Proftaak Software Engineering P3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proftaak Software Engineering P3"

Transcriptie

1 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1

2 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak Verwaaijen Beoordeling schema uitvoering naar docenthandleiding Opdrachtgever info toegvoegd. 1.3 Dec 2010 Sjaak Verwaaijen RFID info toegevoegd 1.4 Juli 2011 Sjaak Verwaaijen Prodrive info toegevoegd. Beoordeling beter opgeschreven 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Vereiste voorkennis... 5 Het bedrijf... 6 Het werkveld... 6 Bedrijfscultuur... 6 Organisatiestructuur... 6 Directie... 8 Afdeling HRM... 8 Afdeling Administratie... 9 Afdeling Software... 9 Afdeling Information Management... 9 Afdeling Infrastructuur Communicatielijnen Opdrachtbeschrijving Toelichting SME-Concept SME-concreet Systemen Infrastructuur Databases Software Testen Overige eisen Hulpmiddelen Bedrijf versus School Rollen Consultant Opdrachtgever

4 Prodrive Studentrollen binnen het project Fasering en producten Inwerkfase Ontwerpfase Bouwfase Afrondingfase Beoordeling URS Eindproduct De uitvoering Oplevering Interne oplevering Oplevering aan opdrachtgever Oplevering voor school Kwaliteitszorg Tools Gebruik van Oracle en SVN van buiten het Fontys netwerk Testen Professionalisering Vastleggen afspraken Bijlage 1: User Requirements Specification (Document van Eisen) Bijlage 2: Plattegrond Camping Bijlage3: Koppeling URS-Klasse-Test Bijlage 4: Acceptatietestdocument layout

5 Inleiding In het eerste semester van de propedeuse heb je al kennis gemaakt met de proftaken van P1 en P2. In deze proftaken leerde je in een groep echte taken in een realistische opdracht uit te voeren. 1 Je hebt nu gekozen voor het profiel Software Engineering en we gaan weer een stap verder in het benaderen van de beroepspraktijk. In deze proftaak zal je gaan werken met een opdrachtgever en binnen een organisatiestructuur van een fictief bedrijf. We hebben daarvoor zogenaamd een bedrijf opgericht genaamd Ict4Events, waar je tijdelijk bent aangenomen op projectbasis. Tijdens dit project kan je laten zien wat je in je mars hebt. De proftaak zal zich natuurlijk focussen op de belangrijke pijlers van het vakgebied software engineering zoals Databases, Programmeren en Netwerken. Doelstelling Doel van deze proftaak is om op het gebied van software ontwikkeling, infrastructuur en databases kennis en vaardigheden integraal te verwerven in een boeiende en praktische context. De proftaak wordt parallel aan een aantal ondersteunende vakken aangeboden Vereiste voorkennis Om deze proftaak succesvol te kunnen starten moet je de volgende module voldoende beheersen: SE12 DS12 2 Om de proftaak volledig te kunnen afronden moeten alle ondersteunende modules eveneens gevolgd worden: SE21 IN21 DBS21 SLB/BV In dit document wordt eerst het bedrijf geschetst waarin je komt te werken. Hierna wordt de opdracht toegelicht en tenslotte komen schoolse zaken aan de orde zoals; studentrollen, de rollen die de docenten hebben en de beoordeling van de proftaak. 1 Voor studenten van het verkorte traject is dit wel nieuw 2 Voor studenten van het verkorte traject komen deze onderdelen in SE21v en DBS21v aan de orde. 5

6 Het bedrijf In dit hoofdstuk wordt het werkveld, de cultuur en de organisatiestructuur van het bedrijf Ict4Events toegelicht. Het werkveld Ons bedrijf Ict4Events heeft zich gespecialiseerd in de ICT-ondersteuning bij grote evenementen in Europa. Het gaat hierbij meestal om muziek, media of sportevenementen. De evenementenbranche is een groeimarkt en wij willen een grote speler in deze bedrijfstak zijn. Dit willen we bereiken door hoogwaardige software te bouwen wat op verschillende soorten evenementen snel en flexibel ingezet kan worden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare softwarecomponenten. Deze componenten maken we in principe zelf. We gebruiken onze eigen software in combinatie met state-of-the-art producten op het gebied van infrastructuur. De ICT bij evenementen is divers en afhankelijk van het type event, maar Ict4Events is staat om systemen op maat te leveren voor de infrastructuur, reclameuitingen, boekingen & registratie, toegangscontrole, muziek & belichtingondersteuning en filesharing met download. Bedrijfscultuur Ict4Events is een organisatie met jonge creatieve professionals. Wij zijn gewend met verschillende disciplines tegelijk te werken en vragen onze medewerkers over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Dit vraagt creativiteit en geeft ontplooiingskansen. Dat betekent dat je zelfstandig kunt werken maar net zo gemakkelijk in samenwerking met collega s en opdrachtgevers tot resultaten kunt komen die passen bij het kwaliteitsbeeld van ons bedrijf. Praktijkgerichte oplossingen liggen niet standaard op de plank en vereisen een creatieve en vaak ook innovatieve aanpak. Wij zijn niet alleen geïnteresseerd in wat iemand kan, maar ook in wat hij wil! Door hier actief mee bezig te zijn en initiatieven te ontwikkelen, kan iemand zelf richting geven aan zijn loopbaan bij Ict4Events. Bij Ict4Events werken betekent werken in een informele organisatie waar medewerkers, ongeacht hun functie, ontspannen met elkaar omgaan. De cultuur bij Ict4Events is zeer open. Heb je een eigen mening en wil je graag ideeën inbrengen, dan waarderen we dat. Als je kritisch kunt meedenken met de opdrachtgever, met integriteit en zorgvuldigheid opereert, je enthousiasme niet snel verliest en niet in de laatste plaats kostenbewust kunt werken, dan zul je je bij Ict4Events snel thuis voelen. Organisatiestructuur Ons bedrijf past een projectorganisatie toe om gebruik te kunnen maken van diverse specialismen en disciplines van de afdelingen. De projecten moeten leiden tot betere bedrijfsresultaten van onze organisatie. Het project dat jullie gaan uitvoeren wordt ondersteund door experts van verschillende afdelingen. Na beëindiging van het project kan het dienstverband omgezet worden naar een tijdelijk dienstverband op een van de afdelingen. Vanuit die afdelingen kun je dan weer geplaatst worden bij één of meerdere projecten. 6

7 Het personeel van Ict4Events is grofweg te verdelen in 3 groepen de artiesten, de softwareengineers en de netwerkspecialisten. De artiesten houden zich bezig met grafische en geluidseffecten die bij verschillende events gebruikt worden. De software-engineers houden zich, afhankelijk van hun ervaring, bezig met softwareontwerp en het implementeren hiervan. Maar zij kunnen ook gespecialiseerd zijn in databaseontwikkeling. De netwerkspecialisten ontwerpen en rollen netwerken uit voor de verschillende evenementen. Het ontwikkelteam staat niet in direct contact met de eindgebruiker maar de contacten lopen via de productmanagers en de opdrachtgever. De kwaliteit van het product wordt mede bewaakt door deze productmanagers. Zij zijn in staat om te beoordelen of een tussenproduct tot een goed eindresultaat leidt. ICT4Events heeft een platte projectorganisatiestructuur: naast de directie kennen we nog één hiërarchische laag, namelijk de hoofden van de ontwikkelafdelingen en de stafafdelingen. ICT4Events kent de volgende ontwikkelafdelingen: Software engineering Information Management Infrastructuur Media Verder zijn er nog de stafafdelingen personeel en organisatie (HRM), public relations (PR) en de afdeling financiën (FIN). Hieronder is het organogram van de projectorganisatie van jullie project weergegeven. Je werkt binnen 3 afdelingen en legt verantwoording af aan de productmanager. Het volledige organogram (met alle (staf)afdelingen) is op aanvraag beschikbaar. 7

8 Algemene leiding J. oosterkamp Afdelingshoofd S. Verwaaijen T. Broumels S. Roijers Productmanager Productmanager Productmanager Afdeling software engineering Afdeling Information management Afdeling Infrastructuur Productmanager Directie De directie wordt gevormd door een algemeen directeur, het hoofd HRM en de hoofden van de ontwikkelafdelingen. De dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf is in handen van Dhr.J. Oosterkamp Afdeling HRM De afdeling HRM is o.a. verantwoordelijk voor het aanname beleid, het voeren van de functioneringsgesprekken en het bijhouden van de persoonlijke dossiers. ICT4Events staat bekend om haar cultuur die medewerkers ontplooiingskansen biedt. Tegelijkertijd wordt er gewerkt in teams. Dat vraagt een investering in een heel scala aan competenties. De afdeling HRM biedt medewerkers daarbij coaching, maar houdt tegelijkertijd het belang van de teams in de gaten. 8

9 Binnen een project heeft de afdeling HRM de volgende taken: Door de projectorganisatie structuur van ICT4Events solliciteren de medewerkers bij de start van een project naar een functie in dat project. De afdeling HRM maakt een selectie uit de sollicitatiebrieven, roept medewerkers op voor een gesprek en heeft invloed op de uiteindelijke samenstelling van de teams. Zodra een nieuw team de inwerkfase heeft afgerond, worden er functioneringsgesprekken gehouden. De afdeling HRM geeft aan welke competenties in deze gesprekken per medewerker aan de orde zullen komen. De medewerkers worden hiervan tijdens de inwerkfase op de hoogte gesteld. Iedere medewerker krijgt gedurende het project een medewerker van de afdeling HRM toegewezen als coach. Deze coach is verantwoordelijk voor het voeren van de gesprekken. ICT4Events werkt met een POP, een persoonlijk ontwikkelplan. De coach van HRM is beschikbaar voor medewerkers die advies willen bij het schrijven van hun POP. Deze POP draagt bij aan het benutten van de ontplooiingskansen. De heer J Boonen is hoofd van de afdeling HRM. Afdeling Administratie De administratie is de spil van ons bedrijf. Interne en externe post verloopt via deze afdeling. De taken van de administratie zijn: Verwerken van inkomende en uitgaande, interne en externe post; Opslaan en verwerken van urenverantwoordingsformulieren; Bijhouden van aanmeldingen voor cursussen; Zorgen voor de uitgifte van ons wekelijks info bulletin. De leiding van deze afdeling is in handen Brenda Lie A Tsoen. Op dit moment zijn wij nog bezig met de invulling van de functie "administratief medewerker". In de volgende paragrafen worden de ontwikkelafdelingen uit het organogram in detail besproken Afdeling Software De afdeling software houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Object Oriented ontwerpen en programmeren. De afdeling maakt vanuit klantspecificaties de vertaalslag naar softwareoplossingen met dotnet. Deze oplossingen variëren van embedded software tot webapplicaties met ASP.net. De focus ligt op software ontwikkeling voor Windowsapplicaties met o.a. MFC en MVC. Hoofd van deze afdeling is de Heer Sjaak Verwaaijen Afdeling Information Management In-house ook weleens de afdeling databases genoemd. Deze afdeling houdt zich bezig met het organiseren van de opslag van en de toegang tot alle benodigde informatie welke om gaat in de 9

10 software. Deze afdeling werkt dan ook nauw samen met de afdeling Software. Hoofd van deze afdeling is de Heer T. Broumels. Afdeling Infrastructuur De afdeling infrastructuur zorgt er voor dat de ontwikkelde softwareoplossingen en webapplicaties op het SME door meer mensen tegelijk kunnen worden gebruikt. Daarnaast wordt, in overleg met de opdrachtgever, een oplossing op maat geboden voor een tijdelijke netwerkinfrastructuur op een event. Met de afdeling software en information management wordt samengewerkt om te zorgen dat de applicaties en gegevens zo nodig op afstand beheerd kunnen worden. Hoofd van deze afdeling is de Heer S. Roijers. Communicatielijnen Een bedrijf werkt goed als er voldoende platforms zijn. Het is immers onmogelijk om alles via of per telefoon af te handelen. ICT4Events heeft gekozen voor een hiërarchische overlegstructuur zodat het ontwikkelteam zich intensief met het product kan bezig houden en niet bij elk overleg aanwezig hoeft te zijn. Het team communiceert hoofdzakelijk met de productmanager, hij of zij is namelijk eindverantwoordelijk voor het op te leveren product. Dit productgerichte overleg zal na de inwerkperiode iedere week plaatsvinden met de productmanager of een plaatsvervanger. Bovendien heeft een vertegenwoordiger van het ontwikkelteam (projectleider) elke 2 weken een overleg met de projectcoördinator over organisatorische kwesties. 10

11 Opdrachtbeschrijving Ict4Events heeft de opdracht gekregen om de ICT te verzorgen voor een SocialMediaEvent (SME). Dit is een bijeenkomst van jongeren op een open terrein, waar de digitale communicatie optimaal is geregeld. Ict4Events moet zorgen voor het netwerk, de databases en de applicaties voor reservering en toegangscontrole. Verder op worden de eisen nog toegelicht. Toelichting SME-Concept Social Media zoals Hyves, Twitter en Facebook zorgen voor allerlei digitale contacten tussen jongeren, maar het is een vaak gehoord verwijt van achterblijvers op de digitale snelweg; al dat virtuele gecommuniceer staat echt contact met de medemens alleen in de weg! Waarom niet mensen in levende lijve ontmoeten, juist door het Internet? Dit zie je steeds ook vaker gebeuren. Bijvoorbeeld de flashmobs in grote steden, opeens komen groepen mensen, die elkaar kennen van de socialmedia, bij elkaar om iets ongebruikelijks te doen bijvoorbeeld te zingen of te dansen midden op een plein. Opnames hiervan worden meestal op het Internet geplaatst. Ook is er de apéro géant, samen gaan eten en gaan drinken op een originele plek. In Frankrijk zelfs met zo n duizend mensen. Zelfs Tweakers.net organiseert zijn eerste nietvirtuele gathering voor bezoekers omdat er behoefte aan is. Het SME speelt in op deze behoefte en wil de jongeren bij elkaar brengen om ook fysiek hun ervaringen, ideeën en talenten te delen. Bij dit event worden digitale hulpmiddelen ingezet om het sociale contacten interessanter, mooier en grootser te maken. Zo kunnen er muziek- en video opnamen gemaakt en ge-edit worden. Deze bestanden kunnen dan ook weer door de deelnemers download en geshared worden. Beamers en grote schermen kunnen gebruikt worden om gemaakte digitale producties te laten zien. Discussiërend picknicken gaat met de laptop erbij, zodat ook Google kan meedoen en er worden polls gehouden om meningen te peilen en stemmingen te houden. SME-concreet Jongeren worden benaderd via de bekende SocialMedia communities om aan het event deel te nemen. Het event wordt gehouden op de camping Valkenhof in Westerbork, zie plattegrond van de camping in bijlage 2 De jongeren komen op de camping met tenten, allerlei digitale apparatuur en kunnen van uit de tent hun computers aan elkaar koppelen. Verder is er een hoofdgebouw waar de catering plaats vindt en de SME- pc-dokter aanwezig is om deelnemers te helpen bij computerstoringen. Verder staan er een aantal PC s in deze ruimte in een eigen netwerk, met o.a. editsoftware voor video en geluid. In deze tent zijn ook veilige opslagplaatsen voor bijvoorbeeld videocamera s van de bezoekers. Tenslotte is hier ook de opslag van materiaal dat uitgeleend kan worden. 11

12 Het is duidelijk dat dit event hoogwaardige ICT-ondersteuning noodzakelijk maakt op het gebied van infrastructuur, database en software. ICT4Events is daarom ook erg blij met deze opdracht. In de eerste uitvoering van het event moet de hele infrastructuur verzorgd zijn, een inschrijvingssysteem beschikbaar zijn, toegangscontrolesysteem aanwezig en een catalogussysteem met filesharing en downloading mogelijk zijn. Systemen Vanuit de beschrijving van het SME-concept zijn de volgende globale eisen geformuleerd. File sharing: Bezoekers kunnen files beschikbaar stellen om te sharen. Dit zal moeten door het presenteren van catalogus. Het is niet namelijk inzichtelijk welke gebruiker welke files beschikbaar stelt op het event. Men kan hierdoor port scans gaan uitvoeren over het gehele netwerk wat de snelheid van het netwerk niet ten goede komt. Hier moet daarom een goede oplossing d.m.v. een catalogus voor komen. Inschrijven en reserveren van een kampeerplek naar keuze: Bezoekers willen met hun Socialmediavrienden en kennissen fysiek dicht bij elkaar in de buurt en/of op een specifieke locatie van de camping kunnen staan. Dat betekent dat de plaats niet wordt aangewezen op dag één van het evenement, maar dat deze bij inschrijving al kan worden gekozen. Snelle controle van toegangsbewijs en geldigheid van het toegangsbewijs: Bezoekers moeten snel door de controle. Ook als men pas n dag van te voren heeft betaald moeten de portiers snel kunnen controleren of er betaald is. Vanuit het overleg van de productmanager met de opdrachtgever is gekomen dat de volgende systemen ontworpen en gebouwd moeten worden. Netwerk infrastructuur o Bedraad en draadloos netwerk beschikbaar over het hele terrein. o Afgeschermd netwerk voor servers en specifieke applicaties. o Centrale gateway voor Internet toegang. Filesharing catalogus o Verschillende mediatypen files o Downloaden files o Sharen files o Oneindig diepe categorieënstructuur. o Informatie van files bijhouden. o Zoeken naar files/categorieën o Gebruikersrechten o Opschoon mogelijkheid o Informatie over files (thumb up/down) o Mogelijk verbinden met Microsoft Active directory Reserveringssysteem o Boeken reservering voor een groep o Kiezen van kampeerplaats d.m.v. plattegrond 12

13 o Huurmogelijkheid extra materiaal met vastlegging als betaling binnen is o Zoekmogelijkheid naar vrije kampeerplaats o Speciale reserveringsvakken geven melding. (lawaaiplek, handicap) o Uitgeven van RFID polsbandjes Toegangscontrolesysteem o Gebruikersgroepen o Reservering realtime bekijken (RFID) In overleg met de opdrachtgever zal de projectgroep deze requirements helder moeten krijgen. Hieronder worden de verschillende systemen nog eens toegelicht vanuit de verschillende vakgebieden. Infrastructuur Op het SME-terrein moet een infrastructuur worden ingericht met routers, switches, bekabeling en een draadloos netwerk waarop alle deelnemers hun computers en hun eigen spullen kunnen aansluiten. In het hoofdgebouw komt een klein apart netwerkje voor de pc s waarop de zelfgemaakte applicaties, databases, active directory server etc. draaien. Dit moet beveiligd en afgeschermd worden van de rest van het grote netwerk om te zorgen dat de applicaties goed blijven functioneren. Producten: Ontwerp van een combinatie van bedraad en wireless netwerk beschikbaar op het hele terrein (fysieke opstelling en logisch ontwerp). Laat op de plattegrond zien waar je welk soort netwerk wil gebruiken en geef aan waar wireless accesspoints zouden moeten komen Ontwerp en realisatie van een klein afgeschermd netwerk voor de databases, active directory servers en applicatie servers. Het ontwerp bevat een netwerktekening en een goed doordacht IP-plan met slim gekozen subnetten. Ontwerp en realisatie van een file sharing server waarbij je in staat bent om aan gebruikers rechten toe te kennen op basis van hun gebruikersgroep. Bedenk zelf mogelijke groepen. Realisatie van een demonetwerk voor een proof of concept van bovenstaande producten. Dit demonetwerk bevat alle functionaliteiten waarop de ontwikkelde applicaties kunnen worden getest. Je kunt hiervoor gebruik maken van virtuele machines op jullie studentlaptops. Daarvoor kun je je IN21 machines converteren vanaf ESX met VMware converter. Als je voor het demo-netwerk meerdere laptops met elkaar wil verbinden kun je een netwerkswitch lenen bij de ISSD. Databases Gegevens moeten worden op een dusdanige manier worden opgeslagen dat deze niet op de een of andere manier kwijt raken of corrupt worden. Ook moeten de gegevens op een efficiënte manier benaderd en gemuteerd kunnen worden. Dit kan worden bereikt door voorafgaand een goed ontwerp van de database(s) te realiseren in samenwerking met de afdeling software alvorens de database te realiseren. 13

14 Tip: maak slim gebruik van de technieken uit de databases vakken om aan de gestelde eisen te voldoen. Naast ontwerpen en scripts voor het aanmaken (en eventueel vullen met testdata) van de databases moet de degelijkheid van het ontwerp worden aangetoond. Dit laatste is een belangrijke eis van de kwaliteitsmanager. Software Voor het SME moeten verschillende soorten applicaties gemaakt worden, zie de beschrijving van de systemen hierboven. Al deze applicaties gaan gebruik maken van de door de afdeling Information management ontworpen databases. De projectgroep gaat deze applicaties parallel ontwikkelen wat natuurlijk een complex gebeuren is. Het maken van goede user requirements documenten (URS) is hierbij een belangrijk vereiste, hierin moet ook duidelijk aangegeven worden wat de prioriteiten zijn van de verschillende functionaliteiten, dit moet afgestemd worden met de productmanager. De software moet op een zodanige manier gemaakt worden dat deze eenvoudig uit te breiden is met nieuwe functionaliteiten en bestaat uit onderdelen (klassen) die eenvoudig herbruikbaar zijn in andere projecten. Bovenstaande randvoorwaarden hebben tot gevolg dat de volgende eisen aan de software gesteld gaan worden: 1. De specificaties in het URS worden met behulp van usecases en scenario s beschreven 2. De ontwerpen worden in UML gemaakt. 3. De applicatie is op een correct object georiënteerd manier ontworpen. 4. De code is voorzien van commentaar. 5. Er worden logische namen gebruikt voor de verschillende onderdelen. 6. Wijzigingen in de software worden ook in de documentatie verwerkt. De projectgroep maakt gebruik van een RFID systeem, deze kan o.a. gebruikt worden voor toegangscontrole, reserveren en ophalen van spullen, en betalingen op het terrein. Testen Tijdens het ontwikkelproces van een softwaresysteem kunnen allerlei soorten testen worden uitgevoerd. In dit project doen we n soort acceptatietest. Een soort, want een acceptatietest is veel uitgebreider dan wat wij doen. De testsoort is een zogenaamde black-box test en is gebaseerd op de functionele eisen. Er wordt beoordeeld vanuit de kennis van wat het systeem moet doen, alleen de buitenkant is van belang. Black-box test bieden de ontwikkelaar inzicht in de kwaliteit van het systeem dat ter acceptatie wordt aangeboden en zij informeren de opdrachtgever, gebruiker en beheerder over de mate waarin aan de opdracht is voldaan en het systeem in productie kan worden genomen. De acceptatietest is een door de gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-hetproductie-omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoet. Na het opstellen van de functionele specificaties kunnen al de testcases worden opgesteld. 14

15 Overige eisen Ict4Events maakt al zijn applicatie in C# m.b.v. VisualStudio dus ook de applicaties voor dit event. Hulpmiddelen. Via de ISSD zijn switches, WLAN access points, RFID-tags en andere hardware te leen. 15

16 Bedrijf versus School Hoe goed we ook een bedrijfssituatie nabootsen er moet altijd een link naar het onderwijs worden gemaakt. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de relatie is gemaakt. Rollen De proftaak is een nabootsing van een praktijksituatie. Veel onduidelijkheden laten zich eenvoudig oplossen door vanuit de praktijk naar een rol te kijken. Houd er dus steeds rekening mee in welke rol je iemand aanspreekt. Hieronder zie je met wie je als junior software engineer van ICT4Events (student) communiceert binnen de proftaak en hoe die rol wordt ingevuld. Wie Wat Hoe Wanneer Vakeigenaar proftaak Projectencoördinator Bespreekt de organisatorische aspecten met de projectleiders. 2 Wekelijks overleg Vakdocent/eigenaar DB,SE,INFRA Consultant Begeleidt op inhoudelijke kennis en vaardigheden Tijdens les/afspraak Tutor/projectbegeleider Productmanager Bewaakt de functionaliteit. Communiceert met opdrachtgever. Begeleidt afstandelijk procesmatig en inhoudelijk het ontwikkelteam. Studieloopbaanbegeleider HRM Ondersteunt het ontwikkelproces van het individuele lid van de projectgroep Beoordeellaar Productmanager Beoordeelt de producten bij de opleveringen en het proces gedurende het project. CE of PiE Opdrachtgever Stelt de eisen en krijgt tussentijdse rapportages Volgens rooster of op afspraak Volgens rooster of op afspraak Tijdens opleveringen/ beoordelingen Op afspraak week 1 of 2 Prodrive Reviewer Review van het ontwerpdocument Op afspraak week 4 of 5 Consultant Een consultant inschakelen kost tijd en geld. Maar zorg dat je minimaal feedback krijgt op je ERD, infrastructuurdiagram en op het klassendiagram. Deze feedback wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd met de productmanager. Opdrachtgever De opdrachtgever voor ICT4Events is slechts beperkt aanspreekbaar. Hij heeft weinig tijd en zit veel in het buitenland. Toch zul je in de beginweken van het project (week 1 of 2) een gesprek moeten regelen om de opdracht helder te krijgen en onduidelijkheden weg te nemen. Later in het project zal de opdrachtgever graag op de hoogte gehouden willen worden van de voortgang d.m.v. een update via . Het gesprek wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd met de productmanager. Prodrive Het is belangrijk dat onze proftaken overeenkomen met opdrachten die in de praktijk voorkomen. Maar vooral ook dat de uitwerkingen voldoen aan de eisen die in het bedrijfsleven gangbaar zijn. 16

17 Daarom zullen software engineers van het bedrijf Prodrive ( )jullie ontwerpdocumenten reviewen. Dit zal in week 4/5 gebeuren in een sessie van c.a. 1 uur bij het bedrijf. Tijdens deze sessie wordt jullie ontwerpdocument besproken en maken jullie een verslag dat zij aan het eind van de sessie ondertekenen. Dit verslag lever je in bij de productmanager. Procedure: Zend het URS na goedkeuring van de productmanager op naar: dit is in week 2/3 en maak een afspraak voor de review van het ontwerpdocument. Deze review is in week 4/5 Zend het ontwerpdocument minimaal 3 werkdagen voor de afspraak naar Lever het ondertekende verslag van de review in bij je productmanager. Secretaris documenteert het reviewverslag Studentrollen binnen het project Een projectgroep bestaat uit 5 á 6 personen die verschillende rollen in het project kunnen vervullen, maar daarbij is ieder projectlid wel goed op de hoogte van de werkzaamheden van de andere rollen. We onderscheiden: Projectleider: is de trekker van het project, heeft overzicht, verdeelt taken, stemt deze op elkaar af, stelt actiepunten vast, controleert de voortgang en stelt indien nodig de planning bij. Secretaris: Houdt het projectdossier bij, is verantwoordelijk voor de documentatie van het project. De gespreksverslagen met o.a. opdrachtgever, consultant en Prodrive moet hij/zij dus goed documenteren. Rapporteur: Is eindredacteur van de eindrapportage, verzorgt de eindpresentatie, koppelt terug op gestelde doelstellingen. Kwaliteits manager: is de eindverantwoordelijke als het gaat om kwaliteit van de in het project opgeleverde producten (documentatie, software sources, ). Projectlid: Werkt inhoudelijk mee aan alle projectactiviteiten volgens planning afgesproken werkzaamheden, schrijft aan het eind van het project een stuk zelfreflectie over het functioneren binnen het team. Ieder groepslid vervult ook de rol van projectlid. Per week rouleren de volgende rollen: Voorzitter: Opent bij de bijeenkomst de vergadering. Licht de agenda toe, stelt tijdschema voor, leidt het gesprek. Notulist: Noteert tijdens de bijeenkomst de belangrijkste redeneringen/argumenten en de besluiten, zorgt ervoor dat één dag voorafgaand aan de bijeenkomst agenda en vergaderstukken in ieders bezit zijn. De invulling van deze rollen moet volgens de richtlijnen van Beroepsvaardigheden. Groepsleden zijn op de projectdag van uur aanwezig. 17

18 18

19 Fasering en producten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de organisatie rond de proftaak geregeld is. Omdat de proftaak een nabootsing van de praktijk is, staat in dit hoofdstuk een aantal zaken uitgelegd zoals je ze in de praktijk ook ziet. Een software ontwikkelproces kan ingedeeld worden in een aantal fases. In elke fase worden een aantal producten opgeleverd. Er zijn allerlei soorten faseringen mogelijk, wij kiezen bij deze proftaak voor een eenvoudig verdeling in 4 fasen. Inwerkfase In deze fase wordt het project opgestart en domeinkennis opgedaan. Dit wil zeggen teamafspraken worden gemaakt om het team goed te laten functioneren. Hierbij moet je denken aan reglementen, activiteitenlijsten, rolverdelingen, ingericht documentenbeheer en software omgeving inrichting. Al bij de eerste bijeenkomst zal een eerste globale planning moeten worden gemaakt met activiteiten, producten en opleveringstijdstippen. Verder zal in deze fase ieder teamlid voldoende kennis moeten verkrijgen om de systemen te kunnen maken. Hiervoor zijn natuurlijk de lessen op het gebied van programmeren, databases en infrastructuur van belang. Maar de groep zal zeker ook zelf onderzoek moeten uitvoeren en dat aan elkaar moeten rapporteren. Ook zal in deze fase ELK teamlid zich het domeinmodel van de systemen eigen moeten maken. Dat zal moeten gebeuren door een degelijke analyse welke leidt tot een URS (zie bijlage). Hiervoor zal o.a. de opdrachtgever geïnterviewd moeten worden. Het URS zal volledig begrepen en geaccepteerd moeten worden voordat het team een PID kan gaan opstellen voor de volgende fase van het ontwikkeltraject. Het team zal een PID moeten maken volgens de richtlijnen geleerd in het vak Beroepsvaardigheden (BV) en bevat o.a. de noodzakelijke geplande activiteiten om tot een werkende applicatie te komen die voldoet aan de requirements, zoals in het URS is opgesteld. De producten van deze fase zijn daarom het URS en het PID. De productmanager zal feedback geven op de conceptversie. In deze fase of in de volgende fase moet de groepsleden een peerassessment houden en deze informatie aan HRM en de productmanager aanleveren. Het URS wordt opgestuurd naar Prodrive. Ontwerpfase In deze fase wordt het product ontworpen op de wijze die met de productmanager overeengekomen is (URS). Hiervoor zullen de databaseontwerpen, de infrastructuurontwerpen, de softwareontwerpen en de gedetailleerde UIontwerpen moeten worden gemaakt. Deze producten komen in één ontwerpdocument en de productmanager zal feedback geven op de conceptversie. Verder zal een er review worden gegeven op de ontwerpen door Prodrive. Hiervoor moet er een afspraak worden gemaakt met J. Mandemaker. Zie de beschreven procedure hierboven. Bouwfase In deze fase worden de verschillende deelapplicaties ontwikkeld volgens de afspraken in het URS en volgens de ontwerpen in het ontwerpdocument. De kwaliteit van de code moet voldoen aan de gestelde eisen van het bedrijf. 19

20 Afrondingfase Tenslotte vindt de oplevering van het systeem aan de productmanager en opdrachtgever plaats. De groep demonstreert de functionaliteit van het systeem, beantwoordt de vragen en licht onduidelijkheden toe. De groep laat ook zien dat ze gebouwd hebben wat de opdrachtgever heeft gevraagd en dat de applicaties voldoen aan de vereiste kwaliteit, d.w.z. de programma s werken correct, zijn robuust en zijn begrijpelijk. Verder is de code eenvoudig uitbreidbaar en ook herbruikbaar. De acceptatietest wordt ook in deze fase uitgevoerd. Antwoorden waarop bij deze test gegeven moeten worden: kan het systeem in productie en beheer worden genomen? Welke risico s worden daarbij genomen? Hebben we aan onze verplichtingen voldaan? Beoordeling De studiebelasting van deze proftaak is 84 SBU (= 3 EC s studiepunten). Tijdens de proftaak wordt gewerkt aan alle competenties. Zie o.a. het blokboek. De proftaak valt in 3 beroepsproducten uiteen die een afzonderlijk beoordelingsresultaat opleveren, dit zijn de User Requirements Specification, het Eindproduct en de Uitvoering. Deze beroepsproducten worden op een DVD ter beoordeling opgeleverd. Deze DVD moet op de vrijdag in de week vóór de oplevering in het bezit zijn van de productmanager. Anders kan de oplevering NIET doorgaan. Het spreekt voor zich dat deze DVD compleet, verzorgd en overzichtelijk is. URS De URS is een document wat duidelijk moet maken wat de klant wil dat er gebouwd gaat worden. Alle betrokkenen van het project moeten uit dit document kunnen afleiden wat het systeem behelst. In het document moeten daarom de eisen en de functionaliteit helder, compleet en eenduidig beschreven zijn. Voor het URS-document is een template beschikbaar in de bijlage. Eindproduct In deze proftaak werk je aan 3 verschillende deelproducten, die samen tot de realisatie van het eindproduct leiden. Deze deelproducten moeten voldoende zijn beoordeeld om het eindproduct voldoende beoordeeld te krijgen Eindproduct Ontwerpdocument Applicaties Acceptatietest 20

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Informatica 2 Studiehandleiding

Informatica 2 Studiehandleiding Informatica 2 Studiehandleiding Embedded Systems Engineering Groep: ES1D ir drs E.J Boks 25-02-2010 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 3 3 Beoordeling... 4 4 Eisen aan het verslag... 6 Voorbeeld

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 29, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4

Uitstroom + Crebonummer Applicatie- en mediaontwikkelaar; Crebonummer 25187 Niveau Niveau 4 VOORBLAD FORMAT BLAUWDRUK VAN DE OPLEIDING Algemene informatie Blauwdruk Ontwerper: Isolde Kolkhuis Tanke Ontwerpdatum: 23 september 2015 Versie: 03 Domein: Informatie- en communicatietechnologie Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo.

Plan van Aanpak SNES BANK 4/28/2015. 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo. 4/28/2015 Plan van Aanpak SNES BANK 0866809 - Nina Donia 0902465 - Thijs de Ruiter 0890765 - Bryan Vermaat 0899670 - Imro Brammerloo Opdrachtgever: E. van der Ven Te Rotterdam TECHNISCHE INFORMATICA 1C

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Practicumhandleiding. (versie 2010)

Practicumhandleiding. (versie 2010) (versie 2010) Belangrijk! In deze handleiding treft u alle informatie aan die nodig is voor de uitvoering van het practicum. Behalve de organisatie van het practicum zelf en een korte beschrijving van

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE

STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE STRABRECHT COLLEGE WORDPRESS WEBSITE Na het bekijken van de aangeleverde.psd bestanden, blijkt er nog veel onduidelijkheden over de functionaliteit van de website. Met name wat de elementen zijn en de

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan Software Quality Assurance Plan GameTrac Versie Datum Auteur(s) Opmerking 1.0 10-12-2010 Bram Bruyninckx Eerste iteratie 1 Door hieronder te tekenen verklaart u akkoord te zijn met dit document en zijn

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Rapport over de functie van Software engineer (sr)

Rapport over de functie van Software engineer (sr) Rapport over de functie van Software engineer (sr) Identificatienummer: nl Publicatiedatum: 2 maart 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Software engineer (sr)' zoals die door Torck International

Nadere informatie

Projectdocument [versie 2.0]

Projectdocument [versie 2.0] Projectdocument [versie 2.0] Static Void 2 december 2011 Universiteit van Utrecht Team 2 Dit projectdocument is gemaakt door StaticVoid (team 2) voor het vak Introductieproject Informatica (INFOB1PICA).

Nadere informatie

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012

Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Plan van Aanpak IVS website: Stichting Innovision Solutions Vlietstraat 11 A 4535 HA Terneuzen KvK: 20170195 24 Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Projectopdracht..3 2 Deliverables 4 3 Projectgrenzen/activiteiten

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008

Moduleoverzicht Moduleoverzicht Scorion Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Moduleoverzicht Datum: 9 april 2008 1 Parantion 2008 Scorion: het instrument Scorion ondersteunt professionals bij de persoonlijke professionele ontwikkeling op basis van competenties. Scorion stelt een

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1 GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl Esra Atescelik juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Concept Culture Shock.3 1.1 Definitief concept 4 1.2 Interactief gedeelte van de film..4

Nadere informatie

Raspberry Pi Webhosting Datacenter

Raspberry Pi Webhosting Datacenter Raspberry Pi Webhosting Datacenter Bram De Meester Bram Scheerder Jan Vernackt Projecten 1 Academiejaar 2013-2014 Professionele Bachelor ICT Inhoud Vastleggen projectvoorstel... 2 Omschrijving van het

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica

Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Zelfreflectie Jaar 1 Marco Kleine Deters 1550275 Bedrijfskundige Informatica Auteur: Marco Kleine Deters Opleiding: Bedrijfskundige Informatica Klas: BIEV2B Studentcode: 1550275 Datum: 8-6-2009 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

van A naar Beter app

van A naar Beter app Procesverslag RWS: Doorontwikkeling van A naar Beter app Uitgave: 6-12-2012, versie 1.0 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave 1. Inleiding... 03 2. Organisatie

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4

Titel: Projectdocumenten niveau 4. Versie: 0.6. Datum: 28 augustus 2008. Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer. Projectdocumenten Niveau 4 Titel: Projectdocumenten niveau 4 Versie: 0.6 Datum: 28 augustus 2008 Auteur: Harmen Steenbergen / Titia Brouwer Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding...4 Algemeen...4 Planning en logboek...4 Definitiestudie...4

Nadere informatie

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder

Netwerkbeheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. Netwerkbeheerder Netwerkbeheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo)

Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem Demonstratie (Demo) Februari 2016 Colofon Uitgave Datum Februari 2016 Versie definitief Aanbesteding Inkoop Ondersteunend Systeem en Inhuursysteem

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie