Berichtenset. Peridos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Berichtenset. Peridos"

Transcriptie

1 Pagina: 1 van 21 Berichtenset Peridos Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum voor Bevolkingsonderzoek Auteurs: en Datum: Status: Definitief

2 Pagina: 2 van 21 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wijzigingshistorie... 3 Inleiding... 4 De jonge zwangerschapsecho... 5 De counseling... 6 De NT-meting... 7 De combinatietest kansbepaling... 8 Het structureel echoscopisch onderzoek Het geavanceerd ultrageluid onderzoek De genotypering De uitkomst Beschrijving gegevenselementen Codesystemen... 20

3 Pagina: 3 van 21 Wijzigingshistorie Datum Auteur Omschrijving In versie AA 'Verwijzing' gewijzigd in 'Indicatie voor PD' AA Numerieke karakteristieken van de 1.4 combitestparameters afgestemd met Peter Schielen AA Diverse condities expliciet gemaakt AA Aangemaakt versie NO Correcties en aanpassingen versie NO, PvS Correcties en aanpassingen versie

4 Pagina: 4 van 21 Inleiding In het zorgverleningproces zijn diverse verrichtingen en gebeurtenissen in een bepaalde context van belang voor de uitvoering van het screeningsprogramma. Voorbeelden daarvan zijn de counseling, de Combinatietest, het structureel echoscopisch onderzoek en de geboorte. Als en zodra de benodigde gegevens binnen een dergelijke context beschikbaar zijn in het primaire registratiesysteem, moeten deze gegevens in de vorm van een digitaal gestructureerd bericht aan de landelijke database worden aangeboden. Uitgangspunt hierbij is dat elk bericht uitsluitend vanuit de primaire bron (door het betreffende bronsysteem) wordt aangeleverd. In de navolgende paragrafen worden de voor Peridos relevante gegevenssets per context beschreven. De doelgroep van deze specificaties zijn de zorgverleners die betreffende gegevens op een goede manier moeten kunnen registreren in hun bronsysteem en de systeemleveranciers die deze aanlevering dan wel de verwerking van deze gegevens mogelijk moeten maken. De hier gehanteerde terminologie, zoals zorgaanbieder hoeft niet één op één in de schermen van de (bron)applicaties overgenomen te worden. Ook ten aanzien van de invoer van de gegevens is de aanname en doelstelling dat deze zonder significante extra belasting voor de zorgverleners, semiautomatisch (dus wel geautoriseerd) door de bronsystemen worden aangeleverd. Dit vereist dus nog de nodige afstemming met deze leveranciers o.a. in de vorm van implementatie handleidingen en mappingtabellen. Per gegevenselement worden de volgende attributen getoond: een verwijzing gegeven naar de overzichtstabel aan het eind van dit document de logische naam van het element de optionaliteit (verplichtheid) van het element de cardinaliteit (aantal voorkomens) van elk gegevenscluster (entiteit) Bij de optionaliteit worden de volgende mogelijkheden gebruikt: Code Voluit Betekenis M mandatory Verplicht aan te leveren; <leeg> is niet toegestaan. R required Verplicht aan te leveren, echter <leeg> is hier toegestaan. C conditional Afhankelijk van een bepaalde situatie verplicht aan te leveren. De voorwaarden hiervoor worden separaat beschreven.. O optional Mag worden aangeleverd. Indien een bericht niet aan bovenstaande voldoet (bijvoorbeeld een mandatory element is missend), dan wordt het bericht in z n geheel niet geaccepteerd (verworpen). Legenda van gebruikte achtergrondkleuren Kolomtitel Gegevenscluster

5 Pagina: 5 van 21 De jonge zwangerschapsecho Subset Jonge zwangerschapsecho Id. Omschrijving Opt. Card. 00. Gegevensverstrekker M Identificatie zorgaanbieder M Identificatie zorgverlener M Zorgverlenertype M Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Zwangerschap M Graviditeit M Hoeveelling M Chorioniciteit C 0..1 Required indien sprake van een meerling Vals positieve zwangerschap R Verrichting / gebeurtenis M Datum jonge zwangerschapsecho M Vigerende à terme datum M Foetus C 1..9 Mandatory indien geen valspositieve zwangerschap Meerlingnummer (foetus-id) M Jonge zwangerschapsecho M CRL in mm C 0..1 CRL of BPD is mandatory BPD in mm C 0..1 CRL of BPD is mandatory Conclusie à terme datum M 1..1

6 Pagina: 6 van 21 De counseling De counseling wordt uitgevoerd door een daarvoor bevoegde verloskundig hulpverlener. Subset Counseling (dan wel intake) Id. Omschrijving Opt. Card. 00. Gegevensverstrekker M Identificatie zorgaanbieder M Identificatie zorgverlener M Zorgverlenertype M Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Postcode R Etniciteit R Zwangerschap M Graviditeit M Gewicht M Lengte R IVF- of ICSI-zwangerschap M Eerdere trisomie M Diabetes type I M Rookgewoonte M Screening aangekaart M Counseling gewenst M Geboortedatum eiceldonatrice (i.v.t.) R Verrichting / gebeurtenis M Datum counseling M Vigerende à terme datum M Counseling M Counseling betreft M 1..1 Als 'direct IPD gewenst', dan is 'Combi-test gewenst' verboden, anders is het Required Combinatietest gewenst C 0..1 Als 'direct GUG gewenst', dan is 'SEO gewenst' verboden, anders is het Required Structureel echoscopisch onderzoek gewenst C 0..1 Alleen indien IPD zonder voorafgaande combinatietest is geïndiceerd Direct invasieve prenatale diagnostiek gewenst R 1..1 Alleen indien GUG zonder voorafgaande SEO is geïndiceerd Direct geavanceerd ultrageluidonderzoek gewenst R 1..1

7 Pagina: 7 van 21 De NT-meting Subset NT-meting Id. Omschrijving Opt. Card. Toevoeging 00. Gegevensverstrekker M Identificatie zorgaanbieder M Identificatie zorgverlener M Zorgverlenertype M Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Zwangerschap M Graviditeit M Hoeveelling M Chorioniciteit C 0..1 Verplicht indien > Verrichting / gebeurtenis M Datum NT-meting M Vigerende à terme datum M Foetus M Meerlingnummer (foetus-id) M NT-echoonderzoek M NT in mm M NT in MoM R CRL in mm C 0..1 CRL of BPD is mandatory BPD in mm C 0..1 CRL of BPD is mandatory

8 Pagina: 8 van 21 De combinatietest kansbepaling Aanlevering van deze gegevens kan door een laboratorium worden gedaan, of door een lokaal systeem bij de zorgverlener. Subset Combinatietest kansbepaling Id. Omschrijving Opt. Card. Toevoeging 00. Gegevensverstrekker M Identificatie instelling M Identificatie persoon M Type persoon M Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Zwangerschap M Graviditeit M Hoeveelling M Verrichting / gebeurtenis M Datum combinatietest kansbepaling M Foetus M Meerlingnummer (foetus-id) M Combinatietest kansbepaling M A priori kans op trisomie 21 (Down) M A priori kans op trisomie 18 (Edwards) R A priori kans op trisomie 13 (Patau) R Combinatietest kans op trisomie 21 M Combinatietest kans op trisomie 18 R Combinatietest kans op trisomie 13 R Combinatietest kansberekening methode M Combinatietest kansberekening systeem M Gehanteerde gegevens M Gehanteerde zwangerschapsduur (dagen) M Gehanteerde hoeveelling R Gehanteerde chorioniciteit R Gehanteerde lengte R Gehanteerd gewicht R Gehanteerde diabetes R Gehanteerde IVF / ICSI R Gehanteerde eerdere trisomie R Gehanteerde rookgewoonte R Gehanteerde etniciteit R Gehanteerde PAPP-A concentratie in miu/l R Gehanteerde vrij β-hcg concentratie in ng/l R Gehanteerde PAPP-A in MoM R Gehanteerde vrij β-hcg in MoM R 0..1

9 Pagina: 9 van Gehanteerde corrected PAPP-A in MoM R Gehanteerde corrected vrij β-hcg in MoM R Gehanteerde datum NT-meting C Gehanteerde NT in mm R Gehanteerde NT in MoM R Gehanteerde CRL in mm R Gehanteerde BPD in mm R Gehanteerd afkappunt R Gehanteerde datum bloedafname R Gehanteerde datum labuitslag R 0..1

10 Pagina: 10 van 21 Het structureel echoscopisch onderzoek Subset Structureel Echoscopisch Onderzoek Id. Omschrijving Opt. Card. Toevoeging 00. Gegevensverstrekker M Identificatie zorgaanbieder M Identificatie zorgverlener M Zorgverlenertype M Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Zwangerschap M Graviditeit M Hoeveelling M Verrichting / gebeurtenis M Datum SEO M Vigerende à terme datum M Structureel echoscopisch onderzoek M Type SEO onderzoek M Conclusie SEO M Advies SEO M Foetus M Meerlingnummer (foetus-id) M Bevindingen M Neuraalbuisdefecten C Intracraniële afwijkingen C Afwijkingen aangezicht C Afwijkingen nek / huid C Hartafwijkingen / hartritmestoornissen C Longafwijkingen C Hernia diafragmatica C Buikwanddefecten C Maag-darm afwijkingen C Nieren-blaas afwijkingen C Afwijkingen skelet en extremiteiten C Sonomarkers C Hydrops foetalis C Afwijkende biometrie C Afwijkend vruchtwatercompartiment C Navelstrengafwijkingen C Placenta afwijkingen C Sonomarkers R Echodense focus in het hart R Plexus choroideus cysten R 0..1

11 Pagina: 11 van Verdikte nekplooi / nekhuid R Echodense darmen R Milde ventriculomegalie R Pyelectasie R Kort femur R navelstrengvaten R Biometrie R Hoofdomtrek in mm R Cerebellum in mm R Buikomtrek in mm R Femur lengte in mm R BPD R 0..1

12 Pagina: 12 van 21 Het geavanceerd ultrageluid onderzoek Subset GUG Id. Omschrijving Opt. Card. Toevoeging 00. Gegevensverstrekker M Identificatie zorgaanbieder M Identificatie zorgverlener M Zorgverlenertype M Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Zwangerschap M Graviditeit M Hoeveelling M Verrichting / gebeurtenis M Datum geavanceerd ultrageluid onderzoek M Foetus M Meerlingnummer (foetus-id) M Bevindingen M Algehele beoordeling M Neuraalbuisdefecten C Intracraniële afwijkingen C Afwijkingen aangezicht C Afwijkingen nek / huid C Intrathoracale afwijkingen C Hernia diafragmatica C Buikwanddefecten C Intra-abdominale afwijkingen C Afwijkingen skelet en extremiteiten C Sonomarkers C Hydrops foetalis C Hartritmestoornissen C TTTS C Dysmaturiteit C Afwijkend vruchtwatercompartiment C Navelstrengafwijkingen C Placenta afwijkingen C 0..1

13 Pagina: 13 van 21 De genotypering De aanlevering van deze gegevensset zal typisch vanuit genetische laboratoria worden gedaan. Het onderzoek kan zowel prenataal (m.b.t. de foetus) als postnataal (m.b.t. het kind) worden gedaan. Subset Genotypering Id. Omschrijving Opt. Card. Toevoeging 00. Gegevensverstrekker M Identificatie zorgaanbieder M Identificatie zorgverlener M Zorgverlenertype M Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Zwangerschap M Graviditeit M Hoeveelling M Verrichting / gebeurtenis M Datum genotypering M Vigerende à terme datum R Foetus C 0..9 Mandatory indien =.IPD, anders 17. Mandatory Meerlingnummer (foetus-id) M Genotypering M Vaststellingsmethode M Afgenomen materiaal M Algehele beoordeling M Trisomie 21 C 0..1 Required indien Trisomie 18 C 0..1 Required indien Trisomie 13 C 0..1 Required indien Turner C 0..1 Required indien Triploïdie C 0..1 Required indien Ongebalanceerde translocatie C 0..1 Required indien Overige chromosomale afwijkingen C 0..1 Required indien Uitkomst C 0..1 Mandatory indien =.neonatale observatie, anders 04. Mandatory Burgerservicenummer M Meerlingnummer M 1..1

14 Pagina: 14 van Geboortedatum M 1..1

15 Pagina: 15 van 21 De uitkomst In het uitkomstbericht wordt voor Peridos ten aanzien van de congenitale afwijkingen zoveel mogelijk met dezelfde terminologie en categorieën gewerkt als bij het geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO) en de genotypering (voor de chromosomale afwijkingen). Dit om één-op-één vergelijking eenvoudig te kunnen realiseren. Subset Uitkomst Id. Omschijving Opt. Card. 00. Gegevensverstrekker M Identificatie zorgaanbieder M Identificatie zorgverlener M Zorgverlenertype M 1..1 Toevoeging 01. Vrouw ((ex-)zwangere) M Burgerservicenummer M Geboortedatum M Postcode R Zwangerschap M Graviditeit M Hoeveelling M Verrichting / gebeurtenis M Datum uitkomst (partus e.d.) M Vigerende à terme datum R Foetus R Meerlingnummer (foetus-id) M Uitkomst M Burgerservicenummer R Meerlingnummer M Type 'geboorte' M Geboortedatum M Geslacht M Geboortegewicht M Perinatale sterfte M Datum overlijden C 0..1 Mandatory indien is 'ja'. 13. Bevindingen M Algehele beoordeling M Neuraalbuisdefecten C 0..1 Required indien Intracraniële afwijkingen C 0..1 Required indien Afwijkingen aangezicht C 0..1 Required indien Afwijkingen nek / huid C 0..1 Required indien

16 Pagina: 16 van Hartafwijkingen / hartritmestoornissen C 0..1 Required indien Longafwijkingen C 0..1 Required indien Hernia diafragmatica C 0..1 Required indien Buikwanddefecten C 0..1 Required indien Maag-darm afwijkingen C 0..1 Required indien Nieren-blaas afwijkingen C 0..1 Required indien Afwijkingen skelet en extremiteiten C 0..1 Required indien Hydrops foetalis C 0..1 Required indien TTTS C 0..1 Required indien Afwijkende biometrie C 0..1 Required indien

17 Pagina: 17 van 21 Beschrijving gegevenselementen 00. Gegevensverstrekker Identificatie instelling Identificatie zorgaanbieder Identifier Identificatie laboratorium Identifier Identificatie persoon Identificatie zorgverlener Identifier Identificatie uitvoerder Identifier Type persoon Zorgverlenertype Code Uitvoerdertype Code 01. Vrouw ((ex-)zwangere) Burgerservicenummer Identifier Geboortedatum TimeStamp Postcode Code Etniciteit Code 02. Zwangerschap Graviditeit Integer Hoeveelling Integer Chorioniciteit Code Gewicht Integer Lengte Integer IVF- of ICSI-zwangerschap Boolean Eerdere trisomie Boolean Diabetes type I Boolean Rookgewoonte Boolean Screening aangekaart Boolean Counseling gewenst Code Geboortedatum eiceldonatrice (i.v.t.) TimeStamp Vals positieve zwangerschap Boolean 03. Verrichting / gebeurtenis Datum verrichting / gebeurtenis TimeStamp Datum start zorgverlening TimeStamp Datum jonge zwangerschapsecho TimeStamp Datum counseling TimeStamp Datum NT-meting TimeStamp Datum combinatietest kansbepaling TimeStamp Datum SEO TimeStamp Datum geavanceerd ultrageluid onderzoek TimeStamp Datum genotypering TimeStamp Datum uitkomst (partus e.d.) TimeStamp Datum intrekken toestemming TimeStamp Vigerende à terme datum TimeStamp 04. Foetus Meerlingnummer (foetus-id) Character 05. Jonge zwangerschapsecho Conclusie à terme datum TimeStamp CRL in mm Real, BPD in mm Real, 1

18 Pagina: 18 van Counseling Counseling betreft Code Combinatietest gewenst Boolean Structureel echoscopisch onderzoek gewenst Boolean Direct invasieve prenatale diagnostiek gewenst Boolean Direct geavanceerd ultrageluidonderzoek gewenst Boolean 08. NT-echoonderzoek NT in mm Real, NT in MoM Real, CRL in mm Real, BPD in mm Real, Combinatietest kansbepaling A priori kans op trisomie 21 (Down) Integer A priori kans op trisomie 18 (Edwards) Integer A priori kans op trisomie 13 (Patau) Integer Combinatietest kans op trisomie 21 Integer Combinatietest kans op trisomie 18 Integer Combinatietest kans op trisomie 13 Integer Combinatietest kansberekening methode Code Combinatietest kansberekening systeem Code 11. Gehanteerde gegevens Gehanteerde zwangerschapsduur (dagen) Integer Gehanteerde hoeveelling Integer Gehanteerde chorioniciteit Code Gehanteerde lengte Integer Gehanteerd gewicht Integer Gehanteerde diabetes Boolean Gehanteerde IVF / ICSI Boolean Gehanteerde eerdere trisomie Boolean Gehanteerde rookgewoonte Boolean Gehanteerde etniciteit Code Gehanteerde PAPP-A concentratie in miu/l Real, Gehanteerde vrij β-hcg concentratie in ng/l Real, Gehanteerde PAPP-A in MoM Real, Gehanteerde vrij β-hcg in MoM Real, Gehanteerde corrected PAPP-A in MoM Real, Gehanteerde corrected vrij β-hcg in MoM Real, Gehanteerde datum NT-meting TimeStamp Gehanteerde NT in mm Real, Gehanteerde NT in MoM Real, Gehanteerde CRL in mm Real, Gehanteerde BPD in mm Real, Gehanteerd afkappunt Integer Gehanteerde datum bloedafname TimeStamp Gehanteerde datum labuitslag TimeStamp 12. Structureel echoscopisch onderzoek Type SEO onderzoek Code Conclusie SEO Code Advies SEO Code 13. Bevindingen Neuraalbuisdefecten Code Intracraniële afwijkingen Code

19 Pagina: 19 van Afwijkingen aangezicht Code Afwijkingen nek / huid Code Hartafwijkingen en hartritmestoornissen Code Longafwijkingen Code Hernia diafragmatica Code Buikwanddefecten Code Afwijkingen maag-darm Code Afwijkingen nieren-blaas Code Afwijkingen skelet en extremiteiten Code Sonomarkers Code Hydrops foetalis Code Hartritmestoornissen Code TTTS Code Afwijkende biometrie Real, Afwijkend vruchtwatercompartiment Code Navelstrengafwijkingen Code Placenta afwijkingen Code 14. Sonomarkers Echodense focus in het hart Code Plexus choroideus cysten Code Verdikte nekplooi / nekhuid Code Echodense darmen Code Milde ventriculomegalie Code Pyelectasie Code Kort femur Code navelstrengvaten Code 16. Genotypering Vaststellingsmethode Code Afgenomen materiaal Code Algehele beoordeling Code Trisomie 21 Boolean Trisomie 18 Boolean Trisomie 13 Boolean Turner Boolean Triploïdie Boolean Ongebalanceerde translocatie Boolean Overige chromosomale afwijkingen Boolean 17. Uitkomst Burgerservicenummer Identifier Meerlingnummer Integer Type 'geboorte' Code Geboortedatum Code Geslacht Code Geboortegewicht Integer Perinatale sterfte Boolean Datum overlijden TimeStamp 19. Biometrie Hoofdomtrek in mm Real, Cerebellum in mm Real, Buikomtrek in mm Real, Femur lengte in mm Real, BPD in mm Real, 1

20 Pagina: 20 van 21 Codesystemen Referentie Codesysteem Herkomst Code Betekenis Advies SEO PERIDOS 1 Geen verder onderzoek 2 Herhalingsonderzoek 3 Vervolgonderzoek voor pyelectasie 4 Verwijzing GUO Afgenomen materiaal PERIDOS 1 vruchtwater 2 vlokken 3 (neonataal) bloed 4 overig Algehele beoordeling PERIDOS 1 normaal 2 afwijkend 3 niet beoordeeld 4 niet beoordeelbaar 13. Beoordeling bevindingen PERIDOS 1 geen bijzonderheden 2 verdenking afwijking 3 niet beoordeeld/beoordeelbaar 14. Beoordeling sonomarkers PERIDOS 1 Geen sonomarker geconstateerd 2 Sonomarker geconstateerd 3 Niet beoordeeld/beoordeelbaar Chorioniciteit PERIDOS 1 monochoriaal 2 dichoriaal Combinatietest kansberekening methode Combinatietest kansberekening systeem PERIDOS 1 Elipse 2 FMF PERIDOS 1 Lifecycle 2 Astraia Conclusie SEO PERIDOS 1 Geen bijzonderheden 2 Verdenking afwijking/marker 3 Incompleet onderzoek Counseling betreft PERIDOS 1 Combinatietest 2 SEO 3 beide Counseling gewenst PERIDOS 1 ja 2 nee 3 mw. weet nog niet 4 niet gevraagd 5 niet van toepassing

21 Pagina: 21 van Etniciteit PERIDOS 1 Nederlands 2 Europeïde 3 Noord-Afrikaans 4 Overig Afrikaans 5 Turks 6 Zuid-Aziatisch 7 Oost- en Zuidoost-Aziatisch 8 Overig Aziatisch 9 Overig Westers 10 Overig niet Westers 11 Meervoudige afkomst Geslacht HL7 M jongen F meisje U onbepaald 13. JaNeeVermoeden PERIDOS 1 ja 2 nee 3 vermoeden Screening aangekaart PERIDOS 1 ja 2 nee 3 niet van toepassing Type 'geboorte' PERIDOS 1 partus 2 spontane abortus 3 APLA Type SEO onderzoek PERIDOS 1 primair onderzoek 2 herhalingsonderzoek 3 vervolgonderzoek Vaststellingsmethode PERIDOS 1 invasieve prenatale diagnostiek 2 uiterlijke observatie 3 post-nataal genetisch onderzoek

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA 1. Algemene richtlijnen en voorwaarden die moeten vervuld zijn om een query te kunnen maken in Astraia. Voor het registreren

Nadere informatie

Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie

Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Prenatale screening Downsyndroom en SEO Beleidsadvies Onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Inleiding Bij de voorlichting aan het begin van de zwangerschap,

Nadere informatie

Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie

Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Beleidsadvies onverwachte bevindingen bij het SEO opgesteld door de Werkgroep Foetale Echoscopie Inleiding Bij de voorlichting aan het begin van de zwangerschap, dient de zwangere vrouw die informatie

Nadere informatie

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc

De Combinatietest. Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Sylvia Schaefer, arts-echoscopist, VUmc De Combinatietest Kansbepalingstest Screening op Down-syndroom AD 9-14 weken Geen risico s Downsyndroom Trisomie 21 Vernoemd naar dr. John Langdon

Nadere informatie

De ins en outs van de. Eerste trimester combinatietest. Drs. Jacqueline Siljee

De ins en outs van de. Eerste trimester combinatietest. Drs. Jacqueline Siljee De ins en outs van de Eerste trimester combinatietest Drs. Jacqueline Siljee Projectmanager referentie laboratorium voor downsyndroom screening Infectieziekten onderzoek, Diagnostiek en Screening - IDS

Nadere informatie

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015 SPN regionale bijeenkomst 12 november 2015 Programma Opening - Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur Prenatale screening: landelijke en regionale ontwikkelingen Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo 12-12-2016 607 Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK

Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap ONDERZOEK Echoscopie tijdens de zwangerschap Tijdens je zwangerschap kunnen we met een echo het kindje in je buik bekijken. Een echoscopie is een beeldvormende techniek

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18 Regiobijeenkomst Trisomie 13/18 Programma 14.00-14.20u Achtergrond / biochemie / testeigenschappen Mw. Drs. M. Engels, screeningscoördinator VUmc 14.20 14.50u Echoscopische bevindingen in eerste / tweede

Nadere informatie

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Visitatie Echocentrum Naam: AGB: Adres: Datum visitatie: Aanvang: Visitatie door: Contactpersoon centrum: Rechtsgeldig vertegenwoordiger: 1. Overeenkomsten

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down

Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down Albert Schweitzer ziekenhuis polikliniek Gynaecologie april 2012 Pavo 0530 Inleiding Iedere ouder wenst

Nadere informatie

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer

Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking. Vivian Schimmer Counseling en SEO met vermoeden hartafwijking Vivian Schimmer Introductie Vivian Schimmer Werkzaam bij Aleida, praktijk voor verloskunde en echoscopie te Schiedam Werkzaam als verloskundige sinds 2001

Nadere informatie

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker

Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum Bureauredacteur: Jet Quadekker 1 Prenatale screening Onderzoek naar aangeboren aandoeningen in het begin van de zwangerschap Commissie Patiënten Voorlichting NVOG I.s.m. Erfocentrum en VSOP Auteur: A. Franx Redacteur: dr. E. Bakkum

Nadere informatie

Inhoud. Combinatietest Structureel echoscopisch onderzoek Geavanceerd ultrageluid onderzoek NIPT Invasieve diagnostiek Vruchtwaterpunctie Vlokkentest

Inhoud. Combinatietest Structureel echoscopisch onderzoek Geavanceerd ultrageluid onderzoek NIPT Invasieve diagnostiek Vruchtwaterpunctie Vlokkentest Inhoud Combinatietest Structureel echoscopisch onderzoek Geavanceerd ultrageluid onderzoek NIPT Invasieve diagnostiek Vruchtwaterpunctie Vlokkentest Prenatale screening Doel: Aanstaande ouders die dat

Nadere informatie

Programma Regiobijeenkomst

Programma Regiobijeenkomst Programma Regiobijeenkomst 18:30 Welkom 18:35 Kwaliteit van de CT, monitoring vanuit het RIVM Erik Bom, RIVM 19:05 Landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening Marian Bakker 19:35 Eerste

Nadere informatie

Echo s in de verloskunde. November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek

Echo s in de verloskunde. November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek + Echo s in de verloskunde November 2015 M. Kelderman Echoscopiste prenatale diagnostiek + Echo s 6 tot 14 weken Vitaliteits echo Termijn echo Datering o.b.v. 1e dag L.M. is onjuist Tussen 8+4 en 12+6

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING. Versie 1.5. Verantwoording Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie VERLOSKUNDE PRENATALE SCREENING Versie 1.5 Datum Goedkeuring Verantwoording 01 03 2006 NVOG Inhoudsopgave Algemeen...1 Wat is prenatale screening?...1

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Jaarverslag 2010 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax: 020-4442954

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - KWALITEITSNORM richtlijnen Prenatale screening op foetale afwijkingen 1 INLEIDING Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw en haar partner te informeren over de kans op een aangeboren

Nadere informatie

Screeningsonderzoek in de vroege zwangerschap

Screeningsonderzoek in de vroege zwangerschap Screeningsonderzoek in de vroege zwangerschap STATE OF THE ART 18 S E P T E M B E R 2009 SY M P O S I U M V ROEG E Z WA N G E R S C H A P ROSA L I N D E S N I JD E R S Onderwerpen S C R E E N E N O P

Nadere informatie

Verdikte NT. SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek GUO Geavanceerd ultrageluid onderzoek. dr Rieteke van Zalen-Sprock

Verdikte NT. SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek GUO Geavanceerd ultrageluid onderzoek. dr Rieteke van Zalen-Sprock Verdikte NT SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek GUO Geavanceerd ultrageluid onderzoek dr Rieteke van Zalen-Sprock Arts prenatale diagnostiek Screeningscoordinator NT meting niet alleen voor detectie

Nadere informatie

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen. Infectieziektenonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Jaarrapportage van de eerste trimester combinatietest voor Downsyndroom van het Regionaal Centrum prenatale screening Noordelijk Zuid Holland/LUMC (RCNZH). 2012 J.E. Siljee, P.C.J.I. Schielen Infectieziektenonderzoek,

Nadere informatie

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom

Prenatale screening: de combinatietest. Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Prenatale screening: de combinatietest Kansbepaling vroeg in de zwangerschap op het syndroom van Down, Edwardssyndroom en Patausyndroom Inleiding Iedere ouder wenst een gezond kind. Helaas worden soms

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale

Inleiding 2 Wat is prenatale screening? 2 2. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale Inleiding De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (ongeveer 3 tot 4%) van alle kinderen heeft bij de geboorte een aangeboren aandoening, zoals het Down-syndroom ('mongooltje')

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc

Combinatietest: interpretatie kansuitslagen. Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Combinatietest: interpretatie kansuitslagen Melanie Engels, screeningscoördinator, VUmc Uitslag Onderwerpen Combinatietest Test karakteristieken Achtergrond kansberekening Beleid bij onverwachte bevindingen

Nadere informatie

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN

PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN PRENATALE SCREENING OP FOETALE AFWIJKINGEN Versie 1.0 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording NVOG 1. Inleiding Prenatale screening heeft als doel de zwangere vrouw

Nadere informatie

De kans op Trisomie. Dr. Rosalinde Snijders Medisch-bioloog

De kans op Trisomie. Dr. Rosalinde Snijders Medisch-bioloog De kans op Trisomie Dr. Rosalinde Snijders Medisch-bioloog www.rivm.nl/pns/publicaties/down-seo Afkappunt verhoogde kans 1 op 200 Focus = trisomie 21 (Downs) Aanvullende informatie over Trisomie 18 (Edwards)

Nadere informatie

Conceptprotocol Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Conceptprotocol Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) Fetal Medicine Foundation KvK 24345524 Ged. Zuiderdiep 120, 9711 HM Groningen Tel: 06 44476866 training@fetalmedicine.nl Conceptprotocol Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) Dit conceptprotocol is

Nadere informatie

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker

Organisatie en uptakevan. naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen. Marian Bakker Organisatie en uptakevan de prenatale screening naar downsyndroom en ernstige foetale afwijkingen Marian Bakker Organisatie van de prenatale screening Ingevoerd in 2007 Niet gericht op preventie of behandeling,

Nadere informatie

Deel A (in te vullen door contractant)

Deel A (in te vullen door contractant) Afdeling Obstetrie Kamer H4-205, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam Tel. 020 5662357 E-mail: spsao@amc.uva.nl Ingeschreven K.V.K. 34289424 Deel A (in te vullen door contractant) Karakteristieken van het echocentrum

Nadere informatie

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0 STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 2.0 Datum Goedkeuring 07-03-2012 Methodiek Consensus based Discipline Monodisciplinair Verantwoording NVOG Voorwaarden en uitvoering Naar dit modelprotocol

Nadere informatie

Combinatietest en Structureel Echoscopisch Onderzoek

Combinatietest en Structureel Echoscopisch Onderzoek Combinatietest en Structureel Echoscopisch Onderzoek Counselen over Prenatale screening dr PG Robles de Medina, screeningscoordinator, AMC M Engels, screeningscoördinator, VUmc Nekplooimeting NT - Pre-test

Nadere informatie

Contractanten dag 15 april 2011. Trisomie 18/13

Contractanten dag 15 april 2011. Trisomie 18/13 Stichting Prenatale Screening A dam e.o. Contractanten dag 15 april 2011 Trisomie 18/13 Eva Pajkrt Agenda Uitbreiding landelijke screening m.b.t trisomie 13 en 18 Opladen van gegevens uit Peridos Screening

Nadere informatie

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Combinatietest Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor: 96 van de 100 zwangerschappen eindigen in de geboorte van een volkomen gezond kind.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie NVOG - MODELPROTOCOL richtlijnen Nekplooimeting (nuchal translucency, NT-meting) Naar dit modelprotocol wordt verwezen in NVOG-kwaliteitsnorm 6, Prenatale screening op foetale afwijkingen. nr. 4 1 ACHTERGROND

Nadere informatie

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 1.1

STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 1.1 STRUCTUREEL ECHOSCOPISCH ONDERZOEK (SEO) Versie 1.1 Datum Goedkeuring 01-11-2005 Methodiek Consensus based Discipline Multidisciplinair Verantwoording NVOG 1 Eisen te stellen aan de echoscopist Naar dit

Nadere informatie

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort

Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Regionaal Protocol Verwijsbeleid 1 e lijn naar VC de Poort Nadat de zwangere voor de eerste controle bij de verwijzer is geweest waar zij uitleg heeft gekregen over de procedure rondom de 1 e trimester

Nadere informatie

1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld.

1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. 1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. Het aantal geboortes in Noord Nederland In tabel 1 is weergegeven hoeveel kinderen levend en dood geboren

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap IN DEZE FOLDER KOMT AAN BOD: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Prenatale screening. Gynaecologie en verloskunde

Prenatale screening. Gynaecologie en verloskunde Prenatale screening Gynaecologie en verloskunde Wat is prenatale screening? De meeste kinderen worden gezond geboren. Een klein percentage (3 4 %) heeft echter bij de geboorte een aangeboren aandoening.

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Nekplooimeting gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort Deze folder geeft informatie over de echoscopische

Nadere informatie

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT

Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening. Informeren over NIPT Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening Informeren over NIPT Inhoudsopgave blz. 1 De kernboodschap: wat vertel je over de NIPT? 3 2 Achtergrondinformatie NIPT 3 2.1 De belangrijkste feiten

Nadere informatie

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest

Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Veranderingen in de counseling voor (en na) de combinatietest Ilse Feenstra Klinisch geneticus Wat verandert er in de counseling voor de screening op trisomie? Wat & wanneer? Vanaf 1 april 2014: - Alle

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw krijgt standaard 2 echo-onderzoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Prenatale Screening. Regionaal Centrum Prenatale Screening azm. Belang leeftijd donor bij eiceldonatie en betrouwbaarheid screening

Nieuwsbrief. Prenatale Screening. Regionaal Centrum Prenatale Screening azm. Belang leeftijd donor bij eiceldonatie en betrouwbaarheid screening Regionaal Centrum Prenatale Screening azm Nieuwsbrief Augustus 2012 Volume 2, issue 3 Prenatale Screening Dit is de nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening azm voor de regio Zuid-Oost

Nadere informatie

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc

TRIDENT studie. Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc TRIDENT studie Mireille Bekker Gynaecoloog Radboud umc Historie April 2011 oprichting NIPT consortium Nederland TRIDENT studie: implementatie van lab tot uitslag ESPRIT studie: ethisch, economisch, maatschappelijk

Nadere informatie

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naardownsyndroomen lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek naar Downsyndroom 2.2 Onderzoek

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest Maatschap Gynaecologie Nekplooimeting en serumtest Datum en tijd U wordt (dag) (datum) om uur verwacht. Plaats Op de dag van de afspraak meldt u zich op de polikliniek Verloskunde/Gynaecologie. Volgt u

Nadere informatie

Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening. Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011

Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening. Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011 Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming prenatale screening Maandag 6 juni t/m vrijdag 24 juni 2011 1 Instructie landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming Maandag 6 juni 2011 tot

Nadere informatie

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans

NIPT. Regiobijeenkomst 27 februari. Audrey Coumans NIPT Regiobijeenkomst 27 februari Audrey Coumans NIPT in de media Gynaecologen woedend over verbod AMERIKA BELGIE DUITSLAND Inleiding Waarom duurt het hier altijd zo lang? Prenatale screening is bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Omschrijving s Volledige verloskundige zorg achterstandswijken Verzekerden achterstandswijken 1001 1011 1.310,75 1.612,23 Deelprestaties verloskundige zorg

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw krijgt standaard 2 echo-onderzoeken

Nadere informatie

Regionale bijeenkomst prenatale screening 22 september 2011

Regionale bijeenkomst prenatale screening 22 september 2011 Regionale bijeenkomst prenatale screening 22 september 2011 Programma 14.30 14.35 uur Opening 14.35 15.00 uur Stand van Peridos 15.00 15.45 uur Zwangerschapsdatering + casuïstiek 15.45 16.30 uur Interpretatie

Nadere informatie

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord

de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave voorwoord de combinatietest NT meting en eerste trimester serumtest inhoudsopgave Voorwoord Aangeboren afwijkingen waarop getest wordt Wat is het Down syndroom? De combinatietest (NT-meting en eerste trimester serumtest)

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Haarlem Deze folder geeft algemene informatie over echoscopie tijdens de zwangerschap. Iedere zwangere vrouw krijgt standaard 2 echo-onderzoeken aangeboden: een termijnecho

Nadere informatie

ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK

ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK ALTIJD BIJ JE IN DE BUURT Zwangerschapsecho s Natuurlijk in Waterland, Amsterdam en Zaanstreek ECHOPRAKTIJK WATERLAND AMSTERDAM ZAANSTREEK Beste zwangere, gefeliciteerd met je zwangerschap! Echopraktijk

Nadere informatie

Verburg Curven. Rosalinde Snijders

Verburg Curven. Rosalinde Snijders Verburg Curven Rosalinde Snijders Inhoud! Metingen tijdens de zwangerschap! Over percentielen! Factoren die van belang zijn! Vervolgonderzoek www.shakespeak.com We gaan stemmen Internet 1 2 1 Deze presentatie

Nadere informatie

Echoscopie tijdens de zwangerschap

Echoscopie tijdens de zwangerschap Echoscopie tijdens de zwangerschap Verloskunde alle aandacht Inhoudsopgave Inleiding 2 Wat is echoscopie 2 Hoe maakt men een echo 2 Wanneer maakt men een inwendige of uitwendige echo 3 Hoe vaak wordt een

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Gynaecologie Prenatale screening en diagnostiek

Patiënteninformatie. Gynaecologie Prenatale screening en diagnostiek Patiënteninformatie Gynaecologie Prenatale screening en diagnostiek 2 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Inleiding 4 Wat zijn chromosomen en chromosoomafwijkingen? 5 Wie komt in aanmerking

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Prenatale diagnostiek Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde Inleiding In deze folder leest u meer over de 20-weken echo. De informatie is bedoeld voor

Nadere informatie

Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld.

Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. 1. Algemene cijfers Noot voor de lezer: waar wordt gesproken over kind wordt ook foetus bedoeld. Het aantal geboortes in Noord Nederland In tabel 1 is weergegeven hoeveel kinderen levend en dood geboren

Nadere informatie

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek Prenatale diagnostiek Erfelijkheidsonderzoek in de zwangerschap Prenatale diagnostiek 1. Inleiding 3 2. Risico op een kind met een chromosomale afwijking 4 3. Risico op een kind met open hoofd of open

Nadere informatie

Prenataal onderzoek Informatie over de combinatietest, 20 weken echo, vlokkentest, vruchtwaterpunctie en geavanceerd ultra geluid onderzoek (G.U.O.

Prenataal onderzoek Informatie over de combinatietest, 20 weken echo, vlokkentest, vruchtwaterpunctie en geavanceerd ultra geluid onderzoek (G.U.O. Prenataal onderzoek Informatie over de combinatietest, 20 weken echo, vlokkentest, vruchtwaterpunctie en geavanceerd ultra geluid onderzoek (G.U.O.) Maatschap Gynaecologie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling

Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Overeenkomst Regionaal Centrum Prenatale Screening en praktijk voor counseling Partijen, Het Regionaal Centrum prenatale screening (naam) WBO vergunninghouder in het kader van landelijke organisatie van

Nadere informatie

Screening van pasgeborenen

Screening van pasgeborenen Screening van pasgeborenen Algemeen en prenataal Arjan Lock, arts M&G 6 november 2014 Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

Prenatale down syndroom screening: screeningsbeleid herzien

Prenatale down syndroom screening: screeningsbeleid herzien Prenatale down syndroom screening: screeningsbeleid herzien Samenvatting In Nederland is de afgelopen 4 decennia prenatale diagnostiek (PND) voor het opsporen van chromosomale afwijkingen aangeboden aan

Nadere informatie

Prenataal testen met de NIPT

Prenataal testen met de NIPT ALGEMENE INFORMATIEFOLDER Prenataal testen met de NIPT Deze folder hoort bij een wetenschappelijke studie (TRIDENT-studie) van de Nederlandse Universitair Medische Centra 2014 www.meerovernipt.nl 1 In

Nadere informatie

Draaiboek Prenatale Screening

Draaiboek Prenatale Screening Draaiboek Prenatale Screening Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek versie 5.0 005593 Draaiboek down/seo versie 5.0 2014 1 Disclaimer Hoewel het Centraal Orgaan en het RIVM-CvB aan dit draaiboek

Nadere informatie

trisomie 13 en trisomie 18: de prenatale diagnose

trisomie 13 en trisomie 18: de prenatale diagnose trisomie 13 en trisomie 18: de prenatale diagnose Katelijne Bouman, klinisch geneticus Afdeling Genetica Universitair Medisch Centrum Groningen Trisomie 13 en 18: de prenatale diagnose Geboorteprevalentie

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 1 Algemene inleiding De algemene inleiding beschrijft de context en de doelen van de huidige studie. Prenatale screening op aangeboren afwijkingen wordt sinds 2007 in Nederland aan alle zwangere

Nadere informatie

Kernzaken rond counselen

Kernzaken rond counselen Kernzaken rond counselen Veel werk Registratie systemen nog niet aangepast orfeus, micronatal, astraia Consequenties Counselen Elke zwangere dient te worden gevraagd of ze geinformeerd wil worden Indien

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening

Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Programma: 1. Inleiding (10 minuten): recente ontwikkelingen rond NIPT, aandacht in de pers, belangstelling van publiek, toelichting

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Wat zijn de beste tests om in de zwangerschap neuralebuisdefecten en downsyndroom te constateren bij een foetus? En hoe kan deze prenatale screening het beste worden uitgevoerd?

Nadere informatie

NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening. 31 maart 2014 SPSZN - Rotterdam dr mr Antina de Jong - Health, Ethics & Society

NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening. 31 maart 2014 SPSZN - Rotterdam dr mr Antina de Jong - Health, Ethics & Society NIPT: dynamiek & ethiek van prenatale screening 31 maart 2014 SPSZN - Rotterdam dr mr Antina de Jong - Inhoud Context prenatale screening NIPT: 3 scenario s Dubbele doelstelling prenatale screening De

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 en 2013

Jaarverslag 2012 en 2013 Jaarverslag 2012 en 2013 INLEIDING... 3 ORGANISATIE... 4 STUURGROEP... 4 STBN... 4 MEDEWERKERS... 5 REGIONAAL CENTRUM... 5 VERWIJZERS... 6 LOCATIE EN INRICHTING... 7 LOCATIE... 7 OPENINGSTIJDEN EN AFSPRAKEN

Nadere informatie

Prenatale screening en diagnostiek

Prenatale screening en diagnostiek Gynaecologie Prenatale diagnostiek Patiënteninformatie Prenatale screening en diagnostiek Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Waarom een prenataal onderzoek?... 1 3 Chromosomen en chromosoomafwijkingen... 2 Hoe

Nadere informatie

Informatie over prenataal onderzoek

Informatie over prenataal onderzoek Centrumlocatie Deze folder geeft informatie over - de combinatietest - de 20 - weken echo - vlokkentest - vruchtwaterpunctie - laboratoriumonderzoek - geavanceerd ultrageluidonderzoek Informatie over prenataal

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND

KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND KWALITEITSJAARVERSLAG 2012 REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND 1 KWALITEITSVERSLAG REGIONAAL CENTRUM ZUIDOOST NEDERLAND 1. WERKGEBIED REGIONAAL CENTRUM Vanaf 1 januari 2007 is aan de acht UMC s in Nederland

Nadere informatie

Draaiboek Prenatale Screening

Draaiboek Prenatale Screening Draaiboek Prenatale Screening 003002 Downsyndroom en Structureel Echoscopisch Onderzoek Draaiboek Down SEO versie 2.0 2011 1 Disclaimer Hoewel het Centraal Orgaan en het RIVM aan dit Draaiboek de uiterste

Nadere informatie

NIPT Regionale bijeenkomst AMC

NIPT Regionale bijeenkomst AMC NIPT Regionale bijeenkomst AMC 28 maart 2014 Deskundigheidsbevordering NIPT i.v.m. counseling prenatale screening Marion van Hoorn perinatoloog & Lidewij Henneman senior onderzoeker Disclosure belangen

Nadere informatie

Verloskunde Prenatale diagnostiek

Verloskunde Prenatale diagnostiek Verloskunde Prenatale diagnostiek Onderzoeken naar aangeboren afwijkingen Belangrijke telefoonnummers Algemeen nummer UMCG (050) 361 61 61 U kunt hier terecht met algemene vragen over het UMCG. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juli 2011

NIEUWSBRIEF. Juli 2011 NIEUWSBRIEF Juli 2011 Inhoud: Landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming Onderwijsspreekuur voor Echoscopisten en Gynaecologen Regiobijeenkomst Cursus counselen Toepassing van correctiefactoren voor

Nadere informatie

SOS. K.M.Sollie, gynaecoloog/perinatoloog

SOS. K.M.Sollie, gynaecoloog/perinatoloog SOS K.M.Sollie, gynaecoloog/perinatoloog subtitel In het zwarte gat vallen Inhoud Route planner voor de patient Wat gebeurt er tijdens het consult Counseling en vervolgens. Beslissing (moeten) nemen of

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO

Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn Counseling voor Screening op Downsyndroom en het SEO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Prenatale array CGH Counseling en voorbeelden

Prenatale array CGH Counseling en voorbeelden Prenatale array CGH Counseling en voorbeelden Merel van Maarle,klinisch geneticus AMC Mariet Elting,klinisch geneticus VUmc Regionale bijeenkomst 17 december 2012 Stand van zaken VUmc/AMC Zwangerschap

Nadere informatie

NIPT De niet-invasieve prenatale test voor trisomie

NIPT De niet-invasieve prenatale test voor trisomie NIPT De niet-invasieve prenatale test voor trisomie NIPT De niet-invasieve prenatale test voor trisomie Waarom NIPT? In België kunnen alle zwangere vrouwen die dit wensen het risico dat de foetus het syndroom

Nadere informatie

gynaecologische echoscopie

gynaecologische echoscopie patiënteninformatie gynaecologische echoscopie Echoscopie is onderzoek van de inwendige organen door middel van geluidsgolven. Door terugkaatsing van uitgezonden geluidsgolven kunnen afbeeldingen worden

Nadere informatie

Heemskerk November 2014. Jaarverslag 2013

Heemskerk November 2014. Jaarverslag 2013 Heemskerk November 2014 Jaarverslag 2013 Voorwoord Voor u ligt het vierde jaarverslag van Echocentrum Midden-Kennemerland (EMK). Met gepaste trots presenteert het centrum de cijfers van weer een dynamisch

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS Inleiding Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan Peridos.

Nadere informatie