Technisch aanbestedingsverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch aanbestedingsverslag"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Technisch aanbestedingsverslag: levering en installatie van softwarepakketten voor planning en registratie ten behoeve van de Brusselse gemeenschapscentra Technisch aanbestedingsverslag dd. 18 november 2011 Deel A. ALGEMEEN A.1. Opdrachtgevend bestuur: Vlaamse Gemeenschapscommissie Entiteit Gemeenschapscentra Emile Jacqmainlaan Brussel A.2. Aard van de diensten De levering en installatie van softwarepaketten voor planning en registratie ten behoeve van de Brusselse gemeenschapscentra. (BIJZONDER BESTEK NUMMER VGC/CJS/EGC/001) A.3. Gunningswijze Algemene offerteaanvraag (wet van 24 december art. 14). A.4. Aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen Datum verzending van de aankondiging naar het Bulletin der Aanbestedingen: 06/10/2011 Datum publicatie van de aankondiging naar het Bulletin der Aanbestedingen: 07/10/2011 Referentie van de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen: / Deel B. OVERZICHT VAN DE OFFERTES B.1. Datum en plaats van de openingszitting Maandag 24 oktober 2011 om 10u00 in de Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel. 1

2 B.2. Bespreking van de opmerkingen Geen opmerkingen. B.3. Uitslag van de opening der inschrijvingen Event Software Benelux BV Gabriël Metsustraat 13 NL-1071 DZ Amsterdam Sint-Pietersnieuwstraat 23 B-9000 Gent Rozendaalstraat 53 B-8900 Ieper B.4. Proces-verbaal van de opening der inschrijvingen Zie bijlage. Deel C. DOCUMENTEN GEVOEGD BIJ DE INSCHRIJVING C.1. Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het voorlaatste afgelopen kwartaal t.o.v. de dag van de opening van de inschrijving, waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake bijdragen voor de Sociale Zekerheid en de bestaanszekerheid voor een Belgische inschrijver of een gelijkwaardig attest voor een buitenlandse inschrijver Event Software Benelux BV attest dd. 18 juli 2011 tot en met 18 juli 2011 attest dd. 13/10/2011 tot en met het tweede kwartaal 2011 attest dd. 23/08/2011 tot en met het eerste kwartaal

3 C.2. Het curriculum vitae van de door de inschrijver voorgestelde kandidaten (minimum 2) voor het regiegedeelte Event Software Benelux BV C.3. Een korte algemene beschrijving van de activiteiten van de firma (max. 2 pagina s) Event Software Benelux BV C.4. Een overzicht (max. 2 pagina s) van de bedrijfsresultaten van de laatste 3 jaar (omzetcijfers, bedrijfslasten, netto bedrijfswinsten of verliezen, enz. ) Event Software Benelux BV C.5. De vermelding van eventuele certificaten (vb. ISO 9000 normen) Event Software Benelux BV Nihil Nihil 3

4 Microsoft Gold Partner, HP Preferred Partner, Citrix Silver Partner, Cisco Select Certified Partner C.6. Een bewijs van betaling van belasting Event Software Benelux BV Attest Administratiekantoor Vlieger, Penningweg 85a, NL-1507 DG Zaandam: geen schulden Attest Belastingdienst Nederland: geen schulden Attest Federale Overheidsdienst Financiën - Inning en Invordering Sector directe belastingen: geen schulden Attest Federale Overheidsdienst Financiën - Innig en Invordering - Sector BTW: geen schulden C.7. Attesten betreffende de veiligheid en de reglementering betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Event Software Benelux BV C.8. Een lijst van al de bijgevoegde documenten Event Software Benelux BV 4

5 Deel D. INSCHRIJVINGSFORMULIER D.1. Event Software Benelux BV Conformiteit van het inschrijvingsformulier Het inschrijvingsformulier is conform met het model van het bestek (KB van. 08 januari art. 89). Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen Op het inschrijvingsformulier werden geen doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen vastgesteld. (KB van 08 januari art. 89) Handtekening en hoedanigheid van de inschrijver Het inschrijvingsformulier is behoorlijk ingevuld en ondertekend door een bevoegd persoon (KB van 08 januari 1996 art. 89 en art. 90), met name door: Desirée de Koning Director Event Software Benelux BV BTW-nummer vermeld op het inschrijvingsformulier NL B01 RSZ-nummer L.01 Rekeningnummer D.2. Conformiteit van het inschrijvingsformulier Het inschrijvingsformulier is conform met het model van het bestek (KB van. 08 januari art. 89). Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen Op het inschrijvingsformulier werden geen doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen vastgesteld. (KB van 08 januari art. 89) Handtekening en hoedanigheid van de inschrijver Het inschrijvingsformulier is behoorlijk ingevuld en ondertekend door een bevoegd persoon, met name door: Wouter Vermeylen 5

6 Gedelegeerd bestuurder BTW-nummer vermeld op het inschrijvingsformulier RSZ-nummer Rekeningnummer D.3. Conformiteit van het inschrijvingsformulier Het inschrijvingsformulier is conform met het model van het bestek (KB van. 08 januari art. 89). Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen Op het inschrijvingsformulier werden geen doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen vastgesteld. (KB van 08 januari art. 89) Handtekening en hoedanigheid van de inschrijver Het inschrijvingsformulier is behoorlijk ingevuld en ondertekend door een bevoegd persoon, met name door: Dirk Syx General Manager BTW-nummer vermeld op het inschrijvingsformulier BE RSZ-nummer /067 Rekeningnummer

7 Deel E. TECHNISCH NAZICHT E.1. E.1.1. Totale inschrijvingsprijzen vermeld op het offerteformulier Event Software Benelux BV TOTALE PRIJS EXCLUSIEF BTW: E.1.2. TOTALE PRIJS EXCLUSIEF BTW: E.1.3. E ,00 EUR TOTALE PRIJS EXCLUSIEF BTW: E ,00 EUR ,00 EUR Rekenkundig nazicht Event Software Benelux BV Totale prijs exclusief btw na rekenkundig nazicht: ,00 EUR Prijs zonder btw voor onderhoudscontract voor 3 jaar: ,00 EUR E.2.2. Totale prijs exclusief btw na rekenkundig nazicht: ,00 EUR Twee posten werden door bij optionele kosten gezet, maar worden in de offerte als vereist gesteld : - Koppeling met Cultuurnet Vlaanderen : 2.600,00 EUR - Koppeling met Databanken VGC : 6.500,0 EUR Prijs zonder btw voor onderhoudscontract voor 3 jaar : ,00 EUR E.2.3. Totale prijs exclusief btw na rekenkundig nazicht: ,00 EUR Prijs zonder btw voor onderhoudscontract voor 3 jaar: ,00 EUR E.3. E.3.1. Leemten Event Software Benelux BV Er werden geen leemten vastgesteld. E.3.2. Er werden geen leemten vastgesteld. 7

8 E.3.3. Er werden geen leemten vastgesteld. E.4. E.4.1. Nazicht prijzen: abnormale eenheidsprijzen Event Software Benelux BV Er werden geen abnormale eenheidsprijzen vastgesteld. E.4.2. Er werden geen abnormale eenheidsprijzen vastgesteld. E.4.3. Er werden geen abnormale eenheidsprijzen vastgesteld. E.5. E.5.1. Opmerkingen Event Software Benelux BV Geen opmerkingen. E.5.2. Geen bijkomende opmerkingen. E.5.3. Geen opmerkingen. E.6. E.6.1. Totale prijzen van de offertes na technisch nazicht Event Software Benelux BV Software prijs exclusief BTW: Software prijs inclusief BTW: ,00 EUR ,50 EUR Onderhoud (3 jaar) exclusief BTW: Onderhoud (3 jaar) inclusief BTW: ,00 EUR ,00 EUR Totale prijs exclusief BTW: Totale prijs inclusief BTW: ,00 EUR ,50 EUR E.6.2. Software prijs exclusief BTW: Software prijs inclusief BTW: ,00 EUR ,05 EUR Onderhoud (3 jaar) exclusief BTW: Onderhoud (3 jaar) inclusief BTW: ,00 EUR ,44 EUR Totale prijs exclusief BTW: Totale prijs inclusief BTW: ,00 EUR EUR 8

9 E.6.3. Software prijs exclusief BTW: Software prijs inclusies BTW: ,00 EUR ,40 EUR Onderhoud (3 jaar) exclusief BTW: Onderhoud (3 jaar) inclusief BTW: ,00 EUR ,00 EUR Totale prijs exclusief BTW: Totale prijs inclusief BTW: 8.640,00 EUR ,40 EUR Deel F. RANGSCHIKKING VOOR GUNNING F.1. GUNNINGSCRITERIA Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : F.1.1. De oplossing (45 punten) Functionele vereisten Flexibiliteit Betrouwbaarheid Technische vereisten Gebruiksvriendelijkheid Degelijkheid software F.1.2. Prijs (35 punten) F.1.3. Projectaanpak (20 punten) Realistisch Betrouwbaar Problemmanagement Roll out F.2. BEOORDELING F.2.1. F Criterium oplossing (45 punten) Bespreking 9

10 DE KWALITEIT VAN DE VOORGESTELDE OPLOSSING (45%) Functionaliteit Workflow Zoeken op beschikbaarheid locaties en resources en complexe queries Activiteitenbeheer Reservatie Repetitieve activiteiten Financiële afhandeling Filtering Syx Automations (Recreatex) Voorgeprogrammeerd, de afwezigheid van de mogelijkheid status aan te geven blokkeert een flexibele workflow. Event Software Benelux (Itheatre) Takenlijsten op te maken via UDP en te koppelen aan CRM en te communiceren via Is mogelijk op zicht (overzicht kalender), niet mogelijk pro-actief te zoeken, niet mogelijk op locatie Zwakker voor complexe queries. Querie voor beschikbaarheid mogelijk op datum range en ruimte Tevens beschikbaarheid op zicht in maandkalender. Conflictbeheer is onduidelijk gebleven. 15 Algemeen Recreatex is meer een registratiedan planningstool Uitgebreide module, met prijscategorieën op niveau gebruiker, veel standaard rapporten reeds beschikbaar. 35 2Rivers (Yesplan) Taken betreffen een apart menu, de vereistencheck is sterk, taken zijn eenvoudig toe te wijzen aan medewerkers, mogelijkheid om bij in te vullen schermen reminders in te voegen 50 Onderdeel van availibility tool, specifiek hiervoor te ontwikkelen. Conflictbeheer in huidige toepassing maakt gebruik van duidelijke alerts. Beschikbaarheid resources direct bij de resource getoond Algemeen Sterker op planningsfunctionaliteiten 40 Uitgebreid. Kostensets (deals) sterke functionaliteit. Prijzencategoriën ok. Algemeen

11 Beheer resources Contactenbeheer Rapportering Geen extra velden toe te voegen Inzicht in beschikbaarheid komt niet goed tot uiting Uitgebreid, speciale deelnemersmodule, nadeel echter dat deze module de procedure voor activiteitenbeheer vanuit ander punt doet starten, minder praktisch 40 Veel standaardrapporten aanwezig + maatwerk Uitgebreid, oplossing voor registratie deelnemers beperkt, maar voldoende 40 Maatwerk voorzien Sterk: direct overzicht beschikbaarheid door Resource inspector 40 Standaard, oplossing voor registratie deelnemers beperkt, maar voldoende 20 Maatwerk voorzien voor basis Mogelijkheid zelf rapportmodellen op te maken in Exell Zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Hiërarchische teams kunnen op verschillende manier opgezet worden. 40 Zeer flexibel, via custom data veel mogelijk, systeem van placeholders sterk Gebruikersbeheer Flexibiliteit Mogelijkheid om de software naar de hand te zetten (per centrum, per type activiteit) Geen velden aan te maken, enkel met filtering of memovelden enige speelruimte. Via UDP veel mogelijk Betrouwbaarheid & degelijkheid Geloofwaardigheid van de aangeboden oplossing? Risico s? 10 Softwarepakket heeft zich bewezen en is in die zin degelijk en betrouwbaar, maar de gepresenteerde oplossing overtuigt niet op maat van ons project. 35 De software heeft zichzelf al bewezen, maar er is veel twijfel over de vertaling naar onze situatie toe. Er is veel mogelijk met het softwarepakket, maar veel onduidelijkheid over de concrete invulling van de oplossing voor de 22 GC. 55 De software is innovatief en er is behoorlijk wat maatwerk nodig om aan alle vereisten te voldoen. De firma gaf echter een zeer vertrouwenwekkende demo waarop alle vragen direct een antwoord kwam. Oplossingen voor tekorten zijn reeds beschreven. Technische vereisten Nodige infrastructuur, aangeboden diensten. 20 Werkt via clientserver, dit is zeer zeer onpraktisch voor de situatie van (webtoegang), vereiste bandbreedte ok. 50,volledig webbased Vereiste bandbreedte ok. 11

12 Gebruiksvriendelijkhei d TOTAAL PUNTEN Feel, eenvoud, overzichtelijkheid belangrijke functionaliteiten direct bereikbaar, invoeren en opvragen gegevens de 22 GC. SLA is duidelijk doch legt een aantal eisen op aan de klant 10 Klassiek, menustructuur. SLA is beperkt. 40 Klassiek, menustructuur, veel mogelijk, maar indirect, via filtering en aan te passen scherminformatie (als zijnde rapport) is nodige informatie direct zichtbaar SLA duidelijk. Heeft als enige performante benchmarks aangegeven. 50 Mooi dynamisch planbord Planningstool is steeds hart en startpunt van het gebruik, Interface geeft WOW ervaring, toonbeeld van gebruiksvriendelijkheid, intuïtief te bedienen, gegevens vanuit verschillende plaatsen direct in te voeren, info via verschillende kanalen beschikbaar, opzet duidelijk vertrokken vanuit de praktijk van een cultureel centrum

13 F Behaalde scores voor dit criterium: Event Software Benelux BV: 36,85 punten : 45,00 punten : 29,43 punten F.2.2. Criterium prijs (35 punten) F Bespreking Event Software Benelux BV: Offerte : ,00 EUR Onderhoud : ,00 EUR NV 2 Rivers : Offerte : ,00 EUR Onderhoud : ,00 EUR : Offerte : ,00 EUR Onderhoud : ,00 EUR F Behaalde scores voor dit criterium Event Software Benelux BV: 35,00 punten NV 2 Rivers :32,84 punten : 20,16 punten 13

14 F.2.3. Criterium Projectaanpak (20 punten) F Bespreking PROJECT AANPAK (20%) Plan van aanpak Syx Automations Redelijk uitgewerkt, standaard implementatie van een administratieve tool, weinig oog voor onze specifieke situatie. Betrouwbaar maar niet realistisch wegens technische vereisten en afstand tot een oplossing op onze maat Event Software Benelux Plan van aanpak is af te stemmen met de projectleider VGC, de manier van werken is toegelicht, maar zonder planning of milestones. Er is nog veel onduidelijkheid. Er is twijfel over de draagkracht van de firma voor de ontwikkeling en implementatie van dit project, de draagkracht is onvoldoende toegelicht Rivers Sterk uitgewerkt plan van aanpak, inclusief detailplanning. Firma heeft overtuigend zijn engagement en draagkracht voor dit project voorgesteld onder andere door verschillende seniormedewerkers op dit project te zetten. Aan de ene kant is deze oplossing risicovol, zeker qua timing, aan de andere kant is het belang van de firma voor de verdere ontwikkeling van de software ook reden om vertrouwen te hebben en geeft het een opportuniteit om gezamenlijk een sterke oplossing uit te werken. Belangrijk hierbij is dat de VGC zich mee voor dit project engageert. 50

15 F Behaalde scores voor dit criterium Event Software Benelux BV: 8,00 punten NV 2 Rivers : 20,00 punten : 12,00 punten F.2.4. Behaalde scores voor alle criteria (totaalscore) Event Software Benelux BV: 79,85 punten NV 2 Rivers : 97,84 punten : 61,59 punten F.3. Rangschikking voor toewijzing Event Software Benelux BV 3. Syx Automations bvb F.4. VOORSTEL VOOR GUNNING Op basis van het voorgaande, kunnen wij besluiten dat de meest gunstige offerte werd ingediend door de firma: Hierbij stellen wij voor de opdracht voor de levering en installatie van de softwarepakketten ten bedrage van ,00 EUR exclusief 21 % btw ( ,05 EUR inclusief 21% BTW), en het bijhorende onderhoudscontract voor een periode van drie jaar aan de jaarlijkse prijs van ,00 EUR exclusief btw (14.505,48 EUR inclusief 21% btw) te gunnen aan de firma: Sint-Pietersnieuwstraat 23 B-9000 Gent BTW-nummer: RSZ-nummer: Rekeningnummer:

16 BIJLAGEN F.5. Proces-verbaal van de opening der inschrijvingen 16

17 17 Dossier 0225 / CJS/GC / Gemeenschapscentra ICT Stedenfonds / Goedgekeurd / College / Niet vertrouwelijk

18 Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de gunning van een opdracht voor levering en installatie van softwarepakketten voor planning en registratie ten behoeve van de Brusselse gemeenschapscentra nr van De collegeleden, Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Jean-Luc VANRAES 18 Dossier 0225 / CJS/GC / Gemeenschapscentra ICT Stedenfonds / Goedgekeurd / College / Niet vertrouwelijk

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete

Request For Proposal. SAP Hosting en Beheer. Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie. Auteur: Rick de Zoete Request For Proposal SAP Hosting en Beheer Datum: 14 oktober 2011 Versie: 1.0 definitieve versie Auteur: Rick de Zoete 1 P a g e A a n b e s t e d i n g S A P H o s t i n g e n B e h e e r Table of Contents

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart

Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart 1. 1. INLEIDING In opvolging van het Totaalplan Concurrentiële Haven werd op 24 oktober 2011 door de Raad van Overleg besloten

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept

Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit. Definitief concept Audit Scope Tijd Geld en Risico s voor Eerste Stap Definitief concept Rotterdam, 24 september 2007 Voor akkoord: Prof. drs. ir. J. K. Vrijling Rapportage: ir. B. A. M. Keulen & ir. N. Vrisou van Eck In

Nadere informatie

De Staat als aandeelhouder

De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer Over het beheer van staatsdeelnemingen 215 De Staat als aandeelhouder Over het beheer van staatsdeelnemingen De tekst van het rapport

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie