Afstudeer- en stage opdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeer- en stage opdrachten"

Transcriptie

1 Afstudeer- en stage opdrachten

2 Over Quintor Software development is een fantastisch werkgebied. Telkens zijn er nieuwe technologieën, methodes, tools en toepassingen. Het vraagt toewijding en passie om de best mogelijke oplossing te realiseren binnen de gestelde kaders. Quintor mag trots zijn op haar prestaties binnen dit gebied. Dit is geen toeval: de totale focus op kwaliteit & kennis gecombineerd met een eigen visie & sterke betrokkenheid dragen hier sterk aan bij. Quintor heeft sinds de oprichting in 2005 een gezonde groei doorgemaakt en werkt met zo n 75 medewerkers vanuit de vestigingen in Groningen en Amersfoort. De expertises van Quintor zijn Java,.Net en mobile development & Agile analyse.

3 Wat bieden wij afstudeerders: - ervaren en betrokken begeleiding; - mogelijkheid tot deelname aan diverse kennissessies omtrent Java,.Net, mobile en Agile analyse; - een voor software developers aansprekende bedrijfscultuur; - informele events met als hoogtepunt een summercamp in Frankrijk; - mogelijkheid tot bezoeken Devoxx samen met Quintor; - afstudeervergoeding per maand van 500 of een stagevergoeding van Neem contact op met Roy Wasse Maanlander 14m 3824 MP Amersfoort

4

5 Inhoudsopgave opdrachten Configuratiemanagement met een graph DB 6 Realisatie kennis & CV systeem met Angular 8 Realisatie distributed storage framework 10 Java Streaming IO vs. Buffered NIO 14 Mobile Logging solution 16 POC Business Opportunities voor Qiy Digital me 18 Als een relationele database uit de voegen barst 20 Stel je eigen uitdagende opdracht samen 22 Vragen? Solliciteren? Neem contact op met Roy Wasse via of via telefoonnummer

6 Configuratiemanagement met een graph DB 6 Het bijhouden van de configuratie van een ICT systeem kent vele aspecten. Zo is het wenselijk om netwerkinstellingen, softwareparameters, eigenschappen van het besturingssysteem, gebruikte versies etc. te registreren. Hiermee wordt geborgd dat bekend is wat bijvoorbeeld de vereisten zijn voor nieuwe releases en wat de aandachtspunten zijn bij onderhoud. Het bijhouden van deze configuratieparameters kan snel complex worden. Enerzijds kennen de verschillende attributen uiteenlopende eigenschappen. Van een besturingssysteem kan het bijvoorbeeld van belang zijn om geïnstalleerde software bij te houden, terwijl het bij maatwerksoftware van belang is om de volgorde van deployment vast te leggen. Verder kan het zo zijn dat bij een nieuwe versie bestaande attributen vervallen of worden toegevoegd. Denk hierbij aan een nieuwe optie in de software, het samenvoegen van softwareonderdelen of het hernoemen van eigenschappen. Ook moet het mogelijk zijn om snapshots van een bepaalde configuratie terug te halen. Het opstellen van een eenduidig datamodel dat duurzaam is en eenvoudig doorzoekbaar, is daarom niet eenvoudig. Een enkel relationeel dataontwerp volstaat hiervoor niet.

7 Opdrachtbeschrijving Met een graph database zoals Neo4J is het mogelijk om flexibele datastructuren op te slaan. Quintor is benieuwd hoe dit type database kan helpen bij het opstellen van een configuratiemanagementdatabase die in staat is, om te gaan met afwisselende en wijzigende datastructuren, met een betrouwbaar versiebeheersysteem. Deliverables Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij in staat is om verschillende tools en technieken te beoordelen voor inzetbaarheid op de opdracht. Na deze analyse kan een proof of concept worden opgesteld die is gebaseerd op bestaande configuratiedatabases. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen. 7

8 Realisatie kennis & CV systeem met Angular 8 In een kennisintensieve organisatie is het snel kunnen inzien van wie welke expertise heeft, cruciaal om de juiste medewerkers te kunnen matchen met een opdracht. Dit geldt zeker ook voor Quintor. Het succes van ons toonaangevende software development bedrijf hangt deels af van ons vermogen om de juiste expertise op een bepaalde opdracht te krijgen. De afgelopen jaren is Quintor snel gegroeid waardoor het wenselijk is geworden om een kennissysteem te ontwikkelen, waarmee eenduidig kan worden bijgehouden, wie, welke kennis heeft en op welk niveau dit aanwezig is. Daarnaast is het wenselijk dat dit door de medewerker zelf op een laagdrempelige manier kan worden vastgelegd. De volgende stap kan zijn om een CV te genereren in Word op basis van in het kennissysteem vastgelegde informatie. Opdrachtbeschrijving Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij zelfstandig in staat is om een ontwerp op te stellen voor het te realiseren kennissysteem en dat hij deze op een Agile wijze realiseert. Mogelijke technieken voor het invoeren van gegevens is Angular.js die bijvoorbeeld via REST een Java backend aanspreekt.

9 Deliverables Van de afstudeerder wordt verwacht dat hij in staat is om verschillende tools en technieken te beoordelen voor inzetbaarheid op de opdracht. Naast het opstellen van een ontwerp voor het kennissysteem, wordt verwacht dat er volgens de kwaliteitstandaarden van Quintor een ontwikkelstraat wordt ingericht waarmee het systeem wordt gerealiseerd. Prioriteit ligt hierbij initieel op het invoeren van gegevens en in tweede instantie op het genereren van CV s in Word formaat, vanuit het systeem. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van database concepten en oplossingen. 9

10 Realisatie distributed storage framework 10 Veel mobiele toepassingen (apps) maken gebruik van een centrale server om data op te slaan. Het doel van deze centrale opslag is bijvoorbeeld om gegevens te delen tussen verschillende gebruikers of een back-up voorziening te hebben voor data op een device. Het nadeel van een centrale server voor dataopslag, is dat gegevens centraal opgeslagen worden; dit is beperkt schaalbaar, werkt kostenverhogend en creëert een afhankelijkheid met de aanbieder van de centrale opslag. Opdrachtbeschrijving Quintor wil onderzoeken of het mogelijk is om, op basis van distributed storage, data op te slaan op andere devices in plaats van op een centrale server. Apps vormen samen een cluster en verzenden pakketjes data naar andere devices. Technieken hiervoor worden ook in peer-to-peer applicaties gebruikt, bijvoorbeeld voor filesharing. Quintor wil een framework ontwikkelen waarbij een app-ontwikkelaar het framework kan embedden in een project en direct kan toepassen. Het framework biedt minimaal de volgende functies: - voorzieningen om een storage cluster op te zetten (creëren, aanmelden, afmelden en beheren van een cluster); - synchronisatie van data-pakketjes; - management van updates en deletes van data; - security en autorisatie. Framework Een developer van een app kan het framework includen. Vervolgens worden bepaalde dataelementen aangewezen als zijnde gedistribueerd. Op basis van autorisatieprofielen kan worden aangegeven welke dataelementen

11 beschikbaar zijn voor andere gebruikers van de storagecluster. Indien het framework wordt ingezet voor backup, zal de data volledig encrypted op andere devices worden geplaatst. Indien het gaat om het delen van bestanden binnen een groep, worden de dataelementen met alle andere devices van het cluster gedeeld. Technische complexiteit De technische complexiteit zit vooral in het uitvoeren van updates in de data. Door het ontbreken van een centrale server, dienen oplossingen te worden onderzocht zoals distributed hash tables, transfer van eigenaarschap etc. In de literatuur is hier al veel over geschreven. Deze patterns dienen te worden meegenomen in het onderzoek. Reference implementatie Binnen de opdracht dient een reference implementatie te worden gemaakt in de vorm van een todo app. Gebruikers kunnen een cluster opzetten en todoitems delen met andere gebruikers binnen dit cluster. Gebruikers kunnen de todo-items muteren. Technisch Het framework dient te worden opgezet in Android/Java en ios/objective-c. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelstraat van Quintor. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen. 11

12 Als je wilt groeien dan moet je bij Quintor zijn Gert-Jan Compagner Ik had op verschillende plekken rondgekeken. Niets interessants gevonden, totdat ik over Quintor hoorde. Over dat ze daar op hoog niveau met onder meer Java en mobile development bezig waren. Daar moest ik zeker gaan kijken, vond ik. Ik was benieuwd wat ze mij te bieden hadden. Een prima keuze, bleek al snel. Er werd mij een zeer aantrekkelijke afstudeeropdracht aangeboden. Ik voelde me thuis bij Quintor en wilde er maar al te graag blijven. Het is een hechte club waar een informele en collegiale sfeer hangt. En bovenal werken er echt heel goede en ambitieuze mensen. Ik wil persoonlijk en professioneel groeien. En als je wil groeien, dan moet je gewoon bij Quintor zijn.

13 Quintor is open en innovatief met een geweldige bedrijfscultuur waar alles mogelijk is Laure Roose Laure heeft haar stage afgerond bij Quintor en heeft zo al kennis kunnen maken met het bedrijf. Ze vindt Quintor een open en innovatief IT bedrijf, met een geweldige bedrijfscultuur waar alles mogelijk is. Ze wil er graag veel ervaring opdoen met programmeren en krijgt veel voldoening door innovatieve, coole dingen te doen. Vernieuwingen in de IT, zoals bijvoorbeeld smartwatch en mobiele toepassingen, boeien haar enorm en ze zie het als een kans om daar waar mogelijk op in te spelen.

14 Java Streaming IO vs. Buffered NIO 14 De load, op een met internet verbonden systeem, neemt vaak niet lineair toe, maar eerder exponentieel. Steeds meer devices zijn connected en ze worden steeds vaker gebruikt. Diverse analyses wijzen daarnaast uit, dat rond 2007 de hoeveelheid data dusdanig snel is toegenomen, dat er wordt gesproken over een explosie van gegevens. De komende 5 jaar wordt er meer data gegenereerd dan in de hele voorafgaande geschiedenis. Dat alles terwijl de performanceverwachting van de gebruiker alleen maar hoger wordt. Niet alleen Facebook, Twitter en Amazon moeten omgaan met deze uitdagende omstandigheden, ook enterprise omgevingen van bijvoorbeeld banken, verzekeraars en overheidsinstellingen kampen met de uitdaging om de service van de systemen op peil te houden... Denk aan de piekmomenten op de banksystemen bij het controleren van het rekeningsaldo na het uitkeren van vakantiegeld, de april-deadline van de Belastingdienst en de run op een digitaal overheidsloket na het openstellen van een tijdelijke subsidieregeling. Opdrachtbeschrijving Traditionele JEE oplossingen maken gebruik van sessies om gegevens van een gebruiker tijdens het gebruik van een (web)applicatie bij te houden. Dit kost echter redelijk veel overhead. Het bijhouden van de threads in een webcluster is meer resource intensief dan een gebufferde event driven oplossing. Het implementeren hiervan is echter wel complexer, en kost bij een laag aantal requests juist meer resources. Quintor wil graag meer inzicht hebben in het omslagpunt qua performance tussen een zogenaamde streaming IO (input output) oplossing en gebufferde NIO (non blocking input output) benadering en vaststellen hoe kan worden bepaald wanneer een bepaalde oplossing de voorkeur geniet.

15 Deliverables De afstudeerder realiseert een proeftuin (op Java gebaseerd) waarin zowel NIO & IO kunnen worden gesimuleerd. Vervolgens moeten hiervoor geautomatiseerde load- en performancetests worden opgesteld. Op basis van daarvan wordt vervolgens een rapportage opgesteld waarin beide oplossingen worden vergeleken. 15 Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development.

16 Mobile Logging solution 16 Quintor ontwikkelt voor haar klanten vele mobiele toepassingen. Kenmerkend aan mobiele toepassingen is dat deze lokaal draaien op een mobiel device. Hierdoor heeft Quintor weinig informatie over het exacte gebruik van de mobiele toepassing. Hoe vaak wordt een app opgestart? Hoe vaak wordt een bepaalde mobiele functie gebruikt? Verder is logging informatie in het geval van een crash erg nuttig. Probleemstelling Quintor wil meer informatie over het gebruik en het functioneren van mobiele toepassingen zodat zij aan de ene kant haar klanten beter kan informeren over dit gebruik en aan de andere kant dat in het geval van een crash of een fout in een mobiele toepassing meer informatie beschikbaar wordt gesteld over het opgetreden probleem (logging informatie). Opdrachtomschrijving Quintor wil een framework ontwikkelen dat included kan worden in een mobiele toepassing en wat de bovenstaande informatie verstuurt naar een centrale server. Deze centrale server geeft inzicht in de genoemde informatie op detail- (logging) en op globaal niveau (grafieken zoals bij Google Analytics).

17 1. Opstellen van een informatie analyse. Welke informatie is beschikbaar. Welke informatie wil Quintor vastleggen. Wat zijn eisen m.b.t. privacy (welke informatie mag worden vastgelegd). De informatieanalyse wordt uitgevoerd op basis van interviews met Quintor medewerkers en twee klanten. 2. Opstellen van een (technisch) ontwerp.hoe wordt het framework beschikbaar gesteld aan een mobiele toepassing? Het gegevensmodel, hoe vindt communicatie plaats tussen de mobiele toepassing en de centrale server. Hoe wordt de informatie beschikbaar gesteld vanuit de centrale server (webservice of webpagina). 3. Opstellen van een planning en bepalen welke functionaliteiten kunnen worden ontwikkeld in de afstudeerperiode. 4. Middels de Agile/Scrum methodiek het ontwikkelen van het framework voor ios en Android en het ontwikkelen van de servertoepassing. 5. Implementeren van het framework binnen een test mobiele toepassing. Technische context Voor de mobiele frameworks worden ios en Android toegepast. De communicatie vindt bij voorkeur plaats via JSON. De centrale server wordt ontsloten via clients-side Javascripting middels een framework zoals Angular of Knockout. De Java ontwikkelstraat van Quintor wordt gebruikt. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. 17

18 PoC Business opportunities voor Qiy Digital Me 18 We leven in een wereld waarin we onze gegevens steeds vaker terugvinden in persoonlijke MijnXyz omgevingen, zoals MijnPostbank, MijnZiggo en MijnOverheid. Zonder overzicht in één dashboard en geen faciliteiten om een copy-paste te doen van documenten uit het ene domein naar het andere. Iets dat steeds moeilijker in de hand te houden is. Het Qiy initiatief beoogt hiervoor een platform te bieden waarbij je zelf in control bent over wanneer tussen partijen informatie wordt uitgewisseld over jouw persoon tussen partijen. Even een paar voorbeelden om dit concreet te maken: stel je voor dat Wehkamp alleen bereid is op afbetaling aan jou te leveren, indien je kredietwaardigheid kunt aantonen. Hoe makkelijk zou het zijn als er een systeem is waarin je, met een op ideal gelijkende manier, Wehkamp ad hoc toegang biedt tot informatie over je banksaldo bij ABN AMRO. Of stel dat een financieel adviseur ten behoeve van een advies, direct inzage kan krijgen in jouw informatie bij de Belastingdienst via een eenmalige digitale machtiging, of dat een verzekeringsmaatschappij aan jou een concurrerend aanbod mag doen op basis van direct inzicht in je huidige lopende polissen. Klinkt handig nietwaar? Het Qiy initiatief heeft als doelstelling om bij dergelijke koppelingen de privacy te borgen en te voorkomen dat persoonlijke gegevens ongewenst worden uitgewisseld. Inmiddels zijn er vele partijen aangesloten bij dit innovatieve en veelbelovende initiatief zoals ABN, Vodafone, Ziggo, SIDN, RTL en SVB. Zie ook voor meer informatie. Opdrachtbeschrijving Voor deze afstudeeropdracht zijn we op zoek naar creatieve Informaticastudenten die de brug kunnen slaan tussen het Qiy concept, de functionele kansen en de technische mogelijkheden. Nadat je

19 kennis hebt genomen van het Qiy platform vragen we jou om conceptuele toepassingen zoals hierboven beschreven uit te werken. Hiervoor wordt jou gevraagd om de bestaande informatiestromen te analyseren tussen de bij Qiy aangesloten partij en dit te vertalen naar een toepassing in het Qiy platform. Ook dagen we jou uit om voor de aspirant deelnemende partijen te analyseren hoe Qiy tot nieuwe mogelijkheden kan leiden, processen kan vereenvoudigen of juist beter beheersbaar kan maken. Deliverables De afstudeerder levert een analyse op van toepassingsgebieden voor het Qiy platform waarin diverse aspecten zoals controle, veiligheid, privacy en toegevoegde waarde zijn uitgewerkt. Tevens verwachten we een ontwerp voor één of meerdere toepassingen dat als basis dient voor de op te leveren Proof of Concept die je bouwt met technieken zoals Java, REST & Angular. Gewenste vaardigheden/ kwaliteiten van de student: - kennis van informatieanalysetechnieken - affiniteit met iteratieve aanpakken zoals scrum - abstract denk- en redeneervermogen - affiniteit met innovatie; in staat om nieuwe concepten te bedenken - kennis van en affiniteit met software development. Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel aan een HBO of WO Informatica opleiding die zich beweegt op het snijvlak van informatieanalyse en Informatica. 19

20 Als een relationele database uit de voegen barst 20 Steeds meer enterprise omgevingen ervaren een belasting die met gangbare enterprise webtechnologie niet meer op te vangen is. Waar voorheen enkel partijen als Google, Amazon of Netflix op zoek moesten naar een alternatief voor het gebruik van sessies in een webapplicatie, zijn er nu steeds meer omgevingen bij banken, verzekeraars en overheidsinstellingen die ook behoefte hebben aan een architectuur die zeer zware belasting aan kan. In dit kader, zoomt deze opdracht in op de belasting van de database. Door het beschikbaar stellen van (public) API s en het toegankelijk maken van informatie via apps, is het namelijk steeds vaker nodig om andere technieken toe te passen, om de beschikbaarheid hiervan te borgen en te voorkomen dat het opvragen van informatie traag wordt. Opdrachtbeschrijving Quintor wil onderzoeken, wanneer en hoe de Web-scale technologieën Hadoop & CQRS kunnen worden toegepast, als een standaard relationele database de load niet meer aan kan. Specifiek willen we de afstudeerder vragen om een omgeving op te zetten waar, op basis van het CQRS design pattern, diverse database-acties selectief via event processing worden omgeleid. Tevens willen we graag een omgeving gerealiseerd zien waar het Hadoop file system (HDFS) wordt ingezet om als alternatief voor een relationele database te dienen. Het moet in deze omgevingen mogelijk zijn om databases, van verschillende structuren en omvang, eenvoudig te testen. Werkzaamheden De kern van de opdracht is het realiseren van een proeftuinomgeving waarin CQRS & Hadoop kunnen worden getest. Met de verworven inzichten moet vervolgens een rapportage

21 worden opgesteld. Deze dient als basis voor het doen van uitspraken over toepassingsgebieden voor CQRS en Hadoop bij een overladen relationele database. Met deze informatie kan Quintor haar klanten adviseren over het gebruik van deze technologieën en proactief voorstellen doen over het vernieuwen van door Quintor beheerde klantsystemen. Technisch Voor het opzetten van de omgeving wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelstraat van Quintor. Er zal een eenvoudig aanpasbare referentieimplementatie moeten worden opgesteld voor een CQRS & een Hadoop implementatie. Waar nodig, wordt bij voorkeur programmeertaal Java of.net gebruikt. Gewenste vaardigheden/ kwaliteiten van de student: Ervaring & affiniteit met moderne programmeertechnieken (Java/.Net). Profiel afstudeerkandidaat De kandidaat studeert momenteel HBO of WO Informatica en heeft affiniteit met en kennis van software development. Ook is de kandidaat op de hoogte van moderne database concepten en oplossingen. 21

22 22

23 23

24

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB

Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Meerder opdrachten bij Quintor. Opdracht 1: Configuratiemanagement met een graph DB Het bijhouden van de configuratie van een ICT systeem kent vele aspecten. Zo is het wenselijk om netwerkinstellingen,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie