Onthaalbrochure Augustus 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onthaalbrochure Augustus 2016"

Transcriptie

1 Onthaalbrochure Augustus 2016

2 Welkom in de Kering Hallo, Er is beslist dat jij en je gezin zullen starten in De Kering. Dat is een hele gebeurtenis. Misschien heb je wel heel wat vragen? We hebben dit boekje gemaakt om je wegwijs te maken in het aanbod van de Kering. De Kering heeft twee locaties. Één locatie is in Turnhout en heet De Regenboog, de andere locatie ligt in Zoersel en heet Scharnier. Beide locaties liggen een heel stuk uit mekaar maar zijn toch verbonden door hun manier van werken en door de begeleiders die samenwerken. Elk gezin dat begeleid wordt door de Kering krijgt een contextbegeleiding, elke jongere krijgt een individueel aanbod afgestemd op zijn/haar noden en vragen. Hiervoor krijg je een begeleider die met je op pad zal gaan. Afhankelijk van de module waarin je start krijg je hier bovenop nog een groepsaanbod. Dit betekent dat je deel uitmaakt van een groep kinderen en jongeren. Als je in dagbegeleiding bent betekent dit dat je na schooltijd, tot 19.00u, in de groep bent. Ben je in verblijf dan betekent dit dat je ook in de Kering (de Regenboog of Scharnier) blijft overnachten. Al deze verschillende termen: contextbegeleiding, individuele begeleiding, dagbegeleiding en verblijf noemen we modules. Dus niet iedereen die in de Kering start krijgt dezelfde hulp. Deze is afgestemd op de hulpvraag, de noden van het gezin. Als gedurende de begeleiding de vraag verandert hebben we mogelijkheden in huis om ons aanbod te veranderen. Dit doen we in alle omstandigheden in overleg met alle betrokken partijen. Verderop in deze folder wordt er uitgebreid uitgelegd wat we in iedere module aanbieden. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat je weet welke rechten je hebt. Voor kinderen en jongeren die hulp krijgen binnen Bijzondere Jeugdbijstand zijn er een aantal rechten ontwikkeld die voor iedereen van toepassing zijn. Je vindt ze terug in dit boekje. Je begeleider zal je hierover ook nog uitgebreid informeren. Daarnaast zijn er een aantal regels en afspraken die voor jou gelden als je deel uitmaakt van onze groep. Hiervoor maakten we een aparte folder. blz. 1

3 Kinderrechten in de jeugdhulp, wat is dat? Iedereen heeft recht op hulp Dit betekent dat iedereen, iedere ouder, iedere jongere of ieder kind recht heeft op respect, aandacht en ondersteuning. Je begeleider wil samen met jou en je gezin op zoek gaan naar antwoorden op jullie vragen. Hierbij wil de begeleider ook aandacht hebben voor jou als persoon. We gaan samen zoeken naar wie of wat jou kan helpen. Recht op duidelijke informatie Wanneer je hulp krijgt bij De Kering, moet je begeleider van bij het begin vertellen hoe hij/zij je wil helpen. Hij/zij moet je een eerlijk antwoord geven en vertellen wat er verder zal gebeuren als je geen hulp meer wil. De informatie moet zo verteld worden dat je het begrijpt en verstaat. Als hij/zij dat niet kan, dan moet er iemand zorgen voor vertaling of verduidelijking. Ouders zorgen voor hun kinderen. Daarom zal jullie begeleider zowel aan ouders én kinderen vertellen wat er zal gebeuren om jullie te helpen. Als je als jongere iets verteld hebt aan je begeleider waarvan je liever hebt dat je ouders dat niet weten, dan zal hij/zij, samen met jou, bekijken wat er mee moet gebeuren. Als je begeleider vindt dat je in gevaar bent, zal hij/zij altijd contact nemen met de consulent. We vinden het ook belangrijk dat we iedereen zo goed mogelijk informeren over wat er gezegd wordt of is afgesproken. Zelf beslissen of je hulp krijgt of niet Vanaf 12 jaar ben je in principe bekwaam om hier zelf mee over te beslissen, tenzij je onder toezicht staat van een jeugdrechter. Wanneer een hulpverlener of je ouders vinden dat je toch niet genoeg kan inschatten wat goed voor je is, wordt dit samen besproken. Wanneer je jonger bent dan 12 jaar willen we toch ook rekening houden met jouw inbreng. Respect voor je gezin Je gezin is belangrijk voor je. Wanneer er problemen zijn in je gezin, hebben je ouders recht op hulp om je zo goed mogelijk op te voeden. blz. 1

4 Kinderrechten in de jeugdhulp, wat is dat? Soms gebeurt het dat je tijdelijk niet bij je ouders kan wonen. Wanneer je niet samenleeft met je ouders, worden er samen met jou, je ouders, je begeleider en eventueel de jeugdrechter afspraken gemaakt rond bezoeken, contact, Je hebt recht op contact met en informatie over hen. Recht op meepraten Hoe jong je ook bent, je mag altijd vertellen wat je denkt. Over wat je in de begeleiding belangrijk vindt en over hoe je de begeleiding ervaart, want je mag meepraten. Je dossier Elke jongere heeft recht op een dossier. Ook voor jou en je gezin wordt een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat verslagen van gesprekken die we met jou en je gezin voeren, maar ook verslagen van de contacten die er met je school, de consulent of anderen geweest zijn. Verder bevat het dossier het handelingsplan en het evolutieverslag. Er komen dus heel wat zaken in die over jou en je gezin gaan. Het dossier wordt door jullie begeleider zorgvuldig en veilig bewaard en bijgehouden. Je dossier mag geraadpleegd worden door je ouders, je begeleider en/of je vertrouwenspersoon. Vanaf je 12 jaar mag je ook zelf je dossier inkijken. Vanaf het moment dat je dit gevraagd hebt, moeten wij ervoor zorgen dat dit binnen de 15 dagen kan gebeuren. Bij de inzage van je dossier zal je steeds toelichting krijgen van je begeleider. Je hebt toegang tot de meeste gegevens in je dossier. Er zijn echter enkele uitzonderingen die je niet mag lezen. Verslagen van de rechtbank (bvb: jeugdrechtbank) Als iemand dingen in vertrouwen vertelt en niet wil dat anderen dit weten, willen we dat respecteren. Zulke vertrouwelijke informatie wordt niet doorgegeven. Dat is ook zo als jij iets in vertrouwen vertelt. Daarop is één uitzondering: als iets doorgeven of bespreken toch heel erg nodig is omdat jij of je gezin anders niet de nodige hulp zouden kunnen krijgen. blz. 2

5 Kinderrechten in de jeugdhulp, wat is dat? Informatie waarover je begeleider oordeelt dat het niet in jouw belang is dat je erover geïnformeerd wordt. Je vertrouwenspersoon mag dit wel weten Gegevens over personen die niet tot je cliëntsysteem' behoren. Ook andere personen zoals je ouders, andere mensen waarmee je samenwoont en andere opvoedingsverantwoordelijken hebben het recht om je dossier in te kijken. Jij hebt echter het recht je daartegen uitdrukkelijk te verzetten. Dit moet je wel duidelijk kunnen motiveren. Je hebt altijd het recht om je dossier aan te vullen. Dit wil zeggen dat je aan je begeleider kan vragen om documenten toe te voegen aan je dossier (bvb. een schoolrapport, ). Ook heb je het recht om jouw versie te geven van de feiten die in het dossier vermeld staan. Deze versie wordt dan toegevoegd aan het dossier, zonder dat de oorspronkelijke versie aangepast moet worden. Je hebt het recht een afschrift van een deel van je dossier op te vragen, zoals bijvoorbeeld een kopie van het handelingsplan. Dit afschrift is echter bijzonder persoonlijk en vertrouwelijk. Bovendien mag het enkel gebruikt worden in het kader van je begeleiding. Je dossier wordt tot vijf jaar na je meerderjarigheid bijgehouden in het archief. Nadien wordt het op een veilige manier vernietigd. Wanneer een dokter, psychiater of een hulpverlener (iemand die gespecialiseerd is in gezondheidsproblemen) over je gezondheid schrijft of vertelt, mogen deze gegevens niet tussen de andere gegevens in je dossier staan. Ze moeten apart gehouden worden. Bijvoorbeeld in een apart mapje, of gemerkt worden met een gekleurde sticker,... Dit mag normaal enkel door je ouders bekeken worden. Als je zelf inzage wil in je medisch dossier moet je deze vraag stellen aan de arts die het verslag heeft geschreven. Recht op een vertrouwenspersoon Je kan een vertrouwenspersoon kiezen die erbij is in belangrijke besprekingen over je begeleiding. Dit is een volwassene die je vertrouwt en die jou kan steunen. Jij kiest zelf jouw vertrouwenspersoon. Deze persoon moet: Meerderjarig zijn (+18j) Mag niets te maken hebben met de hulp die je nu krijgt blz. 3

6 Kinderrechten in de jeugdhulp, wat is dat? En moet een uittreksel uit het strafregister (=model 2) kunnen voorleggen. Dit is een officieel bewijs van goed gedrag en zeden dat deze persoon moet aanvragen bij de gemeente. Aan het begin van de begeleiding zal je begeleider je hierover verder informeren. Als je kiest voor een vertrouwenspersoon zullen we de gegevens van deze persoon noteren. Je vertrouwenspersoon: mag in je dossier kijken. mag een afschrift van je dossier vragen. heeft toegang tot gegevens waarvoor jij bekwaam bent en alle gegevens waarover we denken dat het niet in jouw belang is dat je ze kent. Mag geen informatie zien die vertrouwelijk is. We willen je graag herinneren aan en informeren over dit recht, bij grote besprekingen. We willen hier bewust mee omgaan. Recht op privacy Je mag altijd gewoon jezelf zijn. Je mag je eigen ideeën hebben over de wereld, over de mensen en over godsdienst. Soms heb je ook nood aan een plekje alleen voor jezelf. Dan wil je niet gestoord worden. Je begeleider moet hiervoor respect hebben! Niemand mag in principe je dagboek, brieven, sms jes of mails lezen zonder jouw toestemming. Privacy betekent ook dat informatie over jou en je gezin niet zomaar aan om het even wie verteld mag worden. Als je begeleider met andere diensten of personen contact wil opnemen zal hij/zij dit altijd met jullie bespreken. Recht op zakgeld Binnen de module verblijf heb je recht op zakgeld. Hoeveel dat is, hangt af van je leeftijd. Oudere kinderen krijgen meer zakgeld dan jongere kinderen. In een voorziening bijvoorbeeld krijgen kinderen tussen 6 en 8 jaar ongeveer 6 zakgeld per maand. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar ongeveer 12 per maand. blz. 4

7 Kinderrechten in de jeugdhulp, wat is dat? Recht op een goede behandeling Je begeleider, (pleeg)ouders mogen je nooit op een gemene manier behandelen of straffen. Wanneer je iets ergs mispeuterd hebt, zal je natuurlijk wel zwaarder gestraft worden dan wanneer je maar een klein beetje stout was. Als je mensen rondom je pijn doet of opzettelijk dingen kapot maakt, kan je ook een tijdje afgezonderd worden. Dan moet je bijvoorbeeld een tijdje naar je kamer. Als je enkel contextbegeleiding krijgt, dan kijkt je begeleider er op toe dat je goed behandeld wordt door je ouders. blz. 5

8 Module contextbegeleiding, wat is dat? Soms kan het thuis moeilijk gaan en loopt het allemaal niet op wieltjes. Dan kan een gezin best wat hulp van buitenaf gebruiken. Contextbegeleiding is een manier om gezinnen te helpen. Je blijft, zo veel als mogelijk, in je eigen omgeving en op dezelfde school, sportclub,... Je ouders kunnen hun ouderrol blijven vervullen met ondersteuning vanuit de contextbegeleiding. We vertrekken vanuit jullie vragen over opvoeding. Verder willen we ook aandacht hebben voor andere vragen en/of problemen die jullie tegenkomen. Ieder gezin heeft een contextbegeleider. Deze komt aan huis of de gesprekken zijn in de locatie waaraan je verbonden bent of verblijft. Hoe vaak de gesprekken zijn wordt samen afgesproken en is afhankelijk van je doelen, je hulpvragen, de vragen van je ouders, de verwachtingen van de consulent (als jullie die hebben) of van de Jeugdrechter als je onder toezicht staat. Soms zijn er gesprekken met je ouders apart, soms zijn die samen met jou. Vaak zijn er gesprekken maar we doen soms ook andere activiteiten en willen jullie ook ondersteunen in contact met derden, Hoe we concreet met jullie werken wordt bepaald door jullie mogelijkheden, krachten en doelstellingen. Jullie begeleider wordt door het team ondersteund en eventueel bijgestuurd. D.w.z. dat de begeleider het team steeds op de hoogte houdt van hoe de begeleiding verloopt en van de verschillende stappen die werden gezet en/of gezet zullen worden. Jullie begeleider gaat samen met jullie zoeken naar wat er nu precies aan de hand is of moeilijk loopt. Nadien wordt er samen bekeken hoe jullie het dan anders zouden willen. Hij/zij gaat samen met jullie op zoek naar krachten om de problemen op te lossen of anders aan te pakken. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. We willen wel aandacht hebben voor iedereen in het gezin. Wij willen er mee voor zorgen dat iedereen zich goed kan voelen thuis. Er wordt geen contact opgenomen met andere diensten of derden om informatie van betrokken gezinsleden te bekomen of te verstrekken zonder dat we dit met jullie overlegd hebben. Uitzondering hierop vormen de consulenten van de betrokken verwijzende instantie. blz. 1

9 Een hele weg in (kleine) stappen Je weet nu al dat we aan de slag gaan en dat we dat samen willen doen. Het lijkt misschien wel veel. Dat weten we. We weten ook wel dat niet alles in één keer kan worden aangepakt. Het is als met een trektocht: je moet stap voor stap gaan. Dat is hoe we te werk gaan, als het nodig is in kleine stappen. Onthaalfase In de eerste periode ligt de nadruk op : het elkaar leren kennen. We willen jou en de belangrijke mensen rondom jou leren kennen en je de tijd geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Het feit dat er iemand bij jouw thuis op gesprek komt, het feit dat je in dagbegeleiding bent of het feit dat je in verblijf bent. We willen in die periode stilstaan bij de verwachtingen en hulpvragen zoals we ze tijdens de intake hebben opgeschreven. We maken samen een handelingsplan op. Hierin proberen we alle verwachtingen om te zetten in doelstellingen. Zo is het voor iedereen duidelijk waarrond we gaan werken. Als je een consulent of jeugdrechter hebt dan wordt dit ook aan hen doorgestuurd. Begeleidingsfase Tijdens de begeleidingsfase gaan we samen aan de slag rond begeleidingsdoelen. Hier vindt het eigenlijke begeleidingsproces plaats. We doen dit in je gezin en samen met jou. We gaan samen zoeken wat jullie nodig hebben en hoe snel we kunnen gaan. We doen dit stap voor stap met respect voor ieders standpunt. Met als uitgangspunt om de ongewenste situatie trachten om te buigen tot een meer gewenste situatie. De begeleidingsfase loopt zo lang het nodig en zinvol is voor de betrokken partijen (jijzelf, je gezin, consulent, jeugdrechter, je begeleider). In deze fase gaan we iedere 6 maanden rond de tafel zitten en maken we samen een verslag op over de afgelopen periode. Iedereen krijgt hierin een stem. De begeleidingsfase eindigt wanneer verder werken aan de vooropgestelde begeleidingsdoelen niet meer nodig, mogelijk of wenselijk is. blz. 2

10 Een hele weg in (kleine) stappen Om de 6 maanden hebben we (jullie als gezin, je begeleider en de stafmedewerker) een gesprek. Als er een consulent betrokken is zal deze ook aanwezig zijn. We bekijken dan hoe alles gaat en wat de verdere plannen zijn. Deze plannen gaan over de doelstellingen maar ook over de termijn van de begeleiding. Indien je onder de jeugdrechtbank staat, wordt er door de jeugdrechter mee beslist over de termijn van de begeleiding. Eindfase Als we in deze fase gekomen zijn dan betekent dat dat er in de voorgaande fase al heel wat is veranderd waardoor we naar afronding toe kunnen werken. We bereiden jullie samen voor op de afronding. Ook hier houden we rekening met ieders tempo en kijk. Af en toe komt het voor dat iemand andere hulpverlening nodig heeft dan wat we in De Kering kunnen bieden. We zoeken dan samen naar andere mogelijkheden die voor jou en je gezin beter aansluiten. Aan het einde van deze fase maken we samen een eindverslag op. blz. 3

11 Module dagbegeleiding, wat is dat? Dagbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij de nadruk ligt op het opvoeden en samenleven binnen jouw gezin. De gesprekken met jou en je ouders zijn wekelijks en er wordt vooral gezocht naar het verbeteren van het samenleven bij jouw thuis. De zorg voor jou wordt gedeeld met je ouders. Dagbegeleiding biedt heel wat voordelen: Je kan in je eigen omgeving en op dezelfde school blijven. De opvoeding wordt gedeeltelijk mee opgenomen door de begeleiders Jullie gezin krijgt na schooltijd en vakantiedagen extra hulp doordat je naar de groep kan komen De dagbegeleiding is erg contextgericht, dwz dat we ons richten op je eigen vragen en verwachtingen en die van je ouders. Soms betrekken we ook andere belangrijke figuren in de begeleiding. Dagbegeleiding omvat 3 specifieke werkterreinen: - Contextbegeleiding (zie Module contextbegeleiding, wat is dat? ) - Individuele begeleiding (IB) - Groepsbegeleiding - Studiebegeleiding blz. 1

12 Module dagbegeleiding, wat is dat? Individuele begeleiding (IB) De individuele begeleiding is heel belangrijk binnen de dagbegeleiding. In de IB werken we rond de doelen die samen met jou en je ouders worden bepaald. We begeleiden jou, in de IB, in je persoonlijke ontwikkeling. We hebben respect voor de zaken die in jouw gezin belangrijk zijn en we maken tijd om ze samen te bespreken. Voor de individuele begeleiding worden er specifieke middelen gebruikt. De middelen worden aangepast aan jouw leeftijd, jouw interesses, jouw talenten, Groepsbegeleiding Aangezien je na school naar de groep komt, vergroten we de rust thuis en kunnen we werken aan verandering thuis. In de groep kan je oefenen in het omgaan met leuke maar ook moeilijke situaties. We vinden het heel belangrijk dat je je goed voelt in de groep. We willen je graag leren kennen en meer te weten komen over de dingen die je goed kan en de dingen die nog moeilijk zijn. Rond die dingen gaan we samen werken. Ook in de groep werken we met specifieke middelen: groepsgesprekken, keuze-activiteiten, knutselactiviteiten, Studiebegeleiding De studiebegeleiding gaat over alle zaken die met jouw school te maken hebben. Je ouders worden ook betrokken bij de studiebegeleiding. Als er een gesprek wordt gepland op school, gebeurt dit samen met je ouders. Ook in de studiebegeleiding worden de aanpak en de middelen afgestemd op de zaken die jij hierin nodig hebt. blz. 2

13 Module verblijf, wat is dat? Soms hebben ouders en kinderen even ruimte nodig om tot rust te komen. Soms kom je in je gezin moeilijkheden tegen waarbij hulp nodig is. Misschien zocht je zelf hulp en ben je naar de Kering doorverwezen. Misschien volgt de jeugdrechtbank of het Ondersteunings-Centrum Jeugdzorg (OCJ) jullie gezin mee op. In elk geval willen we jullie helpen om het samenleven tussen jou, je ouders en andere leden van het gezin opnieuw mogelijk te maken. Wij willen 4 dingen doen voor jou binnen module verblijf in De Kering: een huis bieden een soort van thuis bieden individuele begeleiding contextbegeleiding (zie Module contextbegeleiding, wat is dat? ) Zolang je in de Kering verblijft, zijn dat de 4 algemene doelen die we willen waarmaken. Een huis bieden We zorgen er voor dat je een plaats hebt om te slapen eten en drinken krijgt gepaste kledij hebt je kan wassen en verzorgen de juiste medische zorgen krijgt We denken dat dit de basis is van je verblijf hier. blz. 1

14 Module verblijf, wat is dat? Een soort van thuis bieden Al die dingen hierboven zijn erg belangrijk. Maar er is meer. We willen dat je je ook een beetje thuis kan voelen hier. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als je echte thuis, dat weten we ook wel. Maar toch. Het leven is meer dan eten, slapen en drinken. We denken dan aan zorgen dat je naar een school kan die zo goed mogelijk aansluit bij je mogelijkheden en interesses het hier een leuke plaats is om te wonen je hier niet bang hoeft te zijn je weet wat doen in je vrije tijd je een eigen plekje hebt je vrienden of vriendinnen kan maken je met je dagelijkse vragen en problemen ergens terecht kan je je zegje kan doen en gehoord wordt De 2 vorige dingen (een huis bieden en een thuis bieden) noemen wij de huisvesting, het bieden van een plaats waar het goed is om te wonen. We vinden het dan ook erg belangrijk dat dit goed loopt. In de Kering leef je samen in groepsverband. Om dit voor iedereen aangenaam te maken, is het belangrijk dat iedereen met elkaar op een goede manier omgaat. Een gouden regel is hier: Heb respect voor elkaar. Houd rekening met elkaars gevoeligheden. Er zijn ook regels en afspraken om te zorgen dat het samenleven zo goed mogelijk loopt. We zullen we er op toe zien dat iedereen zich hieraan houdt. Als je in verblijf komt, krijg je ook je eigen plekje. Sommigen hebben een eigen kamer, anderen moeten deze delen met een andere jongere. Je kamer is een plek waar je tot rust kan komen, naar muziek kan luisteren, kan studeren, We doen dagelijks een aantal dingen samen met andere bewoners zoals bijvoorbeeld samen eten, spelen, TV kijken, huiswerk maken,. Dit alles noemen wij het leefgroepgebeuren. blz. 2

15 Module verblijf, wat is dat? De leefgroep is soms een goede leerschool: je leert er met elkaar overweg te kunnen en hoe iets te bespreken. Met vragen hieromtrent kan iedereen steeds terecht bij de begeleiding. Je vragen en wensen worden steeds serieus genomen door de begeleiders en zullen telkens besproken worden. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal huisregels. Die regels hebben we gebundeld in een apart boekje dat we in de opstartfase met jou zullen overlopen. Op die manier is duidelijk wat wel en niet kan. Individuele begeleiding Daarmee bedoelen we eigenlijk dat wij aandacht en tijd willen besteden aan hoe je de dingen ziet en aan wat er voor jou belangrijk is. We bekijken dit heel breed. We willen respect hebben voor je politieke, ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen evenals je seksuele geaardheid en je zoeken op die vlakken. We willen je steunen in die zoektocht. Hierbij willen we jouw tempo en privacy respecteren. Dat kindgericht werken kan op vele manieren gebeuren, waarbij de individuele begeleider (IB) heel wat zaken met je opneemt en opvolgt. Soms zullen we samenwerken met school, CLB, therapeut,... Voor we dat doen zullen we dit eerst met jou en je ouders bespreken. Belangrijk daarbij is dat we proberen duidelijk te krijgen waaraan we samen willen werken. We vinden het in de Kering ook belangrijk je mening te horen over het reilen en zeilen in de leefgroep. Jongeren kunnen voorstellen doen, aangeven waar ze het niet mee eens zijn. We doen dit in gesprekken, individueel of in groep. Daarnaast krijgt ieder kind een studiebegeleiding op maat. We kijken wat jij nodig hebt om goed te kunnen studeren. We willen je daarbij helpen. blz. 3

16 Module verblijf, hoe lang duurt dat? We willen dat het tussen jou en je ouders zo goed mogelijk loopt. Samen met jullie gaan we kijken wat daar voor nodig is en hoe we daar naartoe kunnen werken. Elke 6 maanden bekijken wij samen met je ouders, jijzelf en eventueel de jeugdrechter of consulent hoe het ondertussen gaat. Dan wordt ook besproken wat verder nodig is aan begeleiding. Als het thuis voldoende vlot loopt, kan besproken worden wanneer en op welke manier je terug volledig thuis kan wonen en je niet meer in de leefgroep moet verblijven.. Vaak gebeurt dat in stappen. Soms is een terugkeer naar huis niet meer mogelijk. Er wordt dan bekeken welke alternatieven er zijn, waarvan zelfstandig wonen (als je daar de leeftijd voor hebt) één van de mogelijkheden is. blz. 4

17 Naar huis gaan, kan/mag dat? In overleg met iedere betrokkene proberen we vaste afspraken te maken over bezoekmomenten thuis. Als het mogelijk en wenselijk is voor jullie gezin, kan je je weekends en vakanties thuis doorbrengen. De relatie tussen jou en je ouders vinden wij zeer belangrijk. Zelfs als het zeer moeilijk loopt, willen we helpen een manier te vinden om contact met elkaar te onderhouden. We willen zoeken welke plaats je ouders in jouw leven kunnen hebben en omgekeerd. In geval een terugkeer naar huis dichterbij komt, zal je mogelijk ook in de week meer naar huis gaan. Het accent van de begeleiding ligt dan vooral op het samenleven thuis. In een volgende fase kan je al helemaal thuis verblijven, maar volgen we nog op hoe dat loopt via contextbegeleiding vanuit De Kering. Er kan ook een tussenfase worden ingelast, waarbij een kind nog in dagbegeleiding is na schooltijd, maar nadien wel altijd naar huis gaat. blz. 5

18 Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, wat is dat? Als je je wil voorbereiden op zelfstandig wonen, heb je de mogelijkheid om een Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) op te starten. Dit kan vanuit De Kering worden aangeboden. Afhankelijk van je vraag kan dit ook vanuit een andere afdeling van Ter Loke opgestart worden. CBAW kan vanaf 16 jaar tot de leeftijdsgrens van 21 jaar. Als je deze keuze zou maken woon je zelfstandig op een studio/appartement. Wekelijks zijn er begeleidingscontacten tussen jou en je begeleider. Je leert onder begeleiding de nodige vaardigheden om uiteindelijk op eigen benen te staan. We willen ook aandacht besteden aan je netwerk: we bekijken samen wat je ouders, broers, zussen of andere familieleden/betrokkenen verder kunnen betekenen. We zoeken samen met jou of er andere mensen zijn waar je terecht kan en wat daarin haalbaar en wenselijk is. Afhankelijk van de hulpverleningsdoelstellingen zal deze begeleiding er voor elke jongere anders uitzien. Zo kan er worden ingezet op contacten met het netwerk, contacten met school/werk, ondersteuning om te groeien in zelfstandigheid, ondersteuning bij financiën,. blz. 1

19 Klachtenformulier Hallo, In de Kering vinden we het belangrijk om: gepaste hulp te bieden aan iedere jongere en zijn gezin de rechten van de jongere en zijn gezin na te leven onze cliënten reeds bij de start van de begeleiding op de hoogte te brengen van hun rechten en van de klachtenprocedure Als een jongere of zijn ouders duidelijk maken dat ze rond één van voorgaande zaken niet tevreden zijn, spreken we over het uiten van een klacht. Na het uiten van de klacht geven we binnen een redelijke termijn (10 dagen tijdens het schooljaar, maximaal 1 maand tijdens schoolvakanties) aan hoe de klacht verder zal behandeld worden. Zo willen we onze cliënten de zekerheid geven dat er daadwerkelijk iets met hun klacht zal gebeuren. Ook willen we hen doorheen het proces van klachtenbehandeling goed blijven informeren. blz. 1

20 Klachtenformulier wat is een klacht voor ons? Als je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt en je vertelt ons dat, dan noemen wij dat een klacht. Je kan over allerlei dingen niet tevreden zijn. Dat kan en dat mag. Het zou goed zijn als je ons dit vertelt, anders kunnen wij het niet weten. wat doen wij met een klacht? Stap 1 Als een jongere of zijn ouders een klacht hebben kunnen zij daarover praten met: hun individuele- of gezinsbegeleider een andere begeleider de verantwoordelijke We zijn ervan overtuigd dat vele problemen en lastigheden aangepakt kunnen worden door er samen over te praten en op die manier te zoeken naar oplossingen. Als een jongere of zijn ouders vinden dat ze tijdens deze stap geen gehoor vonden of niet tevreden zijn over het resultaat, kunnen ze overgaan naar stap 2. Stap 2 Er wordt een klachtenformulier (zie Kwaliteitshandboek ) ingevuld. Dit formulier wordt bezorgd aan de leidinggevende. Deze zal proberen een gepaste oplossing te vinden voor de geuite klacht en volgt daarbij de klachtenprocedure die geldt voor Ter Loke. De leidinggevenden voor de Kering zijn: de clusterverantwoordelijke (Geert Huysmans), de directeur Bijzondere Jeugdbijstand (Lex Vorsselmans) en de algemeen directeur (Marc Thyssen). Hun contactgegevens zijn terug te vinden via Als een jongere of zijn ouders vinden dat ze tijdens deze stap geen gehoor vonden of niet tevreden zijn over het resultaat, kunnen ze overgaan naar stap 3. Stap 3 blz. 2

21 Klachtenformulier De jongere of zijn ouders kunnen beroep doen op een externe klachten- of ombudsdienst. Dit betekent dat ze contact kunnen opnemen met hun consulent of de JO-lijn of bij de administratie Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap. De JO-lijn is de informatie- en klachtenlijn van de Bijzondere Jeugdbijstand (tel: 0800/90033, blz. 3

22 Contactgevens De Kering Clusterverantwoordelijke: Geert Huysmans Locatie De Regenboog, Steenweg op Mol 16, 2300 Turnhout module verblijf, module dagbegeleiding: 014/ / Module contextbegeleiding: 014/ / Verantwoordelijke: Stafmedewerker: Geert Huysmans Tinne Op de Beeck Locatie Scharnier, Sporkenlaan 68, 2980 Sint-Antonius Zoersel module verblijf, module dagbegeleiding: 03/ / Module contextbegeleiding: 03/ Verantwoordelijke: Stafmedewerker: Annemie De Vos Martine Kuypers blz. 1

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart

Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Welkom in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart Dag.., Mogelijk kom je als kind of jongere in Het Klavier, locatie De Nieuwe Vaart terecht. Dat zal wellicht een hele gebeurtenis voor je zijn. Misschien

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Waar vind je ons? 6 Wie is wie 7 Belangrijke nummers 10 Hoelang 11 Goed om te weten 12 Wat als je iets

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van:

Leefgroep. Onthaalbrochure + 12 jarigen. Dit boekje is van: Leefgroep Onthaalbrochure + 12 jarigen Dit boekje is van:...... Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 7 Wie is wie 8 Belangrijke nummers 10 Hoe werken we? 11 Goed om te weten

Nadere informatie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie

Mijn rechten in de jeugdhulp. Mevrouwtje recht en haar familie Mijn rechten in de jeugdhulp Mevrouwtje recht en haar familie Inhoud Inleiding... 3 1. Je moet hulp krijgen... 4 2. Ik beslis mee of ik hulp wil of niet... 5 3. Ik krijg uitleg... 6 4. Er is respect voor

Nadere informatie

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Kamertraining. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Kamertraining Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 KTC? 5 Wie werkt bij ons? 5 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wat is kamertraining?

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4

CONTEXTBEGELEIDING DE KERSEBOOM A D. Naam bedrijf. Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Adres bedrijf 1 Adresregel 2 Adresregel 3 Adresregel 4 Telefoon: (055) 5555555 Fax: (055) 5555555 E-mail: xyz@microsoft.com CONTEXTBEGELEIDING Naam bedrijf DE KERSEBOOM A D Inleiding De begeleiding bij

Nadere informatie

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren

CANO. Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Cano-centrum Neerhof. Jongeren CANO Centrum Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning Jongeren Cano-centrum Neerhof Worden ruzies thuis jou soms ook te veel? Loopt het samenleven vaak moeilijk? Lukt het minder goed om samen

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s

Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s MPC Terbank vzw Jongerenbrochure Wie? Hoe? Waar? Wat? Dit boekje is van: Deze pagina kan je gebruiken voor jouw persoonlijke nota s 3 Hé jij! Welkom! Als je dit boekje krijgt, dan zul je waarschijnlijk

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie voor lvg-cliënten

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie voor lvg-cliënten SC-0032 mei 2012 - alle rechten voorbehouden s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort Postbus 647 3800 AP Amersfoort Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie voor lvg-cliënten

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Brochure DRM - meisjes

Brochure DRM - meisjes Opgesteld op: 16-4-08 Geldig tot: 2015 Brochure DRM - meisjes Code: ALG Type: document Laatste wijziging: 09-12-10 Auteur: Nathalie De Smedt 1 Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Informatie voor ouders en jongeren

Informatie voor ouders en jongeren Informatie voor ouders en jongeren Jullie krijgen van ons deze brochure. Dat wil zeggen dat we denken dat het gebruik van video-hometraining een meerwaarde kan zijn in de begeleiding van jullie gezin en

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Eigenlijk hebben we het best wel goed in Vlaanderen. De meeste jongeren kunnen naar school gaan, zijn gezond en kunnen comfortabel leven. Toch zijn er ook heel wat jongeren die het lastig hebben. Sommigen

Nadere informatie

Begeleidingstehuis De Kiezel

Begeleidingstehuis De Kiezel infobrochure Begeleidingstehuis De Kiezel vzw Jeugdzorg De Brug Puttene 1 9680 Maarkedal 055 / 30 12 75 www.jeugdzorgdebrug.be Hier ben je welkom! In De Kiezel krijg je een eigen warm en veilig plekje.

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31.

Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Dagcentrum De Wip Deken Michielsstraat, 89 1500 Halle Tel: 02/360.24.31. Waarom naar dagcentrum De Wip? - Je ouders zijn aan het scheiden. Vaak is er ruzie thuis en niemand die oog heeft voor de vragen

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers ONDERZOEK Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Voor wie is onderzoek? Onderzoek is bedoeld voor jou en andere kinderen of jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Soms ben jij zelf degene

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Kennismakingsbrochure

Kennismakingsbrochure 2015 Kennismakingsbrochure BJB TER LOKE - CLUSTER DE WANT OOSTMALLE INLEIDING Welkom in cluster De Want! In deze brochure vind je informatie over onze werking. De Want is een multifunctionele unit van

Nadere informatie

Wat je moet weten: Jouw dossier

Wat je moet weten: Jouw dossier Wat je moet weten: Jouw dossier Wat is een dossier? Het CAW Brussel werkt met een elektronisch dossier. In je dossier houdt de hulpverlener informatie bij over: Wie je bent (de hulpvrager) Waar je hulp

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge

ONTHAALBROCHURE. De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09. Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge ONTHAALBROCHURE De Patio vzw KAMERTRAINING BRUGGE 050/33 23 09 Veldmaarschalk Fochstraat 8-10 8000 Brugge Inhoud Voorstelling... 2 Voor wie?... 2 Wat?... 3 Kennismaking... 4 Intake... 5 Eerste gesprek...

Nadere informatie

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/ Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/25 88 74 GSM: 0490/56 79 12 2 Beste ouders, We beseffen dat het heel veel voor jullie betekent om je kinderen aan ons toe te vertrouwen. Aan de hand van deze brochure

Nadere informatie

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders

Leefgroep. Onthaalbrochure voor ouders Leefgroep Onthaalbrochure voor ouders Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Hoe kan je ons bereiken? 6 Wie is wie 7 Hoelang? 9 Belangrijke nummers 10 Goed om te weten... 11 Regels en afspraken 21 Praktische

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Infobrochure. Contextbegeleiding. Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw. (versie: )

Infobrochure. Contextbegeleiding. Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw. (versie: ) Infobrochure Contextbegeleiding Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen vzw (versie: 20151112) Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Voorstelling... 4 3. Begeleiding vanuit Jade... 5 Jade, voor

Nadere informatie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie

Zonder toestemming. Nota BOPZ eenvoudige versie Nota BOPZ eenvoudige versie Zonder toestemming Ben je soms boos? Ben je soms boos en ben je dan wel eens gevaarlijk voor jezelf of anderen? Of doe je wel eens dingen die niet mogen? Soms moeten begeleiders

Nadere informatie

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS WAT IS PLEEGZORG? HOE VINDEN WIJ Uw kind gaat in een pleeggezin

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek.

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek. Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Beroepsgeheim Huisbezoek Regels Wantrouwen Steun mama/papa/ouders Uitstap spijt Leuk?! (veel) vragen Thuisbegeleiding (niet) nodig Praten Gezellig?! Met de fiets Vertrouwen

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als kind of minderjarige in het ziekenhuis? > > Je hebt

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

Inleiding. Heb je nog vragen, zijn er dingen onduidelijk kom dan gerust even langs.

Inleiding. Heb je nog vragen, zijn er dingen onduidelijk kom dan gerust even langs. Pagina 1 Inleiding Met dit boekje willen wij jullie informeren over De Waaiburg. Wij vinden het belangrijk om zowel aan de ouders als aan de kinderen/jongeren die op één of andere manier met De Waaiburg

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten SC-0033 mei 2012 - alle rechten voorbehouden s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort Postbus 647 3800 AP Amersfoort Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Koraal Groep Koraal Groep wil graag dat je tevreden bent. Tevreden over de manier

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5 Kijken wat

Nadere informatie

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24

RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON. Artikel 24 RECHT OP BIJSTAND VAN EEN VERTROUWENSPERSOON Artikel 24 1. De minderjarige heeft het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Cliënten aan het woord

Cliënten aan het woord Cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Versie Wonen Naam cliënt : Woning cliënt : Datum : Je ontvangt deze vragenlijst omdat we graag willen weten hoe je het wonen

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling INFORMATIEFOLDER Informatie voor kinderen en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Iedereen doet dat in zijn eigen tempo. Je komt naar de NDB voor een periode van negen

Nadere informatie

Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt Rechten van de patiënt (KB 22/08/02) In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 wet betreffende de rechten van de patiënt. In de wet op de patiëntenrechten staan

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

Infobrochure. t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg

Infobrochure. t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg Infobrochure t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg t Spoor Afdeling van de Waaiburg vzw Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg Kameinestraat 39 2440 Geel Tel: 014/

Nadere informatie