Begeleiding en rapportage: Philippe Vandenbroeck (shiftn)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding en rapportage: Philippe Vandenbroeck (shiftn)"

Transcriptie

1 VERSLAG SCENARIOWORKSHOP HELBIG IN HET KADER VAN HET IMADE PROJECT 3 juli 2013 Deelnemers: Jan Leyssens (Plan C), Wim Van den Hende (Pars Pro Toto), Ann Vercalsteren (VITO), Stella Vanassche (VITO), Laurent Voets (Sirris), Karel Van Acker (KULeuven), Luc Vermeersch (Helbig) Begeleiding en rapportage: Philippe Vandenbroeck (shiftn) 1 INLEIDING Deze workshop past in een visiegedreven innovatietraject voor lead plant Helbig in het kader van het imade project. De ambitie van dit project is om te komen tot vernieuwende en businessconcepten die duurzaam materiaalbeheer (lokale productie, gesloten kringlopen, gebruikersparticipatie) integreren. In een eerste stap werden een aantal contextuele toekomstscenario s ontwikkeld (cfr verslag workshop 10 juni) die in deze workshop als startpunt voor een brainstormproces fungeerden. 2 OBJECTIEF VAN DE WORKSHOP De bedoeling van deze workshop was om te komen tot het aflijnen van een aantal businessconcepten voor lead plant Helbig die binnen het imade- project kunnen verder ontwikkeld worden. Op voorhand was niet precies omschreven wat een businessconcept voor een bedrijf zoals Helbig precies inhoudt. Dat werd gedurende deze sessie ook verhelderd. Het werd raadzaam gevonden om een onderscheid te maken tussen drie lagen of componenten van een businessconcept: Retailconcept: dit is een generieke set van principes die bepalen hoe 1/ stromen van goederen, informatie en geld, 2/ mensen (klanten, personeel), en 3/ een tastbare of virtuele omgeving aan elkaar gekoppeld worden. Winkelconcept: dit is de reflectie van een retailconcept in de specifieke context van een winkel. Eenzelfde retailconcept zal fysiek gestalte krijgen in verschillende winkelconcepten naargelang sector (food (fashion, lederwaren, apotheek,...) vs non- food (bakkerij, kruidenier,...)). Etaleerconcept: etaleren wordt door Helbig gezien als haar core business. Etaleren is op zich een activiteit die op verschillende manieren kan begrepen worden. In de workshop werd een voorlopige typologie van etaleerconcepten ontwikkeld. Die ziet er uit zoals afgebeeld in Figuur 1. Etaleren heeft altijd te maken met het creëren van een présence. Die présence zal in vele gevallen visueel zijn, maar dat hoeft niet. Ze kan ook aangevoeld worden (of, met andere woorden, suggestief zijn). Aan de andere kant kan het etaleren de intentie hebben om de toeschouwer bewust op een afstand te houden dan wel om een gevoel van nabijheid te creëren. Deze twee dimensies samen (visuele vs suggestieve présence, afstand vs nabijheid) vormen de basis voor de typologie van etaleerconcepten. 1

2 De typologie omvat vier etaleerconcepten: Figuur: typologie van etaleerconcepten Visuele présence, creëren van nabijheid: het object wordt door de toeschouwer waargenomen als behorende tot zijn/haar leefwereld (of cocoon ). Vb. de leefruimten tentoongesteld in IKEA waar je vrij kan gaan zitten, liggen etc. Visuele présence, creëren van afstand: typisch voor een klassieke museuminrichting waar kostbare stukken aan het directe contact met de toeschouwer onttrokken worden. Vb. de manier waarop fietsen tentoongesteld worden in de bekende Barcelonese fietswinkel Pavé 1. Suggestieve présence, creëren van afstand: het betrokken object is niet direct waarneembaar maar wordt gemedieerd door een beeld in één of andere vorm (reëel of virtueel). Dit etaleerconcept wordt aangeduid als simulacrum 2. Voorbeeld: de black box die Leica recent etaleerde als aankondiging van een nieuw cameramodel 3. Suggestieve présence, creëren van nabijheid: hier wordt gevoelde aanwezigheid gecombineerd met een gevoel van customer intimacy. Als voorbeeld geldt hier de shoppingervaring van één van de deelnemers bij camerhandel Konijnenberg in Turnhout. In deze winkelomgeving worden nauwelijks toestellen getoond. De klant wordt door middel van een gestructureerde bevraging geleid naar een beperkt aantal modellen. Door de persoonlijke aanpak wordt een gevoel van customer intimacy gecreëerd. Een online equivalent is hunch.com 4 waarin zeer betrouwbare smaakprofielen worden opgemaakt op basis van antwoorden op triviale maar zeer persoonlijke vragen. Dit legt dan de basis voor productsuggesties plain- black- box- has- bloggers- all- excited

3 3 BRAINSTORM VAN RETAILCONCEPTEN Een brainstorm van retailconcepten werd geënt op het scenarisch kader dat in de eerste workshop werd ontwikkeld. Het scenariokader wordt ondersteund door twee kritische onzekerheden: de relatieve druk op de retailomgeving, en de mate van (functionele, klant- of productgerichte) differentiatie binnen de retail. Het kader determineert vier scenario s van mogelijke toekomstige retaillandschappen (Figuur 2). Figuur 2 Scenarisch kader: mogelijke toekomstige retaillandschappen In het verslag van de vorige workshop worden die scenario s schetsmatig beschreven. Samenvattend kunnen ze als volgt geduid worden: Het tweede scenario leunt nog het sterkst aan bij de retailwereld van vandaag. Het is omzeggens een fysieke retail plus. In scenario 3 wordt die trend naar differentiatie op allerlei vlakken nog verder doorgetrokken. Shoppen in fysieke retail wordt daar een kwalitatief andere ervaring. In scenario 4 moet fysieke retail grotendeels de duimen leggen voor de online platformen al is een bescheiden vorm van coëxistentie nog wel mogelijk. Het eerste scenario, tenslotte, representeert eveneens een drastische verandering van de retailomgeving. Streng gereglementeerd en meedogenloos transparant legt ze hoge eisen op aan de competenties van retailers op het vlak van procesmanagement en klantenbinding. Er werd besloten om twee scenario s (van de vier) als startpunt te nemen voor een brainstorm van retailconcepten. Scenario 1 en 3 werden als het interessants gezien omdat ze heel verschillende en uitdagende contexten bieden voor het ontwikkelen van retailconcepten. 3

4 Retailconcepten gelinkt aan scenario 1 Overkoepelende thema s: Omdat er weinig differentiatie is binnen de retailsector, komt de focus van consumenten meer te liggen op quality of life. Ook retailers merken deze trend en verleggen ook hun focus naar deze trend (ipv puur verkoop van producten) De marktgrenzen vervagen om twee redenen: Enerzijds heb je de focus op kwaliteitsvol leven, die maakt dat je veel verschillende diensten kan aanbieden op 1 locatie, anderzijds omdat er weinig differentiatie is binnen de retailsector (een retailer kan meer producten aanbieden omdat iedereen op een gelijkende manier verkoopt) Shoppen (de handeling van naar een winkel gaan) wordt fun en beleving, de koop an sich is niet meer het doel. Krachtlijnen: Mensen zijn geïnformeerd, zowel on- als offline: displays geven achtergrondinformatie over producten (niet alle informatie, eerder volgens credo show me what I need, when I need it ). Producten zijn testbaar. Mensen komen niet alleen naar winkels om info te krijgen (dat kan online ook gevonden worden), maar om het product vast te pakken, te testen, Een voordeel dat internet waarschijnlijk nooit volledig kan overnemen Materialen zijn schaars: infrastructuur is aanpasbaar (tafel kan een stoel worden, kan een rek worden ). Winkels hebben niet het geld om elke keer nieuwe producten aan te kopen, producten zijn evenzeer aanpasbaar. Voedsel is schaars: mensen willen (gevolg van transparantie) info over hun groenten. De verstoog wint aan belang. Seizoensgroenten worden plant en al in een winkel geplaatst (zelfoogstboerderij in de winkel). Verser kan niet. Er wordt efficiënter omgesprongen met overschotten die in de supermarkt zelf verwerkt worden ipv weggegooid/weggegeven. Veel goederen zoals rijst, graan, mais ed. worden in bulk verkocht (geen voorverpakte volumes). Huren ipv kopen, diensten ipv producten: gebruikte goederen worden aangeboden als nieuw? Een mogelijkheid is het aanpassen aan de klant mbv modulaire bouwblokken. De winkels hebben naast producten ook meer en meer diensten in de aanbieding. Hoe stel je dit als bedrijf voor? Hoe etaleer je diensten in een traditionele winkel? Maker- movement wint aan populariteit à ook de retailers spelen hierop in door een omgeving te creëren en de componenten aan te bieden om klanten zelf producten te laten vormgeven. Modulaire building blocks waarmee klanten zelf hun product ineen steken en nadien bestellen (of ter plekke laten maken) Niet alle producten worden in de winkel getoond (enkel de basisversies liggen in de display). In de kledingsector kan bijvoorbeeld een winkel elke t- shirt in 1 kleur hebben liggen in alle maten en alle pasvormen. Klant past zijn t- shirt en kiest nadien de kleur en print en het kledingstuk wordt dan op maat gemaakt. Het product kan zelf ook display worden. Van elk product wordt dan een soort demo- product gemaakt dat alle functionaliteiten of versies van dat product kan aantonen op een erg tastbare, visuele manier (vb.: een t- shirt dat van kleur kan veranderen en zo in principe als demo kan dienen voor elke t- shirt in die pasvorm/maat. 4

5 Retailconcepten gelinkt aan scenario 3 Scenario 3 biedt een kader van lage druk op de retailsector (en dus van veel vrijheidsgraden voor entrepreneurs) en van hoge differentiatie. Beleving en betekenisgeving in zijn diverse aspecten staat voorop. Deze toekomstige wereld biedt bijgevolg een zeer uitgebreide innovatieruimte en het was in de brainstorm niet eenvoudig om die in kaart te brengen en daaruit dan concrete retailconcepten te destilleren. Qua differentiatie blijft het belangrijk om een onderscheid te maken tussen verschillende modi: Functionele differentiatie, waarbij de functie van retailomgevingen verbreed van het puur transactionele naar, bijvoorbeeld, repareren, recycleren, testen, exploreren, instrueren, co- creëren. Productdifferentiatie, waarbij een gegeven retailomgeving zich niet beperkt tot één productcategorie maar verbreed tot meerdere categorieën. Dat is in supermarkten al lang het geval maar dit concept kan ook uitgebreid worden naar retailomgevingen die traditioneel monoproduct georiënteerd zijn. Klantendifferentiatie, waarbij de retailomgeving verschillende klantensegmenten tegelijk bedient (naar leeftijd, gender, socio- economische klasse, lifestyle, ethnische achtergrond etc). Bovendien werden tijdens de brainstorm drie activiteiten onderscheiden die retailomgevingen toelaten om die differentiatie te ondersteunen en operationaliseren: Wiring : dit is het gericht beheer van informatiestromen, van de retailomgeving naar de klant, en omgekeer van de klant naar de retailomgeving. Wiring kan ontplooid worden om verschillende functionaliteiten te ondersteunen: o customisation: personalisering van producten en diensten op basis van input van klanten. o promoties: leiden van de klant naar relevante promoties. o navigatie: gidsen van de klant doorheen de retailruimte en optimalisering van beleving, revenue, efficiëntie,... o content distributie: gerichte en contextspecifieke verstrekking van informatie over het aanbod in de retailruimte. o filtering/choice editing: gerichte vernauwing van het aanbod in lijn met voorkeuren en verwachtingen van klanten. o customer analytics: verzamelen van data die inzicht bieden in het gedrag, intenties, verwachtingen van klanten. Benching : (van bench als werktafel ) dit is het bieden van infrastructuur die het actief manipuleren van producten toelaat (co- design, herstelling, hacking,... ). Moving : dit is het gericht beheer van mensen en goederenstromen in de retail en stockageruimten die er direct meer verbonden zijn (ook genoemd merchandisen ). Samengenomen bieden deze differentiatiemodi en activiteiten een zeer breed palet van innovatiemogelijkheden om diverse retail/winkel/etaleerconcepten te ondersteunen. 5

6 Samenvattend Het is markant dat de twee brainstorm, ondanks de verschillende scenarische uitgangspunten, voor een deel hetzelfde terrein in kaart brengen. In de beide gevallen komt beleving voorop te staan in de fysieke retailomgeving, zij het omwille van andere factoren (schaarste en respectievelijk differentiatie). Ook moet benadrukt worden dat wat qua retaillandschap in scenario 1 beschreven wordt, eerder niche zal zijn vergeleken met de relatief homogene en gestandaardiseerde omgeving die de regel zal zijn in die wereld. De elementen beschreven in relatie tot scenario 3 zijn wel dominant. 4 BRAINSTORM VAN WINKELCONCEPTEN De retaillandschappen blijven nog generiek. Er werd gepoogd om concretere elementen aan te reiken in een volgende brainstorm rond winkelconcepten. Er werden drie sectoren gekozen die ook vandaag door Helbig bediend worden: food (bakkerij), kleding (lingerie) en apotheek. De opdracht was om in lijn met de elementen aangerijkt tijdens de brainstorm rond retailconcepten drie concrete winkelconcepten te ontwikkelen. Bakkerij Bij een bakker blijven de zintuigen zeer sterk van belang (ook in 2025). Geur, het uistallen van brood, een wachtrij die duidelijk maakt dat het een goede bakker is, blijven van belang. Bij het binnenkomen van de bakker neem je plaats in een vrije zetel. Via een systeem (hetzij een bonnetje zoals bij de slager, hetzij een app of iets dergelijks) weet je wanneer het aan jou is om te bestellen. De bakkerij ziet er nog steeds min of meer hetzelfde uit als in 2012, met dat verschil dat de bakkerij meer in contact staat met de toog waar het brood verkocht wordt (een soort open- bakkerij waar je kan binnenkijken). Tijdens het bestellen valt op dat de zakken die je traditioneel in 2012 nog meekreeg bij de bakker, nu in een soort gesloten systeem ( take back systeem) gezet zijn, zodat ook deze materiaalstroom optimaler benut kan worden. Hoewel de bakkerij sterk geautomatiseerd is in de productie, zal toch nog steeds de bakker de pistolets komen bijvullen in het rek. Dit draagt ook sterk bij tot het huiselijke gevoel van de warme bakker. Naast brood kan je tegenwoordig ook ingrediënten (gist, bloem, zaden) kopen om zelf je brood te maken. Ook de recepten van de bakker zijn te koop in de winkel. De afvalstromen van de bakker (oud brood, eigeel, ) worden door de bakker zelf verwerkt in andere producten (advocaat, broodpudding ). Concrete uitdagingen voor de inrichting van de bakker: 6

7 Er is een sterke vervaging tussen de grenzen van verschillende sectoren (de bakker kan ook koffie of kranten aanbieden om het wachten op brood belevenisrijker te maken). Een bakker die in het weekend warme bakker is kan ook tijdens de weekdagen een broodjeszaak zijn waar alles sneller vooruit moet komen. Het verschil in gevoel tussen beide zaken maakt dat de bakkerij ook snel moet kunnen veranderen in functionaliteit (en het meubilair/inrichting dus ook). Het huiselijke gevoel van een warme bakker wordt ook sterk bepaald door de bakker zelf (geen keten- gevoel). Dit biedt ook een uitdaging naar modulariteit en aanpasbaarheid van de inrichting. De bakkerij kan ook een nieuw soort broodautomaat aanbieden waar volledige bestellingen terug te vinden zijn. De user interface die deze automaten met zich meebrengen moeten bijdragen aan de ervaring van de klanten van de bakker. Ook de smart phone- apps moeten op een bepaald moment ontworpen worden om de beleving van de klanten te verbeteren. De producten van de bakker zouden op maat gemaakt kunnen worden (van taarten op maat naar broden op maat (brood voor 5 man ipv een groot brood)). Het verkopen van nieuwe producten (recepten, ingrediënten ed.) vraagt ook voor nieuwe vormen van displays. Ook het betrekken van de bakkerij aan de kassa vraagt voor een nieuw soort interface. Lingeriewinkel 2 categorien van retailpunten (kanalen): ketens en speciaalzaken/boutiques. Karakteristieken vh kanaal Ketens: Mainstream, grote volumes, regels van efficiëntie moeten gelden. Servicegehalte laag. Groot aanbod, grote diversiteit aan merken (of eigen merk met grote collectie). Prijzen: grote spreiding. Karakteristeken van Speciaalzaken / boutiques: Eigenzinnig, bedienen nichemarkten, persoonlijke relaties en een goed kennen van de behoeften van de wensen van klantenbestand cruciaal. Servicegehalte hoog. Geselecteerd aanbod van A- merken en/of 'exotische merken' met kleine maar eigenzinnige collectie. Prijspunt: hogere segment. Klantenprofiel Ketens Mainstream, grote diversiteit. 7

8 Klantenprofiel Speciaalzaken / boutiques: Niche. Bewuste vrouwen (en mannen) op zoek naar iets anders / meer. Specifieke identiteit belangrijk. Manier van etaleren en verschillen in beleving Ketens: Grote diversiteit en aantallen / maten levert een 'volle' winkel op. Navigeren in groot aanbod voor klanten niet evident Wegens laag servicegehalte is nood aan duidelijk structureren van het aanbod belangrijk, anders loopt klant helemaal verloren. Structureren kan gecombineerd op verschillende niveau's: per kleur, per merk, per maat, per stijl In veel gevallen hangt de volledige stock in de rekken. Personeel spendeert veel tijd aan het herschikken van de stukken op de rekken (klanten verhangen vanalles, halen producten van hangertjes, plooien slecht op na bezichtigen, ). Alle producten zijn te zien, aan te raken, te vergelijken, te passen (er is een pashokje) en dat zorgt voor veel rommel. Verschillende merken / lijnen in de collectie worden met banners aangegeven. Grote aantallen, grote diversiteit, pancartes, zorgt voor "visuele vervuiling". Reden om hier te kopen en niet in boutique is het lagere prijspunt en misschien ook de grotere anonimiteit (lingerie = privésfeer). Sommige vrouwen - voor wie lingerie een strikt functionele functie heeft - voelen zich oncomfortabel bij het lingerieshoppen. Deze laatste categorie zal in de toekomst veel meer online kopen. Lekker veilig van thuis uit. En zonder risico wanneer een afgedragen product wordt vervangen door een geliijkaardig product van het zelfde merk, zelfde maat, Manier van etaleren en verschillen in beleving Boutiques: Geselecteerd aanbod wordt met veel zorg gepresenteerd. Alle zintuigen worden geprikkeld. Lingerie is veel meer dan iets functioneels en die extra dimensies spreken uit de inrichting van de winkel, de sfeer, de muziek, Identiteitsmatch tussen winkel en klant is cruciaal om klant zich op zijn/haar gemak te laten voelen. Gemeenschappelijke waarden zijn zin voor esthetiek, eigenheid, appreciatie van kwaliteit, Alle productmodellen worden uitgehangen of zijn zichtbaar/aanraakbaar, maar in tegenstelling tot in de ketens wordt hier Less is More. Van elk model wordt slechts één stuk getoond, juiste pasvormen zijn op te vragen. Minder visuele vervuiling, minder overload, meer zen. Klant wordt maximaal bijgestaan in zoektocht naar het "perfecte" stuk. Er wordt gepeild naar voorkeuren, stijlkenmerken, eventueel naar de aankopen uit het verleden en de tevredenheid daarbij, Vanuit een beter begrip vanw at de klant meer apprecieert en/of wat klant zoekt kan klant beter geholpen worden. 8

9 Lingerie passen is een must hier. 70% van de vrouwen draagt een verkeerde pasvorm van BH maar dat zal niet aan de speciaalzaak gelegen zijn. Om te kunnen passen gaat men niet uit van een vaste maat maar wordt klant meestal opgemeten. Retailer weet ook perfect hoe je maattabellen van verschillende merken moet interpreteren: het ene merk valt al wat groter uit dan het andere, deze interpretatie is specialistenwerk. Adviserende rol is het grote onderscheid tussen boutique- verkoper en keten verkoper. De koopervaring en het verkoopsproces draaien vooral rond het emotionele aspect van het product. En zijn gebaseerd op verrassingen en ontdekkingen die shoppers nastreven. Gezien de multisensoriële ervaring en de toegevoegde waarde van de bijdrage van de verkopers (om na de emotionele fit ook voor een optimale technisch/functionele fit te zorgen) is deze ervaring niet te evenaren online. Look and feel van deze winkels wijzigt regelmatig en volgt het ritme van de seizoenen. In deze boutiques vind je ook die stukken die ze misschien zelf niet in huis hebben maar waar je na een zoektocht wel kan op uitkomen. Kort nadien kan je die stukken eventueel ook gaan passen of worden ze je opgestuurd. Features eventueel toe te voegen aan lingeriezaken (zonder uitspraak te doen over in wel kanaal dit beter zou passen): Bodyscan ter plaatse helpt juiste pasvormen / maat te kopen. Inlezen bodyscaninfo (op basis van klantenprofiel in de cloud, op klantenkaart of op infodrager die klant bij zich draagt) helpt juiste pasvormen / maat te kopen. Afwerking (kant, bloemetje, kleur, ) is tot op zeker niveau zelf te kiezen door klant, ontwerp kan dus (op niveau van details) gepersonaliseerd worden. Historiek van klanten wordt gedetailleerd bijgehouden, persoonlijke opties/voorkeuren worden op het winkelpunt gesuggereerd > zoals dat op vandaag in onlineshops reeds gebeurt Stukken kunnen indien nodig wat bijgesteld worden (beetje naaiwerk, ). Als er iets scheelt aan je huidige favoriete lingerie kan je die laten herstellen. Intelligentie inbouwen in rekken/paskotjes/winkel: hoe vaak worden verschillende artikels uit het rek gehaald / gepast; parameters: artikelnummer/model/kleur/plaats in winkel / rek Welke flow volgen mensen, welke patronen zien we? Hoe kunnen we inrichting optimaliseren om meer / gerichter te verkopen > Infuencial sales Inspiratiemodule op basis van moodboards (low tech of high tech) helpen klant te kiezen en faciliteren het verkoopsproces. Na maken van enkele keuzes en invoeren van persoonlijke gegevens (maten, gewicht, lengte, ) kan interactieve module klant ruimtelijk door de winkel helpen navigeren naar selectie van producten (navigator). Apotheek Een apotheek is een retailpunt in een gezondheidszorgsysteem dat zeer sterk in beweging is. De scenarische context rond retail oversnijdt hier dus met een scenarische context rond gezondheidszorg. Ter inspiratie werd hier gesteund op een set scenario s over de toekomst van de gezondheidszorg die recent (mee door shiftn) werden ontwikkeld in het kader van een Europees 9

10 onderzoeksproject (Food4Me) 5. De scenario s worden in dit verslag niet verder toegelicht maar kunnen van de Food4Me website gedownload worden 6. Belangrijk is het inzicht dat apotheken in die verschillende zorgsystemen zeer onderscheiden rollen kunnen gaan vervullen. De brainstorm resulteerde in een tabel die samenvat hoe die rollen kunnen opgevat worden en wat dit betekent in termen van differentiatie en wiring/benching/moving activiteiten in fysieke retailomgevingen. Food4Me scenario A B C D Rol apotheek Doorgeefluik [efficiëntie] Gezondheid- supermarkt [keuze en beleving] Ontmoetings/ leer- centrum [sfeer en flexibiliteit] Bruggehoofd voor preventiecam pagnes [sfeer en toegankelijk- heid] Differentiatiemodi Activiteiten Functionele Product- Klant- Wiring Benching Moving differentiatie differentiatie differentiatie Onbestaande Zeer nauw Beperkt, Niet van Efficiëntie- intelligentie toepassing gedreven zit upstream in het systeem Hoog, beleving is belangrijk Sterk ontwikkeld, cross- channelwerel d Hoog, gezien sterk wordt ingezet op actieve beleving, informatiever strekking Zeer breed Zeer breed Belangrijk, gericht op CRM, navigatie, promotie Breed, vooral als diverse communities bediend worden Matig, gezien bandbreedte van aanbod beperkt wordt op basis van gedeelde opvatting leefkwaliteit Breed, als verschillende communities bediend worden Matig, gezien een zekere standaardiseri ng van klantenprofiel en geambieerd wordt (opnieuw in lijn met definitie leefkwaliteit) Belangrijk voor het creëren, onderstenen en binden van communities Belangrijk, met name voor content distributie en voor filtering en choice editing Exploreren van vooral wellnesspro- ducten Sterk ontwikkeld, met name voor het co- creëren van producten en diensten Belangrijk, gezien actieve relatie klant- product van belang is voor creëren buy- in van de klant Zeer belangrijk gegeven de complexe flows Hygiënefactor Hygiënefactor Voor Helbig zijn de concepten die aansluiten bij Food4Me scenario C en D het aantrekkelijkst omdat ze het meest aansluiten bij de waarden van Helbig (met nadruk op het creëren en ondersteunen van menselijk en sociaal kapitaal bij medewerkers, leveranciers en klanten). Inzoomend op scenario 3 konden dan volgende bijkomende elementen voor het winkelconcept apotheek benoemd worden: Apotheek wordt een belevingswinkel. De locatie kan zeer verschillen naargelang het type community dat bediend wordt (vb. naast een fitness- center, of op een zeer groene plek). Er kunnen diversie functies geïntegreerd worden, vb. fitness, hotel. Het is mogelijk dat voor verschillende communities gecaterd wordt en dan worden nog veel hogere eisen gesteld aan flexibiliteit en moduleerbaarheid van de winkel nl/2- content/191- brochurescenariospersonalisednutrition 10

11 5 ONDERZOEKSAGENDA De workshop is er niet in geslaagd om de complexiteit van de toekomstige retailomgeving uit te kristalliseren in een beperkt aantal retailconcepten. Niettemin kan uit het werk wel een onderzoeksagenda gedestilleerd worden die dan kan vertaald worden in concretere onderzoeksvragen, die dan op hun beurt kan leiden tot het definiëren van werkpakketten voor de partners in het imade project. De onderzoeksagenda wordt schematisch weergegeven in Figuur 3. Figuur 3 Schematisch overzicht van de onderzoeksagenda en logica Centraal staat de nexus van retailconcept naar winkelconcept naar etaleerconcept. Een etaleerconcept kan vertaald worden naar elementen in de offering van Helbig. Het retailconcept moet opgebouwd worden rond drie sleuteleisen: de mogelijkheid tot differentiatie naar functie, product en/of klant, hoge efficiëntie (in het gebruik van materialen, in het beheren van mensen/goederen/energie/informatiestromen), en een complementaire of synergetische relatie met online retail. Een fysieke retailomgeving die deze drie randvoorwaarden aan elkaar kan koppelen, zal in de toekomst goede kaarten 11

12 hebben om succesvol te zijn. Dat blijkt uit de scenario s. Deze eisen liggen ook in het verlengde van het bestaande businessmodel van Helbig dat zich sterk focust op beleving en het aanbieden van diensten bovenop de materiaalstroom. Om dat te doen kan alvast gewerkt worden rond drie innovatie- assen: wiring, benching en moving. Het imade DNA zit in deze randvoorwaarden verdisconteerd: personalisering is gekoppeld aan de mogelijkheid tot differentiatie, en lokale productie en gesloten kringlopen spelen sterk op efficiëntie (en wellicht ook op de twee andere elementen). Om een retailconcept naar een winkelconcept te verbijzonderen is een sectoriële kadering nodig. Helbig heeft aangegeven het liefst rond fashion verder te werken. Voor specifieke winkelconcepten kan nagegaan worden wat de rolverdeling is van verschillende actoren: Helbig, producenten van onderdelen, inrichters, architecten, retailers, producenten van retailgoederen, data managers, aanbieders van betaalsystemen, etc. Winkelconcepten kunnen beschreven worden aan de hand van verschillende zones: winkelomgeving, etalage, landingszone, routing, zonering, counter/check out, extra functionele ruimten. Qua etaleerconcepten kan in eerste instantie gewerkt worden met de tijdens deze workshop ontwikkelde typologie. Daarbinnen kan nagedacht worden over elementen zoals verlichting, gebruikte materialen, datastromen, positionering, etc. Het is aangewezen om in een eerste fase verder exploratief onderzoek te doen rond best practices en nieuwe ontwikkelingen in retail rond de opgesomde elementen (met name de drie punten van de driehoek en de drie innovatie- assen) in de specifieke context van fashion retail. Die geven voeding aan een ontwerpsessie waarin een aantal retail- en winkelconcepten ontwikkeld worden die voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. En die worden dan verder doorvertaald naar specifieke etaleerconcepten die voor Helbig relevant zijn en die coherent zijn met een imade filosofie. 12

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken.

Unicomedia biedt een totaal oplossing voor narrowcasting en adviseert over hardware, implementatie en beheer van deze netwerken. Retail Digital Signage heeft zich in verschillende vormen effectief bewezen om doelgericht met consumenten te communiceren. Digitale media wordt ingezet om merkenherkenning te ondersteunen, winkel promoties

Nadere informatie

12 december 2011 TRENDS. Leerkrachtenseminarie UNIFA december 2011

12 december 2011 TRENDS. Leerkrachtenseminarie UNIFA december 2011 12 december 2011 TRENDS Leerkrachtenseminarie UNIFA december 2011 Marketing? Dat is zelfverzekerd lege Amerikaanse woorden gebruiken. CONSUMENTEN TRENDS TRENDS IN DE VOEDINGSMARKT Gezondheid & welzijn

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

Winkel van de toekomst: Conceptuele voorstelling - globaal plan

Winkel van de toekomst: Conceptuele voorstelling - globaal plan Winkel van de toekomst: Conceptuele voorstelling - globaal plan Magic mirrors stellen combinaties voor met andere kledingstukken dmv info verkregen via RFID tags op kledij Module is verplaatsbaar en kan

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

gather Build a new story, share a new store

gather Build a new story, share a new store gather c o n c e p t s t o r e Build a new story, share a new store GATHER is de missing link die de wereld van mode, kunst, muziek, design, beauty, food en lifestyle vangt in 1 label, 1 ruimte en 1 look

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting rapport expertgroep Future Touchpoints Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de dominante touchpoints voor shopping in 2020 en aan welke eisen moeten (online) retailers voldoen om hierop succesvol

Nadere informatie

Wat is het. DNA van mijn winkel?

Wat is het. DNA van mijn winkel? Wat is het DNA van mijn winkel? Introductie Ad van Antwerpen 17 jaar BROVA Hout Brox / Duthler / Intersport / Active Life 9 jaar adekwaad - Non food retail - Mode, Schoenen, Sport - Van zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

THE FUTURE OF IN STORE. Luc Campo Retail Detail Congres 2014 24 april 2014

THE FUTURE OF IN STORE. Luc Campo Retail Detail Congres 2014 24 april 2014 THE FUTURE OF IN STORE Luc Campo Retail Detail Congres 2014 24 april 2014 MODE 1 MODE 2 aandacht STOPKRACHT De consument krijgt vandaag tussen de 1.000 à 6.000 reclameboodschappen per dag te slikken. Hoeveel

Nadere informatie

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 Praxis 2020 Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 2020: Consument verwacht meer Me-Commerce Shoppen gaat steeds minder om product en transac2e en meer om oriënta2evoorkeuren en persoonlijke context

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

AMS 2025. HUTSPOT Amsterdam Van Woustraat 4. Reis naar de Toekomst van Retail. retail van de toekomst

AMS 2025. HUTSPOT Amsterdam Van Woustraat 4. Reis naar de Toekomst van Retail. retail van de toekomst 2025 retail van de toekomst HUTSPOT Amsterdam Van Woustraat 4 Als je over de toekomst nadenkt, creëer je hem al Welkom in het jaar 2025 Lokale communities met samenwerkingsverbanden Doe het zelf? Niet

Nadere informatie

Service Design: een inleiding

Service Design: een inleiding Service Design: een inleiding IFMA, 10 december 2013 Joannes Vandermeulen @joannes #namahn design that works for people 1 Het bestaande verbeteren design that works for people 2 maar toch besparen? design

Nadere informatie

Imade. Technologieën voor pop-up concept. datum 12-06-2014 referentie referentie copyright Sirris APPORT

Imade. Technologieën voor pop-up concept. datum 12-06-2014 referentie referentie copyright Sirris APPORT Brussel-Bruxelles Wetenschapspark 9 Charleroi BE-3590 Diepenbeek Gent tel. : +32 11 85 91 85 Hasselt fax : +32 11 22 92 90 Leuven info@sirris.be Liège www.sirris.be datum 12-06-2014 referentie referentie

Nadere informatie

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion

In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Baarn, 19 november 2014 In geen enkele keten is de mismatch tussen vraag een aanbod zo groot als in de fashion Voorraad soms nodig, vaak ongeplande mismatch IG&H Consulting & Interim Voorraad optimalisatie

Nadere informatie

E-commerce in België

E-commerce in België E-commerce 2016 E-commerce in België De Morgen Context: Huidig klimaat Retail België Offline krimpt (vooral KMO) Stijging leegstand, 5 jaar 103% Krimpende offline retail-sector Online boomt (vooral buitenlandse

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Wil jij de wereld verkennen? Laat je inspireren door verschillende retailconcepten in negen verschillende wereldsteden.

Wil jij de wereld verkennen? Laat je inspireren door verschillende retailconcepten in negen verschillende wereldsteden. RETAIL TOURS Wil jij de wereld verkennen? Laat je inspireren door verschillende retailconcepten in negen verschillende wereldsteden. +31(0)33 245 46 37 Printerweg 22 Amersfoort info@qanda.nl Q&A is de

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel

Agenda. About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel Agenda About Mediamatic Mediamatic voor Naturalis Vormgeving Techniek Netwerk Community Naturalis fysiek virtueel About Mediamatic Mediamatic LAB, gespecialiseerd in informatiesystemen en community websites

Nadere informatie

Visie op Automotive Retail in 2020 BOVAG

Visie op Automotive Retail in 2020 BOVAG Visie op Automotive Retail in 2020 BOVAG Hans Bresser Winstgevendheid in Nederland Netto rendement 2009: 0.00% Netto rendement 2010: 1.34% Netto rendement 2011: 0.78% Netto rendement 2012 H1: 0.89% 2012

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de voedselketen

Trends en ontwikkelingen in de voedselketen Trends en ontwikkelingen in de voedselketen Eisen van consumenten, kansen voor ondernemers Dik Goorhuis Economielezing 2 juni 2015: Voedsel voor de economie, kansen voor ondernemers CV Dik Goorhuis 25

Nadere informatie

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.

Running Lean. Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt. Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum. Running Lean Op zoek naar een ondernemingsmodel dat werkt Innovatiecentrum Vlaams Brabant 28/02/2014 peter.rutten@innovatiecentrum.be Intro Running Lean Wanneer zijn starters succesvol? Klanten zijn geïnteresseerd

Nadere informatie

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2

Dashboards in Google Analytics. Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 Dashboards in Google Analytics Inhoud 1. KPI s voor dashboards... 2 2. Hoe stel je dashboards in?... 6 3. Praktische voorbeelden van dashboards... 12 4. Afsluitende tips... 26 Inleiding In Google Analytics

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Zal de toekomst van detailhandel bepaald worden door big data?

Zal de toekomst van detailhandel bepaald worden door big data? Zal de toekomst van detailhandel bepaald worden door big data? Voorwoord Big data dringt meer en meer door in onze maatschappij, ook in detailhandel. In onderstaand artikel worden de belangrijkste bevindingen

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

De elektronische leeromgeving in 2014

De elektronische leeromgeving in 2014 De elektronische leeromgeving in 2014 1 Wat is de ELO De elektronische leeromgeving is gericht op het ondersteunen, uitlokken en stimuleren van het leren en de leerprocessen van studenten en docenten door

Nadere informatie

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL

MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL MIX NATIONALE DHZ SESSIE 2015 ON- EN OFFLINE INTEGRATIE IN RETAIL @NIELSAARTS 18-03-2015 EVOLVE MOBILE Bij Evolve Mobile combineren we technologische innovaties om de mobiele klantervaring te verbeteren

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius

Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen. 18 september André Damsteegt Eric Soonius Magnutude 2012: Neemt ecommerce de plaats in van ERP? Een discussie over actuele ontwikkelingen 18 september André Damsteegt Eric Soonius 2 Korte introductie Magnus is groot en bekend geworden door onze

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

ELEGANCE. is a matter of style A GENTLEMAN S CHOICE

ELEGANCE. is a matter of style A GENTLEMAN S CHOICE + ELEGANCE is a matter of style A GENTLEMAN S CHOICE Het pak is nog steeds het meest elegante kledingstuk voor mannen. En steeds meer mannen voelen zich er gelukkig weer in thuis. Het pak is dan ook definitief

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING

DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING DE TOEKOMST VAN DE WINKEL OMNICHANNEL RETAILING Peter De Ranter - Prosteps OMNICHANNEL? Omnichannel is a approach to sales that seeks to provide the customer with a seamless shopping experience whether

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

24-5-2013. What s your dream? 23 mei 2013 Ivo van Dijkhuizen

24-5-2013. What s your dream? 23 mei 2013 Ivo van Dijkhuizen What s your dream? 23 mei 2013 Ivo van Dijkhuizen 1 Voorstellen Nexus klankbord Bastiën van Rosendaal Rin vd Molen Raymond Dukers Ivo van Dijkhuizen Marketeer PAKHUIS communicatie Bake Five Boulangerieteam

Nadere informatie

Stap 1: Mindmap design. Wat is design volgens Marktplaats. Wat is design volgens Judith. Informatie Architectuur Design op marktplaats

Stap 1: Mindmap design. Wat is design volgens Marktplaats. Wat is design volgens Judith. Informatie Architectuur Design op marktplaats Stap 1: Mindmap design Informatie Architectuur Wat is design volgens Marktplaats Wat is design volgens Judith Stap 2: Onze bevindingen. Informatie Architectuur Analyse van www.marktplaats.nl Design heeft

Nadere informatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie Ex a m e n o p d r a c h t Interactieve Communicatie Diesel Online Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management Interactieve Communicatie De heer Jesse Wynants I n l e i d i n g Het

Nadere informatie

Inspiratie voor kennis innovatie

Inspiratie voor kennis innovatie Inspiratie voor kennis innovatie De laatste dimensie van kennisdeling Ontdek de waarde bij de bron Waarom is dit interessant? Het grootste deel van wat een organisatie weet is impliciet: tacit knowledge.

Nadere informatie

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL

Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 WWW.DNWS.NL 1 Workshop Beleving in winkelstraten Nijmegen, 30 juni 2015 ALTIJD (MOBIEL) ONLINE 2 2011 2014 MOBIEL INTERNET 2015 2011 42% 2014 67% 14% 56% Smartphone en Tabletbezit in Nederland 90% smartphonegebruik

Nadere informatie

gather Build a new story, share a new store

gather Build a new story, share a new store gather c o n c e p t s t o r e Build a new story, share a new store GATHER Gather is de missing link die de wereld van mode, kunst, muziek, design, beauty, food en lifestyle vangt in 1 label, 1 ruimte

Nadere informatie

ROI model. Informatie Fusionmarketing t.b.v Retailtrends pagina 1

ROI model. Informatie Fusionmarketing t.b.v Retailtrends pagina 1 ROI model Informatie Fusionmarketing t.b.v Retailtrends pagina 1 ROI model Toelichting op het ROI model Het merk zoals het voor een lange termijn is vastgelegd in merkwaarden vormt het centrum van het

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Clang 1.4.1. Release Notes. created. created by

Clang 1.4.1. Release Notes. created. created by Clang 1.4.1 Release Notes created by by created Release 1.4.1 Voor u liggen de release notes van Clang 1.4.1. De eerste minor release na Clang 1.4.0. Hoewel het versienummer anders doet vermoeden, bevat

Nadere informatie

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten?

Inleiding CUSTOMER TOUCH MODEL. Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Inleiding Is het mogelijk klanten zo goed te kennen dat je kunt voorspellen wat ze gaan kopen voordat ze dat zelf weten? Er zijn geruchten dat Amazon een dergelijke gedetailleerde kennis van haar klanten

Nadere informatie

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag

Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De digitale revolutie vindt nu ook zijn weg in huis Slimme elektronica retailer speelt in op veranderende vraag De laatste paar jaar volgen de technologische ontwikkelingen zich in een snel tempo op. Wat

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden?

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Sneller verbinden Goed opdrachtgeverschap Minder regels transparantie Contracten Relaties Aansturing

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

service design workshop

service design workshop Philippe Martens service design workshop ken ik mijn klanten en gebruikers écht? hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Hoe pas ik mijn processen en systemen aan om mijn uniek dienstenaanbod

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Food Lab 26-30 maart. Food Center Amsterdam. Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam

Food Lab 26-30 maart. Food Center Amsterdam. Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam Food Lab 26-30 maart Food Center Amsterdam Het verduurzamen van de lokale voedselketen en de rol van het Food Center Amsterdam Ellen Mensink Creative City Lab 30 maart 2012 Programma van dag 5 13.00 Welkom

Nadere informatie

Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR

Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR Kenniswerk en Case management voor een flexibele Midoffice V-ICT-OR 2 Agenda Dienstverlening binnen de lokale overheid Introductie van midoffice ICT ondersteuning Proces automatisering Case management

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE WAT IS ROBBIENETWORKS? RobbieNetworks is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het leveren van avatars (alter ego). Onze missie is: het

Nadere informatie

MARKETING, ook in jouw bakkerij

MARKETING, ook in jouw bakkerij MARKETING, ook in jouw bakkerij dvd en praktische handleiding Interesse in advies op maat van uw bakkerij Interesse in marketing- en verkoopsadvies op maat van jouw bakkerij? In een begrijpelijke taal

Nadere informatie

Klantbeleving en veerdiensten

Klantbeleving en veerdiensten Klantbeleving en veerdiensten Jos van der Sterren NHTV Breda Academie Toerisme Inhoud De klant van vandaag.. Consumer Decision Journey Travel Tomorrow.. Dé klant van dé veerdienst? Uitdagingen Een consument

Nadere informatie

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions

Online distributiekanalen. In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions Online distributiekanalen In samenwerking met Sabre Hospitality Solutions 2 Agenda Hoe kiest & boekt uw gast? Uw logieswebsite Kan uw logies (gemakkelijk) geboekt worden? Hoe kiest & boekt uw gast? 3 Een

Nadere informatie

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag?

Workshop DNA & Strategie IVN December 2012. Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gaan we doen vandaag? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat hebben deze bedrijven gemeen? Workshop DNA & Strategie IVN December 2012 Wat gebeurt

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld

E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013. Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld E-fulfillment & WMS WMS DAG 2013 Den Bosch, 22 mei 2013 9026X088/WD/ld Groenewout 45 jaar logistieke historie Logistiek >5 jaar e-commerce logistieke vraagstukken Internationaal logistiek adviesbureau

Nadere informatie

DE BLOEMEN- EN PLANTENCONSUMENT VAN DE TOEKOMST. VBW congres 10 juni 2015 Nicole de Koning

DE BLOEMEN- EN PLANTENCONSUMENT VAN DE TOEKOMST. VBW congres 10 juni 2015 Nicole de Koning DE BLOEMEN- EN PLANTENCONSUMENT VAN DE TOEKOMST VBW congres 10 juni 2015 Nicole de Koning DE WERELD VERANDERT, DE CONSUMENT VERANDERT MEE Welke typen consumenten zijn er, wat zijn hun wensen, hoe ontwikkelen

Nadere informatie

SIESKA Simpele en Snelle Kassa

SIESKA Simpele en Snelle Kassa Lucky's Pc's Komvest 2 8000 Brugge 050 34.81.54 SIESKA Simpele en Snelle Kassa SIESKA staat voor Simpele en Snelle Kassa! SIESKA is ontwikkeld uit onze eigen behoefte aan een systeem om zo snel mogelijk

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen

Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Sectorprognoses 2015 en MKB- Visie zonder grenzen Bijeenkomst Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek Monique van Plateringen & Annemarie Kuijer 9 februari 2015 Introductie Sprekers Annemarie Kuijer, sectormanager

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Online Retail: een introductie

Online Retail: een introductie Online Retail: een introductie Projectbureau A7/Westergo 14 november 2011 Programma vanavond Introductie online retail - Trends; - Marktomvang en marktontwikkeling; - Kansen en bedreigingen - Nabije toekomst

Nadere informatie

Ontwerpdocument. Maarten Kolthof. NHL Hogeschool Opleiding Communication & Multimedia Design Ontwerpdocument - Maarten Kolthof

Ontwerpdocument. Maarten Kolthof. NHL Hogeschool Opleiding Communication & Multimedia Design Ontwerpdocument - Maarten Kolthof Ontwerpdocument Maarten Kolthof NHL Hogeschool Opleiding Communication & Multimedia Design Ontwerpdocument - Maarten Kolthof Inhoud Algemeen ontwerp 3 Icoon en kleurgebruik Animatie technieken ios 7 kenmerken

Nadere informatie

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren

TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren TRADECLOUD SUPPLY CHAIN PLATFORM Voorspelbaar inkopen & produceren LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET [Bold 24pt] Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen 1 2015 EXACT - EXACT

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

MIND YOUR BODY, IT S PRECIOUS!

MIND YOUR BODY, IT S PRECIOUS! Fotografie: Studio Cas (www.studiocas.nl) Vormgeving: claer (www.claer.nl) MIND YOUR BODY, IT S PRECIOUS! WWW.BODYANDMIND.AMSTERDAM Nicolien Brzesowsky. 06 21 95 06 62 www.bodyandmind.amsterdam. info@bodyandmind.amsterdam

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie