Fabory schroeft verkopen op Pagina 16

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fabory schroeft verkopen op Pagina 16"

Transcriptie

1 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine oktober 2010 jaargang 14 nummer 4 sap en het MkB Een af en toe lastige, maar toch vooral waardevolle relatie Pagina 18 Business suite 7 Visie en praktijkervaringen Pagina 6 Fabory schroeft verkopen op Pagina 16 CsM stroomlijnt inkoopprocessen en inkoopapplicaties EwM: regisseur voor uw logistieke processen Applicatie-integratie: dé oplossing bestaat niet!

2 Voor vragen bel naar of kijk op Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht VNSG MAGAZINE 06/07

3 COLOFON. VNSG Magazine is het magazine van de Vereniging Nederlandstalige SAP- Gebruikers. Het blad biedt een platform voor meningen en ervaringen van SAPgebruikers. Hoofdredactie Rob van der Marck Eindredactie Claudia Bleijswijk Redactieraad Martin Putters, Capgemini Willy Koppens, CTAC Dirk-Jan Schenk, HES Maurice de Feijter, hmb Claire Monen, NorthgateArinso Monique van Haeren, Logica Djoekie Klein, SAP Nederland Ton Siebelink, SAP Nederland Frank van Heel, SAP Nederland Ron Apeldoorn, Sogeti Bas van der Poel, Uphantis Hans de Labije, VNSG Vragen over adverteren? Kijk op of neem contact op met het VNSG Bureau. Tel: (073) Fax: (073) Vormgeving HSP Reclame & Communicatie, Rosmalen Planning en coördinatie Claudia Bleijswijk Druk Drukkerij Delabie, Moeskroen Oplage exemplaren Coverfoto Marielle van Uitert Artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur weer. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken niet te plaatsen of in te korten. Artikelen, of gedeelten daarvan, mogen alleen worden overgenomen na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Business Suite 7: AC Milan vs. Ajax De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over de implementatie van Business Suite 7 binnen SAP gebruikers. Moeten bedrijven er nu wel aan of niet. Wat is de toegevoegde waarde van de Business Suite 7, brengt het bedrijven nieuwe mogelijkheden of is het gewoon een goed commercieel verhaal van SAP, maar oude wijn in nieuwe zakken. Zelf heb ik hier ook lang over nagedacht en geprobeerd antwoord op te krijgen. De Business Suite 7 brengt ons veel van wat SAP in het verleden al heeft beloofd (bijv. enhancement packages) en brengt de, blijvende, integratie tussen alle verschillende SAP onderdelen. Hierin zijn ze zeker onderscheidend van andere partijen. Dit alles zal zeker leiden tot het verlagen van de kosten gedurende de levenscyclus van het SAP product. Daarnaast is het de opmaat van de SAP strategie van het concept van Timeless Software. Het belangrijkste aspect is echter de blik op de toekomst. De Business Suite heeft de complexiteit van Service Oriented ontwikkelen binnen SAP vereenvoudigd en maakt het gemakkelijker om services uit de Service Repository te implementeren. Voor veel bedrijven is dit nog een ver van hun bed show, maar mensen zullen versteld staan als ze zien hoeveel bedrijven al waarde hebben weten te creëren door het implementeren van deze services. Ook het gebruik van de industrie- en processpecifieke User Enhancement Packs kunnen van grote toegevoegde waarde zijn in het verder verbeteren van de bedrijfsprocessen. De benchmark gegevens van SAP leiden soms wel tot zeer specifieke SAP aanbevelingen, maar het is aan het inzicht van het bedrijf en mogelijk haar implementatiepartners om te zien of verbeteringen door middel van implementaties van nieuwe modules leidt tot verbeteringen, of dat je binnen de Business Suite 7 zelf verder kan optimaliseren. Het draait dus om kostenbeheersing, maar vooral om waardecreatie. En die zijn Yin en Yang. Mijn advies is om in kaart te brengen welke besparingen zijn te genereren door middel van de Business Suite7, en deze vooral te gaan gebruiken voor investeringen in waardecreatie middels de mogelijkheden die de Business Suite brengt. De vraag aan u is of u kiest voor defensief spel of vol op de aanval gaan. U mag zelf invullen welke team uit de titel daarbij past. Deze editie van het VNSG Magazine geeft u voldoende inzichten om uw tactiek op SAP gebied te bepalen! Frank Wammes Bestuurslid VNSG VNSG Magazine oktober/10 3

4 SAP ERP within SAP Business Suite SAP Business Suite SAP PLM SAP SRM Purchase Order Requisitioning Life-Cycle-Data, Project-, Quality- and Asset Management SAP ERP Requisitioning Purchase Analytics Order Financials Human Resources Corporate Services Operations Inventory & Warehouse Mgmt. Manufacturing & Transportation Sales Order Internet Sales SAP CRM Sales Internet Order Sales SAP SCM SAP NetWeaver Business Suite 7 visie en praktijkervaringen In 2009 kwam Business Suite 7 algemeen beschikbaar. Met een uniforme en geharmoniseerde user interface en Enhancement Packages als meest in het oog springende vernieuwingen. Wat was de oorspronkelijke visie van SAP en wat is er volgens de gebruikers van die ideeën terechtgekomen? 6 CSM stroomlijnt inkoopprocessen en -applicaties Geoliede inkoopprocessen, centraal inzicht in contracten en heldere rapportages zorgen bij CSM voor enkele miljoenen euro s besparingen. Diverse producten van SAP vormen hiervoor de basis. Maar de nadruk ligt bij CSM op de processen en niet op de tools. 10 Rubrieken Column Paul Ostendorf 13 VNSG.nl 25 Reportage 26 bij Dakpannenfabriek Monier Tips & Tricks 30 Zoom 31 Telco Voor u Gelezen 34 Connect 4 VNSG Magazine oktober/10

5 Applicatie-integratie: dé oplossing bestaat niet! Als organisatie willen we integraal ondersteund worden door consistente informatie. Technisch betekent dit dat de informatiesystemen binnen een organisatie en vaak ook die van toeleveranciers en afnemers moeten worden geïntegreerd. Maar welke manier past bij uw specifieke organisatie? 14 Ziut ontvlecht en migreert in een jaar Kun je in krap een jaar tijd een fusiebedrijf met 550 medewerkers voorzien van een compleet nieuwe SAP-omgeving? Ziut is hard op weg te bewijzen dat dat kan. 32 En verder Fabory schroeft verkopen 16 op met CRM 7.0 SAP en het MKB 18 Extended Warehouse Management - Wat is het? 20 - EWM bij Würth 22 Volgende keer in het 35 VNSG Magazine December 2010 INHOUD. VNSG Magazine oktober/10 5

6 in 2009 kwam Business suite 7 algemeen beschikbaar. Met een uniforme en geharmoniseerde user interface en Enhancement Packages als meest in het oog springende vernieuwingen. wat was de oorspronkelijke visie van sap bij de introductie? En wat is er volgens gebruikers terechtgekomen van die ideeën? in dit artikel wordt u meegenomen naar de beginjaren van sap en de verdere ontwikkeling van ERP tot Business suite 7. twee bestuursleden van focusgroepen van de vnsg, werkzaam bij Eneco en Rabobank, geven hun mening over de beloftes en verworvenheden van de Business suite. Business Suite 7 visie en praktijkervaringen TEkST ton Siebelink Wim Priem Arnoud roebers R/1 0.3 mill. Revenue 9 Employees R/2 Mainframe 5.1 mill. Revenue 60 Employees 50 Customers in 2 Countries Nu al 38 jaar geleden begon de geschiedenis met r/1 als real-time standaard software waarmee SAP het begrip ErP op de kaart zette. de opvolger r/2 was een mainframe systeem waarin business SAP Milestones over 30 Years R/3 Client/Server 424 mill. Revenue 3,200 Employees 2,800 Customers in 35 Countries SAP.com One-Step- Business 6,265 bill. Revenue 25,000 Employees 15,000 Customers in 120 Countries SAP Business Suite SAP NetWeaver ESA 7.4 bill. Revenue 28,797 Employees 19,300 Customers in 120+ Countries / /2010 (2010 figures: 48,021 employees, annual revenues exceed 10.7 billion, over 100,000 companies in 120+ countries) logica, procesintegratie en globalisering werden gerealiseerd. tevens introduceerde SAP de Process Monitoring Infrastucture (PMI) voor het monitoren van technische processtappen. R/3 Begin jaren negentig van de vorige eeuw zag de wereld met de introductie van r/3 de grote doorbraak van SAP ErP. Klanten konden in een client server omgeving mede dankzij industriespecifi eke oplossingen en corporate templates maximaal profi teren van een systeem dat bedrijfsprocessen op geïntegreerde wijze ondersteunt. Verdere uitbreiding van functionaliteiten introduceerde SAP eind jaren negentig met de introductie van de New dimension producten. In een collaborative Environment bood SAP fl ankerende systemen als crm, SrM, ScM, PLM en BW. r/3 paste uitstekend in de oplossingsrichting van klanten die continu actief zijn hun systeemlandschappen te optimaliseren. Maar niet als laatste stap! Men wil zich immers steeds beter kunnen aanpassen aan nieuwe of veranderde bedrijfsprocessen. En systeemlandschappen werden steeds meer ervaren als een obstakel om zich 6 VNSG Magazine oktober/10

7 SAP R/3 up to 4.6C Application SAP Basis SAP R/3 Enterprise SAP Enterprise Extension Set SAP R/3 Enterprise Core SAP Web Application Server snel aan te passen aan veranderende omgevingen. Met gebrek aan transparantie, hoge total cost of ownership en (te) lage medewerkersproductiviteit als grote uitdagingen. Het antwoord van SAP kwam d.m.v. NetWeaver, het integratie- en applicatieplatform van SAP dat integratie biedt over technische en organisatorische grenzen heen en waarmee de total cost of ownership omlaag kan worden gebracht. mysap ERP EN mysap BusiNEss suite r/3 veroverde zijn plek in systeemlandschappen te midden van al operationele in-house legacy rapportage systemen, datawarehouses en stand-alone Hr, productie en logistieke systemen. Met de introductie van mysap ErP, Architecture of SAP ERP SAP ERP Edition 2003 Additional Components Self Services Self-Service Procurement Internet Sales Strategic Enterprise Management and more SAP R/3 Enterprise SAP Enterprise Extension Set SAP R/3 Enterprise Core SAP NetWeaver PEOPLE INTEGRATION Multi Channel Access Portal Collaboration INFORMATION INTEGRATION Bus. Intelligence Knowledge Mgmt Master Data Mgmt PROCESS INTEGRATION Integration Business Broker Process Mgmt APPLICATION PLATFORM J2EE ABAP DB and OS Abstraction SAP ERP Edition 2004 Additional Components Self-Service Procurement Internet Sales Self Services Strategic Enterprise Management and more Composite Applications SAP ERP Central Component 5.00 SAP ECC Extension Set SAP ECC Core SAP NetWeaver 04 PEOPLE INTEGRATION Multi Channel Access Portal Collaboration INFORMATION INTEGRATION Bus. Intelligence Knowledge Mgmt Master Data Mgmt PROCESS INTEGRATION Integration Business Broker Process Mgmt APPLICATION PLATFORM J2EE ABAP DB and OS Abstraction * available from ECC 6.00 maart 2003, bood SAP een bundeling van componenten voor de ondersteuning van ErP bedrijfsprocessen. mysap ErP omvatte functionaliteiten ter ondersteuning van analyses, fi nanciën, human recources, operationeel management, corporate services, self service en een groot aantal industry solutions. Zelfs Internet Sales maakt deel uit van de ErP oplossing opdat klanten niet gedwongen zijn een crm systeem te implementeren louter vanwege deze functionaliteit. mysaperp vormde de kern van de mysap Business Suite waarin ook de crm, SrM, ScM en PLM oplossingen te vinden zijn. de Business Suite vormt een familie van adaptieve oplossingen waarmee de kritische bedrijfsprocessen worden ondersteund. Gebaseerd op het SAP NetWeaver technologie platform kan de Business Suite solutions met vrijwel ieder systeem integreren. operationele procesondersteunende systemen stellen bedrijven voor een diversiteit aan uitdagingen. Systeemlandschappen bestaan vaak uit vele meestal weinig geïntegreerde systemen met een overvloed aan interfaces. Systemen zijn ook vaak niet fl exibel aanpasbaar aan een gewijzigde bedrijfsvoering. data is daarbij verspreid over de systemen en daarmee meestal niet uniform wat het lastig maakt om inzicht te krijgen in de data en om compliant te blijven met veranderende wetgeving (SoX, Basel, etc). Hierdoor moeten werknemers teveel tijd spenderen aan activiteiten die geen waarde toevoegen en zijn ook opleidingskosten voor medewerkers hoog. dit alles resulteert in o.a. een te hoge tco en een te lage productiviteit van medewerkers. Hier brengt de Business Suite tastbare voordelen door: Platformintegratie Integratie van bedrijfsprocessen binnen het concept van de Business Suite Het aanbieden van Employee en Manager Self Service wat leidt tot een signifi cante reductie van activiteiten die geen waarde toevoegen (bijv. het verwerken van verlofbriefjes). transparantie. Informatie is homogener en sneller beschikbaar en betrouwbaarder waardoor betere besluiten worden genomen die ook sneller tot stand komen. SAP ERP within SAP Business Suite SAP Business Suite SAP ERP Versus SAP Business Suite SAP PLM SAP Business Suite SAP ERP SAP SRM Purchase Order Requisitioning SAP NetWeaver Life-Cycle-Data, Project-, Quality- and Asset Management SAP ERP Requisitioning Purchase Order Analytics Financials Human Resources Corporate Services Operations Inventory & Warehouse Mgmt. Manufacturing & Transportation SAP SCM Sales Order Internet Sales SAP CRM Sales Internet Order Sales Financials Accounting, Corporate Governance, Financial Supply Chain, SEM,.. Employee Relationship, Lifecycle and transaction, SAP e-recruitment, SAP Learning, HCM SAP NetWeaver Analytics Financial analytics, Workforce analytics, Operations analytics,.. Travel, EH&S, Incentives & Commissions, Real Estate,.. Corporate Services Order to cash, Internet Sales Procure to Pay, Self-Service procurement, MRO Design to Manufacture cprojects-suite Planning, Make-to-XXX, Dock to Operations dispatch Marketing campaign, Opportunity & Contact, CIC Strategic sourcing, Auctioning Audit management Coll. demand planning, Global ATP, SNP, chub,.. SAP CRM SAP SRM SAP PLM SAP SCM VNSG Magazine oktober/10 7

8 QuickTime and a Graphics decompressor are needed to see this picture. The Bigger TCO Picture Eliminate TCO Drivers Integration Point Solutions Total cost of ownership (TCO) = Use a pre-integrated integration platform Integration Platform Portal Business Process Integration SAP R/3 Applications Business Intelligence Knowledge Mgmt SRM CRM Mobile Infrastructure Partner Legacy Cost of integration tools + Cost of integrating applications and platforms + Cost of applications SAP Business Suite SAP SRM mysap PLM mysap ERP Financials mysap Human Resources Corporate Services CRM Operations mysap SCM SAP NetWeaver Portal, BI, KM, Mobile, Partner Other Legacy Inmiddels gebruiken vele kleine en grote organisaties de applicaties van de Suite afzonderlijk of in samenspel om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen. Business Suite 7 Sinds de introductie is de Business Suite verder ontwikkeld met in 2009 het general available komen van de Business Suite 7. Wat direct opvalt, naast het al eerder verdwenen gebruik van de term mysap (!) is de introductie van een uniforme en geharmoniseerde user interface waarmee de look and feel van de software in alle onderdelen van de Business Suite eenduidig zijn, of je nu in CRM, SCM of ERP aan het werk bent. Maar de echt revolutionaire verbetering is het feit dat ingrijpende upgrades voor afzonderlijke onderdelen van de Business Suite zoals ERP en SRM niet meer nodig zijn. In plaats daarvan brengt SAP één of twee keer per jaar een Enhancement Package (EHP) uit. Zo n Enhancement Package is in feite een kleine, sterk vereenvoudigde upgrade. Een Enhancement Package installeert technisch alles, maar je gebruikt nieuwe functionaliteit of verbeteringen pas op het moment dat je ze activeert en implementeert. Een functie activeren is ontzettend eenvoudig. Met dank aan het Switch Framework is het activeren van nieuwe functionaliteit letterlijk een kwestie van één vinkje zetten. Let wel: functionaliteit die wordt aangezet is niet meer te deactiveren! Maar wat moet je activeren om een bepaald doel te realiseren? Nu kunnen er keuzes gemaakt worden waarbij ook de integratie tussen verschillende functionaliteiten duidelijk is. Deze aanpak zet de deur open voor het uitleveren van wat SAP Value Scenario s noemt. Een Value Scenario beschrijft hoe meerdere onderdelen van de Business Suite optimaal ingezet kunnen worden voor een specifiek bedrijfsproces. Van suite naar black box Een nieuwe allesoverkoepelende interface, serviceoriëntatie, applicatieoverschrijdende Value Scenario s; hoewel de SAP Business Suite nog altijd uit meerdere losse componenten bestaat, opereren ze met versie 7.0 als één geïntegreerde applicatie. Waar nodig profiteren de verschillende componenten van elkaars sterkte. In de toekomst zullen klantprocessen meer en meer gecomponeerd en gearrangeerd worden. Uiteindelijk zal de hele suite een soort black box worden waarin je alleen de functionaliteiten activeert die je nodig hebt. De nieuwe Business Suite 7 biedt beter inzicht, verhoogde efficiëntie en meer flexibiliteit. Inzicht zit onder meer in de toepassing van embedded analytics. Dit zijn slimme ingebakken real-time analyses van operationele processen. Efficiëntie wordt onder meer bereikt door ingebouwde best practices en een lagere TCO door de toepassing van het enhancement package concept. Flexibiliteit wordt bereikt door het modelleren van specifieke processen. Dat is dankzij SAP s SOA-aanpak (voorheen esoa genoemd) heel eenvoudig geworden. De Business Suite in bedrijf bij Eneco Wel degelijk trekken van mini-upgrade bij Enhancement Packages Wim Priem is teamleider van het SAP Competence Center van Eneco en secretaris van de focusgroep Customer Centers of Expertise (CCE). Veel bedrijven hebben al een lange geschiedenis met SAP, zo ook Eneco. Al meer dan 20 jaar wordt SAP gebruikt. Begonnen met R/2, is het SAP landschap 8 VNSG Magazine oktober/10

9 gestaag gegroeid en worden meer processen met SAP ondersteund. Dat aantal groeit nog steeds. Het SAP Competence Center heeft zo n zelfde groei meegemaakt. De integrale ondersteuning van processen heeft tot gevolg dat de inrichting vooraf goed moet worden doordacht en uitgewerkt. De rol van de SAP-consultant is hierbij steeds belangrijker: hij moet weten of kunnen achterhalen welke informatie er totaal nodig is om die integratie te bereiken, en welke processen er voor het vergaren van die informatie worden geraakt. Het levert complexere vraagstukken op, waardoor doorlooptijden van changes kunnen oplopen, en de flexibiliteit door de klant niet altijd ervaren wordt. Groot voordeel is inderdaad transparantie: Mits vooraf goed doordacht en uitgewerkt kan informatie homogener en sneller beschikbaar komen. SAP stelt dat de user interface in de Business Suite eenduidig is, in welk onderdeel je ook bezig bent. In de gebruikersorganisatie heeft de Look and Feel nog altijd een minder imago. Het aantal velden dat moet worden ingevoerd en het aantal schermen (tabbladen) dat moet worden doorlopen, wordt in de organisatie vaak als complex ervaren. Meestal kan dat gevoel worden weggenomen door de link te leggen tussen lay-out en single point of entry : het vastleggen van zoveel mogelijk gegevens zo dicht mogelijk bij de bron, heeft tot gevolg dat een hoge mate van integratie en efficiency wordt bereikt. Dubbele invoer wordt veel voorkomen, daartegenover staat dat gebruikers gegevens moeten invoeren waarbij zij zelf geen beeld van de betekenis hebben, die belangrijk zijn in het vervolgproces. Het klassieke voorbeeld: de inkoper die een grootboekrekening moet opgeven bij een bestelling. Daar heeft hij niks mee. De introductie van Enhancement Packages (EhP) is een goede ontwikkeling. Ook hier moet wel goed rekening gehouden worden met de integratie: een functionaliteit die eenmaal is aangezet, kan niet meer worden uitgezet. Daarbij komt dat er ook wel degelijk mini-upgrade trekken aan het inspelen van EhP s te herkennen zijn: de implementatie heeft namelijk wel direct gevolgen voor de NetWeaver Stack: broncode wordt rechtstreeks beïnvloed, zonder dat de klant keuze krijgt om zaken aan-/uit te zetten. (ABAP Workbench / Data Dictionary / Workflow, etc.). Dat moet daarom wel degelijk projectmatig worden aangepakt. Bij Eneco is hiervoor een aparte omgeving gecreëerd waarin het SAP CC kan uitproberen wat de consequenties van een EhP-functionaliteit zijn. SAP bij de Rabobank Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald Arnoud Roebers is Senior SAP Architect bij Rabobank en voorzitter van de focusgroep Enterprise SOA en SAP NetWeaver (ESN). Alhoewel niet direct zichtbaar voor de gemiddelde medewerker, is SAP zeer belangrijk voor de Rabobank. De volledige kosten- en grootboekadministratie van de Rabobank wordt gevoerd in SAP. Ook draait het volledige factuurverwerkingsproces en het gehele proces van de personeels- en salarisadministratie via SAP. Inmiddels is hier de inkoopfunctie aan toegevoegd. Daarnaast bevindt de kern van de centrale managementinformatie ten behoeve van alle lokale banken zich in een SAP-omgeving. SAP ondersteunt op deze wijze een belangrijk deel van het organisatiedomein en faciliteert daarmee de financiële (management)informatie, de HR dienstverlening en de centrale inkoop. De belangrijkste verandering die de Rabobank zal ondergaan is dat wij gebruik gaan maken van gezamenlijke SAPcomponenten. Dit zijn componenten die Rabobank-breed op dezelfde wijze zullen worden gaan gebruikt. Oude applicaties zullen de komende jaren overgezet worden op standaard SAP functionaliteit. Door de nieuwe architectuur zal complexiteitsreductie plaatsvinden en zal een helder SAP platform ontstaan dat breed binnen de Rabobank gebruikt kan worden. Deze ontwikkeling is anno 2010 al bijna geheel gereed, op de SAP BW omgevingen na. Een belangrijke ontwikkeling is de start die wij gemaakt hebben met het onderbrengen van leningen op het SAP Banking Service Platform. Dit is het nieuwe platform dat SAP voor ogen heeft m.b.t. Service Enablement. De core hiervan is weer ABAP Based. Als we kijken naar de beloftes van Business Suite 7, dan zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen. Met het Business Process Platform (BPP) zou sprake zijn van een geheel nieuw concept. De werkelijkheid is dat dit een ABAP gebaseerde omgeving is met veel enabled services. Op zich is dit prima, want ABAP heeft bewezen qua robuustheid en performance superieur te zijn aan JAVA. De koerswijziging van ABAP naar JAVA en weer terug naar ABAP is niet echt handig te noemen, maar SAP-programmeurs en -beheerders zijn er blij mee. Het vertrouwen in en de kennis van ABAP is groot en wijd verbreid. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Voor wat betreft naadloos upgraden/ patchen met behulp van EhP s is de werkelijkheid niet zo eenvoudig. Goed, je kunt EhP s zonder al te veel risico s technisch inspelen, maar functioneel moet er nog worden gekeken hoe de oude functionaliteit kan worden uitgefaseerd. Denk hierbij aan eigen aanpassingen. Interessant is dat voorheen in de EhPdocumentatie stond dat het kon worden ingespeeld zonder te testen, maar dit is sinds EhP3 veranderd in het uitvoeren van een volledige integratietest. VNSG Magazine oktober/10 9

10 CSM stroomlijnt inkoopprocessen en -applicaties geoliede inkoopprocessen, centraal inzicht in contracten en heldere rapportages zorgen bij CsM voor enkele miljoenen euro s besparingen. Diverse producten van sap vormen hiervoor de basis. Maar de nadruk moet op de processen liggen, niet op de tools, leerde klaas Buist, ERP Competence Center Expert bij het voedingsmiddelenbedrijf. INTErVIEW frank van Heel TEkST teus Molenaar fotografie csm Het internationale hoofdkantoor van csm (voor alle divisies; zie kader) staat in diemen. Een antieke bakkerskar in de ruime entreehal vertelt voor wie het bedrijf producten maakt. Velen kennen de onderneming van producten zoals suiker, maar in 2006 is dit onderdeel verkocht aan de Suikerunie. Zoals vaak het geval is met multinationals kent csm een gedifferentieerd It-landschap met diverse ErP-systemen in verschillende landenorganisaties. Met behoud van dit kleurrijk geheel is het gelukt een vastere greep te krijgen op de inkoopprocessen en daarmee samenhangende administratieve taken. daarin onderscheiden we twee aparte werkstromen: de inkoop voor de grondstoffen, en de inkoop van alle overige producten binnen de onderneming, legt Buist uit. In csm-termen: product related (Pr) en non product related (NPr). de start van het project was de inrichting van een centrale inkooporganisatie voor Europa. toen liepen we tegen het probleem aan dat er erg veel handwerk en veel persoonlijke communicatie aan te pas kwam, om alle gegevens bij elkaar te harken. En dan nog konden we alleen op basis van facturen zien wat er was gekocht en hoe dat zich verhoudt tot de afgesloten contracten. Wij wilden evenwel een proactief contract- en inkoopbeheer, dat bovendien automatisch verloopt. Een complicerende factor is dat verschillende landen verschillende codes gebruikten voor dezelfde producten en leveranciers. Wij wilden de bestaande ErP-systemen handhaven, omdat het enorm veel geld kost als je die, met behoud van de geschiedenis in die systemen, zou vervangen door een en hetzelfde systeem. dat maakt dus dat je een heel sterk master data management product moet hebben dat in staat is al die codevariaties op elkaar af te stemmen in de onderliggende systemen. juiste CONtRACtEN Na een uitvoerige softwareselectie is gekozen voor SAP MdM, omdat dit de beste oplossing bleek voor de afstemming van masterdata op het vlak van leveranciers én producten. daarnaast is de keus gevallen op SAP SrM (Supplier relationship Management) vanwege de goede mogelijkheden tot contractmanagement in dit pakket. deze twee oplossingen sluiten bovendien naadloos aan op SAP r/3 dat in de grootste Europese bedrijfstakken als ErPsysteem in gebruik is. Voor de integratie met de niet-sap ErP-systemen hebben we gekozen voor SAP PI (Process Integrator). SAP BW zorgt voor de centrale rapportages. En helemaal bovenaan in de architectuur de interface met de gebruiker hebben we gekozen voor SAP Portal. Buist vertelt dat op centraal niveau inkoopcontracten met grondstofl everanciers worden afgesloten voor bijvoorbeeld een jaar. Als er een order wordt geplaatst, is het nodig na te gaan of die past binnen wat in het contract is afgesloten. Mocht de maximale hoeveelheid voor dat jaar al zijn ingekocht en toch meer grondstoffen nodig zijn, dan moeten die buiten het contract om worden ingekocht en dat is duurder. Vandaar dat het nodig is die processen op elkaar af te stemmen om inzicht te krijgen in de actuele contractstatus en dekking om de juiste contracten af te sluiten. BEtROkkENHEiD Als implementatiepartner is de keus gevallen op IdS Scheer, vanwege diens 10 VNSG Magazine oktober/10

11 ervaring met procesvoering, de gedegen SAP-kennis en de korte lijnen die ze met de SAP-ontwikkelaars in Walldorf hebben. In de Stuurgroep zat bijvoorbeeld ook de bestuurder die verantwoordelijk is voor de centrale inkoop, vertelt Buist. Je hebt betrokkenheid van het hoogste niveau nodig om dergelijke operaties tot een goed einde te brengen. In 2008 is de oplossing gebouwd en in 2009 is de implementatietrein van het station vertrokken. Daarbij moet je een sterke focus verlangen van de projectmanagers, zodat ze hun aandacht niet over meerdere projecten hoeven de verdelen. We hebben elk land afzonderlijk bezocht met drie teams: een MDM-, een NPR- en een PR-team. Je haalt veel overhoop bij de landenorganisaties, want voor NPR gaat het over inkoop van bijna alles: van bureaustoel tot balpen bij wijze van spreken. Het mooie is dat bij de aanschaf van al die producten nu altijd een inkoper betrokken is. Want inkopen is een vak. Het systeem zorgt er nu ook voor dat de afspraken worden nagekomen. Het is niet meer mogelijk bij het bedrijf van een zwager spullen te kopen als centraal is afgesproken dat we die producten ergens anders vaak goedkoper aanschaffen. Postcode De lessen die hij heeft kunnen trekken? Benader dergelijke projecten vanuit de processen, niet vanuit de tools. Stel met elkaar vast wat je wilt, hoe je dat wilt en richt daar dan de tool op in. Zorg ook voor echte gebruikerstesten, waarbij je het hele proces van inkoopaanvraag tot facturering helemaal controleert. Aanvankelijk genoot BW niet de aandacht die het verdient. We dachten daarmee aan de slag te gaan als al het andere goed in elkaar zou steken, maar je moet eerder met elkaar bespreken welke rapportages je wilt hebben en hoe vaak. Want dan weet je welke gegevens je nodig hebt. Dat korte lijnen met Walldorf belangrijk zijn, bleek bij de eerste implemenatie (in Frankrijk). Het systeem liep vast en we konden er maar niet achter komen wat het was. Uiteindelijk bleek het om de notatie van de postcode te gaan die anders moest. Daar hadden we de hulp van de SAP-experts bij nodig. Op de rol staan nog de implementatie van deze oplossing voor dochter Purac en de CSM-bakkerij-organisatie in de VS. Bakkerijproducten en groene grondstoffen CSM Bakery Supplies is wereldwijd de grootste leverancier van bakkerijproducten. Het aanbod varieert van ingrediënten tot halffabrikaten en ingevroren producten, van bijna-klaar tot producten die klaar zijn voor gebruik. Dit onderdeel van CSM opereert in zestien landen in Europa, de VS en Azië. De omzet bedraagt 2,6 miljard euro (2009) en er werken een kleine mensen (2010). Purac is een volle dochter van CSM. Dit bedrijf produceert natuurlijke conserveringsmiddelen, groene chemicaliën en polymeren (denk aan bioplastics) uit melkzuren. De onderneming opereert in dertien landen in Europa, de VS, Latijns Amerika en Azië. De omzet bedroeg 355 miljoen euro (2009) en er werken ongeveer 900 mensen. VNSG Magazine oktober/10 11

12 enabling integration Digitale afhandeling van inkoopfacturen in SAP Avelon biedt een standaard, flexibele oplossing voor de afhandeling van facturen. Deze workflow oplossing ondersteunt het proces van binnenkomst via accorderen tot en met betalen. Onze cockpit biedt inzicht en controle over uw complete factuurstroom. Eenvoudig, consistent en transparant! Interesse? Wij verzorgen graag een demonstratie, u zult snel overtuigd zijn. Avelon: dè specialisten in proces optimalistatie. SAP workflow, web integratie, (Adobe) formulieren, scanning/ocr. Wilt u meer weten? CSI-Adv-VSNG.pdf :47:12

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client

Samsonite. Inzicht. betreedt met succes profitabel luxe segment. DAF Trucks. De Solid Edge Embedded. Client Inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management april 2008: editie 9 www.siemens.com/plm 24 Binnenkort: Siemens PLM Connection Benelux 2008 28 mei Eindhoven 29 mei Mechelen DAF Trucks De meerwaarde

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen

HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen HET NIEUWE WERKEN, van dromen... naar doen! Hedwigh Verbruggen-Letty Marian Thunnissen Een dank je wel vooraf Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het event Het Nieuwe

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen

Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Microsoft Lync Klantreferentie Zes toonaangevende organisaties vertellen waarom zij voor Lync telefonie hebben gekozen Overzicht Land: Nederland Branche: Productie, dienstverlening, retail, overheid Voordelen

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

De bank is er voor de klant Innovatie van dienstverlening en cultuurverandering bij de Rabobank

De bank is er voor de klant Innovatie van dienstverlening en cultuurverandering bij de Rabobank Hoofdstuk Cahier 2 De bank is er voor de klant Innovatie van dienstverlening en cultuurverandering bij de Rabobank Onderzoekers: Gerhard Smid, George Bernaert en Maaike Glimmerveen Cahier Leiders in cultuurverandering

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie