Proftaak Software Engineering P3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proftaak Software Engineering P3"

Transcriptie

1 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1

2 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak Verwaaijen Beoordeling schema uitvoering naar docenthandleiding Opdrachtgever info toegvoegd. 1.3 Dec 2010 Sjaak Verwaaijen RFID info toegevoegd 1.4 Juli 2011 Sjaak Verwaaijen Prodrive info toegevoegd. Beoordeling beter opgeschreven 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Vereiste voorkennis... 5 Het bedrijf... 6 Het werkveld... 6 Bedrijfscultuur... 6 Organisatiestructuur... 6 Directie... 8 Afdeling HRM... 8 Afdeling Administratie... 9 Afdeling Software... 9 Afdeling Information Management... 9 Afdeling Infrastructuur Communicatielijnen Opdrachtbeschrijving Toelichting SME-Concept SME-concreet Systemen Infrastructuur Databases Software Testen Overige eisen Hulpmiddelen Bedrijf versus School Rollen Consultant Opdrachtgever

4 Prodrive Studentrollen binnen het project Fasering en producten Inwerkfase Ontwerpfase Bouwfase Afrondingfase Beoordeling URS Eindproduct De uitvoering Oplevering Interne oplevering Oplevering aan opdrachtgever Oplevering voor school Kwaliteitszorg Tools Gebruik van Oracle en SVN van buiten het Fontys netwerk Testen Professionalisering Vastleggen afspraken Bijlage 1: User Requirements Specification (Document van Eisen) Bijlage 2: Plattegrond Camping Bijlage3: Koppeling URS-Klasse-Test Bijlage 4: Acceptatietestdocument layout

5 Inleiding In het eerste semester van de propedeuse heb je al kennis gemaakt met de proftaken van P1 en P2. In deze proftaken leerde je in een groep echte taken in een realistische opdracht uit te voeren. 1 Je hebt nu gekozen voor het profiel Software Engineering en we gaan weer een stap verder in het benaderen van de beroepspraktijk. In deze proftaak zal je gaan werken met een opdrachtgever en binnen een organisatiestructuur van een fictief bedrijf. We hebben daarvoor zogenaamd een bedrijf opgericht genaamd Ict4Events, waar je tijdelijk bent aangenomen op projectbasis. Tijdens dit project kan je laten zien wat je in je mars hebt. De proftaak zal zich natuurlijk focussen op de belangrijke pijlers van het vakgebied software engineering zoals Databases, Programmeren en Netwerken. Doelstelling Doel van deze proftaak is om op het gebied van software ontwikkeling, infrastructuur en databases kennis en vaardigheden integraal te verwerven in een boeiende en praktische context. De proftaak wordt parallel aan een aantal ondersteunende vakken aangeboden Vereiste voorkennis Om deze proftaak succesvol te kunnen starten moet je de volgende module voldoende beheersen: SE12 DS12 2 Om de proftaak volledig te kunnen afronden moeten alle ondersteunende modules eveneens gevolgd worden: SE21 IN21 DBS21 SLB/BV In dit document wordt eerst het bedrijf geschetst waarin je komt te werken. Hierna wordt de opdracht toegelicht en tenslotte komen schoolse zaken aan de orde zoals; studentrollen, de rollen die de docenten hebben en de beoordeling van de proftaak. 1 Voor studenten van het verkorte traject is dit wel nieuw 2 Voor studenten van het verkorte traject komen deze onderdelen in SE21v en DBS21v aan de orde. 5

6 Het bedrijf In dit hoofdstuk wordt het werkveld, de cultuur en de organisatiestructuur van het bedrijf Ict4Events toegelicht. Het werkveld Ons bedrijf Ict4Events heeft zich gespecialiseerd in de ICT-ondersteuning bij grote evenementen in Europa. Het gaat hierbij meestal om muziek, media of sportevenementen. De evenementenbranche is een groeimarkt en wij willen een grote speler in deze bedrijfstak zijn. Dit willen we bereiken door hoogwaardige software te bouwen wat op verschillende soorten evenementen snel en flexibel ingezet kan worden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare softwarecomponenten. Deze componenten maken we in principe zelf. We gebruiken onze eigen software in combinatie met state-of-the-art producten op het gebied van infrastructuur. De ICT bij evenementen is divers en afhankelijk van het type event, maar Ict4Events is staat om systemen op maat te leveren voor de infrastructuur, reclameuitingen, boekingen & registratie, toegangscontrole, muziek & belichtingondersteuning en filesharing met download. Bedrijfscultuur Ict4Events is een organisatie met jonge creatieve professionals. Wij zijn gewend met verschillende disciplines tegelijk te werken en vragen onze medewerkers over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Dit vraagt creativiteit en geeft ontplooiingskansen. Dat betekent dat je zelfstandig kunt werken maar net zo gemakkelijk in samenwerking met collega s en opdrachtgevers tot resultaten kunt komen die passen bij het kwaliteitsbeeld van ons bedrijf. Praktijkgerichte oplossingen liggen niet standaard op de plank en vereisen een creatieve en vaak ook innovatieve aanpak. Wij zijn niet alleen geïnteresseerd in wat iemand kan, maar ook in wat hij wil! Door hier actief mee bezig te zijn en initiatieven te ontwikkelen, kan iemand zelf richting geven aan zijn loopbaan bij Ict4Events. Bij Ict4Events werken betekent werken in een informele organisatie waar medewerkers, ongeacht hun functie, ontspannen met elkaar omgaan. De cultuur bij Ict4Events is zeer open. Heb je een eigen mening en wil je graag ideeën inbrengen, dan waarderen we dat. Als je kritisch kunt meedenken met de opdrachtgever, met integriteit en zorgvuldigheid opereert, je enthousiasme niet snel verliest en niet in de laatste plaats kostenbewust kunt werken, dan zul je je bij Ict4Events snel thuis voelen. Organisatiestructuur Ons bedrijf past een projectorganisatie toe om gebruik te kunnen maken van diverse specialismen en disciplines van de afdelingen. De projecten moeten leiden tot betere bedrijfsresultaten van onze organisatie. Het project dat jullie gaan uitvoeren wordt ondersteund door experts van verschillende afdelingen. Na beëindiging van het project kan het dienstverband omgezet worden naar een tijdelijk dienstverband op een van de afdelingen. Vanuit die afdelingen kun je dan weer geplaatst worden bij één of meerdere projecten. 6

7 Het personeel van Ict4Events is grofweg te verdelen in 3 groepen de artiesten, de softwareengineers en de netwerkspecialisten. De artiesten houden zich bezig met grafische en geluidseffecten die bij verschillende events gebruikt worden. De software-engineers houden zich, afhankelijk van hun ervaring, bezig met softwareontwerp en het implementeren hiervan. Maar zij kunnen ook gespecialiseerd zijn in databaseontwikkeling. De netwerkspecialisten ontwerpen en rollen netwerken uit voor de verschillende evenementen. Het ontwikkelteam staat niet in direct contact met de eindgebruiker maar de contacten lopen via de productmanagers en de opdrachtgever. De kwaliteit van het product wordt mede bewaakt door deze productmanagers. Zij zijn in staat om te beoordelen of een tussenproduct tot een goed eindresultaat leidt. ICT4Events heeft een platte projectorganisatiestructuur: naast de directie kennen we nog één hiërarchische laag, namelijk de hoofden van de ontwikkelafdelingen en de stafafdelingen. ICT4Events kent de volgende ontwikkelafdelingen: Software engineering Information Management Infrastructuur Media Verder zijn er nog de stafafdelingen personeel en organisatie (HRM), public relations (PR) en de afdeling financiën (FIN). Hieronder is het organogram van de projectorganisatie van jullie project weergegeven. Je werkt binnen 3 afdelingen en legt verantwoording af aan de productmanager. Het volledige organogram (met alle (staf)afdelingen) is op aanvraag beschikbaar. 7

8 Algemene leiding J. oosterkamp Afdelingshoofd S. Verwaaijen T. Broumels S. Roijers Productmanager Productmanager Productmanager Afdeling software engineering Afdeling Information management Afdeling Infrastructuur Productmanager Directie De directie wordt gevormd door een algemeen directeur, het hoofd HRM en de hoofden van de ontwikkelafdelingen. De dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf is in handen van Dhr.J. Oosterkamp Afdeling HRM De afdeling HRM is o.a. verantwoordelijk voor het aanname beleid, het voeren van de functioneringsgesprekken en het bijhouden van de persoonlijke dossiers. ICT4Events staat bekend om haar cultuur die medewerkers ontplooiingskansen biedt. Tegelijkertijd wordt er gewerkt in teams. Dat vraagt een investering in een heel scala aan competenties. De afdeling HRM biedt medewerkers daarbij coaching, maar houdt tegelijkertijd het belang van de teams in de gaten. 8

9 Binnen een project heeft de afdeling HRM de volgende taken: Door de projectorganisatie structuur van ICT4Events solliciteren de medewerkers bij de start van een project naar een functie in dat project. De afdeling HRM maakt een selectie uit de sollicitatiebrieven, roept medewerkers op voor een gesprek en heeft invloed op de uiteindelijke samenstelling van de teams. Zodra een nieuw team de inwerkfase heeft afgerond, worden er functioneringsgesprekken gehouden. De afdeling HRM geeft aan welke competenties in deze gesprekken per medewerker aan de orde zullen komen. De medewerkers worden hiervan tijdens de inwerkfase op de hoogte gesteld. Iedere medewerker krijgt gedurende het project een medewerker van de afdeling HRM toegewezen als coach. Deze coach is verantwoordelijk voor het voeren van de gesprekken. ICT4Events werkt met een POP, een persoonlijk ontwikkelplan. De coach van HRM is beschikbaar voor medewerkers die advies willen bij het schrijven van hun POP. Deze POP draagt bij aan het benutten van de ontplooiingskansen. De heer J Boonen is hoofd van de afdeling HRM. Afdeling Administratie De administratie is de spil van ons bedrijf. Interne en externe post verloopt via deze afdeling. De taken van de administratie zijn: Verwerken van inkomende en uitgaande, interne en externe post; Opslaan en verwerken van urenverantwoordingsformulieren; Bijhouden van aanmeldingen voor cursussen; Zorgen voor de uitgifte van ons wekelijks info bulletin. De leiding van deze afdeling is in handen Brenda Lie A Tsoen. Op dit moment zijn wij nog bezig met de invulling van de functie "administratief medewerker". In de volgende paragrafen worden de ontwikkelafdelingen uit het organogram in detail besproken Afdeling Software De afdeling software houdt zich bezig met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Object Oriented ontwerpen en programmeren. De afdeling maakt vanuit klantspecificaties de vertaalslag naar softwareoplossingen met dotnet. Deze oplossingen variëren van embedded software tot webapplicaties met ASP.net. De focus ligt op software ontwikkeling voor Windowsapplicaties met o.a. MFC en MVC. Hoofd van deze afdeling is de Heer Sjaak Verwaaijen Afdeling Information Management In-house ook weleens de afdeling databases genoemd. Deze afdeling houdt zich bezig met het organiseren van de opslag van en de toegang tot alle benodigde informatie welke om gaat in de 9

10 software. Deze afdeling werkt dan ook nauw samen met de afdeling Software. Hoofd van deze afdeling is de Heer T. Broumels. Afdeling Infrastructuur De afdeling infrastructuur zorgt er voor dat de ontwikkelde softwareoplossingen en webapplicaties op het SME door meer mensen tegelijk kunnen worden gebruikt. Daarnaast wordt, in overleg met de opdrachtgever, een oplossing op maat geboden voor een tijdelijke netwerkinfrastructuur op een event. Met de afdeling software en information management wordt samengewerkt om te zorgen dat de applicaties en gegevens zo nodig op afstand beheerd kunnen worden. Hoofd van deze afdeling is de Heer S. Roijers. Communicatielijnen Een bedrijf werkt goed als er voldoende platforms zijn. Het is immers onmogelijk om alles via of per telefoon af te handelen. ICT4Events heeft gekozen voor een hiërarchische overlegstructuur zodat het ontwikkelteam zich intensief met het product kan bezig houden en niet bij elk overleg aanwezig hoeft te zijn. Het team communiceert hoofdzakelijk met de productmanager, hij of zij is namelijk eindverantwoordelijk voor het op te leveren product. Dit productgerichte overleg zal na de inwerkperiode iedere week plaatsvinden met de productmanager of een plaatsvervanger. Bovendien heeft een vertegenwoordiger van het ontwikkelteam (projectleider) elke 2 weken een overleg met de projectcoördinator over organisatorische kwesties. 10

11 Opdrachtbeschrijving Ict4Events heeft de opdracht gekregen om de ICT te verzorgen voor een SocialMediaEvent (SME). Dit is een bijeenkomst van jongeren op een open terrein, waar de digitale communicatie optimaal is geregeld. Ict4Events moet zorgen voor het netwerk, de databases en de applicaties voor reservering en toegangscontrole. Verder op worden de eisen nog toegelicht. Toelichting SME-Concept Social Media zoals Hyves, Twitter en Facebook zorgen voor allerlei digitale contacten tussen jongeren, maar het is een vaak gehoord verwijt van achterblijvers op de digitale snelweg; al dat virtuele gecommuniceer staat echt contact met de medemens alleen in de weg! Waarom niet mensen in levende lijve ontmoeten, juist door het Internet? Dit zie je steeds ook vaker gebeuren. Bijvoorbeeld de flashmobs in grote steden, opeens komen groepen mensen, die elkaar kennen van de socialmedia, bij elkaar om iets ongebruikelijks te doen bijvoorbeeld te zingen of te dansen midden op een plein. Opnames hiervan worden meestal op het Internet geplaatst. Ook is er de apéro géant, samen gaan eten en gaan drinken op een originele plek. In Frankrijk zelfs met zo n duizend mensen. Zelfs Tweakers.net organiseert zijn eerste nietvirtuele gathering voor bezoekers omdat er behoefte aan is. Het SME speelt in op deze behoefte en wil de jongeren bij elkaar brengen om ook fysiek hun ervaringen, ideeën en talenten te delen. Bij dit event worden digitale hulpmiddelen ingezet om het sociale contacten interessanter, mooier en grootser te maken. Zo kunnen er muziek- en video opnamen gemaakt en ge-edit worden. Deze bestanden kunnen dan ook weer door de deelnemers download en geshared worden. Beamers en grote schermen kunnen gebruikt worden om gemaakte digitale producties te laten zien. Discussiërend picknicken gaat met de laptop erbij, zodat ook Google kan meedoen en er worden polls gehouden om meningen te peilen en stemmingen te houden. SME-concreet Jongeren worden benaderd via de bekende SocialMedia communities om aan het event deel te nemen. Het event wordt gehouden op de camping Valkenhof in Westerbork, zie plattegrond van de camping in bijlage 2 De jongeren komen op de camping met tenten, allerlei digitale apparatuur en kunnen van uit de tent hun computers aan elkaar koppelen. Verder is er een hoofdgebouw waar de catering plaats vindt en de SME- pc-dokter aanwezig is om deelnemers te helpen bij computerstoringen. Verder staan er een aantal PC s in deze ruimte in een eigen netwerk, met o.a. editsoftware voor video en geluid. In deze tent zijn ook veilige opslagplaatsen voor bijvoorbeeld videocamera s van de bezoekers. Tenslotte is hier ook de opslag van materiaal dat uitgeleend kan worden. 11

12 Het is duidelijk dat dit event hoogwaardige ICT-ondersteuning noodzakelijk maakt op het gebied van infrastructuur, database en software. ICT4Events is daarom ook erg blij met deze opdracht. In de eerste uitvoering van het event moet de hele infrastructuur verzorgd zijn, een inschrijvingssysteem beschikbaar zijn, toegangscontrolesysteem aanwezig en een catalogussysteem met filesharing en downloading mogelijk zijn. Systemen Vanuit de beschrijving van het SME-concept zijn de volgende globale eisen geformuleerd. File sharing: Bezoekers kunnen files beschikbaar stellen om te sharen. Dit zal moeten door het presenteren van catalogus. Het is niet namelijk inzichtelijk welke gebruiker welke files beschikbaar stelt op het event. Men kan hierdoor port scans gaan uitvoeren over het gehele netwerk wat de snelheid van het netwerk niet ten goede komt. Hier moet daarom een goede oplossing d.m.v. een catalogus voor komen. Inschrijven en reserveren van een kampeerplek naar keuze: Bezoekers willen met hun Socialmediavrienden en kennissen fysiek dicht bij elkaar in de buurt en/of op een specifieke locatie van de camping kunnen staan. Dat betekent dat de plaats niet wordt aangewezen op dag één van het evenement, maar dat deze bij inschrijving al kan worden gekozen. Snelle controle van toegangsbewijs en geldigheid van het toegangsbewijs: Bezoekers moeten snel door de controle. Ook als men pas n dag van te voren heeft betaald moeten de portiers snel kunnen controleren of er betaald is. Vanuit het overleg van de productmanager met de opdrachtgever is gekomen dat de volgende systemen ontworpen en gebouwd moeten worden. Netwerk infrastructuur o Bedraad en draadloos netwerk beschikbaar over het hele terrein. o Afgeschermd netwerk voor servers en specifieke applicaties. o Centrale gateway voor Internet toegang. Filesharing catalogus o Verschillende mediatypen files o Downloaden files o Sharen files o Oneindig diepe categorieënstructuur. o Informatie van files bijhouden. o Zoeken naar files/categorieën o Gebruikersrechten o Opschoon mogelijkheid o Informatie over files (thumb up/down) o Mogelijk verbinden met Microsoft Active directory Reserveringssysteem o Boeken reservering voor een groep o Kiezen van kampeerplaats d.m.v. plattegrond 12

13 o Huurmogelijkheid extra materiaal met vastlegging als betaling binnen is o Zoekmogelijkheid naar vrije kampeerplaats o Speciale reserveringsvakken geven melding. (lawaaiplek, handicap) o Uitgeven van RFID polsbandjes Toegangscontrolesysteem o Gebruikersgroepen o Reservering realtime bekijken (RFID) In overleg met de opdrachtgever zal de projectgroep deze requirements helder moeten krijgen. Hieronder worden de verschillende systemen nog eens toegelicht vanuit de verschillende vakgebieden. Infrastructuur Op het SME-terrein moet een infrastructuur worden ingericht met routers, switches, bekabeling en een draadloos netwerk waarop alle deelnemers hun computers en hun eigen spullen kunnen aansluiten. In het hoofdgebouw komt een klein apart netwerkje voor de pc s waarop de zelfgemaakte applicaties, databases, active directory server etc. draaien. Dit moet beveiligd en afgeschermd worden van de rest van het grote netwerk om te zorgen dat de applicaties goed blijven functioneren. Producten: Ontwerp van een combinatie van bedraad en wireless netwerk beschikbaar op het hele terrein (fysieke opstelling en logisch ontwerp). Laat op de plattegrond zien waar je welk soort netwerk wil gebruiken en geef aan waar wireless accesspoints zouden moeten komen Ontwerp en realisatie van een klein afgeschermd netwerk voor de databases, active directory servers en applicatie servers. Het ontwerp bevat een netwerktekening en een goed doordacht IP-plan met slim gekozen subnetten. Ontwerp en realisatie van een file sharing server waarbij je in staat bent om aan gebruikers rechten toe te kennen op basis van hun gebruikersgroep. Bedenk zelf mogelijke groepen. Realisatie van een demonetwerk voor een proof of concept van bovenstaande producten. Dit demonetwerk bevat alle functionaliteiten waarop de ontwikkelde applicaties kunnen worden getest. Je kunt hiervoor gebruik maken van virtuele machines op jullie studentlaptops. Daarvoor kun je je IN21 machines converteren vanaf ESX met VMware converter. Als je voor het demo-netwerk meerdere laptops met elkaar wil verbinden kun je een netwerkswitch lenen bij de ISSD. Databases Gegevens moeten worden op een dusdanige manier worden opgeslagen dat deze niet op de een of andere manier kwijt raken of corrupt worden. Ook moeten de gegevens op een efficiënte manier benaderd en gemuteerd kunnen worden. Dit kan worden bereikt door voorafgaand een goed ontwerp van de database(s) te realiseren in samenwerking met de afdeling software alvorens de database te realiseren. 13

14 Tip: maak slim gebruik van de technieken uit de databases vakken om aan de gestelde eisen te voldoen. Naast ontwerpen en scripts voor het aanmaken (en eventueel vullen met testdata) van de databases moet de degelijkheid van het ontwerp worden aangetoond. Dit laatste is een belangrijke eis van de kwaliteitsmanager. Software Voor het SME moeten verschillende soorten applicaties gemaakt worden, zie de beschrijving van de systemen hierboven. Al deze applicaties gaan gebruik maken van de door de afdeling Information management ontworpen databases. De projectgroep gaat deze applicaties parallel ontwikkelen wat natuurlijk een complex gebeuren is. Het maken van goede user requirements documenten (URS) is hierbij een belangrijk vereiste, hierin moet ook duidelijk aangegeven worden wat de prioriteiten zijn van de verschillende functionaliteiten, dit moet afgestemd worden met de productmanager. De software moet op een zodanige manier gemaakt worden dat deze eenvoudig uit te breiden is met nieuwe functionaliteiten en bestaat uit onderdelen (klassen) die eenvoudig herbruikbaar zijn in andere projecten. Bovenstaande randvoorwaarden hebben tot gevolg dat de volgende eisen aan de software gesteld gaan worden: 1. De specificaties in het URS worden met behulp van usecases en scenario s beschreven 2. De ontwerpen worden in UML gemaakt. 3. De applicatie is op een correct object georiënteerd manier ontworpen. 4. De code is voorzien van commentaar. 5. Er worden logische namen gebruikt voor de verschillende onderdelen. 6. Wijzigingen in de software worden ook in de documentatie verwerkt. De projectgroep maakt gebruik van een RFID systeem, deze kan o.a. gebruikt worden voor toegangscontrole, reserveren en ophalen van spullen, en betalingen op het terrein. Testen Tijdens het ontwikkelproces van een softwaresysteem kunnen allerlei soorten testen worden uitgevoerd. In dit project doen we n soort acceptatietest. Een soort, want een acceptatietest is veel uitgebreider dan wat wij doen. De testsoort is een zogenaamde black-box test en is gebaseerd op de functionele eisen. Er wordt beoordeeld vanuit de kennis van wat het systeem moet doen, alleen de buitenkant is van belang. Black-box test bieden de ontwikkelaar inzicht in de kwaliteit van het systeem dat ter acceptatie wordt aangeboden en zij informeren de opdrachtgever, gebruiker en beheerder over de mate waarin aan de opdracht is voldaan en het systeem in productie kan worden genomen. De acceptatietest is een door de gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-hetproductie-omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoet. Na het opstellen van de functionele specificaties kunnen al de testcases worden opgesteld. 14

15 Overige eisen Ict4Events maakt al zijn applicatie in C# m.b.v. VisualStudio dus ook de applicaties voor dit event. Hulpmiddelen. Via de ISSD zijn switches, WLAN access points, RFID-tags en andere hardware te leen. 15

16 Bedrijf versus School Hoe goed we ook een bedrijfssituatie nabootsen er moet altijd een link naar het onderwijs worden gemaakt. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de relatie is gemaakt. Rollen De proftaak is een nabootsing van een praktijksituatie. Veel onduidelijkheden laten zich eenvoudig oplossen door vanuit de praktijk naar een rol te kijken. Houd er dus steeds rekening mee in welke rol je iemand aanspreekt. Hieronder zie je met wie je als junior software engineer van ICT4Events (student) communiceert binnen de proftaak en hoe die rol wordt ingevuld. Wie Wat Hoe Wanneer Vakeigenaar proftaak Projectencoördinator Bespreekt de organisatorische aspecten met de projectleiders. 2 Wekelijks overleg Vakdocent/eigenaar DB,SE,INFRA Consultant Begeleidt op inhoudelijke kennis en vaardigheden Tijdens les/afspraak Tutor/projectbegeleider Productmanager Bewaakt de functionaliteit. Communiceert met opdrachtgever. Begeleidt afstandelijk procesmatig en inhoudelijk het ontwikkelteam. Studieloopbaanbegeleider HRM Ondersteunt het ontwikkelproces van het individuele lid van de projectgroep Beoordeellaar Productmanager Beoordeelt de producten bij de opleveringen en het proces gedurende het project. CE of PiE Opdrachtgever Stelt de eisen en krijgt tussentijdse rapportages Volgens rooster of op afspraak Volgens rooster of op afspraak Tijdens opleveringen/ beoordelingen Op afspraak week 1 of 2 Prodrive Reviewer Review van het ontwerpdocument Op afspraak week 4 of 5 Consultant Een consultant inschakelen kost tijd en geld. Maar zorg dat je minimaal feedback krijgt op je ERD, infrastructuurdiagram en op het klassendiagram. Deze feedback wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd met de productmanager. Opdrachtgever De opdrachtgever voor ICT4Events is slechts beperkt aanspreekbaar. Hij heeft weinig tijd en zit veel in het buitenland. Toch zul je in de beginweken van het project (week 1 of 2) een gesprek moeten regelen om de opdracht helder te krijgen en onduidelijkheden weg te nemen. Later in het project zal de opdrachtgever graag op de hoogte gehouden willen worden van de voortgang d.m.v. een update via . Het gesprek wordt gedocumenteerd en gecommuniceerd met de productmanager. Prodrive Het is belangrijk dat onze proftaken overeenkomen met opdrachten die in de praktijk voorkomen. Maar vooral ook dat de uitwerkingen voldoen aan de eisen die in het bedrijfsleven gangbaar zijn. 16

17 Daarom zullen software engineers van het bedrijf Prodrive ( )jullie ontwerpdocumenten reviewen. Dit zal in week 4/5 gebeuren in een sessie van c.a. 1 uur bij het bedrijf. Tijdens deze sessie wordt jullie ontwerpdocument besproken en maken jullie een verslag dat zij aan het eind van de sessie ondertekenen. Dit verslag lever je in bij de productmanager. Procedure: Zend het URS na goedkeuring van de productmanager op naar: dit is in week 2/3 en maak een afspraak voor de review van het ontwerpdocument. Deze review is in week 4/5 Zend het ontwerpdocument minimaal 3 werkdagen voor de afspraak naar Lever het ondertekende verslag van de review in bij je productmanager. Secretaris documenteert het reviewverslag Studentrollen binnen het project Een projectgroep bestaat uit 5 á 6 personen die verschillende rollen in het project kunnen vervullen, maar daarbij is ieder projectlid wel goed op de hoogte van de werkzaamheden van de andere rollen. We onderscheiden: Projectleider: is de trekker van het project, heeft overzicht, verdeelt taken, stemt deze op elkaar af, stelt actiepunten vast, controleert de voortgang en stelt indien nodig de planning bij. Secretaris: Houdt het projectdossier bij, is verantwoordelijk voor de documentatie van het project. De gespreksverslagen met o.a. opdrachtgever, consultant en Prodrive moet hij/zij dus goed documenteren. Rapporteur: Is eindredacteur van de eindrapportage, verzorgt de eindpresentatie, koppelt terug op gestelde doelstellingen. Kwaliteits manager: is de eindverantwoordelijke als het gaat om kwaliteit van de in het project opgeleverde producten (documentatie, software sources, ). Projectlid: Werkt inhoudelijk mee aan alle projectactiviteiten volgens planning afgesproken werkzaamheden, schrijft aan het eind van het project een stuk zelfreflectie over het functioneren binnen het team. Ieder groepslid vervult ook de rol van projectlid. Per week rouleren de volgende rollen: Voorzitter: Opent bij de bijeenkomst de vergadering. Licht de agenda toe, stelt tijdschema voor, leidt het gesprek. Notulist: Noteert tijdens de bijeenkomst de belangrijkste redeneringen/argumenten en de besluiten, zorgt ervoor dat één dag voorafgaand aan de bijeenkomst agenda en vergaderstukken in ieders bezit zijn. De invulling van deze rollen moet volgens de richtlijnen van Beroepsvaardigheden. Groepsleden zijn op de projectdag van uur aanwezig. 17

18 18

19 Fasering en producten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de organisatie rond de proftaak geregeld is. Omdat de proftaak een nabootsing van de praktijk is, staat in dit hoofdstuk een aantal zaken uitgelegd zoals je ze in de praktijk ook ziet. Een software ontwikkelproces kan ingedeeld worden in een aantal fases. In elke fase worden een aantal producten opgeleverd. Er zijn allerlei soorten faseringen mogelijk, wij kiezen bij deze proftaak voor een eenvoudig verdeling in 4 fasen. Inwerkfase In deze fase wordt het project opgestart en domeinkennis opgedaan. Dit wil zeggen teamafspraken worden gemaakt om het team goed te laten functioneren. Hierbij moet je denken aan reglementen, activiteitenlijsten, rolverdelingen, ingericht documentenbeheer en software omgeving inrichting. Al bij de eerste bijeenkomst zal een eerste globale planning moeten worden gemaakt met activiteiten, producten en opleveringstijdstippen. Verder zal in deze fase ieder teamlid voldoende kennis moeten verkrijgen om de systemen te kunnen maken. Hiervoor zijn natuurlijk de lessen op het gebied van programmeren, databases en infrastructuur van belang. Maar de groep zal zeker ook zelf onderzoek moeten uitvoeren en dat aan elkaar moeten rapporteren. Ook zal in deze fase ELK teamlid zich het domeinmodel van de systemen eigen moeten maken. Dat zal moeten gebeuren door een degelijke analyse welke leidt tot een URS (zie bijlage). Hiervoor zal o.a. de opdrachtgever geïnterviewd moeten worden. Het URS zal volledig begrepen en geaccepteerd moeten worden voordat het team een PID kan gaan opstellen voor de volgende fase van het ontwikkeltraject. Het team zal een PID moeten maken volgens de richtlijnen geleerd in het vak Beroepsvaardigheden (BV) en bevat o.a. de noodzakelijke geplande activiteiten om tot een werkende applicatie te komen die voldoet aan de requirements, zoals in het URS is opgesteld. De producten van deze fase zijn daarom het URS en het PID. De productmanager zal feedback geven op de conceptversie. In deze fase of in de volgende fase moet de groepsleden een peerassessment houden en deze informatie aan HRM en de productmanager aanleveren. Het URS wordt opgestuurd naar Prodrive. Ontwerpfase In deze fase wordt het product ontworpen op de wijze die met de productmanager overeengekomen is (URS). Hiervoor zullen de databaseontwerpen, de infrastructuurontwerpen, de softwareontwerpen en de gedetailleerde UIontwerpen moeten worden gemaakt. Deze producten komen in één ontwerpdocument en de productmanager zal feedback geven op de conceptversie. Verder zal een er review worden gegeven op de ontwerpen door Prodrive. Hiervoor moet er een afspraak worden gemaakt met J. Mandemaker. Zie de beschreven procedure hierboven. Bouwfase In deze fase worden de verschillende deelapplicaties ontwikkeld volgens de afspraken in het URS en volgens de ontwerpen in het ontwerpdocument. De kwaliteit van de code moet voldoen aan de gestelde eisen van het bedrijf. 19

20 Afrondingfase Tenslotte vindt de oplevering van het systeem aan de productmanager en opdrachtgever plaats. De groep demonstreert de functionaliteit van het systeem, beantwoordt de vragen en licht onduidelijkheden toe. De groep laat ook zien dat ze gebouwd hebben wat de opdrachtgever heeft gevraagd en dat de applicaties voldoen aan de vereiste kwaliteit, d.w.z. de programma s werken correct, zijn robuust en zijn begrijpelijk. Verder is de code eenvoudig uitbreidbaar en ook herbruikbaar. De acceptatietest wordt ook in deze fase uitgevoerd. Antwoorden waarop bij deze test gegeven moeten worden: kan het systeem in productie en beheer worden genomen? Welke risico s worden daarbij genomen? Hebben we aan onze verplichtingen voldaan? Beoordeling De studiebelasting van deze proftaak is 84 SBU (= 3 EC s studiepunten). Tijdens de proftaak wordt gewerkt aan alle competenties. Zie o.a. het blokboek. De proftaak valt in 3 beroepsproducten uiteen die een afzonderlijk beoordelingsresultaat opleveren, dit zijn de User Requirements Specification, het Eindproduct en de Uitvoering. Deze beroepsproducten worden op een DVD ter beoordeling opgeleverd. Deze DVD moet op de vrijdag in de week vóór de oplevering in het bezit zijn van de productmanager. Anders kan de oplevering NIET doorgaan. Het spreekt voor zich dat deze DVD compleet, verzorgd en overzichtelijk is. URS De URS is een document wat duidelijk moet maken wat de klant wil dat er gebouwd gaat worden. Alle betrokkenen van het project moeten uit dit document kunnen afleiden wat het systeem behelst. In het document moeten daarom de eisen en de functionaliteit helder, compleet en eenduidig beschreven zijn. Voor het URS-document is een template beschikbaar in de bijlage. Eindproduct In deze proftaak werk je aan 3 verschillende deelproducten, die samen tot de realisatie van het eindproduct leiden. Deze deelproducten moeten voldoende zijn beoordeeld om het eindproduct voldoende beoordeeld te krijgen Eindproduct Ontwerpdocument Applicaties Acceptatietest 20

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie