedere licentiecode is uniek en van meerdere factoren afhankelijk zodat afnemers onderling elkaars gegevens niet kunnen ontsleutelen. Matching Users Bij CloudTelefonie zullen gesprekken worden gerouteerd naar gebruikers in plaats van naar toestellen. Dit is een cruciaal verschil tussen traditionele telefonie en onze CloudTelefonie. De gebruikers van uw applicatie moeten op logisch niveau worden gekoppeld aan de gebruikers op de PBX. Dit wil zeggen dat binnen uw applicatie bekend moet zijn dat gebruiker A is gekoppeld aan telefonie account 301 (PBXUser=301). Iedere aanroep door gebruiker A, is voor beett... net alsof PBXUser 301 handelt. Multiple systems CSTIP maakt het mogelijk om meerdere systemen met één licentie te koppelen, dus ook bij beett... Zo kunnen de klantenkaarten uit meerdere systemen automatisch worden getoond op het moment dat een gesprek binnenkomt. Zo kunnen op de supportafdeling uit het Planningspakket de onderhoudsmeldingen die er voor een klant lopen worden getoond en daarnaast wat de financiële status ( Meer dan 5.000,- langer dan 60 dagen open, doorverbinden debiteuren afdeling! ) van de betreffende klant is. Geen directe toegang tot gegevens beschrijving C S T I P toepassing De gegevens zijn binnen beett niet oproepbaar op initiatief van een gebruiker. De klantenkaarten zijn alleen beschikbaar binnen het UserConsole of de CallInfo-APP als de filters overeenkomen met het actuele telefoongesprek. Zonder actueel gesprek zijn deze op geen enkele wijze oproepbaar. De historische gegevens zijn alleen in ruwe versleutelde vorm oproepbaar. van beett -6-

7 AutoCall Onderstaand wordt de communicatie voor het initiëren van een telefoongesprek tussen uw applicatie en de PBX van beett... schematisch weergegeven. Het betreft het opzetten van een telefoongesprek, het terugluisteren van een gespreksopname en het ophalen van gesprekshistorie. Het initiëren van een gesprek geschiedt in uw applicatie. Als u deze actie en het verband naar het actuele onderwerp in uw software registreert (Your Unique Record ID), dan kan later de link naar het uiteindelijk resultaat worden gerealiseerd. Daartoe moet u dit ID meesturen bij het initiëren van een gesprek. beett... slaat dit ID op en verwerkt die later in de gesprekshistorie. Dit ID is echter niet verplicht. Verplichte velden zijn gebruikerid en telefoonnummer. Het gevolg is dat de gebruiker het telefoonnummer gaat bellen. De centrale zal eerst de gebruiker bellen, en nadat verbinding tot stand is gekomen het telefoonnummer bellen. Het terugluisteren van een gesprek wordt gerealiseerd door een bijzonder telefoonnummer te bellen. Deze bijzondere telefoonnummers worden in de historische data ter beschikking gesteld en bestaan doorgaans uit rec_<gespreksid>. Uw applicatie roept de meegeleverde en geregistreerde centrale module CSTIP module op uw server aan. Het uitvoeren van de encryptie en de aanroep naar de PBX server wordt door deze module gerealiseerd. Het ophalen van historische gespreksgegevens wordt met deze zelfde module gerealiseerd, door aan te geven vanaf welk moment de gegevens gewenst zijn. Opzetten telefoongesprek Onderstaande de PHP code waarmee vanuit uw applicatie een gesprek wordt geïnitieerd. Via dezelfde weg kan er ook een gesprek teruggeluisterd worden. crypt = new crypt(); $code=$crypt->encr$yptdata($tenant." ".$PBXUSER." ".$PHONENO.".$MODULE. ".$GUID,$LICENCEKEY); file_get_contents($pbxapiurl.'?callme&tenant='.$tenant.'&code='.$code); Hierin zijn de volgende velden van belang: -7- van beett...

8 1. $PBXAPIURL is de URL naar de telefooncentrale. Bij een integratie wordt deze meegeleverd. Deze is per klant verschillend. 2. $LICENCEKEY is de licentie sleutel. Bij een integratie wordt deze meegeleverd. Deze is per klant verschillend. 3. $TENANT is de tenant naam van een klant. Bij het inregelen van een klant is deze bekend en wordt deze aangeleverd. 4. $MODULE is de applicatie of applicatie module waaruit een gesprek gevoerd is. Deze kan dan bij het ophalen van de gespreksinformatie gebruikt worden om gesprekken te filteren. 5. $PBXUSER is het gebruikers belnummer. Bij het aanmaken van het inrichtingsschema, zijn deze nummers bekend. 6. $PHONENO is het telefoonnummer of een recordingid ( rec_ ) wat gebeld wordt. 7. $GUID is een unieke applicatie id binnen de applicatie. Deze GUID zal meegestuurd worden op het moment dat er telefoongespreksinformatie wordt opgevraagd. Ophalen gesprek informatie Er is ook een mogelijkheid om gespreksinformatie op te halen van de telefooncentrale. De gesprekken die geïnitieerd zijn vanuit uw applicatie bevatten uw unieke applicatie id (YourID). Deze id zal weer worden meegestuurd zodat u deze aan de items binnen uw applicatie kunt koppelen. Ook hier de code. Zoals steeds is deze eenvoudig en wordt u door de CloudTelefonie provider, dus ook door beett aangeboden. $crypt = new crypt(); $encrypteddata = $crypt->encryptdata($tenant." $TIMESTAMP $MODULE", $LICENCEKEY); $ret_val = file_get_contents($pbxapiurl.'?getcalls&tenant='.$tenant.'&code='.$encrypteddata); if($ret_val!=""){ $DATA=$crypt->decryptdata(urldecode($ret_val),$LICENCEKEY); endif De volgende velden spelen voor u een rol: 1. $PBXAPIURL is de URL naar de telefooncentrale. Bij een integratie word deze meegeleverd. Deze kan per klant verschillend zijn. 2. $LICENCEKEY is de licentie sleutel. Bij een integratie wordt deze meegeleverd. Deze is per klant verschillend. 3. $TENANT is de tenant naam van een klant. Bij het inregelen van een klant is deze bekend en wordt deze aangeleverd. 4. $MODULE is de filter voor het ophalen van de gesprekken. 5. $TIMESTAMP bevat de datum tijd in het yyyy-mm-dd HH:ii:ss formaat. Vanaf deze timestamp worden de volgende 100 gesprekken opgehaald. Als resultaat ontvangt u de historische gespreksgegevens. Een record is één gesprek en bevat 13 velden. Het einde van iedere gesprek wordt gescheiden door een \r\n. Uiteraard ontvangt u bij uw licentie de veldnamen, formaat en hun betekenis. Matching Nadat de historische gespreksgegevens zijn opgehaald, kunnen deze op diverse manieren worden gekoppeld aan de gegevens binnen uw applicatie. De eerste methode is het uitsluitend gebruik maken van het veld met de externe unieke applicatie ID (onderwerp), waarmee het gesprek is geïnitieerd. Deze is bij het opzetten van het gesprek vastgelegd. Het is daarmee zeker dat er een relatie is tussen het gesprek en het onderwerp dat is gekoppeld aan het onderwerp. Daarnaast kan tijdens een gesprek ook een relatie zijn gelegd tussen dat specifieke gesprek en een onderwerp. Uiteraard kan ook hierop worden gematcht. In dit geval is het ook zeker dat er een relatie is. van beett -8-

9 Een minder zekere methode is het matchen op basis van telefoonnummer (outbound). Als u de contactgegevens van de klant in uw systeem vergelijkt met de gegevens uit de gesprekshistorie, dan is deze relatie te maken. Het is praktisch dat inbound en outbound altijd in hetzelfde formaat worden weergegeven ( ). Zodoende kunt u door de voorloopnul in uw data weg te laten met LIKE %uwdata% matchen. -9- van beett...

10 AutoInfo De applicaties UserConsole en de CallInfo-APP kunnen klantenkaarten tonen. Beide zijn op alle nu bekende platformen (Android, iphone, itab, Linux, Windows, Apple,...) beschikbaar. Het UserConsole is de webbased bedienpost, welke automatisch de klantenkaarten van het actuele gesprek toont. De CallInfo-APP toont op afroep de klantenkaarten van het actuele gesprek, ook voordat het gesprek is aangenomen. Een klantenkaart is de relevante informatie van de klant in samenvatting. De inhoud van de klantenkaart is volledig vrij. Zo kunt u vanuit bijvoorbeeld CRM een overzicht presenteren met bedrijfsnaam, accountmanager en lopende offertes, of bedrijfsnaam, crediteurenbeheerder, accountmanager, en openstaande facturen. De technische uitvoering van een klantenkaart is HTML die wordt ingebed in een DIV (<div>content</div>) met een voorgeschreven CSS. De klantenkaart mag URLs bevatten, maar geen JavaScript. Binnen CSTIP wordt geconfigureerd welke gebruikers toegang hebben tot deze functionaliteit. Alle gebruikers moeten lid zijn van dezelfde Tenant (=bedrijf). Deze Tenant wordt gekoppeld aan de licentiecode. Bij activatie ontvangt u zowel de Tenant als de licentiecode. De server wordt op basis van IP gekoppeld aan de licentiecode. Een juiste combinatie van serverip, licentiecode, Tenant, en afhankelijk van functionaliteit GebruikerID, zijn voorwaarde voor het correct verlopen van de communicatie. In het volgende diagram wordt de integratie van de applicatie getoond: Klantenkaarten worden ten behoeve van een optimale respons centraal op de PBX klaargezet. Het versturen van klantenkaarten gebeurt door middel van meerdere HTTP_GET Requests. Bij iedere klantenkaart dienen 1 of meer filters gedefinieerd te worden. Deze filters bepalen wanneer de klantenkaart getoond wordt. Zonder filters worden klantenkaarten NOOIT getoond. Deze filters bestaan uit datumtijd van/tot (denk aan een marketing-actie) en inbound (binnennummer) en outbound (buitennummer). Inbound en outbound worden gefilterd op het opgegeven deel van het nummer. van beett -10-

11 De strategie om de klantenkaarten te verversen bepaalt u, dus of alles periodiek vervangen en/of op basis van gebeurtenis (event based) alleen het gewijzigde vervangen wordt. In dat laatste geval wordt uitsluitend dat vervangen wat gewijzigd is. Dit is mogelijk omdat een klantenkaart kan worden voorzien van een unieke identificatie. Stel dat in CRM een klant het unieke ID 123 heeft, dan kan de klantenkaart het ID= yoursystem.123 hebben. De kwaliteit van klantenkaarten is bij event based beter, omdat deze dan altijd actueel zijn. Bij periodiek zijn de klantenkaarten gemiddeld een halve cyclus (bijvoorbeeld een kwartier) oud. Om de datalijnen niet vol te laten lopen, is de maximale update-periode 1 minuut. Data overdracht Hierbij zijn ondermeer de volgende velden voor u van belang: 1. $PBXAPIURL is de URL naar de telefooncentrale. Bij een integratie wordt deze meegeleverd. Deze kan per klant verschillend zijn. 2. $LICENCEKEY is de licentie sleutel. Bij een integratie wordt deze meegeleverd. Deze is per klant verschillend. 3. $TENANT is de tenant naam van een klant. Bij het inregelen van een klant is deze bekend en wordt deze aangeleverd. 4. $CONTENT is het bericht of berichten die verstuurd worden; Dit zal in de volgende hoofdstukken beschreven worden. Bericht inhoud Onderstaand n voorbeeld van een eenvoudige klantenkaart die in het UserConsole wordt getoond. Alle noodzakelijke code om een en ander naar de centrale te pushen wordt u door beett aangereikt. Wij helpen u bij het inbouwen van de door ons aangereikte code. Het totaal neemt niet zelden minder dan één werkdag in beslag van beett...

12 Graafschap Hornelaan 137 A 6001 AC WEERT +31 (0)

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Computer Telefoon Integratie: wat is het en wat brengt het?

Computer Telefoon Integratie: wat is het en wat brengt het? Computer Telefoon Integratie: wat is het en wat brengt het? Samenvatting Dit whitepaper gaat in op de techniek en de voordelen die ondernemingen kunnen realiseren door het inzetten van software voor Computer

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Workanizr CRM Functionaliteiten

Workanizr CRM Functionaliteiten Workanizr CRM Functionaliteiten Relatiebeheer... 2 Beheren van bedrijfs- en relatiegegevens... 2 CRM op maat... 2 Categorisering... 2 Zoeken en filteren... 2 Zoekfunctie... 2 Filters... 3 Contacten en

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING

VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING VERBETER UW E-MAIL AFLEVERING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Inleiding... 2 E-mail aflevering beïnvloedt uw resultaten... 2 U denkt 98%, maar slechts 85% komt in de inbox... 2 Verbeteren van uw

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden.

VISHUB Ontwerp. Onderwerp: Vishub. Datum: 15 oktober 2010. Slim geregeld, goed verbonden. VISHUB Ontwerp Onderwerp: Vishub Versie: 2. 12 Definitief Datum: 15 oktober 2010 Auteur: Slim geregeld, goed verbonden In licentie gegeven op grond van een Creative Commons Licentie. Historie: Versie Auteur

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Versie 1.01 I nhouds o pga ve 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6 3.1.3

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie