Afstudeer- en stage opdrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeer- en stage opdrachten"

Transcriptie

1 Afstudeer- en stage opdrachten

2 Over Quintor Software development is een fantastisch werkgebied. Telkens zijn er nieuwe technologieën, methodes, tools en toepassingen. Het vraagt toewijding en passie om de best mogelijke oplossing te realiseren binnen de gestelde kaders. Quintor mag trots zijn op haar prestaties binnen dit gebied. Dit is geen toeval: de totale focus op kwaliteit & kennis gecombineerd met een eigen visie & sterke betrokkenheid dragen hier sterk aan bij. Quintor heeft sinds de oprichting in 2005 een gezonde groei doorgemaakt en werkt met zo n 75 medewerkers vanuit de vestigingen in Groningen en Amersfoort. De expertises van Quintor zijn Java,.Net en mobile development & Agile analyse.

3 Wat bieden wij afstudeerders: - ervaren en betrokken begeleiding; - mogelijkheid tot deelname aan diverse kennissessies omtrent Java,.Net, mobile en Agile analyse; - een voor software developers aansprekende bedrijfscultuur; - informele events met als hoogtepunt een summercamp in Frankrijk; - mogelijkheid tot bezoeken Devoxx samen met Quintor; - afstudeervergoeding per maand van 500 of een stagevergoeding van Neem contact op met Roy Wasse Maanlander 14m 3824 MP Amersfoort

4

5 Inhoudsopgave opdrachten Configuratiemanagement met een graph DB 6 Realisatie kennis & CV systeem met Angular 8 Realisatie distributed storage framework 10 Java Streaming IO vs. Buffered NIO 14 Mobile Logging solution 16 POC Business Opportunities voor Qiy Digital me 18 Als een relationele database uit de voegen barst 20 Stel je eigen uitdagende opdracht samen 22 Vragen? Solliciteren? Neem contact op met Roy Wasse via of via telefoonnummer

6 Configuratiemanagement met een graph DB 6 Het bijhouden van de configuratie van een ICT systeem kent vele aspecten. Zo is het wenselijk om netwerkinstellingen, softwareparameters, eigenschappen van het besturingssysteem, gebruikte versies etc. te registreren. Hiermee wordt geborgd dat bekend is wat bijvoorbeeld de vereisten zijn voor nieuwe releases en wat de aandachtspunten zijn bij onderhoud. Het bijhouden van deze configuratieparameters kan snel complex worden. Enerzijds kennen de verschillende attributen uiteenlopende eigenschappen. Van een besturingssysteem kan het bijvoorbeeld van belang zijn om geïnstalleerde software bij te houden, terwijl het bij maatwerksoftware van belang is om de volgorde van deployment vast te leggen. Verder kan het zo zijn dat bij een nieuwe versie bestaande attributen vervallen of worden toegevoegd. Denk hierbij aan een nieuwe optie in de software, het samenvoegen van softwareonderdelen of het hernoemen van eigenschappen. Ook moet het mogelijk zijn om snapshots van een bepaalde configuratie terug te halen. Het opstellen van een eenduidig datamodel dat duurzaam is en eenvoudig doorzoekbaar, is daarom niet eenvoudig. Een enkel relationeel dataontwerp volstaat hiervoor niet.

7 Opdrachtbeschrijving Met een graph database zoals Neo4J is het mogelijk om flexibele datastructuren op te slaan. Quintor is benieuwd hoe dit type database kan helpen bij het opstellen van een configuratiemanagementdatabase die in staat is, om te gaan met afwisselende en wijzigende datastructuren, met een betrouwbaar versiebeheersysteem. Deliverables Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij in staat is om verschillende tools en technieken te beoordelen voor inzetbaarheid op de opdracht. Na deze analyse kan een proof of concept worden opgesteld die is gebaseerd op bestaande configuratiedatabases. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen. 7

8 Realisatie kennis & CV systeem met Angular 8 In een kennisintensieve organisatie is het snel kunnen inzien van wie welke expertise heeft, cruciaal om de juiste medewerkers te kunnen matchen met een opdracht. Dit geldt zeker ook voor Quintor. Het succes van ons toonaangevende software development bedrijf hangt deels af van ons vermogen om de juiste expertise op een bepaalde opdracht te krijgen. De afgelopen jaren is Quintor snel gegroeid waardoor het wenselijk is geworden om een kennissysteem te ontwikkelen, waarmee eenduidig kan worden bijgehouden, wie, welke kennis heeft en op welk niveau dit aanwezig is. Daarnaast is het wenselijk dat dit door de medewerker zelf op een laagdrempelige manier kan worden vastgelegd. De volgende stap kan zijn om een CV te genereren in Word op basis van in het kennissysteem vastgelegde informatie. Opdrachtbeschrijving Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij zelfstandig in staat is om een ontwerp op te stellen voor het te realiseren kennissysteem en dat hij deze op een Agile wijze realiseert. Mogelijke technieken voor het invoeren van gegevens is Angular.js die bijvoorbeeld via REST een Java backend aanspreekt.

9 Deliverables Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij in staat is om verschillende tools en technieken te beoordelen voor inzetbaarheid op de opdracht. Naast het opstellen van een ontwerp voor het kennissysteem, wordt verwacht dat er volgens de kwaliteitstandaarden van Quintor een ontwikkelstraat wordt ingericht waarmee het systeem wordt gerealiseerd. Prioriteit ligt hierbij initieel op het invoeren van gegevens en in tweede instantie op het genereren van CV s in Word formaat, vanuit het systeem. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van database concepten en oplossingen. 9

10 Realisatie distributed storage framework 10 Veel mobiele toepassingen (apps) maken gebruik van een centrale server om data op te slaan. Het doel van deze centrale opslag is bijvoorbeeld om gegevens te delen tussen verschillende gebruikers of een back-up voorziening te hebben voor data op een device. Het nadeel van een centrale server voor dataopslag, is dat gegevens centraal opgeslagen worden; dit is beperkt schaalbaar, werkt kostenverhogend en creëert een afhankelijkheid met de aanbieder van de centrale opslag. Opdrachtbeschrijving Quintor wil onderzoeken of het mogelijk is om, op basis van distributed storage, data op te slaan op andere devices in plaats van op een centrale server. Apps vormen samen een cluster en verzenden pakketjes data naar andere devices. Technieken hiervoor worden ook in peer-to-peer applicaties gebruikt, bijvoorbeeld voor filesharing. Quintor wil een framework ontwikkelen waarbij een app-ontwikkelaar het framework kan embedden in een project en direct kan toepassen. Het framework biedt minimaal de volgende functies: - voorzieningen om een storage cluster op te zetten (creëren, aanmelden, afmelden en beheren van een cluster); - synchronisatie van data-pakketjes; - management van updates en deletes van data; - security en autorisatie. Framework Een developer van een app kan het framework includen. Vervolgens worden bepaalde dataelementen aangewezen als zijnde gedistribueerd. Op basis van autorisatieprofielen kan worden aangegeven welke dataelementen

11 beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de storagecluster. Indien het framework wordt ingezet voor backup, zal de data volledig encrypted op andere devices worden geplaatst. Indien het gaat om het delen van bestanden binnen een groep, worden de dataelementen met alle andere devices van het cluster gedeeld. Technische complexiteit De technische complexiteit zit vooral in het uitvoeren van updates in de data. Door het ontbreken van een centrale server, dienen oplossingen te worden onderzocht zoals distributed hash tables, transfer van eigenaarschap etc. In de literatuur is hier al veel over geschreven. Deze patterns dienen te worden meegenomen in het onderzoek. Reference implementatie Binnen de opdracht dient een reference implementatie te worden gemaakt in de vorm van een todo app. Gebruikers kunnen een cluster opzetten en todoitems delen met andere gebruikers binnen dit cluster. Gebruikers kunnen de todo-items muteren. Technisch Het framework dient te worden opgezet in Android/Java en ios/objective-c. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelstraat van Quintor. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen. 11

12 Als je wilt groeien dan moet je bij Quintor zijn Gert-Jan Compagner Ik had op verschillende plekken rondgekeken. Niets interessants gevonden, totdat ik over Quintor hoorde. Over dat ze daar op hoog niveau met onder meer Java en mobile development bezig waren. Daar moest ik zeker gaan kijken, vond ik. Ik was benieuwd wat ze mij te bieden hadden. Een prima keuze, bleek al snel. Er werd mij een zeer aantrekkelijke afstudeeropdracht aangeboden. Ik voelde me thuis bij Quintor en wilde er maar al te graag blijven. Het is een hechte club waar een informele en collegiale sfeer hangt. En bovenal werken er echt heel goede en ambitieuze mensen. Ik wil persoonlijk en professioneel groeien. En als je wil groeien, dan moet je gewoon bij Quintor zijn.

13 Quintor is open en innovatief met een geweldige bedrijfscultuur waar alles mogelijk is Laure Roose Laure heeft haar stage afgerond bij Quintor en heeft zo al kennis kunnen maken met het bedrijf. Ze vindt Quintor een open en innovatief IT bedrijf, met een geweldige bedrijfscultuur waar alles mogelijk is. Ze wil er graag veel ervaring opdoen met programmeren en krijgt veel voldoening door innovatieve, coole dingen te doen. Vernieuwingen in de IT, zoals bijvoorbeeld smartwatch en mobiele toepassingen, boeien haar enorm en ze zie het als een kans om daar waar mogelijk op in te spelen.

14 Java Streaming IO vs. Buffered NIO 14 De load, op een met internet verbonden systeem, neemt vaak niet lineair toe, maar eerder exponentieel. Steeds meer devices zijn connected en ze worden steeds vaker gebruikt. Diverse analyses wijzen daarnaast uit, dat rond 2007 de hoeveelheid data dusdanig snel is toegenomen, dat er wordt gesproken over een explosie van gegevens. De komende 5 jaar wordt er meer data gegenereerd dan in de hele voorafgaande geschiedenis. Dat alles terwijl de performanceverwachting van de gebruiker alleen maar hoger wordt. Niet alleen Facebook, Twitter en Amazon moeten omgaan met deze uitdagende omstandigheden, ook enterprise omgevingen van bijvoorbeeld banken, verzekeraars en overheidsinstellingen kampen met de uitdaging om de service van de systemen op peil te houden... Denk aan de piekmomenten op de banksystemen bij het controleren van het rekeningsaldo na het uitkeren van vakantiegeld, de april-deadline van de Belastingdienst en de run op een digitaal overheidsloket na het openstellen van een tijdelijke subsidieregeling. Opdrachtbeschrijving Traditionele JEE oplossingen maken gebruik van sessies om gegevens van een gebruiker tijdens het gebruik van een (web)applicatie bij te houden. Dit kost echter redelijk veel overhead. Het bijhouden van de threads in een webcluster is meer resource intensief dan een gebufferde event driven oplossing. Het implementeren hiervan is echter wel complexer, en kost bij een laag aantal requests juist meer resources. Quintor wil graag meer inzicht hebben in het omslagpunt qua performance tussen een zogenaamde streaming IO (input output) oplossing en gebufferde NIO (non blocking input output) benadering en vaststellen hoe kan worden bepaald wanneer een bepaalde oplossing de voorkeur geniet.

15 Deliverables De afstudeerder realiseert een proeftuin (op Java gebaseerd) waarin zowel NIO & IO kunnen worden gesimuleerd. Vervolgens moeten hiervoor geautomatiseerde load- en performancetests worden opgesteld. Op basis van daarvan wordt vervolgens een rapportage opgesteld waarin beide oplossingen worden vergeleken. 15 Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development.

16 Mobile Logging solution 16 Quintor ontwikkelt voor haar klanten vele mobiele toepassingen. Kenmerkend aan mobiele toepassingen is dat deze lokaal draaien op een mobiel device. Hierdoor heeft Quintor weinig informatie over het exacte gebruik van de mobiele toepassing. Hoe vaak wordt een app opgestart? Hoe vaak wordt een bepaalde mobiele functie gebruikt? Verder is logging informatie in het geval van een crash erg nuttig. Probleemstelling Quintor wil meer informatie over het gebruik en het functioneren van mobiele toepassingen zodat zij aan de ene kant haar klanten beter kan informeren over dit gebruik en aan de andere kant dat in het geval van een crash of een fout in een mobiele toepassing meer informatie beschikbaar wordt gesteld over het opgetreden probleem (logging informatie). Opdrachtomschrijving Quintor wil een framework ontwikkelen dat included kan worden in een mobiele toepassing en wat de bovenstaande informatie verstuurt naar een centrale server. Deze centrale server geeft inzicht in de genoemde informatie op detail- (logging) en op globaal niveau (grafieken zoals bij Google Analytics).

17 1. Opstellen van een informatie analyse. Welke informatie is beschikbaar. Welke informatie wil Quintor vastleggen. Wat zijn eisen m.b.t. privacy (welke informatie mag worden vastgelegd). De informatieanalyse wordt uitgevoerd op basis van interviews met Quintor medewerkers en twee klanten. 2. Opstellen van een (technisch) ontwerp.hoe wordt het framework beschikbaar gesteld aan een mobiele toepassing? Het gegevensmodel, hoe vindt communicatie plaats tussen de mobiele toepassing en de centrale server. Hoe wordt de informatie beschikbaar gesteld vanuit de centrale server (webservice of webpagina). 3. Opstellen van een planning en bepalen welke functionaliteiten kunnen worden ontwikkeld in de afstudeerperiode. 4. Middels de Agile/Scrum methodiek het ontwikkelen van het framework voor ios en Android en het ontwikkelen van de servertoepassing. 5. Implementeren van het framework binnen een test mobiele toepassing. Technische context Voor de mobiele frameworks worden ios en Android toegepast. De communicatie vindt bij voorkeur plaats via JSON. De centrale server wordt ontsloten via clients-side Javascripting middels een framework zoals Angular of Knockout. De Java ontwikkelstraat van Quintor wordt gebruikt. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. 17

18 PoC Business opportunities voor Qiy Digital Me 18 We leven in een wereld waarin we onze gegevens steeds vaker terugvinden in persoonlijke MijnXyz omgevingen, zoals MijnPostbank, MijnZiggo en MijnOverheid. Zonder overzicht in één dashboard en geen faciliteiten om een copy-paste te doen van documenten uit het ene domein naar het andere. Iets dat steeds moeilijker in de hand te houden is. Het Qiy initiatief beoogt hiervoor een platform te bieden waarbij je zelf in control bent over wanneer tussen partijen informatie wordt uitgewisseld over jouw persoon tussen partijen. Even een paar voorbeelden om dit concreet te maken: stel je voor dat Wehkamp alleen bereid is op afbetaling aan jou te leveren, indien je kredietwaardigheid kunt aantonen. Hoe makkelijk zou het zijn als er een systeem is waarin je, met een op ideal gelijkende manier, Wehkamp ad hoc toegang biedt tot informatie over je banksaldo bij ABN AMRO. Of stel dat een financieel adviseur ten behoeve van een advies, direct inzage kan krijgen in jouw informatie bij de Belastingdienst via een eenmalige digitale machtiging, of dat een verzekeringsmaatschappij aan jou een concurrerend aanbod mag doen op basis van direct inzicht in je huidige lopende polissen. Klinkt handig nietwaar? Het Qiy initiatief heeft als doelstelling om bij dergelijke koppelingen de privacy te borgen en te voorkomen dat persoonlijke gegevens ongewenst worden uitgewisseld. Inmiddels zijn er vele partijen aangesloten bij dit innovatieve en veelbelovende initiatief zoals ABN, Vodafone, Ziggo, SIDN, RTL en SVB. Zie ook voor meer informatie. Opdrachtbeschrijving Voor deze afstudeeropdracht zijn we op zoek naar creatieve Informaticastudenten die de brug kunnen slaan tussen het Qiy concept, de functionele kansen en de technische mogelijkheden. Nadat je

19 kennis hebt genomen van het Qiy platform vragen we jou om conceptuele toepassingen zoals hierboven beschreven uit te werken. Hiervoor wordt jou gevraagd om de bestaande informatiestromen te analyseren tussen de bij Qiy aangesloten partij en dit te vertalen naar een toepassing in het Qiy platform. Ook dagen we jou uit om voor de aspirant deelnemende partijen te analyseren hoe Qiy tot nieuwe mogelijkheden kan leiden, processen kan vereenvoudigen of juist beter beheersbaar kan maken. Deliverables De afstudeerder levert een analyse op van toepassingsgebieden voor het Qiy platform waarin diverse aspecten zoals controle, veiligheid, privacy en toegevoegde waarde zijn uitgewerkt. Tevens verwachten we een ontwerp voor één of meerdere toepassingen dat als basis dient voor de op te leveren Proof of Concept die je bouwt met technieken zoals Java, REST & Angular. Gewenste vaardigheden/ kwaliteiten van de student: - kennis van informatieanalysetechnieken - affiniteit met iteratieve aanpakken zoals scrum - abstract denk- en redeneervermogen - affiniteit met innovatie; in staat om nieuwe concepten te bedenken - kennis van en affiniteit met software development. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel aan een HBO of WO Informatica opleiding die zich beweegt op het snijvlak van informatieanalyse en Informatica. 19

20 Als een relationele database uit de voegen barst 20 Steeds meer enterprise omgevingen ervaren een belasting die met gangbare enterprise webtechnologie niet meer op te vangen is. Waar voorheen enkel partijen als Google, Amazon of Netflix op zoek moesten naar een alternatief voor het gebruik van sessies in een webapplicatie, zijn er nu steeds meer omgevingen bij banken, verzekeraars en overheidsinstellingen die ook behoefte hebben aan een architectuur die zeer zware belasting aan kan. In dit kader, zoomt deze opdracht in op de belasting van de database. Door het beschikbaar stellen van (public) API s en het toegankelijk maken van informatie via apps, is het namelijk steeds vaker nodig om andere technieken toe te passen, om de beschikbaarheid hiervan te borgen en te voorkomen dat het opvragen van informatie traag wordt. Opdrachtbeschrijving Quintor wil onderzoeken, wanneer en hoe de Web-scale technologieën Hadoop & CQRS kunnen worden toegepast, als een standaard relationele database de load niet meer aan kan. Specifiek willen we de afstudeerder vragen om een omgeving op te zetten waar, op basis van het CQRS design pattern, diverse database-acties selectief via event processing worden omgeleid. Tevens willen we graag een omgeving gerealiseerd zien waar het Hadoop file system (HDFS) wordt ingezet om als alternatief voor een relationele database te dienen. Het moet in deze omgevingen mogelijk zijn om databases, van verschillende structuren en omvang, eenvoudig te testen. Werkzaamheden De kern van de opdracht is het realiseren van een proeftuinomgeving waarin CQRS & Hadoop kunnen worden getest. Met de verworven inzichten moet vervolgens een rapportage

21 worden opgesteld. Deze dient als basis voor het doen van uitspraken over toepassingsgebieden voor CQRS en Hadoop bij een overladen relationele database. Met deze informatie kan Quintor haar klanten adviseren over het gebruik van deze technologieën en proactief voorstellen doen over het vernieuwen van door Quintor beheerde klantsystemen. Technisch Voor het opzetten van de omgeving wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelstraat van Quintor. Er zal een eenvoudig aanpasbare referentieimplementatie moeten worden opgesteld voor een CQRS & een Hadoop implementatie. Waar nodig, wordt bij voorkeur programmeertaal Java of.net gebruikt. Gewenste vaardigheden/ kwaliteiten van de student: Ervaring & affiniteit met moderne programmeertechnieken (Java/.Net). Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen. 21

22 22

23 23

24

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Meerder opdrachten bij Quintor. Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Het bijhouden van de configuratie van een ICT systeem kent vele aspecten. Zo is het wenselijk om netwerkinstellingen,

Nadere informatie

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties

Enabling Mobile. Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Enabling Mobile Een whitepaper over het ontsluiten van data en systemen voor gebruik met en door mobiele applicaties Door Rutger van Iperen Mobile Developer bij AMIS Services Introductie Het gebruik van

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Leergang Java Development

Leergang Java Development Leergang Java Development Java Development Developer in 3 maanden Introductie Met de leergang Java Development leert u in 22 dagen programmeren en kunt u na afronding aan de slag als junior Java Developer.

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture

Vraag 1. Vraag 1a TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN. Software architecture Software architecture IM0203 TERUGKOPPELING PROEFTENTAMEN Vraag 1 Vraag 1a Veel van de in het werkboek besproken patterns kunnen ingezet worden voor het referentiesysteem. We lopen de patterns hier stuk

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0

Position Paper. Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 Position Paper Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) juni 2013 versie 1.0 De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de I-infrastructuur voor de rijksambtenaar, zoals beschreven

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Afstuderen en stage bij HydroLogic. Werk aan uitdagende ICT-opdrachten!

Afstuderen en stage bij HydroLogic. Werk aan uitdagende ICT-opdrachten! Afstuderen en stage bij HydroLogic Werk aan uitdagende ICT-opdrachten! foto Daniel Lobo ccby2.0 HYDROLOGIC ZOEKT GEDREVEN ICT-STUDENTEN OM BIJ TE DRAGEN AAN HET OPLOSSEN VAN COMPLEXE PROBLEMEN VAN EXTREEM

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Technische data. Versie dec

Technische data. Versie dec Technische data Versie dec.2016 www.mobilea.nl Mobiléa Infrastructuur: Pagina 1 Pagina 2 Specificaties: Het platform van Mobiléa valt op te splitsen in een aantal technische componenten, te weten: De webapplicatie

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface)

Aansluiten op VPI. (VolmachtBeheer Producten Interface) Aansluiten op VPI (VolmachtBeheer Producten Interface) Auteur : Max Wout en Bram Doveren (Colimbra) Versie : 1.1 Datum : 27 april 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Stage en afstuderen bij CSS

Stage en afstuderen bij CSS Stage en afstuderen bij CSS Wil je werken binnen een jong en dynamisch team bij een innovatief en professioneel bedrijf? We hebben momenteel plaats voor verschillende stagiaires / afstudeerders met mogelijk

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Plan van Aanpak Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Voorbeelden van stageopdrachten bij Muiswerk Educatief

Voorbeelden van stageopdrachten bij Muiswerk Educatief Voorbeelden van stageopdrachten bij Muiswerk Educatief voor toekomstige software engineers Opdracht 1. Optimaliseer de gebruikersinteractie van Muiswerk Educatief Bekijk de interactie van het Muiswerk

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Forecast XL Technology

Forecast XL Technology Forecast XL Technology Introductie Forecast XL is een vertrouwde, eenvoudig te gebruiken cloud applicatie, gekenmerkt door redundante IT-omgevingen en dynamische toewijzing van middelen. Gebruikers kunnen

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Handleiding La mosca games via HockeyApp

Handleiding La mosca games via HockeyApp Handleiding La mosca games via HockeyApp Vanaf nu zal La mosca haar spelletjes niet meer via de Play Store, maar via HockeyApp verdelen. Nu zal je nieuwe versies en updates van de huidige spellen enkel

Nadere informatie

Big Data bij de Rabobank

Big Data bij de Rabobank Big Data bij de Rabobank Platform Klantgericht Ondernemen, 19 sept 2012 Marcel Kuil en Hilde van Hulten Onderwerpen Big Data bij Rabobank; Wat en waarom? Roadmap Aanleiding Doelstelling Aanpak Inrichting

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015

Asset 1 van 17. Mobile Application Management en security. Gepubliceerd op 18 april 2015 Asset 1 van 17 Mobile Application Management en security Gepubliceerd op 18 april 2015 Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun eigen mobiele enterprise apps ontwikkeld. De data hierin is potentieel

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen

Positive Drive. Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen Positive Drive Klik hier voor het invoegen van tekst en/of afbeeldingen woensdag 31 oktober 2012 positive drive mobile inpact martphone 150 x per dag Niet meer zonder. je mobile? Ik stop liever met dan

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Plan van Aanpak Afstuderen

Plan van Aanpak Afstuderen Plan van Aanpak Afstuderen Michiel Graat 27-09-2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie............................. 3 1.2 Opdracht............................... 4 1.3 JavaCard...............................

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org

Shared Data Store. Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store Tom Demeyer, tom@waag.org Taco van Dijk, taco@waag.org Shared Data Store (SDS) De afgelopen jaren is de hoeveelheid slimme applicaties en de gebruikers die er toegang toe hebben enorm

Nadere informatie

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR -

SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - SPTOOLS SHAREPOINT CONNECTOR - 1/6 Inhoudsopgave 1. SPTOOLS... 3 WAT KAN HET?... 3 Document Browser...3 Document Bundels...3 Consistente Data Quality...3 SharePoint workflows en document goedkeuring...3

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan Datum: 17/11/12 Naam student: Cédric Verstraeten Interne promotor: Tim De Pauw In samenwerking

Nadere informatie

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL

WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL WAARDE CREËREN MET DE QUERCIS BUSINESS PORTAL RONALD VAN KESSEL sectietitel Titel De tekentafel Wat vertellen onze klanten? Wat biedt Exact? Wat vertellen wensen onze klanten? Globe Synergy online de oplossing

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud powered by Cisco Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Alex Struik Partner Accountmanager Parentix Cloud introductie Cisco Parentix Cloud

Nadere informatie

Cursus Software Architecture (T32311 en T32811)

Cursus Software Architecture (T32311 en T32811) Software Architecture, T 32311 en T32811 Cursus Software Architecture (T32311 en T32811) Dit tentamen bestaat uit 3 vragen, waarbij vraag 1 en vraag 3 elk uit 2 deelvragen bestaan. Voor dit tentamen kunt

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren

Inhoud. Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren Inhoud Installatie Algemeen Gebruik Techniek App beëindigen/blokkeren LET OP! Vul alleen uw gegevens in wanneer de adresregel begint met dit https://www.mijnnvd.nl. Alleen dan weet u zeker dat u inlogt

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE

PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE COMMUNICATIE EGIED BORMANS, PRODUCT MANAGER COMMUNICATIE Private GSM - Egied Bormans 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. 1 PRIVATE GSM ALS OPLOSSING VOOR BEDRIJFSKRITIEKE

Nadere informatie

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids

Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Offerte voor het bouwen van een website Klant: Ideefiks, IdeeKids Consultant: Dirk Derom Inhoudstafel Algemene structuur van de website...6 Front pagina...6 Pagina IDEEFIKS/IDEEKIDS...6 Functionaliteit...10

Nadere informatie

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter

Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012. Joost Koiter Oracle Mobile and Social Access Management 10 oktober 2012 Joost Koiter Kennis en experese: Op gebied van Oracle Service Oriented Architecture (SOA) Op gebied van Oracle Iden4ty & Access Management (IAM,

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

EISEN. recruitmentsysteem. aan het. van vandaag

EISEN. recruitmentsysteem. aan het. van vandaag 10 EISEN aan het recruitmentsysteem van vandaag Inhoudsopgave Robuuste technologie 1. Beveiligd op het hoogste niveau 2. Slimme matching technologie 3. Intuïtieve techniek 4. ATS ook beschikbaar via tablet

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem Een afstudeeropdracht elektrotechniek Auteurs: R. Hulzebos S.H. de Lange Opleiding: Hanzehogeschool faculteit techniek De ontwikkeling van een gebouwbeheersysteem

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

BIG DATA. 4 vragen over Big Data

BIG DATA. 4 vragen over Big Data 4 vragen over Big Data Dit ebook geeft in het kort antwoorden op 4 vragen omtrent Big Data. BIG DATA Wat is Big Data? Hoe zet ik een Big Data Strategie op? Wat is het verschil tussen Big Data en BI? Wat

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Vision ~ Knowledge ~ Results Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Frank Dorst samenwerking, pragmatische aanpak en innovatie met Java en Oracle OGh DBA Dag: 11g in de praktijk

Nadere informatie