Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragseconomie als Business case voor innovatie"

Transcriptie

1 Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie Modulecode: FBEAFS0344 Begeleidende docenten: Dhr. Teeuwen Dhr. Schadewijk In opdracht van: Opdrachtgever: Locatie: Instituut: Datum, plaats: Lectoraat Gedragseconomie Dhr. De Wild Max Euwelaan Hogeschool Rotterdam , Rotterdam Deze scriptie is alleen beschikbaar voor lectoraten van de Hogeschool Rotterdam 0

2 Voorwoord Dit rapport is opgesteld door een student bedrijfseconomie die afstudeert bij het lectoraat Gedragseconomie. In het kader van de afstudeerstage is onderzocht op welke manier het lectoraat levensvatbaar gemaakt kan worden. Het lectoraat wil graag een antwoord op deze vraag en wil een inzicht verkrijgen in de verschillende mogelijkheden die het lectoraat heeft. Ik wil het lectoraat door middel van dit onderzoek een inzicht geven in de verschillende mogelijkheden die er zijn om het lectoraat levensvatbaar te maken. Ik wil de opdrachtgever, de heer De Wild, bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en Dhr. Teeuwen voor de begeleiding van de afstudeerperiode. Daarnaast wil ik de onderstaande mensen bedanken voor het verschaffen van informatie voor mijn scriptie. De heer De Wild lector Gedragseconomie, De heer Versluis medewerker lectoraat Gedragseconomie, De heer Van der Waal medewerker lectoraat Gedragseconomie, De heer Oostdijk medewerker lectoraat Gedragseconomie, Mevrouw Boslooper medewerker lectoraat Gedragseconomie, Mevrouw Van der Meule directeur centrum van lectoraten en onderzoek, De heer Delnooz lector aan de Avans Hogeschool, De heer Van Dam directeur Transfergroep en De heer Van der Star docent IFM. Rotterdam, Leander Verkaik

3 Executive Summary Introduction This investigative report is the result of a six-month placement at the research center of Behavioral Economics at Rotterdam University of Applied Sciences. The research center has changed her main research subject form Risk Management to Behavioral Economics. Also the professor of the research center has changed, because the former professor stopped working for the research center. The new professor wants to have a proper insight in the possibilities in this new situation. This report adresses that problem and focuses on a proper insight in the possibilities of the research center. Research question The research center Behavioral Economics wants an insight of her possibilities in products, the market and in generating enough finances to do good research. Those possibilities have been analysed and described in this report, the central research question being: Which products should the research center Behavioral Economics have to offer, in line with the mission of the knowledge center and her competences, to achieve her goal by generating enough money to provide good and quality research? Methods This investigative report is a descriptive study for which both desk research and field research were carried out. Desk research was used to gather internal and external information. Internal desk research was used to gather information from some documents of the Rotterdam University of Applied Sciences. External desk research was used to gather information about guidelines for research centers made by the government. Field research was used to gather information about the market to do a SWOT-analyses. Field research was carried out by means of interviews and internal quicktionnaires. Findings and recommendations The findings and conclusions of this study support the following recommendations : The research center has a lot of opportunities to work with other organisations, institutes etc. to do research on behavioral economics. The threats of the research center are controlable and can easily be reduced by improving their weaknesses. There are different thoughts about the weaknesses between the staff and the professor. The differences between the staff and the professor have to be resolved before the weaknesses can be reduced. The research center shows that their activities cope with almost all the key succes factors, objectives and functions of research centers in general. In conclusion, the research center has a good chance of being succesfull. When the research center properly responds to the opportunities and reduce their threats by improving their weaknesses, they can generate enough fundings to fulfill their task in providing good and quality research.

4 Samenvatting De kenniskring Enterprise Risk Management is verder gegaan als lectoraat Gedragseconomie (Behavioral Economics). Het lectoraat wil graag een inzicht in de mogelijkheden die het heeft en in de wijze waarop het lectoraat financiën kan genereren. Tijdens dit onderzoek wordt daarom een antwoord gezocht op de vraag: welk aanbod van eindproducten moet het lectoraat Gedragseconomie aanbieden om, binnen het kader van haar opdracht binnen het KC en zijn competenties, zijn doelen op het gebied van het verwerven van een derde geldstroom te verwezenlijken? Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van zowel desk als field research. Bij desk research is gebruik gemaakt van zowel internal als external desk research. Internal desk research is toegepast door documenten van de Hogeschool Rotterdam te bestuderen, external desk research door documenten van de overheid en andere lectoraten te bestuderen. Voor field research is gebruik gemaakt van interviews en quicktionnaires. Daarnaast is de opdrachtgever veelvuldig geraadpleegd voor bepaalde belangrijk informatie. Ook is een SWOT-analyse uitgevoerd voor het lectoraat. Aan de hand van de desk en field research zijn een aantal resultaten naar voren gekomen. Met betrekking tot eindproducten heeft het lectoraat veel mogelijkheden. Voorbeelden zijn: minoropdrachten, innovation labs, ontwikkeling van cursussen, begeleiding van afstudeerders en dergelijke. Daarnaast zijn gedurende dit onderzoek kritische succes factoren, functies en doelstellingen van lectoraten geformuleerd aan de hand van documenten die door de overheid en de Hogeschool Rotterdam zijn opgesteld. Aan de hand van SWOT-analyse zijn de sterke en zwakke punten van het lectoraat geformuleerd. De sterke en zwakke punten zijn geformuleerd door de medewerkers van het lectoraat te raadplegen. De kansen en bedreigingen zijn geformuleerd aan de hand van een marktonderzoek. De sterke punten van het lectoraat geven aan dat het onderwerp erg actueel is, dat het team goed gedisciplineerd te werk gaat en dat er veel samenwerkingsmogelijkheden zijn. De zwakke punten geven aan dat het team bekendheid mist; dat binnen het Instituut voor Financieel Management de waarde van het lectoraat nog niet gezien wordt en dat er geen tweede persoon is die de lector volledig kan vervangen. Het lectoraat heeft daarnaast erg veel kansen die benut kunnen worden, vooral op het gebied van samenwerking en het onderwijs. Voor het lectoraat zijn ook een aantal bedreigingen aanwezig. De bedreigingen zijn echter goed beheersbaar en kunnen daarom geen grote schade aan het lectoraat aanrichten. Daarnaast zijn de activiteiten van het lectoraat vergeleken met de kritische succesfactoren, de functies en de doelstellingen van lectoraten. Aan de hand van die vergelijking kan geconcludeerd worden dat het lectoraat aan nagenoeg alle functieomschrijvingen en doelstellingen van lectoraten voldoet. Meer dan de helft van de kritische succesfactoren worden helemaal of bijna helemaal behaald. Al met al kan geconcludeerd worden dat het lectoraat veel mogelijkheden heeft in het aanbieden van eindproducten; dat er veel samenwerkingsmogelijkheden zijn en dat het onderwerp goed ingepast kan worden in het onderwijs. Verder kan geconcludeerd worden dat het lectoraat de zwakke punten moet proberen te verbeteren en dat het lectoraat voldoet aan nagenoeg alle doelstellingen, functieomschrijvingen en kritische succes factoren.

5 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Probleembeschrijving Probleemstelling Afbakening Methodiek Desk research Quicktionnaire Opdrachtgever Theorie SWOT-analyse Theorie Interne analyse Theorie Externe analyse Achtergrondinformatie over de organisatie Het Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation Het lectoraat Gedragseconomie Landelijke doelstellingen lectoraten Mogelijke werkzaamheden/producten van het lectoraat Huidige activiteiten van het Lectoraat uit het jaarplan Interne en externe analyse Interne analyse Organisatiestructuur Marketingmix Externe analyse Afnemersanalyse Bedrijfstakanalyse Concurrentieanalyse Leveranciersanalyse SWOT-analyse Strengths Weaknesses Opportunities Threats Financieringsinstanties Extern Intern Resultaten Vergelijking: jaarplan met de landelijke doelstellingen van lectoraten Vergelijking: kritische succes factoren door de overheid met lectoraat Gedragseconomie Vergelijking: functies van lectoraten van de Hogeschool Rotterdam en lectoraat Gedragseconomie Vergelijking: sterke en zwakke punten van medewerkers van het lectoraat en de lector Conclusie en aanbevelingen Bronnenlijst (geraadpleegd) Bronnenlijst (aanbevolen)... 64

6 Bijlagen A: Procedure en Format Projectplan Innovatiefonds B: Informatiebronnen C: Schema voor interviews D: Quicktionnaire E: Uitkomsten Quicktionnaire F: Onderzoeksactiviteiten G: Interview Business Model H: Interview Avans Hogeschool Breda I: Interview Haagse Hogeschool J: Interview Transfergroep K: Interview Lector Gedragseconomie L: Interview Manager Bedrijfsvoering IOI

7 Inleiding De aanleiding voor het rapport Lectoraten zijn sinds 2001 ingevoerd in het hoger beroepsonderwijs. Het voormalige lectoraat Enterprise Risk Management heeft zijn gezichtsveld verbreed. Het lectoraat is gaan inzien dat het gedrag van ondernemers heel veel raakvlakken heeft met het nemen van risico en daardoor ook met risicomanagement. Vandaar dat het lectoraat verder gaat onder de naam lectoraat Gedragseconomie. Het lectoraat Gedragseconomie bevindt zich in de beginnende fase op het gebied van onderzoek naar gedrag in ondernemingen. Dit betekent dat het lectoraat geen duidelijk beeld heeft van welke activiteiten het kan uitvoeren en op welke manier het gelden kan genereren. Het lectoraat dient namelijk buiten de overheidsgelden die het ontvangt, ook zelf voor een deel van de financiën te zorgen. Daarbij is het belangrijk om te weten welke ideeën van het lectoraat Gedragseconomie geschikt zijn om uit te voeren en welke ideeën geld kunnen genereren. Daarbij zijn twee zaken belangrijk: waar kan het lectoraat Gedragseconomie in uitblinken (kritische succesfactoren, SWOT) en is er wel degelijk vraag naar onderzoek op het gebied van gedrag in organisaties? Daarnaast wil het lectoraat Gedragseconomie weten hoeveel gelden er gegenereerd dienen te worden en waar deze gelden vandaan gehaald kunnen worden. Het doel van het rapport Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in het levensvatbaar maken van het lectoraat Gedragseconomie. Met de term levensvatbaar wordt hier bedoeld: waar kan het lectoraat Gedragseconomie in uitblinken en op welke manier is er vraag naar onderzoek op het gebied van gedrag in ondernemingen? Kan het lectoraat Gedragseconomie aan de vraag van de klanten voldoen en op welke manier? Het doel van dit rapport is een antwoord te krijgen op deze vragen. Het lectoraat Gedragseconomie krijgt dan een overzichtelijk beeld van de ideeën die het kan uitvoeren en welke ideeën geld kunnen opleveren. Er kan namelijk vanuit de markt ook vraag zijn naar onbetaalde activiteiten en onderzoeken. Datgene waar het lectoraat in kan uitblinken (kritische succesfactoren, SWOT) zal ook onderdeel van het onderzoek vormen. Ten slotte zal een advies gegeven worden over de wijze waarop het lectoraat Gedragseconomie hiermee om kan gaan. Opbouw van het rapport In het eerste hoofdstuk zal de probleemstelling van het onderzoek geformuleerd worden, met daarbij de deelvragen en de afbakening voor het project. Daarna zal in hoofdstuk twee de methode van onderzoek besproken worden, om vervolgens in hoofdstuk drie achtergrondinformatie te verschaffen. In hoofdstuk vier zal een marktonderzoek behandeld worden voor het lectoraat en in hoofdstuk vijf zal de SWOT-analyse getoond worden. Daarna zullen in hoofdstuk 6 de mogelijke financieringsinstanties aan de orde komen en in het zevende hoofdstuk zullen een aantal stukken met elkaar vergeleken worden en in de vorm van resultaten getoond worden. In het laatste hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen weergegeven worden. 5

8 1. Probleembeschrijving In dit hoofdstuk zal de probleembeschrijving worden weergegeven. Daarop zullen de deelvragen volgen, om vervolgens af te sluiten met de afbakening van het onderzoek. 1.1 Probleemstelling De doelstelling van dit project is als volgt geformuleerd: Welk aanbod van eindproducten moet het lectoraat Gedragseconomie aanbieden om, binnen het kader van haar opdracht binnen het KC en haar competenties, haar doelen op het gebied van het verwerven van een derde geldstroom te verwezenlijken? Aan de hand van de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: Wat zijn eindproducten waarmee het lectoraat financiën kan genereren, binnen zijn opdracht en competenties? o Welke grenzen stelt de opdrachtomschrijving van het Lectoraat? o Wat zijn huidige eindproducten van het lectoraat? o Welke ideeën heeft het lectoraat voor toekomstige eindproducten? o Wat is de sterkte van het lectoraat? (Kritische succes/faalfactoren, kansen (Swot)) o Wat is de zwakte van het lectoraat? (Bedreigingen (Swot)) Uit welke bronnen kan de derde geldstroom gegenereerd worden? o Welke partijen verzorgen de derde geldstroom? o Waar halen andere lectoraten hun derde geldstroom vandaan? 1.2. Afbakening Dit onderzoek heeft ook een aantal voorwaarden. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden voor het lectoraat Gedragseconomie. Echter is het geen probleem als het onderzoek gedeeld wordt met andere lectoraten binnen de Hogeschool Rotterdam. De wens van de opdrachtgever is om de scriptie alleen voor de Hogeschool Rotterdam beschikbaar te stellen. 6

9 2. Methodiek In dit hoofdstuk worden de verschillende methodieken die gedurende dit onderzoek gebruikt zijn uitgelegd. 2.1 Desk research Bij desk research worden gegevens en informatie verzameld uit literatuur, via internet of uit eerdere onderzoeken. Deze informatie wordt allereerst verzameld en geanalyseerd voordat het verwerkt wordt tot bruikbare informatie voor het onderzoek. Daarnaast worden allerlei websites over lectoraten geraadpleegd om een duidelijk beeld te krijgen over hoe andere lectoraten zichzelf profileren en wanneer bepaalde lectoraten bijeenkomsten organiseren. Doordat Desk Research snel is en er weinig kosten aan verbonden zitten is het een prettige manier van onderzoek. Er zijn twee verschillende vormen van Desk Research: 1. Interne Desk Research: Interne Desk Research kan worden beschouwd als het meest gangbare startpunt van een organisatie. Veel informatie kan intern worden gegenereerd binnen de organisatie zelf. Deze vorm is vaak erg toegankelijk doordat het om interne informatie gaat. Deze manier van onderzoeken zal vooral toegepast worden op het intranet om te kijken wat er geschreven is over lectoraten en hoe deze georganiseerd dienen te worden in de ogen van de Hogeschool Rotterdam zelf. 2. Externe Desk Research: Deze vorm gaat om het onderzoek dat buiten de organisatorische grenzen gedaan wordt, in het geval van dit rapport buiten de Hogeschool Rotterdam. (Management Study Guide) 1 De voordelen van Desk Research zijn: Dat het een relatief goedkope vorm van onderzoek is, de informatie is vaak gratis voor handen. De informatie is snel toegankelijk via het internet. De nadelen van Desk Research zijn: Sommige verzamelde informatie is niet meer actueel. Informatie die verkregen wordt is niet voldoende om een oplossing op het probleem te vinden. (Outsource Research 2009) 2 1 Management Study Guide, Internal and external desk research. 2 Outsource research, Desk research. 7

10 2.2 Interview Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een speciale vorm van interviewen. Bij deze vorm van interviewen wordt van tevoren zo weinig mogelijk kennis vergaard, zodat een interview niet gekleurd wordt. Het interview heeft hierdoor een open karakter. Bij deze vorm van interviewen is het ook belangrijk dat de geïnterviewde zoveel mogelijk aan het woord blijft, zodat zo open en eerlijk mogelijk over het onderwerp gesproken wordt. Hierbij wordt in plaats van een vragenlijst vaak gebruik gemaakt van een schema met onderwerpen, waarmee toch aangegeven kan worden welke onderwerpen aan de orde dienen te komen. De geïnterviewde kan dan zelf aan de hand van het schema vertellen wat hij of zij kwijt wil over de verschillende onderwerpen en wordt dan niet gestuurd door vragen die vooraf opgesteld zijn. De persoon dient tijdens het interview uitvoerig zijn verhaal te kunnen doen en het is verstandig om het gesprek op te nemen. Deze kan daardoor later teruggeluisterd worden en dan kan er een gespreksverslag samengesteld worden. Het voordeel hiervan is dat alles wat de geïnterviewde zegt genoteerd staat (op audio). Nadat het gespreksverslag klaar is kan er een samenvatting van gemaakt worden om ervoor te zorgen dat de belangrijkste punten meegenomen worden in de scriptie. Achteraf worden de bevindingen uit de interviews vergeleken met wat er in de literatuur over gezegd en geschreven wordt. Hierdoor kan dit type van interview ook gezien worden als een wetenschappelijk onderzoek dat 180 graden is omgedraaid. Aangezien er breedte onderzoek gedaan wordt dat daarna wordt vergeleken met de literatuur, dat diepteonderzoek is. Deze manier van interviewen is gekozen, omdat er dan veel informatie vergaard kan worden van de personen die geïnterviewd worden. Door het interview zo min mogelijk te sturen wordt de geïnterviewde vrij gelaten om te vertellen wat diegene belangrijk vind om te vertellen. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over bepaalde onderwerpen is deze vorm van interviewen de beste vorm. De voordelen van een interview zijn: De antwoorden worden beter begrepen. Als een antwoord niet duidelijk is kan de vraag opnieuw gesteld worden De ondervraagde hoeft de antwoorden alleen uit te spreken en niet zoals bij een enquête de antwoorden opschrijven. De nadelen zijn: Interviews zijn erg tijdrovend. De sfeer van het gesprek kan invloed hebben, bijvoorbeeld als het gesprek niet lekker verloopt. Afspraken maken voor interviews is vaak erg ingewikkeld. (SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 2003) 3 3 SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, Het houden van een interview. 8

11 2.3 Quicktionnaire De quicktionnaire is een vragenlijst die erg lijkt op de welbekende questionnaire. Echter het grote verschil is dat de quicktionnaire veelal bestaat uit een beperkt aantal vragen. De Quicktionnaire is erop gericht om snel antwoord te krijgen op vragen die spelen bij het onderzoek dat gedaan wordt. Vandaar dat het stukje quest veranderd is in het woordje quick dat snel betekend. De voordelen van een quicktionnaire zijn: Het neemt weinig tijd in beslag, maximaal 10 minuten. Er kunnen veel personen in een kort tijdsbestek bevraagd worden. De resultaten kunnen snel verwerkt worden. De nadelen van een quicktionnaire zijn: Doordat een quicktionnaire weinig tijd van de persoon die geïnterviewd wordt vraagt, kan het zijn dat er geen tijd meer is om uitleg te vragen. Dan treden er onduidelijkheden op. Doordat een quicktionnaire uit weinig vragen bestaat, kan het zijn dat bepaalde vragen onbeantwoord blijven. Hiervoor zou dan nogmaals een quicktionnaire afgenomen moeten worden en het kan voorkomen dat de geïnterviewde daar geen behoefte aan heeft. (Wild 2012) Opdrachtgever Bij dit onderzoek is de opdrachtgever voor bepaalde werkvormen gebruikt als informatiebron. Dit is verder geen specifieke onderzoeksmethode, echter is het wel belangrijk om te noemen. Er is namelijk voor bepaalde werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden informatie verschaft door de opdrachtgever. Bepaalde werkzaamheden zijn door de ideeën van de opdrachtgever ontstaan. Met sommige werkzaamheden is geëxperimenteerd. De opdrachtgever fungeert in die gevallen als informatiebron, aangezien de werkzaamheden voortgekomen zijn uit zijn ideeën. De hierboven genoemde quicktionnaire is eveneens een idee van de opdrachtgever als variant op de questionnaire. 4 A.F. De Wild, opdrachtgever Zie ook gespreksverslag in bijlage K: Gespreksverslag lector gedragseconomie. 9

12 2.5 Marktonderzoek Voor deze scriptie is gebruik gemaakt van een marktonderzoek. Marktonderzoek wordt gebruikt om in kaar te brengen wie de concurrenten zijn, welke vergelijkbare producten er al op de markt zijn, wat de prijs- en productverschillen zijn enz. Voor marktonderzoek kan gebruik gemaakt worden van verschillende vormen. Zo kan er gebruik gemaakt worden van een interne en externe analyse, een ABCD-analyse, SWOT-analyse, het vijfkrachtenmodel van Porter etc. Dit zijn allemaal hulpmiddelen waarmee de concurrentie, de prijs- en productverschillen en dergelijke markt informatie in kaart gebracht kan worden Theorie SWOT-analyse De SWOT-Analyse is een model dat gebruikt kan worden door een bedrijf om intern de sterktes en zwaktes te analyseren. Extern worden de kansen en bedreigingen geanalyseerd. SWOT staat dan ook voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. In het Nederlands vertaalt sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De sterktes en zwaktes vallen onder de interne analyse die gericht is op de concurrentie. De kansen en bedreigingen vallen onder de externe analyse die gericht is op de markt en de klant. Hieronder wordt visueel de SWOT-Analyse weergegeven. Figuur 1, SWOT-Analyse (bron: wikipedia) 10

13 2.5.2 Theorie Interne analyse De interne analyse heeft als doel de sterke en zwakke punten van een organisatie te analyseren. Deze worden in drie verschillende onderdelen gesplitst, namelijk: Organisatiestructuur Marketingmix Financiële situatie Organisatiestructuur Het onderdeel geeft het profiel van de organisatie weer. Daarnaast wordt de structuur van de organisatie getoond aan de hand van een organigram. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de structuur van de gehele organisatie. Marketingmix In het tweede onderdeel wordt de marketingmix behandeld door de vier p s uit te zetten voor de organisatie. De vier p s bestaan uit prijs, product, plaats en promotie. Het doel is om voor de organisatie te bepalen of de vier p s op de juiste wijze ingezet worden. Financiële situatie Bij de financiële situatie worden zaken als de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit behandeld. Het doel is om de financiële situatie van de organisatie te analyseren. (Intemarketing 2009) Theorie Externe analyse De externe analyse wordt gebruikt om te onderzoeken in wat voor omgeving een bedrijf zich bevindt. Door middel van de ABCD-analyse kan een organisatie een inzicht verkrijgen in de verschillende omgevingsfactoren. De letters ABCD staan voor; Afnemers; Bedrijfstak; Concurrenten; Distributeurs en leveranciers. Door deze vier factoren te analyseren kan de organisatie goed inschatten in welke omgeving ze zich bevindt. (Intemarketing 2009) 6 5 Intemarketing, Interne analyse 6 Intemarketing, ABCD-analyse. 11

14 DRETS-analyse De DRETS-analyse is een alternatief voor de DESTEP analyse. De DRETS is ontstaan doordat de DESTEP-analyse niet voor iedere onderneming nodig is. Niet iedere onderneming heeft met alle omgevingsfactoren van DESTEP te maken. Hier is voor DRETS gekozen, doordat deze analyse het meest aansloot op de omgevingsfactoren die invloed hebben op het lectoraat. DRETS staat voor: Demografische Regulerende Economisch Technologisch Sociaal-maatschappelijk Door deze vijf onderdelen goed te bestuderen kan meer inzicht verkregen worden in de markt waar een organisatie in actief is. Hoewel deze factoren niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn door de organisatie, kan het wel degelijk helpen voor het nemen van bepaalde beslissingen. De kritiek op DRETS is echter dat omgevingsfactoren die niet belangrijk geacht worden, toch invloed kunnen hebben op ondernemingen. Door DRETS worden die omgevingsfactoren vergeten. (B.Verhage 2005) 7 7 B. Verhage, Inleiding in de marketing, p

15 3. Achtergrondinformatie over de organisatie In dit hoofdstuk zal allereerst achtergrondinformatie aan de orde komen. Hier zal aan de orde komen wat het kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation en het lectoraat Gedragseconomie willen bereiken. 3.1 Het Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation De regio Rotterdam heeft een aantal sterke troeven in handen, namelijk: de haven, de onderwijsinfrastructuur en de ondernemende cultuur. Op andere onderdelen is het echter veel minder gesteld binnen dezelfde regio. De economie is onvoldoende vernieuwend; het innovatief vermogen ligt te laag en de beroepsbevolking is te laag opgeleid. (Schoemakers 2011) 8 Deze zaken zijn precies het snijvlak dat het kenniscentrum aan wil grijpen. Het kenniscentrum wil inspelen op de bevorderende en belemmerende factoren rond innovatie in de regio Rotterdam met de gedachte: Turning Business into Innovation & Turning Innovation into Business. Er is namelijk behoefte aan een slimmere manier van ondernemerschap. Het kenniscentrum kent zes lectoraten, waar het lectoraat Gedragseconomie er één van is. Het kenniscentrum EBI richt zich op Entrepreneurial capital, dat raakvlak heeft met cultural, financial en human capital. Het lectoraat Gedragseconomie houdt zich in grote mate bezig met de human capital side. Daarbij heeft het wel enkele raakvlakken met de cultural en financial side. (Kenniscentrum Entrepreneurship & Businnes Innovation 2011) Het lectoraat Gedragseconomie Het lectoraat Gedragseconomie, voorheen kenniskring Enterprise Risk Management, doet onderzoek naar risk taking en ondernemerschap. Het lectoraat gaat door met de werkzaamheden die het voorheen uitvoerde op het gebied van Risk Management (risk taking), maar neemt daarbij als nieuw onderwerp het ondernemerschap en het daarbij horende gedrag van ondernemers mee in zijn onderzoek. Lectoraten zijn in 2001 in het HBO geïntroduceerd om het onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar te laten aansluiten, zodat studenten de kennis meekrijgen die in het bedrijfsleven nodig is. Het onderwijs en het bedrijfsleven diende beter op elkaar aan te sluiten en met elkaar samen te werken. Lectoraten en kenniskringen hebben vier doelen: verbetering van de externe oriëntatie, curriculumvernieuwing, professionalisering van docenten en versterking van kenniscirculatie en kennisontwikkeling binnen hbo-instellingen. (Forum voor praktijkgericht onderzoek 2010) 10 8 Schoemakers, Innovatie in Nederland: Jan Egberts, Rene Kuijten en Douwe Breimer in discussie. 9 Kenniscentrum Entrepreneurship & Business Innovation, Onderzoeksprogramma , p Forum voor praktijkgericht onderzoek,

16 Daarbij is het handig om te kijken wat volgens het landelijke beleid het doel is van lectoraten en welke invulling lectoraten dienen te geven binnen de Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat dient zich namelijk aan die voorschriften te houden in de werkzaamheden die het verricht. Daarna zullen de huidige eindproducten van het lectoraat worden weergegeven en de ideeën die het heeft voor de toekomst. 14

17 3.2.1 Landelijke doelstellingen lectoraten Uit het lectorenbeleid van de Hogeschool Rotterdam blijkt dat de volgende landelijke doelstellingen geformuleerd zijn voor lectoraten. De landelijke doelstellingen zijn bij het ontstaan van lectoraten geformuleerd. Van 2001 tot 2008 is de ontwikkeling van lectoraten geëvalueerd en begeleid door de stichting kennisontwikkeling HBO. (Stichting kennisontwikkeling HBO December 2008) 11 De stichting heeft de doelstellingen geëvalueerd en iets aangepast om ervoor te zorgen dat de doelstelling haalbaar zijn voor lectoraten. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande doelstellingen die letterlijk geciteerd zijn vanuit het lectorenbeleid: Kennisontwikkeling: De lector is verantwoordelijk voor de systematische kennisontwikkeling door middel van een zelf samengesteld meerjarig onderzoeksprogramma. Dit is voor het uitbreiden van het kenniscentrum en de onderzoeksfunctie binnen het instituut; Kenniscirculatie van en naar economie en samenleving: Het onderzoek dat verricht wordt door het kenniscentrum, is gericht op de voorhoede van innovatieve praktijkontwikkeling en op de kennis die gevraagd wordt door de economische sector en de samenleving; Professionalisering van docenten: Docenten participeren rechtstreeks in het onderzoek, zodat de kennis uit het onderzoek direct wordt overgedragen in het onderwijs. Daarnaast bevorderen lectoraten een actueler kennisniveau van docenten; Doorwerking naar het (opleidings)curriculum: Kennis verworven in onderzoek wordt eveneens toegepast binnen andere onderwijs- of contractactiviteiten van het instituut (valorisatie); Succesvolle verwerving van externe middelen: Wordt vergroot door een sterk onderzoeksprogramma (wetenschappelijke werfkracht, tweede geldstroom) en een externe gerichtheid op economie en samenleving (maatschappelijke werfkracht, derde geldstroom). De laatste doelstelling ontbrak in de eerste jaren. De HBO-instellingen ontvangen van de overheid geld dat ze kunnen besteden aan lectoraten. In de eerste jaren van lectoraten is dat gebruikt om lectoraten op te bouwen. Nu de lectoraten de opbouw hebben gerealiseerd is het de bedoeling dat lectoraten financiering ontvangen van bedrijven, instanties en dergelijke waar onderzoek voor uitgevoerd wordt. (Hogeschool Rotterdam 2009) Stichting kennisontwikkeling HBO, Lectoraten in het hoger beroepsonderwijs , p Lectorenbeleid Hogeschool Rotterdam, p

18 In dit onderzoek is daarbij vooral de laatste doelstelling erg belangrijk: deze zal een leidraad vormen binnen het onderzoek. Het lectoraat wil namelijk buiten de financiën die ontvangen worden van de overheid, ook financiën genereren bij externe partijen (sluit aan bij de laatste doelstelling). Het lectoraat wil meer en beter onderzoek verrichten en heeft hiervoor meer financiering nodig. Doordat de financiering van de overheid vaststaat dient het lectoraat de financiering bij externe partijen te genereren. De andere doelstellingen zullen ook meegenomen worden bij de beoordeling van de huidige en toekomstige producten van het lectoraat. De producten dienen namelijk wel aan te sluiten bij de doelstellingen die landelijk gesteld zijn. De nadruk zal echter liggen op de doelstelling succesvolle verwerving van externe middelen, omdat deze doelstelling aansluiting vindt met de deelvragen. Daarnaast zijn er landelijk een aantal kritische succesfactoren geformuleerd voor lectoraten. Deze zullen hieronder letterlijk geciteerd worden vanuit het rapport van de Stichting Kennis Ontwikkeling: Kritische succesfactoren: 1. Lectoren zijn de vaandeldragers * van de hogeschool. Lectoraten nemen daarom een prioritaire positie in binnen de structuur en de organisatie van een hogeschool. Dit komt ook tot uiting in interne financiële ondersteuning van de lectoraten. 2. De instelling van een lectoraat maakt onderdeel uit van een centraal binnen de hoge school geformuleerd strategisch beleid. Lectoraten passen bij voorkeur in een centraal profiel van de hogeschool. 3. De keuze voor het domein van een lectoraat wordt gebaseerd op een grondige interne en externe analyse van de behoefte aan innovatie in het onderwijs en in de praktijk van bedrijven en instellingen. 4. Leden van een kenniskring krijgen een aanstelling van 0,4 fte voor een periode van 4 jaar en worden benoemd door middel van een sollicitatieprocedure. 5. Het lectoraat wordt intensief betrokken bij de ontwikkeling van curricula; studenten worden in hun afstudeerfase betrokken bij het onderzoek van de lectoraten. 6. Het professionele niveau van docenten wordt structureel bevorderd. 7. Het HRM-beleid wordt aangepast aan de instelling van lectoraten en de introductie van de onderzoeksfunctie. 8. De lectoraten beschikken over voldoende facilitaire en materiële voorzieningen binnen de hogescholen. 9. Het lectoraat voert een actieve communicatiestrategie zowel intern als extern. 10. Het lectoraat verbindt het onderzoek aan dat van nationale en internationale partners. (Stichting Kennis Ontwikkeling 2005) 13 * de lectoraten brengen de kennis van de hogescholen bij de ondernemingen, vandaar dat ze gezien worden als vaandeldragers van hogescholen. 13 Stichting Kennis Ontwikkeling, Succesfactoren voor lectoraten in het hbo, p. 6 16

19 3.2.2 Doelstellingen lectoraten vanuit Hogeschool Rotterdam Ontwikkelingen Hogeschool Rotterdam De vier belangrijkste doelen van de Hogeschool Rotterdam zijn: Verbreden van participatie in het hoger onderwijs Het verzorgen van goed hoger beroepsonderwijs (attractief en intensief) Nauwe samenwerking met de omgeving ten behoeve van de kennisontwikkeling Het ontwikkelen van contractactiviteiten en maatwerktrajecten om levenslang leren te stimuleren. Met deze hoofdtaken ambieert de Hogeschool Rotterdam een kennisinstelling te zijn van en voor de regio. Lectoren met hun kenniscentra zorgen voor verbinding van de kennisinstelling met de regio. Zo leidt het Outside In Inside Out principe (op basis van dit principe ontwikkelt de Hogeschool Rotterdam haar relaties met bedrijven en instellingen in de omgeving, studenten leren hierdoor effectief en resultaatgericht vraagstukken in de beroepspraktijk op te lossen gedurende de gehele studietijd) samen met praktijkgericht onderwijs tot tal van innovatieve beroepsproducten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk. Onderzoeksactiviteiten van lectoraten voegen daar iets extra s aan toe doordat resultaten van onderzoek worden geanalyseerd en daaruit nieuwe theorie wordt ontwikkeld. Daarnaast is het van belang dat kennistransfer en kennisvalorisatie optreedt. Nieuwe kennis wordt overdraagbaar in het kennisgestuurde onderwijs* 1, zowel binnen bachelor- en masteropleidingen als in contractactiviteiten in de vorm van post-initieel onderwijs *, cursussen, onderzoek en consultancy. Die nieuwe kennis kan dan ook door studenten in het praktijkgestuurde onderwijs of door professionals uit de praktijk gebruikt worden bij het ontwikkelen van innovatieve beroepsproducten. Zo ontstaat meerwaarde door het onderzoekswerk van lectoraten. Functie van lectoraten binnen kenniscentra van de Hogeschool Rotterdam De functie wordt aangegeven met de volgende aspecten: Intern geworteld om externe meerwaarde te realiseren; interdisciplinair werken vanuit sterke kennis van disciplines; onderwijsgericht en onderzoeksgericht; vanuit onderzoek en postinitieel onderwijs* 2 impact op initieel onderwijs vergroten; think global, act local. (Hogeschool Rotterdam 2009) 14 *1 Kennisgestuurde onderwijs, onderwijsvorm waarbij studenten kennis wordt bijgebracht die ze nodig hebben om beroepssituaties op te lossen. Doordat lectoraten op basis van verricht onderzoek nieuw curriculum samenstellen wordt de kennis overdraagbaar binnen het kennisgestuurde onderwijs. *2 postinitieel onderwijs staat voor deeltijdonderwijs of voltijdonderwijs voor mensen die minimaal vijf jaar actief zijn geweest op de arbeidsmarkt. 14 Lectorenbeleid Hogeschool Rotterdam, p. 2 17

20 Hieronder zullen de vijf functies van lectoraten, zoals hierboven beschreven, nader uitgelegd worden.: Intern geworteld om meerwaarde te realiseren Dat vereist echter ook professionalisering van de externe oriëntatie van de staf: het aanpakken van concrete vraagstukken die voor de omgeving van belang zijn in samenwerking met opdrachtgevers en het inbedden daarvan in het onderwijs. Interdisciplinair werken vanuit sterke kennis van disciplines De maatschappelijke vraagstukken die het hoofdthema vormen van een kenniscentrum bestaan uit meerdere disciplines c.q. beroepen. Een integrale benadering vereist daarom een interdisciplinaire benadering. Onderwijsgericht en onderzoeksgericht Onderzoekscentra zullen herkenbare verbanden moeten leggen tussen onderwijs en onderzoek. De samenhang ontstaat wanneer afwisseling ontstaat tussen het zelf doen van onderzoek en het kennisnemen van resultaten van onderzoek. Dit krijgt vorm als binnen lectoraten docenten participeren in onderzoek en de kennis uit deze onderzoeken direct overdraagt aan hun studenten. Vanuit onderzoek en postinitieel onderwijs impact op initieel onderwijs vergroten Het kenniscentrum en de lectoraten spelen een nadrukkelijke rol in de opzet en uitvoering van professionele masters. Een lectoraat dat op het vlak van onderzoek veel resultaten boekt en waarbij de externe netwerkvorming een grote vlucht neemt heeft een grote kans een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van het curriculum. Think global, act local Een van de speerpunten is het bevorderen van de rol van de hogeschool in de regionale kennisinfrastructuur. De onderzoeksprogramma s dienen aan te sluiten op internationale kwaliteitsstandaarden. (Hogeschool Rotterdam 2009) Lectorenbeleid Hogeschool Rotterdam, p. 2 18

JAARVERSLAG 2012. Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

JAARVERSLAG 2012. Instituut voor Onderzoek en Innovatie. Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur Instituut voor Onderzoek en Innovatie JAARVERSLAG 2012 Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur Instituut voor Onderzoek en Innovatie Lectoraat Gedragseconomie

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie

Leerwerkplan LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T. Leerwerkplan-TripleT 2011-2012. Naam student: Martin van der Kevie LEERWERKPLAN VOOR PROJECT TRIPLE T Leerwerkplan-TripleT 2011-2012 Naam student: Martin van der Kevie Leerwerkplan Bijbehorende ie (niveau C) Leerdoel Activiteiten per leerdoel (wat ga ik concreet doen

Nadere informatie

MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren

MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren MOOC: Biobased Economy Introduction Innovatie in leren Centre of Expertise Biobased Economy Missie: Wij ondersteunen bedrijven in hun biobased ambities door met hen HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast

Nadere informatie

4. Inhoud minor. Diplomasupplement

4. Inhoud minor. Diplomasupplement Minorregeling 2010-2011 Start september 2010 1. Naam minor: Recht 2. Engelse benaming: Law 3. Catalogusnummer: 7 4. Inhoud minor Het doel van de minor is dat je: 1. rekening houdt met juridische aspecten

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Case Development Centre

Case Development Centre Case Development Centre Toepassing van cases in het onderwijs Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Hoe kan Rotterdam bestaande kennis op nieuwe wijze inzetten om de innovatiegraad van de industrie

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v Communicatie & Multimedia Design Onderzoeksopzet Afstudeerstage mt&v Michel Janse 24 6 2010 Inleiding. In dit document geef ik een conceptuele weergave van het pad dat ik tijdens mijn onderzoek en het

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 9

Samenvatting. Samenvatting 9 Samenvatting Sinds de introductie in 2001 van lectoraten in het Nederlandse hoger beroepsonderwijs wordt aan hogescholen steeds meer gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De verwachting is dat dit niet alleen

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland Advies van de Commissie Gedragscode

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD

DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD DE ECONOMISCH KRACHTIGE STAD Dr. Gerrita van der Veen Lector Marketing, Marktonderzoek en Innovatie bij de HU Dr. ing. Klaas ten Have Lector Coöperatief Ondernemerschap bij de HU Agenda De Economisch Krachtige

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Mobile meets Social: de volgende stap voor mobile marketing Probleemomgeving De exponentiële opkomst van smart phones, met als (voorlopige) koploper de iphone van

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Onderwerp: Start HBO Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. t.b.v. voorbereiding opleiding CE Cultuurmanagement (start: studiejaar 2007-2008) 20.000,- beschikbaar stellen aan Hogeschool Drenthe. Genomen besluit

Nadere informatie

Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) (Versie oktober 2007, algemene ledenvergadering)

Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) (Versie oktober 2007, algemene ledenvergadering) Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2009 2015 (Versie oktober 2007, algemene ledenvergadering) Voorwoord 1. Omschrijving praktijkgericht onderzoek 2. Doelstelling en uitgangspunten 3. Gezamenlijk

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester

Stages in het flexibel semester. Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel Fractie SAM Stages in het flexibel semester Initiatiefvoorstel voor het implementeren van studiepunten voor stages in het flexibel semester Fractie SAM Aan de universiteitsraad 13 november

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

De gemeente als informatiebron!

De gemeente als informatiebron! De gemeente als informatiebron! Auteur: Marije Arah Opleiding: Bachelor of Communication Opdrachtgever: Stichting Burger (Onderzoek) Juni 2008, Den Haag 1 Samenvatting De gemeente fungeert voor veel burgers

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen

Beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen Naar aanleiding van het praktijkonderzoek Morele thema s waar mantelzorgers mee te maken krijgen bij de zorg voor hun partner met hersenletsel in de thuissituatie Linn Cent 1527992

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc

Leer ze omgaan met onzekerheid. Nils de Witte - StudentsInc Leer ze omgaan met onzekerheid Nils de Witte - StudentsInc Programma en introductie Leer ze omgaan met onzekerheid verkennende discussie en ideeën nils de witte wat bedoel ik met onzekerheid waarom is

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor onderzoeksopdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out

GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1. Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out GOAL-STRIVING REASONS, PERSOONLIJKHEID EN BURN-OUT 1 Het effect van Goal-striving Reasons en Persoonlijkheid op facetten van Burn-out The effect of Goal-striving Reasons and Personality on facets of Burn-out

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs :

2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : 2 e Fontys Onderzoekscongres Onderzoek & Onderwijs : Onderzoek in de onderwijspraktijk van Fontys Wat doen we? Hoe gaat het? Wat levert het op? KEY NOTE: ANOUKE BAKX & JOS MONTULET Onderzoek binnen de

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Financiën & Control Leeraanbod 2016

Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën & Control Leeraanbod 2016 Financiën en Control is in regio West-Brabant door de deelnemende gemeenten als een cruciale functie benoemd. Dat wil zeggen dat vacatures moeilijk invulbaar zijn, met

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING 14 december Bedrijfslevenbrief Het kabinet heeft samenleving en bedrijfsleven

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen

Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Interdisciplinair samenwerken in de 1 ste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen Anita Stevens Albère Köke 23 november 2010 Aanleiding Professionals ervaren tekortkomingen in de zorg Mono-disciplinair

Nadere informatie

Rapport over de functie van Software engineer (sr)

Rapport over de functie van Software engineer (sr) Rapport over de functie van Software engineer (sr) Identificatienummer: nl Publicatiedatum: 2 maart 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Software engineer (sr)' zoals die door Torck International

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie